MÅRSLET-bladet MARTS Marts 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅRSLET-bladet MARTS 2014 1. Marts 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet."

Transkript

1 MÅRSLET-bladet MARTS Marts 2014 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

2 2 MÅRSLET-bladet MARTS Mårslet-bladet

3 MÅRSLET-bladet MARTS MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad for Mårslet Sogn Skolesiderne TMG-Nyt REDAKTION Redaktør John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Indlæg til bladet indleveres til Hanne Salling Jensen Kratleddet 5, 8320 Mårslet Tlf Annoncer Hanne Salling Jensen Kratleddet Mårslet Tlf Forsidefotos (Høj vandstand) Steen Bille Kilde: Mårslet web Jesper Andersen Ansvar for indlæg, artikler mv. er alene forfatteren og eller indsenderen. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indleveret og offentliggjort stof. Deadline er den 10. i måneden for stof til efterfølgende nummer. Udkommer hver måned i et oplag på 2350 stk. - dog ikke i januar og august. Distribution: Privat Udebliver bladet, så kontakt: Hanne Salling Jensen Tlf Tryk: EJ Offset Højvænget Beder Tlf Mårslets herligheder - bevares og udvikles som f.eks. Giber Å? Der er ingen grund til at fortvivle over de småting, der generer øjet, når man objektivt og opmærksomt gennemgår Mårslet og nærmeste omegn. Ret beset har vi en lang række herlighedsværdier, som andre kan misunde os. Der er ikke umiddelbart meget at lave om på men med de helt objektive briller på så er der en del at gøre. I miljøudvalget har vi vurderet et par af de vigtige punkter på den liste, som er sammensat ud fra kriterier om forbedring af herlighedsværdien på den ene side og rettidig omhu overfor virkningen af det forandrede vejrlig og den tiltagende trafik på den anden. På listen over tiltrængte forandringer har vi en del omkring midtbyen, som mange gange er omtalte og nok er under overvejelse. Her taler vi om indsigten til Kirken og opretning af det unikke byrum i den gamle landsbymidte. Det punkt, der er virkeligt vigtigt, er åen og dens løb gennem byen eller kan man sige - sommetider dens manglende evne til at komme igennem byen uden at oversvømme de omliggende matrikler og det der er på dem. Her løber vi ind i et kompliceret problem. På den ene side mangler åen vand om sommeren og somme tider også om vinteren - set fra fiske-yngelens synspunkt. På den anden side kommer der for meget vand i åen, når det regner helt vildt, som det jo mere og mere gør. Udover de gammelkendte mængder skal åen også viderebringe alt overfladevandet fra de mange nye bebyggelser, der sender vand fra tage og terrasser ned i åen. Et beskedent tilskud på op imod det tredobbelte af den slags. Åens herlighedsværdi er stærkt afvekslende. Som noget nyt og særdeles opmuntrende er det faktum at de ædlere ferskvandsfisk nu vil betro den deres æg. Følger man Giberen fra vest ved Testrup og til Vilhelmsborg veksler billedet fra afrettet kanallook, tålt frihed og forfalden lorterende til frie snoninger gennem uplejet, utilgængeligt krat. Så kravene til en gentænkning af åens løb er dels, at den skal kunne befordre mere vand ved spidsbelastning for at undgå fremtidige oversvømmelser, hvor også huse vil drukne og dels at løbet gives frit i renoverede bredder, der bedre fremhæver den naturlige samklang mellem det smukke vandløb og den gamle landsbymidte. Giber Å er samlet set et godt vandløb og dens særlige egenskaber danner ligefrem skole for andre vandløb i kommunen, der bruger den som reference, når noget trænger til forandring og vurdering. Også derfor bør vi ikke sætte os hen at revne af stolthed, men sørge for at stille de rimelige krav til vores kære vandvej. At den får de rammer den fortjener og byen fortjener af rimelig sikkerhed mod oversvømmelser af den kedelige slags. Sven Voxtorp Miljøudvalget under Mårslet Fællesråd Mårslet Fællesråd/Forretningsudvalget Formand: John Engelbrechtsen Ovesdal Mårslet Tlf Næstformand: Jens Thomsen Tranbjerggårdsvej Mårslet Tlf Kasserer: Lars P. Nielsen Nymarks Alle Mårslet Tlf Sekretær: Per Henrik Hansen Gl. Bedervej Mårslet Tlf FU-medlem: Poul H. Poulsen Hørretløkken Mårslet Tlf FU-medlem: Margrethe Bogner Hørret Byvej Mårslet Tlf FU-medlem: Lars Munk Tingskovvej Mårslet Tlf suppleant : Anette Poulsen Nymarksalle Mårslet Tlf suppleant : Sven Voxtorp Engleddet Mårslet Tlf

4 4 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 Stort og småt fra Fællesrådet Politikerne må ikke glemme BBvejen Fællesrådets forretningsudvalg (FU) arbejder på at samle alle fem fællesråd i Aarhus Syd til endnu et fælles foretræde for byrådets tekniske udvalg for at minde dem om at det er på tide planlægningen af Bering- Bedervejen bliver gennemført og at vi ikke finder det acceptabelt med flere udskydelser. Vores initiativ kommer efter kommunen for nylig udskød offentliggørelsen af den såkaldte VVM-redegørelse fra slutningen af 2013 til primo/medio 2014 se forrige nummer af Mårslet- Bladet. Udskydelsen af VVM-redegørelsen og dermed beslutningen om hvor vejen præcis skal ligge er stik imod ønskerne fra alle fællesråd i Aarhus Syd. I Solbjerg kritiserer formanden for det lokale fællesråd udskydelsen i det nye nummer af Solbjerg Nu, som svarer til Mårslet-Bladet. Gyseren fortsætter med næste afsnit, hvor usikkerheden bliver holdt ved lige til ugunst for borgerne i de berørte områder, medens ulemperne i trafikken vil være i fortsat god vækst, hvilket er ganske urimeligt, mener skriver Finn Krogslund, formand for Solbjerg Fællesråd, i bladets leder. Kritik af kommunal strategi for kontakten til borgerne FU har i et høringssvar kritiseret et kommunalt udkast til såkaldt kanalstrategi. Det vil sige en strategi for hvordan kommunen skal kommunikere med borgerne i forskellige situationer. FU har to kritikpunkter: 1. Udkastet er svært at forstå for borgerne. 2. Der er risiko for at den foreslåede strategi vil forringe servicen for de borgere som ikke er vant til at digital kommunikation. MÅRSLET FÆLLESRÅD Repræsentantskabsmøde Når disse linjer læses, er Mårslet Fællesråds årlige repræsentantskabsmøde blevet afholdt. Det skete 25. februar, og altså efter deadline for nærværende blad. Et referat vil snarest komme på og vil også blive trykt her i bladet. På kan man også læse FU s skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet. PerH.

5 MÅRSLET-bladet MARTS Generalforsamling i Mårslet og Omegns Brugsforening Tirsdag d. 8. april kl i Bankbygningen ved SuperBrugsen Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsregnskab. 4. Bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets overskud. 5. Forslag fra bestyrelsen herunder bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant. 8. Eventuelt. Efter generalforsamlingen vil der være underholdning og vi serverer mad fra Slagtermester Peter&Co. Afhentning af billetter ved kassen i SuperBrugsen. Med venlig hilsen Bestyrelsen, Mårslet og Omegns Brugsforening

6 6 Århundredets Festival er en historisk vidensfestival i og omkring Aarhus. Festivalen præsenteres af en lang række kultur- og uddannelsesinstitutioner. I et miks mellem viden, kunst og kultur sætter festivalen hvert andet år spot på en historisk periode for at skabe debat om det liv, vi lever, og det samfund, der omgiver os. I år er det 1800-talsfestival og i den forbindelse vil vi prøve i Egnsarkivet at finde emner fra denne periode at skrive om her i Mårslet Bladet. I denne anledning har Lokalhistorisk Forening også inviteret forstander Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole til at fortælle om højskolens spændende historie. Lige fra sin grundlæggelse i 1866 har Testrup Højskole spillet en toneangivende rolle i den danske højskoleverden. Se nærmere omtale af foredraget her MÅRSLET-bladet MARTS talsfestival på siden. Aserne i Testrup og jætterne i Viby For snart 150 år siden var egnen syd for Aarhus slagmark for en kulturkamp, som delte befolkningen i to lejre. I 1857 oprettede Lars Bjørnbak Viby Højere Bondeskole, og i 1866 byggede Jens Nørregaard Testrup Højskole. Kampen stod mellem to modsatrettede livsanskuelser, som hver i sær havde deres bastion på de to skoler. Kulturkampen brød ud i lys lue på en række stormøder, hvor Lars Bjørnbak og Jens Nørregaard bekrigede hinandens synspunkter for en tusindtallig tilhørerskare. Nørregaard var ivrig grundtvigianer og Bjørnbak var en lige så energisk kritiker af grundtvigianernes nationale sværmerier og bragesnak.. Og bølgerne gik højt. I sit foredrag vil Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole berette om baggrunden for den gamle strid mellem aserne i Testrup og jætterne i Viby.

7 MÅRSLET-bladet MARTS Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening og Egnsarkiv Generalforsamling Onsdag den 26.marts kl. 19,30 i sognehuset Obstrupvej 4 Hvis du vil vide mere om den fortid, der danner baggrund for den nutid - og ikke mindst den fremtid, du er en del af., så bliv medlem af Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening. Årligt kontingent: Personligt 50 kr. og husstandsmedlemskab 80 kr. Ring til Ingerlise Wendland, på tlf eller Egnsarkivet er åbent den 2. og 4. onsdag i hver måned fra kl til undt. juli og december. Indgang fra skolens lille parkeringsplads på Obstrupvej. Her vil medlemmer af Lokalhistorisk Forening være til stede for en snak, tegning af medlemskab, og evt. modtagelse af arkiv-materiale. Mail: Hjemmeside: Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens aktiviteter 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg 1. Valg af bestyrelse jf. paragraf 4 På valg er: Ingerlise Wendland Lisbet Thorendahl Jørgen Kraglund (ønsker ikke genvalg) 2. Valg af to bestyrelsessuppleantet På valg er Leif Andersen og Jens Noes (ønsker ikke genvalg) 3. Valg af to revisorer På valg er Hugo Kristensen og Tage Andersen 4. Valg af en revisorsuppleant På valg er Hans Vedholm 6. Fastsættelse af kontingent 7. Eventuelt Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 19. marts kl. 18,00 Efter generalforsamlingen er der foredrag af Jørgen Carlsen, Testrup Højskole. I pausen serveres kaffe/the med hjemmebag. I år skal vi have boller og lagkage da Lokalhistorisk Forening fylder 30 år. Næste gang Egnsarkivet holder åbent er onsdag d. 12. marts og onsdag d. 26. marts, begge dage fra kl til Vigtigt! Nyt om Mårslet-Bladet Annoncer indleveres til: Indlæg indleveres til: Husk deadline indlevering af stof og annoncer + annonceændringer senest den 10. hver måned

8 8 MÅRSLET-bladet MARTS 2014

9 Efter den nye regerings tiltrædelse er gækken slået løs klarer den det til næste valg uden flere udskiftninger. Det spørgsmål findes i den ene ende af alt det revyfolket skal tage sig af i dette nye å 100 år efter slaget ved Helgoland, hvor den danske flåde vandt stort over en overmægtig fjende. Hvem er den store fjende for os mårsletter i år mange vil sige kommunen, men er det nu også rigtigt kom selv og vær med til at skabe den 34. revy i Mårslet en revy der ikke skal lade sig nøje med at slå en enkelt kat af tønden. Revyen tager altså fat om nælden i det nye år og har opstartsmøde den 5. marts 2014 kl. 20 i Mårslet Borgerhus. Lige inden opstartmødet er der generalforsamling i den gode revyforening der jo hedder 105 gr. Blandet (Den mængde bolsjer hvert barn fik med billetten de første vilde år.) Nu er MÅRSLET-bladet MARTS Revyen inviterer nye folk - og holder generalforsamling i Borgerhuset navnet forbundet intuitivt med det vide spand af emner der behandles i revyen enten det nu er på den sjove måde eller den alvorlige. Og det er ikke bolsjer af den dagligdags slags det er festbolsjer! Så med denne lille notits vil vi gerne opfordre alle, der har lyst til at være med, til at stille op både til at melde sig ind i foreningen eller til selve revyen. Man behøver ikke at gå efter en hovedrolle ved første forsøg, der er også brug for folk backstage. Det giver også fornemmelse for faget og ikke mindst vigtigt en masse gode venner og et kammeratskab, man skal lede længe efter. Hvis I skulle være forhindret den 5. marts - men alligevel gerne vil deltage i revyen, så giv gerne formanden, Henning Hansen Tlf et praj derom inden opstartsmødet. Revyen er vært for lidt vin/øl / vand / kaffe samt ost og flutes mv. Selve Revyen afvikles som tidligere år i uge 40. Vel mødt, Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

10 10 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 UNG I MÅRSLET Ungdomsklubben Club M Club 7 up Klub Midgaard - Ungdomsskolen 7 klasses medlemmerne i Club7up får i år mulighed for at komme til Samsø eller København i Kristi Himmelfartsferien D maj Medlemmerne har mulighed for at stemme på enten at komme til Samsø eller København som afslutningtur på deres medlemskab i Club7up Hvis medlemmerne vælger Samsø Så skal vi sove i Shelters på Stensbjerggård, hvor der er plads til 6 personer i hver hytte. På Stensbjerggaard er der mange muligheder at fordrive tiden med fx human football, fodbold golf, klatrevæg, hoppepude, bueskydning, BMX-cykelbane, frisbeegolf, beachvolley, kæmpebrætspil, petanque. Herudover kan der planlægges en fodboldkamp imellem vores seje drenge og piger i Club7up mod de lokale drenge/piger i fodbold J det har prøvet før engang, og de er ikke nemme at slå. Hvis medlemmerne vælger København Så skal vi sove på Frederiksberg i en Fritidsklubben Louis P som er i 3 etager, om som rummer over 300 unge medlemmer, i klubben er der mulighed for at være sammen om stort set de samme aktiviteter som vi har i Club7up. I københavn er der et hav af muligheder, turen kunne godt bestå af andet end blot strøgture og Tivolibesøg. Derfor er der andre muligheder i at få en kulturel oplevelse, måske et besøg i DR Byen, i deres produktionsafdeling hvor X-Faktor bliver optaget eller Borgen, eller et besøg på Christiansborg eller Fristaden Christiania, der masser af muligheder. I Club7up har de medlemsindflydelse, det betyder at det er medlemmerne der skal afgøre hvor vi tager hen, og det skal være er en tur hvor alle kan mærke, at det er et sted hvor det giver mening at være når man er ung i Mårslet. Vi håber på, at vi bliver så mange så mulig til denne afsluttende tur for Jeres tid her i Klubben, og at I er med på, at gøre netop denne tur til en positiv, fantastisk, sjov og oplevelsesrig tur sammen med os. Michael Club7up. Klubmesterskab i Fifa 14 i Club7up Vi startede med at skrive os på en liste, vi var 10, der havde meldt os på, lodtrækningen var at man skulle trække et papir hvor der stod hvilken pulje man var kommet i og der efter skulle man trække hvilket hold man var. der var en pige med og hendes navn var Anna Kirstine Møller, hun blev nummer 10 men hun scorede 2 fantastiske mål, det ene mål blev scoret mod Rasmus Juul, som blev nummer 2. Adam Karsø spillede fantastisk i bronze-kampen som han vandt 2-0 over Rasmus Zacho. det var en meget tæt kamp som blev vundet på marginaler Rasmus Juul siger at det var en hård turnering især i finalen mod Christian Knudsen som endte 3-2 til Christian Knudsen hvor Christian scorede i overtiden men Christian blev reddet at sin keeper Buffon som hev en masse gode redninger frem. Det gjorde at Christian blev holdt inde i kampen der stod 1-1 ved pausen så det var en rigtig spændende kamp. Medarbejder Rasmus havde lavet en guld støvle til topscoren som Rasmus Juul vandt overlegen. Guldstøvlen var blevet lavet af Rasmus gamle fodbold støvle som var fuldt med slik. Første præmien var et par biograf billetter med popcorn Anden præmien var noget slik Tredje præmien var en pak lakrids pipper. Alt i alt en rigtig god turnering at afvikle i Club7up. Andreas Burgdorf Giv en til Mårslet-bladet Hunden kan indbetales på reg konto nr

11 MÅRSLET-bladet MARTS UNG I MÅRSLET Ungdomsklubben Club M Club 7 up Klub Midgaard - Ungdomsskolen BLÅ MANDAGS FEST I BEDER FRITIDSKLUB TIL FORÆLDRE TIL DE KOM- MENDE KONFIRMANDER FRA MÅRSLET SKOLE. Vanen tro bliver der afholdt en Blå Mandags fest i Beder Fritidsklub. Festen er for Beder, Malling, Solbjerg, Lyseng og Mårslets konfirmander og finder sted den 19. Maj Det har i efterhånden flere år været kutyme for konfirmanderne fra disse byer at deltage i festen, hvad enten man har Blå Mandag den ene eller anden mandag. Sidste år var der således over 200 konfirmander med. Med andre ord plejer festen altså at være en ubetinget succes. Traditionen tro er der booket livemusik, i år med kommer musiker Shaka Loveless og standup-komikeren Torben Chris, de kommende konfirmander kender dem både fra radio og TV! Sidste år var det eksempelvis komikeren Simon Talbot og musikeren Wafande der stod for underholdning og musik. Invitationen er i skivende stund på vej ud til jer konfirmander, dette er blot en reminder om, at festen naturligvis bliver afholdt igen i år. Der er også sat plakater op i klasseværelser og i Club7up klubben. Derudover kommer der også en videotrailer med klip fra sidste års fest. Fra Club7up`s side ønsker og håber, at I vil støtte op om festen, så i konfirmanderne kan få en fest, i vores lokalområde hvor alle er med, uanset hvilken dag man bliver konfirmeret. Der er tre ansatte fra Club7up på selve aftnen. Mvh. Rasmus CLUB7UP Ung i Aarhus mesterskaber i Gocard indendørs Jonas Druså Kristiansen fra Mårslet gik hele vejen, da han i super stil og tid blev vinder af dette års Ung i Aarhus mesterskaber i Gocard i Racehall i Århus. Jonas og andre unge fra Mårslet knokler med maskinerne hver mandag i Ungdomsskolen ung i Aarhus Oddervej sammen med Anders Bertelsen, der inspirer og udfordre de unge knægte. Stort tillykke til Jonas Mårslet-bladet

12 12 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 KRÆFTENS BEKÆMPELSES LANDSINDSAMLING finder i år sted SØNDAG den 6. april Denne dag håber jeg, at alle tidligere og gerne nye indsamlere vil hjælpe med til at opnå samme flotte resultat som sidste år kr eller om muligt overgå dette beløb. Vort mødested bliver som sidste år cafeen på lokalcentret Kildevang. Kræftens Bekæmpelse har brug for ethvert bidrag, stort såvel som lille til forskning, patientstøtteaktiviteter og oplysning. Tag derfor godt imod indsamlerne søndag den 6. april Kunne du tænke dig at være indsamler, bedes du ringe på tlf eller benytte mail: Jeg bor Agervej 7. Ane-Mie Nielsen

13 MÅRSLET-bladet MARTS

14 14 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 AKTIVITETER I MARTS 2014 OBS! MormorMad arrangement den 12. marts kl !! Alle er velkomne! Onsdag d. 5. marts kl : Gudstjeneste Torsdag d. 6. marts kl : Tag selv bord Pris 60 kr. Søndag d. 9. marts kl : Banko Mandag d. 10. marts kl.14.00: Modeshow og tøjsalg ved Smartex Onsdag d. 12. marts kl : Mormor Mad. Gullasch og kartoffelmos, budding og kirsebærsovs. Pris: 30 kr. voksne, børn 3-12 år 20 kr., børn under 3 år gratis. Max. 100 kr. per familie. Tilmelding senest d. 5. marts til Brugerrådet på tlf mellem kl (ikke tirsdag og torsdag eftermiddage) eller per mail: Mandag d. 17. marts kl : Syng med Solveig Onsdag d. 26. marts kl : Hugo og Karen viser billeder fa Rusland Genbrugsen er åben torsdage i lige uger mellem kl Henvendelse om Genbrugsen til: Karen Kristensen Villy Pedersen Henry Lander Sundhedsklinikkens åbningstid: Torsdag kl , men kun efter aftale ml. kl Tlf.tid på åbningsdagen ml. kl. 8-9 Tlf.: Obs! Nu kan caféens menuplan for r hver uge ses på opslagstavlen i forhallen på Kildevang. Ret til ændringer forbeholdes. Med venlig hilsen Brugerrådet Langballevej 3, 8320 Mårslet Brugerrådets tlf.: (direkte) Område Syd s hovednummer: Pia Koller, Frivilligkoordinator, tlf.: Gitte Sand, De forebyggende hjemmebesøg, tlf.: fra kl Forårsfest i Venneforeningen Fredag den 21. marts Kl. 18,00 23,00 Kun for medlemmer til en hyggelig aften med dejlig mad til Kr. 150,00 Vin, øl og vand kan købes Tilmelding i Cafeén eller til Inger Christiansen Senest fredag den 14. marts Vi glæder til at se rigtig mange

15 MÅRSLET-bladet MARTS Værd at vente på I efteråret var der gang i ansøgningerne til Mårslet Skoles Venner og vi sagde ja til en masse. Det eneste vi forlanger til gengæld for vores støtte til arrangementer i undervisningen, er at vi får en lille beretning fra den gode oplevelse. Det er selvfølgelig for, at vores medlemmer kan følge med i, hvad de penge, de indbetaler til foreningen, bliver brugt til.men tiden flyver, så først nu får vi lov at læse mere om, hvad hele 6. årgang og to femteklasser fik støtte til i efteråret. Vi synes, beretningerne er værd at vente på. Det lyder som om, begge klasser har haft nogle oplevelser ud over det sædvanlige og det er jo dét, vi er sat i verden for. 6. årgang satte fokus på tilgængelighed og handicap I uge 41 havde vi på 6. årgang en temauge med fokus på tilgængelighed og handicap. Vi lavede en masse sjove aktiviteter og hørte spændene foredrag fra mennesker, der selv har et handicap. Vi spillede sjove spil i skolens idrætshal, imens vi sad i kørestole. Det var en spændene oplevelse, og man satte sig lidt ind i, hvordan kørestolsbrugere har det. Vi så nogle kortfilm om mennesker med et handicap, som sagtens kunne leve et normalt liv. Vi så også en dokumentar om, hvordan det er at have en handicappet søster eller bror. Vi satte os ind i hvordan man klare hverdagssituationerne som for eksempel blind eller uden en arm. Vi spillede også fodbold med tunnelsyn, og det var rigtig svært men også sjovt. Uden tilskuddene fra Mårslet skoles venner var en masse af aktiviteterne ikke mulige, så vi er rigtig taknemmelige. Vi havde en super sjov uge. God net og mobil-stil i 5. Klasse. Vi oplever, at de sociale medier fylder mere og mere i elevernes bevidsthed, frikvarterer og undertiden også timer. For at ruste eleverne bedre til at navigere i de sociale medier, fik 5.b og 5.d besøg af en repræsentant for Cyberskolen. Det er en del af Center for Digital Pædagogik, som har specialiseret sig i børn og unges brug af digitale medier. Repræsentanten fra Cyberskolen havde en indsigt i den digitale verden, som skabte en ligeværdighed og åben dialog, hvor eleverne følte de blev taget alvorligt. De kom blandt andet omkring: Smileys, slang, ironi er blot nogle af de redskaber vi bruger, når vi taler sammen på sms er og på sociale medier. Slang og ironi kan være svært nok at aflæse selv når man står overfor hinanden. Når det så pludselig er bag en skærm, og der tilmed kommer smileys i alle afskygninger, er der ikke noget at sige til, at vi voksne som børn bliver forvirrede. Eleverne er enige om, at det har stor betydning, at man ikke har kropssprog og tonefald at støtte sig til. Sociale chatforums er spændende. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Youtube og mange andre navne bliver nævnt med begejstring, undren og forsigtighed. Alle er enige om, at lige som der findes overvejende positive oplevelser med de forskellige chatforums, er der også mindre positive erfaringer, som de kender til. Repræsentanten fra Cyberskolen præsenterede nogle cases for klassen og gav dem derefter fire valgmuligheder i forhold til at handle på situationen. Efterfølgende blev de valg diskuteret og begrundet. Christina 6.d og Sigrid 6.c Telefonen kalder på dig - og når nogen kalder på én, så svarer man da! Gør man ikke? Hvornår man skal reagere, når man bliver ringet op/ sms et, er der åbenlyst forskellige meninger om. Generelt er der forskel på, om man tager telefonen, når man spiser aftensmad, om man sover med Fortsættes næste side

16 16 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 telefonen på værelset, eller har det fint med næsten ikke at bruge sin telefon. Nogle gange er det jo bare opdateringer fra et spil - og det er jo lidt træls at blive vækket om natten, fordi man ikke har slået opdateringerne fra. Snakken blev ledt videre hen på, om man i virkeligheden kan skrive sms er til hvem som helst, når som helst. Endnu et felt hvor meningerne var mange. Misbrug af billeder, video og personlige oplysninger er alle dog enige om, er det, der kan gøre ondt virkelig ondt. Repræsentanten fra Cyberskolen fortalte blandt andet, at når man først har sendt et billede videre via sms eller på nettet så er det ude. Det kan kopieres og flere steder som for eksempel Snapchat, hvor billeder forsvinder på under et halvt minut, kan man bare tage et screenshot, og så er billedet gemt. Der er dog mange timers sjov i forunderlige selfies og videoer, bare man Nyt fra Af Søren Dueholm Der er i 1. klasse blevet afholdt Let s dance turnering og Skakturnering. Nedenstående billeder er fra den afholdte skakturnering. husker at overveje, hvad der kommer på billederne - og hvem de deles med. Med den hurtige udvikling af de sociale medier og vores forskellige tidsforbrug i den digitale verden, er vores niveauer ikke det samme men derimod et stillads med mange platforme. Dog er vi heldigvis blevet klogere på den digitale pædagogik og de etiske overvejelser man bør have, når vi selv og vores børn forsøger at finde ind til god net- og mobil-stil. Vi har i klasserne fået en fælles referenceramme, som vi kan bruge i dagligdagen. Efterbehandlingen har været forskellig, men har givet mening i begge klasser. Oplægget har givet et godt og konstruktivt udgangspunkt for en fortsat dialog mellem elever, lærere og forældre, uden en løftet pegefinger, men med dialogen som holdepunkt for at finde en vej i cyberspace. Nedenstående billeder er fra 3. klasses Skrotværksted, som har været udstillet i PLC en. Mårslet Skole Telefon: Kontortid: Skoleleder Inge Pedersen Adm. leder Gitte Kristensen Pæd. leder Kurt Iversen SFO leder Kirsten Villadsen Teknisk Service Niels Hansen Skolebestyrelsen Formand: Rikke Lysholm Mårslet Skoles Venner Lone B. Thuesen Telefon: Redaktion af Skolesiderne Skolens kontor

17 MÅRSLET-bladet MARTS kirkesiderne - med nyt fra mårslet kirke og sogn - marts 2014 Gudsbilleder i konfirmandernes optik (7.a og 7.d) I januar holdt vi en ungdomsgudstjeneste, der havde temaet Gudsbilleder. Vi havde et par uger i forvejen arbejdet med emnet, og ved gudstjenesten skulle nogle af de tanker, konfirmanderne havde gjort sig, præsenteres. Vi havde læst nogle tekster fra Bibelen, der fortalte om Gud, f.eks. at Gud er den, der skaber liv, at han er Kristus, der kommer med frelse og trøst, at han er Helligånden, altså kærlighedens og fredens ånd i verden. Han omtales også som hyrden, brudgommen, hønen (der passer på sine kyllinger, bonden (der sår korn/ord) og ikke mindst som FAR. Men Gud kan ikke sådan klemmes ind i en skabelon, og vi bliver aldrig færdige med at nærme os en forståelse af, hvad og hvem Gud er. Med inspiration fra nogle billeder formulerede konfirmanderne nogle korte sætninger, der indkredser forskellige aspekter af Gud. 4. Gud er som en, der har grønne fingre. Guds sjæl er gemt i hvert et træ og får det til at gro. Gud hjælper naturen og os. Han er kernen i liv og natur. Han hjælper babyen og det lille frø og gør vores opvækst mindeværdig. 5. Gud er som ilden i vores hjerter. 6. Gud er som et hjerte. Han giver kærlighed, beskytter vores hjerter mod det onde og indvier os i glæder og vægter hvert et hjerte lige højt. 7. Gud er som en stor humlebi. Han flyver rundt og giver nektar til alle, men ikke alle kan lide ham. 10. Gud er som ren energi. 11. Gud har skabt farten. Han er som en racerbil, der bare vil frem og igen og igen overhaler os. 12. Gud viser os den rette vej i livets labyrint. 13. Gud er som en far, der sidder oppe i Himlen og passer på os. 14. Gud er som et kæmpe øre, der lytter til alle. Han har altid tid og lytter til os, vores familier, men også til soldaterne i Afghanistan og alle andre mennesker i verden, der beder til ham. 15. Gud er som en sej kriger. Han vil være med os i alle situationer. Til hverdag og til fest. I fred og i krig. 16. Gud skaber kærlighed, han fører de elskende sammen. 1. Gud er som lyset, der skinner i mørket. 2. Gud er liv og giver liv. Han er som en omsorgsfuld mor. 3. Gud er vores forsvarer. Han elsker både de onde og de gode. 8. Gud kender livets sammenhæng. Han er livets DNA. 9. Gud gør folk glade. Han skaber liv og fest og gør folk specielle, ser at alle er noget særligt. 17. Gud har skabt os og giver alle nyfødte børn gode hjerter og kærlighed. 18. Gud er mild og varm som en dejlig sommerdag. Fortsættes på næste side

18 18 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 Fortsat fra forrige side 19. Gud er som et lys, der hjælper os gennem mørket og viser os vej, når vi farer vild. 20. Gud er nogle gange som en, der vender ryggen til os. 21. Gud er som kærlighed i familien. Han skaber fællesskab og mødesteder for folk, så de knytter bånd til hinanden og til ham. 22. Gud er som en rejsekammerat. Han er med dig på livets rejse. 23. Gud er som en læge, der hjælper mod smerter. 24. Gud skaber sammenhold og viljestyrke. Hvis vi har det svært, kan vi altid bede Gud om hjælp, eller hvis vi er glade over noget og har haft en god dag og oplevet noget dejligt, så vil Gud gerne høre det. 25. Gud er som en svamp, der suger alt og alle til sig. 26. Gud er som et fyrtårn, der viser os vej i mørket. Ved gudstjenesten spillede et musikvalghold fra Mårslet skole under ledelse af lærer Martin Bay Rasmussen. De spillede bl.a. Go down Moses, der er en gammel negro spiritual, der viser os billedet af Gud som frelser og befrier. Det er blevet en sang, som mange undertrykte folk har hentet håb i. Vi sluttede gudstjenesten med nadver det havde konfirmanderne selv valgt! Og her møder vi billedet af Gud som den barmhjertige og tilgivende Gud. Sådan kom vi omkring mange forskellige gudsbilleder, og alle fik noget at tænke over. Så tak for en dejlig gudstjeneste! Sognepræst Hanne Davidsen Kirketiderne Marts SØNDAG d. 2. mar. kl Fastelavn Familiegudstjeneste Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 9. mar. kl s.i fasten Luk 22,24-32 (ingen dåb) Hanne Davidsen SØNDAG d. 16. mar. kl s. i fasten Mark 9,14-29 Hanne Davidsen SØNDAG d. 23. mar. kl s. i fasten Joh 8,42-51 Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 30. mar. kl Midfaste søndag Joh 6,24-35 Hanne Davidsen Kildevang Onsdag d. 5. marts gudstjeneste kl Vi begynder med en kop kaffe kl , hvorefter der kl. ca er gudstjeneste med altergang. Prædikant: Hanne Davidsen April SØNDAG d. 6. apr. kl (ingen dåb) Hanne Davidsen TORSDAG d. 10. april kl Påskespil Åben forestilling Hanne Davidsen FREDAG d. 11. april kl Påskespil For klasse Hanne Davidsen FREDAG d. 11. april kl Påskespil For klasse Hanne Davidsen SØNDAG d. 13. apr. kl Hanne Davidsen TORSDAG d. 17. apr. kl Hanne Davidsen FREDAG d. 18. apr. kl Musikgudstjeneste Haydn: De 7 korsord Hanne Davidsen SØNDAG d. 20. apr. kl Mette Maria Kristensen MANDAG d. 21. apr. kl Mette Maria Kristensen SØNDAG d. 27. apr. kl Jette Rosenberg Christiansen Mandagscaféen mandag den 10. marts kl i Sognehuset Der bydes på frisklavet kaffe, te og rundstykker samt en hyggelig snak i et uforpligtende samvær med andre fra Mårslet Sogn. - og så er det tilmed helt gratis.

19 MÅRSLET-bladet MARTS Mårslet Hyggeklub Torsdag d. 13. marts kl Jørgen Ryg -Monologens mester Skuespilleren Henning Hansen fortæller i et finurligt foredrag om mennesket og kunstneren med den helt specielle lune og humor. Pris: 40 kr. incl. kaffe og hjemmebag. Fastelavn er mit navn Påskemåltid Påsken i Musik! Efter en pause i 2013 og på opfordring genoptager vi traditionen med at afholde et festligt påskemåltid (altså nu for 8. gang). Temaet i år er PÅSKEN I MUSIK. Det er fredag den 4. april kl i sognehuset. Der er skrevet masser af musik til påskens fortællinger: salmer, sange, storslåede passioner og stille musik af mange forskellige komponister til forskellige tider. I løbet af aftenen vil vi blive præsenteret for et lille udvalg af den dejlige påskemusik. Men det hele begynder med en lille kammerkoncert. Cellist Bent Fomsgaard spiller et klassisk program med værker af bl.a. Johann Sebastian Bach. Han akkompagneres af Pia Labohn ved klaveret. Afsyngelse af påske og forårssange Forskellige musikalske indslag med påskemusik fra hele verden og måske en dans! Menuen Forret: Krydderurteblinis med stenbiderrogn, avocado, rødløg og créme fraiche. Hovedret: Udbenet lammekølle fyldt med sødme og Judasører, pommes Anna, dertil salat med fortvivlet bitterhed og sauce. Dessert: Champagne Fromage med marcipanbånd og marinerede appelsinbåde. Pyntet med Granatæblekerner og mørk chokolade fantasi. Vi holder familiegudstjeneste søndag den 2. marts kl Kom udklædte i kirken for igen i år byder vi velkommen til en festlig fastelavnsgudstjeneste, hvor kirken er smukt pyntet til lejligheden. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning udenfor sognehuset. Tønderne er på forhånd pyntet flot af minikonfirmanderne fra 3.c og 3.d. Når alle kattekonger og kattedronninger er fundet, går alle i sognehuset, hvor der er kaffe/te/saftevand og fastelavnsboller til alle. Herefter vil der være konkurrencer, fastelavnssange og sjove lege. Vi glæder os til at se jer! Sognemedhjælper Mette Bugge og Sognepræst Mette Maria Kristensen Lidt om Bent Fomsgaard: han begyndte at spille cello som 10-årig. Spillede i teenageårene i amatørsymfoniorkester i Herning. Senere uddannet med celloen som hovedfag på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus afsluttende med diplomeksamen. Har efter 2½ år i Radiounderholdningsorkestret i København spillet freelance i de fleste danske symfoniorkestre og i mange teater- og musicalsammenhænge. I de senere år har Bent Fomsgaard spillet en del kirkemusik og salonmusik i forskellige sammenhænge. Aftenens program: Kammerkoncert ved pianist Pia Labohn og cellist Bent Fomsgaard Indtagelse af et pragfuldt måltid. Kaffe med hjemmebagte småkager Husk, at man selv medbringer drikkevarer. Deltagerne opfordres til at tage noget musik, en sang eller en god historie med, der kan fornøje selskabet. Måske har man været på en rejse oplevet en anderledes påske, hørt noget sjovt eller tankevækkende, DEL det med os! Tilmelding: Tilmelding skal finde sted senest torsdag den 27. marts kl Man melder sig til og betaler ved henvendelsen til Hanne Davidsen, Obstrupvej 4 i hendes træffetid eller på kirkekontoret Obstrupvej 4a tirsdag og onsdag mellem 9.00 og Pris: 150 kr. Max deltagere 60, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. KulturCafé-gruppen i samarbejde med aktivitetsudvalget

20 20 MÅRSLET-bladet MARTS 2014 Koncert i Mårslet kirke Det jyske Musikkonservatoriums Pigekor Søndag den 30. marts kl Informationsmøde om konfirmation for forældre og konfirmander Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor består af 35 sangglade og dygtige piger i alderen år, som hver torsdag eftermiddag arbejder med kormusik fra mange lande og forskellige genrer. Koret giver koncerter i og uden for Aarhus og samarbejder ofte med andre kor og orkestre også ofte med Aarhus Jazz Orchestra og Aarhus Symfoniorkester. I april 2013 medvirkede koret i en eksperimenterende rap-forestilling med Den Jyske Opera, og i december medvirkede koret i konservatoriets traditionelle julekoncert i Domkirken. Pigekoret har en lang tradition for ca. hvert andet år at tage uden for landets grænser til aktuelle korbegivenheder, korudvekslinger eller koncertrejser i Europa. Koret har flere gange deltaget i internationale korkonkurrencer, senest i Barcelona i efteråret 2012, hvor koret høstede 2 sølvmedaljer. Koncertrejser er gået til Mallorca, Litauen, Island og Paris, hvor koret har været en enestående ambassadør for dansk korliv. Indenlands har koret også deltaget i konkurrencer, heriblandt i 2010, hvor det vandt en 1. pris i den kendte Sangerdyst fra Kyst til Kyst, som desværre ikke eksisterer længere. I påskeferien i år går turen til Riva del Garda i Italien og en international korkonkurrence, hvor koret vil opføre nogle af de værker, som synges i Mårslet Kirke, og dyste med kor fra mange lande. Ved koncerten i Mårslet kirke optræder pigekoret med et varieret program, især med vægt på dansk musik. Komponisterne er bl.a. C.E.F. Weyse, Carl Nielsen, Jakob Lorentzen og John Høybye. Koret dirigeres af Helle Høyer Vedel og akkompagneres af Zara Pirumian. Entré kr. 50,- ved indgangen. Børn/unge (til og med 16 år) gratis. Organist Pia Labohn Vi indbyder til en aften om de kommende konfirmationer. Møderne er for både forældre og konfirmander, og de afholdes i kirken begge dage kl ca Mødet for 7.b og 7.c holdes onsdag den 19. marts Mette Maria Kristensen & Mødet for 7.a og 7.d holdes torsdag den 20. marts Hanne Davidsen Vi vil orientere om konfirmandundervisningen og gennemgå konfirmationsgudstjenestens forløb og synge nogle af de salmer, som vi skal synge ved gudstjenesten. Udover info om forskellige praktiske forhold i forbindelse med konfirmationen vil vi fortælle lidt om, hvorfor vi egentlig holder konfirmation. Undervejs vil også blive serveret lidt godt til ganen. Vi ser frem til nogle hyggelige aftner! Hanne Davidsen og Mette Maria Kristensen

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud

Område Syd. Lokalcenter Kildevang. Aktivitetstilbud Område Syd Lokalcenter Kildevang Aktivitetstilbud 2014 Indhold Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang Velkommen til aktivitetstilbuddene ved Lokalcenter Kildevang 3 Brugerstyrede

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

H E L E E Nr 3 marts 2015

H E L E E Nr 3 marts 2015 H E L E E Nr 3 marts 2015 HELENENYT Nr. 3 (marts årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 09-2014. Kalender, kontakt mm. Fødseldagsinvitation Nyhedsbrev uge 09-2014 Side 1 Fastelavn Side 6 Fødseldagsinvitation Side 2 Nyt fra Troels Side 6-7 Bus Side 4 Forberedelser til fastelavn Side 8-12 Børnehaven Side 5 Fastelavn er mit navn.. Side 13 Kalender,

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

PROGRAM Forår 2014. Januar - Februar Marts - April Maj - Juni

PROGRAM Forår 2014. Januar - Februar Marts - April Maj - Juni PROGRAM Forår 2014 Januar - Februar Marts - April Maj - Juni Hvad er Café Cool? Vi har lavet et nyt cafétilbud til DIG, som er mellem 18 og 30 år og det hedder Café Cool. Café Cool er stedet, hvor du hænger

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Marts 2014. Foråret er på vej.

Marts 2014. Foråret er på vej. Marts 2014 Foråret er på vej. Efter en våd og mørk vinter er det dejligt at tænke på og mærke forårets komme. Erantisser og vintergækker pibler frem, og fuglene høres fra morgen til aften. Caféåbningstider:

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Til eftertanke Hvad gør julen til noget særligt? Emneuge Rundt i 9 lande Opslagstavlen Åben Skole, Gallafest, Hele skolen cykler, Feriekasser Avisen 6. og 7. kl. laver avis Brunch 2. kl. holder brunch

Læs mere