ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER"

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

2 Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen, Stefan, der begge var afgået ved døden siden sidste repræsentantskabsmøde. Herefter gik man over til dagsordenen. 1. VALG AF DIRIGENT, TO REFERENTER OG KONTROL AF FULDMAGTER. Som dirigent valgtes Lars Eckeroth, Københavns BTK, og som referenter valgtes Peter Tranto, ØBTU og Allan Petersen, ØBTU. Dirigenten startede med at konstatere repræsentantskabsmødets lovlighed. Fuldmagterne blev kontrolleret og viste, at repræsentanter fra følgende 20 klubber var mødt: Alsted-Fjenneslev, Amager, B 77, Ballerup, Brøndby, Brønshøj, BSI, Fredensborg, Frederiksværk, Gladsaxe, Greve, Gribskov, Helsingør, Kildeskoven, Kvik Næstved, BTK København, Københavns BTK, Køge Bugt, Smørum og Stefan. I alt 40 klubstemmer. Hertil kom 4 bestyrelsesstemmer, altså i alt 44 stemmer. 2. BERETNINGER a. Bestyrelsen Bestyrelsen tilføjede lidt til den skriftlige beretning. ØBTU s bestyrelse er i fuld gang med at udarbejde en vision for ØBTU s fremtid, og inden længe vil den blive lagt ud på hjemmesiden. Det er vigtigt at signalere, hvor lokalunionen ØBTU skal gøre en forskel. Vi har fået de endelige medlemstal fra DIF, og de viser en fremgang på 21 medlemmer. Der er en tendens til, at de store klubber bliver større, og at spillerne falder fra i de mindre klubber. Det er noget, vi skal have kigget nærmere på. Det er meget vigtigt, at man opgiver så mange pointgivende aktiviteter som muligt til DBTU. Her har klubberne jo selv en mulighed for lidt midler til den trængte klubkasse. ØBTU-klubber vandt både junior- og drengedivisionen, samt fik mange guldmedaljer ved ungdoms- DM. Formanden reklamerede for, at vi skal have et bredde- og et dommerudvalg, og opfordrede til, at interesserede meldte sig. Kommentarer: Preben Riel, B 77: Stor ros til ØBTU for de mange flotte sportslige resultater. M.h.t. breddeudvalg er det jo folk fra ØBTU, der sidder i DBTU s udvalg! Sidste år talte vi om midlerne fra Knud-Aage Larsen. Jeg kan se, at de ikke er rørt. Er der tanker fremme om dette. Per Madsen, Brøndby: Det er meget positivt med de nye visioner. Vi håber, at man på længere sigt kan få et breddeudvalg op at stå. Det vil være en god ting at få nogle flere netværksgrupper op at stå blandt klubberne. Annie Ramberg, ØBTU: Foreløbig går nogle af midlerne fra Knud-Aage Larsen til en udvidelse og fornyelse i borddepotet. Vi hører gerne om forslag yderligere. Herefter blev beretningen godkendt 2

3 b. Sekretariatet Der var ingen tilføjelser til den skriftlige beretning. Beretningen blev godkendt uden kommentarer. c. Dommerudvalget Der forelå ingen beretning, idet der ikke havde været et udvalg i sæsonen. d. Spilleudvalget Morten Olsen havde en enkelt tilføjelse til den skriftlige beretning. Der kommer et nyt koncept omkring udtagelse af spillere til kval.top 12. Kommentarer: Preben Larsen, Greve: Hvad sker der omkring pigearbejdet nu og i fremtiden? Hvorfor har der ikke været piger med til udenlandske stævner? Mads Schiellerup, Brønshøj: Jeg efterlyser deltagelse af piger på udlandsturene, og jeg finder, at de sidste udlandsture har været ekstremt dyre for spillerne i forhold til udbyttet. Thomas Krejdal, ØBTU: Hvis turene skal være billigere er jeg meget lydhør. Jeg har talt med JBTU om, hvad man gør overfor pigerne, men har ikke modtaget input fra vore egne pigeklubber. Vi forsøger et samarbejde med Jylland om pigerne. Morten Olsen, ØBTU: Vi har i nogle år kørt med den politik, at man skal deltage på udvalgets lejre for at komme i betragtning til en udlandstur. Det har knebet meget for pigerne i denne sæson. Mads Schiellerup, Brønshøj: I forbindelse med den kommende dame juniordivision er der planlagt en lejr for de deltagende spillere, når disse er samlet til turneringsrunderne. Peter Willadsen, ØBTU: ØBTU har det bredeste pigeniveau i mange år, så her er noget at arbejde med. Preben Riel, B 77: Har man glemt at observere ØBTU s bedste juniorrrække, og 3 klubbesøg på en sæson er meget lidt. Man har ikke lagt vejen forbi B 77, på trods af, at man har nogle rimelige juniorer. Thomas Krejdal, ØBTU: Der er pt. ikke ressourcer til at tage ud og observere holdkampene. Klubbesøg betragtes som en bestillingsvare. Per Madsen, Brøndby: Ros til unionstræneren for arbejdet med at få klubberne til at arbejde bedre sammen. Og ros til talentcentret i København. Herefter blev beretningen godkendt. e. Turneringsudvalget Peter Tranto havde ingen tilføjelser til den skriftlige beretning: Kommentarer: Søren Bauer-Schäfer, Gladsaxe: Jeg kan opfordre til, at man gør meget ud af puslingeholdturneringen. Det har været en positiv oplevelse i denne sæson, og jeg kan kun opfordre klubberne til at tilmelde hold. 3

4 Mads Schiellerup, Brønshøj: Jeg forstår ikke problematikken med udenlandske spilleres deltagelse i ØM erne. Det kan da kun højne standarden, så f.eks. pigerne har nogen at spille mod, d.v.s. få kvalificeret modstand. De svenske spillere har i øvrigt stor tilknytning til Brønshøj. Lars Eckeroth, Københavns BTK: Var det måske en ide først at starte puslingerækken efter jul? Carsten Mollerup, ØBTU: Vi valgte i år at gennemføre puslingerækken, selv om der kun var 4 hold. Vi er meget interesseret i, at denne række bliver en etableret række fremover. Vi tager kommentarerne omkring svenske spillere med på det kommende TU-møde. Peter Willadsen, ØBTU: Måske skal man tillade, at man kan spille med i pointstævnerne og i puslingerækken samtidigt. Peter Tranto, ØBTU: Problemet med de mange svenske spillere ved ØBTU blev rejst af en lang række spillere og klubledere. Derfor har TU været nødt til at tage problematikken op. Det ville være en god idé, at sådanne spillere også deltog på turneringshold og ved stævner, så var det måske mere spiseligt. Stig Jensen, ØBTU: Der bør slet ikke være udenlandske spillere med ved ungdoms-øm, ligesom der jo heller ikke er spillere med fra JBTU. Søren Bauer-Schäfer, Gladsaxe: Jeg går ind for, at evt. udenlandske spillere kun må deltage i A- rækkerne, og at man kan deltage både ved pointstævner og på puslingehold i holdturneringen. Preben Riel, B 77: I forbindelse med afslutningen på dame-holdturneringen var man forundret over, at der kun var præmier til de to vinderhold i hhv. A- og B-rækken. Der må være råd til totale medaljesæt, selv om rækkerne blev slået sammen. Kim Abildgaard, B 77: TU bør lave reglerne for oprykning mellem serie 2 og serie 3, så serie 2 bliver fyldt helt op. Herefter blev beretningen godkendt. **************** Herefter blev repræsentantskabsmødet suspenderet for at uddele årets hædersbevisninger. Annie Ramberg uddelte de to lederpokaler, samt en sølvnål. Den ene pokal, skænket af fire gamle formænd, Ole Rasmussen, Erik Larsen, Birger Christensen og Jan Ribel, blev tildelt Henrik Olsen, Smørum. Den anden pokal, skænket af ØBTU's venner, blev tildelt Allan Petersen, Alsted-Fjenneslev. ØBTU s sølvnål blev tildelt Allan Samuelsen, B DET REVIDEREDE REGNSKAB, STATUS SAMT BUDGETTET FOR DET KOMMENDE REGNSKABSÅR FREMLÆGGES TIL GODKENDELSE, HERUNDER FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT TIL ØBTU SAMT MEDLEMSKONTINGENT FOR DEN KOMMENDE SÆSON. Allan Petersen fremlagde som forretningsfører regnskabet, der viste et overskud på godt kr. Fremover vil vi ifølge tidligere bestyrelsesbeslutning ikke operere med inventar, men indkøbe det over driften, så i år har vi afskrevet alt inventaret og overført andelen af bordene til borddepotet, som vi så fremover vil have et større mellemværende med. 4

5 Vi har indkøbt bl.a. en ny computer samt et videokamera. Derfor er div.udgifter blevet større end budgetteret. Endvidere er unionstrænerens budget overskredet, men det skyldes, at han har udført en del af Spilleudvalgets arbejde. Dette udvalgs budget er tilsvarende ikke brugt. Regnskabet for borddepotet kom ud med et overskud på godt kr. Bordene har været mere ude i denne end i sidste sæson. Regnskaberne godkendtes uden kommentarer. ***************** Bestyrelsen fremlagde hermed sit rammebudgetforslag. Klubkontingentet foreslås uændret til kr. 750,- pr. klub, og medlemskontingentet foreslås uændret til kr. 35,- pr. medlem ifølge seneste DIFmedlemsopgørelse. Rammebudgettet blev godkendt uden kommentarer. 4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG Der var ikke indkommet nogle forslag. 5. VALG AF BESTYRELSE Der var genvalg af formanden Annie Ramberg for en toårig periode. Til bestyrelsen var der genvalg af Johnny Johannessen og nyvalg af Peter Willadsen, begge for en toårig periode. Bestyrelsesmedlemmerne Peter Tranto og Stig Jensen var ikke på valg. 6. VALG AF MEDLEMMER TIL UDVALGENE Dommerudvalg: Det lykkedes ikke at vælge et dommerudvalg. Turneringsudvalg: Der var genvalg af Peter Tranto, Allan Petersen, Hans Jørgen Larsen, Finn Jensen, Carsten Mollerup og Knud Jeppesen, samt nyvalg af Carina Nielsen, alle for en toårig periode. Spilleudvalget var ikke på valg, men Morten Olsen ønsker at udtræde udenfor tur. 7. VALG AF TO REVISORER OG REVISORSUPPLEANT Der var genvalg af Jan Kristoffersen og Torben Wael. Til suppleant var der genvalg af Torben James Jensen. 5

6 8. EVENTUELT Peter Tranto, ØBTU: Bestyrelsen opfordrer alle til at finde egnede emner til et breddeudvalg. Torben James Jensen, ØBTU s venner: Tak til alle, som har støttet Vennernes arbejde i den forløbne sæson, specielt de mange forældre, som køber lotteri ved unionens stævner. Klubberne må meget gerne melde sig ind. Det koster kun 100 kr. om året. Vi har to emner til vore to lederpokaler, Modtagerne vil blive offentliggjort, når uddelingen har fundet sted. Dirigenten kunne herefter takke alle for god ro og orden, og for en god og saglig debat. Herefter afsluttede formanden mødet med en stor tak til dirigenten for en fin ledelse af mødet, hvorefter forsamlingen udbredte et leve for ØBTU. For referatet: Peter Tranto/Allan Petersen 6

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2014-2015

BERETNINGER SÆSONEN 2014-2015 BERETNINGER SÆSONEN 2014-2015 BESTYRELSENS BERETNING Endnu et år er gået og endnu engang med tilbagegang i medlemstal, og denne gang er det mange medlemmer, vi har mistet. Der kan være mange grunde til

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: ONS 20 FEB 2013 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere