Bachelorprojekt. Interaktive Elektroniske Tekniske Manualer I Søfartsindustrien. Udarbejdet af: Jesper Hauge Rasmussen Aarhus Maskinmesterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt. Interaktive Elektroniske Tekniske Manualer I Søfartsindustrien. Udarbejdet af: Jesper Hauge Rasmussen Aarhus Maskinmesterskole"

Transkript

1 Bachelorprojekt Interaktive Elektroniske Tekniske Manualer I Søfartsindustrien Udarbejdet af: Jesper Hauge Rasmussen Aarhus Maskinmesterskole 04/

2 Forfatterens navn: Jesper Hauge Rasmussen Studienummer: V08713 Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Uddannelse: Maskinmester Projektets titel: Interaktive Elektronisk Tekniske Manualer i Søfartsindustrien Projektets type: Bachelorprojekt Fagområde: Maritimt, Optimering, Indlæring, Vidensdeling Vejleder: Søren Skøtt Andreasen Afleveringsdato: 04/ Antal sider: 25 Jesper Hauge Rasmussen

3 Abstract The translated title for this report is Interactive Electronic Technical Manuals in the Marine industry. The primary focus of the report is to uncover the impact the Interactive Electronic Technical Manuals will have in the work process of a marine engineer regarding maintenance and repair work. This is done partly by researching the military industry which pioneered the concept of IETM; it is partly done by researching concepts about learning, knowledge management and interviews with people in key positions in the shipping and production industry. The report uncovers the following: utilising 3D animations or video combined with text is the superior to anything else in communicating work instructions, and therefore it will have a big impact on speed and efficiency. Work instructions should be made in two detail levels, for novice and experienced marine engineers. A knowledge management system tightly integrated with work procedures and component data could be beneficial for the work process in many areas. But it also states that there are big challenges involved with introducing a knowledge management system into an organization. Finally it is concluded that if the IETM is to have a positive impact on the work process for the marine engineer it s vital that the user interface is structured and user friendly to navigate between work instructions, product- / component data and the knowledge management system. If this is not done, the IETM won t have a positive effect on the work process. 1

4 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning Valg af emne Problemformulering Indledning Spørgsmål Afgrænsning Metode IETM Historie Empiriske undersøgelser Delkonklusion Motivation Visuel formidling af instruktioner Vidensdeling med andre skibe Mobilitet I dag Empiriske undersøgelser Delkonklusion Interview Interview med teknisk animator hos en produktionsvirksomhed: Interview med teknisk inspektør i et dansk rederi Delkonklusion Analyse Konklusion Perspektivering Kildekritik: Referencer Billeder

5 1. Indledning I foråret 2013 tilbragte jeg, som led i min afsluttende praktik på maskinmesteruddannelsen ved Aarhus Maskinmesterskole, 10 uger om bord på tankskibet Nord Snow Queen hos Dampskibsselskabet Norden A/S. Det var en fantastisk spændende periode, der oversteg alle mine forventninger og hvor jeg virkelig tilegnede mig en omfattende og brugbar viden omkring driften af et tankskib. Jeg har umiddelbart heller ingen kritik til den generelle drift om bord på Nord Snow Queen, både ledelse, sikkerhedsprocedurer mv. foregik på yderst professionel vis, men skulle jeg udpege et område, hvor man efter min mening med stor fordel kunne optimere og effektivisere diverse arbejdsgange, er det omkring vedligehold og generelle daglige procedurer. På disse områder mener jeg ikke, at man endnu helt har formået at udnytte den informationsteknologi, der i dag er tilgængelig og som i stort omfang ville kunne lette mange arbejdsopgaver om bord på et skib. Et eksempel på nogle af disse arbejdsopgaver kan være papirer der skal udfyldes ved afgang og ankomst, ugentlige rutinecheck, arbejdstilladelser der skal udarbejdes osv. Her var den procedure, som jeg oplevede under min praktik, at man ledte i forskellige mapper for at finde de rigtige papirer, hvilket for eksempel kunne føre til, at arbejdstilladelser måske først blev lavet efter at arbejdet var udført. Andre eksempler kunne være, at alle dokumenter skulle ændres med dato, navn, rang, lokalitet mv. for at udføre visse arbejdsopgaver og det kunne sagtens tage op til et helt kvarter at finde dokumenter, ændre data og printe ud under et helt almindeligt ugentligt rutinecheck. Dette blev meget hurtigt et irritationsmoment for mig, hvilket resulterede i, at jeg igennem mit praktikforløb fik lov til i samarbejde med en maskinchef og en 2. mester at udviklet og gennemteste et program, der gjorde det muligt at printe de forskellige dokumenter ud ved afkrydsning og brug af de stamdata, der var lagt ind i det nye program. Nu tog det pludselig kun 10 sek. at printe de ugentlige checklister ud imod de tidligere 15 min. Der blev senere også lavet en udgave til broen, og det er nu planen, at rederiet vil bruge programmet på resten af deres skibe. Dette er blot et eksempel på hvordan man med en forholdsvis simpel brug af IT ikke blot kan tidsoptimere, men også eliminere et dagligt irritationsmoment, og jeg besluttede mig for, at mit fokusområde i mit bachelorprojekt skulle være en undersøgelse af hvorledes de muligheder informationsteknologien har givet os kunne forbedre den daglige drift på et skib i søfartsindustrien. 3

6 2. Valg af emne Med hensyn til mit valg af emne, havde jeg egentlig i udgangspunktet, inden min praktikperiode, overvejet at skrive om afskaffelsen af Ligningslovens 33 A, men denne paragraf blev sidenhen genindført, hvorfor dette ikke længere var en mulighed. Endvidere blev jeg, efter at have fået lov til at lave det før omtalte program, nysgerrig på dette område og begyndte at undersøge, om der var andre områder, hvor man kunne optimere arbejdsgangen ved brug af IT. En af de ting som jeg bl.a. bemærkede, var at manualerne på skibe aldrig nogensinde havde ændret sig, og jeg vurderer umiddelbart, at man ved brug af den teknologi man i dag har til rådighed bl.a. ville have mulighed for at; effektivisere søgningen af informationer, visualisere komponenter og lave samlingsinstruktioner, have adgang til helt nye og opdaterede data, erfaringsudveksle skibe imellem, skifte imellem besætningsmedlemmers modersmål Ændringer der efter min mening ikke ville kræve avanceret teknologi, men som kunne optimere den daglige arbejdsgang på skibe betragteligt. Efter at havde påbegyndt mine indledende undersøgelser omkring ovenstående emne, fandt jeg dog ret hurtigt ud af, at de optimeringstiltag, som jeg har beskrevet faktisk allerede findes og endvidere er benævnt Interactive Electronic Technical Manual (Fuller J. F., 1994), men ud fra hvad jeg kan læse mig frem til, er det dog kun i militære grene rundt om i verden samt delvist i flyindustrien, at en implementering har fundet sted. Dette undrer mig, da jeg umiddelbart kun kan se fordele ved en sådan implementering og det fik mig til at spekulere på, hvorvidt der kunne være ulemper forbundet med brugen af IETM. Jeg overvejede i forbindelse med mit valg af emne, om det overhovedet er et relevant emne for en maskinmester at lave en undersøgelse af driftsoptimering på baggrund af informationsteknologi, og endvidere om en sådan undersøgelse kan foretages inden for de rammer, som et bachelorprojekt udstikker. Umiddelbart kan man jo sige, at dette emne ikke tager udgangspunkt i nogle af de hårde fag som el, automation eller termiske maskiner, men omvendt mener jeg godt at man kan argumentere for relevansen af, at kunne se muligheder og behov for optimering og vedligeholdelse i 4

7 hele den daglige drift på et skib. Jeg opfatter det bestemt som en vigtig egenskab og kernekompetence hos en maskinmester at kunne tænke ud af boksen, udvikle og løse forskellige problemer som de opstår, i stedet for udelukkende at fokusere på og låse sig fast i et begrænset antal skolede discipliner. 3. Problemformulering 3.1 Indledning Jeg har i mit bachelorprojekt valgt at belyse hvilke fordele, samt ulemper der måtte være ved interaktive elektroniske tekniske manualer (IETM) til brug i søfartsindustrien. Det vil jeg gøre ved at undersøge nogle deciderede muligheder IETM ville kunne give, samt undersøge andre industrier der allerede har erfaring med brug af IETM. Desuden vil jeg undersøge om der måtte være tiltag i gang i den danske søfartsindustri inden for IETM. 3.2 Spørgsmål Hvilken indflydelse på arbejdsprocessen for sejlende Maskinmestre ville IETM er kunne have i forhold til reparation og vedligeholdelse? 3.3 Afgrænsning Jeg vil i min opgave ikke fokusere på IETM i forhold til Planned Maintanence eller reservedelsbestilling. Der ligger utvivlsomt også mange spændende muligheder for optimeringer på dette område, men omfanget af min opgave tillader desværre ikke en redegørelse for dette. 3.4 Metode I en projektopgave som denne er det vigtig at man får overvejet, hvordan man vil strukturere sin undersøgelse. Min metode i projektet vil som en start tage udgangspunkt i kvalitative sekundære data i form af artikler, rapporter, videoer mv., for at opnå en forståelse af, hvorfor man begyndte at bruge IETM, hvilken forskning der er blevet udført på området, og hvor man er på vej hen generelt set, og ikke bare i skibsbranchen. Herefter vil jeg opstille en række antagelser omkring hvilke muligheder brugen af en IETM kunne give. Jeg vil undersøge om disse antagelser er mulige at implementere i forhold til den teknologiske 5

8 viden vi har i dag. Ud fra et positivistisk synspunkt vil jeg bruge empiri og logik til at undersøge om disse muligheder vil være fordelagtige redskaber. Herefter vil jeg undersøge hvor og hvordan IETM bliver brugt i dag, for at finde ud af om der er lavet flere undersøgelser, der kan afdække fordele og ulemper ved IETM. Jeg vil indsamlet kvalitative primære data i form af interviews med producent og arbejdsgiver for at få en helt konkret synsvinkel på brugen af IETM set i forhold til fordele og ulemper for en maskinmester. På baggrund af den viden jeg tilegner mig igennem mine undersøgelser i projektet, forventer jeg at kunne analysere mig frem til en besvarelse af mit overordnede spørgsmål i opgaven. 4. IETM 4.1 Historie I slutningen af 70 erne begyndte de tre værn i USA s militær at forske i en alternativ løsning til almindelige papir manualer, og var dermed de første til at forske i elektroniske manualer. Der blev umiddelbart opført områder, hvor man så et problem med almindelige papirmanualer: Are unnecessarily costly to produce and manage. Even though Industry is widely adopting the use of automated authoring systems, exploitation of many recent technological advances (involving data base management, information storage, and information display) is impossible with paper TMs. Thus, additional personnel and facilities are required for physical control of information which could be more efficiently handled... Are of such poor usability (e.g., in finding the required specific information needed) and comprehensibility (e.g., in complex faultisolation processes), as to seriously slow up the maintenance process, increase false part-removal rates, and significantly increase training time. (Jorgensen & Fuller, 1993) 6

9 Motivationen bag forskningen var altså bl.a. at papirmanualer var dyre at producere, og at det ikke var muligt at bruge de teknologiske fremskridt man havde opnået i forhold til datahåndtering. Havde man f.eks. en database, hvor man opbevarede informationer om reservedele, så skulle man manuelt ud og opdatere disse data i hver enkelt manual hvori den omhandlede reservedel blev nævnt, hvis man skulle opdatere en reservedelsspecifikation eller lignende. Desuden var brugervenlighed og forståeligheden af manualerne så dårlig, at det hæmmede arbejdsprocessen, forøgede fejl og indlæringstid. Figur 1: Screenshot fra en af de første IETM er, blev testet på et F-14 jagerfly. Det var dog også en reaktion på den stigende kompleksitet, der var inden for militære systemer (Fuller J. F., 1994). Man prøvede altså både at undgå menneskelige fejl ved at lave manualerne mere overskuelige, når de skulle bruges til vedligehold, reparation og træning af personale, men også at få en integration med IT systemer der ville gøre det lettere at opdatere af viden. En helt tredje ting var det fysiske i og med at papirmanualer fylder meget og er dyre at producere og vedligeholde Empiriske undersøgelser I forbindelse med udviklingen af elektroniske manualer blev der op igennem 80 erne foretaget en række tests, der primært involverede flyteknologi, for at sammenholde teknikernes effektivitet når henholdsvis IETM og papirmanualer blev brugt. 7

10 Test and Evaluation of the Navy Technical Information Presentation System (NTIPS), F- 14A Field Test Results: U.S. Navy s Naval Air Systems Command fik lavet en undersøgelse af deres NTIPS program i 1986, der fokuserer på elektroniske manualer. Her satte man elektroniske manualer op i mod papirmanualer ved dagligt vedligeholdelsesarbejde på et F-14 fly. Test resultaterne viste blandt andet, at: alle flymekanikere der brugte elektronisk manual fandt 1 fremprovokeret fejl, i mod 5 ud af 12 ved papirmanualer, altså 41 %. ved renoveringsprocedurer lavede uerfarne flymekanikere 35 % færre fejl ved brug af en elektronisk manual, i forhold til dem der brugte papirmanualer. elektroniske manualer var foretrukket af 90 % af både de erfarne og uerfarne flymekanikere. der blev givet udtryk for, at der var plads til forbedringer, primært i form af bedre grafik og layout. elektroniske manualer er mindst lige så gode som papirmanualer, og i nogle tilfælde bedre. (Fuller, Post, & Mavor, 1988) Når elektroniske manualer blev brugt til vedligehold, var der altså en markant forbedring i løsning af arbejdsopgaver, især når det gjaldt fejlfinding, og desuden blev den elektroniske manual foretrukket af størstedelen af teknikerne Test and Evaluation of The Navy Technical Information Presentation System (NTIPS), AN/SPA-25D Test Results: Den anden test med elektroniske manualer blev udført på to operationelle Radar Repeatere i 1987, og som i den første test blev teknikere målt i effektivitet med NTIPS kontra papirmanualer. Testresultaterne viste her blandt andet, at: ved en fremprovokeret fejl lykkedes det for alle teknikere at finde fejlen, ved brug af papirmanualer fandt kun 58 % af teknikerne fejlen generel fejlfinding med elektroniske manualer var 24 % hurtigere i forhold til fejlfinding med papirmanualer 92 % af teknikerne foretrak elektroniske manualer frem for papirmanualer der blevet givet udtryk for, at der var plads til forbedringer i forhold til grafik og respons tid på de elektroniske manualer (60 % af arbejdstiden gik med at vente på IETM). 8

11 elektroniske manualer er mindst lige så gode som papirmanualer, og i nogle tilfælde bedre. (Fuller, LeBeau, Mavor, Post, & Sawyer, 1988). Billedet er nogenlunde det samme, hvis man sammenligner resultaterne på de to forskellige tests. Bedre fejlfinding, færre menneskelige fejl og hurtigere arbejdshastighed ved brug af den elektroniske manual går altså igen, men også et ønske om en bedre grafik Technical Information Utilization by the Army and Its Implications for MEIDS: U.S. Air Force s søsterprogram CMAS 1 testede i 1984 og 1985, på to forskellige flyvestationer, også elektroniske manualer på et Radar system. Her viste resultaterne at; ved brug af elektroniske manualer kunne 100 % af teknikerne finde en fremprovokeret fejl, ved papirmanualer var det 75 %. 77 % foretrak elektroniske manualer, 20 % foretrak elektroniske manualer kombineret med elektriske diagrammer, 3 % foretrak papirmanualer. den gennemsnitlige tid man brugte på at finde printplader med fejl blev halveret. der ikke blev fjernet nogen printplader, der ikke fejlede noget, ved brugen af IETM. (Jorgensen & Fuller, 1993) U. S. Air Force s test ligger sig tæt op af de to fra U. S. Navy, både med hensyn til hastighed, fejlfinding og teknikernes foretrukne valg af manual Delkonklusion Nogle af de kritikpunkter som var i forhold til IETM i de ovenstående test var grafik, layout og hastighed. Som der blev oplyst gik 60 % af tiden ved udførelse af en opgave med den elektroniske manual på ventetid. Her skal man holde sig for øje, at det var på et tidspunkt, hvor en 386 er computer var noget af det ypperste der fandtes på markedet. I dag kan computere yde flere 100 gange mere end hvad der var muligt i slut 80 erne, hvorfor jeg ikke vil vurdere at ventetid ved brug af IETM er vil være et aktuelt problem i dag. I forhold til grafikken, hvor kritikken gik på at opløsningen ikke var tilstrækkelig til, at få nytte af nogle af illustrationerne, er det igen et område, hvor der er sket meget de sidste 25 år, så heller ikke der vil jeg vurdere, at det ville være et problem i dag. 1 Computer-based Maintenance Aid System 9

12 De ovenstående resultater ud fra pilotforsøgene skal man passe på med at generalisere ud fra, da de for det første er udført på små fokusgrupper, der arbejder med helt specifikke vedligeholdelsesområder. Men selvom IETM var i et tidligt stadie viste testene altså, at de klart var foretrukket i forhold papirmanualer, og at de lettede arbejdsgangen og mindskede fejlprocenten hos teknikerne. Det var også nok til at overbevise det amerikanske forsvarsministerium om, at man skulle fortsætte med udviklingen af IETM. 4.2 Motivation Der er ikke umiddelbart nogle præcis definition på hvad en IETM skal have af funktioner, det afhænger af i hvilken industri og til hvilke opgaver den skal bruges. Jeg vil opstille nogle antagelser omkring, hvad jeg betragter som værende de vigtigste funktioner for en IETM til brug for en maskinmester til søs. De antagelser sætter jeg op ud fra de erfaringer jeg selv har gjort mig til søs, og på baggrund af de holdninger til emnet jeg har erfaret fra kollegaer. De vigtigste funktioner: Visuel formidling af instruktioner Vidensdeling med andre skibe Mobilitet Visuel formidling af instruktioner Rent teknisk er der intet til hinder for, at man kan lave visuelle instruktioner via almindelige billeder, som nævnt under afsnittet omkring IETM s baggrund, gjorde man det allerede i slutfirserne. Det er også et af de stærkeste argumenter for at bruge IETM. De seneste års udvikling (Morris, 2011) inden for smartphones og tablets har også gjort det muligt at opnå blandt andet 3D visualisering af komponenter, som tidligere kun var forbeholdt stationære computere. Så rent performancemæssigt i forhold til hardwaren, er det ikke noget problem at lave visuel formidling ved hjælp af 3D modeller på tablets eller toughpad en, som er nævnt under mobilitetsafsnittet. 10

13 Der findes mange bøger og artikler der alle sammen lovpriser visuel kommunikation i forhold til tekstbaseret, og der synes at være en general konsensus om, at visuel kommunikation er overlegen i forhold til tekstbaseret. Men hvorfor er den det? Dual Coding Theory I 1971 opstillede Allan Pavio en hypotese omkring kognition (Pavio, 1971). Antagelserne omhandlede basale mentale strukturer or processer. Strukturerne er integrerede netværk af verbale og visuelle repræsentationer, processerne behandler udvikling og aktivering af disse strukturer. Det verbale system indeholder visuelle, auditive, artikulatoriske og andre specifikke verbale koder (f.eks. repræsentationer for sådanne ord som bog, tekst, book, skole, lærer, lærer, strategi, matematik og bekymring). Disse ord-lignende koder er vilkårlige symboler, der angiver konkrete objekter og begivenheder, samt abstrakte ideer. For eksempel er de danske ord bog og tekst, og det engelske ord book arbitrære verbale etiketter til det samme objekt. Verbale koder bevarer deres separate og diskrete identiteter, selv når de er forbundet i hierarkier eller andre associative netværk. Det vil sige at selvom et ord, som book associativt kan forbindes til den danske oversættelse bog og indgår i sætningen "Book er den engelske oversættelse for bog", så forbliver ordene separate enheder. Endvidere behandles verbale repræsentationer normalt i en seriel eller på en sekventiel måde. Hvis man tænker over den tidligere sætning Book er den engelske oversættelse for bog, så gennemløber man ord efter ord for få den samlede forståelse. (Pavio & Clark, 1991) Nonverbale repræsentationer er ikke bare det vi kan se men omfatter også specifikke billeder til figurer (f.eks en kemisk model), miljømæssige lyde (f.eks. skoleklokke), handlinger (f.eks. at tegne linjer eller trykke på en knap), følelser (f.eks. smerte eller had) og andre ikke-lingvistikske objekter og arrangementer. Sådanne billedelige repræsentationer er konceptuelle eller perceptuelle og ligner de begivenheder, som de betegner, snarere end at være vilkårlige symboler. Det vil sige, at det mentale billede til ordet bog har visuelle, taktile og andre perceptuelle kvaliteter som netop en bog har. Tilsvarende mentale billeder fremkaldt af følelsesbetonede ord eller sætninger (f.eks. "Jeg kan godt lide min lærer" eller "Jeg hader matematik"), har følelsesbetonede egenskaber svarende til dem, der opleves, når man er faktisk er i nærværelse af sin lærer eller laver lektier. I modsætning til verbal behandling, som er sekventiel, kan nonverbale repræsentationer indkode information parallelt eller samtidigt. Et mentalt billede af et maskinrum indeholder mange detaljerede oplysninger, noget som 11

14 er svært at beskrive verbalt. Det er også udtrykt i daglig tale som Et billede er mere værd en tusind ord. (Pavio & Clark, 1991) Dual Coding Teorien antager desuden, at det nonverbale og verbale system er linket sammen i et komplekst netværk. Linksne imellem de to forskellige systemer kaldes for referentielle forbindelser. De to forskellige systemer linker de verbale og nonverbale koder sammen, hvilket giver os mulighed for f.eks. at tegne et skib, hvis vi ser en tekst hvor det står beskrevet vi skal tegne det, eller sige at et skib er et skib ud fra et billede Diskussion Jeg vil nu prøve at kigge på nedenstående uddrag fra en teknisk manual ud fra Dual Coding Teorien. 5.3 DEMONTERING AF ØVERSTE LEJE OG AKSELTÆTNING Lejedækslet (360.1) afmonteres. Låseringen (932.1) fjernes. Ved hjælp af gevindene i lejekonsollen (382.1) trækkes leje med lejekonsol forsigtigt op. Lejet presses ud af lejekonsollen bagfra. Akseltætningens (433.1) keramikring presses ud af dækslet, og akseltætningens øvrige komponenter trækkes op. (Desmi, 2010) Første gang jeg læste ovenstående instruktion, blev jeg ved med at bladre om til samlingstegningen 2 for at lokalisere de forskellige numre og se hvor de forskellige komponenter var placeret på pumpen, og jeg kunne ikke huske det to minutter efter. I dag hvor jeg har været med til at skille pumpen ad tager jeg mig selv i at tænke i billeder, når jeg læser en af procedurerne: Jaja sådan så lejet ud og dér var gevindhullerne osv. Ud fra Dual Coding Teorien giver det mening. I starten havde jeg svært ved at associere lejedæksel, låsering osv. med billeder inde i hovedet. Selvom jeg godt vidste hvordan en låsering eller et lejedæksel mm. så ud, var det ikke i den sammenhæng. Og hvis man kigger på teorien, så er det netop alle billederne og handlingerne der hentes frem fra det non-verbale system. Hvis der ikke ligger information derinde skal man altså først have lagt informationen derind. Selvom man har lært en papirmanual med arbejdsinstruktioner udenad, så skal man altså samtidig have kodet 2 Se Bilag 1 12

15 informationerne ind i det nonverbale system, og den nemmeste måde at gøre det på, er ved at se direkte på en genstand. Man skal altså vide hvordan tingene ser ud (nonverbalt system), men man skal også vide hvilke rækkefølge (verbalt system) man skal gøre det i, og teorien siger, at en kombination af de to systemer vil være den mest effektive form for indlæring Empiriske undersøgelser En ting er selvfølgelig hvad teorien om Dual Coding siger, men hvordan virker den i praksis. Der er blevet lavet en række undersøgelser omkring indlæring, som prøver at belyse teorien. De følgende undersøgelser er lavet ud fra lige meget verbal og/eller nonverbal information. Werner J. Severin lavede i 1967 en undersøgelse (Najjar, 1996) over børn, der skulle lære dyrenavne. Børnene blev delt ind i tre grupper. Gruppe A fik navnet læst op og vist et billede (verbal og nonverbal), Gruppe B fik navnet læst op og vidst navnet på skrift (to verbale kanaler) og Gruppe C fik udelukkende dyrenavnet på skrift (verbal). Gruppe A var den der klarede sig bedst, imens der ikke var nogen forskel imellem Gruppe B og C. Gwen C. Nugent s undersøgelse (Najjar, 1996) fra 1982 viste ligeledes, at elevers indlæringsevne var størst, når de fik informationen præsenteret som tekst og billeder (verbal og nonverbal), eller lyd og billeder (verbal og nonverbal), i forhold til dem der fik informationen præsenteret udelukkende som tekst (verbal), udelukkende lyd (verbal) eller udelukkende billeder (nonverbal). R.E. Mayer og R.B. Anderson lavede 1991 to undersøgelser (Najjar, 1996) omkring DCT. I den første fandt man ud af at studerende som fik informationerne ind via lyd og animation (verbal og nonverbal) klarede at løse problemer i en test bedre end dem som fik informationer ind via lyd (verbal). I den anden test man lavede forklarede de hvordan en cykelpumpe eller en bremse på en bil virkede. Den ene gruppe fik informationen ind via lyd og animation (Verbal og nonverbal) og den anden gruppe fik først informationen ind via lyd og efterfølgende via en animation (Separat verbal og separat nonverbal). Testen vidste at dem der fik lyd og animation ind samtidig klarede sig bedre end dem der fik det ind forskudt. Det er dog ikke i alle tilfælde at undersøgelser (Najjar, 1996) har vist det er en fordel at kombinere verbal og nonverbal information. S. Jay Samuels lavede i 1967 en test blandt 1. klasses elever der skulle lære at læse. Samuels testede en gruppe elever der kun fik ordene på skrift og derefter oplæst, og en anden gruppe der fik ordene på skrift med tilhørende billeder og derefter oplæst. Her viste det 13

16 sig at de elever som kun havde fået ordene på skrift (verbal) lærte at læse dem hurtigere end dem som havde fået ordene på skrift og tilhørende billeder (verbal og nonverbal). Så i forhold til Samuels undersøgelse ser det altså ud til at billeder rent faktisk virker forstyrrende når man skal lære at læse. Hvis man kigger på teorien kan det måske forklares ud fra at, lære at læse, foregår i det verbale system, og ved at introducere et billede af hvad ordet betyder blander man det nonverbale system ind i en læring som kun skulle foregå i det verbale system. Men bortset fra det sidste eksempel understøtter undersøgelser altså teorien. Der er også lavet en række undersøgelser hvor man ser på nonverbal information som en understøttelse til verbal information eller omvendt. En undersøgelse (Bransford & Johnson, 1972) blandt gymnasieelever blev lavet i Testen gik ud på at man gav eleverne en tvetydig tekst. Den ene gruppe fik så inden de læste teksten et billede som forklarede teksten(nonverbal støtte til verbal), den anden gruppe fik kun teksten(verbal). Resultatet var at de elever som havde fået billedet vist først, kunne huske og forklare bedre hvad teksten omhandlede. Så undersøgelsen viste altså at billeder ikke bare er med til at huske tekst bedre, men også kan give en bedre forståelse af tekst. Det skal dog være nonverbale informationer som er relevante til de verbale hvis det skal have nogen effekt. W. Howard Levie og Richard Lentz undersøgte (Najjar, 1996) i 1982 hvordan ikke relaterede billeder vist sammen med en tekst virkede på indlæring. Resultatet var, at der ingen forskel var. Flere test er blevet lavet vedrørende nonverbal og verbal information som støtte til hinanden, og de viser alle sammen det er en fordel i forhold til kun at bruge en af delene. De sidste undersøgelser jeg vil beskrive er foretaget i industri sammenhænge. 120 universitetsstuderende blev testet (Bieger & Glock, 1986) under samlebåndsarbejde, den ene gruppe fik tekst og billeder (verbal og nonverbal) til at beskrive deres arbejdsproces og den anden gruppe fik kun tekst (verbal). Her viste undersøgelserne igen at der var en klar fordel ved at kombinere verbal og nonverbal information. En undersøgelse (Kieras & Bovair, 1984) lavet over hvordan man bedste opererer en maskine vidste at, arbejdsinstruktioner på et skema med hjælpende tekst (nonverbal og verbal) var overlegen i forhold til hvis man lærte at operere maskinen ved udenadslære, fordi man ikke fik fuld forståelse. En anden ret interessant undersøgelse lavet af Susan Palmiter og Jay Elkerton i 1991 (Najjar, 1996) gik ud på at bevise om animationer (nonverbal) var mere effektive til at vise instruktioner til proceduremæssige opgaver end tekst (verbal). I starten var 14

17 af testen var den gruppe som brugte animationer hurtigere og mere præcise end den gruppe som kun brugte de tekstbasere instruktioner. Men efter syv dage var dem der brugte tekstbasere instruktioner hurtigere og lige så præcise som dem der brugte animationer. Palmiter og Elkerton mener at det måske kan være fordi dem der brugte tekstbaserede instruktioner har brugt mere energi på at lære opgaven og dem der brugte animationer har fulgt dem passivt. Til sidst vil jeg komme ind på en artikel (Höffler & Leutner, 2007) har skrevet der er en sammenfatning af 27 artikler der undersøger animation kontra statistiske billeder i indlæring. Artiklen konkluderer at animationer er væsentligt mere effektive når den viste bevægelse i animationen henvender sig direkte til det der skal læres. Er animationen mere tiltænkt et dekorativt formål er der ikke nogen performancemæssig forskel fra statiske billeder. Endvidere er der fundet bevis for at jo mere realistisk animationen er des bedre indlæring. Der hvor animationer viste sig mest effektive, selvom de generelt var mere effektive, var ved indlæring af samling- og adskillelses procedurer Google effekt Nyere undersøgelser (Sparrow, Liu, & Wegner, 2011) inden for indlæring har vist at have nem adgang til internettet ændrer den måde folk husker på. Udtrykt på den måde at folk havde en tendens til ikke at huske oplysninger der var lettilgængelige på internettet. Resultaterne fra undersøgelsen (Olver, 2011) var blandet andet at når forsøgspersonerne mente at en computer gemte oplysningerne for dem, var de mindre tilbøjelige til at huske oplysningerne selv. Det at oplysninger blev gemt eksternt (f.eks. internettet) gjorde ikke testpersonerne mere tilbøjelige til at huske selve oplysningerne, men forbedrede deres evne til at huske hvor oplysningerne kunne findes. Generelt var alle testpersonerne bedre til at huske hvor på et dokument var gemt, end oplysninger i selve dokumentet. Forfatterne mener at vores kognitive funktioner ændrer sig i forbindelse med hurtigere adgang til oplysninger via computere og konkluderer at mennesker bliver mere symbiotiske med computer værktøjer der gør at vi husker mindre men at vi husker bedre hvor vi kan finde informationer Delkonklusion Det viser sig altså at visuelle virkemidler (nonverbale) virker bedre end tekstbaserede (verbale) i forhold til indlæring, i de fleste tilfælde. Endnu bedre virker det dog hvis man bruger dem i kombination eller støtte. Kigger man udelukkende på de visuelle virkemidler er det at foretrække at bruge animationer/video i forhold til billeder, samt at være udpræget mere effektive til samling- /adskillelses instruktioner. Des mere virkelighedstro animationerne er des bedre. Principperne 15

18 omkring indlæring kan desuden bruges inde for instruktioner, fejlfinding og viser at de i de fleste tilfælde at forøge hastighed, viden om arbejdsemnet, tilgang til arbejdet samt mindske fejlraten. Der er dog nogle andre ting man også skal tage med i vurderingen om visuel indlæring. Det nytter ikke at bruge visuelle virkemidler hvis de ikke har nogen direkte relevans til den opgave man skal udføre, animation såvel som billeder. En af undersøgelserne viste at visuelle virkemidler ikke var en hjælp i forhold til indlæring når man skulle lære at læse. Ud fra teorien kan man måske forklare det med at der er tale om en indlæring i det verbale system, et ord på skrift, som skal associeres med en udtale af ordet, der også foregår i det verbale system. Jeg vurderer ikke at det er et problem i forhold til IETM. Der var et enkelt tilfælde hvor at visuelle virkemidler ikke var en fordel efter en periode, i forhold til hastighed. En af forklaringerne til dette kan muligvis være Google effekten. Google effekten siger, som nævnt tidligere, at hvis information er lettilgængelig har vi en tendens til ikke at huske dem så godt. Dvs. at hvis vi hele tiden er bevist om at vi kan hive en tablet frem der viser os præcist hvad vi skal gøre, så kan det have den ulempe at vi ikke gemmer informationen rigtigt. Det er værd at tage med i overvejelserne. Spørgsmålet er så bare, hvis vi skal tage udgangspunkt i teorien, om det ikke er en udvikling som er uundgåelig Vidensdeling med andre skibe Da jeg satte antagelsen op omkring vidensdeling ville være en af de handlinger som ville være en driftsmæssig fordel var min umiddelbare tanke at det tekniske ikke ville være en forhindring. Det vil sige de hardwaremæssige krav. Det er det som sådan heller ikke da man umiddelbart kan gemme en tekst i en database og derefter hente den frem igen Knowledge Management Knowledge management er et begreb som bliver brugt inden for industrien og forskningsmiljøet. Sunny Liu, professor indenfor Informations Videnskab på The University of North Carolina i USA, beskriver knowledge management som et af de varmeste emner inden for industri og forskningsmiljøer. Han skriver at motivationen bag knowledge management er at vi i vores daglige liv bruger store mængder af data og information, data og information ikke er viden (knowledge) før at vi forstår at grave værdien frem i det. (Liu, IA: 2007) Der er ikke umiddelbart nogen klar definition på hvad Knowledge Management er, og der findes mange forskellige definitioner på det alt efter hvilken industri eller fagområde det skal anvendes på, og langt de fleste kilder til definitionerne eksisterer ikke længere (Se afsnit om Kildekritik). Et par af dem jeg har fundet er: 16

19 The way a company stores, organizes and accesses internal and external information. Narrower terms are: "Organizational Memory" and "Knowledge Transfer." (Massachusetts Institute of Technology, IA: 1997) Knowledge Management is a set of processes used to effectively use a knowledge system to locate the knowledge required by one or more people to perform their assigned tasks. (Knowledge Based Solutions, 2002) Så ud fra de ovenstående definitioner behandler Knowledge Management altså en måde hvorpå man skal kunne gemme viden, organiserer og effektivt indhente viden. Set med maskinmesterbriller ville et sådan system kunne hjælpe med at spørge på tværs af skibene omkring et problem, men endnu vigtigere, finde ud af om det pågældende problem havde opstået på et andet tidspunkt og så løse det på den måde. Forestiller man sig så at man lagde spørgsmålet ud til skibene på mail, er det muligt at der var en som kunne svare på det. Men chancen for at han ikke arbejder der længere, eller er i land er utrolig store. En undersøgelse omkring I en artikel (Alavi & Leidner, 1999) der undersøger firmaer der allerede har implementeret Knowledge Management systemer fremgår følgende fordele: Kommunikation o Bedre kommunikation o Hurtigere kommunikation o Flere menings tilkendegivelser fra medarbejdere Effektivitet o Reduceret problemløsningstid o Hurtigere forslag til løsninger o Generelt større effektivitet Dog nævner undersøgelsen også at der er udfordringer med at få folk til at bruge KMS et. Og i og med at det er baseret på at folk lægger deres viden i systemet, er det ubrugeligt hvis der ikke ligger noget. Der er en opfattelse blandt mange medarbejdere at hvis de deler deres viden, er de ikke så uundværlige længere. Der har været forskellige initiativer igangsat for at ændre folks holdninger, blandt andet belønninger eller nye procedurer. Men der synes ikke at være et gyldent svar på hvordan man løser problemet. 17

20 Delkonklusion Det er fordel at have et knowledge management system, hvis det virker. Det vil spare tid ved problemer, det vil være hurtigere at kommunikere løsninger rundt til skibene og generelt give en større effektivitet. Udfordringen ligger i at få folk til at bruge det. Men får man først folk til at bruge et KMS system, ville det give utrolig store hjælp til problemløsning for en Maskinmester Mobilitet En tablet er i sig selv typisk rimelig skrøbelig. Der er udviklet beskyttelses covers (Griffin Technology) der er testet til at modstå stød, støv, vand m.m. i henhold til MIL-STD-810 (U. S. Department of Defense, 2008) standarden. Så umiddelbart er der ingen problemer ved at medbringe den i maskinrummet og betjene IETM en med olieindsmurte fingre, da man efter arbejdet er endt kan tørre den af med en våd klud. Der hvor jeg så den største trussel mod at bruge en tablet i maskinrummet er temperaturen. En ipad f.eks. bliver oplyst (Apple Inc.) til at måtte bruges inden for 0 C 35 C. Ud fra personlig erfaring har jeg oplevet at maskinrummet i hvert fald kan blive over 40 C når man sejler omkring ækvator. Så det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende hvis man kun kan bruge den i to minutter, hvorefter den skal ind og køle af. Efter nogle undersøgelser omkring dette fandt jeg ud af at Panasonic har udviklet en tablet, som de kalder for Toughbook. Toughbook (Panasonic) er mere henvendt til industrien og er testet i henhold til den tidligere omtalte MIL-STD-810 standard, og er desuden IP65 godkendt. Dvs. at den er støvog vandtæt, så man kan i princippet vaske den af under vandhanen efter brug. Den er designet til at blive brugt i temperaturer op til 50 C. Er man oppe i de temperaturer begynder det også at blive et problem for den menneskelige fysik at arbejde. Så jeg vil vurdere at det er tilstrækkeligt. Så i forhold til de fysiske krav der er til brug af en IETM i maskinrummet, findes teknologien allerede ude på markedet i dag. Jeg vil ud fra egne erfaringer se det som en stor fordel at en Maskinmester kan medbringe en IETM med rundt på et skib under arbejdsprocesser. Og at den ikke umiddelbart er fastlåst til en stationær computer. Det ville også være det mest optimale at samling- / adskildnings procedurer kunne følges direkte under arbejde. Man kan selvfølgelig også tage en almindelig papirmanual med i maskinrummet, men ud fra egen erfaring, er arbejde på et skib som regel noget hvor man bliver beskidt. Det vil så ikke være muligt at stå og bladre i en manual, medmindre man vil svine den til. 18

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Johannes Rasmussen Kongens Lyngby 2009 Bachelorprojekt Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling

Læs mere

En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner

En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner 2014 En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner Roskilde Universitet, RUC 1. Semesterprojekt Humanistisk-Teknologisk basisstudium Hus 6.2 Gruppe 10: Rasmus Theil Hansen Kristoffer Schjønnemann

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt:

Danmarks Tekniske Universitet. Projektledelse (42430) Projekt: DFDS. Dato: 14/05/2013. I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Danmarks Tekniske Universitet Projektledelse (42430) Projekt: DFDS Dato: 14/05/2013 I denne rapport er følgende kapitler fra [1] anvendt: Målsætning (Kapitel 3) Interessenthåndtering(Kapitel 4) Planlægning(Kapitel

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Opstart og drift af innovationsvirksomhed Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Aarhus Maskinmesterskole 15. december 2014 Søren Riis Kibsgaard A11534 Titel: Opstart og drift af

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Resume. Nøgleord: Eyetracking, brugervenlighedsevalueringer, brugervenlighedstest, hjemmesider, Retrospektiv tænke-højt.

Resume. Nøgleord: Eyetracking, brugervenlighedsevalueringer, brugervenlighedstest, hjemmesider, Retrospektiv tænke-højt. 1 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk IMM-B.Eng-2010-02

Læs mere

IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM DANFOSS AC-RL 19-12-2012

IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM DANFOSS AC-RL 19-12-2012 19-12-2012 DANFOSS AC-RL IMPLEMENTERING AF TPM I LABORATORIUM Implementering af TPM i laboratorium Bachelorprojekt af Bjørn Christensen Studienummer. A09510 X Bjørn Christensen Studerende Aarhus Maskinmesterskole

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne

Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne Usabilitymetoder i systemudvikling - Fokus på brugerne 8. semester humanistisk datalogi Udarbejdet af: Morten Møller Jacobsen Vejleder: Tom Nyvang Censor: Ellen Christiansen Usabilitymetoder i systemudvikling

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC Virksomhedsstudier modul 3, Roskilde universitetscenter, 2009 Vejleder: Hans Beck Skrevet af: Jesper Achim

Læs mere

Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S

Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S Udvikling af service delivery system for Compare Support A/S Eksamensprojekt af Benjamin Andersen Under vejledning af Jens Dahl-Pedersen Juni 2007 Institut for Produktion og Ledelse Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere