Udgivet af Aalborg Tegnsprogsforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Aalborg Tegnsprogsforening."

Transkript

1 Udgivet af Aalborg Tegnsprogsforening. Aalborg Tegnsprogsforeningens ordinær generalforsamling Lørdag d. 22. marts 2014 kl Årsberetninger og årsregnskaber for året 2013 Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober

2 Program Aalborg Tegnsprogsforenings årlig generalforsamling Lørdag den 22. marts 2014 kl. 13 Døves Kulturcenter. Døren åbnes kl Kl starter Generalforsamling kun for medlemmer. Tegnsprogsforeningen er vært for Kaffebord kun til dem, som deltager i generalforsamling. Af hensyn til antal af kaffebord (gratis) bedes Du/I skrive på tilmeldingsblanket på sidste side og sender eller afleverer det til Aalborg Tegnsprogsforening, Grønlandstorv 14, 1sal Aalborg SØ, eller mail: SENEST FREDAG DEN. 7. marts TILMELDINGEN ER BINDENDE!! Hvis du gerne vil med til generalforsamlingen, skal dit kontingent for året 2014 gerne være betalt. På forhånd tak.!!:o) HUSK ENDELIG: Tag Årsberetningen og Årsregnskabet for 2013 og vedtægter 16. marts 2013 med. Indkomne forslag / ide, som ønskes behandlet på generalforsamlingen Bedes sendes til Formanden senest 14 dage før, altså fredag d. 7. marts

3 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen b. Feriehytten 3. Arbejdsplan for tilkommende tid Dagsorden 4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse a. Tegnsprogsforeningen b. Feriehytten 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 6. Kontingenter 7. Valg af bestyrelse: a. Formand Inger Nørgård Christensen (ønsker ikke genvalg) b. Sekretær Gitte Kjærsgaard Jensen (ikke på valg) c. Kasserer Karl Erik Christensen (på valg) d. 2 repr. Henrik Heilesen (vil stoppe) Lars Vestergaard (på valg) samt 2 suppl. Jonas Allart Espensen (på valg) Anette Engelbreth Pedersen (på valg) 8. a. Valg af administrator til Feriehytten: Henrik O. Christensen (på valg) b. Valg af vedligeholdelsesleder til Feriehytten: Kurt Als (på valg) c. Valg af rengøringsleder til Feriehytten: Kirsten Als (på valg) d. Best. udpeger til Feriehytten efter generalforsamlingen. 9. Valg af revisorer: 1 revisor Jørn Bergmann (på valg) 1 revisorsuppleant: Brian Jørgensen (på valg) 3

4 Årsberetning Aalborg Tegnsprogforening har i året 2013 mistet tre medlemmer, som var gået bort, det var; Jens Erik Ø. Rasmussen Edith Christensen Hans Chr. Lassen Æret være deres minde. Aalborg Tegnsprogs forenings Bestyrelsen.!! Vi havde haft 6 x HB møder. Gitte og Henrik deltog til dialogmøde med Ældre- og Handicapudvalget hos Aalborg Kommune i maj måned. Inger var med til afskedsreception for Døvekonsulent: Helle Diness i maj måned. Inger deltog til Døves Kulturcenters Rep. møde 3 gange og Gitte en gang i det år. Som endnu er lidt nyt, deltog Inger 2 x til Formands Netværksmøder, som blev arrangeret af DDL på skift i landets del. Det var et godt initiativ møde og udveksle sammen med de formænd i hele landets del. Og Henrik Otto og Inger deltog i forbindelse med ejendoms foreningens hus og sommerhus dialog sammen med DDL i Fredericia. Og så har Inger deltog til strukturudvalgs møde hos DDL. Døves Kulturcenter Repræsentanter/Inger. Vores nuværende jobkonsulent Michael A. Nielsen valgte at stoppe i oktober. Så vi søgte nogle nye, som ville overtage jobbet, der kom en i december og hun hedder Ann Sommer. Dejligt med en, som kan hjælpe mange unge med at finde et sted at være.!! Repræsentanten arbejder videre med 25 års jubilæum i året. Programmøde / Gitte Vi havde 2 x programmøde, et i foråret og et i efteråret. Der blev snakket meget om, hvad vi kunne gøre for at få medlemmerne til at komme, især de yngre og vi var allerede begyndt at bruge få onsdage og lidt flere fredage eller lørdage. Og det havde hjulpet lidt, men måske skulle vi gøre lidt mere ud af det med jeres hjælp.!! For det hele går meget på frivillige basis og kun på den måde kan vi overleve trange tider. :o) Og vi vil fortsætte lidt mere her i 2014.!! 4

5 SMS/Mail service: Vi må opfordre jer igen til at give os besked, hvis man har fået nyt sms nr. eller mailadresse, eller bopælsadresse.! For der er faktisk din/jeres egen ansvar at sørge for at meddele os om det, vi skal ikke spørge jer, også selv om nogen af os ved det, men igen er det dig/jer, som selv skal sige til.!! Mange medlemmer har udtrykt tilfredshed med vores service, som vi sender ud meget ofte. Porto bliver dyrere og dyrere i dag.!! Fordel ved service, er at vi kan sende det sidst nyt pr. mail her og nu. Men vi ser gerne at flere melder sig til denne service. Så kom og tilmeld dig! :o) Vandretur med Bodil og Ulf. Denne gang var vi en tur omkring Rold skoven, først besøgte vi et meget, meget gammel træ, vi prøvede at stå rundt om træet, men kun med strakte arme og den træ er beboet af myrer langs barken. Senere tog vi ned til den stor blåkilde, hvor man kunne se, hvordan vandet er rent og små hvirvler af vandstrøm ned i bunden af søen. Så tog vi videre ned til Madum sø og gik hele vejen rundt, vi var også smut dybt nede i skoven for at se fruesko, som er en sjælden blomst, som at blomstre på bestemte tidspunkter og varer kun kort, som er godt beskyttet af indhegning. Det var en god dag med godt vejr, med madpakker og drikkevarer. Vi afsluttede med kaffe/te og hjemmebagte kage. Stor Tak til Bodil og Ulf. :o) VisualTravel: VisualTravel, de kom en eftermiddag og fortalte om deres planlagte rejser for året 2014, det var virkelig interessante. De gjorde det fordi, så kunne det være fair for alle, som ville deltage på turen, sådan at ingen fik først ret til at bestille, men var blevet oplyst, hvilke rejser, der er planlagt. Og man kunne melde sig, når VisualTravel havde været rundt i Danmark. For fleste af os havde fået lyst til at tilmelde os til forskellige rejser, men desværre koster det også kassen.. Men der er sikkert nogle, som har råd til at smutte en tur med en af de fantastiske rejser..!! :o) Derefter fik vi lækkert hjemmebagt boller og kaffe. Gudstjenestebanko: Her i november måned er det efterhånden en trofast tradition. En stor tak til Brian Jørgensen, som har hjulpet med vise tal på lærred via computer, trods at vi blev lidt forsinket pga. computer ikke ville, som vi ville.!! Som noget helt nyt, havde vi prøvet, at have hovedpræmie med i prisen og vi havde trøstepræmier med til sidemand/kvinde, som ikke vandt. De præmier vi havde på højkant, som var nogle rigtige gode. Mange gav udtryk for at det gav ro til mellem pause, og ikke skulle bruge tid på at betale for plader til hovedpræmie. :o) 5

6 Debataften om DDL Landsmøde. Inger oplagt med DDL s kommende landsmøde og informerede om vedtægter ændring og arbejdsprogram, samt om fremtids struktur. Det var et par stykker, som viste interesseret og egen mening. Samt om DDL s stort underskud, der var stort emne hos medlemmer. Julefrokost: Hovsa!! Der var ingen som spurgte efter det.!! Er I helst fri for det, eller hvad.?? Døves Jul: Kirsten og Kurt Als vil gerne sige til tak til dem, som havde hjulpet med at sælge Døves Jul, det gik lidt bedre i året 2013, for man solgte i alt 100 eksemplar mere i forhold til 2012, det vil sige i alt 350 eksemplar. Det er jo vildt flot. Så store tak til STU og ATF medlemmer.!! Juletræsfest for børn Vi holdt d. 15. dec. med gudstjeneste først i Hans Egedes Kirken. Derefter var vi på DKC til dejlige juletoner af Organist Jens August Højbjerre Nielsen. Sammen med frivillige tolke, dansede vi rundt om juletræ sammen med Nissemor og Drillenisse, som kunne trylle og lavede sjovt med børnene. Imens børn fik underholdning, sad alle voksne og hyggede sig med hjemmebagte muffins og kaffe. Tak til Kirsten Als for at optræde som Nissemor. Tak til Drillenisse Per for hans fine underholdning og ikke mindst den gode humor og rigtigt sød dragt. Samt en stor tak til Jens August Højbjerre Nielsen for at spille for os alle. Endnu stor tak til Døves meningsråd som har givet juleslik til børnene. Til julebal d. 28. dec. Succes blev gentaget, men denne gang var vi ikke så mange.!! Men stemning var høj og der blev hygget meget på kryds og tværs. Vi fik hjælp både ved betaling til drikkevarer og dem, der stod i baren. Vi er nødt til at have lidt flere hjælp næste gang.!! Tak for hjælp, det betød meget for os, som sidder i bestyrelsen. :o) Så til gæsterne: Tak for jeres gode humør og vi ses forhåbentlig igen næste gang. :o) Tak til: Aalborg Tegnsprogsforening vil takke for de gode samarbejde med Døves Kulturcenter, Døves Jul, Midt- og Nordjyllands Døvemenighed, Center for Døve, Danske Døves Landsforbund (DDL), Nordjyske Whistklub, Døves Idrætsklubben START, Ungdomsklub Limfjorden, Seniorklubben Nord, Aalborg PC-klub, Strikkeklub og Aalborg Kommune. 6

7 Også endnu en gang hjertelig tak til dem, som har hjulpet og støttet Aalborg Tegnsprogsforeningen. Samt en stor tak til disse udvalg: Døves Jul, Feriehytten, Fanebærer og de frivillige, som havde tilbudt deres hjælp. Aalborg Tegnsprogsforeningen bestyrelsen Formand: Sekretær: Kasserer: Repræsentanter: Suppleanter: Inger Nørgård Christensen Gitte Kjærsgaard Jensen Karl Erik Christensen Henrik Heilesen Lars Vestergaard Jonas Allart Espensen Anette Engelbreth Pedersen Pr. 31. december 2013 var der registreret i følgende antal medlemmer: Aktive medlemmer: Støttemedlemmer: 1 2 Støttemedlemmer (hørende bidragsyder) 3 2 I alt: TILMELDINGSBLANKET Ja, jeg / vi vil gerne komme til generalforsamlingen, lørdag den. 22. marts Navn: Kaffe Antal: Jeg har sukkersyg : Sendes eller afleveres tilmeldingsblanket til Aalborg Tegnsprogsforening, Grønlands Torv 14, 1 sal, 9210 Aalborg SØ. Afleveres senest fredag d. 7. marts tilmeldning bedes overholdt!!. 7

8 Aalborg Tegnsprogforenings FERIEHYTTEN Spadserevej 1, 9492 Blokhus Feriehytteudvalget: Administrator: Vedligeholdelsesleder: Rengøringsleder: Aalborg Tegnsprogsf.: Aalborg Tegnsprogsf.: Henrik Otto Christensen Kurt Als Kirsten Als Rikke Busk Hansen Karl Erik Christensen Om udlejningen er der sat ny lejepris for 2013 og selve udlejen i 2013 gik ikke så godt som håbet. Ellers er det gået fint med sæson Om andre Feriehytten s nye forbedret hjemmesiden. Håber det er blevet bedre og nem overskue. Åbensæson er som sædvanlig populær med frokost (buffet) til 46 deltagere efter gudstjeneste i Hune Kirke søndag den 5. maj Om eftermiddagen gav Aalborg Tegnsprogsforening kaffe og kager til medlemmer. Det hele var meget hyggelige samvær. Dette skal gentages søndag den 4. maj Feriehytten havde kun afholdt 1 gang sit bankospil og overskuddet gav 3605 kr. til feriehytten lunkede økonomi i trængende kasse. Vedligeholdelse/indkøb havde vi udført sidste hegn op og fik forlængelse af betonhegn på ca. 2 og halve meter og alle træhegn fået malet sort det hele. I efteråret gik vi i gang med fjerne gamle køkken og vinylbelægning samt tæppe i spisestue. Satte en ny væg op, hvor entre er lidt større med mulig for at hænge jakke og stille sko. Selvfølgelig blev jo lidt mindre køkken. Så har vi flytte varmvandbeholde og lagt nye rør fra brønd til huset og udskifte nogle rør. Har malet alle væg i entre, køkken og spisestue. Der skal lave ny køkken og købt en høj køleskab, en lille skab fryser og 2 nye emhætte. Håber få det hele færdig inden påske Fik bevillig kr., men fik kun kr. for 2013 og igen 2014 på kr. fra legatfond Nordjyllands arv til, at dække udgifter forbindelse køkken, hvidevarer og gulvbelægning. Vores næste opgave er malet grå facadebeklædning. Har jo talt om, at lave en ny petanquebane. Det er kun hvis vi har tid og penge. Som sædvanlig vil vi gerne sige tusinde tak til alle som havde udført stor rengøring, vedligeholde, betonarbejde, malearbejde, gravearbejde og havearbejde i Feriehytten i 2013 og håber at det må fortsætte i Feriehytteudvalget

9 AALBORG TEGNSPROGSFORENING Resultatopgørelse Note Kontingenter Andel fra "Døves Jul " Bogsalg,"livet med tegn" Tilskud fra Aalborg og Hjørring kommune Kontingentindtægter m.v. i alt Renteindtægter fra bank og giro Renteindtægter fra obligationer Finaniseringsindtægter i alt INDTÆGTER I ALT Møde og repræsentationsudgifter Administrationsudgifter Diverse arrangementer, netto Underskud, 100 års jubilæum (ekskl,bogsalg ) UDGIFTER I ALT Årets resultat

10 AALBORG TEGNSPROGSFORENING BALANCE PR AKTIVER Værdipapir Danske Invest Afdeling Fonde,638 stk,kurs 95, Tilgodehavende,Aalborg Pc Klub Danske Bank: Indlån Checkkonto Griokonto Kontant beholdning Aktiver i alt PASSIVER Foreningens formue: Saldo pr , Kursregulering af værdipapir Årets overskud Egenkapital i alt Passiver i alt Aalborg den 29. januar 2014 Karl Erik Christensen Kasserer 10

11 AALBORG TEGNSPROGSFORENING NOTER Kontingenter Aktive medlem Støtte medlem (lokal Kontingent) Passive/bidragydende medlem I alt Møde og repræsentationsudgifter Fu-bestyrelses og udvalgsmøder- refusion Kørsels og rejseudgifter, telefon Gave og blomst m.v., DDL Land Møde I alt Administrationsudgifter Frimærker, porto, gebyrer m.v Kontorartikler og fotokopier Bærbar computer Forsikringer Dansk døveblade æresmedlemmer Internet I alt Diverse arrangementer Overskud fra bankospil Overskud fra juletræsfest Overskud fra diverse mindre arrangementer Generalforsamling Underskud,foredrag I alt

12 12

13 FERIEHYTTEN RESULTATOPGØRELSE 2013 Note Lejeindtægter Bankospil Pensionist-træf Sæsonåbningen Salg af drikkevarer m.v Indtægter i alt Omkostninger Vedligeholdelse og nyanskaffelser Købt varmepumpe Omkostninger i alt Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat Udgifter i alt Årets resultat (underskud)

14 FERIEHYTTEN BALANCE PR AKTIVER Feriehytten, ejendomsværdi Renovering af køkken: Udgifter Modtaget vedr. Nordjyllandsarven Danske Bank: Danske Indlån Girokonto Kontant beholdning Aktiver i alt PASSIVER Depositum for Kassekredit Gæld i alt Feriehytten's formue: Saldo pr Nedgang i ejendomsværdi Årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt

15 FERIEHYTTEN NOTER Note Omkostninger Elafgift Vandafgift Ejendomsskat/forsyning Ejendomsforsikring Kørselsudgifter vedr. opsyn/rengøring/vedligeholdelse Andre udgifter vedr. opsyn/rengøring/vedligeholdelse Mødeudgifter inkl. brød og drikkevarer Kontorartikler, porto og gebyrer Datagenskabelse usb Diverse I alt Vedligeholdelse og nyanskaffelser Maling, Hegn med tilbehør Kaffemaskiner, termokande og andre køkkenting Fladskærm El-radiator VVS-materialer vedr. rørskade Udskiftning af relæ og lamper Diverse I alt

16 16

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet.

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Formand Jens Leth byder velkommen til godt 30 fremmødte. Dagsordenen følges: 1.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere