Assens Sejlklub Sæsonen er slut. NR. 1 Januar ÅRGANG. Foto: Frost. Foto: Lotte. Foto: Frost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assens Sejlklub 1908-2008. Sæsonen er slut. NR. 1 Januar 2008 34.ÅRGANG. Foto: Frost. Foto: Lotte. Foto: Frost"

Transkript

1 Assens Sejlklub NR. 1 Januar ÅRGANG Foto: Frost Foto: Lotte Foto: Frost Sæsonen er slut

2 Formand Bent Damsbo (A 37) Fasanvej Glamsbjerg Tlf Bestyrelsen PSU Praktisk Sejlads Udvalg Kirsten Steensgård Skovbrynet Assens-- Tlf Næstformand Ivan Frost (E50) Nyvang Assens Tlf Kasserer Jette Fette (H67) Højrupvej Glamsbjerg Tlf Sekretær Kirsten Hasseltoft Larsen Drejet 2, Torøhuse (G 36) 5610 Assens Tlf KU Kapsejladsudvalget Erik Kulavig (F ) Damgade Assens ASA Aktivitetsudvalget Lizzi Plauborg, Nygade Assens Tlf Materialeforvalter Hans Kristian Mors Årøvænget 10 (E ) 5610 Assens Tlf Jubilæumsudvalget Lotte Vestergaard (F28) Lundagervej Assens Tlf Ungdomsudvalget Marc Hindse Præstevænget 5610 Assens tlf

3 Indholdsfortegnelse Nyt fra PSU Side 5 Foredrag Kaj N ordal Side 6 Svømning / Spiseaften Side 7 Nyt fra Lotte Side 9 Sejlsyning Gør det Selv Side 11 Med Bifrost i Skærgaarden Side 12 Referat fra Gen eralforsamlingen Side 17 Lørdags kaffe Side 18 På sejlklubben s bestyrelsesmøder h ar vi et punkt, der he dder siden sidst. H vis jeg overfører be grebet hertil, er der en del at skrive om jeg vil nøjes med det vigtigste. Den 17. novem ber var der standersænkning og generalforsamling med mulighed for efterfølgende at få stillet sult og tørst. Generalforsamlingen foregik som sædvanlig i fred og fordragelighed og i år i modsæ tning til de seneste to år - uden vedtægtsændringer. Sejlklubben har en god økonomi og et stigen de medlemstal og er således også på den måde klædt godt på til jubilæumsåret. Sidste år var ge neralforsamlingen n ødt til at nedlægge J U, da der på det tidspunkt ikke var tilslutning til juniorarbejdet. I år var vi heldigvis i den stik modsatte s ituation, Assens Sejlklub har atter et velfungerende juniorudvalg. Se i øvrigt refe rat af generalforsamlingen et andet sted i bladet. På decemberm ødet har bestyrelsen vedtaget, at standerh ejsning fremover bliver den første lørda g i maj og standersænkning den anden lørdag i november. I 2008 fastholdes dog de tidligere udmeldtedatoer nemlig d. 19. april og 15. november. På mødet i dec ember skal bestyrelse n udpege bestyrelse smedlemmer til Asse ns Sejlklubs Ungdo msfond, iuligeårtremedlemmer.prebenhansenogpermeinertblevgenudpegetog dennyvalgteformandfor JU, Marc Hintze blev udpeget som nyt medlem. Preben Hansen blev desuden udpeg et til fortsat at repræ sentere sejlklubben i Assens Søsportscen ters bestyrelse. Sidst men ikke mindst vigtigt kan je g oplyse, hvad der n aturligvis også omta les et andet sted i b ladet, at Ivan Frost indtil videre er ansvarshavenderedaktør for klubbladet, hvilket jeg er utrolig glad for bådeat den post er besat, og at den er besat med Ivan. Allersidst - i skivende stund er Asse ns Kommune ved at lægge fjernvarme ind i klubhuset, så vi ikke længere risikerer at komme til et ko ldt hus på grund af, at det gamle oliefyr er brudt sammen. Med disse ord ønskes alle i Assens Sejlklub et rigtig godt nytår et godt, aktivt og fornøjeligt jubilæumsår. Bent Damsbo. Næste deadline er 12 januar Forsiden.: Masteskuret er fyldt op, men lidt mere orden kunne give plads til flere. Lotte's billede af Standersænkning. Anna Møll er slæb es i h avn af havkatten. Siden Sidst.: 3.

4 Assens Trælast Srd.Ringvej 25. tlf Syning af kalecher, bompresenninger, hynder m.m Alt ireparation: Fra dag til dag. Riggerværksted: Valsning, taluritpres, tov-wiresplejsning. Rulleanlæg: Furlex, Harken, Plastimo. Forhandling af MP-sejl. Fyns Sejlservice V/ Jan Rosing Havnegade 19 H 5600 Faaborg Telf Jensby Radio & TV Østergade Assens Østergade Assens Tlf Køb professionel maling direkte hos: Østergade 89, 5610 Assens Tlf Åben 9-17, lørdage Bred Entreprenøren Aps Gl. Assensvej 12 Bred 5492 Vissenbjerg Tlf Bil KLOAK: Reperation samt nyanlæg BELÆGNING: Fliser, terasser m.m. GARTNERARBEJDE: Græsplæner samt hækplantning m.m RENDEGRAVER/MINI- GRAVER m/fører udlejes. 4. FREDERIK IX S TONE GRILL C AFE & RESTAURANT ØSTERGADE ASSENS Tlf

5 Praktisk Sejlads Udvalget Foreløbig plan for 2008 Tirsdag d. 4. december holdt de nye medlemmer af PSU-udvalget (Frits Duus og Kirsten Steensgaard) møde med den afgående formand for udvalget (John Rosengaard Svendsen) for at få overdraget arkiverne og for at få lagt de indledende planer for den kommende sæson. Benny Rasmussen (udvalgets nye næstformand, som blev valgt med applaus på generalforsamlingen) havde meldt afbud p.g.a. forkølelse (han var bange for at smitte os andre, men jeg blev nu forkølet alligevel). Følgende blev aftalt: Frits går i gang med at arrangere speed-bådskort kursus, som skal være en weekend så langt henne på foråret, at det er til at holde ud at være på vandet. Vi aftalte prisen til at være 1100 kr. for medlemmer og 1400 kr. for ikke medlemmer. Eventuelt interesserede bedes hurtigst muligt henvende sig til Frits Duus, tlf eller Deltagere optages på holdet efter først til mølle-princippet. Vi aftalte desuden at overveje et par teoriaftner i løbet af forsæsonen; det skal selvfølgelig koordineres med klubbens øvrige vinter-planer. Nærmere om dette i næste nummer af klubbladet. Vi er igen i år indstillet på at arrangere sejlads for mindre rutinerede sejlere under kyndig støtte af garvede sejlere. Ved disse sejladser vil deltagerne blandt andet få vejledning i justering af rig og i trimning af sejl, og i det omfang vejr og vind passer, vil vi arrangere forskellige praktiske øvelser på vandet. Sejladserne tænkes som tidligere afholdt tirsdag aftner, og vi regner med at gå i gang i begyndelsen af maj. Frits tager kontakt til potentielle garvede sejlere, som har lyst til at bidrage med tid og gode råd. Nærmere program følger, men hvis du føler, at gode råd om optimering af din sejlads er noget for dig, såreserver allerede nu tirsdage fra ca i maj og juni måned. Kirsten Steensgaard Ny redaktør på klubbladet. Mit navn er Ivan Frost, har været i Assens i mange år, mange kender mig sikkert. Forgast for langturssejlerne på Fyn. Sejler til daglig i Ballad 179 Bifrost og som gast i Safiren Woodstock. Det meste af året sejler jeg også med MHV 817 fra Assens. Jeg har foreløbig overtaget jobbet, så bladet køre videre, men vi skulle gerne have en der vil overtage jobbet. Er der en som vil prøve sine evner som journalist, så er her en chance. Vi skulle gerne have nogen af medlemmerne til at sende noget ind fra deres sejlture med lidt om: hvor de var, hvad de så, og hvordan var havnen, var der noget at opleve i den havn/by i var i samt nogle digitale billeder i så høj opløsning som muligt. Jeg vil hjælpe med at sætte det op, hvis det er nødvendigt rette det til, så det passer ind i bladet.. Det vil så blive bragt i det tempo, der er plads i bladet til. Skriv helst i Word 2003 format. 5.

6 Foredrag Kaj Nordal Fortæller om sin tur til Sortehavet Torsdag 14. februar kl Kaj Nordal vil fortælle om sin tur fra Nyborg ad Rhinen og Donau til Sortehavet. BelgradTulcea Den tur han sejlede i Han vil også fortælle lidt om forberedelserne, og om turens økonomi." ASA I samarbejde med Langturssejlerne 6..

7 ASA Svømning vinter/forår 2008 Svømningen er godt i gang, og vi forsætter i det nye år. Skulle du have misset nogle af datoerne følger her tiderne for det nye år: Vi starter søndag den 6. januar 2008 fra kl Derefter vil der være svømning hver søndag fra Til og med 9. marts 2008 Der er stadig plads til dig og din familie, så mød op til en Forfriskende svømmetur og en snak om hvad det nye år måske bringer. Så husk opstart af svømning igen 6. januar 2008 kl Spiseaften Har du lyst til at mødes med andre klub-medlemmer? Har du lyst til at få en snak om sidste års strabadser eller sjove oplevelser? Hvordan bliver det nye år? Hvad vil der ske i det kommende jubilæumsår? Ja, alt dette kan du måske få svar på, hvis du møder op Mandag den 14. Januar 2008 kl Vi afholder spiseaften, hvor du, for kr. 50,- kan få almindelig dansk mad inkl. en øl eller vand. Tilmeldingsfristen er den 11. Januar 2008, og kan foregå enten til Kirsten på tlf eller Lizzi på tlf Måske du har noget, du ønsker at dele med andre. Så mød op og lad os få en hyggelig aften. ASA 7.

8 Schreiners Bøger og papir Søndergade Glamsbjerg Østergade Assens Assens Damgade 12, 5610 Assens Tlf Kiosken er altid et besøg værd Åbent hver dag fra 7.30 Morgenbrød bestilles inden kl Lone & Børge Knudsen Næsvej Assens Tlf

9 Iettidligerenummerafklubbladetefterlystejubilæumsudvalgetflerejubilarertilnæste år. Jeg fik nogle henvendelser om klubhuset og standermasten som begge fylder 30 år i Her er et billede af de 2 jubilarer taget efter at standeren var taget ned for denne sæson. Måske er der blandt de fremmødte medlemmer også nogle der har været medlem af klubben i et rundt årstal så der faktisk er endnu flere jubilarer. Desværre gik der data tabt da klubben for mange år siden skulle på computer så der findes ikke noget register over hvor mange år vi har været medlem af sejlklubben. Lotte Forklaring af begrebet: Reservation af klubhuset. På omslaget i klubbladet kan man læse at hos mig kan (skal) man reservere klubhuset hvis man vil være sikker på at det er ledigt til ens arrangement. Reservation handler udelukkende om klubaktiviteter som fester, foredrag og hvad der ellers kan forekomme af arrangementer i sejlklub-regi. Desværre lejes klubhuset ikke ud til private fester som jeg af og til får en henvendelse om. Her kan jeg henvise til Søsportscentret hvor man som medlem af Assens Sejlklub kan leje sig ind til en yderst favorabel pris. Lotte 9.

10 Gør Det Selv! Lørdag 26. januar 2008 kl til Der er også alm. Lørdag's åben Bente Frost viser hvad man selv kan sy, Med en alm. Pfaff symaskine reparer på dine sejl og spray hood mm. (nytforligtilrullestag,repstorsejl,vindueisprayhood lynlås mm.) ASA I samarbejde med Langturssejlerne Vestfyns Tømrerforretning A/S Løimarksvej Assens - Tlf mobiltelf 10.

11 Lørdag d. 1. marts 2008 kl i klubhuset. Menu: Den obligate 3 retters hvor torsk indgår. Gå-hjem mad. Pris: 125 kr. pr deltager Øl, snaps og andet drikkelse kan købes til favorable priser. NB: Årets traditionsrige, legendariske, velfortjente, kulinariske, maskuline, arrangement for klubbens rigtige mænd og dem der ligner nærmer sig med hastige skridt. Igen i år dækker vi bordet pænt op og servere veltillavet lækker torsk med hele svineriet. Tilmelding og betaling: Senest lørdag d. 23 februar.til køkkenholdet eller ved lørdagsåbent i klubhuset Køkkenhold: Arne Pedersen, Drejervænget 5, 5610 Assens, tlf Knud Andersen, Åbjergvej 3, 5464 Brenderup, tlf Karl Erik Havndrup, Aborgvej 42, 5610 Assens, tlf Peer Madsen, Bakkevej 16, 5620 Glamsbjerg, tlf Carsten Madsen, Viesøvej 8, 5610 Assens, tlf Jens Engstrøm, Blomstervænget 26, 5610 Assens, tlf

12 Fra Simrishamn på kurs 020º i fin sommersol mod Hällvik kunne vi se de 2 store radiomaster. Vi er ikke i tvivl om hvor vi skal hen, med de grønne bøjer til styrbord. Hä llevik er en fin havn med flotte stenmoler. En lille bro forbinder de 2 moler med hinanden, og man ligger ved flydebroer med bomme, som svenskerne siger, det er en praktisk ting. Vi søgte ind i bunden, og der var en plads med god udsigt. Her er gratis bad og strøm, som hører med i havnepengene. Der er 2 fiskeforretninger med restaurant. Her kommer mange sommergæster, og skal man have brød her, er det når de åbner, ellers må man til købmanden. Det er en lille butik, men udvalget er godt, og mod gebyr kan man få lidt penge på sit visakort. Områ det har en fin strand, og stier der føre over til Nogersund. Her fra passerer man en stor campingplads, vandland og fodboldbaner, og hvis man er godt cyklende, er der kun 6 km til Hörvik den næste havn. Vi blev i Hällevik, hvor vi gik tur i byen og cyklede rundt i omegnen, mens vi ventede på, at besætningen skulle komme. Hällaryds Skærgården Med alle vel ombord sejlede vi mod Hällaryds Skærgå rden. Vejret var friskt og en enkelt regnbyge slap vi heller ikke for, men det var spændende at se hvordan denne skærgård var. Vi havde købt et hæfte i Simrishamm Natur och Gä sthamner i Blekinge Skærgården. Her var mange oplysninger om ankerpladser, havne og fortællinger om områderne vi kom igennem. Men den var på svensk, så den skulle læses langsomt og måske 2 gange. Den svenske krydserklub har mange gode oplysninger om skærgården som står i hæftet. Karingbergsu er et flot udsigtspunkt. Her er fortøjningsøjer i klippen, så det er ikke noget 12.

13 problem at fortøje, men klippen er stejl, og i fugtigt vejr er den glat. Men her er en pragtfuld udsigt, når man kommer helt op. Hvis man ikke er så modig, kan man sejle lidt længere ind til Grasvik, eller Bruksvik, der er også 4 marinaer indenfor nogle mil. Skulle man hellere have lyst til øerne, så er der et udsøgt område mod syd. Her er mange muligheder, og med bogen i hånden og de tegninger og kortudsnit der findes her, er valgmulighederne mange. Tjärö. Øen ligger på vej op til Gurövik. Vi havde læst, at det var en anderledes ø, men for os er de alle anderledes. Vi sejlede op på vestsiden for at finde en ankerplads, passerede et sted hvor en lille færge kunne lægge til. Lidt efter skulle vi passere en sten i vandet, og efter elektronisk søkort skulle den ligge til styrbord, men den var til bagbord, så nu holdt vi mere udkik, når vi var uden for de afmærkede ruter. 100m længere fremme fandt vi ind til klippen, fik fortøjet med hæk- ankeret godt ude. Her var fint, man kunne se, at der var andre der havde været her før os. En gåtur på øen var interessant, her var lavet plads til kajakroer, hvor der kunne slås telt op, og der var grillplads. På modsat side af øen var der en bro og en slags feriekoloni. Det eneste køretøj på øen var en traktor, og på vejen tilbage fandt vi en campingplads som var tom, så vi lånte toilettet. Da vi skulle spise foregik det ned om læ, da alt var vådt. Vi hørte en del støj, så op og kikke, og nu lå der 3 svenske både lige så tæt som i en havn ved side af os. De hilste pænt og gik i land med deres grilludstyr og klapstole, så vi var ikke mere alene i den svenske natur. Vi var lige gået til køjs, da det sagde bum, så op og kikke efter, det var en sten der rørte siden af kølen. Vi forhalede så natten blev rolig. Området ind til Tjärö byder på mange flere muligheder, hvis man ser på kort og skitserne i bogen, hvor også div. sten er markeret. Rönnebyskærgården Vejen ud gik langs med Gyön nord om Kajsk ned til den afmærkede rute. Vi bevægede os nu mod skærgården ved indsejlingen til Rønneby. Man bør bruge nogle dage her, for der er gode ankerpladser og marinaer. 13.

14 Karlskrona Vi havde det mål at besøge Karlskrona. Her havde jeg engang i 1995 besøgt orlogsværftet, og det gamle marinemuseum. Nu ville jeg gerne se byen igen og det nye museum. Det er en fin sejlads ind i skærgården ved Karlskrona. Broen åbner næsten med det samme og afmærkningen er god. Godnat tårnet er et fint mærke at styre efter. Man bør nok se lidt på, hvilken marina der skal vælges. De ligger ikke langt fra byen, men der er forskel i prisen og på hvor meget støj man kan lide. Vi valgte den store som de fleste, her er ikke langt til byen, men der er meget trafikstøj, til gengæld lå der en tankstation med diesel 2 kr billiger end alle de andre havne vi havde været i. Museet var en oplevelse, og der er meget historie i byen, og her kan man godt få et par dage til at gå. Vi var ikke de eneste langturssejlere, og vi fik snakket med et par stykker. Den ene havde sendt konen hjem, det var det dårlige vejr der fik skylden. Karlskrona skærgården måtte vente til næste gang, for vores besætning skulle tilbage til deres bil. De er arbejdsramte, og vi skulle jo overtage børnene, så vi vendte skuden og sejlede vestpå igen. Saltama. Anduvningen nord om Saltama er meget snæver. Her er enten meget smalt eller også fyldt med skær. Dette måtte vi sande ved indsejlingen fra øst, her fandt vi den sten som var vist i kortet som en lille prik, heldigvis med meget lav fart. Det er et kønt område med kønne små sommerhuse. Her på østsiden er der ankerpla dser, men dem på vestsiden er næsten ikke til at komme ind til, for der er ikke meget plads. Da vi kom fri af revet ved Stickelön, mødte vi en svensk motorbåd, som lå for anker. Han havde motorproblemer, og bad om at blive slæbt ind til en bro omme på østsiden, nå så måtte vi tilbage af samme vej som vi var kommet fra. Vi fik ryddet cockpittet, vendt rundt og tog slæbelinen ombord, han tog sit anker op og så gik det der ind af. Han var i kort snor, for der var jo ikke så meget plads til siden. Alt gik godt, vi svingede rundt og smed ham af. Han kunne selv drive ind til broen, og vi ville sejle videre, men der blev råbt på os, så rundt igen her er noget til damerne! som tak for hjælpen. Der blev kastet et sammenfoldet papir ombord, vi kastede nogle dåseøl over til dem, for de trængte nok til noget at styrke dem på. Vi vinkede farvel og sejlede endnu en gang igennem det smalle farvand, tilbage på ruten. Vi skulle se hvad der var i papiret, 500 skr. det var meget flot, det blev til en middag da vi kom i havn. 14.

15 Tärnö Med tungen lige i munden gik det ned mod Tärnö. Vi havde bestemt os for Märaberget der er et naturområde med en flot udsigt over hele området. Det var engang et militært anlæg, er nu støbt til, så før 1997 var der ikke mange danskere, der måtte komme her. Man ligger til ved en bro, som naturforeningen ejer og den kan bruges gratis. Der er fortøjningsbøjer agter og ca 2 m vand. Den svenske krydserklub har en bøje på lidt dybere vand 3 m, på land er der en fin grill plads og vand, men kun gammeldags das. Hvis man har lyst, kan man gå til Kåsakroken ca.1 km, der er en havn og en butik, her kommer også en turistbåd fra Karlshamn. Sejladsen mellem øerne ind og ud kræver en del opmærksomhed, men ellers ingen problemer, og der er meget fin læ, hvilket man opdager, når man stikker næsen ud igen. Hanö Man kan ikke have været i Blekinge skærgården uden at besøge Hanö som er meget speciel. En hyggelig ø med en spændende natur. Havnen kan være urolig. Hvis man ikke ligger langskibs, skal der hækanker ud, og det er ikke altid godt. Der er toiletter, bad og en lille biks, men nok ikke et godt sted at blæse inde. Der kommer en færge flere gange om dagen. Havnen kan være fyldt helt op på de gode dage. Åhus På hjemturen besøgte vi Åhus mest af nysgerrighed. Den ligger derover, hvor man ikke rigtig kommer. En pæn by med en lang havn, som ender til styrbord i en stribe værtshuse, men efter midnat var der ro. Stor supermarked, bager og bank. Vi lå på modsat side i sejlklubben, med nye flydebroer, godt sted. Men der er en god gå tur til byen, hvis man ikke lige vil låne robåden, så var det kun over åen. Bifrost 15.

16 Assens Sejlklub. Generalforsamling 17. november Dirigent: Bestyrelsen foreslår Benny Rasmussen Benny vælges uden modkandidat. 2. Formandens beretning. Bent Damsbo kommer i sin beretning ind på følgende emner: Juniorafdelingen er kommet i gang igen og den nye bestyrelse er kommet godt i gang. Jubilæumsudvalget arbejder støt og roligt, og programmet kommer ud i januar. PSU har fået tirsdagssejladserne i gang igen. Klubben har udarbejdet nye sikkerhedsregler for brug af klubbens motorbåde. De off. toiletter sættes i stand. Trafikplanen for næs er blevet sat på stand by indtil der er lagt en samlet plan for hele næs området. Kommunen laver forsøgsbump ud for grillen og ved affaldsskuret for at nedsætte farten når folk kører i bil på Næs området. Klubben har indført rygeforbud. Formandens beretning godkendt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt forelæggelse af budget for det kommende år. Regnskabet godkendes uden bemærkninger. 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: Bestyrelsen foreslår følgende kontingentstigninger: 10 kr. over hele linien. Forslaget vedtages. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder eventuel godkendelse af nye udvalg: Juniorudvalget godkendes. Forslag fra plimsollerne: Plimsollerne vil gerne indstille til bestyrelsen at de gamle datoer for standerhejsning og standersænkning vender tilbage med begrundelse i at dem som skal tage standermasten ind og ud får bedre vilkår at arbejde med tingene i. Efter en del snak frem og tilbage besluttes det at den nye bestyrelse tager det op til overvejelse. På grund af jubilæumsåret kan det først få virkning fra Valg af formand (kun lige år). 7. Valg af sekretær (kun lige år) og suppleant for sekretær. (kun lige år). 8. Valg af næstformand: Ivan Frost vælges. 16.

17 9. Valg af kasserer og suppleant for kasserer: Jette Fette vælges og Jens Engstrøm vælges som suppleant. 10. Godkendelse, eventuelt valg af formænd for specialudvalg: JU indstiller Marc Hintze som formand og han bliver valgt. KU indstiller Erik Kulavig som formand og han bliver valgt. 11. Godkendelse, eventuelt valg af næstformænd til punkt 10: JU indstiller Ole Stackelhaus som næstformand og han bliver valgt KU indstiller Per Rasmussen som næstformand og han bliver valgt. 12. Valg af formænd for generelle udvalg: ASA indstiller Lizzi Plauborg som formand og hun bliver valgt. PSU indstiller Kirsten Steensgaard som formand og hun bliver valgt Jubilæumsudvalget indstiller Lotte Vestergaard som formand, og hun bliver valgt. Materiale udvalget indstiller Hans Christian Mors som forman,d og han bliver valgt. 13. Valg af næstformænd til punkt 12: ASA indstiller Conny Hansen som næstformand og hun bliver valgt. Jubilæumsudvalget indstiller Bjarne Eriksen som næstformand og han bliver valgt. Materialeudvalget indstiller Arne Plauborg som næstformand og han bliver valgt. PSU indstiller Benny Rasmussen, og han bliver valgt 14. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant (for 2 år ifølge nye vedtægter): Bestyrelsen foreslår de nuværende revisorer Ole Gundersen og Jacob Tinglev, og de vælges begge. Bestyrelsen foreslår John Svendsen som suppleant, og han vælges. 15. Eventuelt: Lotte Vestergård får overrakt Humlepokalen for sit store engagement i sejlklubben, og modtager udover pokalen en kasse prins Christian. Bent takker de afgående bestyrelsesmedlemmer Niels Erik Jensen, Bernt Kjær, Preben Hansen, John Svendsen og Frede Jensen og uddeler vingave til de, som er til stede. Lotte Vestergaard takkes for sit store arbejde med klubbladet. Lene takkes for sit arbejde med klubbladet. Dirigenten takker for god ro og orden. Bent Damsbo Benny Rasmussen 17.

18 Husk at der er LØRDAGSKAFFE i KLUBHUSET Med En God kop Kaffe En håndmad eller et stykke kage Og En hyggelig sømandssnak de fleste lørdage indtil påske fra kl Første lørdagskaffe er 5. januar. Alle er velkomne så hvis du ikke har været til lørdagskaffe før, så giv det en chance i Det plejer at være gevaldig hyggeligt, og så kan du jo lige benytte lejligheden til at checke, at din båd er OK. Der er fortsat lørdage, hvor vi mangler frivillige på kaffebrygger-holdet. Hvis du har lyst til at påtage dig opgaven en enkelt lørdag, så skriv dig på listen i klubhuset. Nærmere information fås hos Kirsten Steensgaard, , eller 18.

19 NYTTIGE OPLYSNINGER Klubhusbestyrere: Lizzi og Arne Plauborg, Nygade 17, 5610 Assens Tlf Adresseændringer og indmeldelse: Jette Fette, Tilknyttet sejlklubben: Juniorafdeling/optimistsejlads: Marc Hintze, tlf Plimsollerne: Niels Julsrud, Berildsvej 42, 5610 Assens, tlf (G 63). Mandagsholdet: Navigationsundervisning: Handicapmåler: Speedbådskørekort: Arne Pedersen, Drejervænget 5, 5610 Assens, tlf Esben M. Strandvig. Tlf Bjarne Simonsen. Tlf Frits Duus. tlf Liftførere AS=Assens Sejlklub TS=Tursejlerne Benny Rasmussen AS ( kontaktperson ) Jens Nicolaisen AS mobil Eigil Jensen AS Jørgen Elmer TS Reservation af klubhus: Lotte Vestergaard Klubhusets telefon: Sejlklubbens adresse: Næsvej 25, 5610 Assens Hjemmeside: Links: Redaktion af klubblad Ivan Frost Nyvang 13, Turup 5610 Assens 19.

20 Afs. Assens Sejlklub c/o Jette Fette Højrupvej Glamsbjerg Returneres ved varig adresseændring

NR.1 Januar 2009 35.ÅRGANG

NR.1 Januar 2009 35.ÅRGANG NR.1 Januar 2009 35.ÅRGANG Bestyrelsen 2009 Formand Bent Damsbo Fasanvej 2 (A 37) 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk Næstformand Ivan Frost Nyvang 13 (E50) 5610 Assens Tlf. 64791547

Læs mere

NR.3 Marts 2009 35.ÅRGANG

NR.3 Marts 2009 35.ÅRGANG NR.3 Marts 2009 35.ÅRGANG Bestyrelsen 2009 Formand Bent Damsbo Fasanvej 2 (A 37) 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk Næstformand Ivan Frost Nyvang 13 (E50) 5610 Assens Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk

Læs mere

For et par år siden tog vi en tur i Blekinge skærgården med vores datter og svigersøn og deres 2 børn. Vi skulle så være 6 i Balladen fra Hällevik,

For et par år siden tog vi en tur i Blekinge skærgården med vores datter og svigersøn og deres 2 børn. Vi skulle så være 6 i Balladen fra Hällevik, foto: frost For et par år siden tog vi en tur i Blekinge skærgården med vores datter og svigersøn og deres 2 børn. Vi skulle så være 6 i Balladen fra Hällevik, det kræver orden og system, men vi er alle

Læs mere

NR.7 August 2008 34.ÅRGANG

NR.7 August 2008 34.ÅRGANG NR.7 August 2008 34.ÅRGANG Foto: Bernt DFÆL s sommertræf i Assens Foto: Bernt Bestyrelsen Formand Bent Damsbo Fasanvej 2 (A 37) 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk Næstformand Ivan Frost

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Assens Sejlklub. NR.2 Februar 2010 36.ÅRGANG. foto: Frost

Assens Sejlklub. NR.2 Februar 2010 36.ÅRGANG. foto: Frost Assens Sejlklub NR.2 Februar 2010 36.ÅRGANG foto: Frost Bestyrelsen Formand ( A37) Bent Damsbo Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk 2010 Kursus udvalget (A 17) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2016 42. ÅRGANG. Godt Nytår. Svømning den 24. januar og den 28. februar er aflyst. Husk foredrag torsdag den 28. januar kl.

NR. 1 FEBRUAR 2016 42. ÅRGANG. Godt Nytår. Svømning den 24. januar og den 28. februar er aflyst. Husk foredrag torsdag den 28. januar kl. NR. 1 FEBRUAR 2016 42. ÅRGANG Godt Nytår Svømning den 24. januar og den 28. februar er aflyst. Husk foredrag torsdag den 28. januar kl. 19 med Bent Damsbo. Se side 6. Formand (G 17) Materialeudvalget (E

Læs mere

Assens Sejlklub NR.7 August 2009 35.ÅRGANG

Assens Sejlklub NR.7 August 2009 35.ÅRGANG Assens Sejlklub NR.7 August 2009 35.ÅRGANG Foto: Frost Bestyrelsen Formand ( A37) Bent Damsbo Fasanvej 2 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Nyvang 13 5610

Læs mere

NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG Standerhejsning 2015 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Assens Sejlklub 1908-2008. NR. 2 Februar 2008 34.ÅRGANG. Vinter Aktiviteter

Assens Sejlklub 1908-2008. NR. 2 Februar 2008 34.ÅRGANG. Vinter Aktiviteter Assens Sejlklub 1908-2008 NR. 2 Februar 2008 34.ÅRGANG Vinter Aktiviteter Bestyrelsen Formand Bent Damsbo Fasanvej 2 (A 37) 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk Næstformand Ivan Frost

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG Vinterstemning over Marinaen

NR. 1 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG Vinterstemning over Marinaen NR. 1 FEBRUAR 2015 41. ÅRGANG Vinterstemning over Marinaen Foto: Alex J. R. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97

Læs mere

Assens Sejlklub 1908-2008. NR. 5 Maj 2008 34.ÅRGANG. Standermasten fylder 30 år

Assens Sejlklub 1908-2008. NR. 5 Maj 2008 34.ÅRGANG. Standermasten fylder 30 år Assens Sejlklub 1908-2008 NR. 5 Maj 2008 34.ÅRGANG Standermasten fylder 30 år Bestyrelsen Formand Bent Damsbo Fasanvej 2 (A 37) 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk Næstformand Ivan Frost

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG STANDERHEJSNING 2014 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Assens Sejlklub. NR.01 januar 2011 37.ÅRGANG. foto: Henrik

Assens Sejlklub. NR.01 januar 2011 37.ÅRGANG. foto: Henrik Assens Sejlklub NR.01 januar 2011 37.ÅRGANG foto: Henrik Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Assens Sejlklub 1908-2008. NR. 4 April 2008 34.ÅRGANG

Assens Sejlklub 1908-2008. NR. 4 April 2008 34.ÅRGANG Assens Sejlklub 1908-2008 NR. 4 April 2008 34.ÅRGANG Torskespisningen 2008 Bestyrelsen Formand Bent Damsbo Fasanvej 2 (A 37) 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk Næstformand Ivan Frost

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

foto. Lars NR. 3 APRIL 2014 40. ÅRGANG

foto. Lars NR. 3 APRIL 2014 40. ÅRGANG foto. Lars NR. 3 APRIL 2014 40. ÅRGANG Nu er der snart gang i aftenkapsejladserne Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf.

Læs mere

Assens Sejlklub NR.6 Juni 2009 35.ÅRGANG

Assens Sejlklub NR.6 Juni 2009 35.ÅRGANG Assens Sejlklub NR.6 Juni 2009 35.ÅRGANG Foto: frost Foto: www.airfoto.dk Bestyrelsen Formand ( A37) Bent Damsbo Fasanvej 2 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk Næstformand (E50) Ivan

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

NR.03 Marts 2011 37.ÅRGANG

NR.03 Marts 2011 37.ÅRGANG NR.03 Marts 2011 37.ÅRGANG foto: Henrik Tingaard Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

foto. Lars NR. 6 AUGUST 2013 39. ÅRGANG Flot træskibsstævne med fin stemning i Assens Havn

foto. Lars NR. 6 AUGUST 2013 39. ÅRGANG Flot træskibsstævne med fin stemning i Assens Havn foto. Lars NR. 6 AUGUST 2013 39. ÅRGANG Flot træskibsstævne med fin stemning i Assens Havn Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

NR.10 December 2011 37.ÅRGANG. foto: frost

NR.10 December 2011 37.ÅRGANG. foto: frost NR.10 December 2011 37.ÅRGANG foto: frost Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Kasserer (E 18 ) Hans Kristian Mors Tlf. 30493209 askasserer@gmail.com Sekretær (G36) Kirsten Hasseltoft

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Assens Sejlklub NR.1 Januar 2010 36.ÅRGANG

Assens Sejlklub NR.1 Januar 2010 36.ÅRGANG Assens Sejlklub NR.1 Januar 2010 36.ÅRGANG Foto: Bo G. Jørgensen Bestyrelsen Formand ( A37) Bent Damsbo Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk 2010 Kursus udvalget (A 17) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12

Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12 Midt & Østsjælland. Efterårsprogrammet For 2015 Fra d.11/8 til d.9/12 . Husk lige at vores klub er medlem hos Danske Seniorer, og vores medlemsnummer er: 50 334 Dette medlemsnr. skal du/i bruge, når du/i

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

NR.02 Februar 2011 37.ÅRGANG

NR.02 Februar 2011 37.ÅRGANG NR.02 Februar 2011 37.ÅRGANG foto: Lars Petersen Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset Dagsorden: Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset 1. Valg af dirigent Formanden foreslår: Carsten Madsen. Valgt. Valg af referent. Formanden

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

NR.10 November 2008 34.ÅRGANG

NR.10 November 2008 34.ÅRGANG NR.10 November 2008 34.ÅRGANG Foto: Frost Foto: Bernt Kjær Foto: Frost Bestyrelsen Formand Bent Damsbo Fasanvej 2 (A 37) 5620 Glamsbjerg Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk Næstformand Ivan Frost Nyvang

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nu venter vi bare på foråret og en ny sejlsæson 2013

Nu venter vi bare på foråret og en ny sejlsæson 2013 foto. Lars NR. 1 FEBRUAR 2013 39. ÅRGANG Nu venter vi bare på foråret og en ny sejlsæson 2013 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Assens Sejlklub. NR.8 Oktober 2009 35.ÅRGANG. Foto: Reila Frost. Foto: Frost

Assens Sejlklub. NR.8 Oktober 2009 35.ÅRGANG. Foto: Reila Frost. Foto: Frost Assens Sejlklub NR.8 Oktober 2009 35.ÅRGANG Foto: Reila Frost Foto: Frost Bestyrelsen Formand ( A37) Bent Damsbo Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk 2009 PSU (E 38) Praktisk sejlads Udvalg Kirsten Steensgård

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

NR. 3 APRIL 2015 41. ÅRGANG. Foto: Alex J. R. Inden længe går den nye sejlsæson i gang. Husk standerhejsning 2. maj 2015 kl. 10.

NR. 3 APRIL 2015 41. ÅRGANG. Foto: Alex J. R. Inden længe går den nye sejlsæson i gang. Husk standerhejsning 2. maj 2015 kl. 10. NR. 3 APRIL 2015 41. ÅRGANG Foto: Alex J. R. Inden længe går den nye sejlsæson i gang. Husk standerhejsning 2. maj 2015 kl. 10. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest.

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Nørresundby Sejlklub B-M-Møde D: 17-08-15 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Steen, Lars, Ingolf. 1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Vi

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Det går den rigtige vej!

Det går den rigtige vej! Nr1. 20 Årgang Februar 2016 Det går den rigtige vej! Nu skal kanonen snart bruges igen. Tursejlernyt : Udgiver Assens Tursejlerklub Næsvej 16. 5610 Assens Redaktionen. Peer Find Jensen. Tlf.21479603 E.Mail:peerfindjensen@godmail.dk

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere