MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+"

Transkript

1 MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA

2 INDHOLD OPSÆTNING OG SIKKERHED 3 Forsigtig: højfrekvens stråling 4 OVERSIGT 4 Hi-fi-systemets kontrolknapper 7 Fjernbetjeningen 9 Hi-fi-systemets display 10 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE 10 Tilslutning af højttalerne 10 Tilslutning af antennen 10 Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick 11 Tilslutning af eksternt udstyr 11 Tilslutning af høretelefonerne 11 Tilslutning af en ekstern optager 12 Tilslutning af strømledning 12 Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen 13 INDSTILLINGER 13 Indstilling og lagring af DAB-radiostationer 14 Indstilling og lagring af FM-radiostationer 14 Automatisk indstilling af ur 15 Manuel indstilling af ur 16 GENERELLE FUNKTIONER 16 At tænde og slukke 16 ECO-tilstand 16 Automatisk slukning 16 Justering af lydstyrke 16 Valg af lydindstillinger 16 Ændring af bas eller diskant 16 Lydniveau 16 Muting 16 Viser klokkeslættet 16 Indstilling af displayets lysstyrke 17 TUNER-TILSTAND 17 I DAB tuner-tilstand 18 I FM tuner-tilstand 19 EKSTERNE DATAMEDIER-TILSTAND 19 Brug af cd'er 19 Betjening med en MP3 afspiller en USB hukommelsesnøgle 19 Indsætte/tilslutte musikdata-medie 20 Afspilning 20 Vise nummeroplysninger (for MP3/WMA) 21 Gentagelsesfunktioner 21 Afspilning af lydspor i tilfældig rækkefølge (Random) 21 Afspil starten af hvert nummer (intro) 22 Oprettelse af spilleliste 23 BLUETOOTH-TILSTAND 23 Kompatibel med følgende enheder 23 Vælge Bluetooth indgangskilde 23 Finde og tilslutte en Bluetooth ekstra enhed 23 Aktivere en Bluetooth ekstra enhed, som er logget på 23 Afspilning fra Bluetooth ekstra enhed 23 Logge Bluetooth ekstra enhed ud 24 NFC-TISLTAND 24 BRUGE EKSTERNE ENHEDER 24 Høre lydsignaler fra en ekstern enhed 24 Optage på en ekstern enhed 25 TIMER-TILSTAND 25 Timer 25 Sleep-timer 26 SPECIELLE FUNKTIONER 26 Slette indstillinger (nulstilling) 26 Vælge softwareversionen 27 INFORMATION 27 Rengøring af hi-fi-systemet 27 Rengøring af cd-enheden; 27 Tekniske data 28 Miljømæssig bemærkning 28 Generelle informationer om laserudstyret 29 Fejlfinding 2 DANSK

3 OPSÆTNING OG SIKKERHED Vær opmærksom på følgende instruktioner: 7 Hi-fi systemet er designet til afspilning af lydsignaler. Alle andre anvendelser er udtrykkeligt forbudt. 7 Hvis du ønsker at opsætte hi-fi-systemet på væghylder eller i et skab, bedes du sikre dig, at der er tilstrækkelig ventilation. Der skal være mindst 10 cm plads ved siden af, over og bag ved hi-fi-systemet. 7 Undlad at dække hi-fi-systemet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Når du sætter hi-fi systemet op, skal du huske, at møbler jævnligt er belagt med forskellige typer lak og plastic, som ofte indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Disse tilsætningsstoffer kan forårsage korrosion på enhedens fødder. Det kan medføre pletter på overfladen af møblerne, som kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Hvis hi-fi-systemet udsættes for pludselige temperaturændringer, f.eks. flyttes fra kulden og ind i et varmt rum, bør du vente mindst 2 timer, før det bruges. 7 Hi-fi systemet er beregnet til brug i tørre rum. Hvis du bruger det udendørs, bør du sikre, at det er beskyttet mod fugt såsom vanddråber eller -sprøjt. 7 Brug kun hi-fi-systemet i et modereret klima. 7 Anbring ikke hi-fi-systemet tæt ved varmekilder eller i direkte sollys, da det vil forringe afkølingen. 7 Undlad at anbringe beholdere med væske såsom vaser på hi-fi-systemet. Undlad at indføre fremmede objekter i cd-kammeret. 7 Undlad at anbringe ting såsom tændte stearinlys på hi-fi-systemet. 7 Ved driftsforstyrrelser på grund af korte overbelastninger af lysnettet eller statisk elektricitet skal du nulstille enheden. Dette gøres ved at tage strømstikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder. 7 Undlad at åbne hi-fi-systemets kabinet under nogen omstændigheder. Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af forkert behandling. 7 Tordenvejr er farligt for alle elektriske apparater. Selvom apparatet er slukket, kan det stadig beskadiges af et lynnedslag i lysnettet. Fjern altid netstikket fra stikkontakten under tordenvejr. 7 Længerevarende lytning til høje lydstyrker med høretelefonerne kan skade din hørelse. 7 Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Sluk også det anden udstyr, før du tilslutter det. 7 Sæt først apparatets netstik i stikkontakten når du har tilsluttet de eksterne apparater. Sørg for, at stikket er let at komme til. Forsigtig: højfrekvensstråling 7 Apparatet skal registreres og betjenes i overensstemmelse med denne brugervejledning. Apparatet har en integreret antenne. Den skal betjenes samme med andre antenner eller sendere. DANSK 3

4 OVERSIGT Hi-fi-systemets kontrolknapper SOURCE 7. 8 A B V U AUDIO IN 4 DANSK

5 OVERSIGT Forsiden af apparatet NFC Placering for NFC-registrering (Near Field Communications) af mobiltelefoner og tablets. 8 Tryk kortvarigt for at sætte apparatet til og fra standbytilstand. Tryk og hold nede for at aktivere ECO-tilstand. A B V USB-port type A for tilslutning af USB memory stick eller MP3-afspiller. Infrarød sensor til fjernbetjeningssignaler. Hi-fi-systemets display. Cd-rum. Indstiller lydstyrken. AUDIO IN Indgang til lydsignal (Ø 3,5 mm) til tilslutning af en ekstern enhed. Toppen af apparatet SOURCE Tænder apparatet fra standbytilstand. Vælger indgangskilder FM Tuner, DAB Tuner, Bluetooth, Aux, Audio In, Disc og USB. I tuner funktion: tryk og hold nede for at starte baglæns eller frem søgning; tryk kort for at skifte frekvens op og ned i trin. I ekstern datamedie-tilstand: valg af spor frem eller tilbage; tryk og hold nede for at søge efter bestemte passager fremad eller bagud. I standby- og timer-tilstand: til indstilling af timer/minutter. I ekstern datamedie-tilstand: starter og pauserer afspilning. 7 I ekstern datamedie-tilstand: afslutter afspilning. U Stik til høretelefoner til tilslutning af stereo-høretelefoner med et jackstik (3,5 mm). Dette slukker automatisk for højttalerne.. Åbner og lukker cd-rummet. DANSK 5

6 OVERSIGT Bagsiden af apparatet AC ~ SPEAKER OUT + R + L LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL AC ~ Stik til netledning. 7 Den eneste måde, apparatet kan afbrydes helt fra lysnettet, er ved at tage netstikket ud af stikkontakten. SPEAKER OUT Terminaler til tilslutning af + R + L kabler til højttalere. R = højre kanal, L = venstre kanal. LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL Lydsignaludgang til tilslutning af en ekstern optager. Lydsignalindgang (3,5 mm) til tilslutning af en ekstern enhed, f.eks. en MP3-afspiller. Antennestik til tagantennen eller den medfølgende akstra antenne. 6 DANSK

7 OVERSIGT Fjernbetjeningen 8 Slukker for hi-fi-systemet til standbyindstilling eller tænder fra standbyindstilling til den senest valgte kilde. / OK MENU. Åbner og lukker cd-rummet. FM/DAB CD USB Vælger FN tuner og DAB tuner indgangskilder. Vælger Bluetooth indgangskilde. Vælger cd-indgangskilde. Vælger USB-indgangskilde. AUDIO IN Vælger Audio In og Aux AUX indgangskilder til brug med et eksternt datamedie. R RDS INTRO b I tuner funktion: skifter mellem FM stereo og mono modtagelse. Ændrer lysstyrke på displayet. Åbner RDS-information. I eksternt datamedie-tilstand: til afspilning af korte introduktioner til lydspor. I eksternt datamedie-tilstand: afspiller lydspor i tilfældig rækkefølge. I eksternt datamedie-tilstand: til at gentage et spor, cd'en, albummet eller spillelisten. INFO I DAB-tuner tilstand: viser information om DAB-station. I eksternt datamedie-tilstand: skifter displayet mellem det aktuelle spornummer og den forløbne afspilningstid og viser ID3 tag information, hvis tilgængelig. I standby: aktiverer tidsindstillingen. Aktiverer indstillingen for timer-tilstand. DANSK 7

8 OVERSIGT I DAB tuner tilstand: til valg af DAB radiostationer fra forudindstillinger. I eksternt datamedie-tilstand: vælger spor frem eller tilbage. I standby- og timer-tilstand: til indstilling af timer/minutter. 4 I DAB tuner tilstand: til valg af DAB radiostationer fra stationslisten; til indstilling af frekvens/kanal for en DAB-radiostation. I FM tuner tilstand: tryk og hold nede for at starte baglæns eller frem søgning; tryk kort for at skifte frekvens op og ned i trin. I ekstern datamedie-tilstand: søg efter en bestemt passage frem eller tilbage. OK SLEEP MENU 7 I menu-tilstand: bekræfter indtastninger. I tuner funktion: tryk og hold nede for at anvende RDS-tiden. I eksternt datamedie-tilstand: starter afspilning; pauserer afspilning. Aktiverer sleep-timer-tilstand, indstiller tiden for sleep-timer. I tuner-tilstand: åbner menuen af Enheden I eksternt datamedie-tilstand: afslutter afspilning. I Bluetooth-tilstand: afbryder forbindelsen til Bluetooth ekstra enhed. + I eksternt datamedie-tilstand: vælg album. LOUDNESS Lydniveau-funktionen giver bedre lyd ved lav lydstyrke. TREBLE + Til indstilling af radiostationer I FM og DAB tuner-tilstand: vælg forudindstillede kanaler I FM og DAB tuner-tilstand: vælger tocifret tal til forudindstillinger. PROG I FM og DAB tuner-tilstand: kort tryk aktiverer hukommelsesfunktionen; gemmer forudindstillede radiostationer. I FM og DAB tuner-tilstand: tryk og hold nede starter søgning efter nye radiostationer. I ekstern datamedie-tilstand: aktiverer Create spillelistefunktion; gemmer sporet, når der oprettes en spilleliste. Skifter hi-fi systemets højttalere til eller fra. V + Justerer lydstyrken. BASS + Til indstilling af radiostationer. DSC Vælger forskellige lydeffekter. 8 DANSK

9 OVERSIGT Hi-fi-systemets display ))) :88:88 ALB TRK PRG SHUF REP ALL RDS Ä ZZ ) w Ä Z Z ))) Lydniveau-funktionen er aktiveret. Datamedie-tilstand (disk) er valgt. AUX-tilstand er valgt. Datamedie-tilstand (USB) er valgt. TUNER-tilstand er valgt. Sleep-timeren er aktiveret. w Timeren er aktiveret. ) I tuner-tilstand: der modtages en stereo FM-station :88:88 I standby-tilstand: viser klokkeslæt. I alle tilstande: viser kort indgangskilden; viser kort lydstyrken og lydindstillinger. I tuner funktion: viser stationsnavn og RDS-information eller bølgelængde og frekvens. I eksternt datamedie-tilstand: viser det samlede antal albummer og spor og den forløbne spilletid og, hvis tilgængelig, ID3 tag information (tykkere tekst). ALB TRK PRG SHUF REP ALB REP REP ALL RDS I eksteret datamedie-tilstand: viser albummer. I eksteret datamedie-tilstand: viser spor. I tuner funktion: en stereostation gemmes. I eksternt datamedie-tilstand: en spilleliste oprettes I eksternt datamedie-tilstand: afspilning i tilfældig rækkefølge er aktiveret. I eksternt datamedie-tilstand: et spor gentages. I eksternt datamedie-tilstand: et album gentages. I eksternt datamedie-tilstand: alle sporende på datamediet gentages. En RDS-station modtages. DANSK 9

10 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE Tilslutning af højttalerne Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick Forsigtig: 7 Hi-fi systemet skal slukkes, mens USB tilslutningen foretages. Hvis det ikke slukkes, kan der mistes data. 1 Sæt ledningerne fra højttalerkablet i siden af gevindbefæstelser på højttalerne, og spænd gevindbefæstelser. 2 Sæt ledningerne fra højttalerkablet i»speaker OUT R L«gevindbefæstelser på hi-fi-systemet, og spænd gevindbefæstelser. 7 Bemærk venstre og højre kanal (L = venstre kanal, R = højre kanal). 7 Forbind hver af de røde stik (+) på hi-fi med de røde stik (+) på højttalerne. Tilslutning af antennen 1 Slut USB-interface af MP3-afspilleren til» «stikket på hi-fi-systemet ved hjælp af et standard USB-kabel; eller indsæt USB-stikket af USB-hukommelsesnøglen i USB-interface» «på hi-fi-systemet. 1 Sæt tagantennens kabel (FM og DAB signal) i antennestikket»dab/fm AERIAL«på hi-fi. 7 Brug hjælpeantennen, hvis der ikke findes nogen tagantenne. Når antennen er passende placeret og med tilstrækkelig signal, giver den tilstrækkelig modtagelse af FM og DAB-kanaler. Hjælpeantennen må ikke afkortes. 10 DANSK

11 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE Tilslutning af eksternt udstyr 7 Sluk for hi-fi-anlægget før du tilslutter eksterne apparater. Tilslutning af en ekstern optager 1 Brug standard lydkabler til at slutte lydudgage af den eksterne enhed til»aux IN«-stik på hi-fi systemet. 7 Hvis muligt, skal du slutte MP3-afspillere til»audio IN«-stikket. Tilslutning af høretelefonerne 1 Brug standard lydkabler til at slutte lydudgange af den eksterne optager til»line OUT«-stik på hi-fi-systemet. 1 Indsæt stikket fra hovedtelefonen (3,5 mm) i»u«stikket på hi-fi-systemet. 7 Hi-fi-systemets højttalere er slukket. Forsigtig: 7 Overdreven lydstyrke ved brug af høretelefoner eller øretelefoner kan skade din hørelse. DANSK 11

12 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE Tilslutning af strømledning 7 Kontroller, at spændingen på typepladen (på undersiden af hi-fi-systemet) er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler. 7 Alle de andre enheder / højttalere skal forbindes, før du tilslutter strømkablet. Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen 1 Indsæt strømkablet i»ac ~ «stikket på hi-fisystemet. 2 Sæt ledningen ind i hovedkontakten. Forsigtig: 7 Hi-fi-systemet er tilsluttet lysnettet med elledningen. Tag ledningen ud af kontakten, hvis du vil afbryde hi-fi-systemet fuldstændigt fra lysnettet. 7 Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt under funktion og ikke hindret af andre genstande. 1 Åben batterirummet ved at trykke ned på låsen og fjerne dækslet. 2 Vær opmærksom på polariteten i bunden af batterirummet, når batterierne sættes i (mikrobatterier, 2 x 1,5 V, R 03/UM 4/AAA). 3 Luk batterirummet. 7 Udsæt ikke batterierne for stærk varme, der f.eks. er forårsaget af direkte sollys, varmeapparater eller ild. 7 Fjern batterierne, når de er flade eller når du ved, at hi-fi-systemet ikke skal bruges i en lang periode. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvar for skade forårsaget af utætte batterier. Miljømæssig bemærkning: 7 Batterier, inklusive batterier der ikke indeholder tungmetaller, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Bortskaf altid brugte batterier i overensstemmelse med de lokale, miljømæssige regulativer. 12 DANSK

13 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af DABradiostationer 7 Lav indstillinger med knapperne på fjernbetjeningen. Oprindelig opsætning Når enheden er tilsluttet lysnettet for første gang eller efter en nulstilling, starter den automatisk stationssøgning efter DAB-radiostationer, og derefter gemmer dem i stationslisten. 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. Display:»Hello«kort, og derefter»dab«og så»scanning«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer DAB-radiostationerne. Enheden skifter derefter til den første station i stationslisten. 7 Hvis der ikke er noget antennesignal, vises»off AIR«. Lagring af DAB-radiostationer som forudindstillinger Efter den automatiske stationssøgning vil alle DAB-radiostationer blive lagret i stationslisten. Du kan gemme dine favorit DAB-radiostationer på forudindstillingerne 1 til Vælg en DAB radiostation ved at trykke på»3«eller»4«. 2 Gem en DAB-radiostation som forudindstilling ved at trykke på»prog«, vælg forudindstillingen med»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og tryk på»prog«for at gemme den. Display:»P01 STORED«. 7 Du kan også vælge forudindstillingen med talknapperne»1... 0«. For at indtaste tocifret nummer, tryk først på»10+«eller vælg tocifret nummer med talknapperne. 3 Gentag trin 1 til 2 for at søge efter og gemme flere DAB radiostationer. Tilføj DAB-radiostationer efter ændring af placering Du kan genstarte den automatiske stationssøgning. Dette er nyttigt, hvis du vil betjene enheden på et nyt sted eller hvis du vil søge nye DAB-radiostationer. 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. Display: navnet på radiostationen, f.eks.»b5 AKTUELL«. 2 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 3 Vælg menupunktet»full SCAN«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display:»SCANNING«, den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer DAB-radiostationerne på stationslisten. Manuel indstilling og lagring af DAB-radio 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. 2 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 3 Vælg menupunktet»manual«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display: f.eks.»5a I74.928«(kanal og frekvens af en DAB-radiostation). 4 Indstil frekvens/kanal ved at trykke på»3«eller»4«på fjernbetjeningen. 5 Bekræft frekvensen/kanalen med»eii OK«. Der vises modtagelsesniveau. 6 Bekræft indstillingen med»eii OK«. DAB-radiostationerne vil blive gemt i stationslisten. DANSK 13

14 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af FM- radiostationer Du kan lagre op til 40 FM radiostationer på forudindstillede kanaler. 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»8«,»source«på enheden eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. 2 Vælg FM TUNER indgangskilden ved at trykke på»source«på apparatet eller»fm/ DAB«på fjernbetjeningen. Automatisk indstilling og lagring af FM-radiostationer Enheden søger efter op til 40 stationer med stærk modtagelse og lagrer dem automatisk. Når søgningen afsluttes, vil du høre den station, der er lagret under nummer Aktivér stationssøgningen ved at trykke på»prog«, indtil frekvensvisningen skiftes hurtigt. Display:»AUTO«. Manuel indstilling og lagring af FM- radiostationer 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. 2 Vælg FM-indgangskilden ved at trykke på»fm/dab«. 3 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 4 Vælg menupunktet»scan SET«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display:»ALL«. 7 Du kan vælge, om der søges efter radiostationer med stærk modtagelse (display»strong«) eller alle radiostationer (display:»all«). 5 Vælg muligheden med»3«eller»4«. 6 Tryk på»menu 7«for at lukke menuen. 7 Indstil radiostationen ved at trykke og holde»3«eller»4«. Stationssøgningen starter, og den stopper ved den næste station med et stærkt signal; eller hold»3«eller»4«nede, indtil du når den ønskede frekvens. Hver gang, der trykkes på knappen, skiftes frekvensen med 50 Hz. 8 Gem FM-radiostationen på forudindstillingen ved at trykke på»prog«. Vælg forudindstilling med»5«eller»6«, og bekræft med»prog«. Automatisk indstilling af ur Uret opdateres automatisk, hvis en DAB eller RDS radiostation sender et tidssignal. 7 Uret skal genindstilles efter strømsvigt eller efter afbrydelse fra lysnettet. 1 Vælg DAB indgangskilden ved at trykke på»source«på enheden eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. 2 Vælg en DAB-radiostation ved at trykke på» «eller» «på enheden»5«eller»6«på fjernbetjeningen. 3 Tryk på»info«på fjernbetjeningen for at skifte til ur-visningen for DAB-radiostation, og bekræft tiden med»eii OK«. Display:»CT SYNC«, tiden vedtages. 7 Nogle RDS-stationer (FM radiostationer) udsender et RDS tidssignal. Hvis den valgte RDS-station udsender tidsinformation, kan timen opdateres automatisk. I FM-tuner tilstand, tryk på»rds«gentagne gange, indtil tiden vises. Hvis»DATE/ CLOCK«vises, er tidssignalet endnu ikke modtaget. Vent, indtil timen vises. Hvis den korrekte tid bliver vist, tryk og hold» OK «for at bekræfte den. 14 DANSK

15 INDSTILLINGER Manuel indstilling af ur Uret kan også indstilles manuelt. 1 Sluk for hi-fi-systemet ved at trykke på»8«. 2 For at indstille timen i standby-tilstand, tryk og hold» «i ca. 2 sekunder. Display:»CLOCK SET«og derefter»clock 24 HR«. 2 Vælg timers format (12 eller 24 timer) ved at trykke på»volume«på enheden eller ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og bekræft med» «. Timetal blinker. 3 Vælg timer ved at trykke på»volume«på enheden eller ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og bekræft med» «. Minutter blinker. 4 Vælg minutter ved at trykke på»volume«på enheden eller ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og bekræft med» «. Display: det aktuelle klokkeslæt. DANSK 15

16 GENERELLE FUNKTIONER At tænde og slukke Den eneste måde, apparatet kan afbrydes fra lysnettet, er ved at tage netstikket ud af stikkontakten. 1 Tænd hi-fi ved at trykke på»8«eller»source«på apparatet. Den sidste indgangskilde vælges automatisk. 7 Hi-fi-systemet kan også tændes ved at trykke på»fm/dab«,» «,»CD«,»USB«eller»AUX«på fjernbetjeningen. 2 Gå til hi-fi-systemets standby tilstand ved at trykke på»8«. ECO-tilstand Du kan skifte hi-fi til ECO-tilstand for at reducere strømforbrug til under 0,5 W. 1 Tryk og hold»8«i 3 sekunder. I ECO-tilstand forsvinder tid-displayet, som kan vises kortvarigt ved at trykke på» «. 2 For at deaktivere ECO-tilstand, tryk og hold»8«i 3 sekunder. Automatisk slukning Apparatet slukkes automatisk efter 15 minutter i standby-tilstand, hvis: apparatet er i stop-positionen; der er ingen lydsignal registreret i»aux IN«stikket; der er ingen stik tilsluttet»audio IN«stikket; Bluetooth ekstra enheder sender ikke et lydsignal. For at bruge apparatet skal tænde det igen. Justering af lydstyrke 1 Tryk på» VOLUME«på hi-fi eller» VOL +«på fjernbetjeningen for at skifte lydstyrken. Valg af lydindstillinger Du kan vælge mellem forudindstillede lydindstillinger. 1 Vælg lydindstilling med»dsc«på fjernbetjeningen. Ændring af bas eller diskant 1 Skift bassen med» BASS +«på fjernbetjeningen. 2 Skift diskanten med» TREBLE +«på fjernbetjeningen. Lydniveau Lydniveau-funktionen giver bedre lyd ved lav lydstyrke. 1 Tænd eller sluk for lydniveau med»loudness«på fjernbetjeningen. 7 Når du vælger en lydindstilling, annullerer det din justering af bas, diskant eller lydniveau. Muting Du kan tænde og slukke for højttalernes muteindstilling med denne funktion. 1 Aktiver mute med» «på fjernbetjeningen. 2 Deaktiver mute med» «på fjernbetjeningen. Viser klokkeslættet 1 Vis klokkeslæt med» «på fjernbetjeningen. 2 Sluk klokkeslæt med» «på fjernbetjeningen. Indstilling af displayets lysstyrke 1 Justér lysstyrken på displayet (3 trin) med»r«på fjernbetjeningen. 16 DANSK

17 TUNER-TILSTAND I DAB tuner-tilstand Valg af DAB tuner indgangskilde 1 Vælg FM TUNER indgangskilden ved at trykke på»source«på apparatet eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. Display:»DAB«, efterfulgt af navnet på en DAB-station. Vælge gemte stationer 1 Vælg en DAB-radiostation fra stationslisten ved at trykke på»3«eller»4«på fjernbetjeningen, eller på» «eller» «på apparatet. 2 Vælg en forudindstilling for en DAB-radiostation ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen. Indstilling af dynamisk områdekontrol (DRC) for DAB-radiostationer Når du aktiverer en dynamisk områdekontrol (DRC), kan du høre lave lyde bedre i støjende omgivelser. 1 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 2 Vælg menupunktet»drc«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display:»DRC HIGH«. 3 Vælg menupunktet»drc HIGH«eller»DRC LOW«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. 4 Tryk på»menu 7«for at lukke menuen. 7 DAB-stationen skal understøtte DRC. 7 Du kan også vælge forudindstillingen med talknapperne»1... 0«. For at indtaste tocifret nummer, tryk først på»10+«eller vælg tocifret nummer med talknapperne. Vise information om DAB station 1 For kort at vise information om den aktuelle DAB-station, tryk på»info«gentage gange. Følgende information vises: Navn på radiostationen, Dynamic Label Segment, signalstyrke, programtype, ensemble (f.eks. BR for Bayern), frekvens, henvisning til signalfejl, bitrate af transmissionsstandard, DAB-type, klokkeslæt og dato. DANSK 17

18 TUNER-TILSTAND I FM tuner-tilstand Valg af FN tuner indgangskilde 1 Vælg FM TUNER indgangskilden ved at trykke på»source«på apparatet eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. Den senest valgte station spiller (Last Station Memory). Valg af forudindstilling 1 Vælg en forudindstilling ved at trykke på» «eller» «på enheden eller»5«eller»6«på fjernbetjeningen. Stereo/mono modtagelse Når hi-fi-systemet modtager stereokanaler,»!«kommer frem på displayet. Hvis signalet fra stereokanalen er svagt, kan du forbedre lydkvaliteten ved at skifte til mono-modtagelse. 1 Tryk på»!«på fjernbetjeningen for skifte til mono-modtagelsen. 2 For at skifte tilbage til FM stereo, tryk på»!«på fjernbetjeningen. Visning af RDS stations informationer Hvis apparatet modtager en RDS station, vises stationens navn på displayet sammen med»rds«. Hvis ingen information er tilgængelig, vises modtagelsesfrekvens på displayet. Der kan vises ekstra oplysninger. 1 For at vise informationer på den aktuelle RDS station, tryk på»rds«gentagne gange. Følgende tekster vises i træk: Navnet på radiostationen. Den aktuelle programtype (PTY), f.eks.»pop music«.»[no PTY]«vises, hvis der ikke foreligger nogen information. Radiotekst. Klokkeslæt. Frekvens. 18 DANSK

19 EKSTERNE DATAMEDIER-TILSTAND Brug af cd'er Enheden er velegnet til musik-cd'er, som bærer logoerne vist her (cd-da), og cd-rs og cd-rws med musikdata. 7 Enheden kan ikke afspille cd-rom, cd-i, cdv, vcd, dvd eller computer cd'er. 7 I MP3/WMA-tilstand er betegnelserne "album" og "file" meget vigtige. Album svarer til en mappe i en pc, file til en fil i en pc eller et cd-da-lydspor. En MP3/WMA cd må ikke indeholde mere end 999 lydspor/mapper i alt. 7 Når du brænder cd-r og cd-rw'er med lydfiler, kan der opstå forskellige problemer, som kan medføre vanskeligheder med afspilning. Det kan skyldes forkert software- eller hardwareindstilling eller den cd, der bruges. Opstår sådanne problemer, bør du kontakte kundeservice hos din cd-brænder- eller softwareleverandør for at få relevante oplysninger, f.eks. på internettet. 7 Når du fremstiller lyd-cd'er, skal du være opmærksom på de lovmæssige retningslinjer og sikre, at tredjeparters copyright ikke krænkes. 7 Hold altid cd-rummet lukket for at hindre støv i at samle sig på laseroptikken. Cd-rummet lukkes automatisk efter en kort tid. 7 Sæt ikke selvklæbende labels på cd'er. Hold cd'ernes overflade ren. 7 Du kan afspille standard 12 cm cd'er samt 8 cm cd'er på apparatet. En adapter er ikke nødvendig. Betjening med en MP3 afspiller en USB hukommelsesnøgle 7» «-stikket er ikke kompatibelt med USBhubs, og kan ikke sluttes direkte til en pc. 7 USB-grænsefladen på dette apparat er en standard grænseflade. Der blev taget hensyn til alle aktuelt kendte MP3-chip, da den blev udviklet. Som følge af hurtige fremskridt i MP3-teknologien og nye producenter, der kommer frem hver dag, kan MP3-afspilleres/USB-stikkets kompatibilitet kun delvist garanteres. Hvis USB-operation er svækket eller umulig, betyder det ikke, at der er fejl i apparatet. 7 Bi-directional dataoverførsel som defineret for ITE-apparater i EN 55022/EN er ikke mulig. 7 USB-overførsel er ikke en operationstilstand i sig selv. Det er kun en ekstra funktion. 7 Fjern aldrig MP3-afspiller/USB hukommelsesnøgle under afspilning. Dette kan medføre beskadigelse af data og enheder. Ingen garantikrav accepteres for skader som følge af dette. Indsætte/tilslutte musikdatamedie Indsættelse af en disk 1 Tryk på».«for at åbne cd-rummet. Cd-rummet åbnes. 2 Indsæt disken med labelen vendt opad. 3 Tryk på».«for at lukke cd-rummet. Disken læses. Display i MP3/WMA-tilstand: det samlede antal album og spor. Display i cd-da-tilstand: det samlede antal spor og samlet afspilningstid. DANSK 19

20 EKSTERNE DATAMEDIER-TILSTAND Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick 1 Gå til enhedens standby-tilstand ved at trykke på»8«. 2 Slut USB-interface af MP3-afspilleren til» «-stikket på hi-fi-systemet ved hjælp af et standard USB-kabel; eller indsæt USB-stikket af USB-hukommelsesnøglen i USB-interface» «på hi-fi-systemet. 3 Tænd for enheden fra standby ved at trykke på»8«. Display: det samlede antal albummer og spor. Valg af indgangskilde 1 Vælg inputkilden (»CD«eller»USB«) ved at trykke på»cd«eller»usb«. Afspilning Sådan startes afspilning Når du afspiller musik-cd'er, kan du vælge spor, og når du afspiller MP3/WMA-filer, kan du også vælge mapper. 1 Afspilningen starter automatisk, hvis det er nødvendigt, tryk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernbetjeningen for at starte afspilningen; eller vælg mappen ved at trykke på»+ «, og vælg derefter sporet med»5«eller»6«. Afspilningen starter automatisk. Viser: antal numre i mappen og spor, navnet på sporet, og den forløbne afspilningstid. 7 Hvis ingen datamedie er indsat/tilsluttet, vises meddelelsen»no DISC«eller»NO USB«. Pause og gentage afspilning 1 Tryk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernbetjeningen for at sætte afspilningen på pause. Display: afspilningstiden blinker. 2 Tryk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernbetjeningen for at genoptage afspilningen. Pause og gentage afspilning 1 For at pausere afspilning, tryk en gang på»menu 7«. Hvis du vælger datamedie igen, forstætter afspilningen fra det sted, den blev stoppet. Stoppe afspilning 1 For at stoppe afspilning, tryk to gange på»menu 7«. Når afspilningen starter igen, starter den fra det første nummer. Gentage det aktuelle nummer 1 Tryk kort på»5«under afspilningen. Vælg et andet nummer 1 Tryk på»5«eller»6«gentagne gange under afspilningen, indtil nummeret af det ønskede nummer vises i displayet. Afspilning af det valgte nummer starter automatisk. Søgning efter en passage i et lydspor 1 Under afspilningen trykkes på»3«eller»4«og holdes nede, indtil passagen er blevet fundet. 2 Afspilningen begynder, når du slipper»3«eller»4«. Vise nummeroplysninger (for MP3/WMA) Hvis oplysninger om kunstner, album og spor er tilgængelige på datamedie, vises dette automatisk efter 6 sekunder (ID3-tag). 1 Tryk på»info«for at åbne eller afslutte ID3- tilstand. 20 DANSK

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170

Din brugermanual GRUNDIG DISCALO CCD 6300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2919170 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital radio med timer for alarm, sleep og lur Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper...2 Navigation...4 Funktion med batteri...5 Brug af radioen for

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING

9A10358400 R-3. DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING 9A10358400 R-3 DAB L-BAND/DAB BAND-#/FM Radio BRUGSANVISNING Indholdsf ortegnels Tak fordi du valgte TEAC. Læs denne brugsanvisning grundigt, så du får optimal glæde af apparatet. Læs dette først.....................

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere