Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafficking nu - Hvid Slavehandel før"

Transkript

1 Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde internationale forretningsanliggender. Ordet trafficking dækker over handel med mennesker. Ingen lande i verden går ind for slavehandel. Uagtet dette giver vor tids åbning af handelsgrænser og udbygget infrastruktur med daglige flyforbindelser tværs over kontinenter helt nye muligheder for moderne slavehandel: salg og køb af mennesker, som mod deres vilje handles. Til illegalt arbejde. Eller til prostitution. Prostitutionsandelen inden for menneskehandelen er overvældende stor. Da slaveri er ulovligt alle steder, og handel med mennesker foregår illegalt, kan ingen med sikkerhed sige, hvor store tal det drejer sig om, hverken hvis man skal angive antal af mennesker, som lever som slaver i dag, eller antal af mennesker, som handles en eller flere gange. Men det sker hele tiden. Det sker skjult. TRAFFICKING er blevet et velkendt ord, som har fundet sin plads i den danske sprogbrug. Det er bagsiden af den moderne verden, det er bagsiden af den store rejselyst. Men det er ikke et ganske nyt fænomen. Også i 1800-tallet var der stor rejselyst. Rigtig mange mennesker emigrerede bl.a. fra Skandinavien til Amerika for at finde lykken der. Historien om den store udrejse til Amerika klinger af fremdrift, slid og arbejdsomhed og et ukueligt gå-på-mod. Historien om rejsen til Amerika er sammensat af mange enkeltrejser, mange enkeltpersoner, som har sagt farvel til dem derhjemme for at finde noget, der var bedre. Sådanne historier gemmer der sig også bag de historier om unge kvinder, som er blevet ofre for trafficking i Danmark (og andre steder) i dag. Unge kvinder fra f.eks. den fattigere del af Europa, som med en ukuelig optimisme rejser til den rigere del af Europa for at arbejde, tjene penge og forbedre de vilkår, som hersker i hjembyen, i hjemlandet. Sjældent af egoistiske grunde, ofte for at tage sin del af ansvaret for at forbedre levevilkårene for familien, derhjemme. Heltinder i den globale verden. Slavinder i den virkelige verden. Hvordan kan det gå til? Hvorfor er de unge kvinder så naive? Hvorfor gør politiet ikke noget? Disse spørgsmål lader sig ikke let besvare, fordi sager af denne art er så komplekse. Vi ved, at der er store penge i det. Men dem ser den handlede kvinde ikke. Vi ved, at der er løgn, bedrag, vold og frihedsberøvelse inde i sagerne. Dem mærker den handlede kvinde. To cases, én om udvandring til Amerika i 1880 erne og én om illegal indvandring til Danmark i 2000 erne, besvarer ikke spørgsmålene, men belyser dem. Regina Johnsons bordel i New York Tag med til Amerika. Her udspillede sig en virkelig historie om unge kvinder, som troede, de var rejst derover for at arbejde på hotel. I stedet kom de til at arbejde på bordel. Det

2 kom frem i offentligheden i New York, men også i Danmark. På det danske konsulat har man læst denne artikel i New Yorks Times: 4. februar 1881 New York Times Anklaget for skændige gerninger En køn og intelligent svensk Pige ved Navn Helga Marie Björnsen, henvendte sig til Politistationen i Mercer Street i onsdags og anmeldte, at hun havde været Beboer i et Hus i Bleecker Street, drevet af en Kvinde ved Navn Regina Johnson, og at hun var blevet tilbageholdt der mod sin Vilje med usædelige Hensigter. Da hun endelig forlod Huset, tilbageholdt Kvinden hendes Klæder. I November sidste Aar mødte hun Kvinden Johnson i København og blev overtalt til at emigrere her til Landet under Foregivende af, at Kvinden ville ansætte hende som Tjenestepige. Kvinden indgik en skriftlig Kontrakt med Pigen og med andre Piger for seks Maaneders Varighed til en Løn paa 10 Kroner om Maaneden. Pigerne kom her til Landet sammen med Kvinden, der betalte deres Overfart paa Dampskibet Florida 9. December I stedet for at ansætte dem som Tjenestepiger, paastaaes det, at hun tilbageholdt dem i sit Hus og tvang dem til at begynde et Liv i Skam. Kaptajn Brogan arresterede i gaar Regina Johnson og fremstillede hende for Dommer Flammer, som varetægtsfængslede hende. Kvinden Johnson blev for nogle Aar siden berygtet som Gadeluder ved Brewster Hall og har været Indehaver af Huset i Bleecker Street i omtrent to Aar. (oversat, let forkortet) Den unge kvinde havde fået rejsen betalt af sin kommende arbejdsgiver. Hun havde en skriftlig arbejdskontrakt, men var blevet sat til at yde utugtig service frem for tjenestepigearbejde. Det ville hun ikke finde sig i, men Regina Johnson tilbageholdt den unge kvindes klæder. Hvordan det lykkedes hende at undslippe, fortæller avisen ikke, men hun opsøgte nærmeste politistation. Heldigt for hende blev hun omtalt i avisen som både køn og intelligent. I al fald gjorde det indtryk på den danske konsul, som skrev til politimesteren i København for at høre nærmere om Regina Johnsons forbindelser: Danish Consulate. New York, den 16. Februar 1881 Fore den herværende Politiret verserer i denne Tid en for os Danske særlig ubehagelig Sag, idet nemlig flere Forhør have godtgjordt, at et Fruentimmer her ved Navn Regine Johnsen, Bordelværtinde, No 22 Bleecher Str. (tidligere i en lignende Forretning i Kjøbenhavn, nok senere i Sverrig) ved sin Agent Hr A H Dahlgreen af State Liniens Kontor i Kjøbenhavn, har forlokket unge svenske Piger til at tage Herud, foregivende at gode Pladser i gode Huse ventede dem. Istedet derfor er de ved Ankomsten hertil førte lige til Regine Johnsens eget Hotel og der givne til Pris for Last og Forførelse. (let forkortet)

3 Med megen Højagtelse Th. Schmidt Dette gav anledning til, at Københavns politi indkaldte en række personer til forhør for at finde ud af, hvad Regina Johnson rent faktisk foretog sig i København, og hvordan omtalte Dahlgren, som var udvandringsbud i det københavnske emmigrantfirma Riber, havde hjulpet hende med at skaffe piger. Han kunne fortælle, at det var helt tilfældigt, at han overhovedet mødte frk. Johnson. De tre unge kvinder havde skrevet under på hver sin kontrakt om arbejde og betalt overrejse. Såvel han som hans chef Riber bedyrede, at de ikke fattede mistanke til noget mistænkeligt, men Dahlgren havde da fået en lille sum penge for sin ulejlighed. 22. MARTS 1881 Københavns Politis Forhørsrapport (uddrag): I Anledning af Skrivelse fra det danske Konsulat i New York, sigtes Udvandrerbud Dahlgren hos Udvandringsagent Riber heri Staden for at have hvervet 3 unge svenske Piger til et Bordel i New York. Dahlgren afgav følgende Forklaring: En Dag i Begyndelsen af December kom der et dameklædt Fruentimmer med Dampskibet fra Malmø, og hun kom tilfældig hen til ham, som opholdt sig ved Skibet, og spurgte om Vej til Grand Hotel. Han viste hende Vei og kom derved i Samtale med hende, hvorved han erfarede, at hun med et lille 2-aarigy Barn skulde reise til Amerika. Han gav hende da Ribers Adressekort. Næste Dag kom hun hen til Ribers Kontor og talte om Reisen, og her navngav hun sig Miss Johnson, samt fortalte, at hun var bosat i New York og ejede der en større Værtshusforretning, og at hun havde været paa et Besøg i Sverrig for at hente det lille Barn, som hun medbragte, hvilket Barn tilhørte hendes Søster. Under Opholdet paa Kontoret henvendte hun sig til ham igen med Anmodning om at skaffe hende 3 Piger, som var vante til at Opvarte, da hun saa vilde tage dem med som Opvartningspiger til hendes Hotel i New York..det lykkedes ham snart at træffe 3, nemlig 2 svenske og 1 norsk Pige, som gjerne vilde reise til Amerika med Miss Johnson. Alle disse Piger vare uden Tjeneste og logerede paa svenske Logihuse, nemlig een i Kjælderen i Nyhavn No 38, een paa Hotel Stokholm hos Petersen. Den tredie havde tjent paa Hotel Danica, men var netop bleven ledig. Bemeldte Piger mødte paa Ribers Kontor, hvor Miss Johnson sluttede Accord med dem paa Betingelse, at de skulde have fri Overreise til New York samt 10 kr. om Maaneden i Løn for 6 Maaneder, som de forpligtigede sig til at tjene hende. Kontrakt blev for hver enkelt oprettet af Riber. Miss Johnson løste Billet for sig selv til 2. Kahyt, medens Pigerne fik Billet til Mellemdæk à 105 Kr. Den afhørte Dahlgren fik 40 Kr. af Miss Johnson for sin Uleilighed, og desuden fik han sin accorderede Provision af Riber, nemlig 10 Kr. for hver. Afhørte Dahlgren nægter at vide noget om at Miss Johnson var Bordelværtinde i New York eller at det var hendes Hensigt at fæste Pigerne til sligt Brug. Udvandringsagent Vincens Riber, der var mødt, forklarede at det er hans Bud Dahlgren, der har truffet Aftale med Miss Johnson om at skaffe hende de 3 Piger. Den endelige Aftale om Betingelserne under

4 hvilke de skulde tjene skete paa hans Kontoir, men han.. tror nok, at Miss Johnson og Pigerne vare enige, forinden hun kom med dem til ham. Han tænkte ikke over, at Miss Johnson vilde bruge Pigerne i noget usædeligt Øiemed, og paa hendes Anmodning skrev han Kontrakt for hver, lydende paa at de forpligtede sig til at tjene Miss Johnson hver i 6 Maaneder for en maanedlig Løn af 10 Kr. samt fri Overreise. Til belysning af sagen kunne den fæsteerklæring fremlægges, som var indgået mellem Regina Johnson og de tre unge kvinder: Kopi af Kontrakt af 11. November 1880 med Regina Johnson Jeg, Undertegnede Tjenestepige, forpligtiger mig herved til at tjene Miss R. Johnson af Bleecker Street No 22 & 24 New York for et Tidsrum af (6) sex Maaneder fra Ankomsten til New York at regne, mod en Godtgørelse af (10) ti Kroner pr Maaned og Passagen til New York betalt af Miss R. Johnson Endvidere blev der fremlagt et notat med navne på de tre unge kvinder, som Dahlgren havde skaffet kontakt til Regina Johnson. 22. Marts 1881 Notits Ifølge Gjenparterne af Udvandrerkontrakterne som findes paa Politikontoiret ere Navnene paa de Piger, som Regine Johnson fik med til New York igennem Ribers Expedition, som følger: Sophie Nielson 22 Aar Johanne Bothilda Frederiksen 24 Aar og Marie Halvorsdatter 19 aar. Sagen blev fortsat tre dage senere med nye forhør. Nu var det personer, som havde haft de tre unge kvinder boende forud for deres fæsteaftale og afrejse til Amerika, som var indkaldt. Alle fremstillede de unge kvinder som løse på tråden. 25. Marts1881 Københavns Politis Forhørsrapport (uddrag): Hotelvært Mørck, Nyhavn No 44 forklarede, at den svenske Pige Johanne Bothilda Frederiksen har tjent ham i en Maaned, hvorefter hun kom til Hotel Danica paa Vestergade. Han kan ikke give hende noget godt Vidnesbyrd, og efter hendes Opførsel hos ham i det hele taget, har han al Grund til at tro at hun var uanstændig. Vært i Hotel Danica, Henriksen forklarede, at nævnte Pige tjente hos ham umiddelbart før hun reiste til Amerika, og han var meget glad ved at blive af med hende, da han kun betragtede hende som en Skjøge, endskjøndt han dog ikke kan sige, at han greb hende i Utugt. Hotelvært Petersens Hustru, Hotel Stokholm i Strandstræde, forklarede, at den norske Pige Marie Halvorsen logerede 4 Døgn i Hotellet før hun reiste. Hun drak sig beruset og gjorde flere Skandaler i Huset, og hun tog Mandspersoner ind til sig paa hendes Værelse. Værtshuusholder Petersen, Toldbodgade Nr 9, forklarede, at Sophie Nielsson, som var mellem de 3 Piger, har tjent ham, og han tror ingenlunde at hun var anstændig, men han passede paa hende, saaledes at hun ikke fik Lov til at begaae Udskeielser i hans Huus.

5 Efterat de 3 nævnte Piger vare fæstede til Tjeneste hos Miss Johnson, boede de i et Par Dage hos ham indtil Skibets Afgang, og i denne Tid opførte de dem over al maade vildt og forskruede, og var henrykte over at skulde til Amerika og være Opvartningsjomfruer paa Miss Johnsons Værtshuus. Ved Afrejsen vare de nok ogsaa alle 3 beskjænkede. Politiet syntes ikke at have gjort forsøg på at afhøre de tre unge kvinder. Men de godtog udvandringsagentens forklaring om, at han ingen anelse havde om Regina Johnsons bordelvirksomhed og hensigt med at fæste de tre piger. De havde heller ikke kritiske kommentarer til hotel- og værtshusholdernes mistænkeliggørelse af de tre unge kvinder. Politiets konklusioner fremgår af svarbrevet til den danske konsul i New York, som med sit oprindelige brev havde givet anledning til hele forhørssagen. Brevet er dateret 6 dage efter det første forhør. 29. Marts 1881 Københavns Politis brev til Konsulen i New York Hermed Afskrift af en Rapport fra Undersøgelse, i Anledning af Konsulatets Skrivelse af 16. Februar ang., at Regina Johnson, der skal have Bordel i New York, under falske Foregivender skal have forlokket tre unge Piger til at følge med herfra og tage Tjeneste i hendes Hotel i New York. Det vil af Rapporten erfares, at det ikke er oplyst, at det har været Dahlgren eller Udvandringsagent Riber noget bekjendt om Regina Johnsons Forhold, eller om at hun havde usædelige Hensigter med de svenske Piger, samt at disse alle tre maa antages at have været usædelige. På denne måde blev skylden lagt på de unge kvinder: de var utugtige, de var selv ude om det. Fæstekontoret var uden skyld. Sagen kunne have endt der som så mange andre sager, der er endt i tidens løb med at ofrene ikke rigtig kan bevise noget. Det gjorde den ikke, fordi bladet Nordstjernen også skrev om historien om Regina Johnson til skræk og advarsel for andre nordiske indvandrere. Nordstjernen blev udgivet i New York. Artiklen blev læst og bragt videre i Helsingborg Tidende og nåede ad denne vej tilbage til Danmark et halvt år efter, at politi, fæstekontor og hotelværter i København havde forsøgt at rense sig i svaret til konsulen. I Danmark generelt i 1880erne rasede sædelighedsfejden. Det fik også betydning for denne sag. Der blev skrevet artikler, afholdt debatter, stiftet foreninger og udgivet blade. I et af månedsbladene trækkes hele sagen frem. Johanne Bothilda, en af de tre unge kvinder fra københavnerforhørene, havde klaget over magtanvendelse på fru Johnsons adresse i Bleecker Street i New York September 1881 Maanedsblad udgivet af Forening imod Lovbeskyttelse af Usædelighed (uddrag) Handel med skandinaviske unge Piger. I fredags kom en ung svensk Pige, Johanne B. Fredrichson, ned til Emigrationskontoret i New York, og klagede over, at hun med Magt var bleven holdt tilbage i Huset Nr 22 i Bleecker Street af Miss Johnson, hos hvem hun efter Kontrakt havde taget Bolig. Denne Johnson var bekjendt for at logere usædelige Kvinder, og da Forstanderen undersøgte Sagen, viste det sig, at hun endnu havde to andre svenske Piger i Huset, hvorfor han anmeldte Sagen for Politichefen. I samme Øjeblik kom disse to Piger, Helga Maria Bjørnson og Sofie L. Nielson, løbende til Politistationen med den samme Klage.

6 Politicaptainen lod efter disse Oplysninger Miss Johnson arrestere. De tre Piger forklarede, at de havde truffet hende i Kjøbenhavn, og at hun havde tilbudt dem fri Reise til Amerika og en maanedlig Løn af 10 Kr, naar de vilde overtage en Plads i hendes eget Hus i New York, en Kontrakt, som de uden Mistanke gik ind paa. Et senere ankommet Brev fra en Emigrantagent i Kjøbenhavn meddelte, at en vis Dahlgren der i Byen havde afsluttet en Kontrakt med samme Johnson, om efter Lejlighed hver Uge at sende hende 3 à 4 unge Piger, imod at han derfor modtog en Douceur for hver. Det er altsaa ikke alene i andre europæiske Lande, at der drives en formelig Handel med unge Piger til de autoriserede Bordellers Forsyning, men vi faar her at vide, at denne samme Handel foregaar her midt iblandt os. Medens dette nu foregaar her til lands, høres der fra Neapel, at en Person dér er bleven fængslet for at have drevet en lignende Forretning med italienske Kvinder med et Hus i Alexandria; Varerne ere afgaaede regelmæssigt efter Bestilling med Hensyn til Alder, Størrelse, Huld o.s.v.. Hvorlænge vil det vare, inden de Regjerendes Samvittighed vil blive oprørt ved alle disse Skjændelsgerninger, som dog have deres væsentlige Støttepunkt i Anerkendelsen af Usædeligheden som et nødvendigt Onde, samt i den Beskyttelse, som Reguleringssystemet yder Utugten? I denne artikel sættes hele miseren ind i en sammenhæng med paralleller til handel med kvinder til bordeller i andre lande, og nødvendigheden af prostitution kritiseres. Politidirektøren besvarede straks disse anklager med et brev, hvori han igen hævdede de danske myndigheder og borgeres uskyld og de unge kvinders usædelighed. Men redaktøren på Månedsbladet fastholdt problemstillingen ved at tage pigernes parti uden at klandre dem for deres eventuelle frivolitet: Lad os antage, at de ønsker at starte på en frisk. Så er det da uanstændigt at trække dem endnu dybere ned i elendigheden, end de måske var før, var hans argument: Oktober 1881 Maanedsblad udgivet af Forening imod Lovbeskyttelse af Usædelighed (uddrag) De paagjældende Piger maa antages at have været usædelige, hævder Politidirektøren. Hvad vedkommer det Sagen? Dersom Politidirektøren havde bemærket, at de paagjældende Piger selv havde ønsket at anbringes i Utugtens tjeneste, ville Udtalelsen have været forstaaelig. Men hvor mange Kvinder gives der ikke, der har ført et daarligt Liv, og som netop ønsker Tjeneste fremmed Sted under nye Forhold for at kunne vende tilbage til et ordentligt Liv? At slige Kvinders Forsøg paa at redde sig ud af Elendigheden skal ende med at de føres endnu dybere ind i Elendigheden paa et fremmed Sted, hvor de ere aldeles ubekjendte og hjælpeløse, er mere end haardt. Foreningen mod usædelighed lagde ikke afstand til de unge kvinder, men formulerer den afmagt, de var havnet i. Månedsbladet gennemgik endvidere hvorledes den legale regulering af prostitution ikke tjente pigerne, men gjorde det vanskeligt for dem at slippe ud af prostitutionen. De vigtigste Misligheder ved denne Regulering ere:

7 1. Indespærring. Regulativerne forbyder vistnok alt af denne Art, men disse Kvinder har hverken Penge eller anstændige Klæder, eller noget Middel til atter at komme Hjem; i Virkeligheden er de derfor indespærrede, især de fra fremmede Lande. 2. Politiet, som vænnes til at se paa alt dette som lovligt, ja, endog som privilegeret, beskytter og begunstiger alt, fornemmeligt Værterne. 3. Udenlandske Piger s Forklaring bliver gerne afgiven gennem vedkommende Vært eller Værtinde, som oplyst ved Forhørene. 4. Politibetjentens besøg i disse Huse ere sjældne og til liden Nytte, da de altid forgaa i Værtens Nærværelse. 5. Drik og Lediggang i Forbindelse med det Usædelige Liv gør disse Kvinder aldeles hjælpeløse. 6. Værterne have et Hold paa Pigerne ved den Gjæld, disse er nødte til at gøre, og de anse sig for bundne ved den og betragte den som en Æresgjæld. Ovre i Amerika sad Regina Johnson stadig i fængsel. Næsten et år efter, at konsulen i New York havde læst om den kønne og intelligente Helga Maries flugt fra Bleecher Street, kunne han læse denne lille notits i dagens avis 17. Januar 1882 New York Times Regina Johnson dømt Frøken Regina Johnson, den Kvinde der i Maj sidste Aar blev fundet skyldig i at have importeret to Piger fra Danmark her til Byen med umoralske Hensigter, blev dømt i gaar af Dommer Benedict. Dommen blev givet ud fra en Lov Kongressen vedtog i Maj 1875, beregnet paa at standse den forventede Ankomst af et stort Antal kinesiske Kvinder til Stillehavsstaterne. Frøken Johnson har allerede tilbragt 10 Maaneder i Ludlow Street Fængslet og har lidt frygteligt under sin Indespærring. Da hun først blev indsat, var hun en typisk skandinavisk Skønhed. I gaar var hun hærget og sølle, og da Dommer Benedict idømte hende to Aars Indespærring i Rochester Fængslet, besvimede hun. I Betragtning af at den Lov, hun blev dømt efter, ikke er beregnet paa denne slags Sag, at hun er den første Person, der er blevet arresteret eller dømt efter den, og at hun allerede har tilbragt næsten et Aar i Fængsel, vil der blive gjort et Forsøg paa at sikre hende en Benaadning, og Anklageren vil skrive under paa Begæringen eller anbefale Mildhed. I sagen, som vi kender den fra avisnotitser, er der mindst 4 unge navngivne kvinder involveret. Men heraf fremgår, at det kun er to piger, hun har fået dom for at importere fra Danmark. Har de andre indrømmet, at de godt vidste, at der var prostitution i ansættelsesaftalen? Har de været bange for at bringe sagen frem og vidne? Bange for nogen, som kunne gøre dem ondt, eller bange for deres ry og rygte? Vi ved ikke, hvorfor ikke alle fire, hvis navne har været fremme i offentligheden, indgår i grundlaget for dommen over Regina Johnson. Eller flere, hvis der har været flere. Det har der jo, hvis det er rigtigt, at Dahlgren havde en kontrakt med Regina Johnson om hver uge at sende hende 3 à 4 unge Piger, imod at han derfor modtog en dusør for hver. Sager af denne karakter er stadig ikke enkle at trævle op og få frem i lyset. Der er så mange beviser på, at hvid slavehandel har fundet sted, og at trafficking findes i overmål. Men der er så få domme. Fra Århus i 2004 kender vi en sag, som har så mange lighedstræk med sagen om Regina Johnson, at man sidder tilbage og tænker: der er ikke sket noget som helst og hvis der er, er det, at det er blevet værre at være offer.

8 Rigsdagsdebat og danske forholdsregler Før vi ser på den sag, skal vi ind i Rigsdagen i 1882, hvor historien om Ribers fæstekontor sammen med andre sager gav anledning til kritisk gennemgang af fæstebestemmelserne i tyendeloven. Ved tredje behandling af ændringsforslag til tyendeloven udtalte rigsdagsmedlemmerne Holm og Bajer samt ministeren følgende: 8. November 1882 Debat i Rigsdagen (uddrag) H. Holm: Skønt det nærværende lille Lovforslag forsaavidt er ubetydeligt, som det kun angaar en enkelt Side af Tyendelovgingen, forekommer det mig dog, at det, praktisk set, har en overordentlig stor Betydning for mange Mennesker. Det er nemlig saaledes, at der her i Kjøbenhavn har udviklet sig en Trafik, ja, jeg havde nær kaldt det for en Handel, eller noget endnu værre med Tyender, særligt med de unge Piger, som fæstes bort til Landet, af en saadan Natur, at det vistnok er paa høje Tid at sætte en Stopper derfor. Bajer: I det Maanedsskrift, som udgives af Foreningen imod Lovbeskyttelse for Usædelighed, findes en Artikel med Overskriften Handel med skandinaviske unge Piger. Det synes at fremgaa af denne Artikel, at der her i Kjøbenhavn findes Agenter for denne saakaldte hvide Slavehandel, Agenter, som drive deres Forretning blandt Andet til Amerika. Det er jo bekjendt, at ogsaa andetsted gaar noget saadant i Svang. Jeg vil saaledes gøre opmærksom paa, at i det engelske Overhus fandt i Fjor en Forhandling Sted, hvis Resultat var, at der blev nedsat en Kommission til at udarbejde et Lovforslag til Beskyttelse af unge Piger - Protection of Young Virgins. Det jeg nu ønsker at vide, er, om det er den højtærede Minister bekjent, at noget saadant finder Sted her i Kjøbenhavn, og om den meget ærede Minister vil være villig til nu straks eller senere at give nærmere Oplysning i saa Henseende. Justitsministeren (Nellemann): Jeg skal i Anledning af det Spørgsmaal, som blev rettet til mig, bemærke, at det ikke er mig bekjendt, at der her i Byen er nogen Forretning, som giver sig af med at antage Tjenestetyende til Amerika eller andre saadanne langt herfra liggende Steder. Det er naturligvis klart, at selv om en saadan Forretning eksisterer, giver den sig selvfølgeligt et andet Præg. Den vedkender sig ikke, at den vil skaffe unge Piger til Utugt i Amerika; thi hvis den vedkjendte sig det, vilde den utvivlsomt være hjemfalden til Lovgivningens Straf. Jeg skal imidlertid i Anledning af den Forespørgsel, der er stillet, anmode Politidirektøren om at indhendte al den Oplysning i saa Henseende, som kan skaffes... Sagen om Regina Johnson og mulighederne for bortfæstning af kvindeligt tyende som skjul for hvid slavehandel gav på denne måde anledning til ændring af tyendeloven. Men det var ikke nok til at afskaffe den hvide slavehandel. Efterspørgslen på friskt ungt kvindekød fortsatte ligesom det fortsatte med at være en indbringende forretning for bagmændene. Kampen imod den hvide slavehandel var i 1880 erne knyttet tæt sammen med kampen imod de lovlige og statsregulerede bordeller. Herhjemme organiserede denne kamp sig i ovenfornævnte Foreningen imod Lovbeskyttelse af Usædelighed, der havde søsterforeninger i de fleste vesteuropæiske lande. Det samme var tilfældet med foreningen Les amies de la jeune fille, der blev stiftet allerede i 1877 af 20 kvinder fra syv forskellige lande, heriblandt Danmark. Foreningen, der efterfølgende bredte sig ud over det meste af den vestlige verden havde som formål at danne et Beskyttelsesnet omkring enhver ung Pige, der maa forlade det fædrende Hjem,

9 for at tage Erhverv anden Steds 1). Det gjorde man helt konkret ved at være til stede på de store byers banegårde og tilbyde unge piger sikre overnatningssteder. Samtidig fungerede foreningen som en slags arbejdspladstjekker. Unge piger, der havde fået plads i udlandet, kunne henvende sig til foreningen, der via sit store netværk var i stand til at sende damer ud næsten overalt i verden og undersøge, om pladsen nu også var et ordentligt sted. Samme funktion varetog Den danske komité til bekæmpelse af den hvide slavehandel, der blev dannet i Også her benyttede man sig af internationale kontakter i det forebyggende arbejde, samtidig med at man pressede på politisk for via lovgivningen at vanskeliggøre kvindehandelen. Fra århundredeskiftet gik nationalstaterne mere aktivt ind i bekæmpelsen af den hvide slavehandel. Det kom til udtryk ved, at Den danske Komite til bekæmpelse af den hvide Slavehandel ret hurtigt kom på finansloven med et offentligt tilskud. Endvidere deltog Danmark to diplomatiske konferencer, der resulterede i to konventioner af henholdsvis 1904 og Den sidste konvention fastsatte straffebestemmelser for personer, der hvervede, bortførte eller forledte kvinder i utugtigt øjemed. For de under tyveårige gjaldt det også, selvom pigen vidste, hvad hun gik ind til og samtykkede. Hermed var den hvide slavehandel anerkendt som et juridisk begreb i international lov. Også i 1920 erne var den hvide slavehandel et af de helt store emner i den internationale debat. Denne gang i regi af det nystiftede Folkeforbund, der bl.a. foranstaltede en meget stor undersøgelse, for at fastslå omfanget og arten af kvindehandelen. Undersøgelsen omfattede 28 lande i Europa, Nord- og Sydamerika og Nordafrika og byggede på 6500 interviews heraf de 5000 med personer fra prostitutionens underverden. Konklusionen var: - at handelen med kvinder havde et betydeligt omfang, uden at man kunne sætte præcise tal på, - at de fleste af de handlede kvinder var prostituerede i forvejen, og dem der ikke var, var blevet lokket udenlands med ægteskabstilbud eller jobtilbud - at handelsruterne især gik fra Europa til Nord- og Sydamerika og Nordafrika - at bordeldrift og lovreguleret prostitution var den afgørende faktor bag handelen - at store profitter var det vigtigste incitament for bagmændene 2) Meget i denne konklusion ligner situationen i dag - bortset fra én væsentlig ting: Handelsruterne. I dag kommer de handlede kvinder til og ikke fra Europa. Det fortæller om ændringer i landenes og kontinenternes økonomiske og sociale udvikling og om kvindernes vilkår i de enkelte egne. Dengang som nu kommer kvinderne fra lande med et betydeligt overskud af fattige unge kvinder, og de bliver transporteret til lande, hvor efterspørgslen på prostituerede er stor. I dag er det usandsynligt, at skandinaviske unge piger bliver ofre for trafficking. Men det sker lige ved siden af os overalt i Danmark. En baltisk kvindes bordel i Århus I Paradisgade i Århus lå indtil 2005 et snusket bordel. Hvem, der servicerede kunderne, kom til politiets kendskab, da to af kvinderne så deres snit til at snige sig ud og finde vej hen til politistationen: 26. august 2004, Århus Politi To baltiske kvinder indfandt sig midt om natten på politistationen. De oplyste, at de var blevet truet på livet og slået af deres alfons, som holdt dem i et bordel i Paradisgade i Århus. (Herefter kaldet Olga og Lea.)

10 Kvinderne blev afhørt i sagen. De boede under kummerlige forhold og måtte aldrig komme uden for en dør. De blev holdt som sex-slaver. Under afhøringen kom det frem, at der også var en tredje baltisk kvinde på bordellet. Hende hentede politiet dagen efter. (Herefter kaldet Ada.) Ada forklarede under afhøringen, at hun og Olga havde arbejdet sammen i Baltikum som prostituerede for den samme alfons. Denne alfons manglede penge, og derfor solgte han dem til en handler en baltisk kvinde, som driver prostitution i Danmark. Denne kvinde, som altså er landsmand til dem, kom selv over og hentede dem og rejste med dem til Danmark (ligesom Regina Johnson 124 år tidligere forskellen var bare at det var med fly fra Baltikum, mens det var med damper fra Danmark). Efter anmeldelsen fik de tre kvinder tilbudt 15 dages beskyttet ophold. Det skete i overensstemmelse med regeringens (daværende) handlingsplan for bekæmpelse af kvindehandel og tilbud til kvinder, som illegalt arbejder som prostituerede og hvor en hjemrejse skal forberedes ordentligt. Olga og Ada rejste tilbage til deres hjemland. Afrejsen skete helt udramatisk og med politiets tilstedeværelse i lufthavnen, da de skulle med flyveren. Hvad der blev af Lea, ved politiet ikke. Januar 2005 Baltisk kvinde dukker op i Tyskland Tysk politi henvendte sig til politiet i Århus: Olga var dukket op i Tyskland, hvor politiet fik kendskab til hende, fordi hun havde været udsat for grov vold. Olga havde fået så mange bank af sin nye alfons i Tyskland, så hun var kommet på hospitalet. Der var sket det, at den anden baltiske kvinde, Ada, havde ringet hjem og fortalt den gode nyhed, at nu var de på vej hjem fra Danmark. Ved ankomsten nåede de ikke længere end til lufthavnen. Her stod deres oprindelige alfons og tog imod dem med nye flybilletter. Han havde solgt dem igen. Olga blev sat på en flyver til Tyskland. Hvor Ada blev sendt hen, vides ikke. De nåede ikke engang ud af lufthavnsområdet, før det næste eventyr startede. På grund af vold og hospitalsindlæggelse fik det tyske politi kendskab til Olga og kontaktede Danmark. Ellers havde ingen officielle myndigheder hørt, at de to hjemsendte ikke kom hjem men blev solgt igen. Februar 2005 Baltisk kvinde vidner i sag om menneskehandel Politiet og andre kontaktpersoner i Danmark fik overtalt Olga til at komme tilbage for at vidne mod bordelmutter og tre andre personer i retten i Århus. Olga vidnede, men hendes angst var så udtalt, at man tog alle forholdsregler mod, at hun skulle være i lokale med sin tidligere værtinde, alfonsen og to hjælpere. Ved en politirazzia på bordellet i Paradisgade fik politiet kendskab til 7 andre udenlandske kvinder, som også blev afhørt. 15. marts 2005 Retten i Århus fælder dom i sagen

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Folketingets Socialudvalg Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 2. maj 2006 Tlf. 3392

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning.

- 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. - 139 - Bilag 1. Norske, svenske, tyske og engelske regler om ransagning. 1. Norge. De norske regler om ransagning findes i den norske straffeprocesslov (lov om rettergangsmåten i straffesaker) kapitel

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1

Log skema for Stalkingbegivenheder. Dansk Stalking Center 1 Log skema for Stalkingbegivenheder Dato Klokkeslæt Beskrivelse af begivenhed Sted for begivenhed Vidner - Navn adresse og telefon Dokumentation / Beviser Politikontakt Navn på betjent / aftaler Oktober

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel.

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel. Bilag 2 Fase 1, Mjølnerparken D 24/9 2014, KL 13:30-14:00. Observationer og feltnoter skrevet ned af Ralf Jensen. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet.

FORRÅELSE. NYHEDSbladet. BEHOLD FAGLIGHEDEN Det er vigtigt at kommunikere med kollegerne og være samlet om emnet. FORRÅELSE Konferencen om forråelse, indtrykkene fra årets konference giver stadig genlyd rundt omkring på arbejdspladserne. Assistent klubben a holdte sin årlige konference for medlemmerne midt i marts

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere