Agterspejlet. Efterår Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agterspejlet. Efterår 2013 www.roervig-sejlklub.dk. Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Nr. 3 - efterår Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013 Efterår 2013

2 Bestyrelse Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup Birkestien 2, 4581 Tlf.: Næstformand & klubhus: Otto Graham, Fagotvej 90, 2730, Herlev Tlf.: Skansehagevej 49, 4581 Tlf.: Kasse: Ole Carsten Pedersen, J.P.E.Hartmans Allé 2-B, 2500 Valby Tlf.: Kirkevænget 11-13, 4581 Tlf.: Sekretær, kartotek og landkrabber: Katrine Kirk, Skt. Hans Torv 3, 4.tv., 2200 N. Tlf.: Langesølodden 11, 4581 Tlf.: Materiel og sponsorer: Peter Fibiger-Lundberg, Østervej 4, 3480 Fredensborg Langesølodden 5, 4581 Tlf.: Aktiviteter og undervisning: Lars Skriver, Sophienberg Vænge 30, 2960 Rungsted Kyst Tlf.: Langesømosevej 16, 4581 Tlf.: Kapsejlads: Per Bøje Christiansen, Møllebakken 78, 4581 Tlf.: Surf: Nikolaj Christensen, Strandboulevarden 110, 3tv, 2100 København Ø Tlf.: Bentvedsvej 22, 4581 Kajak: Jesper Dela Holsteinsgade 42, 2.tv, 2100 Kbh. Ø Tlf/mobil: Lindegårdsvænget 4, 4581 Junior: Emilie Skriver Sophienberg Vænge 30, 2960 Rungsted Kyst Tlf.; Mobil Langesømosevej 16, 4581 Erik Lenstrup Kastelsvej 10,4tv, 2100 Kbh. Ø Tlf.: Mobil Solsortevej 21, 4581 Forretningsudvalg: Ole Brix Andersen, Otto Graham, Ole Carsten Pedersen Materieludvalg: Peter Fibiger-Lundberg, Per Bøje Christiansen, Mogens Eiler Aktivitetsudvalg: Lars Skriver, Emilie Skriver, Erik Lenstrup Kajakudvalg: Jesper Dela, Marianne Ek, Kirsten Vintersborg Windsurfing: Nikolaj Christensen Sponsorudvalg: Peter Fibiger-Lundberg, Ole Brix Andersen, Otto Graham, Nikolaj Christensen, Hans Bidstrup Klubhusudvalg: Otto Graham Landkrabbe- og festudvalgsformand: Katrine Kirk RØS repræsentant i Isefjordskredsen: Ole Brix Andersen RØS repræsentant i Havns Brugerråd: Otto Graham RØS repræsentant i Foreningsråd: Otto Graham Kapsejladsudvalg: Per Bøje Christiansen, Otto Graham Undervisning og godkendelse af følgebådsførere: Per Bøje Christiansen Undervisning og godkendelse af følgebådsførere: Per Bøje Christiansen, Claus Thomsen, Mogens Eiler, Vagn Olsen, Eigil Rosager Poulsen, Stine Brandt Bendixen, Jan Meldgaard, Peter Fibiger-Lundberg, Ole Brix Andersen. Havnefoged: Lars Kenneth Holm, Toldbodvej 86, 4581 Tlf.: Tlf.: Annoncechef: Per Bøje Christiansen, Møllebakken 78, 4581 Tlf.: Webmaster: Tryk: Trykkergården i Nykøbing : Toldbodvej 85, 4581 giro

3 Generalforsamling 19. oktober 2013 Bestyrelsen for indkalder herved til ordinær generalforsamling lørdag den 19. oktober 2010 kl. 15 i klubhuset efter standernedhalingen med dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, seniorsuppleanter, revisorer og revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Ad 4: I henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest den 1. september. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes bestemmelser om kontingent og depositum. Ændringerne er nærmere beskrevet i en artikel i dette nummer af. Ad 5:Bestyrelsen foreslår, at kontingenterne fastholdes, d.v.s. kontingentet for seniorer kr. 700, for juniorer kr. 700, for passive kr. 250 og depositum kr Hvis vedtægtsændringen under pkt. 4 vedtages, ændres depositum til indmeldelsesgebyr. Ad 6: Ole Carsten Pedersen, Jesper Dela og Per Bøje Christiansen afgår efter udløbet af deres valgperiode. Ole Carsten Pedersen og Jesper Dela er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem til genvalgt. Per Bøje Christiansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Eigil Rosager Poulsen indvælges i bestyrelsen; han har sagt ja til at opstille. Juniormedlemmerne Emilie Skriver og Erik Lenstrup afgår efter udløbet af deres valgperiode. De er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem genvalgt. Seniorsuppleant Claus Thomsen afgår efter udløbet af hans valgperiode. Han er villig til genvalg, og bestyrelsen indstiller ham genvalgt. Revisorerne Stine Brandt Bendixen og Niels Elmo Jensen afgår efter udløbet af deres valgperiode. De er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem genvalgt. Revisorsuppleant Jan Melgaard afgår efter udløbet af hans valgperiode. Han er villig til genvalg, og bestyrelsen indstiller ham genvalgt. Ole Brix Andersen Formand 3

4 90x138_RC_ann_generelt 18/09/08 14:46 Side 1 Vi støtter Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket. Konference Hotel Selskaber Centret rummer alle muligheder indenfor konference, hotel og selskaber, hver for sig, eller kombineret. Dit arrangement vi være omgivet af noget af Danmarks skønneste natur. Her er hav og klitter, søer og skove, hedestrækninger og den idylliske havn. Ta en snak med vores bookingdame Caja Hilstrøm om de mange muligheder. R ØRVIG C ENTRET K ONFERENCER FERIEHUSE & KURSER Nørrevangsvej Tel

5 Ændring af vedtægternes bestemmelser om kontingent og depositum. Det har vist sig, at de regler, der blev indført i 2011 om depositum giver en uhensigtsmæssig forøgelse af arbejdet med at håndtere det regnskabsmæssigt. Desuden indebærer reglerne, at der oparbejdes en stadigt større og uhensigtsmæssig passiv post i regnskabet. Samtidig ønsker bestyrelsen at fastholde presset på medlemmer, der påfører klubben ekstra arbejde ved ikke at betale til tiden. Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at opkrævningsprocedure m.v. skal være indeholdt i vedtægterne; de bør rettelig henvises til reglementet, som bestyrelsen kan justere i takt med teknologiske muligheder og udviklingen i øvrigt. Størrelsen af kontingent og indmeldelsesgebyr bør naturligvis fortsat være en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændringer: I 5 udgår stk. 2: Ansøgeren skal straks betale et depositum samt fuldt kontingent for det kalenderår, hvor medlemskabet starter. Hvis ansøgningen ikke imødekommes, betales depositum og kontingent tilbage. Kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort. I 6 nr. 1) tydeliggøres, at medlemmer overgår til senior i det kalenderår, hvor medlemmet fylder 18 år. Samtidig slettes den tilsvarende bestemmelse i 7 stk. 1, 2. punktum. 6 nr. 1) lyder herefter som følger: 1) Seniorer: Aktive, der fylder 18 år i det pågældende kalenderår. I overskriften til 7 tilføjes REGNSKABSÅR, således at overskriften herefter lyder som følger: REGNSKABSÅR, KONTINGENT OG INDMELDELSESGEBYR I konsekvens af, at depositum forslås afskaffet og erstattet af et indmeldelsesgebyr, slettes omtalen af depositum i 7 stk. 1, der herefter vil lyde således: Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august i det følgende år. Kontingent og indmeldelsesgebyr for de forskellige grupper fastsættes for hvert regnskabsår af den ordinære generalforsamling. Kontingent betales for et kalenderår, d.v.s. fra 1. januar til 31. december. 7 stk. 2 foreslås herefter affattet som følger: Bestyrelsen fastlægger i reglementet, jfr. vedtægternes 18, hvorledes indmeldelse og medlemskab betales samt konsekvenserne af for sen betaling, herunder evt. rykkergebyr og sletning af den pågældende som medlem. 7 stk. 3, 4 og 5, der lyder således: Stk. 3. Ved for sen betaling af kontingent kan der pålægges kontingentet et rykkergebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Stk. 4. Er kontingentet ikke betalt senest 30 dage efter udsendelse af rykker, slettes den pågældende som medlem af klubben uden yderligere varsel. Samtidig mistes retten til et eventuelt depositum betalt ved indmeldelsen i klubben. Indmeldelsesgebyr betalt under tidligere regler betales ikke tilbage. Stk. 5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritage medlemmer for kontingent. foreslås i konsekvens heraf slettet. Ole Brix Andersen Formand 5

6 Sponsorater Vi takker TuborgFondet og Lighthouse Aviation for de meget flotte bidrag til køb af endnu en ny følgebåd. Båden, som er en Rib og identiske med Hr. Møller. Den nye følgebåd blev døbt ved en festlig ceremoni i forbindelse med sæsonens første gril aften, hvor formandinden gav båden navnet RØSlingen. Nu er følgebådsflåden helt up to date, men klubben har fortsat mange ønsker som vi gerne vil føre ud i livet, derfor er sponsorater fortsat meget velkommen, store som små. Husk, at bidrag til foreninger er fradragsberettiget. Peter Fibiger sponsorudvalgsformand Båddåb RØSlingen Sponsor for Går du i salgstanker så er der flere gode grunde til at vælge home Nykøbing Sj. og Over boligsøgende hver måned på Sæt til salg nu! Intet salg intet salær Kontakt os for en salgsvurdering NYKØBING SJ RØRVIG Vesterbro Torv 2 Toldbodvej 23 Tlf.: Tlf.:

7 Dansk Sejlunion hædrer Lars Skriver, formand for AK-udvalget og formanden deltog i en reception den 4. september i Idrættens Hus i anledning af, at RØS var blevet optaget i Klub Det er Dansk Sejlunions betegnelse for de 92 klubber, der har haft den største fremgang af juniormedlemmer i 2011 og 2012, tilsammen omkring nye medlemmer. Generalsekretæren Mads Kolte holdt en inspirerende tale, hvorunder han fremhævede det store arbejde, som udføres i klubberne for at tiltrække og fastholde de unge sejlere. Derefter var der mulighed for at udveksle erfaringer med repræsentanter for de andre klubber. Som en synlig anerkendelse af klubbernes ungdomsarbejde honorerer Dansk Sejlunion og TORM Fonden de klubber, som i perioden har haft den største tilgang af unge sejlere op til 25 år. For hvert ekstra netto-medlem får klubberne en gave i form af et sæt beklædning bestående af en svømmevest og en våddragt. Det betyder for RØS, at vi har fået 22 sæt. Våddragterne er i størrelsen junior-small og junior-large, 11 af hver. Vestene er størrelse junior, ie kg. Vi har besluttet, at sættene uddeles til de i 2011, 2012 og 2013 indmeldte juniorer, der stadig er medlem. Sættene uddeles efter indmeldelsesanciennitet startende med De, der ønsker at komme i betragtning bedes senest den 12. oktober sende en mail til Katrine Kirk på med angivelse af størrelse på våddragt. Sættene vil blive udleveret i forbindelse med standernedhalingen og generalforsamlingen 19. oktober Ole Brix Andersen Formand 7

8 Standernedhaling. Lørdag den 19. oktober kl er der standernedhaling. Jeg håber at se mange i den anledning og vejret bliver godt. Der vil blive uddelt diplombeviser til de sejlere, der ikke fik dem i løbet af sommeren. Derefter går vi ind i klubhuset til generalforsamling, kaffemik og halloweenfest. Ole Brix Andersen Formand Vi støtter 8

9 Gå ikke glip af året store Halloweenfest Så er det tid til standernedhaling og årets store Halloweenfest. Lørdag den 19. oktober kl i klubhuset til uhygge, spøg og skæmt, masser af god mad, bar, lotteri og lege for både børn og de evigt unge. Prisen for dette fantastiske arrangement voksne kr børn (4 og 11år) kr. 50. Tilmelding på liste i klubhuset eller på (Anne K) eller Vi glæder os til at se rigtigt mange. Anne K. og Anne B. 9

10 Kassererens hjertesuk! Inden vi får set os om, nærmer årsskiftet sig. Så det er nok en god ide at minde om, at hvis man mod forventning kan forudse, at man ikke ønsker at være medlem af klubben i 2014, så er det vigtigt at sende os en udmeldelse inden udgangen af dette år. Send til og husk at udmeldelsen først er gyldig, når der er kvitteret med et svar. hilsen Ole C.P. kasserer Vi støtter 10

11 Onsdagsgrill atter stor succes Tak for i sommer og de fantastiske grill aftener. Det var dejligt at se, at så mange kom med tilbehør til buffeten og at vi i år ikke manglede hænder i køkkenet. Grill aftenerne har været så hyggelige og givet et pænt overskud til klubkassen. Ligeledes kom der penge i kassen ved auktionerne over de gode effekter som Hanne Graham så flittigt har indsamlet og Claus Thomsen på morsomste vis udbød. På gensyn næste år, vi glæder os. Anne K. og Anne B OK benzin og olie Har du husket at få et OK benzinkort? Har du allerede et kort? så kontakt OK på tlf og bed dem tilslutte kortet:. Du kan også gøre det via hvor der ogsåkan bestilles kort naturligvis. Iflg. vor aftale tilfører det klubben 6 øre pr. liter vore medlemmer eller deres familie indkøber!!! 11

12 Vi støtter Vi samler på glade kunder Smedestræde 9, 4581, telf.: Vi støtter Auto Aps Yanmar & Lambardini Marine Toldbodvej Tlf Vi støtter Alt godt til grillen H. V. Jørgensens Slagterforretning ApS Bent Jørgensen Østergade Telefon Vi støtter Brændeovne Pejseindsatser Isolerede skorstene Skorstensforing: Opstøbning med isodor eller rustfri stål Renovering af skorstene Nu træpilleovne & træpiller Jimmie Larsen vej Nykøbing Sj

13 Sponsorer VI SIGER STOR TAK TIL FØLGENDE GEVINST- SPONSORER I 2013 I FORBINDELSE MED LOTTERIER VED SOMMERENS GRILLAFTENER OG HALLOWEEN FESTEN. Nykøbing Sj. Acapella Dress Taskepigen Klarup Sport Expert Bota gardiner Bog og ide Danske Bank Matas Sans Hårdesign Burgaard Helsebutikken Roline Sparekassen Sjælland Din Optiker Smith & Smith Marcus Bechs Herre Magasin Sillehoved Profil Optik Nordea Damborg Shopping Silkestien Salka-Valka Eurospar Slagteren Mini Golf Isenkram Peter Justesen Hansen & Nielsen Shop N Go Bøf- & Grillhuset Perlen Odsherred El-Service Damkærgård Hannemanns Café Kro Schnabels Kjoler Eurospar Fam. Graham Torsten R- Bådnyt *Peter Justesen, som bor i Schweiz, hvor han har atelier men har sommerhus i, skænkede et maleri til vor auktion. Auktionarius havde bestemt, at hvis ikke buddene kom op på min kr. 500, ville billedet tilfalde klubhuset. Her vil det fremover kunne nydes. Tak til Peter Justesen for gaven. STØT VORE SPONSORER DE STØTTER OS! Via annoncer i og Hanne Grahams indsats med at indsamle gevinster fra ovennævnte til lotteri og auktion, modtager klubben et meget væsentligt tilskud til vore aktiviteter. Tænk på det, når I handler! Peter Fibiger, sponsor- udvalget 13

14 Stjernesejladser Iflg. aktivitetsplanen skulle der afvikles Stjernesejladser på 7 søndage, med 2 sejladser pr. dag, hvilket ville give i alt 14 sejladser med deraf følgende fratræksmulighed i placeringen, nemlig for hver 4.sejlads man har deltaget i. For den flittige deltager var der altså rigtig store muligheder for præmie! Det var der mærkeligt nok kun få, der benyttede sig af. Som sidste år, var den store udfordring at skaffe de 2 følgebådsførere pr. gang der er nødvendige for at afvikle sejladserne på betryggende vis. Det lykkedes heldigvis, således at vi fik gennemført 9 af sejladserne. Resten blev aflyst på grund af vejret eller på grund af manglende tilmelding. Det bør kunne gøres bedre i Stjernesejladserne er en rigtig god måde at lære at sejle desuden skader det jo ikke med lidt konkurance. Tillykke med resultatet. Formanden måtte for en gangs skyld overlade 1. pladsen til en af de yngre deltagere Morten Andersen, der ligesom Ole har været flittig deltager, og fået glæde af bonussystemet. Tak til alle følgebådsførere og dommere for jeres hjælp med afviklingen.uden jer kunne det ikke lade sig gøre! Resultatliste Sjernesejlads deltaget i LASER STANDARD 7 Point antal sejladser Nr. 1 Morten Andersen 29,1 9 pokal Nr. 2 Ole Brix Andersen 31 9 Nr. 3 Malene Botved 73,4 6 Nr. 4 Stine Bendixen Nr. 4 Torsten Rasmussen Nr. 5 Alexander Botved 138,7 2 Nr. 6 Sven Bilén Nr. 7 Jørgen Welling Nr. 8 Jacqueline Bidstrup Nr. 9 Jeppe Lenstrup 154,7 2 OBS. Tre både har deltaget i mere end ½ af sejladserne hvilket udløser 1 præmie. WINDSURFERE (kun 7 sejladser) Point deltaget i antal sejladser Nr. 1 Tim Aagesen 0 7 pokal Nr. 2 Brian Guhle 30,4 5 Nr. 3 Thor Bendixen 65,2 3 Nr. 4 Torsten Buemann 66,8 3 Nr. 5 Jes Svarre 77,2 3 Nr. 6 Nicolai Christensen 87,9 1 OBS. Kun 1 båd har deltaget i mere end ½ af sejladserne hvilket udløser 1 præmie, som Tim Aagesen har skænket til klubben. Otto Graham Årets vindere af stjernesejladser og klubmesterskab 14

15 Som sædvanlig var bureauet på benene fra kl og klar til registrering og modtagelse af penge for deltagelse. Fredag aften var kapsejladskomiteen i gang med at lave løbslister. Det skulle helst klares inden A-Band startede rockmusikken. Som bemærket i sidste år, kniber det tilsyneladende for deltagerne at skrive sit eget navn og telefonnr. TYDELIGT! Sejl nr. eller andet mærke i sejlet bliver rigtig mange gange til privat. Vi gættede på at man ville benytte egen båd! Men vi har utroligt svært ved ude på vandet at genkende alle de private!!!! Gør os nu den tjeneste at skrive jeres sejlnr. eller andet mærke I har i sejlet, så bliver det altså meget nemmere for alle. Vejret var rigtigt fint vind 3-5 m/sek. fra vest/sydvest og solskin. Det holdt stort set hele dagen, dog holdt vi vejret omkring frokostpausen da en tordenbyge i det fjerne drillede vinden. Da frokosten på vandet var overstået var alt stort set som før, og vi slap for at omlægge banen tak for det! Vi havde fået lagt en bane hvor omsejlingstiden var ca. 1 time, hvilket var perfekt. Det lykkedes derfor, at gennemføre de planlagte 4 sejladser, hvilket medførte at dårligste placering kunne fratrækkes. I forhold til 2012 var statutterne ændret således at der var løb for Opti er opdelt efter sejlerens diplomstatus. Tera Sport, Laser Standard (7,0) og Windsurfere. OPTI Beklageligvis var der kun 4 optier til start. 2 sæl, 1 søløve, 1 delfin. Nr. 1 Gustav Tue Christensen (delfin) 0 A-pokal Nr. 2 Clara Bidstrup (søløve) 6 B-pokal Nr. 3 Ludvig Bidstrup (sæl) 11,7 C-pokal Nr. 4 Niclas Vibe Dinesen (sæl) 23,7 Vi valgte altså at lade vandrepokalerne for A, B & C sejlere komme i omløb I stedet for at parkere dem I præmieskabet. TERA SPORT Nr. 1 Alexander Botved 0 pokal Nr. 2 Therese Boje 6 Nr. 3 Alina Bidstrup 17,1 Klubmesterskabet Lørdag den 10. august 2013 Resultaterne blev som følger: Point LASER STANDARD Point Nr. 1 Torsten Rasmussen 0 pokal Nr. 2 Ole Brix Andersen 8,7 Præmie Nr. 3 Jens Rotbøll 11,7 Præmie Nr. 4 Kasper Fibiger-Lundberg 26 Præmie Nr. 5 Morten Andersen 28 Nr. 6 Sven Bilén 29,7 Nr. 7 Malene Botved 38,7 Nr. 7 Sander Melgaard 38,7 Nr. 8 Luna Melgaard 47 Nr. 9 Jacqueline Bidstrup 50 WINDSURFERE Desværre var der kun to tilmeldte, hvorfor der ikke blev nogen sejlads i klassen. Tillykke til alle deltagerne og specielt præmietagerne. Vi håber på flere deltagere i LAGKAGER Traditionen tro var der et flot udvalg af lagkager som alle tilstedeværende kunne sætte tænderne i efter præmieuddelingen. Landkrabberne havde som sædvanligt gjort det hele klart tak skal i have. Der blev i år uddelt to præmier til lagkagebagerne en for bedste udseende og en for bedste smag det var et meget svært valg, for de udpegede dommere. Tillykke til bagermestrene! En stor TAK til alle der medvirkede til afviklingen af klubmesterskaberne. En særlig tak til Arne Nålen Hansen, for at du stillede din båd til rådighed for dommerne endnu engang. Vi ses forhåbentlig alle i 2014 til en ny omgang. Otto Graham 15

16 NOSTALGI-HJØRNET Hvad og hvor er dette? send svaret til senest d.14. oktober 2013 Svaret på sidst nummers opgave: hængelåsen på køleskabet i det gamle klubhus. Vinder: Bjarke Kenting Præmie vil blive overrakt ved standernedhalingen d. 19. oktober kl Vi støtter Husk 19. okt. kl Standernedhaling og General forsamling Træfældning Flisning af grenaffald Brændeflækning Stubfræsning Topkapning Grenknusning Havearbejde Græsslåning Fliselægning Grøftegravning Nedrivning af sommerhuse Rep. og vedligeholdelse af grusveje Totalforsikret V/ Søren Christensen Mobil

17 Sponsor for Landkrabber og Tørfisk. Sommerhus i 3. række fra Skansehagebugten udlejes Hyggeligt, funktionelt og nyindrettet sommerhus med 6 sovepladsen fordelt på 4 værelser. Se eller ring Sanne Melgaard tlf Tak til alle, der gør RØS til en helt særlig klub! Sommeren 2013 var forrygende i RØS. Vejrguderne tilsmilede os og vi fik en fantastisk sejlsæson. Vi fik stor medlemstilgang og de mange nye sejlere og deres forældre blev taget godt imod. Vi har hørt fra flere af de nye familier, at de er imponerede over den måde klubben fungerer på og den varme modtagelse de nye sejlere har fået. Dette kan vi takke hinanden for. Mange forskellige ting har bidraget til den positive udvikling af klubben, bedre struktur på sejlundervisningen, bedre styr på sejlerne med aktivitetstavlen, flere der tager ansvar for aktiviteter på land og på vandet og en øget opmærksomhed på, hvordan vi tager imod og involverer nye medlemmer og deres familier. Tak til alle, det gør en forskel! Katrine Kirk 17

18 Resultatet: Tim Aagesen løb med førstepladsen både sin egen klasse og i det samlede mesterskab. Danmarksmester 2013 Tim Aagesen Et godt kort til ferien - 0 kroner i årligt kortgebyr med Danske 24/7 Vi støtter Dm i Kona, vært RØRVIG BÅDEBYGGERI Med Danske 24/7 kan du få American Express Card uden årligt kortgebyr. Kortet giver dig både forsikringsdækninger og mulighed for kredit. Vi skal dog vurdere din økonomi, før vi kan tilbyde dig kortet. Læs mere på danskebank.dk og se, hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis du klarer de fleste bankforretninger selv. Og bestil kontoen online. BJØRN SVENLIN RØRVIG HAVN TLF.:

19 Kona One var vært for de åbne danske mesterskaber. Den sidste weekend i august skinnede solen, som var det højsommer, der var vind, hvor havet viste tænder og ca. 35 windsurfere var samlet i til de åbne danske mesterskaber i Kona One klassen. Kona One er en særlig windsurfer klasse, der trækker på klassiske traditioner inden for sporten. I Kona One sejler alle med samme udstyr, men delt op i sejlstørrelser efter vægtklasse. Det giver mulighed for at alle sejler mod alle, og udstyret favoriserer selve sejl-elementet, fordi brætterne har sværd og sejladsen på den måde minder om jollesejlads, så der kan sejles på en klassisk trekantsbane. RØS råder over 2 Kona One windsurfer sæt. Det er andet år afholder stævnet og igen i år var der både danske og udenlandske sejlere. Et par svenskere havde valgt at gå i land i Danmark, en canadier kom forbi, og en hollandsk delegation, der også deltog sidste år, kunne næsten ikke holde de flamske gloser tilbage i begejstring over alt det danske: klubhuset, solen, havet, maden og øllen. Der blev sejlet i alt 7 sejladser og selv de mest erfarne var godt møre bagefter og erfarne er de. En del af snakken handlede om de sejladser nogle af deltagerne sejlede mod hinanden i 80 erne til både nationale mesterskaber og VM, men selvom der blandt deltagerne var en overvægt af modne mænd, fejlede ambitionerne, konkurrencegenet og kampånden ikke noget. Der blev kæmpet på havet og kalkuleret i pauserne, for at finde ud af, hvem der havde de bedste chancer for at hive præmier hjem. Der var, udover dem med vigende hårgrænser, heldigvis også nogle juniorer, som knoklede på og gjorde det rigtig godt. En hård kerne af RØS medlemmer tog sig af de afgørende og vigtige roller som stævneledere, følge- og dommerbådsførere, håndtering af tilmeldinger, resultater osv. Uden deres ihærdige indsats en helt weekend ville arrangementet ikke kunne lade sig gøre. Stor tak til dem! Nikolaj Christensen surf-afdelingen 19

20 Referat af ekstraordinær generalforsamling. Lørdag d.27. juli 2013 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Anledningen var, at Odsherred kommune var blevet opmærksom på, at vore vedtægter ikke passede helt med fritidsloven, fordi de indeholdt en bestemmelse om, at bestyrelsen bestemmer, hvem der kan optages. Det må man ikke. Alle skal optages, hvis de tilslutter sig en forenings formål. For at understrege alvoren holdt kommunen et tilskud på ca kr. tilbage. At det sådan set var gået meget godt og uden problemer i 48 år, talte ikke i den sammenhæng. Men loven skal jo holdes, jfr. fortalen til Jyske Lov af 1241, hvor det fremhæves, at: Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden. Læg mærke til eftersætningen, som slår fast, at den gode fornuft sådan set skulle være tilstrækkelig men at man ikke altid kan forlade sig på den. Med tilslutning fra alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer en lille udsøgt skare vedtog man bestyrelsens forslag, som lyder: Bestyrelsen foreslår på denne baggrund, at vedtægternes 5 stk. 1, 1. og 2. punktum, der lyder således: Indmeldelse sker ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør, om optagelse kan finde sted. slettes og erstattes af Som medlem optages alle, som tilslutter sig klubbens formål. Ole Brix Andersen Vi støtter Vi støtter Udskift dit dæksel på septitanken, ring til Einar RØRVIG , VVS / Kloak 20

21 Afrigning Lørdag d. 12. oktober 2013 kl Dette gælder alle sejlere. Alt klubbens udstyr og grej skal pakkes sammen. Vi håber, at se mange flere brugere af klubbens udstyr til afrigning, end der var til klargøring i forsommeren. Der dukkede kun 2 sejlere op!! Hvis vejret er til det, vasker og polerer vi bådene. Vi slutter arbejdet af med at grille pølser. Alt privat udstyr skal være fjernet fra klubben senest lørdag d. 12/10 kl Der er også rigtig meget glemt tøj i klubben, så kig forbi. Alt uafhentet tøj bliver givet til velgørenhed i uge 43. Peter Fibiger Materialeudvalgsformand Nyt fra RFR Foreningsråd Den årlige Generalforsamling og efterfølgeende rådsmøde blev afviklet den 1. pril d.å. I den forbindelse blev der foretaget valg til Forretningsudvalget som fremover vil have repræsentanter fra By & Land, Handels- & Håndværkerforening, Landliggerforening, Bådelaug og RØS. Efterfølgende blev Otto Graham valgt til formand for Forretningsudvalget. RFR har fået et nyt medlem: Bådejerforening. Bevaringsforeningen og Naturfredningsforeningen har fusioneret og optræder fremover under det nye navn: By & Land. Foreningsrådet har således fortsat 14 medlemsforeninger. Formanden kunne rapportere om årets aktiviteter der har omhandlet: Kystnære Havvindmøller i Nyrup Bugt, Højsandsprojektet, Lokaldemokratimødet i den 23.maj 2013, Udviklingsplan for havnen, Udvikling Nordvestsjælland (penge til havnen), Lokalplan for sommerhus-områder og Plakat 2010, hvor alle trykte eksemplarer er solgt. Naturgenopretningsprojektet på Højsandet skrider planmæssigt frem idet Naturstyrelsen, Kommunen og de involverede private grundejere har sagt OK til projektet. Otto Gramham formand for RFR 21

22 Nyt fra havnens Brugerråd & Udviklingsplanen Arbejdet i Brugerrådet forløber planmæssigt. Næstformand Bjørn Svenlin og formand Otto Graham er medlemmer af kommunens Havneråd sammen med 2 repræsentanter fra hver af havnene i Nykøbing og Odden. Herudover er der 3 politikere som kommer fra kommunens Miljø- & Klimaudvalg. Desuden havnefoged Lars Holm og centerchefen for Vej- & Park Kirsten Gyalokay. Havnerådet holder 4 møder pr.år. Udover renoveringsplaner for 2013 og budget for havnene rapporteres om stort og småt og aktiviteter som bl.a.nævnt i forrige nr. Udviklingsplanen For Havn har naturligvis været på dagsordenen flere gange. Det forsinkede fællesmøde for interessenterne blev først afholdt den 13. februar d.å. i øvrigt i RØS klubhus. Fremmødet var stort og arkitektfirmaet gennemgik planen og den tilhørende hvidbog. RØS og to andre foreninger havde i samarbejde fremsendt skriftlige kommentarer til planen forud for mødet. Der var naturligvis mange spørgsmål/kommentarer fra de fremmødte, som i øvrigt blev opfordret til at fremsende skriftlige kommentarer til kommunens Planafdeling. Det var de fremmødtes helt klare opfattelse, at der ville blive fremsendt referat fra mødet! Det har vi rykket for bl.a. via Havnerådet. Det var derfor en stor overraskelse at godkendelse af planen var på Miljø- & Klimaudvalgets dagsorden i august. Det har vi protesteret over! Forklaringen/undskyldningen er at der ikke tages referater fra offentlige møder, hvilket vi hævder ikke er korrekt. RØS har bedt om aktindsigt, for at få tilgang til de indsendte kommentarer. Planchefen har i stedet inviteret os til et opklarende møde, og tilbudt at stille en computer til rådighed hvor vi selv kan læse korrespondancen. Vi prøver at få fastsat en dato. For at man kan tage hul på at udføre nogen af de planlagte forslag kræver det en endelig godkendelse af Byrådet, og at der afsættes penge på kommunens budget for Otto Graham 22

23 Rockaften med A-BANd Stor rock og danseaften for de evigt unge medlemmer af RØS 75 glade medlemmer benyttede chancen for at komme på dansegulve, til det meget veloplagte band, der spillede for fuld styrke frem til midnat. Det allerbedste er, at A-band synes, at RØS medlemmerne er noget af det bedste publikum de kender cirka 5 minutter efter, der blev spillet op, var dansegulvet fyldt og der var ikke mange ledige pladser på resten af aftenen. Morten, Emilie og deres flittige hjælpere fik mixed en mængde spændende cocktails og serverede grillpølser i pausen. Vi vil gerne gøre dette til en årlig tradition, derfor prøver vi allerede nu at fastsætte en dato i sommeren 2014, hvor vi gentager succesen. Claus Thomsen To glade følgebådsførere Deadline for næste agterspejl! 12. marts 2014 Redaktøren glæder sig til at modtage indlæg fra alle hjørner af klubben Redaktør: Anne Bornø Frederiksberg Alle 38, Fr.berg C. Kirkestien 23, Mobil

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Agterspejlet. Sommer 2013. To nye både på havnen Sejl-unionen 100 år A-Band Rock-aften NR. 2 - SOMMER 2013-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB

Agterspejlet. Sommer 2013. To nye både på havnen Sejl-unionen 100 år A-Band Rock-aften NR. 2 - SOMMER 2013-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB NR. 2 - SOMMER 2013-41. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB To nye både på havnen Sejl-unionen 100 år A-Band Rock-aften Sommer 2013 WWW.ROERVIG-SEJLKLUB.DK Bestyrelse Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Agterspejlet. Sommer 2014. Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked. Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB

Agterspejlet. Sommer 2014. Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked. Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 2 - SOMMER 2014-42. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Klubmesterskab Voksensejlads Speedbådsbevis Loppemarked Sommer 2014 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej

Læs mere

Nr. 3 - efterår 2012-40. Årgang. Agterspejlet

Nr. 3 - efterår 2012-40. Årgang. Agterspejlet Nr. 3 - efterår 2012-40. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Indkaldelse til Generalforsamling Kajaktur i Sankt Anna skærgård Det uofficielle danske mesterskab i KonaOne Resultater stjernesejladser

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2012. Hovedemnerne i denne beretning er: Medlemmer, aktiviteter og undervisning, sponsorer, klubhuset og fremtiden.

Læs mere

Sommer 2012 Aktivitetsoversigt sommeren 2012 Forsikringer Nyt fra Kajakafdelingen

Sommer 2012 Aktivitetsoversigt sommeren 2012 Forsikringer Nyt fra Kajakafdelingen NR. 2 - SOMMER 2012-40. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Foto: Claus Brandt-Jacobsen Sommer 2012 Aktivitetsoversigt sommeren 2012 Forsikringer Nyt fra Kajakafdelingen WWW.ROERVIG-SEJLKLUB.DK Åbent

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - April 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub.

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub. Nr. 2 - sommer 2015-43. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB RØS 50 ÅRS JUBILÆUM Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015 sommer 2015 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere