Undervisningsmiljøvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøvurdering"

Transkript

1 Undervisningsmiljøvurdering 2012 Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf Side 1

2 Undervisningsmiljøvurdering af Adventure efterskolen Indledning Med henvisning til lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø samt Adventure Efterskolens ønske om, at vores elever og personale har et godt undervisningsmiljø, udarbejdes mindst hver tredje år, en undervisningsmiljø vurdering. Første gang i denne form i Vurderingen foretages af forstanderen og som princip to interesserede og frivillige elever fra elevrådet (valgt af de tilstedeværende elever eller meldt sig til opgaven) og tager udgangspunkt i de områder/lokaler i hvilke der foretages undervisning. Vurderingen opdeles i følgende beskrivelser: Indledning Beskrivelse af Adventure Efterskolen Beskrivelse af det miljø der er i/på skolen og de områder/lokaler i hvilke der foretages undervisning. Beskrivelsen af miljøet på skolen indeholder emner som omgangstone, måden at være sammen på, variationer i dagligdagens undervisningstilbud, undervisningsform, kendskab til hvad der gøres ved brand, rengøringsstandard, reparations tid, udenoms arealer samt modtagelse af feedback og forslag til forbedringer af undervisningsmiljøet. I den del der omhandler lokalerne listes disse og for hvert lokale laves en kort beskrivelse af, hvilken undervisning der primært finder sted i lokalet samt andre anvendelsesformål. Herefter beskrives det fysiske (sikkerheds- og sundhedsmæssige), det psykiske og æstetiske undervisningsmiljø for hvert af lokalerne. Selve vurderingen udarbejdes ved, at skolens miljø gennemgås/ beskrives, samt de tiltag der er foretaget for at skabe de optimale rammer for trivsel og et godt undervisningsmiljø. Herefter foretages en rundtur på hele skolen og hvert lokale gennemgås og eventuelle undervisningsmiljø-problemer vurderes og beskrives. Tiltag for udbedring anbefales ligesom der fastsættes hvem der gør hvad hvornår (handlingsplan), med henblik på løsning af problemet samt hvem der følger op på undervisningsmiljøvurderingens Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf Side 2

3 anbefalinger og til sidst hvornår dette gøres. Iværksatte tiltag skrives med kursiv. Beskrivelse af Adventure Efterskolen. Adventure Efterskolen blev indviet i 1992 og har til huse i den gamle folkeskole i Skelde, der ophørte som folkeskole i Adventure efterskolen er siden 1992 blev udbygget i takt med skolens elevtal og økonomiske grundlag er vokset. Administrationen er bygget til i slutningen af 90 erne, hallen i begyndelsen af 2000 og sidst er der 2010/2011 bygget en stor ny elevfløj og et helt nyt køkken. Hele skolen er holdt i gule mursten og er omgivet af et grønt område. Forstanderboligen er bygget i forlængelse af undervisningsgangen, og der er på skolens område yderligere tre huse, hvoraf det ene er udlejet og de to andre bruges som opbevaringsplads i begrænset grad og bør på sigt rives ned, til fordel for en stor boblehal til vores maritime udstyr og cykler. Skolens fysiske rammer Adventure Efterskolen Sønderjylland Skelde er en uafhængig selvejende institution, beliggende på matr. Nr. 104 og nr. 525 i Skelde. Adventure Efterskolen er beliggende på Dyntvej 113, 6310 Broager. Den nuværende Adventure Efterskolens samlede areal udgør ca m2. Bygningerne rummer forskellige lokaler og værelser. Såvel nye som ældre. Skolen har i dag plads til i alt 106 elever, og er udviklet fra 66 elever i 2006/2007 til 86 elever i 2007/ Skolens administration og klasselokaler m.m. I selve skolebygningen/hovedbygningen er skolens administration, med forstanderkontor, kontor til bogholder, elevadministration, lærerværelse med overnatningsmulighed for LÆ, lærerforberedelse, lektiecafé/it -lokale, foredragssal, opholdsrum, fitness lokale, lille møderum (gammelt baderum), tidligere kontor til studievejledning, enkelte små opbevaringsrum og tre undervisningslokaler i stue etagen og et på første sal, hvor der også er et ekstra lokale til LÆ der ønsker at sove deroppe. Undervisningslokaler Som vinkel på hovedbygningen ligger forstanderboligen, som har direkte adgang ind på gangen, hvor undervisningslokaler er placeret. I den modsatte ende med adgang udefra er skolens vaskerum placeret med indgang udefra. Her kan eleverne vaske og tørre deres Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf Side 3

4 tøj mod betaling af henholdsvis kr. 10,- og kr. 5,-. Igennem et godt samarbejde med Broager Skole, som har bygget nyt stort fysik- /kemi- / biologi- /geografilokale, foretager vi skolens undervisning i disse fag på Broager Skole. Eleverne cykler de 5 km til Broager, hvilket, tidsmæssigt, der er taget højde for i skemaet. Hovedbygning Skolen har en karakteristisk hovedbygning, bygget i Denne bygning er renoveret, samt udvidet med spisesal, elevværelser og helt nyt køkken i 2010/2011. Bygningen har et stueplan, hvor en hall fører ind til toilet, fælles baderum, 4 værelser á 4 elever pr. værelse, spisesal og en trappe op til 1. sal, hvor der er 6 værelser á fire elever, et værelse til to elever, fælles baderum og et opholdslokale. Køkkenet er bygget i forlængelse af spisesalen og opfylder alle krav til et moderne og fremtidssikret stort køkken. Der er omklædningsfaciliteter, kontor, køle-, fryserum, adskilt afdeling til det grøntsags håndtering samt rum for opvask hvor eleverne p.t. også har deres daglige gang. Køkkenet er forberedt til, at elever kan være med i køkkenet, og på sigt kan være med til madlavning og uddannelse i kost, ernæring m.m. Spisesalen. Fra spisesalen er der udgang til afrydder rum/opvasken og som tidligere nævnt ind til køkkenet. Fra spisesalen er der også en dobbelt havedør, der kun bruges i sommermånederne, og som giver adgang til en flisebelagt terrasse. Der er planer om på sigt om at udvide spisesalen så denne terrasse overdækkes og inddrages som del af spisesalen. Terrasse adskiller spisesalen og grejbanken/sygeafdeling, hvor der er to sygeværelser og lokaler hvor vores Outdoor udstyr opbevares. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf Side 4

5 Glasværksted. Til de kreative fag er der et glasværksted i selvstændig bygning mellem administrationen og den nye elevfløj. Værkstedet er udstyret med vindfang, arbejdsbord, forme m.m. samt en glasovn så det er muligt at arbejde med glasset. I et separat lokale er vores server opstillet med div. IT udstyr og kabler. Elevindkvartering I 2010/2011 byggede Adventure Efterskolen ny samlet elevindkvartering i to etager med plads til i alt 64 elever. Der er fire identiske fløje to i stue etagen og to på første sal. De består hver især af fire værelser med plads til fire elever og to fælles baderum med toiletter og to separate bade med toilet samt et fordelings/opholdsrum og en entré/vindfang. Der er udgang i begge ender af fordelingsgangen. Aktivitetsområde. Bag elevindkvarteringen er der et stort grønt område på hvilket der er projekteret, men ikke igangsat et Adventure Outdoor/Race område med henholdsvis en aktivitets- og cykelbane. Planen er at dette måske iværksættes i foråret Værkstedet er yderst veludstyret og det er ligeledes opbygget, med en stor industriport/ garageport, således at skolens trailere m.m. kan køres ind udstyr vedligeholdes. Værkstedet benyttes også af elever (under opsyn) når de skal reparere deres cykler og undervisning i cykel vedligehold gennemføres. I den sydlige ende af værkstedsbygningen er der et kreativt værksted der primært bruges til keramik, maling m.m. Skolens idrætshal er bygget som en ¾ hal(mangler 8 meter i at have fuld størrelse) Den har to store omklædningsrum med bade- og toiletfaciliteter. Hallen er opbygget med en mindre entré og et lille køkken, som kan bruges i forbindelse med arrangementer i hallen. Selve hallen er veludrustet hvad angår tilbehør (volley, badminton, lydanlæg, måltavle, håndbold, springredskaber, bolde m.m). I den vestlige ende af hallen er der etableret en klatrevæg, med sikringskroge m.m. som bruges i forbindelse med Outdoor linjefaget. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf Side 5

6 Arealerne omkring bygningerne er brugt til følgende: Der er en hel del grønne områder der bruges som rekreative områder og mellem grejbank og værksted er der to trampoliner og en grøn græsvold. Bag elev bygningen er der bl.a. Det tidligere benævnte kommende aktivitetsområde og op mod foredragssalen er der beachvolleybane. I forlængelse af Elevfløjen og ved huset der huser vores cykler er etableret en bålplads som ppå sigt gerne skulle delvis overdækkes og forberedes som overnatningsmulighed på området. Skolen har ca. 200 meter væk adgang til Skelde Idrætsforenings boldbaner. Herudover opbevares skolens kajakker og surf udstyr på dertil beregnede trailere, våddragter, pagajer, svømmeveste m.m. i de sidste bygninger på grunden, og som tidligere nævnt, er det planen at disse rives ned og erstattes af en stor boblehal til at huset alt vores udstyr. Bagerst ligger en af skolens tre tjenesteboliger der p.t. er lejet ud. Sammenfattet råder skolen over følgende lokaler til undervisningsbrug og elevaktiviteter: Auditorium, udstyret med projektor, computer, ny tavle m.m. (Byggeri 2006) AES 3. Tre gruppeorienterede undervisningslokaler med nye tavle, projektor, computer, m.m. (Byggeri 2006). AES 1, 2 og 4. AES 2 renoveret vinteren 2012/2013 med ny isoleret støbt gulv. Lektiecafé/IT-lokale, til eleverne rådighed og som indeholder 3 stationære computere og printer. Foredragssal med plads til 120 personer, projektor, klaver, og tavle. Glaskunst-lokale i selvstændig bygning Opholdsrum med bordfodbold, pool, sofa-miljø, tv m.m. ¾ idrætshal med dertilhørende springredskaber, net, stolper m.m. Skolen er dækket ind med trådløst Internet. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf Side 6

7 Skolen ligger i umiddelbar nærhed af vand. Lokaliteter som Spar Es, Vemmingbund, Skelde Vig og Gråsten Lystbådehavn er meget brugt af skolen, både i forbindelse med generelle arrangementer og ture, men også i forbindelse med undervisning på linjerne Adventure Aqua, Adventure Outdoor og Adventure Race (sejlads, dykning, kajak, m.m.) Beskrivelse af det miljø der er på Adventure Efterskolen Beskrivelsen af miljøet på skolen: a. Omgangstone og måden vi er sammen på. Vores mission, vision og værdigrundlag danner grundlaget for vores måde at være sammen på under anvendelse af begreberne Adventure, fællesskab og annerkendende pædagogik. Vores dagligdag bygger på vores fælles reference ramme som er benævnt Rammer for samarbejde - Spilleregler. Her er walk the talk, tale med fremfor om, hvilken konsekvens har det jeg gør - for andre, gensidig respekt for faglig dygtighed mere end hvilken funktion man har, nogle af de nøgle områder som fokuseres på i dagligdagen. Samtidig betragtes feedback som en gave. En gave man ikke kan bytte men selv bestemmer om man vil lukke op og bruge vi elsker at få gaver samt at bruge disse. Vi sætter de ting i fokus der virker og det positive, idet det der sættes i fokus har det med at vokse. Der følges løbende op på vores miljø så vi sikre, at det vi har sagt, også er det som vi gør. b. Variationer i dagligdagens undervisningstilbud, Vi arbejder konstant på at skabe nysgerrighed til læring så vores elever hvad enten de går i eller 10. klasse bliver nysgerrige og ønsker at dygtiggøre sig på de forskellige områder. Vi tilstræber at lægge vores linjefag i sammenhængende timer og har i år introduceret linjefagene opdelt i moduler. Dette er gjort så man som elev kan vælge en linje i første modul, en anden linje i andet modul og en tredje linje i tredje modul eller kan vælge den samme linje i alle tre moduler idet indholdet varierer. Dette er gjort for at kunne matche elevernes ønsker og erfaringerne fra tidligere. c. Undervisningsform, kendskab til hvad der gøres ved brand, rengøringsstandard og måde dette gøres på, reparations tid, udenoms arealer samt modtagelse af feedback og forslag til forbedringer, præsenteres i den første uge at eleverne er på skolen. Vedr. Brand sker dette som noget af det første. Undervisningslokalerne er gennemgået i nedenstående rækkefølge og i hvert lokale er der taget stilling til følgende: det fysiske (sikkerheds- og sundhedsmæssige), det psykiske og Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf Side 7

8 æstetiske undervisningsmiljø 1. AES 1, AES 2, AES 3 (Auditorium) og AES 4 a. AES 1: Et lyst lokale hvis vinduer vender mod SE og ud mod forstanderhaven. Lokalet er opdelt i tre niveauer stigende mod den bagerste del af lokalet. Der er blåt filt på gulvet. Det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø er i orden. Der er ved skoleårets begyndelse opsat nye whitebord tavle (Mindboard) der er forberedt til interaktiv tavle ved senere montage af lodrette skinner som kobles til PC via USB. Tæpperne renses en gang om året af pedellen. Herudover er der opsat ny PC ved skoleårets begyndelse. b. AES 2: Et lyst lokale hvis vinduer vender mod vest og ud mod gaden. Lokalet var før opdelt i to niveauer men disse er brudt op. Der blev i efteråret konstateret en underlig lugt i lokalet, og vi valgte at brække gulvet op, grave ud, isolere støbe på ny og lægge nyt gulv på samt renovere lokalet. Det vil være klar til brug i foråret med ny tavle analog de øvrige lokaler. Der har tidligere været Smartboards i alle lokalerne, men disse var ikke i brug grundet forældet programmering og de nyere programmer på PC erne. c. AES 3, Auditorium: Et lyst lokale hvis vinduer vender mod vest og ud mod gaden. Lokalet er opdelt i 5 niveauer stigende mod den bagerste del af lokalet og indrettet som auditorium. Der blåt filt på gulvet. Det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø er i orden. Der er ved skoleårets begyndelse opsat nye whitebord tavle (Mindboard) der er forberedt til interaktiv tavle ved senere montage af lodrette skinner som kobles til PC via USB. Tæpperne renses en gang om året af pedellen. Herudover er der opsat ny PC ved skoleårets begyndelse.. d. AES 4, på 1. sal: Et stort lyst lokale oppe under taget med vinduer mod SE og med delvis skrå vægge. Der er trægulv i form af stavparket. Der er en ekstra nødudgang hen over loftet og udgang til forstander boligens første sal. Det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø er i orden. Der er også her, ved skoleårets begyndelse opsat nye whitebord tavle (Mindboard), der er forberedt til interaktiv tavle ved senere montage af lodrette skinner som kobles til PC via USB. Herudover er der opsat ny PC ved skoleårets begyndelse. Der bør ses på muligheden for at opsætte flere stikkontakter. Alternativt permanente kabeltromler som understøtter den fleksible bord opstilling. Pedel bør komme med overslag på omkostninger så det kan iværksættes i foråret Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf Side 8

9 2. Lektiecafé/IT-lokale Lektiecaféen er samtidig IT-lokale med tre stationære PC er med printer til brug for eleverne. Lokalet er meget fleksibelt og adskilles indtil foredragssalen med en foldevæg, som når denne er lukket giver mulighed for adgang til foredragsalen via en dør. Der er også direkte adgang ud til terrasse og de grønne områder. Der er flytbare rumdelere i lokalet så man både kan sidde alle i et stort lokale eller sidde mere privat og selvstændig i små grupper. Der er installeret projekter og Smartboard og lille white board. På sigt bør der ses på muligheden for en større tavle analog de øvrige klasselokaler, samt IMAC til brug for Adventure Medie. Dette bør der arbejdes på til budgettet for Foredragssalen, opholdsrum og baderum/medierum, studie a. Foredragssalen: Her er plads til ca. 120 og salen er opdelt i 3 niveauer og bagerst er der opstillet et billardbord til brug for eleverne. Der er projekter, talerstol/pult og klaver samt reol til sangbøger. Der er i år blevet installeret mulighed for TV via. BOXER så vi kan se News og DR op date på storskærm og andre præsentationer til samlinger og foredrag. b. Opholdsrum: på undervisningsgangen er der et åbent opholdsrum med sofaer, mødebord, reol og TV samt adgang til fitness lokale som ikke er særlig stort, men indeholder forskellige muligheder og maskiner til muskeltræning, inkl. en romaskine, som er tildelt skolen fra en af elevernes familie. c. Baderum/medierum/studie: I forbindelse med det åbne opholdsrum er der et tidligere baderum. Dette bruges nu som et lille gruppelokale og en del af væggen er med dekoreret glas med skolens LOGO på. Det er tanken at der i sættes klart glas så der bliver indsigt til lokalet og at der sættes æggebakker op overalt i rummet så det bliver lyd isoleret og det kan bruges som studie for Medie linjen. Der kan så opsættes højtalere ved på gangen, så ved en minimum investering kan der komme musik i pausen eller til aften samt vises dagens begivenheder på tv skærmen i opholdsrummet. 4. Idrætshallen Idrætshallen er en stor og lys hal der bruges til såvel Body som vores fællesgymnastik, spring, opvisninger m.m. Vi har i dette skoleår valgt at gå fra gymnastik opvisning til at lave en fælles Adventure opvisning i tæt samarbejde med eleverne. I efteråret har der været en blive weekend, hvor elever var inddelt i interessegrupper, og kom med forslag til indhold af denne opvisning, hvilket bliver anderledes, og har vist sig som en utrolig positiv ting. For enden af hallen er der opsat en klatrevæg som aktivt bruges på linjefag Outdoor samt Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf Side 9

10 til aftenaktiviteter som bl.a. sikringskursus. En hal som er bred anvendelig og står til rådighed for eleverne undtagen ved udlejning og under rengøring. På sigt bør red-skabsrummet udbygges og døren ind til hallen udvides så måtter m.m. lettere kan komme frem og tilbage, samt klatrevæggen evt. under loftet. Som afsluttende bemærkning skal nævnes at der er lavet tegninger og indhentet tilbud på etablering af aktivitetsbane på det grønne område, for primært at signalerer endnu tydeligere at vi er en Adventure efterskole hvor der er attraktive tilbud til vores elever og at vi fortsat udvikler os. Rep. fra bestyrelsen sammen med pedel, to LÆ og den nye forstander fra 1. februar arbejder videre med dette projekt. December 2012 Karsten B. Dressø Forstander Elevrådsrepræsentanter Sven S. Hollmann og Dominik Thomsen Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf Side 10

Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62

Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62 Indholdsplan Skoleår 2012 2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord 3 Hovedsigte 3 (Værdigrundlag, vision, mission og måden vi er Grundvig/Koldsk efterskole) Beskrivelse af Adventure Efterskolen 4 Eleverne

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Bygningsmæssige forhold mv... 5 2.1. Gangarealer... 7 2.2. Cellerne... 8 2.2.1. Almindelige celler... 8 2.2.2. Frigangsafdelingen...

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014

Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014 Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 1 2 Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 3 Forfatter: Rune Bundgaard, Efterskole Villads Villadsen, og Henrik Ottosen, Nationalt Videncenter for

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 25. september 2009 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 ENDELIG J.nr. 2007-3627-061/KV 1/45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt

Læs mere

Indholdsplan Staby Efterskole 2014-2015. Indholdsplan for

Indholdsplan Staby Efterskole 2014-2015. Indholdsplan for Indholdsplan for 1 Værdigrundlag for Staby Efterskole... 5 Værdigrundlag for Staby Efterskole... 5 Vedtægter... 5 Undervisning og pædagogik... 9 Skolens målsætninger for forældresamarbejde:... 10 Skolens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14

Sundeved Efterskole Indholdsplan for skoleåret 2013/14. Sundeved Efterskole. Indholdsplan for skoleåret 2013/14 Sundeved Efterskole Sundeved Efterskole Bovrup Storegade 5, Bovrup 6200 Åbenrå Tlf. 74680311 Fax: 74680916 E-mail: kontor@sundeved-efterskole.dk Hjemmeside: www.sundeved-efterskole.dk - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Facilitets- og udviklingsplan

Facilitets- og udviklingsplan Facilitets- og udviklingsplan Facilitetsundersøgelse - Beskrivelse og vurdering af idræts- og kulturfaciliteterne Bilag 2 for Næstved Kommune 2009 Næstved Museum Boderne Sct. Peders Kirkeplads 8-12 DK

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG

BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG INDLEDNING For at afklare, hvordan dagligdagen skal være for beboere og ansatte på fremtidens Kærvang,

Læs mere

Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre

Skolebibliotekerne i skanderborg kommune. på vej mod pædagogiske læringscentre Skolebibliotekerne i skanderborg kommune på vej mod pædagogiske læringscentre 1 Udgivet af Skolebiblioteksnetværket i Skanderborg Kommune Marts 2010 Illustrationer Fotos: tilsendt fra de respektive skoler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Generelt om Munkehatten...6. 3. Bygningsmæssige forhold mv...7

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4. 2. Generelt om Munkehatten...6. 3. Bygningsmæssige forhold mv...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Generelt om Munkehatten...6 3. Bygningsmæssige forhold mv...7 3.1. Bygninger...7 3.2. Fællesarealer...8 3.2.1. Munkehatten 4...9 3.2.2.

Læs mere

1/98. Indholdsfortegnelse

1/98. Indholdsfortegnelse 1/98 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 3.1 Stuerne... 9 3.2 Bade- og toiletfaciliteter... 9 3.3 Gangarealer... 10 3.4 Køkken... 11 3.5 Opholdslokaler...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

Tanker vedr. fremtidige sommerstævner - Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund

Tanker vedr. fremtidige sommerstævner - Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund Tanker vedr. fremtidige sommerstævner - Baptistkirken i Danmark & Det Danske Missionsforbund 1. Indledning Sommerstævnet 2012 arrangeret af Baptistkirken i Danmark (BiD/BaptistKirken) og Det Danske Missionsforbund(DDM/Missionsforbundet)

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen

Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Lokale- og Anlægsfonden Evaluering af de indre byfælleder: Prismen og Korsgadehallen Foto: Michael Reisch Foto: Thomas Petri Det er en god hal, fordi flere kan lave noget samtidig. Den er meget grøn. Der

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere