Bachelorprojekt. Interaktive Elektroniske Tekniske Manualer I Søfartsindustrien. Udarbejdet af: Jesper Hauge Rasmussen Aarhus Maskinmesterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt. Interaktive Elektroniske Tekniske Manualer I Søfartsindustrien. Udarbejdet af: Jesper Hauge Rasmussen Aarhus Maskinmesterskole"

Transkript

1 Bachelorprojekt Interaktive Elektroniske Tekniske Manualer I Søfartsindustrien Udarbejdet af: Jesper Hauge Rasmussen Aarhus Maskinmesterskole 04/

2 Forfatterens navn: Jesper Hauge Rasmussen Studienummer: V08713 Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Uddannelse: Maskinmester Projektets titel: Interaktive Elektronisk Tekniske Manualer i Søfartsindustrien Projektets type: Bachelorprojekt Fagområde: Maritimt, Optimering, Indlæring, Vidensdeling Vejleder: Søren Skøtt Andreasen Afleveringsdato: 04/ Antal sider: 25 Jesper Hauge Rasmussen

3 Abstract The translated title for this report is Interactive Electronic Technical Manuals in the Marine industry. The primary focus of the report is to uncover the impact the Interactive Electronic Technical Manuals will have in the work process of a marine engineer regarding maintenance and repair work. This is done partly by researching the military industry which pioneered the concept of IETM; it is partly done by researching concepts about learning, knowledge management and interviews with people in key positions in the shipping and production industry. The report uncovers the following: utilising 3D animations or video combined with text is the superior to anything else in communicating work instructions, and therefore it will have a big impact on speed and efficiency. Work instructions should be made in two detail levels, for novice and experienced marine engineers. A knowledge management system tightly integrated with work procedures and component data could be beneficial for the work process in many areas. But it also states that there are big challenges involved with introducing a knowledge management system into an organization. Finally it is concluded that if the IETM is to have a positive impact on the work process for the marine engineer it s vital that the user interface is structured and user friendly to navigate between work instructions, product- / component data and the knowledge management system. If this is not done, the IETM won t have a positive effect on the work process. 1

4 Indholdsfortegnelse Abstract Indledning Valg af emne Problemformulering Indledning Spørgsmål Afgrænsning Metode IETM Historie Empiriske undersøgelser Delkonklusion Motivation Visuel formidling af instruktioner Vidensdeling med andre skibe Mobilitet I dag Empiriske undersøgelser Delkonklusion Interview Interview med teknisk animator hos en produktionsvirksomhed: Interview med teknisk inspektør i et dansk rederi Delkonklusion Analyse Konklusion Perspektivering Kildekritik: Referencer Billeder

5 1. Indledning I foråret 2013 tilbragte jeg, som led i min afsluttende praktik på maskinmesteruddannelsen ved Aarhus Maskinmesterskole, 10 uger om bord på tankskibet Nord Snow Queen hos Dampskibsselskabet Norden A/S. Det var en fantastisk spændende periode, der oversteg alle mine forventninger og hvor jeg virkelig tilegnede mig en omfattende og brugbar viden omkring driften af et tankskib. Jeg har umiddelbart heller ingen kritik til den generelle drift om bord på Nord Snow Queen, både ledelse, sikkerhedsprocedurer mv. foregik på yderst professionel vis, men skulle jeg udpege et område, hvor man efter min mening med stor fordel kunne optimere og effektivisere diverse arbejdsgange, er det omkring vedligehold og generelle daglige procedurer. På disse områder mener jeg ikke, at man endnu helt har formået at udnytte den informationsteknologi, der i dag er tilgængelig og som i stort omfang ville kunne lette mange arbejdsopgaver om bord på et skib. Et eksempel på nogle af disse arbejdsopgaver kan være papirer der skal udfyldes ved afgang og ankomst, ugentlige rutinecheck, arbejdstilladelser der skal udarbejdes osv. Her var den procedure, som jeg oplevede under min praktik, at man ledte i forskellige mapper for at finde de rigtige papirer, hvilket for eksempel kunne føre til, at arbejdstilladelser måske først blev lavet efter at arbejdet var udført. Andre eksempler kunne være, at alle dokumenter skulle ændres med dato, navn, rang, lokalitet mv. for at udføre visse arbejdsopgaver og det kunne sagtens tage op til et helt kvarter at finde dokumenter, ændre data og printe ud under et helt almindeligt ugentligt rutinecheck. Dette blev meget hurtigt et irritationsmoment for mig, hvilket resulterede i, at jeg igennem mit praktikforløb fik lov til i samarbejde med en maskinchef og en 2. mester at udviklet og gennemteste et program, der gjorde det muligt at printe de forskellige dokumenter ud ved afkrydsning og brug af de stamdata, der var lagt ind i det nye program. Nu tog det pludselig kun 10 sek. at printe de ugentlige checklister ud imod de tidligere 15 min. Der blev senere også lavet en udgave til broen, og det er nu planen, at rederiet vil bruge programmet på resten af deres skibe. Dette er blot et eksempel på hvordan man med en forholdsvis simpel brug af IT ikke blot kan tidsoptimere, men også eliminere et dagligt irritationsmoment, og jeg besluttede mig for, at mit fokusområde i mit bachelorprojekt skulle være en undersøgelse af hvorledes de muligheder informationsteknologien har givet os kunne forbedre den daglige drift på et skib i søfartsindustrien. 3

6 2. Valg af emne Med hensyn til mit valg af emne, havde jeg egentlig i udgangspunktet, inden min praktikperiode, overvejet at skrive om afskaffelsen af Ligningslovens 33 A, men denne paragraf blev sidenhen genindført, hvorfor dette ikke længere var en mulighed. Endvidere blev jeg, efter at have fået lov til at lave det før omtalte program, nysgerrig på dette område og begyndte at undersøge, om der var andre områder, hvor man kunne optimere arbejdsgangen ved brug af IT. En af de ting som jeg bl.a. bemærkede, var at manualerne på skibe aldrig nogensinde havde ændret sig, og jeg vurderer umiddelbart, at man ved brug af den teknologi man i dag har til rådighed bl.a. ville have mulighed for at; effektivisere søgningen af informationer, visualisere komponenter og lave samlingsinstruktioner, have adgang til helt nye og opdaterede data, erfaringsudveksle skibe imellem, skifte imellem besætningsmedlemmers modersmål Ændringer der efter min mening ikke ville kræve avanceret teknologi, men som kunne optimere den daglige arbejdsgang på skibe betragteligt. Efter at havde påbegyndt mine indledende undersøgelser omkring ovenstående emne, fandt jeg dog ret hurtigt ud af, at de optimeringstiltag, som jeg har beskrevet faktisk allerede findes og endvidere er benævnt Interactive Electronic Technical Manual (Fuller J. F., 1994), men ud fra hvad jeg kan læse mig frem til, er det dog kun i militære grene rundt om i verden samt delvist i flyindustrien, at en implementering har fundet sted. Dette undrer mig, da jeg umiddelbart kun kan se fordele ved en sådan implementering og det fik mig til at spekulere på, hvorvidt der kunne være ulemper forbundet med brugen af IETM. Jeg overvejede i forbindelse med mit valg af emne, om det overhovedet er et relevant emne for en maskinmester at lave en undersøgelse af driftsoptimering på baggrund af informationsteknologi, og endvidere om en sådan undersøgelse kan foretages inden for de rammer, som et bachelorprojekt udstikker. Umiddelbart kan man jo sige, at dette emne ikke tager udgangspunkt i nogle af de hårde fag som el, automation eller termiske maskiner, men omvendt mener jeg godt at man kan argumentere for relevansen af, at kunne se muligheder og behov for optimering og vedligeholdelse i 4

7 hele den daglige drift på et skib. Jeg opfatter det bestemt som en vigtig egenskab og kernekompetence hos en maskinmester at kunne tænke ud af boksen, udvikle og løse forskellige problemer som de opstår, i stedet for udelukkende at fokusere på og låse sig fast i et begrænset antal skolede discipliner. 3. Problemformulering 3.1 Indledning Jeg har i mit bachelorprojekt valgt at belyse hvilke fordele, samt ulemper der måtte være ved interaktive elektroniske tekniske manualer (IETM) til brug i søfartsindustrien. Det vil jeg gøre ved at undersøge nogle deciderede muligheder IETM ville kunne give, samt undersøge andre industrier der allerede har erfaring med brug af IETM. Desuden vil jeg undersøge om der måtte være tiltag i gang i den danske søfartsindustri inden for IETM. 3.2 Spørgsmål Hvilken indflydelse på arbejdsprocessen for sejlende Maskinmestre ville IETM er kunne have i forhold til reparation og vedligeholdelse? 3.3 Afgrænsning Jeg vil i min opgave ikke fokusere på IETM i forhold til Planned Maintanence eller reservedelsbestilling. Der ligger utvivlsomt også mange spændende muligheder for optimeringer på dette område, men omfanget af min opgave tillader desværre ikke en redegørelse for dette. 3.4 Metode I en projektopgave som denne er det vigtig at man får overvejet, hvordan man vil strukturere sin undersøgelse. Min metode i projektet vil som en start tage udgangspunkt i kvalitative sekundære data i form af artikler, rapporter, videoer mv., for at opnå en forståelse af, hvorfor man begyndte at bruge IETM, hvilken forskning der er blevet udført på området, og hvor man er på vej hen generelt set, og ikke bare i skibsbranchen. Herefter vil jeg opstille en række antagelser omkring hvilke muligheder brugen af en IETM kunne give. Jeg vil undersøge om disse antagelser er mulige at implementere i forhold til den teknologiske 5

8 viden vi har i dag. Ud fra et positivistisk synspunkt vil jeg bruge empiri og logik til at undersøge om disse muligheder vil være fordelagtige redskaber. Herefter vil jeg undersøge hvor og hvordan IETM bliver brugt i dag, for at finde ud af om der er lavet flere undersøgelser, der kan afdække fordele og ulemper ved IETM. Jeg vil indsamlet kvalitative primære data i form af interviews med producent og arbejdsgiver for at få en helt konkret synsvinkel på brugen af IETM set i forhold til fordele og ulemper for en maskinmester. På baggrund af den viden jeg tilegner mig igennem mine undersøgelser i projektet, forventer jeg at kunne analysere mig frem til en besvarelse af mit overordnede spørgsmål i opgaven. 4. IETM 4.1 Historie I slutningen af 70 erne begyndte de tre værn i USA s militær at forske i en alternativ løsning til almindelige papir manualer, og var dermed de første til at forske i elektroniske manualer. Der blev umiddelbart opført områder, hvor man så et problem med almindelige papirmanualer: Are unnecessarily costly to produce and manage. Even though Industry is widely adopting the use of automated authoring systems, exploitation of many recent technological advances (involving data base management, information storage, and information display) is impossible with paper TMs. Thus, additional personnel and facilities are required for physical control of information which could be more efficiently handled... Are of such poor usability (e.g., in finding the required specific information needed) and comprehensibility (e.g., in complex faultisolation processes), as to seriously slow up the maintenance process, increase false part-removal rates, and significantly increase training time. (Jorgensen & Fuller, 1993) 6

9 Motivationen bag forskningen var altså bl.a. at papirmanualer var dyre at producere, og at det ikke var muligt at bruge de teknologiske fremskridt man havde opnået i forhold til datahåndtering. Havde man f.eks. en database, hvor man opbevarede informationer om reservedele, så skulle man manuelt ud og opdatere disse data i hver enkelt manual hvori den omhandlede reservedel blev nævnt, hvis man skulle opdatere en reservedelsspecifikation eller lignende. Desuden var brugervenlighed og forståeligheden af manualerne så dårlig, at det hæmmede arbejdsprocessen, forøgede fejl og indlæringstid. Figur 1: Screenshot fra en af de første IETM er, blev testet på et F-14 jagerfly. Det var dog også en reaktion på den stigende kompleksitet, der var inden for militære systemer (Fuller J. F., 1994). Man prøvede altså både at undgå menneskelige fejl ved at lave manualerne mere overskuelige, når de skulle bruges til vedligehold, reparation og træning af personale, men også at få en integration med IT systemer der ville gøre det lettere at opdatere af viden. En helt tredje ting var det fysiske i og med at papirmanualer fylder meget og er dyre at producere og vedligeholde Empiriske undersøgelser I forbindelse med udviklingen af elektroniske manualer blev der op igennem 80 erne foretaget en række tests, der primært involverede flyteknologi, for at sammenholde teknikernes effektivitet når henholdsvis IETM og papirmanualer blev brugt. 7

10 Test and Evaluation of the Navy Technical Information Presentation System (NTIPS), F- 14A Field Test Results: U.S. Navy s Naval Air Systems Command fik lavet en undersøgelse af deres NTIPS program i 1986, der fokuserer på elektroniske manualer. Her satte man elektroniske manualer op i mod papirmanualer ved dagligt vedligeholdelsesarbejde på et F-14 fly. Test resultaterne viste blandt andet, at: alle flymekanikere der brugte elektronisk manual fandt 1 fremprovokeret fejl, i mod 5 ud af 12 ved papirmanualer, altså 41 %. ved renoveringsprocedurer lavede uerfarne flymekanikere 35 % færre fejl ved brug af en elektronisk manual, i forhold til dem der brugte papirmanualer. elektroniske manualer var foretrukket af 90 % af både de erfarne og uerfarne flymekanikere. der blev givet udtryk for, at der var plads til forbedringer, primært i form af bedre grafik og layout. elektroniske manualer er mindst lige så gode som papirmanualer, og i nogle tilfælde bedre. (Fuller, Post, & Mavor, 1988) Når elektroniske manualer blev brugt til vedligehold, var der altså en markant forbedring i løsning af arbejdsopgaver, især når det gjaldt fejlfinding, og desuden blev den elektroniske manual foretrukket af størstedelen af teknikerne Test and Evaluation of The Navy Technical Information Presentation System (NTIPS), AN/SPA-25D Test Results: Den anden test med elektroniske manualer blev udført på to operationelle Radar Repeatere i 1987, og som i den første test blev teknikere målt i effektivitet med NTIPS kontra papirmanualer. Testresultaterne viste her blandt andet, at: ved en fremprovokeret fejl lykkedes det for alle teknikere at finde fejlen, ved brug af papirmanualer fandt kun 58 % af teknikerne fejlen generel fejlfinding med elektroniske manualer var 24 % hurtigere i forhold til fejlfinding med papirmanualer 92 % af teknikerne foretrak elektroniske manualer frem for papirmanualer der blevet givet udtryk for, at der var plads til forbedringer i forhold til grafik og respons tid på de elektroniske manualer (60 % af arbejdstiden gik med at vente på IETM). 8

11 elektroniske manualer er mindst lige så gode som papirmanualer, og i nogle tilfælde bedre. (Fuller, LeBeau, Mavor, Post, & Sawyer, 1988). Billedet er nogenlunde det samme, hvis man sammenligner resultaterne på de to forskellige tests. Bedre fejlfinding, færre menneskelige fejl og hurtigere arbejdshastighed ved brug af den elektroniske manual går altså igen, men også et ønske om en bedre grafik Technical Information Utilization by the Army and Its Implications for MEIDS: U.S. Air Force s søsterprogram CMAS 1 testede i 1984 og 1985, på to forskellige flyvestationer, også elektroniske manualer på et Radar system. Her viste resultaterne at; ved brug af elektroniske manualer kunne 100 % af teknikerne finde en fremprovokeret fejl, ved papirmanualer var det 75 %. 77 % foretrak elektroniske manualer, 20 % foretrak elektroniske manualer kombineret med elektriske diagrammer, 3 % foretrak papirmanualer. den gennemsnitlige tid man brugte på at finde printplader med fejl blev halveret. der ikke blev fjernet nogen printplader, der ikke fejlede noget, ved brugen af IETM. (Jorgensen & Fuller, 1993) U. S. Air Force s test ligger sig tæt op af de to fra U. S. Navy, både med hensyn til hastighed, fejlfinding og teknikernes foretrukne valg af manual Delkonklusion Nogle af de kritikpunkter som var i forhold til IETM i de ovenstående test var grafik, layout og hastighed. Som der blev oplyst gik 60 % af tiden ved udførelse af en opgave med den elektroniske manual på ventetid. Her skal man holde sig for øje, at det var på et tidspunkt, hvor en 386 er computer var noget af det ypperste der fandtes på markedet. I dag kan computere yde flere 100 gange mere end hvad der var muligt i slut 80 erne, hvorfor jeg ikke vil vurdere at ventetid ved brug af IETM er vil være et aktuelt problem i dag. I forhold til grafikken, hvor kritikken gik på at opløsningen ikke var tilstrækkelig til, at få nytte af nogle af illustrationerne, er det igen et område, hvor der er sket meget de sidste 25 år, så heller ikke der vil jeg vurdere, at det ville være et problem i dag. 1 Computer-based Maintenance Aid System 9

12 De ovenstående resultater ud fra pilotforsøgene skal man passe på med at generalisere ud fra, da de for det første er udført på små fokusgrupper, der arbejder med helt specifikke vedligeholdelsesområder. Men selvom IETM var i et tidligt stadie viste testene altså, at de klart var foretrukket i forhold papirmanualer, og at de lettede arbejdsgangen og mindskede fejlprocenten hos teknikerne. Det var også nok til at overbevise det amerikanske forsvarsministerium om, at man skulle fortsætte med udviklingen af IETM. 4.2 Motivation Der er ikke umiddelbart nogle præcis definition på hvad en IETM skal have af funktioner, det afhænger af i hvilken industri og til hvilke opgaver den skal bruges. Jeg vil opstille nogle antagelser omkring, hvad jeg betragter som værende de vigtigste funktioner for en IETM til brug for en maskinmester til søs. De antagelser sætter jeg op ud fra de erfaringer jeg selv har gjort mig til søs, og på baggrund af de holdninger til emnet jeg har erfaret fra kollegaer. De vigtigste funktioner: Visuel formidling af instruktioner Vidensdeling med andre skibe Mobilitet Visuel formidling af instruktioner Rent teknisk er der intet til hinder for, at man kan lave visuelle instruktioner via almindelige billeder, som nævnt under afsnittet omkring IETM s baggrund, gjorde man det allerede i slutfirserne. Det er også et af de stærkeste argumenter for at bruge IETM. De seneste års udvikling (Morris, 2011) inden for smartphones og tablets har også gjort det muligt at opnå blandt andet 3D visualisering af komponenter, som tidligere kun var forbeholdt stationære computere. Så rent performancemæssigt i forhold til hardwaren, er det ikke noget problem at lave visuel formidling ved hjælp af 3D modeller på tablets eller toughpad en, som er nævnt under mobilitetsafsnittet. 10

13 Der findes mange bøger og artikler der alle sammen lovpriser visuel kommunikation i forhold til tekstbaseret, og der synes at være en general konsensus om, at visuel kommunikation er overlegen i forhold til tekstbaseret. Men hvorfor er den det? Dual Coding Theory I 1971 opstillede Allan Pavio en hypotese omkring kognition (Pavio, 1971). Antagelserne omhandlede basale mentale strukturer or processer. Strukturerne er integrerede netværk af verbale og visuelle repræsentationer, processerne behandler udvikling og aktivering af disse strukturer. Det verbale system indeholder visuelle, auditive, artikulatoriske og andre specifikke verbale koder (f.eks. repræsentationer for sådanne ord som bog, tekst, book, skole, lærer, lærer, strategi, matematik og bekymring). Disse ord-lignende koder er vilkårlige symboler, der angiver konkrete objekter og begivenheder, samt abstrakte ideer. For eksempel er de danske ord bog og tekst, og det engelske ord book arbitrære verbale etiketter til det samme objekt. Verbale koder bevarer deres separate og diskrete identiteter, selv når de er forbundet i hierarkier eller andre associative netværk. Det vil sige at selvom et ord, som book associativt kan forbindes til den danske oversættelse bog og indgår i sætningen "Book er den engelske oversættelse for bog", så forbliver ordene separate enheder. Endvidere behandles verbale repræsentationer normalt i en seriel eller på en sekventiel måde. Hvis man tænker over den tidligere sætning Book er den engelske oversættelse for bog, så gennemløber man ord efter ord for få den samlede forståelse. (Pavio & Clark, 1991) Nonverbale repræsentationer er ikke bare det vi kan se men omfatter også specifikke billeder til figurer (f.eks en kemisk model), miljømæssige lyde (f.eks. skoleklokke), handlinger (f.eks. at tegne linjer eller trykke på en knap), følelser (f.eks. smerte eller had) og andre ikke-lingvistikske objekter og arrangementer. Sådanne billedelige repræsentationer er konceptuelle eller perceptuelle og ligner de begivenheder, som de betegner, snarere end at være vilkårlige symboler. Det vil sige, at det mentale billede til ordet bog har visuelle, taktile og andre perceptuelle kvaliteter som netop en bog har. Tilsvarende mentale billeder fremkaldt af følelsesbetonede ord eller sætninger (f.eks. "Jeg kan godt lide min lærer" eller "Jeg hader matematik"), har følelsesbetonede egenskaber svarende til dem, der opleves, når man er faktisk er i nærværelse af sin lærer eller laver lektier. I modsætning til verbal behandling, som er sekventiel, kan nonverbale repræsentationer indkode information parallelt eller samtidigt. Et mentalt billede af et maskinrum indeholder mange detaljerede oplysninger, noget som 11

14 er svært at beskrive verbalt. Det er også udtrykt i daglig tale som Et billede er mere værd en tusind ord. (Pavio & Clark, 1991) Dual Coding Teorien antager desuden, at det nonverbale og verbale system er linket sammen i et komplekst netværk. Linksne imellem de to forskellige systemer kaldes for referentielle forbindelser. De to forskellige systemer linker de verbale og nonverbale koder sammen, hvilket giver os mulighed for f.eks. at tegne et skib, hvis vi ser en tekst hvor det står beskrevet vi skal tegne det, eller sige at et skib er et skib ud fra et billede Diskussion Jeg vil nu prøve at kigge på nedenstående uddrag fra en teknisk manual ud fra Dual Coding Teorien. 5.3 DEMONTERING AF ØVERSTE LEJE OG AKSELTÆTNING Lejedækslet (360.1) afmonteres. Låseringen (932.1) fjernes. Ved hjælp af gevindene i lejekonsollen (382.1) trækkes leje med lejekonsol forsigtigt op. Lejet presses ud af lejekonsollen bagfra. Akseltætningens (433.1) keramikring presses ud af dækslet, og akseltætningens øvrige komponenter trækkes op. (Desmi, 2010) Første gang jeg læste ovenstående instruktion, blev jeg ved med at bladre om til samlingstegningen 2 for at lokalisere de forskellige numre og se hvor de forskellige komponenter var placeret på pumpen, og jeg kunne ikke huske det to minutter efter. I dag hvor jeg har været med til at skille pumpen ad tager jeg mig selv i at tænke i billeder, når jeg læser en af procedurerne: Jaja sådan så lejet ud og dér var gevindhullerne osv. Ud fra Dual Coding Teorien giver det mening. I starten havde jeg svært ved at associere lejedæksel, låsering osv. med billeder inde i hovedet. Selvom jeg godt vidste hvordan en låsering eller et lejedæksel mm. så ud, var det ikke i den sammenhæng. Og hvis man kigger på teorien, så er det netop alle billederne og handlingerne der hentes frem fra det non-verbale system. Hvis der ikke ligger information derinde skal man altså først have lagt informationen derind. Selvom man har lært en papirmanual med arbejdsinstruktioner udenad, så skal man altså samtidig have kodet 2 Se Bilag 1 12

15 informationerne ind i det nonverbale system, og den nemmeste måde at gøre det på, er ved at se direkte på en genstand. Man skal altså vide hvordan tingene ser ud (nonverbalt system), men man skal også vide hvilke rækkefølge (verbalt system) man skal gøre det i, og teorien siger, at en kombination af de to systemer vil være den mest effektive form for indlæring Empiriske undersøgelser En ting er selvfølgelig hvad teorien om Dual Coding siger, men hvordan virker den i praksis. Der er blevet lavet en række undersøgelser omkring indlæring, som prøver at belyse teorien. De følgende undersøgelser er lavet ud fra lige meget verbal og/eller nonverbal information. Werner J. Severin lavede i 1967 en undersøgelse (Najjar, 1996) over børn, der skulle lære dyrenavne. Børnene blev delt ind i tre grupper. Gruppe A fik navnet læst op og vist et billede (verbal og nonverbal), Gruppe B fik navnet læst op og vidst navnet på skrift (to verbale kanaler) og Gruppe C fik udelukkende dyrenavnet på skrift (verbal). Gruppe A var den der klarede sig bedst, imens der ikke var nogen forskel imellem Gruppe B og C. Gwen C. Nugent s undersøgelse (Najjar, 1996) fra 1982 viste ligeledes, at elevers indlæringsevne var størst, når de fik informationen præsenteret som tekst og billeder (verbal og nonverbal), eller lyd og billeder (verbal og nonverbal), i forhold til dem der fik informationen præsenteret udelukkende som tekst (verbal), udelukkende lyd (verbal) eller udelukkende billeder (nonverbal). R.E. Mayer og R.B. Anderson lavede 1991 to undersøgelser (Najjar, 1996) omkring DCT. I den første fandt man ud af at studerende som fik informationerne ind via lyd og animation (verbal og nonverbal) klarede at løse problemer i en test bedre end dem som fik informationer ind via lyd (verbal). I den anden test man lavede forklarede de hvordan en cykelpumpe eller en bremse på en bil virkede. Den ene gruppe fik informationen ind via lyd og animation (Verbal og nonverbal) og den anden gruppe fik først informationen ind via lyd og efterfølgende via en animation (Separat verbal og separat nonverbal). Testen vidste at dem der fik lyd og animation ind samtidig klarede sig bedre end dem der fik det ind forskudt. Det er dog ikke i alle tilfælde at undersøgelser (Najjar, 1996) har vist det er en fordel at kombinere verbal og nonverbal information. S. Jay Samuels lavede i 1967 en test blandt 1. klasses elever der skulle lære at læse. Samuels testede en gruppe elever der kun fik ordene på skrift og derefter oplæst, og en anden gruppe der fik ordene på skrift med tilhørende billeder og derefter oplæst. Her viste det 13

16 sig at de elever som kun havde fået ordene på skrift (verbal) lærte at læse dem hurtigere end dem som havde fået ordene på skrift og tilhørende billeder (verbal og nonverbal). Så i forhold til Samuels undersøgelse ser det altså ud til at billeder rent faktisk virker forstyrrende når man skal lære at læse. Hvis man kigger på teorien kan det måske forklares ud fra at, lære at læse, foregår i det verbale system, og ved at introducere et billede af hvad ordet betyder blander man det nonverbale system ind i en læring som kun skulle foregå i det verbale system. Men bortset fra det sidste eksempel understøtter undersøgelser altså teorien. Der er også lavet en række undersøgelser hvor man ser på nonverbal information som en understøttelse til verbal information eller omvendt. En undersøgelse (Bransford & Johnson, 1972) blandt gymnasieelever blev lavet i Testen gik ud på at man gav eleverne en tvetydig tekst. Den ene gruppe fik så inden de læste teksten et billede som forklarede teksten(nonverbal støtte til verbal), den anden gruppe fik kun teksten(verbal). Resultatet var at de elever som havde fået billedet vist først, kunne huske og forklare bedre hvad teksten omhandlede. Så undersøgelsen viste altså at billeder ikke bare er med til at huske tekst bedre, men også kan give en bedre forståelse af tekst. Det skal dog være nonverbale informationer som er relevante til de verbale hvis det skal have nogen effekt. W. Howard Levie og Richard Lentz undersøgte (Najjar, 1996) i 1982 hvordan ikke relaterede billeder vist sammen med en tekst virkede på indlæring. Resultatet var, at der ingen forskel var. Flere test er blevet lavet vedrørende nonverbal og verbal information som støtte til hinanden, og de viser alle sammen det er en fordel i forhold til kun at bruge en af delene. De sidste undersøgelser jeg vil beskrive er foretaget i industri sammenhænge. 120 universitetsstuderende blev testet (Bieger & Glock, 1986) under samlebåndsarbejde, den ene gruppe fik tekst og billeder (verbal og nonverbal) til at beskrive deres arbejdsproces og den anden gruppe fik kun tekst (verbal). Her viste undersøgelserne igen at der var en klar fordel ved at kombinere verbal og nonverbal information. En undersøgelse (Kieras & Bovair, 1984) lavet over hvordan man bedste opererer en maskine vidste at, arbejdsinstruktioner på et skema med hjælpende tekst (nonverbal og verbal) var overlegen i forhold til hvis man lærte at operere maskinen ved udenadslære, fordi man ikke fik fuld forståelse. En anden ret interessant undersøgelse lavet af Susan Palmiter og Jay Elkerton i 1991 (Najjar, 1996) gik ud på at bevise om animationer (nonverbal) var mere effektive til at vise instruktioner til proceduremæssige opgaver end tekst (verbal). I starten var 14

17 af testen var den gruppe som brugte animationer hurtigere og mere præcise end den gruppe som kun brugte de tekstbasere instruktioner. Men efter syv dage var dem der brugte tekstbasere instruktioner hurtigere og lige så præcise som dem der brugte animationer. Palmiter og Elkerton mener at det måske kan være fordi dem der brugte tekstbaserede instruktioner har brugt mere energi på at lære opgaven og dem der brugte animationer har fulgt dem passivt. Til sidst vil jeg komme ind på en artikel (Höffler & Leutner, 2007) har skrevet der er en sammenfatning af 27 artikler der undersøger animation kontra statistiske billeder i indlæring. Artiklen konkluderer at animationer er væsentligt mere effektive når den viste bevægelse i animationen henvender sig direkte til det der skal læres. Er animationen mere tiltænkt et dekorativt formål er der ikke nogen performancemæssig forskel fra statiske billeder. Endvidere er der fundet bevis for at jo mere realistisk animationen er des bedre indlæring. Der hvor animationer viste sig mest effektive, selvom de generelt var mere effektive, var ved indlæring af samling- og adskillelses procedurer Google effekt Nyere undersøgelser (Sparrow, Liu, & Wegner, 2011) inden for indlæring har vist at have nem adgang til internettet ændrer den måde folk husker på. Udtrykt på den måde at folk havde en tendens til ikke at huske oplysninger der var lettilgængelige på internettet. Resultaterne fra undersøgelsen (Olver, 2011) var blandet andet at når forsøgspersonerne mente at en computer gemte oplysningerne for dem, var de mindre tilbøjelige til at huske oplysningerne selv. Det at oplysninger blev gemt eksternt (f.eks. internettet) gjorde ikke testpersonerne mere tilbøjelige til at huske selve oplysningerne, men forbedrede deres evne til at huske hvor oplysningerne kunne findes. Generelt var alle testpersonerne bedre til at huske hvor på et dokument var gemt, end oplysninger i selve dokumentet. Forfatterne mener at vores kognitive funktioner ændrer sig i forbindelse med hurtigere adgang til oplysninger via computere og konkluderer at mennesker bliver mere symbiotiske med computer værktøjer der gør at vi husker mindre men at vi husker bedre hvor vi kan finde informationer Delkonklusion Det viser sig altså at visuelle virkemidler (nonverbale) virker bedre end tekstbaserede (verbale) i forhold til indlæring, i de fleste tilfælde. Endnu bedre virker det dog hvis man bruger dem i kombination eller støtte. Kigger man udelukkende på de visuelle virkemidler er det at foretrække at bruge animationer/video i forhold til billeder, samt at være udpræget mere effektive til samling- /adskillelses instruktioner. Des mere virkelighedstro animationerne er des bedre. Principperne 15

18 omkring indlæring kan desuden bruges inde for instruktioner, fejlfinding og viser at de i de fleste tilfælde at forøge hastighed, viden om arbejdsemnet, tilgang til arbejdet samt mindske fejlraten. Der er dog nogle andre ting man også skal tage med i vurderingen om visuel indlæring. Det nytter ikke at bruge visuelle virkemidler hvis de ikke har nogen direkte relevans til den opgave man skal udføre, animation såvel som billeder. En af undersøgelserne viste at visuelle virkemidler ikke var en hjælp i forhold til indlæring når man skulle lære at læse. Ud fra teorien kan man måske forklare det med at der er tale om en indlæring i det verbale system, et ord på skrift, som skal associeres med en udtale af ordet, der også foregår i det verbale system. Jeg vurderer ikke at det er et problem i forhold til IETM. Der var et enkelt tilfælde hvor at visuelle virkemidler ikke var en fordel efter en periode, i forhold til hastighed. En af forklaringerne til dette kan muligvis være Google effekten. Google effekten siger, som nævnt tidligere, at hvis information er lettilgængelig har vi en tendens til ikke at huske dem så godt. Dvs. at hvis vi hele tiden er bevist om at vi kan hive en tablet frem der viser os præcist hvad vi skal gøre, så kan det have den ulempe at vi ikke gemmer informationen rigtigt. Det er værd at tage med i overvejelserne. Spørgsmålet er så bare, hvis vi skal tage udgangspunkt i teorien, om det ikke er en udvikling som er uundgåelig Vidensdeling med andre skibe Da jeg satte antagelsen op omkring vidensdeling ville være en af de handlinger som ville være en driftsmæssig fordel var min umiddelbare tanke at det tekniske ikke ville være en forhindring. Det vil sige de hardwaremæssige krav. Det er det som sådan heller ikke da man umiddelbart kan gemme en tekst i en database og derefter hente den frem igen Knowledge Management Knowledge management er et begreb som bliver brugt inden for industrien og forskningsmiljøet. Sunny Liu, professor indenfor Informations Videnskab på The University of North Carolina i USA, beskriver knowledge management som et af de varmeste emner inden for industri og forskningsmiljøer. Han skriver at motivationen bag knowledge management er at vi i vores daglige liv bruger store mængder af data og information, data og information ikke er viden (knowledge) før at vi forstår at grave værdien frem i det. (Liu, IA: 2007) Der er ikke umiddelbart nogen klar definition på hvad Knowledge Management er, og der findes mange forskellige definitioner på det alt efter hvilken industri eller fagområde det skal anvendes på, og langt de fleste kilder til definitionerne eksisterer ikke længere (Se afsnit om Kildekritik). Et par af dem jeg har fundet er: 16

19 The way a company stores, organizes and accesses internal and external information. Narrower terms are: "Organizational Memory" and "Knowledge Transfer." (Massachusetts Institute of Technology, IA: 1997) Knowledge Management is a set of processes used to effectively use a knowledge system to locate the knowledge required by one or more people to perform their assigned tasks. (Knowledge Based Solutions, 2002) Så ud fra de ovenstående definitioner behandler Knowledge Management altså en måde hvorpå man skal kunne gemme viden, organiserer og effektivt indhente viden. Set med maskinmesterbriller ville et sådan system kunne hjælpe med at spørge på tværs af skibene omkring et problem, men endnu vigtigere, finde ud af om det pågældende problem havde opstået på et andet tidspunkt og så løse det på den måde. Forestiller man sig så at man lagde spørgsmålet ud til skibene på mail, er det muligt at der var en som kunne svare på det. Men chancen for at han ikke arbejder der længere, eller er i land er utrolig store. En undersøgelse omkring I en artikel (Alavi & Leidner, 1999) der undersøger firmaer der allerede har implementeret Knowledge Management systemer fremgår følgende fordele: Kommunikation o Bedre kommunikation o Hurtigere kommunikation o Flere menings tilkendegivelser fra medarbejdere Effektivitet o Reduceret problemløsningstid o Hurtigere forslag til løsninger o Generelt større effektivitet Dog nævner undersøgelsen også at der er udfordringer med at få folk til at bruge KMS et. Og i og med at det er baseret på at folk lægger deres viden i systemet, er det ubrugeligt hvis der ikke ligger noget. Der er en opfattelse blandt mange medarbejdere at hvis de deler deres viden, er de ikke så uundværlige længere. Der har været forskellige initiativer igangsat for at ændre folks holdninger, blandt andet belønninger eller nye procedurer. Men der synes ikke at være et gyldent svar på hvordan man løser problemet. 17

20 Delkonklusion Det er fordel at have et knowledge management system, hvis det virker. Det vil spare tid ved problemer, det vil være hurtigere at kommunikere løsninger rundt til skibene og generelt give en større effektivitet. Udfordringen ligger i at få folk til at bruge det. Men får man først folk til at bruge et KMS system, ville det give utrolig store hjælp til problemløsning for en Maskinmester Mobilitet En tablet er i sig selv typisk rimelig skrøbelig. Der er udviklet beskyttelses covers (Griffin Technology) der er testet til at modstå stød, støv, vand m.m. i henhold til MIL-STD-810 (U. S. Department of Defense, 2008) standarden. Så umiddelbart er der ingen problemer ved at medbringe den i maskinrummet og betjene IETM en med olieindsmurte fingre, da man efter arbejdet er endt kan tørre den af med en våd klud. Der hvor jeg så den største trussel mod at bruge en tablet i maskinrummet er temperaturen. En ipad f.eks. bliver oplyst (Apple Inc.) til at måtte bruges inden for 0 C 35 C. Ud fra personlig erfaring har jeg oplevet at maskinrummet i hvert fald kan blive over 40 C når man sejler omkring ækvator. Så det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende hvis man kun kan bruge den i to minutter, hvorefter den skal ind og køle af. Efter nogle undersøgelser omkring dette fandt jeg ud af at Panasonic har udviklet en tablet, som de kalder for Toughbook. Toughbook (Panasonic) er mere henvendt til industrien og er testet i henhold til den tidligere omtalte MIL-STD-810 standard, og er desuden IP65 godkendt. Dvs. at den er støvog vandtæt, så man kan i princippet vaske den af under vandhanen efter brug. Den er designet til at blive brugt i temperaturer op til 50 C. Er man oppe i de temperaturer begynder det også at blive et problem for den menneskelige fysik at arbejde. Så jeg vil vurdere at det er tilstrækkeligt. Så i forhold til de fysiske krav der er til brug af en IETM i maskinrummet, findes teknologien allerede ude på markedet i dag. Jeg vil ud fra egne erfaringer se det som en stor fordel at en Maskinmester kan medbringe en IETM med rundt på et skib under arbejdsprocesser. Og at den ikke umiddelbart er fastlåst til en stationær computer. Det ville også være det mest optimale at samling- / adskildnings procedurer kunne følges direkte under arbejde. Man kan selvfølgelig også tage en almindelig papirmanual med i maskinrummet, men ud fra egen erfaring, er arbejde på et skib som regel noget hvor man bliver beskidt. Det vil så ikke være muligt at stå og bladre i en manual, medmindre man vil svine den til. 18

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ...

AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1 ... AARHUS TECH - MEDIEGRAFIKER DIANA SØRENSEN PORTFOLIO H1............................................. GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Der skal til Væksthuset i Botanisk Have laves folie til opklæbning på

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM TIDENS TRENDS TIL ØGET EFFEKTIVISERING OG FORRETNINGSINDSIGT Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Highlights fra den dugfriske rapport fra AIIM Market Intelligence: Winning the Paper Wars Digitalisering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn SELV TEST 7 Intelligenser Learn2Learn Denne test tilhører: 1 De 7 intelligenser 7 intelligenser Intra-personel Sproglig Inter-personel Musisk Visuel-rumlig Logiskmatematisk Kropsligkinæstetisk De fremtrædende

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE

INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE Menneske og maskine: INTUITIV KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKE OG MASKINE V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Overskrifter Ny teknologi og intuitive betjeningspaneler Kommunikation

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.

Få firmaets næste maskinmester i praktik. Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec. Få firmaets næste maskinmester i praktik Maskinmesteruddannelsen Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Få firmaets næste maskinmester i praktik

Få firmaets næste maskinmester i praktik Få firmaets næste maskinmester i praktik KONTAKT Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf. 96 20 88 88 martec@martec.nu www.martec.nu Introduktion Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse,

Læs mere

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5.

Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes. Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. Hvordan sikres personfølsomme data - og adgangen til disse så persondataloven overholdes Klaus Kongsted, CRO, Dubex A/S Dubex A/S, den 5. maj 2015 Den nuværende persondatalov Fra år 2000, løbende smårevisioner

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Baggrundsnote om logiske operatorer

Baggrundsnote om logiske operatorer Baggrundsnote om logiske operatorer Man kan regne på udsagn ligesom man kan regne på tal. Regneoperationerne kaldes da logiske operatorer. De tre vigtigste logiske operatorer er NOT, AND og. Den første

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave

Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Component based software enginering Diku 2005 Kritikopgave Nicolas Møller Henschel 17. april 2005 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Indhold 3 2.1 Introduktionen.......................... 3 2.1.1 Mangler..........................

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere