Brugerhåndbog. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3"

Transkript

1 Brugerhåndbog Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX)

2 Velkommen til BT-200 Dette enkeltstående produkt, er en gennemsigtig videobrille til begge øjne. Det giver dig mulighed for at se film på dit hjemmenetværk, og billeder fra din smartphone eller tablet. Lagring og visning Du kan overføre film og billeder fra en computer til dette produkt, hvorefter du kan se dem. Du skal blot tilslutte dem via USB Visning af film, der er kopieret fra en computer (Galleri) på side28 USB-kabel 2 Visning af en hjemmeside Du kan se film på en hjemmeside, ved at oprette en trådløs forbindelse til internettet. Søg efter film på en hjemmeside Brug filmtjenesten on-demand Visning af film fra en hjemmeside (Browser) på side29 INTERNETTET

3 Visning af billeder på en smartphone Dette produkt giver dig mulighed for at se billeder fra din smartphone. Understøtter Miracast Miracast er en teknologi, der trådløst forbinder understøttede enheder direkte med hinanden, og streamer film og musik mellem enhederne. Dette produkt understøtter billeder, der modtages fra og streames til andre enheder. Synkronisering med andre enheder og skærme (MOVERIO Mirror) på side30 Billedet vises på din smartphone Kan på samme tid ses på dette produkt 3

4 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner Forberedelser Navn på delene og funktionerne Opladning Sådan bæres brillerne Tænd og sluk Betjening Brug af pegefeltet Brug af startskærmen Indledende indstillinger Tips til visning Visning af billeder Visning af film, der er kopieret fra en computer (Galleri) Visning af film fra en hjemmeside (Browser) Synkronisering med andre enheder og skærme (MOVERIO Mirror) Fejlfinding Specifikationer Intellektuel ejendomsret Generelle bemærkninger Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

5 Organisering af brugerhåndbog Bruchurevejledning (papir) Brugerhåndbog (denne bog) Startvejledning Elektronisk manual (Web) Referenceguide Symboler, der bruges i denne vejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om sikker brug af dette produkt, de grundlæggende betjeningsmetoder og fejlfinding. Sørg for at læse denne vejledning, inden du bruger produktet. Denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af dette produkt for første gang. Denne vejledning indeholder oplysninger om hvilke applikationer, der understøttes af dette produkt, produktindstillingerne og fejlfinding. Denne vejledning kan ses som en PDF-fil og under Hjælp. Se for yderligere oplysninger. Sikkerhedssymboler Advarsel Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, muligvis kan medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald, som følge af forkert brug. Forsigtig Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, muligvis kan medføre personskade eller fysisk skade, som følge af forkert brug. Generelle informationssymboler Forsigtig [ ] Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis brugeren ikke passer tilstrækkelig på. Indikerer ikoner og menupunkter, der vises på skærmen, og navnene på betjeningsknapperne. Bemærk Angiver yderligere oplysninger og punkter, som kan være nyttige at vide om et bestemt emne. Angiver en reference til lignende emner. 5

6 6 01_Chapter Sikkerhedsinstruktioner title Af hensyn til din sikkerhed, bedes du læse det medfølgende dokument omhyggeligt, så dette produkt bruges korrekt. 02 lead Når du har læst alle instruktionerne, bedes du beholde disse oplysninger til senere brug. Advarsel Forholdsregler vedrørende brugsmiljø og forhold Dette produkt må kun bruges med den anførte strømforsyning. Brug kun det medfølgende USB-kabel og AC-adapter. Hvis et andet USB-kabel eller AC-adapter bruges, kan det føre til varme, brand, eksplosion, funktionsfejl og lækage. Tag følgende forholdsregler i brug, når du bruger stikket. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand eller elektrisk stød. AC-adapteren må ikke sluttes til en stikkontakt, der bruges af mange andre enheder. Stikket må ikke sluttet til en støvet stikkontakt. Sæt stikket ordentligt ind i stikkontakten. Stikket må ikke holdes med våde hænder. Træk ikke i ledningen, når stikket skal trækkes ud. Brug ikke strømkablet (medfølgende USB-kabel), hvis det er beskadiget. Dette kan føre til brand eller elektrisk stød. Strømkablet må ikke ændres. Tunge genstande må ikke stilles oven på strømkablet. Strømkablet må ikke bøjes, snoes eller trækkes i med stor kraft. Hold strømkablet væk fra varme elektriske apparater. Afbryd produktet, hvis det ikke bruges. Isoleringen kan med tiden forringes, hvilket kan føre til elektrisk stød, brand eller fejlfunktion. Rør ikke ved AC-adapteren i tordenvejr. Produktet må ik ke efterlades på steder med ekstreme temperaturer, såsom tropiske miljøer, biler med lukkede vinduer, i direkte sollys eller foran et klimaanlæg eller et varmeapparat. Produktet må heller ikke bruges på steder med pludselige ændringer i temperaturen. Dette kan føre til brand, funktionsfejl eller svigt. Produktet må ikke bruges på steder, hvor det kan blive vådt eller udsat for fugt, såsom i et badekar eller en bruser. Dette kan føre til brand eller elektrisk stød. Produktet må ikke anbringes på steder med høj luftfugtighed eller støv, eller på steder med røg eller damp, såsom køkkenborde eller i nærheden af luftbefugtere. Dette kan føre til brand, elektrisk stød eller forringelse af billedkvaliteten. Dette produkt og AC-adapteren må ikke tildækkes med en klud eller lignende materialer under brug. Dette kan ændre formen på kabinettet gennem varme eller ild. Kameraet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid. Dette kan føre til i brand eller eksplosion på grund af kondenseret lysstråler.

7 Advarsel Forholdsregler vedrørende produktbrug 02 lead Undgå, at tænde for dette produkt mens lysstyrken er skruet meget op. Dette kan føre til høreskader. Skru ned for lyden inden du slukker produktet, og skru først op for lyden igen, når du har tændt for produktet. Hvis du i længere tid bruger øretelefoner eller hovedtelefoner med høj lydstyrke, kan det føre til permanent høretab. Du må ikke indsætte eller tabe metalgenstande, brandfarlige genstande eller fremmedlegemer ind i strømstikket, åbningerne eller hovedtelefon/mikrofonstikket. Dette kan medføre en kortslutning, og føre til brand eller elektrisk stød. Sørg for at opløsningsmidler såsom alkohol, benzen og fortynder ikke kommer i kontakt med produktet. Produktet må heller ikke rengøres med en våd klud eller med opløsningsmidler. Hvis kabinettet på produktet revner, kan det føre til elektrisk stød, fejlfunktion eller brand. Du må ikke adskille produktet eller ombygge det. Dette kan føre til personskade eller forgiftning. Produktet må ikke smides på et bål, eller på anden måde opvarmes. Du må heller ikke stille genstander med ild i, såsom stearinlys, i nærheden af produktet. Dette kan føre til brand eller eksplosion. Advarsel Forholdsregler under visning af billeder Du må heller ikke bruge dette produkt når du kører bil, på motorcykel eller cykel, når du laver mad eller hvis du udfører andre farlige opgaver. Dette kan føre til ulykker eller personskade. Sikkerhedsinstruktioner Produktet må ikke bruges på ustabile steder, såsom en trappe eller et højtbeliggende sted. Produktet må heller ikke bruges, hvis du går steder, hvor der er megen traffik eller hvor det er meget mørkt. Dette kan føre til ulykker eller personskade. Hvis du går, samtidig med at du ser billeder, skal du være opmærksom på dine omgivelser. Hvis du er for fokuseret på billedet, kan det føre til ulykker, du kan ske at falde eller stødde ind i andre personer. Hvis du bruger produktet på mørke steder, kan det være svært at se dine omgivelser på grund af billedets skarphed. Du bedes venligst være opmærksom på dine omgivelser. Hvis dette produkt bruges på smalle steder, bedes du venligst være opmærksom på dine omgivelser. Advarsel Forholdsregler vedrørende uregelmæssigheder på produktet I følgende situationer, bedes du straks slukke dette produkt, trække strømadapteren ud og kontakt en autoriseret Epsonforhandler. Fortsat brug under disse betingelser kan føre til brand eller elektrisk stød. Du må ikke selv forsøge at reparere dette produkt. Hvis du ser røg eller bemærker nogen mærkelige lugte eller lyde. Hvis vand eller andre fremmedlegemer er trængt ind i produktet. Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Advarsel Forholdsregler vedrørende trådløse funktioner Hvis du medbringer dette produkt til områder, hvor der er forbudt at bruge elektromagnetiske bølger, såsom i et fly eller 7

8 på hospitaler, skal du følge instruktionerne i området, og slukke dette produkt eller slå Bluetooth eller den trådløse LAN-funktion fra. Må ikke bruge Bluetooth eller den trådløse LAN-funktion i 02 lead nærheden af automatisk styrede enheder, såsom automatiske døre eller brandalarmer. Før du slukker for produktet, skal du slå den automatiske opstartsfunktion fra. De elektromagnetiske bølger kan forårsage elektromagnetisk interferens med medicinsk udstyr, eller forårsage funktionsfejl på udstyret. Bemærk følgende, når du bruger Bluetooth eller det trådløse LAN i medicinske institutioner. Du må ikke medbringe dette produkt ind i operationsstuer, intensivafdelinger (intensivafsnit) eller CCUS-afdelinger (Cardiac Care Units). Hvis du er på et hospital, skal du slukke dette produkt, eller stoppe de elektromagnetiske bølger. På alle områder, hvor der findes nogen former for elektronisk medicinsk udstyr, skal du slukke dette produkt eller stoppe de elektromagnetiske bølger. På medicinske institutioner skal du følge alle regler, der forbyder brugen af anordninger, som udsender elektromagnetiske bølger, eller som forbyder adgang til visse områder med sådanne enheder. Før du slukker for produktet, skal du slå den automatiske opstartsfunktion fra. Hvis du har en implanteret pacemaker eller en indopereret defibrillator, skal du sørge for at holde en afstand på mindst 22 cm mellem dette produkt og den implanterede enhed, hvis du bruger Bluetooth eller trådløst LAN. Inden du begynder at bruge denne enhed, skal du sørge for at der ikke er en person med Sikkerhedsinstruktioner en pacemaker i nærheden af dig, og hvis du er på et overfyldt sted, såsom et tog, skal du slukke dette produkt eller stoppe de elektromagnetiske bølger. Forsigtig Forholdsregler vedrørende brugsmiljø og forhold Produktet må ikke placeres på steder, der udsættes for vibrationer eller stød. Sørg for at dine omgivelser er sikre, og undgå at der findes skrøbelige genstande omkring dig, når du bruger brillerne. Filmen kan få dig til at flytte din krop ufrivilligt, hvilket kan føre til skader på omkringliggende genstande eller personer. Dette produkt må ikke komme i nærheden af højspændingsledninger eller magnetiserede elementer. Dette kan føre til funktionsfejl. Når produktet skal vedligeholdes, skal du altid sørge for at trække strømadapteren ud af stikkontakten og afbryd alle andre kabler. Ellers kan det føre til elektrisk stød. Afbryd opladningen af batteriet, hvis opladningen ikke selv stopper efter den angivne periode. Hvis batteriet fortsæt oplades, kan de føre til lækage, varme, eksplosion eller brand. Forsigtig Forholdsregler under brug af produktet Hold ordentligt fast i controlleren, eller læg den på en stabil overflade, og sørg for at der ikke trække unødvendig hårdt i kablerne. Hvis brillerne falder på jorden på grund af controllerens vægt, kan det føre til personskade eller fejlfunktion. 8

9 Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning. 02 lead Forsigtig Forholdsregler under visning af billeder Sørg for at holde pauser regelmæssigt, når du ser billeder med dette produkt. Lange perioder med visning af billeder kan gøre dine øjnene meget trætte. Hvis du føler dig træt eller utilpas, selv efter du har taget en pause, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge produktet. Undgå, at tabe dette produkt på jorden, og brug ikke unødvendig kraft, når du betjener det. Du bedes også holde op med at bruge produktet, hvis det går i stykker, som følge af stød. Hvis du fortsætter med at bruge produkt, kan du ske at skære dig på glasskårene. Hold øje med kanterne på rammen, når du bruger dette produkt. Undgå også at stikke fingrene mellem de bevægelige dele på produktet, som f.eks. hængslerne. Dette kan føre til personskade. Sørg for, at bære produktet ordentligt. Hvis de bruges forkert, kan det give dig kvalme. Dette produkt må kun bruges til de angivne formål i denne vejledning. Hvis det bruges til noget andet, kan det føre til personskade. Hvis der opstår et problem eller fejl, bedes du straks holde op med at bruge dette produkt. Hvis du fortsætter med at bruge produktet kan det føre til personskade eller kan give dig kvalme. Hvis din hud begynder at føles unormal, når du bærer dette produkt, bedes du holde op med at bruge dem, og kontakt din Sikkerhedsinstruktioner lokale hudlæge. Der kan sommetider forekomme allergi på grund af belægningen på produktet eller dets materialer. Folk opfatter gerne 3D-billeder på forskellige måder. Du skal holde op med at bruge 3D-funktionen, hvis du begynder at føle dig mærkelig, eller hvis du ikke kan se i 3D. Hvis du fortsætter med at se 3D-billeder, kan det give dig kvalme. Børn (især yngre børn) må ikke bruge dette produkt, da deres syn stadig er under udvikling. Du må ikke bruge dette produkt, hvis du er følsom over for lys, eller begynder at få kvalme. Hvis du gør dette, vil du muligvis få det værre. Brug ikke dette produkt, hvis du har haft problemer med dine øjne. Dette kan forværre dine symptomer, såsom skelen, amblyopi, og anisometropia. Når du bruger dette produkt, mår du ikke kikke direkte på solen eller på andet stærkt lyd, uanset de mørke brilleglas. Dette kan give dig øjenskader. Forsigtig Forholdsregler vedrørende uregelmæssigheder på produktet Kontakt en autoriseret Epson-forhandler, hvis batterierne skal skiftes. Hvis produktet holder op med at virke, eller skal repareres, kan dataene, der er gemt på det, gå tabt eller blive ødelagt. Epson er ikke ansvarlig for tab af data eller beskadigelse af data, selv i garantiperioden. 9

10 01_Chapter Forberedelser title 01_Head Navn på delene A og funktionerne 02 lead Controller 10 Pegefelt Produktet betjenes ved at trykke med fingeren. Brug af pegefeltet på side17 microsd-kortstik Beregnet til indsættelse af et almindeligt microsd-kort. Skift-knap Skifter mellem hvilken funktion, der justeres, når man tr yk ker på op/ ned-knapperne. Der skiftes mellem lydstyrken, lysstyrke og mellem 2D/3D. MENU Viser menuerne på den aktuelle skærm. STARTSIDE Trykkes for at vende tilbage til startskærmen. Tænd/Sluk-knap Produktet tændes og slukke ved at trykke knappen med [ ]. Tastaturet låses og låses op ved at trykke knappen i modsat retning. Tænd og sluk på side15 Indikatorlys Angiver produktets status. Sådan virker lysindikatoren på side13 Micro-USB-stik Til tilslutning af det medfølgende USBkabel. Op/ned-knapperne Justerer lydstyrken. Tr yk på Skiftknappen, for at skifte mellem hvilken funktion, der skal justeres. Der skiftes mellem lydstyrken, lysstyrken og mellem 2D/3D. TILBAGE Viser den forrige skærm.

11 02 lead Brillerne Lyd fra-trykfelt Ved at trykke her to gange, slås lyd-fra-funktionen til, som midlertidigt pauser afspilningen, skjuler billedet og dæmper lyden. Se afsnittet Referenceguide for flere oplysninger om, hvordan lyd-fra-funktionen virker. Kamera/Indikator Optager billeder og film. I n d i k a t o r e n b l i n k e r, n å r kameraet er i brug. Forudinstallerede applikationer på side22 Solbrille Beskytter produktet mod for meget sollys ude fra. Solbrillen ændre hvordan omgivelserne og billederne ses. Brillestik Sluttes til controlleren. Opladning på side12 Forberedelser Armene Armene åbnes, så brillerne kan tages på. Sådan bæres brillerne på side13 Næsepuder Ved at ændre bredden og placering af puderne, kan du justere højden af brilleglassene, så det passer til dig. Øretelefon-stik Til tilslutning af øretelefoner. Du kan også tilslutte dine egne øretelefoner. Det er ikke muligt at tilslutte en mikrofon. Sådan bæres brillerne på side13 11

12 Forberedelser 01_Head Opladning A 02 lead Produktet er ikke fuldt opladet, når du køber det. Det skal oplades før brug. Dette afsnit forklarer, hvordan du oplader produktet med strømadapteren. Den første opladning tager cirka 5 timer. A Forbind brillerne og controlleren. Stik brillens tilslutningskabel til stikket på controlleren, indstil det siger klik. B Forbind controlleren og strømadapteren. Forbind controlleren og strømadapteren med USB-kablet. C Tilslut strømadapteren. Indikatorlyset begynder at blinke lyseblå. 12 Produktet er opladet, når indikatorlyset holder op med at blinke, og begynder at lyse blå. Træk strømadapteren og USBkablet ud. Batteriet holder i ca. seks timer. Men dette kan variere afhængigt af hvilke applikationer der kører og i hvilke forhold produktet bruges.

13 Sådan virker lysindikatoren Indikatorlysets farve og status viser produktets status. 02 lead Lyseblå Betjening Blinkende lyseblå Starter/Lukker ned (ét sekunds intervaller) Blinkende lyseblå (to sekunders intervaller) Oplader Blinker rødt Blinker rødt tre gange Blå Batteriet er ved at være opbrugt/fejl under opstart Der er ikke nok batteri til at starte produktet Dvaletilstand Sådan bæres brillerne Forberedelser A Åbn armene med begge hænder, og tag derefter brillerne på. Forsigtig Undgå, at bruge for meget kraft, når du åbner armene på brillerne. Bemærk Hvis brillerne ikke sidder ordentligt på dit hoved, kan du sætte de medfølgende ørekroge på. Ørekrogene kan justeres fremad og bagud, så de sidder ordentligt. 13

14 Forberedelser 01_Chapter title 01_Head A og placeringen af næsepuderne, Juster bredden B indtil brillerne er i øjenhøjde. 02 lead Indstil højden, så billederne nemt kan ses. Juster næsepuderne, så de passer til din næse. Personer, der bærer briller Disse briller kan bæres over almindelige briller, der er op til ca. 145 mm brede. Bemærk Juster næsepuderne, som vist nedenfor. Træk næsepuderne tilbage, så de hviler på næsen over dine egne briller. Slut øretelefonerne til øretelefonstikket. C Sørg for at slutte øretelefonerne til, inden du tager brillerne på eller afspiller noget indhold. Du vil muligvis kunne høre støj, hvis øretelefonerne trækkes ud, eller hvis de først sluttes til mens du afspiller indholdet. Klem næsepuderne sammen, så det kan hvile på næsen mellem dine egne briller. Tryk på næsepuderne, så de presses mod dine briller. Tag øretelefonerne på. D 14

15 Ved at bruge den medfølende brilleglasholder, kan du bære disse briller uden de problemer, der normalt 02 lead forbindes med at bære briller som disse over almindelige briller. Kontakt din lokale optiker, og forhør dig vedrørende specialfremstillede brilleglas til brilleglasholderen, og fastgør herefter holderen til disse briller. (omkostningerne for brilleglassene er brugerens eget ansvar. Det er muligvis ikke alle optikere, der kan lave specialfremstillede brilleglas til denne brilleglasholder). Tænd og sluk Forberedelser Sådan tændes produktet Bemærk Se først hvor meget batteri, der er på brillerne, inden du tænder for dem. Opladning på side12 A Tryk tænd/sluk-knappen mod [ ], og hold den der, indtil indikatoren begynder at lyse lyseblå. Brilleglas til brilleglasholderen Brilleglas (B x H) 50 x 24 mm Næsepuder 20 mm Brillestil 70 mm Kurve 4 Bemærk Hvis du bruger særlige brilleglas, såsom farvede, spejlet eller polariserede brilleglas, vil du muligvis ikke kunne se billedet ordentligt. Indikatoren blinker lyseblå under opstarten. Brillerne er tændt, når indikatoren holder op med at blinke og begynder at lyse lyseblå. Tag brillerne på, og se efter om startskærmen vises. Bemærk For oplysninger om hvordan pegefeltet bruges, bedes du venligst se følgende. Brug af pegefeltet på side17 Sådan slukkes skærmen, mens produktet holdes tændt (dvaletilstand) Hvis du trykker tænd/sluk-knappen mod [ ] i et kort øjeblik, går produktet i dvale, og indikatoren begynder at lyse blå. Produktet kan tændes igen, ved igen at trykke tænd/sluk-knappen mod [ ] i et kort øjeblik. 15

16 Sådan deaktiveres knapperne på controlleren (knaplås) 02 lead Tryk tænd/sluk-knappen i modsat retning af [ ], for at låse knapperne. Knapperne slås til igen, ved at stille tænd/slukknappen på midten igen. Sådan slukkes produktet A Tryk tænd/sluk-knappen mod [ i mindst 1 sekund. ], og hold den der Bemærk Forberedelser Hvis produktet går i stå, kan du tvinge det til at lukke ned på en af følgende måder. Tryk tænd/sluk-knappen mod [ ], og hold den der i mindst 8 sekunder. Brug noget tynd til at trykke på nulstillingsknappen i mindst 2 sekunder. Nulstillingsknappen Herefter vises skærmen [Sluk]. B Flyt [ ] til [OK] med fingrene på trykfeltet, og tryk derefter på trykfeltet for at bekræfte dit valg. Forsigtig Tving ikke produktet til at lukke ned, medmindre det holder op med at virke. Gemte data og indstillinger kan gå tabt. 16 Herefter slukker enheden.

17 01_Chapter Betjening title 01_Head Brug af pegefeltet A 02 lead Dette afsnit forklarer, hvordan du betjener produktet med pegefeltet. Når du rører ved pegefeltet med fingeren, kommer der en markør frem på skærmen. Produktet betjenes ved at flytte markøren. Betjeningsmåder Tryk Flyt markøren til et ikon eller et vist element, og tryk derefter på pegefeltet. Det er sådan du starter applikationerne, og vælger elementerne. Markørformat: Markøren Træk Hold fingeren på pegefeltet i ca. 1 sekund for at vælge et ikon eller vise elementet, og træk derefter fingeren på pegefeltet for at flytte det. Det er sådan du flytter ikoner, ruller på skærmen og skifter skærm. Markørformat: Svirp Før fingeren med en trækkende bevægelse, eller svirp på pegefeltet med to fingre. 17

18 Spred fingrene Forstør skærmen ved at sprede to 02 lead fingre fra hinanden. Knib fingrene sammen Reducer skærmen ved at knibe to fingre sammen. Krydsnøgle-nøglefunktion Giver dig mulighed for at flytte og bekræfte valgte elementer. Venstre/højre-knapperne Flyt din finger til højre eller venstre langs skærmkanten, for at flytte det valgte element til højre eller venstre. Hold din finger stille, hvis du ønsker at fortsætte til højre eller venstre udover den aktuelle skærm. Vælg-knap Tr yk på et af hjørnerne, for at bekræfte det valgte element. Betjening Op/ned-knapperne Flyt din finger op eller ned langs skærmkanten, for at flytte det valgte element op eller ned. Hold din finger stille, hvis du ønsker at fortsætte op eller ned udover den aktuelle skærm. Bemærk Du kan vælge, om følgende skal vises eller ej, når du bruger krydsnøgle-funktionen. Se afsnittet Referenceguide for yderligere oplysninger. Op/Ned handlinger: [ ] [ ] Venstre/højre handlinger: [ ] [ ] Vælg handling: [ ] 18

19 Indtastning af tekst Tryk på et sted, hvor der kan indtastes tekst, hvorefter 02 lead tastaturet åbner. Brug tastaturet til at indtaste tekst. Ændring af tegnene Tryk på [AB12] på tastaturet, for at ændre tegnene på tastaturet. Betjening Bemærk Du kan ændre indstillingerne under [Indstillinger] - [PERSON- LIG] - [Sprog og input]. Se afsnittet Referenceguide for yderligere oplysninger. 19

20 01_Head Brug af startskærmen A 02 lead På startskærmen kan du starte appsene, og styre forskellige indstillinger. Følgende skærmbillede er det første skærmbillede, du ser, når du bruger dette produkt. Tryk på [ ], for at åbne startskærmen. A B Sådan startes en app Appsene startes fra listen APPS. Startskærmen Knap Betjening Tryk APPS listen C D 20 A App/Widget-området I dette område kan du oprette genveje og widgets til apps, der vises på startskærmen. B Liste over apps/widgets Viser en liste over APPS/WIDGET. C Statuslinje Angiver produktets status. D Virtuelle knapper : Vender tilbage til den forrige skærm. : Viser startskærmen. : Viser nylig brugte apps. App-skærmen Knap Tryk

21 Arrangering af apps og widgets på startskærmen Vælg de apps og widgets på listen APPS/WIDGET, som du 02 lead ønsker at have på startskærmen, og begynd derefter at arrangere dem. A På listen APPS/WIDGET, skal du først flytte markøren til den ønskede app/widget, og hold derefter fingeren på den. Betjening Sletning af apps og widgets på startskærmen Slet apps og widgets, der er blevet lagt på startskærmen. A På startskærmen, skal du holde fingeren på den app/widget, du ønsker at slette. Herefter kommer [ ] frem øverst på skærmen. B Træk den app/widget, du ønsker at slette over [ ], og fjern herefter din finger. Skærmen, der giver dig mulighed for at vælge hvor ikonet skal være, når startskærmen vises. B Træk ikonet til den ønskede placering, og fjern derefter din finger. 21

22 Ikoner på statuslinjen 02 lead Afspilning af musik Kommunikerer via USB Forbinder til/bruger et trådløst LAN Kommunikerer via Bluetooth Scanner microsd-kortet Status på batteriopladningen Oplader Filen er blevet downloadet Dolby Digital Plus er slået til Afbryder forbindelsen til microsd-kortet Forbinder til MOVERIO Mirror Kilde Ingen forbindelse med MOVERIO Mirror Kilde Ingen forbindelse til MOVERIO Mirror Modtager Forudinstallerede applikationer Betjening Se afsnittet Referenceguide for flere oplysninger om hver enkelte app. Galleri på side28 Musik Browser på side29 SE Viewer MOVERIO Mirror på side30 Kalender Find Bruger Forbinder til MOVERIO Mirror Modtager 22

23 02 lead Lydoptager Lommeregner Kamera Ur Downloads Indstillinger Moverio APPS Market Tilgængelige widgets Widgets er små applikationer på startskærmen, der viser oplysninger. Du kan få følgende widgets til dette produkt. Analog ur Bogmærke Kalender Kontakter Musik Musikafspilningsliste Strømkontrol Find Indstillinger MOVERIO Mirror Betjening 23

24 01_Head Indledende A indstillinger 02 lead Sørg for at justere følgende indstillinger, inden du bruger produktet. Netværksopsætning Opsæt Wi-Fi, så produktet kan oprette forbindelse til internettet via et trådløst LAN-netværk. B Tryk på [ ] på listen APPS. Betjening Bemærk Kontroller følgende inden du opretter forbindelsen. SSID'et (netværksnavnet) til det trådløse LAN-adgangspunkt eller til den offentlig trådløse LAN-tjeneste, du vil oprette forbindelse til. Adgangskode og sikkerhedstypen på netværket, du vil oprette forbindelse til. C Tryk på [TRÅDLØST OG NETVÆRK] - [Wi-Fi] - [FRA], for at slå Wi-Fi [TIL]. A Tryk på [ ] på startskærmen. Herefter vises de tilgængelige SSID'er (netværksnavne). 24 Herefter vises listen APPS.

25 D Tryk på SSID'et (netværksnavnet), du ønsker at oprette forbindelse til. 02 lead Indstilling af sproget Du kan indstille sproget på skærmen. Betjening A Tryk på [ ] på listen APPS. B Tryk på [PERSONLIG] - [Sprog og input] - [Sprog]. E Indtast adgangskoden, og tryk derefter på [Forbind]. C Tryk på det ønskede sprog. Når [ ] vises på statuslinjen, er forbindelsen blevet oprettet. Bemærk Se følgende for oplysninger om, hvordan du indtaster tekst. Indtastning af tekst på side19 Du kan tilføje et SSID manuelt, hvis netværket du vil oprette forbindelse til ikke er fundet. Se afsnittet Referenceguide for yderligere oplysninger. Herefter skiftes der til det valgte sprog. 25

26 Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt. 02 lead A Tryk på [ ] på listen APPS. B Tryk på [SYSTEM] - [Dato og tid] - [Automatisk dato og tid]. Tips til visning Sådan vises skærmen Betjening Du kan ændre størrelsen på skærmen, afhængigt af afstanden fra dit synspunkt. Hvis dit synspunkt er længere væk, vil det føles som om skærmen også er længere væk og større. Hvis dit synspunkt er tæt på, vil det føles som om skærmen også er tæt på og mindre. Det er forskellig fra person til person, hvor stor skærmen føles Datoen og klokkeslættet indstilles automatisk. Bemærk Hvis produktet ikke opretter forbindelse til internettet, kan datoen og klokkeslættet ikke indstilles automatisk. Hvis du indstiller datoen og klokkeslættet manuelt, kan du også justere andre indstillinger, såsom tidszone og visningsformat. Se afsnittet Referenceguide for yderligere oplysninger. Afstand Forsigtig Det er svært at se alle dine omgivelser, når du bruger produktet. Sørg for, at der ikke er nogen skrøbelige genstande omkring dig, og lad vær med at bevæge dig rundt, når du bruger produktet. 26

27 Bemærk Folk opfatter gerne billederne på forskellige måder. 02 lead Hvis der er en forskel på styrken af dit venstre og højre øje, vil du ikke være i stand til at se 3D-billeder korrekt. Hvordan et billede opfattes kan variere, afhængigt af lyset i dine omgivelser. Sådan bruges solbrillen Ved at sætte solbrillen på, kan man reducere mængden af lys, der trænger ind i produktet, så farverne på billedet bliver tydeligere. A Placer din finger under solbrillen og trække tilbage. Betjening B Hold midten af solbrillen over midten af brillen, og tryk på midten, indtil den klikkes på plads. Forsigtig Hvis der trækkes eller trykkes for hårdt i solbrillen, kan det gå i stykker. Undgå, at bruge for meget kraft, når du håndterer solbrillen. 27

28 28 01_Chapter Visning af billeder title 01_Head Visning af Afilm, der er kopieret fra en computer (Galleri) 02 lead Dette afsnit forklarer, hvordan du viser billeder, der er gemt på din computer. Kopiér filmen fra din computer til det interne lager på dette produkt, eller til et microsdkort, som kan købes i almindelig handel. Se de kopierede data ved hjælp af Galleri. Bemærk Tjek først følgende punkter. Når du kopierer film fra en computer, skal du forbinde computeren og dette produkt med et USB-kabel. Computeren genkender produktet som en bærbar enhed, og du kan kopiere dataene til dets interne lager eller til microsd-kortet. Se Startvejledning for yderligere oplysninger. "Visning af film, der er kopieret fra en computer" (Startvejledning) Den interne lagerkapacitet på dette produkt på 8 GB. Der følger ikke et microsd-kort med dette produkt. Dette produkt understøtter microsd-kort (op til 2 GB) og microsdhc-kort (op til 32 GB), der kan købes i almindelig handel. Sæt kortet i microsd-kortstikket på controlleren, og kopier derefter dataene. A Tryk på [ ] på listen APPS. Herefter vises forsiden i Galleri. B Tryk på filmene, du ønsker at se. Tryk på [ ], for at åben skærmen, hvor du vælge appsene. Tryk på [Videoafspiller], for at starte filmafspilningen. Handlinger under filmafspilningen A Pause Hvis du trykker på skærmen, kommer pauseknappen frem. Tryk på [ ], for at sætte afspilningen på pause. B Ændring af afspilningspunktet Træk [ ] til højre eller venstre, for at ændre punktet, hvorfra du ønsker at starte afspilningen. A B

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om Referenceguiden.................................................... 5 Liste over apps............................................................

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset FÅ MERE AT VIDE ML10- og ML12-Bluetooth headset SE GODT EFTER OPKALDSKNAP Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Genopkald (2 tryk) Start stemmestyret opkald (tryk i 2 sekunder, indtil tonen høres)

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

KynectTAB 32013G. Brugervejledning

KynectTAB 32013G. Brugervejledning Brugervejledning 1 Velkommen Vigtige oplysninger Knapper og funktioner I. Kom i gang 1.1 Tænd og sluk din KynectTAB 1.1.1 Tænd din KynectTAB 1.1.2 Sluk din KynectTAB 1.2 Dvaletilstand 1.3 Forbinde til

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra Dell Latitude XT3 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. mikrofon

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere