Cykelplan for Odsherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelplan for Odsherred"

Transkript

1 Cyelplan for Odsherred Udarbejdet for Odsherred Turistråd og Odsherred ommune November 2006 af Jens Eri Larsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Esisterende infrastrutur 3 2. Trafiale og turistmæssige behov 5 3. Forslag til cyelplan Nationale cyelruter Regionale cyelruter Loale cyelruter Cyelort og servicefaciliteter Prioritering og handlingsplan 15 Bilag 1: Projetets baggrund 17 Bilag 2: Definitioner 18 Bilag 3: Betingelser for nationale cyelruter 19 Bilag 4: Esterne støttemuligheder 20 Bilag 5: fmærning af cyelruter 21 Bilag 6: ort over forslagene i Cyelplan Odsherred. 22 2

3 Cyelplan for Odsherred De 3 ommuner, Nyøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm bliver i 2007 til Odsherred ommune. Sammen med Odsherred Turistråd har ommunerne igangsat arbejdet med en cyelplan for at sabe et overbli over esisterende og mulige fremtidige cyelstier og cyelruter. Det vil tillige indgå i grundlaget for planlægning og prioritering af de fremtidige investeringer for stier. Hensigten med cyelplanen er at fremme udvilingen i Odsherred, så egnen bliver et endnu mere attrativt område for cylister i fremtiden. Det gælder for såvel borgere som sommerhusbeboere samt turister og besøgende. Se nærmere om projetets baggrund og deltagere i bilag Esisterende infrastrutur Nationale cyelruter: N2 Odden Nyøbing Sj. Rørvig N7 Odden Højby - Vig - revinge Regionale cyelruter: R 40 Fjordstien: Rørvig Nyøbing Sj. ongsøre Næbbe Loale cyelruter: Sejerø Bugt Stien Urosestien Lammefjordsstien Stier langs veje Større veje: delvis langs rute 21 langs vejen Nyøbing - Rørvig (også nævnt nedenstående) Mindre veje: Nyøbing - Rørvig ommune: : Rørvigvej (Vestlyngvej/Odsherredvej til Rørvig - delvis langs amtsvej) B: Østerlyngvej (del af N2) C: Egebjergvej (del af N2 og R40) Trundholm ommune: D: Fra Højby mod Stårup E: Fra Vig mod Jyderup Sov Dragsholm ommune: F: Esterhøjvej mellem snæs og Høve by : Valleildevej fra Solegade til Valleilde by (Hørve - Valleilde) H: Rådhusvej mellem delers llé (Fårevejle Stationsby) og snæs station I: Rødhøj fra snæs til revinge J: Engelstrupvej fra revinge til Herrestrup. : Høve Stræde ved Høve strand (egl. antbane) H, I og J giver et nogenlunde sammenhængende forløb fra udanten af Fårevejle Stationsby til Herrestrup. - er vist på ortet i bilag 6. ommunale cyelstier i eget tracé Ud fra stifortegnelser i de 3 ommuner nævnes de længere stier: 3

4 Nyøbing - Rørvig: L1: Hospitalsstien (rønnehavestræde - mtshospitalet) 1 m L2: Plejerstien (parallelt med Hospitalsstien) 1 m M: Solestien ved Loemosevej - Nørrevangsvej 1,85 m Jupitervej - Særbyvej (en del af ) 1,69 m Sti fra Nordstrandvej over Fanøvej til Rørvigvej. (en del af ) 2,5 m Højsandet vest - Dybesø 3,1 m (ie cyelegnet - un vandresti) Højsandet 1,8 m (ie cyelegnet - un vandresti). Trundholm: N: Sti nr. 6: 1,3 m Egebjerg til Fjordstien O: Sti nr. 9: 1,9 m Nord for Ulerup Sov P: Sti nr. 12: 3 m Nord-syd mellem Jyderup Sov og Vig (Hønsinge-Jyderup) Q: Sti 11+13: 1,3 m nord-syd mellem Højby og Nyøbing Dragsholm: R: Sti 25: 1 m. Centerstien i snæs. Øvrige stier i den ommunale fortegnelse i åbent land er un for gående. Et par es.af dem, der er mindst 1 m: Sti 1: 1,1 m. Bjergesøstien Sti 20: 1 m. snæs mod Høve. Sti 33: 4,7 m. Fårevejle snæs. L-R er vist på ortet i bilag 6. Cyelort Cyelruter i Vestsjællands mt. 1: r. Har været genoptryt med mange fejl. Nyt ort udom sidst på sommeren 2006, men her er N2, R40 og meget mere glemt, så DCF og Odsherred Turistråd har besluttet ie at sælge ortet. Det er Østdans Turisme, som er ansvarlig for disse fejlagtige optry af cyelortet. Cyelort Odsherred & Holbæ Regionen. 1: r. (der sælges ca st. om året. Restoplag fra Holbæ sælges nu indtil ny udgave udarbejdes i 2008). Friluftsnet Nordvest. ratis ort med 21 shelterpladser, incl. cyelruter. Lammefjordsstien. ratis ortfolder. ortsala ie angivet. Fjordstien 1 ongsøre - Rørvig. ratis ortfolder. ortsala 1: Til afløsning af amternes ort er på initiativ af Dans Cylist Forbund og Cycling Denmar planlagt en ræe udgivelser. ortguiden med Vestsjælland planlægges at udomme 1. maj se ap. 4. Overnatningsfaciliteter: Overnatning i det fri med 850 teltpladser, heraf 15 i Odsherred.. Friluftsnet Nordvest med 21 shelterpladser, heraf 12 i Odsherred. Camping Danmar med ca. 500 campingpladser, heraf 8 i Odsherred. Danhostel (vandrerhjem) : Nyøbing Sj., Holbæ, Hjembæ, alundborg. B&B Hoteller og roer. Odsherredbanen Vigtig supplement til cyeltransport gør ræevidden større og brugen af cyel større. Toget stopper i Nyøbing Sj., Højby, Svinninge, Vig, revinge, snæs, Fårevejle Stationsby og Hørve. Udflugtscylister an bruge banen den ene vej (f.es. den vej, der er modvind!). Motorvejen/motortrafivejen/Rute 21 Forventes etableret Der er i projetet planlagt følgende rydsningsmuligheder for cyelruter (uddrag fra anlægsloven): 4

5 "Foruden de særende veje ved tilslutningsanlæggene påregnes følgende særende veje at blive ført under den nye rute 21: ommunevejene Søstrupvej, Ny Hagestedvej, Hageholmvej og Engelstrupvej samt den nuværende rute 21 nord for Herrestrup. Herudover påregnes etableret stipassager følgende steder: ved Mårsøvej, Præstebrovej, Øvejen, ved nordanal og Prejlerupvej. En endelig fastlæggelse af det loale vej- og stinet vil dog først se i detailprojeteringsfasen. Den nuværende hovedlandevej mellem Holbæ og Vig, der afløses af den nye rute 21, vil som led i projetet blive tilpasset den nye funtion som loalvej og cyelvej." Ifølge Niels Bay Smidt, som er projetleder er der efterfølgende set den ændring, at Mårsøvej bliver luet og derfor ie føres over R21. Vejen er en stor barriere i landsabet. Sti underføringer bør sires også ved Urosestien. Måse an anlægget give anledning til penge til trafisiring andre steder. Der har været nævnt en pris på 800 mio. r. for motortrafivejen og 8 mio. r. til trafisiring af opr. vej og tilhørende anlæg. 2. Trafiale og turistmæssige behov Cylister an deles op i 3 hovedategorier (se bilag 2 vedrørende definitioner): Feriecylister Disse gennemrydser området ved at færdes mellem færgehavnene på Odden, i Rørvig, alundborg og Holbæ eller ved at omme med tog til f.es. Nyøbing Sj. eller ved at omme sydfra ad N7. De overnatter efter behov i forhold til deres dagsmarcher, som ofte ligger på ca. 50 m og afhængigt af om de finder regionen interessant. I så fald vil de blive en estra nat og evt. cyle en rundtur i området. Udflugtscylister Her er tale om endagsture uden bagage med udgangspunt i helårs- eller sommerbolig (incl. camping). Da området rummer landets største sommerhusområder, er der stort potentiale i dette. Sådanne ture bør laves som rundture. Forslag unne være: Lammefjorden Rundt (esisterer), rundt om Sidinge Fjord, rundt om ongsøre Næbbe, Nae - Rørvig - Dybesø (esisterer). Et tæt net af cyelruter vil i øvrigt i sig selv lægge op til utallige rundtursmuligheder til forsellige formål og behov. Det ville også være godt med forbedrede cyelruter fra sommerhusområder til byerne snæs, Vig, Højby, Nyøbing, hvortil man unne cyle for at øbe ind, tage på café m.v. til afvesling fra strandlivet. Endvidere unne samme ruter benyttes af fastboende i disse byer til at omme til stranden. Hverdagscylister Solevejen er vigtigst, men øvrige adgangsveje til byerne og erhvervsområder sal også sires. En cyelrute mellem byerne inde i land unne have en multifuntion som bolig-arbejdssted rute, solevej, indøbsture og ben i udflugtsruter. Et esempel herpå er Lyngvejen mellem Højby og rute 21 ved Ellinge ohave. 5

6 3. Forslag til ny cyelplan Overordnet infrastrutur for feriecylister Det overordnede cyelnet udgøres af N2, der nordligst går vest øst, N7 der går fra Odden og syd midt ned gennem regionen og R40, der går nord-syd aller østligst, langs Isefjorden. Hvis N7 ryes ud mod vest til turistområdet i Sejerøbugten med de mange sommerboliger og gode strande, vil forløbet heraf blive mere direte, mere naturligt, mere attrativt. Desuden vil hele regionen så unne hænges op på en nordlig vest-øst (N2), en østlig nord-syd (R40), en vestlig nord-syd (N7) samt endelig en sydlig vest-øst (Lammefjordsstien). Herved unne der laves rundtursmulighed for dette overordnede netvær og flere flesible gennemcylingsmuligheder. Hvis forløbet af en national cyelrute sal ændres, sal amtet sende en ansøgning herom til Vejdiretoratet - se bilag 3. Ved Lumsås viser et gl. silt cylister mod Odden op på Oddenvej, mens det lille silt betyder at man sal fortsætte ligeud ad N2/7 (mod Odden). 3.1 Nationale cyelruter Forslag til omlægning af N7 - fra nord mod syd: Overby - Lumsås Det foreslås i højere grad at følge asfalterede veje i stedet for tidligere grusforløb gennem sommerhusområderne, som har været ritiserede af cylister. Man må også formode at en del feriecylister med oppaning vælger den farlige landevej frem for nuværende forløb af N2 og N7 af samme grund. Når man ommer fra Lumsås er der fatis i dag vejvisning for cylister th. mod Sjællands Odde op på den farlige Oddenvej med et større silt end det, som viser ligeud ad N2 og N7! Se foto. Vestsjællands mt har i forvejen omlagt andre stræninger af nationale cyelruter fra grus til asfalt, så det falder også i tråd hermed. (lternativt bør der asfalteres et spor langs disse sommerhusveje). Forslaget ræver anlæg af cyelstier langs statsvejen Oddenvej, 2 steder. Det ene sted er på nordsiden af vejen fra Sparøbmanden til l. Ebbeløevej. Et stye esisterer allerede som rest af gammel vej med fin asfalt. Dette svarer præcist til - et projet, der allerede er tegnet af Vejdiretoratet jf. rapport "Prioritering af cyelstier, Rute 21. Projet nr ". Der sal yderligere ses på selve rydsningen af landevejen, herunder opsættes tavler, som advarer mod rydsende cylister. Herefter an ommunevejen over Ebbeløe følges "gratis", men der bliver et stye mere før Lumsås, hvor sti er nødvendigt. Her sal der være dobbeltrettet sti på nordsiden af vejen. Men der er god plads i vejsiden her - muligvis plads på jord, som tilhører vejarealet. Disse stianlæg antages at være en statsopgave. Det foreslås at N2 følger med i øbet. Det gamle grusforløb reserveres til en ny vandreruten (Nave Nortrail) og en forlængelse af Sejerøbugtstien ligeledes. Herved an esisterende siltestandere og tavler benyttes med labels med nye rutenavne. 6

7 N7 Delstræning: Overby - Lumsås Overby - Løvevej Løvevej - l. Ebbeløevej Ebbeløevej - Lumsås Vejnavn eller vejforlaring Østervangsvej Bornholmsvej Stenager Hegnsvej Fællessovvej Sovbaevej Hedebovej Panterstien Løvevej Længde m 2,1 1,0 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 asfalt grus Vejstatus S Statsvej O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x20 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor). ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). 1 RS 2 RS 2 RL Nødvendig fysise tiltag i øvrigt Siltning er o indtil ryds Panterstien/ Løvevej. Dog mangler et enelt silt fra Hegnvej mod Stenager. Oddenvej 0,2 S 4 RS med pil Vejdiretoratets projet til 0,45 mio r. På arealet foreslås også rasteplads l. Ebbeløevej Oddenvej 4,8 S 2 RS I alt 9,9 13RS + 2RL 4 RS med bord-bæne Fin lille vej nlæg af dobbeltrettet sti på nordsiden. Forslag til omlægning af N7 : Lumsås - Høve Strand N7 foreslås at forlade N2 ved Troldstuerne (Jættestuer) før Stenstrup, hvor der er en niveaufri særing af rute 21. Herfra følges sommerhusveje sydpå, bl.a. den hyggelige asfalterede Treronervej. Fremme ved Ellinge Indhegning vælges en direte nord-sydgående vej gennem soven (denne har fatis betegnelsen solesti på sovortet) og videre på Lyngvejen. Der er her synenergi med et andet trafiprojet, idet Lyngvejen nu trafisaneres, så cylister an færdes mere siert og fredeligt. Om sommeren er her flere butier og restauranter at freventere. N7 Delstræning: Lumsås - Høve Strand Lumsås - Troldstuerne - Ellinge Indhegning Vejnavn eller vejforlaring Oddenvej Stenstrupvej Jættestuevej Lynggærdevej Treronervej Sovåsen Raelvej Enghave Ellinge Sovvej - Høve Strand Sovsti Længde m 3,2 0,4 1,4 1,5 0,5 0,3 0,4 0,8 1,6 asfalt grus / Vejstatus S Statsvej O off. sti ommunal privat fællesvej P privat el. S (SNS) fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Esist. tavler for N2 og N7 O 4 RS + 3 RL 4 RS + 2 RL 1 RL 2 RS 1 RS 2 RS + 1 RL Lyngvej snæs Lyngv. 5,0 4 RS I alt 15,1 17RS + 7RL Forslag til omlægning af N7 : Høve Strand - snæs - revinge Nødvendig fysise tiltag i øvrigt huller rep. nødv. huller rep. nødv Udbedring af sovsti/rydning ved indørsel. dvarselssilte vedr. cylister. Lyngvej i gang 7

8 Ved at omme denne vej, åbnes flere muligheder for at omme til nogen af landets bedste strande f.es. ved Høve Strand, hvor der også er camping- og teltplads. I Høve er trafiforholdene uoversuelige midt i byen, også for daglige cylister (bl.a. til Frisolen), men ved at vælge bagtrappen op til Høve an vi slippe udenom det værste ryds. En trafisanering i Høve er dog nødvendigt af hensyn til hverdagstrafien. Ruten fortsætter forbi Dyreparen. Denne er velegnet til et ophold på et par timer, som feriecylister unne finde på at foretage, mens Sommerland Sjælland (som N7 går forbi i dag) mere bruges til heldagsophold af andre turistgrupper. I snæs er der provianteringsmulighed og cyelsmed. Via Tolsager nås revinge (sti undtagen i snæs by) med forbindelse til oprindeligt forløb af N7. Forslaget bevirer, at N7 fjernes fra byerne Højby, Svinninge og Vig, men i stedet ommer sommerhusområdet med tilhørende service samt Høve og snæs med på ruten. Dommergårdsvej med flot udsigt over Sejerøbugten N7 Delstræning: Høve Strand - revinge Vejnavn eller vejforlaring - Høve Åsevangsvej Dommergårdsvej Møllestræde Høve Bygade Længde m 0,5 2,0 0,2 0,1 asfalt grus Vejstatus S Statsvej O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). 4 RS 4 RS 2 RS - snæs Esterhøjvej 3,2 2 RS - revinge Storegade 3,5 6 RS Rødhøj I alt 9,5 18 RS Samlet N7 34,5 48RS+9RL Nødvendig fysise tiltag i øvrigt Fantastis udsigt - finde plads til rastepl. med bord-bæne 3.2 Regionale cyelruter R 40 Fjordstien: Rørvig - Nyøbing Sj. På stræningen mellem Nae og Nyøbing Sj. i ruteforslaget oprindelig over dæmningen syd om Hovvig og forbi Ringholm - et meget flot område, som foreslås sat på igen. lternativt som en rute for vandrere. Den nuværende rute fører cylisterne ind gennem Nyøbings centrum, hvor man an proviantere, men der ommer også indøbscenter ved havnen, og der an i øvrigt vejvises til centrum. R 40 Fjordstien: Nyøbing Sj. - ongsøre Næbbe Det foreslås, at lade R 40 svinge th. ad nnebjerg Stræde og så tv. mod nnebjerg Huse og ind i nnebjerg Sov her. Dernæst fortsættes videre sydpå gennem nordøstlige hjørne af Ulerup Sov. Her er fine esisterende 8

9 veje at følge, blot ræves ændring i siltningen. Men fatis bør hele den tidligere Isefjordsti gennemgåes og siltningen revideres. Færdiggørelse af Fjordstien er en amtsopgave før amtet luer og sluer - og dette er sidste bid - the missing lin - af et stort og mangeårigt projet med at lave Fjordstien omring Rosilde Fjord og Isefjorden. Ruten er af Cyling Denmar prioriteret som attrativ rute - derfor vigtigt at få den lavet færdig snart. Vestsjællands mt har nov igangsat procedure for optagelse af private fællesveje som del af stiforløbet og vil betale siltene samt onsulentarbejde med silteplan herfor. ommunen sal orientere lodsejerne (grundejerforeningerne) om, at de private fællesveje optages som offentlig sti. R 40 Fjordstien: ongsøre ved Sandsredet - Fjordgård (Sidinge Dæmning syd) ca. 7 m Nuværende Fjordsti (tidl. Isefjordstien) er afmæret til Bårdegård i ongsøre Sovs vestlige del. Næbbevej, tv. ad Maglehøjvej, som svinger th., fin stiforbindelse videre til Irisvej, tv. ved Mosevangen ad Fyrrevang, som svinger th. en husræe fra fjorden, stiforbindelse igennem til Enebærrogen og ud af sommerhusområdet til Egebjergvej. Her sal vises th. mod campingpladsen. Ruten fortsætter tv. over Sidingedæmningen, som er under reparation. I den forbindelse unne cyeltrafien sires. En mulig løsning er stianlæg på nord-vestsiden, hvor der ser ud til at være plads. Foto: passage for cylister mellem sommerhusveje. Her vist fra Maglehøjvej til Irisvej. R40 Fjordstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor). ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødvendig fysise tiltag i øvrigt 1 Brådevej/Næbbevej 3,0 5 RS 2 Maglehøjvej 1,0 2 RL Tilsud til vedligehold 3 Irisvej 0,2 1 RL Tilsud til vedligehold 4 Fyrrevang 0,5 2 RL Tilsud til vedligehold 5 Enebærrogen 0,4 2 RL Tilsud til vedligehold 6 Egebjergvej 1,8 2 RS Regulering af biltrafi eller stianlæg *) I alt 6,9 7RS + 5 RL *) Der bør udarbejdes en ortsigtet plan, som unne indebære hastighedsbegrænsning - gerne 40 m zone, evt. forbud mod lastbiler og busser. En længeresigtet plan unne indeholde anlæg af sti på nord-vestsiden. Men her er problemer, med jord som først sal sætte sig - tidshorisont 3 år. R 40 Fjordstien: B Fjordgård (Sidinge Dæmning syd) - rovejen nord for Færgeroen ca. 4 m 9

10 Fra Egebjergvej drejes ind af Egenæsvej og th. ad sebjerggårdsvej, hvor der også ører bus (rute 66). Der er ie forbindelse fra sommerhusvejene nord-øst herfor, så man unne tage ind tidligere. Hvor man ører fra Egebjergvej samt i rydset Ærtebjergvej/sebjerggårdsvej vises mod teltpladsen i tterup. Flot landsab med fjordudsigt ad Ærtebjergvej og Plejerupvej gennem Plejerup og tv. ad Plejeruphuse ned til sommerhusbebyggelsen i bunden af Lammefjorden. Man an lige smutte helt ned til fjorden, inden der fortsættes ad Strandvangen og th. ad Lyngtoften ad stiforbindelse. Mange cylister ører forert her, så rundejerforeningen af 1970 ser positivt på en afmærning, ifølge Erling Hansen, Strandvangen 50. Foto: den hemmelige sluse mellem 2 udstyninger: vejene Strandvangen og Lyngtoften. R40 Fjordstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødvendig fysise tiltag i øvrigt B 1 Egenæsvej 0,1 2 RS + 1 RL B 2 sebjerggårdsvej 1,0 2 RS Ingen ved ligehold nødv. gr. asfaltbelæg. B 3 Ærtebjergvej 1,8 10 RS B 4 Plejerupvej 0,3 4 RS B 5 Plejerup Huse 0,9 1 RS B 6 Strandvangen 0,5 2 RS Stor tavle nødvendig her B 7 Lyngtoften 0,2 2 RL Tilsud til vedligehold B 8 rovejen 0,6 1 RL Tilsud til vedligehold I alt 5,4 21RS+4RL R 40 Fjordstien: C rovejen nord for undestrup Færgero - vdebo ca. 6 m Fortsættelsen over vdebo Dæmningen er pt. for farlig. Det er nødvendigt med en sti neden for dæmningen på vandsiden via en delvis esisterende arbejdsvej - denne del er en statsopgave. Pumpe- og Digelauget ønser en vedligeholdelsesvej og amtet har involveret vognmænd til at læsse jord af, så der er noget at bygge videre på. 10

11 Tavlen med rute 40 er som den sal være efter vejreglerne revideres. Når der både er nr. og navn laves tavlen længere end bredden for at få rutenummeret tydeligt og i samme størrelse som ellers. R40 Fjordstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. Sti S Statsvej ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor). ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødvendig fysise tiltag i øvrigt C 1 Nyøbingvej 2,5 S 4 RS Stianlæg langsvej og bag om dæmning B 2 vdebovej 1,0 2 RS Holbæ ommune I alt 3,5 6 RS Samlet R 40 15,8 34RS + 9RL Fotos: Ærtebjerg og Sidinge dæmningen. R 67 attegatstien. En "Nordyststi" unne sabes fra Lumsås over lint, Vester Lyng, Sandflugts Plantagen, Dybesø og Nørrevang. Vi alder den attegatstien. Den unne hænge sammen med Frederisborg mts Nordyststi mellem Helsingør og Hundested og få regional status. Når amterne nedlægges er det alligevel ommunerne, som sal administrere de regionale ruter. Måse unne det en gang i fremtiden blive en del af national cyelrute 11, Sjælland Rundt! Nye regionale ruter sal godendes af amtet (efter 31/12 ommunerne) og Vejdiretoratet sal orienteres herom. R 67 attegatstien Rørvig - Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus 11 Vejstatus O off. sti ommunal fmærning ntal 20x30 cm tavle på metal- Nødv. tiltag i øvrigt eller andre

12 Nyøbing - lint - Lumsås privat fællesvej P privat stander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). bem. Oldermandsvej 0,3 1 RS På havnen mangler et silt, Nørrevangsvej 1,5 ellers er der siltet uden nr. orshagevej 2,0 helt til Lyngro Flyndersøvej 1,8 Dybesøvej 1,0 Sti gennem Sandflugtsplantagen O Lynghusvej 0,8 Sti langs Rørvigvej 1,0 O Stien er siltet Sti langs 2,6 O Stien er siltet Odsherredvej Nordstrandsvej 0,9 4 RS Odsherredvej ryds lyssignal Lyngvejen/Thorsvej 0,9 / 4 RS Sleipernersvej 0,9 4 RS Vesterlyngvej 1,0 2 RS lint Strandvej 1,0 2 RS Udlodden 1,1 2 RL Moselodden 0,3 2 RL lintvej 3,6 6 RS Sovløbervej 1,2 4 RS Forbedring af belægning Sonnerup Sov 3,0 S (SNS) 4 RL Nordre Strandvej 2,5 8 RL Ialt 30,6 26RS + 8RL 3.3 Loale ruter De loale ruter an gives et 3 cifret nr. så det er lettere at vise på ort m.v. Logoer an også overvejes - esempelvis osehoved - gulerod - palme - computer - bølge. (må un bruges til loale ruter). Sådanne logoer sal være hvide på blå baggrund i en hvid ramme og de sal i hvert enelt tilfælde godendes af Vejdiretoratet. Her foreslås det blot at tildele dem numre - vi vælger tal i 300, som an symbolisere at det er 3 ommuner, som er slået sammen. Sejerøbugtstien (rute 301) Nuværende forløb forlænges nordpå til Overby og sydpå til Høve Strand samt helt forbi Ordrup Næs til Havnsø, så ruten netop dæer hele Sejerøbugten. Nordpå genbruges tavler og standere fra den aflagte 12

13 nationalrute 2/7 mellem Panterstien og Lumsås. Herved bliver ruten så lang, at det egentlig godt unne være en regional rute. I så fald sal den i stedet have et nummer i 60 erne og amtet sal godende det. L 301 Sejerøbugtstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. Sti S Statsvej ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Overby -Løvevej N 2 og N 7 4,9 O Rutenr. 301 sættes på esist. silte så vidt muligt Løvevej - Lumsås N 2 og N 7 5,0 O Rutenr. 301 sættes oven på esist. Nr. 2 og 7. Lumsås - Ellinge Esisterende O Indhegning Sejerøbugtsti Ellinge Indhegn. - Følger nyt Høve forløb af N7 Høve - Ordrup Veddingevej Strandgårdsvej Samlebævej Sejerøvej og Ribsvej Ordrupvej Højbjergvej Sti Næsvej 9,3 O Ny N7 med supplerende R301 0,8 1,3 2,0 1,6 0,5 0,3 0,7 2,8?? Ny afmærning med L 301 I alt 29,2 16 RS+ 14 RL Nødvendig fysise tiltag i øvrigt Plus vejvis til øbmand Urosestien (rute 302) Nuværende forløb forlænges østpå til tterup gennem revinge Sov og Ostrup. Evt. rasteplads med bord og bæne i revinge Sov. Efter tterup afmæres forbindelse den til Fjordstien via Ærtebjergvej ned til Ærtebjerg. Det drejer sig om ca. 5 m og forventet silteforbrug: 4 RS + 2 RL. Lammefjordsstien (rute 303) Nuværende forløb bibeholdes. Ruten er 49 m. Belægning forbedres på diget mod vest syd for Fårevejle ireby mellem Stubberup og Sovly. Siltningen med gulerodslogoet er ie godendt og ulovligt ifølge vejreglerne. Bringes i orden ved revision af afmærningen. Hav - Fjord ruten (rute 304) En ny tværgående forbindelse foreslås fra Høve Strand over Vig, olleolle, Svenstrup Hestehave, Ulerup Sov (med nedlagt landsby) til Mantzhøj og ud til Isefjorden ved Unnerud Huse (teltplads). L 304 Hav - Fjord ruten Høve Strand - Nyøbing Bugt Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus 13 Vejstatus S Stat O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødv. tiltag i øvrigt eller andre bem. Høve Str. - Vig Høve Stræde 0,5 (efter 31/12) 4 RS Rute 225! Nyøbing - Slagelsevej 1,0 S (SNS) 2 RL Her etableres sti inde i soven ad esist. Veje forbi teltplads som forbedres med bord-bæne Ravnsbjergvej 3,0 / S (SNS) 2 RL Delvis nuv.

14 Vig - Svenstrup Hestehave Svenstrup Hestehave - Unnerud Vig Hovedgade 0,4 esist N7 l. Nyøbingvej 2,0 esist N7 olleolle 1,5 2 RS olleollevej 0,5 2 RS smindrupvej 0,5 2 RS Hestehavevej 2,0 4 RS 14 + esist N7 forløb af N7, men brug for sti langs vej til campingpladsen Hovedvej 2,2 S 3 RS + 1 RL Sovvej i Ulerup Sov Hovedvej 0,2 2 RS Fjordstien 2,0 Rev. og es. R40 til Unnerud Vej ned til Unnerud 1,0 2RS Strand Ialt 16,8 21RS + 5RL Højlandsruten (rute 305) Nyøbing - Højby (småveje omring jernbanen) - Svinninge - Vig (nuværende N7 forløb) - Høve Strand (den fremtidige rute 304) - Høve - snæs (nye forløb af N7) - Fårevejle Stationsby (sti langs vej)/ revinge (sti langs vej). Ruten vil også være velegnet til hverdagstrafi, f.es. fra snæs til arbejdsplads på rådhuset i Fårevejle St. by og mellem Højby og Nyøbing. Udflugtsforbindelser Der sal sires forbindelser mellem byerne og strandene og visa versa (sommerhusområder til byerne): Nyøbing Sj. - Nyrup Bugt/Vesterlyngvej og Nordstrandsvej (begge med i R 67). Højby - udmindrup Strand (der er afsat midler til sti (2 mio) fra Højby til Ellinge rydset - evt. rundtursmulighed, hvis pengene ie bedre an bruges andet sted). Vig - Høve Strand (del af rute 304) snæs - Høve Strand (del af ny N7) revinge - Høve Strand (del af ny N7) snæs - Ordrup Næs (Ny N7 til Høve og forlænget Sejerø Bugt Sti til Ordrup Næs). Trafiale hverdagsbehov Der er i alt 11 soler + 2 frisoler, butiscentre osv. Højlandsruten er delvis en forbindelse for hverdagscylister, bl.a. mellem rådhusene og mellem byerne. Øvrige behov hos hverdagscylister, som sal dæes ind er mellem Højby Lyng og Højby. Dette an se med anlæggelse af cyelsti langs Lyngvej mellem Højby og rute 21. Endvidere mangler solesti syd for Vig. Her har Vejdiretoratet sitseret et projet (Prioritering af cyelstier - Rute 21 Projet nr ) til 4 mio r (2001 priser), men det ligger no noget ud i fremtiden, og ommunen må derfor overveje indgreb. 4. Cyelort og servicefaciliteter og Odsherred som cyelområde Som nævnt udommer ny guide med cyelort fra Dans Cylist Forbund ca. 1. maj ortet bliver i sala 1: og sal ses som en afløser for amternes ort. Odsherred vil indgå i det nordlige Sjælland. Det vigtige i denne sammenhæng er oordinering med ændring af cyelruterne. Næste gang en ændring af cyelortet bliver muligt er om 2-3 år afhængigt af hvor hurtigt ortbogen sælger. Således er det vigtigt at få Fjordstiforlængelsen med, mens det sal gå meget hurtigt, hvis omlægningen af N7 sal med. Deadline er ca. 1. marts Odsherred Turistråd planlægger at revidere cyelortet i Da dette ort er i sala 1: an det udmæret supplere ovennævnte - især hvis man også medtager vandretemaet. Hertil bør indtænes evt. timing med afmærning af loale cyelruter jf. forslagene.

15 Cylist rastepladser bør indføres a la Sejerø og Fyn, således at cylister føler en god tilrettelægning for deres ophold i området. Når cyelrutenettet er faldet på plads an man gennemgå det i forhold til seværdigheder, rastepladsmuligheder, indøbsmuligheder og overnatningsmuligheder og opsætte en vejvisning, der an supplere allerede esisterende vejvisning. 15 Cylistrasteplads Vestfyn. Odsherred maredsføres som en cyelø, idet man med hav på 3 sider og den tørlagte Lammefjord i syd godt an føle sig om værende på en ø - i hvert fald indenfor et geografis tydeligt afgrænset areal. Ved informationstavler ved indørslen til området an man orientere cylisterne herom. 5. Prioritering og handlingsplan f de opstillede forslag til ændringer/færdiggørelser/nyetableringer af cyelruter og stier vil vi foreslå følgende tidsmæssige prioritering (den manglende cyelsti syd for Vig bør behandles særsilt i samarbejde med Vejdiretoratet): 1. Fjordstien R 40 Et stort projet mangler at få de sidste søm slået i. mtet vil bidrage med silte, før der lues og ommunerne må gennemføre forløb på private fællesveje i sommerhusområderne efter Vejlovens 97. Staten må lave stien bag om udebo Dæmningen, hvor der i forvejen planlægges en anlægsvej. Herefter mangler Fjordstien omring Rosilde Fjord og Isefjorden un et mindre stye i Holbæ ommune. Deadline for timing med ortudgivelser ca. 1. marts Omlægning af N 7 Her lægges op til 2 projeter, som Vejdiretoratet bør udføre og derved få en fin sammenhængende cyelrute frem for at bruge midler mere spredt langs rute 21. Det drejer sig om 2 stiforbindelser langs Oddenvej, som forbindes med den fredelige ommunale vej Ebbeløevej. Det ene projet er besrevet allerede af Vejdiretoratet (Prioritering af cyelstier - Rute 21 Projet nr ) til 0,45 mio r (2001 priser). Ligeledes sal der - med amtets (efter 31/12 Odsherred ommunes) godendelse - sendes ansøgning til Vejdiretoratet om den foreslåede omlægning af N7. I forslaget indgår en stræning gennem Ellinge Indhegning på en gammel solesti. Hertil forventes tilsud til renovering fra Sov- og Naturstyrelsen. 3. Højlandsruten Her mangler un få silte, idet flere an genbruges fra gl. N7 m.v. - forudsat at punt 2 er søsat. Men noget loal maredsføring til fremme af den loale brug, ville være godt. Dette unne genda 21 Centret/Odsherrd Miljøråd medvire til i form af ampagner. Endvidere er det en god maredsføring af nye

16 cyelruter at lave indvielsesarrangementer, hvor borgere, brugere, pressefol, planlæggere og politier cyler sammen. En del af ruten løber gennem Jyderup sov. Til denne del søges midler i Sov- og Naturstyrelsen - se bilag Hav - Fjord Ruten Her obles flere sove sammen, og der udformes et særligt projet til ansøgning af midler via Sov- og Naturstyrelsens naturforvaltningsmidler. ommunen sal afsætte midler til afmærning og maredsføring. 5. attegatstien En pendant til den populære Nordyststi i Frederisborg mt. En del esisterer allerede i plantagerne nord og vest for Rørvig. 6. Registrering og formidling af alle loale stier De 3 ommuner har hver sin fortegnelse over offentlige stier, men ingen har et reelt overbli over stiernes tilstand og brugsværdi. I dette projet er nævnt og indtegnet sådanne stier, som er cyelbare og som har en længde over 1 m - se ortet i bilag 6. Den nye Odsherred ommune unne lave en registrering af alle de offentlige stier. Noget sådant er i øvrigt foreslået af Odsherred Miljøråd som led i Strategi for et bæredygtigt Odsherred. Herefter unne man udgive et fællesommunalt stiort med såvel cyelruter som offentlige stier, således at befolningen bliver mere opmærsom på at benytte disse. Odsherred Turistråd planlægger at udgive nyt cyelruteort i måse disse projeter unne integreres. 7. Udflugtsforbindelse og hverdagstrafi. Som besrevet ovenfor er udflugtsforbindelserne integreret i forslagene til sammenhængende ruter, som herved i høj grad får en flersidet anvendelse. Den eneste udflugtsforbindelse, som ie dæes af de øvrige ruteforslag, er forbindelsen mellem Højby og Højby Lyng. Men der er særsilt afsat penge til stiforbindelse her. Spørgsmålet er, om man ie sulle træe N2 med herned så og få samlet cyelforbindelserne på denne måde. Hvem sal gøre hvad! R 40 Fjordstien N 7 National 7 L 305 Højlandsruten L 304 Hav - Fjord ruten R 67 attegatstien Vejdiretorat mtet Odsherred ommune Sti på anlægsvej Betaler silte og ennemføre bag om onsulent lodsejerontat udebodæmning vedr. gøre priv. fællesveje til off. Sti samt opsætte silte. Senere trafiregulering på Stianlæg i hver ende af Ebbeløevej på selve Oddenvej. Sal godende omlægning af N7 Sal godende omlægning af N7 Orienteres om etablering Omlægning sal godendes af amtet inden 31/12 eller derefter af alle ommunerne. Sidinge dæmning. ennemføre lodsejerontat vedr. gøre priv. fællesveje til off. Sti samt opsætte silte. Belægning på grusveje forbedres. Her sal un flyttes silte. Men Maredsføringsindsats foreslås. Renovere esisterende silte og sætte nye op Navn på esist. silte i østlige del og nye silte til resten. Lodsejerontat. Forbedring af 16 Sov- og Naturstyrelsen Omlægning af esist. Rute ved nnebjerg Sov og hjørnet af Ulerup Sov Ruten gennem Ellinge Indhegning Ruten gennem Jyderup Sov Ruten gennem flere sove Forløb gennem Sonnerup Sov ndre Holbæ ommune sal senere lave forløb over Tuse Næs. oordineres med ortudgivelser fra Dans Cylist Forbund

17 L 301 Sejerøbugtstien belægning på grusveje bl.a. Sovløbervej. Den foreslåede forlængelse sal times med omlægning af N7 og ræver ellers un få nye silte. 17

18 Bilag 1: Projetets baggrund ennem de seneste 15 år har man i Odsherred opbygget forsellige loale og regionale rereative cyelruter. Samtidig gennemløbes området af 2 nationale cyelruter. De enelte ommuner har desuden anlagt mindre stræninger med cyelstier, fortrinsvis af hensyn til trafisierheden. Der vil løbende fra forsellige interessegrupper og loalområder blive fremsat ønser om såvel rereative stier som trafisierhedsmæssige foranstaltninger for cylister. De enelte ruter/stier er anlagt på baggrund af loale behov og muligheder - men er ie nødvendigvis tænt ind i en helhedsbetragtning for Odsherred/Nordvestsjælland. Samtidig må man onstatere, at de amtslige investeringer i cyelstier har været yderst besedne i Odsherred. Vestsjællands mt har ie planer om etablering af cyelruter i Odsherred. I en årræe har der ie været noget ajourført amtsligt cyelort. Der er således et efterslæb både på etablering og formidling af cyelfaciliteter i området. Det vil derfor være fornuftigt at overveje en fælles cyelsti-planlægning, der unne sire er fornuftig anvendelse af de begrænsede midler som ommuner, amt og evt. statssovdistritet har til rådighed for dette formål i de ommende år. Den nye Odsherred ommune opstår ved sammenlægning af Trundholm, Dragsholm og Nyøbing-Rørvig ommuner. ommunen får 355 m2 og afgrænses tydeligt med hav i vest og nord samt fjord mod øst og syd, hvoraf den sidste dog er den tørlagte Lammefjord. Der er ca fastboende og herudover fritidshuse, som fyldes op i sommerhalvåret. Landsabet med mange højdedrag er dramatis og varieret med mange udsigter over vandet. Området er meget velegnet for friluftsmæssig satsning på turistudvilingen. En branding vil gå på "lys, liv og landsab" jf. ommuneplanforslaget. Projetets indhold og formål Idéen med projet Cyelplan er, at sabe en overordnet planlægning af et sammenhængende cyelrutenet i Odsherred. Formålet vil være at søge svar på følgende spørgsmål: Hvordan an vi forbedre vores cyelrutenet? Hvordan an vi sabe en sammenhæng mellem allerede esisterende forløb Hvordan an der sabes muligheder for at forbinde sommerhusområder og byer med cyelstier/-ruter? an der opnås synergi mellem rereative sti-forløb og trafisierhedsmæssige foranstaltninger? Hvordan får ommunerne mest ud af deres investeringer i cyelstier/-ruter Hvordan oordineres cyelruterne bedst med esisterende og planlagte overnatningsfaciliteter? Hvordan an vi gøre vores egn til en af landets mest cyelvenlige destinationer? Til at løse opgaven er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de enelte ommuners tenise forvaltninger samt repræsentanter fra henholdsvis Miljørådet og Turistbureauet samt amt, Vejdiretorat og Sov- og Naturstyrelsen. Projetets resultater vil foreligge som en strategiplan med onrete forslag til fremtidige tiltag i form af forbedrede og mere sammenhængende cyelruter i Odsherred samt forslag til maredsføring heraf. Endelig vil der fremomme forslag til forenling og præcisering af terminologi samt ortsignaturer og afmærning. Resultaterne vil blive formidlet til de involverede partnere i form af en rapport og lagt på internettet, hvorved andre regioner af landet an hente inspiration. Samarbejdspartnere Odsherreds Turistråd er initiativtagere (Turistchef Hans Jørgen Olsen, tlf ) og rådet lægger op til samarbejde med: Den nye Odsherred ommune bestående af nuværende Nyøbing-Rørvig ommune, Trundholm ommune og Dragsholm ommune. ontatpersoner: René Olesen ( , Ole Rosholm ( ) og Eri Christensen ( , Trundholm ommune, Nyvej 22, 4573 Højby. Dragsholm: Toril Sov tlf Sov- og Naturstyrelsen (jeld Jensen - Vestsjællands mt såvel vejontoret i Slagelse (Fran Hagerup) som Natur- og Miljøontoret i Sorø (Morten Holme) Vejdiretoratet (Ulri Larsen - onsulent: Jens Eri Larsen, Idéværstedet De Frie Fugle og Dans Cyel Safari ( / ). 18

19 Bilag 2: Definitioner En feriecylist er en cylist, som cyler mellem overnatningssteder. Som regel min m om dagen. Normalt cyles med bagage, men i særlige tilfælde (paerejser)/områder an der være tale om bagage-transport service. En udflugtscylist er en cylist, der bor et sted (hjem, feriehus, campingplads m.v.) og tager dagsture på cyel ud derfra og tilbage igen (evt. delvis med tog eller lignende). Normalt max. 40 m. En hverdagscylist er en cylist som cyler på arbejde, til sole, på indøb eller lignende. En cyelrute er en stræning mellem to punter og B, der er tilrettelagt og afmæret for cylister med et højt sierheds- og serviceniveau. National cyelrute - En cyelrute tilrettelagt for danse og udenlandse feriecylister gennem flere landsdele forbi seværdigheder og overnatningssteder. fmæret med hvidt nummer på rødt felt med hvid ramme (nationale farver) på blå baggrund med numrene Ruten sal være farbar i al slags vejr det meste af året (ca. 15/4-15/10). Regional cyelrute - En cyelrute gennem et eller flere amter tilrettelagt for ferie- eller udflugtscylister. fmæret med hvidt nummer på blå baggrund og med hvid ramme omring nummeret. Ruten sal være farbar i al slags vejr det meste af året (ca. 15/4-15/10). Loal cyelrute - En cyelrute, der er tilrettelagt af en eller flere ommuner, for udflugts- eller hverdagscylister. En loal rute for udflugtscylister er ofte en rundtur på max 40 m, mens en loal rute for hverdagscylister er en ortere og direte rute ofte mellem bolig og arbejdsplads/sole/indøbsmuligheder. fmæret med hvidt tal /navn/logo i hvid ramme på blå baggrund. Definitionerne på nationale, regionale og loale cyelruter findes i Vejregler for vejvisning på cyel- og vandreruter. Definitionen på en cyelrute er taget fra Idéatalog for cyeltrafi. Begge publiationer er fra Vejdiretoratet. Definitionerne på ferie-, udflugtsog hverdagscylister er fra Planlægning for cylister, hverdag og fritid fra Miljøministeriet. nvendte forortelser: N2 national cyelrute 2 R40 regional rute 40 L120 loalrute 120 osv. Bilag 3: Betingelser for nationale cyelruter 1. Officielle retningslinier Det eneste gældende officielle, der er nedsrevet om nationale cyelruter, findes i Vejregler om vejvisning på cyel- og vandreruter, hvor der står, at nationale ruter udpeges i samarbejde mellem amterne/mtsrådsforeningen og Vejdiretoratet. Dette vil i ny revideret udgave blive til Vejdiretoratet og ommunernes Landsforening. 2. Målgruppen Her står også, at målgruppen er danse og udenlandse feriegæster. 3. rav til valitet Det nævnes endvidere i vejreglen, at belægningen - eller rettere vedligeholdelsen heraf - på nationale ruter sal være så god, at ruterne er farbare i al slags vejr 15/4-15/ Sammenhæng med anden planlægning Det nævnes, at ruterne sal gå gennem flere dele af landet, og at ruterne an indgå i et fremtidigt europæis cyelrutenet. 5. Siltning Det er en norm i vejreglen, at nationale ruter afmæres med hvide numre i rødt felt med hvid ramme på blå baggrund. Som ommentar nævnes det at rutenumre an suppleres med navn i hvid test under nummeret. 6. Rutenumre Det er ligeledes en norm, at rutenumrene sal være Som retningslinie angives, at N-S ruter har ulige numre, mens V-Ø ruter har lige numre. Det an bemæres, at nummereringen går fra N mod S og fra V mod Ø svarende til vejnummersystemet i Danmar og Europa. 7. Plads til max 5 nye nationale ruter Som det siges i vejreglen, er det nationale rutenet foreløbigt fastlagt med 11 ruter. Masevidden er i dag "passende", og der vil næppe blive brug for mere end 5 nye ruter. 19

20 8. Forslag til omlægninger og nye ruter Beslutning om omlægning af ruter og evt. etablering af nye ruter bør bygge på igangværende initiativer i amterne og turistgrupperne. Der bør foreligge doumentation for, at nye ruter maredsføres og vedligeholdes. 9. Forslag til fremtidige betingelser for nationale ruter - siltning, rutenummerering, belægning og vedligeholdelse som angivet i vejreglen, dvs. siltning sal være onsevent, også i byer og ved færgehavne. - ruten sal være entydig uden blindtarme og forgreninger - dobbeltnummerering bør undgås, bortset fra orte stræninger - vejvisningsmål sal have en rimelig afstand - amterne og Vejdiretoratet sal være enige om forslag til nye ruter - der sal foreligge en onret ansøgning, som godendes endeligt i Vejregelrådet - ruten sal være af national betydning, dvs. den sal gå gennem flere amter og være mere end 100 m lang. der sal være et turistmæssigt doumenteret potentiale i ruten samt sire rammer for maredsføring (typis ved turistgrupper) og vedligeholdelse (typis amter). Vejdiretoratets rbejdsgruppe 5.3 om Vejregler for Vejvisning, 8. november Fra 2007 vil indholdet heraf indgå i den nyreviderede vejregel: Vejvisning på Cyel-, ride- og vandreruter. Bilag 4: Esterne støttemuligheder til ommunale stiprojeter ommunale stiprojeter bør primært finansieres af ommunale midler, men for reative ommuner og borgergrupper m.v. findes der fatis en ræe forordninger, som an bidrage med supplerende midler: Loale grønne partnersaber Miljøministeriet, ommunernes Landsforening (L), Friluftsrådet og Danmars Naturfredningsforening (DN) har aftalt at etablere loale partnersaber om grønne projeter. Fra Miljøministeriet afsættes mio. r. Det forudsættes, at øvrige parter også bidrager i substantielt omfang. Beregnet netop til loale borgergrupper, som i samarbejde med virsomheder, foreninger m.v. og evt. ommunen udfører projeter så som stier, teltpladser, cyelruter, motionsstier m.v. Nærmere oplysninger: Loale Miljøinitiativer I afsættes hvert år napt 4 mio. r. til onrete, loale miljøinitiativer. Projeterne retter sig især mod at holde et nærområde rent, miljøundervisning, nationalpararbejde, sundhed og miljø i naturområdet eller andre emner der an besytte og forbedre samt øge endsabet til natur og miljø. Ordningen er sræddersyet til initiativgrupper, institutioner, foreninger mv. Nærmere oplysninger: Tips- og Lottomidler til friluftslivet Her vil nye grupper, nye ideer, nye onstellationer have gode chancer for at få midler, hvis man har et godt friluftsprojet. Normalt gives max til halvdelen af et budget, men man an godt ombinere det med f.es. Midler fra grønne partnersaber. Det hjælper hvis der indgår frivillig/gratis) arbejdsraft i projetet. Der er ansøgningsfrist 1.marts, 1. juli og 1. november. Nærmere oplysninger og ansøgningssema: Naturforvaltningsmidler Der afsættes årligt mio.r. til naturforvaltningsprojeter. Fra 1. januar 2007 får ommunerne stillet ca. 45 mio. r. til rådighed til typis mindre og/eller loale, regionale projeter på private/ommunale arealer. Det an f.es. være marering af cyelruter, anlæg, afmærning, formidling heraf. ndre muligheder er der jo også - naturlegepladser, motionsruter m.v. Nærmere oplysninger: Den pågældende ommune Sov- og Naturstyrelsens andel af midlerne går til større projeter f.es. søer, sove eller meget store naturstinet, samt projeter på statsejede arealer, hvilet også godt an involvere større sammenhængende stinet. Det vil altid være relevant at ontate Sov- og Naturstyrelsens loale statssovdistrit, hvis projeterne involverer statsejede arealer, men også i andre tilfælde an det være relevant. Nærmere oplysninger: samt nærmeste statssovdistrit. Landdistritsstøttemidler Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som står for denne pulje på 22 mio. r. årligt til forsøgsprojeter i landområder. Nye ideer er meget velomne og man an netop an bygge på loale etablerede netvær i form af borgergrupper med emner som trafi eller tilhørende landsbyfællessaber. Et af puljens formål nævner børn og unge som målgruppe. Måse et samarbejde mellem landsbyer om trafisierhedsampagner og foranstaltninger unne stables på benene. nsøgningsfristen er lige udløbet (20/10) - un 20

Adgangsveje i landskabet

Adgangsveje i landskabet Adgangsveje i landskabet Danmarks Naturfredningsforening 1 Forord Naturoplevelser er for alle! Formålet med dette hæfte er at inspirere kommuner og aktive borgere til at skabe de bedst mulige adgangsforhold

Læs mere

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Nationale cykelruter ændringsforslag til ruteforløb 2012 Cases: Københavnsområdet og Østersøruten Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Indhold Indhold Side 3 Forord 4 Definitioner 5 Nationale og europæiske

Læs mere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober 2007 1 Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere 2 Indhold Indledning...3 1. Hvad er en teltplads?...

Læs mere

Bedre Cykelruter. Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden

Bedre Cykelruter. Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden Bedre Cykelruter Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden Idéværkstedet De Frie Fugle Jens Erik Larsen April 2007 kkolofon Kolofon Projekt Bedre Cykelruter er udarbejdet

Læs mere

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation

Plan for rekreative stier 2013. - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Plan for rekreative stier 2013 - vandrestier og cykelstier til motion og rekreation Marts 2014 Plan for rekreative stier 2013 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ringsted Kommune, august 2013. Stiplanen

Læs mere

10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter

10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter 10 års jubilæumskonference for de nationale cykelruter Afholdt på Scandic Hotel Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens den 24. november 2003 Program Velkomst og offentliggørelse af Miljøministeriets

Læs mere

Bilagsrapport. til projekt Bedre Cykelruter

Bilagsrapport. til projekt Bedre Cykelruter Bilagsrapport til projekt Bedre Cykelruter Idéværkstedet De Frie Fugle Jens Erik Larsen April 2007 kkolofon Kolofon Projekt Bedre Cykelruter er udarbejdet af Idéværkstedet De Frie Fugle på eget initiativ.

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

Cykelturisme og rekreativ cykling

Cykelturisme og rekreativ cykling Cykelturisme og rekreativ cykling Arbejdspapir 2 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykelturisme og rekreativ cykling Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Indhold

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI REGIONAL UDVIKLINGSPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDVIKLING & STRATEGI TEMASTRATEGIER DEN TILGÆNGELIGE

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Fremtidens natur i Aarhus Kommune

Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune 1 Kreaturer på græs ved Egå Engsø. Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Danmarks største grønne forening. Den er stiftet i 1911 og

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere