Materiale til modul 1: HF Skriftligt basiskursus. Skriftligt basiskursus 1p/2013. Talesprog og skriftsprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materiale til modul 1: HF Skriftligt basiskursus. Skriftligt basiskursus 1p/2013. Talesprog og skriftsprog"

Transkript

1 1p/2013 Formålet med det skriftlige basiskursus Introduktion til det at skrive i forskellige genrer Introduktion til at skrive rigtigt Introduktion til at skrive modtagerrettet. Hvordan kommer du i gang med at skrive? Modul 1: Forskellen på tale og skriftssprog, Modul 2: Skriveprocessens faser og hvordan man kommer i gang Modul 3: Referat, resume, redegørelse Modul 4: Skriv til en modtager, kommunikationssituationen Modul 5 modul og 6: Skriv korrekt Materiale: Artikel om talesprog og skriftsprog Skema og arbejdsopgaver til forskellen mellem tale og skriftsprog Øvelser til tale og skriftsprog Kopiark Systime (Ibog) Sprog i dansk Materiale: Dokument om skriveproces og skriveteknikker med tilhørende arbejdsopgaver. Artikel om redegørelse, referat og resume. Modulet fokuserer på redegørelsen Artikel om vidensprog og formidlingssprog Materiale til modul 1: Talesprog og skriftsprog Opgave: Læs artiklen Udarbejd et oversigtsskema. Hvilke forskelle er der på talesprog og skriftsprog? Hvorfor får dansklæreren røde knopper, når en dansk stil er fyldt med talesprogsagtige vendinger?

2 Artikel om talesprog og skriftsprog. Det er meget vigtig at huske på at der er forskel på talesprog og skriftsprog. I det følgende kan den daglige samtale med en klassekammerat og den skriftlige opgave i dansk opfattes som modellen for hhv. tale- og skriftsproget. Talesprog er nemmere end skriftsprog: det er spontant, mens skriftsproget er (bør være) planlagt. Når to personer taler sammen, sikrer tonefald, pauser, ansigtsmimik og kropssprog at de forstår hinanden korrekt. Samtalesprog udgør sjældent lange sammenhængende helheder, og dets syntaks (sætningsopbygning) er ofte enklere end skriftsprogets, ligesom det anvender flere faste udtryk. Når vi skriver derimod, skal vi tænke i sætninger, og vi skal bruge tegn hvor talesproget har pauser. Skriftsprog er envejs-kommunikation, talesprog er tovejs, og netop derfor bliver det at formulere sig præcist og korrekt ikke så vigtigt i talesprog som i skriftsprog; den talende kan jo altid omformulere og uddybe hvis han fornemmer at tilhøreren ikke forstår ham rigtigt. Følgende oversigt kan illustrere nogle af forskellene mellem de to former for sprog: Talesprog er spontant og privat (personligt og følelsespræget), det bruges i tovejskommunikation, og modtageren er kendt. Det er uformelt og fokuserer på at skabe kontakt, det foregår her og nu, og kommunikationen er såvel ikke-sproglig som sproglig. Det bruger mange sprogbilleder, har korte, sideordnede, analytiske (konklusionen først) og ofte monotone sætninger med upræcise og slangagtige udtryk og forstærkende adverbier og fyldord. Og ofte har det forkert ordstilling. Nu kan det snart være nok! Jeg holder snart ikke til mere. Nu har han igen...; Forfatteren snakker om...; Det funker bare ikke!; Jeg har rimelig travlt; Han giver ligesom op; Han sagde at han kunne ikke komme i dag. Skriftsprog er nærmest det modsatte! Det er planlagt (gennemtænkt) og upersonligt/sagligt, det bruges i envejs-kommunikation, og modtageren er som hovedregel ukendt. Det er formelt og fokuserer på information eller diskussion, der er afstand mellem afsender og modtager, og kommunikationen er kun sproglig. Det bruger ikke mange sprogbilleder, har længere, syntetiske (præmisserne først) og afvekslende sætninger og indeholder ofte fagudtryk eller fremmedord. I denne opgave vil jeg analysere og fortolke Klaus Rifbjergs roman Den kroniske uskyld. I min analyse vil jeg især fokusere på fortælleteknikken, og derfor vil jeg først... De fejl vi laver i talesproget, kan som regel ikke høres fordi de fleste af os taler temmelig sjusket; det gælder fx stavefejl og mange af "forvekslingsfejlene" (for/får, af/ad, nogen/nogle, -ene/- ende). Andre fejl kan man som regel slippe afsted med, enten fordi den man taler med, laver de samme fejl, eller fordi han er for høflig til at rette en. Det gælder fx forkert ord eller ordform, fejl i

3 faste udtryk og dobbeltkonfekt (Det gør jeg personligt selv; Mere end man normalt plejer). Og det betyder ikke så meget at man begår sprogfejl i en samtale, de kan jo hurtig rettes hvis det er nødvendigt! Mange af de fejl eleverne laver i de skriftlige opgaver, er netop "hørefejl" eller "talefejl", men andre af dem er fejl der består i at eleven bruger talesprog i en skriftlig opgave, fx (for) ensformige sætninger, (for mange) fyldord, (for) upræcise eller slangagtige udtryk eller forkert ordstilling. Men der er også en del deciderede skrive-fejl: orddelingsfejl, manglende ord og edbkorrekturfejl. Der findes mange genrer hvor de to former for sprog nærmer sig hinanden (fx elevforedrag, festtaler, jobsamtaler og private breve), men egentlige blandingsgenrer er et nyere fænomen der i høj grad skyldes de elektroniske medier. , sms, chat osv. er nærmest skrevet talesprog, mens mere og mere af det der siges i tv og radio, er talt skriftsprog eller direkte talesprog. Øvelse Omskriv nedenstående sætninger til skriftsprog. Hvis vi har uheld med den første tur, det følger os resten af livet. Han har haft ringet men du var her ikke. For det var om at ikke smide noget. Bibleren, (det er) fedt, tjekke op på. Jeg bedte dig om at hente mig på skolen. Eksempler på forskelle mellem talesprog og skriftsprog: Arbejdsspørgsmål til modellen Hvad er en sætning? Hvad betyder forvægt og bagvægt? Giv eksempler på sideordnede sætninger. Hvad er en sætningsknude? Hvad er forskellen på konkrete og abstrakte ord? Hvad er et verbalsubstantiv?

4 Talesprog Sætninger Kortere sætninger og perioder Mere bagvægt Flere sideordnede og flere kortere ledsætninger Flere sætningsknuder og -kløvninger (Peter, han er dum...) Flere ufuldstændige/afbrudte sætninger, hvor der mangler udsagnsled eller grundled Flere omstarter, eftertanker (Øh) selvrettelser og gentagelser Ord Flere slangudtryk, fyldord (enorm, bare, simpelthen) bandeord, dialektord Flere korte ord Flere konkrete ord Mange korte ord, der udtrykker indforståethed mellem afsender og modtager, såkaldte indforståetheds- og og formodningsadverbier (jo, ja, nok, vel, vist..) Mange "og" og "men" Skriftsprog Længere sætninger og perioder Mere forvægt Flere underordnede ledsætninger og mere omfangsrige ledsætninger Få sætningsknuder og -kløvninger Få ufuldstændige /afbrudte sætninger Få omstarter, eftertanker m.v. Fravær af slangudtryk, fyldord, bandeord og dialektord Flere lange ord og flere verbalsubstantiver Flere abstrakte ord, fremmedord og fagtermer Få indforståetheds- og formodningsadverbier Færre "og" og "men" Talesprog og skriftsprog Øvelse: Omskriv samtalen, så den får mere skriftsproglige træk. Overvej hvilke typiske talesprogsagtige træk, der er i samtalen. Mor: så kan du bare øse op Mathilde. Pige: jeg er i gang med at tage, hvor er Emil? Mor: Han øh.arbejder over fordi de er bagud nede i slagteriet, så han er blevet sat til at stege frikadeller og..øh..veje oksekød og sådan noget af Pige: Ja Mor: i stedet for hans sædvanlige og det skal han så gøre bagefter Pige: Okay Mor: Så derfor kommer han, han kommer ikke hjem og spiser så spiser han kebab sammen med Benjamin bagefter når han har fri.

5 Pige: nå Mor: her skal du lige have lidt mere sovs Pige: nej Mor: nej hvis du ikke vil have aspargeserne så kan du bare kyle dem over til mig. Pige: Okay ej hvor irriterende de smutter Mor: du har vist fået for mange aspargeser hvad Pige: ja er du sindssyg Mor: hold da op hvad er det du har ned ad armene der det har jeg da ikke set før Pige: det er bare nogle tatoveringer Mor: er det noget du har malet eller hvad Pige: næ jeg lavede den i dag jeg fik den i en tyggegummipakke. Undersøg hvilke talesproglige træk der er i nedenstående udskrift af en telefonsamtale Nu offentliggør Syd- & Sønderjyllands Politi et udskrift af den telefonsamtale, hvor hunden Fido's ejer fortæller, at den er en blanding af racen amstaff. Dagens.dk, Elo Christoffersen den 7. februar 2013 Syd- & Sønderjyllands Politi offentliggør nu en afskrift af den telefonsamtale, der har været mellem politiet og ejeren af hunden Fido. Hunden løb i weekenden væk fra sit hjem på en ejendom i Sdr. Hygum ved Rødding og efter ejeren efterlyste Fido, er den nu registreret som herreløs. Syd- & Sønderjyllands Politi oplyser, at ejeren fortalte at Fido er en blanding af den ulovlige kamphund amstaff (Amerikansk Staffordshire terrier) og Alaskan malemute. Denne telefonsamtale er optaget på bånd.en sådan raceblanding er ifølge hundelovens paragraf 1A ulovlig. Dermed skal politiet reagere med et påbud til ejeren om, at ejeren skal kunne dokumentere, at hunden IKKE er af en ulovlig blanding. Hvis ejeren ikke kan fremlægge den dokumentation, SKAL politiet sørge for, at hunden bliver aflivet. Der er efterfølgende sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er korrekt, at ejeren har udtalt sig sådan. Flere medier har også bedt om aktindsigt i samtalen. Derfor har Sydog Sønderjyllands Politi besluttet dels at give den ønskede aktindsigt og samtidig offentliggøre en udskrift af den sekvens i lydfilen, hvoraf hundens afstamning ifølge ejeren fremgår.

6 Afskrift af samtale: Politimand: Det er fra politiet i Esbjerg. Mit navn er XX. Ejer: Goddag. Politimand: Er det XX (ejers navn) Ejer: Det er det Politimand: Det er noget værre noget med denne her hund. Ejer: Ja det det da. Politimand: Nu får du lige et hug mere. Ejer: Nå. Uh. Politimand: Ja du kan ikke få den før på mandag. Ejer: Nå hvorfor? Politimand: Vi skal først lige have fundet ud af, hvad det er for noget halsbånd, du har sat på den. Ejer: Jamen det er eh en højttaler Politimand: Nå? Ejer: Øh.. (Få sekunders personlige informationer vedr. ejer fjernet) Politimand: Okay Ejer: Sådan så den kommer med en lyd du ved Politimand: Vi skal også have fundet ud af, hvad det er for en hund. Ejer: Det er en Alaskan malamute Politimand: Ja. Det fremgår nemlig ikke af hunderegistret. Ejer: Fremgår det heller ikke Politimand: Nej. Ejer: Det forstår jeg altså ikke. For da jeg fik ham. Og jeg lavede alle de papirer der, der fik han skrevet alt det der ned.

7 Politimand: Ja. Men der står kun, at det er en blanding. Ejer: Øh øh det mener jeg ikke. Politimand: Jo Ejer: Jamen det er øh. Politimand: Jeg har udskriften af hunderegistret her. Ejer: Ja Politimand: Så du bor i Vejen kommune nu ikke osse? Ejer: Jo. Politimand: Ja det er noget rod. Vi skal lige have sendt det her papirværk fra Esbjerg til Vejen. Og så vil de om muligt undersøge hunden på mandag. Og så kan du få besked så hurtigt som muligt. Ejer: Jo men hvorfor skal han undersøges altså? Politimand: Vi skal se, hvad det er for en hund. Ejer: Det er en Alaskan malamute blandet med en amstaff Politimand: Med en amstaff? Ejer: Ja Politimand: Ok. Men det er jo ikke så godt. Ejer: Nå hvorfor er det så ikke så godt? Politimand: Nej fordi den er født efter, at loven om forskellige forbudte hunderacer er trådt i kraft. Ejer: Jamen Alaskan malamute den er ikke den er ikke. Ja han er så heller ikke ægte. Politimand: Nej. Ejer: De regler de er så heller ikke Politimanden fortæller derefter igen ejeren, at hun ikke foreløbig kan få sin hund udleveret og nogle uklarheder omkring geografien i forhold til, hvor ejers bolig ligger, og hvor hunden blev fundet, bliver afklaret. Herefter sluttes samtalen.

8

9 Materialer til modul 2 Arbejdsopgave Læs dokumentet Gå sammen tre og tre o Hvorfor er det vigtigt at vide noget om skriveprocessens faser? o Vælg et emne i gruppen. Brug enten hurtigskrivning eller brainstorming. I har tre minutter i gruppen. Læreren styrer tiden. o Sammenlign jeres noter og forsøg at strukturere. o I skal gemme jeres besvarelse, da den skal bruges senere. Skriveprocessen At skrive er et håndværk, og det betyder, at det kan læres. Alle kan lære det eller blive bedre til det. Nogle få mennesker er talenter, der næsten af sig selv ved, hvordan man gør, men de fleste har brug for at arbejde med det for at kunne det. Her er det en hjælp at være opmærksom på, at skrivning er en proces, ligesom det er en proces at udføre et håndværk. I stedet for at tro at man kan gøre det hele på én gang, så må man fokusere på de enkelte faser i processen og arbejde sig igennem dem for at nå frem til en færdig tekst, man kan være tilfreds med. Efterhånden som øvelse gør mester, bliver man klar over, hvor man selv skal være særligt opmærksom, og det er vejen til at nå frem til en god skriveproces. I de følgende afsnit gennemgås skriveprocessens typiske faser. Førskrivefasen Førskrivefasen består af tre underfaser, som kaldes henholdsvis idéfasen, indsamlingsfasen og planlægningsfasen: I)Idéfasen Det kan være et problem at komme i gang. Man udsætter det, finder på massevis af andre ting, der skal ordnes først og ender med for sent, i forhold til den tid, der er til det at skrive et eller andet ned, som forhåbentlig kan bruges. Det kan det også nu og da, men ofte er det ikke lige, hvad man havde ønsket sig, og ikke godt nok, når man tænker det igennem igen. Hvordan kommer man ud over det problem? Hvordan kan man lokke sin lidt sløve skrivehund ud fra det hyggelige hundehus, hvor den helst vil gemme sig?

10 Bliv først klar over, hvad det er, du skal. Hvad bliver du bedt om, og hvem skal du skrive til en gruppe, en lærer? Har du en opgaveformulering, så del den op i enkeltpunkter. Måske er det en opgave, hvor du skal redegøre for nogle synspunkter i en tekst, og bagefter skal du diskutere dem. Nu må du undersøge teksten for at finde dens synspunkter. At undersøge teksten betyder, at du læser den grundigt og når frem til en forståelse af den. Brug meget gerne understregninger og skriv notater undervejs. Bagefter den undersøgende læsning kan du så arbejde med at gøre rede for synspunkterne, og til sidst vil du kunne diskutere dem. Skriv dig i gang det lyder ikke rart, hvis det netop er et problem at skrive. Men din skrivehund kan lokkes frem, ved at du leger med den, så den glemmer, at der var godt i hundehuset. Du kan skrive dig i gang ved at bruge: hurtigskrivning vælg dit skriveemne ud fra teksten eller sammenhængen, skriv løs hvad der falder dig ind i hele sætninger, uden pause og uden overvejelser, i 5 minutter, og lad være med at stoppe og læse eller overveje undervejs. brainstorm skriv alle de ideer og strøtanker ned, der falder dig ind om dit emne. mind-map få struktur på dine ideer og tanker ved at gruppere dem som grene på et træ. Efter hurtigskrivning og efter brainstorm giver mind-map dig mulighed for overblik. Disse skriveteknikker har kun dig selv som modtager, og du bruger dem som hjælp til at komme i gang med at få en klar ide og et fokus på din opgave. Når du har skrevet en hurtigskrivning eller en brainstorm, så se interesseret på det, du har skrevet, og kig efter, hvor der er nogle gode ideer, som du kan arbejde videre med i mind-map eller i mere præcise overvejelser. De kan f.eks. være spørgsmål, du stiller dig selv: Hvad vil jeg gerne fortælle? svaret hjælper dig til at finde dit fokus. Hvorfor vil jeg det? svaret hjælper dig til at finde ud af, hvad du gerne vil med din tekst, så du er motiveret til at skrive den. Hvem er det, jeg skriver til? svaret hjælper dig til at finde den tone, din tekst skal skrives i. Måske skal den være både formidlende og sjov, hvis den er skrevet til skolebladet, eller den skal være meget præcis og saglig, hvis den skal være en besvarelse af en samfundsfaglig opgave. II)Indsamlingsfasen Når du er ved at få hold på dine idéer, skal du videre med at indsamle stof til din opgave. Nogle gange har du allerede stoffet i form af en tekst, du skal skrive ud fra, men det kan også være, at du skal bruge noget mere viden om teksten, eller at det er en opgave, hvor du har et emne, men selv skal ud at finde stoffet. Det kan du finde flere steder bl.a.:

11 i undervisningen (dine notater og jeres undervisningsmateriale) i andre kilder (opslagsbøger og andre bøger, internettet, interviews, forskellige medier) i undersøgelser (dine egne eller andres, forsøg, interviews) Det vigtigste er, at du via din idéfase er blevet klar over, hvad det er, du gerne vil indsamle information om, så du f.eks ikke går på biblioteket for at låne alt om 1980'er-litteraturen, men ved præcist, hvad det lige netop er om litteraturen i 1980'erne, du skal bruge, så du med overblik kan vælge ud i materialet. III)Planlægningsfasen Når du har fundet dit stof, skal du få overblik over det, så du kan beslutte, hvad du vil bruge af det, og hvad du ikke får brug for. Husk dit fokus og dit formål fra idéfasen de to elementer skal hjælpe dig med at sortere, så du kan holde fast i det relevante stof og kan komme i gang med at lave en plan for din opgave. Nu kan du også gå i gang med at overveje ideer til din indledning til opgaven (læs mere om indledning). Skrivefasen Efter førskrivningen kommer skrivefasen, nemlig selve skrivearbejdet, hvor du ikke mere skriver til dig selv, som i din brainstorm og mind-map, men til en læser. Måske overrasker det dig, at det tager lang tid med førskrivningen, men den tid er godt investeret for har du haft en god og igangsættende førskrivning, så vil du opleve, at resten af skrivearbejdet går meget lettere, end du troede først. I skrivefasen skal du igen lokke din skrivehund frem ved at bruge igangsætningsteknikkerne (hurtigskrivning, brainstorm, mind-map), hvis du har svært ved at få hul på skrivningen. Selv om du har en plan, behøver du ikke at følge den nøjagtigt skriv løs dér, hvor du har mest lyst til at fortælle noget. Så kan du altid sætte det rigtigt sammen bagefter. Skriv så meget som muligt og vent så vidt muligt med at rette alt for meget, til du når den sidste fase. Redigeringsfasen At redigere vil sige at ordne og bearbejde, og det er dét, du nu skal gøre med din tekst ved i den sidste fase i skriveprocessen at være "din egen læser" og se med undersøgende og kritiske øjne på den (Det vil sige selv være opmærksom på de kriterier, som teksten kan vurderes på). En god fremgangsmåde er, at du går fra det største til det mindste det betyder, at du først ser på: indholdet. Er dit fokus klart, er der en god indledning og konklusion, og har du besvaret opgavens spørgsmål? Se derefter på: strukturen. Er rækkefølgen af stoffet i orden, er der gentagelser, der skal fjernes, og er overgangene mellem opgavedelene klar? Se evt. på den plan, du lagde for opgaven. Til sidst skal du se på:

12 sproget. Formulerer du dig passende nuanceret, er sproget klart og fejlfrit, staver du rigtigt, og er din tegnsætning i orden? Flyt eventuelt om på elementer i teksten, hvis det er nødvendigt, og brug stavekontrolfunktionen (skriver du i Word, så er det en god ide at lægge de fejltyper, du kommer til at gentage, ind i autokorrekturen). Væn dig til at supplere stavekontrollen ved at bruge en retskrivningsordbog eller Nudansk Ordbog. Når du læser korrektur på sproget, skal du læse langsomt og grundigt og udelukkende koncentrere dig om stavningen af hvert ord. Fokus Den måde, du ser dit stof på, er dit fokus. Hvis du vil tage et fotografi af en strand, er det ikke bare en hvilken som helst strand, men lige netop den strand, du vil have et billede af. Du viser det ved at stille skarpt på noget, der er særligt for den og for det, du vil fremhæve ved den det kan være glade og afslappede venner, det kan være tomme dåser og krøllede plastikposer. Valget af fokus afgør, hvad du viser om stranden, og sådan er det også i en opgave. Den skal ikke bare handle om noget, men den skal handle om noget lige netop på den måde, som du vil skrive om det. Enhver opgave skal have et fokus. Ved hjælp af fokus viser du både dig selv og din læser det, der er det væsentlige omdrejningspunkt, som du koncentrerer dig om i din tekst. Skal du f.eks. skrive en opgave om litteraturen i 1980'erne, kan dit fokus være Michael Strunges betydning som frontfigur blandt digterne, men det kan også være udtrykket "betonsymbolisme", som er blevet brugt som en karakteristik af tidens skrivemåde. I begge forslag skriver du en opgave om litteraturen i 1980'erne, men dit fokus er forskelligt.

13 Materiale til modul 3 REDEGØRELSE Formålet med en redegørelse er: At informere At få læseren til at se det væsentligste At skabe overblik over teksten At formidle andres synspunkter Kendetegn for en redegørelse: Dispositionen er vigtig Du sammenfatter tekstens overordnede synspunkter og strukturerer dem. Det vigtigste står først Find tekstens vigtigste synspunkt Du kan afvige fra tekstens kronologi for at fremhæve det væsentligste Redegørelsen er objektiv og saglig Ordvalget: Brug dine egne ord og lav evt. citater fra teksten, der dokumenterer det, du siger Hold egen mening/synspunkt udenfor Brug markører, der viser distance: Distancemarkører: Skribenten mener... Det fremgår af teksten at... Forfatteren konkluderer at... Tekstens vigtigste problemstilling er... En redegørelse er en ordnet, forklarende gengivelse af en teksts hovedsynspunkter eller af et delemne i en tekst. (F.eks. Lav en redegørelse af teksten Lav en redegørelse af tekstens holdning til ytringsfrihed). Modsat i et referat, skal ikke alt med, og man følger ikke tekstens opbygning nøje, men udvælger derimod, hvad man vil have med og i hvilken rækkefølge, man mener det skal skrives. En redegørelse skal være sammenhængende. Forestil dig, at du har hørt et spændende foredrag eller læst en spændende artikel og vil fortælle om det/den for en ven. Det vil du gøre som en slags mundtlig redegørelse.

14 Øvelse 1 I de skriftlige opgaver på hf, vil der i nogle opgaveformuleringer indgå, at du skal foretage en redegørelse. Det er derfor vigtigt, at du er meget omhyggelig og giver dig til at strukturere dit arbejde, således at du viser, at du kan skelen mellem det væsentlige og uvæsentlige. Du skal lave en redegørelse for Per Gøttrups holdning til rygeloven og du skal arbejde ud fra nedenstående model Her er redegørelsen trin for trin: 1. læs teksten igennem en gang, og dan dig et overblik. Prøv at formulere tekstens hovedsynspunkt på få linjer. 2. Læs teksten igennem 2. gang. Denne gang med en blyant i hånden, så du kan lave en inddeling med overskrifter, og indstrege eller notere nøgleord i hvert afsnit. 3. Formuler nu skriftligt i punktform tekstens: problemer/temaer, hovedsynspunkter, argumenter og eksempler. 4. Skriv et udkast. Omfanget afhænger af tekstens længde. I dit udkast skal du bruge distancemarkører: Per Gøttrup mener - I artiklen hævder skribenten, at - Per Gøttrups hovedargument hovedargument er - Samlet set udtrykker per Gøttrup, at 15. august :47 af Per Gøttrup Jeg er nu klar tilhænger af rygeloven og så den gerne udvidet. Vi skal have de små værtshuse (under 40 m²) med, og så skal vi have andre steder med mange mennesker med, specielt indgangspartier til indkøbscentre og andre større bygninger, stationer, busterminaler, busstop og travle gader i byerne (strøget og lignende). Disse nye områder skal med fordi de i dag er hårdt ramt af rygere som IKKE viser hensyn til andre. Man kan ikke gå ind i eller ud af et indkøbscenter (de fleste har rygeforbud) uden at skulle igennem en klump rygere som står tæt omkring indgangen og sikrer at alle får en solid gang røg på vej ind eller ud. Og stationer og busstop er også slemme fordi rygerne her typisk pulser ekstra meget på deres cancerpind fordi de ikke må det i transportmidlet, og perronerne er helt umulige især ved forsinkelser (som DSB og BaneDanmark sørger for at der er rigelige af) for på de tætpakkede perroner - hvor i snit hver fjerde står og ryger - er det helt umuligt at finde et sted hvor man ikke står i røgskyen fra mindst 3-4 rygere som er helt ligeglade med folk omkring sig og hensyn derfor er en by i Langbortistan.

15 Øvelse 2 Skriv en redegørelse om Jeff Gomez holdning til E-bøger. Hvad træner du? I det følgende skal du træne at skrive en redegørelse Hvordan gør du? (Denne øvelse kan løses individuelt, parvist eller af grupper). Nedenstående tekst er en holdningspræget tekst omkring E-bøger. Jeff Gomez fortæller om E-bøger og fremtiden set ud fra sin synsvinkel. Din opgave er at lave en redegørelse for hans synspunkter. "E -bøger er fremtiden for forlagene", en artikel af Anton Geist, Rasmus Bo Sørensen fra Information 4/6 09. (Jeff Gomez udtaler sig i artiklen) Forlag og læsere vinder, mens de traditionelle boghandler taber, efterhånden som e -bøger indtager markedet, mener en amerikansk ekspert. Blækbogstaver på papir er en sejlivet anakronisme i den digitale tidsalder. Men fem og et halvt århundrede efter Gutenberg er forlagene nu for alvor begyndt at erstatte de trykte bøger med digitale. Og det er der ingen grund til at begræde, mener Jeff Gomez, der er salgs- og marketingschef for online-delen af Penguin Group USA og har skrevet bogen Print is Dead - Books in Our Digital Age. Jeff Gomez melder klart ud "For mig at se er det indlysende, at både læserne og forlagene kan få meget godt ud af e-bøgerne. Læserne får billigere bøger, der er lettere tilgængelige og kan noget mere end de traditionelle, og forlagene bør være i stand til at finde nogle måder at profitere på, at de nu kan tilbyde et bedre produkt," siger han. Traditionelle boghandlere må til gengæld indstille sig på, at de tilhører en truet art. Ganske vist vil den trykte bog ikke uddø fuldstændig. Der vil altid findes enkelte nostalgiske liebhavere, der køber trykte bøger, ligesom folk i dag samler vinylplader, men der vil kun være brug for få specialforretninger til at betjene den meget begrænsede kundekreds, mener Jeff Gomez. Den traditionelle boghandler er død "Butiksindehaverne er færdige. De bliver simpelthen skåret væk. Hvis du sidder hjemme i sofaen kl. elleve om aftenen og ser et talkshow, hvor de omtaler en spændende bog, kan du have downloadet den to minutter efter og være i gang med at læse. Det kan boghandlere ikke konkurrere med," siger Jeff Gomez, der ikke giver meget for Den Danske Boghandlerforenings ide om, at traditionelle boghandlere skal sælge digitalt indhold:"en af pointerne ved e -bøger er den nemme adgang til materialet. Det giver ingen mening, at folk skal køre langt for at komme til en boghandel, som kun har åbent om dagen, for at købe en digital bog. Piratkopiering en fare "Den største fare forbundet med e -bøger er piratkopiering, understreger Jeff Gomez. Men løsningen er ikke at ignorere udviklingen. Tværtimod. "Hvis forlagene bare venter og håber, at mediet vil forsvinde igen, får de et problem. De skal sørge for, at gøre deres bøger let tilgængelige i digitalt format. Hvis de stritter imod, vil folk selv finde måder at få fat i digitale udgaver, og så vil forlagene ikke kunne tjene penge på det." Men selv om e-bøgerne skal være let tilgængelige, skal de koste noget. Det er afgørende, at forlagene ikke sætter prisniveauet for lavt i et forsøg på at undgå piratkopiering, mener han. Avisernes fejl "Inden for de senere år har vi set, hvordan aviserne har begået en stor fejl. De har tilbudt alt for meget gratis på internettet. Derfor har de ikke tjent nok penge. Men nu kan de ikke pludselig begynde at opkræve betaling. Hvis man har en bar, nytter det jo ikke noget at lægge ud med at servere gratis drinks og så på et tidspunkt begynde at tage penge for drikkevarerne. Så vil kunderne skride og begynde at lede efter en anden bar med gratis drinks," siger Jeff Gomez. Han fremhæver Apples itunes Store som et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at tage penge for digitale filer, så længe prisen er rimelig. Gomez mener, at hvis forlagene således er i stand til at navigere uden om de mest grundlæggende farer, vil de kunne forøge deres salg markant.

16 Modul 4 I dette modul skal du arbejde med modtagerbevidsthed. Det lyder banalt. Men ligesom i mundtlig kommunikation går det galt, hvis der ikke er overensstemmelse mellem dit budskab og den modtager du gerne vil nå. I danske stile er problemet ofte Afsenderen forventer at modtageren har læst materialet Afsenderen skriver indforstået dvs. emne/tekst bliver ikke præsenteret Afsenderen har ikke overvejet målgruppen Som udgangspunkt for al formidling kan du bruge Ciceros pentagram Formidling handler om kommunikation, at fortælle noget til nogen. Når du skal formidle noget, skal du rette din tekst til efter en modtager og efter et bestemt medie. Derfor skal du tænke på kommunikationsmodellen. Denne model kaldes også for pentagrammet: Du skal sætte dig ind i og kunne forstå et emne/et tekstmateriale, der fungerer som inspirations- og baggrundsmateriale. Tænk på, hvordan du skaber interesse og forståelse for emnet hos din modtager ved hjælp af sprog, virkemidler, overskrifter osv. Øvelse: Vikartimen Hvad træner du? Målet med opgaven her er øvelse i at arbejde bevidst med kommunikationsforhold og formidling. Hvordan gør du? Du skal være lærervikar i natur og teknik i 4. klasse, hvor du skal undervise i Global opvarmning. Din egen faglige baggrund stammer fra biologi-timerne på VUC. Da du genlæser siderne om global opvarmning i din biologibog, bliver du hurtigt klar over, at der er alt for mange fagudtryk, som 4. klasse ikke forstår.

17 Læs artiklen global opvarmning Din opgave er nu at forberede et oplæg til 4. klasse om global opvarmning. Derfor skal du overveje: - Kommunikationsforholdene - Hvordan tackler du de svære ord og fagudtrykkene? - Pararbejde: Når oplægget er skrevet færdigt, skal du sammenligne det med din sidekammerats oplæg. Diskutér, hvordan I hver især har arbejdet bevidst med kommunikationsforholdene. Hvad har du lært? Slut af med at diskutere, hvordan I kan overføre jeres viden fra denne øvelse til stile-skrivningen! Øvelse 2 Hvad træner du? Nedenstående øvelse træner din bevidsthed om, hvordan en artikel er bygget op med rubrik, underrubrik, manchet og mellemrubrikker. Hvordan gør du? Denne opgave løses individuelt, men sammenholdes med en holdkursist, når opgaven er løst. Nedenfor ser du en artikel fra Berlingske Tidende den 3. januar Læs artiklen og formuler herefter selv en passende overskrift, manchet og mellemrubrikker, der hvor X erne er. Hvad har du lært, og hvad kan du bruge ovenstående øvelse til? Formuler kort, hvad du kan bruge øvelsen til. Tekst: XXXXXXX XXXXXX Forældrenes stressede arbejde og mangel på tid er den største bekymring i mange danske børns hverdag. Det konstaterede dokumentarfilminstruktørerne Louise Detlefsen og Anja Kvistgaard Marott, da de i deres research til en ny dokumentarserie spurgte 800 skolebørn over hele landet, hvad de ville ændre i deres dagligdag, hvis de havde en tryllestav. - Langt over halvdelen af børnene på nogle skoler helt op til ni ud af ti børn svarede, at de ville ønske, at deres forældre ikke var så stressede og havde mere tid til at være sammen med dem,«siger Anja Kvistgaard Marott. XXXXX Det billede genkender børnepsykolog Margrethe Bruun Hansen kun alt for godt: - Vore dages grænseløse arbejde, hvor man takket være mobiltelefon og computer kan tage arbejdet med hjem og i realiteten arbejde døgnet rundt, oplever mange børn som en diskvalificering af dem selv. Selv når forældrene er hjemme, føler børnene, at deres tanker og opmærksomhed er alle mulige andre steder, siger hun. Louise Detlefsen og Anja Kvistgaard Marott bad også børnene om at tegne deres forældre. Og tegningerne

SKRIFTLIGT BASISKURSUS

SKRIFTLIGT BASISKURSUS SKRIFTLIGT BASISKURSUS først i januar, studieretningsstart, 2 uger (evt. 3 uger): 6 dobbeltlektioner! Gang Indhold 1 Introduktion til skriftlighed generelt fokus på, at skriftlighed er forskelligt, men

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile Fredag den 9. maj 1997 satte alle landets studenter sig til deres lille arbejdsbord i gymnastiksale, aulaer og kantiner og åbnede et hæfte med tekster, billeder og opgaver til skriftlig dansk. Dette år

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Indhold: Forord s. 3 A-niveau efter reformen.... s. 4 Nye bedømmelseskriterier. s. 4 Nye karakterer s. 7 Fem eksempler på besvarelser... s. 8 Besvarelse

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

Hvad er det talte sprog?

Hvad er det talte sprog? Hvad er det talte sprog? Med kammeraterne Undervisning Vi taler, og vi lytter. Fra tidlig morgen til sen aften er det talte sprog omkring os. Mange mundtlige kommunikationsformer er på banen i vores dagligdag.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet

Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet Skriftlighed 2 Indholdsfortegnelse 1. Skriftlighed i folkeskolen og gymnasiet 2. "Knud Romer: Facebook er en kræftsvulst på internettet", af Kenneth Lund 3. Essay 4. Redegørelse 5. Diskussion Skriftlig

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

ISSN: 1601-8737 MAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 1 APRIL 2010. tema. Mobilen i undervisningen

ISSN: 1601-8737 MAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 1 APRIL 2010. tema. Mobilen i undervisningen ISSN: 1601-8737 MAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 1 APRIL 2010 tema Mobilen i undervisningen CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER Indhold 1 2010 VIA CFU Center for Undervisningsmidler Vesterskovvej

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere