GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25"

Transkript

1 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER 48 REFERENCER 52 Hvis du vil deaktivere demonstrationen, skal du indstille DEMO MODE til OFF. ( s. 48) INSTRUKTIONSBOG LYT A DA

2 2 DA Vigtige funktioner i kameraet Flytbar harddisk I modsætning til almindelige digitale videokameraer, hvor der indspilles på DV-bånd, er den flytbare harddisk en ny type mediekort, der giver mulighed for mange timers MPEG2-videoindspilning med høj opløsning. ( s. 6) Forskellige indspilningsmedier og -tilstande Video og stillbilleder kan indspilles på CompactFlash-kort (CF-kort) og SD-hukommelseskort. Den flytbare harddisk (medfølger) eller Microdrive er en type CF-kort, der er kompatibel med CF+ Type II. Du kan vælge det mest velegnede indspilningsmedie og den mest velegnede indspilningstilstand for billedkvalitet, billedstørrelse, indspilningstid og computermiljø. ( s. 62) Stemmeindspilningsfunktioner Kameraet kan bruges som stemmeindspilningsen hed i forbindelse med lydindspilninger. ( s. 29) Nyd forskellige afspilningsfunktioner I modsætning til håndteringen af bånd er afspilning enkel og let i dette kamera, fordi du ikke skal bruge tid på at spole frem eller tilbage. Du kan også benytte afspilningslisten, afspilningseffekter og andre funktioner og derved få fornøjelse af mange forskellige typer afspilning. Redigering af filer på en pc USB 2.0 muliggør smidig overførsel af video og stillbilleder til en computer. Med de forskellige Cyberlink-softwarekompo nenter kan du let redigere video og oprette dine egne DVD'er. (Se vejledningen til softwareinstallation og tilslutning af USB). Direkte udskrivning Hvis den anvendte printer er kompatibel med PictBridge, kan du let udskrive stillbilleder ved at slutte kameraet direkte til printeren ved hjælp af USB-kablet. ( s. 47) Forskellige indspilningsfunktioner Kameraet understøtter blænderåbning-prioritet, lukkerprioritet, portræt, bracket-optagelser og en lang række andre funktioner, som du kan vælge, alt efter hvilket motiv du optager. ( s )

3 Indhold INTRODUKTION 7 Standardudstyr... 7 Indeks Strømforsyning Betjeningstilstand Sprogindstilling (gælder ikke GZ-MC500EK UK-modellen)...16 Indstillinger for dato/tid Isættelse/udtagning af et CF-kort Isættelse/udtagning af et SD-kort Formatering af et indspilningsmedie Valg af indspilningsmedie VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 Videoindspilning Zoom Justering af vinkel Videoafspilning Sådan bruges rullepanelet Forskellige afspilningshandlinger Zoom under afspilning Tilslutning til et tv eller en videomaskine Afspilning på tv Overspilning til en videomaskine INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 Indspilning af stillbilleder Zoom Kontinuerlig indspilning Flash Afspilning af stillbilleder Diasshow Indeksskærm over stillbilledfiler Sådan bruges rullepanelet Billedrotation Zoom under afspilning STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 Stemmeindspilning Stemmeafspilning Forskellige afspilningshandlinger DA 3 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 INDSPILNINGSFUNKTIONER Baglyskompensation Spoteksponeringskontrol Program AE Bracket-indspilning Manuel fokusering Manuelle indstillinger i MSET-menuen Sådan vælges et menupunkt Manuel eksponering Hvidbalance Effekt AFSPILNINGSFUNKTIONER Wipe- eller fade-effekt Afspilningseffekter FILHÅNDTERING Visning af filoplysninger Beskyttelse af filer Sletning af filer Rengøring af et indspilningsmedie Kopiering/flytning af stillbilledfiler Nulstilling af filnummeret Oprettelse af en afspilningsliste Afspilning fra en afspilningsliste DPOF-udskriftsindstillinger Direkte udskrivning med en PictBridge-printer MENUINDSTILLINGER 48 Ændring af menuindstillingerne Fælles menuer for alle tilstande Menuer for videoindspilning Menuer for videoafspilning Menuer til indspilning af stillbilleder Menuer til afspilning af stillbilleder Menuer til stemmeindspilning Menuer til stemmeafspilning REFERENCER 52 Fejlfinding Advarselsindikatorer Rengøring af kameraet Forsigtighedsregler Specifikationer TERMER... Bagsiden

4 4 DA Kære kunde. Tak, fordi De har købt dette digitale mediekamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4 5, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. FORSIGTIGHEDSREGLER: Dette kamera er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Det kan ikke benyttes til gengivelse sammen med et TV af en anden standard. Optagelse og gengivelse via LCD-monitoren kan imidlertid lade sig gøre hvor som helst i verden. Anvend JVC BN-VM200U batteripakningen og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller strømforsyne kameraet fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) NB: Typebetegnelse (serienummerpladen) og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG: De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan lide skade. FORSIGTIG: Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.)

5 Før De anvender kameraet Dette kamera er udelukkende beregnet til CompactFlash-kort (CF-kort) og SD-hukommelseskort. Den flytbare harddisk (medfølger) eller Microdrive er en type CF-kort, der er kompatibel med CF+ Type II. Kameraet indspiller video i MPEG2-format, der er kompatibelt med SD-VIDEO-format. Huske på, at dette kamera ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Huske på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private optagelser. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde, hvor De optager en begivenhed som f.eks. et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, bør De indhente tilladelse på forhånd.) Før De indspiller vigtige videoer, skal De foretage en prøveindspilning. Gengiv prøveindspilningen for at sikre Dem, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Opret en sikkerhedskopi af vigtige indspillede data Beskyt Deres vigtige indspillede data ved at kopiere filerne til en PC. Det anbefales at kopiere dataene fra PC'en til en DVD eller et andet indspilningsmedie til lagring. Se vejledningen til softwareinstallation og tilslutning af USB. DA 5 Indlever kameraet sammen med den flytbare harddisk Når De anmoder om reparation af fejl hos Deres forhandler eller JVC-servicecenter, skal De sørge for at indlevere kameraet sammen med den flytbare harddisk. Hvis en af dem ikke indleveres, kan årsagen ikke findes, og der kan ikke udføres korrekt reparation. Læs også Forsigtighedsregler på side Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Microdrive er et registreret varemærke tilhørende Hitachi Global Storage Technologies, Inc. i USA og/eller andre lande. MascotCapsule er et registreret varemærke tilhørende HI CORPORATION i Japan. Copyright 2001 HI CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og firmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere.

6 6 DA Flytbar harddisk Den flytbare harddisk er en præcisionsteknologisk elektronisk enhed. Den skal håndteres forsigtigt. Forsigtighedsregler vedrørende eksterne stød eller belastning Når disken er taget ud af kameraet, skal den opbevares i den medfølgende beskyttelsesæske. Tryk ikke på dækslet. Udsæt ikke disken for vibrationer eller pludselige stød. Sørg især for at undgå pludselige stød under indspilning eller afspilning. Sæt ikke klistermærker på disken, og skriv ikke på etiketten. Udsæt ikke diskens yderside for kraftigt tryk. Læg den heller ikke i bukselommen eller andre steder, hvor den kan blive udsat for tryk. Forsigtighedsregler vedrørende temperatur Kameraets beskyttelseskredsløb vil muligvis fungere til korrekt indspilning eller afspilning, når temperaturen inden i kameraet stiger eller ved brug i kolde omgivelser. ( s. 56) Kameraet og den flytbare harddisk kan blive varme, når de bruges i længere tid ad gangen. Dette er imidlertid normalt. Disken kan blive varm, når den bruges i længere tid ad gangen. Den må derfor ikke tages ud af kameraet med det samme. Andre forsigtighedsregler Kondens kan medføre fejl i drevet. Hvis der sprøjtes vand på drevet, skal De sørge for, at det er fuldstændig tørt, før det bruges. Undlad at bruge, udskifte eller gemme disken på steder, der er udsat for kraftig statisk elektricitet eller elektrisk støj. Undlad at slukke for strømmen til kameraet eller at fjerne batteriet eller netadapteren under indspilning, afspilning, eller når der i øvrigt læses eller skrives på indspilningsmediet. Undlad at placere indspilningsmediet i nærheden af genstande, der har et kraftigt magnetfelt eller udsender kraftig elektromagnetisk stråling. Eftersom data skal læses og skrives korrekt af drevet, kan kameraet muligvis ikke indspille, når kameraet bliver varmt, f.eks. under kontinuerlig indspilning, eller når kameraet nedkøles ved brug i kolde omgivelser. Følg de meddelelser, der vises på skærmen, for at løse problemet. ( s. 56) Rens disken jævnligt for at bevare en høj ydeevne. ( s. 41, 49) Læs også Indspilningsmedie på side 58. Sørg for helt at slette data, når den flytbare disk kasseres eller gives væk. Når indspillede data formateres eller slettes på kameraet, ændres der blot i filadministrationsoplysningerne. Dataene bliver ikke slettet fuldstændigt. Når den flytbare harddisk kasseres eller gives væk, er det meget vigtigt, at kunden tager ansvaret for at slette alle indspillede data for at undgå problemer i forbindelse med afsløring af følsomme oplysninger. Nogle anbefalede metoder til at slette data er at benytte et kommercielt program til datasletning eller fysisk at ødelægge dataene på harddisken med en hammer eller en kraftig magnet, så de ikke kan læses. JVC påtager sig ikke ansvar for afsløring af personlige data.

7 Standardudstyr ELLER INTRODUKTION DA 7 a Lysnetadapter AP-V14E eller AP-V17E b Netledning (kun AP-V14E) c Batteripakning BN-VM200U d S-Video/lyd/videokabel e Kabeladapter f USB-kabel (læs mere i vejledning for softwareinstallation og USB-tilslutning.) g Flytbar harddisk (4 GB) h Beskyttelsesæske til flytbar harddisk i Strop (se side 8 vedr. montering) j Objektivhætte (se side 8 for oplysninger om montering) k Cd-rom l Lydforlængerkabel (se side 9 i forbindelse med montering af hovedtelefon (ekstraudstyr)) m Støjfilter til kabler (se side 9 vedr. montering) Stor (x 1): S-Video/lyd/videokabel Medium (x 1): USB-kabel Lille (x 2): Lydforlængerkabel og ledning til netadapter n Beskyttelseshætte til objektiv (allerede monteret på kameraet, s. 8) NB: Kameraet opnår optimal ydeevne, hvis du forsyner de medfølgende kabler med et eller flere støjfiltre. Hvis et kabel kun har ét støjfilter, skal den ende, der er tættest på støjfilteret, tilsluttes kameraet. Sørg for at tilslutte de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler. INTRODUKTION

8 8 DA INTRODUKTION Fastgørelse af stroppen 1 Tryk på og hold begge sider inde som vist, og frigør herefter fastgørelsesanordningen (stor). 2 Før stroppens ring igennem øjet på objektivsiden. 3 Før stroppens ring igennem. 4 Før fastgørelsesanordningens ring igennem øjet på LCD-siden. 5 Før fastgørelsesanordningens ring igennem. 6 Tilslut fastgørelsesanordningen. Under indspilning Hold kameraet som vist på billedet med et let greb, som føles sikkert, og juster derefter stroppen. Monter/afmonter beskyttelseshætten til objektivet Under optagelser i stærkt sollys vil den medfølgende beskyttelseshætte til objektivet blokere for generende hvidt lys på samme måde, som professionelle fotografer ville gøre det. Montering Juster objektivets beskyttelseshætte i forhold til kameraets objektiv, og drej derefter beskyttelseshætten med uret a. Afmontering Drej beskyttelseshætten mod uret b. Afmonter udelukkende beskyttelseshætten vha. et konverteringsobjektiv eller et objektivfilter. Montering af objektivhætten Beskyt objektivet ved montere den medfølgende objektivhætte på kameraet som vist på billedet. Hiv i stroppen. Sådan fastgøres kameraet, så det ikke tabes under en indspilning Afmonter fastgørelsesanordningen fra stroppen som vist i trin 1. Før din hånd igennem Træk i fastgørelsesanordningen. stroppen, og fastgør derefter stroppen til dit håndled, så du ikke kan tabe kameraet. BEMÆRK: Tjek, at objektivhætten er monteret korrekt ved at se efter, om den er justeret i forhold til kameraet.

9 Montering af støjfilteret Monter støjfiltrene på kablerne. Støjfilteret reducerer interferens. 1 Frigør stopperne på begge ender af støjfilteret. Stopper 2 Før kablet gennem støjfilteret, så der er ca. 3 cm kabel mellem kabelstikket og støjfilteret. Sørg for at vikle kablet én gang rundt om ydersiden af støjfilteret, sådan som det er vist på billedet. 3 cm Støjfilter INTRODUKTION DA 9 3 Luk støjfilteret, indtil det klikker på plads. NB: Pas på ikke at beskadige kablet. Når du tilslutter et kabel, skal du slutte enden med støjfilteret til kameraet. Sådan bruges lydforlængerkablet Når der anvendes en hovedtelefon (ekstraudstyr), skal hovedtelefonen sluttes til det medfølgende lydforlængerkabel (med tilsluttet støjfilter). Slut derefter lydforlængerkablet til kameraet. Støjfilteret reducerer interferens. Åbn dækslet. INTRODUKTION Til Hovedtelefon Vikles én gang rundt. Sørg for at vikle kablet rundt, så det ikke sidder løst. Støjfilter Lydforlængerkabel (medfølger)

10 10 DA INTRODUKTION Indeks OBS: Undlad at tildække X, c og d under optagelsen. Undlad at tildække Y under afspilning.

11 Betjeningsknapper a Tilstandsknap [MODE] ( s. 16) b Drejeknap til indspilningstilstand ( s. 16, 31 32) c Låseknap ( s. 16) d Afbryder [OFF,, ] ( s. 16) e Knap til åbning af batteri-/cf-kort-dækslet [OPEN] ( s. 14, 17) f Sletteknap [ ] ( s. 40) g Zoomhåndtag [T/W] ( s. 21, 25) Knap til højttalerlydstyrke ( s. 22, 30) h Optagestart/stop-knap ( s. 20, 25, 29) i Afspilning/pause-knap [49] ( s. 22, 27, 30) j Multikontroller w: Søgning tilbage [w (3)] ( s. 23)/Venstre [w]/flash [ ] ( s. 26) r: Overspring tilbage [r (2)] ( s. 23)/ Op [r]/baglyskompensation [ ] ( s. 31)/Spoteksponeringskontrol ( s. 31) e: Søgning fremad [e (5)] ( s. 23)/ Højre [e]/kontinuerlig indspilning/bracket-indspilning [ / ] ( s. 26, 33) t: Overspring fremad [t (6)] ( s. 23)/Ned [t]/manuel indstilling [ SET] ( s. 34) k Fokuseringsknap [FOCUS] ( s. 33) l Informationsknap [INFO] ( s. 38) m Menuknap [MENU] ( s. 48) n Aktiveringskontakt til flash [FLASH OPEN] ( s. 26) o Manuel fokuseringsring ( s. 33) p Beskyttelseshætte til objektiv ( s. 8) Bøsninger Bøsningerne findes under dækslerne. Q USB (universal serial bus)-bøsning (se vejledningen til softwareinstallation og tilslutning af USB). R Bøsning til hovedtelefon [ ] ( s. 9) S S-Video/lyd/videoudgangsbøsning [AV] ( s. 24) T DC-indgangsbøsning [DC] ( s. 14) INTRODUKTION DA 11 Indikatorer U Tændt-/opladeindikator ( s. 14, 16) V Adgangsindikator (lyser eller blinker, når du åbner en fil. Undlad at slukke for strømmen eller fjerne batteripakningen/lysnetadapteren, mens der læses eller skrives til filer under indspilning eller afspilning). W Tilstandsindikator [ (video), (stillbillede), (stemme)] ( s. 16) Andre dele X Stereomikrofon Y Højttaler ( s. 22) Z LCD-skærm a Dæksel til batteri/cf-kort ( s. 14, 17) b Flash c Kamerasensor d Objektiv e Dæksel til SD-kort ( s. 18) f Stativfæste g Øje til stroppens fastgørelsesanordning ( s. 8) h Håndgrebsøje ( s. 8) i Nulstillingshul ( s. 52) INTRODUKTION

12 12 DA INTRODUKTION Indikatorer på LCD-skærmen Under optagelse af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning a Indikator til indspilningstilstand ( s. 16) : Automatisk tilstand : Manuel tilstand b Indikator til Tele Macro-tilstand ( s. 50) c Omtrentligt zoomforhold ( s. 21, 50) d Zoomindikator ( s. 21, 50) e Indikator til irisblænde ( s. 31, 35) f Lukkerhastighed ( s. 32) g Indikator til lysstyrkekontrol ( s. 49) h Batteriindikator ( s. 55) i Dato/tid ( s. 49) j Indikator til valgt medie ( s. 19, 49) k Indikator til manuel fokusindstilling ( s. 33) l Indikator til effekttilstand ( s. 36) m Indikator til hvidbalance ( s. 35) n Indikator til Program AE-tilstand ( s. 31) o ±: Indikator til justering af eksponering ( s. 35) : Indikator til baglyskompensation ( s. 31) : Indikator til spoteksponeringskontrol ( s. 31) a Tilstandsindikator ( s. 16) b Vidvinkelindikator ( s. 50) c Indikator til Wind Cut ( s. 50) d Billedkvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (spare) ( s. 50) e Resterende tid ( s. 20, 62) f Tæller ( s. 49) g 7REC: (vises under indspilning). ( s. 20) 79: (vises under optage-standby-tilstand). ( s. 20) h Indikator til digital billedstabilisator (DIS) ( s. 50) Kun under optagelse af stillbilleder a Tilstandsindikator ( s. 16) b ISO-følsomhed (GAIN) ( s. 51) (der er ingen indikator, når indstillingen er angivet til [AUTO]). c Fokuseringsikon ( s. 25) d Billedstørrelse: 2560 (2560 x 1920), 2048 (2048 x 1536), 1600 (1600 x 1200), 1280 (1280 x 960), 640 (640 x 480) ( s. 51) e Billedkvalitet: FINE (fin) eller STANDARD (standard) ( s. 51) f Indikator til flash-tilstand ( s. 26) g Resterende antal billeder ( s. 63) h : Indikator til kontinuerlig indspilningstilstand ( s. 26) : Indikator til Bracket-indspilningstilstand ( s. 33) i Indspilningsikon ( s. 25) j Indikator til indspilning med automatisk tæller ( s. 51)

13 BEMÆRK: Læs mere om indikatorerne på LCD-skærmen under stemmeindspilning på side 29. Under videoafspilning a Tilstandsindikator ( s. 16) b Indikator til afspilning af afspilningsliste (vises, når afspilningslisten afspilles. s. 44) c Billedkvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (spare) ( s. 50) d Afspilningstilstand ( s. 22) U : Afspilning 9 : Pause 5 : Hurtig søgning fremad 3 : Hurtig søgning bagud 9U : Afspilning af slowmotion fremad Y9 : Afspilning af slowmotion tilbage (tallet til venstre viser hastigheden). e Tæller ( s. 49) f Indikator til lydstyrke g Batteriindikator ( s. 55) h Dato ( s. 49) i Indikator til valgt medie ( s. 19, 49) j Indikator til effekttilstand ( s. 36) k Indikator til wipe/fade-effekt ( s. 37, 50) Under afspilning af stillbilleder INTRODUKTION DA 13 a Tilstandsindikator ( s. 16) b Mappe-/filnummer c Indikator til afspilning af diasshow ( s. 27) d Batteriindikator ( s. 55) e Dato/tid ( s. 49) f Indikator til valgt medie ( s. 19, 49) BEMÆRK: Læs mere om indikatorerne på LCD-skærmen under stemmeafspilning på side 30. INTRODUKTION

14 14 DA INTRODUKTION Strømforsyning Dette kameras 2-vejs strømforsyning giver dig mulighed for at vælge den strømkilde, der passer bedst. Anvend ikke strømforsyningsenheder, som hører til andet udstyr. Opladning af batterierne Afbryder Fremspring Låseknap Tændt-/opladeindikator Batteripakning OPEN Dæksel til batterier/cf-kort 1 Sæt afbryderen til OFF, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Træk og hold OPEN inde i pilens retning a, og åbn derefter dækslet til batterier/cf-kort. 3 Isæt batteripakningen korrekt i batteripakningens monteringsdel, indtil den låses på plads, som vist på billedet. 4 Luk dækslet til batterierne/cf-kortet godt, indtil det låses fast med et klik. 5 Slut lysnetadapteren til kameraet. 6 Slut netledningen til lysnetadapteren (kun AP-V14E). 7 Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Tændt-/opladeindikator på kameraet begynder at blinke for at angive, at opladningen er begyndt. 8 Når tændt-/opladeindikatoren slukkes, er opladningen færdig. Tag netledningen ud af stikket. Tag lysnetadapteren ud af kameraet. Sådan tages batteripakningen ud Åbn dækslet til batterierne/cf-kortet, og tag batteripakningen ud, mens du trækker BATTERY i pilens retning b. BATTERY Åbn dækslet. Påkrævet opladetid Batteripakning BN-VM200U (medfølger) Opladetid ca. 1 t. 35 min. Til DC-stik mærke Til stikkontakt i væggen Lysnetadapter (f.eks. AP-V17E)

15 NB: Opladetider gælder en fuldt afladet batteripakning. Når dækslet til batterier/cf-kort åbnes, eller SD-kortet tages ud, mens der er tændt for strømmen, slukkes der automatisk for strømmen for at beskytte dataene på indspilningsmediet. For at tænde kameraet igen, efter at du har åbnet dækslet til batteriet/cf-kortet, skal du lukke dækslet. For at tænde kameraet igen, efter at du har fjernet SD-kortet, skal du lukke dækslet og sætte afbryderen til OFF og derefter til eller. Det anbefales kun at benytte originale JVC-batterier i kameraet. Brug af almindelige ikke-jvc-batterier kan beskadige de interne kredsløb. Hvis beskyttelseshætten sidder på batteripakningen, skal den fjernes først. Det er ikke sikkert, at tændt-/opladeindikatoren lyser, når batteripakningen oplades efter længere tids opbevaring uden brug. Hvis dette er tilfældet, skal du tage batteripakningen ud af kameraet og prøve at oplade igen. Hvis batteriet stadig kun holder meget kortvarigt, efter at en fuld opladning har fundet sted, er batteriet udtjent, og det skal udskiftes. Anskaf et nyt batteri. Ved at bruge AA-V200 batteriladeren (ekstraudstyr) kan du oplade BN-VM200U batteripakningen uden kameraet. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, bliver den varm under anvendelse. Anvend den derfor kun på steder med god ventilation. Brug af batterierne Udfør trinene 2 4 i Opladning af batterierne. Maksimal kontinuerlig optagetid Batteripakning BN-VM200U (medfølger) Optagetid 1 time NB: Optagetiden reduceres betydeligt under følgende betingelser: Zoom- eller optage-standby-indstillingen aktiveres gentagne gange. Afspilningstilstand aktiveres gentagne gange. Inden længerevarende anvendelse anbefales det, at du har batteripakninger nok til at dække 3 gange den planlagte optagetid. Brug af vekselstrøm Slut lysnetadapteren til kameraet. Åbn dækslet. Til DC-stik INTRODUKTION DA 15 BEMÆRK: Den medfølgende lysnetadapter er forsynet med automatisk spændingsvalg i området 110 V til 240 V. OBS: Sørg for, at der er slukket for kameraet, før strømkilden tages af. I modsat fald fungerer kameraet muligvis ikke efter hensigten. Hvis kameraet udsættes for en elektrostatisk ladning, skal du slukke det, før du bruger det igen. Om batterier Lysnetadapter (f.eks. AP-V17E) mærke Til stikkontakt i væggen FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad, og udsæt dem ikke for ild eller stærk varme, da det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets terminaler komme i berøring med metal, da dette kan resultere i kortslutning og risiko for brand. Fordelen ved litiumbatterier Litiumbatteripakninger er små, men har en stor effektkapacitet. Hvis de imidlertid udsættes for lave temperaturer (under 10 C), vil deres brugstid blive kortere, og de kan helt ophøre med at fungere. Hvis dette sker, skal du placere batteripakningen i lommen eller anbringe den på et andet varmt og beskyttet sted i et lille stykke tid og derefter sætte den i kameraet igen. INTRODUKTION

16 16 DA INTRODUKTION Betjeningstilstand Hvis du vil tænde kameraet, skal du sætte afbryderen til eller, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. Tændt-/opladeindikator tændes. Hvis du vil slukke kameraet, skal du sætte afbryderen til OFF. 1 Afbryder Låseknap Vælg den rette betjeningstilstand efter behov ved hjælp af afbryderen, MODE-knappen og drejeknappen til indspilningstilstanden. 1 Afbryderens stilling MODE Tændt-/opladeindikator Sæt afbryderen til indspilning ( ) eller afspilning ( ), mens låseknappen holdes nede. Afbryder 2 Indspilnings-/afspilningstilstand Tilstandsindikator Tryk på MODE for at vælge indspilnings-/afspilningstilstanden. Indikatoren til den valgte tilstand lyser. : Videotilstand ( s. 20, 22) : Stillbilledtilstand ( s. 25, 27) : Stemmetilstand ( s. 29, 30) For at vælge stemmetilstanden skal du trykke på og holde MODE inde. 3 2 Afspilning Indspilning Kameraet slukkes 3 Automatisk/manuel tilstand Indstil drejeknappen til indspilningstilstanden til den ønskede position for at skifte til automatisk/manuel indspilningstilstand. Indikatoren eller vises på LCD-skærmen. ( s. 12) Automatisk tilstand ( ): Du kan optage uden specialeffekter eller manuelle justeringer. Manuel tilstand (gælder ikke ): Du kan udføre manuel indspilning ved at indstille forskellige funktioner. ( s ) Sprogindstilling (gælder ikke GZ-MC500EK UK-modellen) Det er muligt at skifte sproget på displayet. ( s. 48, 49) 1 Sæt afbryderen til eller. 2 Tryk på MENU. Menuskærmen vises. 3 Vælg [DISPLAY] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [LANGUAGE] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg det ønskede sprog vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Tryk på MENU for at gå tilbage til det normale skærmbillede.

17 INTRODUKTION DA 17 Indstillinger for dato/tid Dato/tid for optagelsen indspilles på video-/stillbilled-/stemmefilen og kan tjekkes ved at trykke på INFO under afspilningen. ( s. 22, 27, 30) 1 Sæt afbryderen til eller. 2 Tryk på MENU. Menuskærmen vises. 3 Vælg [DISPLAY] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på 49. Isættelse/udtagning af et CF-kort Du kan bruge et CF-kort (CompactFlash-kort) som indspilningsmedie i CF-slotten. Den flytbare harddisk (medfølger) eller Microdrive er en type CF-kort. Se side 62 for oplysninger om medier, der garanteres at fungere sammen med kameraet. Forside CF-slot Bagside Terminaler OPEN INTRODUKTION 4 Vælg [CLOCK ADJUST] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på 49. Dagen fremhæves. 5 Angiv dagen vha. multikontrollen (r/t), og tryk på 49. Gentag : dette for at angive måneden, året, timetallet og minuttallet. 6 Tryk på MENU for at gå tilbage til det normale skærmbillede. Det indbyggede urs opladelige litiumbatteri Hvis kameraet ikke anvendes i cirka 3 måneder, aflades urets litiumbatteri, og den lagrede dato/tid i hukommelsen går tabt. Hvis dette sker, skal du først tilslutte kameraet til en stikkontakt i væggen ved hjælp af lysnetadapteren i over 24 timer for at oplade urets opladelige litiumbatteri. Indstil derefter dato/tid, inden du begynder at bruge kameraet. Bemærk, at kameraet kan bruges, uden at du indstiller dato/tid. Dæksel til batterierne/ CF-kort Eject-knap 1 Kontroller, at kameraet er slukket. 2 Skub og hold OPEN i pilens retning a, og åbn derefter dækslet til batterierne/cf-kortet. 3 Tryk én gang på eject-knappen, når den er trukket ud som vist på billedet. Knappen er trykket ind. 4 Hvis du vil isætte et CF-kort, skal du isætte det korrekt som vist på billedet. Hvis du vil tage et CF-kort ud, skal du trykke to gange på eject-knappen. Eject-knappen kommer ud, når der trykkes én gang på den. Når du trykker på eject-knappen igen, skubbes CF-kortet ud. 5 Luk dækslet til batterier/cf-kort godt, indtil det låses fast med et klik. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

18 18 DA INTRODUKTION NB: Læs forsigtighedsreglerne på CF-kortet. ( s. 58, Indspilningsmedie ) Før du bruger den medfølgende flytbare harddisk eller et nyt CF-kort, skal medierne formateres. ( s. 19) Når dækslet til batteriet/cf-kortet åbnes, eller SD-kortet tages ud, mens der er tændt for strømmen, slukkes der automatisk for strømmen for at beskytte dataene på indspilningsmediet. For at tænde kameraet igen, efter at du har åbnet dækslet til batteriet/cf-kortet, skal du lukke dækslet. For at tænde kameraet igen, efter at du har fjernet SD-kortet, skal du lukke dækslet og sætte afbryderen til OFF og derefter til eller. OBS: Undlad at isætte eller udtage CF-kortet, mens kameraet er tændt, da dette kan medføre, at CF-kortet beskadiges, eller at kameraet ikke kan registrere, om kortet er sat i. Undlad at klemme de udvendige dæksler på CF-kortet. Isættelse/udtagning af et SD-kort Du kan bruge et SD-kort som indspilningsmedie i SD-kort-slotten. Se side 62 for oplysninger om medier, der garanteres at fungere sammen med kameraet. Kant med hak SD-slot SD-kort (ekstraudstyr) Mærkat Skrivebeskyttelsesknap Dæksel til SD-kort 1 Kontroller, at kameraet er slukket. 2 Åbn SD-kortdækslet. 3 Hvis du vil isætte et SD-kort, skal du isætte det korrekt med kanten med hakket først. Hvis du vil tage et SD-kort ud, skal du skubbe på det én gang. Træk SD-kortet ud, når det kommer ud af kameraet. Rør ikke terminalen på siden modsat mærkaten. 4 Luk SD-kortdækslet. Sådan beskyttes vigtige filer Skub skrivebeskyttelsesknappen på siden af SD-kortet mod LOCK. Dette forhindrer, at SD-kortet bliver overspillet. Hvis du senere vil optage på SD-kortet, skal du skubbe knappen tilbage mod LOCK, før SD-kortet sættes i. BEMÆRK: Før du bruger et nyt SD-kort, skal kortet formateres. ( s. 19) OBS: Undlad at isætte eller udtage SD-kortet, mens kameraet er tændt, da dette kan medføre, at SD-kortet beskadiges, eller at kameraet ikke kan registrere, om kortet er sat i.

19 INTRODUKTION DA 19 Formatering af et indspilningsmedie Du kan formatere (initialisere) et indspilningsmedie i CF- eller SD-slotten. Du skal også formatere den medfølgende harddisk eller nyindkøbte CF-kort og SD-kort med kameraet, før disse benyttes. Dette giver stabil driftshastighed og funktion ved adgang til indspilningsmediet. Vær opmærksom på, at alle filer og data, også beskyttede filer, bliver slettet. ( s. 39) 1 Sæt afbryderen til eller. 2 Tryk på MENU. Menuskærmen vises. 3 Vælg [MEMORY CARD SETTING] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [FORMAT] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [CF SLOT] eller [SD SLOT] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [EXECUTE] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på 49. Annuller formateringen ved at vælge [CANCEL] og tryk derefter på 49. FORSIGTIG: Undlad at tage indspilningsmediet ud eller udføre andre handlinger (som for eksempel at slukke for strømmen) under formateringen. Sørg desuden for at anvende den medfølgende lysnetadapter, da indspilningsmediet kan blive beskadiget, hvis batterierne bliver flade under formateringen. Hvis indspilningsmediet bliver beskadiget, skal det formateres igen. BEMÆRK: Du må ikke formatere indspilningsmediet på pc'en. Sørg for at formatere indspilningsmediet på kameraet. Valg af indspilningsmedie Vælg indspilningsmediet, før du begynder at optage eller afspille. ( s. 48, 49) Eksempel: Ved indspilning af stillbilleder på et SD-kort 1 Sæt afbryderen til. 2 Tryk på MENU. Menuskærmen vises. 3 Vælg [MEMORY CARD SETTING] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [IMAGE MODE] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [SD SLOT] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Tryk på MENU for at gå tilbage til det normale skærmbillede. INTRODUKTION

20 20 DA VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING Videoindspilning Afbryder MODE Låseknap Zoomhåndtag Optagestart/stop-knap 1 Sæt afbryderen til. 2 Tryk på MODE for at vælge. Kameraet er programmeret til at indspille videoer på mediet i CF-slotten efter fabriksindstillingen. Se side 19, 48 og 49 hvis du vil skifte indspilningsmedie. Se side 48 og 50, hvis du vil ændre billedkvaliteten. 3 Tryk på optagestart/stop-knappen for at starte indspilningen. Den omtrentlige resterende indspilningstid vises i displayet. 4 Tryk på optagestart/stop-knappen igen for at stoppe indspilningen. NB: Hvis kameraet ikke betjenes under indspilning eller afspilning (video, stillbillede eller lyd) i 5 minutter, når batteripakningen benyttes, slukkes der automatisk for kameraet for at spare strøm. Hvis du vil tænde kameraet igen, skal du sætte afbryderen til OFF og derefter til eller. Hvis du benytter netadapteren, går kameraet i dvaletilstand (adgangsindikatoren tændes, og der slukkes for LCD-skærmen). Udfør en vilkårlig handling, for eksempel zoomning, for at afslutte dvaletilstanden. Når kameraet bliver varmt, blinker 7REC-indikatoren. Hvis kameraet stadig varmes op, kan indspilningen blive stoppet for at beskytte indspilningsmediet. Sluk i så fald for strømmen til kameraet, og vent, til kameraet er afkølet. ( s. 56) Ved kontinuerlig indspilning stoppes indspilningen automatisk, når filstørrelsen kommer op på 4 GB. Hvis data ikke kan indspilles eller gemmes korrekt, bliver videofilerne ikke gemt i mappen [SD_VIDEO] til almindelig video. Filerne gemmes i stedet i mappen [EXTMOV]. der bruges til at gemme filer, som er oprettet på pc. Se Sådan afspilles filer i mappen [EXTMOV] ( s. 22) angående afspilning af disse filer. Der kan være forskel i lysstyrken mellem den indspillede video og det indspillede stillbillede, selvom det samme motiv optages. Videofiler tildeles navne i form af sekventielle hexadecimale tal. Se side 48, hvis du vil slå betjeningslydene fra. Se side 62 for den omtrentlige indspilningstid.

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK HÅNDBOG KAMERA MED HARDDISK GZ-MG730 GZ-MG530 E E LYT1862-016A DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader

Læs mere

GR-DVL145 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEO KAMERA INDHOLD DANSK AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 TIL AT BEGYNDE MED 7 13 OPTAGELSE OG AFSPILNING 14 22

GR-DVL145 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEO KAMERA INDHOLD DANSK AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 TIL AT BEGYNDE MED 7 13 OPTAGELSE OG AFSPILNING 14 22 DIGITALT VIDEO KAMERA GR-DVL145 De er velkommen til at besøge vores hjemmeside på Internet og deltage i vores forbrugerundersøgelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html For

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde

INSTRUKTIONSBOG GZ-HD3E VIDEOKAMERA MED HARDDISK. Kære kunde INSTRUKTIONSBOG VIDEOKAMERA MED HARDDISK GZ-HD3E DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4-5, så du ikke

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang med Blaze EZ. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Blaze EZ 1. Hvad er der i kassen?...1 2. Fysisk beskrivelse...1 2.1. Oversiden...1 2.2. Højre kant...3 2.3. Venstre kant...4 2.4. Nederste kant...4 2.5. Bagsiden...4

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere