Agterspejlet. Efterår Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Agterspejlet. Efterår 2013 www.roervig-sejlklub.dk. Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013"

Transkript

1 Nr. 3 - efterår Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Følgebåds dåb Halloween-fest Standernedhaling DM i KONA surf 2013 Generalforsamling 2013 Efterår 2013

2 Bestyrelse Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup Birkestien 2, 4581 Tlf.: Næstformand & klubhus: Otto Graham, Fagotvej 90, 2730, Herlev Tlf.: Skansehagevej 49, 4581 Tlf.: Kasse: Ole Carsten Pedersen, J.P.E.Hartmans Allé 2-B, 2500 Valby Tlf.: Kirkevænget 11-13, 4581 Tlf.: Sekretær, kartotek og landkrabber: Katrine Kirk, Skt. Hans Torv 3, 4.tv., 2200 N. Tlf.: Langesølodden 11, 4581 Tlf.: Materiel og sponsorer: Peter Fibiger-Lundberg, Østervej 4, 3480 Fredensborg Langesølodden 5, 4581 Tlf.: Aktiviteter og undervisning: Lars Skriver, Sophienberg Vænge 30, 2960 Rungsted Kyst Tlf.: Langesømosevej 16, 4581 Tlf.: Kapsejlads: Per Bøje Christiansen, Møllebakken 78, 4581 Tlf.: Surf: Nikolaj Christensen, Strandboulevarden 110, 3tv, 2100 København Ø Tlf.: Bentvedsvej 22, 4581 Kajak: Jesper Dela Holsteinsgade 42, 2.tv, 2100 Kbh. Ø Tlf/mobil: Lindegårdsvænget 4, 4581 Junior: Emilie Skriver Sophienberg Vænge 30, 2960 Rungsted Kyst Tlf.; Mobil Langesømosevej 16, 4581 Erik Lenstrup Kastelsvej 10,4tv, 2100 Kbh. Ø Tlf.: Mobil Solsortevej 21, 4581 Forretningsudvalg: Ole Brix Andersen, Otto Graham, Ole Carsten Pedersen Materieludvalg: Peter Fibiger-Lundberg, Per Bøje Christiansen, Mogens Eiler Aktivitetsudvalg: Lars Skriver, Emilie Skriver, Erik Lenstrup Kajakudvalg: Jesper Dela, Marianne Ek, Kirsten Vintersborg Windsurfing: Nikolaj Christensen Sponsorudvalg: Peter Fibiger-Lundberg, Ole Brix Andersen, Otto Graham, Nikolaj Christensen, Hans Bidstrup Klubhusudvalg: Otto Graham Landkrabbe- og festudvalgsformand: Katrine Kirk RØS repræsentant i Isefjordskredsen: Ole Brix Andersen RØS repræsentant i Havns Brugerråd: Otto Graham RØS repræsentant i Foreningsråd: Otto Graham Kapsejladsudvalg: Per Bøje Christiansen, Otto Graham Undervisning og godkendelse af følgebådsførere: Per Bøje Christiansen Undervisning og godkendelse af følgebådsførere: Per Bøje Christiansen, Claus Thomsen, Mogens Eiler, Vagn Olsen, Eigil Rosager Poulsen, Stine Brandt Bendixen, Jan Meldgaard, Peter Fibiger-Lundberg, Ole Brix Andersen. Havnefoged: Lars Kenneth Holm, Toldbodvej 86, 4581 Tlf.: Tlf.: Annoncechef: Per Bøje Christiansen, Møllebakken 78, 4581 Tlf.: Webmaster: Tryk: Trykkergården i Nykøbing : Toldbodvej 85, 4581 giro

3 Generalforsamling 19. oktober 2013 Bestyrelsen for indkalder herved til ordinær generalforsamling lørdag den 19. oktober 2010 kl. 15 i klubhuset efter standernedhalingen med dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastlæggelse af kontingent og indskud samt godkendelse af budget 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, seniorsuppleanter, revisorer og revisorsuppleant. 7. Eventuelt. Ad 4: I henhold til vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest den 1. september. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes bestemmelser om kontingent og depositum. Ændringerne er nærmere beskrevet i en artikel i dette nummer af. Ad 5:Bestyrelsen foreslår, at kontingenterne fastholdes, d.v.s. kontingentet for seniorer kr. 700, for juniorer kr. 700, for passive kr. 250 og depositum kr Hvis vedtægtsændringen under pkt. 4 vedtages, ændres depositum til indmeldelsesgebyr. Ad 6: Ole Carsten Pedersen, Jesper Dela og Per Bøje Christiansen afgår efter udløbet af deres valgperiode. Ole Carsten Pedersen og Jesper Dela er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem til genvalgt. Per Bøje Christiansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Eigil Rosager Poulsen indvælges i bestyrelsen; han har sagt ja til at opstille. Juniormedlemmerne Emilie Skriver og Erik Lenstrup afgår efter udløbet af deres valgperiode. De er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem genvalgt. Seniorsuppleant Claus Thomsen afgår efter udløbet af hans valgperiode. Han er villig til genvalg, og bestyrelsen indstiller ham genvalgt. Revisorerne Stine Brandt Bendixen og Niels Elmo Jensen afgår efter udløbet af deres valgperiode. De er villige til genvalg, og bestyrelsen indstiller dem genvalgt. Revisorsuppleant Jan Melgaard afgår efter udløbet af hans valgperiode. Han er villig til genvalg, og bestyrelsen indstiller ham genvalgt. Ole Brix Andersen Formand 3

4 90x138_RC_ann_generelt 18/09/08 14:46 Side 1 Vi støtter Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket. Konference Hotel Selskaber Centret rummer alle muligheder indenfor konference, hotel og selskaber, hver for sig, eller kombineret. Dit arrangement vi være omgivet af noget af Danmarks skønneste natur. Her er hav og klitter, søer og skove, hedestrækninger og den idylliske havn. Ta en snak med vores bookingdame Caja Hilstrøm om de mange muligheder. R ØRVIG C ENTRET K ONFERENCER FERIEHUSE & KURSER Nørrevangsvej Tel

5 Ændring af vedtægternes bestemmelser om kontingent og depositum. Det har vist sig, at de regler, der blev indført i 2011 om depositum giver en uhensigtsmæssig forøgelse af arbejdet med at håndtere det regnskabsmæssigt. Desuden indebærer reglerne, at der oparbejdes en stadigt større og uhensigtsmæssig passiv post i regnskabet. Samtidig ønsker bestyrelsen at fastholde presset på medlemmer, der påfører klubben ekstra arbejde ved ikke at betale til tiden. Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at opkrævningsprocedure m.v. skal være indeholdt i vedtægterne; de bør rettelig henvises til reglementet, som bestyrelsen kan justere i takt med teknologiske muligheder og udviklingen i øvrigt. Størrelsen af kontingent og indmeldelsesgebyr bør naturligvis fortsat være en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændringer: I 5 udgår stk. 2: Ansøgeren skal straks betale et depositum samt fuldt kontingent for det kalenderår, hvor medlemskabet starter. Hvis ansøgningen ikke imødekommes, betales depositum og kontingent tilbage. Kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort. I 6 nr. 1) tydeliggøres, at medlemmer overgår til senior i det kalenderår, hvor medlemmet fylder 18 år. Samtidig slettes den tilsvarende bestemmelse i 7 stk. 1, 2. punktum. 6 nr. 1) lyder herefter som følger: 1) Seniorer: Aktive, der fylder 18 år i det pågældende kalenderår. I overskriften til 7 tilføjes REGNSKABSÅR, således at overskriften herefter lyder som følger: REGNSKABSÅR, KONTINGENT OG INDMELDELSESGEBYR I konsekvens af, at depositum forslås afskaffet og erstattet af et indmeldelsesgebyr, slettes omtalen af depositum i 7 stk. 1, der herefter vil lyde således: Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august i det følgende år. Kontingent og indmeldelsesgebyr for de forskellige grupper fastsættes for hvert regnskabsår af den ordinære generalforsamling. Kontingent betales for et kalenderår, d.v.s. fra 1. januar til 31. december. 7 stk. 2 foreslås herefter affattet som følger: Bestyrelsen fastlægger i reglementet, jfr. vedtægternes 18, hvorledes indmeldelse og medlemskab betales samt konsekvenserne af for sen betaling, herunder evt. rykkergebyr og sletning af den pågældende som medlem. 7 stk. 3, 4 og 5, der lyder således: Stk. 3. Ved for sen betaling af kontingent kan der pålægges kontingentet et rykkergebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Stk. 4. Er kontingentet ikke betalt senest 30 dage efter udsendelse af rykker, slettes den pågældende som medlem af klubben uden yderligere varsel. Samtidig mistes retten til et eventuelt depositum betalt ved indmeldelsen i klubben. Indmeldelsesgebyr betalt under tidligere regler betales ikke tilbage. Stk. 5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritage medlemmer for kontingent. foreslås i konsekvens heraf slettet. Ole Brix Andersen Formand 5

6 Sponsorater Vi takker TuborgFondet og Lighthouse Aviation for de meget flotte bidrag til køb af endnu en ny følgebåd. Båden, som er en Rib og identiske med Hr. Møller. Den nye følgebåd blev døbt ved en festlig ceremoni i forbindelse med sæsonens første gril aften, hvor formandinden gav båden navnet RØSlingen. Nu er følgebådsflåden helt up to date, men klubben har fortsat mange ønsker som vi gerne vil føre ud i livet, derfor er sponsorater fortsat meget velkommen, store som små. Husk, at bidrag til foreninger er fradragsberettiget. Peter Fibiger sponsorudvalgsformand Båddåb RØSlingen Sponsor for Går du i salgstanker så er der flere gode grunde til at vælge home Nykøbing Sj. og Over boligsøgende hver måned på Sæt til salg nu! Intet salg intet salær Kontakt os for en salgsvurdering NYKØBING SJ RØRVIG Vesterbro Torv 2 Toldbodvej 23 Tlf.: Tlf.:

7 Dansk Sejlunion hædrer Lars Skriver, formand for AK-udvalget og formanden deltog i en reception den 4. september i Idrættens Hus i anledning af, at RØS var blevet optaget i Klub Det er Dansk Sejlunions betegnelse for de 92 klubber, der har haft den største fremgang af juniormedlemmer i 2011 og 2012, tilsammen omkring nye medlemmer. Generalsekretæren Mads Kolte holdt en inspirerende tale, hvorunder han fremhævede det store arbejde, som udføres i klubberne for at tiltrække og fastholde de unge sejlere. Derefter var der mulighed for at udveksle erfaringer med repræsentanter for de andre klubber. Som en synlig anerkendelse af klubbernes ungdomsarbejde honorerer Dansk Sejlunion og TORM Fonden de klubber, som i perioden har haft den største tilgang af unge sejlere op til 25 år. For hvert ekstra netto-medlem får klubberne en gave i form af et sæt beklædning bestående af en svømmevest og en våddragt. Det betyder for RØS, at vi har fået 22 sæt. Våddragterne er i størrelsen junior-small og junior-large, 11 af hver. Vestene er størrelse junior, ie kg. Vi har besluttet, at sættene uddeles til de i 2011, 2012 og 2013 indmeldte juniorer, der stadig er medlem. Sættene uddeles efter indmeldelsesanciennitet startende med De, der ønsker at komme i betragtning bedes senest den 12. oktober sende en mail til Katrine Kirk på med angivelse af størrelse på våddragt. Sættene vil blive udleveret i forbindelse med standernedhalingen og generalforsamlingen 19. oktober Ole Brix Andersen Formand 7

8 Standernedhaling. Lørdag den 19. oktober kl er der standernedhaling. Jeg håber at se mange i den anledning og vejret bliver godt. Der vil blive uddelt diplombeviser til de sejlere, der ikke fik dem i løbet af sommeren. Derefter går vi ind i klubhuset til generalforsamling, kaffemik og halloweenfest. Ole Brix Andersen Formand Vi støtter 8

9 Gå ikke glip af året store Halloweenfest Så er det tid til standernedhaling og årets store Halloweenfest. Lørdag den 19. oktober kl i klubhuset til uhygge, spøg og skæmt, masser af god mad, bar, lotteri og lege for både børn og de evigt unge. Prisen for dette fantastiske arrangement voksne kr børn (4 og 11år) kr. 50. Tilmelding på liste i klubhuset eller på (Anne K) eller Vi glæder os til at se rigtigt mange. Anne K. og Anne B. 9

10 Kassererens hjertesuk! Inden vi får set os om, nærmer årsskiftet sig. Så det er nok en god ide at minde om, at hvis man mod forventning kan forudse, at man ikke ønsker at være medlem af klubben i 2014, så er det vigtigt at sende os en udmeldelse inden udgangen af dette år. Send til og husk at udmeldelsen først er gyldig, når der er kvitteret med et svar. hilsen Ole C.P. kasserer Vi støtter 10

11 Onsdagsgrill atter stor succes Tak for i sommer og de fantastiske grill aftener. Det var dejligt at se, at så mange kom med tilbehør til buffeten og at vi i år ikke manglede hænder i køkkenet. Grill aftenerne har været så hyggelige og givet et pænt overskud til klubkassen. Ligeledes kom der penge i kassen ved auktionerne over de gode effekter som Hanne Graham så flittigt har indsamlet og Claus Thomsen på morsomste vis udbød. På gensyn næste år, vi glæder os. Anne K. og Anne B OK benzin og olie Har du husket at få et OK benzinkort? Har du allerede et kort? så kontakt OK på tlf og bed dem tilslutte kortet:. Du kan også gøre det via hvor der ogsåkan bestilles kort naturligvis. Iflg. vor aftale tilfører det klubben 6 øre pr. liter vore medlemmer eller deres familie indkøber!!! 11

12 Vi støtter Vi samler på glade kunder Smedestræde 9, 4581, telf.: Vi støtter Auto Aps Yanmar & Lambardini Marine Toldbodvej Tlf Vi støtter Alt godt til grillen H. V. Jørgensens Slagterforretning ApS Bent Jørgensen Østergade Telefon Vi støtter Brændeovne Pejseindsatser Isolerede skorstene Skorstensforing: Opstøbning med isodor eller rustfri stål Renovering af skorstene Nu træpilleovne & træpiller Jimmie Larsen vej Nykøbing Sj

13 Sponsorer VI SIGER STOR TAK TIL FØLGENDE GEVINST- SPONSORER I 2013 I FORBINDELSE MED LOTTERIER VED SOMMERENS GRILLAFTENER OG HALLOWEEN FESTEN. Nykøbing Sj. Acapella Dress Taskepigen Klarup Sport Expert Bota gardiner Bog og ide Danske Bank Matas Sans Hårdesign Burgaard Helsebutikken Roline Sparekassen Sjælland Din Optiker Smith & Smith Marcus Bechs Herre Magasin Sillehoved Profil Optik Nordea Damborg Shopping Silkestien Salka-Valka Eurospar Slagteren Mini Golf Isenkram Peter Justesen Hansen & Nielsen Shop N Go Bøf- & Grillhuset Perlen Odsherred El-Service Damkærgård Hannemanns Café Kro Schnabels Kjoler Eurospar Fam. Graham Torsten R- Bådnyt *Peter Justesen, som bor i Schweiz, hvor han har atelier men har sommerhus i, skænkede et maleri til vor auktion. Auktionarius havde bestemt, at hvis ikke buddene kom op på min kr. 500, ville billedet tilfalde klubhuset. Her vil det fremover kunne nydes. Tak til Peter Justesen for gaven. STØT VORE SPONSORER DE STØTTER OS! Via annoncer i og Hanne Grahams indsats med at indsamle gevinster fra ovennævnte til lotteri og auktion, modtager klubben et meget væsentligt tilskud til vore aktiviteter. Tænk på det, når I handler! Peter Fibiger, sponsor- udvalget 13

14 Stjernesejladser Iflg. aktivitetsplanen skulle der afvikles Stjernesejladser på 7 søndage, med 2 sejladser pr. dag, hvilket ville give i alt 14 sejladser med deraf følgende fratræksmulighed i placeringen, nemlig for hver 4.sejlads man har deltaget i. For den flittige deltager var der altså rigtig store muligheder for præmie! Det var der mærkeligt nok kun få, der benyttede sig af. Som sidste år, var den store udfordring at skaffe de 2 følgebådsførere pr. gang der er nødvendige for at afvikle sejladserne på betryggende vis. Det lykkedes heldigvis, således at vi fik gennemført 9 af sejladserne. Resten blev aflyst på grund af vejret eller på grund af manglende tilmelding. Det bør kunne gøres bedre i Stjernesejladserne er en rigtig god måde at lære at sejle desuden skader det jo ikke med lidt konkurance. Tillykke med resultatet. Formanden måtte for en gangs skyld overlade 1. pladsen til en af de yngre deltagere Morten Andersen, der ligesom Ole har været flittig deltager, og fået glæde af bonussystemet. Tak til alle følgebådsførere og dommere for jeres hjælp med afviklingen.uden jer kunne det ikke lade sig gøre! Resultatliste Sjernesejlads deltaget i LASER STANDARD 7 Point antal sejladser Nr. 1 Morten Andersen 29,1 9 pokal Nr. 2 Ole Brix Andersen 31 9 Nr. 3 Malene Botved 73,4 6 Nr. 4 Stine Bendixen Nr. 4 Torsten Rasmussen Nr. 5 Alexander Botved 138,7 2 Nr. 6 Sven Bilén Nr. 7 Jørgen Welling Nr. 8 Jacqueline Bidstrup Nr. 9 Jeppe Lenstrup 154,7 2 OBS. Tre både har deltaget i mere end ½ af sejladserne hvilket udløser 1 præmie. WINDSURFERE (kun 7 sejladser) Point deltaget i antal sejladser Nr. 1 Tim Aagesen 0 7 pokal Nr. 2 Brian Guhle 30,4 5 Nr. 3 Thor Bendixen 65,2 3 Nr. 4 Torsten Buemann 66,8 3 Nr. 5 Jes Svarre 77,2 3 Nr. 6 Nicolai Christensen 87,9 1 OBS. Kun 1 båd har deltaget i mere end ½ af sejladserne hvilket udløser 1 præmie, som Tim Aagesen har skænket til klubben. Otto Graham Årets vindere af stjernesejladser og klubmesterskab 14

15 Som sædvanlig var bureauet på benene fra kl og klar til registrering og modtagelse af penge for deltagelse. Fredag aften var kapsejladskomiteen i gang med at lave løbslister. Det skulle helst klares inden A-Band startede rockmusikken. Som bemærket i sidste år, kniber det tilsyneladende for deltagerne at skrive sit eget navn og telefonnr. TYDELIGT! Sejl nr. eller andet mærke i sejlet bliver rigtig mange gange til privat. Vi gættede på at man ville benytte egen båd! Men vi har utroligt svært ved ude på vandet at genkende alle de private!!!! Gør os nu den tjeneste at skrive jeres sejlnr. eller andet mærke I har i sejlet, så bliver det altså meget nemmere for alle. Vejret var rigtigt fint vind 3-5 m/sek. fra vest/sydvest og solskin. Det holdt stort set hele dagen, dog holdt vi vejret omkring frokostpausen da en tordenbyge i det fjerne drillede vinden. Da frokosten på vandet var overstået var alt stort set som før, og vi slap for at omlægge banen tak for det! Vi havde fået lagt en bane hvor omsejlingstiden var ca. 1 time, hvilket var perfekt. Det lykkedes derfor, at gennemføre de planlagte 4 sejladser, hvilket medførte at dårligste placering kunne fratrækkes. I forhold til 2012 var statutterne ændret således at der var løb for Opti er opdelt efter sejlerens diplomstatus. Tera Sport, Laser Standard (7,0) og Windsurfere. OPTI Beklageligvis var der kun 4 optier til start. 2 sæl, 1 søløve, 1 delfin. Nr. 1 Gustav Tue Christensen (delfin) 0 A-pokal Nr. 2 Clara Bidstrup (søløve) 6 B-pokal Nr. 3 Ludvig Bidstrup (sæl) 11,7 C-pokal Nr. 4 Niclas Vibe Dinesen (sæl) 23,7 Vi valgte altså at lade vandrepokalerne for A, B & C sejlere komme i omløb I stedet for at parkere dem I præmieskabet. TERA SPORT Nr. 1 Alexander Botved 0 pokal Nr. 2 Therese Boje 6 Nr. 3 Alina Bidstrup 17,1 Klubmesterskabet Lørdag den 10. august 2013 Resultaterne blev som følger: Point LASER STANDARD Point Nr. 1 Torsten Rasmussen 0 pokal Nr. 2 Ole Brix Andersen 8,7 Præmie Nr. 3 Jens Rotbøll 11,7 Præmie Nr. 4 Kasper Fibiger-Lundberg 26 Præmie Nr. 5 Morten Andersen 28 Nr. 6 Sven Bilén 29,7 Nr. 7 Malene Botved 38,7 Nr. 7 Sander Melgaard 38,7 Nr. 8 Luna Melgaard 47 Nr. 9 Jacqueline Bidstrup 50 WINDSURFERE Desværre var der kun to tilmeldte, hvorfor der ikke blev nogen sejlads i klassen. Tillykke til alle deltagerne og specielt præmietagerne. Vi håber på flere deltagere i LAGKAGER Traditionen tro var der et flot udvalg af lagkager som alle tilstedeværende kunne sætte tænderne i efter præmieuddelingen. Landkrabberne havde som sædvanligt gjort det hele klart tak skal i have. Der blev i år uddelt to præmier til lagkagebagerne en for bedste udseende og en for bedste smag det var et meget svært valg, for de udpegede dommere. Tillykke til bagermestrene! En stor TAK til alle der medvirkede til afviklingen af klubmesterskaberne. En særlig tak til Arne Nålen Hansen, for at du stillede din båd til rådighed for dommerne endnu engang. Vi ses forhåbentlig alle i 2014 til en ny omgang. Otto Graham 15

16 NOSTALGI-HJØRNET Hvad og hvor er dette? send svaret til senest d.14. oktober 2013 Svaret på sidst nummers opgave: hængelåsen på køleskabet i det gamle klubhus. Vinder: Bjarke Kenting Præmie vil blive overrakt ved standernedhalingen d. 19. oktober kl Vi støtter Husk 19. okt. kl Standernedhaling og General forsamling Træfældning Flisning af grenaffald Brændeflækning Stubfræsning Topkapning Grenknusning Havearbejde Græsslåning Fliselægning Grøftegravning Nedrivning af sommerhuse Rep. og vedligeholdelse af grusveje Totalforsikret V/ Søren Christensen Mobil

17 Sponsor for Landkrabber og Tørfisk. Sommerhus i 3. række fra Skansehagebugten udlejes Hyggeligt, funktionelt og nyindrettet sommerhus med 6 sovepladsen fordelt på 4 værelser. Se eller ring Sanne Melgaard tlf Tak til alle, der gør RØS til en helt særlig klub! Sommeren 2013 var forrygende i RØS. Vejrguderne tilsmilede os og vi fik en fantastisk sejlsæson. Vi fik stor medlemstilgang og de mange nye sejlere og deres forældre blev taget godt imod. Vi har hørt fra flere af de nye familier, at de er imponerede over den måde klubben fungerer på og den varme modtagelse de nye sejlere har fået. Dette kan vi takke hinanden for. Mange forskellige ting har bidraget til den positive udvikling af klubben, bedre struktur på sejlundervisningen, bedre styr på sejlerne med aktivitetstavlen, flere der tager ansvar for aktiviteter på land og på vandet og en øget opmærksomhed på, hvordan vi tager imod og involverer nye medlemmer og deres familier. Tak til alle, det gør en forskel! Katrine Kirk 17

18 Resultatet: Tim Aagesen løb med førstepladsen både sin egen klasse og i det samlede mesterskab. Danmarksmester 2013 Tim Aagesen Et godt kort til ferien - 0 kroner i årligt kortgebyr med Danske 24/7 Vi støtter Dm i Kona, vært RØRVIG BÅDEBYGGERI Med Danske 24/7 kan du få American Express Card uden årligt kortgebyr. Kortet giver dig både forsikringsdækninger og mulighed for kredit. Vi skal dog vurdere din økonomi, før vi kan tilbyde dig kortet. Læs mere på danskebank.dk og se, hvor meget du kan få for 0 kroner, hvis du klarer de fleste bankforretninger selv. Og bestil kontoen online. BJØRN SVENLIN RØRVIG HAVN TLF.:

19 Kona One var vært for de åbne danske mesterskaber. Den sidste weekend i august skinnede solen, som var det højsommer, der var vind, hvor havet viste tænder og ca. 35 windsurfere var samlet i til de åbne danske mesterskaber i Kona One klassen. Kona One er en særlig windsurfer klasse, der trækker på klassiske traditioner inden for sporten. I Kona One sejler alle med samme udstyr, men delt op i sejlstørrelser efter vægtklasse. Det giver mulighed for at alle sejler mod alle, og udstyret favoriserer selve sejl-elementet, fordi brætterne har sværd og sejladsen på den måde minder om jollesejlads, så der kan sejles på en klassisk trekantsbane. RØS råder over 2 Kona One windsurfer sæt. Det er andet år afholder stævnet og igen i år var der både danske og udenlandske sejlere. Et par svenskere havde valgt at gå i land i Danmark, en canadier kom forbi, og en hollandsk delegation, der også deltog sidste år, kunne næsten ikke holde de flamske gloser tilbage i begejstring over alt det danske: klubhuset, solen, havet, maden og øllen. Der blev sejlet i alt 7 sejladser og selv de mest erfarne var godt møre bagefter og erfarne er de. En del af snakken handlede om de sejladser nogle af deltagerne sejlede mod hinanden i 80 erne til både nationale mesterskaber og VM, men selvom der blandt deltagerne var en overvægt af modne mænd, fejlede ambitionerne, konkurrencegenet og kampånden ikke noget. Der blev kæmpet på havet og kalkuleret i pauserne, for at finde ud af, hvem der havde de bedste chancer for at hive præmier hjem. Der var, udover dem med vigende hårgrænser, heldigvis også nogle juniorer, som knoklede på og gjorde det rigtig godt. En hård kerne af RØS medlemmer tog sig af de afgørende og vigtige roller som stævneledere, følge- og dommerbådsførere, håndtering af tilmeldinger, resultater osv. Uden deres ihærdige indsats en helt weekend ville arrangementet ikke kunne lade sig gøre. Stor tak til dem! Nikolaj Christensen surf-afdelingen 19

20 Referat af ekstraordinær generalforsamling. Lørdag d.27. juli 2013 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. Anledningen var, at Odsherred kommune var blevet opmærksom på, at vore vedtægter ikke passede helt med fritidsloven, fordi de indeholdt en bestemmelse om, at bestyrelsen bestemmer, hvem der kan optages. Det må man ikke. Alle skal optages, hvis de tilslutter sig en forenings formål. For at understrege alvoren holdt kommunen et tilskud på ca kr. tilbage. At det sådan set var gået meget godt og uden problemer i 48 år, talte ikke i den sammenhæng. Men loven skal jo holdes, jfr. fortalen til Jyske Lov af 1241, hvor det fremhæves, at: Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden. Læg mærke til eftersætningen, som slår fast, at den gode fornuft sådan set skulle være tilstrækkelig men at man ikke altid kan forlade sig på den. Med tilslutning fra alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer en lille udsøgt skare vedtog man bestyrelsens forslag, som lyder: Bestyrelsen foreslår på denne baggrund, at vedtægternes 5 stk. 1, 1. og 2. punktum, der lyder således: Indmeldelse sker ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør, om optagelse kan finde sted. slettes og erstattes af Som medlem optages alle, som tilslutter sig klubbens formål. Ole Brix Andersen Vi støtter Vi støtter Udskift dit dæksel på septitanken, ring til Einar RØRVIG , VVS / Kloak 20

21 Afrigning Lørdag d. 12. oktober 2013 kl Dette gælder alle sejlere. Alt klubbens udstyr og grej skal pakkes sammen. Vi håber, at se mange flere brugere af klubbens udstyr til afrigning, end der var til klargøring i forsommeren. Der dukkede kun 2 sejlere op!! Hvis vejret er til det, vasker og polerer vi bådene. Vi slutter arbejdet af med at grille pølser. Alt privat udstyr skal være fjernet fra klubben senest lørdag d. 12/10 kl Der er også rigtig meget glemt tøj i klubben, så kig forbi. Alt uafhentet tøj bliver givet til velgørenhed i uge 43. Peter Fibiger Materialeudvalgsformand Nyt fra RFR Foreningsråd Den årlige Generalforsamling og efterfølgeende rådsmøde blev afviklet den 1. pril d.å. I den forbindelse blev der foretaget valg til Forretningsudvalget som fremover vil have repræsentanter fra By & Land, Handels- & Håndværkerforening, Landliggerforening, Bådelaug og RØS. Efterfølgende blev Otto Graham valgt til formand for Forretningsudvalget. RFR har fået et nyt medlem: Bådejerforening. Bevaringsforeningen og Naturfredningsforeningen har fusioneret og optræder fremover under det nye navn: By & Land. Foreningsrådet har således fortsat 14 medlemsforeninger. Formanden kunne rapportere om årets aktiviteter der har omhandlet: Kystnære Havvindmøller i Nyrup Bugt, Højsandsprojektet, Lokaldemokratimødet i den 23.maj 2013, Udviklingsplan for havnen, Udvikling Nordvestsjælland (penge til havnen), Lokalplan for sommerhus-områder og Plakat 2010, hvor alle trykte eksemplarer er solgt. Naturgenopretningsprojektet på Højsandet skrider planmæssigt frem idet Naturstyrelsen, Kommunen og de involverede private grundejere har sagt OK til projektet. Otto Gramham formand for RFR 21

22 Nyt fra havnens Brugerråd & Udviklingsplanen Arbejdet i Brugerrådet forløber planmæssigt. Næstformand Bjørn Svenlin og formand Otto Graham er medlemmer af kommunens Havneråd sammen med 2 repræsentanter fra hver af havnene i Nykøbing og Odden. Herudover er der 3 politikere som kommer fra kommunens Miljø- & Klimaudvalg. Desuden havnefoged Lars Holm og centerchefen for Vej- & Park Kirsten Gyalokay. Havnerådet holder 4 møder pr.år. Udover renoveringsplaner for 2013 og budget for havnene rapporteres om stort og småt og aktiviteter som bl.a.nævnt i forrige nr. Udviklingsplanen For Havn har naturligvis været på dagsordenen flere gange. Det forsinkede fællesmøde for interessenterne blev først afholdt den 13. februar d.å. i øvrigt i RØS klubhus. Fremmødet var stort og arkitektfirmaet gennemgik planen og den tilhørende hvidbog. RØS og to andre foreninger havde i samarbejde fremsendt skriftlige kommentarer til planen forud for mødet. Der var naturligvis mange spørgsmål/kommentarer fra de fremmødte, som i øvrigt blev opfordret til at fremsende skriftlige kommentarer til kommunens Planafdeling. Det var de fremmødtes helt klare opfattelse, at der ville blive fremsendt referat fra mødet! Det har vi rykket for bl.a. via Havnerådet. Det var derfor en stor overraskelse at godkendelse af planen var på Miljø- & Klimaudvalgets dagsorden i august. Det har vi protesteret over! Forklaringen/undskyldningen er at der ikke tages referater fra offentlige møder, hvilket vi hævder ikke er korrekt. RØS har bedt om aktindsigt, for at få tilgang til de indsendte kommentarer. Planchefen har i stedet inviteret os til et opklarende møde, og tilbudt at stille en computer til rådighed hvor vi selv kan læse korrespondancen. Vi prøver at få fastsat en dato. For at man kan tage hul på at udføre nogen af de planlagte forslag kræver det en endelig godkendelse af Byrådet, og at der afsættes penge på kommunens budget for Otto Graham 22

23 Rockaften med A-BANd Stor rock og danseaften for de evigt unge medlemmer af RØS 75 glade medlemmer benyttede chancen for at komme på dansegulve, til det meget veloplagte band, der spillede for fuld styrke frem til midnat. Det allerbedste er, at A-band synes, at RØS medlemmerne er noget af det bedste publikum de kender cirka 5 minutter efter, der blev spillet op, var dansegulvet fyldt og der var ikke mange ledige pladser på resten af aftenen. Morten, Emilie og deres flittige hjælpere fik mixed en mængde spændende cocktails og serverede grillpølser i pausen. Vi vil gerne gøre dette til en årlig tradition, derfor prøver vi allerede nu at fastsætte en dato i sommeren 2014, hvor vi gentager succesen. Claus Thomsen To glade følgebådsførere Deadline for næste agterspejl! 12. marts 2014 Redaktøren glæder sig til at modtage indlæg fra alle hjørner af klubben Redaktør: Anne Bornø Frederiksberg Alle 38, Fr.berg C. Kirkestien 23, Mobil

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Nr. 2 - Juni 2011-39. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen, Charlottenlundvej 29, 2900 Hellerup

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli

Furesø Nyt. Lærke døber Lærken. læs mere side 22. Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2011 56. årgang Lærke døber Lærken læs mere side 22 Ekstraordinær generalforsamling d. 20. juli Indhold Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts

Furesø Nyt. Ynglinge VM. Beretning fra. i Sidney, Australien. - se side 20. Generalforsamling d. 20. marts Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 1 Marts 2012 57. årgang Beretning fra Ynglinge VM i Sidney, Australien. - se side 20 Generalforsamling d. 20. marts Indhold Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere