Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: Næstformand: Michael Møller tlf: Kasserer: Henrik Hansen tlf: Sekretær: Hanne Gerges tlf: Vedligeholdelse af Navet: Ulla Rahn tlf: og Henrik Hansen. Kontakt til Bådelauget: Michael Møller Overdragelse af opgaver Tidl. kasserer Ole Møller og nuværende kasserer Henrik Hansen samt Evy Moric aftaler tidspunkt for overdragelsen. Ole Møller færdiggør arbejdet med tegninger over sommerhusene på Navet. Herefter påtager han sig at videreføre arbejdet, når ændringer indtræffer. Nye husejere i Sebbersund: Hanne Gerges informerer Evy Moric Velkomst nye husejere: Evy Moric Flagning: Evy Moric udarbejder liste over 60år.. 65 år 70 år osv. Hvis Sebbersund borgerne herudover ønsker flagning, er det muligt mod depositum at låne flag hos Michael Møller og selv sørge for det. Juletræ: Hanne Gerges kontakter Ålborg Kommune. Evy udfærdiger medlemskortene og adr. lister. Skabelon til bestyrelsesmøder udarbejdes af Hanne Gerges og Evy Moric. Aktiviteter: Fastelavnsfest Fastelavnsfest på Sebber skole d. 3. feb. Fastelavnsudvalget v/ Dorthe Kudsk har fået bevilget beløbet ca kr. til arrangementet. Legeplads: LAK har bevilget kr. til redskaber til legepladsen. Michael Møller sørger for indkøb af diverse redskaber og afregning med LAK. Selve arbejdet på legepladsen skal på næste dagsorden. Info tavler: Sebber Borgerforening har ansøgt Aalborgs Kommunes Aktionsgruppe og Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling om penge til info tavler i byen. Bestyrelsen har fået bevilget kr. til projektet. Henrik Hansen og Ulla Rahn vil komme med ideer til næste bestyrelsesmøde. Renovering af Brogade: Bestyrelsen accepterer, at Hanne Staun, Anita Bos og Hanne Gerges arbejder videre med sagen. Forslag til kommende aktiviteter: Vandretur på Navet Skt. Hans fest Foredrag Filtekursus

2 Pilefelt Fest Motion Ingen beslutninger er truffet Tømning af offentlige affaldsstativer i byen: Ålborg Kommune angiver, at den ikke tømmer affaldsstativerne i vinterhalvåret. Evy tager kontakt til Thorsten Nord, der er chef for området. Hanne Gerges og Evy udfærdiger brev. Bestyrelsesmøde mandag d. 4. februar 08 hos Ulla Rahn Afbud: Hanne Gerges Godkendelse af referat Godkendt med følgende tilføjelser: Flag kan lejes både hos Evy og Michael. Betaling for tømning af 2 affaldsstativer halvdelen af året er ikke en oplysning fra kommunen, men teksten står på den faktura, borgerforeningen får tilsendt. Nyt fra formanden: Oplæg til ny fast dagsorden: Datoer for afholdelse af første halvårs bestyrelsesmøder Ref. af afholdt møde på Sebber skole d. 23. jan. om oprettelse af et Fælles Råd. Forslag til kommende dagsorden: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Nyt fra: formand næstformand sekretær 3: Opfølgning på regnskab 4: Nyt fra Bådelauget 5: Nyt fra Navet 6: Afholdte arrangementer/ aktiviteter 7: Kommende arrangementer/ akk. Igangværende planlægning af kommende forslag til nye 8: Diverse/ evt. 9: Næste bestyrelsesmøde dato/sted Forslaget til dagsorden blev godkendt, og der var enighed om, at møderne afholdes fra kl , hvorefter bestyrelsen drikker en kop kaffe/ the med brød, således at vi slutter ca. kl Kommende møder: 9/4 Hanne 6/5 Henrik 3/6 Michael Evy orienterede om det afholdte møde på Sebber skole, hvor Hanne også deltog. Oplæg og referat fra mødet er at finde på Sebber skoles hjemmeside. Der er indkaldt til nyt møde d. 26. marts med det formål at forberede en stiftende generalforsamling af et Fælles Råd. Evy og Hanne deltager i det kommende møde. Til den stiftende generalforsamling skal Sebber Borgerforening stille med et medlem til bestyrelsen i det nye Fælles Råd. På næste møde afgøres det, hvem i bestyrelsen der fast skal have den opgave.

3 Affaldsposer ved busstoppestedet, flaskecontaineren, legepladsen og bådpladsen Det er blevet konstateret, at affaldsposen ved legepladsen bruges til husholdningsaffald. Hvad gør vi? Affaldsposen tømmes ikke hele vinterhalvåret. Evy sender en mail til formanden for Navet og beder om hjælp til at løse problemet. Måske kan lejerforeningen selv opstille en affaldscontainer et sted i sommerhusområdet! Legepladsen Punktet udsættes til maj mødet Skt. Hans fest Båltaler Evy kontakter 2 aktuelle emner Oprettelse af samråd Hvad gør vi? Punktet tages op igen på næste møde. Evy tager kontakt til borgerforeningen i Barmer og Valsted for at høre om oprettelsesprocedure for deres samråd. Forslag til kommende aktiviteter Ulla og Henrik har planlagt vandretur på Navet d. 28. maj. Invitation følger. Infotavler Ulla efterlyste flere konkrete oplysninger hvad angår opstillingssteder og tekstindhold. Der var enighed om at opstille infotavle ved slæbestedet og busstoppestedet. Det er vigtigt, at infotavlerne passer ind i omgivelserne. Ændringer / rettelser på hjemmesiden Udsat til mødet d. 9 4 hos Hanne Diverse Forslag til kommende fællesmøde med Lejerforeningen. Vedligeholdelse af vejene på Navet i vinterhalvåret. Næste møder 9.april hos Hanne og 6. maj hos Henrik og 3.juni hos Michael Bestyrelsesmøde mandag d. 5. maj 08 hos Henrik Hansen. Datoen for mødet blev flyttet til mandag i stedet for tirsdag, da det passede alle deltagere bedre. 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 2 Nyt fra formand Evy orienterede om møder i forbindelse med oprettelse af et Fællesråd fra byerne Barmer, Sebbersund og Valsted. I den forbindelse forpligter borgerforeningen sig til at have en repræsentant siddende i Fællesrådets bestyrelse og i den forbindelse ønsker vi, at borgerforeningens bestyrelse udvides med 1 medlem på den kommende generalforsamling. Midlertidig repræsentant bliver Hanne Gerges. Borgerforeningen har deltaget i LAKs generalforsamling og Holger Elberg fortsætter som formand for LAK. Ålborg kommune har udarbejdet en Byrapport i en foreløbig udgave. Denne kan ses på Borgerforeningen har sagt ja til, at Ålborg kommune lørdag d opstiller på sportspladsen en container til affald. Alle borgere og sommerhusejere inviteres til at deltage i oprydningen af byen område. Michael tager kontakt til Bådelauget for at få den til at deltage i oprydningen af bådepladsen. Alle borgere modtager en invitation i deres postkasse.

4 Debataften om bredbånd i landdistrikter onsdag d. 14. maj 08 kl Alle er velkomne.(se Nibe avis d. 30. april). Hanne tager kontakt til Taco for at høre, om han vil deltage. Desuden tager Evy kontakt til en sandblæser for at få et prisoverslag på fjernelse af maling på de gamle granitsten ved legepladsen. Nyt fra næstformand Borgerforeningen arrangerer arbejdslørdag d. 17. maj kl Det er meningen, at der skal arbejdes på renovering af legepladsen, og der skal samles affald. Evy og Ulla udfærdiger invitation, der husstands omdeles. Sekretær Henrik har haft besvær med at få regnskabet installeret på sin computer. Bestyrelsen blev enige om at søge assistance hos den tidligere kasserer. 3 Opfølgning på regnskab Henrik har afholdt møde med tidligere kasserer Ole Møller 4 Nyt fra bådelaug Ingen nyheder 5 Navet Der har været afholdt arbejdsdag for byens borgere og sommerhusejere. Vejret var ideelt til arbejdsdag, og fremmødet var stort fra sommerhusejerne. Hele dagen blev der arbejdet og alle var enige om, at dette samarbejde vil være værd at gentage i efteråret eller næste forår. Borgerforeningen har haft en maskinstation til at fjerne en del hyben, så Navet ikke vokser til i denne plante. 6 Afholdte arrangementer Arbejdslørdagen. 7 Kommende arrangementer Arbejdslørdag på legepladsen d. 17. maj kl. 10. Affaldsindsamling d. 17. maj kl. 10 Vandretur på Navet d.27. maj. Mødested: Gl.brugs kl. 19 Skt. Hans fest mandag d. 23. juni. 8 Diverse Enkelte borgere har stillet forslag om cykelture. Evy kontakter de interesserede. Næste bestyrelsesmøde 3.06 kl hos Michael. Referat af bestyrelsesmøde d hos Michael Møller 1 Nyt fra formanden: Sebber Borgerforening har fået oprettet et CVR nummer hos Told og Skat. ( ) CVR nummeret er tilknyttet foreningens formand. Ved formandsskifte skal Told og Skat kontaktes. Evt. via Told og Skats hjemmeside. Valsted Borgerforening er blevet kontaktet ang. retningslinjer for etablering af et samråd under Ålborg Kommune. Evy Moric tager kontakt til formanden for Lejerforeningen Navet og til ejerforeningen Bjerget samt til Sebber bådelaug for at høre, om foreningerne vil være interesserede i at etablere et samråd. Ved positivt udfald udfærdiger partnerne en ansøgning om godkendelse af et samråd i Sebbersund. Projekt "Legeplads" Regnskabet over hvorledes de tildelte midler er blevet brugt skal indsendes senest d Michael Møller spørger bådelauget, og det vil sørge for at få de 2 borde ved havnen malet. Borgerforeningen betaler for maling. Hanne Gerges kontakter interesserede, der vil være aktive ved maling af bordene på legepladsen. Der afholdes skt.. Hans fest mandag d. 23 juni på Navet. Annonce i Nibe avis d. 18 juni. Evy sørger for det.

5 2 Nyt fra næstformand: Der har været afholdt arbejdsdag på legepladsen og en del blev nået. Det sidste gyngestativ skal sættes op og endnu et vippedyr bliver købt og opsat. Evy Moric kontakter Gunnar Klokkeholm ang. rist til grillen. 3 Sekretær: Sebber Borgerforening har fået besked om fra Ålborg Kommune at græsklipning af boldbanen stopper pr. 1. juni 08. Evy Moric kontakter kommunen for at høre om det er muligt at betale sig fra opgaven. Hanne Gerges er valgt som repræsentant for Sebber Borgerforening til det nyetablerede Fællesråd for Sebber Valsted Barmer (tidligere betegnet Sebber Sogn). Fællesrådet har konstitueret sig og afholder første møde onsdag d. 18. juni i Barmer forsamlingshus. 4 Nyt fra kasserer: Ole Møller har accepteret at lave regnskabet for borgerforeningen. Henrik Hansen klarer de daglige betalinger og samarbejder med Ole. 5 Nyt fra bådelaug: Der har været arbejdslørdag på havnen. På havneområdet er der blevet ryddet op, broen er spulet og der er blevet opsat fodhegn. 6 Sct Hans fest Hanne Gerges sørger for øl og vand. 7 Høstfest/efterårsarrangement Hanne Gerges spørger kroen om festlokale og mad i aug. Evy Moric kontakter musikken Henrik Hansen kontakter instruktør ang. filtekursus. Henrik Hansen og Ulla Rahn arbejder videre med info tavler 8 Næste møde Onsdag d kl. 19 hos Hanne Gerges Referat af bestyrelsesmøde onsdag d Referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Nyt fra formanden Borgerforeningen har henvendt sig til Ålborg kommune ang. stop af græsklipning på boldbanen. Borgerforeningen vil protestere imod, at græsklipningen ophører, da banen har mange brugere. Legepladsen og boldbanen har mange gæster både lokale børn og voksne, men også mange fra Ålborg og Nibe og andre byer i oplandet. Området er i foråret og sommerperioden meget besøgt og brugt af diverse daginstitutioner, skoler, familier på udflugt, forældrearrangerede klasseudflugter og ved disse lejligheder er der stor brug for boldbane ikke kun til fodbold, men også til andre aktiviteter bl.a. rundbold. I Ålborg benytter mange mennesker Kildeparken til sådanne aktiviteter. Her bliver græsset slået, så derfor finder vi det rimeligt, at kommunen fortsætter med at sørge for græsklipningen af et område, der ligesom Kildeparken er tilgængeligt for offentligheden og som i stor udstrækning bliver brugt til samme formål. Vi har forhørt os hos LAK og arbejder videre med sagen. Ang. grillen på legepladsen. Evy kontakter Gunnar Klokkeholm for at høre om hans ideer til grill. Michael Møller vil gerne samarbejde med Gunnar Klokkeholm om opgaven. Borgerforeningen ønsker at område på den yderste del af vendepladsen udelukkende bruges til rekreativt område. Derfor opsættes større sten omkring en del af vendepladsen, så vi undgår at biler kører over kantstenene for at parkere på det smalle rekreative område. Borgerforeningen henviser til parkeringspladser ved selve havneområdet.

6 3 Nyt fra næstformand Det sidste gyngestativ og vippedyr bliver opsat inden d. 1. sep.08 4 Sekretær Sebber Borgerforeningen har valgt Hanne Gerges til at repræsentere borgerforeningen i det nyetablerede Sebber Samråd. Rådet har afholdt de første bestyrelsesmøder og har konstitueret sig. Fællesrådet søger baglandet godkendelse på rådet første 2 opgaver om udarbejdelse af en fælles aktivitetsoversigt for området som Samrådet dækker samt et forsøg på at skaffe midler til at etablere stisystem mellem de 3 byer. (Valsted, Barmer og Sebbersund) Sebber borgerforening e positiv overfor ideen og ønsker, at Samrådet arbejder videre med sagen. 5 Kasserer Henrik Hansen beder Ole Møller om udskrift af kassekladde. Det medbringes til næste møde. 6 Nyt fra bådelauget Repræsentant fra bådelauget er villig til at påtage sig opgaven med at få malet borde og bænke på havneområdet. Borgerforeningen betaler for malingen. 7 Navet Borgerforeningen henstiller til ejerne af sommerhusene at beskære naturen på Navet med nænsom hånd i henhold til tidligere indgået aftale mellem foreningerne. Ved ønske om fældning af større træer kontaktes Henrik Hansen Navet 47. I foråret fik Borgerforeningen en maskinstation til at klippe hybenbuskende på Navet. Vi må konstatere, at hybenbuskene vokser med uformindsket styrke, og vi bestemte, at Evy kontakter Jakob Jakobsen Sebber Borgerforenings havemand for at få gode råd. 8 Afholdte arrangementer Borgerforeningen har afholdt Skt. Hans bål. Stor tak til Arne Staun for opsætning at højtalere og til lejerforeningens formand Lars Thomsen for sin fine tale. Ligeledes tak til bålmester Carl Staun. Når man tager det meget blæsende, kolde vejr i betragtning var der stort fremmøde. Vi anslår at ca. 150 mennesker havde fundet vej til Navet denne aften. 9 Kommende arrangementer Efterårsfest med spisning og dans og evt. bankospil for Sebber borgere på Sebber Kro i Laden lørdag d.25.oktober. Invitation uddeles efter ferien. Der er plads til 80 gæster. 10 Næste møde kl hos Ulla Rahn Bestyrelsesmøde den 7. august 2008 Referat af bestyrelsesmøde d hos Ulla Rahn Afbud: Evy Moric 1 Nyt fra formanden Ulla Rahn formidlede punktet. Boldbanen vil blive slået af Borgerforeningen v/ Jakob Jakobsen. Sidstnævnte bliver kontaktet af Henrik Hansen ang. slåning af hyben og et flytbart hegn til får. Der har været problemer ang. tømning af skraldespande/ flaskecontainer. Evy har kontakt med Ålborg Kommune v/ Lars Bo Pedersen. Der skal afholdes møde for at få en ordning på sagen. Grusveje i Sebbersund: Aalborg Kommune ønsker samarbejde med et vejudvalg, der skal repræsentere beboere på grusvejene. Et sådant udvalg eksisterer pt. ikke. Borgerforeningen vil derfor tage kontakt til nogle beboere med henblik på at få nedsat et udvalg. Evt.

7 interesserede er velkommen til at henvende sig til borgerforeningen. Henrik Hansen kontakter Lejerforeningen "Navet" og Hanne Gerges kontakter en beboer, der er bosiddende på en grusvej samt en beboer fra Bjerget. 2 Nyt fra næstformanden Michael efterlyste personer, der vil hjælpe til med at få legepladsen gjort færdig. Interesserede kan henvende sig til ham. Evt. på tlf Sekretær Sebber Fællesråd holder møde d i klubhuset i Valsted. Holger Elberg har accepteret Fællesrådets invitation og deltager derfor i mødet. Barmer forsamlingshus har sendt invitation til Forsamlingshusets 100 års jubilæum. Henrik Hansen repræsenter Borgerforeningen. Borgerforeningen afholder møde med Lejerforeningen "Navet" d kl hos Lars Thomsen formand for lejerforeningen på adr. Navet Kasserer Det foreløbige regnskab/kassekladde præsenteres på næste møde. Det udsendes inden via e mail. Der udsendes rykkere til de enkelte lejere, der endnu mangler at betale leje for sommerhusgrunden. 5 Nyt fra Bådelaug. Carl Staun fra bådelauget har malet bordpladerne og bænke på havnen. 6 Navet Borgerforeningen har fået slået en del af hybenbuskene, og vi har løbende dialog om, hvorledes vi skal håndtere denne invasive plante. Afklippede grene og andet haveaffald henvises til Genbrugspladsen i Nibe. Det kan kun afleveres på Navet, når borgerforeningen samler grene til skt. Hans bål. 7 Kommende arrangementer Efterårsfest afholdes i Laden lørdag d Der udsendes invitation først i sep. Der er plads til 80 deltagere. Filtekursus for borgere i Sebbersund lørdag d kl For medlemmer af Borgerforeningen er prisen 150 kr. For ikke medlemmer 200 kr. max deltagerantal er 15. Såfremt der bliver ledige pladser, er andre velkomne. Arrangementet foregår i klubhuset i Valsted. Henrik Hansen sørger for at aftale med Sebber Idrætsforening. Næste møde Tirsdag d kl hos Evy Moric Bestyrelsesmøde den 9. september 2008 Afbud Michael Møller 1 Formanden Der er bestilt et dobbelt vippedyr til legepladsen. Rapporten ang. legepladsen er sendt til Ålborg kommune. Evy har holdt møde med en rep. for Ålborg kommune ang. tømning af skraldespandene ved busholdepladsen og ved flaskecontaineren. Det blev aftalt, at disse to skraldespande vil blive tømt hver 14. dag som led i en forsøgsordning. Desuden blev det aftalt, at det manglende skilt ved vendepladsen vil blive opsat. Der nedsættes et vejudvalg, som i samarbejde med Ålborg kommune skal se på vejforholdene for grusvejene i Sebbersund. Følgende har sagt ja til at deltage i udvalgets arbejde: Bjarne Christensen Bjergvej 6 Claus Pedersen Bygmestervej 2 Gunnar Klokkerholm

8 + en person fra Lejerforeningen + en fastboende fra Navet. (Henrik Hansen spørger) Evy har fra Lejerforeningen modtaget forslag til dagsorden til fællesmødet mandag d. 15. sep. Navet 42 Der er indkommet en ansøgning fra Navet 34 ang. ombygning. og Borgerforeningen ser på projektet i forhold til lokalplanen og giver Navet 34 besked. Henvendelse fra en borger ang. udarbejdelse af en folder, hvori borgere i Sebbersund skal kunne læse om rettigheder og forpligtelser i forhold til naturbeskyttelsesloven. Der tænkes primært på, at nogle borgere fælder sivet foran deres hus. Henrik Hansen henvender sig til de implicerede parter. Fra Teknisk forvaltning har Borgerforeningen fået tilsendt et bykort over Sebbersund med en del oplysninger. Borgerforeningen vil prøve at finde ud af de steder, hvor byens borgere har fælles/gadejord. Borgerforeningen spørger Hans Heidemann, om han vil indgå i samarbejdet. 2 Nyt fra næstformand Lørdag d er der arbejdsdag på legepladsen kl Sekretær. Hanne oplyste, at mødet i Sebber Fællesråd d var blevet aflyst, og rådet deltager i et informationsmøde arrangeret af Sundhed og Bæredygtig udvikling d i Nibe 4 Kasserer Regnskabskladden blev præsenteret. Evy gør regnskabet færdig sammen med Ole Møller 5 Nyt fra bådelaug Sejlturen d. 23. aug. blev en god oplevelse for deltagerne. Skønt med et vellykket arrangement. Ulla Rahn spørger Michael om billeder til hjemmesiden. 6 Navet Henrik Hansen er i kontakt med en ejer af Ærtebøllefår. Han arbejder videre med projektet, som måske kan munde ud i, at Navet bliver afgræsset af indhegnede får. 7 Kommende arrangementer Efterårsfest for byens borgere i Laden lørdag d Hanne udfærdiger invitation. Indbetaling sker med angivelse af adresse på Reg konto Generalforsamling i nov. Hanne aftaler med kroen. 8 Næste møde Onsdag d. 8. okt. kl. 19 hos Henrik Hansen Referat fra bestyrelsesmøde d Dagen, hvor Sebbersund kom i nyhederne pga. hul i dæmningen Afbud Michael 1 Formand: Aalborg kommune er i gang med at planlægge en vejrunde i den tidligere Nibe Kommune. Evy kontakter vejudvalget for Sebbersund, når mødedatoen udmeldes af Aalborg kommune. Indbydelse til generalforsamling d kl på kroen udfærdiges på næste bestyrelsesmøde.

9 Evy udfærdiger forslag til vedtægtsændringer, da bestyrelsen ønsker sig suppleret med en repræsentant, således at en af bestyrelses medlemmer kan have opgaverne i Sebber Fællesråd som arbejdsfelt. Bestyrelsen har dd. modtaget referat fra møde med lejerforeningen "Navet". Dette tages op på næste møde, når alle har haft mulighed for at læse det. Henvendelse fra Tværvej 2 ang. ønske om køb af jord. Evy tager kontakt til ejeren. Efterårsfest : Tilmelding forlænges til d Evy sætter opslag i busskuret. Ligeledes byder hun velkommen til festen og trykker velkomstsang. 2 Næstformand Intet nyt 3 Sekretær Sebber Fællesråd har afholdt møde d. 6.oktober. Det er blevet besluttet at afholde et fælles arrangement for indbyggerne i de tre landsbyer Valsted Barmer og Sebbersund i december måned. Nærmere info. følger. Sebber Borgerforening stiller 500 kr. til rådighed. 4 Kasserer Evy og Henrik afholder møde med Ole Møller d for at afsluttet regnskabet. 5 Nyt fra bådelaug Intet nyt 6 Navet Der arbejdes videre med at få lavet en aftale ang. får på Navet. 7 Kommende arrangementer Efterårsfest på kroen d fra kl Næste møde Onsdag d hos Hanne Bestyrelsesmøde den 5. november 2008 Afbud: Henrik Hansen 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet 2 Nyt fra formand Ålborg kommune har endnu ikke henvendt sig for at få et møde med vejudvalget for Sebbersund. Evy kontakter Ålborg kommune for at høre, hvornår det kan blive. Dagsorden for den kommende generalforsamling d kl på Sebbersund kro blev færdiggjort. Evy sørger for trykning. Invitationen skal uddeles senest mandag d. 10. nov. 08. Efter generalforsamlingen vil en udvalg under Vikingebyens Venner fortælle om kommende planer for vikingeområdet. Evy gennemgik regnskabet, som skal til endelig godkendelse på generalforsamlingen. Borgerforeningen behandlede referatet fra mødet mellem Lejerforeningen og Borgerforeningen. Evy tager kontakt til referenten Anne Mette Larsen ang. ønskede ændringer i referatet. 3 Nyt fra næstformand De sidste dyr til opsætning på legepladsen er købt og skal opsættes. 4 Nyt fra sekretær

10 Der er bestilt juletræ hos Ålborg kommune. Træet leveres i uge 48. Borgerforeningen opstiller træet søndag d kl. 10. Interesserede er velkommen til at hjælpe eller "se på" Træet tændes kl. 16 og herefter serveres glög på pladsen. Alle er velkommen. De bestilte infoskilte er færdige til levering sidst i november. Herefter skal de sættes op. Udvalget, der er nedsat under Borgerforeningen, arbejder stadigvæk med 2 projekter. Dels belysningen på vendepladsen og dels fartdæmpende foranstaltninger ned gennem Brogade. Udvalget planer blev præsenteret og Borgerforeningen henstiller til udvalget, at det søger midler i AKA puljen. Hanne Gerges tager kontakt til udvalget. 5 Afholdte arrangementer Der var 56 deltagere i efterårsfesten. Lokalet var dækket festligt op og gæsterne imellem var der er rigtig god stemning. Nogle har givet udtryk for at et skift mellem teltfest og krofest vil være en god løsning. Tak for god musik! 6 Kommende arrangementer Generalforsamling på kroen tirsdag d kl Denne aften får generalforsamlingen besøg af Vikingebyens Venner Rejsning af juletræ søndag d kl. 10 og tænding af juletræ samme søndag kl. 16. Besigtigelse af Navet d. 14. marts 09. Mødested Henrik Hansen Arbejdsdag på Navet kl. 10 start hos Lars Thomsen. Fællesmøde mellem Lejerforeningen og Borgerforeningen Evt. Intet 8 Næste møde hos Michael Møller Brogade Referat fra Sebber Borgerforenings generalforsamling tirsdag den 25. november kl på Sebbersund Kro 1. Valg af dirigent Erich Borup 2. Formandens beretning Evy Moric aflagde beretning, hvor følgende blev nævnt. Årets første aktivitet var en fastelavnsfest for børnene. Den blev afholdt med stor succes på Sebber Skole den 3. februar. En stor tak blev rettet til initiativtagerne. Legepladsen fik et stort løft i år via de bevilgede kr. fra LAK. Et stort arbejde blev udført af de frivillige, der mødte op. Arbejdet på legepladsen vil fortsætte til næste år. Bestyrelsen vil først i det nye år melde 3 dage arbejdsdage ud, og håber på at endnu flere frivillige vil møde op og give en hånd med. I januar måned blev Sebber Borgerforening indkaldt til et møde på Sebber Skole med henblik på et samarbejde på tværs af Barmer, Valsted og Sebbersund. Det har udmøntet sig i oprettelse af et Fællesråd. Hanne Gerges repræsentant for Sebber Borgerforening blev valgt til formand. I blæsende og koldt vejr lykkedes det at afholde vores årlige Sct. Hans aften. Der var ca. 150 fremmødte. Årets båltaler var Lars Thomsen, formand for Lejerforeningen Navet.

11 Tak til de frivillige, der stod for lyd og for båltænding. På opfordring fra Aalborg Kommune lavede vi en oprydningsdag i Sebbersund. Kommunen stillede en container og affaldssække til disposition. Hans Heidemann og Henrik Hansen tog os i maj måned med på vandretur på Navet. Stor tak for en spændende aften. På opfordring holdt vi september et filtekursus. Deltagerne havde en fornøjelig dag og fik igen i år et stort udbytte af dagen. I oktober blev der holdt efterårsfest i Laden på Sebbersund Kro. Der var 56 deltagere i festen, hvor en af vores lokale musikere Kai Dahl spillede op til dans. Stemningen og humøret var godt. Vi fik opfordring til, at vores næste fest bliver en sommerfest. Herudover har vi fået lagt sten ved vendepladsen for at arealet alene anvendes som et rekreativt område, og et udvalg arbejder på at få udskiftet belysningen på vendepladsen til lav belysning. Det vil tilgodese vores flotte kunstværk, som vi fik indviet sidste år. Det gode samarbejde med Lejerforeningen Navet er fortsat. Vi var sammen på besigtigelses tur på Navet i marts, og efterfølgende blev der afholdt arbejdsdag for alle sidst i april. Samtidig er vi gået i gang med bekæmpelse af hyben på Navet, og arbejder på muligheden for at få Ertebøllefår til at klare opgaven for os fremover. Vores indtræden i den nye Aalborg Kommune har givet en del opgaver til os bl.a. deltagelse i mange møder med kommunen i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan Aftalen med Nibe Kommune om slåning af græs på fodboldbanen er opsagt af Aalborg Kommune, derfor en tak til de frivillige, der har slået græsset på fodboldbanen i år. Vi har samtidig erfaret, at vedligeholdelsen af vores grusveje tilsyneladende er ophørt uden varsel. Et vejudvalg bestående af Bjarne Christensen fra Bjerget, Claus Petersen fra Bygmestervej, Gunnar Klokkerholm fra Fælledvej, Lars Thomsen fra Lejerforeningen Navet og en repræsentant fra de fastboende på Navet er ved at blive nedsat. Vejudvalget vil påtage sig opgaven med at komme i dialog med Aalborg Kommune om vedligeholdelsen af grusvejene i fremtiden. Lidt har vi dog fået igennem hos Aalborg Kommune tømning af affaldsstativerne ved busholdepladsen og ved flaskecontaineren, de er nu med i en forsøgsordning med tømning hver 14. dag. Vi har også fået udskiftet vores busskur til et større med afskærmning. Til foråret er vi klar med 2 stk. infotavler til opsætning ved busskuret og ved slæbestedet. Infotavlerne har vi søgt og fået bevilget midler til hos LAK og udførelse af opgaven har vi bestilt hos smeden i Barmer. Bestyrelsen har i år fået assistance af Ole Møller til udarbejdelse af regnskab. Beretningen blev afsluttet med en tak til alle de frivillige hjælpere, der har påtaget sig opgaver i årets løb, både med fast tilbagevendende opgaver og ad hoc opgaver. Også en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Beretningen gav anledning til enkelte spørgsmål og kommentarer. Vi drøftede vedligeholdelsen af byens grusveje. Bestyrelsen blev opfordret til at kontingent opkræves først i det nye år hos alle byens borgere, således at kopi af medlemslisten kan afleveres til formanden for Bådelauget inden afholdelse af deres generalforsamling i februar måned, da medlemskab af Bådelauget forudsætter medlemskab af Sebber Borgerforening. Brugen af hjælp til regnskabet blev kommenteret af revisorerne, der mener at regnskabet alene hører hjemme i bestyrelsen i.h.t. vedtægterne. Bestyrelsen tager det til efterretning men understregede, at Ole Møller alene har foretaget konteringerne i regnskabet, og at han ikke har stået for betalingerne. Formandens beretning blev godkendt.

12 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Det godkendte regnskab med et par anmærkninger fra revisorerne blev fremlagt og kommenteret af bestyrelsens kasserer Henrik Gorm Hansen. 4. Fastsættelse af kontingent Kontingent betales som hidtil. Dvs. 50 kr. pr. person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent. 5. Indkomne forslag Bestyrelsen har foreslået at vedtægterne suppleres med en paragraf, der præciserer, hvem der tegner foreningen. 12 Sebber Borgerforeningen tegnes ved underskrift af formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. Evy Moric uddybede forslaget. Der blev givet udtryk for, at det var relevant med tilføjelsen af den nye paragraf, og bestyrelsen blev opfordret til at gennemgå og samordne opsætningen af vedtægterne for at skabe bedre overblik og struktur. Alle redaktionelle ændringer af borgerforeningens vedtægter skal derefter fremlægges på næste generalforsamling. 6. Valg af bestyrelse Hanne Gerges og Evy Moric var på valg. De blev genvalgt. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Hans Heidemann Lassen og Poul Jørgen Winter blev genvalgt som suppleanter i den nævnte rækkefølge. 8. Valg af revisorer Erich Borup var på valg, og han modtog genvalg 9. Eventuelt Forslag om kontakt til Aalborg Kommune med henblik på evt. opstilling af busskur ved stoppestedet ved indkørslen til Sebbersund. Borgerforeningen var herefter vært ved kaffe, kringle og lagkage. Efterfølgende blev der budt velkommen til formanden for Vikingebyen i Sebbersund, Elin Møller og til arkitekt Gunnar Munk Jørgensen fra Malthas Tegnestue. Elin Møller orienterede om foreningens arbejde og det fredede område, og Gunnar Munk Jørgensen fremlagde tanker og ideer fra "Projekt om disponering af formidlingsområdet" med udgangspunkt i billeder og tegninger (se Det gav et spændende indblik i muligheder/problemer i forhold til formidlingen af vikingetiden i Sebbersund.

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09. 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09. 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt 2 Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf.:

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat)

Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat) Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat) Borgerforeningens formand Hanne Gerges bød velkommen til de 26 deltagere og rettede tak til Michael Møller for at stille lokale til

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Velkomst nye beboere: Ernst H. afleverer en hilsen til nye beboere. Alle borgere er velkommen til at orientere Ernst H. om nye naboer.

Velkomst nye beboere: Ernst H. afleverer en hilsen til nye beboere. Alle borgere er velkommen til at orientere Ernst H. om nye naboer. Referat af bestyrelsesmøde. 25. januar 2006 Godkendelse af sidste referat: (Opfølgning fra sidste møde) Michael Møller har haft kontakt til Nibe Kommune ang. nye elmaster på Brogade. Disse er bevilget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Sebber Borgerforening netreferat

Sebber Borgerforening netreferat Sebber Borgerforening netreferat Bestyrelsesmøde 10. maj 2016 Fremmøde Hanne Gerges, Henrik Hansen, Bjarne Christensen, Antoine Groslier, Hans Heidemann Lassen. Evy Moric havde afleveret kontoudtog til

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Sebbersund, den 4/8 2014 Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Skalcentret, Skalhuse 5, 9240 Nibe Dagsorden: 1. Valg af referent og ordstyrer Orienteringspunkter (ultrakort): 2. Placering

Læs mere

Hanne Gerges Henrik Hansen Ulla Rahn Evy Moric Lena Pedersen. Lena Pedersen Lena Pedersen Evy Moric

Hanne Gerges Henrik Hansen Ulla Rahn Evy Moric Lena Pedersen. Lena Pedersen Lena Pedersen Evy Moric Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2011 referat Fremmøde Godkendelse af referat af generalforsamlingen Konstituering af bestyrelsen: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Menigt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT MØDE ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS Bestyrelsesmøde DATO 18. juni 2011 DELTAGERE FRAVÆRENDE REFERENT Majbrit nr. 16C Paw nr. 14D Maria nr. 14D Gitte nr. 14B Louise nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne

Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne Borgerforenings Bestyrelsesmøde d. 10.sep. 2015 kl. 19:30. Hos Anette. Deltagere: Tanja, Vagn, René, Anette og Anne Referent: Anne 1. Opfølgning Rindsholm festen møde med festudvalget dato? 2. Hvordan

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d.18. januar 2005. 1: Det sidste referat blev godkendt og underskrevet. 2: Jazzaften

Referat af bestyrelsesmøde d.18. januar 2005. 1: Det sidste referat blev godkendt og underskrevet. 2: Jazzaften Referat af bestyrelsesmøde d.18. januar 2005 1: Det sidste referat blev godkendt og underskrevet. 2: Jazzaften Der forsøges arrangeret en jazz aften i marts eller april. Holger Elberg har kontaktet Thorvald

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. juni 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Borgerforening. Vagn på skybe

Borgerforening. Vagn på skybe Referat: 1. Opfølgning af sidste møde : legetårn, sand, økonomi Det er aftalt at regningen for det nye legetårn og diverse udgifter til sand mm. Betales dels ved 1500,- fra Drivhuset og resten deles mellem

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Tyregården. www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com. Velkommen til Generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Tyregården www.tyregaarden.dk tyregaarden@gmail.com Velkommen til Generalforsamling 2015 Valg referent Valg af revisor - evt. revisor-suppleant Valg referent Valg af revisor evt. revisor-suppleant

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

EJERFORENINGEN BYPORTEN

EJERFORENINGEN BYPORTEN Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. december 2011 Deltagere fra Bestyrelsen: Brian Rømer Michael Rolin Carsten Uhre Peter Mering Øvrige deltagere: Allan Jørgensen, Datea Finn Leth, Datea Sisse Veje, Datea Marianne

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening

Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening Referat fra ordinær generalforsamling, den 25.august 2012. Deltagere i generalforsamlingen i alt 33 personer fra 21 ud af 39 sommerhuse

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder

Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder Vedtægter for foreningen Netværkshusets Kvinder 1Foreningens navn og adresse 1. Foreningens navn er Netværkshusets Kvinder. 2. Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune. 2Foreningens formål 1. At fremme

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009.

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 5. februar 2009. Sted: Deltagere: Afbud: Dagsorden: Hos Henrik. Anders, Jens, Henrik og Peter (ref.) Annette 1) Sidste referat 2) Fastelavn

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Vedtægter for. Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1 OPLÆG, Justeret efter indkomne forslag, marts 2014 Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationens navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere