Brugerhåndbog. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog. Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX) 2014.3"

Transkript

1 Brugerhåndbog Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in Philippines XX.XX.-XX(XXX)

2 Velkommen til BT-200 Dette enkeltstående produkt, er en gennemsigtig videobrille til begge øjne. Det giver dig mulighed for at se film på dit hjemmenetværk, og billeder fra din smartphone eller tablet. Lagring og visning Du kan overføre film og billeder fra en computer til dette produkt, hvorefter du kan se dem. Du skal blot tilslutte dem via USB Visning af film, der er kopieret fra en computer (Galleri) på side28 USB-kabel 2 Visning af en hjemmeside Du kan se film på en hjemmeside, ved at oprette en trådløs forbindelse til internettet. Søg efter film på en hjemmeside Brug filmtjenesten on-demand Visning af film fra en hjemmeside (Browser) på side29 INTERNETTET

3 Visning af billeder på en smartphone Dette produkt giver dig mulighed for at se billeder fra din smartphone. Understøtter Miracast Miracast er en teknologi, der trådløst forbinder understøttede enheder direkte med hinanden, og streamer film og musik mellem enhederne. Dette produkt understøtter billeder, der modtages fra og streames til andre enheder. Synkronisering med andre enheder og skærme (MOVERIO Mirror) på side30 Billedet vises på din smartphone Kan på samme tid ses på dette produkt 3

4 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner Forberedelser Navn på delene og funktionerne Opladning Sådan bæres brillerne Tænd og sluk Betjening Brug af pegefeltet Brug af startskærmen Indledende indstillinger Tips til visning Visning af billeder Visning af film, der er kopieret fra en computer (Galleri) Visning af film fra en hjemmeside (Browser) Synkronisering med andre enheder og skærme (MOVERIO Mirror) Fejlfinding Specifikationer Intellektuel ejendomsret Generelle bemærkninger Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

5 Organisering af brugerhåndbog Bruchurevejledning (papir) Brugerhåndbog (denne bog) Startvejledning Elektronisk manual (Web) Referenceguide Symboler, der bruges i denne vejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om sikker brug af dette produkt, de grundlæggende betjeningsmetoder og fejlfinding. Sørg for at læse denne vejledning, inden du bruger produktet. Denne vejledning indeholder oplysninger om brugen af dette produkt for første gang. Denne vejledning indeholder oplysninger om hvilke applikationer, der understøttes af dette produkt, produktindstillingerne og fejlfinding. Denne vejledning kan ses som en PDF-fil og under Hjælp. Se for yderligere oplysninger. Sikkerhedssymboler Advarsel Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, muligvis kan medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald, som følge af forkert brug. Forsigtig Dette symbol angiver oplysninger, der, hvis de ignoreres, muligvis kan medføre personskade eller fysisk skade, som følge af forkert brug. Generelle informationssymboler Forsigtig [ ] Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis brugeren ikke passer tilstrækkelig på. Indikerer ikoner og menupunkter, der vises på skærmen, og navnene på betjeningsknapperne. Bemærk Angiver yderligere oplysninger og punkter, som kan være nyttige at vide om et bestemt emne. Angiver en reference til lignende emner. 5

6 6 01_Chapter Sikkerhedsinstruktioner title Af hensyn til din sikkerhed, bedes du læse det medfølgende dokument omhyggeligt, så dette produkt bruges korrekt. 02 lead Når du har læst alle instruktionerne, bedes du beholde disse oplysninger til senere brug. Advarsel Forholdsregler vedrørende brugsmiljø og forhold Dette produkt må kun bruges med den anførte strømforsyning. Brug kun det medfølgende USB-kabel og AC-adapter. Hvis et andet USB-kabel eller AC-adapter bruges, kan det føre til varme, brand, eksplosion, funktionsfejl og lækage. Tag følgende forholdsregler i brug, når du bruger stikket. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan føre til brand eller elektrisk stød. AC-adapteren må ikke sluttes til en stikkontakt, der bruges af mange andre enheder. Stikket må ikke sluttet til en støvet stikkontakt. Sæt stikket ordentligt ind i stikkontakten. Stikket må ikke holdes med våde hænder. Træk ikke i ledningen, når stikket skal trækkes ud. Brug ikke strømkablet (medfølgende USB-kabel), hvis det er beskadiget. Dette kan føre til brand eller elektrisk stød. Strømkablet må ikke ændres. Tunge genstande må ikke stilles oven på strømkablet. Strømkablet må ikke bøjes, snoes eller trækkes i med stor kraft. Hold strømkablet væk fra varme elektriske apparater. Afbryd produktet, hvis det ikke bruges. Isoleringen kan med tiden forringes, hvilket kan føre til elektrisk stød, brand eller fejlfunktion. Rør ikke ved AC-adapteren i tordenvejr. Produktet må ik ke efterlades på steder med ekstreme temperaturer, såsom tropiske miljøer, biler med lukkede vinduer, i direkte sollys eller foran et klimaanlæg eller et varmeapparat. Produktet må heller ikke bruges på steder med pludselige ændringer i temperaturen. Dette kan føre til brand, funktionsfejl eller svigt. Produktet må ikke bruges på steder, hvor det kan blive vådt eller udsat for fugt, såsom i et badekar eller en bruser. Dette kan føre til brand eller elektrisk stød. Produktet må ikke anbringes på steder med høj luftfugtighed eller støv, eller på steder med røg eller damp, såsom køkkenborde eller i nærheden af luftbefugtere. Dette kan føre til brand, elektrisk stød eller forringelse af billedkvaliteten. Dette produkt og AC-adapteren må ikke tildækkes med en klud eller lignende materialer under brug. Dette kan ændre formen på kabinettet gennem varme eller ild. Kameraet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid. Dette kan føre til i brand eller eksplosion på grund af kondenseret lysstråler.

7 Advarsel Forholdsregler vedrørende produktbrug 02 lead Undgå, at tænde for dette produkt mens lysstyrken er skruet meget op. Dette kan føre til høreskader. Skru ned for lyden inden du slukker produktet, og skru først op for lyden igen, når du har tændt for produktet. Hvis du i længere tid bruger øretelefoner eller hovedtelefoner med høj lydstyrke, kan det føre til permanent høretab. Du må ikke indsætte eller tabe metalgenstande, brandfarlige genstande eller fremmedlegemer ind i strømstikket, åbningerne eller hovedtelefon/mikrofonstikket. Dette kan medføre en kortslutning, og føre til brand eller elektrisk stød. Sørg for at opløsningsmidler såsom alkohol, benzen og fortynder ikke kommer i kontakt med produktet. Produktet må heller ikke rengøres med en våd klud eller med opløsningsmidler. Hvis kabinettet på produktet revner, kan det føre til elektrisk stød, fejlfunktion eller brand. Du må ikke adskille produktet eller ombygge det. Dette kan føre til personskade eller forgiftning. Produktet må ikke smides på et bål, eller på anden måde opvarmes. Du må heller ikke stille genstander med ild i, såsom stearinlys, i nærheden af produktet. Dette kan føre til brand eller eksplosion. Advarsel Forholdsregler under visning af billeder Du må heller ikke bruge dette produkt når du kører bil, på motorcykel eller cykel, når du laver mad eller hvis du udfører andre farlige opgaver. Dette kan føre til ulykker eller personskade. Sikkerhedsinstruktioner Produktet må ikke bruges på ustabile steder, såsom en trappe eller et højtbeliggende sted. Produktet må heller ikke bruges, hvis du går steder, hvor der er megen traffik eller hvor det er meget mørkt. Dette kan føre til ulykker eller personskade. Hvis du går, samtidig med at du ser billeder, skal du være opmærksom på dine omgivelser. Hvis du er for fokuseret på billedet, kan det føre til ulykker, du kan ske at falde eller stødde ind i andre personer. Hvis du bruger produktet på mørke steder, kan det være svært at se dine omgivelser på grund af billedets skarphed. Du bedes venligst være opmærksom på dine omgivelser. Hvis dette produkt bruges på smalle steder, bedes du venligst være opmærksom på dine omgivelser. Advarsel Forholdsregler vedrørende uregelmæssigheder på produktet I følgende situationer, bedes du straks slukke dette produkt, trække strømadapteren ud og kontakt en autoriseret Epsonforhandler. Fortsat brug under disse betingelser kan føre til brand eller elektrisk stød. Du må ikke selv forsøge at reparere dette produkt. Hvis du ser røg eller bemærker nogen mærkelige lugte eller lyde. Hvis vand eller andre fremmedlegemer er trængt ind i produktet. Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Advarsel Forholdsregler vedrørende trådløse funktioner Hvis du medbringer dette produkt til områder, hvor der er forbudt at bruge elektromagnetiske bølger, såsom i et fly eller 7

8 på hospitaler, skal du følge instruktionerne i området, og slukke dette produkt eller slå Bluetooth eller den trådløse LAN-funktion fra. Må ikke bruge Bluetooth eller den trådløse LAN-funktion i 02 lead nærheden af automatisk styrede enheder, såsom automatiske døre eller brandalarmer. Før du slukker for produktet, skal du slå den automatiske opstartsfunktion fra. De elektromagnetiske bølger kan forårsage elektromagnetisk interferens med medicinsk udstyr, eller forårsage funktionsfejl på udstyret. Bemærk følgende, når du bruger Bluetooth eller det trådløse LAN i medicinske institutioner. Du må ikke medbringe dette produkt ind i operationsstuer, intensivafdelinger (intensivafsnit) eller CCUS-afdelinger (Cardiac Care Units). Hvis du er på et hospital, skal du slukke dette produkt, eller stoppe de elektromagnetiske bølger. På alle områder, hvor der findes nogen former for elektronisk medicinsk udstyr, skal du slukke dette produkt eller stoppe de elektromagnetiske bølger. På medicinske institutioner skal du følge alle regler, der forbyder brugen af anordninger, som udsender elektromagnetiske bølger, eller som forbyder adgang til visse områder med sådanne enheder. Før du slukker for produktet, skal du slå den automatiske opstartsfunktion fra. Hvis du har en implanteret pacemaker eller en indopereret defibrillator, skal du sørge for at holde en afstand på mindst 22 cm mellem dette produkt og den implanterede enhed, hvis du bruger Bluetooth eller trådløst LAN. Inden du begynder at bruge denne enhed, skal du sørge for at der ikke er en person med Sikkerhedsinstruktioner en pacemaker i nærheden af dig, og hvis du er på et overfyldt sted, såsom et tog, skal du slukke dette produkt eller stoppe de elektromagnetiske bølger. Forsigtig Forholdsregler vedrørende brugsmiljø og forhold Produktet må ikke placeres på steder, der udsættes for vibrationer eller stød. Sørg for at dine omgivelser er sikre, og undgå at der findes skrøbelige genstande omkring dig, når du bruger brillerne. Filmen kan få dig til at flytte din krop ufrivilligt, hvilket kan føre til skader på omkringliggende genstande eller personer. Dette produkt må ikke komme i nærheden af højspændingsledninger eller magnetiserede elementer. Dette kan føre til funktionsfejl. Når produktet skal vedligeholdes, skal du altid sørge for at trække strømadapteren ud af stikkontakten og afbryd alle andre kabler. Ellers kan det føre til elektrisk stød. Afbryd opladningen af batteriet, hvis opladningen ikke selv stopper efter den angivne periode. Hvis batteriet fortsæt oplades, kan de føre til lækage, varme, eksplosion eller brand. Forsigtig Forholdsregler under brug af produktet Hold ordentligt fast i controlleren, eller læg den på en stabil overflade, og sørg for at der ikke trække unødvendig hårdt i kablerne. Hvis brillerne falder på jorden på grund af controllerens vægt, kan det føre til personskade eller fejlfunktion. 8

9 Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med den nationale lovgivning. 02 lead Forsigtig Forholdsregler under visning af billeder Sørg for at holde pauser regelmæssigt, når du ser billeder med dette produkt. Lange perioder med visning af billeder kan gøre dine øjnene meget trætte. Hvis du føler dig træt eller utilpas, selv efter du har taget en pause, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge produktet. Undgå, at tabe dette produkt på jorden, og brug ikke unødvendig kraft, når du betjener det. Du bedes også holde op med at bruge produktet, hvis det går i stykker, som følge af stød. Hvis du fortsætter med at bruge produkt, kan du ske at skære dig på glasskårene. Hold øje med kanterne på rammen, når du bruger dette produkt. Undgå også at stikke fingrene mellem de bevægelige dele på produktet, som f.eks. hængslerne. Dette kan føre til personskade. Sørg for, at bære produktet ordentligt. Hvis de bruges forkert, kan det give dig kvalme. Dette produkt må kun bruges til de angivne formål i denne vejledning. Hvis det bruges til noget andet, kan det føre til personskade. Hvis der opstår et problem eller fejl, bedes du straks holde op med at bruge dette produkt. Hvis du fortsætter med at bruge produktet kan det føre til personskade eller kan give dig kvalme. Hvis din hud begynder at føles unormal, når du bærer dette produkt, bedes du holde op med at bruge dem, og kontakt din Sikkerhedsinstruktioner lokale hudlæge. Der kan sommetider forekomme allergi på grund af belægningen på produktet eller dets materialer. Folk opfatter gerne 3D-billeder på forskellige måder. Du skal holde op med at bruge 3D-funktionen, hvis du begynder at føle dig mærkelig, eller hvis du ikke kan se i 3D. Hvis du fortsætter med at se 3D-billeder, kan det give dig kvalme. Børn (især yngre børn) må ikke bruge dette produkt, da deres syn stadig er under udvikling. Du må ikke bruge dette produkt, hvis du er følsom over for lys, eller begynder at få kvalme. Hvis du gør dette, vil du muligvis få det værre. Brug ikke dette produkt, hvis du har haft problemer med dine øjne. Dette kan forværre dine symptomer, såsom skelen, amblyopi, og anisometropia. Når du bruger dette produkt, mår du ikke kikke direkte på solen eller på andet stærkt lyd, uanset de mørke brilleglas. Dette kan give dig øjenskader. Forsigtig Forholdsregler vedrørende uregelmæssigheder på produktet Kontakt en autoriseret Epson-forhandler, hvis batterierne skal skiftes. Hvis produktet holder op med at virke, eller skal repareres, kan dataene, der er gemt på det, gå tabt eller blive ødelagt. Epson er ikke ansvarlig for tab af data eller beskadigelse af data, selv i garantiperioden. 9

10 01_Chapter Forberedelser title 01_Head Navn på delene A og funktionerne 02 lead Controller 10 Pegefelt Produktet betjenes ved at trykke med fingeren. Brug af pegefeltet på side17 microsd-kortstik Beregnet til indsættelse af et almindeligt microsd-kort. Skift-knap Skifter mellem hvilken funktion, der justeres, når man tr yk ker på op/ ned-knapperne. Der skiftes mellem lydstyrken, lysstyrke og mellem 2D/3D. MENU Viser menuerne på den aktuelle skærm. STARTSIDE Trykkes for at vende tilbage til startskærmen. Tænd/Sluk-knap Produktet tændes og slukke ved at trykke knappen med [ ]. Tastaturet låses og låses op ved at trykke knappen i modsat retning. Tænd og sluk på side15 Indikatorlys Angiver produktets status. Sådan virker lysindikatoren på side13 Micro-USB-stik Til tilslutning af det medfølgende USBkabel. Op/ned-knapperne Justerer lydstyrken. Tr yk på Skiftknappen, for at skifte mellem hvilken funktion, der skal justeres. Der skiftes mellem lydstyrken, lysstyrken og mellem 2D/3D. TILBAGE Viser den forrige skærm.

11 02 lead Brillerne Lyd fra-trykfelt Ved at trykke her to gange, slås lyd-fra-funktionen til, som midlertidigt pauser afspilningen, skjuler billedet og dæmper lyden. Se afsnittet Referenceguide for flere oplysninger om, hvordan lyd-fra-funktionen virker. Kamera/Indikator Optager billeder og film. I n d i k a t o r e n b l i n k e r, n å r kameraet er i brug. Forudinstallerede applikationer på side22 Solbrille Beskytter produktet mod for meget sollys ude fra. Solbrillen ændre hvordan omgivelserne og billederne ses. Brillestik Sluttes til controlleren. Opladning på side12 Forberedelser Armene Armene åbnes, så brillerne kan tages på. Sådan bæres brillerne på side13 Næsepuder Ved at ændre bredden og placering af puderne, kan du justere højden af brilleglassene, så det passer til dig. Øretelefon-stik Til tilslutning af øretelefoner. Du kan også tilslutte dine egne øretelefoner. Det er ikke muligt at tilslutte en mikrofon. Sådan bæres brillerne på side13 11

12 Forberedelser 01_Head Opladning A 02 lead Produktet er ikke fuldt opladet, når du køber det. Det skal oplades før brug. Dette afsnit forklarer, hvordan du oplader produktet med strømadapteren. Den første opladning tager cirka 5 timer. A Forbind brillerne og controlleren. Stik brillens tilslutningskabel til stikket på controlleren, indstil det siger klik. B Forbind controlleren og strømadapteren. Forbind controlleren og strømadapteren med USB-kablet. C Tilslut strømadapteren. Indikatorlyset begynder at blinke lyseblå. 12 Produktet er opladet, når indikatorlyset holder op med at blinke, og begynder at lyse blå. Træk strømadapteren og USBkablet ud. Batteriet holder i ca. seks timer. Men dette kan variere afhængigt af hvilke applikationer der kører og i hvilke forhold produktet bruges.

13 Sådan virker lysindikatoren Indikatorlysets farve og status viser produktets status. 02 lead Lyseblå Betjening Blinkende lyseblå Starter/Lukker ned (ét sekunds intervaller) Blinkende lyseblå (to sekunders intervaller) Oplader Blinker rødt Blinker rødt tre gange Blå Batteriet er ved at være opbrugt/fejl under opstart Der er ikke nok batteri til at starte produktet Dvaletilstand Sådan bæres brillerne Forberedelser A Åbn armene med begge hænder, og tag derefter brillerne på. Forsigtig Undgå, at bruge for meget kraft, når du åbner armene på brillerne. Bemærk Hvis brillerne ikke sidder ordentligt på dit hoved, kan du sætte de medfølgende ørekroge på. Ørekrogene kan justeres fremad og bagud, så de sidder ordentligt. 13

14 Forberedelser 01_Chapter title 01_Head A og placeringen af næsepuderne, Juster bredden B indtil brillerne er i øjenhøjde. 02 lead Indstil højden, så billederne nemt kan ses. Juster næsepuderne, så de passer til din næse. Personer, der bærer briller Disse briller kan bæres over almindelige briller, der er op til ca. 145 mm brede. Bemærk Juster næsepuderne, som vist nedenfor. Træk næsepuderne tilbage, så de hviler på næsen over dine egne briller. Slut øretelefonerne til øretelefonstikket. C Sørg for at slutte øretelefonerne til, inden du tager brillerne på eller afspiller noget indhold. Du vil muligvis kunne høre støj, hvis øretelefonerne trækkes ud, eller hvis de først sluttes til mens du afspiller indholdet. Klem næsepuderne sammen, så det kan hvile på næsen mellem dine egne briller. Tryk på næsepuderne, så de presses mod dine briller. Tag øretelefonerne på. D 14

15 Ved at bruge den medfølende brilleglasholder, kan du bære disse briller uden de problemer, der normalt 02 lead forbindes med at bære briller som disse over almindelige briller. Kontakt din lokale optiker, og forhør dig vedrørende specialfremstillede brilleglas til brilleglasholderen, og fastgør herefter holderen til disse briller. (omkostningerne for brilleglassene er brugerens eget ansvar. Det er muligvis ikke alle optikere, der kan lave specialfremstillede brilleglas til denne brilleglasholder). Tænd og sluk Forberedelser Sådan tændes produktet Bemærk Se først hvor meget batteri, der er på brillerne, inden du tænder for dem. Opladning på side12 A Tryk tænd/sluk-knappen mod [ ], og hold den der, indtil indikatoren begynder at lyse lyseblå. Brilleglas til brilleglasholderen Brilleglas (B x H) 50 x 24 mm Næsepuder 20 mm Brillestil 70 mm Kurve 4 Bemærk Hvis du bruger særlige brilleglas, såsom farvede, spejlet eller polariserede brilleglas, vil du muligvis ikke kunne se billedet ordentligt. Indikatoren blinker lyseblå under opstarten. Brillerne er tændt, når indikatoren holder op med at blinke og begynder at lyse lyseblå. Tag brillerne på, og se efter om startskærmen vises. Bemærk For oplysninger om hvordan pegefeltet bruges, bedes du venligst se følgende. Brug af pegefeltet på side17 Sådan slukkes skærmen, mens produktet holdes tændt (dvaletilstand) Hvis du trykker tænd/sluk-knappen mod [ ] i et kort øjeblik, går produktet i dvale, og indikatoren begynder at lyse blå. Produktet kan tændes igen, ved igen at trykke tænd/sluk-knappen mod [ ] i et kort øjeblik. 15

16 Sådan deaktiveres knapperne på controlleren (knaplås) 02 lead Tryk tænd/sluk-knappen i modsat retning af [ ], for at låse knapperne. Knapperne slås til igen, ved at stille tænd/slukknappen på midten igen. Sådan slukkes produktet A Tryk tænd/sluk-knappen mod [ i mindst 1 sekund. ], og hold den der Bemærk Forberedelser Hvis produktet går i stå, kan du tvinge det til at lukke ned på en af følgende måder. Tryk tænd/sluk-knappen mod [ ], og hold den der i mindst 8 sekunder. Brug noget tynd til at trykke på nulstillingsknappen i mindst 2 sekunder. Nulstillingsknappen Herefter vises skærmen [Sluk]. B Flyt [ ] til [OK] med fingrene på trykfeltet, og tryk derefter på trykfeltet for at bekræfte dit valg. Forsigtig Tving ikke produktet til at lukke ned, medmindre det holder op med at virke. Gemte data og indstillinger kan gå tabt. 16 Herefter slukker enheden.

17 01_Chapter Betjening title 01_Head Brug af pegefeltet A 02 lead Dette afsnit forklarer, hvordan du betjener produktet med pegefeltet. Når du rører ved pegefeltet med fingeren, kommer der en markør frem på skærmen. Produktet betjenes ved at flytte markøren. Betjeningsmåder Tryk Flyt markøren til et ikon eller et vist element, og tryk derefter på pegefeltet. Det er sådan du starter applikationerne, og vælger elementerne. Markørformat: Markøren Træk Hold fingeren på pegefeltet i ca. 1 sekund for at vælge et ikon eller vise elementet, og træk derefter fingeren på pegefeltet for at flytte det. Det er sådan du flytter ikoner, ruller på skærmen og skifter skærm. Markørformat: Svirp Før fingeren med en trækkende bevægelse, eller svirp på pegefeltet med to fingre. 17

18 Spred fingrene Forstør skærmen ved at sprede to 02 lead fingre fra hinanden. Knib fingrene sammen Reducer skærmen ved at knibe to fingre sammen. Krydsnøgle-nøglefunktion Giver dig mulighed for at flytte og bekræfte valgte elementer. Venstre/højre-knapperne Flyt din finger til højre eller venstre langs skærmkanten, for at flytte det valgte element til højre eller venstre. Hold din finger stille, hvis du ønsker at fortsætte til højre eller venstre udover den aktuelle skærm. Vælg-knap Tr yk på et af hjørnerne, for at bekræfte det valgte element. Betjening Op/ned-knapperne Flyt din finger op eller ned langs skærmkanten, for at flytte det valgte element op eller ned. Hold din finger stille, hvis du ønsker at fortsætte op eller ned udover den aktuelle skærm. Bemærk Du kan vælge, om følgende skal vises eller ej, når du bruger krydsnøgle-funktionen. Se afsnittet Referenceguide for yderligere oplysninger. Op/Ned handlinger: [ ] [ ] Venstre/højre handlinger: [ ] [ ] Vælg handling: [ ] 18

19 Indtastning af tekst Tryk på et sted, hvor der kan indtastes tekst, hvorefter 02 lead tastaturet åbner. Brug tastaturet til at indtaste tekst. Ændring af tegnene Tryk på [AB12] på tastaturet, for at ændre tegnene på tastaturet. Betjening Bemærk Du kan ændre indstillingerne under [Indstillinger] - [PERSON- LIG] - [Sprog og input]. Se afsnittet Referenceguide for yderligere oplysninger. 19

20 01_Head Brug af startskærmen A 02 lead På startskærmen kan du starte appsene, og styre forskellige indstillinger. Følgende skærmbillede er det første skærmbillede, du ser, når du bruger dette produkt. Tryk på [ ], for at åbne startskærmen. A B Sådan startes en app Appsene startes fra listen APPS. Startskærmen Knap Betjening Tryk APPS listen C D 20 A App/Widget-området I dette område kan du oprette genveje og widgets til apps, der vises på startskærmen. B Liste over apps/widgets Viser en liste over APPS/WIDGET. C Statuslinje Angiver produktets status. D Virtuelle knapper : Vender tilbage til den forrige skærm. : Viser startskærmen. : Viser nylig brugte apps. App-skærmen Knap Tryk

21 Arrangering af apps og widgets på startskærmen Vælg de apps og widgets på listen APPS/WIDGET, som du 02 lead ønsker at have på startskærmen, og begynd derefter at arrangere dem. A På listen APPS/WIDGET, skal du først flytte markøren til den ønskede app/widget, og hold derefter fingeren på den. Betjening Sletning af apps og widgets på startskærmen Slet apps og widgets, der er blevet lagt på startskærmen. A På startskærmen, skal du holde fingeren på den app/widget, du ønsker at slette. Herefter kommer [ ] frem øverst på skærmen. B Træk den app/widget, du ønsker at slette over [ ], og fjern herefter din finger. Skærmen, der giver dig mulighed for at vælge hvor ikonet skal være, når startskærmen vises. B Træk ikonet til den ønskede placering, og fjern derefter din finger. 21

22 Ikoner på statuslinjen 02 lead Afspilning af musik Kommunikerer via USB Forbinder til/bruger et trådløst LAN Kommunikerer via Bluetooth Scanner microsd-kortet Status på batteriopladningen Oplader Filen er blevet downloadet Dolby Digital Plus er slået til Afbryder forbindelsen til microsd-kortet Forbinder til MOVERIO Mirror Kilde Ingen forbindelse med MOVERIO Mirror Kilde Ingen forbindelse til MOVERIO Mirror Modtager Forudinstallerede applikationer Betjening Se afsnittet Referenceguide for flere oplysninger om hver enkelte app. Galleri på side28 Musik Browser på side29 SE Viewer MOVERIO Mirror på side30 Kalender Find Bruger Forbinder til MOVERIO Mirror Modtager 22

23 02 lead Lydoptager Lommeregner Kamera Ur Downloads Indstillinger Moverio APPS Market Tilgængelige widgets Widgets er små applikationer på startskærmen, der viser oplysninger. Du kan få følgende widgets til dette produkt. Analog ur Bogmærke Kalender Kontakter Musik Musikafspilningsliste Strømkontrol Find Indstillinger MOVERIO Mirror Betjening 23

24 01_Head Indledende A indstillinger 02 lead Sørg for at justere følgende indstillinger, inden du bruger produktet. Netværksopsætning Opsæt Wi-Fi, så produktet kan oprette forbindelse til internettet via et trådløst LAN-netværk. B Tryk på [ ] på listen APPS. Betjening Bemærk Kontroller følgende inden du opretter forbindelsen. SSID'et (netværksnavnet) til det trådløse LAN-adgangspunkt eller til den offentlig trådløse LAN-tjeneste, du vil oprette forbindelse til. Adgangskode og sikkerhedstypen på netværket, du vil oprette forbindelse til. C Tryk på [TRÅDLØST OG NETVÆRK] - [Wi-Fi] - [FRA], for at slå Wi-Fi [TIL]. A Tryk på [ ] på startskærmen. Herefter vises de tilgængelige SSID'er (netværksnavne). 24 Herefter vises listen APPS.

25 D Tryk på SSID'et (netværksnavnet), du ønsker at oprette forbindelse til. 02 lead Indstilling af sproget Du kan indstille sproget på skærmen. Betjening A Tryk på [ ] på listen APPS. B Tryk på [PERSONLIG] - [Sprog og input] - [Sprog]. E Indtast adgangskoden, og tryk derefter på [Forbind]. C Tryk på det ønskede sprog. Når [ ] vises på statuslinjen, er forbindelsen blevet oprettet. Bemærk Se følgende for oplysninger om, hvordan du indtaster tekst. Indtastning af tekst på side19 Du kan tilføje et SSID manuelt, hvis netværket du vil oprette forbindelse til ikke er fundet. Se afsnittet Referenceguide for yderligere oplysninger. Herefter skiftes der til det valgte sprog. 25

26 Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt. 02 lead A Tryk på [ ] på listen APPS. B Tryk på [SYSTEM] - [Dato og tid] - [Automatisk dato og tid]. Tips til visning Sådan vises skærmen Betjening Du kan ændre størrelsen på skærmen, afhængigt af afstanden fra dit synspunkt. Hvis dit synspunkt er længere væk, vil det føles som om skærmen også er længere væk og større. Hvis dit synspunkt er tæt på, vil det føles som om skærmen også er tæt på og mindre. Det er forskellig fra person til person, hvor stor skærmen føles Datoen og klokkeslættet indstilles automatisk. Bemærk Hvis produktet ikke opretter forbindelse til internettet, kan datoen og klokkeslættet ikke indstilles automatisk. Hvis du indstiller datoen og klokkeslættet manuelt, kan du også justere andre indstillinger, såsom tidszone og visningsformat. Se afsnittet Referenceguide for yderligere oplysninger. Afstand Forsigtig Det er svært at se alle dine omgivelser, når du bruger produktet. Sørg for, at der ikke er nogen skrøbelige genstande omkring dig, og lad vær med at bevæge dig rundt, når du bruger produktet. 26

27 Bemærk Folk opfatter gerne billederne på forskellige måder. 02 lead Hvis der er en forskel på styrken af dit venstre og højre øje, vil du ikke være i stand til at se 3D-billeder korrekt. Hvordan et billede opfattes kan variere, afhængigt af lyset i dine omgivelser. Sådan bruges solbrillen Ved at sætte solbrillen på, kan man reducere mængden af lys, der trænger ind i produktet, så farverne på billedet bliver tydeligere. A Placer din finger under solbrillen og trække tilbage. Betjening B Hold midten af solbrillen over midten af brillen, og tryk på midten, indtil den klikkes på plads. Forsigtig Hvis der trækkes eller trykkes for hårdt i solbrillen, kan det gå i stykker. Undgå, at bruge for meget kraft, når du håndterer solbrillen. 27

28 28 01_Chapter Visning af billeder title 01_Head Visning af Afilm, der er kopieret fra en computer (Galleri) 02 lead Dette afsnit forklarer, hvordan du viser billeder, der er gemt på din computer. Kopiér filmen fra din computer til det interne lager på dette produkt, eller til et microsdkort, som kan købes i almindelig handel. Se de kopierede data ved hjælp af Galleri. Bemærk Tjek først følgende punkter. Når du kopierer film fra en computer, skal du forbinde computeren og dette produkt med et USB-kabel. Computeren genkender produktet som en bærbar enhed, og du kan kopiere dataene til dets interne lager eller til microsd-kortet. Se Startvejledning for yderligere oplysninger. "Visning af film, der er kopieret fra en computer" (Startvejledning) Den interne lagerkapacitet på dette produkt på 8 GB. Der følger ikke et microsd-kort med dette produkt. Dette produkt understøtter microsd-kort (op til 2 GB) og microsdhc-kort (op til 32 GB), der kan købes i almindelig handel. Sæt kortet i microsd-kortstikket på controlleren, og kopier derefter dataene. A Tryk på [ ] på listen APPS. Herefter vises forsiden i Galleri. B Tryk på filmene, du ønsker at se. Tryk på [ ], for at åben skærmen, hvor du vælge appsene. Tryk på [Videoafspiller], for at starte filmafspilningen. Handlinger under filmafspilningen A Pause Hvis du trykker på skærmen, kommer pauseknappen frem. Tryk på [ ], for at sætte afspilningen på pause. B Ændring af afspilningspunktet Træk [ ] til højre eller venstre, for at ændre punktet, hvorfra du ønsker at starte afspilningen. A B

Wireless Mirroring Adapter EHDMC10

Wireless Mirroring Adapter EHDMC10 Wireless Mirroring Adapter EHDMC10 Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2014.03 Indledning Mange tak for dit køb af dette produkt. Sørg for at læse denne vejledning, inden du bruger

Læs mere

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om Referenceguiden.................................................... 5 Liste over apps............................................................

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSVEJLEDNING PAKKENS INDHOLD Wireless AC1200 Dual Band Access Point Bemærk: Med to aftagelige antenner. 12 V 1A STRØMFORSYNING

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

ENDEAVOUR 800QC. Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer. Android Ver. 4.2.2. Dansk

ENDEAVOUR 800QC. Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer. Android Ver. 4.2.2. Dansk ENDEAVOUR 800QC Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer Android Ver. 4.2.2 Dansk Tak, fordi du har valgt et Blaupunkt produkt. Et godt valg! Naturligvis er vi der også for dig efter købet! Hvis du har

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG

ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions. ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen Partner for Valve Solutions ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG ARI-Armaturen A/S Totalleverandør af damparmaturer ARI Armaturen Albert Richter GmbH & Co.KG grundlagt i 1952 ca.1000

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D

L G A Q I E U A R A L C B R I N D V L T I I T C A R A A A V Z X O W M D Navn: Klasse: A: B: L G A Q I E U A R A L C B R I N D V C: D: I T C L T I A R A A A V Z X O W M D Materiale ID: SBX.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: A: BULGARIA B: ICELAND L G A Q I E U A R A L C B R I N

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AEA2000. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AEA2000 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din Bluetooth-adapter 3 Indledning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning Plantronics Explorer 50 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Jabra. Speak 710. Brugervejledning

Jabra. Speak 710. Brugervejledning Jabra Speak 710 Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo Q Plus. Det er nemt at komme i gang.

Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo Q Plus. Det er nemt at komme i gang. Lynvejledning 1 Velkommen Tak, fordi du valgte Arlo Q Plus. Det er nemt at komme i gang. 2 3 Hvad er inkluderet 3 måder at forbinde dit nye kamera på Du kan forbinde dit Arlo Q Plus-kamera til internettet

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5

Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 Vejledning til lynstart F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning Plantronics Explorer 10 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

DK Redefine your futur Ko e m godt i gang!

DK Redefine your futur Ko e m godt i gang! Kom godt i gang! DK Velkommen Tak, fordi du har valgt Optapad som ergonomisk mus. Denne vejledning kan downloades på dansk, svensk, finsk, norsk og engelsk på optapad.com. Med Optapad-software kan alle

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere