Cykelplan for Odsherred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cykelplan for Odsherred"

Transkript

1 Cyelplan for Odsherred Udarbejdet for Odsherred Turistråd og Odsherred ommune November 2006 af Jens Eri Larsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Esisterende infrastrutur 3 2. Trafiale og turistmæssige behov 5 3. Forslag til cyelplan Nationale cyelruter Regionale cyelruter Loale cyelruter Cyelort og servicefaciliteter Prioritering og handlingsplan 15 Bilag 1: Projetets baggrund 17 Bilag 2: Definitioner 18 Bilag 3: Betingelser for nationale cyelruter 19 Bilag 4: Esterne støttemuligheder 20 Bilag 5: fmærning af cyelruter 21 Bilag 6: ort over forslagene i Cyelplan Odsherred. 22 2

3 Cyelplan for Odsherred De 3 ommuner, Nyøbing-Rørvig, Trundholm og Dragsholm bliver i 2007 til Odsherred ommune. Sammen med Odsherred Turistråd har ommunerne igangsat arbejdet med en cyelplan for at sabe et overbli over esisterende og mulige fremtidige cyelstier og cyelruter. Det vil tillige indgå i grundlaget for planlægning og prioritering af de fremtidige investeringer for stier. Hensigten med cyelplanen er at fremme udvilingen i Odsherred, så egnen bliver et endnu mere attrativt område for cylister i fremtiden. Det gælder for såvel borgere som sommerhusbeboere samt turister og besøgende. Se nærmere om projetets baggrund og deltagere i bilag Esisterende infrastrutur Nationale cyelruter: N2 Odden Nyøbing Sj. Rørvig N7 Odden Højby - Vig - revinge Regionale cyelruter: R 40 Fjordstien: Rørvig Nyøbing Sj. ongsøre Næbbe Loale cyelruter: Sejerø Bugt Stien Urosestien Lammefjordsstien Stier langs veje Større veje: delvis langs rute 21 langs vejen Nyøbing - Rørvig (også nævnt nedenstående) Mindre veje: Nyøbing - Rørvig ommune: : Rørvigvej (Vestlyngvej/Odsherredvej til Rørvig - delvis langs amtsvej) B: Østerlyngvej (del af N2) C: Egebjergvej (del af N2 og R40) Trundholm ommune: D: Fra Højby mod Stårup E: Fra Vig mod Jyderup Sov Dragsholm ommune: F: Esterhøjvej mellem snæs og Høve by : Valleildevej fra Solegade til Valleilde by (Hørve - Valleilde) H: Rådhusvej mellem delers llé (Fårevejle Stationsby) og snæs station I: Rødhøj fra snæs til revinge J: Engelstrupvej fra revinge til Herrestrup. : Høve Stræde ved Høve strand (egl. antbane) H, I og J giver et nogenlunde sammenhængende forløb fra udanten af Fårevejle Stationsby til Herrestrup. - er vist på ortet i bilag 6. ommunale cyelstier i eget tracé Ud fra stifortegnelser i de 3 ommuner nævnes de længere stier: 3

4 Nyøbing - Rørvig: L1: Hospitalsstien (rønnehavestræde - mtshospitalet) 1 m L2: Plejerstien (parallelt med Hospitalsstien) 1 m M: Solestien ved Loemosevej - Nørrevangsvej 1,85 m Jupitervej - Særbyvej (en del af ) 1,69 m Sti fra Nordstrandvej over Fanøvej til Rørvigvej. (en del af ) 2,5 m Højsandet vest - Dybesø 3,1 m (ie cyelegnet - un vandresti) Højsandet 1,8 m (ie cyelegnet - un vandresti). Trundholm: N: Sti nr. 6: 1,3 m Egebjerg til Fjordstien O: Sti nr. 9: 1,9 m Nord for Ulerup Sov P: Sti nr. 12: 3 m Nord-syd mellem Jyderup Sov og Vig (Hønsinge-Jyderup) Q: Sti 11+13: 1,3 m nord-syd mellem Højby og Nyøbing Dragsholm: R: Sti 25: 1 m. Centerstien i snæs. Øvrige stier i den ommunale fortegnelse i åbent land er un for gående. Et par es.af dem, der er mindst 1 m: Sti 1: 1,1 m. Bjergesøstien Sti 20: 1 m. snæs mod Høve. Sti 33: 4,7 m. Fårevejle snæs. L-R er vist på ortet i bilag 6. Cyelort Cyelruter i Vestsjællands mt. 1: r. Har været genoptryt med mange fejl. Nyt ort udom sidst på sommeren 2006, men her er N2, R40 og meget mere glemt, så DCF og Odsherred Turistråd har besluttet ie at sælge ortet. Det er Østdans Turisme, som er ansvarlig for disse fejlagtige optry af cyelortet. Cyelort Odsherred & Holbæ Regionen. 1: r. (der sælges ca st. om året. Restoplag fra Holbæ sælges nu indtil ny udgave udarbejdes i 2008). Friluftsnet Nordvest. ratis ort med 21 shelterpladser, incl. cyelruter. Lammefjordsstien. ratis ortfolder. ortsala ie angivet. Fjordstien 1 ongsøre - Rørvig. ratis ortfolder. ortsala 1: Til afløsning af amternes ort er på initiativ af Dans Cylist Forbund og Cycling Denmar planlagt en ræe udgivelser. ortguiden med Vestsjælland planlægges at udomme 1. maj se ap. 4. Overnatningsfaciliteter: Overnatning i det fri med 850 teltpladser, heraf 15 i Odsherred.. Friluftsnet Nordvest med 21 shelterpladser, heraf 12 i Odsherred. Camping Danmar med ca. 500 campingpladser, heraf 8 i Odsherred. Danhostel (vandrerhjem) : Nyøbing Sj., Holbæ, Hjembæ, alundborg. B&B Hoteller og roer. Odsherredbanen Vigtig supplement til cyeltransport gør ræevidden større og brugen af cyel større. Toget stopper i Nyøbing Sj., Højby, Svinninge, Vig, revinge, snæs, Fårevejle Stationsby og Hørve. Udflugtscylister an bruge banen den ene vej (f.es. den vej, der er modvind!). Motorvejen/motortrafivejen/Rute 21 Forventes etableret Der er i projetet planlagt følgende rydsningsmuligheder for cyelruter (uddrag fra anlægsloven): 4

5 "Foruden de særende veje ved tilslutningsanlæggene påregnes følgende særende veje at blive ført under den nye rute 21: ommunevejene Søstrupvej, Ny Hagestedvej, Hageholmvej og Engelstrupvej samt den nuværende rute 21 nord for Herrestrup. Herudover påregnes etableret stipassager følgende steder: ved Mårsøvej, Præstebrovej, Øvejen, ved nordanal og Prejlerupvej. En endelig fastlæggelse af det loale vej- og stinet vil dog først se i detailprojeteringsfasen. Den nuværende hovedlandevej mellem Holbæ og Vig, der afløses af den nye rute 21, vil som led i projetet blive tilpasset den nye funtion som loalvej og cyelvej." Ifølge Niels Bay Smidt, som er projetleder er der efterfølgende set den ændring, at Mårsøvej bliver luet og derfor ie føres over R21. Vejen er en stor barriere i landsabet. Sti underføringer bør sires også ved Urosestien. Måse an anlægget give anledning til penge til trafisiring andre steder. Der har været nævnt en pris på 800 mio. r. for motortrafivejen og 8 mio. r. til trafisiring af opr. vej og tilhørende anlæg. 2. Trafiale og turistmæssige behov Cylister an deles op i 3 hovedategorier (se bilag 2 vedrørende definitioner): Feriecylister Disse gennemrydser området ved at færdes mellem færgehavnene på Odden, i Rørvig, alundborg og Holbæ eller ved at omme med tog til f.es. Nyøbing Sj. eller ved at omme sydfra ad N7. De overnatter efter behov i forhold til deres dagsmarcher, som ofte ligger på ca. 50 m og afhængigt af om de finder regionen interessant. I så fald vil de blive en estra nat og evt. cyle en rundtur i området. Udflugtscylister Her er tale om endagsture uden bagage med udgangspunt i helårs- eller sommerbolig (incl. camping). Da området rummer landets største sommerhusområder, er der stort potentiale i dette. Sådanne ture bør laves som rundture. Forslag unne være: Lammefjorden Rundt (esisterer), rundt om Sidinge Fjord, rundt om ongsøre Næbbe, Nae - Rørvig - Dybesø (esisterer). Et tæt net af cyelruter vil i øvrigt i sig selv lægge op til utallige rundtursmuligheder til forsellige formål og behov. Det ville også være godt med forbedrede cyelruter fra sommerhusområder til byerne snæs, Vig, Højby, Nyøbing, hvortil man unne cyle for at øbe ind, tage på café m.v. til afvesling fra strandlivet. Endvidere unne samme ruter benyttes af fastboende i disse byer til at omme til stranden. Hverdagscylister Solevejen er vigtigst, men øvrige adgangsveje til byerne og erhvervsområder sal også sires. En cyelrute mellem byerne inde i land unne have en multifuntion som bolig-arbejdssted rute, solevej, indøbsture og ben i udflugtsruter. Et esempel herpå er Lyngvejen mellem Højby og rute 21 ved Ellinge ohave. 5

6 3. Forslag til ny cyelplan Overordnet infrastrutur for feriecylister Det overordnede cyelnet udgøres af N2, der nordligst går vest øst, N7 der går fra Odden og syd midt ned gennem regionen og R40, der går nord-syd aller østligst, langs Isefjorden. Hvis N7 ryes ud mod vest til turistområdet i Sejerøbugten med de mange sommerboliger og gode strande, vil forløbet heraf blive mere direte, mere naturligt, mere attrativt. Desuden vil hele regionen så unne hænges op på en nordlig vest-øst (N2), en østlig nord-syd (R40), en vestlig nord-syd (N7) samt endelig en sydlig vest-øst (Lammefjordsstien). Herved unne der laves rundtursmulighed for dette overordnede netvær og flere flesible gennemcylingsmuligheder. Hvis forløbet af en national cyelrute sal ændres, sal amtet sende en ansøgning herom til Vejdiretoratet - se bilag 3. Ved Lumsås viser et gl. silt cylister mod Odden op på Oddenvej, mens det lille silt betyder at man sal fortsætte ligeud ad N2/7 (mod Odden). 3.1 Nationale cyelruter Forslag til omlægning af N7 - fra nord mod syd: Overby - Lumsås Det foreslås i højere grad at følge asfalterede veje i stedet for tidligere grusforløb gennem sommerhusområderne, som har været ritiserede af cylister. Man må også formode at en del feriecylister med oppaning vælger den farlige landevej frem for nuværende forløb af N2 og N7 af samme grund. Når man ommer fra Lumsås er der fatis i dag vejvisning for cylister th. mod Sjællands Odde op på den farlige Oddenvej med et større silt end det, som viser ligeud ad N2 og N7! Se foto. Vestsjællands mt har i forvejen omlagt andre stræninger af nationale cyelruter fra grus til asfalt, så det falder også i tråd hermed. (lternativt bør der asfalteres et spor langs disse sommerhusveje). Forslaget ræver anlæg af cyelstier langs statsvejen Oddenvej, 2 steder. Det ene sted er på nordsiden af vejen fra Sparøbmanden til l. Ebbeløevej. Et stye esisterer allerede som rest af gammel vej med fin asfalt. Dette svarer præcist til - et projet, der allerede er tegnet af Vejdiretoratet jf. rapport "Prioritering af cyelstier, Rute 21. Projet nr ". Der sal yderligere ses på selve rydsningen af landevejen, herunder opsættes tavler, som advarer mod rydsende cylister. Herefter an ommunevejen over Ebbeløe følges "gratis", men der bliver et stye mere før Lumsås, hvor sti er nødvendigt. Her sal der være dobbeltrettet sti på nordsiden af vejen. Men der er god plads i vejsiden her - muligvis plads på jord, som tilhører vejarealet. Disse stianlæg antages at være en statsopgave. Det foreslås at N2 følger med i øbet. Det gamle grusforløb reserveres til en ny vandreruten (Nave Nortrail) og en forlængelse af Sejerøbugtstien ligeledes. Herved an esisterende siltestandere og tavler benyttes med labels med nye rutenavne. 6

7 N7 Delstræning: Overby - Lumsås Overby - Løvevej Løvevej - l. Ebbeløevej Ebbeløevej - Lumsås Vejnavn eller vejforlaring Østervangsvej Bornholmsvej Stenager Hegnsvej Fællessovvej Sovbaevej Hedebovej Panterstien Løvevej Længde m 2,1 1,0 0,1 0,7 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 asfalt grus Vejstatus S Statsvej O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x20 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor). ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). 1 RS 2 RS 2 RL Nødvendig fysise tiltag i øvrigt Siltning er o indtil ryds Panterstien/ Løvevej. Dog mangler et enelt silt fra Hegnvej mod Stenager. Oddenvej 0,2 S 4 RS med pil Vejdiretoratets projet til 0,45 mio r. På arealet foreslås også rasteplads l. Ebbeløevej Oddenvej 4,8 S 2 RS I alt 9,9 13RS + 2RL 4 RS med bord-bæne Fin lille vej nlæg af dobbeltrettet sti på nordsiden. Forslag til omlægning af N7 : Lumsås - Høve Strand N7 foreslås at forlade N2 ved Troldstuerne (Jættestuer) før Stenstrup, hvor der er en niveaufri særing af rute 21. Herfra følges sommerhusveje sydpå, bl.a. den hyggelige asfalterede Treronervej. Fremme ved Ellinge Indhegning vælges en direte nord-sydgående vej gennem soven (denne har fatis betegnelsen solesti på sovortet) og videre på Lyngvejen. Der er her synenergi med et andet trafiprojet, idet Lyngvejen nu trafisaneres, så cylister an færdes mere siert og fredeligt. Om sommeren er her flere butier og restauranter at freventere. N7 Delstræning: Lumsås - Høve Strand Lumsås - Troldstuerne - Ellinge Indhegning Vejnavn eller vejforlaring Oddenvej Stenstrupvej Jættestuevej Lynggærdevej Treronervej Sovåsen Raelvej Enghave Ellinge Sovvej - Høve Strand Sovsti Længde m 3,2 0,4 1,4 1,5 0,5 0,3 0,4 0,8 1,6 asfalt grus / Vejstatus S Statsvej O off. sti ommunal privat fællesvej P privat el. S (SNS) fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Esist. tavler for N2 og N7 O 4 RS + 3 RL 4 RS + 2 RL 1 RL 2 RS 1 RS 2 RS + 1 RL Lyngvej snæs Lyngv. 5,0 4 RS I alt 15,1 17RS + 7RL Forslag til omlægning af N7 : Høve Strand - snæs - revinge Nødvendig fysise tiltag i øvrigt huller rep. nødv. huller rep. nødv Udbedring af sovsti/rydning ved indørsel. dvarselssilte vedr. cylister. Lyngvej i gang 7

8 Ved at omme denne vej, åbnes flere muligheder for at omme til nogen af landets bedste strande f.es. ved Høve Strand, hvor der også er camping- og teltplads. I Høve er trafiforholdene uoversuelige midt i byen, også for daglige cylister (bl.a. til Frisolen), men ved at vælge bagtrappen op til Høve an vi slippe udenom det værste ryds. En trafisanering i Høve er dog nødvendigt af hensyn til hverdagstrafien. Ruten fortsætter forbi Dyreparen. Denne er velegnet til et ophold på et par timer, som feriecylister unne finde på at foretage, mens Sommerland Sjælland (som N7 går forbi i dag) mere bruges til heldagsophold af andre turistgrupper. I snæs er der provianteringsmulighed og cyelsmed. Via Tolsager nås revinge (sti undtagen i snæs by) med forbindelse til oprindeligt forløb af N7. Forslaget bevirer, at N7 fjernes fra byerne Højby, Svinninge og Vig, men i stedet ommer sommerhusområdet med tilhørende service samt Høve og snæs med på ruten. Dommergårdsvej med flot udsigt over Sejerøbugten N7 Delstræning: Høve Strand - revinge Vejnavn eller vejforlaring - Høve Åsevangsvej Dommergårdsvej Møllestræde Høve Bygade Længde m 0,5 2,0 0,2 0,1 asfalt grus Vejstatus S Statsvej O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). 4 RS 4 RS 2 RS - snæs Esterhøjvej 3,2 2 RS - revinge Storegade 3,5 6 RS Rødhøj I alt 9,5 18 RS Samlet N7 34,5 48RS+9RL Nødvendig fysise tiltag i øvrigt Fantastis udsigt - finde plads til rastepl. med bord-bæne 3.2 Regionale cyelruter R 40 Fjordstien: Rørvig - Nyøbing Sj. På stræningen mellem Nae og Nyøbing Sj. i ruteforslaget oprindelig over dæmningen syd om Hovvig og forbi Ringholm - et meget flot område, som foreslås sat på igen. lternativt som en rute for vandrere. Den nuværende rute fører cylisterne ind gennem Nyøbings centrum, hvor man an proviantere, men der ommer også indøbscenter ved havnen, og der an i øvrigt vejvises til centrum. R 40 Fjordstien: Nyøbing Sj. - ongsøre Næbbe Det foreslås, at lade R 40 svinge th. ad nnebjerg Stræde og så tv. mod nnebjerg Huse og ind i nnebjerg Sov her. Dernæst fortsættes videre sydpå gennem nordøstlige hjørne af Ulerup Sov. Her er fine esisterende 8

9 veje at følge, blot ræves ændring i siltningen. Men fatis bør hele den tidligere Isefjordsti gennemgåes og siltningen revideres. Færdiggørelse af Fjordstien er en amtsopgave før amtet luer og sluer - og dette er sidste bid - the missing lin - af et stort og mangeårigt projet med at lave Fjordstien omring Rosilde Fjord og Isefjorden. Ruten er af Cyling Denmar prioriteret som attrativ rute - derfor vigtigt at få den lavet færdig snart. Vestsjællands mt har nov igangsat procedure for optagelse af private fællesveje som del af stiforløbet og vil betale siltene samt onsulentarbejde med silteplan herfor. ommunen sal orientere lodsejerne (grundejerforeningerne) om, at de private fællesveje optages som offentlig sti. R 40 Fjordstien: ongsøre ved Sandsredet - Fjordgård (Sidinge Dæmning syd) ca. 7 m Nuværende Fjordsti (tidl. Isefjordstien) er afmæret til Bårdegård i ongsøre Sovs vestlige del. Næbbevej, tv. ad Maglehøjvej, som svinger th., fin stiforbindelse videre til Irisvej, tv. ved Mosevangen ad Fyrrevang, som svinger th. en husræe fra fjorden, stiforbindelse igennem til Enebærrogen og ud af sommerhusområdet til Egebjergvej. Her sal vises th. mod campingpladsen. Ruten fortsætter tv. over Sidingedæmningen, som er under reparation. I den forbindelse unne cyeltrafien sires. En mulig løsning er stianlæg på nord-vestsiden, hvor der ser ud til at være plads. Foto: passage for cylister mellem sommerhusveje. Her vist fra Maglehøjvej til Irisvej. R40 Fjordstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor). ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødvendig fysise tiltag i øvrigt 1 Brådevej/Næbbevej 3,0 5 RS 2 Maglehøjvej 1,0 2 RL Tilsud til vedligehold 3 Irisvej 0,2 1 RL Tilsud til vedligehold 4 Fyrrevang 0,5 2 RL Tilsud til vedligehold 5 Enebærrogen 0,4 2 RL Tilsud til vedligehold 6 Egebjergvej 1,8 2 RS Regulering af biltrafi eller stianlæg *) I alt 6,9 7RS + 5 RL *) Der bør udarbejdes en ortsigtet plan, som unne indebære hastighedsbegrænsning - gerne 40 m zone, evt. forbud mod lastbiler og busser. En længeresigtet plan unne indeholde anlæg af sti på nord-vestsiden. Men her er problemer, med jord som først sal sætte sig - tidshorisont 3 år. R 40 Fjordstien: B Fjordgård (Sidinge Dæmning syd) - rovejen nord for Færgeroen ca. 4 m 9

10 Fra Egebjergvej drejes ind af Egenæsvej og th. ad sebjerggårdsvej, hvor der også ører bus (rute 66). Der er ie forbindelse fra sommerhusvejene nord-øst herfor, så man unne tage ind tidligere. Hvor man ører fra Egebjergvej samt i rydset Ærtebjergvej/sebjerggårdsvej vises mod teltpladsen i tterup. Flot landsab med fjordudsigt ad Ærtebjergvej og Plejerupvej gennem Plejerup og tv. ad Plejeruphuse ned til sommerhusbebyggelsen i bunden af Lammefjorden. Man an lige smutte helt ned til fjorden, inden der fortsættes ad Strandvangen og th. ad Lyngtoften ad stiforbindelse. Mange cylister ører forert her, så rundejerforeningen af 1970 ser positivt på en afmærning, ifølge Erling Hansen, Strandvangen 50. Foto: den hemmelige sluse mellem 2 udstyninger: vejene Strandvangen og Lyngtoften. R40 Fjordstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødvendig fysise tiltag i øvrigt B 1 Egenæsvej 0,1 2 RS + 1 RL B 2 sebjerggårdsvej 1,0 2 RS Ingen ved ligehold nødv. gr. asfaltbelæg. B 3 Ærtebjergvej 1,8 10 RS B 4 Plejerupvej 0,3 4 RS B 5 Plejerup Huse 0,9 1 RS B 6 Strandvangen 0,5 2 RS Stor tavle nødvendig her B 7 Lyngtoften 0,2 2 RL Tilsud til vedligehold B 8 rovejen 0,6 1 RL Tilsud til vedligehold I alt 5,4 21RS+4RL R 40 Fjordstien: C rovejen nord for undestrup Færgero - vdebo ca. 6 m Fortsættelsen over vdebo Dæmningen er pt. for farlig. Det er nødvendigt med en sti neden for dæmningen på vandsiden via en delvis esisterende arbejdsvej - denne del er en statsopgave. Pumpe- og Digelauget ønser en vedligeholdelsesvej og amtet har involveret vognmænd til at læsse jord af, så der er noget at bygge videre på. 10

11 Tavlen med rute 40 er som den sal være efter vejreglerne revideres. Når der både er nr. og navn laves tavlen længere end bredden for at få rutenummeret tydeligt og i samme størrelse som ellers. R40 Fjordstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. Sti S Statsvej ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor). ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødvendig fysise tiltag i øvrigt C 1 Nyøbingvej 2,5 S 4 RS Stianlæg langsvej og bag om dæmning B 2 vdebovej 1,0 2 RS Holbæ ommune I alt 3,5 6 RS Samlet R 40 15,8 34RS + 9RL Fotos: Ærtebjerg og Sidinge dæmningen. R 67 attegatstien. En "Nordyststi" unne sabes fra Lumsås over lint, Vester Lyng, Sandflugts Plantagen, Dybesø og Nørrevang. Vi alder den attegatstien. Den unne hænge sammen med Frederisborg mts Nordyststi mellem Helsingør og Hundested og få regional status. Når amterne nedlægges er det alligevel ommunerne, som sal administrere de regionale ruter. Måse unne det en gang i fremtiden blive en del af national cyelrute 11, Sjælland Rundt! Nye regionale ruter sal godendes af amtet (efter 31/12 ommunerne) og Vejdiretoratet sal orienteres herom. R 67 attegatstien Rørvig - Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus 11 Vejstatus O off. sti ommunal fmærning ntal 20x30 cm tavle på metal- Nødv. tiltag i øvrigt eller andre

12 Nyøbing - lint - Lumsås privat fællesvej P privat stander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). bem. Oldermandsvej 0,3 1 RS På havnen mangler et silt, Nørrevangsvej 1,5 ellers er der siltet uden nr. orshagevej 2,0 helt til Lyngro Flyndersøvej 1,8 Dybesøvej 1,0 Sti gennem Sandflugtsplantagen O Lynghusvej 0,8 Sti langs Rørvigvej 1,0 O Stien er siltet Sti langs 2,6 O Stien er siltet Odsherredvej Nordstrandsvej 0,9 4 RS Odsherredvej ryds lyssignal Lyngvejen/Thorsvej 0,9 / 4 RS Sleipernersvej 0,9 4 RS Vesterlyngvej 1,0 2 RS lint Strandvej 1,0 2 RS Udlodden 1,1 2 RL Moselodden 0,3 2 RL lintvej 3,6 6 RS Sovløbervej 1,2 4 RS Forbedring af belægning Sonnerup Sov 3,0 S (SNS) 4 RL Nordre Strandvej 2,5 8 RL Ialt 30,6 26RS + 8RL 3.3 Loale ruter De loale ruter an gives et 3 cifret nr. så det er lettere at vise på ort m.v. Logoer an også overvejes - esempelvis osehoved - gulerod - palme - computer - bølge. (må un bruges til loale ruter). Sådanne logoer sal være hvide på blå baggrund i en hvid ramme og de sal i hvert enelt tilfælde godendes af Vejdiretoratet. Her foreslås det blot at tildele dem numre - vi vælger tal i 300, som an symbolisere at det er 3 ommuner, som er slået sammen. Sejerøbugtstien (rute 301) Nuværende forløb forlænges nordpå til Overby og sydpå til Høve Strand samt helt forbi Ordrup Næs til Havnsø, så ruten netop dæer hele Sejerøbugten. Nordpå genbruges tavler og standere fra den aflagte 12

13 nationalrute 2/7 mellem Panterstien og Lumsås. Herved bliver ruten så lang, at det egentlig godt unne være en regional rute. I så fald sal den i stedet have et nummer i 60 erne og amtet sal godende det. L 301 Sejerøbugtstien Delstræning: Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus Vejstatus O off. Sti S Statsvej ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Overby -Løvevej N 2 og N 7 4,9 O Rutenr. 301 sættes på esist. silte så vidt muligt Løvevej - Lumsås N 2 og N 7 5,0 O Rutenr. 301 sættes oven på esist. Nr. 2 og 7. Lumsås - Ellinge Esisterende O Indhegning Sejerøbugtsti Ellinge Indhegn. - Følger nyt Høve forløb af N7 Høve - Ordrup Veddingevej Strandgårdsvej Samlebævej Sejerøvej og Ribsvej Ordrupvej Højbjergvej Sti Næsvej 9,3 O Ny N7 med supplerende R301 0,8 1,3 2,0 1,6 0,5 0,3 0,7 2,8?? Ny afmærning med L 301 I alt 29,2 16 RS+ 14 RL Nødvendig fysise tiltag i øvrigt Plus vejvis til øbmand Urosestien (rute 302) Nuværende forløb forlænges østpå til tterup gennem revinge Sov og Ostrup. Evt. rasteplads med bord og bæne i revinge Sov. Efter tterup afmæres forbindelse den til Fjordstien via Ærtebjergvej ned til Ærtebjerg. Det drejer sig om ca. 5 m og forventet silteforbrug: 4 RS + 2 RL. Lammefjordsstien (rute 303) Nuværende forløb bibeholdes. Ruten er 49 m. Belægning forbedres på diget mod vest syd for Fårevejle ireby mellem Stubberup og Sovly. Siltningen med gulerodslogoet er ie godendt og ulovligt ifølge vejreglerne. Bringes i orden ved revision af afmærningen. Hav - Fjord ruten (rute 304) En ny tværgående forbindelse foreslås fra Høve Strand over Vig, olleolle, Svenstrup Hestehave, Ulerup Sov (med nedlagt landsby) til Mantzhøj og ud til Isefjorden ved Unnerud Huse (teltplads). L 304 Hav - Fjord ruten Høve Strand - Nyøbing Bugt Vejnavn eller vejforlaring Længde m asfalt grus 13 Vejstatus S Stat O off. sti ommunal privat fællesvej P privat fmærning ntal 20x30 cm tavle på metalstander RS (rutetavle stor).ntal 10x12 cm på træpæl RL (2 på 1). Nødv. tiltag i øvrigt eller andre bem. Høve Str. - Vig Høve Stræde 0,5 (efter 31/12) 4 RS Rute 225! Nyøbing - Slagelsevej 1,0 S (SNS) 2 RL Her etableres sti inde i soven ad esist. Veje forbi teltplads som forbedres med bord-bæne Ravnsbjergvej 3,0 / S (SNS) 2 RL Delvis nuv.

14 Vig - Svenstrup Hestehave Svenstrup Hestehave - Unnerud Vig Hovedgade 0,4 esist N7 l. Nyøbingvej 2,0 esist N7 olleolle 1,5 2 RS olleollevej 0,5 2 RS smindrupvej 0,5 2 RS Hestehavevej 2,0 4 RS 14 + esist N7 forløb af N7, men brug for sti langs vej til campingpladsen Hovedvej 2,2 S 3 RS + 1 RL Sovvej i Ulerup Sov Hovedvej 0,2 2 RS Fjordstien 2,0 Rev. og es. R40 til Unnerud Vej ned til Unnerud 1,0 2RS Strand Ialt 16,8 21RS + 5RL Højlandsruten (rute 305) Nyøbing - Højby (småveje omring jernbanen) - Svinninge - Vig (nuværende N7 forløb) - Høve Strand (den fremtidige rute 304) - Høve - snæs (nye forløb af N7) - Fårevejle Stationsby (sti langs vej)/ revinge (sti langs vej). Ruten vil også være velegnet til hverdagstrafi, f.es. fra snæs til arbejdsplads på rådhuset i Fårevejle St. by og mellem Højby og Nyøbing. Udflugtsforbindelser Der sal sires forbindelser mellem byerne og strandene og visa versa (sommerhusområder til byerne): Nyøbing Sj. - Nyrup Bugt/Vesterlyngvej og Nordstrandsvej (begge med i R 67). Højby - udmindrup Strand (der er afsat midler til sti (2 mio) fra Højby til Ellinge rydset - evt. rundtursmulighed, hvis pengene ie bedre an bruges andet sted). Vig - Høve Strand (del af rute 304) snæs - Høve Strand (del af ny N7) revinge - Høve Strand (del af ny N7) snæs - Ordrup Næs (Ny N7 til Høve og forlænget Sejerø Bugt Sti til Ordrup Næs). Trafiale hverdagsbehov Der er i alt 11 soler + 2 frisoler, butiscentre osv. Højlandsruten er delvis en forbindelse for hverdagscylister, bl.a. mellem rådhusene og mellem byerne. Øvrige behov hos hverdagscylister, som sal dæes ind er mellem Højby Lyng og Højby. Dette an se med anlæggelse af cyelsti langs Lyngvej mellem Højby og rute 21. Endvidere mangler solesti syd for Vig. Her har Vejdiretoratet sitseret et projet (Prioritering af cyelstier - Rute 21 Projet nr ) til 4 mio r (2001 priser), men det ligger no noget ud i fremtiden, og ommunen må derfor overveje indgreb. 4. Cyelort og servicefaciliteter og Odsherred som cyelområde Som nævnt udommer ny guide med cyelort fra Dans Cylist Forbund ca. 1. maj ortet bliver i sala 1: og sal ses som en afløser for amternes ort. Odsherred vil indgå i det nordlige Sjælland. Det vigtige i denne sammenhæng er oordinering med ændring af cyelruterne. Næste gang en ændring af cyelortet bliver muligt er om 2-3 år afhængigt af hvor hurtigt ortbogen sælger. Således er det vigtigt at få Fjordstiforlængelsen med, mens det sal gå meget hurtigt, hvis omlægningen af N7 sal med. Deadline er ca. 1. marts Odsherred Turistråd planlægger at revidere cyelortet i Da dette ort er i sala 1: an det udmæret supplere ovennævnte - især hvis man også medtager vandretemaet. Hertil bør indtænes evt. timing med afmærning af loale cyelruter jf. forslagene.

15 Cylist rastepladser bør indføres a la Sejerø og Fyn, således at cylister føler en god tilrettelægning for deres ophold i området. Når cyelrutenettet er faldet på plads an man gennemgå det i forhold til seværdigheder, rastepladsmuligheder, indøbsmuligheder og overnatningsmuligheder og opsætte en vejvisning, der an supplere allerede esisterende vejvisning. 15 Cylistrasteplads Vestfyn. Odsherred maredsføres som en cyelø, idet man med hav på 3 sider og den tørlagte Lammefjord i syd godt an føle sig om værende på en ø - i hvert fald indenfor et geografis tydeligt afgrænset areal. Ved informationstavler ved indørslen til området an man orientere cylisterne herom. 5. Prioritering og handlingsplan f de opstillede forslag til ændringer/færdiggørelser/nyetableringer af cyelruter og stier vil vi foreslå følgende tidsmæssige prioritering (den manglende cyelsti syd for Vig bør behandles særsilt i samarbejde med Vejdiretoratet): 1. Fjordstien R 40 Et stort projet mangler at få de sidste søm slået i. mtet vil bidrage med silte, før der lues og ommunerne må gennemføre forløb på private fællesveje i sommerhusområderne efter Vejlovens 97. Staten må lave stien bag om udebo Dæmningen, hvor der i forvejen planlægges en anlægsvej. Herefter mangler Fjordstien omring Rosilde Fjord og Isefjorden un et mindre stye i Holbæ ommune. Deadline for timing med ortudgivelser ca. 1. marts Omlægning af N 7 Her lægges op til 2 projeter, som Vejdiretoratet bør udføre og derved få en fin sammenhængende cyelrute frem for at bruge midler mere spredt langs rute 21. Det drejer sig om 2 stiforbindelser langs Oddenvej, som forbindes med den fredelige ommunale vej Ebbeløevej. Det ene projet er besrevet allerede af Vejdiretoratet (Prioritering af cyelstier - Rute 21 Projet nr ) til 0,45 mio r (2001 priser). Ligeledes sal der - med amtets (efter 31/12 Odsherred ommunes) godendelse - sendes ansøgning til Vejdiretoratet om den foreslåede omlægning af N7. I forslaget indgår en stræning gennem Ellinge Indhegning på en gammel solesti. Hertil forventes tilsud til renovering fra Sov- og Naturstyrelsen. 3. Højlandsruten Her mangler un få silte, idet flere an genbruges fra gl. N7 m.v. - forudsat at punt 2 er søsat. Men noget loal maredsføring til fremme af den loale brug, ville være godt. Dette unne genda 21 Centret/Odsherrd Miljøråd medvire til i form af ampagner. Endvidere er det en god maredsføring af nye

16 cyelruter at lave indvielsesarrangementer, hvor borgere, brugere, pressefol, planlæggere og politier cyler sammen. En del af ruten løber gennem Jyderup sov. Til denne del søges midler i Sov- og Naturstyrelsen - se bilag Hav - Fjord Ruten Her obles flere sove sammen, og der udformes et særligt projet til ansøgning af midler via Sov- og Naturstyrelsens naturforvaltningsmidler. ommunen sal afsætte midler til afmærning og maredsføring. 5. attegatstien En pendant til den populære Nordyststi i Frederisborg mt. En del esisterer allerede i plantagerne nord og vest for Rørvig. 6. Registrering og formidling af alle loale stier De 3 ommuner har hver sin fortegnelse over offentlige stier, men ingen har et reelt overbli over stiernes tilstand og brugsværdi. I dette projet er nævnt og indtegnet sådanne stier, som er cyelbare og som har en længde over 1 m - se ortet i bilag 6. Den nye Odsherred ommune unne lave en registrering af alle de offentlige stier. Noget sådant er i øvrigt foreslået af Odsherred Miljøråd som led i Strategi for et bæredygtigt Odsherred. Herefter unne man udgive et fællesommunalt stiort med såvel cyelruter som offentlige stier, således at befolningen bliver mere opmærsom på at benytte disse. Odsherred Turistråd planlægger at udgive nyt cyelruteort i måse disse projeter unne integreres. 7. Udflugtsforbindelse og hverdagstrafi. Som besrevet ovenfor er udflugtsforbindelserne integreret i forslagene til sammenhængende ruter, som herved i høj grad får en flersidet anvendelse. Den eneste udflugtsforbindelse, som ie dæes af de øvrige ruteforslag, er forbindelsen mellem Højby og Højby Lyng. Men der er særsilt afsat penge til stiforbindelse her. Spørgsmålet er, om man ie sulle træe N2 med herned så og få samlet cyelforbindelserne på denne måde. Hvem sal gøre hvad! R 40 Fjordstien N 7 National 7 L 305 Højlandsruten L 304 Hav - Fjord ruten R 67 attegatstien Vejdiretorat mtet Odsherred ommune Sti på anlægsvej Betaler silte og ennemføre bag om onsulent lodsejerontat udebodæmning vedr. gøre priv. fællesveje til off. Sti samt opsætte silte. Senere trafiregulering på Stianlæg i hver ende af Ebbeløevej på selve Oddenvej. Sal godende omlægning af N7 Sal godende omlægning af N7 Orienteres om etablering Omlægning sal godendes af amtet inden 31/12 eller derefter af alle ommunerne. Sidinge dæmning. ennemføre lodsejerontat vedr. gøre priv. fællesveje til off. Sti samt opsætte silte. Belægning på grusveje forbedres. Her sal un flyttes silte. Men Maredsføringsindsats foreslås. Renovere esisterende silte og sætte nye op Navn på esist. silte i østlige del og nye silte til resten. Lodsejerontat. Forbedring af 16 Sov- og Naturstyrelsen Omlægning af esist. Rute ved nnebjerg Sov og hjørnet af Ulerup Sov Ruten gennem Ellinge Indhegning Ruten gennem Jyderup Sov Ruten gennem flere sove Forløb gennem Sonnerup Sov ndre Holbæ ommune sal senere lave forløb over Tuse Næs. oordineres med ortudgivelser fra Dans Cylist Forbund

17 L 301 Sejerøbugtstien belægning på grusveje bl.a. Sovløbervej. Den foreslåede forlængelse sal times med omlægning af N7 og ræver ellers un få nye silte. 17

18 Bilag 1: Projetets baggrund ennem de seneste 15 år har man i Odsherred opbygget forsellige loale og regionale rereative cyelruter. Samtidig gennemløbes området af 2 nationale cyelruter. De enelte ommuner har desuden anlagt mindre stræninger med cyelstier, fortrinsvis af hensyn til trafisierheden. Der vil løbende fra forsellige interessegrupper og loalområder blive fremsat ønser om såvel rereative stier som trafisierhedsmæssige foranstaltninger for cylister. De enelte ruter/stier er anlagt på baggrund af loale behov og muligheder - men er ie nødvendigvis tænt ind i en helhedsbetragtning for Odsherred/Nordvestsjælland. Samtidig må man onstatere, at de amtslige investeringer i cyelstier har været yderst besedne i Odsherred. Vestsjællands mt har ie planer om etablering af cyelruter i Odsherred. I en årræe har der ie været noget ajourført amtsligt cyelort. Der er således et efterslæb både på etablering og formidling af cyelfaciliteter i området. Det vil derfor være fornuftigt at overveje en fælles cyelsti-planlægning, der unne sire er fornuftig anvendelse af de begrænsede midler som ommuner, amt og evt. statssovdistritet har til rådighed for dette formål i de ommende år. Den nye Odsherred ommune opstår ved sammenlægning af Trundholm, Dragsholm og Nyøbing-Rørvig ommuner. ommunen får 355 m2 og afgrænses tydeligt med hav i vest og nord samt fjord mod øst og syd, hvoraf den sidste dog er den tørlagte Lammefjord. Der er ca fastboende og herudover fritidshuse, som fyldes op i sommerhalvåret. Landsabet med mange højdedrag er dramatis og varieret med mange udsigter over vandet. Området er meget velegnet for friluftsmæssig satsning på turistudvilingen. En branding vil gå på "lys, liv og landsab" jf. ommuneplanforslaget. Projetets indhold og formål Idéen med projet Cyelplan er, at sabe en overordnet planlægning af et sammenhængende cyelrutenet i Odsherred. Formålet vil være at søge svar på følgende spørgsmål: Hvordan an vi forbedre vores cyelrutenet? Hvordan an vi sabe en sammenhæng mellem allerede esisterende forløb Hvordan an der sabes muligheder for at forbinde sommerhusområder og byer med cyelstier/-ruter? an der opnås synergi mellem rereative sti-forløb og trafisierhedsmæssige foranstaltninger? Hvordan får ommunerne mest ud af deres investeringer i cyelstier/-ruter Hvordan oordineres cyelruterne bedst med esisterende og planlagte overnatningsfaciliteter? Hvordan an vi gøre vores egn til en af landets mest cyelvenlige destinationer? Til at løse opgaven er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de enelte ommuners tenise forvaltninger samt repræsentanter fra henholdsvis Miljørådet og Turistbureauet samt amt, Vejdiretorat og Sov- og Naturstyrelsen. Projetets resultater vil foreligge som en strategiplan med onrete forslag til fremtidige tiltag i form af forbedrede og mere sammenhængende cyelruter i Odsherred samt forslag til maredsføring heraf. Endelig vil der fremomme forslag til forenling og præcisering af terminologi samt ortsignaturer og afmærning. Resultaterne vil blive formidlet til de involverede partnere i form af en rapport og lagt på internettet, hvorved andre regioner af landet an hente inspiration. Samarbejdspartnere Odsherreds Turistråd er initiativtagere (Turistchef Hans Jørgen Olsen, tlf ) og rådet lægger op til samarbejde med: Den nye Odsherred ommune bestående af nuværende Nyøbing-Rørvig ommune, Trundholm ommune og Dragsholm ommune. ontatpersoner: René Olesen ( , Ole Rosholm ( ) og Eri Christensen ( , Trundholm ommune, Nyvej 22, 4573 Højby. Dragsholm: Toril Sov tlf Sov- og Naturstyrelsen (jeld Jensen - Vestsjællands mt såvel vejontoret i Slagelse (Fran Hagerup) som Natur- og Miljøontoret i Sorø (Morten Holme) Vejdiretoratet (Ulri Larsen - onsulent: Jens Eri Larsen, Idéværstedet De Frie Fugle og Dans Cyel Safari ( / ). 18

19 Bilag 2: Definitioner En feriecylist er en cylist, som cyler mellem overnatningssteder. Som regel min m om dagen. Normalt cyles med bagage, men i særlige tilfælde (paerejser)/områder an der være tale om bagage-transport service. En udflugtscylist er en cylist, der bor et sted (hjem, feriehus, campingplads m.v.) og tager dagsture på cyel ud derfra og tilbage igen (evt. delvis med tog eller lignende). Normalt max. 40 m. En hverdagscylist er en cylist som cyler på arbejde, til sole, på indøb eller lignende. En cyelrute er en stræning mellem to punter og B, der er tilrettelagt og afmæret for cylister med et højt sierheds- og serviceniveau. National cyelrute - En cyelrute tilrettelagt for danse og udenlandse feriecylister gennem flere landsdele forbi seværdigheder og overnatningssteder. fmæret med hvidt nummer på rødt felt med hvid ramme (nationale farver) på blå baggrund med numrene Ruten sal være farbar i al slags vejr det meste af året (ca. 15/4-15/10). Regional cyelrute - En cyelrute gennem et eller flere amter tilrettelagt for ferie- eller udflugtscylister. fmæret med hvidt nummer på blå baggrund og med hvid ramme omring nummeret. Ruten sal være farbar i al slags vejr det meste af året (ca. 15/4-15/10). Loal cyelrute - En cyelrute, der er tilrettelagt af en eller flere ommuner, for udflugts- eller hverdagscylister. En loal rute for udflugtscylister er ofte en rundtur på max 40 m, mens en loal rute for hverdagscylister er en ortere og direte rute ofte mellem bolig og arbejdsplads/sole/indøbsmuligheder. fmæret med hvidt tal /navn/logo i hvid ramme på blå baggrund. Definitionerne på nationale, regionale og loale cyelruter findes i Vejregler for vejvisning på cyel- og vandreruter. Definitionen på en cyelrute er taget fra Idéatalog for cyeltrafi. Begge publiationer er fra Vejdiretoratet. Definitionerne på ferie-, udflugtsog hverdagscylister er fra Planlægning for cylister, hverdag og fritid fra Miljøministeriet. nvendte forortelser: N2 national cyelrute 2 R40 regional rute 40 L120 loalrute 120 osv. Bilag 3: Betingelser for nationale cyelruter 1. Officielle retningslinier Det eneste gældende officielle, der er nedsrevet om nationale cyelruter, findes i Vejregler om vejvisning på cyel- og vandreruter, hvor der står, at nationale ruter udpeges i samarbejde mellem amterne/mtsrådsforeningen og Vejdiretoratet. Dette vil i ny revideret udgave blive til Vejdiretoratet og ommunernes Landsforening. 2. Målgruppen Her står også, at målgruppen er danse og udenlandse feriegæster. 3. rav til valitet Det nævnes endvidere i vejreglen, at belægningen - eller rettere vedligeholdelsen heraf - på nationale ruter sal være så god, at ruterne er farbare i al slags vejr 15/4-15/ Sammenhæng med anden planlægning Det nævnes, at ruterne sal gå gennem flere dele af landet, og at ruterne an indgå i et fremtidigt europæis cyelrutenet. 5. Siltning Det er en norm i vejreglen, at nationale ruter afmæres med hvide numre i rødt felt med hvid ramme på blå baggrund. Som ommentar nævnes det at rutenumre an suppleres med navn i hvid test under nummeret. 6. Rutenumre Det er ligeledes en norm, at rutenumrene sal være Som retningslinie angives, at N-S ruter har ulige numre, mens V-Ø ruter har lige numre. Det an bemæres, at nummereringen går fra N mod S og fra V mod Ø svarende til vejnummersystemet i Danmar og Europa. 7. Plads til max 5 nye nationale ruter Som det siges i vejreglen, er det nationale rutenet foreløbigt fastlagt med 11 ruter. Masevidden er i dag "passende", og der vil næppe blive brug for mere end 5 nye ruter. 19

20 8. Forslag til omlægninger og nye ruter Beslutning om omlægning af ruter og evt. etablering af nye ruter bør bygge på igangværende initiativer i amterne og turistgrupperne. Der bør foreligge doumentation for, at nye ruter maredsføres og vedligeholdes. 9. Forslag til fremtidige betingelser for nationale ruter - siltning, rutenummerering, belægning og vedligeholdelse som angivet i vejreglen, dvs. siltning sal være onsevent, også i byer og ved færgehavne. - ruten sal være entydig uden blindtarme og forgreninger - dobbeltnummerering bør undgås, bortset fra orte stræninger - vejvisningsmål sal have en rimelig afstand - amterne og Vejdiretoratet sal være enige om forslag til nye ruter - der sal foreligge en onret ansøgning, som godendes endeligt i Vejregelrådet - ruten sal være af national betydning, dvs. den sal gå gennem flere amter og være mere end 100 m lang. der sal være et turistmæssigt doumenteret potentiale i ruten samt sire rammer for maredsføring (typis ved turistgrupper) og vedligeholdelse (typis amter). Vejdiretoratets rbejdsgruppe 5.3 om Vejregler for Vejvisning, 8. november Fra 2007 vil indholdet heraf indgå i den nyreviderede vejregel: Vejvisning på Cyel-, ride- og vandreruter. Bilag 4: Esterne støttemuligheder til ommunale stiprojeter ommunale stiprojeter bør primært finansieres af ommunale midler, men for reative ommuner og borgergrupper m.v. findes der fatis en ræe forordninger, som an bidrage med supplerende midler: Loale grønne partnersaber Miljøministeriet, ommunernes Landsforening (L), Friluftsrådet og Danmars Naturfredningsforening (DN) har aftalt at etablere loale partnersaber om grønne projeter. Fra Miljøministeriet afsættes mio. r. Det forudsættes, at øvrige parter også bidrager i substantielt omfang. Beregnet netop til loale borgergrupper, som i samarbejde med virsomheder, foreninger m.v. og evt. ommunen udfører projeter så som stier, teltpladser, cyelruter, motionsstier m.v. Nærmere oplysninger: Loale Miljøinitiativer I afsættes hvert år napt 4 mio. r. til onrete, loale miljøinitiativer. Projeterne retter sig især mod at holde et nærområde rent, miljøundervisning, nationalpararbejde, sundhed og miljø i naturområdet eller andre emner der an besytte og forbedre samt øge endsabet til natur og miljø. Ordningen er sræddersyet til initiativgrupper, institutioner, foreninger mv. Nærmere oplysninger: Tips- og Lottomidler til friluftslivet Her vil nye grupper, nye ideer, nye onstellationer have gode chancer for at få midler, hvis man har et godt friluftsprojet. Normalt gives max til halvdelen af et budget, men man an godt ombinere det med f.es. Midler fra grønne partnersaber. Det hjælper hvis der indgår frivillig/gratis) arbejdsraft i projetet. Der er ansøgningsfrist 1.marts, 1. juli og 1. november. Nærmere oplysninger og ansøgningssema: Naturforvaltningsmidler Der afsættes årligt mio.r. til naturforvaltningsprojeter. Fra 1. januar 2007 får ommunerne stillet ca. 45 mio. r. til rådighed til typis mindre og/eller loale, regionale projeter på private/ommunale arealer. Det an f.es. være marering af cyelruter, anlæg, afmærning, formidling heraf. ndre muligheder er der jo også - naturlegepladser, motionsruter m.v. Nærmere oplysninger: Den pågældende ommune Sov- og Naturstyrelsens andel af midlerne går til større projeter f.es. søer, sove eller meget store naturstinet, samt projeter på statsejede arealer, hvilet også godt an involvere større sammenhængende stinet. Det vil altid være relevant at ontate Sov- og Naturstyrelsens loale statssovdistrit, hvis projeterne involverer statsejede arealer, men også i andre tilfælde an det være relevant. Nærmere oplysninger: samt nærmeste statssovdistrit. Landdistritsstøttemidler Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som står for denne pulje på 22 mio. r. årligt til forsøgsprojeter i landområder. Nye ideer er meget velomne og man an netop an bygge på loale etablerede netvær i form af borgergrupper med emner som trafi eller tilhørende landsbyfællessaber. Et af puljens formål nævner børn og unge som målgruppe. Måse et samarbejde mellem landsbyer om trafisierhedsampagner og foranstaltninger unne stables på benene. nsøgningsfristen er lige udløbet (20/10) - un 20

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter

Læs mere

Vejvisning og cykelkort

Vejvisning og cykelkort FOTO: Odense Kommune Vejvisning og cykelkort Planlægning for cyklister handler ikke kun om stier og veje. Vejvisning og information er også vigtige parametre. Endelig er det især hensigtsmæssigt at anlæg,

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

ODSHERRED FREMTIDENS SOMMERHUSOMRÅDER 28. MARTS 2015

ODSHERRED FREMTIDENS SOMMERHUSOMRÅDER 28. MARTS 2015 ODSHERRED FREMTIDENS SOMMERHUSOMRÅDER 28. MARTS 2015 NY BRUG AF SOMMERHUSOMRÅDERNE Hvordan skal sommerhusområderne i Odsherred udvikle sig? DET FAKTUELLE FAKTA OM ODSHERRED / 26.000 fritidshuse / 15.800

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

V70 V73. Rute Zone Stoppesteder. Føllenslev Kirke Havnsø Havn. Havnsø vest. Firhøjskolen. Firhøjskolen. Jyderup St. Snertinge. mandag - fredag.

V70 V73. Rute Zone Stoppesteder. Føllenslev Kirke Havnsø Havn. Havnsø vest. Firhøjskolen. Firhøjskolen. Jyderup St. Snertinge. mandag - fredag. 541 lørdag Jyderup St. Snertinge Firhøjskolen (Ankomst) Firhøjskolen (Afgang) Føllenslev Kirke Havnsø Havn 6.31 6.41 6.47 6.48 6.49 6.56A 7.29 7.31 7.31 7.41 7.47 7.48 7.49 7.56A 8.05 8.15 8.21 8.22 8.23

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 - inddelt e Rækkeetiketter Dragsholm Brug af Dragsholms bygninger / stalde Ellinge Lyng Fugletårn i

Læs mere

Bernoullis differentialligning v/ Bjørn Grøn Side 1 af 10

Bernoullis differentialligning v/ Bjørn Grøn Side 1 af 10 Bernoullis differentialligning v/ Bjørn Grøn Side af 0 Bernoullis differentialligning Den logistise differentialligning er et esempel på en ie-lineær differentialligning Den logistise differentialligning

Læs mere

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg KLOAKOPLANDE - STATUS By/opland Sommerhuse Kloak- Spildevandsbelastning Total Spilde- Separat Fællessytem Renseanlæg Afskærende Tillæg Bemærkninger princip Sommerhuse Byområder Qt Qt Qi areal vand ledningssystem

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Handicappolitik Bornholms Regionskommune 2009

Handicappolitik Bornholms Regionskommune 2009 Handicappoliti Bornholms Regionsommune 2009 Forord Bornholms Regionsommunes handicappoliti er blevet til i et samarbejde mellem alle setorer i ommunen, Handicaprådet og borgerne. Politien har været længe

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE

HOVEDSTRUKTUR OG LANGTIDSSKITSE Kommuneplanens hovedstruktur og langtidsskitse er vist på kortene "Hovedstruktur og langtidsskitse i byområde" og "Hovedstruktur og langtidsskitse i landområde" samt på bilagskortet "Hovedstruktur" bagest

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 alfabetisk med navn og kontaktoplysninger Ideer / forslag Kontaktperson m.m. Adgangsveje / stier, Rørvig

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

PENGE TIL DET HELE! Brug et par minutter på at komme tæt på dit budget og din privatøkonomi. Af Anette Birksø Jammeh

PENGE TIL DET HELE! Brug et par minutter på at komme tæt på dit budget og din privatøkonomi. Af Anette Birksø Jammeh PENGE TIL DET HELE! Af Anette Birsø Jammeh Brug et par minutter på at omme tæt på dit budget og din privatøonomi Det er vigtigt at forstå og holde styr på din privatøonomi det ved du allerede. Du sal ende

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Notat om plangrundlag og procedure ved salg af areal ved Skovlinien

Notat om plangrundlag og procedure ved salg af areal ved Skovlinien Notat om plangrundlag og procedure ved salg af areal ved Sovlinien Maj 2009 Sovlinien Bymidten Ll Værløsevej Kommunen ejer det ovenfor viste areal ved Sovlinien. Salg af arealet indgår i budget 2010 med

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

E - Oplysningstavler

E - Oplysningstavler E 11.1 indenfor byzone 1)) udenfor byzone Reflekstype Opstillingshøjde (materialetype) til underkant af tavle 2)) 4) 5) I E 11.4 I E 11.5 I E 11.6 I E 11.7 I E 11.8 I E 11.9 I E 15 Vognbaner ved kryds

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget 1, 4560 Vig

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget 1, 4560 Vig Ole Risch Christiansen Femte Juni Plads 8,st 2000 Frederiksberg Sendt til: ole.risch@jegocompany.dk Den 27. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget

Læs mere

DHIs formandsberetning for 2014

DHIs formandsberetning for 2014 DHIs formandsberetning for 2014 ligeledes har præget ativitets-niveauet. DHI har i 2013 især oncentreret indsatsen omring færdiggørelse af en ræe projeter, FMMP- Fremtid Med Mere Perspetiv i Århus, Morfar-

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Stiplan for Bjergsted Kommune

Stiplan for Bjergsted Kommune Forslag til Stiplan for Bjergsted Kommune udarbejdet sommer 2005 Stiplan Baggrund Stiplanen for Bjergsted Kommune er et fælles initiativ mellem Vestsjællands Amt og kommunen, og er hovedsageligt rettet

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

8 + NÅR SPILLET SLUTTER INFORMATION OM BATTERIER. Handelsenheden fortæller dig efter 1 time, at spillet er slut.

8 + NÅR SPILLET SLUTTER INFORMATION OM BATTERIER. Handelsenheden fortæller dig efter 1 time, at spillet er slut. NÅR SPILLET SLUTTER andelsenheden fortæller dig efter 1 time, at spillet er slut. BRAND Find ud af, hvor meget du er værd, ved at følge disse trin: en anden spiller sulle betale, hvis de landede på det

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Kampagnens samarbejde med de enkelte projekter. Kampagnesekretariatet v. Lisbeth Vestergard

Kampagnens samarbejde med de enkelte projekter. Kampagnesekretariatet v. Lisbeth Vestergard Kampagnens samarbejde med de enelte projeter Kampagneseretariatet v. Lisbeth Vestergard Den vilde idé Introdution 14 projeter har modtaget støtte i 2. ansøgningsrunde Mange forsellige typer af projeter

Læs mere

Metoder og læringstilbud. Projekt: Nye Læringsfællesskaber

Metoder og læringstilbud. Projekt: Nye Læringsfællesskaber Metoder og læringstilbud Projet: Nye Læringsfællessaber Publiationen er udgivet i forbindelse med afviling af projet Nye Læringsfællessaber 2010-2012. Kataloget har til formål at vejlede og støtte tosprogede

Læs mere

Naturpark Maribosøerne blev etableret i 1992, med Storstrøms Amt som den drivende kraft.

Naturpark Maribosøerne blev etableret i 1992, med Storstrøms Amt som den drivende kraft. Naturpark Maribosøerne - historik 1991-2014 Maribosøerne er et meget højt prioriteret naturområde. Søerne med enge og skove er landskabsfredede. Fredningen er fra 1954 med visse tilføjelser og justeringer

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Velkommen til Teglstrupløbet

Velkommen til Teglstrupløbet Teglstrupløbet 2013 Velkommen til Teglstrupløbet Vi er vendt tilbage til Teglstruphegn og den sydlige del. Den sydlige del af Teglstruphegn har ikke været anvendt til politiløb siden Henrik Wiberg, Københavns

Læs mere

Jordskælvs svingninger i bygninger.

Jordskælvs svingninger i bygninger. Jordsælvssvingninger side 1 Institut for Matemati, DTU: Gymnasieopgave Jordsælvs svingninger i bygninger. Jordsælv. Figur 1. Forlaring på de tetonise bevægelser. Jordsælv udløses når de tetonise plader

Læs mere

AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR

AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR AGENDA-21 BORGERFORUMS NATURGRUPPE I KORSØR Dagsordenspunkter til kommende møde med Agenda-21 udvalget Den 27. oktober 2005 Til Agenda 21 kontoret - KORSØR KOMMUNE Naturgruppen har torsdag den 6. oktober

Læs mere

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Årsmøde for formændene for sommerhusgrundejerne i Odsherred - Lørdag den 8. august 2015 Program Tidspunkt Aktivitet 10.30 10.40 Velkomst

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler

Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler AUC-paper 2001 Planlægning/sanering af vejvisning i større byer pilotprojekt fra Hillerød samt andre eksempler Kim Schwartzlose Projektleder Carl Bro as Granskoven 8 200 Glostrup Tlf. 4348 939 E-mail:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Se og printe kort over hele ruten med markerede fortællepæle. Læse alle pæleteksterne og se billeder fra ruten.

Se og printe kort over hele ruten med markerede fortællepæle. Læse alle pæleteksterne og se billeder fra ruten. NORDISK MILJØMÆRKNING Gudernes stræde Denne folder dækker Gudernes stræde mellem Kirke Såby og Gadstrup. Der er yderligere to foldere der dækker resten af Gudernes stræde. Færdselsregler Man skal vise

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag C: Trafik på havnen

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag C: Trafik på havnen Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag C: Trafik på havnen Bornholms Regionskommune Trafikplan for Rønne 2011 2021 Trafik på havnen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HAVNEOMRÅDET I RØNNE 4 1.1 Baggrund for løsningsforslag

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Ekspropriation. H123 Lumsås Odden Færgehavn. H Cykelsti Lumsås Gl. Ebbeløkkevej Øst. Fortegnelse nr. 1

Ekspropriation. H123 Lumsås Odden Færgehavn. H Cykelsti Lumsås Gl. Ebbeløkkevej Øst. Fortegnelse nr. 1 Ekspropriation H123 Lumsås Odden Færgehavn H123.02 Cykelsti Lumsås Gl. Ebbeløkkevej Øst Fortegnelse nr. 1 Særlige bestemmelser Odsherred Kommune Hovedlandevej 123, Lumsås Odden Færgehavn, st. 9.29 11.136

Læs mere

Rejsebrev 8, efterår 2014.

Rejsebrev 8, efterår 2014. Rejsebrev 8, efterår 2014. Mandag den 6. oktober. Det trænger sig mere og mere på, at finde en vaskemaskine, så vi kan få bund i vasketøjskurven. Vi har været på landevejen i over tre uger, og kan ikke

Læs mere

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013

HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 2013 HÅNDBOG TAVLEOVERSIGT ANLÆG OG PLANLÆGNING FEBRUAR 201 FORORD Denne håndbog omhandler færdselsregulering af offentlige veje og private fællesveje ved afmærkning med færdselstavler. Vejreglen er en del

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Snedker- og Tømrermester Aage Petersen & Søn Aps v/ Claus Petersen Dybesøvej 39 4581 Rørvig Sendt til info@aagepetersen.dk Den 25. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Notat om pa tænkte ændringer

Notat om pa tænkte ændringer Notat om pa tænte ændringer Ændringer, der påtænes indarbejdet i forbindelse med endelig vedtagelse af forslag til loalplan 1094, Kildebjerg Ry Øst. Loalplanens redegørelsesdel vil som onsevens heraf blive

Læs mere

Gymnastik Periodeplan for 4. klasse. Skoleåret august 2015-2016

Gymnastik Periodeplan for 4. klasse. Skoleåret august 2015-2016 Gymnasti Periodeplan for 4. lasse. Soleåret august 2015-2016 Hvis vejret tillader det, vil alle gymnastitimerne primært foregå udendørs i den næste perioden, frem til efterårsferien. Vi sal bla. lave løbetræning

Læs mere

Badevandsprofil Sanddobberne

Badevandsprofil Sanddobberne Badevandsprofil Sanddobberne Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Indsendt af Foreningen Oplevelsesstiens Venner. CVR nr. 35 32 41 78 Den 6. november 2015 Til Ringsted Kommune, Teknik og Miljø og til orientering

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Revision af Fredericia Kommunes vej- og stifortegnelse Detailbeskrivelse af administrativt udførte rettelser Oversigt

Revision af Fredericia Kommunes vej- og stifortegnelse Detailbeskrivelse af administrativt udførte rettelser Oversigt Oversigt I forbindelse med arbejdet med revisionen af vej- og stifortegnelsen har der været en række lokaliteter, hvor den eksisterende fortegnelse efter vejforvaltningens vurdering har været åbenlyst

Læs mere

Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune

Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune Stier og stiplanlægning i Jammerbugt Kommune Hvad forstår vi ved stier? Forløb i landskabet eller i byen, som kan benyttes til at cykle, løbe eller gå på Både anlagte cykelstier med fast belægning, grusstier

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Numerisk løsning af differentialligninger

Numerisk løsning af differentialligninger KU-LIFE; Matemati og modeller 009 Numeris løsning af differentialligninger Thomas Vils Pedersen 1 Numerise metoder Ved numeris analyse forstås tilnærmet, talmæssig løsning af problemer, som ie, eller un

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Kortfattet Analyse. Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje. og de trafikale konsekvenser

Kortfattet Analyse. Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje. og de trafikale konsekvenser Kortfattet Analyse Udbygning af sommerhusområderne omkring Liseleje og de trafikale konsekvenser Hyllingebjergvej Vejlaug 2009 Hyllingebjerg 1809 med vejforløb syd om Bjerget i området omkring Markskellet.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere