AlmenVejledning. Beboerdemokratisk proces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenVejledning. Beboerdemokratisk proces"

Transkript

1 AlmenVejledning Beboerdemokratisk proces Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

2 AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces Udgave: Udgivelsesår: Udgiver: Revideret for AlmenNet: Arbejdsgruppe, 3B: Koordinering: Forside: Rettigheder: Støtte: Layout: Citater: 2. udgave 2013 AlmenNet Studiestræde København V Boligforeningen 3B Louise Toft Hansen, Projektleder Michael Graae, FSB Jesper Rasmussen, Bo-vest Maria Jensen, Boligkontoret DK Ionee Skovgaard, Boligforeningen 3B Louise Toft Hansen, Boligforeningen 3B AlmenNet Egedalsvænge Billede leveret af Kokkedal på Vej Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces (2013) Udarbejdet med støtte fra Landsbyggefonden Ene Esgaard, Ene Es Citaterne igennem vejledningen er vigtige udsagn om processen, fra arbejdsgruppen til læseren. De er ikke taget direkte fra teksten.

3 Indholdsfortegnelse Om AlmenNets Publikationer Forord Indledning Beboerdemokratisk proces Opsamling af faserne Redskaber til processen Styregruppens sammensætning - Udfordringer og værktøjer Gruppedynamik Forberedelse Hvad er opgaven? Hvad er vores mål med inddragelsen? Hvad er vores målsætninger? Hvad er vores resurser? Hvordan skal vi løse opgaven? Hvordan planlægger og afvikler vi forløbets aktiviteter? Milepæl 1 - procesplan Idéudvikling Hvad er vores historie? Hvad er vores vision? Hvad er styrker, og hvad er svagheder? Hvordan når vi vores vision? Milepæl 2 - idékatalog Projektudvikling Hvordan beskriver vi projektet? Hvordan ser projektet ud? Hvordan udføres projektet? Hvad betyder projektet for boligafdelingen? Milepæl 3 - Projektforslag Vurdering Hvordan kan det lade sig gøre? Hvad stemmer vi om? Afstemning ja eller nej? Milepæl 4 - projektbeskrivelse Mod skema A Råd til at forankre arbejdet fra den beboerdemokratiske proces Litteratur og andre henvisninger Side

4 Om AlmenNets publikationer AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede almene boligorganisationer, hvor formålet er at skabe fremtidssikring for almene boliger og bebyggelser med fokus på både fysiske investeringer, boligsociale processer og nye organisationsformer. AlmenNet igangsætter, støtter og koordinerer udviklingsarbejder med henblik på at forbedre den almene boligs konkurrenceevne. Det sker i praksis ved at udvikle vejledninger, værktøjer og kurser, som kan opkvalificere de almene boligadministrationers kompetencer i varetagelse af bygherrerollen, samt understøtte et konstruktivt samarbejde med beboere, bestyrelser, myndigheder og byggeparter. Alle AlmenNets publikationer tager afsæt i en af nedenstående kategorier, der tilsammen udgør AlmenNets arbejdsområde og overordnede systematik for foreningens publikationsserie. som kan anvendes direkte af andre, samt at inspirere og udstikke retningslinjer for god praksis. Publikationerne henvender sig i sær til projektledere, og mere generelt til beslutningstagere og samarbejdspartnere, der er involveret i almene fremtidssikringsprojekter. Publikationerne er tænkt og skrevet ud fra Almen- Nets fundament: brugerdreven innovation. Dette indebærer, at boligorganisationerne selv tager ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse. AlmenNets publikationer udspringer typisk af et af foreningens udviklingsprojekter, der gennemføres af medlemmerne, og som dermed danner grundlag for efterfølgende formidling. Har du kommentarer eller spørgsmål til AlmenNets publikationer, er du velkommen til at kontakte foreningens sekretariat på eller tlf Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring Publikationerne er forfattet af foreningens egne og meget engagerede medlemmer og baserer sig på best practice i den almene sektor. Ønsket er at give konkrete værktøjer og viden videre, Få overblik over AlmenNets udgivelser på eller download vores App på App store. God læselyst 4

5 Forord Beboerdemokratisk proces hører til i AlmenNets serie af vejledninger i programfasen, der omfatter det store, forberedende arbejde med fremtidssikringsprojekter. Den kan således med fordel læses og anvendes sammen med de to andre AlmenVejledninger: Fremtidsanalyse og Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Begge vejledninger kan findes på eller ved at downloade AlmenNets App fra App store. Vejledningen er revideret i et samarbejde mellem repræsentanter fra en række boligorganisationer. Tak til deltagerne: Michael Graae, FSB Jesper Rasmussen, Bo-vest Maria Jensen, Boligkontoret DK Ionee Skovgaard, Boligforeningen 3B Louise Toft Hansen, Boligforeningen 3B Nærværende AlmenNet vejledning er en revideret udgave af den tidligere vejledning fra Ved revisionen er indhold blevet opdateret, og vejledningen er generelt gjort mere læsevenlig og bedre struktureret, hvilket skulle gøre det nemmere for læseren at orientere sig. Der har også været et behov for at kunne gøre vejledningen mere anvendelig på tablets, smartphones og som digitalt værktøj. 5

6 Indledning Om vejledningen Vejledning - beboerdemokratisk proces er et arbejdsredskab til aktører involveret i udvikling og gennemførelse af renoveringsprojekter og fremtidssikring i alment boligbyggeri. Vejledningen præsenterer en række forslag til, hvordan beboerne kan inddrages i selve udviklingen af renoveringsforslaget og føle ejerskab til processen og resultatet. Den består af en række værktøjer, aktiviteter, opsamlingsmetoder og fremstillingsforslag, der sigter efter at optimere inddragelsesprocessen for beboere og styregruppe og dermed være med til at sikre et godt renoveringsprojekt til gavn og glæde for alle i boligafdelingen. Det primære mål med den beboerdemokratiske proces er at få vedtaget et velforankret fornyelses eller renoveringsprojekt i boligafdelingen. Dette kan herefter danne baggrund for en ansøgning til Landsbyggefonden og kommunen om godkendelse og finansiering af projektet. Samtidig er et velforankret renoveringsprojekt med til at fremtidssikre boligafdelingen. Målgruppe Vejledning - beboerdemokratisk proces er udarbejdet som et forslag til, hvordan den beboerdemokratiske proces kan gribes an. Derfor er vejledningen skrevet til hjælp for de forretningsførere, byggeafdelinger, styregrupper og projektledere, der skal til at gennemføre et inddragelsesforløb i forbindelse med renoveringsprojekter. I den efterfølgende tekst kaldes den ansvarlige fra administrationen for projektleder. Læsevejledning Vejledningen kan læses slavisk fra start til slut, eller læseren kan skimme den og dykke ned i afsnit efter behov. Den giver en udførlig beskrivelse af, hvordan man planlægger og gennemfører en inddragelsesproces og udvikler et renoveringsprojekt i et samarbejde mellem styregruppe, beboere og rådgivere. Men da forhold som fx økonomi, tidsrammer, ambitioner og tidligere projektforløb (fx arbejde med helhedsplaner) er forskellig fra boligafdeling til boligafdeling, er det vigtigt, at den beboerdemokratiske proces tilpasses den enkelte situation. Alle renoveringsprojekter er forskellige og beboerinddragelsen kan ligge på forskelige tidspunkter i forhold til selve renoveringsprocessen. Den enkelte styregruppe skal derfor se vejledningen som et idékatalog og kan frit udvælge de dele af vejledningen, der er relevante for boligafdelingens situation. Aktiviteterne kan løses i forlængelse af hinanden, men det er også muligt at springe aktiviteter over - eller erstatte dem med andre aktiviteter - uden at det spolerer forløbet af den beboerdemokratiske proces. Hvordan gennemføres en inddragelsesproces? Det vil ofte være administrationen, der tager initiativ til at sætte en helhedsplan i gang, fx på grund af tomgang, nedslidning, byggeskader eller en fremtidsanalyse. Herefter startes selve processen ved at gå til organisationsbestyrelsen, der eventuelt godkender en økonomisk ramme for forløbet frem til skema A. Når renoveringsprojektet er endeligt godkendt på afdelingsmødet, vil udgifterne til beboerprocessen indgå i byggesagens udgifter. Der skal nedsættes en styregruppe, som kan varetage projektforløbet. Projektlederen vil ofte være ansvarlig for fremdriften i styregruppens arbejde under hele forløbet og udgør et vigtigt bindeled mellem beboere og afdelingsbestyrelse, administration og kommune m.fl. 6

7 Indledning Det er vigtigt at gøre sig klart fra starten, at den beboerdemokratiske proces er omstændig og kræver meget forberedelse og planlægning. Det er vigtigt, at styregruppen er bevidst herom og planlægger forløbet så realistisk som muligt. På den måde sikres også beboernes opbakning og deres deltagelse i forløbet. Kommunikation med beboerne undervejs i forløbet er også af afgørende betydning for, hvordan opbakningen bliver. Hvorfor inddrage beboerne? Det er beboerne, der beslutter, om et renoveringsforslag skal vedtages og sendes videre til behandling i kommunen og eventuelt Landsbyggefonden. Derfor er det vigtigt fra starten at sikre størst mulig opbakning blandt beboerne, og inddragelsesforløbet er en måde at sikre dette på. Jo tidligere beboerne involveres, og jo flere beslutninger de har mulighed for at påvirke, jo større opbakning til det endelige renoveringsforslag kan man forvente. Beboernes rolle som beslutningstagere indeholder et paradoks, fordi de nutidige beboere skal forholde sig til en fremtid for boligafdelingen, som de måske ikke selv får glæde af. Fremtidssikring er en vigtig del af renoveringsprojektet - og skal være opfyldt for at finde finansiering til renoveringsprojektet - men det kan være svært at få beboernes opbakning. Beboerinddragelse giver ejerskab For at få beboerne med på idéerne kræver det, at beboerne får en god forståelse for fremtidssikringen af deres boligafdeling og får mulighed for at præge projektforslaget. Kort sagt: At beboerne bliver inddraget som centrale aktører i renoveringsindsatsen. Herved bliver beboerne bedre kvalificeret til at vurdere resultatet, og mange tager projektet til sig. Proces for helhedsplanlægning Forberedelse Idéudvikling og Projektudvikling Helhedsplan 1. version Projektafklaring Endelig helhedsplan Vurdering og godkendelse Godkendt helhedsplan og skema A Program AlmenVejledning i fremtidsanalyse AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces De tre AlmenVejledninger supplerer hinanden i program-fasen, fra forberedelse til godkendt helhedsplan og skema A 7

8 8 Inddragelse handler ikke kun om demokrati eller om, at alle skal bestemme lige meget, men om at give mulighed for at få noget gennemført så kvalificeret som muligt

9 Den beboerdemokratiske proces Introduktion Den beboerdemokratiske proces er tilrettelagt som et udviklingsforløb med fire faser, som bygger videre på hinanden. Faserne hedder: 1. Forberedelse - hvor styregruppen starter med at planlægge hele inddragelsesforløbet. 2. Idéudvikling - hvor beboerne inddrages i udviklingen af idéer og visioner. 3. Projektudvikling - hvor der samarbejdes med rådgivere om at omsætte visionerne for boligafdelingen til et konkret projektforslag. 4. Vurdering - hvor projektforslaget vurderes og eventuelt justeres, og det sættes til afstemning blandt beboerne. Til hver fase er der afslutningsvis knyttet en milepæl, der samler op på procesarbejdet. Disse milepæle benævnes: Procesplan, idékatalog, projektforslag og projektbeskrivelse. De følgende sider giver en overordnet beskrivelse af det inddragelsesforløb, vejledningen lægger op til og de overordnede værktøjer, der er udviklet til at understøtte processen. Etablering af styregruppen Den beboerdemokratiske proces planlægges og styres af styregruppen. Styregruppen vil oftest være den samme som styregruppen for den samlede planlægning af renoveringsprojektet, der er beskrevet i vejledningen Helhedsplanlægning og myndighedsarbejde. Styregruppens sammensætning vil være forskellig fra boligorganisation til boligorganisation, men den vil typisk bestå af medlemmer af afdelingsbestyrelsen (eventuelt også medlemmer af organisationsbestyrelsen), projektledere i boligorganisationen, eventuelt repræsentanter fra driften og forskellige rådgivere. Styregruppen er dynamisk og kan tilpasses de enkelte faser. Fx kan man inkludere repræsentanter fra arbejdsgrupper og eventuelt beboerrepræsentanter i dele af styregruppens arbejde i de senere faser. Projektlederen er typisk ansvarlig for forløbet af den beboerdemokratiske proces og for udviklingen af renoveringsprojektet. Det kan være hensigtsmæssigt at have en repræsentant fra kommunen med i styregruppen. Det kan gøre sagsbehandlingen mere smidig og give mulighed for at opfange uoverensstemmelser mellem projektet og fx lokalplan, byudviklingsplaner og kommunale ønsker. Samtidig kan det være med til at forhindre mistillid og mistro mellem beboerne og kommunen, når en repræsentant har været med under hele inddragelsesforløbet. Endelig forpligter det kommunen til at overholde de tidsfrister, de har været med til at aftale, og som er meddelt til beboerne. Forberedelse af beboerinddragelsen Inden inddragelsesforløbet starter, skal styregruppen planlægge og forberede hele forløbet. Det er også deres opgave at følge op på processen og at lave opsamlingerne til milepælene - beboerne kan dog godt inddrages i dette arbejde. Derudover er beboerprocessens første fase - forberedelse - tilrettelagt, så det primært er styregruppen, der er aktiv. Det er i den første fase, at inddragelsen planlægges, og aktiviteterne i fasen 9

10 Hvad vil vi med processen? Udvikle noget nyt vi ikke kender endnu eller løse et kendt problem? går ud på at afklare en række af de forhold, der gør styregruppen i stand til at styre inddragelsesprocessens forløb. Samtidig er første milepæl en procesplan, der opsamler styregruppens planlægningsarbejde. Det er vigtigt, at styregruppen på forhånd læser hele vejledningen igennem og i fællesskab gennemgår alle processens faser og aktiviteter. I første fase skal der planlægges, hvornår, hvordan og med hvem inddragelsen skal finde sted. Denne aktivitet kan man kun løse, hvis man kender til hele forløbets aktiviteter. I næste kapitel Styregruppens sammensætning - udfordringer og værktøjer beskrives, hvordan styregruppen kan afstemme deres forventninger til samarbejdet i gruppen samt hvilke udfordringer styregruppen skal forberede sig på. Eksempel på organisationsdiagram Organisationsbestyrelse Afd./Afd. møde Beboere Myndigheder Kommunen LBF Styregruppe Rep. Organisationsbest. Rep. Afdelingsbestyrelse Rep. Kommunen Rep. Drift og adm. Rådgivere Projektledere Rådgivere Teknisk Proces Arbejdsgrupper Friarealer Fælleshus Boliger Nye boligformer 10

11 Den beboerdemokratiske proces Opsamling af faserne i milepæle En forudsætning for at de fire faser i den beboerdemokratiske proces kan bygge videre på hinanden, er at de vigtigste resultater og beslutninger fra en fase bliver ført videre i den næste. Derfor skal der ved afslutningen af hver fase laves en opsamling. Denne opsamling kaldes en milepæl og fungerer som beslutningsgrundlag for det videre arbejde. Milepælene er en opsamling på faserne. De tjener til at fastholde vigtige beslutninger og informationer og føre dem videre til de efterfølgende faser. Når den beboerdemokratiske proces er afsluttet, danner de fire milepæle tilsammen et dokument, der er en opsamling af hele forløbet. De er derfor et godt supplement til helhedsplanen, da de beskriver bebyggelsens organisering, dens historie og nye visioner, konkretiseringen af visionerne og handlingsplan for hvordan de realiseres. Samtidig er milepælene med til at kvalificere den endelige projektbeskrivelse. Under selve den beboerdemokratiske proces tjener milepælen til at opsamle arbejdet i faserne: Efter første fase forberedelse opsamles de krav, rammer og målsætninger, der er udgangspunktet for renoveringsprojektet i milepælen procesplan Efter anden fase idéudvikling opsamles de idéer og visioner, som beboerne har været med til at udvikle for boligafdelingen i milepælen idékatalog Efter tredje fase projektudvikling opsamles udviklingen og konkretiseringen af renoveringsprojektet i milepælen projektforslag Efter fjerde fase vurdering beskrives det renoveringsforslag, som beboerne har vedtaget i milepælen projektbeskrivelse Beboerprocessen og herunder milepælene bruges i udviklingen af helhedsplanen. Man kan forestille sig følgende synergi mellem milepælene og helhedsplanen: Procesplanen og idékataloget vedlægges som bilag til 1. version af helhedsplanen. De danner desuden baggrund for beskrivelsen af de overordnede visioner for boligafdelingen Projektbeskrivelsen indarbejdes i 1. version af helhedsplanen, da den indeholder beboernes beslutning om, hvilke initiativer der skal sættes i gang. Visionerne er konkretiseret og accepteret i boligafdelingen af beboerne Alle fire milepæle fungerer som dokumentation for arbejdet med den beboerdemokratiske proces og viser visionerne i helhedsplanen og renoveringsprojektets forankring blandt beboerne Der henvises i øvrigt til vejledningen Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde om helhedsplan på AlmenNets hjemmeside. Her kan du fx læse om forskellen på 1. version af helhedsplanen og den endelige helhedsplan. 11

12 Gør, hvad der skal til for at bevare motivationen. Træf beslutninger og inddrag kun i det omfang, det giver mening Sammenhæng og synergi mellem vejledning i beboerdemokratisk proces og helhedsplan Mod skema A Forberedelse Idéudvikling og Projektudvikling Helhedsplan 1. version Projektafklaring Endelig helhedsplan Vurdering og godkendelse Godkendt helhedsplan og skema A AlmenVejleding i beboerdemokratisk proces Fase 1 Forberedelse Fase 2 Idéudvikling Processplan Idékatalog Projektforslag Projektbeskrivelse Milepæl Milepæl Milepæl Fase 3 Projektudvikling Fase 4 Vurdering og godkendelse Milepæl Sammenhæng og synergi mellem vejledning i beboerdemokratisk proces og helhedsplan 12

13 Den beboerdemokratiske proces Redskaber til processen Til arbejdet med den beboerdemokratiske proces er der udviklet en række praktiske redskaber. Planchen aktivitetsplan - er et planlægningsværktøj, der hjælper til at skabe overblik over det samlede forløb. I en af de første aktiviteter bliver styregruppen bedt om at udfylde planchen med aktiviteter, dato, arbejdsform og deltagere i de enkelte faser. Aktivitetsplanen er et redskab, som giver både beboere og styregruppe klarhed over, hvornår og hvordan beboerne skal inddrages. Diagramforløb På side 25, 33, 41 og 49 kan man finde en faseoversigt - én for hver fase. Oversigterne beskriver forløbet for den enkelte fase og lægger op til forskellige aktiviteter, som skal arbejdes igennem. For at overskue planlægningsarbejdet rådes styregruppen til at printe alle fire faseoversigter ud og hænge dem op. Diagramforløbene kan også bruges til at forklare beboerne, hvad der skal ske i en fase. Milepæle Når aktiviteterne i en fase er færdige, skal de vigtigste oplysninger opsamles i milepælene. Der er udviklet tekstskabeloner til milepælene, som styregruppen kan udfylde. Der vil være elementer i en fase, som er vigtige at arbejde sig igennem, men som ikke er nødvendige at få med videre i forhold til beslutningsprocessen. Det arbejde, der ikke sammenfattes i milepælene, bliver dokumenteret i tekstskabelonerne, der indgår som en del af byggesagens materiale og dokumentation af forløbet. Den digitale bilagsoversigt For at gøre vejledningen overskuelig er fx tekstskabeloner og procesværktøjer ikke en del af vejledningen, men vil fremover kunne downloades på AlmenNets hjemmeside Værktøjer Der vil være ét eller flere konkrete værktøjer tilknyttet hver aktivitet, fordelt på to former for værktøjer: Den ene er særligt udviklede procesværktøjer, der skal bruges til at løse aktiviteter, når beboerne inddrages. Den anden er tekstskabeloner (i pdf- eller wordformat), der enten kan printes og udfyldes i hånden eller udfyldes på computer. 13

14 AAB, Finlandsparken i Vejle. En omfattende beboerinddragelse har ligget forud for beslutningen om en helhedsplan. Læs mere på Foto: Anders Heilmann Jensen 14

15 Styregruppens sammensætning - Udfordringer og værktøjer Styregruppen vil i løbet af den beboerdemokratiske proces løbende støde på barrierer. Derfor er det vigtigt, at styregruppen allerede i forberedelsesfasen overvejer, hvordan de vil håndtere de enkelte udfordringer. Under de enkelte faser er der redegjort for typiske udfordringer, der knytter sig til fasen. På de følgende sider præsenteres mere generelle udfordringer. Herefter følger et afsnit om gruppedynamik, som styregruppen kan bruge dels internt for at få en god arbejdsstemning i gruppen og dels eksternt for at forstå og håndtere beboernes reaktioner undervejs i processen. I i den digitale bilagsoversigt kan du desuden finde de værktøjer, der blevet henvist til i vejledningen. De kan når som helst hentes frem af styregruppen og bruges til at løse eventuelle konflikter eller til at prioritere undervejs i projektets udvikling. Ventetiden Fra beboerne hører om et renoveringsprojekt, til byggearbejdet går i gang, går der oftest flere år, særligt hvis der er tale om en helhedsplan. Det giver typisk følgende udfordringer: Beboerne bliver utålmodige og mister gejsten Beboerne føler at ingen gør noget De beboere, som har deltaget i beboerprocessen, er fraflyttet, inden byggeprojektet går i gang Beboerne kan ikke huske, hvad der blev besluttet Det er derfor vigtigt, at styregruppen i forberedelsesfasen får udarbejdet en realistisk tidsplan, som tydeligt kommunikeres ud til beboerne, så de forstår, hvor lang processen er. Det er vigtigt, at styregruppen under planlægningen af kommunikationen med beboerne (aktivitetsplanen) også tager stilling til, hvordan der kommunikeres i forbindelse med ventetid. Man kan fx gøre følgende: Udsende et nyhedsbrev om projektet hvert halve år, så nye beboere hører om projektet, og alle beboere er opmærksomme på, at projektet ikke er glemt. Projektlederen kan vælge at deltage i det årlige ordinære afdelingsmøde for at give status på projektet. Det vigtigste er, at beboerne løbende bliver informeret også hvis der ikke er en udvikling i projektet, så beboerne føler, de får den information, de har brug for. I selve planlægningen af den beboerdemokratiske proces er det også vigtigt at overveje, hvornår den skal finde sted i forhold til selve helhedsplanlægningen og myndighedssamarbejdet. Det kan være en fordel at lægge beboerprocessen så tæt på skema A som muligt, så beboerne oplever mindst mulig ventetid, og beboerinddragelsen er tæt på afstemningen om projektet. 15

16 Skab trygge, faste rammer og kommuniker tydeligt Typiske bekymringer blandt beboerne Et renoveringsprojekt kan blive mødt med skepsis af beboerne - ofte fordi de er bekymrede for, hvordan det påvirker deres boligsituation. Bekymringer kan fx handle om genhusning, gener under byggeriet eller huslejestigninger Det er derfor vigtigt, at styregruppen tager stilling til bekymringerne, og gennemarbejdet beboerinformation om renoveringens konsekvenser er givet godt ud. Ellers kan bekymringerne overskygge selve projektet og i yderste konsekvens betyde, at beboerne ikke godkender renoveringsprojektet. Typiske spørgsmål fra beboerne er fx: Hvor skal jeg genhuses og hvordan får jeg flyttet mine ting? Her kan styregruppen udarbejde en folder til beboerne om genhusning eller reglerne kan ridses op på et beboermøde. Styregruppen skal fx overveje: Er det nødvendigt med genhusning? Kan der ved hjælp af den naturlige fraflytning genhuses i boligafdelingen? Der er specifikke regler om genhusning, som styregruppen kan læse i almenlejeloven 85 og 86 samt almenboligloven 51. Et andet hyppigt spørgsmål er: Hvad bliver min husleje? Oftest er den økonomiske ramme ikke bestemt fra renoveringsprojektets begyndelse. Beboerne skal derfor informeres tydeligt om, at projektet kun gennemføres, hvis de vedtager det. Det er vigtigt, at beboerne ved, at de selv tager beslutningen om en eventuel huslejestigning. Det kan være en god idé at synliggøre omkostningerne ved at gennemføre en helhedsplan sammenholdt med ikke at gennemføre en helhedsplan. Beboerne vil oftest opleve, at de får mere for pengene ved at gennemføre helhedsplanen, eller at de med en ustøttet renovering får en højere huslejestigning. Hvis man i starten af den beboerdemokratiske proces kan fastlægge, at huslejestigningen ligger inden for et bestemt interval, kan det være en fordel at kommunikere til beboerne, at der arbejdes ud fra en fast økonomisk ramme. På den måde kan beboerne forholde sig til stigningens omfang, og de skal ikke være bekymrede for, at udgifterne løber løbsk. En økonomisk ramme skal dog kun meldes ud, hvis den kan overholdes. Forebyggelse af konflikter I løbet af den beboerdemokratiske proces opstår der tit større eller mindre konflikter. Det kan både være internt i styregruppen eller mellem styregruppe og beboere. Konflikterne kan ødelægge meget, hvis de får lov at vokse. Omvendt kan de også skabe grobund for udvikling og kreativitet, hvis parterne håndterer dem konstruktivt. Konflikterne opstår af mange grunde, fx: Skepsis fra beboerne over for administration, arkitekter og andre fagfolk Beboere, administration og myndigheder har forskellige dagsordner Uenighed om prioritering Uklare meldinger om, hvad beboerne kan få indflydelse på eller utilfredshed med grænserne for beboerindflydelse De økonomiske forudsætninger 16

17 Styregruppen - Udfordringer og værktøjer 17

18 Misforståelser og manglende information Derfor skal styregruppen aftale, hvordan de forebygger og løser konflikter i forberedelsesfasen. For at forebygge konflikter er det vigtigt, at styregruppen skaber dialog om, hvordan de ønsker at samarbejde. Se mere om dette i afsnittet Styregruppens sammensætning. Generelt forebygger man konflikter ved: At lytte til hinanden At være ærlig og åben om synspunkter og bekymringer At afstemme forventninger At undgå at sætte mærkater på hinanden At sikre et løbende højt informationsniveau At skabe dialog At adskille uenighed og person Håndtering af konflikter Er en konflikt først opstået, er det vigtigt at forsøge at tage den i opløbet, inden den vokser. Gør man ikke det, vokser konflikten helt af sig selv. Konflikten kan gå fra at være en uenighed om en sag, til at konflikten bliver personlig, og i værste fald resulterer den i trusler og fjendskab. Man taler om en optrapning af konflikten som illustreret i konflikttrappen. Styregruppen skal i forberedelsesfasen aftale, hvordan de vil håndtere en konflikt, og hvilke resurser og værktøjer, de har til rådighed. Fx kan de: Benytte værktøjet solen og skyen, som kan downloades på Værktøjet kan bruges ved uenighed, konflikter eller sabotering af processen. Bruge en ekstern mediator, hvis konflikten er vokset. En mediator kan hjælpe parterne i konflikten til at finde en fælles løsning eller nedtrappe konflikten. Undersøge, om der er medarbejdere i boligorganisationen, der er uddannet i konflikthåndtering, som kan hjælpe styregruppen med at lægge en plan for konflikthåndtering og bistå ved eventuelle konflikter. 18

19 Styregruppen - Udfordringer og værktøjer Eksempel på konflikttrappe Konflikttrappen illustrerer, hvordan en konflikt kan udvikle sig fra en måske lille uoverensstemmelse til egentligt fjendskab. På hvert eneste trin er der mulighed for enten at gå ned ad eller op ad trappen. At lade en konflikt eskalere er forbundet med stort menneskeligt ressourcespild. Der opstår fjendebilleder 5 Samtalen opgives 4 Problemet vokser 3 Det er din skyld 2 Vi har et problem 1 findes flere materialer til løsning af konfliker. Kilde til konflikttrappen: Friedrich Glasl: Konfliktmanagement. 19

20 20

21 Styregruppen - Udfordringer og værktøjer Gruppedynamik Inden styregruppen starter med at planlægge inddragelsesforløbet, skal de overveje en række forhold omkring styregruppens interne arbejdsform. Det skal blandt andet ruste dem til at kunne gennemføre og lede den beboerdemokratiske proces. I det følgende afsnit præsenteres derfor en række forhold, styregruppen skal afklare i starten af forberedelsesfasen. Afsnittet kan også bruges, når der nedsættes arbejdsgrupper, hvor beboere og forskellige rådgivere skal arbejde sammen. Styregruppens beslutninger om den interne arbejdsform skal opsamles i et dokument, som kan bruges undervejs i inddragelsesforløbet. I inddragelsesprocessens indledende fase vil styregruppen arbejde videre med den konkrete planlægning af inddragelsesforløbet, og opsamlingen skal eventuelt revideres undervejs for, at samarbejdet i styregruppen kan gennemføres bedst muligt. Om gruppearbejde og -dynamik Der er tre stadier i den indledende afklaring: 1. Praktisk 2. Personligt 3. Kollektivt Nedenfor er de tre stadier beskrevet. Praktisk Inden man går i gang med selve beboerinddragelsen, skal styregruppen overveje de praktiske og formelle forhold omkring deres samarbejde. Disse er: Størrelse Det er vigtigt, at styregruppen hverken er for stor eller for lille. Det er svært for 20 mennesker at nå til enighed, men samtidig er det svært for 3 mennesker at udvikle store projektidéer og føle sig berettiget til at tale på andres vegne. En ideel størrelse for styregruppen er 8-10 personer. Det er en god idé at have et rundt eller kvadratisk mødebord, så alle mødedeltagere kan se hinanden. Dette gælder især, hvis styregruppen er på over 8 personer. Deltagere Styregruppens primære mål er at planlægge og lede beboerinddragelsen hen mod en vedtagelse af et velforankret fornyelses- eller renoveringsprojekt i boligafdelingen. Deltagerne fungerer som projektets ambassadører og bør derfor vælges så de sammen bedst muligt kan få opfyldt målet. Repræsentanter vil typisk være blandt beboere, drift og fra administration f.eks. projektleder fra byggeri og boligsocial. Ordstyrer/mødeleder For at sikre at hvert møde bliver produktivt og ikke kører af sporet, er det nødvendigt at vælge en mødeleder, der ved starten af møderne fremlægger dagsordenen og derefter sikrer, at man overholder tidsplanen og når at komme omkring de punkter, der skal diskuteres. Referent Opsamling af mødernes indhold er vigtigt, så der ikke går vigtige informationer tabt. Der skal derfor vælges en referent, der sørger for at nedskrive de vigtigste punkter fra møderne. Man kan starte hvert møde med at kigge på referatet fra sidste møde, så alle får deres pointer med. 21

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Kapitel 3. Procesvejledning. En del af AlmenVejledningen En innovativ vej til effektiv drift

Kapitel 3. Procesvejledning. En del af AlmenVejledningen En innovativ vej til effektiv drift Kapitel 3 Procesvejledning En del af AlmenVejledningen En innovativ vej til effektiv drift AlmenVejledning i En innovativ vej til effektiv drift Udgave: Udgivelsesår: Udgiver: Udarbejdet for AlmenNet:

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Udfordringer i det boligsociale arbejde

Udfordringer i det boligsociale arbejde Udfordringer i det boligsociale arbejde Boliger v/ Kristoffer Rønde Møller BL - Danmarks Almene Boliger Min baggrund for at tale om emnet Boligsocialt arbejde er i sin natur udfordrende - det er det smukke

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i Velkommen til mandag den 8. september 2008 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne 18.15 Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? 18.30 Møderækken 18.50 Inspiration fra andre boligområder

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Gårdhusrenovering beboermøde

Gårdhusrenovering beboermøde Gårdhusrenovering beboermøde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Forslag om godkendelse af foreløbigt renoveringsprojekt og økonomi (skema A) som opstillet i Landsbyggefondens

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11

Personalemøde, Haraldskær d. 20.12.11 Afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiets grundpille En god afdelingsbestyrelse er guld værd for beboerne, administrationen og organisationsbestyrelsen En dårlig afdelingsbestyrelse kan forpeste tilværelsen

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering

Trinvis fornyelse af almene boliger. AlmenVejledning C 2. - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Trinvis fornyelse af almene boliger AlmenVejledning C 2 - en renoveringsform mellem Råderet og Totalrenovering Kolofon Titel AlmenVejledning C2: Udgave 1. udgave ISBN 978-87-992950-2-9 Udgivelsesår 2009

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde

TANDPLEJEN. Konfliktplan. Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde TANDPLEJEN Konfliktplan Vi skal ville det Vilje - vil jeg Ja jeg vil samarbejde Tandplejen i Herning er en dynamisk arbejdsplads med selvledende og engagerede medarbejdere. Samarbejde er vitalt for at

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere