Agterspejlet. Efterår Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agterspejlet. Efterår 2013 www.roervig-sejlklub.dk. Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Nr. 3 - efterår Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013 Efterår 2013

2 Bestyrelse Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup Birkestien 2, 4581 Tlf.: Næstformand & klubhus: Otto Graham, Fagotvej 90, 2730, Herlev Tlf.: Skansehagevej 49, 4581 Tlf.: Kasse: Ole Carsten Pedersen, J.P.E.Hartmans Allé 2-B, 2500 Valby Tlf.: Kirkevænget 11-13, 4581 Tlf.: Sekretær, kartotek og landkrabber: Katrine Kirk, Skt. Hans Torv 3, 4.tv., 2200 N. Tlf.: Langesølodden 11, 4581 Tlf.: Materiel og sponsorer: Peter Fibiger-Lundberg, Østervej 4, 3480 Fredensborg Langesølodden 5, 4581 Tlf.: Aktiviteter og undervisning: Lars Skriver, Sophienberg Vænge 30, 2960 Rungsted Kyst Tlf.: Langesømosevej 16, 4581 Tlf.: Kapsejlads: Per Bøje Christiansen, Møllebakken 78, 4581 Tlf.: Surf: Nikolaj Christensen, Strandboulevarden 110, 3tv, 2100 København Ø Tlf.: Bentvedsvej 22, 4581 Kajak: Jesper Dela Holsteinsgade 42, 2.tv, 2100 Kbh. Ø Tlf/mobil: Lindegårdsvænget 4, 4581 Junior: Emilie Skriver Sophienberg Vænge 30, 2960 Rungsted Kyst Tlf.; Mobil Langesømosevej 16, 4581 Erik Lenstrup Kastelsvej 10,4tv, 2100 Kbh. Ø Tlf.: Mobil Solsortevej 21, 4581 Forretningsudvalg: Ole Brix Andersen, Otto Graham, Ole Carsten Pedersen Materieludvalg: Peter Fibiger-Lundberg, Per Bøje Christiansen, Mogens Eiler Aktivitetsudvalg: Lars Skriver, Emilie Skriver, Erik Lenstrup Kajakudvalg: Jesper Dela, Marianne Ek, Kirsten Vintersborg Windsurfing: Nikolaj Christensen Sponsorudvalg: Peter Fibiger-Lundberg, Ole Brix Andersen, Otto Graham, Nikolaj Christensen, Hans Bidstrup Klubhusudvalg: Otto Graham Landkrabbe- og festudvalgsformand: Katrine Kirk RØS repræsentant i Isefjordskredsen: Ole Brix Andersen RØS repræsentant i Havns Brugerråd: Otto Graham RØS repræsentant i Foreningsråd: Otto Graham Kapsejladsudvalg: Per Bøje Christiansen, Otto Graham Undervisning og godkendelse af følgebådsførere: Per Bøje Christiansen Undervisning og godkendelse af følgebådsførere: Per Bøje Christiansen, Claus Thomsen, Mogens Eiler, Vagn Olsen, Eigil Rosager Poulsen, Stine Brandt Bendixen, Jan Meldgaard, Peter Fibiger-Lundberg, Ole Brix Andersen. Havnefoged: Lars Kenneth Holm, Toldbodvej 86, 4581 Tlf.: Tlf.: Annoncechef: Per Bøje Christiansen, Møllebakken 78, 4581 Tlf.: Webmaster: Tryk: Trykkergården i Nykøbing : Toldbodvej 85, 4581 giro

3 Generalforsamling 19. oktober 2013 Bestyrelsen for indkalder herved til ordinær generalforsamling lørdag den 19. oktober 2010 kl. 15 i klubhuset efter standernedhalingen med dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, seniorsuppleanter, revisorer og revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Ad 4: I henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest den 1. september. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes bestemmelser om kontingent og depositum. Ændringerne er nærmere beskrevet i en artikel i dette nummer af. Ad 5:Bestyrelsen foreslår, at kontingenterne fastholdes, d.v.s. kontingentet for seniorer kr. 700, for juniorer kr. 700, for passive kr. 250 og depositum kr Hvis vedtægtsændringen under pkt. 4 vedtages, ændres depositum til indmeldelsesgebyr. Ad 6: Ole Carsten Pedersen, Jesper Dela og Per Bøje Christiansen afgår efter udløbet af deres valgperiode. Ole Carsten Pedersen og Jesper Dela er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem til genvalgt. Per Bøje Christiansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Eigil Rosager Poulsen indvælges i bestyrelsen; han har sagt ja til at opstille. Juniormedlemmerne Emilie Skriver og Erik Lenstrup afgår efter udløbet af deres valgperiode. De er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem genvalgt. Seniorsuppleant Claus Thomsen afgår efter udløbet af hans valgperiode. Han er villig til genvalg, og bestyrelsen indstiller ham genvalgt. Revisorerne Stine Brandt Bendixen og Niels Elmo Jensen afgår efter udløbet af deres valgperiode. De er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem genvalgt. Revisorsuppleant Jan Melgaard afgår efter udløbet af hans valgperiode. Han er villig til genvalg, og bestyrelsen indstiller ham genvalgt. Ole Brix Andersen Formand 3

4 90x138_RC_ann_generelt 18/09/08 14:46 Side 1 Vi støtter Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket. Konference Hotel Selskaber Centret rummer alle muligheder indenfor konference, hotel og selskaber, hver for sig, eller kombineret. Dit arrangement vi være omgivet af noget af Danmarks skønneste natur. Her er hav og klitter, søer og skove, hedestrækninger og den idylliske havn. Ta en snak med vores bookingdame Caja Hilstrøm om de mange muligheder. R ØRVIG C ENTRET K ONFERENCER FERIEHUSE & KURSER Nørrevangsvej Tel

5 Ændring af vedtægternes bestemmelser om kontingent og depositum. Det har vist sig, at de regler, der blev indført i 2011 om depositum giver en uhensigtsmæssig forøgelse af arbejdet med at håndtere det regnskabsmæssigt. Desuden indebærer reglerne, at der oparbejdes en stadigt større og uhensigtsmæssig passiv post i regnskabet. Samtidig ønsker bestyrelsen at fastholde presset på medlemmer, der påfører klubben ekstra arbejde ved ikke at betale til tiden. Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at opkrævningsprocedure m.v. skal være indeholdt i vedtægterne; de bør rettelig henvises til reglementet, som bestyrelsen kan justere i takt med teknologiske muligheder og udviklingen i øvrigt. Størrelsen af kontingent og indmeldelsesgebyr bør naturligvis fortsat være en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændringer: I 5 udgår stk. 2: Ansøgeren skal straks betale et depositum samt fuldt kontingent for det kalenderår, hvor medlemskabet starter. Hvis ansøgningen ikke imødekommes, betales depositum og kontingent tilbage. Kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort. I 6 nr. 1) tydeliggøres, at medlemmer overgår til senior i det kalenderår, hvor medlemmet fylder 18 år. Samtidig slettes den tilsvarende bestemmelse i 7 stk. 1, 2. punktum. 6 nr. 1) lyder herefter som følger: 1) Seniorer: Aktive, der fylder 18 år i det pågældende kalenderår. I overskriften til 7 tilføjes REGNSKABSÅR, således at overskriften herefter lyder som følger: REGNSKABSÅR, KONTINGENT OG INDMELDELSESGEBYR I konsekvens af, at depositum forslås afskaffet og erstattet af et indmeldelsesgebyr, slettes omtalen af depositum i 7 stk. 1, der herefter vil lyde således: Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august i det følgende år. Kontingent og indmeldelsesgebyr for de forskellige grupper fastsættes for hvert regnskabsår af den ordinære generalforsamling. Kontingent betales for et kalenderår, d.v.s. fra 1. januar til 31. december. 7 stk. 2 foreslås herefter affattet som følger: Bestyrelsen fastlægger i reglementet, jfr. vedtægternes 18, hvorledes indmeldelse og medlemskab betales samt konsekvenserne af for sen betaling, herunder evt. rykkergebyr og sletning af den pågældende som medlem. 7 stk. 3, 4 og 5, der lyder således: Stk. 3. Ved for sen betaling af kontingent kan der pålægges kontingentet et rykkergebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Stk. 4. Er kontingentet ikke betalt senest 30 dage efter udsendelse af rykker, slettes den pågældende som medlem af klubben uden yderligere varsel. Samtidig mistes retten til et eventuelt depositum betalt ved indmeldelsen i klubben. Indmeldelsesgebyr betalt under tidligere regler betales ikke tilbage. Stk. 5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritage medlemmer for kontingent. foreslås i konsekvens heraf slettet. Ole Brix Andersen Formand 5

6 Sponsorater Vi takker TuborgFondet og Lighthouse Aviation for de meget flotte bidrag til køb af endnu en ny følgebåd. Båden, som er en Rib og identiske med Hr. Møller. Den nye følgebåd blev døbt ved en festlig ceremoni i forbindelse med sæsonens første gril aften, hvor formandinden gav båden navnet RØSlingen. Nu er følgebådsflåden helt up to date, men klubben har fortsat mange ønsker som vi gerne vil føre ud i livet, derfor er sponsorater fortsat meget velkommen, store som små. Husk, at bidrag til foreninger er fradragsberettiget. Peter Fibiger sponsorudvalgsformand Båddåb RØSlingen Sponsor for Går du i salgstanker så er der flere gode grunde til at vælge home Nykøbing Sj. og Over boligsøgende hver måned på Sæt til salg nu! Intet salg intet salær Kontakt os for en salgsvurdering NYKØBING SJ RØRVIG Vesterbro Torv 2 Toldbodvej 23 Tlf.: Tlf.:

7 Dansk Sejlunion hædrer Lars Skriver, formand for AK-udvalget og formanden deltog i en reception den 4. september i Idrættens Hus i anledning af, at RØS var blevet optaget i Klub Det er Dansk Sejlunions betegnelse for de 92 klubber, der har haft den største fremgang af juniormedlemmer i 2011 og 2012, tilsammen omkring nye medlemmer. Generalsekretæren Mads Kolte holdt en inspirerende tale, hvorunder han fremhævede det store arbejde, som udføres i klubberne for at tiltrække og fastholde de unge sejlere. Derefter var der mulighed for at udveksle erfaringer med repræsentanter for de andre klubber. Som en synlig anerkendelse af klubbernes ungdomsarbejde honorerer Dansk Sejlunion og TORM Fonden de klubber, som i perioden har haft den største tilgang af unge sejlere op til 25 år. For hvert ekstra netto-medlem får klubberne en gave i form af et sæt beklædning bestående af en svømmevest og en våddragt. Det betyder for RØS, at vi har fået 22 sæt. Våddragterne er i størrelsen junior-small og junior-large, 11 af hver. Vestene er størrelse junior, ie kg. Vi har besluttet, at sættene uddeles til de i 2011, 2012 og 2013 indmeldte juniorer, der stadig er medlem. Sættene uddeles efter indmeldelsesanciennitet startende med De, der ønsker at komme i betragtning bedes senest den 12. oktober sende en mail til Katrine Kirk på med angivelse af størrelse på våddragt. Sættene vil blive udleveret i forbindelse med standernedhalingen og generalforsamlingen 19. oktober Ole Brix Andersen Formand 7

8 Standernedhaling. Lørdag den 19. oktober kl er der standernedhaling. Jeg håber at se mange i den anledning og vejret bliver godt. Der vil blive uddelt diplombeviser til de sejlere, der ikke fik dem i løbet af sommeren. Derefter går vi ind i klubhuset til generalforsamling, kaffemik og halloweenfest. Ole Brix Andersen Formand Vi støtter 8

9 Gå ikke glip af året store Halloweenfest Så er det tid til standernedhaling og årets store Halloweenfest. Lørdag den 19. oktober kl i klubhuset til uhygge, spøg og skæmt, masser af god mad, bar, lotteri og lege for både børn og de evigt unge. Prisen for dette fantastiske arrangement voksne kr børn (4 og 11år) kr. 50. Tilmelding på liste i klubhuset eller på (Anne K) eller Vi glæder os til at se rigtigt mange. Anne K. og Anne B. 9

10 Kassererens hjertesuk! Inden vi får set os om, nærmer årsskiftet sig. Så det er nok en god ide at minde om, at hvis man mod forventning kan forudse, at man ikke ønsker at være medlem af klubben i 2014, så er det vigtigt at sende os en udmeldelse inden udgangen af dette år. Send til og husk at udmeldelsen først er gyldig, når der er kvitteret med et svar. hilsen Ole C.P. kasserer Vi støtter 10

11 Onsdagsgrill atter stor succes Tak for i sommer og de fantastiske grill aftener. Det var dejligt at se, at så mange kom med tilbehør til buffeten og at vi i år ikke manglede hænder i køkkenet. Grill aftenerne har været så hyggelige og givet et pænt overskud til klubkassen. Ligeledes kom der penge i kassen ved auktionerne over de gode effekter som Hanne Graham så flittigt har indsamlet og Claus Thomsen på morsomste vis udbød. På gensyn næste år, vi glæder os. Anne K. og Anne B OK benzin og olie Har du husket at få et OK benzinkort? Har du allerede et kort? så kontakt OK på tlf og bed dem tilslutte kortet:. Du kan også gøre det via hvor der ogsåkan bestilles kort naturligvis. Iflg. vor aftale tilfører det klubben 6 øre pr. liter vore medlemmer eller deres familie indkøber!!! 11

12 Vi støtter Vi samler på glade kunder Smedestræde 9, 4581, telf.: Vi støtter Auto Aps Yanmar & Lambardini Marine Toldbodvej Tlf Vi støtter Alt godt til grillen H. V. Jørgensens Slagterforretning ApS Bent Jørgensen Østergade Telefon Vi støtter Brændeovne Pejseindsatser Isolerede skorstene Skorstensforing: Opstøbning med isodor eller rustfri stål Renovering af skorstene Nu træpilleovne & træpiller Jimmie Larsen vej Nykøbing Sj

13 Sponsorer VI SIGER STOR TAK TIL FØLGENDE GEVINST- SPONSORER I 2013 I FORBINDELSE MED LOTTERIER VED SOMMERENS GRILLAFTENER OG HALLOWEEN FESTEN. Nykøbing Sj. Acapella Dress Taskepigen Klarup Sport Expert Bota gardiner Bog og ide Danske Bank Matas Sans Hårdesign Burgaard Helsebutikken Roline Sparekassen Sjælland Din Optiker Smith & Smith Marcus Bechs Herre Magasin Sillehoved Profil Optik Nordea Damborg Shopping Silkestien Salka-Valka Eurospar Slagteren Mini Golf Isenkram Peter Justesen Hansen & Nielsen Shop N Go Bøf- & Grillhuset Perlen Odsherred El-Service Damkærgård Hannemanns Café Kro Schnabels Kjoler Eurospar Fam. Graham Torsten R- Bådnyt *Peter Justesen, som bor i Schweiz, hvor han har atelier men har sommerhus i, skænkede et maleri til vor auktion. Auktionarius havde bestemt, at hvis ikke buddene kom op på min kr. 500, ville billedet tilfalde klubhuset. Her vil det fremover kunne nydes. Tak til Peter Justesen for gaven. STØT VORE SPONSORER DE STØTTER OS! Via annoncer i og Hanne Grahams indsats med at indsamle gevinster fra ovennævnte til lotteri og auktion, modtager klubben et meget væsentligt tilskud til vore aktiviteter. Tænk på det, når I handler! Peter Fibiger, sponsor- udvalget 13

14 Stjernesejladser Iflg. aktivitetsplanen skulle der afvikles Stjernesejladser på 7 søndage, med 2 sejladser pr. dag, hvilket ville give i alt 14 sejladser med deraf følgende fratræksmulighed i placeringen, nemlig for hver 4.sejlads man har deltaget i. For den flittige deltager var der altså rigtig store muligheder for præmie! Det var der mærkeligt nok kun få, der benyttede sig af. Som sidste år, var den store udfordring at skaffe de 2 følgebådsførere pr. gang der er nødvendige for at afvikle sejladserne på betryggende vis. Det lykkedes heldigvis, således at vi fik gennemført 9 af sejladserne. Resten blev aflyst på grund af vejret eller på grund af manglende tilmelding. Det bør kunne gøres bedre i Stjernesejladserne er en rigtig god måde at lære at sejle desuden skader det jo ikke med lidt konkurance. Tillykke med resultatet. Formanden måtte for en gangs skyld overlade 1. pladsen til en af de yngre deltagere Morten Andersen, der ligesom Ole har været flittig deltager, og fået glæde af bonussystemet. Tak til alle følgebådsførere og dommere for jeres hjælp med afviklingen.uden jer kunne det ikke lade sig gøre! Resultatliste Sjernesejlads deltaget i LASER STANDARD 7 Point antal sejladser Nr. 1 Morten Andersen 29,1 9 pokal Nr. 2 Ole Brix Andersen 31 9 Nr. 3 Malene Botved 73,4 6 Nr. 4 Stine Bendixen Nr. 4 Torsten Rasmussen Nr. 5 Alexander Botved 138,7 2 Nr. 6 Sven Bilén Nr. 7 Jørgen Welling Nr. 8 Jacqueline Bidstrup Nr. 9 Jeppe Lenstrup 154,7 2 OBS. Tre både har deltaget i mere end ½ af sejladserne hvilket udløser 1 præmie. WINDSURFERE (kun 7 sejladser) Point deltaget i antal sejladser Nr. 1 Tim Aagesen 0 7 pokal Nr. 2 Brian Guhle 30,4 5 Nr. 3 Thor Bendixen 65,2 3 Nr. 4 Torsten Buemann 66,8 3 Nr. 5 Jes Svarre 77,2 3 Nr. 6 Nicolai Christensen 87,9 1 OBS. Kun 1 båd har deltaget i mere end ½ af sejladserne hvilket udløser 1 præmie, som Tim Aagesen har skænket til klubben. Otto Graham Årets vindere af stjernesejladser og klubmesterskab 14

15 Som sædvanlig var bureauet på benene fra kl og klar til registrering og modtagelse af penge for deltagelse. Fredag aften var kapsejladskomiteen i gang med at lave løbslister. Det skulle helst klares inden A-Band startede rockmusikken. Som bemærket i sidste år, kniber det tilsyneladende for deltagerne at skrive sit eget navn og telefonnr. TYDELIGT! Sejl nr. eller andet mærke i sejlet bliver rigtig mange gange til privat. Vi gættede på at man ville benytte egen båd! Men vi har utroligt svært ved ude på vandet at genkende alle de private!!!! Gør os nu den tjeneste at skrive jeres sejlnr. eller andet mærke I har i sejlet, så bliver det altså meget nemmere for alle. Vejret var rigtigt fint vind 3-5 m/sek. fra vest/sydvest og solskin. Det holdt stort set hele dagen, dog holdt vi vejret omkring frokostpausen da en tordenbyge i det fjerne drillede vinden. Da frokosten på vandet var overstået var alt stort set som før, og vi slap for at omlægge banen tak for det! Vi havde fået lagt en bane hvor omsejlingstiden var ca. 1 time, hvilket var perfekt. Det lykkedes derfor, at gennemføre de planlagte 4 sejladser, hvilket medførte at dårligste placering kunne fratrækkes. I forhold til 2012 var statutterne ændret således at der var løb for Opti er opdelt efter sejlerens diplomstatus. Tera Sport, Laser Standard (7,0) og Windsurfere. OPTI Beklageligvis var der kun 4 optier til start. 2 sæl, 1 søløve, 1 delfin. Nr. 1 Gustav Tue Christensen (delfin) 0 A-pokal Nr. 2 Clara Bidstrup (søløve) 6 B-pokal Nr. 3 Ludvig Bidstrup (sæl) 11,7 C-pokal Nr. 4 Niclas Vibe Dinesen (sæl) 23,7 Vi valgte altså at lade vandrepokalerne for A, B & C sejlere komme i omløb I stedet for at parkere dem I præmieskabet. TERA SPORT Nr. 1 Alexander Botved 0 pokal Nr. 2 Therese Boje 6 Nr. 3 Alina Bidstrup 17,1 Klubmesterskabet Lørdag den 10. august 2013 Resultaterne blev som følger: Point LASER STANDARD Point Nr. 1 Torsten Rasmussen 0 pokal Nr. 2 Ole Brix Andersen 8,7 Præmie Nr. 3 Jens Rotbøll 11,7 Præmie Nr. 4 Kasper Fibiger-Lundberg 26 Præmie Nr. 5 Morten Andersen 28 Nr. 6 Sven Bilén 29,7 Nr. 7 Malene Botved 38,7 Nr. 7 Sander Melgaard 38,7 Nr. 8 Luna Melgaard 47 Nr. 9 Jacqueline Bidstrup 50 WINDSURFERE Desværre var der kun to tilmeldte, hvorfor der ikke blev nogen sejlads i klassen. Tillykke til alle deltagerne og specielt præmietagerne. Vi håber på flere deltagere i LAGKAGER Traditionen tro var der et flot udvalg af lagkager som alle tilstedeværende kunne sætte tænderne i efter præmieuddelingen. Landkrabberne havde som sædvanligt gjort det hele klart tak skal i have. Der blev i år uddelt to præmier til lagkagebagerne en for bedste udseende og en for bedste smag det var et meget svært valg, for de udpegede dommere. Tillykke til bagermestrene! En stor TAK til alle der medvirkede til afviklingen af klubmesterskaberne. En særlig tak til Arne Nålen Hansen, for at du stillede din båd til rådighed for dommerne endnu engang. Vi ses forhåbentlig alle i 2014 til en ny omgang. Otto Graham 15

16 NOSTALGI-HJØRNET Hvad og hvor er dette? send svaret til senest d.14. oktober 2013 Svaret på sidst nummers opgave: hængelåsen på køleskabet i det gamle klubhus. Vinder: Bjarke Kenting Præmie vil blive overrakt ved standernedhalingen d. 19. oktober kl Vi støtter Husk 19. okt. kl Standernedhaling og General forsamling Træfældning Flisning af grenaffald Brændeflækning Stubfræsning Topkapning Grenknusning Havearbejde Græsslåning Fliselægning Grøftegravning Nedrivning af sommerhuse Rep. og vedligeholdelse af grusveje Totalforsikret V/ Søren Christensen Mobil

17 Sponsor for Landkrabber og Tørfisk. Sommerhus i 3. række fra Skansehagebugten udlejes Hyggeligt, funktionelt og nyindrettet sommerhus med 6 sovepladsen fordelt på 4 værelser. Se eller ring Sanne Melgaard tlf Tak til alle, der gør RØS til en helt særlig klub! Sommeren 2013 var forrygende i RØS. Vejrguderne tilsmilede os og vi fik en fantastisk sejlsæson. Vi fik stor medlemstilgang og de mange nye sejlere og deres forældre blev taget godt imod. Vi har hørt fra flere af de nye familier, at de er imponerede over den måde klubben fungerer på og den varme modtagelse de nye sejlere har fået. Dette kan vi takke hinanden for. Mange forskellige ting har bidraget til den positive udvikling af klubben, bedre struktur på sejlundervisningen, bedre styr på sejlerne med aktivitetstavlen, flere der tager ansvar for aktiviteter på land og på vandet og en øget opmærksomhed på, hvordan vi tager imod og involverer nye medlemmer og deres familier. Tak til alle, det gør en forskel! Katrine Kirk 17

18 Resultatet: Tim Aagesen løb med førstepladsen både sin egen klasse og i det samlede mesterskab. Danmarksmester 2013 Tim Aagesen Et godt kort til ferien - 0 kroner i årligt kortgebyr med Danske 24/7 Vi støtter Dm i Kona, vært RØRVIG BÅDEBYGGERI Med Danske 24/7 kan du få American Express Card uden årligt kortgebyr. Kortet giver dig både forsikringsdækninger og mulighed for kredit. Vi skal dog vurdere din økonomi, før vi kan tilbyde dig kortet. Læs mere på danskebank.dk og se, hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis du klarer de fleste bankforretninger selv. Og bestil kontoen online. BJØRN SVENLIN RØRVIG HAVN TLF.:

19 Kona One var vært for de åbne danske mesterskaber. Den sidste weekend i august skinnede solen, som var det højsommer, der var vind, hvor havet viste tænder og ca. 35 windsurfere var samlet i til de åbne danske mesterskaber i Kona One klassen. Kona One er en særlig windsurfer klasse, der trækker på klassiske traditioner inden for sporten. I Kona One sejler alle med samme udstyr, men delt op i sejlstørrelser efter vægtklasse. Det giver mulighed for at alle sejler mod alle, og udstyret favoriserer selve sejl-elementet, fordi brætterne har sværd og sejladsen på den måde minder om jollesejlads, så der kan sejles på en klassisk trekantsbane. RØS råder over 2 Kona One windsurfer sæt. Det er andet år afholder stævnet og igen i år var der både danske og udenlandske sejlere. Et par svenskere havde valgt at gå i land i Danmark, en canadier kom forbi, og en hollandsk delegation, der også deltog sidste år, kunne næsten ikke holde de flamske gloser tilbage i begejstring over alt det danske: klubhuset, solen, havet, maden og øllen. Der blev sejlet i alt 7 sejladser og selv de mest erfarne var godt møre bagefter og erfarne er de. En del af snakken handlede om de sejladser nogle af deltagerne sejlede mod hinanden i 80 erne til både nationale mesterskaber og VM, men selvom der blandt deltagerne var en overvægt af modne mænd, fejlede ambitionerne, konkurrencegenet og kampånden ikke noget. Der blev kæmpet på havet og kalkuleret i pauserne, for at finde ud af, hvem der havde de bedste chancer for at hive præmier hjem. Der var, udover dem med vigende hårgrænser, heldigvis også nogle juniorer, som knoklede på og gjorde det rigtig godt. En hård kerne af RØS medlemmer tog sig af de afgørende og vigtige roller som stævneledere, følge- og dommerbådsførere, håndtering af tilmeldinger, resultater osv. Uden deres ihærdige indsats en helt weekend ville arrangementet ikke kunne lade sig gøre. Stor tak til dem! Nikolaj Christensen surf-afdelingen 19

20 Referat af ekstraordinær generalforsamling. Lørdag d.27. juli 2013 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Anledningen var, at Odsherred kommune var blevet opmærksom på, at vore vedtægter ikke passede helt med fritidsloven, fordi de indeholdt en bestemmelse om, at bestyrelsen bestemmer, hvem der kan optages. Det må man ikke. Alle skal optages, hvis de tilslutter sig en forenings formål. For at understrege alvoren holdt kommunen et tilskud på ca kr. tilbage. At det sådan set var gået meget godt og uden problemer i 48 år, talte ikke i den sammenhæng. Men loven skal jo holdes, jfr. fortalen til Jyske Lov af 1241, hvor det fremhæves, at: Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden. Læg mærke til eftersætningen, som slår fast, at den gode fornuft sådan set skulle være tilstrækkelig men at man ikke altid kan forlade sig på den. Med tilslutning fra alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer en lille udsøgt skare vedtog man bestyrelsens forslag, som lyder: Bestyrelsen foreslår på denne baggrund, at vedtægternes 5 stk. 1, 1. og 2. punktum, der lyder således: Indmeldelse sker ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør, om optagelse kan finde sted. slettes og erstattes af Som medlem optages alle, som tilslutter sig klubbens formål. Ole Brix Andersen Vi støtter Vi støtter Udskift dit dæksel på septitanken, ring til Einar RØRVIG , VVS / Kloak 20

21 Afrigning Lørdag d. 12. oktober 2013 kl Dette gælder alle sejlere. Alt klubbens udstyr og grej skal pakkes sammen. Vi håber, at se mange flere brugere af klubbens udstyr til afrigning, end der var til klargøring i forsommeren. Der dukkede kun 2 sejlere op!! Hvis vejret er til det, vasker og polerer vi bådene. Vi slutter arbejdet af med at grille pølser. Alt privat udstyr skal være fjernet fra klubben senest lørdag d. 12/10 kl Der er også rigtig meget glemt tøj i klubben, så kig forbi. Alt uafhentet tøj bliver givet til velgørenhed i uge 43. Peter Fibiger Materialeudvalgsformand Nyt fra RFR Foreningsråd Den årlige Generalforsamling og efterfølgeende rådsmøde blev afviklet den 1. pril d.å. I den forbindelse blev der foretaget valg til Forretningsudvalget som fremover vil have repræsentanter fra By & Land, Handels- & Håndværkerforening, Landliggerforening, Bådelaug og RØS. Efterfølgende blev Otto Graham valgt til formand for Forretningsudvalget. RFR har fået et nyt medlem: Bådejerforening. Bevaringsforeningen og Naturfredningsforeningen har fusioneret og optræder fremover under det nye navn: By & Land. Foreningsrådet har således fortsat 14 medlemsforeninger. Formanden kunne rapportere om årets aktiviteter der har omhandlet: Kystnære Havvindmøller i Nyrup Bugt, Højsandsprojektet, Lokaldemokratimødet i den 23.maj 2013, Udviklingsplan for havnen, Udvikling Nordvestsjælland (penge til havnen), Lokalplan for sommerhus-områder og Plakat 2010, hvor alle trykte eksemplarer er solgt. Naturgenopretningsprojektet på Højsandet skrider planmæssigt frem idet Naturstyrelsen, Kommunen og de involverede private grundejere har sagt OK til projektet. Otto Gramham formand for RFR 21

22 Nyt fra havnens Brugerråd & Udviklingsplanen Arbejdet i Brugerrådet forløber planmæssigt. Næstformand Bjørn Svenlin og formand Otto Graham er medlemmer af kommunens Havneråd sammen med 2 repræsentanter fra hver af havnene i Nykøbing og Odden. Herudover er der 3 politikere som kommer fra kommunens Miljø- & Klimaudvalg. Desuden havnefoged Lars Holm og centerchefen for Vej- & Park Kirsten Gyalokay. Havnerådet holder 4 møder pr.år. Udover renoveringsplaner for 2013 og budget for havnene rapporteres om stort og småt og aktiviteter som bl.a.nævnt i forrige nr. Udviklingsplanen For Havn har naturligvis været på dagsordenen flere gange. Det forsinkede fællesmøde for interessenterne blev først afholdt den 13. februar d.å. i øvrigt i RØS klubhus. Fremmødet var stort og arkitektfirmaet gennemgik planen og den tilhørende hvidbog. RØS og to andre foreninger havde i samarbejde fremsendt skriftlige kommentarer til planen forud for mødet. Der var naturligvis mange spørgsmål/kommentarer fra de fremmødte, som i øvrigt blev opfordret til at fremsende skriftlige kommentarer til kommunens Planafdeling. Det var de fremmødtes helt klare opfattelse, at der ville blive fremsendt referat fra mødet! Det har vi rykket for bl.a. via Havnerådet. Det var derfor en stor overraskelse at godkendelse af planen var på Miljø- & Klimaudvalgets dagsorden i august. Det har vi protesteret over! Forklaringen/undskyldningen er at der ikke tages referater fra offentlige møder, hvilket vi hævder ikke er korrekt. RØS har bedt om aktindsigt, for at få tilgang til de indsendte kommentarer. Planchefen har i stedet inviteret os til et opklarende møde, og tilbudt at stille en computer til rådighed hvor vi selv kan læse korrespondancen. Vi prøver at få fastsat en dato. For at man kan tage hul på at udføre nogen af de planlagte forslag kræver det en endelig godkendelse af Byrådet, og at der afsættes penge på kommunens budget for Otto Graham 22

23 Rockaften med A-BANd Stor rock og danseaften for de evigt unge medlemmer af RØS 75 glade medlemmer benyttede chancen for at komme på dansegulve, til det meget veloplagte band, der spillede for fuld styrke frem til midnat. Det allerbedste er, at A-band synes, at RØS medlemmerne er noget af det bedste publikum de kender cirka 5 minutter efter, der blev spillet op, var dansegulvet fyldt og der var ikke mange ledige pladser på resten af aftenen. Morten, Emilie og deres flittige hjælpere fik mixed en mængde spændende cocktails og serverede grillpølser i pausen. Vi vil gerne gøre dette til en årlig tradition, derfor prøver vi allerede nu at fastsætte en dato i sommeren 2014, hvor vi gentager succesen. Claus Thomsen To glade følgebådsførere Deadline for næste agterspejl! 12. marts 2014 Redaktøren glæder sig til at modtage indlæg fra alle hjørner af klubben Redaktør: Anne Bornø Frederiksberg Alle 38, Fr.berg C. Kirkestien 23, Mobil

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Agterspejlet. Sommer 2013. To nye både på havnen Sejl-unionen 100 år A-Band Rock-aften NR. 2 - SOMMER 2013-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB

Agterspejlet. Sommer 2013. To nye både på havnen Sejl-unionen 100 år A-Band Rock-aften NR. 2 - SOMMER 2013-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB NR. 2 - SOMMER 2013-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB To nye både på havnen Sejl-unionen 100 år A-Band Rock-aften Sommer 2013 WWW.ROERVIG-SEJLKLUB.DK Bestyrelse Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej

Læs mere

Agterspejlet. Sommer 2014. Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked. Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB

Agterspejlet. Sommer 2014. Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked. Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked Sommer 2014 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej

Læs mere

Agterspejlet. Efterår 2014. Standernedhaling Generalforsamling Morfars lagkagefad Ny udsmykning Ny sponsor Halloween. www.roervigsejl-klub.

Agterspejlet. Efterår 2014. Standernedhaling Generalforsamling Morfars lagkagefad Ny udsmykning Ny sponsor Halloween. www.roervigsejl-klub. Nr. 3 - efterår 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Standernedhaling Generalforsamling Morfars lagkagefad Ny udsmykning Ny sponsor Halloween Efterår 2014 www.roervigsejl-klub.dk Formand: Ole

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 3 - Oktober 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 3 - Oktober 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 3 - Oktober 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Nr. 3 - efterår 2012-40. Årgang. Agterspejlet

Nr. 3 - efterår 2012-40. Årgang. Agterspejlet Nr. 3 - efterår 2012-40. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Indkaldelse til Generalforsamling Kajaktur i Sankt Anna skærgård Det uofficielle danske mesterskab i KonaOne Resultater stjernesejladser

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2012. Hovedemnerne i denne beretning er: Medlemmer, aktiviteter og undervisning, sponsorer, klubhuset og fremtiden.

Læs mere

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub.

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub. Nr. 2 - sommer 2015-43. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB RØS 50 ÅRS JUBILÆUM Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015 sommer 2015 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix

Læs mere

Generalforsamlingen den 22. oktober 2011. Formandens beretning

Generalforsamlingen den 22. oktober 2011. Formandens beretning Generalforsamlingen den 22. oktober 2011 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2011. Hovedemnerne i denne beretning er: Medlemmer, aktiviteter, sponsorer, klubhuset og fremtiden. Jeg ser

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 2011 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 28. februar 2011. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017

Rørvig Sejlklub. Regnskab Budget 2017 RØS regnskab og balance pr. 31 december 2016 side 1 af 6 Rørvig Sejlklub Regnskab 2016 Balance pr. 31 december 2016 Budget 2017 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Kommunalt tilskud

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Sommer 2012 Aktivitetsoversigt sommeren 2012 Forsikringer Nyt fra Kajakafdelingen

Sommer 2012 Aktivitetsoversigt sommeren 2012 Forsikringer Nyt fra Kajakafdelingen NR. 2 - SOMMER 2012-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Foto: Claus Brandt-Jacobsen Sommer 2012 Aktivitetsoversigt sommeren 2012 Forsikringer Nyt fra Kajakafdelingen WWW.ROERVIG-SEJLKLUB.DK Åbent

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Generalforsamlingen den 17. oktober 2015 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 17. oktober 2015 Formandens beretning Generalforsamlingen den 17. oktober 2015 Formandens beretning Vi kan igen i år glæde os over, at vi har haft en god sæson, om end vejret ikke hele tiden var på vores side. Det har bl.a. kostet os 2 telte

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere