MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+"

Transkript

1 MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA

2 INDHOLD OPSÆTNING OG SIKKERHED 3 Forsigtig: højfrekvens stråling 4 OVERSIGT 4 Hi-fi-systemets kontrolknapper 7 Fjernbetjeningen 9 Hi-fi-systemets display 10 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE 10 Tilslutning af højttalerne 10 Tilslutning af antennen 10 Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick 11 Tilslutning af eksternt udstyr 11 Tilslutning af høretelefonerne 11 Tilslutning af en ekstern optager 12 Tilslutning af strømledning 12 Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen 13 INDSTILLINGER 13 Indstilling og lagring af DAB-radiostationer 14 Indstilling og lagring af FM-radiostationer 14 Automatisk indstilling af ur 15 Manuel indstilling af ur 16 GENERELLE FUNKTIONER 16 At tænde og slukke 16 ECO-tilstand 16 Automatisk slukning 16 Justering af lydstyrke 16 Valg af lydindstillinger 16 Ændring af bas eller diskant 16 Lydniveau 16 Muting 16 Viser klokkeslættet 16 Indstilling af displayets lysstyrke 17 TUNER-TILSTAND 17 I DAB tuner-tilstand 18 I FM tuner-tilstand 19 EKSTERNE DATAMEDIER-TILSTAND 19 Brug af cd'er 19 Betjening med en MP3 afspiller en USB hukommelsesnøgle 19 Indsætte/tilslutte musikdata-medie 20 Afspilning 20 Vise nummeroplysninger (for MP3/WMA) 21 Gentagelsesfunktioner 21 Afspilning af lydspor i tilfældig rækkefølge (Random) 21 Afspil starten af hvert nummer (intro) 22 Oprettelse af spilleliste 23 BLUETOOTH-TILSTAND 23 Kompatibel med følgende enheder 23 Vælge Bluetooth indgangskilde 23 Finde og tilslutte en Bluetooth ekstra enhed 23 Aktivere en Bluetooth ekstra enhed, som er logget på 23 Afspilning fra Bluetooth ekstra enhed 23 Logge Bluetooth ekstra enhed ud 24 NFC-TISLTAND 24 BRUGE EKSTERNE ENHEDER 24 Høre lydsignaler fra en ekstern enhed 24 Optage på en ekstern enhed 25 TIMER-TILSTAND 25 Timer 25 Sleep-timer 26 SPECIELLE FUNKTIONER 26 Slette indstillinger (nulstilling) 26 Vælge softwareversionen 27 INFORMATION 27 Rengøring af hi-fi-systemet 27 Rengøring af cd-enheden; 27 Tekniske data 28 Miljømæssig bemærkning 28 Generelle informationer om laserudstyret 29 Fejlfinding 2 DANSK

3 OPSÆTNING OG SIKKERHED Vær opmærksom på følgende instruktioner: 7 Hi-fi systemet er designet til afspilning af lydsignaler. Alle andre anvendelser er udtrykkeligt forbudt. 7 Hvis du ønsker at opsætte hi-fi-systemet på væghylder eller i et skab, bedes du sikre dig, at der er tilstrækkelig ventilation. Der skal være mindst 10 cm plads ved siden af, over og bag ved hi-fi-systemet. 7 Undlad at dække hi-fi-systemet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Når du sætter hi-fi systemet op, skal du huske, at møbler jævnligt er belagt med forskellige typer lak og plastic, som ofte indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Disse tilsætningsstoffer kan forårsage korrosion på enhedens fødder. Det kan medføre pletter på overfladen af møblerne, som kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Hvis hi-fi-systemet udsættes for pludselige temperaturændringer, f.eks. flyttes fra kulden og ind i et varmt rum, bør du vente mindst 2 timer, før det bruges. 7 Hi-fi systemet er beregnet til brug i tørre rum. Hvis du bruger det udendørs, bør du sikre, at det er beskyttet mod fugt såsom vanddråber eller -sprøjt. 7 Brug kun hi-fi-systemet i et modereret klima. 7 Anbring ikke hi-fi-systemet tæt ved varmekilder eller i direkte sollys, da det vil forringe afkølingen. 7 Undlad at anbringe beholdere med væske såsom vaser på hi-fi-systemet. Undlad at indføre fremmede objekter i cd-kammeret. 7 Undlad at anbringe ting såsom tændte stearinlys på hi-fi-systemet. 7 Ved driftsforstyrrelser på grund af korte overbelastninger af lysnettet eller statisk elektricitet skal du nulstille enheden. Dette gøres ved at tage strømstikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder. 7 Undlad at åbne hi-fi-systemets kabinet under nogen omstændigheder. Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af forkert behandling. 7 Tordenvejr er farligt for alle elektriske apparater. Selvom apparatet er slukket, kan det stadig beskadiges af et lynnedslag i lysnettet. Fjern altid netstikket fra stikkontakten under tordenvejr. 7 Længerevarende lytning til høje lydstyrker med høretelefonerne kan skade din hørelse. 7 Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Sluk også det anden udstyr, før du tilslutter det. 7 Sæt først apparatets netstik i stikkontakten når du har tilsluttet de eksterne apparater. Sørg for, at stikket er let at komme til. Forsigtig: højfrekvensstråling 7 Apparatet skal registreres og betjenes i overensstemmelse med denne brugervejledning. Apparatet har en integreret antenne. Den skal betjenes samme med andre antenner eller sendere. DANSK 3

4 OVERSIGT Hi-fi-systemets kontrolknapper SOURCE 7. 8 A B V U AUDIO IN 4 DANSK

5 OVERSIGT Forsiden af apparatet NFC Placering for NFC-registrering (Near Field Communications) af mobiltelefoner og tablets. 8 Tryk kortvarigt for at sætte apparatet til og fra standbytilstand. Tryk og hold nede for at aktivere ECO-tilstand. A B V USB-port type A for tilslutning af USB memory stick eller MP3-afspiller. Infrarød sensor til fjernbetjeningssignaler. Hi-fi-systemets display. Cd-rum. Indstiller lydstyrken. AUDIO IN Indgang til lydsignal (Ø 3,5 mm) til tilslutning af en ekstern enhed. Toppen af apparatet SOURCE Tænder apparatet fra standbytilstand. Vælger indgangskilder FM Tuner, DAB Tuner, Bluetooth, Aux, Audio In, Disc og USB. I tuner funktion: tryk og hold nede for at starte baglæns eller frem søgning; tryk kort for at skifte frekvens op og ned i trin. I ekstern datamedie-tilstand: valg af spor frem eller tilbage; tryk og hold nede for at søge efter bestemte passager fremad eller bagud. I standby- og timer-tilstand: til indstilling af timer/minutter. I ekstern datamedie-tilstand: starter og pauserer afspilning. 7 I ekstern datamedie-tilstand: afslutter afspilning. U Stik til høretelefoner til tilslutning af stereo-høretelefoner med et jackstik (3,5 mm). Dette slukker automatisk for højttalerne.. Åbner og lukker cd-rummet. DANSK 5

6 OVERSIGT Bagsiden af apparatet AC ~ SPEAKER OUT + R + L LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL AC ~ Stik til netledning. 7 Den eneste måde, apparatet kan afbrydes helt fra lysnettet, er ved at tage netstikket ud af stikkontakten. SPEAKER OUT Terminaler til tilslutning af + R + L kabler til højttalere. R = højre kanal, L = venstre kanal. LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL Lydsignaludgang til tilslutning af en ekstern optager. Lydsignalindgang (3,5 mm) til tilslutning af en ekstern enhed, f.eks. en MP3-afspiller. Antennestik til tagantennen eller den medfølgende akstra antenne. 6 DANSK

7 OVERSIGT Fjernbetjeningen 8 Slukker for hi-fi-systemet til standbyindstilling eller tænder fra standbyindstilling til den senest valgte kilde. / OK MENU. Åbner og lukker cd-rummet. FM/DAB CD USB Vælger FN tuner og DAB tuner indgangskilder. Vælger Bluetooth indgangskilde. Vælger cd-indgangskilde. Vælger USB-indgangskilde. AUDIO IN Vælger Audio In og Aux AUX indgangskilder til brug med et eksternt datamedie. R RDS INTRO b I tuner funktion: skifter mellem FM stereo og mono modtagelse. Ændrer lysstyrke på displayet. Åbner RDS-information. I eksternt datamedie-tilstand: til afspilning af korte introduktioner til lydspor. I eksternt datamedie-tilstand: afspiller lydspor i tilfældig rækkefølge. I eksternt datamedie-tilstand: til at gentage et spor, cd'en, albummet eller spillelisten. INFO I DAB-tuner tilstand: viser information om DAB-station. I eksternt datamedie-tilstand: skifter displayet mellem det aktuelle spornummer og den forløbne afspilningstid og viser ID3 tag information, hvis tilgængelig. I standby: aktiverer tidsindstillingen. Aktiverer indstillingen for timer-tilstand. DANSK 7

8 OVERSIGT I DAB tuner tilstand: til valg af DAB radiostationer fra forudindstillinger. I eksternt datamedie-tilstand: vælger spor frem eller tilbage. I standby- og timer-tilstand: til indstilling af timer/minutter. 4 I DAB tuner tilstand: til valg af DAB radiostationer fra stationslisten; til indstilling af frekvens/kanal for en DAB-radiostation. I FM tuner tilstand: tryk og hold nede for at starte baglæns eller frem søgning; tryk kort for at skifte frekvens op og ned i trin. I ekstern datamedie-tilstand: søg efter en bestemt passage frem eller tilbage. OK SLEEP MENU 7 I menu-tilstand: bekræfter indtastninger. I tuner funktion: tryk og hold nede for at anvende RDS-tiden. I eksternt datamedie-tilstand: starter afspilning; pauserer afspilning. Aktiverer sleep-timer-tilstand, indstiller tiden for sleep-timer. I tuner-tilstand: åbner menuen af Enheden I eksternt datamedie-tilstand: afslutter afspilning. I Bluetooth-tilstand: afbryder forbindelsen til Bluetooth ekstra enhed. + I eksternt datamedie-tilstand: vælg album. LOUDNESS Lydniveau-funktionen giver bedre lyd ved lav lydstyrke. TREBLE + Til indstilling af radiostationer I FM og DAB tuner-tilstand: vælg forudindstillede kanaler I FM og DAB tuner-tilstand: vælger tocifret tal til forudindstillinger. PROG I FM og DAB tuner-tilstand: kort tryk aktiverer hukommelsesfunktionen; gemmer forudindstillede radiostationer. I FM og DAB tuner-tilstand: tryk og hold nede starter søgning efter nye radiostationer. I ekstern datamedie-tilstand: aktiverer Create spillelistefunktion; gemmer sporet, når der oprettes en spilleliste. Skifter hi-fi systemets højttalere til eller fra. V + Justerer lydstyrken. BASS + Til indstilling af radiostationer. DSC Vælger forskellige lydeffekter. 8 DANSK

9 OVERSIGT Hi-fi-systemets display ))) :88:88 ALB TRK PRG SHUF REP ALL RDS Ä ZZ ) w Ä Z Z ))) Lydniveau-funktionen er aktiveret. Datamedie-tilstand (disk) er valgt. AUX-tilstand er valgt. Datamedie-tilstand (USB) er valgt. TUNER-tilstand er valgt. Sleep-timeren er aktiveret. w Timeren er aktiveret. ) I tuner-tilstand: der modtages en stereo FM-station :88:88 I standby-tilstand: viser klokkeslæt. I alle tilstande: viser kort indgangskilden; viser kort lydstyrken og lydindstillinger. I tuner funktion: viser stationsnavn og RDS-information eller bølgelængde og frekvens. I eksternt datamedie-tilstand: viser det samlede antal albummer og spor og den forløbne spilletid og, hvis tilgængelig, ID3 tag information (tykkere tekst). ALB TRK PRG SHUF REP ALB REP REP ALL RDS I eksteret datamedie-tilstand: viser albummer. I eksteret datamedie-tilstand: viser spor. I tuner funktion: en stereostation gemmes. I eksternt datamedie-tilstand: en spilleliste oprettes I eksternt datamedie-tilstand: afspilning i tilfældig rækkefølge er aktiveret. I eksternt datamedie-tilstand: et spor gentages. I eksternt datamedie-tilstand: et album gentages. I eksternt datamedie-tilstand: alle sporende på datamediet gentages. En RDS-station modtages. DANSK 9

10 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE Tilslutning af højttalerne Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick Forsigtig: 7 Hi-fi systemet skal slukkes, mens USB tilslutningen foretages. Hvis det ikke slukkes, kan der mistes data. 1 Sæt ledningerne fra højttalerkablet i siden af gevindbefæstelser på højttalerne, og spænd gevindbefæstelser. 2 Sæt ledningerne fra højttalerkablet i»speaker OUT R L«gevindbefæstelser på hi-fi-systemet, og spænd gevindbefæstelser. 7 Bemærk venstre og højre kanal (L = venstre kanal, R = højre kanal). 7 Forbind hver af de røde stik (+) på hi-fi med de røde stik (+) på højttalerne. Tilslutning af antennen 1 Slut USB-interface af MP3-afspilleren til» «stikket på hi-fi-systemet ved hjælp af et standard USB-kabel; eller indsæt USB-stikket af USB-hukommelsesnøglen i USB-interface» «på hi-fi-systemet. 1 Sæt tagantennens kabel (FM og DAB signal) i antennestikket»dab/fm AERIAL«på hi-fi. 7 Brug hjælpeantennen, hvis der ikke findes nogen tagantenne. Når antennen er passende placeret og med tilstrækkelig signal, giver den tilstrækkelig modtagelse af FM og DAB-kanaler. Hjælpeantennen må ikke afkortes. 10 DANSK

11 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE Tilslutning af eksternt udstyr 7 Sluk for hi-fi-anlægget før du tilslutter eksterne apparater. Tilslutning af en ekstern optager 1 Brug standard lydkabler til at slutte lydudgage af den eksterne enhed til»aux IN«-stik på hi-fi systemet. 7 Hvis muligt, skal du slutte MP3-afspillere til»audio IN«-stikket. Tilslutning af høretelefonerne 1 Brug standard lydkabler til at slutte lydudgange af den eksterne optager til»line OUT«-stik på hi-fi-systemet. 1 Indsæt stikket fra hovedtelefonen (3,5 mm) i»u«stikket på hi-fi-systemet. 7 Hi-fi-systemets højttalere er slukket. Forsigtig: 7 Overdreven lydstyrke ved brug af høretelefoner eller øretelefoner kan skade din hørelse. DANSK 11

12 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE Tilslutning af strømledning 7 Kontroller, at spændingen på typepladen (på undersiden af hi-fi-systemet) er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler. 7 Alle de andre enheder / højttalere skal forbindes, før du tilslutter strømkablet. Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen 1 Indsæt strømkablet i»ac ~ «stikket på hi-fisystemet. 2 Sæt ledningen ind i hovedkontakten. Forsigtig: 7 Hi-fi-systemet er tilsluttet lysnettet med elledningen. Tag ledningen ud af kontakten, hvis du vil afbryde hi-fi-systemet fuldstændigt fra lysnettet. 7 Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt under funktion og ikke hindret af andre genstande. 1 Åben batterirummet ved at trykke ned på låsen og fjerne dækslet. 2 Vær opmærksom på polariteten i bunden af batterirummet, når batterierne sættes i (mikrobatterier, 2 x 1,5 V, R 03/UM 4/AAA). 3 Luk batterirummet. 7 Udsæt ikke batterierne for stærk varme, der f.eks. er forårsaget af direkte sollys, varmeapparater eller ild. 7 Fjern batterierne, når de er flade eller når du ved, at hi-fi-systemet ikke skal bruges i en lang periode. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvar for skade forårsaget af utætte batterier. Miljømæssig bemærkning: 7 Batterier, inklusive batterier der ikke indeholder tungmetaller, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Bortskaf altid brugte batterier i overensstemmelse med de lokale, miljømæssige regulativer. 12 DANSK

13 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af DABradiostationer 7 Lav indstillinger med knapperne på fjernbetjeningen. Oprindelig opsætning Når enheden er tilsluttet lysnettet for første gang eller efter en nulstilling, starter den automatisk stationssøgning efter DAB-radiostationer, og derefter gemmer dem i stationslisten. 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. Display:»Hello«kort, og derefter»dab«og så»scanning«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer DAB-radiostationerne. Enheden skifter derefter til den første station i stationslisten. 7 Hvis der ikke er noget antennesignal, vises»off AIR«. Lagring af DAB-radiostationer som forudindstillinger Efter den automatiske stationssøgning vil alle DAB-radiostationer blive lagret i stationslisten. Du kan gemme dine favorit DAB-radiostationer på forudindstillingerne 1 til Vælg en DAB radiostation ved at trykke på»3«eller»4«. 2 Gem en DAB-radiostation som forudindstilling ved at trykke på»prog«, vælg forudindstillingen med»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og tryk på»prog«for at gemme den. Display:»P01 STORED«. 7 Du kan også vælge forudindstillingen med talknapperne»1... 0«. For at indtaste tocifret nummer, tryk først på»10+«eller vælg tocifret nummer med talknapperne. 3 Gentag trin 1 til 2 for at søge efter og gemme flere DAB radiostationer. Tilføj DAB-radiostationer efter ændring af placering Du kan genstarte den automatiske stationssøgning. Dette er nyttigt, hvis du vil betjene enheden på et nyt sted eller hvis du vil søge nye DAB-radiostationer. 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. Display: navnet på radiostationen, f.eks.»b5 AKTUELL«. 2 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 3 Vælg menupunktet»full SCAN«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display:»SCANNING«, den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer DAB-radiostationerne på stationslisten. Manuel indstilling og lagring af DAB-radio 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. 2 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 3 Vælg menupunktet»manual«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display: f.eks.»5a I74.928«(kanal og frekvens af en DAB-radiostation). 4 Indstil frekvens/kanal ved at trykke på»3«eller»4«på fjernbetjeningen. 5 Bekræft frekvensen/kanalen med»eii OK«. Der vises modtagelsesniveau. 6 Bekræft indstillingen med»eii OK«. DAB-radiostationerne vil blive gemt i stationslisten. DANSK 13

14 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af FM- radiostationer Du kan lagre op til 40 FM radiostationer på forudindstillede kanaler. 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»8«,»source«på enheden eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. 2 Vælg FM TUNER indgangskilden ved at trykke på»source«på apparatet eller»fm/ DAB«på fjernbetjeningen. Automatisk indstilling og lagring af FM-radiostationer Enheden søger efter op til 40 stationer med stærk modtagelse og lagrer dem automatisk. Når søgningen afsluttes, vil du høre den station, der er lagret under nummer Aktivér stationssøgningen ved at trykke på»prog«, indtil frekvensvisningen skiftes hurtigt. Display:»AUTO«. Manuel indstilling og lagring af FM- radiostationer 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. 2 Vælg FM-indgangskilden ved at trykke på»fm/dab«. 3 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 4 Vælg menupunktet»scan SET«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display:»ALL«. 7 Du kan vælge, om der søges efter radiostationer med stærk modtagelse (display»strong«) eller alle radiostationer (display:»all«). 5 Vælg muligheden med»3«eller»4«. 6 Tryk på»menu 7«for at lukke menuen. 7 Indstil radiostationen ved at trykke og holde»3«eller»4«. Stationssøgningen starter, og den stopper ved den næste station med et stærkt signal; eller hold»3«eller»4«nede, indtil du når den ønskede frekvens. Hver gang, der trykkes på knappen, skiftes frekvensen med 50 Hz. 8 Gem FM-radiostationen på forudindstillingen ved at trykke på»prog«. Vælg forudindstilling med»5«eller»6«, og bekræft med»prog«. Automatisk indstilling af ur Uret opdateres automatisk, hvis en DAB eller RDS radiostation sender et tidssignal. 7 Uret skal genindstilles efter strømsvigt eller efter afbrydelse fra lysnettet. 1 Vælg DAB indgangskilden ved at trykke på»source«på enheden eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. 2 Vælg en DAB-radiostation ved at trykke på» «eller» «på enheden»5«eller»6«på fjernbetjeningen. 3 Tryk på»info«på fjernbetjeningen for at skifte til ur-visningen for DAB-radiostation, og bekræft tiden med»eii OK«. Display:»CT SYNC«, tiden vedtages. 7 Nogle RDS-stationer (FM radiostationer) udsender et RDS tidssignal. Hvis den valgte RDS-station udsender tidsinformation, kan timen opdateres automatisk. I FM-tuner tilstand, tryk på»rds«gentagne gange, indtil tiden vises. Hvis»DATE/ CLOCK«vises, er tidssignalet endnu ikke modtaget. Vent, indtil timen vises. Hvis den korrekte tid bliver vist, tryk og hold» OK «for at bekræfte den. 14 DANSK

15 INDSTILLINGER Manuel indstilling af ur Uret kan også indstilles manuelt. 1 Sluk for hi-fi-systemet ved at trykke på»8«. 2 For at indstille timen i standby-tilstand, tryk og hold» «i ca. 2 sekunder. Display:»CLOCK SET«og derefter»clock 24 HR«. 2 Vælg timers format (12 eller 24 timer) ved at trykke på»volume«på enheden eller ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og bekræft med» «. Timetal blinker. 3 Vælg timer ved at trykke på»volume«på enheden eller ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og bekræft med» «. Minutter blinker. 4 Vælg minutter ved at trykke på»volume«på enheden eller ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og bekræft med» «. Display: det aktuelle klokkeslæt. DANSK 15

16 GENERELLE FUNKTIONER At tænde og slukke Den eneste måde, apparatet kan afbrydes fra lysnettet, er ved at tage netstikket ud af stikkontakten. 1 Tænd hi-fi ved at trykke på»8«eller»source«på apparatet. Den sidste indgangskilde vælges automatisk. 7 Hi-fi-systemet kan også tændes ved at trykke på»fm/dab«,» «,»CD«,»USB«eller»AUX«på fjernbetjeningen. 2 Gå til hi-fi-systemets standby tilstand ved at trykke på»8«. ECO-tilstand Du kan skifte hi-fi til ECO-tilstand for at reducere strømforbrug til under 0,5 W. 1 Tryk og hold»8«i 3 sekunder. I ECO-tilstand forsvinder tid-displayet, som kan vises kortvarigt ved at trykke på» «. 2 For at deaktivere ECO-tilstand, tryk og hold»8«i 3 sekunder. Automatisk slukning Apparatet slukkes automatisk efter 15 minutter i standby-tilstand, hvis: apparatet er i stop-positionen; der er ingen lydsignal registreret i»aux IN«stikket; der er ingen stik tilsluttet»audio IN«stikket; Bluetooth ekstra enheder sender ikke et lydsignal. For at bruge apparatet skal tænde det igen. Justering af lydstyrke 1 Tryk på» VOLUME«på hi-fi eller» VOL +«på fjernbetjeningen for at skifte lydstyrken. Valg af lydindstillinger Du kan vælge mellem forudindstillede lydindstillinger. 1 Vælg lydindstilling med»dsc«på fjernbetjeningen. Ændring af bas eller diskant 1 Skift bassen med» BASS +«på fjernbetjeningen. 2 Skift diskanten med» TREBLE +«på fjernbetjeningen. Lydniveau Lydniveau-funktionen giver bedre lyd ved lav lydstyrke. 1 Tænd eller sluk for lydniveau med»loudness«på fjernbetjeningen. 7 Når du vælger en lydindstilling, annullerer det din justering af bas, diskant eller lydniveau. Muting Du kan tænde og slukke for højttalernes muteindstilling med denne funktion. 1 Aktiver mute med» «på fjernbetjeningen. 2 Deaktiver mute med» «på fjernbetjeningen. Viser klokkeslættet 1 Vis klokkeslæt med» «på fjernbetjeningen. 2 Sluk klokkeslæt med» «på fjernbetjeningen. Indstilling af displayets lysstyrke 1 Justér lysstyrken på displayet (3 trin) med»r«på fjernbetjeningen. 16 DANSK

17 TUNER-TILSTAND I DAB tuner-tilstand Valg af DAB tuner indgangskilde 1 Vælg FM TUNER indgangskilden ved at trykke på»source«på apparatet eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. Display:»DAB«, efterfulgt af navnet på en DAB-station. Vælge gemte stationer 1 Vælg en DAB-radiostation fra stationslisten ved at trykke på»3«eller»4«på fjernbetjeningen, eller på» «eller» «på apparatet. 2 Vælg en forudindstilling for en DAB-radiostation ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen. Indstilling af dynamisk områdekontrol (DRC) for DAB-radiostationer Når du aktiverer en dynamisk områdekontrol (DRC), kan du høre lave lyde bedre i støjende omgivelser. 1 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 2 Vælg menupunktet»drc«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display:»DRC HIGH«. 3 Vælg menupunktet»drc HIGH«eller»DRC LOW«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. 4 Tryk på»menu 7«for at lukke menuen. 7 DAB-stationen skal understøtte DRC. 7 Du kan også vælge forudindstillingen med talknapperne»1... 0«. For at indtaste tocifret nummer, tryk først på»10+«eller vælg tocifret nummer med talknapperne. Vise information om DAB station 1 For kort at vise information om den aktuelle DAB-station, tryk på»info«gentage gange. Følgende information vises: Navn på radiostationen, Dynamic Label Segment, signalstyrke, programtype, ensemble (f.eks. BR for Bayern), frekvens, henvisning til signalfejl, bitrate af transmissionsstandard, DAB-type, klokkeslæt og dato. DANSK 17

18 TUNER-TILSTAND I FM tuner-tilstand Valg af FN tuner indgangskilde 1 Vælg FM TUNER indgangskilden ved at trykke på»source«på apparatet eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. Den senest valgte station spiller (Last Station Memory). Valg af forudindstilling 1 Vælg en forudindstilling ved at trykke på» «eller» «på enheden eller»5«eller»6«på fjernbetjeningen. Stereo/mono modtagelse Når hi-fi-systemet modtager stereokanaler,»!«kommer frem på displayet. Hvis signalet fra stereokanalen er svagt, kan du forbedre lydkvaliteten ved at skifte til mono-modtagelse. 1 Tryk på»!«på fjernbetjeningen for skifte til mono-modtagelsen. 2 For at skifte tilbage til FM stereo, tryk på»!«på fjernbetjeningen. Visning af RDS stations informationer Hvis apparatet modtager en RDS station, vises stationens navn på displayet sammen med»rds«. Hvis ingen information er tilgængelig, vises modtagelsesfrekvens på displayet. Der kan vises ekstra oplysninger. 1 For at vise informationer på den aktuelle RDS station, tryk på»rds«gentagne gange. Følgende tekster vises i træk: Navnet på radiostationen. Den aktuelle programtype (PTY), f.eks.»pop music«.»[no PTY]«vises, hvis der ikke foreligger nogen information. Radiotekst. Klokkeslæt. Frekvens. 18 DANSK

19 EKSTERNE DATAMEDIER-TILSTAND Brug af cd'er Enheden er velegnet til musik-cd'er, som bærer logoerne vist her (cd-da), og cd-rs og cd-rws med musikdata. 7 Enheden kan ikke afspille cd-rom, cd-i, cdv, vcd, dvd eller computer cd'er. 7 I MP3/WMA-tilstand er betegnelserne "album" og "file" meget vigtige. Album svarer til en mappe i en pc, file til en fil i en pc eller et cd-da-lydspor. En MP3/WMA cd må ikke indeholde mere end 999 lydspor/mapper i alt. 7 Når du brænder cd-r og cd-rw'er med lydfiler, kan der opstå forskellige problemer, som kan medføre vanskeligheder med afspilning. Det kan skyldes forkert software- eller hardwareindstilling eller den cd, der bruges. Opstår sådanne problemer, bør du kontakte kundeservice hos din cd-brænder- eller softwareleverandør for at få relevante oplysninger, f.eks. på internettet. 7 Når du fremstiller lyd-cd'er, skal du være opmærksom på de lovmæssige retningslinjer og sikre, at tredjeparters copyright ikke krænkes. 7 Hold altid cd-rummet lukket for at hindre støv i at samle sig på laseroptikken. Cd-rummet lukkes automatisk efter en kort tid. 7 Sæt ikke selvklæbende labels på cd'er. Hold cd'ernes overflade ren. 7 Du kan afspille standard 12 cm cd'er samt 8 cm cd'er på apparatet. En adapter er ikke nødvendig. Betjening med en MP3 afspiller en USB hukommelsesnøgle 7» «-stikket er ikke kompatibelt med USBhubs, og kan ikke sluttes direkte til en pc. 7 USB-grænsefladen på dette apparat er en standard grænseflade. Der blev taget hensyn til alle aktuelt kendte MP3-chip, da den blev udviklet. Som følge af hurtige fremskridt i MP3-teknologien og nye producenter, der kommer frem hver dag, kan MP3-afspilleres/USB-stikkets kompatibilitet kun delvist garanteres. Hvis USB-operation er svækket eller umulig, betyder det ikke, at der er fejl i apparatet. 7 Bi-directional dataoverførsel som defineret for ITE-apparater i EN 55022/EN er ikke mulig. 7 USB-overførsel er ikke en operationstilstand i sig selv. Det er kun en ekstra funktion. 7 Fjern aldrig MP3-afspiller/USB hukommelsesnøgle under afspilning. Dette kan medføre beskadigelse af data og enheder. Ingen garantikrav accepteres for skader som følge af dette. Indsætte/tilslutte musikdatamedie Indsættelse af en disk 1 Tryk på».«for at åbne cd-rummet. Cd-rummet åbnes. 2 Indsæt disken med labelen vendt opad. 3 Tryk på».«for at lukke cd-rummet. Disken læses. Display i MP3/WMA-tilstand: det samlede antal album og spor. Display i cd-da-tilstand: det samlede antal spor og samlet afspilningstid. DANSK 19

20 EKSTERNE DATAMEDIER-TILSTAND Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick 1 Gå til enhedens standby-tilstand ved at trykke på»8«. 2 Slut USB-interface af MP3-afspilleren til» «-stikket på hi-fi-systemet ved hjælp af et standard USB-kabel; eller indsæt USB-stikket af USB-hukommelsesnøglen i USB-interface» «på hi-fi-systemet. 3 Tænd for enheden fra standby ved at trykke på»8«. Display: det samlede antal albummer og spor. Valg af indgangskilde 1 Vælg inputkilden (»CD«eller»USB«) ved at trykke på»cd«eller»usb«. Afspilning Sådan startes afspilning Når du afspiller musik-cd'er, kan du vælge spor, og når du afspiller MP3/WMA-filer, kan du også vælge mapper. 1 Afspilningen starter automatisk, hvis det er nødvendigt, tryk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernbetjeningen for at starte afspilningen; eller vælg mappen ved at trykke på»+ «, og vælg derefter sporet med»5«eller»6«. Afspilningen starter automatisk. Viser: antal numre i mappen og spor, navnet på sporet, og den forløbne afspilningstid. 7 Hvis ingen datamedie er indsat/tilsluttet, vises meddelelsen»no DISC«eller»NO USB«. Pause og gentage afspilning 1 Tryk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernbetjeningen for at sætte afspilningen på pause. Display: afspilningstiden blinker. 2 Tryk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernbetjeningen for at genoptage afspilningen. Pause og gentage afspilning 1 For at pausere afspilning, tryk en gang på»menu 7«. Hvis du vælger datamedie igen, forstætter afspilningen fra det sted, den blev stoppet. Stoppe afspilning 1 For at stoppe afspilning, tryk to gange på»menu 7«. Når afspilningen starter igen, starter den fra det første nummer. Gentage det aktuelle nummer 1 Tryk kort på»5«under afspilningen. Vælg et andet nummer 1 Tryk på»5«eller»6«gentagne gange under afspilningen, indtil nummeret af det ønskede nummer vises i displayet. Afspilning af det valgte nummer starter automatisk. Søgning efter en passage i et lydspor 1 Under afspilningen trykkes på»3«eller»4«og holdes nede, indtil passagen er blevet fundet. 2 Afspilningen begynder, når du slipper»3«eller»4«. Vise nummeroplysninger (for MP3/WMA) Hvis oplysninger om kunstner, album og spor er tilgængelige på datamedie, vises dette automatisk efter 6 sekunder (ID3-tag). 1 Tryk på»info«for at åbne eller afslutte ID3- tilstand. 20 DANSK

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB

PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB DA PORTABLE RADIO CD/MP3/USB PLAYER RCD 1445 USB RCD 1445 USB 0 UBS VOLUME ON DISPLAY OPEN/CLOSE ANTENNA OFF CD USB RADIO DOWN ALBUM MEMORY UP MODE eii DOWN UP MONO/ST. PROG/MEM 3 RCD 1445 USB 6 SIKKERHED

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE5250. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE5250 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 Sikkerhed 3 2 Din FM-/DAB-radio

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... 3-4 Funktion med batteri...5 Brug af vekselstrømsadapteren...6 Betjening af din

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB/FM RDS digital transportabel radio. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB/FM RDS digital transportabel radio Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2 Håndtering af batterier...4 Anvendelse af AC-adapteren...5 Betjening af din radio

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AJ3400/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJ3400/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din clockradio 4 Hvad er

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening...

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Generelt... 6 Ibrugtagning... 7 Betjening... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Apparatoversigt... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Om denne vejledning... 4 Elektriske apparater er ikke legetøj... 4 Sikker opstilling af apparatet... 4 Nettilslutning...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AJB4300. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AJB4300. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AJB4300 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Din FM/DAB+-clockradio

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BOX. DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi. Betjeningsvejledning DAB/DAB+ og FM Digital Radio med Bluetooth og NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB3+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB3+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome AJ3540 Gebruiksaanwijzing Manuale utente Manual do utilizador Brugervejledning 1 3 5 67 1 2 4 8 2 9! AJ3540 MW 160 0 @ 3 # MW

Læs mere

Always there to help you. Register your product and get support at AE2430. Brugervejledning

Always there to help you. Register your product and get support at  AE2430. Brugervejledning Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support AE2430 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2 Din bærbare radio 5 Indledning

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB+/FM RDS digital radio model RD-60. Læs venligst denne vejledning før brug ROBERTS Nyd at lytte DAB+/FM RDS digital radio model RD-60 Læs venligst denne vejledning før brug Indhold Kontroller... 2-3 Funktion med batteri...4 Bruge vekselstrømsadapteren...4 Betjening af din radio

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen

ROBERTS. Nyd at lytte. DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader. Læs venligst denne manual før brugen ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS Digital Stereo Radio med indbygget batterioplader Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper...2-3 Brug af batterier skal ske med alkaliske batterier...4

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. FM RDS/DAB digital radio. Læs venligst denne manual før brug ROBERTS Enjoy Listening FM RDS/DAB digital radio Læs venligst denne manual før brug Indhold Kontrolknapper... Funktion med batteri...3 Strømforsyning...3 Betjening af din radio - DAB...4 Valg af station

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere