GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25"

Transkript

1 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER 48 REFERENCER 52 Hvis du vil deaktivere demonstrationen, skal du indstille DEMO MODE til OFF. ( s. 48) INSTRUKTIONSBOG LYT A DA

2 2 DA Vigtige funktioner i kameraet Flytbar harddisk I modsætning til almindelige digitale videokameraer, hvor der indspilles på DV-bånd, er den flytbare harddisk en ny type mediekort, der giver mulighed for mange timers MPEG2-videoindspilning med høj opløsning. ( s. 6) Forskellige indspilningsmedier og -tilstande Video og stillbilleder kan indspilles på CompactFlash-kort (CF-kort) og SD-hukommelseskort. Den flytbare harddisk (medfølger) eller Microdrive er en type CF-kort, der er kompatibel med CF+ Type II. Du kan vælge det mest velegnede indspilningsmedie og den mest velegnede indspilningstilstand for billedkvalitet, billedstørrelse, indspilningstid og computermiljø. ( s. 62) Stemmeindspilningsfunktioner Kameraet kan bruges som stemmeindspilningsen hed i forbindelse med lydindspilninger. ( s. 29) Nyd forskellige afspilningsfunktioner I modsætning til håndteringen af bånd er afspilning enkel og let i dette kamera, fordi du ikke skal bruge tid på at spole frem eller tilbage. Du kan også benytte afspilningslisten, afspilningseffekter og andre funktioner og derved få fornøjelse af mange forskellige typer afspilning. Redigering af filer på en pc USB 2.0 muliggør smidig overførsel af video og stillbilleder til en computer. Med de forskellige Cyberlink-softwarekompo nenter kan du let redigere video og oprette dine egne DVD'er. (Se vejledningen til softwareinstallation og tilslutning af USB). Direkte udskrivning Hvis den anvendte printer er kompatibel med PictBridge, kan du let udskrive stillbilleder ved at slutte kameraet direkte til printeren ved hjælp af USB-kablet. ( s. 47) Forskellige indspilningsfunktioner Kameraet understøtter blænderåbning-prioritet, lukkerprioritet, portræt, bracket-optagelser og en lang række andre funktioner, som du kan vælge, alt efter hvilket motiv du optager. ( s )

3 Indhold INTRODUKTION 7 Standardudstyr... 7 Indeks Strømforsyning Betjeningstilstand Sprogindstilling (gælder ikke GZ-MC500EK UK-modellen)...16 Indstillinger for dato/tid Isættelse/udtagning af et CF-kort Isættelse/udtagning af et SD-kort Formatering af et indspilningsmedie Valg af indspilningsmedie VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 Videoindspilning Zoom Justering af vinkel Videoafspilning Sådan bruges rullepanelet Forskellige afspilningshandlinger Zoom under afspilning Tilslutning til et tv eller en videomaskine Afspilning på tv Overspilning til en videomaskine INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 Indspilning af stillbilleder Zoom Kontinuerlig indspilning Flash Afspilning af stillbilleder Diasshow Indeksskærm over stillbilledfiler Sådan bruges rullepanelet Billedrotation Zoom under afspilning STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 Stemmeindspilning Stemmeafspilning Forskellige afspilningshandlinger DA 3 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 INDSPILNINGSFUNKTIONER Baglyskompensation Spoteksponeringskontrol Program AE Bracket-indspilning Manuel fokusering Manuelle indstillinger i MSET-menuen Sådan vælges et menupunkt Manuel eksponering Hvidbalance Effekt AFSPILNINGSFUNKTIONER Wipe- eller fade-effekt Afspilningseffekter FILHÅNDTERING Visning af filoplysninger Beskyttelse af filer Sletning af filer Rengøring af et indspilningsmedie Kopiering/flytning af stillbilledfiler Nulstilling af filnummeret Oprettelse af en afspilningsliste Afspilning fra en afspilningsliste DPOF-udskriftsindstillinger Direkte udskrivning med en PictBridge-printer MENUINDSTILLINGER 48 Ændring af menuindstillingerne Fælles menuer for alle tilstande Menuer for videoindspilning Menuer for videoafspilning Menuer til indspilning af stillbilleder Menuer til afspilning af stillbilleder Menuer til stemmeindspilning Menuer til stemmeafspilning REFERENCER 52 Fejlfinding Advarselsindikatorer Rengøring af kameraet Forsigtighedsregler Specifikationer TERMER... Bagsiden

4 4 DA Kære kunde. Tak, fordi De har købt dette digitale mediekamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4 5, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. FORSIGTIGHEDSREGLER: Dette kamera er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Det kan ikke benyttes til gengivelse sammen med et TV af en anden standard. Optagelse og gengivelse via LCD-monitoren kan imidlertid lade sig gøre hvor som helst i verden. Anvend JVC BN-VM200U batteripakningen og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller strømforsyne kameraet fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) NB: Typebetegnelse (serienummerpladen) og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG: De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan lide skade. FORSIGTIG: Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.)

5 Før De anvender kameraet Dette kamera er udelukkende beregnet til CompactFlash-kort (CF-kort) og SD-hukommelseskort. Den flytbare harddisk (medfølger) eller Microdrive er en type CF-kort, der er kompatibel med CF+ Type II. Kameraet indspiller video i MPEG2-format, der er kompatibelt med SD-VIDEO-format. Huske på, at dette kamera ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Huske på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private optagelser. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde, hvor De optager en begivenhed som f.eks. et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, bør De indhente tilladelse på forhånd.) Før De indspiller vigtige videoer, skal De foretage en prøveindspilning. Gengiv prøveindspilningen for at sikre Dem, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Opret en sikkerhedskopi af vigtige indspillede data Beskyt Deres vigtige indspillede data ved at kopiere filerne til en PC. Det anbefales at kopiere dataene fra PC'en til en DVD eller et andet indspilningsmedie til lagring. Se vejledningen til softwareinstallation og tilslutning af USB. DA 5 Indlever kameraet sammen med den flytbare harddisk Når De anmoder om reparation af fejl hos Deres forhandler eller JVC-servicecenter, skal De sørge for at indlevere kameraet sammen med den flytbare harddisk. Hvis en af dem ikke indleveres, kan årsagen ikke findes, og der kan ikke udføres korrekt reparation. Læs også Forsigtighedsregler på side Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Microdrive er et registreret varemærke tilhørende Hitachi Global Storage Technologies, Inc. i USA og/eller andre lande. MascotCapsule er et registreret varemærke tilhørende HI CORPORATION i Japan. Copyright 2001 HI CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og firmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere.

6 6 DA Flytbar harddisk Den flytbare harddisk er en præcisionsteknologisk elektronisk enhed. Den skal håndteres forsigtigt. Forsigtighedsregler vedrørende eksterne stød eller belastning Når disken er taget ud af kameraet, skal den opbevares i den medfølgende beskyttelsesæske. Tryk ikke på dækslet. Udsæt ikke disken for vibrationer eller pludselige stød. Sørg især for at undgå pludselige stød under indspilning eller afspilning. Sæt ikke klistermærker på disken, og skriv ikke på etiketten. Udsæt ikke diskens yderside for kraftigt tryk. Læg den heller ikke i bukselommen eller andre steder, hvor den kan blive udsat for tryk. Forsigtighedsregler vedrørende temperatur Kameraets beskyttelseskredsløb vil muligvis fungere til korrekt indspilning eller afspilning, når temperaturen inden i kameraet stiger eller ved brug i kolde omgivelser. ( s. 56) Kameraet og den flytbare harddisk kan blive varme, når de bruges i længere tid ad gangen. Dette er imidlertid normalt. Disken kan blive varm, når den bruges i længere tid ad gangen. Den må derfor ikke tages ud af kameraet med det samme. Andre forsigtighedsregler Kondens kan medføre fejl i drevet. Hvis der sprøjtes vand på drevet, skal De sørge for, at det er fuldstændig tørt, før det bruges. Undlad at bruge, udskifte eller gemme disken på steder, der er udsat for kraftig statisk elektricitet eller elektrisk støj. Undlad at slukke for strømmen til kameraet eller at fjerne batteriet eller netadapteren under indspilning, afspilning, eller når der i øvrigt læses eller skrives på indspilningsmediet. Undlad at placere indspilningsmediet i nærheden af genstande, der har et kraftigt magnetfelt eller udsender kraftig elektromagnetisk stråling. Eftersom data skal læses og skrives korrekt af drevet, kan kameraet muligvis ikke indspille, når kameraet bliver varmt, f.eks. under kontinuerlig indspilning, eller når kameraet nedkøles ved brug i kolde omgivelser. Følg de meddelelser, der vises på skærmen, for at løse problemet. ( s. 56) Rens disken jævnligt for at bevare en høj ydeevne. ( s. 41, 49) Læs også Indspilningsmedie på side 58. Sørg for helt at slette data, når den flytbare disk kasseres eller gives væk. Når indspillede data formateres eller slettes på kameraet, ændres der blot i filadministrationsoplysningerne. Dataene bliver ikke slettet fuldstændigt. Når den flytbare harddisk kasseres eller gives væk, er det meget vigtigt, at kunden tager ansvaret for at slette alle indspillede data for at undgå problemer i forbindelse med afsløring af følsomme oplysninger. Nogle anbefalede metoder til at slette data er at benytte et kommercielt program til datasletning eller fysisk at ødelægge dataene på harddisken med en hammer eller en kraftig magnet, så de ikke kan læses. JVC påtager sig ikke ansvar for afsløring af personlige data.

7 Standardudstyr ELLER INTRODUKTION DA 7 a Lysnetadapter AP-V14E eller AP-V17E b Netledning (kun AP-V14E) c Batteripakning BN-VM200U d S-Video/lyd/videokabel e Kabeladapter f USB-kabel (læs mere i vejledning for softwareinstallation og USB-tilslutning.) g Flytbar harddisk (4 GB) h Beskyttelsesæske til flytbar harddisk i Strop (se side 8 vedr. montering) j Objektivhætte (se side 8 for oplysninger om montering) k Cd-rom l Lydforlængerkabel (se side 9 i forbindelse med montering af hovedtelefon (ekstraudstyr)) m Støjfilter til kabler (se side 9 vedr. montering) Stor (x 1): S-Video/lyd/videokabel Medium (x 1): USB-kabel Lille (x 2): Lydforlængerkabel og ledning til netadapter n Beskyttelseshætte til objektiv (allerede monteret på kameraet, s. 8) NB: Kameraet opnår optimal ydeevne, hvis du forsyner de medfølgende kabler med et eller flere støjfiltre. Hvis et kabel kun har ét støjfilter, skal den ende, der er tættest på støjfilteret, tilsluttes kameraet. Sørg for at tilslutte de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler. INTRODUKTION

8 8 DA INTRODUKTION Fastgørelse af stroppen 1 Tryk på og hold begge sider inde som vist, og frigør herefter fastgørelsesanordningen (stor). 2 Før stroppens ring igennem øjet på objektivsiden. 3 Før stroppens ring igennem. 4 Før fastgørelsesanordningens ring igennem øjet på LCD-siden. 5 Før fastgørelsesanordningens ring igennem. 6 Tilslut fastgørelsesanordningen. Under indspilning Hold kameraet som vist på billedet med et let greb, som føles sikkert, og juster derefter stroppen. Monter/afmonter beskyttelseshætten til objektivet Under optagelser i stærkt sollys vil den medfølgende beskyttelseshætte til objektivet blokere for generende hvidt lys på samme måde, som professionelle fotografer ville gøre det. Montering Juster objektivets beskyttelseshætte i forhold til kameraets objektiv, og drej derefter beskyttelseshætten med uret a. Afmontering Drej beskyttelseshætten mod uret b. Afmonter udelukkende beskyttelseshætten vha. et konverteringsobjektiv eller et objektivfilter. Montering af objektivhætten Beskyt objektivet ved montere den medfølgende objektivhætte på kameraet som vist på billedet. Hiv i stroppen. Sådan fastgøres kameraet, så det ikke tabes under en indspilning Afmonter fastgørelsesanordningen fra stroppen som vist i trin 1. Før din hånd igennem Træk i fastgørelsesanordningen. stroppen, og fastgør derefter stroppen til dit håndled, så du ikke kan tabe kameraet. BEMÆRK: Tjek, at objektivhætten er monteret korrekt ved at se efter, om den er justeret i forhold til kameraet.

9 Montering af støjfilteret Monter støjfiltrene på kablerne. Støjfilteret reducerer interferens. 1 Frigør stopperne på begge ender af støjfilteret. Stopper 2 Før kablet gennem støjfilteret, så der er ca. 3 cm kabel mellem kabelstikket og støjfilteret. Sørg for at vikle kablet én gang rundt om ydersiden af støjfilteret, sådan som det er vist på billedet. 3 cm Støjfilter INTRODUKTION DA 9 3 Luk støjfilteret, indtil det klikker på plads. NB: Pas på ikke at beskadige kablet. Når du tilslutter et kabel, skal du slutte enden med støjfilteret til kameraet. Sådan bruges lydforlængerkablet Når der anvendes en hovedtelefon (ekstraudstyr), skal hovedtelefonen sluttes til det medfølgende lydforlængerkabel (med tilsluttet støjfilter). Slut derefter lydforlængerkablet til kameraet. Støjfilteret reducerer interferens. Åbn dækslet. INTRODUKTION Til Hovedtelefon Vikles én gang rundt. Sørg for at vikle kablet rundt, så det ikke sidder løst. Støjfilter Lydforlængerkabel (medfølger)

10 10 DA INTRODUKTION Indeks OBS: Undlad at tildække X, c og d under optagelsen. Undlad at tildække Y under afspilning.

11 Betjeningsknapper a Tilstandsknap [MODE] ( s. 16) b Drejeknap til indspilningstilstand ( s. 16, 31 32) c Låseknap ( s. 16) d Afbryder [OFF,, ] ( s. 16) e Knap til åbning af batteri-/cf-kort-dækslet [OPEN] ( s. 14, 17) f Sletteknap [ ] ( s. 40) g Zoomhåndtag [T/W] ( s. 21, 25) Knap til højttalerlydstyrke ( s. 22, 30) h Optagestart/stop-knap ( s. 20, 25, 29) i Afspilning/pause-knap [49] ( s. 22, 27, 30) j Multikontroller w: Søgning tilbage [w (3)] ( s. 23)/Venstre [w]/flash [ ] ( s. 26) r: Overspring tilbage [r (2)] ( s. 23)/ Op [r]/baglyskompensation [ ] ( s. 31)/Spoteksponeringskontrol ( s. 31) e: Søgning fremad [e (5)] ( s. 23)/ Højre [e]/kontinuerlig indspilning/bracket-indspilning [ / ] ( s. 26, 33) t: Overspring fremad [t (6)] ( s. 23)/Ned [t]/manuel indstilling [ SET] ( s. 34) k Fokuseringsknap [FOCUS] ( s. 33) l Informationsknap [INFO] ( s. 38) m Menuknap [MENU] ( s. 48) n Aktiveringskontakt til flash [FLASH OPEN] ( s. 26) o Manuel fokuseringsring ( s. 33) p Beskyttelseshætte til objektiv ( s. 8) Bøsninger Bøsningerne findes under dækslerne. Q USB (universal serial bus)-bøsning (se vejledningen til softwareinstallation og tilslutning af USB). R Bøsning til hovedtelefon [ ] ( s. 9) S S-Video/lyd/videoudgangsbøsning [AV] ( s. 24) T DC-indgangsbøsning [DC] ( s. 14) INTRODUKTION DA 11 Indikatorer U Tændt-/opladeindikator ( s. 14, 16) V Adgangsindikator (lyser eller blinker, når du åbner en fil. Undlad at slukke for strømmen eller fjerne batteripakningen/lysnetadapteren, mens der læses eller skrives til filer under indspilning eller afspilning). W Tilstandsindikator [ (video), (stillbillede), (stemme)] ( s. 16) Andre dele X Stereomikrofon Y Højttaler ( s. 22) Z LCD-skærm a Dæksel til batteri/cf-kort ( s. 14, 17) b Flash c Kamerasensor d Objektiv e Dæksel til SD-kort ( s. 18) f Stativfæste g Øje til stroppens fastgørelsesanordning ( s. 8) h Håndgrebsøje ( s. 8) i Nulstillingshul ( s. 52) INTRODUKTION

12 12 DA INTRODUKTION Indikatorer på LCD-skærmen Under optagelse af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning a Indikator til indspilningstilstand ( s. 16) : Automatisk tilstand : Manuel tilstand b Indikator til Tele Macro-tilstand ( s. 50) c Omtrentligt zoomforhold ( s. 21, 50) d Zoomindikator ( s. 21, 50) e Indikator til irisblænde ( s. 31, 35) f Lukkerhastighed ( s. 32) g Indikator til lysstyrkekontrol ( s. 49) h Batteriindikator ( s. 55) i Dato/tid ( s. 49) j Indikator til valgt medie ( s. 19, 49) k Indikator til manuel fokusindstilling ( s. 33) l Indikator til effekttilstand ( s. 36) m Indikator til hvidbalance ( s. 35) n Indikator til Program AE-tilstand ( s. 31) o ±: Indikator til justering af eksponering ( s. 35) : Indikator til baglyskompensation ( s. 31) : Indikator til spoteksponeringskontrol ( s. 31) a Tilstandsindikator ( s. 16) b Vidvinkelindikator ( s. 50) c Indikator til Wind Cut ( s. 50) d Billedkvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (spare) ( s. 50) e Resterende tid ( s. 20, 62) f Tæller ( s. 49) g 7REC: (vises under indspilning). ( s. 20) 79: (vises under optage-standby-tilstand). ( s. 20) h Indikator til digital billedstabilisator (DIS) ( s. 50) Kun under optagelse af stillbilleder a Tilstandsindikator ( s. 16) b ISO-følsomhed (GAIN) ( s. 51) (der er ingen indikator, når indstillingen er angivet til [AUTO]). c Fokuseringsikon ( s. 25) d Billedstørrelse: 2560 (2560 x 1920), 2048 (2048 x 1536), 1600 (1600 x 1200), 1280 (1280 x 960), 640 (640 x 480) ( s. 51) e Billedkvalitet: FINE (fin) eller STANDARD (standard) ( s. 51) f Indikator til flash-tilstand ( s. 26) g Resterende antal billeder ( s. 63) h : Indikator til kontinuerlig indspilningstilstand ( s. 26) : Indikator til Bracket-indspilningstilstand ( s. 33) i Indspilningsikon ( s. 25) j Indikator til indspilning med automatisk tæller ( s. 51)

13 BEMÆRK: Læs mere om indikatorerne på LCD-skærmen under stemmeindspilning på side 29. Under videoafspilning a Tilstandsindikator ( s. 16) b Indikator til afspilning af afspilningsliste (vises, når afspilningslisten afspilles. s. 44) c Billedkvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (spare) ( s. 50) d Afspilningstilstand ( s. 22) U : Afspilning 9 : Pause 5 : Hurtig søgning fremad 3 : Hurtig søgning bagud 9U : Afspilning af slowmotion fremad Y9 : Afspilning af slowmotion tilbage (tallet til venstre viser hastigheden). e Tæller ( s. 49) f Indikator til lydstyrke g Batteriindikator ( s. 55) h Dato ( s. 49) i Indikator til valgt medie ( s. 19, 49) j Indikator til effekttilstand ( s. 36) k Indikator til wipe/fade-effekt ( s. 37, 50) Under afspilning af stillbilleder INTRODUKTION DA 13 a Tilstandsindikator ( s. 16) b Mappe-/filnummer c Indikator til afspilning af diasshow ( s. 27) d Batteriindikator ( s. 55) e Dato/tid ( s. 49) f Indikator til valgt medie ( s. 19, 49) BEMÆRK: Læs mere om indikatorerne på LCD-skærmen under stemmeafspilning på side 30. INTRODUKTION

14 14 DA INTRODUKTION Strømforsyning Dette kameras 2-vejs strømforsyning giver dig mulighed for at vælge den strømkilde, der passer bedst. Anvend ikke strømforsyningsenheder, som hører til andet udstyr. Opladning af batterierne Afbryder Fremspring Låseknap Tændt-/opladeindikator Batteripakning OPEN Dæksel til batterier/cf-kort 1 Sæt afbryderen til OFF, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Træk og hold OPEN inde i pilens retning a, og åbn derefter dækslet til batterier/cf-kort. 3 Isæt batteripakningen korrekt i batteripakningens monteringsdel, indtil den låses på plads, som vist på billedet. 4 Luk dækslet til batterierne/cf-kortet godt, indtil det låses fast med et klik. 5 Slut lysnetadapteren til kameraet. 6 Slut netledningen til lysnetadapteren (kun AP-V14E). 7 Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Tændt-/opladeindikator på kameraet begynder at blinke for at angive, at opladningen er begyndt. 8 Når tændt-/opladeindikatoren slukkes, er opladningen færdig. Tag netledningen ud af stikket. Tag lysnetadapteren ud af kameraet. Sådan tages batteripakningen ud Åbn dækslet til batterierne/cf-kortet, og tag batteripakningen ud, mens du trækker BATTERY i pilens retning b. BATTERY Åbn dækslet. Påkrævet opladetid Batteripakning BN-VM200U (medfølger) Opladetid ca. 1 t. 35 min. Til DC-stik mærke Til stikkontakt i væggen Lysnetadapter (f.eks. AP-V17E)

15 NB: Opladetider gælder en fuldt afladet batteripakning. Når dækslet til batterier/cf-kort åbnes, eller SD-kortet tages ud, mens der er tændt for strømmen, slukkes der automatisk for strømmen for at beskytte dataene på indspilningsmediet. For at tænde kameraet igen, efter at du har åbnet dækslet til batteriet/cf-kortet, skal du lukke dækslet. For at tænde kameraet igen, efter at du har fjernet SD-kortet, skal du lukke dækslet og sætte afbryderen til OFF og derefter til eller. Det anbefales kun at benytte originale JVC-batterier i kameraet. Brug af almindelige ikke-jvc-batterier kan beskadige de interne kredsløb. Hvis beskyttelseshætten sidder på batteripakningen, skal den fjernes først. Det er ikke sikkert, at tændt-/opladeindikatoren lyser, når batteripakningen oplades efter længere tids opbevaring uden brug. Hvis dette er tilfældet, skal du tage batteripakningen ud af kameraet og prøve at oplade igen. Hvis batteriet stadig kun holder meget kortvarigt, efter at en fuld opladning har fundet sted, er batteriet udtjent, og det skal udskiftes. Anskaf et nyt batteri. Ved at bruge AA-V200 batteriladeren (ekstraudstyr) kan du oplade BN-VM200U batteripakningen uden kameraet. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, bliver den varm under anvendelse. Anvend den derfor kun på steder med god ventilation. Brug af batterierne Udfør trinene 2 4 i Opladning af batterierne. Maksimal kontinuerlig optagetid Batteripakning BN-VM200U (medfølger) Optagetid 1 time NB: Optagetiden reduceres betydeligt under følgende betingelser: Zoom- eller optage-standby-indstillingen aktiveres gentagne gange. Afspilningstilstand aktiveres gentagne gange. Inden længerevarende anvendelse anbefales det, at du har batteripakninger nok til at dække 3 gange den planlagte optagetid. Brug af vekselstrøm Slut lysnetadapteren til kameraet. Åbn dækslet. Til DC-stik INTRODUKTION DA 15 BEMÆRK: Den medfølgende lysnetadapter er forsynet med automatisk spændingsvalg i området 110 V til 240 V. OBS: Sørg for, at der er slukket for kameraet, før strømkilden tages af. I modsat fald fungerer kameraet muligvis ikke efter hensigten. Hvis kameraet udsættes for en elektrostatisk ladning, skal du slukke det, før du bruger det igen. Om batterier Lysnetadapter (f.eks. AP-V17E) mærke Til stikkontakt i væggen FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad, og udsæt dem ikke for ild eller stærk varme, da det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets terminaler komme i berøring med metal, da dette kan resultere i kortslutning og risiko for brand. Fordelen ved litiumbatterier Litiumbatteripakninger er små, men har en stor effektkapacitet. Hvis de imidlertid udsættes for lave temperaturer (under 10 C), vil deres brugstid blive kortere, og de kan helt ophøre med at fungere. Hvis dette sker, skal du placere batteripakningen i lommen eller anbringe den på et andet varmt og beskyttet sted i et lille stykke tid og derefter sætte den i kameraet igen. INTRODUKTION

16 16 DA INTRODUKTION Betjeningstilstand Hvis du vil tænde kameraet, skal du sætte afbryderen til eller, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. Tændt-/opladeindikator tændes. Hvis du vil slukke kameraet, skal du sætte afbryderen til OFF. 1 Afbryder Låseknap Vælg den rette betjeningstilstand efter behov ved hjælp af afbryderen, MODE-knappen og drejeknappen til indspilningstilstanden. 1 Afbryderens stilling MODE Tændt-/opladeindikator Sæt afbryderen til indspilning ( ) eller afspilning ( ), mens låseknappen holdes nede. Afbryder 2 Indspilnings-/afspilningstilstand Tilstandsindikator Tryk på MODE for at vælge indspilnings-/afspilningstilstanden. Indikatoren til den valgte tilstand lyser. : Videotilstand ( s. 20, 22) : Stillbilledtilstand ( s. 25, 27) : Stemmetilstand ( s. 29, 30) For at vælge stemmetilstanden skal du trykke på og holde MODE inde. 3 2 Afspilning Indspilning Kameraet slukkes 3 Automatisk/manuel tilstand Indstil drejeknappen til indspilningstilstanden til den ønskede position for at skifte til automatisk/manuel indspilningstilstand. Indikatoren eller vises på LCD-skærmen. ( s. 12) Automatisk tilstand ( ): Du kan optage uden specialeffekter eller manuelle justeringer. Manuel tilstand (gælder ikke ): Du kan udføre manuel indspilning ved at indstille forskellige funktioner. ( s ) Sprogindstilling (gælder ikke GZ-MC500EK UK-modellen) Det er muligt at skifte sproget på displayet. ( s. 48, 49) 1 Sæt afbryderen til eller. 2 Tryk på MENU. Menuskærmen vises. 3 Vælg [DISPLAY] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [LANGUAGE] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg det ønskede sprog vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Tryk på MENU for at gå tilbage til det normale skærmbillede.

17 INTRODUKTION DA 17 Indstillinger for dato/tid Dato/tid for optagelsen indspilles på video-/stillbilled-/stemmefilen og kan tjekkes ved at trykke på INFO under afspilningen. ( s. 22, 27, 30) 1 Sæt afbryderen til eller. 2 Tryk på MENU. Menuskærmen vises. 3 Vælg [DISPLAY] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på 49. Isættelse/udtagning af et CF-kort Du kan bruge et CF-kort (CompactFlash-kort) som indspilningsmedie i CF-slotten. Den flytbare harddisk (medfølger) eller Microdrive er en type CF-kort. Se side 62 for oplysninger om medier, der garanteres at fungere sammen med kameraet. Forside CF-slot Bagside Terminaler OPEN INTRODUKTION 4 Vælg [CLOCK ADJUST] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på 49. Dagen fremhæves. 5 Angiv dagen vha. multikontrollen (r/t), og tryk på 49. Gentag : dette for at angive måneden, året, timetallet og minuttallet. 6 Tryk på MENU for at gå tilbage til det normale skærmbillede. Det indbyggede urs opladelige litiumbatteri Hvis kameraet ikke anvendes i cirka 3 måneder, aflades urets litiumbatteri, og den lagrede dato/tid i hukommelsen går tabt. Hvis dette sker, skal du først tilslutte kameraet til en stikkontakt i væggen ved hjælp af lysnetadapteren i over 24 timer for at oplade urets opladelige litiumbatteri. Indstil derefter dato/tid, inden du begynder at bruge kameraet. Bemærk, at kameraet kan bruges, uden at du indstiller dato/tid. Dæksel til batterierne/ CF-kort Eject-knap 1 Kontroller, at kameraet er slukket. 2 Skub og hold OPEN i pilens retning a, og åbn derefter dækslet til batterierne/cf-kortet. 3 Tryk én gang på eject-knappen, når den er trukket ud som vist på billedet. Knappen er trykket ind. 4 Hvis du vil isætte et CF-kort, skal du isætte det korrekt som vist på billedet. Hvis du vil tage et CF-kort ud, skal du trykke to gange på eject-knappen. Eject-knappen kommer ud, når der trykkes én gang på den. Når du trykker på eject-knappen igen, skubbes CF-kortet ud. 5 Luk dækslet til batterier/cf-kort godt, indtil det låses fast med et klik. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

18 18 DA INTRODUKTION NB: Læs forsigtighedsreglerne på CF-kortet. ( s. 58, Indspilningsmedie ) Før du bruger den medfølgende flytbare harddisk eller et nyt CF-kort, skal medierne formateres. ( s. 19) Når dækslet til batteriet/cf-kortet åbnes, eller SD-kortet tages ud, mens der er tændt for strømmen, slukkes der automatisk for strømmen for at beskytte dataene på indspilningsmediet. For at tænde kameraet igen, efter at du har åbnet dækslet til batteriet/cf-kortet, skal du lukke dækslet. For at tænde kameraet igen, efter at du har fjernet SD-kortet, skal du lukke dækslet og sætte afbryderen til OFF og derefter til eller. OBS: Undlad at isætte eller udtage CF-kortet, mens kameraet er tændt, da dette kan medføre, at CF-kortet beskadiges, eller at kameraet ikke kan registrere, om kortet er sat i. Undlad at klemme de udvendige dæksler på CF-kortet. Isættelse/udtagning af et SD-kort Du kan bruge et SD-kort som indspilningsmedie i SD-kort-slotten. Se side 62 for oplysninger om medier, der garanteres at fungere sammen med kameraet. Kant med hak SD-slot SD-kort (ekstraudstyr) Mærkat Skrivebeskyttelsesknap Dæksel til SD-kort 1 Kontroller, at kameraet er slukket. 2 Åbn SD-kortdækslet. 3 Hvis du vil isætte et SD-kort, skal du isætte det korrekt med kanten med hakket først. Hvis du vil tage et SD-kort ud, skal du skubbe på det én gang. Træk SD-kortet ud, når det kommer ud af kameraet. Rør ikke terminalen på siden modsat mærkaten. 4 Luk SD-kortdækslet. Sådan beskyttes vigtige filer Skub skrivebeskyttelsesknappen på siden af SD-kortet mod LOCK. Dette forhindrer, at SD-kortet bliver overspillet. Hvis du senere vil optage på SD-kortet, skal du skubbe knappen tilbage mod LOCK, før SD-kortet sættes i. BEMÆRK: Før du bruger et nyt SD-kort, skal kortet formateres. ( s. 19) OBS: Undlad at isætte eller udtage SD-kortet, mens kameraet er tændt, da dette kan medføre, at SD-kortet beskadiges, eller at kameraet ikke kan registrere, om kortet er sat i.

19 INTRODUKTION DA 19 Formatering af et indspilningsmedie Du kan formatere (initialisere) et indspilningsmedie i CF- eller SD-slotten. Du skal også formatere den medfølgende harddisk eller nyindkøbte CF-kort og SD-kort med kameraet, før disse benyttes. Dette giver stabil driftshastighed og funktion ved adgang til indspilningsmediet. Vær opmærksom på, at alle filer og data, også beskyttede filer, bliver slettet. ( s. 39) 1 Sæt afbryderen til eller. 2 Tryk på MENU. Menuskærmen vises. 3 Vælg [MEMORY CARD SETTING] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [FORMAT] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [CF SLOT] eller [SD SLOT] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [EXECUTE] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på 49. Annuller formateringen ved at vælge [CANCEL] og tryk derefter på 49. FORSIGTIG: Undlad at tage indspilningsmediet ud eller udføre andre handlinger (som for eksempel at slukke for strømmen) under formateringen. Sørg desuden for at anvende den medfølgende lysnetadapter, da indspilningsmediet kan blive beskadiget, hvis batterierne bliver flade under formateringen. Hvis indspilningsmediet bliver beskadiget, skal det formateres igen. BEMÆRK: Du må ikke formatere indspilningsmediet på pc'en. Sørg for at formatere indspilningsmediet på kameraet. Valg af indspilningsmedie Vælg indspilningsmediet, før du begynder at optage eller afspille. ( s. 48, 49) Eksempel: Ved indspilning af stillbilleder på et SD-kort 1 Sæt afbryderen til. 2 Tryk på MENU. Menuskærmen vises. 3 Vælg [MEMORY CARD SETTING] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [IMAGE MODE] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [SD SLOT] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Tryk på MENU for at gå tilbage til det normale skærmbillede. INTRODUKTION

20 20 DA VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING Videoindspilning Afbryder MODE Låseknap Zoomhåndtag Optagestart/stop-knap 1 Sæt afbryderen til. 2 Tryk på MODE for at vælge. Kameraet er programmeret til at indspille videoer på mediet i CF-slotten efter fabriksindstillingen. Se side 19, 48 og 49 hvis du vil skifte indspilningsmedie. Se side 48 og 50, hvis du vil ændre billedkvaliteten. 3 Tryk på optagestart/stop-knappen for at starte indspilningen. Den omtrentlige resterende indspilningstid vises i displayet. 4 Tryk på optagestart/stop-knappen igen for at stoppe indspilningen. NB: Hvis kameraet ikke betjenes under indspilning eller afspilning (video, stillbillede eller lyd) i 5 minutter, når batteripakningen benyttes, slukkes der automatisk for kameraet for at spare strøm. Hvis du vil tænde kameraet igen, skal du sætte afbryderen til OFF og derefter til eller. Hvis du benytter netadapteren, går kameraet i dvaletilstand (adgangsindikatoren tændes, og der slukkes for LCD-skærmen). Udfør en vilkårlig handling, for eksempel zoomning, for at afslutte dvaletilstanden. Når kameraet bliver varmt, blinker 7REC-indikatoren. Hvis kameraet stadig varmes op, kan indspilningen blive stoppet for at beskytte indspilningsmediet. Sluk i så fald for strømmen til kameraet, og vent, til kameraet er afkølet. ( s. 56) Ved kontinuerlig indspilning stoppes indspilningen automatisk, når filstørrelsen kommer op på 4 GB. Hvis data ikke kan indspilles eller gemmes korrekt, bliver videofilerne ikke gemt i mappen [SD_VIDEO] til almindelig video. Filerne gemmes i stedet i mappen [EXTMOV]. der bruges til at gemme filer, som er oprettet på pc. Se Sådan afspilles filer i mappen [EXTMOV] ( s. 22) angående afspilning af disse filer. Der kan være forskel i lysstyrken mellem den indspillede video og det indspillede stillbillede, selvom det samme motiv optages. Videofiler tildeles navne i form af sekventielle hexadecimale tal. Se side 48, hvis du vil slå betjeningslydene fra. Se side 62 for den omtrentlige indspilningstid.

GZ-MC100. Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19

GZ-MC100. Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19 DANSK Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC100 INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19 MENUINDSTILLINGER 26 REFERENCER 32 Hvis De vil deaktivere demonstrationen,

Læs mere

GZ-MG70E GZ-MG60E KAMERA MED HARDDISK INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22

GZ-MG70E GZ-MG60E KAMERA MED HARDDISK INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 DANSK INTRODUKTION 7 KAMERA MED HARDDISK GZ-MG70E GZ-MG60E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 28 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER 48 REFERENCER 52 Hvis

Læs mere

GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E

GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E MasterPage: Cover M5E3PAL.book Page 1 Wednesday, August 3, 2005 4:36 PM DANSK INTRODUKTION 7 KAMERA MED HARDDISK GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 INDSPILNING OG AFSPILNING

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D43 GR-D23 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 11

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D43 GR-D23 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 11 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 3, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

GR-X5E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE

GR-X5E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE DIGITALT VIDEOKAMERA GR-X5E Besøg vores hjemmeside for digitale videokameraer på Internettet: http://www.jvc.co.jp/english/cyber/ For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak,

Læs mere

GR-DX48 GR-DX37 GR-DX28 GR-DX27

GR-DX48 GR-DX37 GR-DX28 GR-DX27 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

GR-DZ7 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG GENGIVELSE 17

GR-DZ7 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG GENGIVELSE 17 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

GR-D24 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 10. http://www.jvc.co.

GR-D24 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 10. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 3, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader

Læs mere

GR-D290 GR-D270 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 18

GR-D290 GR-D270 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 18 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D290 GR-D270 Besøg vores hjemmeside for digitale videokameraer på Internettet: http://www.jvc.co.jp/english/cyber/ For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde,

Læs mere

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK

HÅNDBOG GZ-MG730 GZ-MG530 KAMERA MED HARDDISK HÅNDBOG KAMERA MED HARDDISK GZ-MG730 GZ-MG530 E E LYT1862-016A DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG275E GZ-MG255E GZ-MG155E GZ-MG140E GZ-MG135E GZ-MG130E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA.

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG275E GZ-MG255E GZ-MG155E GZ-MG140E GZ-MG135E GZ-MG130E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG275E GZ-MG255E GZ-MG155E GZ-MG140E GZ-MG135E GZ-MG130E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

GR-DVL145 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEO KAMERA INDHOLD DANSK AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 TIL AT BEGYNDE MED 7 13 OPTAGELSE OG AFSPILNING 14 22

GR-DVL145 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEO KAMERA INDHOLD DANSK AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 TIL AT BEGYNDE MED 7 13 OPTAGELSE OG AFSPILNING 14 22 DIGITALT VIDEO KAMERA GR-DVL145 De er velkommen til at besøge vores hjemmeside på Internet og deltage i vores forbrugerundersøgelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html For

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold INDHOLD 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold 3 LÆR DIT KAMERA AT KENDE 3 Set forfra 4 Set bagfra 6 Status LED-indikator 7 LCD-skærmikoner Brugervejledning >> 9 KOMME IGANG 9 Isætning og udtagning

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

HÅNDBOG GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HARDDISK. Kære kunde E E E E E

HÅNDBOG GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HARDDISK. Kære kunde E E E E E HÅNDBOG KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E DA DANSK Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

GR-D720E GR-D740E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK DANSK INTRODUKTION 8 VIDEOOPTAGELSE OG - GENGIVELSE 18 AVANCEREDE FACILITETER 24

GR-D720E GR-D740E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK DANSK INTRODUKTION 8 VIDEOOPTAGELSE OG - GENGIVELSE 18 AVANCEREDE FACILITETER 24 Kære kunde Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 6 af hensyn til sikker brug af dette produkt. DIGITALT VIDEOKAMERA

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

GR-DVL557 GR-DVL555 GR-DVL450 GR-DVL357 GR-DVL355 GR-DVL157 GR-DVL150

GR-DVL557 GR-DVL555 GR-DVL450 GR-DVL357 GR-DVL355 GR-DVL157 GR-DVL150 DANSK DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVL557 GR-DVL555 GR-DVL450 GR-DVL57 GR-DVL55 GR-DVL57 GR-DVL50 De er velkommen til at besøge vores hjemmeside på Internet og deltage i vores forbrugerundersøgelse (kun på

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere