Eksamen dcomnet Q2/2010. Navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamen dcomnet Q2/2010. Navn"

Transkript

1 2582 Eksamen dcomnet Q2/2010 ID Navn

2 Example I A32-prg1 Betragt følgende program skrevet i IA-32 symbolsk maskinsprog:.section.data x:.long 2 r:.long 27.section.text.globl _start _start: pushl x movl $0,%ebx call func addl $4,%esp movl %eax,r movl r,%ebx movl $1,%eax int $0x80.type func: pushl %ebp movl %esp,%ebp movl 8(%ebp),%eax cmpl $0,%eax jle if jmp else if: movl %ebx,%eax jmp endif else: addl %eax,%ebx subl $1,%eax pushl %eax call func addl $4,%esp endif:movl %ebp,%esp popl %ebp ret Antag C kaldkonvention med hensyn til func funktionen. Antag eip=50 ebp=1016 esp=1000 eax=27 lige før første call func instruktion (første gang den udføres hvis den udføres mere end en gang) i start programdelen. Antag func ligger på addresse 150.

3 2582 Spørgsmål 1 I spm-b A32-prg1 Hvad er eip, ebp, esp, eax og ebx lige efter første call func instruktion (første gang den udføres hvis den udføres mere end en gang) i programdelen i eksemplet (IA32-prg1) ovenfor? a b c d e f g eip=150 ebp=1016 esp=992 eax=27 ebx=0 eip=150 ebp=1016 esp=1008 eax=27 ebx=0 eip=150 ebp=992 esp=992 eax=27 ebx=0 eip=150 ebp=1008 esp=1008 eax=27 ebx=0 eip=150 ebp=1016 esp=1002 eax=27 ebx=0 eip=51 ebp=1016 esp=992 eax=27 ebx=0 eip=150 ebp=1016 esp=996 eax=27 ebx=0 Spørgsmål 2 I spm-d A32-prg1 Hvilken funktion udfører programmet i almindelighed i eksemplet (IA32-prg1) ovenfor, hvis x er et vilkårligt, positivt heltal n? a n + (n 1) b 2 n c n! d n n e n 1 f programmet kører uendeligt (uendelig løkke) g n + n h n + 1 Spørgsmål 3 I spm-c A32-prg1 Hvilken værdi returnerer programmet i eksemplet (IA32-prg1) ovenfor, hvis x=5? a 0 b 10 c 25 d 4 e 15 f 120 g programmet kører uendeligt (uendelig løkke)

4 Spørgsmål 4 I spm-a A32-prg1 Hvilken værdi returnerer programmet i eksemplet (IA32-prg1) ovenfor? a programmet kører uendeligt (uendelig løkke) b 2 c 0 d 27 e 29 f 3 Example L ogik1 Betragt sandhedstabellen: A B I 1 I 2 I 3 I 4 Output X X X X X X X 0 X X X 1 X X X X 0 X X X 1 X X X X X X X 1 1 hvor X kan være 0 eller 1. Spørgsmål 5 L spm-a ogik1 Hvilken boolsk funktion implementerer sandhedstabellen i eksemplet (Logik1) ovenfor? a Output = ABĪ1 + ABĪ2 + ABĪ3 + ABĪ4 b Output = I 1 + I 2 + I 3 + I 4 c Output = AB(I 1 + I 2 + I 3 + I 4 ) d Output = Ā BĪ1 + ĀBĪ2 + A BĪ3 + ABĪ4 e Output = Ā BI 1 + ĀBI 2 + A BI 3 + ABI 4 f Output = ABI 1 + ABI 2 + ABI 3 + ABI 4

5 2582 Spørgsmål 6 L spm-b ogik1 Hvilket type kredsløb repræsenterer sandhedtabellen i eksemplet (Logik1) ovenfor? a b c d e f 4 input OR En halv adder 4 til 1 skifteregister 6 input OR 2 til 4 decoder 4 til 1 multiplexer Example i jvm-ass2 Betragt følgende ijvm-asm program:.method main bipush 88 bipush 4 bipush 3 isub iadd ireturn Spørgsmål 7 i spm-a jvm-ass2 Hvad er resultatet af kørsel af programmet i eksemplet (ijvm-ass2) ovenfor? a 88 b 87 c 95 d 90 e 89 Spørgsmål 8 i spm-b jvm-ass2 Hvad er den maksimale højde af stakken i eksemplet (ijvm-ass2) ovenfor, når programmet afvikles? a 3 b 7 c 8 d 6 e 5 f stakken er ikke veldefineret g 4

6 Example i jvm-ass1 Betragt følgende ijvm-asm program:.method method.args 2.define x = 1 iload x ifeq a iload x bipush 1 isub ifeq b bipush 88 iload x bipush 2 isub invokevirtual method bipush 3 iadd ireturn a: bipush 1 ireturn b: bipush 3 ireturn.method main bipush 1 bipush 3 invokevirtual method ireturn Spørgsmål 9 i spm-b jvm-ass1 Lige inden instruktionen ifeq a udføres (først gang hvis den udføres mere end en gang) i eksemplet (ijvm-ass1) ovenfor, hvordan ser stakken så ud? a stack = 88, 0, 1, 16 b stack = 3, 88, 0, 1, 16 c stack = 3, 15, 48, 3, 20, 0, 1, 16 d stack = 1, 48, 3, 20, 0, 1, 16 e stack = 0, 1, 16 f stack = 15, 48, 3, 88, 0, 1, 16

7 2582 Spørgsmål 10 i spm-a jvm-ass1 Hvad er resultatet af kørsel af programmet i eksemplet (ijvm-ass1) ovenfor? a 7 b 4 c 2 d programmet kører uendeligt (uendelig løkke) e 5 f programmet kan ikke oversættes, derfor kan det ikke køres g 8 h 1 i 6 j 3

8 Spørgsmål 11 p rog-exe Betragt følgende graf (PC står for Program Counter), som illustrerer den komplette udførsel af et program. Hvilken af følgende beskrivelser, kan grafen illustrere? a b c d e en programudførsel udelukkende med sekventiel udførsel en programudførsel med hop men uden kald af subroutiner (invokevirtual) det kan ikke afgøres ud fra grafen en programudførsel med hop og/eller kald af een subroutine (invokevirtual) en programudførsel med hop og/eller kald af flere subroutiner (invokevirtual)

9 2582 Example N et1 Betragt det lokale netværk bestående af 4 computere med hver deres netværkskort med følgende addresser: Computer 1: MAC addresse: 1A-1B-1C-1D-1E-1F-14 IP addresse: Computer 2: MAC addresse: 1A-1B-1C-1D-1E-1F-13 IP addresse: Computer 3: MAC addresse: 1A-1B-1C-1D-1E-1F-12 IP addresse: Computer 4: MAC addresse: 1A-1B-1C-1D-1E-1F-11 IP addresse: De 4 computere er koblet på en switch med 4 porte med følgende opkobling: Port A: Computer 4 Port B: Computer 3 Port C: Computer 2 Port D: Computer 1 og nuværende forwarding tabel: 1A-1B-1C-1D-1E-1F-13 : PortC Betraget ethernet framen som bliver sendt via nettet: Preamble 1A-1B-1C-1D-1E-1F-13 1A-1B-1C-1D-1E-1F-14 Type... Data... CRC Spørgsmål 12 N spm-a et1 Hvilken computer sender ethernet framen i eksemplet (Net1) ovenfor? a Computer 3 b Ingen c Computer 1 d Alle e Computer 4 f Computer 2

10 Spørgsmål 13 N spm-d et1 Betraget en anden ethernet frame, som bliver sendt via nettet: Preamble FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF 1A-1B-1C-1D-1E-1F-13 Type... Data... CRC Hvilken computer sender switchen denne ethernet frame til i eksemplet (Net1) ovenfor? a Computer 4 b Computer 1, Computer 3 og Computer 4 c Computer 2 d Ingen e Alle f Computer 3 g Computer 1 Spørgsmål 14 N spm-c et1 Hvordan ser forwarding tabellen ud efter ethernet framen er sendt over nettet i eksemplet (Net1) ovenfor? a b c d 1A-1B-1C-1D-1E-1F-13 : PortC 1A-1B-1C-1D-1E-1F-11 : PortA 1A-1B-1C-1D-1E-1F-12 : PortB 1A-1B-1C-1D-1E-1F-14 : PortD 1A-1B-1C-1D-1E-1F-13 : PortC 1A-1B-1C-1D-1E-1F-11 : PortA 1A-1B-1C-1D-1E-1F-13 : PortC 1A-1B-1C-1D-1E-1F-14 : PortD 1A-1B-1C-1D-1E-1F-13 : PortC 1A-1B-1C-1D-1E-1F-12 : PortB

11 2582 Spørgsmål 15 N spm-b et1 Hvilken computer sender switchen ethernet framen til i eksemplet (Net1) ovenfor? a Computer 1 b Computer 4 c Computer 2 d Alle e Computer 3 f Ingen Example M ic-kode1 Betragt følgende symbolske mikrokode til Mic-1 og som er en ny instruktion (inew) til ijvm mikroprogrammet: inew: MAR = SP = SP - 1;rd OPC = TOS TOS = MDR H = 1 Z = H AND OPC;if (Z) goto T; else goto F T: OPC = PC - 1; fetch; goto goto_cont F: PC = PC + 1 PC = PC + 1;fetch goto main goto_cont: PC = PC +1;fetch H = MBR << 8 H = MBRU OR H PC = OPC + H; fetch goto main Antag PC=101 SP=200 MAR=200 TOS=201 Mem[101]=14 Mem[102]=0 Mem[103]=0 Mem[199]=15 Mem[200]=201 lige før inew instruktionen udføres. Mem[###] refererer til ordet (4 bytes) i lageret (memory) på ord-adressen ###.F.eks. Mem[1] svarer til bytes 4, 5, 6 og 7 i lageret.

12 Spørgsmål 16 M spm-b ic-kode1 Hvad er PC, SP, MAR, TOS, Mem[199] og Mem[200] lige efter der hoppes til main igen efter udførslen af inew i eksemplet (Mic-kode1) ovenfor? a b c d e f PC=102 SP=199 MAR=199 TOS=15 Mem[199]=15 Mem[200]=201 PC=114 SP=199 MAR=199 TOS=201 Mem[199]=201 Mem[200]=201 PC=103 SP=199 MAR=199 TOS=201 Mem[199]=201 Mem[200]=201 PC=103 SP=199 MAR=199 TOS=15 Mem[199]=15 Mem[200]=201 PC=114 SP=199 MAR=199 TOS=201 Mem[199]=15 Mem[200]=201 PC=114 SP=199 MAR=199 TOS=15 Mem[199]=15 Mem[200]=201 Spørgsmål 17 M spm-a ic-kode1 Hvilken operation udfører denne nye inew instruktion med hensyn til ijvm maskinen i eksemplet (Mic-kode1) ovenfor? a Sætter det øverste ord på stakken lig med 1 b Sætter det øverste ord på stakken lig med Z c Fjerner det øverste ord på stakken og hopper, hvis det er ulige d Sætter det øverste ord på stakken lig med H e Fjerner det øverste ord på stakken og hopper, hvis det er lige f Sætter det øverste ord på stakken lig med 0 Example i jvm-bin1 Betragt følgende ijvm binære kode: main index: 0 method area: 11 bytes f 60 ac constant pool: 1 words

13 2582 Spørgsmål 18 i spm-a jvm-bin1 Hvilken af følgende assembler programmer svarer den binære kode i eksemplet (ijvm-bin1) ovenfor til? a b c d e.method main bipush 4 bipush 3 ifeq a a: ireturn.method main bipush 3 bipush 4 swap iadd Ingen da der optræder en ulovlig instruktion.method main bipush 4 bipush 3 swap iadd ireturn.method main bipush 3 bipush 4 dup iadd Spørgsmål 19 m ic-inst Vi ønsker at implementere een mikroinstruktion, der samtidigt kan tælle både Stak Pointer (SP) og Program Counter (PC) en op. Hvordan kunne sådan en mikroinstruktion implementeres på Mic-1 arkitekturen (XXXXXXXXX er adressen på næste mikroinstruktion og er irrelevant i denne opgave)? a XXXXXXXXX b XXXXXXXXX c XXXXXXXXX d XXXXXXXXX e Kan ikke lade sig gøre i een mikroinstruktions cycklus

14 Spørgsmål 20 t al-rep Følgende tal er repræsenteret i 2-komplement, 8 bit: Hvad er værdien af tallet? a 21 b -43 c 43 d -21 e 213 f 123

Computere og Netværk (dcomnet)

Computere og Netværk (dcomnet) Computere og Netværk (dcomnet) http://www.cs.au.dk/dcomnet Jens Kargaard Madsen (jkm@iha.dk) Jens Bennedsen (jbb@iha.dk) dcomnet 1 Computere og netværk Beskrivelse At give den studerende kendskab til computere

Læs mere

Pentium IA-32 Maskinarkitekturen

Pentium IA-32 Maskinarkitekturen Pentium IA-32 Maskinarkitekturen 1 Historie (1) Starter i 1970 med udviklingen af Intel 4004: 2 Historie (2) Baglæns kompatibilitet tilbage til 8086. 3 Intel 4004 and Pentium 4 http://www.intel.com/museum/archives/index.htm

Læs mere

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

Introduktion til programmering. Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno

Introduktion til programmering. Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno Introduktion til programmering Af mikroprocessor Atmel ATmega328P i en Arduino Uno Min baggrund: Intel 4004, 4 bit, maskinsprog Intel 8008, 8 bit, maskinsprog bit for bit I sprogene: assembler, Fortran

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min.

DATALOGI 1E. Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001. 1 60 min. 2 60 min. 3 60 min. 4 60 min. Københavns Universitet Naturvidenskabelig Embedseksamen DATALOGI 1E Vejledende løsninger til Skriftlig eksamen mandag den 28. maj 2001 Opgaverne vægtes i forhold til tidsangivelsen, og hver opgaves besvarelse

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Workshops om netværk

Workshops om netværk Workshops om netværk 1. Intro + netværkslag 2. Transportlag 3. Socket programmering 4. TBA Se evt. www.control.aau.dk/~jens/teaching/itc_2011 Sådan virker Internettet Jens Myrup Pedersen Lektor, jens@es.aau.dk

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

I vil kunne se at der er en forskel på jeres vægt når Ballongyngen kører rundt. 1. Hvornår er vægten størst og hvad er vægten?

I vil kunne se at der er en forskel på jeres vægt når Ballongyngen kører rundt. 1. Hvornår er vægten størst og hvad er vægten? Observationsark Forlystelser: Ballongyngen og Rutschebanen Ballongynge opgave Til denne opgave kan i låne en vægt af den kontrollør der står ved Ballongyngen. En af jer skal sidde på vægten mens Ballongyngen

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

WinPLACE. PLD-design med udviklingsprogrammet WinPLACE v2.3.2. En PLD er en programmerbar kreds. PLD står for Programmable Logic Device.

WinPLACE. PLD-design med udviklingsprogrammet WinPLACE v2.3.2. En PLD er en programmerbar kreds. PLD står for Programmable Logic Device. PLD-design med udviklingsprogrammet WinPLACE v2.3.2 En PLD er en programmerbar kreds. PLD står for Programmable Logic Device. Programmet WinPLACE fra firmaet ICT kan bruges til at bestemme, hvad man vil

Læs mere

OPC ACCESS HEARTBEAT 1

OPC ACCESS HEARTBEAT 1 OPC Access Heartbeat Dette dokument gennemgår i et kort eksempel, hvordan OPC Access konfigureres til at anvende Heartbeat funktionen til at dokumentere kontinuerlig forbindelse mellem SQL Server og OPC

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere