Cykelplan for Odsherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelplan for Odsherred"

Transkript

1 Cyelplan for Odsherred Udarbejdet for Odsherred Turistråd og Odsherred ommune November 2006 af Jens Eri Larsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Esisterende infrastrutur 3 2. Trafiale og turistmæssige behov 5 3. Forslag til cyelplan Nationale cyelruter Regionale cyelruter Loale cyelruter Cyelort og servicefaciliteter Prioritering og handlingsplan 15 Bilag 1: Projetets baggrund 17 Bilag 2: Definitioner 18 Bilag 3: Betingelser for nationale cyelruter 19 Bilag 4: Esterne støttemuligheder 20 Bilag 5: fmærning af cyelruter 21 Bilag 6: ort over forslagene i Cyelplan Odsherred. 22 2

3 Cyelplan for Odsherred De 3 ommuner, Nyøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm bliver i 2007 til Odsherred ommune. Sammen med Odsherred Turistråd har ommunerne igangsat arbejdet med en cyelplan for at sabe et overbli over esisterende og mulige fremtidige cyelstier og cyelruter. Det vil tillige indgå i grundlaget for planlægning og prioritering af de fremtidige investeringer for stier. Hensigten med cyelplanen er at fremme udvilingen i Odsherred, så egnen bliver et endnu mere attrativt område for cylister i fremtiden. Det gælder for såvel borgere som sommerhusbeboere samt turister og besøgende. Se nærmere om projetets baggrund og deltagere i bilag Esisterende infrastrutur Nationale cyelruter: N2 Odden Nyøbing Sj. Rørvig N7 Odden Højby - Vig - revinge Regionale cyelruter: R 40 Fjordstien: Rørvig Nyøbing Sj. ongsøre Næbbe Loale cyelruter: Sejerø Bugt Stien Urosestien Lammefjordsstien Stier langs veje Større veje: delvis langs rute 21 langs vejen Nyøbing - Rørvig (også nævnt nedenstående) Mindre veje: Nyøbing - Rørvig ommune: : Rørvigvej (Vestlyngvej/Odsherredvej til Rørvig - delvis langs amtsvej) B: Østerlyngvej (del af N2) C: Egebjergvej (del af N2 og R40) Trundholm ommune: D: Fra Højby mod Stårup E: Fra Vig mod Jyderup Sov Dragsholm ommune: F: Esterhøjvej mellem snæs og Høve by : Valleildevej fra Solegade til Valleilde by (Hørve - Valleilde) H: Rådhusvej mellem delers llé (Fårevejle Stationsby) og snæs station I: Rødhøj fra snæs til revinge J: Engelstrupvej fra revinge til Herrestrup. : Høve Stræde ved Høve strand (egl. antbane) H, I og J giver et nogenlunde sammenhængende forløb fra udanten af Fårevejle Stationsby til Herrestrup. - er vist på ortet i bilag 6. ommunale cyelstier i eget tracé Ud fra stifortegnelser i de 3 ommuner nævnes de længere stier: 3

4 Nyøbing - Rørvig: L1: Hospitalsstien (rønnehavestræde - mtshospitalet) 1 m L2: Plejerstien (parallelt med Hospitalsstien) 1 m M: Solestien ved Loemosevej - Nørrevangsvej 1,85 m Jupitervej - Særbyvej (en del af ) 1,69 m Sti fra Nordstrandvej over Fanøvej til Rørvigvej. (en del af ) 2,5 m Højsandet vest - Dybesø 3,1 m (ie cyelegnet - un vandresti) Højsandet 1,8 m (ie cyelegnet - un vandresti). Trundholm: N: Sti nr. 6: 1,3 m Egebjerg til Fjordstien O: Sti nr. 9: 1,9 m Nord for Ulerup Sov P: Sti nr. 12: 3 m Nord-syd mellem Jyderup Sov og Vig (Hønsinge-Jyderup) Q: Sti 11+13: 1,3 m nord-syd mellem Højby og Nyøbing Dragsholm: R: Sti 25: 1 m. Centerstien i snæs. Øvrige stier i den ommunale fortegnelse i åbent land er un for gående. Et par es.af dem, der er mindst 1 m: Sti 1: 1,1 m. Bjergesøstien Sti 20: 1 m. snæs mod Høve. Sti 33: 4,7 m. Fårevejle snæs. L-R er vist på ortet i bilag 6. Cyelort Cyelruter i Vestsjællands mt. 1: r. Har været genoptryt med mange fejl. Nyt ort udom sidst på sommeren 2006, men her er N2, R40 og meget mere glemt, så DCF og Odsherred Turistråd har besluttet ie at sælge ortet. Det er Østdans Turisme, som er ansvarlig for disse fejlagtige optry af cyelortet. Cyelort Odsherred & Holbæ Regionen. 1: r. (der sælges ca st. om året. Restoplag fra Holbæ sælges nu indtil ny udgave udarbejdes i 2008). Friluftsnet Nordvest. ratis ort med 21 shelterpladser, incl. cyelruter. Lammefjordsstien. ratis ortfolder. ortsala ie angivet. Fjordstien 1 ongsøre - Rørvig. ratis ortfolder. ortsala 1: Til afløsning af amternes ort er på initiativ af Dans Cylist Forbund og Cycling Denmar planlagt en ræe udgivelser. ortguiden med Vestsjælland planlægges at udomme 1. maj se ap. 4. Overnatningsfaciliteter: Overnatning i det fri med 850 teltpladser, heraf 15 i Odsherred.. Friluftsnet Nordvest med 21 shelterpladser, heraf 12 i Odsherred. Camping Danmar med ca. 500 campingpladser, heraf 8 i Odsherred. Danhostel (vandrerhjem) : Nyøbing Sj., Holbæ, Hjembæ, alundborg. B&B Hoteller og roer. Odsherredbanen Vigtig supplement til cyeltransport gør ræevidden større og brugen af cyel større. Toget stopper i Nyøbing Sj., Højby, Svinninge, Vig, revinge, snæs, Fårevejle Stationsby og Hørve. Udflugtscylister an bruge banen den ene vej (f.es. den vej, der er modvind!). Motorvejen/motortrafivejen/Rute 21 Forventes etableret Der er i projetet planlagt følgende rydsningsmuligheder for cyelruter (uddrag fra anlægsloven): 4

5 "Foruden de særende veje ved tilslutningsanlæggene påregnes følgende særende veje at blive ført under den nye rute 21: ommunevejene Søstrupvej, Ny Hagestedvej, Hageholmvej og Engelstrupvej samt den nuværende rute 21 nord for Herrestrup. Herudover påregnes etableret stipassager følgende steder: ved Mårsøvej, Præstebrovej, Øvejen, ved nordanal og Prejlerupvej. En endelig fastlæggelse af det loale vej- og stinet vil dog først se i detailprojeteringsfasen. Den nuværende hovedlandevej mellem Holbæ og Vig, der afløses af den nye rute 21, vil som led i projetet blive tilpasset den nye funtion som loalvej og cyelvej." Ifølge Niels Bay Smidt, som er projetleder er der efterfølgende set den ændring, at Mårsøvej bliver luet og derfor ie føres over R21. Vejen er en stor barriere i landsabet. Sti underføringer bør sires også ved Urosestien. Måse an anlægget give anledning til penge til trafisiring andre steder. Der har været nævnt en pris på 800 mio. r. for motortrafivejen og 8 mio. r. til trafisiring af opr. vej og tilhørende anlæg. 2. Trafiale og turistmæssige behov Cylister an deles op i 3 hovedategorier (se bilag 2 vedrørende definitioner): Feriecylister Disse gennemrydser området ved at færdes mellem færgehavnene på Odden, i Rørvig, alundborg og Holbæ eller ved at omme med tog til f.es. Nyøbing Sj. eller ved at omme sydfra ad N7. De overnatter efter behov i forhold til deres dagsmarcher, som ofte ligger på ca. 50 m og afhængigt af om de finder regionen interessant. I så fald vil de blive en estra nat og evt. cyle en rundtur i området. Udflugtscylister Her er tale om endagsture uden bagage med udgangspunt i helårs- eller sommerbolig (incl. camping). Da området rummer landets største sommerhusområder, er der stort potentiale i dette. Sådanne ture bør laves som rundture. Forslag unne være: Lammefjorden Rundt (esisterer), rundt om Sidinge Fjord, rundt om ongsøre Næbbe, Nae - Rørvig - Dybesø (esisterer). Et tæt net af cyelruter vil i øvrigt i sig selv lægge op til utallige rundtursmuligheder til forsellige formål og behov. Det ville også være godt med forbedrede cyelruter fra sommerhusområder til byerne snæs, Vig, Højby, Nyøbing, hvortil man unne cyle for at øbe ind, tage på café m.v. til afvesling fra strandlivet. Endvidere unne samme ruter benyttes af fastboende i disse byer til at omme til stranden. Hverdagscylister Solevejen er vigtigst, men øvrige adgangsveje til byerne og erhvervsområder sal også sires. En cyelrute mellem byerne inde i land unne have en multifuntion som bolig-arbejdssted rute, solevej, indøbsture og ben i udflugtsruter. Et esempel herpå er Lyngvejen mellem Højby og rute 21 ved Ellinge ohave. 5

6 3. Forslag til ny cyelplan Overordnet infrastrutur for feriecylister Det overordnede cyelnet udgøres af N2, der nordligst går vest øst, N7 der går fra Odden og syd midt ned gennem regionen og R40, der går nord-syd aller østligst, langs Isefjorden. Hvis N7 ryes ud mod vest til turistområdet i Sejerøbugten med de mange sommerboliger og gode strande, vil forløbet heraf blive mere direte, mere naturligt, mere attrativt. Desuden vil hele regionen så unne hænges op på en nordlig vest-øst (N2), en østlig nord-syd (R40), en vestlig nord-syd (N7) samt endelig en sydlig vest-øst (Lammefjordsstien). Herved unne der laves rundtursmulighed for dette overordnede netvær og flere flesible gennemcylingsmuligheder. Hvis forløbet af en national cyelrute sal ændres, sal amtet sende en ansøgning herom til Vejdiretoratet - se bilag 3. Ved Lumsås viser et gl. silt cylister mod Odden op på Oddenvej, mens det lille silt betyder at man sal fortsætte ligeud ad N2/7 (mod Odden). 3.1 Nationale cyelruter Forslag til omlægning af N7 - fra nord mod syd: Overby - Lumsås Det foreslås i højere grad at følge asfalterede veje i stedet for tidligere grusforløb gennem sommerhusområderne, som har været ritiserede af cylister. Man må også formode at en del feriecylister med oppaning vælger den farlige landevej frem for nuværende forløb af N2 og N7 af samme grund. Når man ommer fra Lumsås er der fatis i dag vejvisning for cylister th. mod Sjællands Odde op på den farlige Oddenvej med et større silt end det, som viser ligeud ad N2 og N7! Se foto. Vestsjællands mt har i forvejen omlagt andre stræninger af nationale cyelruter fra grus til asfalt, så det falder også i tråd hermed. (lternativt bør der asfalteres et spor langs disse sommerhusveje). Forslaget ræver anlæg af cyelstier langs statsvejen Oddenvej, 2 steder. Det ene sted er på nordsiden af vejen fra Sparøbmanden til l. Ebbeløevej. Et stye esisterer allerede som rest af gammel vej med fin asfalt. Dette svarer præcist til - et projet, der allerede er tegnet af Vejdiretoratet jf. rapport "Prioritering af cyelstier, Rute 21. Projet nr ". Der sal yderligere ses på selve rydsningen af landevejen, herunder opsættes tavler, som advarer mod rydsende cylister. Herefter an ommunevejen over Ebbeløe følges "gratis", men der bliver et stye mere før Lumsås, hvor sti er nødvendigt. Her sal der være dobbeltrettet sti på nordsiden af vejen. Men der er god plads i vejsiden her - muligvis plads på jord, som tilhører vejarealet. Disse stianlæg antages at være en statsopgave. Det foreslås at N2 følger med i øbet. Det gamle grusforløb reserveres til en ny vandreruten (Nave Nortrail) og en forlængelse af Sejerøbugtstien ligeledes. Herved an esisterende siltestandere og tavler benyttes med labels med nye rutenavne. 6

7 N7 Delstræning: Overby - Lumsås Overby - Løvevej Løvevej - l. Ebbeløevej Ebbeløevej - Lumsås Vejnavn eller vejforlaring Østervangsvej Bornholmsvej Stenager Hegnsvej Fællessovvej Sovbaevej Hedebovej Panterstien Løvevej Længde m 2,1 1,0 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 asfalt grus Vejstatus S Statsvej O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x20 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor). ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). 1 RS 2 RS 2 RL Nødvendig fysise tiltag i øvrigt Siltning er o indtil ryds Panterstien/ Løvevej. Dog mangler et enelt silt fra Hegnvej mod Stenager. Oddenvej 0,2 S 4 RS med pil Vejdiretoratets projet til 0,45 mio r. På arealet foreslås også rasteplads l. Ebbeløevej Oddenvej 4,8 S 2 RS I alt 9,9 13RS + 2RL 4 RS med bord-bæne Fin lille vej nlæg af dobbeltrettet sti på nordsiden. Forslag til omlægning af N7 : Lumsås - Høve Strand N7 foreslås at forlade N2 ved Troldstuerne (Jættestuer) før Stenstrup, hvor der er en niveaufri særing af rute 21. Herfra følges sommerhusveje sydpå, bl.a. den hyggelige asfalterede Treronervej. Fremme ved Ellinge Indhegning vælges en direte nord-sydgående vej gennem soven (denne har fatis betegnelsen solesti på sovortet) og videre på Lyngvejen. Der er her synenergi med et andet trafiprojet, idet Lyngvejen nu trafisaneres, så cylister an færdes mere siert og fredeligt. Om sommeren er her flere butier og restauranter at freventere. N7 Delstræning: Lumsås - Høve Strand Lumsås - Troldstuerne - Ellinge Indhegning Vejnavn eller vejforlaring Oddenvej Stenstrupvej Jættestuevej Lynggærdevej Treronervej Sovåsen Raelvej Enghave Ellinge Sovvej - Høve Strand Sovsti Længde m 3,2 0,4 1,4 1,5 0,5 0,3 0,4 0,8 1,6 asfalt grus / Vejstatus S Statsvej O off. sti ommunal privat fællesvej P privat el. S (SNS) fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Esist. tavler for N2 og N7 O 4 RS + 3 RL 4 RS + 2 RL 1 RL 2 RS 1 RS 2 RS + 1 RL Lyngvej snæs Lyngv. 5,0 4 RS I alt 15,1 17RS + 7RL Forslag til omlægning af N7 : Høve Strand - snæs - revinge Nødvendig fysise tiltag i øvrigt huller rep. nødv. huller rep. nødv Udbedring af sovsti/rydning ved indørsel. dvarselssilte vedr. cylister. Lyngvej i gang 7

8 Ved at omme denne vej, åbnes flere muligheder for at omme til nogen af landets bedste strande f.es. ved Høve Strand, hvor der også er camping- og teltplads. I Høve er trafiforholdene uoversuelige midt i byen, også for daglige cylister (bl.a. til Frisolen), men ved at vælge bagtrappen op til Høve an vi slippe udenom det værste ryds. En trafisanering i Høve er dog nødvendigt af hensyn til hverdagstrafien. Ruten fortsætter forbi Dyreparen. Denne er velegnet til et ophold på et par timer, som feriecylister unne finde på at foretage, mens Sommerland Sjælland (som N7 går forbi i dag) mere bruges til heldagsophold af andre turistgrupper. I snæs er der provianteringsmulighed og cyelsmed. Via Tolsager nås revinge (sti undtagen i snæs by) med forbindelse til oprindeligt forløb af N7. Forslaget bevirer, at N7 fjernes fra byerne Højby, Svinninge og Vig, men i stedet ommer sommerhusområdet med tilhørende service samt Høve og snæs med på ruten. Dommergårdsvej med flot udsigt over Sejerøbugten N7 Delstræning: Høve Strand - revinge Vejnavn eller vejforlaring - Høve Åsevangsvej Dommergårdsvej Møllestræde Høve Bygade Længde m 0,5 2,0 0,2 0,1 asfalt grus Vejstatus S Statsvej O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). 4 RS 4 RS 2 RS - snæs Esterhøjvej 3,2 2 RS - revinge Storegade 3,5 6 RS Rødhøj I alt 9,5 18 RS Samlet N7 34,5 48RS+9RL Nødvendig fysise tiltag i øvrigt Fantastis udsigt - finde plads til rastepl. med bord-bæne 3.2 Regionale cyelruter R 40 Fjordstien: Rørvig - Nyøbing Sj. På stræningen mellem Nae og Nyøbing Sj. i ruteforslaget oprindelig over dæmningen syd om Hovvig og forbi Ringholm - et meget flot område, som foreslås sat på igen. lternativt som en rute for vandrere. Den nuværende rute fører cylisterne ind gennem Nyøbings centrum, hvor man an proviantere, men der ommer også indøbscenter ved havnen, og der an i øvrigt vejvises til centrum. R 40 Fjordstien: Nyøbing Sj. - ongsøre Næbbe Det foreslås, at lade R 40 svinge th. ad nnebjerg Stræde og så tv. mod nnebjerg Huse og ind i nnebjerg Sov her. Dernæst fortsættes videre sydpå gennem nordøstlige hjørne af Ulerup Sov. Her er fine esisterende 8

9 veje at følge, blot ræves ændring i siltningen. Men fatis bør hele den tidligere Isefjordsti gennemgåes og siltningen revideres. Færdiggørelse af Fjordstien er en amtsopgave før amtet luer og sluer - og dette er sidste bid - the missing lin - af et stort og mangeårigt projet med at lave Fjordstien omring Rosilde Fjord og Isefjorden. Ruten er af Cyling Denmar prioriteret som attrativ rute - derfor vigtigt at få den lavet færdig snart. Vestsjællands mt har nov igangsat procedure for optagelse af private fællesveje som del af stiforløbet og vil betale siltene samt onsulentarbejde med silteplan herfor. ommunen sal orientere lodsejerne (grundejerforeningerne) om, at de private fællesveje optages som offentlig sti. R 40 Fjordstien: ongsøre ved Sandsredet - Fjordgård (Sidinge Dæmning syd) ca. 7 m Nuværende Fjordsti (tidl. Isefjordstien) er afmæret til Bårdegård i ongsøre Sovs vestlige del. Næbbevej, tv. ad Maglehøjvej, som svinger th., fin stiforbindelse videre til Irisvej, tv. ved Mosevangen ad Fyrrevang, som svinger th. en husræe fra fjorden, stiforbindelse igennem til Enebærrogen og ud af sommerhusområdet til Egebjergvej. Her sal vises th. mod campingpladsen. Ruten fortsætter tv. over Sidingedæmningen, som er under reparation. I den forbindelse unne cyeltrafien sires. En mulig løsning er stianlæg på nord-vestsiden, hvor der ser ud til at være plads. Foto: passage for cylister mellem sommerhusveje. Her vist fra Maglehøjvej til Irisvej. R40 Fjordstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor). ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødvendig fysise tiltag i øvrigt 1 Brådevej/Næbbevej 3,0 5 RS 2 Maglehøjvej 1,0 2 RL Tilsud til vedligehold 3 Irisvej 0,2 1 RL Tilsud til vedligehold 4 Fyrrevang 0,5 2 RL Tilsud til vedligehold 5 Enebærrogen 0,4 2 RL Tilsud til vedligehold 6 Egebjergvej 1,8 2 RS Regulering af biltrafi eller stianlæg *) I alt 6,9 7RS + 5 RL *) Der bør udarbejdes en ortsigtet plan, som unne indebære hastighedsbegrænsning - gerne 40 m zone, evt. forbud mod lastbiler og busser. En længeresigtet plan unne indeholde anlæg af sti på nord-vestsiden. Men her er problemer, med jord som først sal sætte sig - tidshorisont 3 år. R 40 Fjordstien: B Fjordgård (Sidinge Dæmning syd) - rovejen nord for Færgeroen ca. 4 m 9

10 Fra Egebjergvej drejes ind af Egenæsvej og th. ad sebjerggårdsvej, hvor der også ører bus (rute 66). Der er ie forbindelse fra sommerhusvejene nord-øst herfor, så man unne tage ind tidligere. Hvor man ører fra Egebjergvej samt i rydset Ærtebjergvej/sebjerggårdsvej vises mod teltpladsen i tterup. Flot landsab med fjordudsigt ad Ærtebjergvej og Plejerupvej gennem Plejerup og tv. ad Plejeruphuse ned til sommerhusbebyggelsen i bunden af Lammefjorden. Man an lige smutte helt ned til fjorden, inden der fortsættes ad Strandvangen og th. ad Lyngtoften ad stiforbindelse. Mange cylister ører forert her, så rundejerforeningen af 1970 ser positivt på en afmærning, ifølge Erling Hansen, Strandvangen 50. Foto: den hemmelige sluse mellem 2 udstyninger: vejene Strandvangen og Lyngtoften. R40 Fjordstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødvendig fysise tiltag i øvrigt B 1 Egenæsvej 0,1 2 RS + 1 RL B 2 sebjerggårdsvej 1,0 2 RS Ingen ved ligehold nødv. gr. asfaltbelæg. B 3 Ærtebjergvej 1,8 10 RS B 4 Plejerupvej 0,3 4 RS B 5 Plejerup Huse 0,9 1 RS B 6 Strandvangen 0,5 2 RS Stor tavle nødvendig her B 7 Lyngtoften 0,2 2 RL Tilsud til vedligehold B 8 rovejen 0,6 1 RL Tilsud til vedligehold I alt 5,4 21RS+4RL R 40 Fjordstien: C rovejen nord for undestrup Færgero - vdebo ca. 6 m Fortsættelsen over vdebo Dæmningen er pt. for farlig. Det er nødvendigt med en sti neden for dæmningen på vandsiden via en delvis esisterende arbejdsvej - denne del er en statsopgave. Pumpe- og Digelauget ønser en vedligeholdelsesvej og amtet har involveret vognmænd til at læsse jord af, så der er noget at bygge videre på. 10

11 Tavlen med rute 40 er som den sal være efter vejreglerne revideres. Når der både er nr. og navn laves tavlen længere end bredden for at få rutenummeret tydeligt og i samme størrelse som ellers. R40 Fjordstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. Sti S Statsvej ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor). ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødvendig fysise tiltag i øvrigt C 1 Nyøbingvej 2,5 S 4 RS Stianlæg langsvej og bag om dæmning B 2 vdebovej 1,0 2 RS Holbæ ommune I alt 3,5 6 RS Samlet R 40 15,8 34RS + 9RL Fotos: Ærtebjerg og Sidinge dæmningen. R 67 attegatstien. En "Nordyststi" unne sabes fra Lumsås over lint, Vester Lyng, Sandflugts Plantagen, Dybesø og Nørrevang. Vi alder den attegatstien. Den unne hænge sammen med Frederisborg mts Nordyststi mellem Helsingør og Hundested og få regional status. Når amterne nedlægges er det alligevel ommunerne, som sal administrere de regionale ruter. Måse unne det en gang i fremtiden blive en del af national cyelrute 11, Sjælland Rundt! Nye regionale ruter sal godendes af amtet (efter 31/12 ommunerne) og Vejdiretoratet sal orienteres herom. R 67 attegatstien Rørvig - Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus 11 Vejstatus O off. sti ommunal fmærning ntal 20x30 cm tavle på metal- Nødv. tiltag i øvrigt eller andre

12 Nyøbing - lint - Lumsås privat fællesvej P privat stander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). bem. Oldermandsvej 0,3 1 RS På havnen mangler et silt, Nørrevangsvej 1,5 ellers er der siltet uden nr. orshagevej 2,0 helt til Lyngro Flyndersøvej 1,8 Dybesøvej 1,0 Sti gennem Sandflugtsplantagen O Lynghusvej 0,8 Sti langs Rørvigvej 1,0 O Stien er siltet Sti langs 2,6 O Stien er siltet Odsherredvej Nordstrandsvej 0,9 4 RS Odsherredvej ryds lyssignal Lyngvejen/Thorsvej 0,9 / 4 RS Sleipernersvej 0,9 4 RS Vesterlyngvej 1,0 2 RS lint Strandvej 1,0 2 RS Udlodden 1,1 2 RL Moselodden 0,3 2 RL lintvej 3,6 6 RS Sovløbervej 1,2 4 RS Forbedring af belægning Sonnerup Sov 3,0 S (SNS) 4 RL Nordre Strandvej 2,5 8 RL Ialt 30,6 26RS + 8RL 3.3 Loale ruter De loale ruter an gives et 3 cifret nr. så det er lettere at vise på ort m.v. Logoer an også overvejes - esempelvis osehoved - gulerod - palme - computer - bølge. (må un bruges til loale ruter). Sådanne logoer sal være hvide på blå baggrund i en hvid ramme og de sal i hvert enelt tilfælde godendes af Vejdiretoratet. Her foreslås det blot at tildele dem numre - vi vælger tal i 300, som an symbolisere at det er 3 ommuner, som er slået sammen. Sejerøbugtstien (rute 301) Nuværende forløb forlænges nordpå til Overby og sydpå til Høve Strand samt helt forbi Ordrup Næs til Havnsø, så ruten netop dæer hele Sejerøbugten. Nordpå genbruges tavler og standere fra den aflagte 12

13 nationalrute 2/7 mellem Panterstien og Lumsås. Herved bliver ruten så lang, at det egentlig godt unne være en regional rute. I så fald sal den i stedet have et nummer i 60 erne og amtet sal godende det. L 301 Sejerøbugtstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. Sti S Statsvej ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Overby -Løvevej N 2 og N 7 4,9 O Rutenr. 301 sættes på esist. silte så vidt muligt Løvevej - Lumsås N 2 og N 7 5,0 O Rutenr. 301 sættes oven på esist. Nr. 2 og 7. Lumsås - Ellinge Esisterende O Indhegning Sejerøbugtsti Ellinge Indhegn. - Følger nyt Høve forløb af N7 Høve - Ordrup Veddingevej Strandgårdsvej Samlebævej Sejerøvej og Ribsvej Ordrupvej Højbjergvej Sti Næsvej 9,3 O Ny N7 med supplerende R301 0,8 1,3 2,0 1,6 0,5 0,3 0,7 2,8?? Ny afmærning med L 301 I alt 29,2 16 RS+ 14 RL Nødvendig fysise tiltag i øvrigt Plus vejvis til øbmand Urosestien (rute 302) Nuværende forløb forlænges østpå til tterup gennem revinge Sov og Ostrup. Evt. rasteplads med bord og bæne i revinge Sov. Efter tterup afmæres forbindelse den til Fjordstien via Ærtebjergvej ned til Ærtebjerg. Det drejer sig om ca. 5 m og forventet silteforbrug: 4 RS + 2 RL. Lammefjordsstien (rute 303) Nuværende forløb bibeholdes. Ruten er 49 m. Belægning forbedres på diget mod vest syd for Fårevejle ireby mellem Stubberup og Sovly. Siltningen med gulerodslogoet er ie godendt og ulovligt ifølge vejreglerne. Bringes i orden ved revision af afmærningen. Hav - Fjord ruten (rute 304) En ny tværgående forbindelse foreslås fra Høve Strand over Vig, olleolle, Svenstrup Hestehave, Ulerup Sov (med nedlagt landsby) til Mantzhøj og ud til Isefjorden ved Unnerud Huse (teltplads). L 304 Hav - Fjord ruten Høve Strand - Nyøbing Bugt Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus 13 Vejstatus S Stat O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødv. tiltag i øvrigt eller andre bem. Høve Str. - Vig Høve Stræde 0,5 (efter 31/12) 4 RS Rute 225! Nyøbing - Slagelsevej 1,0 S (SNS) 2 RL Her etableres sti inde i soven ad esist. Veje forbi teltplads som forbedres med bord-bæne Ravnsbjergvej 3,0 / S (SNS) 2 RL Delvis nuv.

14 Vig - Svenstrup Hestehave Svenstrup Hestehave - Unnerud Vig Hovedgade 0,4 esist N7 l. Nyøbingvej 2,0 esist N7 olleolle 1,5 2 RS olleollevej 0,5 2 RS smindrupvej 0,5 2 RS Hestehavevej 2,0 4 RS 14 + esist N7 forløb af N7, men brug for sti langs vej til campingpladsen Hovedvej 2,2 S 3 RS + 1 RL Sovvej i Ulerup Sov Hovedvej 0,2 2 RS Fjordstien 2,0 Rev. og es. R40 til Unnerud Vej ned til Unnerud 1,0 2RS Strand Ialt 16,8 21RS + 5RL Højlandsruten (rute 305) Nyøbing - Højby (småveje omring jernbanen) - Svinninge - Vig (nuværende N7 forløb) - Høve Strand (den fremtidige rute 304) - Høve - snæs (nye forløb af N7) - Fårevejle Stationsby (sti langs vej)/ revinge (sti langs vej). Ruten vil også være velegnet til hverdagstrafi, f.es. fra snæs til arbejdsplads på rådhuset i Fårevejle St. by og mellem Højby og Nyøbing. Udflugtsforbindelser Der sal sires forbindelser mellem byerne og strandene og visa versa (sommerhusområder til byerne): Nyøbing Sj. - Nyrup Bugt/Vesterlyngvej og Nordstrandsvej (begge med i R 67). Højby - udmindrup Strand (der er afsat midler til sti (2 mio) fra Højby til Ellinge rydset - evt. rundtursmulighed, hvis pengene ie bedre an bruges andet sted). Vig - Høve Strand (del af rute 304) snæs - Høve Strand (del af ny N7) revinge - Høve Strand (del af ny N7) snæs - Ordrup Næs (Ny N7 til Høve og forlænget Sejerø Bugt Sti til Ordrup Næs). Trafiale hverdagsbehov Der er i alt 11 soler + 2 frisoler, butiscentre osv. Højlandsruten er delvis en forbindelse for hverdagscylister, bl.a. mellem rådhusene og mellem byerne. Øvrige behov hos hverdagscylister, som sal dæes ind er mellem Højby Lyng og Højby. Dette an se med anlæggelse af cyelsti langs Lyngvej mellem Højby og rute 21. Endvidere mangler solesti syd for Vig. Her har Vejdiretoratet sitseret et projet (Prioritering af cyelstier - Rute 21 Projet nr ) til 4 mio r (2001 priser), men det ligger no noget ud i fremtiden, og ommunen må derfor overveje indgreb. 4. Cyelort og servicefaciliteter og Odsherred som cyelområde Som nævnt udommer ny guide med cyelort fra Dans Cylist Forbund ca. 1. maj ortet bliver i sala 1: og sal ses som en afløser for amternes ort. Odsherred vil indgå i det nordlige Sjælland. Det vigtige i denne sammenhæng er oordinering med ændring af cyelruterne. Næste gang en ændring af cyelortet bliver muligt er om 2-3 år afhængigt af hvor hurtigt ortbogen sælger. Således er det vigtigt at få Fjordstiforlængelsen med, mens det sal gå meget hurtigt, hvis omlægningen af N7 sal med. Deadline er ca. 1. marts Odsherred Turistråd planlægger at revidere cyelortet i Da dette ort er i sala 1: an det udmæret supplere ovennævnte - især hvis man også medtager vandretemaet. Hertil bør indtænes evt. timing med afmærning af loale cyelruter jf. forslagene.

15 Cylist rastepladser bør indføres a la Sejerø og Fyn, således at cylister føler en god tilrettelægning for deres ophold i området. Når cyelrutenettet er faldet på plads an man gennemgå det i forhold til seværdigheder, rastepladsmuligheder, indøbsmuligheder og overnatningsmuligheder og opsætte en vejvisning, der an supplere allerede esisterende vejvisning. 15 Cylistrasteplads Vestfyn. Odsherred maredsføres som en cyelø, idet man med hav på 3 sider og den tørlagte Lammefjord i syd godt an føle sig om værende på en ø - i hvert fald indenfor et geografis tydeligt afgrænset areal. Ved informationstavler ved indørslen til området an man orientere cylisterne herom. 5. Prioritering og handlingsplan f de opstillede forslag til ændringer/færdiggørelser/nyetableringer af cyelruter og stier vil vi foreslå følgende tidsmæssige prioritering (den manglende cyelsti syd for Vig bør behandles særsilt i samarbejde med Vejdiretoratet): 1. Fjordstien R 40 Et stort projet mangler at få de sidste søm slået i. mtet vil bidrage med silte, før der lues og ommunerne må gennemføre forløb på private fællesveje i sommerhusområderne efter Vejlovens 97. Staten må lave stien bag om udebo Dæmningen, hvor der i forvejen planlægges en anlægsvej. Herefter mangler Fjordstien omring Rosilde Fjord og Isefjorden un et mindre stye i Holbæ ommune. Deadline for timing med ortudgivelser ca. 1. marts Omlægning af N 7 Her lægges op til 2 projeter, som Vejdiretoratet bør udføre og derved få en fin sammenhængende cyelrute frem for at bruge midler mere spredt langs rute 21. Det drejer sig om 2 stiforbindelser langs Oddenvej, som forbindes med den fredelige ommunale vej Ebbeløevej. Det ene projet er besrevet allerede af Vejdiretoratet (Prioritering af cyelstier - Rute 21 Projet nr ) til 0,45 mio r (2001 priser). Ligeledes sal der - med amtets (efter 31/12 Odsherred ommunes) godendelse - sendes ansøgning til Vejdiretoratet om den foreslåede omlægning af N7. I forslaget indgår en stræning gennem Ellinge Indhegning på en gammel solesti. Hertil forventes tilsud til renovering fra Sov- og Naturstyrelsen. 3. Højlandsruten Her mangler un få silte, idet flere an genbruges fra gl. N7 m.v. - forudsat at punt 2 er søsat. Men noget loal maredsføring til fremme af den loale brug, ville være godt. Dette unne genda 21 Centret/Odsherrd Miljøråd medvire til i form af ampagner. Endvidere er det en god maredsføring af nye

16 cyelruter at lave indvielsesarrangementer, hvor borgere, brugere, pressefol, planlæggere og politier cyler sammen. En del af ruten løber gennem Jyderup sov. Til denne del søges midler i Sov- og Naturstyrelsen - se bilag Hav - Fjord Ruten Her obles flere sove sammen, og der udformes et særligt projet til ansøgning af midler via Sov- og Naturstyrelsens naturforvaltningsmidler. ommunen sal afsætte midler til afmærning og maredsføring. 5. attegatstien En pendant til den populære Nordyststi i Frederisborg mt. En del esisterer allerede i plantagerne nord og vest for Rørvig. 6. Registrering og formidling af alle loale stier De 3 ommuner har hver sin fortegnelse over offentlige stier, men ingen har et reelt overbli over stiernes tilstand og brugsværdi. I dette projet er nævnt og indtegnet sådanne stier, som er cyelbare og som har en længde over 1 m - se ortet i bilag 6. Den nye Odsherred ommune unne lave en registrering af alle de offentlige stier. Noget sådant er i øvrigt foreslået af Odsherred Miljøråd som led i Strategi for et bæredygtigt Odsherred. Herefter unne man udgive et fællesommunalt stiort med såvel cyelruter som offentlige stier, således at befolningen bliver mere opmærsom på at benytte disse. Odsherred Turistråd planlægger at udgive nyt cyelruteort i måse disse projeter unne integreres. 7. Udflugtsforbindelse og hverdagstrafi. Som besrevet ovenfor er udflugtsforbindelserne integreret i forslagene til sammenhængende ruter, som herved i høj grad får en flersidet anvendelse. Den eneste udflugtsforbindelse, som ie dæes af de øvrige ruteforslag, er forbindelsen mellem Højby og Højby Lyng. Men der er særsilt afsat penge til stiforbindelse her. Spørgsmålet er, om man ie sulle træe N2 med herned så og få samlet cyelforbindelserne på denne måde. Hvem sal gøre hvad! R 40 Fjordstien N 7 National 7 L 305 Højlandsruten L 304 Hav - Fjord ruten R 67 attegatstien Vejdiretorat mtet Odsherred ommune Sti på anlægsvej Betaler silte og ennemføre bag om onsulent lodsejerontat udebodæmning vedr. gøre priv. fællesveje til off. Sti samt opsætte silte. Senere trafiregulering på Stianlæg i hver ende af Ebbeløevej på selve Oddenvej. Sal godende omlægning af N7 Sal godende omlægning af N7 Orienteres om etablering Omlægning sal godendes af amtet inden 31/12 eller derefter af alle ommunerne. Sidinge dæmning. ennemføre lodsejerontat vedr. gøre priv. fællesveje til off. Sti samt opsætte silte. Belægning på grusveje forbedres. Her sal un flyttes silte. Men Maredsføringsindsats foreslås. Renovere esisterende silte og sætte nye op Navn på esist. silte i østlige del og nye silte til resten. Lodsejerontat. Forbedring af 16 Sov- og Naturstyrelsen Omlægning af esist. Rute ved nnebjerg Sov og hjørnet af Ulerup Sov Ruten gennem Ellinge Indhegning Ruten gennem Jyderup Sov Ruten gennem flere sove Forløb gennem Sonnerup Sov ndre Holbæ ommune sal senere lave forløb over Tuse Næs. oordineres med ortudgivelser fra Dans Cylist Forbund

17 L 301 Sejerøbugtstien belægning på grusveje bl.a. Sovløbervej. Den foreslåede forlængelse sal times med omlægning af N7 og ræver ellers un få nye silte. 17

18 Bilag 1: Projetets baggrund ennem de seneste 15 år har man i Odsherred opbygget forsellige loale og regionale rereative cyelruter. Samtidig gennemløbes området af 2 nationale cyelruter. De enelte ommuner har desuden anlagt mindre stræninger med cyelstier, fortrinsvis af hensyn til trafisierheden. Der vil løbende fra forsellige interessegrupper og loalområder blive fremsat ønser om såvel rereative stier som trafisierhedsmæssige foranstaltninger for cylister. De enelte ruter/stier er anlagt på baggrund af loale behov og muligheder - men er ie nødvendigvis tænt ind i en helhedsbetragtning for Odsherred/Nordvestsjælland. Samtidig må man onstatere, at de amtslige investeringer i cyelstier har været yderst besedne i Odsherred. Vestsjællands mt har ie planer om etablering af cyelruter i Odsherred. I en årræe har der ie været noget ajourført amtsligt cyelort. Der er således et efterslæb både på etablering og formidling af cyelfaciliteter i området. Det vil derfor være fornuftigt at overveje en fælles cyelsti-planlægning, der unne sire er fornuftig anvendelse af de begrænsede midler som ommuner, amt og evt. statssovdistritet har til rådighed for dette formål i de ommende år. Den nye Odsherred ommune opstår ved sammenlægning af Trundholm, Dragsholm og Nyøbing-Rørvig ommuner. ommunen får 355 m2 og afgrænses tydeligt med hav i vest og nord samt fjord mod øst og syd, hvoraf den sidste dog er den tørlagte Lammefjord. Der er ca fastboende og herudover fritidshuse, som fyldes op i sommerhalvåret. Landsabet med mange højdedrag er dramatis og varieret med mange udsigter over vandet. Området er meget velegnet for friluftsmæssig satsning på turistudvilingen. En branding vil gå på "lys, liv og landsab" jf. ommuneplanforslaget. Projetets indhold og formål Idéen med projet Cyelplan er, at sabe en overordnet planlægning af et sammenhængende cyelrutenet i Odsherred. Formålet vil være at søge svar på følgende spørgsmål: Hvordan an vi forbedre vores cyelrutenet? Hvordan an vi sabe en sammenhæng mellem allerede esisterende forløb Hvordan an der sabes muligheder for at forbinde sommerhusområder og byer med cyelstier/-ruter? an der opnås synergi mellem rereative sti-forløb og trafisierhedsmæssige foranstaltninger? Hvordan får ommunerne mest ud af deres investeringer i cyelstier/-ruter Hvordan oordineres cyelruterne bedst med esisterende og planlagte overnatningsfaciliteter? Hvordan an vi gøre vores egn til en af landets mest cyelvenlige destinationer? Til at løse opgaven er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de enelte ommuners tenise forvaltninger samt repræsentanter fra henholdsvis Miljørådet og Turistbureauet samt amt, Vejdiretorat og Sov- og Naturstyrelsen. Projetets resultater vil foreligge som en strategiplan med onrete forslag til fremtidige tiltag i form af forbedrede og mere sammenhængende cyelruter i Odsherred samt forslag til maredsføring heraf. Endelig vil der fremomme forslag til forenling og præcisering af terminologi samt ortsignaturer og afmærning. Resultaterne vil blive formidlet til de involverede partnere i form af en rapport og lagt på internettet, hvorved andre regioner af landet an hente inspiration. Samarbejdspartnere Odsherreds Turistråd er initiativtagere (Turistchef Hans Jørgen Olsen, tlf ) og rådet lægger op til samarbejde med: Den nye Odsherred ommune bestående af nuværende Nyøbing-Rørvig ommune, Trundholm ommune og Dragsholm ommune. ontatpersoner: René Olesen ( , Ole Rosholm ( ) og Eri Christensen ( , Trundholm ommune, Nyvej 22, 4573 Højby. Dragsholm: Toril Sov tlf Sov- og Naturstyrelsen (jeld Jensen - Vestsjællands mt såvel vejontoret i Slagelse (Fran Hagerup) som Natur- og Miljøontoret i Sorø (Morten Holme) Vejdiretoratet (Ulri Larsen - onsulent: Jens Eri Larsen, Idéværstedet De Frie Fugle og Dans Cyel Safari ( / ). 18

19 Bilag 2: Definitioner En feriecylist er en cylist, som cyler mellem overnatningssteder. Som regel min m om dagen. Normalt cyles med bagage, men i særlige tilfælde (paerejser)/områder an der være tale om bagage-transport service. En udflugtscylist er en cylist, der bor et sted (hjem, feriehus, campingplads m.v.) og tager dagsture på cyel ud derfra og tilbage igen (evt. delvis med tog eller lignende). Normalt max. 40 m. En hverdagscylist er en cylist som cyler på arbejde, til sole, på indøb eller lignende. En cyelrute er en stræning mellem to punter og B, der er tilrettelagt og afmæret for cylister med et højt sierheds- og serviceniveau. National cyelrute - En cyelrute tilrettelagt for danse og udenlandse feriecylister gennem flere landsdele forbi seværdigheder og overnatningssteder. fmæret med hvidt nummer på rødt felt med hvid ramme (nationale farver) på blå baggrund med numrene Ruten sal være farbar i al slags vejr det meste af året (ca. 15/4-15/10). Regional cyelrute - En cyelrute gennem et eller flere amter tilrettelagt for ferie- eller udflugtscylister. fmæret med hvidt nummer på blå baggrund og med hvid ramme omring nummeret. Ruten sal være farbar i al slags vejr det meste af året (ca. 15/4-15/10). Loal cyelrute - En cyelrute, der er tilrettelagt af en eller flere ommuner, for udflugts- eller hverdagscylister. En loal rute for udflugtscylister er ofte en rundtur på max 40 m, mens en loal rute for hverdagscylister er en ortere og direte rute ofte mellem bolig og arbejdsplads/sole/indøbsmuligheder. fmæret med hvidt tal /navn/logo i hvid ramme på blå baggrund. Definitionerne på nationale, regionale og loale cyelruter findes i Vejregler for vejvisning på cyel- og vandreruter. Definitionen på en cyelrute er taget fra Idéatalog for cyeltrafi. Begge publiationer er fra Vejdiretoratet. Definitionerne på ferie-, udflugtsog hverdagscylister er fra Planlægning for cylister, hverdag og fritid fra Miljøministeriet. nvendte forortelser: N2 national cyelrute 2 R40 regional rute 40 L120 loalrute 120 osv. Bilag 3: Betingelser for nationale cyelruter 1. Officielle retningslinier Det eneste gældende officielle, der er nedsrevet om nationale cyelruter, findes i Vejregler om vejvisning på cyel- og vandreruter, hvor der står, at nationale ruter udpeges i samarbejde mellem amterne/mtsrådsforeningen og Vejdiretoratet. Dette vil i ny revideret udgave blive til Vejdiretoratet og ommunernes Landsforening. 2. Målgruppen Her står også, at målgruppen er danse og udenlandse feriegæster. 3. rav til valitet Det nævnes endvidere i vejreglen, at belægningen - eller rettere vedligeholdelsen heraf - på nationale ruter sal være så god, at ruterne er farbare i al slags vejr 15/4-15/ Sammenhæng med anden planlægning Det nævnes, at ruterne sal gå gennem flere dele af landet, og at ruterne an indgå i et fremtidigt europæis cyelrutenet. 5. Siltning Det er en norm i vejreglen, at nationale ruter afmæres med hvide numre i rødt felt med hvid ramme på blå baggrund. Som ommentar nævnes det at rutenumre an suppleres med navn i hvid test under nummeret. 6. Rutenumre Det er ligeledes en norm, at rutenumrene sal være Som retningslinie angives, at N-S ruter har ulige numre, mens V-Ø ruter har lige numre. Det an bemæres, at nummereringen går fra N mod S og fra V mod Ø svarende til vejnummersystemet i Danmar og Europa. 7. Plads til max 5 nye nationale ruter Som det siges i vejreglen, er det nationale rutenet foreløbigt fastlagt med 11 ruter. Masevidden er i dag "passende", og der vil næppe blive brug for mere end 5 nye ruter. 19

20 8. Forslag til omlægninger og nye ruter Beslutning om omlægning af ruter og evt. etablering af nye ruter bør bygge på igangværende initiativer i amterne og turistgrupperne. Der bør foreligge doumentation for, at nye ruter maredsføres og vedligeholdes. 9. Forslag til fremtidige betingelser for nationale ruter - siltning, rutenummerering, belægning og vedligeholdelse som angivet i vejreglen, dvs. siltning sal være onsevent, også i byer og ved færgehavne. - ruten sal være entydig uden blindtarme og forgreninger - dobbeltnummerering bør undgås, bortset fra orte stræninger - vejvisningsmål sal have en rimelig afstand - amterne og Vejdiretoratet sal være enige om forslag til nye ruter - der sal foreligge en onret ansøgning, som godendes endeligt i Vejregelrådet - ruten sal være af national betydning, dvs. den sal gå gennem flere amter og være mere end 100 m lang. der sal være et turistmæssigt doumenteret potentiale i ruten samt sire rammer for maredsføring (typis ved turistgrupper) og vedligeholdelse (typis amter). Vejdiretoratets rbejdsgruppe 5.3 om Vejregler for Vejvisning, 8. november Fra 2007 vil indholdet heraf indgå i den nyreviderede vejregel: Vejvisning på Cyel-, ride- og vandreruter. Bilag 4: Esterne støttemuligheder til ommunale stiprojeter ommunale stiprojeter bør primært finansieres af ommunale midler, men for reative ommuner og borgergrupper m.v. findes der fatis en ræe forordninger, som an bidrage med supplerende midler: Loale grønne partnersaber Miljøministeriet, ommunernes Landsforening (L), Friluftsrådet og Danmars Naturfredningsforening (DN) har aftalt at etablere loale partnersaber om grønne projeter. Fra Miljøministeriet afsættes mio. r. Det forudsættes, at øvrige parter også bidrager i substantielt omfang. Beregnet netop til loale borgergrupper, som i samarbejde med virsomheder, foreninger m.v. og evt. ommunen udfører projeter så som stier, teltpladser, cyelruter, motionsstier m.v. Nærmere oplysninger: Loale Miljøinitiativer I afsættes hvert år napt 4 mio. r. til onrete, loale miljøinitiativer. Projeterne retter sig især mod at holde et nærområde rent, miljøundervisning, nationalpararbejde, sundhed og miljø i naturområdet eller andre emner der an besytte og forbedre samt øge endsabet til natur og miljø. Ordningen er sræddersyet til initiativgrupper, institutioner, foreninger mv. Nærmere oplysninger: Tips- og Lottomidler til friluftslivet Her vil nye grupper, nye ideer, nye onstellationer have gode chancer for at få midler, hvis man har et godt friluftsprojet. Normalt gives max til halvdelen af et budget, men man an godt ombinere det med f.es. Midler fra grønne partnersaber. Det hjælper hvis der indgår frivillig/gratis) arbejdsraft i projetet. Der er ansøgningsfrist 1.marts, 1. juli og 1. november. Nærmere oplysninger og ansøgningssema: Naturforvaltningsmidler Der afsættes årligt mio.r. til naturforvaltningsprojeter. Fra 1. januar 2007 får ommunerne stillet ca. 45 mio. r. til rådighed til typis mindre og/eller loale, regionale projeter på private/ommunale arealer. Det an f.es. være marering af cyelruter, anlæg, afmærning, formidling heraf. ndre muligheder er der jo også - naturlegepladser, motionsruter m.v. Nærmere oplysninger: Den pågældende ommune Sov- og Naturstyrelsens andel af midlerne går til større projeter f.es. søer, sove eller meget store naturstinet, samt projeter på statsejede arealer, hvilet også godt an involvere større sammenhængende stinet. Det vil altid være relevant at ontate Sov- og Naturstyrelsens loale statssovdistrit, hvis projeterne involverer statsejede arealer, men også i andre tilfælde an det være relevant. Nærmere oplysninger: samt nærmeste statssovdistrit. Landdistritsstøttemidler Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som står for denne pulje på 22 mio. r. årligt til forsøgsprojeter i landområder. Nye ideer er meget velomne og man an netop an bygge på loale etablerede netvær i form af borgergrupper med emner som trafi eller tilhørende landsbyfællessaber. Et af puljens formål nævner børn og unge som målgruppe. Måse et samarbejde mellem landsbyer om trafisierhedsampagner og foranstaltninger unne stables på benene. nsøgningsfristen er lige udløbet (20/10) - un 20

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter

Læs mere

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg KLOAKOPLANDE - STATUS By/opland Sommerhuse Kloak- Spildevandsbelastning Total Spilde- Separat Fællessytem Renseanlæg Afskærende Tillæg Bemærkninger princip Sommerhuse Byområder Qt Qt Qi areal vand ledningssystem

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Kampagnens samarbejde med de enkelte projekter. Kampagnesekretariatet v. Lisbeth Vestergard

Kampagnens samarbejde med de enkelte projekter. Kampagnesekretariatet v. Lisbeth Vestergard Kampagnens samarbejde med de enelte projeter Kampagneseretariatet v. Lisbeth Vestergard Den vilde idé Introdution 14 projeter har modtaget støtte i 2. ansøgningsrunde Mange forsellige typer af projeter

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Numerisk løsning af differentialligninger

Numerisk løsning af differentialligninger KU-LIFE; Matemati og modeller 009 Numeris løsning af differentialligninger Thomas Vils Pedersen 1 Numerise metoder Ved numeris analyse forstås tilnærmet, talmæssig løsning af problemer, som ie, eller un

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Overnatningsmuligheder ved

Overnatningsmuligheder ved HOLBÆK KAJAK KLUB Overnatningsmuligheder ved Sejerøbugten, Isefjorden og Roskilde Fjord 27. 28. 29. 9. 10. 11. 12. 8. Hvidt blink 26. 7. 6. 5. Jægerspris Skydeterræn Hvidt blink 25. 2. 3. 13. 24. 4. 16.

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE

ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE VELKOMMEN TIL ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE SJÆLLANDS ODDE RØRVIG NYKØBING SJÆLLAND ODDEN HAVN AUTENTISK OG CHARMERENDE HAVNEMILJØ HAVNEN er beliggende på nordsiden af Sjællands Odde. Det er en af de få havne,

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Imputeret forbrug over livscyklussen

Imputeret forbrug over livscyklussen Imputeret forbrug over livscylussen Stephanie Koefoed Rebbe Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Arbejdspapir 2014:1 Marts 2014 Abstract Arbejdspapiret beregner individers private forbrug

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvinningdal Ativitetsforening 30 års jubilæum HAvisen for HA85 - Nr. 92 - Februar 2015 1985-2015 HA85 når det sal være rigtigt sjovt... badminton Differentieret træning gir udviling fodbold Multibanen

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006.

Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse nr. 784 af 6. juli 2006. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS bln@vd.dk 7244 3187 ÆNDRINGER I BEKENDTGØRELSE OM VEJAFMÆRKNING Neden for opsummeres de foreslåede ændringer i forhold til den gældende Afmærkningsbekendtgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

HJERTESTARTERE I ODSHERRED

HJERTESTARTERE I ODSHERRED NAVN ADRESSE BY PLACERING TILGÆNGELIG IKKE TILGÆNGELIG Lumsås Lundbech nvej 182 Lundbech nvej 182 Klint SPAR købmanden i Klint Klintevej 156 Enggården Annebergparken 49 Beredskabet Vangen 1 CC Autoservice

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Bestyrelses- & smedlemmer Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Formand Valgt ind 2003 På valg 2015 Frank Tonsberg Euc Nordvestsjælland Absalonsvej 20, Postbox 199 Tlf.: 59455100 e-mail: fto@eucnvs.dk

Læs mere

Fordeling af temagæster

Fordeling af temagæster Cycling Denmark Fordeling af temagæster 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4,3 2,6 1,6 2,7 3,1 1 1,9 0,6 Cykel Fisk Golf Wellness Softcore Hardcore Fordeling pr. land 8 7 6 5 4 3 2 Holland Sverige Norge Danmark Tyskland

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Østfynske Forårsvandringer 2014

Østfynske Forårsvandringer 2014 Munkebo Fodslaw Bakkegårdsvej 72 5330 Munkebo Østfynske Forårsvandringer 2014 i Kerteminde Kommune Sanderumgaardvandring Lørdag den 5. april 2014 Aftenvandring i Sybergland Lørdag den 5. april 2014 Munkebo

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Medieinfo. Djøfs medier. Der er mammon i mangfoldighed Diversitet på arbejdspladser skal tages alvorligt, mener Heidi Rottbøll Andersen. dgmedia.

Medieinfo. Djøfs medier. Der er mammon i mangfoldighed Diversitet på arbejdspladser skal tages alvorligt, mener Heidi Rottbøll Andersen. dgmedia. Djøfs medier Medieinfo 2015 Nr. 13 29. august 2014 Magasinet for medlemmer af Djøf Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.d Der er mammon i mangfoldighed Diversitet på arbejdspladser sal tages

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

Vejledning om særlig servicevejvisning

Vejledning om særlig servicevejvisning Vejledning om særlig servicevejvisning (sort/hvid skiltning) i Holbæk Kommune Baggrund Virksomheder i det åbne land kan anmode vejbestyrelserne (kommunerne) om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler

Læs mere

PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)

PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING AF HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) BIR/02-02-2010 1 BAGGRUND Denne plan for vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Vejledning til FriluftsGuiden.dk

Vejledning til FriluftsGuiden.dk 2010 2010 2010 Vejledning til FriluftsGuiden.dk - og FriluftsData.dk 2. udgave - Vejledning i brug af FriluftsData, fælles kommunal-regional database for rekreative ruter, friluftsfaciliteter, formidling

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere