OFFICEJET PRO Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909"

Transkript

1 OFFICEJET PRO 8500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika A909

2

3 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Brugervejledning

4 Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Med forbehold for ændringer uden varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, adaptation eller oversættelse af dette materiale er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til loven om ophavsret. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri. 7. Produktet skal anbringes, så man ikke træder på eller falder over ledningen, og så ledningen ikke bliver beskadiget. 8. Hvis produktet ikke virker som det skal, anbefales det at læse Vedligeholdelse og fejlfinding. 9. Man kan ikke selv reparere nogen dele i produktet. Reparation skal udføres af uddannet personel. 10. Brug kun den eksterne netadapter/ det eksterne batteri, som fulgte med enheden. Ophavsret Windows og Windows XP er registrerede amerikanske varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Secure Digitalhukommelseskort understøttes af dette produkt. SD Logo er et varemærke, som ejes af dets indehaver. Sikkerhedsoplysninger Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. 1. Alle instruktioner i den dokumentation, der følger med enheden, bør læses grundigt. 2. Brug altid en netledning med jordforbindelse, når du tilslutter dette produkt til en stikkontakt. Hvis du ikke ved, om stikkontakten har jordforbindelse, skal du spørge en elektriker. 3. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5. Undgå at installere eller anvende produktet i nærheden af vand, eller når du er våd. 6. Installer produktet på en fast, stabil overflade.

5 Indhold 1 Kom godt i gang Find andre ressourcer til produktets...11 Sådan finder du printerens modelnummer...13 Hjælp til handicappede...13 Om printerens dele...14 Set forfra...14 Område til udskriftsforbrugsvarer Set bagfra...16 Kontrolpanel...16 Kontrolpanelets knapper og indikatorer (farvedisplay)...17 Kontrolpanelets knapper og indikatorer (display med to linjer)...18 Farvedisplay...19 Lyspanel med to linjer...21 Oplysninger om tilslutning...21 Sluk for printeren...22 Miljø-tip Installation af ekstraudstyr Installation af duplexenhed...25 Montér Bakke Aktivér ekstraudstyr i printerdriveren...26 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Windows-computere...26 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Macintosh-computere Brug af printeren Brug menuerne på enhedens kontrolpanel...27 Typer af meddelelse på enhedens kontrolpanel...28 Statusmeddelelser...28 Advarselsmeddelelser...28 Fejlmeddelelser...28 Kritiske fejlmeddelelser...28 Ændring af enhedsindstillinger...28 Tekst og symboler...29 Indtast numre og tekst på kontrolpanelets tastatur...30 Sådan indtastes tekst...30 Sådan indtastes et mellemrum, en pause eller et symbol...30 Sådan slettes et bogstav, tal eller symbol...30 Indtast teksten ved hjælp af det visuelle tastatur (kun på visse modeller)...30 Tilgængelige symboler til faxnumre (kun på visse modeller)...31 Sådan anvender du HP-software...31 Sådan anvendes HP's foto- og billedbehandlingssoftware...31 Brug af HP produktivitetssoftware Ilægning af originaler...33 Ilægning af en original i den automatiske dokumentføder (ADF)...33 Ilægning af en original på scannerglaspladen

6 Valg af printmedier...34 Anbefalet papir til udskrivning og kopiering...35 Tip til valg og brug af udskriftsmedier...36 Om specifikationer til understøttede medier...37 Om understøttede formater Om understøttede medietyper og vægtstørrelser...40 Indstilling af minimummargener...41 Ilægning af medier...42 Konfigurering af bakker...45 Udskrivning på medier i specialformat og brugerdefinerede medier...46 Udskrivning uden ramme Udskrivning Rediger udskriftsindstillinger...49 Redigering af indstillingerne i et program for aktuelle jobs (Windows)...49 Ændring af standardindstillingerne for alle fremtidige job (Windows)...50 Ændring af indstillingerne (Mac OS X)...50 Udskrivning på begge sider (dupleks) Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret...50 Udførelse af dupleksudskrivning...51 Udskrivning af en webside...51 Annullering af et udskriftsjob Scan Scanning af en original...53 Scanning af en original til en computer (direkte forbindelse)...54 Scanning af en original til en computer (netværksforbindelse)...54 Scanning af en original til en hukommelsesenhed...54 Brug Webscan via den integrerede webserver...55 Scanning fra et TWAIN-kompatibelt eller et WIA-kompatibelt program...55 Sådan scanner du fra et TWAIN-kompatibelt program...55 Sådan scanner du fra et WIA-kompatibelt program...56 Redigering af en scannet original...56 Redigering af et scannet foto eller grafik...56 Redigering af et scannet dokument ved hjælp af OCR-software (Optical Character Recognition)...56 Redigering af scanningsindstillinger...57 Annulering af et scanningsjob HP Digital Solutions (kun visse modeller) Hvad er HP Digital Solutions?...59 HP Direct Digital Filing-funktionen...59 HP digital fax...59 Krav...60 Opsætning af HP Digital Solutions...61 HP Direct Digital Filing-funktionen...61 Opsætning af Scan til netværksmappe...62 Brug HP scan til netværksmappe...63 Opsætning af Scan til Brug scan to Konfiguration af HP digital fax

7 Indhold Brug af HP digital fax Sådan arbejder du med hukommelsesenheder Indsæt et hukommelseskort...69 Tilslutning af et digitalkamera...71 Tilslutning af en lagerenhed...72 Udskriv DPOF-fotos...73 Visning af fotos...73 Visning af fotos (kun på modeller med farvedisplay)...74 Visning af fotos ved hjælp af computeren...74 Udskrivning af fotos fra kontrolpanelet Udskriv de valgte fotos...74 Udskriv et indekskort fra kontrolpanelet...75 Udskriv pasfotos (kun modeller med farvedisplay)...75 Gem fotos på din computer Fax Afsendelse af en fax...77 Afsendelse af en almindelig fax...78 Afsendelse af en fax manuelt fra en telefon...78 Afsendelse af en fax ved hjælp af overvåget opkald Afsendelse af fax ved hjælp af funktionen broadcast fax (kun modeller med farveskærm)...80 Afsendelse af en fax fra hukommelsen...80 Planlægning af en fax, der skal sendes senere...81 Send en fax til flere modtagere...81 Sende en fax til flere modtagere fra kontrolpanelet...82 Send en original farvemeddelelse Ændring af faxopløsningen og indstillingerne Lysere/Mørkere Ændring af faxopløsningen...83 Ændring af indstillingen Lysere/Mørkere...84 Angivelse af nye standardindstillinger...84 Afsendelse af en fax i fejlretningstilstand...84 Modtagelse af en fax...85 Manuel modtagelse af en fax...85 Indstilling af backup af faxmodtagelse...86 Genudskrivning af modtagne faxer fra hukommelsen...87 Brug af Poll til at modtage en fax...88 Videresendelse af faxer til et andet nummer...88 Angivelse af papirstørrelsen for modtagne faxer...89 Angivelse af automatisk reduktion for indgående faxer...89 Blokering af reklamefaxnumre...90 Indstilling af reklamefaxtilstand...90 Tilføjelse af numre på listen over reklamefax Sletning af numre på listen over reklamefax...91 Visning af en liste over blokerede faxnumre...92 Modtag faxmeddelelser på computeren (fax til pc og fax til mac)...92 Krav til Fax til pc og Fax til Mac...92 Aktiver Fax til pc og Fax til Mac...93 Rediger indstillinger for Fax til pc eller Fax til Mac...93 Slå Fax til pc eller Fax til Mac fra

8 Redigering af faxindstillinger...94 Konfiguration af faxoverskriften...94 Angivelse af svartilstanden (autosvar)...95 Angivelse af antal ringetoner før svar...95 Ændring af ringemønster for besvarelse med bestemt ringetone...96 Indstilling af fejlkorrektionstilstand...97 Indstilling af opkaldstype...97 Angivelse af indstillinger for genopkald...97 Angivelse af faxhastigheden...98 Indstil lydstyrke for faxringetone...99 Opsætning af hurtigkaldsposter...99 Sådan oprettes faxnumre som hurtigkaldsposter eller -grupper...99 Opsætning af hurtigkaldsposter...99 Opsætning af gruppeopkald Udskriv og få vist en liste over hurtigkaldsposter Få vist en liste over hurtigkaldsposter Sådan udskriver du en liste over hurtigkaldsposter FoIP (Fax over Internet Protocol) Test af faxopsætning Brug af rapporter Udskrivning af rapporter med faxbekræftelser Udskrivning af faxfejlrapporter Udskrivning og visning af faxloggen Ryd faxloggen Udskriv oplysningerne om den sidste faxtransaktion Udskriv en rapport med oversigt over opkalds-id Annullering af fax Kopiering Sådan kopierer du fra enhedens kontrolpanel Redigering af kopiindstillingerne Indstilling af antal kopier Angivelse af papirstørrelse til kopiering Angivelse af papirtype til kopiering Ændring af kopieringshastighed eller kopikvalitet Tilpasning af størrelsen på en original, så den passer til Letter- eller A4-papir Kopiering af et dokument i Legal-størrelse til Letter-papir Beskæring af en original (kun på modeller med farvedisplay) Tilpasning af lysstyrken i din kopi Forbedring af lyse områder på kopien Sortér et kopijob Anvend margenforskydning på kopijob Tosiders kopijob Annullering af et kopijob Konfiguration og styring Styring af printeren Overvågning af enheden Styring af printeren

9 Indhold Brug af styringsværktøjer Brug HP-værktøjskassen (Windows) Åbne Værktøjskassen Værktøjskasse-faner Netværksværktøjskasse Sådan anvendes HP Solution Center (Windows) Brug den integrerede webserver Sådan åbnes den integrerede webserver Integreret webserver Brug af HP Enhedshåndtering (Mac OS X) Brug HP Printer Utility (Mac OS X) Åbning af HP Printer Utility Paneler til HP Printer-hjælpefunktion Om selvtestrapporten Om netværkskonfigurationssiden Konfigurer netværksindstillinger Ændring af de grundlæggende netværksindstillinger Skift de trådløse indstillinger Visning og udskrivning af netværksindstillinger Aktivering eller deaktivering af den trådløse radio Ændring af de avancerede netværksindstillinger Indstilling af forbindelseshastighed Sådan vises IP-indstillinger Sådan ændres IP-indstillinger Opsætning af enheden til fax Opsætning af fax (parallelle telefonsystemer) Valg af den korrekte faxopsætning til hjemmet eller kontoret Opsætning A: Separat faxlinje (der modtages ingen taleopkald) Opsætning B: Opsætning af printeren med DSL Opsætning C: Opsætning af printeren med et PBX-telefonsystem eller en ISDNlinje Opsætning D: Fax med en bestemt ringetone på den samme linje Opsætning E: Delt tale-/faxlinje Opsætning F: Delt tale-/faxlinje med voic Opsætning G: Faxlinje delt med computeropkaldsmodem (der modtages ingen taleopkald) Opsætning H: Delt tale-/faxlinje med computermodem Opsætning I: Delt tale-/faxlinje med telefonsvarer Opsætning J: Delt tale-/faxlinje med computermodem og telefonsvarer Opsætning K: Delt tale-/faxlinje med computeropkaldsmodem og voic Faxopsætning til serielt telefonsystem

10 Konfiguraton af printeren (Windows) Direkte tilslutning Installer softwaren, før du tilslutter enheden (anbefalet) Tilslut enheden, før du installerer softwaren Sådan deles enheden på et lokalt delt netværk Netværksforbindelse Installer printeren på et netværk Installer printersoftwaren på klientcomputere Installer printerdriveren ved hjælp af funktionen Tilføj printer Installer enheden i et rent IPV6-netværksmiljø Konfiguration af printeren (Mac OS X) Installer softwaren til netværkstilslutning eller direkte tilslutning Sådan deles enheden på et lokalt delt netværk Opsætning af printeren til trådløs kommunikation (kun på visse modeller) Om indstillinger for trådløst netværk Sådan installeres trådløs kommunikation ved hjælp af installationsprogrammet (Windows) Sådan opsættes trådløs kommunikation ved hjælp af installationsprogrammet (Mac OS X) Sådan installeres trådløs kommunikation ved hjælp af kontrolpanelet med guiden Trådløs opsætning Tilslut enheden ved hjælp af en trådløs ad hoc-netværksforbindelse Sådan deaktiveres trådløs kommunikation Konfigurér din firewall til at arbejde sammen med HP-enheder Tilslutningsmetode ændres til Retningslinjer for sikring af trådløs netværkssikkerhed Sådan føjes hardwareadresser til et WAP Andre retningslinjer Opsætning af printeren til Bluetooth-kommunikation Sådan opsættes printeren til Bluetooth-kommunikation via den integrerede webserver Tilslut printeren med Bluetooth Tilslutning af printeren med Bluetooth på Windows Tilslut printeren med Bluetooth på Mac OS X Indstilling af Bluetooth-sikkerhed for printeren Bruge en adgangsnøgle til godkendelse af Bluetooth-enheder Sådan indstilles printeren til at være synlig eller ikke-synlig for Bluetoothenheder Nulstil Bluetooth-indstillinger via den integrerede webserver Af- og og geninstallation af softwaren Vedligeholdelse og fejlfinding Udskiftning af blækpatronerne Vedligeholdelse af printhoveder Sådan kontrolleres printhovedtilstand Sådan udskrives diagnosticeringssiden til udskriftskvalitet Sådan justeres printhovederne Sådan kalibreres linjeindføringen Sådan renses printhovederne Sådan renses printhovedkontakterne manuelt Sådan udskiftes printhovederne

11 Indhold Opbevaring af forbrugsvarer Opbevaring af blækpatroner Opbevaring af printhoveder Rengøring af printeren Rengøring af scannerglaspladen Rengøring af overfladen Rengøring af den automatiske dokumentføder Generelle fejlfindingstip og -ressourcer Løsning af udskrivningsproblemer Printeren lukker uventet ned Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelets display Printeren svarer ikke (der udskrives ikke) Udskrivning tager lang tid Placeringen af tekst eller grafik er forkert Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Dårlig udskriftskvalitet og uventede udskriftsresultater Generel udskriftskvalitet, fejlfinding Der udskrives ulæselige tegn Blækket tværes ud Blækket udfylder ikke teksten eller grafikken helt Udskriften er utydelig eller mat i farverne Farver udskrives i sort-hvid Der udskrives forkerte farver Farverne løber ind i hinanden på udskriften Der er en vandret forvrænget streg i bunden af siden på en udskrift uden rammer Farverne er forskudte i forhold til hinanden Tekst eller grafik er stribede Der er noget udeladt eller forkert på siden Løsning af problemer med papirindføring Løsning af kopieringsproblemer Der kom ingen kopi ud Kopierne er blanke Manglende eller udviskede dokumenter Størrelsen formindskes Kopikvaliteten er dårlig Der er tydelige kopieringsfejl Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Der vises fejlmeddelelser Løs scanningsproblemer Scanneren gjorde ingenting Scanningen tager for lang tid En del af dokumentet blev ikke scannet, eller der mangler tekst Det er ikke muligt at redigere tekst Der vises fejlmeddelelser Det scannede billede er af dårlig kvalitet Der er tydelige scanningsfejl Løsning af faxproblemer Faxtesten mislykkedes

12 8 Løs HP Digital Solutions-problemer Løsning af problemer med funktionen HP Digitalt arkiv Almindeligt forekommende problemer Kan ikke scanne til netværksmappen Kunne ikke scanne til Løsning af problemer med HP digital fax Løsning af netværksproblemer Løsning af problemer med trådløs installation Grundlæggende fejlfinding for trådløs Avanceret fejlfinding for trådløs Kontroller, at din computer er tilsluttet netværket Kontrollér, at HP-enheden er tilsluttet netværket Kontrollér, om firewallsoftwaren blokerer kommunikationen Kontrollér, at HP-enheden er online og klar Din trådløse router bruger en skjult SSID Kontrollér, at trådløsversionen til HP-enheden er indstillet som standardprinterdriver (kun Windows) Kontrollér, at HP Network Devices Support-tjenesten kører (kun Windows) Føj hardwareadresser til et trådløst adgangspunkt (WAP) Løsning af fotoproblemer (hukommelseskort) Printeren kan ikke læse hukommelseskortet Printeren kan ikke læse fotos på hukommelseskortet Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Løsning af printerstyringsproblemer Den integrerede webserver kan ikke åbnes Fejlfinding af installationsproblemer Forslag til installation af hardware Forslag til installation af software Fjernelse af papirstop Fjernelse af papir, der sidder fast Undgåelse af papirstop Fejl (Windows) Printhoved(er) mangler Inkompatibelt printhoved Problem i printhoved Faxhukommelse er fuld Printer ikke tilsluttet Udskrift blækpatronen eller -blækpatronerne snarest Problem i patron Problem i patron Papir passer ikke Blækpatronholderen kan ikke bevæge sig Papirstop Papirstop Printeren er løbet for papir Inkompatibel blækpatron(er) Printer er offline Printer i pausetilstand Dokument kunne ikke udskrives Generelle printerfejl...249

13 Indhold A B C D HP forbrugsvarer og tilbehør Onlinebestilling af forbrugsvarer til udskrivning Tilbehør Forbrugsvarer Blæpatroner og printhoveder HP-medier Support og garanti Elektronisk support Garanti Oplysninger om garanti på blækpatroner HP's telefonsupport Inden du ringer Supportproces HP's telefonsupport Periode med telefonsupport Numre til telefonsupport Kontakt til HP Kundeservice Efter perioden med telefonsupport Yderligere garantibetingelser HP Hurtig ombytningsservice (Japan) HP Korea kundesupport Forberedelse af printeren til forsendelse Fjern blækpatroner og printhoveder før forsendelse Fjern kontrolpaneloverlayet Fjerne duplexenheden Fjerne udskriftsbakken Emballér printeren Printerspecifikationer Fysiske specifikationer Produktfunktioner og -kapaciteter Specifikationer for processor og hukommelse Systemkrav Specifikationer for netværksprotokol Serverspecifikationer for integreret webserver Udskrivningsspecifikationer Kopispecifikationer Faxspecifikationer Scanningsspecifikationer Miljøspecifikationer Elektriske specifikationer Specifikationer for akustisk emission (udskrivning i kladdetilstand, støjniveauer pr. ISO 7779) Understøttede enheder Hukommelseskortspecifikationer Lovpligtige oplysninger FCC-erklæring VCCI (klasse B) overensstemmelseserklæring for brugere i Japan Meddelelse til brugere i Japan vedrørende netledningen

14 Meddelelse til brugere i Korea Tabel over giftige og sundhedsskadelige substanser Meddelelse til brugere af det amerikanske telefonnet: FCC-krav Meddelelse til brugere af det canadiske telefonnet Meddelelse til brugere i det europæiske økonomiske samarbejde Erklæring vedrørende opkoblet fax for Australien Lovpligtige oplysninger om trådløse produkter Udsættelse for højfrekvensstråling Meddelelse til brugere i Brasilien Meddelelse til brugere i Canada Meddelelse til brugere i Taiwan Lovgivningsmæssige oplysninger for EU Lovpligtigt modelnummer Overensstemmelseserklæring (DOC) Product stewardship-miljøprogram Papirbrug Plastik Datablade vedrørende materialesikkerhed Genbrugsprogram Genbrugsprogrammet for HP inkjet-tilbehør Bortskaffelse af affaldsudstyr brugere i private husholdninger i EU Strømforbrug Kemiske stoffer Tredjepartslicenser Indeks

15 1 Kom godt i gang Denne brugervejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger printeren og løser eventuelle problemer. Find andre ressourcer til produktets Sådan finder du printerens modelnummer Hjælp til handicappede Om printerens dele Sluk for printeren Miljø-tip Bemærk! Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, hvis du benytter enheden sammen med en computer, som kører med Windows 2000, Windows XP x64, Windows XP Starter Edition eller Windows Vista Starter Edition. Yderligere oplysninger findes i Operativsystemkompatibilitet. Find andre ressourcer til produktets Du kan hente produktoplysninger og yderligere fejlfindingsressourcer, som ikke findes i denne vejledning, fra følgende kilder: Kilde Beskrivelse Placering Opsætningsplakat Opsætningsvejledning for fax Opsætningsvejledning for trådløs (kun visse modeller) Opsætningsvejledning for HP Digital Solutions (kun visse modeller) Vigtigt-fil og produktbemærkninger Værktøjskasse (Microsoft Windows ) Giver illustrerede oplysninger om opsætningen. Indeholder oplysninger om installation af enhedens faxfunktion. Indeholder oplysninger om installation af enhedens trådløse funktion. Indeholder oplysninger om installation af HP Digital Solutions. Indeholder de sidste nye oplysninger og tip til fejlfinding. Indeholder oplysninger om blækpatronens tilstand og giver adgang til vedligeholdelsesprogrammer. Du kan finde yderligere oplysninger under Brug HPværktøjskassen (Windows). Der følger en trykt version af dette dokument med printeren, og det findes også på HP's websted Der følger en trykt version af dette dokument med printeren. Der følger en trykt version af dette dokument med printeren. Der følger en trykt version af dette dokument med printeren. Findes på Starter CD'en. Værktøjskassen installeres almindeligvis sammen med printersoftwaren som en tilgængelig installationsmulighed. Kom godt i gang 11

16 Kapitel 1 (fortsat) Kilde Beskrivelse Placering HP Solution Center (Windows) HP Printer Utility (Mac OS X) Enhedens kontrolpanel Logfiler og rapporter Giver dig mulighed for at ændre printerindstillinger, bestille forbrugsvarer, starte og få adgang til online Hjælp. Alt efter de installerede enheder indeholder HP Solution Center yderligere funktioner, f.eks. adgang til HP-foto- og billedsoftware og guiden Faxopsætning. Du kan finde yderligere oplysninger under Sådan anvendes HP Solution Center (Windows). Indeholder værktøjer til konfiguration af printerindstillinger, kalibrering af printeren, rensning af printhovederne, udskrivning af konfigurationssiden og søgning efter webbaserede supportindstillinger. Du kan finde yderligere oplysninger under Brug HP Printer Utility (Mac OS X). Giver status-, fejl- og advarselsmeddelelser om funktioner. Indeholder oplysninger om hændelser, der er opstået. Typisk installeret med printersoftwaren. HP Printer-hjælpefunktionen installeres almindeligvis med printersoftwaren. Du kan finde yderligere oplysninger under Kontrolpanelets knapper og indikatorer (farvedisplay). Du kan finde yderligere oplysninger under Overvågning af enheden. Selvtestrapport Oplysninger om enhed: Produktnavn Modelnummer Du kan finde yderligere oplysninger under Om selvtestrapporten. 12 Kom godt i gang

17 (fortsat) Kilde Beskrivelse Placering Serienummer Firmwarens versionsnummer Antal sider, der udskrives fra bakkerne og ekstraudstyr Blækniveauer Bemærk! Advarsler og indikatorer for blækniveauet giver kun estimater til planlægningsformål. Når du modtager en advarsel om lavt blækniveau, skal du sørge for at have en ekstra patron klar for at undgå forsinkelse af udskrivningen. Du behøver ikke at udskifte blækpatronerne, før du bliver anmodet om det. HP-websteder HP's telefonsupport Integreret webserver Indeholder den nyeste printersoftware samt produktog supportoplysninger. Indeholder oplysninger om, hvordan du kontakter HP. Giver statusoplysninger for produktet og forbrugsvarer og gør det muligt at ændre enhedsindstillinger. Yderligere oplysninger findes i HP's telefonsupport. Yderligere oplysninger findes i Brug den integrerede webserver. Sådan finder du printerens modelnummer Ud over modelnavnet, der vises på printerens front, har denne enhed et specifikt modelnummer. Du kan bruge dette nummer som en hjælp til at finde ud af, hvilke forbrugsvarer og hvilket ekstraudstyr der findes til dit produkt, og når du skal have oplysninger om support. Modelnummeret findes på en mærkat inden i enheden nær blækpatronerne. Hjælp til handicappede Denne printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med handicap i stand til at bruge den. Syn Enhedens software kan benyttes af brugere med nedsat syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Den understøtter også de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere og programmer, der omsætter Hjælp til handicappede 13

18 Kapitel 1 tale til tekst. Farvelagte knapper og faner i softwaren og på enhedens kontrolpanel er forsynet med enkle tekst- eller ikonetiketter, der angiver den pågældende handling. Bevægelse Bevægelseshæmmede brugere kan udføre funktionerne i printersoftwaren ved hjælp af tastaturkommandoer. Softwaren understøtter desuden funktioner i Hjælp til handicappede i Windows, f.eks. Træge taster, Til/fra-taster, Filtertaster og Musetaster. Printerens dæksler, knapper, papirbakker og papirstyr kan håndteres af brugere med begrænsede kræfter og ringe rækkevidde. Support Du kan finde flere oplysninger om dette produkts handicapfunktioner og HP's fokus på deres produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen accessibility. Oplysninger om handicapfunktioner i Mac OS X finder du på Apples websted på adressen Om printerens dele Set forfra Dette afsnit indeholder følgende emner: Set forfra Område til udskriftsforbrugsvarer Set bagfra Kontrolpanel Oplysninger om tilslutning 1 Automatisk dokumentføder (ADF) 2 Scannerglasplade 3 Kontrolpanel (varierer, alt efter hvilken HP All-in-One-model du har) 14 Kom godt i gang

19 (fortsat) 4 Kontrolpanel (varierer, alt efter hvilken model du har) 5 Udskriftsbakke 6 Bakkeforlænger 7 Breddestyr 8 Bakke 1 9 Bakke 2 (kan anvendes på visse modeller) 10 Forreste USB-port (universal serial bus) (PictBridge aktiveret) 11 Porte til hukommelseskort 12 Dokumentføder-bakke 13 Breddestyr Område til udskriftsforbrugsvarer 1 Dæksel til blækpatroner 2 Blækpatroner 3 Adgangsdæksel til printerpatronholder 4 Printhoveder 5 Adgangslås til printhoved Om printerens dele 15

20 Kapitel 1 Set bagfra 1 Strømstik 2 Ethernet-netværksport 3 Bageste USB-port (Universal Serial Bus) 4 Faxporte (1-LINE og 2-EXT) 5 Modul til automatisk tosidet udskrivning (dupleksenhed) Kontrolpanel Kontrolpanelets udformning og funktioner afhænger af, hvilken model du har. I de følgende afsnit beskrives kontrolpanelets knapper, indikatorer og displays. Din model har muligvis ikke alle de beskrevne funktioner. 16 Kom godt i gang

21 Kontrolpanelets knapper og indikatorer (farvedisplay) Følgende diagram og tilhørende tabel giver et hurtigt overblik over funktionerne i enhedens kontrolpanel. Etiket Navn og beskrivelse 1 Digitalt arkiv 2 Denne knaps navn og funktionalitet afhænger af, i hvilket land/område enheden er solgt. Opløsning: Justerer opløsningen for den fax, du sender. Reklamefaxblokering: Viser menuen for opsætning af blokering af reklamefax, hvor du kan håndtere uønskede faxopkald. Du skal abonnere på en opkalds-id-tjeneste for at kunne bruge denne funktion. 3 Autosvar-knap og -indikator: Når denne knap lyser, besvarer printeren automatisk indgående telefonopkald. Når den er slukket, besvarer printeren ikke indkommende faxopkald. 4 Lyspanel: Viser menuer og meddelelser. 5 Tastatur: Bruges til at indtaste værdier. 6 START KOPI, Sort: Starter en sort/hvid-kopiering. 7 START KOPI, Farve: Starter et kopieringsjob i farver. 8 Strømafbryder: Tænder eller slukker printeren. Knappen Tændt lyser, når printeren er tændt. Lampen blinker under udførelse af et job. Når printeren er slukket, bruger den stadig en smule strøm. Sluk enheden, og tag stikket ud for at afbryde strømforsyningen helt. 9 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger. 10 Advarselslampe: Når advarselslampen blinker, angiver den, at der er opstået en fejl, som kræver indgreb fra brugerens side. 11 Hurtigkald: Vælger et hurtigopkaldsnummer. 12 START FAX, Farve: Starter et farvefaxjob. Om printerens dele 17

22 Kapitel 1 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse 13 START FAX, Sort: Starter et sort/hvid faxjob. 14 Ring igen/pause: Ringer op til det sidst kaldte nummer eller indsætter en 3-sekunders pause i et faxnummer Gør det muligt at scanne og e et dokument. Kræver internetforbindelse. Kontrolpanelets knapper og indikatorer (display med to linjer) Følgende diagram og tilhørende tabel giver et hurtigt overblik over funktioner i enhedens kontrolpanel. Etiket Navn og beskrivelse 1 Tastatur: Bruges til at indtaste faxnumre, værdier eller tekst. 2 Display: Viser menuer og meddelelser. 3 Viser menuer og meddelelser: Denne knaps navn og funktionalitet afhænger af, i hvilket land/ område enheden er solgt. Opløsning: Justerer opløsningen for den fax, du sender. Reklamefaxblokering: Viser menuen for opsætning af blokering af reklamefax, hvor du kan håndtere uønskede faxopkald. Du skal abonnere på en opkalds-id-tjeneste for at kunne bruge denne funktion. 4 FAX: Viser menuen Fax, hvor du kan vælge indstillinger. 5 Kvalitet: Bruges til at vælge kopieringskvaliteten Bedst, Normal eller Hurtig. 6 Formindsk/forstør: Ændrer størrelsen af en kopi til udskrivning. 7 KOPIÉR: Viser menuen Kopiér, hvor du kan vælge indstillinger. 8 SCAN: Viser menuen Scan, hvor du kan vælge en scanningsdestination. 9 Til hukommelsesenhed: Scanner og gemmer et dokument i en mappe og gør det muligt at dele dokumenter med andre brugere på netværket. 10 FOTO: Viser menuen Foto, hvor du kan vælge indstillinger. 18 Kom godt i gang

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011

Monolaser MFP. Brugervejledning. Juni 2011 Monolaser MFP Brugervejledning Juni 2011 Maskintype(r): 7014, 4569, 4570 Model(ler): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Indhold Sikkerhedsinformation...14

Læs mere

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning

HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER. Brugervejledning HP LASERJET ENTERPRISE 600 M601, M602 OG M603 SERIES-PRINTER Brugervejledning HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 og M603 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan gør

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Brugervejledning M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Brugervejledning M351 M451 HP LaserJet Pro 300 farve-m351 og HP LaserJet Pro 400 farve-m451 Brugervejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

X790 Series. Brugervejledning

X790 Series. Brugervejledning X790 Series Brugervejledning September 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Læs mere

HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning

HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning HP LaserJet M4345 MFP Brugervejledning HP LaserJet M4345 Series MFP Brugervejledning Copyright og licens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere