Americad=letro style

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Americad=letro style"

Transkript

1 Americad=letro style Mclntosh fremst6r i et design, der bringer tankerne tilbage tresserne. Galder det samme mon ogsi for lyden? AfJohnny SPrensen og Michael Madsen (mdlinger) eg gik egentlig lidt og skulede til de f "norrn. kasser i entreen. Behover en CD-afspiller og en integreret forstarker virkelig at fylde kubikmeter og veje som en vaskemaskine? Ja, - hvis der skal sti Mcntosh pi kasserne. Sfldan er det. Si behgver man ikke at sidde og spekulere mere pi det. Si er det bare op med aermerne og i gang. Det er nu heller ikke si slemt. nde i de store kasser er der nogle mindre (andet havde nok varet umuligt) mere presentable og hindterbare. Bruttovaegten for de to apparater er henholdsvis 16 og 42 kg, si det er til at bere. CD-afspilleren berer betegnelsen MCD 205 og forstrerkeren MA Med en samlet pris pfl ca kr. er det ikke den billige ende vi befinder os i. FOrstehdndsindtryk Med et begrrenset kendskab til fabrikatet, mi man falde for den tillidsvakkende byggekvalitet. Alt virker fardigt, gennemtenk og solidt - ni ja og miske ligefrem charmerende? Der er sidan lidt armykvalitet over det. Pilideligt kram kunne man ogsi kalde det. Firmaet har i mange 6r lavet sidelobende med transistorforstarkere, og gor det faktisk stadigvak. det hele taget er man leveringsdygtige i hele systemer, da man ogsi producerer hgjttalere. Havde man CD-maskiner i tresserne? Ganske vist blev stillet i spog, men der er lidt om snakken, Mcintosh kunne godt ligne noget fra tresseme. Mclntosh har bevaret sit udseende i m-a-n-g-e ir. Logoet er belyst og i bl6t. Forstarkere altid med store bl6, belyste Vu-metre. Det kunne jeg egentlig godt skive ca. 40 sider om og fi en god hyre for. Du kunne ogsi bare gi herind: Her kan du ogsi finde flg. Udsagn: "A laboratory is not a factory; it is a place where people search for ways to improve the quality of life, where things are designed and built to an ever-higher standard, instead of a price." Ah nej tanker du, der sti,r CD-changer pi kassen! Er det ikke noget med store larmende, skr6belige plastic kamrseller, der er fem minutter om at finde det man vil h0- re? Sidan tenkte jeg i hvert tilfalde. Sfldan forholdt det sig heldigvis ikke. Faktisk narmest modsat. Bruger du maskinen som en almindelig afspiller, er den forbavsende hurtig. Den har ingen skuffe, men "sluger" dine skiver nensomt, men bestemt og hurtigt. Du kan ogsi putte flere skiver i ad gangen; op til fem i alt. Her er ikke noget med skuffer eller kamrseller. Alle skiver ligger inde i drevet samtidig. Drevet er i udseende nesten magen til CD-rom drevet i vores computer, miske en anelse stprre. Drevet er oprindeligt lavet til datalagring og kommer fra - Nakamichi. Betjeningen er meget enkel og det hele gir faktisk ret nemt og kvikt. Spillen benytter sig af en multibit DAC. Mclntosh mener at det er det bedste, og bruger man den rigtigt, er upsampling og andre "smarte" tricks overflgdige. Det er lykkedes at fi al elektronikken til at vaere pi et print, der fylder ca. 35 % af maskines grundareal. Maskinen benytter i gvrigl en med indbygget netfilter. Forsterkeren Det er lidt af et overflodighedshorn vi her har fat i. Denne bundsolide forstarker har et vald af muligheder. Seks linieindgange HlGHfidelity 6/04

2 ,{illap;1tottt tolg <.Ols tslepuan re uesuruploqeqdlejje ruo ruos lseluleu tep re{r^ '1eror.ed tpq referp wur r.pn 'epereuueple^ 3o erl'4l :3nqe$10 tuos Jeurtuol uaururorgols gd eu -e8z1suy'uegu:ojsuq suereryelsroj uo ep -l^ 1B lpll u?u ruj lenunus8urupelput.ed ep -are11y'..s8uo5 ^\en uej,, uaqoc pruuoe' ua44lsnw 'serllurel Jeruals,{ssleger e311e>1srm.n.t1e5 '1se;addq1 3o le,requrer; lprl 'epua er,{p uep r uuuolslsu?jl ejj ejp -eq r^ repual pouuep uepung 'do1 1epuru -JB lpll ue 3o euolrueleu epuejeljeu ue req ue,jen gs11y'do1 3o auolrueleur un1 8op rap1e8 esleu8eteg auuaq '..p,(pdr,, do -leu pue erpeq Je)Pep rep pro ]e lapunj et -T req 8et!8rue; re Sords uon 'erepl^ as el t4 000'09 / 000'0e :(oc) s.ud 4P'qPnosd'nnn '?S U Z 16'opnv Sd :uoltowo{u1 0069vhl / sqz QJw rlsotulcn :t\npord 131or np ue4,,p(1t4t,,tre reploq np s^h.lp0tq -e1ps yene8glle gs 3o a>p,{1s plnj peur ereq lep reruuo{ Bs 'epueu8q rale ue+l q le 'le -3ueu1 ua lpu8rs Je rep gs rbn 'ueddol t peq 11s - puru8eq euosldl rap uep req teq 'gd er -O\le wt Je lep uelu Dlerro{ Je lep 1 's^ -3rpua,rpou e1ry repfleg lep 'ue)p{el elsq rep,{1teq 'Surupfleq e,rursod uep r pueqsrq susluetuv'jeq ewerj lrilop re Jep le le^o repl re rreu roj le8aur se11f1 a4ry Ds ra( ;Pt7tou 'ej lelqo] ere,r 8op uep JEq uelsel a^es :e41,{p e8uuur ro; tp a^el lu uepn ploq -roj e{sqsrup esrpleqn gd do e11er ue1 3o reryrl uarazlpnbe le lerelelsuo{ req A 'leqelpu8ts lerecuel -Eq CVJ) Jequry erl r,r, lpueqro.l ratered -de o1 eq 'urels,(s epelrues lep ge uepfl e,t -Dlseq le fje^sroj tplnj re lep 1 ra reuau 'eleq lep.rerfsureuue8 r;oso1gpf1 s,qsot -ucn le Jeueru A eq '8rs JoJ Je^q uejel -r elsroj r lepl{e:ge 3o -ro; re8gs 3o 3rs ro; ra,rq eurelemdde pt tett,{1 st,rsllrnleu rul{ A taqquottsaj 'tuqo 8 3o 7'7 epgq r qejje eplnj euuep gudo p f11 -ntu lep r03 euuep Un> lb'^les qsol -uyc141 resfldo eurue euep ruo 'ere{j lsroj gd un1 lluuuou sjelle ses elle6l '..arelu -rojotne., teple{ 'reoplls8ue8pn roj lruoj ue paur 1au,(sro; uejej lsjoj (qsolulcln ue roj e)plr 8op) llerceds tleq tesou ruog 'eretu-n^ glq elsrlsuel{bru1 ep gsso uep req euerporq uos 'rouorquru e1u ;e Suru -ellequraly p1rg uep req (ue,r1es 31e,r) ua8 -g>1 ery 1e3ou:au8q uep 1e roj spor J Je eurepllfoq rele - uep epuerq 1e lsqnrun lep r03 lserureu rep a311111s -pu gsso req ueq 'tuqo 8 uuar OOZx Z\eu -rurou:rertrod e)pjrelleq relsueru ueq 'sseupnol 3o Suqnur'duur1ouo141 :eztpnbe spugq-g '8rs ro; re^q re{relsrojllege 3o -rog egfueq 1e:o; peqsqnyrtr 'Sue8put-yrtryrtr ua Je ug 3o lerecuepq Ja eue uep JBroAq

3 < Cohens dybe stemme star roligt og nervarende uden at blive buldrende eller oppustet. Gengivelsen er afslappet og uanstrengt. "lad vere med at snakke og lad os nyde musikken", kom det prompte.. Det gjorde vi sil - lange. Bluisiana Triangle Med Art blakey, Dr. John og David "Fathead" Newman er en af favoritoptagelseme. Det her musik og det her grej er som skabt for hinanden. Hyggelig jazzlblues med masser af fine soloer, finurligheder og detaljer. sar synesjeg toppen er fin. Her er varemarket igen den tyste baggrund med en fin silkeblgd diskant. Der er masser af rum og luft og masser af plads mellem musikeme. (hvis du har - eller kan fi fat i denne perle) at lytte til stemmen pi track 7. Det er en pragtfuld optagelse af en stemme der bide barer prag af erfaring og tidens tand. Jo - nzesten som at vare der. Mahlers 6. symfoni med Benjamin Zander og Philharmonia Orchestra. Her formir Benjamin Zander og Mclntosh virkelig at holde styr pa tropperne. Trods de voldsomme udladninger i bunden, stir perspek- b. 2 tln63i [m5 -m.filfrt lftdnc{r.,0o ld: lo bh _ t t l l - &.3 klntosh M05 - F{.lFlt l&rlmv..og ld: bb -.0 fi Mclntosh MCD205 ruller synligt - men neppe hbrbart - afi toppen; max. 0,3 db ved 20 khz Kanalbalancen er bedre end 0,02 db, og det kan vi alle lcve med. Ved fuld udstyring (0 dbfs) afleses THD+N til bagatelagtige 0,019 Vo. Samtlige harmoniske komponenter ligger mere end 100 db under grundtonen - flot! Ved -60 db afleses THD+N til 1,18 Vo. De harmoniske drukner helt i grundstqjen, til trods for at denne er yderligere undertrykt af 16 midlinger. t ll fr' k.a _h. 6 tlnbd -fr _ l & S H v.. 4 d _ -"t' Ogsd niveaulineariteten er updklagelig. Hvis man midler stqjen ud, ligger selve signalet hvor det skal, indeffir 1 db til db. 6 Polariteten er korrekt og faselineariteten er god. Udgangsspendingen (via XLR, bl.a.) mdltes til 2,16 V vedfuld digital udstyring (l khz,0 dbfs sinus). Filtreringen er ganske updklagelig, idet samtlige harmoniske til khz firkantsignalet, der ligger over audiobdndet er undertrykt med mindst 96 db (=16 bit!). HlGHfidelity 5/04 >

4 { tiu og samtlige medvirkende klippefast i lydbilledet. De virker som om er ganske uimponeret over de mange toner, der skal gengives samtidig i hele spektret. Gengivelsen er afslappet og varrn og musikalsk frem for kold og teknisk. Man lytter bare og glemmer omgivelserne. Det skulle nu vaere klart, at vi taler om en ikke analytisk gengivelse. Det her drejer sig om diplomati og venlighed. Dette grej er ikke for den, monitorlyd, eller setter det helt perfekte eller korrekte i hojsedet. Valg af hgjttaler Vi niede at hpre grejet over fire forskellige Disse spendte fra neutral til en ret lys klangkarakter. Disse kombinationer fungerede ganske tilfredsstillende. Det skal dog ikke udelukkes, at en kombination med relativt morktklingende hojttalere, ville, totalt set, blive for mprk i klangen. Lidt kabelsjov Vi provokerede hinanden lidt i panelet (som sadvanligt). Fra start k6rte vi med Kimber 8 TC hgjttalerkabel. For at se (h0- Frekvensforlgbene for 8/4/2 ohm udtagene fra Mclntosh' udgangsj'autoformer". Bdndbredden er konstant og at udgangsimpedansen er hbjest i "8 ohm". Hos Mclntosh har man styr pd tingene. S-bdnds equalizeren opforer sig eksemphrisk og centerfrekvenser og symmetri er lige efter bogen. Va"8 ohm" ud, gdr detfinti 8/4 ohm. Kan man acceptere 0,1Vo THD+N, kan man hente 275/385W udi 8/4 ohm. 2 ohm mi man dog ngjes med langt mindre: 56 W. Helt som fonentet gdr det langt bedre at hegte 2 ohmpd"4 ohm" udtaget. 8/4/2 ohm afgives der her 140/240/380 W ud med under 0,17o THD+N i 8/4/2 ohm. 8 Naturligvis er stabiliteten endnu storre, ndr signalet hentes fra "2 ohm" udtaget. 8/4/2 ohm afgives der her 85/150/250 W med under 0,1Vo THD+N i 8/4/2 ohm. Forsterkeren bevarer sin lave fomrengning over et serdeles bredt frekvensomrdde. THD+N mdlt imens der afsettes 100 W i 8/4 ohm via "8 ohm" udtaget. HlGHfidelity 6/04

5 6 'tuqo g'0 lv ft 30 uryo z/r/8!v 8/6/s :arpaq nsudpadu4 an4 ap satq4p7a3ua3 UJ'praxnpat n Sultss8ulpuads a1out -!$lma tap 7o 8ryp[l pp n..utqo 2,, ala A \7 'V ez pa^!1317ttts np sasuat8aq wqo g'0 pd,,3tr1t4sr4aq-rnirot,, apust$ uap t uny 'tutto z/r/8 v,7/z/9 :raqo z/r/8 r nsmu -suat8aq asputs ua8ut np n (lilqo,,, ma A. / \ \ /,{rllap!lttgltt0l9 'utt1o 9'g! V, 30 tatlo Z/r/g M/;/6 'SugttsuauSaq 311ttts uapn uqo p 3o g r uny uau'7a3o7pn,ruttlo 9,, olrt Sutrtss8tnp -uads ap aratal ud rlanljn$nl n J ffs {qull a ' q t 'q d ' q 'o57'7 pd do ndu n N+(HJ 3o pn 7po3 ry1t[ nu4ads ra pn hl ge Pa^ aqanllv ipsdtpn,,u\o 8,, D!^ utqo Z Pn 1A 001 anat\ p 18ynwn uaqqadwts pp D rdh 'Sr1tottsao n np luauodwoy suapto '7,,a3 -quaaalq,, uap ra qaat nu tap p,f.dwag 'ob 00'0 lg N+qHJ sasa41[o'ta8qpn Kwqo 8,, m^ urlo 2! pn 1A 001 satuaq rap rpn '1&ssau4a&at Ta8attdpn np1o{ ap 3o utaf aysruoufitl ap fn ua8uyap.rot n sas 1ap taos 'obz00'0 g N+qHJ sasnlfn Ja8qpn,,un1o g,,ntturqo Mtl0U sailasto np ryi.g ---t-nffi - ry z :Ftt - $ nhr. 4 -.t{tw-b - uo.ry 0. - ffi qsrlq-, 6 q, io trs qr4t{ s q 'q r 'ec 3o 996'99'ec aplajlq eltep r :retsol lelll -E^ uel 'raq eleq lep uoffi1u gs.tgl nc rel -rsrrr..esrsse11,, 3o 1etrye,r1 e[a 1u pe,t ep -e13 repug :ap uesou gsso gs of -re:eq 'lerecrlduroln 3o tsolpll 'ueqploqspu8uel re 'poyq telte?s 3o petu 'Suruploqrapun 4snu t re loc ':e8urupdspur eft11e>1s.to; ;e ortuol ll e4tll re lec 'relq?{;u es.{1euu [t e)p1 re leq '1.{l te te"- ellap ueu re,tr8 es 'uera8uus soq euejgqeseu el -l el euunl ]e ro.+ ^oqeq leq e) 'relrelsroj -t1e;;e 3o roj tuallelu lelqbl patu eleluelu -rreds>1e repr8 e:eru e{ uutu rgu gs '1epesf6q Do roj Lua:; rsnul peu p,(1 Sque.t4snru ua 3o qooy qsolulcl4l..srssul{,, r u8rsap epue)pla?^splllrl 3o qeu -oulunj 'e^?q lg l^ (ueq) unq pe^q pe^ rep lsersrllue etue3.re uoq 'eddru3gu trualseq lleq ue Jeq lelsel JEq:eq r.t:e1u;edde ol e(l aolsnltuon rndlno H^^Od sllbjcto "GHHr-6 ot- oe- oe' 9: 'es,(y ro;:e1qu1 ulluqle lsopron rello retqbl^lds ep1u1 uejeaq uetu uul'sueequaurues auuep ep -ljjlll ur^q l 'ejetetsuol lc r,t gu 3rprlruu5 'J0ru 30 rulu^ lp:e ue8utll le ejepnll -uol esllu gru rn 'paru reflelap elau lpll lolq Jap Je^ nu 'puru33uq 3r1or 3o gos ue 3o ap -ey1qp.{1 lp :tetlnsar euu-re5 eprof8 gs r^ lellr^q 'leqelrelsllloq Elluqle^ lso -pron ]a elubl r,r. 'u9 le 8o1se:o; lspls J 'atu -rrrus uap ^elqroj uecueleq8ueyl e^les ueru 'sapelrepue rplt pot lec 'lxa{ aqul^l0s -urj te^eleuuafq te r,t 'acue1uq8ue11 tpueg elroru lprt uep gd eperpue tep tuo (el

8LL. 4uapaq. 3o qajulafus. ptan8plaly autoh assol. r fa>1s. -Jo] uo Jalelpn (,,prl urur. )su?p epuera^usr{ -u3pn. 'ajuouue ua r relsrunus8rl

8LL. 4uapaq. 3o qajulafus. ptan8plaly autoh assol. r fa>1s. -Jo] uo Jalelpn (,,prl urur. )su?p epuera^usr{ -u3pn. 'ajuouue ua r relsrunus8rl -asruolo>lte3o suarusrle -ruolo>ljoj assajeluruep lusurupdlaq uepn a>plr tap ro pun.r33equap Fd Fr 1e3 -ou ejeuplzlsueru raroq ruo eilajeque>laujeo ed araruuo>ljeryaa^els urosraslapprsaqadort a4s -uep

Læs mere

TEST Digital lyd á la Meitner!

TEST Digital lyd á la Meitner! TEST Digital lyd á la Meitner! For første gang nogensinde har Jan Nielsen lyttet til en digital lydkilde, der tangerer eller ligefrem overgår lyden fra LP Af Jan Nielsen og Michael Madsen (målinger) Salget

Læs mere

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a-

satellit' Konstuktion: -! r---------7oo *&a- Konstuktion: satellit' rnceret konstruktionsteknik ndtil dato har de hojttalerkonstruktioner, vi har presenteret, ikke vaere genstand for nogen sarlig kritisk undersogelse fra bladets side. Nir en konstruktion

Læs mere

Fra magnetbånd til fastplade

Fra magnetbånd til fastplade indhold testsite 29 Stortest: Harddisk-recordere 30 Displayoversigt Alternativer 3 Akai DPS2 32 Fostex VF6 34 Roland VS-0 36 Yamaha AW446 3 Specifikations-skema 40 Fender New American Series Ny Strat og

Læs mere

ei Fq$ s? gh? E ie e:g K B'E. ABE iid HPH = s.a 6F E eg a '-8 H '"9 39 6 sh5 'tt ie =HE :ds 93*c I3# FffiJ" f--f b- :id LJo fjo ard s oe b- =6s.

ei Fq$ s? gh? E ie e:g K B'E. ABE iid HPH = s.a 6F E eg a '-8 H '9 39 6 sh5 'tt ie =HE :ds 93*c I3# FffiJ f--f b- :id LJo fjo ard s oe b- =6s. s? gh? i; q o B '"9 39 6?g,u: ei Fq$ th az, '8 H f o q : o=l: iid r q ) ( _ 5 *= < A =* q{ q 5 lrll ) ^a oq,i. E ie ard s I3# S o c j. t \ FffiJ" X;+6 i*! AJ" rt' ' a\ oe b HPH = s.a (oo^ K B'E. F 3 o

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 7+8 2015 Vinterferie. Så er uge 7 veloverstået og godt brugt. Her lidt foto fra nogle af de ting vi lavede i SFO i vinterferien: Bygge alle mulige tårne og pyramider f.eks.. Noget af det bedste ved ferierne er,

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere,

Der findes efterhånden et utal af afstandsmålere, Sonocaddie V500 er en håndholdt Stor test af 10 afstandsmålere Ikke mange tekniske hjælpemidler må bruges på en golfbane, men forbuddet gælder ikke afstandsmålere. Her tester vi et stort udvalgs funktionalitet

Læs mere

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25 Andet kapitel Fyret J\ enne store, vigtige aften drejede vinden sagte I-l rnod ost, det var blast op lige efter klokken tolv, men afrejsen var sat til solnedgang. Havet var varnlt og havde en dyb, bl8:

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Den gode, den onde og den grusomme

Den gode, den onde og den grusomme Den gode, den onde og den grusomme Af: Kim Olsen - 23/8-2012 Nerds.dk tester iphone højttalere med hifi ambitioner Markedet for ipod-højttalere er mildest talt uoverskueligt og fyldt med store forskelle.

Læs mere

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48

1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 1 of 16 2006/2/10 上 午 10:48 Forside Forum Klumme Anmeldelser Forbrugerinfo Guider Køb/Salg Casemod BygEnPc Bench Info Dato: 09.02.06 Synology DS-101g+ Server Disk Station Forfatter: Mr.TweakUp Artikel

Læs mere

g pô kniver) Fsrst var de ærkefjender) nu er de gâet sammen mod en fælles trussel. Landsbyerne Laguiole og Thiers, Frankrigs hojborg for knivkunsten,

g pô kniver) Fsrst var de ærkefjender) nu er de gâet sammen mod en fælles trussel. Landsbyerne Laguiole og Thiers, Frankrigs hojborg for knivkunsten, Klokkeslageren i Thiers er selvfolgelig en smed, der kommer frem hver time og slàr pà sin ambolt. Hjulvingerne symboliserer byens monge moller, der blev drevet af Durolle-flodens vand og gav energi til

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG

SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG SAN DSYN LIG H EDSREG N I NG S 1. TILFELDIGT EKSPERIMENT. SANDSYNLIGHEDSFELT Sandsynlighedsregnirg som matematisk disciplin er oprindeligt opstäet som en teori for hasardspil. De matematiske metoder, som

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere