UU INFO. September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UU INFO. September 2014"

Transkript

1 UU INFO September 2014 Nyt fra ledelsen side 2 Ændring af vejledning i grundskolen side 3-4 Integrationsprisen til Virksomhedsskolen på Aarhus Havn side 5 UDDANNELSES-SPORET et nyt tilbud side 6-7 Boligsociale indsatser side 8-9 Virksomhedsskolens 2-års jubilæum side 10 Det Kommunale Fastholdelsesberedskab - evaluering af overgangsmøder side Sommerhilsen fra Den Merkantile Virksomhedsskole i Kvickly side 13 Brobygning 2013/14 side Personalia side 20

2 Nyt fra ledelsen Med den nye erhvervsuddannelsesreform "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser" er der nu kommet et nyt nationalt mål, så vi ikke bare skal arbejde for at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Nu skal vi også arbejde for, at 25% af de unge, som i 2020 forlader grundskolen, skal vælge en erhvervsuddannelse - stigende til 30 % i I erhvervsuddannelsesreformen er der mange gode tiltag, som vil gøre målsætningen mulig. Et fagligt løft med bedre mulighed for EUX (erhvervsuddannelse med studiekompetence), samt bedre mulighed for at skabe et ungemiljø, er nogle af elementerne, som vil gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Med erhvervsuddannelsesreformen fulgte der også ændringer i vejledningsloven, hvor der primært i vejledningen i grundskolen sker store ændringer - og desværre også besparelser. Vi har i UU de sidste måneder haft travlt med både at implementere ændringerne i vejledningsindsatsen i grundskolen og at starte vores nye projekt - UDDANNELSES-SPORET, som er et projekt, hvor vi i grupper skal arbejde med at få unge på uddannelseshjælp tættere på uddannelse. Dette vil selvfølgelig præge dette nummer af UU INFO, som vi vil ønske jer god læselyst med. Claus Bislev Marie Thodberg Anders Skov Illustrationerne i denne udgave er fotos af skulpturer lavet af Ulla Salling- Mortensen, der i august og september udstiller skulpturer og malerier i vore lokaler i Værkmestergade 3. 2

3 Ændring af vejledning i grundskolen - I forlængelse af erhvervsuddannelsesreformen Af Anders Skov, afdelingsleder Med den nye erhvervsuddannelsesreform kom der også en ændring af vejledningsloven, hvor vejledningen skal gøres mere fokuseret. Et af de store mål med erhvervsuddannelsesreformen og ændringerne af vejledningsloven er, at langt flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse nemlig - 25% i 2020 stigende til 30% i Der er flere gode initiativer i erhvervsuddannelsesreformen, som gør det muligt, at flere unge i Aarhus i fremtiden vil vælge en erhvervsuddannelse. Da eleverne i 9. og 10. klasse 2014 skulle vælge, hvad de ville efter grundskolen, valgte kun 4,52% af eleverne i 9. klasse en erhvervsuddannelse, mens tallet var 9.10% af alle elever i 9. og 10. klasse. I den nye reform er der lagt op til et fagligt løft af erhvervsuddannelserne, hvor især den nye EUX (erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer og adgang til videregående uddannelser) sammen med nye muligheder for attraktive ungemiljøer på grundforløb 1, som er forbeholdt unge, gør at erhvervsuddannelserne vil blive mere attraktive for eleverne i grundskolen. Udover mere attraktive erhvervsuddannelser er midlet til at nå målet: Mindre vejledning Mere undervisning Øget samarbejde mellem skole og UU Med fokuseret vejledning menes, at vejledningen i lang højere grad skal gives til de unge i grundskolen, som vurderes ikke uddannelsesparate Uddannelsesparathedsvurdering Med den nye vejledningslov skal alle elever i 8 klasse i perioden 1. december 15. januar uddannelsesparathedsvurderes ud fra deres faglige, personlige og sociale kompetencer. Kriterierne, som eleverne skal vurderes efter, er: De faglige kompetencer 1) Den unge er uddannelsesparat, hvis den unge har et karaktergennemsnit på mindst 4 af alle karakterer og i øvrigt har de fornødne personlige- og sociale kompetencer De personlige kompetencer. Der skal i vurderingen af de personlige kompetencer foretages en helhedsvurdering, hvori der indgår 1) Motivation for uddannelse og lyst til læring. 2) Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger. 3) Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne. 4) Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær. 5) Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet. 3

4 De sociale kompetencer. Der skal i vurderingen af de sociale kompetencer foretages en helhedsvurdering, hvori der indgår: 1) Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet. 2) Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker. 3) Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv. Fra den første uddannelsesparathedsvurdering i midten af 8. klasse skal der foregå en løbende dialog mellem skolen og UU, om der er uddannelsesparate elever, som er faldet væsentligt i niveau, så UU skal vurdere dem ikke uddannelsesparat og selvfølgelig omvendt, om der er ikke uddannelsesparate elever, som nu kan vurderes uddannelsesparate. Vejledning i grundskolen Alle unge, som bliver vurderet ikke uddannelsesparat, skal have en særlig vejlednings- og skoleindsats, hvor målet er, at eleven bliver uddannelsesparat inden afslutningen på grundskolen. Der er altså lagt op til at uddannelsesparathedsvurderingen bliver en proces, hvor der opstilles klare mål for eleven samt en fælles handleplan, hvor både skolen, UU, eleven og forældre bidrager til, at eleven får optimale muligheder for at blive uddannelsesparat inden afslutningen på grundskolen. For de uddannelsesparate elever vil vejledningen fremover bestå af kollektiv klasse- eller holdbaseret vejledning. I UU er vi ved at planlægge den kontinuerlige kollektive vejledning, hvor vi planlægger med en gang kollektiv vejledning om introduktion til vejledningssystemet i 7. klasse og derudover fire gange kollektiv vejledning i både 8., 9. og 10. klasse. Vi arbejder på, at der dels skabes en stor sammenhæng i den kollektive vejledning, og dels at vi kommer rundt om alle væsentlige emner i vejledningen, så eleverne kan vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse på baggrund af indsigt i både uddannelsessystemet, egne kompetencer og muligheder. Udover den kollektive vejledning kan de unge og forældre benytte sig af det nationale evejledning, hvor der er mulighed for vejledning via enten telefon, mail eller chat. Hvordan får vi de unge til at vælge en erhvervsuddannelse? Hvordan når vi målet om, at 25 % af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af grundskolen, når der bliver mindre tid til vejledning til de uddannelsesparate elever. Her er det nye temafag i folkeskolen Uddannelse og Job en del af svaret. Faget, som afløser det tidligere Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA), skal i modsætning til tidligere planlægges i samarbejde med UU. Der er også opstillet nogle konkrete fagformål for faget, som ligger tæt på det, som vi arbejder med i vejledningen. Faget skal udover at give eleverne et bredt kendskab til uddannelsessystemet give eleverne kompetencer til at træffe karrierevalg. Endelig skal faget Uddannelse og Job også udfordre de unge i deres uddannelsesvalg. Så selvom der sker en besparelse på UU vejledningen i grundskolen, er der mange gode initiativer, som gør, at vi nok skal komme tæt på at nå målet om, at 25 % af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse i forlængelse af grundskolen. Vi glæder os til det øgede samarbejde med skolerne om både faget Uddannelse og Job samt samarbejdet om at gøre flest mulig elever uddannelsesparate. 4

5 Virksomhedsskolen på Aarhus Havn modtager Aarhus Kommunes integrationspris Af konsulent Peter Lilleheden Virksomhedsskolen på Aarhus Havn modtog d. 18. juni Aarhus Kommunes Integrationspris, der i år uddeles for 11. gang. Overrækkelsen af prisen skete ved en ceremoni i Aarhus Kommunes byrådssal. Borgmester Jacob Bundsgaard, der overrakte prisen, begrundede bl.a. valget med, at Virksomhedsskolen på Aarhus Havn gør et fantastisk flot arbejde for at skabe et uddannelseskoncept for unge, der ellers kan have svært ved at komme i gang med en uddannelse. Virksomhedsskolen på Aarhus Havn er den ene af foreløbig to virksomhedsskoler, der er udviklet og etableret i Aarhus. Virksomhedsskoler er praksisnære uddannelsesafklarende og uddannelsesforberedende produktionsskoleforløb, som er placeret i en virksomhed. Skolerne henvender sig primært til unge, der er skoletrætte, uafklarede om valg af uddannelse og som motiveres af en tæt sammenhæng mellem teori og praksis. Forløbet på en virksomhedsskole skal give de unge et realistisk indblik i hverdagen i den pågældende branche og bidrage til, at de bliver brancheafklarede og parate til at påbegynde en erhvervsuddannelse inden for (foreløbig) det merkantile eller det byggefaglige område. Virksomhedsskolen på Aarhus Havn blev etableret i august 2012 inden for Bygge & Anlægsbranchen i forbindelse med opførelsen af multimediehuset Dokk1 på Aarhus Havn. Den anden virksomhedsskole, der orienterer sig mod det merkantile felt, blev etableret i maj 2013 i Kvickly i Bruuns Galleri. Samarbejdsparterne i virksomhedsskolen på Aarhus Havn er: NCC Construction Danmark, Århus Produktionsskole, UU Aarhus-Samsø (Job&Uddannelse) og Urban Media Space Aarhus. Samarbejdsparterne i Den merkantile Virksomhedsskole er: Gøglerproduktionsskolen Århus, Kvickly i Bruuns Galleri, Århus Købmandsskole og UU Aarhus-Samsø (Job&Uddannelse). Claus Bislev, der er centerchef i Job&Uddannelse, anser prisen som et stort skulderklap: Det er en flot anerkendelse af den indsats, der er ydet med at skabe dette koncept, som vi har udviklet helt fra bunden. Borgmester Jacob Bundsgaard med teamet bag virksomhedsskolen og tre af virksomhedsskolens elever. Foto: Jonas Kjærsgaard, Århus Produktionsskole. 5

6 UDDANNELSES-SPORET Et gruppevejledningstilbud til unge på uddannelseshjælp og aktivitetshjælp. Af afdelingsleder Marie Thodberg September 2014 starter vejledningstilbuddet UDDANNELSES-SPORET for unge uddannelses- og aktivitetsparate på uddannelseshjælp. Målet for arbejdet med UDDANNELSES-SPORET er at yde systematisk støtte til de unge i deres arbejde med uddannelsesplanen. Tilbuddet arbejder på at forberede de unge på fremtidig uddannelse og arbejde ved at bibringe dem færdigheder til at træffe valg og lægge planer for fremtiden. Endemålet er, at den unge bliver i stand til at lave en realistisk uddannelsesplan, der peger mod en ungdomsuddannelse eller en uddannelsesforberedende aktivitet. Den slags tilbud er set før, men det særlige ved UDDANNELSES-SPORET er, at det retter sig mod at aktivere unge i samspil med andre unge. At se den unge som en resurse, der kan udfolde sig med de øvrige unge i gruppen. Til gavn for den enkelte og for gruppen. Det opleves blandt sagsbehandlere, at unge ofte udebliver fra uddannelsessteder, fordi de ikke magter den sociale interaktion med andre unge. UDDANNELSES-SPORET er en øvebane til opkvalificering til sociale og personlige kompetencer i en tryg og forudsigelig ramme sammen med andre unge. Den unge visiteres til forløbet af sin sagsbehandler, og herefter møder den unge på en fast ugedag 2 timer om ugen med den samme gruppe unge. Grupperne vil komme til at bestå af faste hold med unge, der ledes af en UU vejleder. Indhold Deltageren kan gennem deltagelse opnå: Indsigt i egne ressourcer, interesser og værdier, viden om uddannelsessystemet, optagelseskrav og støttemuligheder, viden om uddannelsesparathed faglige, sociale og personlige kvalifikationer, indsigt i hvordan egne ressourcer kan sættes i relation til deltagelse i uddannelse og arbejde, redskaber til at udarbejde en uddannelsesplan, der også indeholder en plan for uddannelsesforberedende aktiviteter, redskaber til at udarbejde en plan for personlig og social udvikling, erfaring med at arbejde med personlig og social udvikling gennem deltagelsen i gruppeaktiviteter. Første del har det primære sigte, at den unge gennem indsigt i og arbejde med egen personlige og sociale ressourcer og barrierer skal blive i stand til at opstille en plan for uddannelsesforberedende aktiviteter, der skal sigte mod uddannelse. Anden del har et mere uddannelses-rettet sigte. Her opnås indsigt i uddannelsessystemet og muligheder for støtte under uddannelserne. På denne del arbejdes der med at sætte kompetencer i relation til uddannelsesparathedskriterierne. Der arbejdes videre med uddannelsesforberedelse, og der udarbejdes en uddannelsesplan. 6

7 Efter endt kursusdeltagelse har kursusdeltageren udarbejdet en realistisk personlig uddannelsesplan med udgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og ressourcer. Sted UDDANNELSES-SPORET har til huse i tre lokaler på Vikjærvej i Vejlby tidligere Vejlby Skole. Programmet for de første 13 sessioner: UDDANNELSES-SPORET - et gruppetilbud DEL1 Introduktion At lære hinanden at kende, få indblik i uddannelsessystemet og sætte mål for kurset Uddannelsesparathed At forstå hvad uddannelsesparathed er og vurdere hvordan man kan udvikle sine kompetencer Livsstil og livsværdier At se på hvad der forstås ved livsstil og på, hvad der har indflydelse på, hvordan man vælger at leve Individuelle samtaler og selvstændigt arbejde Facilitator taler med deltagerne enkeltvis om, hvordan det går og deres ønsker for resten af kurset Venner og netværk At få et overblik over hvem man kender, og hvordan man bruger og vedligeholder sit netværk Mine styrker og udfordringer At se på egne egenskaber og hvordan de påvirker samvær med andre Bekymring og modstand Se på tanker og reaktioner, der kan gøre det svært at nå sine mål, og strategier til at ændre det Stress At forstå stress som en naturlig reaktion og se på muligheder for at håndtere stress Sundhed At diskutere sundhed og strategier for at få sunde vaner Selvværd At se på hvad der påvirker selvværdet og lære måder at forbedre selvopfattelsen på Motivation og udsættelse af opgaver At se på hvad der får os til at gøre det vi gør, og hvorfor det kan være svært at tage sig sammen Individuelle samtaler og selvstændigt arbejde Facilitator taler med deltagerne enkeltvis om deres udbytte af kurset og ønsker til fremtiden Evaluering og plan for fremtiden Vi runder forløbet af med gruppen og snakker om, hvad vi har lært, og hvor vi er på vej hen. 7

8 Fremskudt job- og uddannelsesvejledning til unge i boligområderne Frydenlund, Trigeparken og Vandtårnsområdet. Af UU vejleder Rikke Marie Schnuchel Mange unge årige, der bor i boligområderne Frydenlund*, Trigeparken** eller Vandtårnsområdet*** er hverken i gang med uddannelse eller i arbejde. Som et led i Helhedsplanerne for de tre områder har Jobcenter Aarhus, Job&Uddannelse, Boligkontoret Aarhus (Vandtårnsområdet og Frydenlund) og Ringgården (Trigeparken) derfor indledt et samarbejde om lokalt forankret job- og uddannelsesvejledning. Målet er, at flere unge, der bor i områderne, derved kommer i uddannelse og job. Målgruppe og indhold Målgruppen er unge årige med bopæl i ét af områderne, som ikke er i uddannelse eller job og vurderes at kunne profitere af job- og uddannelsesvejledning og/eller FVU i lokalområdet. Målgruppen er således bred og rummer både unge: Åbenlyst uddannelsesparate Uddannelsesparate Aktivitetsparate Jobparate Unge i risiko for ikke at gennemføre påbegyndt uddannelse Unge uden forsørgelse Indhold og praksis Tilbuddet består af forskellige vejledningsindsatser. De unge i målgruppen må gerne parallelt være tilknyttet flere indsatser. Indsatserne 1. Individuelle forløb: Job- og uddannelsesvejlederen har fast base i boligområdet og tilrettelægger i samarbejde med den unge og andre samarbejdspartnere individuelle forløb, der kan understøtte de job- og uddannelsesrettede indsatser, der er igangsat. Job- og uddannelsesvejlederen arbejder helhedsorienteret og har fokus på den lediges eventuelle barrierer ud over ledighed. Job- og uddannelsesvejlederen kan f.eks. hjælpe de unge ift.: At (gen)finde motivationen ift. uddannelse og job Uddannelsesafklaring Kontakt til studievejleder (evt. ledsagelse) Vanskeligheder i forbindelse med opstart på uddannelse (tilmelding til uddannelse, søge SU, skabe overblik over økonomien under uddannelse, være kontaktperson de første uger under uddannelse etc.) Brobygning til jobcenteret mm. Job- og praktiksøgning (udarbejdelse af CV og ansøgninger, kontakt til virksomheder etc.) Afklaring af individuelle sociale og/eller personlige barrierer Ansøgning om kollegiebolig Skabe netværk i lokalområdet 8

9 Job- og uddannelsesvejlederen har også en koordinerende funktion i forhold til områdets øvrige aktiviteter som fx sundhedstilbud, der kan understøtte den unge i forhold til at nå sine uddannelses- og beskæftigelsesmål. Det forventes, at ca. 30 unge hvert år indgår i et individuelt tilrettelagt forløb. Der er løbende optag. 2.Åben rådgivning: Job- og uddannelsesvejlederen har hver uge åben rådgivning i lokalområdet, hvor alle unge årige i de to områder har mulighed for at få rådgivning og vejledning ift. job- og uddannelse. 3. FVU: Der er indgået aftale med FO om undervisning i lokalområdet (holdstørrelse: Min. 10 personer). 4. Jobklub: Som supplement til de individuelle forløb etablerer job- og uddannelsesvejlederen jobklub med de ledige unge i lokalområdet, hvor de unge kan inspirere, motivere og hjælpe hinanden. Efter behov og ønsker fra de unge kan der i jobklubben arrangeres oplæg med fokus på job- og uddannelsesafklaring, virksomhedsbesøg etc. Info For nærmere info om opstart i forløb i Frydenlund kontakt Søren Andreasen eller For nærmere info om opstart i forløb i Trigeparken kontakt Mads Hjortnæs eller For nærmere info om opstart i Vandtårnsområdet kontakt Rikke Marie Schnuchel eller Tilbuddet om Job- og uddannelsesvejledning i Trigeparken, Vandtårnsområdet eller Frydenlund hører under områdernes boligsociale helhedsplan. Tilbuddet er gratis. *Boligområdet Frydenlund udgøres af følgende adresser: Fuglebakkevej (lige numre); Musvågevej 4-30 (lige numre); Spættevej 1-35 (ulige numre); Frydenlunds Allé 1-75 (ulige numre); Bogfinkevej 1-63 (ulige numre) og Høgevej ulige numre). **Boligområdet Trigeparken udgøres af følgende adresser: Trige Centervej 1-78 og Trige Parkvej ***Boligområdet Vandtårnsområdet udgøres af følgende adresser: Kalmargade (lige numre) og (ulige numre); Reginehøjvej 1-49 (ulige numre); Jævndøgnsvej 2-17 (alle numre) og (lige numre); Vorregårds Allé 65,68,73,81,84, (ulige numre), 96, (lige numre), (ulige numre) og (lige numre); Fyrkatvej 1-14 (alle numre) og (lige numre); Illerupvej 1-42 (alle numre) og (ulige numre); Skrydstrupvej 1-19 (ulige numre); Grydhøjvej 1-14 (alle numre) og (lige numre); Nydamsvej 2-18 (lige numre); Høstvej 1-11 (alle numre); Lindholmvej 1-24 (alle numre) og (lige numre); Midsommervej 1-11 (alle numre); Midvintervej 4-8 (lige numre) og 1-9 (ulige numre); Solhvervsvej 4-26 (lige numre), 17 og 19: Vårvej 1-10 (alle numre); Bethesdavej 27; Havrebakken 14, 15, 17, 20, 23 og 34; Hvedevangen 11 og 32; Risvangs Allé 73, 75 og 79; Vejlby Ringvej 6, 12, 16 og 24. 9

10 Virksomhedsskolen fejrer sit 2 års jubilæum, og at 30 elever nu er startet på en EUD Af UU vejleder Ilse Fogtmann Fredag den 8. august kunne Virksomhedsskolen Bygge og Anlæg på Aarhus Havn fejre, at det nu er 2 år siden, at de første elever startede i skolen. På det tidspunkt i august 2012 kunne tre elever, en faglærer og en vejleder stå og kigge ned i et kæmpestort hul, hvor der nu i dag står et næsten færdigbygget multimediehus DOKK1 med fuldautomatisk parkeringskælder til over 1000 biler. I de to år der er gået, har Virksomhedsskolen haft til huse i en lille skurvogn på byggepladsen på Aarhus Havn/DOKK1. Og siden maj 2014 har vi også etableret en afdeling i Skejby i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital. På nuværende tidspunkt har i alt 78 elever været indskrevet og deltaget i byggerierne på forskellig vis. De unge har været i gang ude i de forskellige sjak inden for områder som bl.a. struktør, tømrer, elektriker, tagdækker, VVS, isolatør og maler. Alle er blevet afklarede, og en stor del af eleverne 30 i alt - har efterfølgende valgt at gå bygge-vejen og fortsætte med en uddannelse inden for området. Heraf er 15 startet på Aarhus Tech med den eftertragtede uddannelsesaftale i baglommen. Derfor var det en stor glæde at kunne samle en gruppe af både gamle og nuværende elever til fælles fotografering og hyggeligt gensyn. Der var blevet ringet rundt og lavet aftaler, og det var dejligt, at så mange kunne deltage på en solrig fredag eftermiddag i sensommeren. Billedet er taget på én af de store trappeopgange til DOKK1 og viser gruppen af nuværende og forhenværende elever, samt de to faglærere fra Århus Produktionsskole Thomas Ogola og Kasper Wium, Produktionschef hos NCC Construction Danmark Christian Egemose - og UU vejleder - Ilse Fogtmann. Foto: Peer Mortensen, Århus Produktionsskole. 10

11 Evaluering af Overgangsmøder et oplæg afholdt på temadag for Det Kommunale Fastholdelsesberedskab d. 29. august 2014 Af UU vejleder og koordinator Eva Geer I forbindelse med 15+ kommissoriet og kommissoriet for det kommunale fastholdelsesberedskab, er aftalen, at UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) efter 1. april indkalder FU (Fritids- og Ungdomsskoleområdet) og evt. skolens pædagogiske leder og/eller andre relevante parter til et overleveringsmøde for målgruppen af unge med vejledningsbehov. Møderne handler om unge, der i langt de fleste tilfælde er kendte unge, idet de sandsynligvis har været diskuteret på årgangsmøder i 8. og/eller 9. Klasse. Målet med møderne er, at den unge får den bedst mulige overgang ved begyndelsen på en ungdomsuddannelse eller en uddannelsesforberedende aktivitet. På mødet aftales et forslag til en handleplan for den enkelte unges overgang, og efterfølgende inddrages den unges forældre. I foråret 2014 fandt de første overleveringsmøder sted, og her følger uddrag af evalueringen med særlig fokus på overskrifterne: Problemstillinger, Aftaler, og Andet/ønsker. Ifølge UU vejlederne er det følgende problemstillinger hos de unge, der gav særlig anledning til bekymring: Fastholdelse i overgangen til særligt EUD/10 klasse Fravær Personlige og faglige udfordringer Sårbare unge Store psykosociale udfordringer Svage kognitive forudsætninger Brug for støtte mentor forløb Diagnose (fx ADHD, tourette) Dårlig trivsel Nyudredte unge der pt. ikke går i skole Med udgangspunkt i disse problemstillinger blev der lavet følgende aftaler: FU: Forsøger at finde en eller flere fastholdelsespersoner FU: Kørsel til efterskole, praktik og håndholdt assistance UU: Hjælp til kontakt til socialforvaltningen FU: Lektiecafé FU: Forsøger at overtale navngivne unge til en sommeraktivitet i klubben Pædagogisk-leder: Indkalder til netværksmøde FU: Igangsætter aktivitet for sårbare piger At vi kontakter hinanden, hvis vi hver især kan bidrage med vores fagligheder og muligheder for indsatser for at støtte de unge. At det kan være vanskeligt at lave aftaler på møderne pga. økonomi. Der kan dog laves aftaler om, hvem der kontakter familierne. På temadagen blev en del af disse aftaler uddybet, og FU gav flere eksempler på muligheder for understøttende undervisning samt klubvejledning - også i overgangsperioden. Det blev endvidere konstateret, at en stor del af aftalerne omkring de unge bliver lavet på baggrund af det kendskab, UU og FU har til hinanden i de enkelte områder. Temadagen blev derfor også en dag, der gav mulighed for inspiration og vidensdeling på tværs af byens områder. 11

12 I evalueringen af overgangssamtalerne fremgik det i øvrigt, at UU fremadrettet ønsker sig/eller har kommentarer til følgende: Tilbud til den meget svage unge (dem der ikke møder op i skolen) Der var ikke mange unge fra 9. klasse at tale om, hvorimod der var en liste med mange unge fra 10. klasse med på mødet. Men i 10 klasse kommer eleverne ofte fra forskellige steder i byen, og det kan opleves som vanskeligt at etablere de fornødne tilbud, selvom FU er bydækkende. Det kan være problematisk, hvis de unge ikke bor i det område, hvor de går i skole Det er behov for individuelle tilrettelagte forløb Ønske: at FU laver et katalog med tilbud til de unge/muligheder. Ønske: At FU etablerer tilbud til elever med stort fravær Ønske: Flere individuelle tilbud i de enkelte områder Ønske: At 15+ også kommer til at gælde for specialskoleeleverne. På temadagen blev det understreget, at tilbuddene til de unge ikke vil blive oplistet i et elektronisk katalog. De primære argumenter for dette er, at tilbuddene typisk oprettes med kort varsel for at imødekomme lokalt opståede behov samt det, at vedligeholdelsen af et sådan katalog, ville være bekosteligt både i tid og penge. Det er i stedet altid muligt at kontakte den bydækkende koordinator i Fastholdelsesberedskabet, Anita Frichot, som så vil være behjælpelig med at skabe den rette kontakt. Det blev på temadagen konstateret, at det første formaliserede samarbejdsår i fastholdelsesberedskabet har været udfordrende og lærerigt og ikke mindst gavnligt for den del af vores unge, som høstede frugterne af samarbejdet. Det kommende år står fastholdelsesberedskabet over for interessante udfordringer i forhold til indkøring af vejledningsreformen, den ny FU struktur, samt folkeskolereformen. På den baggrund forklarede socialkoordinator Erna Damgaard med afsæt i begrebet relationel koordinering, hvordan koordineringen af det tværfaglige arbejde bliver vigtigere end nogensinde, hvis vi skal nå vores mål. Med temadagens gode intentioner in mente er der god grund til at tro, at næste års overleveringsmøder vil stå på et endnu stærkere fundament af det tværfaglige samarbejde under fastholdelsesberedskabet. Foto: Peter Lilleheden 12

13 En sommerhilsen fra Den Merkantile Virksomhedsskole i Kvickly Bruun s Galleri Tekst og foto af Birgit Stadsgaard Vores dejlige flok unge har travlt med at blive klar til at komme videre på en ungdomsuddannelse. De har nu fået svar på deres ansøgning til HG, HF og VUC, og de er alle kommet ind på lige det, de har ønsket sig. De har været til test og intro-forløb og begynder virkelig at glæde sig. Feriestemningen begynder også at brede sig og dermed også tristheden over at de nu skal skilles. Der er i løbet af det sidste halve år skabt nogle venskaber som forhåbentligt vil forsætte efter skolen. Det har stor betydning, at de oplever sig som en del af et fællesskab, og at de får troen på at der også er uddannelse til dem. Men det betyder ikke, at vi triller tommelfingre her i Virksomhedsskolen. Alle medarbejdere i Kvickly har travlt med at skabe en spændende butik, og det er vores elever i høj grad en del af. Vi er alle rigtig glade for samarbejdet, og mange af vores elever kommer til at savne deres daglige gang her. Vi har fortsat mange besøg fra folk udefra, der er nysgerrige på, hvad vi går og laver her. Sidst var det udenlandsk besøg fra Academia, og vores elever brillerede på engelsk. Godt gået ;-). At være butiksmedarbejder kræver en god ryg, stærke ben og en viden om, hvordan man bruger sin krop rigtig i arbejdet. Vi har derfor begyndt på et samarbejde med en fantastisk dygtig og sød fysioterapeut, Nanna. Hun underviser de unge i fysiologi og lærer dem nogle gode og enkle øvelser, så de bliver stærke og ved hvordan, de skal bruge deres krop. Vi har nu udfordret hinanden i planken, hvem har flyttet sig mest, inden vi går på sommerferie. Der er ingen tvivl om, at de øvelser vil blive en del af den ugentlige undervisning fremover. Den Merkantile Virksomhedsskole Den Merkantile Virksomhedsskole er for unge, der er uafklarede i forhold til uddannelse, unge der overvejer en merkantil uddannelse, unge der ikke umiddelbart vurderes parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller unge der kan være socialt udsatte eller have diagnoser. De får både praktisk og teoretisk erfaring med det merkantile felt, og der vil være en tydelig kobling mellem teori og praksis. De trænes samtidig i personlige og sociale færdigheder gennem løbende dialog og vejledning. De får hjælp til: At vælge uddannelsesvej At styrke deres faglighed At lære sig selv og sine stærke sider bedre at kende At tage ansvar for egen læring Dagligdagen foregår i Kvickly i Bruuns Galleri, hvor hovedparten af den praktiske læring foregår i samarbejde med Kvicklys øvrige ansatte. Eleverne indgår i butiksarbejdet på lige vilkår med de øvrige ansatte. Mødetiden er mandag til fredag kl til 15.00, og eleverne får produktionsskoleydelse. Den Merkantile Virksomhedsskole er et samarbejde mellem Kvickly Bruuns Galleri, Aarhus Købmandsskole, Gøglerproduktionsskolen og Job & Uddannelse. 13

14 Status på og 10. klasse Intro og Brobygning i Af Ruth Jensen, Bro-koordinator, UU Aarhus-Samsø Samlet set UU Aarhus-Samsø koordinerede i sidste skoleår elevbesøg på ungdomsuddannelserne i Aarhus. Besøgene afvikledes hen over hele skoleåret. Der var obligatoriske kurser i 8. klasse og 10. klasse, frivillige bro-forløb for 9. klasse, særlig brobygning for specialklasseelever og afklaringsforløb for unge, der er på vej til uddannelse. Koordinering og administration af Brobygnings- og Introkurser er således en omfattende opgave i UUerne, og ikke mindst i UU Aarhus Samsø, da det er her trådene samles for alle tilmeldinger til samtlige kurser, der udbydes af ungdomsuddannelserne i Aarhus. De mange og ofte store ungdomsuddannelser i Aarhus tiltrækker elever fra et meget stort opland, specielt Aarhus Tech, Jordbrugets Uddannelsescenter, TEKO og Århus Social- og Sundhedsskole. Koordinering og administration af holdudbud, holdoprettelse, holdjusteringer og fordeling af elever foregår i tæt samarbejde med de omkringliggende UU-centre, som sender mange elever til Aarhus. Tabel 1 herunder viser fordelingen af besøg på de forskellige typer kurser i årene Samlet antal bro og introbesøg i Aarhus klasse klasse klasse Specialbro Særaftaler skønnet Stigende antal (200) (172) - - Frivillig brobygning I alt klasse Intro-besøg I 8. klasse vælger eleverne normalt selv hvilke 2 ungdomsuddannelser, de vil besøge. Ønskerne opfyldes i det omfang, der er plads på de ønskede hold. Tabel 2 herunder viser, hvordan elevernes valg fordeler sig på uddannelsesområder i Som det fremgår, er andelen af besøg på erhvervsuddannelserne i perioden faldet fra 40 % til 35 % med en lille stigende tendens i , mens de gymnasiale uddannelsers andel er steget fra 60 % til 65 % med en lille faldende tendens i Der er flere forklaringer på denne fordeling. Der er langt større kapacitet på de gymnasiale uddannelser, da der er flere institutioner, som kan modtage flere hold. 14

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere