Kapitel 4 Adjektivet El adjetivo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 4 Adjektivet El adjetivo"

Transkript

1 81 Kapitel 4 Adjektivet El adjetivo Adjektivet, eller tillægsordet, karakteriseres ved at det bøjes i både genus (køn) og numerus (tal). Det kan stå som attributiv (lægge sig til et substantiv: la casa roja), det kan være prædikativ (la casa es roja) og det kan substantiveres v.h.a. artiklen (la guapa: den smukke) og på den måde have samme funktioner som et substantiv. 4.1 Morfologi Det er altid maskulinum der slås op i ordbogen, og femininum fås ved at udskifte endelsens -o til et -a, eller blot ved at tilføje et -a: Adjektiver der ikke angiver nationalitet Singularis Pluralis Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum -o 1 oscuro oscura oscuros oscuras -or 2 trabajador trabajadora trabajadores trabajadoras -án musulmán musulmana musulmanes musulmanas -ín 3 bailarín bailarina bailarines bailarinas -ón 4 criticón criticona criticones criticonas Uændret i genus: -l nacional / portátil nacionales / portátiles -a franquista / suicida / violeta franquistas / suicidas / violetas -í ú hindú hindúes -r popular / militar populares / militares -z feliz / rapaz felices / rapaces Samt øvrige konsonanter der ikke er nævnt ovenfor

2 82 un coche rojo - una casa roja en rød bil - et rødt hus Ved en del adjektiver falder maskulinum og femininum dog sammen, f.eks. kan adjektiver på -a ikke bøjes i genus: el territorio azteca det aztekiske territorium el apoyo militar - la ayuda militar den militære støtte - militærhjælp todos los periódicos reformistas (País) alle reformvenlige aviser Pluralisformerne af adjektiver der ender på tryksvag vokal dannes ved tilføjelse af -s mens -es føjes til dem der ender på konsonant eller trykstærk vokal. Las casa s de com idas bara tas, las academias nocturnas instaladas en pisos lerne der var lavet i store og mørke lej- spisestederne med billige retter, aften-sko- grandes y oscuros (Muñ, 19) ligheder los templos hindúes hindutemplerne los sectores más conservadores del régimen styrets mest konservative sektorer (País) De fleste nationalitetsadjektiver (inkl. byer, regioner o.s.v.) bøjes i såvel genus som numerus, mens der blandt de øvrige er en del der kun bøjes i numerus. Dette skyldes nok at førstnævnte med reference til personer ofte er vigtige som markør af biologisk Nationalitetsadjektiver bøjes næsten alle i både genus og numerus Singularis Pluralis Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum -o polaco polaca polacos polacas -es francés francesa franceses francesas -án alemán alemana alemanes alemanas -ol español española españoles españolas -ón anglosajón anglosajona anglosajones anglosajonas -z andaluz andaluza andaluces andaluzas Dog uændret i genus: -a belga / celta belgas / celtas -í iraní / marroquí iraníes / marroquíes -al provenzal provenzales -ar balear baleares

3 køn; altså om der er tale om en mand eller en kvinde. Blandt de øvrige adjektiver er der langt flere der ikke bøjes i genus, og enkelte bøjes heller ikke i numerus (se skemaerne). Undtagelserne fra reglerne i de to skemaer er relativt få: 1 Enkelte adjektiver på -o er uændrede i både genus og numerus (de er egentlig substantiver): macho, modelo, monstruo: las arañas macho (hanedderkopperne). 2 En del adjektiver på -or, som er eller oprindeligt har været superlativ, er uændrede i genus: anterior, exterior, inferior, mayor, mejor, menor, peor, superior og enkelte mere: la estación anterior (den forrige station) - las estaciones anteriores (de forrige stationer) 3 Adjektivet afín er uændret i femininum: ideas afines (beslægtede ideer). 4 Marrón (brun), som egentlig ikke er et adjektiv men betyder kastanie er uændret i genus. Desuden er følgende adjektiver ofte ubøjede i såvel genus som numerus, men flere af dem forekommer dog både bøjede og ubøjede i pluralis: alerta, clave, extra, sport, tabú, ultra og hembra (hun-): los cocodrilos hembra (hunkrokodillerne). Sidstnævnte bøjes aldrig. Farvebetegnelser. De mest almindelige farver er adjektiver der følger ovennævnte regler. Således bøjes rojo, amarillo, negro, blanco i både genus og numerus, mens azul, celeste og verde har sammenfald i genus. Imidlertid er det spanske sprog rigt på substantiver som udtrykker farven på den genstand de refererer til. Disse, der kan være blomster, frugter og meget mere forbindes normalt til substantivet v.h.a. (de) color.../ color (de) eller blot de. Disse oprindeligt substantiver bøjes for de flestes vedkommende ikke: café, cereza, chocolate, fresa,*naranja, *rosa, oro, plata, *violeta og mange flere. De med * mærkede og enkelte andre ses dog attributivt og bøjet i pluralis i såvel Spanien som Latinamerika. Også de rigtige farveadjektiver kan forbindes med substantivet v.h.a. de nævnte udtryk: como de niebla blanca en el horizonte (Muñ 44) tabaco negro (Muñ 53) un hombre de cuarenta y tantos años, con el pelo gris [...], con la cara de color ceniciento o terroso (Muñ 39) nuestra vajilla duralex de color caramelo (Muñ 23) el tóxico de color marrón que aún no me había decidido a probar (Muñ 53) Era un agua translúcida, de color verde agrisado (Muñ 58) som en hvid tåge i horisonten 83 sort tobak en mand på nogle og fyrre år, med gråt hår [...], med et aske- eller jordfarvet ansigt vores karamelfarvede duralex [plastik] service det brune gift som jeg endnu ikke havde besluttet mig til at prøve Det var noget gennemskinneligt grågrønt vand Både ceniciento (askegrå) og terroso (jordfarvet) kan som adjektiver bøjes i genus og numerus.

4 Kortformer Enkelte adjektiver og indefinitte pronominer taber endelsen i ental når de står foran et substantiv. For grande sker det i begge genera, mens det for bueno og malo kun sker foran maskulinum: Somos una gran sociedad secreta (Muñ 69) me hallaba capaz de grandes cosas (Sáb VI) Vi er et stort hemmeligt samfund jeg fandt mig i stand til [at lave] store ting Adjektiver, talord og indefinitte pronominer der har kortformer i singularis Ingen kortformer i pluralis Grundform foran maskulinum foran femininum uno un coche una casa bueno aunque de buen corazón (Muñ 44) una buena acción (Sáb I) malo por el mal camino (Sáb VIII) la mala suerte (Muñ 46) grande Usted es un gran artista (Sáb IIX) una gran fuerza (Sáb IX) primero en primer plano (Sáb III) la primera mujer (Sáb IV) tercero el Tercer Mundo de tercera categoría (Muñ 55) alguno en algún rincón (Sáb IV) en alguna oportunidad (Sáb XIX) ninguno por ningún lado (Sáb XX) no tenía ninguna relación (Sáb VII) Adjektivets komparation eller gradbøjning (la gradación) Spanske adjektiver sættes i komperativ (anden grad; el comparativo) ved at sætte más (mere) foran. Kun en god håndfuld har morfologisk (ved bøjning) komparation: hasta me pareció más calmo (Sáb IV) me hac ía sentir aún más ridícu lo (Sáb VI) En otras palabras más crudas (Sáb VII) han forekom mig endda mere ro lig det fik mig til at føle mig endnu mere til grin Med andre [og] mere barske ord Mucho og poco har kun morfologisk komparativ. Bueno og malo har fortrinsvis morfologisk komparativ, men de regelmæssige med más bruges om en persons karakter og i visse faste udtryk. Grande og pequeño har begge former med visse semantiske forskelle.

5 85 Adjektiver med uregelmæssig komparativ Bueno / malo: normalt mejor / peor luchar por un mundo mejor (Muñ 24) uno de mis peores defectos at kæmpe for en bedre verden En af mine værste fejl Om en persons kvalitet eller karakter: más bueno / más malo Juan es más bueno que Javier A mí no me gusta pegar a los niños... pero es que éste es el más malo de todos (cit B&B 52.) Juan er en bedre person end Javier Jeg kan ikke lide at slå børn, men ham her er d en værste af alle Forstærkende og særlige udtryk esa película es más mala (hørt) es más bueno que el pan den film er frygtelig d årlig han har et hjerte af guld Grande/pequeño: ved alder mayor / menor - mi hermano mayor; un hermano mayor -mi hermana menor; una hermana menor min storebror; en ældre bror min lillesøster; en yngre søster Ved abstrakte substantiver ofte mayor / menor - con mayor intensidad (Sáb XVIII) - la mayor parte de sus compañeros (Muñ 23) - lo sucedido no tiene la menor impor-tancia (Rep) med større intensitet de fleste (størstedelen) af hendes venner det der er sket har ikke den mindste betydning Ved konkrete substantiver oftest más grande / más pequeño - mi coche es más grande que el tuyo - vehículo más pequeño que el autobús (Sáb V) min bil er større end din (et) køretøj (der er) mindre end en bus Mucho / poco: kun más / menos (se indefinitte pronominer?) - para más desgracia no pudimos entrar (Muñ 24) - en menos de un segundo (Muñ 67) - og mere ærgerligt [var at] vi ikke kunne komme ind - på mindre end et sekund Superlativ, højeste grad (el superlativo), dannes ved at sætte den bestemte artikel foran komparativformen, og hvis denne står attributivt til et substantiv, placeres artiklen foran substantivet:

6 86 Era el más viejo de todos los que se alineaban en las cocheras de la estación (Muñ 42) La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados (Sáb II) el análisis más superficial (Sáb II) Det var den ældste af alle de [busser] der stod på række i busterminalens garager Forfængelighed kan man finde de mest uventede steder den mest overfladiske analyse Det possessive pronomen kan også give superlativisk betydning: nuestros [//los] mejores momentos (Sáb vores bedste tider // de bedste tider XX) Aun cuando se imagina que no existe en selv når man overhovedet ikke kan forestille sig at den eksisterer, opdager man den absoluto, se la descubre de pronto en su forma más sutil: la vanidad de la pludselig i sin mest forfinede form: beskedenhedens modestia (Sáb II) forfængelighed Absolut superlativ (el superlativo absoluto / elativo) Absolut superlativ er en form for intensivering af adjektivets betydning, og den kan oversættes med meget / ekstremt... Den formes ved at tilføje endelsen -ísimo (som bøjes i genus og numerus) til eller i stedet for adjektivets normale endelse: malo malísimo/-a/-os/-as grande grandísimo/-a/-os/-as mi fotografía había aparecido muchísimas veces en revistas y diarios (Sáb VI) estaba con una m ujer, le había pagado una cena, en general carísima (Muñ 29) bebía una tristísima cerveza sin alcohol (Muñ 52) un viaje larguísim o (Mar) en un tiempo brevísim o puedo pasar de la depresión al entusiasmo (Muñ 68) el larguísim o adiós que nunca termina (Muñ 76) dårlig utrolig dårlig stor fantastisk stor mit billede havde været i blade og aviser masser af gange jeg var sammen med en kvinde, jeg havde betalt hende en middag der for det meste havde været ekstrem dyr Han sad og drak en rigtig trist alkoholfri øl en virkelig lang rejse På ekstremt kort tid kan jeg gå fra depression til entusiasme det frygtelig lange farvel der aldrig ender Der kan i nogle tilfælde ske ændringer i adjektivets stamme, og i flere tilfælde findes der to alternative former: amigo ardiente bueno cierto cruel fuerte noble (god) ven brændende god sand grusom stærk ædel, fornem amiguísimo buenísimo ciertísimo cruelísimo fuertísimo amicísimo ardentísimo bonísimo certísimo crudelísimo fortísimo nobilísimo Der findes også en absolut superlativ på -érrimo, men den hører til et højt stilniveau:

7 87 célebre íntegro mísero pobre berømt fuldstændig, hel elendig, stakkels fattig, stakkels celebérrimo integérrimo misérrimo paupérrimo 1 celebrísimo integrísimo 1 miserísimo pobrísimo 1 Disse former bruges normalt ikke. 4.2 Syntaks Det attributive adjektivs placering Adjektivet kan på spansk være placeret både før og efter kernen (substantivet): el ordenador portátil (Muñ 30) den bærbare computer mi antigua máquina de escribir (Muñ 30) min gamle skrivemaskine men det er naturligvis ikke sådan at man selv kan bestemme hvor man vil placere det. Til de to mulige placeringer er der knyttet hver sin betydning, og det betyder at nogle adjektiver ofte vil være placeret foran kernen, mens andre oftest forekommer efter. Modsat fransk har adjektivets længde på spansk ingen betydning for dets placering. Pladsen efter kernen er med til at definere eller afgrænse substantivets betydning. Et efterstillet adjektiv kan opstille modsætninger, kategorisere og klassificere, og det udskiller et eller flere elementer af en helhed. De betegnes ofte restriktive: La sociedad mexicana (País 1) En la situación actual (País 1) Det mexicanske samfund I den aktuelle situation I første eksempel er der tale om det mexicanske og ikke det spanske eller danske samfund. Der specificeres altså hvilket samfund det drejer sig om, og dermed opstilles også en modsætning til de øvrige muligheder. På samme måde drejer det sig om den aktuelle og hverken en fortidig eller fremtidig situation. I nogle tilfælde smelter det klassificerende (restriktive) adjektiv i en oversættelse til dansk sammen med substantivet til et af vores talrige sammensatte substantiver: el movim iento zapatista (País 1) operaciones militares (País 1) zapatistbevægelsen militæroperationer Pladsen foran substantivet er derimod beskrivende eller vurderende uden at andre af samme slags tages i betragtning; der sammenlignes ikke: los horribles asesinatos del 22 de diciembre (País 1) de frygtelige mord den 22. december su miserable deslealtad, la vergonzosa dets [publikums] ynkelige troløshed, den manía de preferir las retransmisiones skammelige mani med at foretrække internacionales de fútbol a los recitales genudsendelser af internationale fodboldkampe fremfor de poesía (Muñ 56) poesioplæsning I første eksempel stilles drabene den 22. december ikke overfor andre drab der ikke har været frygtelige, og vi kan her sige at det foranstillede adjektiv beskriver en

8 88 iboende eller forventet egenskab ved asesinato; vi kan vanskeligt forestille os et mord der ikke er frygteligt. I andet eksempel sammenlignes den ene form for troløshed heller ikke med en anden; det er blot den talendes subjektive opfattelse af denne troløshed. For at gøre sagen mere kompliceret er det sådan at stilistiske forhold kan gøre at de vurderende og beskrivende adjektiver placeres efter kernen: En este país ignora nte (Muñ 39) I dette land af ignoranter la ciudad oscura y vacía (Muñ 18) den mørke og tomme by Det demonstrative pronomen specificerer tilstrækkelig klart hvilket land det drejer sig om, så adjektivet giver blot en ekstra - subjektiv - vurdering af landet; det er ikke med til at specificere hvilket land det drejer sig om. På samme måde vides det allerede af konteksten hvilken by det drejer sig om, så oscura y vacía definerer den ikke, men beskriver blot denne kedelige by ud fra afsenders synsvinkel. Nogle adjektiver er normalt efterstillede, idet de i langt de fleste tilfælde vil bidrage til at identificere kernen. Det gælder adjektiver der betegner oprindelse (nationalitet m.m.), adjektiver for form og farve samt tro og overbevisning: la novela española (Muñ 39) cerca de la playa ma lagueña de Nerja (País) la intervención francesa (País) tabaco negro (Muñ 53) una mesa redonda den spanske roman tæt ved Malaga-stranden Nerja den franske intervention sort tobak et rundt bord Men selv denne type adjektiver kan findes foranstillet hvis den angivne egenskab er kendt - eller forventet - i forvejen. For de fleste er det et faktum at en vandmelon er rød indeni - selv om de også findes gule - ligesom sne normalt vil være hvidt, blod rødt o.s.v. Det skal dog understreges at det giver teksten en poetisk karakter at foranstille f.eks. farveadjektiver, for i daglig tale udelader man i reglen farveoplysninger hvis de er indlysende: la roja san día (Sol) den røde vandmelon Også mange andre adjektiver, der vanskeligt lader sig sætte i bås, har en stærk tendens til efterstilling. Adjektiver der angiver en egenskab er efterstillede, og hvis en dansk oversættelse giver et sammensat substantiv skal adjektivet være efterstillet, idet sammenskrivningen på dansk netop giver én samlet betydning; adjektivet specificerer altså substantivet: una pasión nacional (Muñ 20) objeto sexual (Muñ 22) de clase trabajadora (Muñ 31) compañía de seguros médicos (Muñ 36) una cooperativa campesina (Muñ 38) varillas magnéticas (All 85) en national lidenskab sexobjekt af arbejderklassen sygeforsikringsselskab et landbrugskooperativ magnetiske stave

9 Adjektiver der står i komparativ eller superlativ, står næsten altid efter kernen, idet der i gradbøjningen ligger en form for sammenligning. Det samme gælder når adjektivet modificeres af muy m.m. Undtaget er dog de uregelmæssige mejor, peor, mayor, menor fordi brugen af disse ofte blot er forstærkende uden at der ligger en egentlig sammenligning i det (falsk komparativ, som en ældre dame - ældre end hvem?): Sus colonias sentían apetencia de cosas más prácticas y necesidad de instrumentos más nuevos (Mar II) esos individuos que subrayan las frases más brillantes de los libros (Muñ 25) los últimos votos pertenecen a las zonas más alejadas e inaccesibles del país (País) con unas gafas muy grandes el mercado de Nueva York es el que ofrece las mejores condiciones (Mar IV) una mujer que acababa de acostarse con mi mejor amigo (Muñ 29) a diferencia de la mayor parte de sus compañeros (Muñ 23) 89 Dets [Spaniens] kolonier følte trang til mere praktiske ting og behov for nyere instrumenter de individer der understreger de vigtigste passager i deres bøger de sidste stemmer hører til de fjerneste og mest ufremkommelige områder i landet med meget store briller markedet i New York er det der tilbyder de bedste betingelser en kvinde der lige havde været i seng med min bedste ven til forskel fra størstedelen af hendes venner Visse adjektiver med más kan dog også være foranstillede og dermed få en forstærkende betydning: el único que no recibió ni el más mínimo den eneste der ikke fik den mindste fordel beneficio (Muñ 31) Endelig skal det nævnes at participier brugt attributivt - bortset fra llamado - normalt er efterstillede: con el archivador abierto (Muñ 17) med kartoteket åbent De ofte foranstillede adjektiver er vurderende og til den kategori hører dem der kan gradbøjes (modsat f.eks. rojo, español o.s.v.). Jf. ovenstående gælder det dog ikke når de står i komparativ eller superlativ. Denne gruppe omfatter adjektiver som malo, bueno, grande, pequeño, terrible og mange flere, men mange af dem kan også være specificerende og opstille et modsætningsforhold: era una pequeña estufa de butano (Muñ 46) la vieja bata de cuad ros que él solía ponerse (Muñ 27) una rigurosa y antipática religión (Muñ, 16) det var en lille butanbrænder den gamle ternede morgenkåbe som han plejede at tage på en streng og usympatisk religion

10 90 la difícil transición de la dictadura a la democracia (Lor 106) Con buenos con tactos en las administraciones culturales (Muñ 41) den vanskelige overgang fra diktatur til demokrati med gode kontakter i de kulturelle forvaltninger I nedenstående fremgår det klart at der finder en sammenligning - eller graduering - sted, så adjektiver der oftest er vurderende, er her efterstillede: puedo saber, mirándolos a la cara, si van a ved at se dem i ansigtet kan jeg finde ud af servirme un café bueno, mediocre o om de vil servere en god, middelmå dig espantoso (Muñ 52) eller afskyelig kaffe Enkelte adjektiver - og participier - er altid foranstillede: las llamadas nacionalidades históricas de såkaldte historiske nationaliteter (País) la consideración de la mujer como mero Opfattelsen af kvinden som ren og skær objeto sexual (Muñ, 22) sexobjekt el país estaba en plena guerra civil (Pin landet var midt i borgerkrigen 32) Cada día que pasa desde las elecciones del For hver dag der er gået efter søndagens domingo aparecen nuevos indicios sobre valg, er der dukket nye indicier for formodet valgsvindel un presunto fraude (País) op Desuden er pretendido (foregivne), sedicente (såkaldt), tamaño (så stor / lille), ambos (begge) og último (sidste) foranstillede. Mængdeudtrykkene mucho, poco, otro, tanto behandles under de indefinitte pronominer (se 12.5). Ved proprier (både person- og stednavne) er adjektivet oftest foranstillet, idet det ikke bidrager til at specificere hvad eller hvem det drejer sig om. Et proprium siger i sig selv præcist hvad der henvises til, så også geografiske betegnelser er her oftest foranstillede: Su piso, en la madrileña calle de La Madera, no tiene calefacción (Int) viven en un modesto piso del madrileño barrio de Chamberí (Int) la despiadada Inma (Muñ 21) el cubano-norteamericano Joseph Lázaga Hendes lejlighed i den madrilenske gade La Madera har ikke opvarmning De bor i en beskeden lejlighed i det madrilenske kvarter Chamberí den ubarmhjertige Inma cubansk-amerikaneren Joseph Lázaga Ellers er geografiske betegnelser som nævnt specificerende og står efter kernen: En la región m adrileña, cuatro mil ciudadanos están en lista de espera (Int) I Madrid-regionen er der fire tusind på venteliste Adjektiver der skifter betydning Enkelte adjektiver har et klart betydningsskift efter hvilken side af kernen de placeres på, men i mange tilfælde er forskellen ikke så klar som den ofte fremstilles. Generelt kan det siges at de efterstilles når der udtrykkes en konkret betydning, mens en mere

11 abstrakt betydning trækker mod en foranstilling. Et udvalg af de adjektiver hvor betydningsskiftet er klarest følger Alto efterstilles når der udtrykkes konkret størrelse (klassificering) og normalt i udtrykket voz alta: en voz alta (Muñ 20 + Sáb X VI) [sige] højt (mo ds. at sige for sig selv) A Funes só lo le faltaba llevar un gorro alto Funes manglede bare at have en høj hat på (Muñ 26) 91 selv om man også kan støde på: Me encontré diciendo en alta voz, varias veces: «Es necesario,...» (Sáb VIII) Mange gange stod jeg og sagde højt: «Det er nødvendigt,...» Alto foranstilles bl.a. ved titler med betydningen en høj rang (ikke konkret betydning): los altos mandos militares (País) den øverste militærkommando los más altos intereses del país (País) landets allerstørste interesser Antiguo og viejo har en tendens til efterstillet at betyde gammel, antik (konkret betydning, sammenligning), mens det foranstillet tillige kan betyde forhenværende, tidligere. Antiguo er ofte foranstillet uanset betydning. På samme måde betyder nuevo i reglen ny, splinterny, fabriksny (modsat gammel) efterstillet, mens det foranstillet også kan betyde nyanskaffet, nytiltrådt, modsat den tidligere. I nogle tilfælde kan det være svært at adskille de to betydninger. Om tings alder: esas caras de los retratos antiguos que surgen del tenebrismo (Muñ 59) yo era un escritor lacónico cuando utilizaba mi antigua máquina de escribir (Muñ 30) Todo era tan elegante que sentí vergüenza por mi traje viejo (Sáb IV) visitaba de noche una vieja casa solitaria (Sáb XIV) Me mudé a una habitación [...] en un barrio nuevo y espacioso (Muñ 31) Esta nueva revelación me llenó de zozobra (Sáb XII) disse ansigter i de gamle tenebristiske portrætter jeg var en lakonisk forfatter da jeg brugte min gamle skrivemaskine [ikke modsat ny/nuværende; nu bruger han PC] Alt var så elegant at jeg skamm ede mig over mit gamle tøj om aftenen besøgte jeg et gammelt, ensomt beliggende hus Jeg flyttede til et værelse [...] i et nyt og udstrakt kvarter Denne nye afsløring fyldte mig med angst Om alder i forhold til den talende; nyanskaffet, tidligere, anden m.m. volví a mi antiguo piso para despedirme de jeg tog tilbage til min gamle / tidligere Funes (Muñ 32) lejlighed for af tage afsked med Funes La vieja clase terrateniente no había perdido su p redominio (Mar). ikke mistet sin magt Den gamle jordbesiddende klasse havde su nueva vida (Muñ 31) hans nye liv

12 92... para empezar en el siglo XXI un nuevo proyecto con idea s y gente nueva" (País) NB: se compraba un flexo nuevo (Muñ 17) for i det XXI århundrede at påbegynde et nyt projekt med nye folk han købte sig en ny arkitektlampe (ikke modsat at købe en gammel!) Cierto betyder sand, sikker når det er et efterstillet adjektiv eller ikke er attributiv. Foranstillet er cierto et indefinit pronomen med betydningen en vis (se også 12.3), der fungerer som determinativ og derfor ikke har artikel (un / una): Era cierto (Sáb VIII) hay indicios ciertos de mejoría (Mol cierto) La derrota le dejó con cierta sonrisa irónica congelada (Rep) Det var sandt Der er sikre tegn på forbedring Nederlaget efterlod ham m ed et vist fastfrosset ironisk smil Medio betyder foranstillet og uden un, en halv, og bør nok betragtes som et talord eller et indefinit pronomen, mens det som efterstillet adjektiv betyder i gennemsnit: desde hace un mes los sondeos muestran que sube medio punto cada día (País) un medio kilo la renta m edia i den sidste måned har meningsmålingerne vist at han stiger med ½ point om dagen cirka et halvt kilo gennemsnitsindkomsten Desuden findes en del faste udtryk med medio, hvor det ikke er til at give faste regler for placering: el Medio Oriente Mellemøsten medio día / media noche middag / midnat la edad media middelalderen / gennemsnitsalderen directivos medios de prensa y personalidades políticas (Rep) personligheder mellemledere fra pressen og politiske la pequeña y media burguesía (Mar) det lavere og mellemste bourgeoisi "Hemos creado una clase media que tiene Vi har skabt en middelklasse der har nogle unos intereses que nosotros todavía no interesser som vi endnu ikke har fundet hemos descubierto" (País) frem til a media asta (País) på halv stang Pobre. Betydningerne fattig efterstillet og stakkels foranstillet er ret klart afgrænsede: Pobre Richard - comentó dulcemente. Stakkels Richard - sagde hun sø dt. Por qué pobre? (Sáb XVIII) Hvorfor stakkels? las pobla ciones po bres del pa ís (Rep) De fattige dele af landets befolkning

13 Puro betyder efterstillet rent, ublandet, og foranstillet bar, alene, kun m.m.: abrí la caja y era puro oro jeg åbned e kassen og det var bar guld esto es oro puro dette er rent guld (100%) Mis sentimientos [...], oscilaron entre el Mine følelser [...], svingede mellem den amor más puro y el odio más desenfrenado (Sáb XVII) rene kærlighed og det mest ustyrlige had Hace ocho o diez años yo intentaba escribir relatos que fuesen puras máquinas skrive fortællinger der skulle være de For otte eller ti år siden prøvede jeg at de contar (Muñ 10) rene fortællemaskiner próximo, pasado I tidsangivelser med próximo, pasado kan forskellen mellem foran- og efterstilling være vanskelig at se, men det efterstillede er i højere grad bestemmende. Forskellen svarer i de fleste tilfælde til den der er mellem på/i/næste/sidste overfor kommende / forgangne: el jueves y el viernes pasados (País) Quería felicitarle por una fotografía publicada el p asado lu nes 3 de ju lio (País) A una semana de las elecciones del próximo 9 de abril (País) a partir del 28 de julio próximo (Rep) las elecciones de 1995 y las que se realizarán el nueve de abril próximo (Rep) i torsdags og fredags Han ville lykønske hende med et foto der blev offentliggjort (den forgangne) mandag d en 3. juli En uge før valget den ko mmende 9. april fra den kom mende 28. juli valget i 1995 og det som skal afholdes den næste (kom mende) 9. april Når pasado klart er specificerende skal det jf. de generelle regler være efterstillet, mens próximo generelt er foranstillet når det ikke drejer sig om datoer: "próximas elecciones son las más sucias de [det] kommende valg er det mest beskidte i nuestra historia" (Rep) vores historie la próxima reunión [*reunión próxima] de det næste / kommende møde blandt los miembros de la oposición (Rep) medlemmerne af oppositionen En Austria, la extrema d erecha p opulista I Østrig kom det populistiske ekstreme dirigida por Joerg Haider llegó al poder højre ledet af Joerg Haider til magten i el mes pasado [*pasado mes] (Rep) sidste måned Adjektivets kongruens Generelt kongruerer adjektivet i genus og numerus med det substantiv eller den størrelse i virkeligheden det refererer til uanset om det står som prædikativ, attributiv eller substantiveret som selvstændigt sætningsled, men i visse tilfælde er der særlige kongruensregler at tage hensyn til.

14 En versus flere referenter Et attributivt adjektiv kan lægge sig til to substantiver ligesom to substantiver tilsammen kan have et attributivt adjektiv. Adjektivet står i singularis hvis to substantiver af den talende opfattes som to sider af samme sag. Bemærk også at der kun bruges en artikel: el imperialismo y revisionismo soviético den sovjetiske imperialisme og revisionisme mens adjektivet sættes i pluralis hvis substantiverne opfattes som to. Hvis et af substantiverne er maskulinum, retter adjektivet sig efter dette: el jueves y el viernes pasados forrige torsdag og fredag una economía que brotaba espontánea y En økonomi som spirede spontant og frit libremen te del suelo y la gente peruanos frem fra den peruanske jord og det peruanske folk (Mar) la explotación del oro y la plata peruanos udnyttelsen af Perus guld og sølv (Mar) Er adjektivet foranstillet, kongruerer det dog i reglen kun med det første substantiv for på den måde at undgå underlige sammenstillinger: esta peligrosa religión y fanatismo denne farlige religion og fanatisme Dog kan kongruens med begge substantiver være på sin plads for at undgå misforståelser: sus amados hijo y nieto (B&B 4.7.4) hans elskede søn og barnebarn hvor det er begge der er elsket. På samme måde kan ét substantiv i pluralis have to adjektiver i singularis tilknyttet hvis der er tale om to referenter, mens et eller flere adjektiver i pluralis viser at der er tale om en og samme referent: los Poderes Legislativo y Económico (tale af Fidel Castro) los presidentes chileno y peruano en las mañanas frías y doradas (Muñ 19) den lovgivende og den økonomiske magt den chilenske og den peruanske præsident de kolde og gyldne morgener Sammensatte adjektiver Sammensatte farveadjektiver bøjes ikke; hverken første eller andet led: dos camisas azul claro / rojo oscuro / azul to lyseblå / mørkerøde / marineblå skjorter marino con sus tornasoles de azu l claro y violeta med sine lyseblå og dybviolette solsikker profundo (Muñ 37) Emmanuelle lo miró con sus grandes ojos Emmanuelle så på ham m ed sine store azul oscuro (Sol 33). mørkeblå øjne

15 Ved andre sammensatte adjektiver bøjes kun sidste led uanset om der er tale om et sammensmeltet udtryk eller adjektiverne kun forbindes med bindestreg. Det er værd at bemærke at visse lande-adjektiver får en anden form når de udgør første led i et sammensat adjektiv; se eksemplerne: la frontera luso-española la reunión hispano-franco-británica las conversaciones hispano-portuguesas la principa l secta político-religiosa judía palabras génito-urinarias (Sáb IV) El programa también incluye un recital poético-dancístico y musical (Rep) "Las Fuentes", muestra fotográfica Turístico-Religiosa de Israel (Rep) 95 den portugisisk-spanske grænse det spansk-fransk-britiske møde spansk-portugisiske samtaler den vigtigste jødiske politisk-religiøse sekt genital-urinale ord programmet omfatter også en danse-poetisk og musikalsk optræden Las Fuentes, en turist-religiøs fotoudstilling om Israel Sammenligning I sammenligninger bruges más / menos de når det efterfølgende led indeholder et talord, mens más que skal bruges i øvrige tilfælde. Det kan forklares med at que indleder en bisætning, der indeholder et verbum, eller et sætningsemne, hvor verbet ofte underforstås: más / menos... que: Yo era más alto que la mayoría de la gente [era] (Muñ 64) Yo creo que tiene unas ideas más jóvenes y renovadoras que muchos de los actuales dirigentes [tienen] (País) Nada más que eso: (Sáb XVI) hay razones m ás que suficientes para hacerlo (Rep) Es un problema que no puede resolverse más que de forma militar y policial (Rep) Jeg var højere end størstep arten af folk [var] Jeg tror at han har nogle yngre og mere fornyende ideer end mange af de nuværende ledere [har] Ikke andet end dette: der er mere end tilstrækkelig med grunde til at gøre det Det er et problem som ikke kan løses andet end militært og politimæssigt Efter anterior, inferior, posterior, superior bruges a i stedet for que: si esa resolución era posterior a la conversación por teléfono... (Sáb XII) talen... hvis den beslutning var efter telefonsam- Qué obra anterior? Hvilket tidligere værk? La anterior a la ventana (Sáb VIII) Det før [d et med] vind uet. Allende [...] me parece muy superior a mí Jeg finder Allende overlegen i forhold til en todo sentido (Sáb XIX) mig på enhver måde más / menos de Realmente, en este caso hay más de una razón (Sáb IV) I denne sag er der i virkeligheden mere end en grund

16 96 Físicamente, no aparentaba mucho más de veintiséis años (Sáb VIII) Duran te más de un mes nos vimos casi todos los días (Sáb XVII) Esperé en vano durante más de una hora (Sáb XX) Fysisk så hun ikke ud til at være mere end seksogtyve år I mere end en måned sås vi næsten hver dag Jeg ventede forgæves i mere end en time Hvis den mængde der sammenlignes med repræsenteres af en sætning, hvor verbet vanskeligt kan udelades, bruges de lo / la / las que. Hvis der bruges que, og verbet udelades, fås en anden betydning; sammenlign de to første: él es más inteligente de lo que tú crees él es más inteligente que tú Es algo más difícil de lo que parece (Ala 415) Siempre piensan viajar más [individuos] de los que viajan (Ala 415) han er mere intelligent end du tror han er mere intelligent end du (er) Det er noget mere vanskeligt end det det ser ud til Der er altid flere der tænker på at rejse end dem der rejser Også ved participier, som jo er en form af verbet, de lo: salió más difícil de lo esperado [ de lo det blev sværere end forventet que se esperaba] Man skal også være opmærksom på udtrykket no... más que (ofte efterfulgt af et talord), som giver betydningen kun: no tengo m ás que mil ptas. jeg har kun tusind pesetas Es un problema que no puede resolverse Det er et problem som kun kan løses militært og politisk más que de forma militar y policial (Rep) mens no... más de + talord betyder ikke mere end - højst: no tengo m ás de mil ptas. jeg har højst / ikke over tusind pesetas Adjektivet som frit prædikativ Adjektivet kan stå som frit prædikativ til subjektet (se ), hvor det i mange tilfælde uden større betydningsændring ville kunne erstattes af et adverbium. Det er en måde hvorpå man i nogle tilfælde kan undgå de lange mente-adverbier. Adjektivet kongruerer med subjektet; også selv om det er implicit: Soñab a despierta (Pin 117) le contestó cansada / cansadamente Lo miraba muy fija (.fijamente)(muñ 23) cada vez más nervioso, yo había rondado sin sosiego por toda la casa (Muñ, 20) Era la voz de Funes, enferma y asustada, más aún que la última vez que hablamos por teléfono (Muñ 63) [Inma] se mantenía idéntica (Muñ 66) Hun drømte [selv om hun var] vågen hun svarede ham træt Hun så meget stift på ham jeg havde stadig mere nervøst gået hvileløst rundt i hele huset Det var Funes stem me, den lød syg og forskrækket, mere end sidste gang vi talte i telefon [Inma] holdt sig identisk

17 Adjektivet brugt adverbielt Visse adjektiver kan bruges adverbielt, men der er ikke klare regler for hvilke der tillades. Det kan variere noget, og brugen er nok mere udbredt i Latinamerika end i Spanien. Blandt de almindeligt accepterede er alto, bajo, claro, duro, fuerte, lento, limpio, rápido samt talordet primero: corre muy rápido Habla más claro / alto han / hun løber meget hurtigt Tal tydeligere / højere! lo + adjektiv Lo + adjektiv angiver grad: hvor... / så... Adjektivet kongruerer med det substantiv der refereres til, mens artiklen altid står i neutrum: lo rápida que se pasaba la vida (Muñ 38) con lo difíciles que están ahora los seguros médicos (Muñ 38) så hurtigt livet gik så vanskelige sygeforsikringerne er i dag 4.3 Analyse af adjektivsyntagmet Adjektivsyntagmet kan ud over kernen kun have adverbiel bestemmelse, hvilket vil sige en adverbiel størrelse der modificerer adjektivet. Det substantiverede adjektiv opfattes som et substantivsyntagme, idet det har determinativ, se den dristigt erotiske fortælling (Muñ 20) aquel cuento audázmente erótico M substantivsyntagme F D K Att M demonstrativ subst adjektivsyntagme F Adverbiel bestemmels e K M adv adj

Romansk Hus. Lektion 21

Romansk Hus. Lektion 21 Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Spansk Fjernundervisning Niveau 3 fra Romansk Hus. Gå til vores hjemmeside for at læse mere om kurset eller for at se vores andre kurser. 1 NY GRAMMATIK: GRADBØJNING

Læs mere

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad!

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER Glosestorm Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! HABLAR (at tale): COMPRAR (at købe): TOMAR (at tage): COCINAR (at lave mad): LAVAR (at vaske): Se hvad din nabo

Læs mere

Romansk Hus. Lektion 1

Romansk Hus. Lektion 1 Dette er et eksempel på en lektion af kurset: Spansk Fjernundervisning Niveau 1 fra Romansk Hus. Gå til vores hjemmeside for at læse mere om kurset eller for at se vores andre kurser. 1 NY GRAMMATIK: UDTALEREGLER,

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Spansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Dansk-Spansk hilsen : ægteskab Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. par Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres. Felicitaciones

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Spansk niveau A Rikke Camilla Apel SpA32-13

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Spansk niveau A Ib Steffen

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold august 2009-juni 2012 ZBC, Vordingborg Afd. Hhx Spansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Spansk niveau A Marie Louise Gustafsson fhspa32-12

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning

Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Eksaminationsgrundlag for kursister på e-learning Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau E-learning Eksaminator VUC

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj_juni, skoleår 12/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning Hf og VUC Ska Spansk A-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk

Læs mere

Test din viden om Adjektiver

Test din viden om Adjektiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adjektiver 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bilag progression Spansk A. Alment ordforråd Emnelæsning Jóvenes en Madrid Empresas en España

Bilag progression Spansk A. Alment ordforråd Emnelæsning Jóvenes en Madrid Empresas en España Bilag progression Spansk A Alment ordforråd Emnelæsning Jóvenes en Madrid Empresas en España Bilag alment ordforråd Bilag 1: Videnskortet Formål: Elever bevidstgøres om egen forforståelse og om, hvad de

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding hhx spansk, niveau A SVA kt3hhspa113

Læs mere

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (1)

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (1) KONVERSTIONEL KOMPETENCE (1) TEORI LONE MBJØRN 2013 arhus Universitet Business and Social Sciences 1 INDHOLD Indhold... 1 Forord.... 3 1. Kort introduktion til talesprog og samtale... 4 1.1 Talesprog vs.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Spansk A Nathalie

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Lejebetingelser. 2. Feriehuset. 3. Forudbetaling af leje Priserne i kataloget er angivet i DKK (danske kroner) pr. hus pr. uge.

Lejebetingelser. 2. Feriehuset. 3. Forudbetaling af leje Priserne i kataloget er angivet i DKK (danske kroner) pr. hus pr. uge. Lejebetingelser Nærværende lejebestemmelser er gældende for den lejeaftale, der med NOVASOL som formidler er indgået mellem ejer af feriehuset og lejer. NOVASOL fungerer alene som formidler, og er således

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Grundbetydningen af a er til. Der angives en bevægelse eller retning hen imod eller til noget og bruges altid efter bevægelsesverber.

Grundbetydningen af a er til. Der angives en bevægelse eller retning hen imod eller til noget og bruges altid efter bevægelsesverber. Præposition Betydning a til, i, ved, for, for at, m.m. ante foran, før, i nærværelse af, over for bajo under, neden under. i løbet af con med, sammen med, hos, over for, m.m. contra (i)mod de fra, af,

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/207/S(1)Q DANISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx SpA Lone Janderup Jensen 3spA4 3s spansk Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2)

KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2) KONVERSATIONEL KOMPETENCE (2) TRÆNING LONE AMBJØRN 2013 Aarhus Universitet Business and Social Sciences 1 INDHOLD Indhold... 1 Forord.... 3 1. Kommunikationsstrategier... 4 1.1 Introducerende forståelsesorienterede

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 5 Undervisningsbeskrivelse Termin august 2014 juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnen HF & VUC Hfe Spansk B Natalia Auer 1B02 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

FRI KOPIERINGSRET ANNY HOLMGAARD FRI KOPIERINGSRET. -ar bøjning. Find verberne i ordbogen! Find det danske ord! Bøj verberne i 3. person!

FRI KOPIERINGSRET ANNY HOLMGAARD FRI KOPIERINGSRET. -ar bøjning. Find verberne i ordbogen! Find det danske ord! Bøj verberne i 3. person! -ar bøjning andar bailar buscar cambiar cenar cocinar comprar contestar dar dejar desear desayunar entrar escuchar estudiar explicar fumar gritar hablar lavar llamar llegar llevar mandar mirar necesitar

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M04/207/S(1)Q DANISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 DANOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 DANÉS B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk FACIT Oktober 2012 Niveau E 1 Verber (udsagnsord) Infinitiv (navneform): Verbets grundform kaldes infinitiv (navneform, at form) Man kan kende infinitiv ved, at det er de verber, man kan sætte at foran.

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

DANSK デンマーク 語 レベル 1. Curriculum Text カリキュラム テキスト. Version 2

DANSK デンマーク 語 レベル 1. Curriculum Text カリキュラム テキスト. Version 2 DANSK レベル 1 デンマーク 語 Danish カリキュラム テキスト Curriculum Text Version 2 DANSK レベル 1 デンマーク 語 Danish カリキュラム テキスト Curriculum Text Version 2 TRW-DAN1-2.0 ISBN 978-1-58022-078-1 All information in this document is

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

LA LLAVE PARA 20 MILLONES DE ESCANDINAVOS

LA LLAVE PARA 20 MILLONES DE ESCANDINAVOS LA LLAVE PARA 20 MILLONES DE ESCANDINAVOS THE GROUP B-TO-B THE GROUP B-TO-C Cómo Una fuerte asociación bien demostrada, que ya trabaja como una organización, le ofrece un programa de marketing, publicidad

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Der tages forbehold for ændringer Opgave 1 afleveres 16/9 A) Oversæt følgende sætninger til russisk: Hvem er det? Det er Ivan. Er Ivan hjemme? Ja, det er han.

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Jóvenes. en América Central. JÓVENES en América Central isbn: 9788770665513 2013, L&R Uddannelse, København

Jóvenes. en América Central. JÓVENES en América Central isbn: 9788770665513 2013, L&R Uddannelse, København Jóvenes en América Central L&R Uddannelse Indhold Nicaragua Kort og introduktion Jóvenes JÓVENES en América Central, e-bog en América Central Af Gitte Pedersen Film og fotos: Bettina Gram ISBN: 978 87

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

LA DOMÓTICA. - et dansk-spansk terminologispeciale

LA DOMÓTICA. - et dansk-spansk terminologispeciale LA DOMÓTICA - et dansk-spansk terminologispeciale Christina Puggaard Cand.ling.merc., Translatør & Tolk, spansk Vejleder: Henrik Selsøe Sørensen Copenhagen Business School, marts 2008 Resumen en español

Læs mere

Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn

Gruppe 1. Kapitel 11: Penge Kinesisk møntfod: Kinesisk møntfod yuán, kuǎi i daglig tale. 1/10 yuán kaldes jiǎo=máo 1/100 yuán kaldes fēn Gruppe 1 Dette bruges når handlingen er kortvarig, finder sted få gange, hvis man vil være høflig F.eks. Nimen kankan. F.eks: Congming de - den intelligente. Bestemmer substantivet. ge=det mest brugte

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Fælles Mål: Læsning (efter 2. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider

Fælles Mål: Læsning (efter 2. klasse)/ Finde tekst/ Eleven kan finde tekster ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider Opgaveforslag til dansk På marked i Guatemala På hjemmesiden under Værd at vide om Guatemala, har vi samlet en række billeder fra markeder i Guatemala. Få børnene til at søge inspiration i billederne og

Læs mere

Du kan sende en hilsen. December 2011 - Februar 2012

Du kan sende en hilsen. December 2011 - Februar 2012 Du kan sende en hilsen December 2011 - Februar 2012 En kort vejledning 1. Bed før du begynder 2. Inddrag gerne et eller to bibelvers 3. Nævn ikke Åbne Døre 4. Brug gerne farverige postkort 5. Skriv en

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

Independencia. En komparativ diskursanalyse af spanske og danske mediers dækning af catalanernes ønske om uafhængighed.

Independencia. En komparativ diskursanalyse af spanske og danske mediers dækning af catalanernes ønske om uafhængighed. Independencia En komparativ diskursanalyse af spanske og danske mediers dækning af catalanernes ønske om uafhængighed. A comparative discourse analysis of Spanish and Danish media coverage of the Catalans

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Corporate Social Responsibility - En komparativ analyse af danske og spanske hotellers online CSR- kommunikation

Corporate Social Responsibility - En komparativ analyse af danske og spanske hotellers online CSR- kommunikation Corporate Social Responsibility - En komparativ analyse af danske og spanske hotellers online CSR- kommunikation Speciale Forfattere: Maria Pabst Andersen (286233) og Marie Nonboe Kristensen (286095) Aflevering:

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

KRISEN I SPANIEN & DANMARK

KRISEN I SPANIEN & DANMARK KRISEN I SPANIEN & DANMARK - en komparativ analyse af de strukturelle forskelle på arbejdsmarkedet og boligmarkedet Cand.ling.merc. spansk og europæiske studier Januar 2013 David Laungaard Lose Vejleder:

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

HK 58 Cosy. HK 115 Cosy HK 125 XXL. c Varmepude. Betjeningsvejledning

HK 58 Cosy. HK 115 Cosy HK 125 XXL. c Varmepude. Betjeningsvejledning DK HK 58 Cosy HK 115 Cosy HK 125 XXL 06.0.43510 Hohenstein c Varmepude Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de

Læs mere

Genstandsliste. - nederdel En grøn pigenederdel. - nederdel En rød pigenederdel. - Forklædekjole Pigekjole. - underkjole Hvid underkjole til pige

Genstandsliste. - nederdel En grøn pigenederdel. - nederdel En rød pigenederdel. - Forklædekjole Pigekjole. - underkjole Hvid underkjole til pige Genstandsliste - nederdel En grøn pigenederdel - nederdel En rød pigenederdel. - Forklædekjole Pigekjole - underkjole Hvid underkjole til pige 26 - skjorte Lille hvid pigeskjorte - Dame jakke Jakke til

Læs mere