BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 DA BRUGERVEJLEDNING

2 Model Serial Country Number Tariff Austria /min Belgium /min Czech Rep free Denmark local Finland local France /min Germany /min Greece free Hungary free Ireland local Italy /min Luxemburg local Netherlands /min Norway local Poland local Portugal local Slovakia free Spain /min Sweden local Switzerland local UK local This information is correct at the time of press. For updated information, see

3

4 Genanvendelse Fjernsynets indpakning bør sendes til genbrug. Følg de lokale myndigheders anvisning vedr. korrekt bortskaffelse. Produktoplysninger Model- og serienummeret fi ndes henholdsvis på bagsiden og til venstre på tv ets underside samt på emballagen. Bortskaffelse af det gamle produkt Fjernsynets er designet og produceret med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan blive genbrugt. Når et produkt er forsynet med symbolet af en skraldespand med kryds over, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/97676/EC. Tjek med hensyn til det lokale indsamlingssystem af elektriske og elektroniske produkter. Følg venligst de lokale anvisninger og smid ikke dine gamle produkter sammen med det almindelige husholdningsaffald. Korrekt afskaffelse af produktet forhindrer mulige negative indvirkninger på miljøet og på den almindelige folkesundhed. Bortskaffelse af batterier De medfølgende batterier indeholder ikke tungmetallerne kviksølv og cadmium. Du bør kontrollere, hvordan brugte batterier bortskaffes korrekt iht. de gældende regler. Venstre underside af tv et Energiforbruget i standbytilstand er mindre end 1 W for dette tv. Tv ets energiforbrug er beskrevet på typeskiltet bag på tv et. Du kan fi nde fl ere produktspecifi kationer i produktbrochuren på support. Bemærk! Specifikationer og oplysninger kan ændres uden varsel. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du ringe til kundesupport i dit land. De relevante telefonnumre og adresser fi ndes i den medfølgende globale garantibrochure. Vigtigt! AC3 (et lydformat) understøttes ikke på dette tv. Brug knappen på fjernbetjeningen til at vælge en alternativ lydgengivelse. Nogle tv-antenner kræver strøm fra tv et. Dette tv understøtter ikke denne funktion.

5 Indhold 1 Introduktion Vigtige oplysninger Stationære billeder på tv-skærmen Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ( EMF ) Billed- og lydindstillinger Smart-billede- og lydfunktioner Skærmformater Sikkerhed Generelt Vedligeholdelse af skærmen Oversigt over tv ets knapper og stik Knapper på siden Stik på bagsiden Stik på siden Introduktion Inden du starter Tilslut antennen Tilslut strømmen Tænd for tv et Brug af fjernbetjeningen Fjernbetjeningens funktioner Hurtig installation med Plug & Play Autolagring, Manuel indstilling Sortering af programmer Navngivning af kanal Valg af favoritkanaler Finesser Timer Forældrelås Børnelås Aktiv styring Tekst-tv Brug af tv et som computerskærm Tilslutning af computerudstyr Styring af tv-indstillinger, når en pc er tilsluttet Brug af tv et i HD-tilstand (High Definition) Tilslutning af HD-udstyr Styring af tv-indstillinger i HD-tilstand Understøttede formater Tilslutning af andet udstyr Overblik over tilslutningsmuligheder Tilslut en video- eller dvd-optager Tilslut en dekoder og en video optager Tilslut to videooptagere eller en video- og en dvd-optager Tilslut en satellitmodtager Tilslut en dvd-afspiller, kabel kabelboks eller spilkonsol Tilslut en dvd-afspiller, en satellitmodtager eller kabelboks Tilslutning af en pc Tilslutning af kamera, videokamera, spilkonsol Hovedtelefoner Fejlfinding Tabel over tilgængelige lande DA DA-1

6 1 Introduktion Tak fordi du har købt dette fjernsyn. Denne håndbog indeholder oplysninger, der hjælper dig med at installere og betjene fjernsynet. Det anbefales stærkt, at du læser håndbogen grundigt. Hvis manualen ikke indeholder svar på et problem, eller hvis fejlfindingssiden ikke kan bruges til at løse dit tv-problem, kan du ringe til det lokale Philips-kundecenter eller -servicecenter. Du kan finde flere oplysninger i den globale garantibrochure. Du skal have dit model- og produktnummer (som findes på bagsiden eller undersiden af tv et eller på emballagen) parat, når du ringer til Philips kundesupport. 1.1 Vigtige oplysninger 1 Stationære billeder på tvskærmen På plasma-eller LCD-skærmpaneler kan visning af det samme billede i lang tid bevirke, at et fastbrændt billede vises permanent på skærmen. Dette kaldes fosforindbrænding. Tv'et bør normalt bruges til visning af billeder, der udfylder hele skærmbilledet, skifter og er i konstant bevægelse. Eksempler på stillestående billeder (denne liste er ikke udtømmende, og andre typer end de nævnte kan derfor forekomme): Tv- og dvd-menuer: Oversigter over indhold på dvd-diske. Sorte bjælker: Hvis der vises sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen, anbefales det at skifte til et billedformat, hvor billedet udfylder hele skærmen. Tv-kanal-logoer: De er et problem, hvis de er lysstærke og stationære. Det er mindre sandsynligt, at grafik, der er i bevægelse, eller hvor kontrasten er svag, forårsager en uensartet ældning af skærmen. Aktiemarkeds-streamere: Vist nederst på tv-skærmen. Logoer og priser, der vises på shoppingkanaler: Vist konstant eller gentagne gange det samme sted på tvskærmen. Eksempler på stillbilleder omfatter også logoer, computerbilleder, ure på skærmen, tekst-tv og billeder vist i 4:3- format, statiske billeder eller tegn osv. Tip: Reducér kontrast og lysstyrke, når du bruger tv'et 1.2 Elektriske, magnetiske og elektro-magnetiske felter ( EMF ) Royal Philips producerer og sælger mange produkter til forbrugermarkedet. I lighed med alle elektroniske apparater kan de generelt sende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' væsentligste virksomhedsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, overholde alle gældende lovkrav og sikre, at produkterne ligger langt inden for de gældende EMFstandarder på produktionstidspunktet. Philips engagerer sig i at udvikle, producere og markedsføre produkter, der ikke er sundhedsskadelige. Philips bekræfter i henhold til de videnskabelige beviser, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, at produkterne er sikre at anvende til den påtænkte anvendelse, hvis de håndteres korrekt. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, så virksomheden kan være på forkant med videreudviklingen inden for standardisering med tidlig integration i produkterne. DA-2

7 2 Sikkerhed X X X Der kræves to personer til at løfte og bære et TV, der vejer mere end 25 kg. Forkert håndtering af TV et kan forårsage alvorlige skader. Hvis du placerer TV-apparatet på en overflade, skal du sørge for, at den er plan, og at den kan holde til vægten af TV et. Hvis du vil hænge TV et på en væg, må du ikke hænge det op selv. Dit TV skal hænges op af kvalificerede teknikere. Forkert håndtering kan medføre, at TV et ikke hænger sikkert. Før du hænger TV et på en væg, skal du sikre dig, at væggen passer til at bære vægten af TV et. Tilslutningerne behøver ikke være foretaget inden ophængning, men kablerne skal være sat i TV ets stik. Hver gang du placerer eller hænger TV et, skal du sørge for, at der er plads til fri luftcirkulation til ventilationsrillerne. Placer ikke TV et på et indelukket sted. Hvis tv et er monteret på en drejefod eller en svingarm, skal du kontrollere, at strømkablet ikke udsættes for belastning, når tv et drejes. Hvis strømkablet belastes, kan der opstå løse forbindelser. Sker dette, kan der forekomme elektrisk overgang, som kan medføre brand. Placer ikke åbne flammer som stearinlys tæt på TV-apparatet. Placer ikke en vase fyldt med vand oven på eller nær TV et. Vand, der kommer ind i TV et, kan give elektriske stød. Benyt ikke TV et, hvis der er kommet vand ind i det. Tag straks strømkablet ud af stikkontakten, og få TV et efterset af en kvalificeret tekniker. Udsæt ikke TV et eller batterierne på fjernbetjeningen for varme, direkte sollys, regn eller vand. I tordenvejr må ingen dele af TV et, strømkablerne eller antennekablerne berøres. Lad ikke TV et stå i standby-tilstand i en længere tidsperiode. Træk i stedet TV et ud af stikkontakten. Træk strømkablet ud ved stikket. Træk ikke i kablet. Brug ikke en stikkontakt, der passer dårligt. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Hvis stikket sidder løst, kan der opstå elektrisk overgang, som kan medføre brand. X X X X Tilslut ikke for meget udstyr til den samme kontakt. For meget udstyr kan medføre overbelastning og resultere i ildløs eller elektrisk stød. 2.2 Vedligeholdelse af skærmen Fjern ikke beskyttelsesfilmen, før du har fuldført monteringen og tilslutningerne. Håndter skærmen forsigtigt. Bemærk! Brug kun den medfølgende bløde klud til at rengøre tv ets skinnende forside.brug ikke en våd klud, der drypper med vand. Brug ikke acetone, toluene eller alkohol til at rengøre tv et med. For sikkerhedens skyld bør strømkablet tages ud af stikkontakten, når tv et rengøres. Rør, skub, gnid eller slå ikke på skærmen, da dette kan ridse eller ødelægge skærmen for bestandigt. X DA DA-3

8 3 Oversigt over tv ets knapper og stik 3.1 Side- og topkontroller Brug side- og topkontrollerne til at styre strøm, menu, lydstyrke og programnummer. Disse stik er placeret på bagsiden af tv et og vender bagud. 2 4 EXT 1 (RGB) 5 EXT 2 (CVBS/S-VIDEO) 1 POWER. : Bruges til at tænde og slukke for tv et. Bemærk: For at tv et slet ikke skal bruge strøm, skal strømkablet tages ud af stikkontakten. 2 VOLUME / +: Bruges til at skrue ned eller op for lyden. 3 MENU: Bruges til at åbne eller lukke menuer. Knapperne PROGRAM / + kan bruges til at vælge menupunkter, og knapperne VOLUME / + kan bruges til at foretage ændringer i et valgt menupunkt. 4 PROGRAM / +: Bruges til at vælge programmer. 3.2 Stik på bagsiden Disse stik er placeret på bagsiden af tv et og vender nedad POWER PROGRAM MENU VOLUME TV-antennestik: Sæt antennestikket i 75 Ω : stikket. 2 HDMI 1 / HDMI 2: Bruges til at tilslutte en settop-boks, en dvd-afspiller/-optager, HD-udstyr eller en pc. 3 EXT4 (YPbPr): Bruges til at tilslutte udstyr som f.eks. dvd er og dekodere, der har de samme stik. 4 EXT 1 (RGB) og 5 EXT 2 (CVBS/ S-VIDEO): Tilslut udstyr som dvd-afspillere/- optagere, videobåndoptagere og dekodere, der har tilsvarende tilslutninger (såkaldt scart - tilslutning). 3.3 Stik på siden (EXT3) Disse stik er placeret på siden af tv et. 1 2 AUDIO IN VIDEO IN S-VIDEO 1 Hovedtelefon : Hvis du vil høre lyden alene uden at forstyrre andre, skal du sætte phonostikket i tv ets hovedtele-fonstik. 2 Lyd/video: Bruges til at tilslutte udstyr som f.eks. kameraer og videokameraer. DA-4

9 4 Introduktion 4.1 Inden du starter Advarsel! Tilslutningerne behøver ikke være udført inden ophængning, men kablerne skal være sat i tv ets stik. 4.2 Tilslut antennen Sæt antennekablet fast i 75 Ω : antennestikket nederst på tv et og i antennestikket på væggen: Stik på tv ets bagside (vender bagud) 4.4 Tænd for tv et Tryk på knappen POWER på siden for at tænde det. En blå/grøn indikator tændes, og efter et par sekunder lyser skærmen op. Hvis TV et forbliver i standbytilstand (rød indikator), skal du trykke på knapperne PRO- GRAM -/+ på siden af eller øverst på TV et eller knapperne P /+ på fjernbetjeningen. POWER PROGRAM MENU VOLUME 4.3 Tilslutning og frakobling af strømmen DA Advarsel! Kontroller, at spændingen i huset svarer til spændingen, der er anført på etiketten bag på tv et. Advarsel! (Plasma TV) - ADVARSEL: Dette er et Klasse 1 apparat. Det skal tilsluttes en stikkontakt med beskyttende jordforbindelse. Sæt strømkablet (leveret med tv et) i strømindgangen på tv ets bagside (vender nedad) og i stikkontakten på væggen. Apparatsammenkoblingen for strømkablet på TV et bruges som afbryderenheden. Hvis du vil afbryde strømmen, skal du fjerne strømkablet fra kontakten bag på TV et eller fjerne stikket fra vægkontakten. 4.5 Brug af fjernbetjeningen Indsæt de to medfølgende batterier. Sørg for, at batteripolerne + (plus) og - (minus) vender korrekt (se markering i batterirummet). DA-5

10 5 Fjernbetjeningens funktioner Lydtilstand Bruges til at høre programmer i stereo og Nicam Stereo til Mono eller spatial (rumlig). Vælg Dual å eller Dual» til tosprogede programmer. Mono-indikatoren er rød, når funktionen er aktiveret. 3 Dvale Bruges til at sætte tv et i standbytilstand på et angivet tidspunkt (se side 14). 4 Surroundlyd Bruges til at slå surroundlyd til/fra. I stereo lyder det, som om højttalerne står længere fra hinanden. 5 MENU Bruges til at åbne eller lukke tvmenuerne. 6 Pilene op/ned/venstre/højre ( ) Disse fire knapper bruges til at vælge og indstille menupunkter. II 7 Skærmformat (se side 19). 1 Standby Bruges til at sætte tv et i standbytilstand. Hvis du vil tænde tv et igen, skal du trykke på en af knapperne, til, P + / eller knappen. Bemærk: Når tv et tændes, vises den sidst benyttede kanal. 8 AV Bruges til at vise kildelisten, hvorfra der kan vælges tv eller andet udstyr. Brug knapperne Î ï til at vælge kilde og knappen Æ / til at bekræfte valget. 9 Programliste Bruges til at vise/lukke listen over programmer. Brug knapperne Î ï til at vælge et program og knappen Æ / til at få det vist. DA-6

11 10 Lydløs Bruges til at slå lyden til eller fra. 11 Lydstyrke ( + VOL ) Bruges til at skrue op eller ned for lyden Smart -billede/-lyd Bruges til at få adgang til en række foruddefinerede billed- og lydindstillinger (se side 18) II Oplysninger på skærmen Tryk for at få vist oplysninger (hvis de er tilgængelige) om den valgte tv-kanal og programmet. 14 Tekst-tv (Se siderne 20-21). 15 OK Bekræfter valget. 16 Aktiv styring Justerer automatisk og kontinuerligt billedindstillingen til den optimale billedkvalitet under alle signalforhold. (Se side 16). 17 Program ( + P ) Bruges til at vælge forrige eller næste tilgængelige kanal. 18 numeriske knapper / Bruges til direkte adgang til programmer. Ved tocifrede programnumre skal der trykkes på det andet ciffer, inden bindestregen forsvinder. DA 19 Forrige/aktuelt program Bruges til at skifte mellem det sidst viste og det aktuelle program. DA-7

12 6 Hurtig installation med Plug & Play Når du tænder for tv et første gang, vises der en menu på skærmen. I denne menu bliver du bedt om at vælge land. Country B CH D DK E F FI GB Bemærk Hvis ovenstående menu ikke vises, skal du fortsætte med installation af kanaler ved brug af metoden til automatisk lagring (se side 9). Hvis ovenstående menu vises, skal du udføre følgende trin. 1 Tryk på knapperne Î ï på fjernbetjeningen for at vælge dit land. Hvis dit land ikke er vist på listen, skal du vælge.... Se evt. "Tabel over lande" på side Tryk på knappen Æ / for at skifte til sprogtilstand, og vælg sprog ved at bruge knapperne Î ï. Language English Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Eλληνικα Italiano Press OK to continue Press OK to continue 3 Ved at bruge ï, vælges Auto Gem og tryk på Æ / for at starte en automatisk søgning af kanalerne. Alle tilgængelige tv-programmer lagres. Denne handling kan tage et par minutter. Skærmen viser status for søgningen og antallet af fundne programmer. VIGTIGT For at forlade eller afbryde søgningen inden den er færdig, tryk på. Hvis du afbryder søgningen under Auto Store, er det muligt, at alle kanaler ikke vil blive lagret. For at lagre alle kanalerne skal du køre en fuld Auto Store søgning igen. Bemærk ATS (Automatic Tuning System) funktion Hvis senderen eller kabelnetværket sender det automatiske sorteringssignal, nummereres programmerne korrekt. Hvis det er tilfældet, er installationen fuldført. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge menuen Sorter til at nummerere programmerne, som du ønsker det. ACI (Automatic Channel Installation) funktion Hvis der registreres et kabelnet eller en tvkanal, som sender ACI, ses en programliste. Uden udsendelse af ACI er kanalerne nummereret i henhold til dit valg af sprog og land. Du kan give dem nye numre med Sortmenuen. DA-8

13 7 Autolagring, Inden du automatisk gemmer alle kanalerne, skal du vælge land og sprog. Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. Bemærk Hvis ovenstående menu ikke vises, skal du fortsætte med installation af kanaler ved brug af metoden til automatisk lagring (se side 9). Hvis ovenstående menu vises, skal du udføre følgende trin. 1 Tryk på knappen. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. 2 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Indstill, og tryk på knappen Æ / for at åbne menuen Indstill. 3 Tryk på knappen Æ for at skifte til tilstanden Sprog. 4 Tryk på knapperne Î ï for at vælge det ønskede sprog, og tryk på knappen Æ / for at bekræfte valget. Bemærk: Valg af sprog og land kan kun foretages i tv-tilstand. Hvis du er i en anden tilstand (EXT), skal du bruge knappen til at få kildelisten vist. Brug knapperne Î ï til at vælge TV, og tryk på knappen Æ / for at bekræfte valget. 5 Tryk på knappen Í for at vende tilbage til den forrige menu. 6 Brug knapperne Î ï til at vælge land. Hvis dit land ikke vises på listen, skal du vælge.. Se evt. Tabel over lande på side 33. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. A B CH D DK E F FI 7 Tryk på knappen Æ / for at bekræfte valget. Du kan nu fortsætte med automatisk lagring af kanaler. 8 Tryk på knappen Í for at vende tilbage til den forrige menu. 9 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Autolagring, og tryk på knappen Æ / for at starte automatisk søgning efter kanaler. Alle tilgængelige tv-programmer gemmes. Denne proces tager et par minutter. VIGTIGT Tryk på knappen for at afslutte eller afbryde søgningen, inden den er afsluttet. Hvis du afbryder søgningen under autolagring, er det ikke alle kanaler, der bliver gemt. Hvis du vil have alle kanaler gemt, skal du udføre en komplet søgning med autolagring. Bemærk Hvis du af en eller anden grund har valgt et forkert sprog, og du ikke forstår det benyttede sprog, skal du gøre følgende for at vende tilbage til dit foretrukne sprog. Tryk på knappen for at afslutte menuen på skærmen. Tryk på knappen. Tryk flere gange på knappen Í for at vælge det fjerde punkt i menuen. Tryk to gange på knappen Æ. Tryk på knapperne Î ï for at vælge det korrekte sprog. Tryk på knappen for at bekræfte valget. Tryk på knappen for at afslutte menuen. DA-9 DA

14 8 Manuel indstilling Denne menu bruges til at lagre programmerne et ad gangen. 1 Tryk på. 2 Ved at bruge Î ï vælges Indstill og tryk på Æ / for at få adgang til Indstill-menuen. Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. 3 Ved at bruge ï vælges Manuel Indl. og tryk på Æ / for at få adgang til Manual Store-menuen. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. TV Systém Søgning Programnr. Finjuster. Indlæs 4 Brug Î ï for at vælge de punkter i Manual Store-menuen, du ønsker at justere eller aktivere. 5 System: Brug Î ï for at vælge Europa (automatisk søgning), Frankrig (LL- standard), Storbritannien (I-standard), Vesteuropa (BG-standard) eller Østeuropa (DK-standard). Tryk på knappen Æ / for at bekræfte det valgte system. 6 Søgning: Tryk på Æ. Søgningen starter automatisk. Når et program er fundet, stopper scanningen, og programnavnet vises (hvis det er tilgængeligt). Fortsæt til næste trin. Hvis du kender frekvensen for det ønskede program, kan den indstastes direkte ved brug af til. 7 Programnr.: Indlæs det ønskede nummer med til eller Î ï. 8 Finjustering: Hvis modtagelsen ikke er tilfredsstillende, justér ved hjælp af Î ï. 9 Gem: For at sikre at ændringen lagres, tryk på Æ /. Programmet er nu lagret. Manuel Indl. TV Systém Søgning Programnr. Finjuster. Indlæs Europa Frankrig UK Vesteuropa Østeuropa 10 Gentag trinene 6 til 9 for hvert program, der ønskes lagret. 11 For at vende tilbage til den forrige menu, tryk på Í. 12 Afslut menuen ved at trykke på. DA-10

15 9 Sortering af programmer Med sorteringsfunktionen kan du ændre kanalnummer for en given station. 1 Tryk på. 2 Ved at bruge Î / ï, vælges Indstillmenuen og tryk på Æ / for at få adgang til Indstill-menuen. Indstill. Sprog Land Autom.Indl. Manuel Indl. Sortere Navn Favorit Prog Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. 5 Brug Î ï for at vælge det nye programnummer og bekræft med Í (pilen peger nu mod højre, og sorteringen er slut). 3 Ved at bruge ï vælges Sortere og tryk på Æ / for at få adgang til Sortfunktionen. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog Indstill. Sprog Land Autom.Indl. Manuel Indl. Sortere Navn Favorit Prog Gentag trinene 4 og 5 for hvert programnummer, du ønsker at ændre nummer på. 7 For at vende tilbage til den forrige menu, tryk på Í. DA 4 Vælg programnummer, du ønsker at flytte ved brug af Î ï og Æ for at få adgang til sorteringsfunktionen (pilen peger nu mod venstre). 8 Afslut menuen ved at trykke på. DA-11

16 10 Navngivning af kanal Hvis du foretrækker det, kan du tildele tvkanalen et navn. 1 Tryk på. 2 Ved at bruge Î / ï vælges Indstill og tryk på Æ / for at få adgang til Indstill-menuen. Indstill. Sprog Land Autom.Indl. Manuel Indl. Sortere Navn Favorit Prog z Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. 7 Tryk på Æ / OK indtil navnet ses øverst til højre på tv-skærmen. Navnet er nu lagret. 8 For at vende tilbage til den forrige menu, tryk på Í. 3 Ved at bruge ï vælges Navn og tryk på Æ / for at få adgang til Navnfunktionen. 9 Afslut menuen ved at trykke på. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog Tryk på knapperne Î ï for at vælge den kanal, du vil omdøbe. 5 Tryk på knappen Æ for at flytte hen til det første navngivningsområde. 6 Brug Î ï for at vælge bogstaverne (maks. 5 bogstaver) og brug Í Æ for at flytte rundt i denne funktions skærmbillede. DA-12

17 11 Valg af favoritkanaler Med denne funktion kan du springe de kanaler over, som du sjældent ser, og kun beholde dine favoritkanaler. Bemærk: Når du har sprunget en kanal over, kan du ikke skifte til den ved hjælp af tasten P / +. Du kan kun skifte til kanalen ved hjælp af tasterne Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î / ï flere gange for at vælge Indstill, og tryk på knappen Æ / for at åbne menuen Indstill. 5 Tryk på knappen Æ / for at springe over kanalen. Tegnet $ til højre for menuen forsvinder som markering af, at programmet springes over. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. 6 Tryk på knappen for at vende tilbage til forrige menu. 7 Tryk på knappen for at afslutte menuen. DA Tip 3 Tryk på knappen ï for at vælge Favoritprog., og tryk på knappen Æ / for at åbne listen Favoritprog. 4 Tryk på knapperne Î / ï flere gange for at vælge den kanal, du vil springe over. Hvis du vil føje de kanaler, du har valgt at springe over, til favoritlisten igen, skal du gentage trin 1 til 3. Tryk på knapperne Î / ï flere gange for at vælge den kanal, som du vil føje til listen over favoritkanaler igen. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog Tryk på knappen Æ / for at annullere overspringning af en kanal. Tegnet $ vises som markering af, at kanalen nu er tilføjet igen. DA-13

18 12 Finesser 12.1 Timer Hvis du ønsker, kan du give tv-kanalen et navn. Med timerfunktionen kan du angive, at tv et skal skifte til en anden kanal på et bestemt tidspunkt, mens du ser en anden kanal. Du kan også bruge den som en alarm for at tænde for tv et fra standby på et bestemt tidspunkt. Tv et må ikke slukkes, hvis timeren skal virke. Når tv et slukkes, deaktiveres timeren. 1 Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Finesser, og tryk derefter på knappen Æ/ for at åbne menuen Finesser. Dvale: Bruges til at vælge en tidspunkt, hvor tv et skifter til standby, når det angivne tidspunkt nås. Vælg indstillingen Fra for at deaktivere funktionen. Bemærk Under det sidste minut af en dvaleindstilling vises en nedtælling på skærmen. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at annullere dvalefunktionen. Klokkeslæt: Indtast det aktuelle klokkeslæt. Starttidspunkt: Indtast starttidspunktet. Stoptidspunkt: Indtast tidspunktet for standby. Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. Timer Børnelås Børnesikring Aktiv styring Programnr.: Indtast nummeret på den kanal, alarmen skal gælde for. Aktiver: Denne indstilling omfatter: En gang ved en enkelt alarm, Dagligt ved alarm hver dag, Fra til deaktivering af alarmer. 3 Tryk på knappen Æ / for at åbne menuen. 4 Tryk på knapperne Î ï for at vælge et menupunkt. Timer Slumre-timer Tid Starttid Stoptid Program nr. Timer aktiv - - : Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at skifte til standbytilstand. Tv et tændes automatisk på det programmerede tidspunkt. Hvis du lader tv et være tændt, skifter det kanal på Starttidspunktet, og det skifter til standby på Stoptidspunktet. 5 Brug knapperne Í, Æ, Î, ï eller tallene 0-9 til at ændre timerindstillingerne. DA-14

19 12.2 Forældrelås Med funktionen Børnesikring kan du låse kanaler for at forhindre, at dine børn kan se bestemte programmer. 1 Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Finesser, og tryk på knappen Æ/ for at åbne menuen Finesser. Børnesikring Lås Program Ændre Kode Slet Alt Lås Alt Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. 3 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Børnesikring, og tryk på knappen Æ / for at skifte til funktionen Børnesikring. Finesser Timer Børnelås Børnesikring Aktiv styring Timer Børnelås Børnesikring Aktiv styring * * * * Adgangskode Brug knapperne Î, ï, Í, Æ, tallene 0-9 og til at få adgang til og aktivere funktionerne i menuen Børnesikring. Beskrivelse af indstillingerne: Lås program Lås individuelt program. Tryk på knappen Æ for at skifte til tilstanden Lås program, og tryk derefter på knapperne Î ï for at låse eller frigøre. Tryk på knapperne Í Æ for at låse eller frigøre det valgte program. Et låsesymbol + vises ved siden af det låste kanalnummer. Tryk på knappen for at at afslutte funktionen Lås program og vende tilbage til menuen Børnesikring. Skift kode Indtast din nye fircifrede kode ved brug af knapperne med tallene 0-9, og bekræft den ved at indtaste den nye fircifrede kode igen. DA 4 Indtast adgangskoden 0711 ved brug af knapperne med tallene 0-9. Meddelelsen Forkert vises. Indtast adgangskoden 0711 igen. 5 Tv et beder dig om at ændre koden. Indtast din egen fircifrede kode ved brug af knapperne med tallene 0-9, og bekræft den nye kode. Når den nye kode er bekræftet, vises menuen Børnesikring. Ryd alle Tryk på knappen Æ for at frigøre alle låste kanaler. Lås alle Tryk på knappen Æ for at låse alle låste kanaler. Bemærk Hvis du tænder tv et og vælger et program, der er blevet låst, skal du indtaste adgangskoden for at åbne den valgte låste kanal. Hvis du vil frigøre kanalen, skal du gå til Lås program i menuen Børnesikring og trykke på knapperne Í Æ (låsesymbolet + forsvinder). DA-15

20 12.3 Børnelås Knapperne på siden af tv et er låst, når du har valgt indstillingen Til i menuen Børnelås. Du skal gemme fjernbetjeningen for dine børn for at forhindre dem i at se tv. 1 Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Finesser, og tryk på knappen Æ / for at åbne menuen Finesser. 3 Tryk på knappen ï for at vælge Børnelås, og tryk derefter på knappen Æ / for at skifte til funktionen Børnelås. Finesser Timer Børnelås Børnesikring Aktiv styring Sluk Tænd 12.4 Aktiv styring Justerer automatisk og kontinuerligt billedindstillingen til den optimale billedkvalitet under alle signalforhold. 1 Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Finesser, og tryk på knappen Æ / for at åbne menuen Finesser. 3 Tryk på knappen ï for at vælge Aktiv styring, og tryk derefter på knappen Æ / for at skifte til funktionen Aktiv styring. Finesser Timer Børnelås Børnesikring Aktiv styring Sluk Tænd 4 Tryk på knapperne Î ï for at vælge tænd/sluk-funktionen. 5 Tryk på knappen Æ / for at aktivere/ deaktivere tænd/sluk-funktionen. 6 Tryk på knappen Í for at vende tilbage til den forrige menu. 7 Tryk på knappen for at afslutte menuen. 4 Tryk på knapperne Î ï for at vælge tænd/sluk-funktionen. 5 Tryk på knappen Æ / for at aktivere/ deaktivere tænd/sluk-funktionen. 6 Tryk på knappen Í for at vende tilbage til den forrige menu. 7 Tryk på knappen for at afslutte menuen. DA-16

21 13 Billed- og lydindstillinger Du kan justere billed- og lydindstillinger i menuerne Billede og Lyd. 1 Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î ï for at vælge Billede eller Lyd. 3 Tryk på knappen Æ / for at åbne menuen Billede eller menuen Lyd. Billede Lys Farve Kontrast Skarphed Farvetemp. Kontrast+ NR Kontrast: Dette ændrer forskellen mellem lyse og mørke toner i tv ets kontrastinterval. Skarphed: Dette øger eller mindsker skarphedsniveauet for at forbedre detaljerne i billedet. Farvetemperatur: Dette ændrer farveindstillingen: Kølig (mere blå), Normal (balanceret) eller Varm (mere rød). Kontrast+: Øger tv et kontrastinterval. Vælg indstillingen Til for at aktivere funktionen. NR (Støjreduktion): Dette forbedrer billeder med støj (små prikker på billedet), der skyldes svag signalstyrke. Vælg indstillingen Til for at aktivere funktionen. Lyd Equalizer Balance Begrænset Lyd Incr. Surround 120HZ 200HZ 500HZ 1200HZ 3KHZ 7500HZ 12KHZ 4 Tryk på knapperne Î ï for at vælge en billed- eller lydindstilling. 5 Tryk på knappen Æ / for at åbne billed- eller lydindstillingen. 6 Tryk på knapperne Î ï for at justere billed- eller lydindstillingen. 7 Tryk på knappen Í for at vende tilbage til den forrige menu. 8 Tryk på knappen for at afslutte menuen. Beskrivelse af lydindstillinger Equalizer: Bruges til at justere lydbilledet. Balance: Dette fordeler lyden mellem venstre og højre højttaler. Begrænset Lyd: bruges til at begrænse pludselige ændringer i lydstyrken specielt ved programskift eller reklameblokke. Incredible Surround: Vælg mellem I-ncredible Surround og stereo ved stereoudsendelser og mellem mono og spatial ved monoudsendelser. DA Beskrivelse af billedindstillingerne Lysstyrke: Dette ændrer billedets lysintensitet. Farve: Dette ændrer farveintensiteten. DA-17

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367

Din brugermanual PHILIPS 25PT5322 http://da.yourpdfguides.com/dref/977367 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Genanvendelse. Produktoplysninger. Model- og serienummeret findes henholdsvis på bagsiden og til venstre på tv ets underside samt på emballagen.

Genanvendelse. Produktoplysninger. Model- og serienummeret findes henholdsvis på bagsiden og til venstre på tv ets underside samt på emballagen. Genanvendelse Fjernsynets indpakning bør sendes til genbrug. Følg de lokale myndigheders anvisning vedr. korrekt bortskaffelse. Produktoplysninger Model- og serienummeret findes henholdsvis på bagsiden

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome BRUGERVEJLEDNING

Register your product and get support at www.philips.com/welcome BRUGERVEJLEDNING Register your product and get support at www.philips.com/welcome DA BRUGERVEJLEDNING www.philips.com/support Model Serial Country Number Tariff Austria 0810 000205 0.07/min Belgium 078250145 0.06/min Czech

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 28PW6305 http://da.yourpdfguides.com/dref/977283

Din brugermanual PHILIPS 28PW6305 http://da.yourpdfguides.com/dref/977283 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning

Trådløst TV link SLV3220. Betjeningsvejledning Trådløst TV link SLV3220 Betjeningsvejledning W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S W I R E L E S S A 1 2 3 4 5 1 2 SOURCE SLV3220 WIRELESS TVLINK TRANSMITTER IR SOURCE 1 SOURCE 2 R AUDIO L VIDEO

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Introduktion. Indholdsfortegnelse

Introduktion. Indholdsfortegnelse Introduktion Tak, fordi du har købt dette fjernsyn. Denne brugsanvisning vil hjælpe dig med installationen af fjernsynet. Læs den omhyggeligt igennem. Vi håber, du vil få fuld glæde af vores teknologi.

Læs mere

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel

B&O. Scart Stick DVB-T modtager manual. Kompatibel B&O Kompatibel Scart Stick DVB-T modtager manual 1 Sådan virker det... 2 2 Indstillinger af modtageren... 3 3 Betjening af modtageren... 4 4 Sådan anvendes BeoLink 1000... 7 5 Reklamation... 8 1- Sådan

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18

Afspilning af lejede film... Side 17 Afspilning af lejede... Side 17 Styring af film... Side 18 Indholdsfortegnelse Installationsvejledning... Side 4-7 Fullrate TV... Side 8-9 Skift kanaler / programmer... Side 10-11 Brug af menu... Side12 Brug af TV Guide... Side 13-14 Leje af film... Side 15-18

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere