AlmenVejledning. Beboerdemokratisk proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenVejledning. Beboerdemokratisk proces"

Transkript

1 AlmenVejledning Beboerdemokratisk proces Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

2 AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces Udgave: Udgivelsesår: Udgiver: Revideret for AlmenNet: Arbejdsgruppe, 3B: Koordinering: Forside: Rettigheder: Støtte: Layout: Citater: 2. udgave 2013 AlmenNet Studiestræde København V Boligforeningen 3B Louise Toft Hansen, Projektleder Michael Graae, FSB Jesper Rasmussen, Bo-vest Maria Jensen, Boligkontoret DK Ionee Skovgaard, Boligforeningen 3B Louise Toft Hansen, Boligforeningen 3B AlmenNet Egedalsvænge Billede leveret af Kokkedal på Vej Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces (2013) Udarbejdet med støtte fra Landsbyggefonden Ene Esgaard, Ene Es Citaterne igennem vejledningen er vigtige udsagn om processen, fra arbejdsgruppen til læseren. De er ikke taget direkte fra teksten.

3 Indholdsfortegnelse Om AlmenNets Publikationer Forord Indledning Beboerdemokratisk proces Opsamling af faserne Redskaber til processen Styregruppens sammensætning - Udfordringer og værktøjer Gruppedynamik Forberedelse Hvad er opgaven? Hvad er vores mål med inddragelsen? Hvad er vores målsætninger? Hvad er vores resurser? Hvordan skal vi løse opgaven? Hvordan planlægger og afvikler vi forløbets aktiviteter? Milepæl 1 - procesplan Idéudvikling Hvad er vores historie? Hvad er vores vision? Hvad er styrker, og hvad er svagheder? Hvordan når vi vores vision? Milepæl 2 - idékatalog Projektudvikling Hvordan beskriver vi projektet? Hvordan ser projektet ud? Hvordan udføres projektet? Hvad betyder projektet for boligafdelingen? Milepæl 3 - Projektforslag Vurdering Hvordan kan det lade sig gøre? Hvad stemmer vi om? Afstemning ja eller nej? Milepæl 4 - projektbeskrivelse Mod skema A Råd til at forankre arbejdet fra den beboerdemokratiske proces Litteratur og andre henvisninger Side

4 Om AlmenNets publikationer AlmenNet er en forening for udviklingsorienterede almene boligorganisationer, hvor formålet er at skabe fremtidssikring for almene boliger og bebyggelser med fokus på både fysiske investeringer, boligsociale processer og nye organisationsformer. AlmenNet igangsætter, støtter og koordinerer udviklingsarbejder med henblik på at forbedre den almene boligs konkurrenceevne. Det sker i praksis ved at udvikle vejledninger, værktøjer og kurser, som kan opkvalificere de almene boligadministrationers kompetencer i varetagelse af bygherrerollen, samt understøtte et konstruktivt samarbejde med beboere, bestyrelser, myndigheder og byggeparter. Alle AlmenNets publikationer tager afsæt i en af nedenstående kategorier, der tilsammen udgør AlmenNets arbejdsområde og overordnede systematik for foreningens publikationsserie. som kan anvendes direkte af andre, samt at inspirere og udstikke retningslinjer for god praksis. Publikationerne henvender sig i sær til projektledere, og mere generelt til beslutningstagere og samarbejdspartnere, der er involveret i almene fremtidssikringsprojekter. Publikationerne er tænkt og skrevet ud fra Almen- Nets fundament: brugerdreven innovation. Dette indebærer, at boligorganisationerne selv tager ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse. AlmenNets publikationer udspringer typisk af et af foreningens udviklingsprojekter, der gennemføres af medlemmerne, og som dermed danner grundlag for efterfølgende formidling. Har du kommentarer eller spørgsmål til AlmenNets publikationer, er du velkommen til at kontakte foreningens sekretariat på eller tlf Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring Publikationerne er forfattet af foreningens egne og meget engagerede medlemmer og baserer sig på best practice i den almene sektor. Ønsket er at give konkrete værktøjer og viden videre, Få overblik over AlmenNets udgivelser på eller download vores App på App store. God læselyst 4

5 Forord Beboerdemokratisk proces hører til i AlmenNets serie af vejledninger i programfasen, der omfatter det store, forberedende arbejde med fremtidssikringsprojekter. Den kan således med fordel læses og anvendes sammen med de to andre AlmenVejledninger: Fremtidsanalyse og Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Begge vejledninger kan findes på eller ved at downloade AlmenNets App fra App store. Vejledningen er revideret i et samarbejde mellem repræsentanter fra en række boligorganisationer. Tak til deltagerne: Michael Graae, FSB Jesper Rasmussen, Bo-vest Maria Jensen, Boligkontoret DK Ionee Skovgaard, Boligforeningen 3B Louise Toft Hansen, Boligforeningen 3B Nærværende AlmenNet vejledning er en revideret udgave af den tidligere vejledning fra Ved revisionen er indhold blevet opdateret, og vejledningen er generelt gjort mere læsevenlig og bedre struktureret, hvilket skulle gøre det nemmere for læseren at orientere sig. Der har også været et behov for at kunne gøre vejledningen mere anvendelig på tablets, smartphones og som digitalt værktøj. 5

6 Indledning Om vejledningen Vejledning - beboerdemokratisk proces er et arbejdsredskab til aktører involveret i udvikling og gennemførelse af renoveringsprojekter og fremtidssikring i alment boligbyggeri. Vejledningen præsenterer en række forslag til, hvordan beboerne kan inddrages i selve udviklingen af renoveringsforslaget og føle ejerskab til processen og resultatet. Den består af en række værktøjer, aktiviteter, opsamlingsmetoder og fremstillingsforslag, der sigter efter at optimere inddragelsesprocessen for beboere og styregruppe og dermed være med til at sikre et godt renoveringsprojekt til gavn og glæde for alle i boligafdelingen. Det primære mål med den beboerdemokratiske proces er at få vedtaget et velforankret fornyelses eller renoveringsprojekt i boligafdelingen. Dette kan herefter danne baggrund for en ansøgning til Landsbyggefonden og kommunen om godkendelse og finansiering af projektet. Samtidig er et velforankret renoveringsprojekt med til at fremtidssikre boligafdelingen. Målgruppe Vejledning - beboerdemokratisk proces er udarbejdet som et forslag til, hvordan den beboerdemokratiske proces kan gribes an. Derfor er vejledningen skrevet til hjælp for de forretningsførere, byggeafdelinger, styregrupper og projektledere, der skal til at gennemføre et inddragelsesforløb i forbindelse med renoveringsprojekter. I den efterfølgende tekst kaldes den ansvarlige fra administrationen for projektleder. Læsevejledning Vejledningen kan læses slavisk fra start til slut, eller læseren kan skimme den og dykke ned i afsnit efter behov. Den giver en udførlig beskrivelse af, hvordan man planlægger og gennemfører en inddragelsesproces og udvikler et renoveringsprojekt i et samarbejde mellem styregruppe, beboere og rådgivere. Men da forhold som fx økonomi, tidsrammer, ambitioner og tidligere projektforløb (fx arbejde med helhedsplaner) er forskellig fra boligafdeling til boligafdeling, er det vigtigt, at den beboerdemokratiske proces tilpasses den enkelte situation. Alle renoveringsprojekter er forskellige og beboerinddragelsen kan ligge på forskelige tidspunkter i forhold til selve renoveringsprocessen. Den enkelte styregruppe skal derfor se vejledningen som et idékatalog og kan frit udvælge de dele af vejledningen, der er relevante for boligafdelingens situation. Aktiviteterne kan løses i forlængelse af hinanden, men det er også muligt at springe aktiviteter over - eller erstatte dem med andre aktiviteter - uden at det spolerer forløbet af den beboerdemokratiske proces. Hvordan gennemføres en inddragelsesproces? Det vil ofte være administrationen, der tager initiativ til at sætte en helhedsplan i gang, fx på grund af tomgang, nedslidning, byggeskader eller en fremtidsanalyse. Herefter startes selve processen ved at gå til organisationsbestyrelsen, der eventuelt godkender en økonomisk ramme for forløbet frem til skema A. Når renoveringsprojektet er endeligt godkendt på afdelingsmødet, vil udgifterne til beboerprocessen indgå i byggesagens udgifter. Der skal nedsættes en styregruppe, som kan varetage projektforløbet. Projektlederen vil ofte være ansvarlig for fremdriften i styregruppens arbejde under hele forløbet og udgør et vigtigt bindeled mellem beboere og afdelingsbestyrelse, administration og kommune m.fl. 6

7 Indledning Det er vigtigt at gøre sig klart fra starten, at den beboerdemokratiske proces er omstændig og kræver meget forberedelse og planlægning. Det er vigtigt, at styregruppen er bevidst herom og planlægger forløbet så realistisk som muligt. På den måde sikres også beboernes opbakning og deres deltagelse i forløbet. Kommunikation med beboerne undervejs i forløbet er også af afgørende betydning for, hvordan opbakningen bliver. Hvorfor inddrage beboerne? Det er beboerne, der beslutter, om et renoveringsforslag skal vedtages og sendes videre til behandling i kommunen og eventuelt Landsbyggefonden. Derfor er det vigtigt fra starten at sikre størst mulig opbakning blandt beboerne, og inddragelsesforløbet er en måde at sikre dette på. Jo tidligere beboerne involveres, og jo flere beslutninger de har mulighed for at påvirke, jo større opbakning til det endelige renoveringsforslag kan man forvente. Beboernes rolle som beslutningstagere indeholder et paradoks, fordi de nutidige beboere skal forholde sig til en fremtid for boligafdelingen, som de måske ikke selv får glæde af. Fremtidssikring er en vigtig del af renoveringsprojektet - og skal være opfyldt for at finde finansiering til renoveringsprojektet - men det kan være svært at få beboernes opbakning. Beboerinddragelse giver ejerskab For at få beboerne med på idéerne kræver det, at beboerne får en god forståelse for fremtidssikringen af deres boligafdeling og får mulighed for at præge projektforslaget. Kort sagt: At beboerne bliver inddraget som centrale aktører i renoveringsindsatsen. Herved bliver beboerne bedre kvalificeret til at vurdere resultatet, og mange tager projektet til sig. Proces for helhedsplanlægning Forberedelse Idéudvikling og Projektudvikling Helhedsplan 1. version Projektafklaring Endelig helhedsplan Vurdering og godkendelse Godkendt helhedsplan og skema A Program AlmenVejledning i fremtidsanalyse AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning i beboerdemokratisk proces De tre AlmenVejledninger supplerer hinanden i program-fasen, fra forberedelse til godkendt helhedsplan og skema A 7

8 8 Inddragelse handler ikke kun om demokrati eller om, at alle skal bestemme lige meget, men om at give mulighed for at få noget gennemført så kvalificeret som muligt

9 Den beboerdemokratiske proces Introduktion Den beboerdemokratiske proces er tilrettelagt som et udviklingsforløb med fire faser, som bygger videre på hinanden. Faserne hedder: 1. Forberedelse - hvor styregruppen starter med at planlægge hele inddragelsesforløbet. 2. Idéudvikling - hvor beboerne inddrages i udviklingen af idéer og visioner. 3. Projektudvikling - hvor der samarbejdes med rådgivere om at omsætte visionerne for boligafdelingen til et konkret projektforslag. 4. Vurdering - hvor projektforslaget vurderes og eventuelt justeres, og det sættes til afstemning blandt beboerne. Til hver fase er der afslutningsvis knyttet en milepæl, der samler op på procesarbejdet. Disse milepæle benævnes: Procesplan, idékatalog, projektforslag og projektbeskrivelse. De følgende sider giver en overordnet beskrivelse af det inddragelsesforløb, vejledningen lægger op til og de overordnede værktøjer, der er udviklet til at understøtte processen. Etablering af styregruppen Den beboerdemokratiske proces planlægges og styres af styregruppen. Styregruppen vil oftest være den samme som styregruppen for den samlede planlægning af renoveringsprojektet, der er beskrevet i vejledningen Helhedsplanlægning og myndighedsarbejde. Styregruppens sammensætning vil være forskellig fra boligorganisation til boligorganisation, men den vil typisk bestå af medlemmer af afdelingsbestyrelsen (eventuelt også medlemmer af organisationsbestyrelsen), projektledere i boligorganisationen, eventuelt repræsentanter fra driften og forskellige rådgivere. Styregruppen er dynamisk og kan tilpasses de enkelte faser. Fx kan man inkludere repræsentanter fra arbejdsgrupper og eventuelt beboerrepræsentanter i dele af styregruppens arbejde i de senere faser. Projektlederen er typisk ansvarlig for forløbet af den beboerdemokratiske proces og for udviklingen af renoveringsprojektet. Det kan være hensigtsmæssigt at have en repræsentant fra kommunen med i styregruppen. Det kan gøre sagsbehandlingen mere smidig og give mulighed for at opfange uoverensstemmelser mellem projektet og fx lokalplan, byudviklingsplaner og kommunale ønsker. Samtidig kan det være med til at forhindre mistillid og mistro mellem beboerne og kommunen, når en repræsentant har været med under hele inddragelsesforløbet. Endelig forpligter det kommunen til at overholde de tidsfrister, de har været med til at aftale, og som er meddelt til beboerne. Forberedelse af beboerinddragelsen Inden inddragelsesforløbet starter, skal styregruppen planlægge og forberede hele forløbet. Det er også deres opgave at følge op på processen og at lave opsamlingerne til milepælene - beboerne kan dog godt inddrages i dette arbejde. Derudover er beboerprocessens første fase - forberedelse - tilrettelagt, så det primært er styregruppen, der er aktiv. Det er i den første fase, at inddragelsen planlægges, og aktiviteterne i fasen 9

10 Hvad vil vi med processen? Udvikle noget nyt vi ikke kender endnu eller løse et kendt problem? går ud på at afklare en række af de forhold, der gør styregruppen i stand til at styre inddragelsesprocessens forløb. Samtidig er første milepæl en procesplan, der opsamler styregruppens planlægningsarbejde. Det er vigtigt, at styregruppen på forhånd læser hele vejledningen igennem og i fællesskab gennemgår alle processens faser og aktiviteter. I første fase skal der planlægges, hvornår, hvordan og med hvem inddragelsen skal finde sted. Denne aktivitet kan man kun løse, hvis man kender til hele forløbets aktiviteter. I næste kapitel Styregruppens sammensætning - udfordringer og værktøjer beskrives, hvordan styregruppen kan afstemme deres forventninger til samarbejdet i gruppen samt hvilke udfordringer styregruppen skal forberede sig på. Eksempel på organisationsdiagram Organisationsbestyrelse Afd./Afd. møde Beboere Myndigheder Kommunen LBF Styregruppe Rep. Organisationsbest. Rep. Afdelingsbestyrelse Rep. Kommunen Rep. Drift og adm. Rådgivere Projektledere Rådgivere Teknisk Proces Arbejdsgrupper Friarealer Fælleshus Boliger Nye boligformer 10

11 Den beboerdemokratiske proces Opsamling af faserne i milepæle En forudsætning for at de fire faser i den beboerdemokratiske proces kan bygge videre på hinanden, er at de vigtigste resultater og beslutninger fra en fase bliver ført videre i den næste. Derfor skal der ved afslutningen af hver fase laves en opsamling. Denne opsamling kaldes en milepæl og fungerer som beslutningsgrundlag for det videre arbejde. Milepælene er en opsamling på faserne. De tjener til at fastholde vigtige beslutninger og informationer og føre dem videre til de efterfølgende faser. Når den beboerdemokratiske proces er afsluttet, danner de fire milepæle tilsammen et dokument, der er en opsamling af hele forløbet. De er derfor et godt supplement til helhedsplanen, da de beskriver bebyggelsens organisering, dens historie og nye visioner, konkretiseringen af visionerne og handlingsplan for hvordan de realiseres. Samtidig er milepælene med til at kvalificere den endelige projektbeskrivelse. Under selve den beboerdemokratiske proces tjener milepælen til at opsamle arbejdet i faserne: Efter første fase forberedelse opsamles de krav, rammer og målsætninger, der er udgangspunktet for renoveringsprojektet i milepælen procesplan Efter anden fase idéudvikling opsamles de idéer og visioner, som beboerne har været med til at udvikle for boligafdelingen i milepælen idékatalog Efter tredje fase projektudvikling opsamles udviklingen og konkretiseringen af renoveringsprojektet i milepælen projektforslag Efter fjerde fase vurdering beskrives det renoveringsforslag, som beboerne har vedtaget i milepælen projektbeskrivelse Beboerprocessen og herunder milepælene bruges i udviklingen af helhedsplanen. Man kan forestille sig følgende synergi mellem milepælene og helhedsplanen: Procesplanen og idékataloget vedlægges som bilag til 1. version af helhedsplanen. De danner desuden baggrund for beskrivelsen af de overordnede visioner for boligafdelingen Projektbeskrivelsen indarbejdes i 1. version af helhedsplanen, da den indeholder beboernes beslutning om, hvilke initiativer der skal sættes i gang. Visionerne er konkretiseret og accepteret i boligafdelingen af beboerne Alle fire milepæle fungerer som dokumentation for arbejdet med den beboerdemokratiske proces og viser visionerne i helhedsplanen og renoveringsprojektets forankring blandt beboerne Der henvises i øvrigt til vejledningen Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde om helhedsplan på AlmenNets hjemmeside. Her kan du fx læse om forskellen på 1. version af helhedsplanen og den endelige helhedsplan. 11

12 Gør, hvad der skal til for at bevare motivationen. Træf beslutninger og inddrag kun i det omfang, det giver mening Sammenhæng og synergi mellem vejledning i beboerdemokratisk proces og helhedsplan Mod skema A Forberedelse Idéudvikling og Projektudvikling Helhedsplan 1. version Projektafklaring Endelig helhedsplan Vurdering og godkendelse Godkendt helhedsplan og skema A AlmenVejleding i beboerdemokratisk proces Fase 1 Forberedelse Fase 2 Idéudvikling Processplan Idékatalog Projektforslag Projektbeskrivelse Milepæl Milepæl Milepæl Fase 3 Projektudvikling Fase 4 Vurdering og godkendelse Milepæl Sammenhæng og synergi mellem vejledning i beboerdemokratisk proces og helhedsplan 12

13 Den beboerdemokratiske proces Redskaber til processen Til arbejdet med den beboerdemokratiske proces er der udviklet en række praktiske redskaber. Planchen aktivitetsplan - er et planlægningsværktøj, der hjælper til at skabe overblik over det samlede forløb. I en af de første aktiviteter bliver styregruppen bedt om at udfylde planchen med aktiviteter, dato, arbejdsform og deltagere i de enkelte faser. Aktivitetsplanen er et redskab, som giver både beboere og styregruppe klarhed over, hvornår og hvordan beboerne skal inddrages. Diagramforløb På side 25, 33, 41 og 49 kan man finde en faseoversigt - én for hver fase. Oversigterne beskriver forløbet for den enkelte fase og lægger op til forskellige aktiviteter, som skal arbejdes igennem. For at overskue planlægningsarbejdet rådes styregruppen til at printe alle fire faseoversigter ud og hænge dem op. Diagramforløbene kan også bruges til at forklare beboerne, hvad der skal ske i en fase. Milepæle Når aktiviteterne i en fase er færdige, skal de vigtigste oplysninger opsamles i milepælene. Der er udviklet tekstskabeloner til milepælene, som styregruppen kan udfylde. Der vil være elementer i en fase, som er vigtige at arbejde sig igennem, men som ikke er nødvendige at få med videre i forhold til beslutningsprocessen. Det arbejde, der ikke sammenfattes i milepælene, bliver dokumenteret i tekstskabelonerne, der indgår som en del af byggesagens materiale og dokumentation af forløbet. Den digitale bilagsoversigt For at gøre vejledningen overskuelig er fx tekstskabeloner og procesværktøjer ikke en del af vejledningen, men vil fremover kunne downloades på AlmenNets hjemmeside Værktøjer Der vil være ét eller flere konkrete værktøjer tilknyttet hver aktivitet, fordelt på to former for værktøjer: Den ene er særligt udviklede procesværktøjer, der skal bruges til at løse aktiviteter, når beboerne inddrages. Den anden er tekstskabeloner (i pdf- eller wordformat), der enten kan printes og udfyldes i hånden eller udfyldes på computer. 13

14 AAB, Finlandsparken i Vejle. En omfattende beboerinddragelse har ligget forud for beslutningen om en helhedsplan. Læs mere på Foto: Anders Heilmann Jensen 14

15 Styregruppens sammensætning - Udfordringer og værktøjer Styregruppen vil i løbet af den beboerdemokratiske proces løbende støde på barrierer. Derfor er det vigtigt, at styregruppen allerede i forberedelsesfasen overvejer, hvordan de vil håndtere de enkelte udfordringer. Under de enkelte faser er der redegjort for typiske udfordringer, der knytter sig til fasen. På de følgende sider præsenteres mere generelle udfordringer. Herefter følger et afsnit om gruppedynamik, som styregruppen kan bruge dels internt for at få en god arbejdsstemning i gruppen og dels eksternt for at forstå og håndtere beboernes reaktioner undervejs i processen. I i den digitale bilagsoversigt kan du desuden finde de værktøjer, der blevet henvist til i vejledningen. De kan når som helst hentes frem af styregruppen og bruges til at løse eventuelle konflikter eller til at prioritere undervejs i projektets udvikling. Ventetiden Fra beboerne hører om et renoveringsprojekt, til byggearbejdet går i gang, går der oftest flere år, særligt hvis der er tale om en helhedsplan. Det giver typisk følgende udfordringer: Beboerne bliver utålmodige og mister gejsten Beboerne føler at ingen gør noget De beboere, som har deltaget i beboerprocessen, er fraflyttet, inden byggeprojektet går i gang Beboerne kan ikke huske, hvad der blev besluttet Det er derfor vigtigt, at styregruppen i forberedelsesfasen får udarbejdet en realistisk tidsplan, som tydeligt kommunikeres ud til beboerne, så de forstår, hvor lang processen er. Det er vigtigt, at styregruppen under planlægningen af kommunikationen med beboerne (aktivitetsplanen) også tager stilling til, hvordan der kommunikeres i forbindelse med ventetid. Man kan fx gøre følgende: Udsende et nyhedsbrev om projektet hvert halve år, så nye beboere hører om projektet, og alle beboere er opmærksomme på, at projektet ikke er glemt. Projektlederen kan vælge at deltage i det årlige ordinære afdelingsmøde for at give status på projektet. Det vigtigste er, at beboerne løbende bliver informeret også hvis der ikke er en udvikling i projektet, så beboerne føler, de får den information, de har brug for. I selve planlægningen af den beboerdemokratiske proces er det også vigtigt at overveje, hvornår den skal finde sted i forhold til selve helhedsplanlægningen og myndighedssamarbejdet. Det kan være en fordel at lægge beboerprocessen så tæt på skema A som muligt, så beboerne oplever mindst mulig ventetid, og beboerinddragelsen er tæt på afstemningen om projektet. 15

16 Skab trygge, faste rammer og kommuniker tydeligt Typiske bekymringer blandt beboerne Et renoveringsprojekt kan blive mødt med skepsis af beboerne - ofte fordi de er bekymrede for, hvordan det påvirker deres boligsituation. Bekymringer kan fx handle om genhusning, gener under byggeriet eller huslejestigninger Det er derfor vigtigt, at styregruppen tager stilling til bekymringerne, og gennemarbejdet beboerinformation om renoveringens konsekvenser er givet godt ud. Ellers kan bekymringerne overskygge selve projektet og i yderste konsekvens betyde, at beboerne ikke godkender renoveringsprojektet. Typiske spørgsmål fra beboerne er fx: Hvor skal jeg genhuses og hvordan får jeg flyttet mine ting? Her kan styregruppen udarbejde en folder til beboerne om genhusning eller reglerne kan ridses op på et beboermøde. Styregruppen skal fx overveje: Er det nødvendigt med genhusning? Kan der ved hjælp af den naturlige fraflytning genhuses i boligafdelingen? Der er specifikke regler om genhusning, som styregruppen kan læse i almenlejeloven 85 og 86 samt almenboligloven 51. Et andet hyppigt spørgsmål er: Hvad bliver min husleje? Oftest er den økonomiske ramme ikke bestemt fra renoveringsprojektets begyndelse. Beboerne skal derfor informeres tydeligt om, at projektet kun gennemføres, hvis de vedtager det. Det er vigtigt, at beboerne ved, at de selv tager beslutningen om en eventuel huslejestigning. Det kan være en god idé at synliggøre omkostningerne ved at gennemføre en helhedsplan sammenholdt med ikke at gennemføre en helhedsplan. Beboerne vil oftest opleve, at de får mere for pengene ved at gennemføre helhedsplanen, eller at de med en ustøttet renovering får en højere huslejestigning. Hvis man i starten af den beboerdemokratiske proces kan fastlægge, at huslejestigningen ligger inden for et bestemt interval, kan det være en fordel at kommunikere til beboerne, at der arbejdes ud fra en fast økonomisk ramme. På den måde kan beboerne forholde sig til stigningens omfang, og de skal ikke være bekymrede for, at udgifterne løber løbsk. En økonomisk ramme skal dog kun meldes ud, hvis den kan overholdes. Forebyggelse af konflikter I løbet af den beboerdemokratiske proces opstår der tit større eller mindre konflikter. Det kan både være internt i styregruppen eller mellem styregruppe og beboere. Konflikterne kan ødelægge meget, hvis de får lov at vokse. Omvendt kan de også skabe grobund for udvikling og kreativitet, hvis parterne håndterer dem konstruktivt. Konflikterne opstår af mange grunde, fx: Skepsis fra beboerne over for administration, arkitekter og andre fagfolk Beboere, administration og myndigheder har forskellige dagsordner Uenighed om prioritering Uklare meldinger om, hvad beboerne kan få indflydelse på eller utilfredshed med grænserne for beboerindflydelse De økonomiske forudsætninger 16

17 Styregruppen - Udfordringer og værktøjer 17

18 Misforståelser og manglende information Derfor skal styregruppen aftale, hvordan de forebygger og løser konflikter i forberedelsesfasen. For at forebygge konflikter er det vigtigt, at styregruppen skaber dialog om, hvordan de ønsker at samarbejde. Se mere om dette i afsnittet Styregruppens sammensætning. Generelt forebygger man konflikter ved: At lytte til hinanden At være ærlig og åben om synspunkter og bekymringer At afstemme forventninger At undgå at sætte mærkater på hinanden At sikre et løbende højt informationsniveau At skabe dialog At adskille uenighed og person Håndtering af konflikter Er en konflikt først opstået, er det vigtigt at forsøge at tage den i opløbet, inden den vokser. Gør man ikke det, vokser konflikten helt af sig selv. Konflikten kan gå fra at være en uenighed om en sag, til at konflikten bliver personlig, og i værste fald resulterer den i trusler og fjendskab. Man taler om en optrapning af konflikten som illustreret i konflikttrappen. Styregruppen skal i forberedelsesfasen aftale, hvordan de vil håndtere en konflikt, og hvilke resurser og værktøjer, de har til rådighed. Fx kan de: Benytte værktøjet solen og skyen, som kan downloades på Værktøjet kan bruges ved uenighed, konflikter eller sabotering af processen. Bruge en ekstern mediator, hvis konflikten er vokset. En mediator kan hjælpe parterne i konflikten til at finde en fælles løsning eller nedtrappe konflikten. Undersøge, om der er medarbejdere i boligorganisationen, der er uddannet i konflikthåndtering, som kan hjælpe styregruppen med at lægge en plan for konflikthåndtering og bistå ved eventuelle konflikter. 18

19 Styregruppen - Udfordringer og værktøjer Eksempel på konflikttrappe Konflikttrappen illustrerer, hvordan en konflikt kan udvikle sig fra en måske lille uoverensstemmelse til egentligt fjendskab. På hvert eneste trin er der mulighed for enten at gå ned ad eller op ad trappen. At lade en konflikt eskalere er forbundet med stort menneskeligt ressourcespild. Der opstår fjendebilleder 5 Samtalen opgives 4 Problemet vokser 3 Det er din skyld 2 Vi har et problem 1 findes flere materialer til løsning af konfliker. Kilde til konflikttrappen: Friedrich Glasl: Konfliktmanagement. 19

20 20

21 Styregruppen - Udfordringer og værktøjer Gruppedynamik Inden styregruppen starter med at planlægge inddragelsesforløbet, skal de overveje en række forhold omkring styregruppens interne arbejdsform. Det skal blandt andet ruste dem til at kunne gennemføre og lede den beboerdemokratiske proces. I det følgende afsnit præsenteres derfor en række forhold, styregruppen skal afklare i starten af forberedelsesfasen. Afsnittet kan også bruges, når der nedsættes arbejdsgrupper, hvor beboere og forskellige rådgivere skal arbejde sammen. Styregruppens beslutninger om den interne arbejdsform skal opsamles i et dokument, som kan bruges undervejs i inddragelsesforløbet. I inddragelsesprocessens indledende fase vil styregruppen arbejde videre med den konkrete planlægning af inddragelsesforløbet, og opsamlingen skal eventuelt revideres undervejs for, at samarbejdet i styregruppen kan gennemføres bedst muligt. Om gruppearbejde og -dynamik Der er tre stadier i den indledende afklaring: 1. Praktisk 2. Personligt 3. Kollektivt Nedenfor er de tre stadier beskrevet. Praktisk Inden man går i gang med selve beboerinddragelsen, skal styregruppen overveje de praktiske og formelle forhold omkring deres samarbejde. Disse er: Størrelse Det er vigtigt, at styregruppen hverken er for stor eller for lille. Det er svært for 20 mennesker at nå til enighed, men samtidig er det svært for 3 mennesker at udvikle store projektidéer og føle sig berettiget til at tale på andres vegne. En ideel størrelse for styregruppen er 8-10 personer. Det er en god idé at have et rundt eller kvadratisk mødebord, så alle mødedeltagere kan se hinanden. Dette gælder især, hvis styregruppen er på over 8 personer. Deltagere Styregruppens primære mål er at planlægge og lede beboerinddragelsen hen mod en vedtagelse af et velforankret fornyelses- eller renoveringsprojekt i boligafdelingen. Deltagerne fungerer som projektets ambassadører og bør derfor vælges så de sammen bedst muligt kan få opfyldt målet. Repræsentanter vil typisk være blandt beboere, drift og fra administration f.eks. projektleder fra byggeri og boligsocial. Ordstyrer/mødeleder For at sikre at hvert møde bliver produktivt og ikke kører af sporet, er det nødvendigt at vælge en mødeleder, der ved starten af møderne fremlægger dagsordenen og derefter sikrer, at man overholder tidsplanen og når at komme omkring de punkter, der skal diskuteres. Referent Opsamling af mødernes indhold er vigtigt, så der ikke går vigtige informationer tabt. Der skal derfor vælges en referent, der sørger for at nedskrive de vigtigste punkter fra møderne. Man kan starte hvert møde med at kigge på referatet fra sidste møde, så alle får deres pointer med. 21

AlmenHæfte A 3. Beboerdemokratisk proces. Fra idé til godkendt skema A

AlmenHæfte A 3. Beboerdemokratisk proces. Fra idé til godkendt skema A AlmenHæfte A 3 Beboerdemokratisk proces Fra idé til godkendt skema A Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hvorfor inddrage beboerne?... 4 Hvem skal bruge AlmenHæftet?... 6 Den beboerdemokratiske proces... 8 Fase

Læs mere

1.1 Hvad er opgaven?

1.1 Hvad er opgaven? 1.1 Hvad er opgaven? Aktiviteten skal afklare, hvilket projekt man skal til at gå i gang med. Den skal skabe klarhed over udefrakommende krav og forventninger. Hvad skal vi? Skriv, hvad der er i fokus

Læs mere

Den beboerdemokratiske proces -Hvad er udfordringerne og hvordan kommer vi i gang?

Den beboerdemokratiske proces -Hvad er udfordringerne og hvordan kommer vi i gang? Den beboerdemokratiske proces -Hvad er udfordringerne og hvordan kommer vi i gang? Programmet Hvorfor beboerinddragelse? Den beboerdemokratiske proces Øvelse Opsamling og afrunding Hvorfor beboerinddragelse?

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen AlmenHæfte A Introduktion til fremtidssikringen Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning Indhold 1 2 3 4 5 6 7 Stort behov for at fremtidssikre de almene boliger og bebyggelser...5 AlmenNet

Læs mere

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition:

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition: Præsentation og disposition Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger Disposition: 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan og aktører

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces for Helhedsplan v1.0 2. Tidsplan inkl. aktører

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

DEMOKRATI OG DELTAGELSE

DEMOKRATI OG DELTAGELSE DEMOKRATI OG DELTAGELSE Arne Juul, Slagelse Boligselskab Ønsket om øget inddragelse Mange taler om det, men færre gør noget ved det. Mange har ønsket om det, men færre ved hvordan de skal gøre det. Hvordan

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Byggeven er til dig 3 Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse Drift Inspiration

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 28 beboere fra 25 husstande

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND

KODEKS FOR SAMARBEJDE FÆLLES MÅL BAGGRUND OLLER, ESPEKT G TILLID BAGGRUND 3B s organisationsbestyrelse nedsatte i efteråret 2016 en række opgavegrupper i forbindelse med strategien 3B Sammen mod 2020. Opgavegrupperne består af beboere, medlemmer

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

BEBOERINDDRAGELSE. Hvordan inddrager man bedst muligt beboerne i helhedsplanens organisation og aktiviteter. Indhold

BEBOERINDDRAGELSE. Hvordan inddrager man bedst muligt beboerne i helhedsplanens organisation og aktiviteter. Indhold Indhold Hvordan inddrager man bedst muligt beboerne i helhedsplanens organisation og aktiviteter... 1 Lav en strategi for beboerinddragelsen... 2 Beboerinddragelse på strategisk og praktisk niveau... 2

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere

Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER. En drejebog for praktikere Pixi-udgave SAMDRIFT MELLEM ALMENE BOLIGAFDELINGER En drejebog for praktikere Milepæle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Forarbejdsfasen Udviklingsfasen Etableringsfasen INDLEDNING Almene Boligorganisationer

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BESTYRELSESKURSER. (for afdelingsbestyrelser) BESTYRELSEN SOM ARBEJDSTEAM FORNY DIT BEBOERDEMOKRATI

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BESTYRELSESKURSER. (for afdelingsbestyrelser) BESTYRELSEN SOM ARBEJDSTEAM FORNY DIT BEBOERDEMOKRATI BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BESTYRELSESKURSER (for afdelingsbestyrelser) FORNY DIT BEBOERDEMOKRATI LEDELSE AF FRIVILLIGE ILDSJÆLE LAV EN PARTNERSKABSAFTALE VIDEN OG VÆRKTØJER DER GØR EN BOLIGSOCIAL

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Fra viden til forandring i AlmenNet

Fra viden til forandring i AlmenNet Fra viden til forandring i AlmenNet Bilag 1. Projektbeskrivelse Juni 2009 Videnformidling af AlmenNets resultater I 2007 stiftede en kreds af boligselskaber AlmenNet med det formål at udvikle modeller

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

PROCESOPLÆG. Søgårdsskolen

PROCESOPLÆG. Søgårdsskolen PROCESOPLÆG Søgårdsskolen Indhold Målsætning for processen Procesbeskrivelse Afklaringsworkshop Visionsworkshop Strategiworkshop Præsentationsmøde Tidsplan Baggrundsmateriale Målsætning VÆRDIER -> BYGNINGER

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne Rammer for samarbejde i boligafdelingerne KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter:

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL

MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL MEDBESTEMMELSE SKABER TRIVSEL DCUM anbefaler, at elever inddrages ved indretningsmæssige ændringer. Medbestemmelse kan være med til at sikre ejerskab og øge elevernes lyst til at lære. På Præstø Skole

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Vær en aktiv beboer Rødekro Andelsboligforening Hvad er min ret? Hvad er min pligt? Hvordan får jeg indflydelse i Boligforeningen? Side 2 Forord til folderen Ideen med folderen er at give dig lyst til

Læs mere