MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+"

Transkript

1 MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA

2 INDHOLD OPSÆTNING OG SIKKERHED 3 Forsigtig: højfrekvens stråling 4 OVERSIGT 4 Hi-fi-systemets kontrolknapper 7 Fjernbetjeningen 9 Hi-fi-systemets display 10 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE 10 Tilslutning af højttalerne 10 Tilslutning af antennen 10 Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick 11 Tilslutning af eksternt udstyr 11 Tilslutning af høretelefonerne 11 Tilslutning af en ekstern optager 12 Tilslutning af strømledning 12 Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen 13 INDSTILLINGER 13 Indstilling og lagring af DAB-radiostationer 14 Indstilling og lagring af FM-radiostationer 14 Automatisk indstilling af ur 15 Manuel indstilling af ur 16 GENERELLE FUNKTIONER 16 At tænde og slukke 16 ECO-tilstand 16 Automatisk slukning 16 Justering af lydstyrke 16 Valg af lydindstillinger 16 Ændring af bas eller diskant 16 Lydniveau 16 Muting 16 Viser klokkeslættet 16 Indstilling af displayets lysstyrke 17 TUNER-TILSTAND 17 I DAB tuner-tilstand 18 I FM tuner-tilstand 19 EKSTERNE DATAMEDIER-TILSTAND 19 Brug af cd'er 19 Betjening med en MP3 afspiller en USB hukommelsesnøgle 19 Indsætte/tilslutte musikdata-medie 20 Afspilning 20 Vise nummeroplysninger (for MP3/WMA) 21 Gentagelsesfunktioner 21 Afspilning af lydspor i tilfældig rækkefølge (Random) 21 Afspil starten af hvert nummer (intro) 22 Oprettelse af spilleliste 23 BLUETOOTH-TILSTAND 23 Kompatibel med følgende enheder 23 Vælge Bluetooth indgangskilde 23 Finde og tilslutte en Bluetooth ekstra enhed 23 Aktivere en Bluetooth ekstra enhed, som er logget på 23 Afspilning fra Bluetooth ekstra enhed 23 Logge Bluetooth ekstra enhed ud 24 NFC-TISLTAND 24 BRUGE EKSTERNE ENHEDER 24 Høre lydsignaler fra en ekstern enhed 24 Optage på en ekstern enhed 25 TIMER-TILSTAND 25 Timer 25 Sleep-timer 26 SPECIELLE FUNKTIONER 26 Slette indstillinger (nulstilling) 26 Vælge softwareversionen 27 INFORMATION 27 Rengøring af hi-fi-systemet 27 Rengøring af cd-enheden; 27 Tekniske data 28 Miljømæssig bemærkning 28 Generelle informationer om laserudstyret 29 Fejlfinding 2 DANSK

3 OPSÆTNING OG SIKKERHED Vær opmærksom på følgende instruktioner: 7 Hi-fi systemet er designet til afspilning af lydsignaler. Alle andre anvendelser er udtrykkeligt forbudt. 7 Hvis du ønsker at opsætte hi-fi-systemet på væghylder eller i et skab, bedes du sikre dig, at der er tilstrækkelig ventilation. Der skal være mindst 10 cm plads ved siden af, over og bag ved hi-fi-systemet. 7 Undlad at dække hi-fi-systemet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Når du sætter hi-fi systemet op, skal du huske, at møbler jævnligt er belagt med forskellige typer lak og plastic, som ofte indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Disse tilsætningsstoffer kan forårsage korrosion på enhedens fødder. Det kan medføre pletter på overfladen af møblerne, som kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Hvis hi-fi-systemet udsættes for pludselige temperaturændringer, f.eks. flyttes fra kulden og ind i et varmt rum, bør du vente mindst 2 timer, før det bruges. 7 Hi-fi systemet er beregnet til brug i tørre rum. Hvis du bruger det udendørs, bør du sikre, at det er beskyttet mod fugt såsom vanddråber eller -sprøjt. 7 Brug kun hi-fi-systemet i et modereret klima. 7 Anbring ikke hi-fi-systemet tæt ved varmekilder eller i direkte sollys, da det vil forringe afkølingen. 7 Undlad at anbringe beholdere med væske såsom vaser på hi-fi-systemet. Undlad at indføre fremmede objekter i cd-kammeret. 7 Undlad at anbringe ting såsom tændte stearinlys på hi-fi-systemet. 7 Ved driftsforstyrrelser på grund af korte overbelastninger af lysnettet eller statisk elektricitet skal du nulstille enheden. Dette gøres ved at tage strømstikket ud og sætte det i igen efter et par sekunder. 7 Undlad at åbne hi-fi-systemets kabinet under nogen omstændigheder. Garantien dækker ikke skader, der er opstået på grund af forkert behandling. 7 Tordenvejr er farligt for alle elektriske apparater. Selvom apparatet er slukket, kan det stadig beskadiges af et lynnedslag i lysnettet. Fjern altid netstikket fra stikkontakten under tordenvejr. 7 Længerevarende lytning til høje lydstyrker med høretelefonerne kan skade din hørelse. 7 Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Sluk også det anden udstyr, før du tilslutter det. 7 Sæt først apparatets netstik i stikkontakten når du har tilsluttet de eksterne apparater. Sørg for, at stikket er let at komme til. Forsigtig: højfrekvensstråling 7 Apparatet skal registreres og betjenes i overensstemmelse med denne brugervejledning. Apparatet har en integreret antenne. Den skal betjenes samme med andre antenner eller sendere. DANSK 3

4 OVERSIGT Hi-fi-systemets kontrolknapper SOURCE 7. 8 A B V U AUDIO IN 4 DANSK

5 OVERSIGT Forsiden af apparatet NFC Placering for NFC-registrering (Near Field Communications) af mobiltelefoner og tablets. 8 Tryk kortvarigt for at sætte apparatet til og fra standbytilstand. Tryk og hold nede for at aktivere ECO-tilstand. A B V USB-port type A for tilslutning af USB memory stick eller MP3-afspiller. Infrarød sensor til fjernbetjeningssignaler. Hi-fi-systemets display. Cd-rum. Indstiller lydstyrken. AUDIO IN Indgang til lydsignal (Ø 3,5 mm) til tilslutning af en ekstern enhed. Toppen af apparatet SOURCE Tænder apparatet fra standbytilstand. Vælger indgangskilder FM Tuner, DAB Tuner, Bluetooth, Aux, Audio In, Disc og USB. I tuner funktion: tryk og hold nede for at starte baglæns eller frem søgning; tryk kort for at skifte frekvens op og ned i trin. I ekstern datamedie-tilstand: valg af spor frem eller tilbage; tryk og hold nede for at søge efter bestemte passager fremad eller bagud. I standby- og timer-tilstand: til indstilling af timer/minutter. I ekstern datamedie-tilstand: starter og pauserer afspilning. 7 I ekstern datamedie-tilstand: afslutter afspilning. U Stik til høretelefoner til tilslutning af stereo-høretelefoner med et jackstik (3,5 mm). Dette slukker automatisk for højttalerne.. Åbner og lukker cd-rummet. DANSK 5

6 OVERSIGT Bagsiden af apparatet AC ~ SPEAKER OUT + R + L LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL AC ~ Stik til netledning. 7 Den eneste måde, apparatet kan afbrydes helt fra lysnettet, er ved at tage netstikket ud af stikkontakten. SPEAKER OUT Terminaler til tilslutning af + R + L kabler til højttalere. R = højre kanal, L = venstre kanal. LINE OUT AUX IN DAB/FM AERIAL Lydsignaludgang til tilslutning af en ekstern optager. Lydsignalindgang (3,5 mm) til tilslutning af en ekstern enhed, f.eks. en MP3-afspiller. Antennestik til tagantennen eller den medfølgende akstra antenne. 6 DANSK

7 OVERSIGT Fjernbetjeningen 8 Slukker for hi-fi-systemet til standbyindstilling eller tænder fra standbyindstilling til den senest valgte kilde. / OK MENU. Åbner og lukker cd-rummet. FM/DAB CD USB Vælger FN tuner og DAB tuner indgangskilder. Vælger Bluetooth indgangskilde. Vælger cd-indgangskilde. Vælger USB-indgangskilde. AUDIO IN Vælger Audio In og Aux AUX indgangskilder til brug med et eksternt datamedie. R RDS INTRO b I tuner funktion: skifter mellem FM stereo og mono modtagelse. Ændrer lysstyrke på displayet. Åbner RDS-information. I eksternt datamedie-tilstand: til afspilning af korte introduktioner til lydspor. I eksternt datamedie-tilstand: afspiller lydspor i tilfældig rækkefølge. I eksternt datamedie-tilstand: til at gentage et spor, cd'en, albummet eller spillelisten. INFO I DAB-tuner tilstand: viser information om DAB-station. I eksternt datamedie-tilstand: skifter displayet mellem det aktuelle spornummer og den forløbne afspilningstid og viser ID3 tag information, hvis tilgængelig. I standby: aktiverer tidsindstillingen. Aktiverer indstillingen for timer-tilstand. DANSK 7

8 OVERSIGT I DAB tuner tilstand: til valg af DAB radiostationer fra forudindstillinger. I eksternt datamedie-tilstand: vælger spor frem eller tilbage. I standby- og timer-tilstand: til indstilling af timer/minutter. 4 I DAB tuner tilstand: til valg af DAB radiostationer fra stationslisten; til indstilling af frekvens/kanal for en DAB-radiostation. I FM tuner tilstand: tryk og hold nede for at starte baglæns eller frem søgning; tryk kort for at skifte frekvens op og ned i trin. I ekstern datamedie-tilstand: søg efter en bestemt passage frem eller tilbage. OK SLEEP MENU 7 I menu-tilstand: bekræfter indtastninger. I tuner funktion: tryk og hold nede for at anvende RDS-tiden. I eksternt datamedie-tilstand: starter afspilning; pauserer afspilning. Aktiverer sleep-timer-tilstand, indstiller tiden for sleep-timer. I tuner-tilstand: åbner menuen af Enheden I eksternt datamedie-tilstand: afslutter afspilning. I Bluetooth-tilstand: afbryder forbindelsen til Bluetooth ekstra enhed. + I eksternt datamedie-tilstand: vælg album. LOUDNESS Lydniveau-funktionen giver bedre lyd ved lav lydstyrke. TREBLE + Til indstilling af radiostationer I FM og DAB tuner-tilstand: vælg forudindstillede kanaler I FM og DAB tuner-tilstand: vælger tocifret tal til forudindstillinger. PROG I FM og DAB tuner-tilstand: kort tryk aktiverer hukommelsesfunktionen; gemmer forudindstillede radiostationer. I FM og DAB tuner-tilstand: tryk og hold nede starter søgning efter nye radiostationer. I ekstern datamedie-tilstand: aktiverer Create spillelistefunktion; gemmer sporet, når der oprettes en spilleliste. Skifter hi-fi systemets højttalere til eller fra. V + Justerer lydstyrken. BASS + Til indstilling af radiostationer. DSC Vælger forskellige lydeffekter. 8 DANSK

9 OVERSIGT Hi-fi-systemets display ))) :88:88 ALB TRK PRG SHUF REP ALL RDS Ä ZZ ) w Ä Z Z ))) Lydniveau-funktionen er aktiveret. Datamedie-tilstand (disk) er valgt. AUX-tilstand er valgt. Datamedie-tilstand (USB) er valgt. TUNER-tilstand er valgt. Sleep-timeren er aktiveret. w Timeren er aktiveret. ) I tuner-tilstand: der modtages en stereo FM-station :88:88 I standby-tilstand: viser klokkeslæt. I alle tilstande: viser kort indgangskilden; viser kort lydstyrken og lydindstillinger. I tuner funktion: viser stationsnavn og RDS-information eller bølgelængde og frekvens. I eksternt datamedie-tilstand: viser det samlede antal albummer og spor og den forløbne spilletid og, hvis tilgængelig, ID3 tag information (tykkere tekst). ALB TRK PRG SHUF REP ALB REP REP ALL RDS I eksteret datamedie-tilstand: viser albummer. I eksteret datamedie-tilstand: viser spor. I tuner funktion: en stereostation gemmes. I eksternt datamedie-tilstand: en spilleliste oprettes I eksternt datamedie-tilstand: afspilning i tilfældig rækkefølge er aktiveret. I eksternt datamedie-tilstand: et spor gentages. I eksternt datamedie-tilstand: et album gentages. I eksternt datamedie-tilstand: alle sporende på datamediet gentages. En RDS-station modtages. DANSK 9

10 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE Tilslutning af højttalerne Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick Forsigtig: 7 Hi-fi systemet skal slukkes, mens USB tilslutningen foretages. Hvis det ikke slukkes, kan der mistes data. 1 Sæt ledningerne fra højttalerkablet i siden af gevindbefæstelser på højttalerne, og spænd gevindbefæstelser. 2 Sæt ledningerne fra højttalerkablet i»speaker OUT R L«gevindbefæstelser på hi-fi-systemet, og spænd gevindbefæstelser. 7 Bemærk venstre og højre kanal (L = venstre kanal, R = højre kanal). 7 Forbind hver af de røde stik (+) på hi-fi med de røde stik (+) på højttalerne. Tilslutning af antennen 1 Slut USB-interface af MP3-afspilleren til» «stikket på hi-fi-systemet ved hjælp af et standard USB-kabel; eller indsæt USB-stikket af USB-hukommelsesnøglen i USB-interface» «på hi-fi-systemet. 1 Sæt tagantennens kabel (FM og DAB signal) i antennestikket»dab/fm AERIAL«på hi-fi. 7 Brug hjælpeantennen, hvis der ikke findes nogen tagantenne. Når antennen er passende placeret og med tilstrækkelig signal, giver den tilstrækkelig modtagelse af FM og DAB-kanaler. Hjælpeantennen må ikke afkortes. 10 DANSK

11 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE Tilslutning af eksternt udstyr 7 Sluk for hi-fi-anlægget før du tilslutter eksterne apparater. Tilslutning af en ekstern optager 1 Brug standard lydkabler til at slutte lydudgage af den eksterne enhed til»aux IN«-stik på hi-fi systemet. 7 Hvis muligt, skal du slutte MP3-afspillere til»audio IN«-stikket. Tilslutning af høretelefonerne 1 Brug standard lydkabler til at slutte lydudgange af den eksterne optager til»line OUT«-stik på hi-fi-systemet. 1 Indsæt stikket fra hovedtelefonen (3,5 mm) i»u«stikket på hi-fi-systemet. 7 Hi-fi-systemets højttalere er slukket. Forsigtig: 7 Overdreven lydstyrke ved brug af høretelefoner eller øretelefoner kan skade din hørelse. DANSK 11

12 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE Tilslutning af strømledning 7 Kontroller, at spændingen på typepladen (på undersiden af hi-fi-systemet) er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler. 7 Alle de andre enheder / højttalere skal forbindes, før du tilslutter strømkablet. Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen 1 Indsæt strømkablet i»ac ~ «stikket på hi-fisystemet. 2 Sæt ledningen ind i hovedkontakten. Forsigtig: 7 Hi-fi-systemet er tilsluttet lysnettet med elledningen. Tag ledningen ud af kontakten, hvis du vil afbryde hi-fi-systemet fuldstændigt fra lysnettet. 7 Sørg for at strømstikket er let tilgængeligt under funktion og ikke hindret af andre genstande. 1 Åben batterirummet ved at trykke ned på låsen og fjerne dækslet. 2 Vær opmærksom på polariteten i bunden af batterirummet, når batterierne sættes i (mikrobatterier, 2 x 1,5 V, R 03/UM 4/AAA). 3 Luk batterirummet. 7 Udsæt ikke batterierne for stærk varme, der f.eks. er forårsaget af direkte sollys, varmeapparater eller ild. 7 Fjern batterierne, når de er flade eller når du ved, at hi-fi-systemet ikke skal bruges i en lang periode. Producenten påtager sig ikke erstatningsansvar for skade forårsaget af utætte batterier. Miljømæssig bemærkning: 7 Batterier, inklusive batterier der ikke indeholder tungmetaller, må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Bortskaf altid brugte batterier i overensstemmelse med de lokale, miljømæssige regulativer. 12 DANSK

13 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af DABradiostationer 7 Lav indstillinger med knapperne på fjernbetjeningen. Oprindelig opsætning Når enheden er tilsluttet lysnettet for første gang eller efter en nulstilling, starter den automatisk stationssøgning efter DAB-radiostationer, og derefter gemmer dem i stationslisten. 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. Display:»Hello«kort, og derefter»dab«og så»scanning«. Den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer DAB-radiostationerne. Enheden skifter derefter til den første station i stationslisten. 7 Hvis der ikke er noget antennesignal, vises»off AIR«. Lagring af DAB-radiostationer som forudindstillinger Efter den automatiske stationssøgning vil alle DAB-radiostationer blive lagret i stationslisten. Du kan gemme dine favorit DAB-radiostationer på forudindstillingerne 1 til Vælg en DAB radiostation ved at trykke på»3«eller»4«. 2 Gem en DAB-radiostation som forudindstilling ved at trykke på»prog«, vælg forudindstillingen med»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og tryk på»prog«for at gemme den. Display:»P01 STORED«. 7 Du kan også vælge forudindstillingen med talknapperne»1... 0«. For at indtaste tocifret nummer, tryk først på»10+«eller vælg tocifret nummer med talknapperne. 3 Gentag trin 1 til 2 for at søge efter og gemme flere DAB radiostationer. Tilføj DAB-radiostationer efter ændring af placering Du kan genstarte den automatiske stationssøgning. Dette er nyttigt, hvis du vil betjene enheden på et nyt sted eller hvis du vil søge nye DAB-radiostationer. 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. Display: navnet på radiostationen, f.eks.»b5 AKTUELL«. 2 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 3 Vælg menupunktet»full SCAN«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display:»SCANNING«, den automatiske stationssøgning starter, søger og lagrer DAB-radiostationerne på stationslisten. Manuel indstilling og lagring af DAB-radio 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. 2 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 3 Vælg menupunktet»manual«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display: f.eks.»5a I74.928«(kanal og frekvens af en DAB-radiostation). 4 Indstil frekvens/kanal ved at trykke på»3«eller»4«på fjernbetjeningen. 5 Bekræft frekvensen/kanalen med»eii OK«. Der vises modtagelsesniveau. 6 Bekræft indstillingen med»eii OK«. DAB-radiostationerne vil blive gemt i stationslisten. DANSK 13

14 INDSTILLINGER Indstilling og lagring af FM- radiostationer Du kan lagre op til 40 FM radiostationer på forudindstillede kanaler. 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»8«,»source«på enheden eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. 2 Vælg FM TUNER indgangskilden ved at trykke på»source«på apparatet eller»fm/ DAB«på fjernbetjeningen. Automatisk indstilling og lagring af FM-radiostationer Enheden søger efter op til 40 stationer med stærk modtagelse og lagrer dem automatisk. Når søgningen afsluttes, vil du høre den station, der er lagret under nummer Aktivér stationssøgningen ved at trykke på»prog«, indtil frekvensvisningen skiftes hurtigt. Display:»AUTO«. Manuel indstilling og lagring af FM- radiostationer 1 Tænd hi-fi-systemet ved at trykke på»fm/ DAB«. 2 Vælg FM-indgangskilden ved at trykke på»fm/dab«. 3 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 4 Vælg menupunktet»scan SET«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display:»ALL«. 7 Du kan vælge, om der søges efter radiostationer med stærk modtagelse (display»strong«) eller alle radiostationer (display:»all«). 5 Vælg muligheden med»3«eller»4«. 6 Tryk på»menu 7«for at lukke menuen. 7 Indstil radiostationen ved at trykke og holde»3«eller»4«. Stationssøgningen starter, og den stopper ved den næste station med et stærkt signal; eller hold»3«eller»4«nede, indtil du når den ønskede frekvens. Hver gang, der trykkes på knappen, skiftes frekvensen med 50 Hz. 8 Gem FM-radiostationen på forudindstillingen ved at trykke på»prog«. Vælg forudindstilling med»5«eller»6«, og bekræft med»prog«. Automatisk indstilling af ur Uret opdateres automatisk, hvis en DAB eller RDS radiostation sender et tidssignal. 7 Uret skal genindstilles efter strømsvigt eller efter afbrydelse fra lysnettet. 1 Vælg DAB indgangskilden ved at trykke på»source«på enheden eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. 2 Vælg en DAB-radiostation ved at trykke på» «eller» «på enheden»5«eller»6«på fjernbetjeningen. 3 Tryk på»info«på fjernbetjeningen for at skifte til ur-visningen for DAB-radiostation, og bekræft tiden med»eii OK«. Display:»CT SYNC«, tiden vedtages. 7 Nogle RDS-stationer (FM radiostationer) udsender et RDS tidssignal. Hvis den valgte RDS-station udsender tidsinformation, kan timen opdateres automatisk. I FM-tuner tilstand, tryk på»rds«gentagne gange, indtil tiden vises. Hvis»DATE/ CLOCK«vises, er tidssignalet endnu ikke modtaget. Vent, indtil timen vises. Hvis den korrekte tid bliver vist, tryk og hold» OK «for at bekræfte den. 14 DANSK

15 INDSTILLINGER Manuel indstilling af ur Uret kan også indstilles manuelt. 1 Sluk for hi-fi-systemet ved at trykke på»8«. 2 For at indstille timen i standby-tilstand, tryk og hold» «i ca. 2 sekunder. Display:»CLOCK SET«og derefter»clock 24 HR«. 2 Vælg timers format (12 eller 24 timer) ved at trykke på»volume«på enheden eller ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og bekræft med» «. Timetal blinker. 3 Vælg timer ved at trykke på»volume«på enheden eller ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og bekræft med» «. Minutter blinker. 4 Vælg minutter ved at trykke på»volume«på enheden eller ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen, og bekræft med» «. Display: det aktuelle klokkeslæt. DANSK 15

16 GENERELLE FUNKTIONER At tænde og slukke Den eneste måde, apparatet kan afbrydes fra lysnettet, er ved at tage netstikket ud af stikkontakten. 1 Tænd hi-fi ved at trykke på»8«eller»source«på apparatet. Den sidste indgangskilde vælges automatisk. 7 Hi-fi-systemet kan også tændes ved at trykke på»fm/dab«,» «,»CD«,»USB«eller»AUX«på fjernbetjeningen. 2 Gå til hi-fi-systemets standby tilstand ved at trykke på»8«. ECO-tilstand Du kan skifte hi-fi til ECO-tilstand for at reducere strømforbrug til under 0,5 W. 1 Tryk og hold»8«i 3 sekunder. I ECO-tilstand forsvinder tid-displayet, som kan vises kortvarigt ved at trykke på» «. 2 For at deaktivere ECO-tilstand, tryk og hold»8«i 3 sekunder. Automatisk slukning Apparatet slukkes automatisk efter 15 minutter i standby-tilstand, hvis: apparatet er i stop-positionen; der er ingen lydsignal registreret i»aux IN«stikket; der er ingen stik tilsluttet»audio IN«stikket; Bluetooth ekstra enheder sender ikke et lydsignal. For at bruge apparatet skal tænde det igen. Justering af lydstyrke 1 Tryk på» VOLUME«på hi-fi eller» VOL +«på fjernbetjeningen for at skifte lydstyrken. Valg af lydindstillinger Du kan vælge mellem forudindstillede lydindstillinger. 1 Vælg lydindstilling med»dsc«på fjernbetjeningen. Ændring af bas eller diskant 1 Skift bassen med» BASS +«på fjernbetjeningen. 2 Skift diskanten med» TREBLE +«på fjernbetjeningen. Lydniveau Lydniveau-funktionen giver bedre lyd ved lav lydstyrke. 1 Tænd eller sluk for lydniveau med»loudness«på fjernbetjeningen. 7 Når du vælger en lydindstilling, annullerer det din justering af bas, diskant eller lydniveau. Muting Du kan tænde og slukke for højttalernes muteindstilling med denne funktion. 1 Aktiver mute med» «på fjernbetjeningen. 2 Deaktiver mute med» «på fjernbetjeningen. Viser klokkeslættet 1 Vis klokkeslæt med» «på fjernbetjeningen. 2 Sluk klokkeslæt med» «på fjernbetjeningen. Indstilling af displayets lysstyrke 1 Justér lysstyrken på displayet (3 trin) med»r«på fjernbetjeningen. 16 DANSK

17 TUNER-TILSTAND I DAB tuner-tilstand Valg af DAB tuner indgangskilde 1 Vælg FM TUNER indgangskilden ved at trykke på»source«på apparatet eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. Display:»DAB«, efterfulgt af navnet på en DAB-station. Vælge gemte stationer 1 Vælg en DAB-radiostation fra stationslisten ved at trykke på»3«eller»4«på fjernbetjeningen, eller på» «eller» «på apparatet. 2 Vælg en forudindstilling for en DAB-radiostation ved at trykke på»5«eller»6«på fjernbetjeningen. Indstilling af dynamisk områdekontrol (DRC) for DAB-radiostationer Når du aktiverer en dynamisk områdekontrol (DRC), kan du høre lave lyde bedre i støjende omgivelser. 1 Åbn menuen ved at trykke på»menu 7«. 2 Vælg menupunktet»drc«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. Display:»DRC HIGH«. 3 Vælg menupunktet»drc HIGH«eller»DRC LOW«med»3«eller»4«, og tryk på»eii OK«for at bekræfte. 4 Tryk på»menu 7«for at lukke menuen. 7 DAB-stationen skal understøtte DRC. 7 Du kan også vælge forudindstillingen med talknapperne»1... 0«. For at indtaste tocifret nummer, tryk først på»10+«eller vælg tocifret nummer med talknapperne. Vise information om DAB station 1 For kort at vise information om den aktuelle DAB-station, tryk på»info«gentage gange. Følgende information vises: Navn på radiostationen, Dynamic Label Segment, signalstyrke, programtype, ensemble (f.eks. BR for Bayern), frekvens, henvisning til signalfejl, bitrate af transmissionsstandard, DAB-type, klokkeslæt og dato. DANSK 17

18 TUNER-TILSTAND I FM tuner-tilstand Valg af FN tuner indgangskilde 1 Vælg FM TUNER indgangskilden ved at trykke på»source«på apparatet eller»fm/dab«på fjernbetjeningen. Den senest valgte station spiller (Last Station Memory). Valg af forudindstilling 1 Vælg en forudindstilling ved at trykke på» «eller» «på enheden eller»5«eller»6«på fjernbetjeningen. Stereo/mono modtagelse Når hi-fi-systemet modtager stereokanaler,»!«kommer frem på displayet. Hvis signalet fra stereokanalen er svagt, kan du forbedre lydkvaliteten ved at skifte til mono-modtagelse. 1 Tryk på»!«på fjernbetjeningen for skifte til mono-modtagelsen. 2 For at skifte tilbage til FM stereo, tryk på»!«på fjernbetjeningen. Visning af RDS stations informationer Hvis apparatet modtager en RDS station, vises stationens navn på displayet sammen med»rds«. Hvis ingen information er tilgængelig, vises modtagelsesfrekvens på displayet. Der kan vises ekstra oplysninger. 1 For at vise informationer på den aktuelle RDS station, tryk på»rds«gentagne gange. Følgende tekster vises i træk: Navnet på radiostationen. Den aktuelle programtype (PTY), f.eks.»pop music«.»[no PTY]«vises, hvis der ikke foreligger nogen information. Radiotekst. Klokkeslæt. Frekvens. 18 DANSK

19 EKSTERNE DATAMEDIER-TILSTAND Brug af cd'er Enheden er velegnet til musik-cd'er, som bærer logoerne vist her (cd-da), og cd-rs og cd-rws med musikdata. 7 Enheden kan ikke afspille cd-rom, cd-i, cdv, vcd, dvd eller computer cd'er. 7 I MP3/WMA-tilstand er betegnelserne "album" og "file" meget vigtige. Album svarer til en mappe i en pc, file til en fil i en pc eller et cd-da-lydspor. En MP3/WMA cd må ikke indeholde mere end 999 lydspor/mapper i alt. 7 Når du brænder cd-r og cd-rw'er med lydfiler, kan der opstå forskellige problemer, som kan medføre vanskeligheder med afspilning. Det kan skyldes forkert software- eller hardwareindstilling eller den cd, der bruges. Opstår sådanne problemer, bør du kontakte kundeservice hos din cd-brænder- eller softwareleverandør for at få relevante oplysninger, f.eks. på internettet. 7 Når du fremstiller lyd-cd'er, skal du være opmærksom på de lovmæssige retningslinjer og sikre, at tredjeparters copyright ikke krænkes. 7 Hold altid cd-rummet lukket for at hindre støv i at samle sig på laseroptikken. Cd-rummet lukkes automatisk efter en kort tid. 7 Sæt ikke selvklæbende labels på cd'er. Hold cd'ernes overflade ren. 7 Du kan afspille standard 12 cm cd'er samt 8 cm cd'er på apparatet. En adapter er ikke nødvendig. Betjening med en MP3 afspiller en USB hukommelsesnøgle 7» «-stikket er ikke kompatibelt med USBhubs, og kan ikke sluttes direkte til en pc. 7 USB-grænsefladen på dette apparat er en standard grænseflade. Der blev taget hensyn til alle aktuelt kendte MP3-chip, da den blev udviklet. Som følge af hurtige fremskridt i MP3-teknologien og nye producenter, der kommer frem hver dag, kan MP3-afspilleres/USB-stikkets kompatibilitet kun delvist garanteres. Hvis USB-operation er svækket eller umulig, betyder det ikke, at der er fejl i apparatet. 7 Bi-directional dataoverførsel som defineret for ITE-apparater i EN 55022/EN er ikke mulig. 7 USB-overførsel er ikke en operationstilstand i sig selv. Det er kun en ekstra funktion. 7 Fjern aldrig MP3-afspiller/USB hukommelsesnøgle under afspilning. Dette kan medføre beskadigelse af data og enheder. Ingen garantikrav accepteres for skader som følge af dette. Indsætte/tilslutte musikdatamedie Indsættelse af en disk 1 Tryk på».«for at åbne cd-rummet. Cd-rummet åbnes. 2 Indsæt disken med labelen vendt opad. 3 Tryk på».«for at lukke cd-rummet. Disken læses. Display i MP3/WMA-tilstand: det samlede antal album og spor. Display i cd-da-tilstand: det samlede antal spor og samlet afspilningstid. DANSK 19

20 EKSTERNE DATAMEDIER-TILSTAND Tilslutning af en MP3-afspiller eller et USB memory stick 1 Gå til enhedens standby-tilstand ved at trykke på»8«. 2 Slut USB-interface af MP3-afspilleren til» «-stikket på hi-fi-systemet ved hjælp af et standard USB-kabel; eller indsæt USB-stikket af USB-hukommelsesnøglen i USB-interface» «på hi-fi-systemet. 3 Tænd for enheden fra standby ved at trykke på»8«. Display: det samlede antal albummer og spor. Valg af indgangskilde 1 Vælg inputkilden (»CD«eller»USB«) ved at trykke på»cd«eller»usb«. Afspilning Sådan startes afspilning Når du afspiller musik-cd'er, kan du vælge spor, og når du afspiller MP3/WMA-filer, kan du også vælge mapper. 1 Afspilningen starter automatisk, hvis det er nødvendigt, tryk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernbetjeningen for at starte afspilningen; eller vælg mappen ved at trykke på»+ «, og vælg derefter sporet med»5«eller»6«. Afspilningen starter automatisk. Viser: antal numre i mappen og spor, navnet på sporet, og den forløbne afspilningstid. 7 Hvis ingen datamedie er indsat/tilsluttet, vises meddelelsen»no DISC«eller»NO USB«. Pause og gentage afspilning 1 Tryk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernbetjeningen for at sætte afspilningen på pause. Display: afspilningstiden blinker. 2 Tryk på»eii«på hi-fi-systemet eller»eii OK«på fjernbetjeningen for at genoptage afspilningen. Pause og gentage afspilning 1 For at pausere afspilning, tryk en gang på»menu 7«. Hvis du vælger datamedie igen, forstætter afspilningen fra det sted, den blev stoppet. Stoppe afspilning 1 For at stoppe afspilning, tryk to gange på»menu 7«. Når afspilningen starter igen, starter den fra det første nummer. Gentage det aktuelle nummer 1 Tryk kort på»5«under afspilningen. Vælg et andet nummer 1 Tryk på»5«eller»6«gentagne gange under afspilningen, indtil nummeret af det ønskede nummer vises i displayet. Afspilning af det valgte nummer starter automatisk. Søgning efter en passage i et lydspor 1 Under afspilningen trykkes på»3«eller»4«og holdes nede, indtil passagen er blevet fundet. 2 Afspilningen begynder, når du slipper»3«eller»4«. Vise nummeroplysninger (for MP3/WMA) Hvis oplysninger om kunstner, album og spor er tilgængelige på datamedie, vises dette automatisk efter 6 sekunder (ID3-tag). 1 Tryk på»info«for at åbne eller afslutte ID3- tilstand. 20 DANSK

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+

PORTABLE RADIO. Music 51 DAB+ PORTABLE RADIO Music 51 DAB+ de en fr it pt es nl pl da sv fi tr -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP DA Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C

COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C COLOR TELEVISION 32 VLE 7150 C da no fi sv Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Brugerhåndbog Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Indhold Sikkerhedsinformation 3 FCC-information 4 Indhold i æsken 5 Hurtigvejledning til internetradio 6 Dette har man brug

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR

LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR LCD TV med LED baggrundsbelysning 40 VLE 6425 BR DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP

LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP LCD TV med LED baggrundsbelysning 55 VLX 9470 BP DA Indholdsfortegnelse -------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG SIKKERHED 6 GENERELLE OPLYSNINGER 6 Tv-apparatets

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome HTB9225D. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTB9225D Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Hjælp og support 2 Brug skærmhjælp (brugervejledning)

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250)

Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Internetradio med trådløst LAN og touchscreen MEDION LIFE X85008 (MD 86250) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

LCD TV 42 VLC 9142 T2

LCD TV 42 VLC 9142 T2 LCD TV 42 VLC 9142 T2 DA NO FI SV DE EN Indhold ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPSÆTNING OG

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Betjeningsvejledning. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Klargøring. Importere og overføre lyddata Klargøring HDD Network Audio System NAS-S55HDE Importere og overføre lyddata Afspille lyddata Redigere spor i HDD-jukeboksen Netværkstilslutning og -opsætning Bruge enheden tilsluttet til internettet Bruge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING

HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING HK 3470 Stereo Receiver BRUGSVEJLEDNING MUTE T-MON RDS PTY CT RT TA AUTO TUNED ST MEMORY PRESET SLEEP VMAx Power for the Digital Revolution Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Vigtige informationer 5

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere