Assens Sejlklub Sæsonen er slut. NR. 1 Januar ÅRGANG. Foto: Frost. Foto: Lotte. Foto: Frost

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Assens Sejlklub 1908-2008. Sæsonen er slut. NR. 1 Januar 2008 34.ÅRGANG. Foto: Frost. Foto: Lotte. Foto: Frost"

Transkript

1 Assens Sejlklub NR. 1 Januar ÅRGANG Foto: Frost Foto: Lotte Foto: Frost Sæsonen er slut

2 Formand Bent Damsbo (A 37) Fasanvej Glamsbjerg Tlf Bestyrelsen PSU Praktisk Sejlads Udvalg Kirsten Steensgård Skovbrynet Assens-- Tlf Næstformand Ivan Frost (E50) Nyvang Assens Tlf Kasserer Jette Fette (H67) Højrupvej Glamsbjerg Tlf Sekretær Kirsten Hasseltoft Larsen Drejet 2, Torøhuse (G 36) 5610 Assens Tlf KU Kapsejladsudvalget Erik Kulavig (F ) Damgade Assens ASA Aktivitetsudvalget Lizzi Plauborg, Nygade Assens Tlf Materialeforvalter Hans Kristian Mors Årøvænget 10 (E ) 5610 Assens Tlf Jubilæumsudvalget Lotte Vestergaard (F28) Lundagervej Assens Tlf Ungdomsudvalget Marc Hindse Præstevænget 5610 Assens tlf

3 Indholdsfortegnelse Nyt fra PSU Side 5 Foredrag Kaj N ordal Side 6 Svømning / Spiseaften Side 7 Nyt fra Lotte Side 9 Sejlsyning Gør det Selv Side 11 Med Bifrost i Skærgaarden Side 12 Referat fra Gen eralforsamlingen Side 17 Lørdags kaffe Side 18 På sejlklubben s bestyrelsesmøder h ar vi et punkt, der he dder siden sidst. H vis jeg overfører be grebet hertil, er der en del at skrive om jeg vil nøjes med det vigtigste. Den 17. novem ber var der standersænkning og generalforsamling med mulighed for efterfølgende at få stillet sult og tørst. Generalforsamlingen foregik som sædvanlig i fred og fordragelighed og i år i modsæ tning til de seneste to år - uden vedtægtsændringer. Sejlklubben har en god økonomi og et stigen de medlemstal og er således også på den måde klædt godt på til jubilæumsåret. Sidste år var ge neralforsamlingen n ødt til at nedlægge J U, da der på det tidspunkt ikke var tilslutning til juniorarbejdet. I år var vi heldigvis i den stik modsatte s ituation, Assens Sejlklub har atter et velfungerende juniorudvalg. Se i øvrigt refe rat af generalforsamlingen et andet sted i bladet. På decemberm ødet har bestyrelsen vedtaget, at standerh ejsning fremover bliver den første lørda g i maj og standersænkning den anden lørdag i november. I 2008 fastholdes dog de tidligere udmeldtedatoer nemlig d. 19. april og 15. november. På mødet i dec ember skal bestyrelse n udpege bestyrelse smedlemmer til Asse ns Sejlklubs Ungdo msfond, iuligeårtremedlemmer.prebenhansenogpermeinertblevgenudpegetog dennyvalgteformandfor JU, Marc Hintze blev udpeget som nyt medlem. Preben Hansen blev desuden udpeg et til fortsat at repræ sentere sejlklubben i Assens Søsportscen ters bestyrelse. Sidst men ikke mindst vigtigt kan je g oplyse, hvad der n aturligvis også omta les et andet sted i b ladet, at Ivan Frost indtil videre er ansvarshavenderedaktør for klubbladet, hvilket jeg er utrolig glad for bådeat den post er besat, og at den er besat med Ivan. Allersidst - i skivende stund er Asse ns Kommune ved at lægge fjernvarme ind i klubhuset, så vi ikke længere risikerer at komme til et ko ldt hus på grund af, at det gamle oliefyr er brudt sammen. Med disse ord ønskes alle i Assens Sejlklub et rigtig godt nytår et godt, aktivt og fornøjeligt jubilæumsår. Bent Damsbo. Næste deadline er 12 januar Forsiden.: Masteskuret er fyldt op, men lidt mere orden kunne give plads til flere. Lotte's billede af Standersænkning. Anna Møll er slæb es i h avn af havkatten. Siden Sidst.: 3.

4 Assens Trælast Srd.Ringvej 25. tlf Syning af kalecher, bompresenninger, hynder m.m Alt ireparation: Fra dag til dag. Riggerværksted: Valsning, taluritpres, tov-wiresplejsning. Rulleanlæg: Furlex, Harken, Plastimo. Forhandling af MP-sejl. Fyns Sejlservice V/ Jan Rosing Havnegade 19 H 5600 Faaborg Telf Jensby Radio & TV Østergade Assens Østergade Assens Tlf Køb professionel maling direkte hos: Østergade 89, 5610 Assens Tlf Åben 9-17, lørdage Bred Entreprenøren Aps Gl. Assensvej 12 Bred 5492 Vissenbjerg Tlf Bil KLOAK: Reperation samt nyanlæg BELÆGNING: Fliser, terasser m.m. GARTNERARBEJDE: Græsplæner samt hækplantning m.m RENDEGRAVER/MINI- GRAVER m/fører udlejes. 4. FREDERIK IX S TONE GRILL C AFE & RESTAURANT ØSTERGADE ASSENS Tlf

5 Praktisk Sejlads Udvalget Foreløbig plan for 2008 Tirsdag d. 4. december holdt de nye medlemmer af PSU-udvalget (Frits Duus og Kirsten Steensgaard) møde med den afgående formand for udvalget (John Rosengaard Svendsen) for at få overdraget arkiverne og for at få lagt de indledende planer for den kommende sæson. Benny Rasmussen (udvalgets nye næstformand, som blev valgt med applaus på generalforsamlingen) havde meldt afbud p.g.a. forkølelse (han var bange for at smitte os andre, men jeg blev nu forkølet alligevel). Følgende blev aftalt: Frits går i gang med at arrangere speed-bådskort kursus, som skal være en weekend så langt henne på foråret, at det er til at holde ud at være på vandet. Vi aftalte prisen til at være 1100 kr. for medlemmer og 1400 kr. for ikke medlemmer. Eventuelt interesserede bedes hurtigst muligt henvende sig til Frits Duus, tlf eller Deltagere optages på holdet efter først til mølle-princippet. Vi aftalte desuden at overveje et par teoriaftner i løbet af forsæsonen; det skal selvfølgelig koordineres med klubbens øvrige vinter-planer. Nærmere om dette i næste nummer af klubbladet. Vi er igen i år indstillet på at arrangere sejlads for mindre rutinerede sejlere under kyndig støtte af garvede sejlere. Ved disse sejladser vil deltagerne blandt andet få vejledning i justering af rig og i trimning af sejl, og i det omfang vejr og vind passer, vil vi arrangere forskellige praktiske øvelser på vandet. Sejladserne tænkes som tidligere afholdt tirsdag aftner, og vi regner med at gå i gang i begyndelsen af maj. Frits tager kontakt til potentielle garvede sejlere, som har lyst til at bidrage med tid og gode råd. Nærmere program følger, men hvis du føler, at gode råd om optimering af din sejlads er noget for dig, såreserver allerede nu tirsdage fra ca i maj og juni måned. Kirsten Steensgaard Ny redaktør på klubbladet. Mit navn er Ivan Frost, har været i Assens i mange år, mange kender mig sikkert. Forgast for langturssejlerne på Fyn. Sejler til daglig i Ballad 179 Bifrost og som gast i Safiren Woodstock. Det meste af året sejler jeg også med MHV 817 fra Assens. Jeg har foreløbig overtaget jobbet, så bladet køre videre, men vi skulle gerne have en der vil overtage jobbet. Er der en som vil prøve sine evner som journalist, så er her en chance. Vi skulle gerne have nogen af medlemmerne til at sende noget ind fra deres sejlture med lidt om: hvor de var, hvad de så, og hvordan var havnen, var der noget at opleve i den havn/by i var i samt nogle digitale billeder i så høj opløsning som muligt. Jeg vil hjælpe med at sætte det op, hvis det er nødvendigt rette det til, så det passer ind i bladet.. Det vil så blive bragt i det tempo, der er plads i bladet til. Skriv helst i Word 2003 format. 5.

6 Foredrag Kaj Nordal Fortæller om sin tur til Sortehavet Torsdag 14. februar kl Kaj Nordal vil fortælle om sin tur fra Nyborg ad Rhinen og Donau til Sortehavet. BelgradTulcea Den tur han sejlede i Han vil også fortælle lidt om forberedelserne, og om turens økonomi." ASA I samarbejde med Langturssejlerne 6..

7 ASA Svømning vinter/forår 2008 Svømningen er godt i gang, og vi forsætter i det nye år. Skulle du have misset nogle af datoerne følger her tiderne for det nye år: Vi starter søndag den 6. januar 2008 fra kl Derefter vil der være svømning hver søndag fra Til og med 9. marts 2008 Der er stadig plads til dig og din familie, så mød op til en Forfriskende svømmetur og en snak om hvad det nye år måske bringer. Så husk opstart af svømning igen 6. januar 2008 kl Spiseaften Har du lyst til at mødes med andre klub-medlemmer? Har du lyst til at få en snak om sidste års strabadser eller sjove oplevelser? Hvordan bliver det nye år? Hvad vil der ske i det kommende jubilæumsår? Ja, alt dette kan du måske få svar på, hvis du møder op Mandag den 14. Januar 2008 kl Vi afholder spiseaften, hvor du, for kr. 50,- kan få almindelig dansk mad inkl. en øl eller vand. Tilmeldingsfristen er den 11. Januar 2008, og kan foregå enten til Kirsten på tlf eller Lizzi på tlf Måske du har noget, du ønsker at dele med andre. Så mød op og lad os få en hyggelig aften. ASA 7.

8 Schreiners Bøger og papir Søndergade Glamsbjerg Østergade Assens Assens Damgade 12, 5610 Assens Tlf Kiosken er altid et besøg værd Åbent hver dag fra 7.30 Morgenbrød bestilles inden kl Lone & Børge Knudsen Næsvej Assens Tlf

9 Iettidligerenummerafklubbladetefterlystejubilæumsudvalgetflerejubilarertilnæste år. Jeg fik nogle henvendelser om klubhuset og standermasten som begge fylder 30 år i Her er et billede af de 2 jubilarer taget efter at standeren var taget ned for denne sæson. Måske er der blandt de fremmødte medlemmer også nogle der har været medlem af klubben i et rundt årstal så der faktisk er endnu flere jubilarer. Desværre gik der data tabt da klubben for mange år siden skulle på computer så der findes ikke noget register over hvor mange år vi har været medlem af sejlklubben. Lotte Forklaring af begrebet: Reservation af klubhuset. På omslaget i klubbladet kan man læse at hos mig kan (skal) man reservere klubhuset hvis man vil være sikker på at det er ledigt til ens arrangement. Reservation handler udelukkende om klubaktiviteter som fester, foredrag og hvad der ellers kan forekomme af arrangementer i sejlklub-regi. Desværre lejes klubhuset ikke ud til private fester som jeg af og til får en henvendelse om. Her kan jeg henvise til Søsportscentret hvor man som medlem af Assens Sejlklub kan leje sig ind til en yderst favorabel pris. Lotte 9.

10 Gør Det Selv! Lørdag 26. januar 2008 kl til Der er også alm. Lørdag's åben Bente Frost viser hvad man selv kan sy, Med en alm. Pfaff symaskine reparer på dine sejl og spray hood mm. (nytforligtilrullestag,repstorsejl,vindueisprayhood lynlås mm.) ASA I samarbejde med Langturssejlerne Vestfyns Tømrerforretning A/S Løimarksvej Assens - Tlf mobiltelf 10.

11 Lørdag d. 1. marts 2008 kl i klubhuset. Menu: Den obligate 3 retters hvor torsk indgår. Gå-hjem mad. Pris: 125 kr. pr deltager Øl, snaps og andet drikkelse kan købes til favorable priser. NB: Årets traditionsrige, legendariske, velfortjente, kulinariske, maskuline, arrangement for klubbens rigtige mænd og dem der ligner nærmer sig med hastige skridt. Igen i år dækker vi bordet pænt op og servere veltillavet lækker torsk med hele svineriet. Tilmelding og betaling: Senest lørdag d. 23 februar.til køkkenholdet eller ved lørdagsåbent i klubhuset Køkkenhold: Arne Pedersen, Drejervænget 5, 5610 Assens, tlf Knud Andersen, Åbjergvej 3, 5464 Brenderup, tlf Karl Erik Havndrup, Aborgvej 42, 5610 Assens, tlf Peer Madsen, Bakkevej 16, 5620 Glamsbjerg, tlf Carsten Madsen, Viesøvej 8, 5610 Assens, tlf Jens Engstrøm, Blomstervænget 26, 5610 Assens, tlf

12 Fra Simrishamn på kurs 020º i fin sommersol mod Hällvik kunne vi se de 2 store radiomaster. Vi er ikke i tvivl om hvor vi skal hen, med de grønne bøjer til styrbord. Hä llevik er en fin havn med flotte stenmoler. En lille bro forbinder de 2 moler med hinanden, og man ligger ved flydebroer med bomme, som svenskerne siger, det er en praktisk ting. Vi søgte ind i bunden, og der var en plads med god udsigt. Her er gratis bad og strøm, som hører med i havnepengene. Der er 2 fiskeforretninger med restaurant. Her kommer mange sommergæster, og skal man have brød her, er det når de åbner, ellers må man til købmanden. Det er en lille butik, men udvalget er godt, og mod gebyr kan man få lidt penge på sit visakort. Områ det har en fin strand, og stier der føre over til Nogersund. Her fra passerer man en stor campingplads, vandland og fodboldbaner, og hvis man er godt cyklende, er der kun 6 km til Hörvik den næste havn. Vi blev i Hällevik, hvor vi gik tur i byen og cyklede rundt i omegnen, mens vi ventede på, at besætningen skulle komme. Hällaryds Skærgården Med alle vel ombord sejlede vi mod Hällaryds Skærgå rden. Vejret var friskt og en enkelt regnbyge slap vi heller ikke for, men det var spændende at se hvordan denne skærgård var. Vi havde købt et hæfte i Simrishamm Natur och Gä sthamner i Blekinge Skærgården. Her var mange oplysninger om ankerpladser, havne og fortællinger om områderne vi kom igennem. Men den var på svensk, så den skulle læses langsomt og måske 2 gange. Den svenske krydserklub har mange gode oplysninger om skærgården som står i hæftet. Karingbergsu er et flot udsigtspunkt. Her er fortøjningsøjer i klippen, så det er ikke noget 12.

13 problem at fortøje, men klippen er stejl, og i fugtigt vejr er den glat. Men her er en pragtfuld udsigt, når man kommer helt op. Hvis man ikke er så modig, kan man sejle lidt længere ind til Grasvik, eller Bruksvik, der er også 4 marinaer indenfor nogle mil. Skulle man hellere have lyst til øerne, så er der et udsøgt område mod syd. Her er mange muligheder, og med bogen i hånden og de tegninger og kortudsnit der findes her, er valgmulighederne mange. Tjärö. Øen ligger på vej op til Gurövik. Vi havde læst, at det var en anderledes ø, men for os er de alle anderledes. Vi sejlede op på vestsiden for at finde en ankerplads, passerede et sted hvor en lille færge kunne lægge til. Lidt efter skulle vi passere en sten i vandet, og efter elektronisk søkort skulle den ligge til styrbord, men den var til bagbord, så nu holdt vi mere udkik, når vi var uden for de afmærkede ruter. 100m længere fremme fandt vi ind til klippen, fik fortøjet med hæk- ankeret godt ude. Her var fint, man kunne se, at der var andre der havde været her før os. En gåtur på øen var interessant, her var lavet plads til kajakroer, hvor der kunne slås telt op, og der var grillplads. På modsat side af øen var der en bro og en slags feriekoloni. Det eneste køretøj på øen var en traktor, og på vejen tilbage fandt vi en campingplads som var tom, så vi lånte toilettet. Da vi skulle spise foregik det ned om læ, da alt var vådt. Vi hørte en del støj, så op og kikke, og nu lå der 3 svenske både lige så tæt som i en havn ved side af os. De hilste pænt og gik i land med deres grilludstyr og klapstole, så vi var ikke mere alene i den svenske natur. Vi var lige gået til køjs, da det sagde bum, så op og kikke efter, det var en sten der rørte siden af kølen. Vi forhalede så natten blev rolig. Området ind til Tjärö byder på mange flere muligheder, hvis man ser på kort og skitserne i bogen, hvor også div. sten er markeret. Rönnebyskærgården Vejen ud gik langs med Gyön nord om Kajsk ned til den afmærkede rute. Vi bevægede os nu mod skærgården ved indsejlingen til Rønneby. Man bør bruge nogle dage her, for der er gode ankerpladser og marinaer. 13.

14 Karlskrona Vi havde det mål at besøge Karlskrona. Her havde jeg engang i 1995 besøgt orlogsværftet, og det gamle marinemuseum. Nu ville jeg gerne se byen igen og det nye museum. Det er en fin sejlads ind i skærgården ved Karlskrona. Broen åbner næsten med det samme og afmærkningen er god. Godnat tårnet er et fint mærke at styre efter. Man bør nok se lidt på, hvilken marina der skal vælges. De ligger ikke langt fra byen, men der er forskel i prisen og på hvor meget støj man kan lide. Vi valgte den store som de fleste, her er ikke langt til byen, men der er meget trafikstøj, til gengæld lå der en tankstation med diesel 2 kr billiger end alle de andre havne vi havde været i. Museet var en oplevelse, og der er meget historie i byen, og her kan man godt få et par dage til at gå. Vi var ikke de eneste langturssejlere, og vi fik snakket med et par stykker. Den ene havde sendt konen hjem, det var det dårlige vejr der fik skylden. Karlskrona skærgården måtte vente til næste gang, for vores besætning skulle tilbage til deres bil. De er arbejdsramte, og vi skulle jo overtage børnene, så vi vendte skuden og sejlede vestpå igen. Saltama. Anduvningen nord om Saltama er meget snæver. Her er enten meget smalt eller også fyldt med skær. Dette måtte vi sande ved indsejlingen fra øst, her fandt vi den sten som var vist i kortet som en lille prik, heldigvis med meget lav fart. Det er et kønt område med kønne små sommerhuse. Her på østsiden er der ankerpla dser, men dem på vestsiden er næsten ikke til at komme ind til, for der er ikke meget plads. Da vi kom fri af revet ved Stickelön, mødte vi en svensk motorbåd, som lå for anker. Han havde motorproblemer, og bad om at blive slæbt ind til en bro omme på østsiden, nå så måtte vi tilbage af samme vej som vi var kommet fra. Vi fik ryddet cockpittet, vendt rundt og tog slæbelinen ombord, han tog sit anker op og så gik det der ind af. Han var i kort snor, for der var jo ikke så meget plads til siden. Alt gik godt, vi svingede rundt og smed ham af. Han kunne selv drive ind til broen, og vi ville sejle videre, men der blev råbt på os, så rundt igen her er noget til damerne! som tak for hjælpen. Der blev kastet et sammenfoldet papir ombord, vi kastede nogle dåseøl over til dem, for de trængte nok til noget at styrke dem på. Vi vinkede farvel og sejlede endnu en gang igennem det smalle farvand, tilbage på ruten. Vi skulle se hvad der var i papiret, 500 skr. det var meget flot, det blev til en middag da vi kom i havn. 14.

15 Tärnö Med tungen lige i munden gik det ned mod Tärnö. Vi havde bestemt os for Märaberget der er et naturområde med en flot udsigt over hele området. Det var engang et militært anlæg, er nu støbt til, så før 1997 var der ikke mange danskere, der måtte komme her. Man ligger til ved en bro, som naturforeningen ejer og den kan bruges gratis. Der er fortøjningsbøjer agter og ca 2 m vand. Den svenske krydserklub har en bøje på lidt dybere vand 3 m, på land er der en fin grill plads og vand, men kun gammeldags das. Hvis man har lyst, kan man gå til Kåsakroken ca.1 km, der er en havn og en butik, her kommer også en turistbåd fra Karlshamn. Sejladsen mellem øerne ind og ud kræver en del opmærksomhed, men ellers ingen problemer, og der er meget fin læ, hvilket man opdager, når man stikker næsen ud igen. Hanö Man kan ikke have været i Blekinge skærgården uden at besøge Hanö som er meget speciel. En hyggelig ø med en spændende natur. Havnen kan være urolig. Hvis man ikke ligger langskibs, skal der hækanker ud, og det er ikke altid godt. Der er toiletter, bad og en lille biks, men nok ikke et godt sted at blæse inde. Der kommer en færge flere gange om dagen. Havnen kan være fyldt helt op på de gode dage. Åhus På hjemturen besøgte vi Åhus mest af nysgerrighed. Den ligger derover, hvor man ikke rigtig kommer. En pæn by med en lang havn, som ender til styrbord i en stribe værtshuse, men efter midnat var der ro. Stor supermarked, bager og bank. Vi lå på modsat side i sejlklubben, med nye flydebroer, godt sted. Men der er en god gå tur til byen, hvis man ikke lige vil låne robåden, så var det kun over åen. Bifrost 15.

16 Assens Sejlklub. Generalforsamling 17. november Dirigent: Bestyrelsen foreslår Benny Rasmussen Benny vælges uden modkandidat. 2. Formandens beretning. Bent Damsbo kommer i sin beretning ind på følgende emner: Juniorafdelingen er kommet i gang igen og den nye bestyrelse er kommet godt i gang. Jubilæumsudvalget arbejder støt og roligt, og programmet kommer ud i januar. PSU har fået tirsdagssejladserne i gang igen. Klubben har udarbejdet nye sikkerhedsregler for brug af klubbens motorbåde. De off. toiletter sættes i stand. Trafikplanen for næs er blevet sat på stand by indtil der er lagt en samlet plan for hele næs området. Kommunen laver forsøgsbump ud for grillen og ved affaldsskuret for at nedsætte farten når folk kører i bil på Næs området. Klubben har indført rygeforbud. Formandens beretning godkendt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt forelæggelse af budget for det kommende år. Regnskabet godkendes uden bemærkninger. 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr: Bestyrelsen foreslår følgende kontingentstigninger: 10 kr. over hele linien. Forslaget vedtages. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag, herunder eventuel godkendelse af nye udvalg: Juniorudvalget godkendes. Forslag fra plimsollerne: Plimsollerne vil gerne indstille til bestyrelsen at de gamle datoer for standerhejsning og standersænkning vender tilbage med begrundelse i at dem som skal tage standermasten ind og ud får bedre vilkår at arbejde med tingene i. Efter en del snak frem og tilbage besluttes det at den nye bestyrelse tager det op til overvejelse. På grund af jubilæumsåret kan det først få virkning fra Valg af formand (kun lige år). 7. Valg af sekretær (kun lige år) og suppleant for sekretær. (kun lige år). 8. Valg af næstformand: Ivan Frost vælges. 16.

17 9. Valg af kasserer og suppleant for kasserer: Jette Fette vælges og Jens Engstrøm vælges som suppleant. 10. Godkendelse, eventuelt valg af formænd for specialudvalg: JU indstiller Marc Hintze som formand og han bliver valgt. KU indstiller Erik Kulavig som formand og han bliver valgt. 11. Godkendelse, eventuelt valg af næstformænd til punkt 10: JU indstiller Ole Stackelhaus som næstformand og han bliver valgt KU indstiller Per Rasmussen som næstformand og han bliver valgt. 12. Valg af formænd for generelle udvalg: ASA indstiller Lizzi Plauborg som formand og hun bliver valgt. PSU indstiller Kirsten Steensgaard som formand og hun bliver valgt Jubilæumsudvalget indstiller Lotte Vestergaard som formand, og hun bliver valgt. Materiale udvalget indstiller Hans Christian Mors som forman,d og han bliver valgt. 13. Valg af næstformænd til punkt 12: ASA indstiller Conny Hansen som næstformand og hun bliver valgt. Jubilæumsudvalget indstiller Bjarne Eriksen som næstformand og han bliver valgt. Materialeudvalget indstiller Arne Plauborg som næstformand og han bliver valgt. PSU indstiller Benny Rasmussen, og han bliver valgt 14. Valg af 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant (for 2 år ifølge nye vedtægter): Bestyrelsen foreslår de nuværende revisorer Ole Gundersen og Jacob Tinglev, og de vælges begge. Bestyrelsen foreslår John Svendsen som suppleant, og han vælges. 15. Eventuelt: Lotte Vestergård får overrakt Humlepokalen for sit store engagement i sejlklubben, og modtager udover pokalen en kasse prins Christian. Bent takker de afgående bestyrelsesmedlemmer Niels Erik Jensen, Bernt Kjær, Preben Hansen, John Svendsen og Frede Jensen og uddeler vingave til de, som er til stede. Lotte Vestergaard takkes for sit store arbejde med klubbladet. Lene takkes for sit arbejde med klubbladet. Dirigenten takker for god ro og orden. Bent Damsbo Benny Rasmussen 17.

18 Husk at der er LØRDAGSKAFFE i KLUBHUSET Med En God kop Kaffe En håndmad eller et stykke kage Og En hyggelig sømandssnak de fleste lørdage indtil påske fra kl Første lørdagskaffe er 5. januar. Alle er velkomne så hvis du ikke har været til lørdagskaffe før, så giv det en chance i Det plejer at være gevaldig hyggeligt, og så kan du jo lige benytte lejligheden til at checke, at din båd er OK. Der er fortsat lørdage, hvor vi mangler frivillige på kaffebrygger-holdet. Hvis du har lyst til at påtage dig opgaven en enkelt lørdag, så skriv dig på listen i klubhuset. Nærmere information fås hos Kirsten Steensgaard, , eller 18.

19 NYTTIGE OPLYSNINGER Klubhusbestyrere: Lizzi og Arne Plauborg, Nygade 17, 5610 Assens Tlf Adresseændringer og indmeldelse: Jette Fette, Tilknyttet sejlklubben: Juniorafdeling/optimistsejlads: Marc Hintze, tlf Plimsollerne: Niels Julsrud, Berildsvej 42, 5610 Assens, tlf (G 63). Mandagsholdet: Navigationsundervisning: Handicapmåler: Speedbådskørekort: Arne Pedersen, Drejervænget 5, 5610 Assens, tlf Esben M. Strandvig. Tlf Bjarne Simonsen. Tlf Frits Duus. tlf Liftførere AS=Assens Sejlklub TS=Tursejlerne Benny Rasmussen AS ( kontaktperson ) Jens Nicolaisen AS mobil Eigil Jensen AS Jørgen Elmer TS Reservation af klubhus: Lotte Vestergaard Klubhusets telefon: Sejlklubbens adresse: Næsvej 25, 5610 Assens Hjemmeside: Links: Redaktion af klubblad Ivan Frost Nyvang 13, Turup 5610 Assens 19.

20 Afs. Assens Sejlklub c/o Jette Fette Højrupvej Glamsbjerg Returneres ved varig adresseændring

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere

Assens Sejlklub. NR.01 januar 2011 37.ÅRGANG. foto: Henrik

Assens Sejlklub. NR.01 januar 2011 37.ÅRGANG. foto: Henrik Assens Sejlklub NR.01 januar 2011 37.ÅRGANG foto: Henrik Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nu venter vi bare på foråret og en ny sejlsæson 2013

Nu venter vi bare på foråret og en ny sejlsæson 2013 foto. Lars NR. 1 FEBRUAR 2013 39. ÅRGANG Nu venter vi bare på foråret og en ny sejlsæson 2013 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne

Læs mere

Assens Sejlklub. NR.8 Oktober 2009 35.ÅRGANG. Foto: Reila Frost. Foto: Frost

Assens Sejlklub. NR.8 Oktober 2009 35.ÅRGANG. Foto: Reila Frost. Foto: Frost Assens Sejlklub NR.8 Oktober 2009 35.ÅRGANG Foto: Reila Frost Foto: Frost Bestyrelsen Formand ( A37) Bent Damsbo Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk 2009 PSU (E 38) Praktisk sejlads Udvalg Kirsten Steensgård

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

NR.7 September 2012 38.ÅRGANG

NR.7 September 2012 38.ÅRGANG NR.7 September 2012 38.ÅRGANG foto. Lars Formand ( G 17) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 hlp@veller.dk Næstformand ( C 39) Ejgil Jensen Tlf. 64 47 19 63 ejgil kirsten@mail.dk Kasserer (E 18 ) Hans Kristian

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NR.4 maj 2012 38.ÅRGANG

NR.4 maj 2012 38.ÅRGANG NR.4 maj 2012 38.ÅRGANG Skoleskibet Danmark i Assens foto. frost Formand ( G 17) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 hlp@veller.dk Næstformand ( C 39) Ejgil Jensen Tlf. 64 47 19 63 ejgil kirsten@mail.dk Kasserer

Læs mere

foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig!

foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig! foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig! Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Assens Sejlklub. NR.7 August 2010 36.ÅRGANG. foto: frost

Assens Sejlklub. NR.7 August 2010 36.ÅRGANG. foto: frost Assens Sejlklub NR.7 August 2010 36.ÅRGANG foto: frost Bestyrelsen Formand ( A37) Bent Damsbo Tlf. 6472 3392 bent.damsbo@dadlnet.dk 2010 Kursus udvalget (A 17) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

foto. Lars Foto: Alex J. R. Læs om Sophia s sejltur til Sverige gennem Götakanalen inde i bladet

foto. Lars Foto: Alex J. R. Læs om Sophia s sejltur til Sverige gennem Götakanalen inde i bladet foto. Lars NR. 1 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG Foto: Alex J. R. Læs om Sophia s sejltur til Sverige gennem Götakanalen inde i bladet Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere