Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: Næstformand: Michael Møller tlf: Kasserer: Henrik Hansen tlf: Sekretær: Hanne Gerges tlf: Vedligeholdelse af Navet: Ulla Rahn tlf: og Henrik Hansen. Kontakt til Bådelauget: Michael Møller Overdragelse af opgaver Tidl. kasserer Ole Møller og nuværende kasserer Henrik Hansen samt Evy Moric aftaler tidspunkt for overdragelsen. Ole Møller færdiggør arbejdet med tegninger over sommerhusene på Navet. Herefter påtager han sig at videreføre arbejdet, når ændringer indtræffer. Nye husejere i Sebbersund: Hanne Gerges informerer Evy Moric Velkomst nye husejere: Evy Moric Flagning: Evy Moric udarbejder liste over 60år.. 65 år 70 år osv. Hvis Sebbersund borgerne herudover ønsker flagning, er det muligt mod depositum at låne flag hos Michael Møller og selv sørge for det. Juletræ: Hanne Gerges kontakter Ålborg Kommune. Evy udfærdiger medlemskortene og adr. lister. Skabelon til bestyrelsesmøder udarbejdes af Hanne Gerges og Evy Moric. Aktiviteter: Fastelavnsfest Fastelavnsfest på Sebber skole d. 3. feb. Fastelavnsudvalget v/ Dorthe Kudsk har fået bevilget beløbet ca kr. til arrangementet. Legeplads: LAK har bevilget kr. til redskaber til legepladsen. Michael Møller sørger for indkøb af diverse redskaber og afregning med LAK. Selve arbejdet på legepladsen skal på næste dagsorden. Info tavler: Sebber Borgerforening har ansøgt Aalborgs Kommunes Aktionsgruppe og Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling om penge til info tavler i byen. Bestyrelsen har fået bevilget kr. til projektet. Henrik Hansen og Ulla Rahn vil komme med ideer til næste bestyrelsesmøde. Renovering af Brogade: Bestyrelsen accepterer, at Hanne Staun, Anita Bos og Hanne Gerges arbejder videre med sagen. Forslag til kommende aktiviteter: Vandretur på Navet Skt. Hans fest Foredrag Filtekursus

2 Pilefelt Fest Motion Ingen beslutninger er truffet Tømning af offentlige affaldsstativer i byen: Ålborg Kommune angiver, at den ikke tømmer affaldsstativerne i vinterhalvåret. Evy tager kontakt til Thorsten Nord, der er chef for området. Hanne Gerges og Evy udfærdiger brev. Bestyrelsesmøde mandag d. 4. februar 08 hos Ulla Rahn Afbud: Hanne Gerges Godkendelse af referat Godkendt med følgende tilføjelser: Flag kan lejes både hos Evy og Michael. Betaling for tømning af 2 affaldsstativer halvdelen af året er ikke en oplysning fra kommunen, men teksten står på den faktura, borgerforeningen får tilsendt. Nyt fra formanden: Oplæg til ny fast dagsorden: Datoer for afholdelse af første halvårs bestyrelsesmøder Ref. af afholdt møde på Sebber skole d. 23. jan. om oprettelse af et Fælles Råd. Forslag til kommende dagsorden: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Nyt fra: formand næstformand sekretær 3: Opfølgning på regnskab 4: Nyt fra Bådelauget 5: Nyt fra Navet 6: Afholdte arrangementer/ aktiviteter 7: Kommende arrangementer/ akk. Igangværende planlægning af kommende forslag til nye 8: Diverse/ evt. 9: Næste bestyrelsesmøde dato/sted Forslaget til dagsorden blev godkendt, og der var enighed om, at møderne afholdes fra kl , hvorefter bestyrelsen drikker en kop kaffe/ the med brød, således at vi slutter ca. kl Kommende møder: 9/4 Hanne 6/5 Henrik 3/6 Michael Evy orienterede om det afholdte møde på Sebber skole, hvor Hanne også deltog. Oplæg og referat fra mødet er at finde på Sebber skoles hjemmeside. Der er indkaldt til nyt møde d. 26. marts med det formål at forberede en stiftende generalforsamling af et Fælles Råd. Evy og Hanne deltager i det kommende møde. Til den stiftende generalforsamling skal Sebber Borgerforening stille med et medlem til bestyrelsen i det nye Fælles Råd. På næste møde afgøres det, hvem i bestyrelsen der fast skal have den opgave.

3 Affaldsposer ved busstoppestedet, flaskecontaineren, legepladsen og bådpladsen Det er blevet konstateret, at affaldsposen ved legepladsen bruges til husholdningsaffald. Hvad gør vi? Affaldsposen tømmes ikke hele vinterhalvåret. Evy sender en mail til formanden for Navet og beder om hjælp til at løse problemet. Måske kan lejerforeningen selv opstille en affaldscontainer et sted i sommerhusområdet! Legepladsen Punktet udsættes til maj mødet Skt. Hans fest Båltaler Evy kontakter 2 aktuelle emner Oprettelse af samråd Hvad gør vi? Punktet tages op igen på næste møde. Evy tager kontakt til borgerforeningen i Barmer og Valsted for at høre om oprettelsesprocedure for deres samråd. Forslag til kommende aktiviteter Ulla og Henrik har planlagt vandretur på Navet d. 28. maj. Invitation følger. Infotavler Ulla efterlyste flere konkrete oplysninger hvad angår opstillingssteder og tekstindhold. Der var enighed om at opstille infotavle ved slæbestedet og busstoppestedet. Det er vigtigt, at infotavlerne passer ind i omgivelserne. Ændringer / rettelser på hjemmesiden Udsat til mødet d. 9 4 hos Hanne Diverse Forslag til kommende fællesmøde med Lejerforeningen. Vedligeholdelse af vejene på Navet i vinterhalvåret. Næste møder 9.april hos Hanne og 6. maj hos Henrik og 3.juni hos Michael Bestyrelsesmøde mandag d. 5. maj 08 hos Henrik Hansen. Datoen for mødet blev flyttet til mandag i stedet for tirsdag, da det passede alle deltagere bedre. 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. 2 Nyt fra formand Evy orienterede om møder i forbindelse med oprettelse af et Fællesråd fra byerne Barmer, Sebbersund og Valsted. I den forbindelse forpligter borgerforeningen sig til at have en repræsentant siddende i Fællesrådets bestyrelse og i den forbindelse ønsker vi, at borgerforeningens bestyrelse udvides med 1 medlem på den kommende generalforsamling. Midlertidig repræsentant bliver Hanne Gerges. Borgerforeningen har deltaget i LAKs generalforsamling og Holger Elberg fortsætter som formand for LAK. Ålborg kommune har udarbejdet en Byrapport i en foreløbig udgave. Denne kan ses på Borgerforeningen har sagt ja til, at Ålborg kommune lørdag d opstiller på sportspladsen en container til affald. Alle borgere og sommerhusejere inviteres til at deltage i oprydningen af byen område. Michael tager kontakt til Bådelauget for at få den til at deltage i oprydningen af bådepladsen. Alle borgere modtager en invitation i deres postkasse.

4 Debataften om bredbånd i landdistrikter onsdag d. 14. maj 08 kl Alle er velkomne.(se Nibe avis d. 30. april). Hanne tager kontakt til Taco for at høre, om han vil deltage. Desuden tager Evy kontakt til en sandblæser for at få et prisoverslag på fjernelse af maling på de gamle granitsten ved legepladsen. Nyt fra næstformand Borgerforeningen arrangerer arbejdslørdag d. 17. maj kl Det er meningen, at der skal arbejdes på renovering af legepladsen, og der skal samles affald. Evy og Ulla udfærdiger invitation, der husstands omdeles. Sekretær Henrik har haft besvær med at få regnskabet installeret på sin computer. Bestyrelsen blev enige om at søge assistance hos den tidligere kasserer. 3 Opfølgning på regnskab Henrik har afholdt møde med tidligere kasserer Ole Møller 4 Nyt fra bådelaug Ingen nyheder 5 Navet Der har været afholdt arbejdsdag for byens borgere og sommerhusejere. Vejret var ideelt til arbejdsdag, og fremmødet var stort fra sommerhusejerne. Hele dagen blev der arbejdet og alle var enige om, at dette samarbejde vil være værd at gentage i efteråret eller næste forår. Borgerforeningen har haft en maskinstation til at fjerne en del hyben, så Navet ikke vokser til i denne plante. 6 Afholdte arrangementer Arbejdslørdagen. 7 Kommende arrangementer Arbejdslørdag på legepladsen d. 17. maj kl. 10. Affaldsindsamling d. 17. maj kl. 10 Vandretur på Navet d.27. maj. Mødested: Gl.brugs kl. 19 Skt. Hans fest mandag d. 23. juni. 8 Diverse Enkelte borgere har stillet forslag om cykelture. Evy kontakter de interesserede. Næste bestyrelsesmøde 3.06 kl hos Michael. Referat af bestyrelsesmøde d hos Michael Møller 1 Nyt fra formanden: Sebber Borgerforening har fået oprettet et CVR nummer hos Told og Skat. ( ) CVR nummeret er tilknyttet foreningens formand. Ved formandsskifte skal Told og Skat kontaktes. Evt. via Told og Skats hjemmeside. Valsted Borgerforening er blevet kontaktet ang. retningslinjer for etablering af et samråd under Ålborg Kommune. Evy Moric tager kontakt til formanden for Lejerforeningen Navet og til ejerforeningen Bjerget samt til Sebber bådelaug for at høre, om foreningerne vil være interesserede i at etablere et samråd. Ved positivt udfald udfærdiger partnerne en ansøgning om godkendelse af et samråd i Sebbersund. Projekt "Legeplads" Regnskabet over hvorledes de tildelte midler er blevet brugt skal indsendes senest d Michael Møller spørger bådelauget, og det vil sørge for at få de 2 borde ved havnen malet. Borgerforeningen betaler for maling. Hanne Gerges kontakter interesserede, der vil være aktive ved maling af bordene på legepladsen. Der afholdes skt.. Hans fest mandag d. 23 juni på Navet. Annonce i Nibe avis d. 18 juni. Evy sørger for det.

5 2 Nyt fra næstformand: Der har været afholdt arbejdsdag på legepladsen og en del blev nået. Det sidste gyngestativ skal sættes op og endnu et vippedyr bliver købt og opsat. Evy Moric kontakter Gunnar Klokkeholm ang. rist til grillen. 3 Sekretær: Sebber Borgerforening har fået besked om fra Ålborg Kommune at græsklipning af boldbanen stopper pr. 1. juni 08. Evy Moric kontakter kommunen for at høre om det er muligt at betale sig fra opgaven. Hanne Gerges er valgt som repræsentant for Sebber Borgerforening til det nyetablerede Fællesråd for Sebber Valsted Barmer (tidligere betegnet Sebber Sogn). Fællesrådet har konstitueret sig og afholder første møde onsdag d. 18. juni i Barmer forsamlingshus. 4 Nyt fra kasserer: Ole Møller har accepteret at lave regnskabet for borgerforeningen. Henrik Hansen klarer de daglige betalinger og samarbejder med Ole. 5 Nyt fra bådelaug: Der har været arbejdslørdag på havnen. På havneområdet er der blevet ryddet op, broen er spulet og der er blevet opsat fodhegn. 6 Sct Hans fest Hanne Gerges sørger for øl og vand. 7 Høstfest/efterårsarrangement Hanne Gerges spørger kroen om festlokale og mad i aug. Evy Moric kontakter musikken Henrik Hansen kontakter instruktør ang. filtekursus. Henrik Hansen og Ulla Rahn arbejder videre med info tavler 8 Næste møde Onsdag d kl. 19 hos Hanne Gerges Referat af bestyrelsesmøde onsdag d Referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Nyt fra formanden Borgerforeningen har henvendt sig til Ålborg kommune ang. stop af græsklipning på boldbanen. Borgerforeningen vil protestere imod, at græsklipningen ophører, da banen har mange brugere. Legepladsen og boldbanen har mange gæster både lokale børn og voksne, men også mange fra Ålborg og Nibe og andre byer i oplandet. Området er i foråret og sommerperioden meget besøgt og brugt af diverse daginstitutioner, skoler, familier på udflugt, forældrearrangerede klasseudflugter og ved disse lejligheder er der stor brug for boldbane ikke kun til fodbold, men også til andre aktiviteter bl.a. rundbold. I Ålborg benytter mange mennesker Kildeparken til sådanne aktiviteter. Her bliver græsset slået, så derfor finder vi det rimeligt, at kommunen fortsætter med at sørge for græsklipningen af et område, der ligesom Kildeparken er tilgængeligt for offentligheden og som i stor udstrækning bliver brugt til samme formål. Vi har forhørt os hos LAK og arbejder videre med sagen. Ang. grillen på legepladsen. Evy kontakter Gunnar Klokkeholm for at høre om hans ideer til grill. Michael Møller vil gerne samarbejde med Gunnar Klokkeholm om opgaven. Borgerforeningen ønsker at område på den yderste del af vendepladsen udelukkende bruges til rekreativt område. Derfor opsættes større sten omkring en del af vendepladsen, så vi undgår at biler kører over kantstenene for at parkere på det smalle rekreative område. Borgerforeningen henviser til parkeringspladser ved selve havneområdet.

6 3 Nyt fra næstformand Det sidste gyngestativ og vippedyr bliver opsat inden d. 1. sep.08 4 Sekretær Sebber Borgerforeningen har valgt Hanne Gerges til at repræsentere borgerforeningen i det nyetablerede Sebber Samråd. Rådet har afholdt de første bestyrelsesmøder og har konstitueret sig. Fællesrådet søger baglandet godkendelse på rådet første 2 opgaver om udarbejdelse af en fælles aktivitetsoversigt for området som Samrådet dækker samt et forsøg på at skaffe midler til at etablere stisystem mellem de 3 byer. (Valsted, Barmer og Sebbersund) Sebber borgerforening e positiv overfor ideen og ønsker, at Samrådet arbejder videre med sagen. 5 Kasserer Henrik Hansen beder Ole Møller om udskrift af kassekladde. Det medbringes til næste møde. 6 Nyt fra bådelauget Repræsentant fra bådelauget er villig til at påtage sig opgaven med at få malet borde og bænke på havneområdet. Borgerforeningen betaler for malingen. 7 Navet Borgerforeningen henstiller til ejerne af sommerhusene at beskære naturen på Navet med nænsom hånd i henhold til tidligere indgået aftale mellem foreningerne. Ved ønske om fældning af større træer kontaktes Henrik Hansen Navet 47. I foråret fik Borgerforeningen en maskinstation til at klippe hybenbuskende på Navet. Vi må konstatere, at hybenbuskene vokser med uformindsket styrke, og vi bestemte, at Evy kontakter Jakob Jakobsen Sebber Borgerforenings havemand for at få gode råd. 8 Afholdte arrangementer Borgerforeningen har afholdt Skt. Hans bål. Stor tak til Arne Staun for opsætning at højtalere og til lejerforeningens formand Lars Thomsen for sin fine tale. Ligeledes tak til bålmester Carl Staun. Når man tager det meget blæsende, kolde vejr i betragtning var der stort fremmøde. Vi anslår at ca. 150 mennesker havde fundet vej til Navet denne aften. 9 Kommende arrangementer Efterårsfest med spisning og dans og evt. bankospil for Sebber borgere på Sebber Kro i Laden lørdag d.25.oktober. Invitation uddeles efter ferien. Der er plads til 80 gæster. 10 Næste møde kl hos Ulla Rahn Bestyrelsesmøde den 7. august 2008 Referat af bestyrelsesmøde d hos Ulla Rahn Afbud: Evy Moric 1 Nyt fra formanden Ulla Rahn formidlede punktet. Boldbanen vil blive slået af Borgerforeningen v/ Jakob Jakobsen. Sidstnævnte bliver kontaktet af Henrik Hansen ang. slåning af hyben og et flytbart hegn til får. Der har været problemer ang. tømning af skraldespande/ flaskecontainer. Evy har kontakt med Ålborg Kommune v/ Lars Bo Pedersen. Der skal afholdes møde for at få en ordning på sagen. Grusveje i Sebbersund: Aalborg Kommune ønsker samarbejde med et vejudvalg, der skal repræsentere beboere på grusvejene. Et sådant udvalg eksisterer pt. ikke. Borgerforeningen vil derfor tage kontakt til nogle beboere med henblik på at få nedsat et udvalg. Evt.

7 interesserede er velkommen til at henvende sig til borgerforeningen. Henrik Hansen kontakter Lejerforeningen "Navet" og Hanne Gerges kontakter en beboer, der er bosiddende på en grusvej samt en beboer fra Bjerget. 2 Nyt fra næstformanden Michael efterlyste personer, der vil hjælpe til med at få legepladsen gjort færdig. Interesserede kan henvende sig til ham. Evt. på tlf Sekretær Sebber Fællesråd holder møde d i klubhuset i Valsted. Holger Elberg har accepteret Fællesrådets invitation og deltager derfor i mødet. Barmer forsamlingshus har sendt invitation til Forsamlingshusets 100 års jubilæum. Henrik Hansen repræsenter Borgerforeningen. Borgerforeningen afholder møde med Lejerforeningen "Navet" d kl hos Lars Thomsen formand for lejerforeningen på adr. Navet Kasserer Det foreløbige regnskab/kassekladde præsenteres på næste møde. Det udsendes inden via e mail. Der udsendes rykkere til de enkelte lejere, der endnu mangler at betale leje for sommerhusgrunden. 5 Nyt fra Bådelaug. Carl Staun fra bådelauget har malet bordpladerne og bænke på havnen. 6 Navet Borgerforeningen har fået slået en del af hybenbuskene, og vi har løbende dialog om, hvorledes vi skal håndtere denne invasive plante. Afklippede grene og andet haveaffald henvises til Genbrugspladsen i Nibe. Det kan kun afleveres på Navet, når borgerforeningen samler grene til skt. Hans bål. 7 Kommende arrangementer Efterårsfest afholdes i Laden lørdag d Der udsendes invitation først i sep. Der er plads til 80 deltagere. Filtekursus for borgere i Sebbersund lørdag d kl For medlemmer af Borgerforeningen er prisen 150 kr. For ikke medlemmer 200 kr. max deltagerantal er 15. Såfremt der bliver ledige pladser, er andre velkomne. Arrangementet foregår i klubhuset i Valsted. Henrik Hansen sørger for at aftale med Sebber Idrætsforening. Næste møde Tirsdag d kl hos Evy Moric Bestyrelsesmøde den 9. september 2008 Afbud Michael Møller 1 Formanden Der er bestilt et dobbelt vippedyr til legepladsen. Rapporten ang. legepladsen er sendt til Ålborg kommune. Evy har holdt møde med en rep. for Ålborg kommune ang. tømning af skraldespandene ved busholdepladsen og ved flaskecontaineren. Det blev aftalt, at disse to skraldespande vil blive tømt hver 14. dag som led i en forsøgsordning. Desuden blev det aftalt, at det manglende skilt ved vendepladsen vil blive opsat. Der nedsættes et vejudvalg, som i samarbejde med Ålborg kommune skal se på vejforholdene for grusvejene i Sebbersund. Følgende har sagt ja til at deltage i udvalgets arbejde: Bjarne Christensen Bjergvej 6 Claus Pedersen Bygmestervej 2 Gunnar Klokkerholm

8 + en person fra Lejerforeningen + en fastboende fra Navet. (Henrik Hansen spørger) Evy har fra Lejerforeningen modtaget forslag til dagsorden til fællesmødet mandag d. 15. sep. Navet 42 Der er indkommet en ansøgning fra Navet 34 ang. ombygning. og Borgerforeningen ser på projektet i forhold til lokalplanen og giver Navet 34 besked. Henvendelse fra en borger ang. udarbejdelse af en folder, hvori borgere i Sebbersund skal kunne læse om rettigheder og forpligtelser i forhold til naturbeskyttelsesloven. Der tænkes primært på, at nogle borgere fælder sivet foran deres hus. Henrik Hansen henvender sig til de implicerede parter. Fra Teknisk forvaltning har Borgerforeningen fået tilsendt et bykort over Sebbersund med en del oplysninger. Borgerforeningen vil prøve at finde ud af de steder, hvor byens borgere har fælles/gadejord. Borgerforeningen spørger Hans Heidemann, om han vil indgå i samarbejdet. 2 Nyt fra næstformand Lørdag d er der arbejdsdag på legepladsen kl Sekretær. Hanne oplyste, at mødet i Sebber Fællesråd d var blevet aflyst, og rådet deltager i et informationsmøde arrangeret af Sundhed og Bæredygtig udvikling d i Nibe 4 Kasserer Regnskabskladden blev præsenteret. Evy gør regnskabet færdig sammen med Ole Møller 5 Nyt fra bådelaug Sejlturen d. 23. aug. blev en god oplevelse for deltagerne. Skønt med et vellykket arrangement. Ulla Rahn spørger Michael om billeder til hjemmesiden. 6 Navet Henrik Hansen er i kontakt med en ejer af Ærtebøllefår. Han arbejder videre med projektet, som måske kan munde ud i, at Navet bliver afgræsset af indhegnede får. 7 Kommende arrangementer Efterårsfest for byens borgere i Laden lørdag d Hanne udfærdiger invitation. Indbetaling sker med angivelse af adresse på Reg konto Generalforsamling i nov. Hanne aftaler med kroen. 8 Næste møde Onsdag d. 8. okt. kl. 19 hos Henrik Hansen Referat fra bestyrelsesmøde d Dagen, hvor Sebbersund kom i nyhederne pga. hul i dæmningen Afbud Michael 1 Formand: Aalborg kommune er i gang med at planlægge en vejrunde i den tidligere Nibe Kommune. Evy kontakter vejudvalget for Sebbersund, når mødedatoen udmeldes af Aalborg kommune. Indbydelse til generalforsamling d kl på kroen udfærdiges på næste bestyrelsesmøde.

9 Evy udfærdiger forslag til vedtægtsændringer, da bestyrelsen ønsker sig suppleret med en repræsentant, således at en af bestyrelses medlemmer kan have opgaverne i Sebber Fællesråd som arbejdsfelt. Bestyrelsen har dd. modtaget referat fra møde med lejerforeningen "Navet". Dette tages op på næste møde, når alle har haft mulighed for at læse det. Henvendelse fra Tværvej 2 ang. ønske om køb af jord. Evy tager kontakt til ejeren. Efterårsfest : Tilmelding forlænges til d Evy sætter opslag i busskuret. Ligeledes byder hun velkommen til festen og trykker velkomstsang. 2 Næstformand Intet nyt 3 Sekretær Sebber Fællesråd har afholdt møde d. 6.oktober. Det er blevet besluttet at afholde et fælles arrangement for indbyggerne i de tre landsbyer Valsted Barmer og Sebbersund i december måned. Nærmere info. følger. Sebber Borgerforening stiller 500 kr. til rådighed. 4 Kasserer Evy og Henrik afholder møde med Ole Møller d for at afsluttet regnskabet. 5 Nyt fra bådelaug Intet nyt 6 Navet Der arbejdes videre med at få lavet en aftale ang. får på Navet. 7 Kommende arrangementer Efterårsfest på kroen d fra kl Næste møde Onsdag d hos Hanne Bestyrelsesmøde den 5. november 2008 Afbud: Henrik Hansen 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet 2 Nyt fra formand Ålborg kommune har endnu ikke henvendt sig for at få et møde med vejudvalget for Sebbersund. Evy kontakter Ålborg kommune for at høre, hvornår det kan blive. Dagsorden for den kommende generalforsamling d kl på Sebbersund kro blev færdiggjort. Evy sørger for trykning. Invitationen skal uddeles senest mandag d. 10. nov. 08. Efter generalforsamlingen vil en udvalg under Vikingebyens Venner fortælle om kommende planer for vikingeområdet. Evy gennemgik regnskabet, som skal til endelig godkendelse på generalforsamlingen. Borgerforeningen behandlede referatet fra mødet mellem Lejerforeningen og Borgerforeningen. Evy tager kontakt til referenten Anne Mette Larsen ang. ønskede ændringer i referatet. 3 Nyt fra næstformand De sidste dyr til opsætning på legepladsen er købt og skal opsættes. 4 Nyt fra sekretær

10 Der er bestilt juletræ hos Ålborg kommune. Træet leveres i uge 48. Borgerforeningen opstiller træet søndag d kl. 10. Interesserede er velkommen til at hjælpe eller "se på" Træet tændes kl. 16 og herefter serveres glög på pladsen. Alle er velkommen. De bestilte infoskilte er færdige til levering sidst i november. Herefter skal de sættes op. Udvalget, der er nedsat under Borgerforeningen, arbejder stadigvæk med 2 projekter. Dels belysningen på vendepladsen og dels fartdæmpende foranstaltninger ned gennem Brogade. Udvalget planer blev præsenteret og Borgerforeningen henstiller til udvalget, at det søger midler i AKA puljen. Hanne Gerges tager kontakt til udvalget. 5 Afholdte arrangementer Der var 56 deltagere i efterårsfesten. Lokalet var dækket festligt op og gæsterne imellem var der er rigtig god stemning. Nogle har givet udtryk for at et skift mellem teltfest og krofest vil være en god løsning. Tak for god musik! 6 Kommende arrangementer Generalforsamling på kroen tirsdag d kl Denne aften får generalforsamlingen besøg af Vikingebyens Venner Rejsning af juletræ søndag d kl. 10 og tænding af juletræ samme søndag kl. 16. Besigtigelse af Navet d. 14. marts 09. Mødested Henrik Hansen Arbejdsdag på Navet kl. 10 start hos Lars Thomsen. Fællesmøde mellem Lejerforeningen og Borgerforeningen Evt. Intet 8 Næste møde hos Michael Møller Brogade Referat fra Sebber Borgerforenings generalforsamling tirsdag den 25. november kl på Sebbersund Kro 1. Valg af dirigent Erich Borup 2. Formandens beretning Evy Moric aflagde beretning, hvor følgende blev nævnt. Årets første aktivitet var en fastelavnsfest for børnene. Den blev afholdt med stor succes på Sebber Skole den 3. februar. En stor tak blev rettet til initiativtagerne. Legepladsen fik et stort løft i år via de bevilgede kr. fra LAK. Et stort arbejde blev udført af de frivillige, der mødte op. Arbejdet på legepladsen vil fortsætte til næste år. Bestyrelsen vil først i det nye år melde 3 dage arbejdsdage ud, og håber på at endnu flere frivillige vil møde op og give en hånd med. I januar måned blev Sebber Borgerforening indkaldt til et møde på Sebber Skole med henblik på et samarbejde på tværs af Barmer, Valsted og Sebbersund. Det har udmøntet sig i oprettelse af et Fællesråd. Hanne Gerges repræsentant for Sebber Borgerforening blev valgt til formand. I blæsende og koldt vejr lykkedes det at afholde vores årlige Sct. Hans aften. Der var ca. 150 fremmødte. Årets båltaler var Lars Thomsen, formand for Lejerforeningen Navet.

11 Tak til de frivillige, der stod for lyd og for båltænding. På opfordring fra Aalborg Kommune lavede vi en oprydningsdag i Sebbersund. Kommunen stillede en container og affaldssække til disposition. Hans Heidemann og Henrik Hansen tog os i maj måned med på vandretur på Navet. Stor tak for en spændende aften. På opfordring holdt vi september et filtekursus. Deltagerne havde en fornøjelig dag og fik igen i år et stort udbytte af dagen. I oktober blev der holdt efterårsfest i Laden på Sebbersund Kro. Der var 56 deltagere i festen, hvor en af vores lokale musikere Kai Dahl spillede op til dans. Stemningen og humøret var godt. Vi fik opfordring til, at vores næste fest bliver en sommerfest. Herudover har vi fået lagt sten ved vendepladsen for at arealet alene anvendes som et rekreativt område, og et udvalg arbejder på at få udskiftet belysningen på vendepladsen til lav belysning. Det vil tilgodese vores flotte kunstværk, som vi fik indviet sidste år. Det gode samarbejde med Lejerforeningen Navet er fortsat. Vi var sammen på besigtigelses tur på Navet i marts, og efterfølgende blev der afholdt arbejdsdag for alle sidst i april. Samtidig er vi gået i gang med bekæmpelse af hyben på Navet, og arbejder på muligheden for at få Ertebøllefår til at klare opgaven for os fremover. Vores indtræden i den nye Aalborg Kommune har givet en del opgaver til os bl.a. deltagelse i mange møder med kommunen i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan Aftalen med Nibe Kommune om slåning af græs på fodboldbanen er opsagt af Aalborg Kommune, derfor en tak til de frivillige, der har slået græsset på fodboldbanen i år. Vi har samtidig erfaret, at vedligeholdelsen af vores grusveje tilsyneladende er ophørt uden varsel. Et vejudvalg bestående af Bjarne Christensen fra Bjerget, Claus Petersen fra Bygmestervej, Gunnar Klokkerholm fra Fælledvej, Lars Thomsen fra Lejerforeningen Navet og en repræsentant fra de fastboende på Navet er ved at blive nedsat. Vejudvalget vil påtage sig opgaven med at komme i dialog med Aalborg Kommune om vedligeholdelsen af grusvejene i fremtiden. Lidt har vi dog fået igennem hos Aalborg Kommune tømning af affaldsstativerne ved busholdepladsen og ved flaskecontaineren, de er nu med i en forsøgsordning med tømning hver 14. dag. Vi har også fået udskiftet vores busskur til et større med afskærmning. Til foråret er vi klar med 2 stk. infotavler til opsætning ved busskuret og ved slæbestedet. Infotavlerne har vi søgt og fået bevilget midler til hos LAK og udførelse af opgaven har vi bestilt hos smeden i Barmer. Bestyrelsen har i år fået assistance af Ole Møller til udarbejdelse af regnskab. Beretningen blev afsluttet med en tak til alle de frivillige hjælpere, der har påtaget sig opgaver i årets løb, både med fast tilbagevendende opgaver og ad hoc opgaver. Også en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Beretningen gav anledning til enkelte spørgsmål og kommentarer. Vi drøftede vedligeholdelsen af byens grusveje. Bestyrelsen blev opfordret til at kontingent opkræves først i det nye år hos alle byens borgere, således at kopi af medlemslisten kan afleveres til formanden for Bådelauget inden afholdelse af deres generalforsamling i februar måned, da medlemskab af Bådelauget forudsætter medlemskab af Sebber Borgerforening. Brugen af hjælp til regnskabet blev kommenteret af revisorerne, der mener at regnskabet alene hører hjemme i bestyrelsen i.h.t. vedtægterne. Bestyrelsen tager det til efterretning men understregede, at Ole Møller alene har foretaget konteringerne i regnskabet, og at han ikke har stået for betalingerne. Formandens beretning blev godkendt.

12 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Det godkendte regnskab med et par anmærkninger fra revisorerne blev fremlagt og kommenteret af bestyrelsens kasserer Henrik Gorm Hansen. 4. Fastsættelse af kontingent Kontingent betales som hidtil. Dvs. 50 kr. pr. person eller 100 kr. for en husstand. Borgere over 70 år betaler ikke kontingent. 5. Indkomne forslag Bestyrelsen har foreslået at vedtægterne suppleres med en paragraf, der præciserer, hvem der tegner foreningen. 12 Sebber Borgerforeningen tegnes ved underskrift af formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. Evy Moric uddybede forslaget. Der blev givet udtryk for, at det var relevant med tilføjelsen af den nye paragraf, og bestyrelsen blev opfordret til at gennemgå og samordne opsætningen af vedtægterne for at skabe bedre overblik og struktur. Alle redaktionelle ændringer af borgerforeningens vedtægter skal derefter fremlægges på næste generalforsamling. 6. Valg af bestyrelse Hanne Gerges og Evy Moric var på valg. De blev genvalgt. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Hans Heidemann Lassen og Poul Jørgen Winter blev genvalgt som suppleanter i den nævnte rækkefølge. 8. Valg af revisorer Erich Borup var på valg, og han modtog genvalg 9. Eventuelt Forslag om kontakt til Aalborg Kommune med henblik på evt. opstilling af busskur ved stoppestedet ved indkørslen til Sebbersund. Borgerforeningen var herefter vært ved kaffe, kringle og lagkage. Efterfølgende blev der budt velkommen til formanden for Vikingebyen i Sebbersund, Elin Møller og til arkitekt Gunnar Munk Jørgensen fra Malthas Tegnestue. Elin Møller orienterede om foreningens arbejde og det fredede område, og Gunnar Munk Jørgensen fremlagde tanker og ideer fra "Projekt om disponering af formidlingsområdet" med udgangspunkt i billeder og tegninger (se Det gav et spændende indblik i muligheder/problemer i forhold til formidlingen af vikingetiden i Sebbersund.

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? >

SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > SMK-Nyt www.s-m-k.dk 2 2010 18. årgang < Hvem har skubbet til vores bro? > Formand Carl Mølgaard Tlf. 8682 5360 carl.m@fiberpost.dk Sekretær Thomas Bansov Tlf.: 22 80 89 60 bansov@privat.dk Kasserer Arne

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling!

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Bremdal Borger- & Grundejerforening

Bremdal Borger- & Grundejerforening Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts 2012. Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt.

Læs mere