BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.philips.com/support BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 DA BRUGERVEJLEDNING

2 Model Serial Country Number Tariff Austria /min Belgium /min Czech Rep free Denmark local Finland local France /min Germany /min Greece free Hungary free Ireland local Italy /min Luxemburg local Netherlands /min Norway local Poland local Portugal local Slovakia free Spain /min Sweden local Switzerland local UK local This information is correct at the time of press. For updated information, see

3

4 Genanvendelse Fjernsynets indpakning bør sendes til genbrug. Følg de lokale myndigheders anvisning vedr. korrekt bortskaffelse. Produktoplysninger Model- og serienummeret fi ndes henholdsvis på bagsiden og til venstre på tv ets underside samt på emballagen. Bortskaffelse af det gamle produkt Fjernsynets er designet og produceret med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan blive genbrugt. Når et produkt er forsynet med symbolet af en skraldespand med kryds over, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/97676/EC. Tjek med hensyn til det lokale indsamlingssystem af elektriske og elektroniske produkter. Følg venligst de lokale anvisninger og smid ikke dine gamle produkter sammen med det almindelige husholdningsaffald. Korrekt afskaffelse af produktet forhindrer mulige negative indvirkninger på miljøet og på den almindelige folkesundhed. Bortskaffelse af batterier De medfølgende batterier indeholder ikke tungmetallerne kviksølv og cadmium. Du bør kontrollere, hvordan brugte batterier bortskaffes korrekt iht. de gældende regler. Venstre underside af tv et Energiforbruget i standbytilstand er mindre end 1 W for dette tv. Tv ets energiforbrug er beskrevet på typeskiltet bag på tv et. Du kan fi nde fl ere produktspecifi kationer i produktbrochuren på support. Bemærk! Specifikationer og oplysninger kan ændres uden varsel. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du ringe til kundesupport i dit land. De relevante telefonnumre og adresser fi ndes i den medfølgende globale garantibrochure. Vigtigt! AC3 (et lydformat) understøttes ikke på dette tv. Brug knappen på fjernbetjeningen til at vælge en alternativ lydgengivelse. Nogle tv-antenner kræver strøm fra tv et. Dette tv understøtter ikke denne funktion.

5 Indhold 1 Introduktion Vigtige oplysninger Stationære billeder på tv-skærmen Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ( EMF ) Billed- og lydindstillinger Smart-billede- og lydfunktioner Skærmformater Sikkerhed Generelt Vedligeholdelse af skærmen Oversigt over tv ets knapper og stik Knapper på siden Stik på bagsiden Stik på siden Introduktion Inden du starter Tilslut antennen Tilslut strømmen Tænd for tv et Brug af fjernbetjeningen Fjernbetjeningens funktioner Hurtig installation med Plug & Play Autolagring, Manuel indstilling Sortering af programmer Navngivning af kanal Valg af favoritkanaler Finesser Timer Forældrelås Børnelås Aktiv styring Tekst-tv Brug af tv et som computerskærm Tilslutning af computerudstyr Styring af tv-indstillinger, når en pc er tilsluttet Brug af tv et i HD-tilstand (High Definition) Tilslutning af HD-udstyr Styring af tv-indstillinger i HD-tilstand Understøttede formater Tilslutning af andet udstyr Overblik over tilslutningsmuligheder Tilslut en video- eller dvd-optager Tilslut en dekoder og en video optager Tilslut to videooptagere eller en video- og en dvd-optager Tilslut en satellitmodtager Tilslut en dvd-afspiller, kabel kabelboks eller spilkonsol Tilslut en dvd-afspiller, en satellitmodtager eller kabelboks Tilslutning af en pc Tilslutning af kamera, videokamera, spilkonsol Hovedtelefoner Fejlfinding Tabel over tilgængelige lande DA DA-1

6 1 Introduktion Tak fordi du har købt dette fjernsyn. Denne håndbog indeholder oplysninger, der hjælper dig med at installere og betjene fjernsynet. Det anbefales stærkt, at du læser håndbogen grundigt. Hvis manualen ikke indeholder svar på et problem, eller hvis fejlfindingssiden ikke kan bruges til at løse dit tv-problem, kan du ringe til det lokale Philips-kundecenter eller -servicecenter. Du kan finde flere oplysninger i den globale garantibrochure. Du skal have dit model- og produktnummer (som findes på bagsiden eller undersiden af tv et eller på emballagen) parat, når du ringer til Philips kundesupport. 1.1 Vigtige oplysninger 1 Stationære billeder på tvskærmen På plasma-eller LCD-skærmpaneler kan visning af det samme billede i lang tid bevirke, at et fastbrændt billede vises permanent på skærmen. Dette kaldes fosforindbrænding. Tv'et bør normalt bruges til visning af billeder, der udfylder hele skærmbilledet, skifter og er i konstant bevægelse. Eksempler på stillestående billeder (denne liste er ikke udtømmende, og andre typer end de nævnte kan derfor forekomme): Tv- og dvd-menuer: Oversigter over indhold på dvd-diske. Sorte bjælker: Hvis der vises sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen, anbefales det at skifte til et billedformat, hvor billedet udfylder hele skærmen. Tv-kanal-logoer: De er et problem, hvis de er lysstærke og stationære. Det er mindre sandsynligt, at grafik, der er i bevægelse, eller hvor kontrasten er svag, forårsager en uensartet ældning af skærmen. Aktiemarkeds-streamere: Vist nederst på tv-skærmen. Logoer og priser, der vises på shoppingkanaler: Vist konstant eller gentagne gange det samme sted på tvskærmen. Eksempler på stillbilleder omfatter også logoer, computerbilleder, ure på skærmen, tekst-tv og billeder vist i 4:3- format, statiske billeder eller tegn osv. Tip: Reducér kontrast og lysstyrke, når du bruger tv'et 1.2 Elektriske, magnetiske og elektro-magnetiske felter ( EMF ) Royal Philips producerer og sælger mange produkter til forbrugermarkedet. I lighed med alle elektroniske apparater kan de generelt sende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' væsentligste virksomhedsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, overholde alle gældende lovkrav og sikre, at produkterne ligger langt inden for de gældende EMFstandarder på produktionstidspunktet. Philips engagerer sig i at udvikle, producere og markedsføre produkter, der ikke er sundhedsskadelige. Philips bekræfter i henhold til de videnskabelige beviser, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, at produkterne er sikre at anvende til den påtænkte anvendelse, hvis de håndteres korrekt. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, så virksomheden kan være på forkant med videreudviklingen inden for standardisering med tidlig integration i produkterne. DA-2

7 2 Sikkerhed X X X Der kræves to personer til at løfte og bære et TV, der vejer mere end 25 kg. Forkert håndtering af TV et kan forårsage alvorlige skader. Hvis du placerer TV-apparatet på en overflade, skal du sørge for, at den er plan, og at den kan holde til vægten af TV et. Hvis du vil hænge TV et på en væg, må du ikke hænge det op selv. Dit TV skal hænges op af kvalificerede teknikere. Forkert håndtering kan medføre, at TV et ikke hænger sikkert. Før du hænger TV et på en væg, skal du sikre dig, at væggen passer til at bære vægten af TV et. Tilslutningerne behøver ikke være foretaget inden ophængning, men kablerne skal være sat i TV ets stik. Hver gang du placerer eller hænger TV et, skal du sørge for, at der er plads til fri luftcirkulation til ventilationsrillerne. Placer ikke TV et på et indelukket sted. Hvis tv et er monteret på en drejefod eller en svingarm, skal du kontrollere, at strømkablet ikke udsættes for belastning, når tv et drejes. Hvis strømkablet belastes, kan der opstå løse forbindelser. Sker dette, kan der forekomme elektrisk overgang, som kan medføre brand. Placer ikke åbne flammer som stearinlys tæt på TV-apparatet. Placer ikke en vase fyldt med vand oven på eller nær TV et. Vand, der kommer ind i TV et, kan give elektriske stød. Benyt ikke TV et, hvis der er kommet vand ind i det. Tag straks strømkablet ud af stikkontakten, og få TV et efterset af en kvalificeret tekniker. Udsæt ikke TV et eller batterierne på fjernbetjeningen for varme, direkte sollys, regn eller vand. I tordenvejr må ingen dele af TV et, strømkablerne eller antennekablerne berøres. Lad ikke TV et stå i standby-tilstand i en længere tidsperiode. Træk i stedet TV et ud af stikkontakten. Træk strømkablet ud ved stikket. Træk ikke i kablet. Brug ikke en stikkontakt, der passer dårligt. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Hvis stikket sidder løst, kan der opstå elektrisk overgang, som kan medføre brand. X X X X Tilslut ikke for meget udstyr til den samme kontakt. For meget udstyr kan medføre overbelastning og resultere i ildløs eller elektrisk stød. 2.2 Vedligeholdelse af skærmen Fjern ikke beskyttelsesfilmen, før du har fuldført monteringen og tilslutningerne. Håndter skærmen forsigtigt. Bemærk! Brug kun den medfølgende bløde klud til at rengøre tv ets skinnende forside.brug ikke en våd klud, der drypper med vand. Brug ikke acetone, toluene eller alkohol til at rengøre tv et med. For sikkerhedens skyld bør strømkablet tages ud af stikkontakten, når tv et rengøres. Rør, skub, gnid eller slå ikke på skærmen, da dette kan ridse eller ødelægge skærmen for bestandigt. X DA DA-3

8 3 Oversigt over tv ets knapper og stik 3.1 Side- og topkontroller Brug side- og topkontrollerne til at styre strøm, menu, lydstyrke og programnummer. Disse stik er placeret på bagsiden af tv et og vender bagud. 2 4 EXT 1 (RGB) 5 EXT 2 (CVBS/S-VIDEO) 1 POWER. : Bruges til at tænde og slukke for tv et. Bemærk: For at tv et slet ikke skal bruge strøm, skal strømkablet tages ud af stikkontakten. 2 VOLUME / +: Bruges til at skrue ned eller op for lyden. 3 MENU: Bruges til at åbne eller lukke menuer. Knapperne PROGRAM / + kan bruges til at vælge menupunkter, og knapperne VOLUME / + kan bruges til at foretage ændringer i et valgt menupunkt. 4 PROGRAM / +: Bruges til at vælge programmer. 3.2 Stik på bagsiden Disse stik er placeret på bagsiden af tv et og vender nedad POWER PROGRAM MENU VOLUME TV-antennestik: Sæt antennestikket i 75 Ω : stikket. 2 HDMI 1 / HDMI 2: Bruges til at tilslutte en settop-boks, en dvd-afspiller/-optager, HD-udstyr eller en pc. 3 EXT4 (YPbPr): Bruges til at tilslutte udstyr som f.eks. dvd er og dekodere, der har de samme stik. 4 EXT 1 (RGB) og 5 EXT 2 (CVBS/ S-VIDEO): Tilslut udstyr som dvd-afspillere/- optagere, videobåndoptagere og dekodere, der har tilsvarende tilslutninger (såkaldt scart - tilslutning). 3.3 Stik på siden (EXT3) Disse stik er placeret på siden af tv et. 1 2 AUDIO IN VIDEO IN S-VIDEO 1 Hovedtelefon : Hvis du vil høre lyden alene uden at forstyrre andre, skal du sætte phonostikket i tv ets hovedtele-fonstik. 2 Lyd/video: Bruges til at tilslutte udstyr som f.eks. kameraer og videokameraer. DA-4

9 4 Introduktion 4.1 Inden du starter Advarsel! Tilslutningerne behøver ikke være udført inden ophængning, men kablerne skal være sat i tv ets stik. 4.2 Tilslut antennen Sæt antennekablet fast i 75 Ω : antennestikket nederst på tv et og i antennestikket på væggen: Stik på tv ets bagside (vender bagud) 4.4 Tænd for tv et Tryk på knappen POWER på siden for at tænde det. En blå/grøn indikator tændes, og efter et par sekunder lyser skærmen op. Hvis TV et forbliver i standbytilstand (rød indikator), skal du trykke på knapperne PRO- GRAM -/+ på siden af eller øverst på TV et eller knapperne P /+ på fjernbetjeningen. POWER PROGRAM MENU VOLUME 4.3 Tilslutning og frakobling af strømmen DA Advarsel! Kontroller, at spændingen i huset svarer til spændingen, der er anført på etiketten bag på tv et. Advarsel! (Plasma TV) - ADVARSEL: Dette er et Klasse 1 apparat. Det skal tilsluttes en stikkontakt med beskyttende jordforbindelse. Sæt strømkablet (leveret med tv et) i strømindgangen på tv ets bagside (vender nedad) og i stikkontakten på væggen. Apparatsammenkoblingen for strømkablet på TV et bruges som afbryderenheden. Hvis du vil afbryde strømmen, skal du fjerne strømkablet fra kontakten bag på TV et eller fjerne stikket fra vægkontakten. 4.5 Brug af fjernbetjeningen Indsæt de to medfølgende batterier. Sørg for, at batteripolerne + (plus) og - (minus) vender korrekt (se markering i batterirummet). DA-5

10 5 Fjernbetjeningens funktioner Lydtilstand Bruges til at høre programmer i stereo og Nicam Stereo til Mono eller spatial (rumlig). Vælg Dual å eller Dual» til tosprogede programmer. Mono-indikatoren er rød, når funktionen er aktiveret. 3 Dvale Bruges til at sætte tv et i standbytilstand på et angivet tidspunkt (se side 14). 4 Surroundlyd Bruges til at slå surroundlyd til/fra. I stereo lyder det, som om højttalerne står længere fra hinanden. 5 MENU Bruges til at åbne eller lukke tvmenuerne. 6 Pilene op/ned/venstre/højre ( ) Disse fire knapper bruges til at vælge og indstille menupunkter. II 7 Skærmformat (se side 19). 1 Standby Bruges til at sætte tv et i standbytilstand. Hvis du vil tænde tv et igen, skal du trykke på en af knapperne, til, P + / eller knappen. Bemærk: Når tv et tændes, vises den sidst benyttede kanal. 8 AV Bruges til at vise kildelisten, hvorfra der kan vælges tv eller andet udstyr. Brug knapperne Î ï til at vælge kilde og knappen Æ / til at bekræfte valget. 9 Programliste Bruges til at vise/lukke listen over programmer. Brug knapperne Î ï til at vælge et program og knappen Æ / til at få det vist. DA-6

11 10 Lydløs Bruges til at slå lyden til eller fra. 11 Lydstyrke ( + VOL ) Bruges til at skrue op eller ned for lyden Smart -billede/-lyd Bruges til at få adgang til en række foruddefinerede billed- og lydindstillinger (se side 18) II Oplysninger på skærmen Tryk for at få vist oplysninger (hvis de er tilgængelige) om den valgte tv-kanal og programmet. 14 Tekst-tv (Se siderne 20-21). 15 OK Bekræfter valget. 16 Aktiv styring Justerer automatisk og kontinuerligt billedindstillingen til den optimale billedkvalitet under alle signalforhold. (Se side 16). 17 Program ( + P ) Bruges til at vælge forrige eller næste tilgængelige kanal. 18 numeriske knapper / Bruges til direkte adgang til programmer. Ved tocifrede programnumre skal der trykkes på det andet ciffer, inden bindestregen forsvinder. DA 19 Forrige/aktuelt program Bruges til at skifte mellem det sidst viste og det aktuelle program. DA-7

12 6 Hurtig installation med Plug & Play Når du tænder for tv et første gang, vises der en menu på skærmen. I denne menu bliver du bedt om at vælge land. Country B CH D DK E F FI GB Bemærk Hvis ovenstående menu ikke vises, skal du fortsætte med installation af kanaler ved brug af metoden til automatisk lagring (se side 9). Hvis ovenstående menu vises, skal du udføre følgende trin. 1 Tryk på knapperne Î ï på fjernbetjeningen for at vælge dit land. Hvis dit land ikke er vist på listen, skal du vælge.... Se evt. "Tabel over lande" på side Tryk på knappen Æ / for at skifte til sprogtilstand, og vælg sprog ved at bruge knapperne Î ï. Language English Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Eλληνικα Italiano Press OK to continue Press OK to continue 3 Ved at bruge ï, vælges Auto Gem og tryk på Æ / for at starte en automatisk søgning af kanalerne. Alle tilgængelige tv-programmer lagres. Denne handling kan tage et par minutter. Skærmen viser status for søgningen og antallet af fundne programmer. VIGTIGT For at forlade eller afbryde søgningen inden den er færdig, tryk på. Hvis du afbryder søgningen under Auto Store, er det muligt, at alle kanaler ikke vil blive lagret. For at lagre alle kanalerne skal du køre en fuld Auto Store søgning igen. Bemærk ATS (Automatic Tuning System) funktion Hvis senderen eller kabelnetværket sender det automatiske sorteringssignal, nummereres programmerne korrekt. Hvis det er tilfældet, er installationen fuldført. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge menuen Sorter til at nummerere programmerne, som du ønsker det. ACI (Automatic Channel Installation) funktion Hvis der registreres et kabelnet eller en tvkanal, som sender ACI, ses en programliste. Uden udsendelse af ACI er kanalerne nummereret i henhold til dit valg af sprog og land. Du kan give dem nye numre med Sortmenuen. DA-8

13 7 Autolagring, Inden du automatisk gemmer alle kanalerne, skal du vælge land og sprog. Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. Bemærk Hvis ovenstående menu ikke vises, skal du fortsætte med installation af kanaler ved brug af metoden til automatisk lagring (se side 9). Hvis ovenstående menu vises, skal du udføre følgende trin. 1 Tryk på knappen. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. 2 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Indstill, og tryk på knappen Æ / for at åbne menuen Indstill. 3 Tryk på knappen Æ for at skifte til tilstanden Sprog. 4 Tryk på knapperne Î ï for at vælge det ønskede sprog, og tryk på knappen Æ / for at bekræfte valget. Bemærk: Valg af sprog og land kan kun foretages i tv-tilstand. Hvis du er i en anden tilstand (EXT), skal du bruge knappen til at få kildelisten vist. Brug knapperne Î ï til at vælge TV, og tryk på knappen Æ / for at bekræfte valget. 5 Tryk på knappen Í for at vende tilbage til den forrige menu. 6 Brug knapperne Î ï til at vælge land. Hvis dit land ikke vises på listen, skal du vælge.. Se evt. Tabel over lande på side 33. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. A B CH D DK E F FI 7 Tryk på knappen Æ / for at bekræfte valget. Du kan nu fortsætte med automatisk lagring af kanaler. 8 Tryk på knappen Í for at vende tilbage til den forrige menu. 9 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Autolagring, og tryk på knappen Æ / for at starte automatisk søgning efter kanaler. Alle tilgængelige tv-programmer gemmes. Denne proces tager et par minutter. VIGTIGT Tryk på knappen for at afslutte eller afbryde søgningen, inden den er afsluttet. Hvis du afbryder søgningen under autolagring, er det ikke alle kanaler, der bliver gemt. Hvis du vil have alle kanaler gemt, skal du udføre en komplet søgning med autolagring. Bemærk Hvis du af en eller anden grund har valgt et forkert sprog, og du ikke forstår det benyttede sprog, skal du gøre følgende for at vende tilbage til dit foretrukne sprog. Tryk på knappen for at afslutte menuen på skærmen. Tryk på knappen. Tryk flere gange på knappen Í for at vælge det fjerde punkt i menuen. Tryk to gange på knappen Æ. Tryk på knapperne Î ï for at vælge det korrekte sprog. Tryk på knappen for at bekræfte valget. Tryk på knappen for at afslutte menuen. DA-9 DA

14 8 Manuel indstilling Denne menu bruges til at lagre programmerne et ad gangen. 1 Tryk på. 2 Ved at bruge Î ï vælges Indstill og tryk på Æ / for at få adgang til Indstill-menuen. Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. 3 Ved at bruge ï vælges Manuel Indl. og tryk på Æ / for at få adgang til Manual Store-menuen. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. TV Systém Søgning Programnr. Finjuster. Indlæs 4 Brug Î ï for at vælge de punkter i Manual Store-menuen, du ønsker at justere eller aktivere. 5 System: Brug Î ï for at vælge Europa (automatisk søgning), Frankrig (LL- standard), Storbritannien (I-standard), Vesteuropa (BG-standard) eller Østeuropa (DK-standard). Tryk på knappen Æ / for at bekræfte det valgte system. 6 Søgning: Tryk på Æ. Søgningen starter automatisk. Når et program er fundet, stopper scanningen, og programnavnet vises (hvis det er tilgængeligt). Fortsæt til næste trin. Hvis du kender frekvensen for det ønskede program, kan den indstastes direkte ved brug af til. 7 Programnr.: Indlæs det ønskede nummer med til eller Î ï. 8 Finjustering: Hvis modtagelsen ikke er tilfredsstillende, justér ved hjælp af Î ï. 9 Gem: For at sikre at ændringen lagres, tryk på Æ /. Programmet er nu lagret. Manuel Indl. TV Systém Søgning Programnr. Finjuster. Indlæs Europa Frankrig UK Vesteuropa Østeuropa 10 Gentag trinene 6 til 9 for hvert program, der ønskes lagret. 11 For at vende tilbage til den forrige menu, tryk på Í. 12 Afslut menuen ved at trykke på. DA-10

15 9 Sortering af programmer Med sorteringsfunktionen kan du ændre kanalnummer for en given station. 1 Tryk på. 2 Ved at bruge Î / ï, vælges Indstillmenuen og tryk på Æ / for at få adgang til Indstill-menuen. Indstill. Sprog Land Autom.Indl. Manuel Indl. Sortere Navn Favorit Prog Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. 5 Brug Î ï for at vælge det nye programnummer og bekræft med Í (pilen peger nu mod højre, og sorteringen er slut). 3 Ved at bruge ï vælges Sortere og tryk på Æ / for at få adgang til Sortfunktionen. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog Indstill. Sprog Land Autom.Indl. Manuel Indl. Sortere Navn Favorit Prog Gentag trinene 4 og 5 for hvert programnummer, du ønsker at ændre nummer på. 7 For at vende tilbage til den forrige menu, tryk på Í. DA 4 Vælg programnummer, du ønsker at flytte ved brug af Î ï og Æ for at få adgang til sorteringsfunktionen (pilen peger nu mod venstre). 8 Afslut menuen ved at trykke på. DA-11

16 10 Navngivning af kanal Hvis du foretrækker det, kan du tildele tvkanalen et navn. 1 Tryk på. 2 Ved at bruge Î / ï vælges Indstill og tryk på Æ / for at få adgang til Indstill-menuen. Indstill. Sprog Land Autom.Indl. Manuel Indl. Sortere Navn Favorit Prog z Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. 7 Tryk på Æ / OK indtil navnet ses øverst til højre på tv-skærmen. Navnet er nu lagret. 8 For at vende tilbage til den forrige menu, tryk på Í. 3 Ved at bruge ï vælges Navn og tryk på Æ / for at få adgang til Navnfunktionen. 9 Afslut menuen ved at trykke på. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog Tryk på knapperne Î ï for at vælge den kanal, du vil omdøbe. 5 Tryk på knappen Æ for at flytte hen til det første navngivningsområde. 6 Brug Î ï for at vælge bogstaverne (maks. 5 bogstaver) og brug Í Æ for at flytte rundt i denne funktions skærmbillede. DA-12

17 11 Valg af favoritkanaler Med denne funktion kan du springe de kanaler over, som du sjældent ser, og kun beholde dine favoritkanaler. Bemærk: Når du har sprunget en kanal over, kan du ikke skifte til den ved hjælp af tasten P / +. Du kan kun skifte til kanalen ved hjælp af tasterne Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î / ï flere gange for at vælge Indstill, og tryk på knappen Æ / for at åbne menuen Indstill. 5 Tryk på knappen Æ / for at springe over kanalen. Tegnet $ til højre for menuen forsvinder som markering af, at programmet springes over. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog. 6 Tryk på knappen for at vende tilbage til forrige menu. 7 Tryk på knappen for at afslutte menuen. DA Tip 3 Tryk på knappen ï for at vælge Favoritprog., og tryk på knappen Æ / for at åbne listen Favoritprog. 4 Tryk på knapperne Î / ï flere gange for at vælge den kanal, du vil springe over. Hvis du vil føje de kanaler, du har valgt at springe over, til favoritlisten igen, skal du gentage trin 1 til 3. Tryk på knapperne Î / ï flere gange for at vælge den kanal, som du vil føje til listen over favoritkanaler igen. Indstill. Sprog Land Autom. indl. Manuel indl. Sortere Navn Favoritprog Tryk på knappen Æ / for at annullere overspringning af en kanal. Tegnet $ vises som markering af, at kanalen nu er tilføjet igen. DA-13

18 12 Finesser 12.1 Timer Hvis du ønsker, kan du give tv-kanalen et navn. Med timerfunktionen kan du angive, at tv et skal skifte til en anden kanal på et bestemt tidspunkt, mens du ser en anden kanal. Du kan også bruge den som en alarm for at tænde for tv et fra standby på et bestemt tidspunkt. Tv et må ikke slukkes, hvis timeren skal virke. Når tv et slukkes, deaktiveres timeren. 1 Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Finesser, og tryk derefter på knappen Æ/ for at åbne menuen Finesser. Dvale: Bruges til at vælge en tidspunkt, hvor tv et skifter til standby, når det angivne tidspunkt nås. Vælg indstillingen Fra for at deaktivere funktionen. Bemærk Under det sidste minut af en dvaleindstilling vises en nedtælling på skærmen. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at annullere dvalefunktionen. Klokkeslæt: Indtast det aktuelle klokkeslæt. Starttidspunkt: Indtast starttidspunktet. Stoptidspunkt: Indtast tidspunktet for standby. Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. Timer Børnelås Børnesikring Aktiv styring Programnr.: Indtast nummeret på den kanal, alarmen skal gælde for. Aktiver: Denne indstilling omfatter: En gang ved en enkelt alarm, Dagligt ved alarm hver dag, Fra til deaktivering af alarmer. 3 Tryk på knappen Æ / for at åbne menuen. 4 Tryk på knapperne Î ï for at vælge et menupunkt. Timer Slumre-timer Tid Starttid Stoptid Program nr. Timer aktiv - - : Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at skifte til standbytilstand. Tv et tændes automatisk på det programmerede tidspunkt. Hvis du lader tv et være tændt, skifter det kanal på Starttidspunktet, og det skifter til standby på Stoptidspunktet. 5 Brug knapperne Í, Æ, Î, ï eller tallene 0-9 til at ændre timerindstillingerne. DA-14

19 12.2 Forældrelås Med funktionen Børnesikring kan du låse kanaler for at forhindre, at dine børn kan se bestemte programmer. 1 Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Finesser, og tryk på knappen Æ/ for at åbne menuen Finesser. Børnesikring Lås Program Ændre Kode Slet Alt Lås Alt Hoved Billede Lyd Finesser Indstill. 3 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Børnesikring, og tryk på knappen Æ / for at skifte til funktionen Børnesikring. Finesser Timer Børnelås Børnesikring Aktiv styring Timer Børnelås Børnesikring Aktiv styring * * * * Adgangskode Brug knapperne Î, ï, Í, Æ, tallene 0-9 og til at få adgang til og aktivere funktionerne i menuen Børnesikring. Beskrivelse af indstillingerne: Lås program Lås individuelt program. Tryk på knappen Æ for at skifte til tilstanden Lås program, og tryk derefter på knapperne Î ï for at låse eller frigøre. Tryk på knapperne Í Æ for at låse eller frigøre det valgte program. Et låsesymbol + vises ved siden af det låste kanalnummer. Tryk på knappen for at at afslutte funktionen Lås program og vende tilbage til menuen Børnesikring. Skift kode Indtast din nye fircifrede kode ved brug af knapperne med tallene 0-9, og bekræft den ved at indtaste den nye fircifrede kode igen. DA 4 Indtast adgangskoden 0711 ved brug af knapperne med tallene 0-9. Meddelelsen Forkert vises. Indtast adgangskoden 0711 igen. 5 Tv et beder dig om at ændre koden. Indtast din egen fircifrede kode ved brug af knapperne med tallene 0-9, og bekræft den nye kode. Når den nye kode er bekræftet, vises menuen Børnesikring. Ryd alle Tryk på knappen Æ for at frigøre alle låste kanaler. Lås alle Tryk på knappen Æ for at låse alle låste kanaler. Bemærk Hvis du tænder tv et og vælger et program, der er blevet låst, skal du indtaste adgangskoden for at åbne den valgte låste kanal. Hvis du vil frigøre kanalen, skal du gå til Lås program i menuen Børnesikring og trykke på knapperne Í Æ (låsesymbolet + forsvinder). DA-15

20 12.3 Børnelås Knapperne på siden af tv et er låst, når du har valgt indstillingen Til i menuen Børnelås. Du skal gemme fjernbetjeningen for dine børn for at forhindre dem i at se tv. 1 Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Finesser, og tryk på knappen Æ / for at åbne menuen Finesser. 3 Tryk på knappen ï for at vælge Børnelås, og tryk derefter på knappen Æ / for at skifte til funktionen Børnelås. Finesser Timer Børnelås Børnesikring Aktiv styring Sluk Tænd 12.4 Aktiv styring Justerer automatisk og kontinuerligt billedindstillingen til den optimale billedkvalitet under alle signalforhold. 1 Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î ï flere gange for at vælge Finesser, og tryk på knappen Æ / for at åbne menuen Finesser. 3 Tryk på knappen ï for at vælge Aktiv styring, og tryk derefter på knappen Æ / for at skifte til funktionen Aktiv styring. Finesser Timer Børnelås Børnesikring Aktiv styring Sluk Tænd 4 Tryk på knapperne Î ï for at vælge tænd/sluk-funktionen. 5 Tryk på knappen Æ / for at aktivere/ deaktivere tænd/sluk-funktionen. 6 Tryk på knappen Í for at vende tilbage til den forrige menu. 7 Tryk på knappen for at afslutte menuen. 4 Tryk på knapperne Î ï for at vælge tænd/sluk-funktionen. 5 Tryk på knappen Æ / for at aktivere/ deaktivere tænd/sluk-funktionen. 6 Tryk på knappen Í for at vende tilbage til den forrige menu. 7 Tryk på knappen for at afslutte menuen. DA-16

21 13 Billed- og lydindstillinger Du kan justere billed- og lydindstillinger i menuerne Billede og Lyd. 1 Tryk på knappen. 2 Tryk på knapperne Î ï for at vælge Billede eller Lyd. 3 Tryk på knappen Æ / for at åbne menuen Billede eller menuen Lyd. Billede Lys Farve Kontrast Skarphed Farvetemp. Kontrast+ NR Kontrast: Dette ændrer forskellen mellem lyse og mørke toner i tv ets kontrastinterval. Skarphed: Dette øger eller mindsker skarphedsniveauet for at forbedre detaljerne i billedet. Farvetemperatur: Dette ændrer farveindstillingen: Kølig (mere blå), Normal (balanceret) eller Varm (mere rød). Kontrast+: Øger tv et kontrastinterval. Vælg indstillingen Til for at aktivere funktionen. NR (Støjreduktion): Dette forbedrer billeder med støj (små prikker på billedet), der skyldes svag signalstyrke. Vælg indstillingen Til for at aktivere funktionen. Lyd Equalizer Balance Begrænset Lyd Incr. Surround 120HZ 200HZ 500HZ 1200HZ 3KHZ 7500HZ 12KHZ 4 Tryk på knapperne Î ï for at vælge en billed- eller lydindstilling. 5 Tryk på knappen Æ / for at åbne billed- eller lydindstillingen. 6 Tryk på knapperne Î ï for at justere billed- eller lydindstillingen. 7 Tryk på knappen Í for at vende tilbage til den forrige menu. 8 Tryk på knappen for at afslutte menuen. Beskrivelse af lydindstillinger Equalizer: Bruges til at justere lydbilledet. Balance: Dette fordeler lyden mellem venstre og højre højttaler. Begrænset Lyd: bruges til at begrænse pludselige ændringer i lydstyrken specielt ved programskift eller reklameblokke. Incredible Surround: Vælg mellem I-ncredible Surround og stereo ved stereoudsendelser og mellem mono og spatial ved monoudsendelser. DA Beskrivelse af billedindstillingerne Lysstyrke: Dette ændrer billedets lysintensitet. Farve: Dette ændrer farveintensiteten. DA-17

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106)

Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager (SMT-H3106) Oversigt over din fjernbetjening Indholdsfortegnelse 1. Indholdet af pakken... 2 STB:Til betjening af digitalmodtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning

Digitalt kabel-tv. Brugervejledning til. Dansk installationsvejledning Digitalt kabel-tv Brugervejledning til Samsung HD-digitalmodtager med harddisk Dansk installationsvejledning Oversigt over din fjernbetjening STB: Til betjening af tv-modtager. TV: Til betjening af Samsung

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Tilslutning af computeren til et fjernsyn

Tilslutning af computeren til et fjernsyn Tilslutning af computeren til et fjernsyn Din pc har en TV out-udgang, hvilket betyder, at du kan slutte den til et fjernsyn for at se computerens billede på fjernsynet. Med TV-out-funktionen kan du se

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Internet@TV med Samsung Apps

Internet@TV med Samsung Apps HT-C5500 leverer HD-billede og lyd, der matcher dit Samsung HD TV. Med dette hjemmebiosystem får du fantastiske billeder og mange tilslutningsmuligheder. Internet@TV med Samsung Apps Samsungs eksklusive

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Følg med os ind i en ny epoke med High-Definition underholdning

Følg med os ind i en ny epoke med High-Definition underholdning Følg med os ind i en ny epoke med High-Definition underholdning HIGH-DEFINITION VIDEO: DEN NYE STANDARD FOR BILLEDOPLEVELSER High-Definition video fra HDTV transmissioner eller HD medier som Blu-ray discs,

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere