Hvidovre Lokalhistorie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 Hvidovre Lokalhistorie 22.ARGANG NR.2 APRIL 24 Hvidovrevej 87 A... Foto : an Olsen. Vi vil gøre næsten alt for, at du føler dig hjemme u er velkommen til at komme ind og få et gratis økonomitjek Gør en forskel Hvidovrevcj 87 A Hvidovre Tlf W"IVW.jyskebank.dk.. l-listoriens us Hvi.f.iovre Kommende Akt1v 1t rer... A T sa. ladsen ;t iden idst... sd. 3 Tog pa Hv1dovreveJ... h lp.. et. Skolebillede : sd.12 Et par Gaver... cp. ' ' Pci.ltorsamling Referat... sd.14 Kassererens Suk... vfflgm ra Jens Kristensen.. sd.21 Bestyrelsen sd.22 Vindere af Vin... sd.23 24

2 Kommende Aktiviteter Siden Sidst v./ P.E.Hansen Efterårets program er endnu ikke fastlagt. Kun en ting er sikkert, nemlig datoerne for booking af lokaler. Vi har sat os på følgende dage: 13/9, 11/1 og 15/ Adr.er: "Aktivitetssalen"... lille Friheden 1. Adgang fra Strandmarksvej overfor Kalkager. d.29 august afholdes Aeronautisk dag ved Avedøre lufthavn. Opvisning med starter og landing af div. småfly... m.m. Vi håber her, at kunne præsentere et nyrestaureret KZ3 fly, som fremtidigt bl.a. skal bruges til rundflyvning og luftfotografering over Hvidovre. Befæstningsdagen d. 26 september bliver omtalt i næste nr. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Rytterskol n. Hvidovre K mlliens l us Hvidovrf'. .: mail. telej!t edø re ej ren 265 Hvidovre. Tlf.: Alarmp a sencb apnl. Redaktion.: Per E. Hansen (ansv.), an Olsen. Medḷemsblad trykt i 475 eksemplarer. eadline no d.15 august 24. F Historiens Hus Hvidovre Kommunes Lokalhistorisk Arkiv. Alarmpladsen 3. Avedørelejren 265 Hvidovre Tlf.: : Åbent.: tirs.-ons. kl tors. kl Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Post sendes til vor adresse på Rytterskolen. ISSN "vijdovfemedlemmer af bestyrelsen deltager i ansk Lokalhistorisk. orernngs Arsmøde og Generalforsamling på Hornstrupcenteret i Vejle. d. 15 marts på Risbjerggård. Generalforsamlingen blev afholdt på en mild forårsaften. et var måske anledningen til at næsten 9 medlemmer mødte op. Udsigten til at redde sig en flaske rødvin, var måske en anden grund til det fine besøgstal. Men endeligt er der jo også muligheden for at det er egentlig interesse for vort Selskab og Hvidovres lokalhistorie, der er grunden. Bestyrelsen var i hvert fald glade for det store fremmøde. d marts i Rytterskolen. Quilterne udstillede deres smukke arbejder til inspiration for mange besøgende. (269 gæster). d. 5 april i Hvidovre Kirkes Menighedslokaler. Lisbeth Hollesen og Kitt Boding Jensen, to friske piger fra "Historiens Hus", viste hvad de havde fået ud af at studere historien omkring "Præstemosen". Grundet Postvæsenets ændrede holdning overfor kunderne, har vi foreløbigt besluttet at kuvertere bladetog sende det som alm. brevpost. e øgede omkostninger vi derved er udsat for, håber vi åt kunne udligne på anden måde. Vi er lutter øre overfor gode forslag. O O O O O O Hver mandag kl.1-15 kan vi kontaktes på rytterskolen og tlf meddeler an Olsen på hjemmesiden. : O O o 2 3

3 Tog på H vidovrevej. - et par uheldige episoder en første viadukt over Hvidovrevej blev bygget i 1846 ved jernbanens etablering. Udbygning af banelegemet til dobbeltspor og nye stålskinner, resulterede i en anden viadukt, da SB overtog anlægget, i 188. a man anlagde første stykke bane fra København til Roskilde bestræbte man sig på at gøre linien så plan som muligt, altså undgå for store stigninger og fald, der ville besværliggøre den fremtidige togtrafik. Medens trafik på Vigerslev Torvevej (Vigerslevvej) kunne passere banen i barnhøjde, blev Hvidovre Torvevej ( vidovrevej) f rsynet med en smal viadukt, som besværliggjorde al voluminøs færdsel til og fra stedet. Først i 194 blev viadukten afløst af en betonbro i forbindelse med S B's modernisering af strækningen. Forberedelser af S-toget til Glostrup gjorde det nødvendigt at udvide passagen over Hvidovrevej med endnu et par broer, som blev bygget på hver side af 194 broen og stod færdig i en største hindring var Valbybjerget ved Carlsberg. Her blev der fjernet store mængder grus, som bl.a. blev brugt til at etablere en jernbanedæmning på det lave terrain omkring Harrestrup Åen i Hvidovre. en 8 meter høje dæmning slugte dog så meget grus, at man også måtte hente forsyninger lokalt. et efterlod det ar i landskabet, der med tiden er blevet til Rebæk Sø. Hvidovre Station Foto : HLA - Viadukten fra 188, set ca Foto HLA. 4 en ---- J nye sydlige bro bærer to indadgående spor for henholdsvis godstog og persontog, medens den nye nordlige bro gør plads til S-toget mod Glostrup &-.aøg.fru-vwiy I li.>frwma Slallok $4ogfruGlønrw.J' ' ntntlo9 frø Xihft...., -ifiræ.j'or- - - ::: fiøåstøg frø x.u...,." r;li I I noftto(j flll.xihfll l;otuto9 -.uxfxliliy?i A - I +.Jfv(Æ;-.,OTT.rj Broen fra 194 bærer S- tagsporet fra Glostrup og fjernsporet mod Roskilde. Mellem den sydlige bro og 194 broen var der placeret endnu et spor, som imidlertid endte blindt med en stopbarn og uden broforbindelse. 5

4 Her ventede tiden på uheldet, ulykken eller katastrofen, som også kom. politi på ulykkesstedet og efter en undersøgelse af ulykkens omfang afblæstes katastrofealarmen... Uheldet den 13 oktober kl Toget kørte ned på Hvidovrevej, var overskriften i Hvidovre Avis, som fortæller.: En taxachauffør sad i første parket som vidne til togulykken ved Hvidovre Station natten til mandag. Han ventede på kunder ved taxaholdepladsen skråt over for stationen - kun ca. 15 meter fra ulykkestedet. Pludselig hørte han et frygteligt spektakel og så det store lokomotiv komme brasende ud på Hvidovrevej.... Kran fra Monberg og Thorsen. Foto :HLA Hvordan skete det?.. Lokomotivets fører er sikker på at have set grønt lys, da han kommer nordfra ad et sidespor til hovedsporet til Korsør (fra Kbhvn Gb.). Hovedsporet var på dette tidspunkt optaget af et posttog (fra Kbhvn H.) hvilket godstogets fører dog ikke var bekendt med. Han ledes ind på blindsporet- men tror, det er hovedsporet til Korsør. For sent opdager han fejlen og bremser - men det er uundgåeligt, at lokomotivet påkører spærrebommen og kører ud over skrænten. I MY 1114 på afveje "."... Foto: HLA I en fart slog chaufføren alarm over radionettet og løb derefter over mod toget for at hjælpe eventuelt sårede. Togets fører var allerede hoppet ned på gaden, totalt uskadt, men naturligvis noget chokeret. I løbet af få minutter var redningskorps og et er held i uheld, at lokomotivet kører langsomt, og at det er et ganske lille tog med kun 1 vogne. Med en længere togstamme og lidt mere fart var ulykken ikke endt så blidt... mads- Hvidovrevej spærret i to døgn. Redningsarbejdet skete fra Hvidovrevej, fordi S B nødigt ville lukke af for banelinien til Fyn og Jylland. 6 7

5 Problemet var, at skulle SB have sin egen kran ud på sporet, så ville man spærre for trafikken til Fyn og Jylland. et var endda tvivlsomt, om denne kran kunne klare opgaven. Heldigvis viste det sig, at "Monberg og Thorsen" havde en kran, der kunne hejse toget nede fra. Allerede tirsdag aften var man ved at få lokomotivet op, - men det gled ned igen. Efter dette uheld stillede politiet krav om, at SB satte noget mere ind på at få ryddet Hvidovrevej og efter en hel nats arbejde, lykkedes det onsdag formiddag at få vejbanen fri. Opklaringsarbejdet i forbindelse med togulykken påhviler først og fremmest SB's teknikere. Politiet afhørte naturligvis togets fører umiddelbart efter ulykken, men det er SB's havarikommission, der undersøger det videre forløb. et er dog givet, at politiet ønsker at blive orienteret, løbende, da ulykken skete på offentlig område, - og måske af hensyn til en bedre sikring af blindspor, der fører lige ud til offentligt vejanlæg. (artikel fra Hvidovre Avis, Okt lettere redigeret af PEH.) er skulle gå næsten 12 år, så var den gal igen. Ulykken d.11 marts 1986, kl. 14. enne gang kan man ikke bare kalde det et uheld, men en tragisk ulykke, da det kostede et menneskeliv. Hvidovre Avis kontaktede et øjenvidne, Keld Hermann, der fortalte.: Jeg var lige drejet ud fra parkeringspladsen ved Hvidovre Stationscenter og var på vej mod broen, da toget pludseligt kom ramlende ned ad skrænten 5 meter foran mig. et lød som torden, og først troede jeg, det var broen, der var styrtet sammen. Jeg fik et ordentligt chok. Var jeg kommet bare 5 sekunder før, havde jeg fået toget i hovedet... er gik mennesker på fortovet, og det er utroligt, at ulykken, trods alt, ikke fik et større omfang... Lokomotivet bar betegnelsen SB MY 1114, vejede 1 1,6 t., blev bygget i 1956, og udrangeret i Ophugget af Fa. Henriksen i Århus, iflg. Op igen.... Foto: HLA. / ME 157 på Hvidovrevej.... " Foto : HLA 8 9

6 Ulykken skete kort efter kl. 14., da godstoget, der var læsset med mange tusinde tons egetræsstammer, ved en skæbnesvanger fejltagelse blev rangeret ud på et 6 meter kort blindspor, der ender mellem de to broer ved stationen. Farten var så stor, at ME-toget med et brag rutehede ned ad skrænten, pløjede asfalten op på Hvidovrevej for til sidst at ende centimeter fra fortovet på den modsatte side. Togføreren blev dræbt, da han efter at være hoppet ud af førerhuset, ramtes af de tonstunge egetræsstammer, der kom væltende ned ad skrænten. Baneledelsen oplyser, at man endnu ikke har fundet årsagen til ulykken. (artikel fra Hvidovre Avis, 12 marts 1986 omred. af PE H.) Lokomotivet bærer betegnelsen SB ME 157, vejer 115 t, er bygget i Stadig aktivt. iflg. oktober ,. El LJ Hvidovrevej totalt spærret... Foto: HLA Følgerne af ulykken var en sen reaktion, der resulterede i at lukke dødsfælden med et betondække, mellem de to broer. Nu kunne sporet forsætte, til stor tryghed for alle, ikke mindst trafikanterne på Hvidovrevej. Men der skulle lig på bordet. PE H. 1 11

7 Kettevejens Skole 3 a. Foråret En gave fra Kirsten Schønnemann Kirsten Schønnemann var så glad for udstillingen i Rytterskolen, at hun kvitterede med en gave til HLS. Vi er til gengæld glade for at kunne vise lokalkunst af kvalitet og takker Kirsten for Billedet. Nu, 6 år efter, kigger jeg på mit skolebillede fra dengang, og konstaterer, at selvom jeg endnu husker mange, er der nogle navne, som er tvivlsomme og andre, som er helt forsvundet fra min erindring. Måske er der blandt læserne nogen, der kan hjælpe min "husker" på gled. I så fald er en kommentar meget velkommen. 1. Jørgen Olsen, 2.?, 3.? 4. Birger, 5. Palle Petersen, 6. Richard Ejlertsen, 7. John Ekelund Jørgensen, 8.?, 9.?, 1.? Preben, 11. Ole Krabbe, 12. Jørgen Bech, 13. Benny Andersen, 14.? Laila, 15.?, 16. Marianne, 17.?, 18. Lis- "_ si Frederiksen, 19. Jytte Laulund, 2.?, 21. Judy Månsson, 22.?, Mil!!!!!!!!! 23. Nina Olsen, 24. Anna Hanberg, 25. Judy Madsen, 26. Grethe Hansen, 27.? Connie, 28.? Lissie, ?, 3. Benny Riisager, 31. Kaj Christensen, 32. Per Hansen, 33. Ib Friberg Knudsen og endelig 34. Klasselærerinden fru Madsen. "Så er der ro i klassen, ellers kommer Madsen og stikker en på kassen" PEH. - og endnu en foræring. Hanne & Willy Faxholm har ryddet op i deres gemmer og fundet dette smukke billede af Hvidovres fortidige skoleskib "Jette Jan". e har foræret billedet til HLS, som vil lade det indgå i lokalarkivets depot af Hvidovre - prospekter. Fotostaten er dateret og minder os om datidens Sømands - Pædagogik. "Ak,ja det var dengang". Tak til Faxholm's J 12 13

8 Referat af ord. generalforsamling no. 25. afholdt på Risbjerggård d.15 marts Valg af dirigent. Inge Larsen blev foreslået... og valgt. 2. Formandens beretning..... (ved Benny Riisager.) en 3 September 23 døde vor formand Harry Schultz, og i mindet om ham har jeg skrevet beretningen sådan som jeg tror han ville have skrevet den.. : Hvidovre Lokalhistoriske Selskab har i dag 36 medlemmer og 49 institutioner og firmaer, en pæn lille fremgang, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for. Efter generalforsamlingen sidste år deltog vi, som sædvanlig, i ansk Lokalhistorisk Forenings generalforsamling på Hornstrup Centret ved Vejle. ( 4/ 6 april 23. Harry Schultz, Benny Riisager, an Olsen). Arsmødets tema var "Langt højere bjerge" - og handlede om " anmarks Bjerge og Bakker". Mødet indledtes med et foredrag af forfatteren Mads Lidegaard over emnet : "anmarks Høje - Sagn og Tro". Et godt foredrag, leveret af en yderst interessant fortæller. Lørdag formiddag var der guidet bustur til Sø højlandet, en skøn tur og levendegjort af landskabsarkitekt Bendt Nielsen. Om eftermiddagen var der foredrag af professor dr.jur. Inger i.ibeck om dødsstraffens forandring gennem tiderne. Et interessant og dog noget delikat emne. Senere fortalte museumsinspektør ved Post & Telemuseet, Sune Chr. Petersen om " Ord i sigte - Telegrafiske spor efter dansk Guldalder". Her var tale om et gammelt telegrafisk system med flag på høje master. (Et tidligt kommunikations-system). Sidst på dagen var der den ordinære generalforsamling, som forløb efter den sædvanlige dagsorden. Her blev også berørt diverse emner, hvor man talte om hjemmeside, regionale møder, deltagelse i projekt " H.C.Andersen 25" og andre ting. Søndagen indledtes med et foredrag ved adjunkt ph.d. Morten Stenak ffra Syddansk Universitet i Odense. Her handlede det om " Højene og kortene". Et foredrag om Topografi. 14 Efterfølgende holdt lektor Erik Helmer Pedersen et foredrag om " Folkelige møder gennem tiderne ". Vi rejste hjem efter nogle gode dage og var tilfredse med bes _ øget -. også fordi vi får lejlighed til at mødes med og skabe kontakt t1l lokalh1- storiske kollegaer over hele landet. d.14 april holdt vi "Åbent hus" i Rytterskolen. Her fik vi fik en god snak med både nye og gamle medlemmer. Senere i april måned ansøgte vi Hvidovre Kommune om et tilskud til en ny PC, men desværre fik vi ikke nogen penge denn ang. et. gjorde, at vi på et senere tidspunkt selv betalte for en billigere løsning. d. 3 maj var der arrangeret medlemsudflugt med bus til Køge, hvor vi på kunstmuseet så og fik fortalt om skitserne til Bjør Nørgaar?s gobeliner. erefter kørte vi til Førslev gamle købmandsgard hvor v1 handlede i forretningen og derefter spiste vi nogle dejlige håndsmurte madder med hjemmelavet pålæg. d juni havde an Olsen som sædvanlig arrangeret udflugter for skolebørn og bortset fra at Kommunen havde annonceret forkert _ måned, som derved reducerede antallet af tilmeldte elever, havde v1 nogle dejlige dage. Hele foråret og hen over sommeren havde Per E. Hansen og jeg selv arbejdet med at få udstillingen "Gartnerier i Hvidovre og Avedøre" op at stå, sammen med et par stykker fra Avedøre-selskabet. Her må jeg takke Peter Holmelund fra Avedøre-selsk?et for hans enestående hjælp i den periode da Per var syg. Udstillingen skulle bruges til åbningen af "Historiens Hus" og da _ mbygn _in. ge trak ud fik vi heldigvis lidt mere tid til at færdiggøre udstillingen til abningen d. 2.oktober 23. d. 15 august var der medlemsmøde i "Cafeen", h or obers l _ øjtna t K.A.Knudsen fortalte om Avedøre-lejrens sidste tid som m11itærlejr. erefter fortalte byplanlægger Karsten Thøgersen om overtagelsen og fremtiden for lejren som beboelses- og kulturhistorisk center. d. 6 oktober blev Harry Schultz bisat og derfor blev vort Selskabs 25 års jubilæum forbigået i stilhed. d 13 oktober, Var der medlemsmøde i bibliotekscafeen, med Arkæolog Lene Høst-Madsen som taler... og det var godt. 15

9 Hun berettede om udgravninger og fund på okøen og ved etableringen af det kgl. Bibliotek, i Københavns Havn. esværre blev det skæmmet af de problemer der opstod ved svingdøren i Medborgerhuset. en frustration som vi på den måde følte, gjorde, at vi den 28 januar 24 bestiller "lille Friheden" som samlingssted for vore medlemsmøder ikke fordi vi tror at det er det ideelle sted, men mere for at være sikker på at kunne komme ind og ud. d.1 nov. i bibliotekscafeen, Poul Sverrild fortalte om udflytning til Avedørelejren og hvilke visioner han og Hv. Kommune har til området. d nov. holdt vi i Rytterskolen udstilling om Valby gasværk og dets eksplosive endeligt. d.12 januar 24 havde vi foredrag ved Morten Kirkegaard, om vikingerne i Normandiet på baggrund af Bayeux-tapeterne og klostrenes årbøger. esværre var han en lidt tynd kop te, men man kan jo ikke være heldig hver gang. Hvis jeg her til sidst skal komme med et bud på fremtiden, er det.. : - at vi skal være mere synlige i bybilledet, - at vi deltager alle steder hvor der er muligheder for at gøre opmærksom på os som en lokalkulturel forening,. - at vi sigter mod en foryngelseskur i vor bestyrelse, sa v1 a læng re sigt vil være rustet til de udfordringer som medlemmerne vil stille til os. Og hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.... TAK.... Forsamlingen godkendte beretningen. et var vi derimod d.16 februar, da vi havde vicekriminalinspektør Niels Kjøller på besøg, som fortalte om sit liv og arbejde blandt Hvidovres borgere og kriminelle. En nærmest overvældende succes. Fra den 27 februar til den 14 marts har vi i Rytterskolen haft maleriudstilling af vor lokale kunstner Kirsten Schønnemann, der viste mange af sine pragtfulde billeder bl.a. fra Hvidovre. En udstilling der gav genlyd i kommunen. Ved ferniseringen var der ca.15 mennesker og med et dagligt gennemsnit på omkring 35 gæster, er det en af de bedst besøgte udstillinger vi har haft. Som altid stillede vores egne "kulturister'' op og hjalp til, hele arrangementet igennem, der dagligt havde åbent fra kl Kirsten Schønnemann var så glad for Rytterskolen og vor hjælp at hun donerede et af sine billeder til Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, hvilket vi siger så mange tak for. Vi har tilskrevet Kommunen om vedligeholdelse af Rytterskolen, såsom reparation af skodderne, rensning af tagrender, maling både inde og ude samt nye gardiner, men desværre er der ikke sket noget endnu. Over en periode på ca. 3 måneder skriver vi klager til Hv. Kommune vedrørende den manglende vagtordning i Medborgerhuset, som giver sig udslag i de stadigt større problemer med svingdøren. Vi har hele tiden ment, at det var et Medborgerhus og at det var os borgere der skulle have glæde af huset. 3. Arkivlederens beretning. Poul Sverrild gav en grundig briefing om arkivets tilstand i nye omgivelser og om div. nye tiltag. "Historien i Gaden" osv. Beretningen håber vi at bringe ved en senere lejlighed.... Beretningen er orienterende og skal ikke godkendes. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet med sædvanlig grundighed. Han konstaterede et underskud på balancen, hvilket hovedsageligt skyldes en nødvendig anskaffelse af en computer..... Forsamlingen godkendte regnskabet. 5. Fastlæggelse af årskontingent. Bladets fremstilling og udgivelse er blevet en belastning. Post anmark har opsagt samtlige rabatordninger for distribuering af småblade, der herefter betragtes som almindelig brevpost. ette betyder en væsentlig fordyrelse af vort blad. Stigende omkostninger i øvrigt tal r f r en nødvendig stigning af kontingentet. Kassereren foreslog en stigning fra næste sæson (25), til 125 kr. (alm.) 1 kr. (pens.)... Forsamlingen godkendte forslaget. 6. Behandling af indkomne forslag... er forelå ingen forslag

10 7-8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. an Olsen og Eigil Jørgensen var på valg.... e blev begge genvalgt for 2 år. en 25'ende ordinære generalforsamling sluttede med lodtrækning om 25 flasker rødvin. e heldige vindere fremgår af annoncen på side 23. Formanden kunne så takke for god ro og orden og dermed slutte mødet. Et nyt bestyrelsesmedlem skulle vælges som substitut for afdøde Harry Schultz. Bestyrelsens forslag, Sønderkærskolen,... Ole Asbjørn Petersen, fhv. skoleinspektør på... blev godkendt af forsamlingen. Suppleant Erling Groth havde sendt afbud af familiemæssige årsager og kunne desværre heller ikke mere deltage i bestyrelsesarbejdet, vi siger Erling tak for den tid han har lagt i arbejdet hos os. Kassererens årlige suk! PE H Han blev erstattet af bestyrelsens forslag, museumsguide Vagn Bacher, der sammen med Jette Randal - Lund, samt revisor Jens Chr. Nielsen og rev.suppl. Inge Larsen er valgt for 1 år.... blev godkendt af forsamlingen. 9. Eventuelt. Kun en enkelt af vore medlemmer fandt lejlighed til at lufte sin utilfredshed - - -og det var endda over et vellykket arrangement, nemlig mødet med politimanden Niels Kjøller. amen kunne ikke forstå, at når man melder sin ankomst på vor telefonsvarer, var der alligevel ikke plads, når man kom til arrangementet. Hun blev så vred, dengang, at hun gik hjem igen. Vi må atter konstatere, at der stadig er en del medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingentet. Såfremt Selskabet skal kunne fortsætte sine tilbud, i form af foredrag, udflugter, udgivelse af blad og lokalhistoriske skrifter, rytterskoledage m.m" er en fornuftig økonomi forudsætningen!. enne økonomi kan kun opnås ved, at indtægterne fra det årlige kontingent - samt medlemstallet - er nogenlunde konstant. erfor - hvis du ønsker at fortsætte medlemskabet - betal kontingentet, som helårligt er 1 kr" dog kun 7 kr. for pensionister og efterlønnere. et store frem bud på det nævnte møde, kom også bag på bestyrelsen. Vi skaffede ekstra stole og gjorde ellers hvad vi kunne, til almindelig tilfredshed blandt de øvrige medlemmer. et er ofte vanskeligt at forudsige et besøgstal. er er mange ting, der spiller ind. Først og fremmest, vejret eller måske noget i fjernsynet, det kan være interessen for aftenens foredragsemne eller noget andet. Vor bestyrelse prøver at forudsige "Vejret", ved at lave nogle prognoser, dertil bruger vi vore erfaringer - og det går som regel godt.!elefonsvareren er for os, en vejledning i bestilling af "Kaffe og Brød" og ikke en pladsreservation et nemmeste og billigste er, at komme hen på Rytterskolen, hvor vi har åbent hver mandag og tirsdag fra klokken 11 til 15. Hvis du bruger posthus eller bank, er vort gironummer Såfremt vi ikke har din indbetaling inden den 1. juni tillader vi os at annullere dit medlemskab!. Vi håber ikke det bliver tilfældet!. Med de bedste ønsker for alle om en rigtig god sommer håber jeg vi kan mødes til en hyggelig og god efterårssæson. et er synd, at damen blev så vred, når vi andre glæder os over et velbesøgt arrangement. Med venlig hilsen, Eigil Jørgensen, kasserer

11 Generalforsamling 24 En hilsen fra vort Æresmedlem Jens Kristensen Foto: an Olsen HVLcfovre d.1:2/3-4. c;ruil\,det bortraj$e tll S(,lvusø, R(,lil\, jeg de$va!.-rre LR.R.e Va!.-re tll $tede L A eil\,. jeg $eil\,der derfor et ajertellg tlllt:j R.R.e vv..ed de 25 to--$ jublla!.-uw.. tll HVLdovre lor.(,llv\l$torl$r.e $el$r(,lb, vv..ed t(,lr. for i.'l,rn e gode (,lrbajd$ r L lor.(,llv\l$torleil\,$ e $te. Vi takker for de pæne ønsker fra Selskabets "grand old mann" og stifter. Vi benytter lejligheden til at kvittere med en hilsen og mange gode ønsker for Jens Kristensen på hans 85 års dag den 18 juli 24. Red. Konstitution. Umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig som følger.: Benny Riisager, Formand. Ole Asbjørn Petersen, Næstformand. Eigil Jørgensen, Kasserer. an Olsen, Sekretær. Per E.Hansen, Redaktør. Suppl. Jette Randal - Lund, Vagn Bacher. Rev. Jens Chr. Nielsen, Inger Larsen. 2 21

12 Bestyrelsen 24/5 Lu. J l u o Formand...: Benny Riisager.... Ø.Kvartergade 11.st.tv. tlf mail: Næstfmd...: Ole Asbjørn Petersen... Grenhusene 53. o tlf mail: Kasserer... : Eigil Jørgensen Hvidovrevej 98C. tlf mail: o Sekretær...: an Olsen Spurvehøjvej 17.st.tv. tlf mail: o Redaktør...: Per E. Hansen.... Grenhusene 26. tlf mail: 1.suppl....: Jette Randa I-Lund... Ø. Kvartergade 9. st.th. tlf mail: o 2.suppl....:Vagn Bacher.... Hvidovregade 31B, 1.tv o tlf mail: xx Revisor...: Jens Chr. Nielsen.... Kløverprisvej 26. o tlf mail: xx Rev.supl... : Inge Larsen... Berners Vænge 7,.2.tv. tlf mail: xx o KB-medl....:Allan Fredskov... Svendebjergvej 1A, 1.mf. tlf mail: KB-medl....: Niels Ulsing.... Cl. Petersens alle 13.st.tv. tlf mail: L { LJ ' J LJ' Vin ' Nedenstående medlemmer, der var tilstede ved generalforsamlingen, vandt hver en flaske vin. Jørgen Phillipsen, Laurits Petersen, Benny Riisager, Inge Hansen, Keld Larsen, Agnete Nielsen, Lillian Riisager, Preben Thorsen, Birthe Gerdes, Mogens Stub, Ole A. Petersen, Gurli E. Nielsen, Elsted Jensen, Palle Hansen, Hanna Hafel. Betalte kontingenter inden 1. marts, deltog i lodtrækningen om yderligere 1 flasker vin. e heldige var... : Kirsten Olsen... GI.Køge Landevej 22A, 1.tv" Verner Nielsen GI.Køge Landevej 259B, 2, agmar Jensen. ""."... Holmelundsvej 37 st.th. Poul Sverrild... Risbjerggårds Alle 18,. Albrecht Herold """"" ".Næsborgvej 16, st.th., Preben Thorsen """."".Spurvehøjvej 8, 1.th" LJ J' LJ. w Forretningsudvalg : Benny Riisager (f), Eigil Jørgensen, Ole Asbjørn Petersen. Arrangementsudvalg : Ole Asbjørn Petersen (f), Jette Randal-Lund, Vagn Bacher. Poul Sverrild PR. udvalg: Benny Riisager (f), Per E. Hansen, an Olsen. Lok.hist. udvalg : Per E. Hansen (f), Jette Randal-Lund, Benny Riisager. Bladredaktion : Per E.Hansen (f), an Olsen.. Mona Lise S. Madsen "".Sognegårds Alle 34, Ole Nørgaard.""""""".ansborg Alle 14, Marie Brønden ""."" """Rønnebærvej 11, Ove B. Petersen Hårslevvej 6, Gevinsten kan afhentes på Rytterskolen, hver mandag og tirsdag mellem kl. 11. og

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere