Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014"

Transkript

1 Referat til dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 5. marts 2014 Deltagere: Christian G, Anne G, Lis Poulsen, Jens Bl. Poulsen, Yrsa Brølling, Ulla Jensen. Afbud fra Jesper Hansen Henrik Kragh og Peter Rasmussen fra Pay4it deltager i 1. punkt af mødet 1, Orientering fra Pay4it/My Wallet Peter Lykke Rasmussen, sammen med medlemmet Henrik Kragh orienterer om nye former for muligheder for at betale for kantinen, badevand, kontingent og andet i roklubben. Ideen fungerer via et såkaldt NFC kort, som fungerer som en form for digital pung, hvor man indsætter penge via internetsiden My Wallet og har en konto der. Man kan indsætte penge, se transaktioner og få penge udbetalt igen. Det kan bruges til alle betalinger, hvor man ved betaling skal have en scanner og en touchskærm stående til betalinger i klubben. Hvis systemet også skal administrere medlemskontingent er det påkrævet, at medlemmer har mobiltelefon, idet man via en SMS får besked om betaling. Medlemmet skal i første omgang gå ind og oprette sig med diverse oplysninger- navn, adresse, tlf. bankoplysninger, og efterfølgende skal medlemmet blot ved modtagelse af SMS om kontingent besvare med en kode, man får angivet, og så trækker pay4it kontingentet via NFC kortet. Systemet er gratis for klubben, men hvis man betaler via NFC kortet bliver der trukket 5 kr. for betalinger under 5 kr. og 8 kr. for betalinger over 100 kr. Klubben kan via medlemsmodulet oprette alle medlemmer, men alternativet er at systemet alene får mobiltlf.nr. og medlemmerne får besked om selv at indtaste diverse oplysninger. Der kan ske bogføring i systemet med et tilknyttet economic system. Man kan også køre systemet op via vores rokort. Mulighederne er således opsummeret: a. Kasseapparat til alle småbetalinger b. betaling af badevand c. foreningsbetaling Beslutning: Vi får et overslag fra firmaet over mulighed for a., som bestyrelsen så kan tage stilling til. 2. Tilføjelser og godkendelse af referat Se nedenfor 3. Post

2 Vedrørende forespørgsel om vinterbader og tilskud er det nævnt under referatet fra , men Anne vil vende tilbage til næste bestyrelsesmøde om, hvorvidt der kunne komme noget ud af dette punkt. Angående rospinning er det et punkt, der har været med på generalforsamlingen og som er kommet med i referatet, det har ikke været et punkt, der har været særskilt behandlet på bestyrelsesmøde. Det er et led i den klubudviklingsaftale, som vil blive lagt på hjemmesiden. Punkt om klubudviklingsaftale er kommet med i referat fra generalforsamlingen. Vi vil derfor indføre et punkt på referatet, som hedder Beslutninger siden sidst: Siden sidste bestyrelsesmøde er der anskaffet 2 roergometre, og trådløs mikrofon, som har været nødvendigt for at vi kan gennemføre rospinning. Mikrofonen vil også kunne anvendes eks. I forbindelse med Skt. Hans, dvs. den kan benyttes udenfor. Der er søgt Roklubbens venner om tilskud, og de har bevilget kr. til anskaffelsen Svømmehal (Heidi) Mail fra Heidi som har hørt at sejlklubben er ude af svømmehallen, så hun vil høre, om vi kunne være interesseret i at få tennisklubben med i svømmehallen. Det forholder sig imidlertid sådan, at TRIatlon, ÅIG, er med, så derfor er vi 3 foreninger, så der kan ikke være plads til flere. Jens nævner i den forbindelse, at TRI fylder ret meget med baner opsat, s å vi har svært ved at komme til at svømme, det vil vi tage

3 med på et møde med de øvrige klubber. På samme måde skal vi opfordre til, at vi har flere livreddere, idet vi alternativt betaler, hvis andre varetager de poster. ATG foreslår, at vi får arrangeret et møde med de øvrige klubber om de forhold/spilleregler. 5. Svømmeprøver Afholder vi den 14. marts og den 21. marts Yrsa Brølling/Ulla Jensen tager vagten den 14. marts og Christian og Lone Bang tager den 21. marts 6. Møde i svømmehal Der er svaret svømmehallen, at vi gerne vil have svømning på samme tid, som vi plejer. Der er møde i svømmehal den 19. marts hvor der også er korttur styrmandskursus, og der er arbejdsaften. Bestyrelsen beslutter at flytte arbejdsaften til den 22. april. Det meldes ud på tavlen og på hjemmesiden. Og Rospinning flyttes efter aftale. Anne deltager i møde i svømmehallen. 7. Evaluering af generalforsamlingen Det blev aftalt på generalforsamlingen, at man ville afholde et kursus i rokort og super-saas (systemet til at booke) og holde et møde om, hvad medlemmerne ville byde ind med af aktiviteter. Vi har aftalt roinstruktion den 27. april, og der skal være et punkt med introduktion til rokort m.v. Vi holder instruktionsmøde den 2. april 14 kl Jens indkalder via rokortet. Vi mangler en energikonsulent til at gennemgå vores varmesystem. Anne forespørger Børge Bang om han kender nogen personer til det. 8. Kort info fra havnemødet Lis og Anne har været til havnemøde, der var ikke så meget nyt. Der er nu mulighed for, at man kan opfylde Sydhavn, men der er klaget, så det skal behandles der først. Der er blevet terrorsigtet i alle områder af havnen på land. En fra kommunen fortalte, at man var i gang med at få havne/kystområdet til at hænge sammen, og der skal åbenbart være indvielse af en promenade. Christian foreslår at man forhører havnen, om de kan fylde lidt op med skærver rundt omkring klubben, fordi der er meget smadret bag ved, og man kunne bruge lidt mere på P-pladsen. Den 30. august kommer det kongelige Classic igen til Aabenraa. Det blev nævnt fra os den tyske roklub og os, at vi kunne have brug for en bro/mole, men det var der ikke midler til. Vi vil derfor genoptage vores samarbejde med naboklubben til at søge midler til ny bro. 9. Kort info fra Synnejysk ronetværksmøde Jens og Anne var til ronetværksmøde. Det blev foreslået, at vi i lighed med de andre klubber laver en egentlig lejeaftale, hvis der er nogen, der låner vores både. Vi foreslås også at bruge Dffr s satser, 165 kr,pr, båd pr. dag.

4 Vi laver fælles annoncering af åbent hus, og det er der indhentet tilbud på til kr., så hver klub skal betale kr. Jens har talt med Lars v. ugeavisen, som kan få et betydeligt billigere tilbud, som han vil formidle videre til det udvalg, der behandlede emnet. Der er liste over madpakketure m.v., vi laver madpakketur til Kalvø med transport hjem, lørdag den 28. juni Roaktiviteter Vi laver madpakketur til Kalvø med transport hjem, lørdag den 28. juni 2014, og Lis oplyser, at der skal være møde i udvalget for roning. Vi skal have diskuteret mandag aften, om vi skal bevare en aften, hvor vi fortsætter med at lave hold, så man ikke behøver at have rovagt. 11. Forsikring (kajakskur) Taget er helt perforereret, werner har lappet det foreløbigt. Vi har en selvrisiko i forsikringen på kr.. Christian oplyser, at det er metalplader, så vi har ikke plader selv. Vi anmelder det til forsikringen, samtidigt undersøger Jens om der er nogen om torsdagen, der kan/vil lave taget. 12. Fonde Anne har læst om, at Sønderborg roklub har fået en del midler fra forskellige fonde. Vi skal lave ordentlige beskrivelser i forhold til eventuelle ansøgninger. Vi kan søge eksempelvist på sauna, udvidelse af motionsrum, ny bro. Jens mener, at vi skal lave det som en samlet ansøgning, og det skal være velbeskrivet og funderet. Vi skal søge fra Tryg Fonden, BHJ fonden, Sydbank fond. Man kan også søge fra Dansk Tennis Fond. Overlades til fondsudvalget. 13. Arbejdsaften Yrsa oplyser, at der er problemer med vinduet ved siden af fordøren. Arbejdsaften er flyttet. 14. Indkalde til møde om roaktiviteter Er foretaget. 15. Standerhejsning Vi holder standerhejsning den 29. marts UJ laver indkaldelse. Lis tager brød med. Christian mener, broen skal repareres. Vi starter med morgenmad kl broen i vand, gøres rent m.v. Hejser stander kl og tale Frokost derefter. 16. Aflæsning af lys, vand mm. Bliver aflæst- 17. eventuelt

5 - Reparation af bro, der er flere der har nævnt, at der er problemer med broen, og de vil gerne gå i gang med det nu inden, broen skal i vandet, men der skal være en bevilling på materialer. Det aftales på bestyrelsesmødet, at Christian kan give de involverede grønt lys til at gå i gang, eks. Hans, Uwe, Willy m.fl. - Pc til rokort skal vi lade den nuværende stå i motionsrummet og installere en anden i Bådhallen det gør vi. - Redningsveste vi måtte kassere nogle veste efter oversvømmelse vi skal evt. have anskaffet. Jens foreslår, at vi søger Albani fonden om tilskud - Christian har lejet både ud til Århus roklub. VI anvender Dffr satser, og vi vil lave en lejeaftale maj. - Onsdagsklubben Anne har fået en henvendelse fra et ældre medlem, men onsdagsklubben har meldt ud, at de kan ikke være flere de er 40 medlemmer. Vi foreslår at vedkommende kommer med til almindelig instruktion og ser, hvordan det går. - Vi skal have lavet annonce om roning instruktion den 27. april 14 - Jens oplyser, at vi har fået 2 nye medlemmer. - Der er mulighed for at sætte foto på rokortet, og det opfordrer vi alle til at gøre. - Der er lavet en aftale med en privatskole i Arrild, som led i Robattle. Jens og Jesper tager derover med 1-2 roerometre, så de kan få roet de nødvendige km. Derefter skal de hertil og ro i lånte edonbåde. Vi kan låne dem i uge Supersaas til booking af rospinning er med det brug, vi har gratis. Vi kommer op over 50 hold, kan det koste noget - Jens har opsagt vores forsikringer en måneds opsigelse. Indhenter tilbud på nye forsikringer. - Sikkerhed og app Anne hænger på opslagstavlen - Henvendelse om balimassage fra en Lars Krab i Rødekro har vi meldt tilbage, at vi ikke har interesse i. - Aktiviteter i skolernes sommerferie det har vi ikke ressourcer til i år, Vi holder næste bestyrelsesmøde den 31. marts kl Medlemsmøde den 2. april Svømmeprøve den 14. og 21. april Arbejdsaften den 22. april Referent Ulla Jensen

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015

REF. fra : Bestyrelsesmøde på Limfjordsvej Tirsdag den 2. februar 2015 Referat af: Bestyrelsesmøde I det nye Kridthus Tirsdag den 5. maj 2015 Kl. 19.15 21.00 Dagsorden: Nyt fra Kridthuset (økonomi ol /børnetal) - Økonomi for maj 2015 er omdelt med en forbrugs % på 102 % denne

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Nummer 1. Januar 2013 Generalforsamling, tirsdag d. 5. februar 2013 GODT NYTÅR Standerhejsning d. 23. marts 2013 ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Side 1 Indhold 03 Generalforsamling. 04 Nyt fra Bestyrelsen.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budget 3. Vedligeholdelsesplan 4. Evaluering af forældrekaffe 5. information fra lederen 6. Hjertestarter 7. Pc i Asylet

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen.

Peter Lendal, Roskilde bød på morgenbord og bød alle hjertelig velkommen. VID Vinterbadere i Danmark årsmøde og generalforsamling Referat Afholdt i Roskilde d. 24. marts 2012, Roskilde Sejlkubs lokale Program: 09.00 Morgenbadning- og kaffe 10.00 Kort præsentation v/de fremmødte

Læs mere