To be or not to be.. en Facebook Avatar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "To be or not to be.. en Facebook Avatar"

Transkript

1 To be or not to be.. en Facebook Avatar Facebook: det private, det offentlige og repræsenterede identiteter Aalborg Universitet, sommereksamen 2013 Danskstudiet, 2. semester Medieanalyse II og mediehistorie Lone Kristensen Tegn: 35,655 Max. antal tegn tilladt:

2 2 Aalborg Universitet, sommereksamen 2013 Danskstudiet, 2. semester Medieanalyse II og mediehistorie Opgave: 1. Sammenlign ud fra en mediehistorisk tilgang Facebook og tidligere relevante medier, der både rummer det private og det offentlige i sig. 2. Analysér en Facebook-profil efter eget valg. Baseret på iagttagelser i profilen skal du behandle forholdet mellem privathed, offentlighed og sociabilitet, og desuden redegøre for hvilke grafiske og verbalsproglige elementer, der forefindes i profilen og for deres funktion. Ansku desuden Facebook generelt under synsvinkelen Web 2.0. Begge spørgsmål skal besvares.

3 3 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Det private og det offentlige...5 FB i forhold til tidligere relevante medier...6 Analyse af FB side Konklusion Bibliografi... 23

4 4 To be or not to be.. en Facebook Avatar Facebook: det private, det offentlige og repræsenterede identiteter. Introduktion Nu om dage er især teenagere tilstede i et offentligt univers via deres Facebook (FB) profiler. Det er en kontinuerlig og endeløs væren, der er i konstant bevægelse, og hvor det private synes at flyde ind i det offentlige. Paralleltilværelsen til vores virkelige liv udleves på sociale hjemmesider (SNS), og vores repræsenterede og oftest forbedrede identitet er vores FB Avatar (Cameron, 2009). Dette medfører mange spørgsmål om det private versus det offentlige, hvordan vi socialiserer, om de to typer væren er separate, og hvordan vores virtuelle socialisering er identitetsskabende. Denne opgave vil starte med en diskussion af det private og det offentlige rum i forhold til Jürgen Habermas (1971)og Niklas Luhmann s (2002) teorier, hvorefter der følger en mediehistorisk analyse af FB i forhold til tidligere SNS, der ligesom FB rummer både det private og det offentlige. Derefter følger en analyse af en FB- profil, udfra FB s multimodale univers. Der benyttes derfor adskillige teorier for at udføre en semiotisk analyse, der både inkluderer det verbalsproglige samt visuelle elementer og disses samspil. Af teoretikere skal især nævnes Malene Charlotte Larsen (2009, 2012), hvis analyser af unges tilgang til SNS illuminerer funktionen af FB- kommunikationen. Derudover benyttes Lisbeth Klastrups (2010) kategorisering af FB- statusopdateringer. Roland Barthes (1964) semiotiske billedanalytiske begreber om den denotative mening (den leksikale betydning) i forhold til den konnotative (de symbolske og kulturelt etablerede, kodificerede fælles- associationer (Gripsrud, 2007, s. 126)) anvendes også. Jørgen Riber Christensens (2011) opdaterede udgave af Barthes tekstlige forankringsprincip benyttes dog, da disse synes mere relevante i det multimodale FB univers. Nogle af Roman Jakobsons seks basale kommunikationsfunktioner (1960) bliver benyttet for bedre at illustrere den kommunikative funktion af meddelelser og statusopdateringer på FB. FB bliver derefter kort analyseret i forhold til Web 2.0 begrebet. Til sidst følger en kort konklusion af den samlede analyse.

5 5 Det private og det offentlige Denne sektion vil undersøge filosoffen Jürgen Habermas opdeling af det private og det offentlige i forhold til Niklas Luhmanns offentlighedsbegreb. Disse teorier bruges til at diskutere begreberne i en sammenligning imellem FB og tidligere relevante medier, der indeholder både det private og det offentlige. For at illuminere FB s relation til det private og det offentlige, er det nødvendigt at definere disse. Habermas definerede disse ud fra fire kategorier, der dog er opdelt i to overordnede. Dels er der privathed, der indeholder intimsfæren, hvor alt privatliv hører under, og socialsfæren, der inkluderer alle aktiviteter forbundet med private virksomheder (samfundsmæssig reproduktion). Dertil er der offentlighed hvori medregnes en kulturel offentlighed, såsom foreninger, religiøse instanser og medier, samt den politisk offentlighed, hvilket er de parlamentariske organisationer (Habermas, 1971). Habermas sfære- model forudsætter en opdeling af det private og det offentlige. De to begreber er analyseret ud fra en modsætningsfuld begrebsdikotomi, hvorimod nyere SNS, såsom FB netop synes at udviske grænsen imellem det private og det offentlige, hvilket vil blive nærmere belyst senere. Habermas erkender, at en del af den politiske debat foregår via medierne, hvor pressen dels er meningsdannende og dels vagthund mht. magthaverne. Den tidligere avispresse formidlede således holdninger og nyheder og engagerede folket i det offentlige rum. Fibriger påpeger, at mange ser pressen som en demokratiets hyrdehund (2009, p. 44), idet pressens formidling af samfundsrelevante oplysninger skaber kohæsion i et samfund. Fibriger ser en nyere tendens, hvor overfloden af nyheder gør medierne til gatekeepers (s.44), og hvor journalister muligvis ligger under for kommercielle interesser. I Niklas Luhmanns senmoderne offentlighedsbegreb ses pressen også som gatekeepers (2002). Offentlighed anskues som et netværk af medierede kommunikative systemer på tværs af det private og det offentlige. Disse systemer observerer hinanden og sig selv og reagerer derefter selvorganiserende alt efter fortolkningen. Især FB synes at operere ud fra det selvorganiserende princip, hvor selve individet er i centrum i et egocentrisk fællesskab (Boyd & Ellison, 2007). Det offentlige rum har ændret sig i takt med den teknologiske og demokratiske udvikling i det danske samfund. Ifølge Fibriger eksisterede en egentlig offentlighed ikke før tallet, hvor de første aviser og tidsskrifter kom på gaden. Den frie presse blev

6 6 først en realitet på baggrund af vedtagelsen af Den Danske Grundlov, der bl.a. indholdt den første proklamationen om ytringsfrihed (5. juni 1849, 91). Efterfølgende har det været først aviser, så ugeblade, radio og tv, der har præget den offentlige debat. Læserdeltagelsen var dog begrænset til læserbreve, indlæg og kronikker (Fibriger, 2009, p. 41), og medierne var kontrolleret ovenfra, og brugerne var blot modtagere i stedet for aktive medspillere. FB i forhold til tidligere relevante medier Frigivelsen af WWW 1 i 1993 til gratis brug, kombineret med brugervenlige browsere, gjorde adgangen til hjemmesider og hele nettet nemmere. De tidligere SNS bestod i starten mest af e- mails og chatsider. Interaktionen foregik på chat- sider og i debatforum, men aktivitetsniveauet var ikke nært så højt som på FB i dag, og kommunikationen foregik imellem fremmede, hvor der ikke var nogen decideret brugerprofil som på FB. Samlingspunktet var således ofte ud fra interesseområder i stedet for etablerede venskabskredse, eller via hjemmesider. Men nettet var stadig styret af en central kontrol, der sendte information ud til mange brugere, beskrevet som et push. Med SNS kom større brugerkontrol, hvor brugerne lavede deres egne push og pull, det første eksemplificeret i, når man f.eks. videresender en viral video til en ven. Det globale FB, det danske arto.com, MSM Messenger, dating- sites, blogging, podcast og senere Twitter og Instagram er alle eksempler på SNS, der netop indeholder en blanding af det private og det offentlige. Fælles for MySpace, Arto, Friendster, Tribe.net og FB er de synlige profiler og vennelisten af medbrugere. Mens Friendster og Tribe.net er åbne for alle uanset om man er medlem eller ej, kører LinkedIn, der bliver brugt til at profilere brugeren i forhold til job og professionelle sammenhænge, med en brugerbetaling, der afgør, hvor mange funktioner, der er adgang til. MySpace lader brugeren vælge, om man vil have en offentlig profil, eller kun vil have ens profil synliggjort blandt venner. Men MySpace kræver mere af dets brugere, idet man selv skal designe sin side. Derudover er MySpace tæt forbundet med musikkulturen. På FB og Arto har man automatisk en offentlig profil, med mindre man ændrer brugerindstillingerne. Arto er forblevet et SNS for børn og unge, og dets sprælske 1 Internettet eksisterede allerede, men WWW er et elektronisk program, der håndterer hyper- forbundet dokumenter og faciliterer links (Bay, 2013).

7 7 forside synes da netop også at markere dette (Fig 1). Men ligesom FB er det afhængig af dets annoncer. Nation X (Fig 2), der er for lidt ældre unge, startede året før FB, Fig 1. Arto startside men er også forblevet dansk, den ret afpillede forside signalerer en vis voksenhed, og børn henvises da også venligst til Arto. Fig 2. NationX.dk startside Forskellen imellem Arto og NationX versus FB er også, at de to første er danske, hvorimod FB er et globalt fænomen. Hvor man i de ovenfornævnte SNS identificerer og accepteres af venner, er blogging anderledes. Her er der ikke tale om en tovejs identifikation, men en envejs indentifikation, hvor man derimod bliver fan eller follower. Synliggørelsen af vennelisten er dog fælles for alle, bortset fra Linkedln, hvor man kan fravælge det.

8 8 Kommunikationen på SNS kan dels være privat (ligesom en webmail) eller offentlig. Nogle har derudover instant messaging, såsom FB. FB blev en realitet i 2004, hvor Mark Zuckerberg startede det som et kommunikationsnetværk imellem studerende på Harvard. Efterfølgende blev FB etableret til brug for andre studerende. I 2006 var FB en global institution, og kun et år efter lanceredes FB s nye interaktive FB Platform (F8), hvor man kunne skabe apps, der interagerede med FB s egenskaber. Den eksponentielle udvikling kan læses ud af medlemstallene, hvor der i 2007 var 42 millioner aktive bruger, er der i May 2013 over en milliard (Facebook.com, 2013), og den månedlige trafik overgår alle andre SNS (Fig 3). Fig 3. De 10 mest populære sociale netværkssider i verden Rangliste Websider/Sites Anslået antal besøgende månedligt 1 Facebook Twitter Linkedin Pinterest MySpace Google Plus DeviantArt LiveJournal Tagged Orkut (Tabel lavet ud fra data fra Top 15 most, May 2013) FB er nu det største sociale globale netværk. For at være aktiv på FB er det nødvendigt at oprette en personlig profil, en slags hjemmeside, hvor navn, alder, køn og evt. et billede indsættes. Derefter kan man linke med venner, hvilket oftest er eksisterende social kontakter. Man kan holde ens informationer privat, men det skal aktivt vælges, hvorimod væggen indbyder til offentlige statusopdateringer eller kommentarer fra venner. Det verbalsproglige element kan både være direkte, såsom chat, eller asynkron, som i beskeder på væggen

9 9 eller privat. Man kan uploade fotos, hyperlinks til f.eks. YouTube eller nyheder, eller spille spil med vennerne. FB er således multimodalt og brugerstyret. Luhmanns teori, at den konstante nyhedsstrøm i de nye medier nødvendiggør brugerselektivitet, kan ses i forhold til udvekslingen af bl.a. virale reklamer og politiske kampagner på FB. Denne push og pull imellem venner virker som et filter, idet venner allerede har blåstemplet det afsendte, opfattes det muligvis som mere relevant, sandt eller sjovt. På FB bliver man således sine venners og sin egen gatekeeper til offentligheden, for at bruge Luhmans retorik. Haberman s opdeling af det private og det offentlige bliver udvisket i FB s synliggørelsen af det private i det offentlige rum, hvilket inkluderer den venskabelige interaktivitet. Men FB s udvikling er også gået fra udelukkende at facilitere kontakt imellem venner, til at være et springbræt til hele det globale netværk igennem hyperlinks og uploads. Men synliggørelsen af de sociale netværk, og de ting man synes om, kan bedømmes, fordømmes, latterliggøres eller bare sammenlignes med f.eks. egne antal venner eller søde beskeder fra venner. Brugernes repræsenterede identitet er således stærkt forbundet med de visuelt repræsenterede sociale netværk på ens egen FB- side. FB er dog ikke som internettet, et åbent netværk. Det er lukket, med mindre man er registreret bruger. Registreringen og den enorme netværksaktivitet har vist sig at være utrolig profitabel for FB, og med det kan man sige, at det private er blevet offentligt eje. FB omgås den dansk lovgivning, da det er et amerikanskejet firma og er underlagt amerikanske love, hvor det er tilladt frit at sælge information om medlemmer til diverse reklameselskaber og firmaer. Det er desuden blevet et politisk redskab, der benyttes af politiske engagerede fra formidlere af græsrodsbevægelsers budskaber (f.eks. change.org) til præsidenters politiske budskaber og synlige tilstedeværelse (Fig 4).

10 10 Fig 4. Barack Obamas FB profil FB s egen agenda, drejer sig om profitabilitet. Men FB har desuden skjulte holdninger, der kommer til udtryk, når f.eks. billeder af brystopererede kvinder, og mødre, der ammer, bliver slettede af FB, hvorimod voldtægts inciterende FB- sider (Fig 5) eller misogynistisk sprogbrug får lov at stå, som beskrevet i mærkesagen Demand Facebook Fig 5. Eksempel på misogynistisk FB side, som FB endelig har slettet. Removes Pages That Promote Sexual Violence. FB- sider som Kicking sluts in the Vagina, You know she s playing hard to get when you re chasing her down an alleyway blev først taget ned af FB maj 2013 efter 10 måneders kampagne (Facebook Vows To Crack Down On Rape Joke Pages After Successful Protest, Boycott (Benneth- Smith, The Huffington Post, 2013)), men kun efter annoncører blev involveret. Til konklusion har FB i forhold til tidligere SNS formået at engagere brugere mere i det offentlige rum vha. pull / push. Det har en større multimodal brugerflade, men er

11 11 ikke frit som selve nettet. FB er guidet af kommercielle interesser og kører en offentlighedspolitik, hvor f.eks. misogynistiske diskurser og snerpethed i forhold til den nøgne krop kommer til udtryk. De private oplysninger, FB har på dets brugere, bliver solgt til firmaer, og bliver derefter offentlig eje. Derudover er FB ikke, som f.eks. Arto, underlagt dansk lovgivning, og er derfor meget sværere at regulere i forhold til nationale interesser og lovgivning. Analyse af FB side Til analysen af FB profilen er der givet skriftlig konsensus (samtykke) fra profilens ophavskvinde (herefter G), dog er alle navne og ansigter blevet sløret for at beskytte alles anonymitet. Denne analyse vil kun beskæftige sig ganske kort med enkelte elementer af FB s standardlayout 2, da den ikke repræsenterer noget valg fra brugers side. FB s layout er markeret af en blå bjælke foroven, der fungerer som en navigationsbjælke, hvor dets logo står markeret i hvidt på blåt (Fig 6). Dette er FB s egen overordnede profil, der dels markerer dets brand, og dels fungerer som hyperlink til nyhedsopdateringen. Derudover er der hyperlinks overalt. Fig 6. Facebooks brandede startbjælke designet er strømlinet og brugervenligt samt forudsætter ikke nogen kendskab til hjemmesidedesign. Den blå farve udstråler desuden ro og autoritet, og kombineret med de rene linjer, er designet let at gå til. G s profilbillede (Fig 7) til venstre fanger først umiddelbart blikket. Det forestiller en storsmilende G, der ser direkte ind i kameraet iført sort festlignende tøj med en vis udringning og kontrastfuld make- up. Hun holder en overdimensioneret flaske vodka. Flasken er horisontal, og ligger sig farvemæssigt tæt op af det store horisontale billede, der nærmest virker som baggrund for det mindre billede. G s foto er derimod roteret 45 grader, men beskåret ifølge de horisontale linjer på FB s layout. 2 Det faste layout er grundlaget for at FB- profilen ikke er blevet analyseret udefra en hjemmesideanalyse model, idet dette netop begrænser designmulighederne for FB- brugere.

12 12 Konnotativt peger tilstedeværelsen af flasken, det store smil, G s make- up og hendes beklædning på en glad, åben, festlig og kropsbevidst ung kvinde, der er fuld af selvtillid. Fig 7. G s profilbillede Men for at forstå billeder fuldt ud må de relaterede verbalsproglige tekster analyseres i forhold til billederne. Roland Barthes teorier om hvorledes verbalsproglige tekster enten forankrer et billede, og dermed præciserer billedet mening, eller afløser det, som i en tegneseries verbalsproglige tekst (1964), er blevet videreudviklet af Jørgen Riber Christensen (2011). Idet de fleste digitale tekster er multimodale, må aflæsningen af disse montager foregå med henblik på en afkodning af alle elementer. Riber Christensen udvider forankringsbegrebet til hvad han kalder paratekster. Paratekster består af en modertekst, hypoteksten, peritekster, som er fysisk forbundne til moderteksten som f.eks. titlen til en bog, og epitekster, der er fjernet fra hypoteksten som f.eks interviews. Parateksterne kan være autografiske, dvs. lavet af forfatteren til hypoteksten, eller allografisk, såsom venners kommentarer til en statusopdatering på FB. Denne verbalsproglige forankring er ofte nødvendig, da billeder er polysemiske og dermed ikke entydige i deres umiddelbare udtryk (Christensen, 2011). Det horisontale billede bag G s profilbillede, bærer den forankrende tekst, G s fulde navn, dvs en reel peritekst. Derudover ligger der en anden verbalsproglig tekst bag navnet, der er en indforstået kommentar til G s person. Hvis man trykker på billedet dukker den fulde (t- shirt) tekst op: Short people. God only lets things grow until they are perfect. Some of us didn t take as long as others!!!! G gør således opmærksom på sig selv som short, og udsiger en fandenivoldsk holdning til dette. Den repræsenterede identitet afspejler en stærk pige, på trods af de mangler eller fejl, hun gør læseren bevidst om. I kolonnen nedenunder til venstre finder man om, hvorunder G har udfyldt hjemby, arbejde og studier (jura på Københavns universitet). Dette peger på en aktiv bruger, der vil ses, da mange ikke nødvendigvis udfylder denne kolonne. Derudover står

13 13 G markeret som værtinde, en nyere up- market betegnelse for servitrice, som bliver brugt på natklubber. Studierne og studiejobbet er mht. social status konnotativt hinandens modsætninger. Brugen af synonymet værtinde synes at være et forsøg på at løfte servitrice jobbet op fra dets lave sociale status. Under om findes Billeder, der er opdelt i Billeder af G, Billeder, og Album. Der er i alt 749 billeder, hvoraf ca. 60% er festbilleder (Fig 8, bedømt ud fra aktivitet (drikke, dans), antal mennesker, påklædning). G er selv tilstede i de fleste af billederne. Fig 8. Festbilleder Billederne er fortrinsvis af piger, og mestendels iført fuld make- up og kropsnært tøj, der viser en del hud. I ca. 50% var G med, 28% af billeder af G var kun af G, og kun 5% af alle billederne var af familie. Hvad kan der så udledes fra disse tal? Først og fremmest støtter det Larsens teorier, at online og offline smelter sammen, idet en del af billederne har kommentarer knyttet til sig fra de unge, der var med til festerne (Fig 9), der er altså tale om allografiske parentetiske tekster. Dvs. de er dels venner med G Fig 9. Festbillede med autografisk og allografisk peritekst online dels offline. Derudover foregår der en løbende opdatering, især efter fester eller

14 14 lige inden. Som når veninde skriver en multimodal tekst på G s væg, der inkluderer et billede af G på venindes telefon (Fig. 10), hvor beskeden nærmest får en metasproglig funktion 3, idet billedet refererer til, at der sendes en besked fra mobilen til G. det illustrerer også, hvorledes det private er blevet offentligt. Fig 10. På vej til fest Men selve den konstante billedelige opdatering kan også ses som en del af den fatiske kommunikation, som Larsen beskriver som værende en måde at holde venskaber ved lige eller bekræftige hinanden i venskaberne (Larsen, 2009, p. 53). Det markerer, sociability (Simmel, G. Ifølge Larsen (2009, p. 53), en legende selskabelighed (p. 53), hvor selve kommunikationen er formålet. Billederne og deres paratekster er især bevis på, hvad Larsen beskriver som en fælles identitetsdannelse, hvor man flittigt skriver om og afbilder hinanden (2012, p. para 4). Den offentlige iscenesættelse af vennerne tydeliggører deres identitet, men konnotativt også den profileredes identitet. Larsen bruger dog den fatiske definition udelukkende fra en verbalsproglig vinkel, hvor denne opgave også ser de mange billeder som afventende og indbydende i forhold til venners kommentarer, og bekræftigende i venskabet uden f.eks at sige andet end hva så? Billederne illustrerer også den visuelle og offentlige sociabilitet, som FB og G s profil især har inkorporeret i deres udtryk. Den fatiske betydning af billederne er dog blot en del af billedernes polysemiske betydning. Derudover illustrerer dette kontinuerlige 3 Roman Jakobson var den der introducerede begreber angående de kommunikative sprogfunktioner, hvor metasproglig refererer til det at kommunikere, og fatisk betyder at det kommunikeredes eneste funktion er at vedligeholde kontakten imellem de kommunikerende.

15 15 (fortrinsvis tidskronologiske) flow af billeder, hvad Jakob Jensen beskriver som en sjette sans (2009, p. 97) eller, som betegnet med Larsens ord, en følelse af konstant tilstedeværelse (2009, p. 56) i det offentlige rum. Perifere såvel som nære venner kan følge billederne og dialogerne, og båndene til alle styrkes. Mht. aktørerne på fotografierne, så er de fleste bevidste om kameraet og interagerer med det ofte i sjove eller lettere provokerende positurer. På de fleste er aktørerne centralt placeret og ofte er det G med en eller to venner omkring sig. Det er således vennerne, de fælles fester og G selv der er centrale i fotosektionen, og de unge synes at udvise en udpræget bevidsthed i forhold til fotografiets identitetsskabende funktion. Under albummer er billederne opdelte i sektioner, der enten refererer til specifikke begivenheder Prag 2012, Nytår, Galla 2012 eller til tidligere profilbilleder eller tidlinjebilleder. Desuden er der Tøj og sko sælges og videoer. Den sidste indeholder fire videoer af maximum varighed af knap to minutter hver. Titlerne er: 31. december :30, med den autografiske peritekst Der er vist ingen tvivl om at det her er ren filetfest!! Epic!! Godt nytår!! Og hvor alle deltagere er blevet tagged (dvs deres navn er nævnt som en hyperlink, til deres egne FB profiler, fordi de var til stede) af G. En pige skriver, at hun vist ikke skulle tagges, en anden, at hun vil tagges. Denne tagging tages altså alvorlig, og kan muligvis ses som en markør af de venner, man er tættere på, og at blive udeladt markerer derfor en mindre tæt venskabsrelation. Omvendt, at blive tagget, hvis man ikke var til stede, opfattes som forkert, i hvert fald nok til at skulle rettes. G undskylder da også efterfølgende for den forkerte tagging, og markerer derfor en accept af denne sociale FB konduite. I den næste video af meget dårlig kvalitet, hvor den autografiske peritekst er Crazy girls, ser man G danse vildt omkring sammen med en veninden. Der er endnu en forklarende peritekst : Remember girls? Her er opskriften på hvorfor T og jeg altid scorer så fandens mange fyre!!! Hehehhehheh (igen med efterfølgende tagging). I de to følgende videoer, den ene med periteksten Når vi er bedst, hvor G og veninden kører på scooter i Barcelona, og en Gammel video (2007), hvor G alene er i fokus i en video fra en restaurant, hvor hun propper sig med pomfritter og griner højlydt med veninderne, mens hun kommenterer, hvad hun gør. Periteksten er: En video jeg burde have sat ind for længe, længe siden tøser. Det er altså fortrinsvis G, der er i fokus; hun kører scooter, danser vildt nok til at scoore fyrer og propper sig for sjov. Konnotativt er G en ekstrovert, seksuel aktiv, og go til at få fat i fyrene. Videoerne fungerer som

16 16 hypotekster, hvortil periteksterne selv har peritekster, men videoerne og billederne er jo selv paratekster til den overordnede profil. Venskaber og fest er igen i fokus, og tagging er den inkluderende markør udadtil i forhold til, hvor tætte venskaberne er, derudover synes der at være en vis social FB konduite, de unge følger. Under billeder, finder man venner kassen, hvor der ovenover er markeret, hvor mange man har til fælles med ejeren af den profil, man er inde på. G har valgt ikke at vise, hvor mange og hvem alle hendes venner er. Dette markerer et fravalg i forhold til enten forfatteren af denne opgave, eller i forhold til alle venner, men også en viden om de udvidede indstillinger, som man kunne forestille sig, er relevante i forhold til at flere ældre årgang er på vej ind på FB (Fig. 11), dvs. flere generationer af familier er til stede og ønsker muligvis ikke at dele alt med hinanden. Fig 11. Væksten i brug af FB i de forskellige aldersgrupper (Nielsen, 2013) Det kunne også tænkes, at G ikke føler noget behov for at offentliggøre, hvor mange og hvem hendes venner er, men det er fotos og venners og egne kommentarer i stedet, der er med til at markere hendes identitet. Den efterfølgende rubrik steder har hyperlinks til Frøken Nielsen natklubben, hvor G arbejder og til et fitness center. G subskribere således til forbedringskulturen, hvor hun ønsker sig at sikre sin fitness, hun er bevidst om sin krop, hvilket suppleres af det kropsnære tøj hun bærer på billederne. Rubrikken med musik har 17 synes om. Disse inkluderer bands, der er oppe i tiden i G s aldersgruppe (20+ (opgavens forfatters egen bedømmelse)), såsom Tina Dico, Suspekt, Coldplay og Medina med direkte hyperlinks til musiktjenesten Spotify. Men derudover er der fire interessante anomalier i forhold til de andre: Danske piger er de smukkeste (Fig 12), hvor periteksten er fællesskab, den ukendte (bedømt på hans 58 synes om ) musiker fra København DynamicsBeats og producerne Animal Production (272 likes) og Hansi Hinterseer. Danske Piger er de Smukkeste i

17 17 verden!!! markerer konnotativt en patriarkalsk diskurs, hvor kvinder bedømmes på deres udseende i stedet for evner, som der ses i parateksterne nedenunder: Fig 12. Danske Piger er de Smukkeste i Verden G viser ved sine synes om, at hun har kontakt til det lokale musikliv i København, hvilket konnotativt muligvis gør hendes repræsenterede identitet lidt anderledes og tilfører et islæt af kunstnerisk viden udover den gængse. Tilføjelsen af Hansi går derimod på tværs af generationer, idet denne kunstners koncerter fortrinsvis har et midaldrende publikum. Denne kunstner kunne evt. være tilført som en joke eller vitterlig være en reel synes om muligvis påvirket af forældres smag. G har kun tilføjet ét spil på sin profil, hvilket enkelt markerer, at det ikke er det, hun bruger FB til, ej heller er det fjernsyn, da hun kun har tilføjet fem tv- programmer. Fire af dem er humoristiske, mens to af programmernes centrale emner omhandler lesbiske og bøsser. Dette kan konnotativt aflæses, som at G er frisindet og tolerant mht. folks seksuelle tilhørsforhold eller har en reel interesse. Derimod er der 54 generelle synes godt om tilkendegivelser. De største kategorier tilhører natklubber, produkter, underholdning og humor (forfatteren til denne opgaves inddeling). Den ene gruppe, G synes godt om drejer sig om kønspolitik: Hvis piger er billige, er drenge fanme gratis, hvilket nærmest er en protest på pigers vegne over at få tilføjet mærkatet billig. Men samtidig har G synes godt om blondiner er frækkest, hvilket synes at give nogen diskrepans i budskabet, idet denne gruppe subskriberer til et stereotypisk og chauvinistisk kvindesyn. Derudover er der grupperne lave piger er lækrest, vi elsker når mor betaler, og et plastikkirurgisk firma, som skiller sig ud. Idet G gør opmærksom på sin højde igen, problematiseres den,

18 18 og udseendet står igen frem som vigtigt, hvilket konsolideres i tilstedeværelsen af det plastikkirurgiske firma under synes godt om. At G elsker når mor betaler kunne konnotativt læses som en mangel på økonomisk uafhængighed i forhold til forældrene, selvom studiejobbet modsiger dette. De fire grupper på G s profil drejer sig dels om en natklub, salg/bytte og humor, hvilket tidligere er nævnt i andre afsnit, og derfor ikke vil blive yderligere analyseret, hvilket også er tilfældet med G s seneste aktivitet, hvilket var at gå på arbejde på natklubben. Lisbeths Klastrups analyse af FB- statusopdateringer som sociale fortællinger indeholder fire typer: de øjebliksrapporterende (fig 13), episodiske (fig 14), dramatiske (fig 13) og forhandlingsvenlige (fig 15) (2010). Larsen tilføjer den venskabsvedligeholdende (2010), og de fleste af disse er da også repræsenterede. Som for eksempel den fatiske kommunikation, som tidligere nævnt, som hallo din smukke Fig 13. Dramatisk øjebliksrapporterende statusopdatering Fig 14 Episodisk statusopdatering med brug af ikonografisk paratekst tøs, jeg savner dig altså, der dog her bliver afløst af hvad Klastrup kalder forhandlingvenlige (2010): øøøhm er det ikke snart mig, der giver noget mad hos mig snart?? Hvilket igen er efterfulgt af to ikoner (hjerte og smiley) som paratekster, der konnotativt er værdimarkører for venskabets nærhed (Fig. 15). Derudover er der brugt, hvad Larsen kalder et kærlighedssprog imellem pigeveninderne, såsom smukke, musse, sveskemus (Fig 15) etc.

19 19 Fig 15. Fatisk blandet med forhandlingsvenlig kommunikation og kærlighedssprog Afsluttende skal det siges, at G s identitet er især repræsenteret i det visuelle element af fotografier, der enten viser hende i byen med vennerne eller alene. Den kropsligt repræsenterede identitet i billederne synes også konnotativt at være vigtig for G, hvilket er sagt i forhold til de mange billeder af G især iført tætsiddende tøj og visende megen bar hud, den gentagende reference til hendes højde, blondine- status, og tilstedeværelsen af den plastikkirurgiske klinik i hendes synes om rubrik. Der bliver flittigt brugt kærlighedssprog og kærligheds- ikoner i form af hjerter imellem veninderne for at markerer de tætte venskaber i det offentlige rum. Andre ikoner såsom smileys symbolisere en emotionel status i forhold til en tekst eller et billede, og er hypotekstens paratekst. Der gøres meget flittigt brug af diverse paratekster, der forankrer både tekst og billeder på FB, disse er både autografiske eller allografiske. G forsøger at sikrer sig, at en aflæsning af hendes profil ikke er enentydig, og hun inkluderer således hendes status som jurastuderende ved siden af jobbet som natklubværtinde, men en vis modsætningsforhold synes at opstå på det kønspolitiske område, hvor G delvist subskriberer til et patriarkalsk kvindesyn mht. hvordan en kvinde skal se ud, og vigtigheden af udseendet, men ikke hvordan en kvinde traditionelt skal opføre sig (G er udadfarende, kører scooter og er seksuel bevidst (scorer fyrer)). Hendes identitet er formuleret af venindernes paratekster til egne hypotekster i det offentlige rum. Det private bliver offentligt i form af billeder, hypotekster og paratekster, men også når G f.eks. direkte eller indirekte reflekterer over sin højde.

20 20 Den enorme interaktivitet på FB, som er beskrevet ovenover, er kun mulig, fordi teknologien bag internettet tillader det. Internet entreprenør og guru Tim O Reilly opfandt begrebet Web 2.0. Efter internetboblen sprang, analyserede O Reilly hvilke træk, de internetfirmaer, der havde overlevet, havde til fælles. Disse firmaer forstod at bruge WWW som en kollektiv intelligens vha. et netværk af hyperlinks, en analogi O Reilly byggede videre på, idet han så hyperlinks som hjernesynapser og som selve fundamentet til et ægte demokratisk WWW. Hyperlinks bliver ligesom hjernesynapser forstærkede ved hyppig brug her fra den kollektive aktivitet af alle WWW- brugere. O Reilly nævner bl.a. ebay og Amazon som to giganter, der overlevede pga. deres store brug af hyperlink og interaktivitet. Amazon især formåede i forhold til Barnesandnoble.com at aktivere dets brugere til at anmelde produkter, og derudover promoverede Amazon f.eks. de mest populære produkter, i stedet for nødvendigvis egne først. Dermed kan man sige, at der opstod en vis troværdighed, idet de ikke selv promoverede produkter, men lod brugerne om det. Andre innovative firmaer har derefter benyttet sig af netop denne form for brugerdrevet websider, hvilket O Reilly ser som en demokratisering af nettet, hvor netværket konstant forstærkes af interaktivitet imellem brugere, hvilket producerer en mere kritisk tilgang til produkter og websider. Wikipedia, som er en brugerdrevet online encyklopædi, hvor det er brugerne, der skriver og redigerer, er et eksempel på netop denne større interaktivitet. Den nye teknologi, kaldet RSS, tillod, at man udover at linke til for eksempel en enkelt side også kunne abonnere og løbende bliver notificeret, hvis siden senere opdateredes. En blogs kronologiske format kombineret med den nye teknologi RSS betød, at et mere levende og engageret internet opstod. Kombineret med permalinks 4, gjorde det det nemmere at finde tidligere indlæg via søgemaskiner, og disse links blev derfor mere omfattende og præcise. Linkene kunne så senere blive brugt af søgemaskiner og brugt i både privat og især kommerciel øjemed. Den selvreferentielle natur af blogging og FB, hvor der kommenteres på andres sider, er således med til at forstærke trafikken på diverse links. Brugerkontrollen og interaktiviteten, som Web 2.0 har medført, er netop hvad FB fuldt ud har benyttet sig af, og hvor de tidligste SNS var begrænsede til at indeholde vennelister, har FB formået at knytte det rent sociale element til den globale nettraffik ved at gøre det muligt at bl.a. uploade videoer, musik og hyperlinke til sites udenfor FB. 4 Et permalink er defineret som et permanent link, og er et udtryk for den internetadresse (eller URL), der bruges til at tilgå en specifik side (Bruun, C., 2013).

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4. Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S.

VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4. Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S. FACEBOOOK SIDER 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VÆLG KLASSIFIKATION S. 3 UDFYLD BASIS INFORMATION S. 4 Om sektionen S. 4 Upload profilbillede S. 5 Tilføj til favoritter S. 5 Facebook reklamer S. 6 FORSTÅ ADMINISTRATIONSDELEN

Læs mere

Internettet og Web 2.0

Internettet og Web 2.0 Internettet og Web 2.0 Internettet er et verdensdækkende IT-netværk. Det bygger på det netværk, som USA opbyggede under den kolde krig for at sikre, at selv en atomkrig ikke ville stoppe kommunikationen.

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK 10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK (223) Kommentarer21. maj 2012 Denice Brun underfacebook, Sociale medier Vi bruger i gennemsnittet 6 timer om måneden på Facebook, derfor kender de fleste nok de gængse

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

Facebook optimal profilopsætning

Facebook optimal profilopsætning Facebook optimal profilopsætning 1. At sociale netværk på nettet er mere brugte end nogensinde kan ikke komme bag på nogen. Efter de seneste års fokus på Myspace, har Facebook nu taget føringen som det

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen

Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen 14. marts 2016 Facebookmanual til frivillige i Mødrehjælpen Indhold 1. Sådan opretter du en side... 2 2. Sådan giver du rettigheder til dem, der skal administrere siden... 3 3. Sådan ændres sidens URL/brugernavn...

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Opret en konto

Opret en konto www.google.dk Opret en konto Hvad siger Google? Søg på dit navn Søg på din mærkesag Søg på et lokal emne, som optager dig Søg på regionens navn Hvem er vi Hvem er du? Hvordan formidler du dine budskaber?

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Sociale netværkstjenester for unge

Sociale netværkstjenester for unge - Om unges brug af sociale netværkstjenester på internettet Oplæg ved temadag om Sociale teknologier i fremtidens bibliotek 2.0, Danmarks Biblioteksskole, den 27. september 2007 Malene Charlotte Larsen

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook.

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook. Konceptbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1) Titel 6) Produktion 2) Konceptet 7) Visuel udformning 3) Forløb 8) Opsætning 4) Målgruppen 9) Facebook 5) Påstanden 10) Brugskontekst Titel Titlen for konceptet

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen 1 Girls - Break up app Om Tv serien I serien følger vi hovedpersonen Hannah og hendes tre veninder, der alle er i starten af tyverne og bor i New York. Vi følger deres venskaber, kærlighedsliv og forsøg

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

Web 2.0. Af Frederik Adamsen. Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion...

Web 2.0. Af Frederik Adamsen. Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion... Web 2.0 Af Frederik Adamsen Indholdsfortegnelse Definitionen af Web 2.0... 2 Problemstilling og løsning... 2 Udvikling af produkt... 3 Tankegang... 4 Konklusion... 6 Frederik Adamsen Kom/IT Web 2.0 Side

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Sådan bruger du Facebook sider

Sådan bruger du Facebook sider Sådan bruger du Facebook sider Timeline designet er på samme måde som i de personlige profiler. Det giver mulighed for at lave en flot designet side for sin virksomhed, organisation eller forening. Siderne

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

En guide til at begå sig på de sociale medier

En guide til at begå sig på de sociale medier En guide til at begå sig på de sociale medier Tiltræk flere gæster med de sociale medier 66% forbrugere siger, * afat alle de besøger en restaurants side på de sociale medier, før de spiser der For at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit- kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 OM MIT KVARTER... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit Kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter... 4 KVARTER-FUNKTIONER

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Web 2.0. Dig, mig og nettet 2006 Tankevirksomheden A/S Badstuestræde 1 DK-1209 Copenhagen K +45 70 25 55 77

Web 2.0. Dig, mig og nettet 2006 Tankevirksomheden A/S Badstuestræde 1 DK-1209 Copenhagen K +45 70 25 55 77 Web 2.0 Dig, mig og nettet Erland Riis Lavsen Direktør i Tankevirksomheden A/S Kommunikationsuddannet (semiotiker) Fokus på strategi og markedsføring Entrepreneur 1 Agenda Web 2.0 (og 1.0 ) Send et link

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Thomas Dambo Winther Designskolen - Interaktions design Musiker og Kunstner DR - Facebook konsulent

Thomas Dambo Winther Designskolen - Interaktions design Musiker og Kunstner DR - Facebook konsulent Hvem er jeg: Thomas Dambo Winther Designskolen - Interaktions design Musiker og Kunstner DR - Facebook konsulent Ca. 30.000 Venner på Facebook Ca. adgang til 1.5 millioner bruger Hvad er Facebook: Verdens

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Medier, platforme og content

Medier, platforme og content Medier, platforme og content Sociale medier, de store spillere Facebook LinkedIn Instagram Pinterest Twitter Snapchat Youtube Podcast 1,1 milliard brugere i alt DK: 3.500.000 månedlige brugere (45-75 %)

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

SOS Børnebyerne Facebookmanual

SOS Børnebyerne Facebookmanual SOS Børnebyerne Facebookmanual Manual til brug af Facebook for SOS-lokalgrupper 2014 Facebookmanual til SOS-lokalgrupper Denne manual er til de SOS-lokalgrupper, som er på Facebook eller ønsker at oprette

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen

Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave. 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Kampagne Kommunikation/it Eksamens opgave 30-04-2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Mette Møller Jensen Indhold Indledning... 3 Budskab... 3 Målgruppe... 4 Medie... 4 Kommunikationsmodel... 5 Produkt... 6

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

Microsoft indgår samarbejde med Facebook og Arto

Microsoft indgår samarbejde med Facebook og Arto Pressemeddelelse 30. april 2009 Microsoft indgår samarbejde med Facebook og Arto Microsoft ønsker at gøre online-livet nemmere for deres brugere og indleder derfor et samarbejde med Facebook, der er danskernes

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

Networking og Personlig branding med LinkedIn

Networking og Personlig branding med LinkedIn Foredrag hos Kost & Ernæringsforbundet 18. september 2012 Networking og Personlig branding med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

Markedsinspiration 2013 De digitale unge

Markedsinspiration 2013 De digitale unge Markedsinspiration 2013 De digitale unge Kim Angel, Head of Media 2013 Side 1 Hvorfor er studiet af de unge interessant? Værdifuld målgruppe Vigtig tid for mange beslutninger Første generationer, der er

Læs mere

10 trin til en succesfuld Facebook side

10 trin til en succesfuld Facebook side 10 trin til en succesfuld Facebook side Allerførst vil jeg gerne fortælle dig, hvor fedt jeg synes, det er, at du har downloadet denne E-bog. Det lyder måske lidt selvhøjtideligt, men jeg elsker at dele

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Ledelsens Dag, 28.10.2008

Ledelsens Dag, 28.10.2008 Ledelsens Dag, 28.10.2008 Talent er Hvad venter os? Hvordan fanges talenterne? Ledelse og udvikling af talenter Quick (and not so quick) wins. Debat og det der mangler Google: 148.000.000 hits på talent

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater Tak fordi du har downloadet denne guide! Du er nu allerede godt på vej til at skabe bedre resultater med din Virksomhedsside på LinkedIn.

Læs mere

Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav

Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav DANSK IT s anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav I Danmark har den digitale teknologi og dens hastige

Læs mere