Groupcare som værktøj i et undervisningsforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Groupcare som værktøj i et undervisningsforløb"

Transkript

1 CNCL OCCASIONAL PAPER 1.2/2002 ISSN X Groupcare som værktøj i et undervisningsforløb Simon B. Heilesen Roskilde Universitetscenter, Danmark Abstract: Groupware-værktøjet Groupcare har på forsøgsbasis været anvendt som supplement til en forelæsningsrække på Kommunikationsuddannelsen på RUC. Artiklen beskriver fordelene ved at benytte et groupware-system frem for en kursushjemmeside, den redegør for henholdsvis underviserens og de studerendes oplevelse af situationen, og den påpeger nogle af de vanskeligheder, der er forbundet med at supplere den konventionelle konfrontationsundervisning med virtuelle rum. Keywords: IKT og læring, IT-støttet undervisning, groupware, CSCW, Groupcare Kurset I efterårssemesteret 2001 afholdt denne artikels forfatter en forelæsningsrække om Kommunikation på Nettet på Kommunikationsuddannelsen på Roskilde Universitetscenter (RUC). Forelæsningsrækken blev udbudt som et 3 ECTS-points kursus og omfattede seks mødedage af tre timer, en obligatorisk litteratur på ca. 300 sider samt tilbud om et værksted over fire eftermiddage, hvor de studerende under vejledning af en undervisningsassistent kunne øve sig i praktisk webside-design. Efter den sidste kursusdag blev de studerende, som ønskede at opnå ECTS-points for deltagelse, bedt om at løse en skriftlig hjemmeopgave. Den omfattede en kort besvarelse (hver ord) af seks spørgsmål med tilknytning til pensum. Efterfølgende blev der foretaget en omfattende skriftlig evaluering af hele undervisningsforløbet. I alt 59 studerende var indskrevet på forelæsningsrækken, 50 af dem aflagde prøve ved at besvare de seks spørgsmål, og 18 deltog i den efterfølgende kursusevaluering. I gennemførtes på RUC Scenarieprojektet, et forsknings- og udviklingsprojekt der skulle undersøge mulighederne for at øge mængden og kvaliteten af IKT-anvendelsen i RUC s uddannelser. Som led i dette projekt blev forelæsningsrækken om Kommunikation på Nettet suppleret med et groupware-værktøj, Groupcare. Hensigten var, at størstedelen af kommunikationen uden for auditoriet mellem underviser og studerende skulle foregå ved hjælp af dette værktøj. Eneste undtagelser var dels besvarelse af den afsluttende prøve, der skulle indsendes som direkte til underviseren og dels evalueringen af forelæsningsrækken, som flertallet af de studerende foretrak at foretage via , selv om det var tilladt at lægge besvarelsen i Groupcare eller at aflevere på papir. Groupcare Groupcare er et system til netbaseret samarbejde (Computer-supported Cooperative Work CSCW). Det er udviklet af aktieselskabet Groupcare.dk (http://www.groupcare.dk), der om produktet skriver: Groupcare leverer software og services beregnet til at understøtte samarbejde, netværksdannelse og skabelsen af virtuelle communities. Vi leverer løsninger indenfor CENTRE FOR NETBASED COLLABORATION AND LEARNING ROSKILDE UNIVERSITY

2 opbygning af communities og groupware systemer. Derudover driver vi communityportalen som er en gratis Internet-service, der skal hjælpe foreninger, klubber, studerende og virksomheder med at kommunikere og dele viden. Netop den gratis adgang til et velfungerende CSCW-system har gjort Groupcare populært blandt studerende, der blandt andet benytter det i deres gruppebaserede projektarbejde. Al administration og teknisk vedligeholdelse varetages af Groupcare.dk. Som gratist og bruger på en fremmed server er man imidlertid underkastet en vis vilkårlighed, når det gælder service. Netop i den periode, hvor vores forsøgsundervisning foregik, var Groupcare forholdsvis ustabil. Der var ofte lange svartider, og der forekom en enkelt nedeperiode. Figur 1: Kursuskalender for Kommunikation på Netttet Enheden for et samarbejde i Groupcare er en gruppe, dvs. et antal brugere, identificeret ved e- mail-adresse og login-navn, som deler en række værktøjer i et virtuelt rum. Rummet kan være lukket, så kun dets ejer bestemmer, hvem der får adgang; det kan være halvåbent, så tilmelding skal godkendes af ejeren; og det kan være åbent, så alle kan tilmelde sig. De væsentligste af værktøjerne er: e-postliste til udsendelses af post til alle gruppens medlemmer, medlemsliste med navn, -adresse og telefonnummer (data kan eksporteres til brug i andre applikationer som fx tekstbehandling og regneark), kalender med dag-, uge- og månedsvisning og med mulighed for at oprette arrangementer, diskussionsforum med trådede diskussioner, en funktion hvor man kan oprette og gennemføre afstemninger, 2

3 filarkiv, hvor der som standard er 20 MB til rådighed for gruppen, chat-rum til synkron kommunikation (logning kun mulig for betalende medlemmer), opslagstavle, inddelt i henholdsvis links og noter (dvs. meddelelser skrevet i systemet). De fleste af værktøjerne finder man frem til via menuer, der er udformet som faneblade i Groupcares let overskuelige brugergrænseflade. Betragtet ud fra funktionaliteten har Groupcare en opbygning, som alene tager udgangspunkt i værktøjerne: Enten ser man på kalenderen, eller også ser man på opslagstavlen (hvor man enten kigger på links eller på noter og derfor skal huske hvad der er hvad), eller også ser man på diskussionsforumet. Den opgave, som gruppen eventuelt skal løse gennem brug af systemet, ligger spredt over disse og flere andre skærmbilleder, så det kan være svært at fornemme helheden. Det er en uhensigtsmæssighed set ud fra en anvendelse til projektarbejde, som Groupcare bestemt ikke er ene om (Heilesen og Ørum 2002), men den bidrager til en følelse af, at systemet sommetider er lidt omstændeligt at arbejde med. Mere alvorlige mangler set ud fra et CSCW-perspektiv er fraværet af indikatorer af tilstedeværelse (hvem er online?, hvem har læst hvilke indlæg?), begrænsede muligheder for samarbejde om produkter (ingen let ajourføring og versionering af filer eller mulighed for at låse filer, der er i brug), det ret primitive diskussionsforum med få visningsmuligheder samt de begrænsninger som gælder for gratisversionen, især den beskedne arkivplads og den automatiske udlogning efter 20 minutters inaktivitet (forstået som menuvalg man er fx inaktiv, mens man skriver på et indlæg, og aktiv når man klikker på send ). Groupcare tåler således ikke sammenligning med et professionelt CSCW-system, men det er godt til prisen, det er overordentligt nemt at bruge, og det kan konfigureres sådan, at det umiddelbart er til rådighed for alle uden en besværlig, centraliseret brugerregistrering. IKT-støtte fra underviserens synspunkt Groupcare-forsøget opstiller et alternativ til den omsiggribende opfattelse af, at al undervisning skal have en kursushjemmeside, der kan fungere som opslagstavle og arkiv for undervisningen. Forfatteren til denne artikel har konsekvent knyttet web-sider til egne undervisningsforløb siden midten af 1990 ne og har tidligere rapporteret om de muligheder og de vanskeligheder, der er forbundet med en sådan fremgangsmåde (Heilesen 2000). Udgangspunktet dengang var, at den enkelte underviser selv fremstiller og vedligeholder sine web-sider, og der blev ikke taget hensyn til fremkomsten af værktøjer sidst i 1990 ne, som kan oparbejde tekstfiler til web-sider og automatisk publicere dem. Det kræver et vist know-how at kunne skrive en web-side og få den til at fungere på rette plads på World Wide Web. Man er nødt til at kunne bruge en HTML-editor, og selv om de bedste af slagsen efterhånden ligner tekstbehandlingssystemer, er er det alligevel nyttigt selv at kunne gennemskue HTML-koden. Man skal have et minimum af begreb om, hvordan man designer brugervenlige web-sider, og som regel er det også nødvendigt med et vist kendskab til, hvordan man lægger filer ind på serveren. Brugeruddannelse og/eller effektiv support kan løse disse problemer. Men det er både lettere, hurtigere og billigere at benytte et værktøj som Groupcare, der allerede er på WWW, fuldt funktionsdygtigt og med en færdiglavet skal for diverse aktiviteter, som forholdsvis let kan tilpasses den enkeltes behov. Det tager kun få øjeblikke at oprette en ny gruppe, og man kan hurtigt og let føje beskeder, filer og links til det nye undervisningsmodul og lige så let redigere og fjerne dem igen. Hvis man vælger at arbejde med åbne grupper, undgår man besværet med at skulle registrere brugere og sende dem brugernavn og passwords. Alt, hvad der er nødvendigt, er en 3

4 kort tekst i semesterplan eller lektionskatalog, der fortæller, hvordan de kommende studerende på kurset skal bære sig ad med at komme i kontakt med online-systemet. Ved at have en åben gruppe risikerer man naturligvis, at uvedkommende dukker op på kurset. Det er sket i nogle få tilfælde i det aktuelle forsøg. Men faktisk skal der en vis ihærdighed til for at finde en bestemt gruppe i Groupcare.dk s lange lister over åbne grupper i skrivende stund er der alene registreret grupper i kategorien skole og uddannelse, som forelæsningsrækken er rubriceret under. I dette mylder af grupper ligger der en vis garanti for anonymitet, når blot gruppens navn ikke er alt for iøjnefaldende. Hvis man føler sig generet af uvedkommende, er det en meget enkel sag at fjerne et medlem fra gruppen, og skulle problemet tage overhånd, er det muligt at lukke gruppen for yderligere tilgang. Figur 2: Opslagstavle med undervisningsmaterialer En væsentlig forskel mellem et almindeligt web-sted og et groupware-system er, at de materialer, som gøres tilgængelige i det sidste, opnår en vis, om end meget beskeden beskyttelse. For så vidt som at alle gruppemedlemmer kan downloade og videregive de præsentationer og tekster, som underviseren og de andre deltagere har lagt i systemet, er der ikke nogen garanti for misbrug. Men alligevel dæmmer man op for den grove krænkelse af ophavsretten, som bl.a. denne forfatter har oplevet i forbindelse med præsentationer, der har været lagt på frit tilgængelige web-sider. Endelig skal fremhæves den meget væsentlige forskel i kommunikationsformen mellem websider og groupware-systemer. Web-sider er beregnet til énvejskommunikation fra underviseren til de studerende. Web-siderne udgør så at sige opslagstavle og bibliotek. Men hvis der skal være en returkanel, er man sædvanligvis nødt til at ty til fx . Groupware byder på mange-til-mange kommunikation, hvor alle de funktioner og kommunikationssituationer, som indgår i undervisningen kan samles i ét system. 4

5 Konkret byder tilrettelæggelse af undervisning vha. et groupware-system tilsyneladende på en række fordele, heraf især: Holddeltagerlisten genererer sig selv, efterhånden som de studerende tilmelder sig. Og man kan senere eksportere den til brug for udarbejdelse af karakterlister og kursusbeviser. Gruppen har en fælles postliste, så man hurtigt og i én arbejdsgang kan sende direkte til samtlige deltagere, hvis det haster med at give besked. Knapt så vigtige beskeder kan anbringes på gruppens opslagstavle, hvor medlemmerne finder den, næste gang de logger på systemet. Man kan let opbygge et online-bibliotek. Det kan gøres ved hjælp af links fra opslagstavlen (eller links i noter og diskussionsindlæg) enten direkte til de elektroniske tekster eller til en web-side med en litteraturliste. Men man kan naturligvis også uploade en fil med en litteraturliste enten til filarkivet eller som bilag til et diskussionsindlæg. Man kan let opbygge og ajourføre en kursuskalender med mødedage, frister for afleveringer mm. Man kan let uploade filer med de opgaver, tekster, noter og præsentationer, som indgår i undervisningen, og om nødvendigt kan man ajourføre sit materiale undervejs i undervisningsforløbet. Man har mulighed for at lægge diskussionsindlæg i systemet. Det kan være uddybninger af forelæsningen, som der enten ikke var tid til, eller som man gerne ville undersøge nøjere. Og de studerende kan stille spørgsmål og få svar, ikke blot fra læreren, men også fra hinanden. IKT-støtte fra de studerendes synspunkt Det har, især tidligere hvor internettet var langt mindre udbredt, været fremhævet, at netstøttet undervisning skaber ulighed mellem teknologistærke/-svage og bemidlede/ubemidlede studerende. Ingen af de studerende på kurset har fremført denne klage, men enkelte har dog undervejs bemærket, at de kun havde adgang til online-delen af kurset fra universitetets skrivestuer. Det har imidlertid været et problem af beskedne dimensioner, i og med at den netbaserede del af undervisningen kun udgjorde et supplement til tilstedeværelsesundervisningen og ikke lagde op til konstant eller nøje synkroniseret brug. Ganske få af de mange studerende havde problemer (dog ikke uløselige) med at benytte Groupcare, og nogle af de mere teknologisk velfunderede studerende var endda ret kritiske over Groupcares trods alt begrænsede funktionalitet. Flere fra begge lejre klagede over, at det var besværligt og tidskrævende at benytte systemet. Det er da også ud fra de studerendes synspunkt en ekstra arbejdsopgave at skulle gå på nettet for at finde beskeder, litteraturlister og undervisningsmateriale. Ekstra indsats i form af aktiv medvirken er en omkostning, som følger med, når man supplerer den konventionelle uddannelse med et virtuelt rum (Cheesman & Heilesen 2002), og formen er endnu så ny, at de studerende er uforberedte på at skulle være opsøgende. Noget tilsvarende gælder anvendelsen af online-litteratur. Litteraturen til kurset bestod for det meste af tekster, som er tilgængelige online på WWW. Hertil kom et lille kompendium med nogle tekster, som ikke findes i elektronisk form. For en underviser er det herligt at kunne henvise til online-litteratur. Det giver mulighed for at arbejde med litteraturlisten helt frem til og også efter undervisningsstart, det sparer kopierings- og papirarbejde, og det forekommer 5

6 indlysende rigtigt at vænne de studerende til at bruge internettet som fremtidens bibliotek. Men mange studerende bryder sig tydeligvis ikke om online-litteratur. Til dels handler det nok om en vis konservatisme, og man må formode, at holdningen til online-værker bliver mere positiv i løbet af nogle år. Men det er klart, at der også bliver væltet nogle byrder over på de studerende: de må selv skrive ud, hvis de ønsker tekster på papir, og de må selv sørge for at samle sig et kompendium ved at udvælge den for dem mest egnede litteratur. Det er en uvant situation, og flere reagerede stærkt negativt på den. Af de forskellige funktioner i Groupcare har især meddelelser om undervisningen og arkivet med undervisningsmaterialer været benyttet flittigt. Det er features som samstemmende roses i evalueringerne: Materialet ligger samlet, og det er nemt at gå til i umiddelbar forlængelse af forelæsningen. De fleste studerende har benyttet systemet to til fem gange om ugen i forbindelse med forberedelse til eller opfølgning på undervisningen. Derimod har diskussionsforumet været benyttet forbavsende lidt, og de relativt få indlæg har ikke væsentligt bidraget til at uddybe undervisningen. De studerendes vurdering er, at diskussionsforumet er overflødigt, når man har mulighed for at mødes ansigt-til-ansigt. Formodningen om, at de mere stilfærdigt eftertænksomme studerende kunne bruge systemet som en brevkasse til at stille spørgsmål efter dagens undervisning har ikke holdt stik. De fleste studerende har rigeligt at lave i en travl hverdag, og de ønsker ikke også at bruge tid på netbaserede diskussioner (som er omstændelige på grund af den tvungne skriftlighed), når det ikke direkte forlanges. Hvis forumet skal blive til glæde for de studerende, skal der arbejdes med at udvikle undervisningsformen, så vi ikke ender med endnu en fin teknisk løsning, som blot savner et formål. For underviseren har det imidlertid, som nævnt, været et gode, at man i et diskussionsforum kan give den uddybning og de litteraturhenvisninger, man ikke lige havde ved hånden i diskussionen i klassen. Har den groupware-støttede undervisningsform en fremtid? I det omfang undervisningstilbud i de kommende år forventes suppleret med materialer på internettet, er der klare fordele ved at benytte et groupware-system frem for et almindeligt web-sted. Groupware-systemer er da også på vej ind som fælles institutionssystemer på flere højere læreanstalter herhjemme. Længst fremme er nok Handelshøjskolen i København, hvor Sitescape-systemet er blevet en integreret del af uddannelserne, og hvor der er skabt en finmasket supportorganisation. En sådan er en nødvendighed, hvis et kompliceret værktøj skal integreres i organisationen, samtidig med at dennes arbejdsgange skal udvikles til at udnytte den nye teknologi effektivt. Som det lille forsøg med Groupcare viser, så er det ikke klaret med en skrivebordsøvelse at supplere konfrontationsundervisningen med virtuelle rum på nettet. Det er relativt let at oversætte de administrative rutiner, som er forbundet med undervisning til det elektroniske medium. Det gælder således kursusplan, kursusbeskrivelse, opslagstavle, pensumliste samt uddeling af kopier. Men det er anderledes vanskeligt at benytte interaktionsmulighederne, her i form af diskussionsforumet, på en meningsfuld måde, så længe man fastholder en konventionel undervisningsform. Hvis vi reelt ønsker at udvikle en hybridform for undervisning, hvor samtalen i det virtuelle rum fortsætter dér, hvor undervisningstimen er slut, så skal undervisningen tilrettelægges på en anderledes måde, så den udfordrer til videre udforskning og diskussion på nettet. Det er ikke nogen ukompliceret opgave, som vi har erfaret gennem andre forsøg (Cheesman & Heilesen 2002), og der er vel egentlig også grund til at overveje, om det rent faktisk er en opgave, som er værd at løse i forbindelse med den ordinære tilstedeværelsesundervisning på en højere læreanstalt. For at den skal være det, skal den nye, hybride undervisningsform kunne bibringe uddannelsen noget som både undervisere og studerende betragter som en værdifuld nyskabelse. 6

7 Litteratur Cheesman, Robin & Simon Heilesen (2002): Using FLE2 (Future Learning Environment 2) in problemoriented learning. CNCL Working Papers No. 3, Roskilde University. <http://www.cncl.ruc.dk/pub/wp- 03.pdf> ( ) Heilesen, Simon B. (2000): Nogle erfaringer med netstøttet undervisning. In: Simon B. Heilesen (Red.), Universiteter i udvikling - at undervise med IKT, s København, Samfundslitteratur. Heilesen, Simon B. & Henning Ørum (2002): CSCL/W software det vanskelige valg. CNCL Occasional Papers No. 1_3 Roskilde Universitetscenter <http://www.cncl.ruc.dk/pub/op-1_3.pdf> ( ) Copyright 2002 Names of authors: The authors assign to CNCL and educational non-profit institutions a non-exclusive licence to use this document for personal use and in courses of instruction provided that the article is used in full and this copyright statement is reproduced. The authors also grant a non-exclusive licence to CNCL to publish this document in full on the World Wide Web and in printed form. Any other usage is prohibited without the express permission of the authors. 7

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

E-læring lidt om form og materialer

E-læring lidt om form og materialer Page 1 of 6 Forside Udgivelser E-læring lidt om form og materialer Online publikationer Katalog over trykte publikationer Tidsskriftet Uddannelse E-læring er et modeord og et mantra. Undervisning bliver

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Brugervejledning til netauonline

Brugervejledning til netauonline Brugervejledning til netauonline Hvis du har spørgsmål til det faglige på dit fag, skriver du til din underviser i Debatforum på dit fag. Se hvordan længere fremme i brugervejledningen. Hvis du har spørgsmål

Læs mere

Grupperum. Eksempel. Vejledning - Grupperum

Grupperum. Eksempel. Vejledning - Grupperum Grupperum Som gruppe har man mulighed for at danne en fælles "base" i Punkt KU ved at oprette et grupperum. Basen kan bruges til at udveksle beskeder, skabe overblik i en fælles kalender, og til at samle

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Introduktion til Fronter

Introduktion til Fronter Introduktion til Fronter Følg med på Fronter og tjek din UCL mail Som studerende I UCL får du automatisk tildelt en mailadresse, som vi konsekvent benytter, når vi kontakter dig. Det er dit ansvar, at

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING VEJLEDNING TIL KURSISTER PÅ UDDANNELSER

GENEREL VEJLEDNING VEJLEDNING TIL KURSISTER PÅ UDDANNELSER GENEREL VEJLEDNING VEJLEDNING TIL KURSISTER PÅ UDDANNELSER Indhold Adgang til læringsportalen... 3 Mit overblik... 3 Design din egen forside... 4 Skift mailadresse og password... 4 Fanerne på forsiden...

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

Manual til anvendelse af LP-modellens e-læring

Manual til anvendelse af LP-modellens e-læring Manual til anvendelse af LP-modellens e-læring 1 Velkommen til LP-modellens e-læring E-læringssystemet bliver brugt til at understøtte de tre kurser, der udbydes under LP-modellen. De tre kurser har hver

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Du kan også logge på ved at

Læs mere

FællesNettet en introduktion

FællesNettet en introduktion FællesNettet en introduktion Læs om det samlende led i jeres SkoleIntra-hverdag Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 Kom på FællesNettet...4 FællesNettet vist i LærerIntra...4

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Der er mulighed for at tilmelde sig Nyhedsbrev - BEMÆRK: Tilmelding til nyhedsbrevet er Ikke det samme som registrering!

Der er mulighed for at tilmelde sig Nyhedsbrev - BEMÆRK: Tilmelding til nyhedsbrevet er Ikke det samme som registrering! Årsmøde 2010 Vi har igennem næsten et år arbejdet på en helt ny webside og med den nye webside også en helt ny kommnunikations-platform for foreningen. Vi er rigtig glade for at vi i dag kan præsentere

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Administrators overblik Under menuen Overblik vil du altid kunne se status på de forskellige undersøgelser. Her vises i procenter og

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER KURSIST Generel vejledning for kursister Adgang til læringsportalen Du får adgang til LæringsPortalen via vores hjemmeside www.finansudd.dk eller via www.laeringsportal.dk

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Når du har logget på, står

Læs mere

Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning

Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning CNCL OCCASIONAL PAPER 1.1/2002 ISSN 1602-334X Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning Robin Cheesman robin@ruc.dk Simon B. Heilesen simonhei@ruc.dk Jens Josephsen phjens@ruc.dk Agnieszka

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

CSCL/W software det vanskelige valg

CSCL/W software det vanskelige valg CNCL OCCASIONAL PAPER 1.3/2002 ISSN 1602-334X CSCL/W software det vanskelige valg Simon B. Heilesen Roskilde Universitetscenter simonhei@ruc.dk Henning Ørum Københavns Universitet henning@hum.ku.dk Abstract:

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Brug af Video i Undervisningen

Brug af Video i Undervisningen Brug af Video i Undervisningen Flere Spørgsmål end Svar Oplæg til Diskussion Kurt Nørmark normark@cs.aau.dk Institut for Datalogi Note efter Undervisningens Dag Hvis nogle af deltagerne i Undervisningens

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Brock Online. Vejledning til. Copenhagen Business College

Brock Online. Vejledning til. Copenhagen Business College Vejledning til Brock Online Du vil få det største udbytte, hvis du går ind på Brock Online samtidig med, at du læser denne vejledning. Copenhagen Business College Information til elever, studerende og

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

Netstøttet undervisning på Copenhagen Business School

Netstøttet undervisning på Copenhagen Business School Netstøttet undervisning på Copenhagen Business School - implementering og brug af SiteScape Forum Michael Pedersen Konsulent CBS Learning Lab Copenhagen Business School mp.ll@cbs.dk http://www.ll.cbs.dk/

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give tobaksfagfolk et overblik

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Hjemmesidens andre funktioner

Hjemmesidens andre funktioner Hjemmesidens andre funktioner Observationer Når du er logget ind, ser du dagens udmeldinger. (Det er her at dine sendte udmeldinger vil blive vist). Billedet nedenfor viser at udmeldingen, som vises, kan

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Tips og Tricks til Blackboard

Tips og Tricks til Blackboard 16 Tips og Tricks til Blackboard OFTE ANVENDTE FUNKTIONER DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Indhold Indledning... 2 Praksis for notifikationer... 2 Tilmelding af flere brugere samtidig til ét kursusrum...

Læs mere

De studerendes anvendelse af kursushjemmesider

De studerendes anvendelse af kursushjemmesider CNCL OCCASIONAL PAPER 1.6/2002 ISSN 1602-334X De studerendes anvendelse af kursushjemmesider Kemi C 2001 som eksempel Agnieszka Kosminska Kristensen Institut for biologi og kemi, Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer

Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer Arrangement Det er her, du lægger grundlinjerne for arrangementet og har det overordnede overblik. Du kan bestemme

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Dit effektive værktøj til administration af arrangementer. www.conferencemanager.dk

Dit effektive værktøj til administration af arrangementer. www.conferencemanager.dk Dit effektive værktøj til administration af arrangementer Conference Manager er et effektivt værktøj til administration af dit arrangement, fra planlægning, over invitationer og tilmeldinger, til efterfølgende

Læs mere

Procedure for evaluering

Procedure for evaluering Procedure for evaluering Evaluering af et undervisningsforløb indeholder tre elementer. Ved undervisningens start orienteres de studerende om indhold og mål for faget, og de har mulighed for at redegøre

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010

Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse af uddannelsesinstitutioner, efteråret 2010 Evaluering af masteruddannelsen i Ledelse, efteråret 2010 I efteråret 2010 blev der på masteruddannelsen i Ledelse udbudt undervisning på modulerne og Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier. I

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Kursusgang 10. - IPJ-systemet - Den maritime communicator

Kursusgang 10. - IPJ-systemet - Den maritime communicator Kursusgang 10 Oversigt: Sidste kursusgang Andet syn på IT-systemer: Groupware Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) Eksempel - IPJ-systemet - Den maritime communicator Design af brugerflader 10.1

Læs mere

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk

Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Hjemmesiden - gillelejeferieby.dk Dig, dit hus og hjemmesiden Dit brugernavn er allerede sat op og kan ikke ændres. Brugernavnet er hus000 hvor 000 er dit husnummer. F.eks. er vores husnummer 118 så vores

Læs mere

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web

Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web Dette er en indføring i, hvordan du anvender tillægs-produktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler bedriften

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 ADGANGSKODE TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Arbejdsrum i ElevIntra

Arbejdsrum i ElevIntra Arbejdsrum i ElevIntra En stærk mulighed Version: Januar 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Dette materiale...4 De mange muligheder...5 Drejebog for kurset...6 Opret dit første arbejdsrum

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Microsoft Online Services

Microsoft Online Services udgivet: april 2011 Microsoft Online Services Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) De oplysninger, der er indeholdt i dette dokument, repræsenterer Microsoft Corporations

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Brugergrænsefladedokumentation 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Brugergrænseflade for OpenTele-server...3 Administrationsfunktionalitet...3

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med Nets Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Ændringer i denne version... 3 Introduktion... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

CSCW som grundlag for distribueret netbaseret undervisning og læring

CSCW som grundlag for distribueret netbaseret undervisning og læring Page 1 of 12 CSCW som grundlag for distribueret netbaseret undervisning og læring SIMON HEILESEN Hvordan etablerer man inden for netbaseret læring de rette rammer for problemorienteret projektarbejde?

Læs mere