Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 12.00"

Transkript

1 Aarhus, den 9. februar 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Afbud fra MST og RGA FP Jesper Skorstengaard JWS, Dorthe Ryom Fisker DRF, Rikke Gierahn Andersen RGA, Erik Cloyd Ebsen EE, Mette Heegaard MH, Jesper Hejndorf JHE, Charlotte Ipsen CI, Arne Krogsgaard AK, Katrine Vinther Nielsen KVN, Lars Overballe LO, Flemming Pedersen FP og Mads Schjødt Thomsen MST 1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. januar Referatet godkendt med tilføjelse til punkt 7. Der er afsat kr. til dækning af honorarer til oplægsholdere og forplejning til arrangementerne. 2. Aktuel orientering, herunder nyt fra arbejdsgrupperne. JWS orienterede fra følgegruppe vedrørende ledelsesprojektet LOKE (Ledelse, Organisation, Kommunikation og Effekt.) Projektet skal understøtte social kapital og pædagogisk ledelse. Der er også fokus på effekt. I følgegruppen er drøftet, hvorledes medarbejderne bliver inddraget i projektet, aktionslæring som uddannelsesform. JWS orienterede fra møde vedrørende APV og opfølgning. Børn og Unge og de faglige organisationer har enslydende læsning af den samlede APV, og er enige om opfølgning. Der iværksættes konkrete handlinger på flere skoler. I forhold til FTR drøftelser vurderede JWS, at forhandlingerne snart er afsluttet, og at ÅLF derefter vil have to fuldtidsfrikøbte FTR ere. Som opfølgning på forhandlingerne har parterne aftalt, at der skal sættes fokus på den vigtige rolle, som TR erne spiller. JWS orienterede fra møde med Aarhus Skolelederforening. Der er enighed om at gentage Skarrildhusmodellen med deltagelse af ledere på kurset i november JWS orienterede vedrørende administrative fællesskaber. DRF orienterede fra arbejdsgruppe vedrørende inklusion herunder forældresamarbejde som pædagogisk udviklingstiltag. Århus Lærerforening DLF - kreds 133 Grønnegade 80, Århus C Telefon Mail - Fax

2 DRF orienterede fra dialogmøde om faglige udviklingstiltag. Børn og Unge har stort fokus på tidlig indsats. Tidlig i forhold til alder, men også i forhold til tidlig indgriben. Der iværksættes initiativer for opsparede midler på 0 6 års området og udskoling. ÅLF er i følgegruppe vedrørende 10,2 millioner kr. til udskolingsindsatser i forhold til unge, der ikke opnår adgangsgivende karakterer. DRF orienterede fra HMU i MSB (Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse). 3. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 4. Århus Lærerforenings generalforsamling den 20. marts Førstebehandling af budget 2015/kontingent. Regnskab 2014 og budget 2015 blev gennemgået af kassereren og Sonja Lindsted. Styrelsen har behandlet budgettet. Fastsættelse af timetal for mødeleder, arbejdsmiljøansvarlig og kursusansvarlig. Timetallet fastholdes frem til næste generalforsamling i Videre drøftelse af den politiske organisering etc. Foreløbig dagsorden er udsendt. Drøftelser vedrørende afvikling af generalforsamlingsdebatten. SKOLENs særnummer vedrørende GF vil tydeliggøre og rammesætte i forhold til afviklingen af debatten. Behandling af vedtægtsændringer. Konsulent Marius Lindersgaard deltog i punktet og gennemgik vedtægtsændringerne, som langt overvejende er redaktionelle ændringer i forhold til DLF s vedtægter, gældende for vedtægterne A H. Øvrige ændringer I U godkendt af styrelsen. Der foreslås præciserende ændringer i 12. Marius renskriver teksten, og den behandles på kommende styrelsesmøde. 5. OK 15. Orientering fra kredsformandsmødet 2. februar.

3 JWS orienterede fra kredsformandsmødet. Meget af indholdet var genkendeligt på det regionale TR møde i Herning den 3. februar. Drøftelser af de forskellige scenarier der er i spil i forhold til OK 15, og hvordan vi i ÅLF forholder os og handler. Hvordan kommunikeres til medlemmerne? På kommende styrelsesmøde i uge 8 fortsætter drøftelsen, herunder skolerunder. 6. Skoleårets planlægning. Indstilling fra arbejdsgruppe 1 vedr. Bilag 1 drøftelserne. Kort gennemgang af bilaget. Tanken bag bilaget er, at det er et forberedelsesredskab/dialogredskab til drøftelserne med ledelsen. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at redskabet er operationelt og overskueligt. Styrelsen præsenterer redskabet på dagens regionale TR/TRS møde. 7. KOPRA. Status, herunder orientering fra møde 2. februar med VIA og B&U. Studieplaner fra VIA kommer primo maj. Vi satte på mødet fokus på sammenhængen mellem undervisningen på VIA og muligheden for at anvende stoffet i praksis. I kommende år placeres undervisningen så vidt muligt på den samme ugedag for bedre planlægningsmuligheder på skolerne. Generel øget fokus på kommunikation. Brev vedrørende prøverne udsendes til KOPRA lærere og ledelser i marts. 8. Café ÅLF ert den 19. juni Indstilling fra arbejdsgruppe 1. Fra arbejdsgruppe 1 fra følgende indstillet til styrelsen. Café ÅLF ert 2015 fortsætter i de kendte rammer og med samme budget som tidligere, tilpasset de eventuelle justeringer som evalueringen af 2014 arrangementet har bragt med sig. Arrangementet holdes dermed fredag den 19. juni (ugen før eleverne får sommerferie) fra kl BESLUTNING: Styrelsen tiltrådte indstillingen.

4 9. Aarhusaftalen. Status fra forhandlingsudvalget. Valideringen af tallet for undervisningsgennemsnittet er snart afsluttet. Fortsatte drøftelser omkring prøveafvikling. Opfølgning på inspirationstemadagen 21. januar. Mange tal. Det ville være godt, hvis hensigten med de mange tal, havde været tydeliggjort. Godt med tid til skolerne, med mulighed for at tale sammen. Oplæg fra skolerne var gode, konkrete bud på løsninger. 10. TR/TRS/AMR møder. Opsamling fra TR/TRS mødet 15. januar Meget positiv respons fra medlemmer og TR på det løntjek, der er foretaget i november. Opsamling fra TR/TRS mødet 22. januar 2015 for de små medlemsgrupper. Godt møde med mange relevante emner og deraf gode drøftelser. Dagens regionale TR/TRS møder. Husk plakater og flyers til medlemsarrangementerne, første arrangement er tirsdag den 24. februar. Kort info om GF + fest. Gerne kort evaluering af de fælles uddannelsesdage 22. og 29. januar. Opmærksomhed på brev til børnehaveklasselederne vedrørende møde den 2. marts Meddelelser. a) Foreningen. Den : DKF s organisationskonference. JWS, DRF, RGA, MH, JHE, Marius og Michael. Den : Møde DKF s forretningsudvalg. JWS og Michael. Den : Møde med områdechef vedrørende APV på Beder Skole og Mårslet Skole. JWS. Den : Møde i forhandlingsgruppen for Aarhusaftalens partere. JWS, DRF, MHL og SHB. Den : Faglig klub møde på Strandskolen. JWS og Malene. Den : Møde Velfærdssamarbejdet. DRF og KVN.

5 Den : Møde med rådmanden for Teknik og Miljø. JWS. Den : Arbejdsgruppemøde vedr. EUD10. DRF og Søren. Den : Møde med områdechef vedrørende APV på Læssøesgades Skole. JWS. b) Hovedstyrelsen. c) Arbejdsmiljø. d) Andre. e) Kurser og konferencer. DRF og RGA deltog i temadag ʺSamarbejde om kvalitet og relevans i forhold til velfærdsuddannelsesområdet i den midtjyske regionʺ. Spændende dag med fokus på hvordan vi tværfagligt kan/skal understøtte og tilpasse uddannelserne, så de matcher de forventninger og krav, der stilles arbejdspladserne. Hvordan kan de fagprofessionelle løbende kvalificere sig til morgendagens udfordringer? Kan samarbejde bidrage til styrkelse af monofagligheden? DRF og JWS har deltaget i KL s Børn og Unge Top møde i Aalborg. Indholdet af meget varieret indhold. f) Henvendelse fra medlemmer. 12. Næste møde. Næste ordinære styrelsesmøde holdes torsdag den 19. februar Der er afbud fra KVN til formiddagens møder. Se årshjulet for punkter. 13. Eventuelt. KS Ø Styrelsesinternat 2015 forslag til lokalitet Lokal TR/AMR undersøgelse sendes ud til TR Referatet er udformet under forbehold af styrelsens endelige godkendelse. Dorthe Ryom Fisker

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

~ Århus Lærerforening

~ Århus Lærerforening ~ Århus Lærerforening Beslutningsreferat af 0 den ordinære generalforsamling i Arhus Lærerforening fredag den 14. marts 2014 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole

Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole LEJRE LÆRERFORENING Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Generalforsamling d.9. marts 2015 kl.17 på Hvalsø Skole Skriftlig beretning Den skriftlige beretning er udarbejdet af Kredsstyrelsen, vedtaget

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017

Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Ledelsesmanual for hovedbestyrelsen og sekretariatet 2014-2017 Præsteforeningen frem mod 2020 Baggrunden for ledelsesmanualen er hovedbestyrelsens handlingsplan for 2020

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 8. 9. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Ulrik Grønbjerg Andersen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds.. 2 2. Mission vision strategi. 6 3. Strategier

Læs mere

Dagens indre frikvarter

Dagens indre frikvarter 3 2012 Dagens indre frikvarter ÅLF netop nu Af Martin Lauritzen & Thorkil Bjerrum Udskiftninger i styrelsen 1. april var skiftedag i styrelsen. Tove Borch, foreningens næstformand og mangeårige pædagogisk

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere