GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25"

Transkript

1 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER 48 REFERENCER 52 Hvis du vil deaktivere demonstrationen, skal du indstille DEMO MODE til OFF. ( s. 48) INSTRUKTIONSBOG LYT A DA

2 2 DA Vigtige funktioner i kameraet Flytbar harddisk I modsætning til almindelige digitale videokameraer, hvor der indspilles på DV-bånd, er den flytbare harddisk en ny type mediekort, der giver mulighed for mange timers MPEG2-videoindspilning med høj opløsning. ( s. 6) Forskellige indspilningsmedier og -tilstande Video og stillbilleder kan indspilles på CompactFlash-kort (CF-kort) og SD-hukommelseskort. Den flytbare harddisk (medfølger) eller Microdrive er en type CF-kort, der er kompatibel med CF+ Type II. Du kan vælge det mest velegnede indspilningsmedie og den mest velegnede indspilningstilstand for billedkvalitet, billedstørrelse, indspilningstid og computermiljø. ( s. 62) Stemmeindspilningsfunktioner Kameraet kan bruges som stemmeindspilningsen hed i forbindelse med lydindspilninger. ( s. 29) Nyd forskellige afspilningsfunktioner I modsætning til håndteringen af bånd er afspilning enkel og let i dette kamera, fordi du ikke skal bruge tid på at spole frem eller tilbage. Du kan også benytte afspilningslisten, afspilningseffekter og andre funktioner og derved få fornøjelse af mange forskellige typer afspilning. Redigering af filer på en pc USB 2.0 muliggør smidig overførsel af video og stillbilleder til en computer. Med de forskellige Cyberlink-softwarekompo nenter kan du let redigere video og oprette dine egne DVD'er. (Se vejledningen til softwareinstallation og tilslutning af USB). Direkte udskrivning Hvis den anvendte printer er kompatibel med PictBridge, kan du let udskrive stillbilleder ved at slutte kameraet direkte til printeren ved hjælp af USB-kablet. ( s. 47) Forskellige indspilningsfunktioner Kameraet understøtter blænderåbning-prioritet, lukkerprioritet, portræt, bracket-optagelser og en lang række andre funktioner, som du kan vælge, alt efter hvilket motiv du optager. ( s )

3 Indhold INTRODUKTION 7 Standardudstyr... 7 Indeks Strømforsyning Betjeningstilstand Sprogindstilling (gælder ikke GZ-MC500EK UK-modellen)...16 Indstillinger for dato/tid Isættelse/udtagning af et CF-kort Isættelse/udtagning af et SD-kort Formatering af et indspilningsmedie Valg af indspilningsmedie VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 Videoindspilning Zoom Justering af vinkel Videoafspilning Sådan bruges rullepanelet Forskellige afspilningshandlinger Zoom under afspilning Tilslutning til et tv eller en videomaskine Afspilning på tv Overspilning til en videomaskine INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 Indspilning af stillbilleder Zoom Kontinuerlig indspilning Flash Afspilning af stillbilleder Diasshow Indeksskærm over stillbilledfiler Sådan bruges rullepanelet Billedrotation Zoom under afspilning STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 Stemmeindspilning Stemmeafspilning Forskellige afspilningshandlinger DA 3 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 INDSPILNINGSFUNKTIONER Baglyskompensation Spoteksponeringskontrol Program AE Bracket-indspilning Manuel fokusering Manuelle indstillinger i MSET-menuen Sådan vælges et menupunkt Manuel eksponering Hvidbalance Effekt AFSPILNINGSFUNKTIONER Wipe- eller fade-effekt Afspilningseffekter FILHÅNDTERING Visning af filoplysninger Beskyttelse af filer Sletning af filer Rengøring af et indspilningsmedie Kopiering/flytning af stillbilledfiler Nulstilling af filnummeret Oprettelse af en afspilningsliste Afspilning fra en afspilningsliste DPOF-udskriftsindstillinger Direkte udskrivning med en PictBridge-printer MENUINDSTILLINGER 48 Ændring af menuindstillingerne Fælles menuer for alle tilstande Menuer for videoindspilning Menuer for videoafspilning Menuer til indspilning af stillbilleder Menuer til afspilning af stillbilleder Menuer til stemmeindspilning Menuer til stemmeafspilning REFERENCER 52 Fejlfinding Advarselsindikatorer Rengøring af kameraet Forsigtighedsregler Specifikationer TERMER... Bagsiden

4 4 DA Kære kunde. Tak, fordi De har købt dette digitale mediekamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 4 5, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i kameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. FORSIGTIGHEDSREGLER: Dette kamera er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Det kan ikke benyttes til gengivelse sammen med et TV af en anden standard. Optagelse og gengivelse via LCD-monitoren kan imidlertid lade sig gøre hvor som helst i verden. Anvend JVC BN-VM200U batteripakningen og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller strømforsyne kameraet fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) NB: Typebetegnelse (serienummerpladen) og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder øverst og nederst på siden. Ret ikke objektivet direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer, som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG: De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af kameraet og personskade. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved kameraet kan lide skade. FORSIGTIG: Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til kameraet og anbringelse af det ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med nedfald af kameraet og materiel skade og personskade til følge. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud.) Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.)

5 Før De anvender kameraet Dette kamera er udelukkende beregnet til CompactFlash-kort (CF-kort) og SD-hukommelseskort. Den flytbare harddisk (medfølger) eller Microdrive er en type CF-kort, der er kompatibel med CF+ Type II. Kameraet indspiller video i MPEG2-format, der er kompatibelt med SD-VIDEO-format. Huske på, at dette kamera ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Huske på, at dette kamera udelukkende er beregnet til private optagelser. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde, hvor De optager en begivenhed som f.eks. et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, bør De indhente tilladelse på forhånd.) Før De indspiller vigtige videoer, skal De foretage en prøveindspilning. Gengiv prøveindspilningen for at sikre Dem, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Opret en sikkerhedskopi af vigtige indspillede data Beskyt Deres vigtige indspillede data ved at kopiere filerne til en PC. Det anbefales at kopiere dataene fra PC'en til en DVD eller et andet indspilningsmedie til lagring. Se vejledningen til softwareinstallation og tilslutning af USB. DA 5 Indlever kameraet sammen med den flytbare harddisk Når De anmoder om reparation af fejl hos Deres forhandler eller JVC-servicecenter, skal De sørge for at indlevere kameraet sammen med den flytbare harddisk. Hvis en af dem ikke indleveres, kan årsagen ikke findes, og der kan ikke udføres korrekt reparation. Læs også Forsigtighedsregler på side Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Microdrive er et registreret varemærke tilhørende Hitachi Global Storage Technologies, Inc. i USA og/eller andre lande. MascotCapsule er et registreret varemærke tilhørende HI CORPORATION i Japan. Copyright 2001 HI CORPORATION. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og firmanavne i denne brugsanvisning er varemærker og/eller registrerede varemærker for deres respektive ejere.

6 6 DA Flytbar harddisk Den flytbare harddisk er en præcisionsteknologisk elektronisk enhed. Den skal håndteres forsigtigt. Forsigtighedsregler vedrørende eksterne stød eller belastning Når disken er taget ud af kameraet, skal den opbevares i den medfølgende beskyttelsesæske. Tryk ikke på dækslet. Udsæt ikke disken for vibrationer eller pludselige stød. Sørg især for at undgå pludselige stød under indspilning eller afspilning. Sæt ikke klistermærker på disken, og skriv ikke på etiketten. Udsæt ikke diskens yderside for kraftigt tryk. Læg den heller ikke i bukselommen eller andre steder, hvor den kan blive udsat for tryk. Forsigtighedsregler vedrørende temperatur Kameraets beskyttelseskredsløb vil muligvis fungere til korrekt indspilning eller afspilning, når temperaturen inden i kameraet stiger eller ved brug i kolde omgivelser. ( s. 56) Kameraet og den flytbare harddisk kan blive varme, når de bruges i længere tid ad gangen. Dette er imidlertid normalt. Disken kan blive varm, når den bruges i længere tid ad gangen. Den må derfor ikke tages ud af kameraet med det samme. Andre forsigtighedsregler Kondens kan medføre fejl i drevet. Hvis der sprøjtes vand på drevet, skal De sørge for, at det er fuldstændig tørt, før det bruges. Undlad at bruge, udskifte eller gemme disken på steder, der er udsat for kraftig statisk elektricitet eller elektrisk støj. Undlad at slukke for strømmen til kameraet eller at fjerne batteriet eller netadapteren under indspilning, afspilning, eller når der i øvrigt læses eller skrives på indspilningsmediet. Undlad at placere indspilningsmediet i nærheden af genstande, der har et kraftigt magnetfelt eller udsender kraftig elektromagnetisk stråling. Eftersom data skal læses og skrives korrekt af drevet, kan kameraet muligvis ikke indspille, når kameraet bliver varmt, f.eks. under kontinuerlig indspilning, eller når kameraet nedkøles ved brug i kolde omgivelser. Følg de meddelelser, der vises på skærmen, for at løse problemet. ( s. 56) Rens disken jævnligt for at bevare en høj ydeevne. ( s. 41, 49) Læs også Indspilningsmedie på side 58. Sørg for helt at slette data, når den flytbare disk kasseres eller gives væk. Når indspillede data formateres eller slettes på kameraet, ændres der blot i filadministrationsoplysningerne. Dataene bliver ikke slettet fuldstændigt. Når den flytbare harddisk kasseres eller gives væk, er det meget vigtigt, at kunden tager ansvaret for at slette alle indspillede data for at undgå problemer i forbindelse med afsløring af følsomme oplysninger. Nogle anbefalede metoder til at slette data er at benytte et kommercielt program til datasletning eller fysisk at ødelægge dataene på harddisken med en hammer eller en kraftig magnet, så de ikke kan læses. JVC påtager sig ikke ansvar for afsløring af personlige data.

7 Standardudstyr ELLER INTRODUKTION DA 7 a Lysnetadapter AP-V14E eller AP-V17E b Netledning (kun AP-V14E) c Batteripakning BN-VM200U d S-Video/lyd/videokabel e Kabeladapter f USB-kabel (læs mere i vejledning for softwareinstallation og USB-tilslutning.) g Flytbar harddisk (4 GB) h Beskyttelsesæske til flytbar harddisk i Strop (se side 8 vedr. montering) j Objektivhætte (se side 8 for oplysninger om montering) k Cd-rom l Lydforlængerkabel (se side 9 i forbindelse med montering af hovedtelefon (ekstraudstyr)) m Støjfilter til kabler (se side 9 vedr. montering) Stor (x 1): S-Video/lyd/videokabel Medium (x 1): USB-kabel Lille (x 2): Lydforlængerkabel og ledning til netadapter n Beskyttelseshætte til objektiv (allerede monteret på kameraet, s. 8) NB: Kameraet opnår optimal ydeevne, hvis du forsyner de medfølgende kabler med et eller flere støjfiltre. Hvis et kabel kun har ét støjfilter, skal den ende, der er tættest på støjfilteret, tilsluttes kameraet. Sørg for at tilslutte de medfølgende kabler. Brug ikke andre kabler. INTRODUKTION

8 8 DA INTRODUKTION Fastgørelse af stroppen 1 Tryk på og hold begge sider inde som vist, og frigør herefter fastgørelsesanordningen (stor). 2 Før stroppens ring igennem øjet på objektivsiden. 3 Før stroppens ring igennem. 4 Før fastgørelsesanordningens ring igennem øjet på LCD-siden. 5 Før fastgørelsesanordningens ring igennem. 6 Tilslut fastgørelsesanordningen. Under indspilning Hold kameraet som vist på billedet med et let greb, som føles sikkert, og juster derefter stroppen. Monter/afmonter beskyttelseshætten til objektivet Under optagelser i stærkt sollys vil den medfølgende beskyttelseshætte til objektivet blokere for generende hvidt lys på samme måde, som professionelle fotografer ville gøre det. Montering Juster objektivets beskyttelseshætte i forhold til kameraets objektiv, og drej derefter beskyttelseshætten med uret a. Afmontering Drej beskyttelseshætten mod uret b. Afmonter udelukkende beskyttelseshætten vha. et konverteringsobjektiv eller et objektivfilter. Montering af objektivhætten Beskyt objektivet ved montere den medfølgende objektivhætte på kameraet som vist på billedet. Hiv i stroppen. Sådan fastgøres kameraet, så det ikke tabes under en indspilning Afmonter fastgørelsesanordningen fra stroppen som vist i trin 1. Før din hånd igennem Træk i fastgørelsesanordningen. stroppen, og fastgør derefter stroppen til dit håndled, så du ikke kan tabe kameraet. BEMÆRK: Tjek, at objektivhætten er monteret korrekt ved at se efter, om den er justeret i forhold til kameraet.

9 Montering af støjfilteret Monter støjfiltrene på kablerne. Støjfilteret reducerer interferens. 1 Frigør stopperne på begge ender af støjfilteret. Stopper 2 Før kablet gennem støjfilteret, så der er ca. 3 cm kabel mellem kabelstikket og støjfilteret. Sørg for at vikle kablet én gang rundt om ydersiden af støjfilteret, sådan som det er vist på billedet. 3 cm Støjfilter INTRODUKTION DA 9 3 Luk støjfilteret, indtil det klikker på plads. NB: Pas på ikke at beskadige kablet. Når du tilslutter et kabel, skal du slutte enden med støjfilteret til kameraet. Sådan bruges lydforlængerkablet Når der anvendes en hovedtelefon (ekstraudstyr), skal hovedtelefonen sluttes til det medfølgende lydforlængerkabel (med tilsluttet støjfilter). Slut derefter lydforlængerkablet til kameraet. Støjfilteret reducerer interferens. Åbn dækslet. INTRODUKTION Til Hovedtelefon Vikles én gang rundt. Sørg for at vikle kablet rundt, så det ikke sidder løst. Støjfilter Lydforlængerkabel (medfølger)

10 10 DA INTRODUKTION Indeks OBS: Undlad at tildække X, c og d under optagelsen. Undlad at tildække Y under afspilning.

11 Betjeningsknapper a Tilstandsknap [MODE] ( s. 16) b Drejeknap til indspilningstilstand ( s. 16, 31 32) c Låseknap ( s. 16) d Afbryder [OFF,, ] ( s. 16) e Knap til åbning af batteri-/cf-kort-dækslet [OPEN] ( s. 14, 17) f Sletteknap [ ] ( s. 40) g Zoomhåndtag [T/W] ( s. 21, 25) Knap til højttalerlydstyrke ( s. 22, 30) h Optagestart/stop-knap ( s. 20, 25, 29) i Afspilning/pause-knap [49] ( s. 22, 27, 30) j Multikontroller w: Søgning tilbage [w (3)] ( s. 23)/Venstre [w]/flash [ ] ( s. 26) r: Overspring tilbage [r (2)] ( s. 23)/ Op [r]/baglyskompensation [ ] ( s. 31)/Spoteksponeringskontrol ( s. 31) e: Søgning fremad [e (5)] ( s. 23)/ Højre [e]/kontinuerlig indspilning/bracket-indspilning [ / ] ( s. 26, 33) t: Overspring fremad [t (6)] ( s. 23)/Ned [t]/manuel indstilling [ SET] ( s. 34) k Fokuseringsknap [FOCUS] ( s. 33) l Informationsknap [INFO] ( s. 38) m Menuknap [MENU] ( s. 48) n Aktiveringskontakt til flash [FLASH OPEN] ( s. 26) o Manuel fokuseringsring ( s. 33) p Beskyttelseshætte til objektiv ( s. 8) Bøsninger Bøsningerne findes under dækslerne. Q USB (universal serial bus)-bøsning (se vejledningen til softwareinstallation og tilslutning af USB). R Bøsning til hovedtelefon [ ] ( s. 9) S S-Video/lyd/videoudgangsbøsning [AV] ( s. 24) T DC-indgangsbøsning [DC] ( s. 14) INTRODUKTION DA 11 Indikatorer U Tændt-/opladeindikator ( s. 14, 16) V Adgangsindikator (lyser eller blinker, når du åbner en fil. Undlad at slukke for strømmen eller fjerne batteripakningen/lysnetadapteren, mens der læses eller skrives til filer under indspilning eller afspilning). W Tilstandsindikator [ (video), (stillbillede), (stemme)] ( s. 16) Andre dele X Stereomikrofon Y Højttaler ( s. 22) Z LCD-skærm a Dæksel til batteri/cf-kort ( s. 14, 17) b Flash c Kamerasensor d Objektiv e Dæksel til SD-kort ( s. 18) f Stativfæste g Øje til stroppens fastgørelsesanordning ( s. 8) h Håndgrebsøje ( s. 8) i Nulstillingshul ( s. 52) INTRODUKTION

12 12 DA INTRODUKTION Indikatorer på LCD-skærmen Under optagelse af både video og stillbilleder Kun under videoindspilning a Indikator til indspilningstilstand ( s. 16) : Automatisk tilstand : Manuel tilstand b Indikator til Tele Macro-tilstand ( s. 50) c Omtrentligt zoomforhold ( s. 21, 50) d Zoomindikator ( s. 21, 50) e Indikator til irisblænde ( s. 31, 35) f Lukkerhastighed ( s. 32) g Indikator til lysstyrkekontrol ( s. 49) h Batteriindikator ( s. 55) i Dato/tid ( s. 49) j Indikator til valgt medie ( s. 19, 49) k Indikator til manuel fokusindstilling ( s. 33) l Indikator til effekttilstand ( s. 36) m Indikator til hvidbalance ( s. 35) n Indikator til Program AE-tilstand ( s. 31) o ±: Indikator til justering af eksponering ( s. 35) : Indikator til baglyskompensation ( s. 31) : Indikator til spoteksponeringskontrol ( s. 31) a Tilstandsindikator ( s. 16) b Vidvinkelindikator ( s. 50) c Indikator til Wind Cut ( s. 50) d Billedkvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (spare) ( s. 50) e Resterende tid ( s. 20, 62) f Tæller ( s. 49) g 7REC: (vises under indspilning). ( s. 20) 79: (vises under optage-standby-tilstand). ( s. 20) h Indikator til digital billedstabilisator (DIS) ( s. 50) Kun under optagelse af stillbilleder a Tilstandsindikator ( s. 16) b ISO-følsomhed (GAIN) ( s. 51) (der er ingen indikator, når indstillingen er angivet til [AUTO]). c Fokuseringsikon ( s. 25) d Billedstørrelse: 2560 (2560 x 1920), 2048 (2048 x 1536), 1600 (1600 x 1200), 1280 (1280 x 960), 640 (640 x 480) ( s. 51) e Billedkvalitet: FINE (fin) eller STANDARD (standard) ( s. 51) f Indikator til flash-tilstand ( s. 26) g Resterende antal billeder ( s. 63) h : Indikator til kontinuerlig indspilningstilstand ( s. 26) : Indikator til Bracket-indspilningstilstand ( s. 33) i Indspilningsikon ( s. 25) j Indikator til indspilning med automatisk tæller ( s. 51)

13 BEMÆRK: Læs mere om indikatorerne på LCD-skærmen under stemmeindspilning på side 29. Under videoafspilning a Tilstandsindikator ( s. 16) b Indikator til afspilning af afspilningsliste (vises, når afspilningslisten afspilles. s. 44) c Billedkvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (spare) ( s. 50) d Afspilningstilstand ( s. 22) U : Afspilning 9 : Pause 5 : Hurtig søgning fremad 3 : Hurtig søgning bagud 9U : Afspilning af slowmotion fremad Y9 : Afspilning af slowmotion tilbage (tallet til venstre viser hastigheden). e Tæller ( s. 49) f Indikator til lydstyrke g Batteriindikator ( s. 55) h Dato ( s. 49) i Indikator til valgt medie ( s. 19, 49) j Indikator til effekttilstand ( s. 36) k Indikator til wipe/fade-effekt ( s. 37, 50) Under afspilning af stillbilleder INTRODUKTION DA 13 a Tilstandsindikator ( s. 16) b Mappe-/filnummer c Indikator til afspilning af diasshow ( s. 27) d Batteriindikator ( s. 55) e Dato/tid ( s. 49) f Indikator til valgt medie ( s. 19, 49) BEMÆRK: Læs mere om indikatorerne på LCD-skærmen under stemmeafspilning på side 30. INTRODUKTION

14 14 DA INTRODUKTION Strømforsyning Dette kameras 2-vejs strømforsyning giver dig mulighed for at vælge den strømkilde, der passer bedst. Anvend ikke strømforsyningsenheder, som hører til andet udstyr. Opladning af batterierne Afbryder Fremspring Låseknap Tændt-/opladeindikator Batteripakning OPEN Dæksel til batterier/cf-kort 1 Sæt afbryderen til OFF, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Træk og hold OPEN inde i pilens retning a, og åbn derefter dækslet til batterier/cf-kort. 3 Isæt batteripakningen korrekt i batteripakningens monteringsdel, indtil den låses på plads, som vist på billedet. 4 Luk dækslet til batterierne/cf-kortet godt, indtil det låses fast med et klik. 5 Slut lysnetadapteren til kameraet. 6 Slut netledningen til lysnetadapteren (kun AP-V14E). 7 Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen. Tændt-/opladeindikator på kameraet begynder at blinke for at angive, at opladningen er begyndt. 8 Når tændt-/opladeindikatoren slukkes, er opladningen færdig. Tag netledningen ud af stikket. Tag lysnetadapteren ud af kameraet. Sådan tages batteripakningen ud Åbn dækslet til batterierne/cf-kortet, og tag batteripakningen ud, mens du trækker BATTERY i pilens retning b. BATTERY Åbn dækslet. Påkrævet opladetid Batteripakning BN-VM200U (medfølger) Opladetid ca. 1 t. 35 min. Til DC-stik mærke Til stikkontakt i væggen Lysnetadapter (f.eks. AP-V17E)

15 NB: Opladetider gælder en fuldt afladet batteripakning. Når dækslet til batterier/cf-kort åbnes, eller SD-kortet tages ud, mens der er tændt for strømmen, slukkes der automatisk for strømmen for at beskytte dataene på indspilningsmediet. For at tænde kameraet igen, efter at du har åbnet dækslet til batteriet/cf-kortet, skal du lukke dækslet. For at tænde kameraet igen, efter at du har fjernet SD-kortet, skal du lukke dækslet og sætte afbryderen til OFF og derefter til eller. Det anbefales kun at benytte originale JVC-batterier i kameraet. Brug af almindelige ikke-jvc-batterier kan beskadige de interne kredsløb. Hvis beskyttelseshætten sidder på batteripakningen, skal den fjernes først. Det er ikke sikkert, at tændt-/opladeindikatoren lyser, når batteripakningen oplades efter længere tids opbevaring uden brug. Hvis dette er tilfældet, skal du tage batteripakningen ud af kameraet og prøve at oplade igen. Hvis batteriet stadig kun holder meget kortvarigt, efter at en fuld opladning har fundet sted, er batteriet udtjent, og det skal udskiftes. Anskaf et nyt batteri. Ved at bruge AA-V200 batteriladeren (ekstraudstyr) kan du oplade BN-VM200U batteripakningen uden kameraet. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, bliver den varm under anvendelse. Anvend den derfor kun på steder med god ventilation. Brug af batterierne Udfør trinene 2 4 i Opladning af batterierne. Maksimal kontinuerlig optagetid Batteripakning BN-VM200U (medfølger) Optagetid 1 time NB: Optagetiden reduceres betydeligt under følgende betingelser: Zoom- eller optage-standby-indstillingen aktiveres gentagne gange. Afspilningstilstand aktiveres gentagne gange. Inden længerevarende anvendelse anbefales det, at du har batteripakninger nok til at dække 3 gange den planlagte optagetid. Brug af vekselstrøm Slut lysnetadapteren til kameraet. Åbn dækslet. Til DC-stik INTRODUKTION DA 15 BEMÆRK: Den medfølgende lysnetadapter er forsynet med automatisk spændingsvalg i området 110 V til 240 V. OBS: Sørg for, at der er slukket for kameraet, før strømkilden tages af. I modsat fald fungerer kameraet muligvis ikke efter hensigten. Hvis kameraet udsættes for en elektrostatisk ladning, skal du slukke det, før du bruger det igen. Om batterier Lysnetadapter (f.eks. AP-V17E) mærke Til stikkontakt i væggen FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad, og udsæt dem ikke for ild eller stærk varme, da det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets terminaler komme i berøring med metal, da dette kan resultere i kortslutning og risiko for brand. Fordelen ved litiumbatterier Litiumbatteripakninger er små, men har en stor effektkapacitet. Hvis de imidlertid udsættes for lave temperaturer (under 10 C), vil deres brugstid blive kortere, og de kan helt ophøre med at fungere. Hvis dette sker, skal du placere batteripakningen i lommen eller anbringe den på et andet varmt og beskyttet sted i et lille stykke tid og derefter sætte den i kameraet igen. INTRODUKTION

16 16 DA INTRODUKTION Betjeningstilstand Hvis du vil tænde kameraet, skal du sætte afbryderen til eller, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. Tændt-/opladeindikator tændes. Hvis du vil slukke kameraet, skal du sætte afbryderen til OFF. 1 Afbryder Låseknap Vælg den rette betjeningstilstand efter behov ved hjælp af afbryderen, MODE-knappen og drejeknappen til indspilningstilstanden. 1 Afbryderens stilling MODE Tændt-/opladeindikator Sæt afbryderen til indspilning ( ) eller afspilning ( ), mens låseknappen holdes nede. Afbryder 2 Indspilnings-/afspilningstilstand Tilstandsindikator Tryk på MODE for at vælge indspilnings-/afspilningstilstanden. Indikatoren til den valgte tilstand lyser. : Videotilstand ( s. 20, 22) : Stillbilledtilstand ( s. 25, 27) : Stemmetilstand ( s. 29, 30) For at vælge stemmetilstanden skal du trykke på og holde MODE inde. 3 2 Afspilning Indspilning Kameraet slukkes 3 Automatisk/manuel tilstand Indstil drejeknappen til indspilningstilstanden til den ønskede position for at skifte til automatisk/manuel indspilningstilstand. Indikatoren eller vises på LCD-skærmen. ( s. 12) Automatisk tilstand ( ): Du kan optage uden specialeffekter eller manuelle justeringer. Manuel tilstand (gælder ikke ): Du kan udføre manuel indspilning ved at indstille forskellige funktioner. ( s ) Sprogindstilling (gælder ikke GZ-MC500EK UK-modellen) Det er muligt at skifte sproget på displayet. ( s. 48, 49) 1 Sæt afbryderen til eller. 2 Tryk på MENU. Menuskærmen vises. 3 Vælg [DISPLAY] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg [LANGUAGE] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Vælg det ønskede sprog vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på Tryk på MENU for at gå tilbage til det normale skærmbillede.

17 INTRODUKTION DA 17 Indstillinger for dato/tid Dato/tid for optagelsen indspilles på video-/stillbilled-/stemmefilen og kan tjekkes ved at trykke på INFO under afspilningen. ( s. 22, 27, 30) 1 Sæt afbryderen til eller. 2 Tryk på MENU. Menuskærmen vises. 3 Vælg [DISPLAY] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på 49. Isættelse/udtagning af et CF-kort Du kan bruge et CF-kort (CompactFlash-kort) som indspilningsmedie i CF-slotten. Den flytbare harddisk (medfølger) eller Microdrive er en type CF-kort. Se side 62 for oplysninger om medier, der garanteres at fungere sammen med kameraet. Forside CF-slot Bagside Terminaler OPEN INTRODUKTION 4 Vælg [CLOCK ADJUST] vha. multikontrollen (r/t), og tryk derefter på 49. Dagen fremhæves. 5 Angiv dagen vha. multikontrollen (r/t), og tryk på 49. Gentag : dette for at angive måneden, året, timetallet og minuttallet. 6 Tryk på MENU for at gå tilbage til det normale skærmbillede. Det indbyggede urs opladelige litiumbatteri Hvis kameraet ikke anvendes i cirka 3 måneder, aflades urets litiumbatteri, og den lagrede dato/tid i hukommelsen går tabt. Hvis dette sker, skal du først tilslutte kameraet til en stikkontakt i væggen ved hjælp af lysnetadapteren i over 24 timer for at oplade urets opladelige litiumbatteri. Indstil derefter dato/tid, inden du begynder at bruge kameraet. Bemærk, at kameraet kan bruges, uden at du indstiller dato/tid. Dæksel til batterierne/ CF-kort Eject-knap 1 Kontroller, at kameraet er slukket. 2 Skub og hold OPEN i pilens retning a, og åbn derefter dækslet til batterierne/cf-kortet. 3 Tryk én gang på eject-knappen, når den er trukket ud som vist på billedet. Knappen er trykket ind. 4 Hvis du vil isætte et CF-kort, skal du isætte det korrekt som vist på billedet. Hvis du vil tage et CF-kort ud, skal du trykke to gange på eject-knappen. Eject-knappen kommer ud, når der trykkes én gang på den. Når du trykker på eject-knappen igen, skubbes CF-kortet ud. 5 Luk dækslet til batterier/cf-kort godt, indtil det låses fast med et klik. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

18 18 DA INTRODUKTION NB: Læs forsigtighedsreglerne på CF-kortet. ( s. 58, Indspilningsmedie ) Før du bruger den medfølgende flytbare harddisk eller et nyt CF-kort, skal medierne formateres. ( s. 19) Når dækslet til batteriet/cf-kortet åbnes, eller SD-kortet tages ud, mens der er tændt for strømmen, slukkes der automatisk for strømmen for at beskytte dataene på indspilningsmediet. For at tænde kameraet igen, efter at du har åbnet dækslet til batteriet/cf-kortet, skal du lukke dækslet. For at tænde kameraet igen, efter at du har fjernet SD-kortet, skal du lukke dækslet og sætte afbryderen til OFF og derefter til eller. OBS: Undlad at isætte eller udtage CF-kortet, mens kameraet er tændt, da dette kan medføre, at CF-kortet beskadiges, eller at kameraet ikke kan registrere, om kortet er sat i. Undlad at klemme de udvendige dæksler på CF-kortet. Isættelse/udtagning af et SD-kort Du kan bruge et SD-kort som indspilningsmedie i SD-kort-slotten. Se side 62 for oplysninger om medier, der garanteres at fungere sammen med kameraet. Kant med hak SD-slot SD-kort (ekstraudstyr) Mærkat Skrivebeskyttelsesknap Dæksel til SD-kort 1 Kontroller, at kameraet er slukket. 2 Åbn SD-kortdækslet. 3 Hvis du vil isætte et SD-kort, skal du isætte det korrekt med kanten med hakket først. Hvis du vil tage et SD-kort ud, skal du skubbe på det én gang. Træk SD-kortet ud, når det kommer ud af kameraet. Rør ikke terminalen på siden modsat mærkaten. 4 Luk SD-kortdækslet. Sådan beskyttes vigtige filer Skub skrivebeskyttelsesknappen på siden af SD-kortet mod LOCK. Dette forhindrer, at SD-kortet bliver overspillet. Hvis du senere vil optage på SD-kortet, skal du skubbe knappen tilbage mod LOCK, før SD-kortet sættes i. BEMÆRK: Før du bruger et nyt SD-kort, skal kortet formateres. ( s. 19) OBS: Undlad at isætte eller udtage SD-kortet, mens kameraet er tændt, da dette kan medføre, at SD-kortet beskadiges, eller at kameraet ikke kan registrere, om kortet er sat i.

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software

Betjeningsvejledning. Käyttöopas PAL. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera. DVD-videokamera. Digital Video Software Käyttöopas Betjeningsvejledning Användarhandbok Versio 21 Da 21. udgave Version 21 Sv Su DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Sv

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere