Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger"

Transkript

1 Administrationen Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Administrativ leder Lene Carlsson Afdelingsleder for idrætsskolen Daniel Bundgaard Sekretær Karin Fisker Sekretær Marija Dordevic Teknisk ejendomsleder Martin Klæstrup AKT adfærd, kontakt og trivsel AKT-teamet: AKT-teamet på skolen består af fire lærere, hvoraf den ene er skolens AKT-vejleder. AKT-teamet kontaktes af klasselæreren, hvis der er bekymrende forhold omkring et eller flere børn i en klasse. Bekymringerne omhandler barnets eller børnenes adfærd, kontakt og trivsel. AKT-indsatsen indebærer i forskellig grad kontakt til barnet, forældrene og klasseteamet. Arbejdet kan have forebyggende, foregribende eller indgribende karakter. AKT-teamet har et tæt samarbejde med skolens psykolog og ledelse. AKT-vejlederen: Skolens AKT-vejleder står til rådighed for kollegerne, når de ønsker en drøftelse af en professionel faglig problematik. Ligeledes tilbydes der til skolens team en kollegial team-refleksion. AKT-vejlederen deltager årligt i en klassekonference med alle klasseårgange hvor der afholdes en klassegennemgang af børnene. Dette tiltag bliver fulgt op af et møde, hvor de bekymrende børns hele situation belyses, og der iværksættes handleplaner sammen med ledelsen og skolepsykologen. AKT-vejlederen har et nært samarbejde med skolens øvrige funktionslærere og vejledere. Brandalarm Når brandalarmen lyder, evakueres skolen straks. Alle elever går sammen med klassens lærer, ad nærmeste trappe, ud på græsplænen bag skolen. Her tages opstilling klassevis ud for det skilt, der viser klassetrinene. Skiltene er opsat på stolper og bjælker, der er placeret i den fjerneste ende af græsset ved Bellahøjhusene. Skiltene er markeret med tallene på klassetrinene startende fra venstre nærmest fritidshjemmet Trekløveren, med 0. klasse og sluttende med 9. klasse i højre side. Læreren tæller eleverne og melder det til ledelsen, der koordinerer evakueringen, og giver besked når evakueringen er slut. Bøger Når eleverne får udleveret bøger skal der straks umiddelbart efter lægge bogbind om. Alt for mange bøger må smides ud efter et års brug, fordi de ikke har været beskyttet af bogbind.

2 Cykelparkering Cykler parkeres i stativerne på den side af skolen, der vender mod Solkrogen og ved fritidshjemmet Trekløveren. Cykler må hverken benyttes eller parkeres på rampen ved skolens hovedindgang. Eksamen De skriftlige prøver afholdes inden for tidsrummet mandag d. 5.. maj til og med torsdag den 15. maj De mundtlige/praktiske prøver afholdes inden for tidsrummet mandag d. 2. juni til onsdag d. 25. juni Elevråd På skolen er der etableret 3 elevråd. Det lille elevråd, der omfatter 0. til 3. klasse, og det mellemste elevråd, omfatter 4. til 6.. klasse. Kontaktlærer for lille elevråd er Mie Frausing og kontaktlærer for mellemste elevråd er Christian Nielsen og for det store elevråd 6. til 9. klasse er lærer Pernile Bendix tilknyttet. Erhvervspraktik For 9.u, 9.v og 9.i erhvervspraktik uge 44 For 8. kl. uge 4 Yderligere information når tiden nærmer sig. Erstatninger Ødelægger eller beskadiger en elev forsætligt skolens ejendom, vil der blive rejst krav om erstatning. Skolen er ikke ansvarlig for elevernes medbragte ejendele. Hvis en elev ødelægger eller beskadiger en anden elevs ejendele, eller ved tyveri, vil det være et anliggende mellem pågældendes hjem og forsikringsselskabe.

3 Ferie og ferieplan Ferie afholdes efter omstående ferieplan. Såfremt I som forældre ønsker jeres barn fri på andre tidspunkter, skal skolen anmodes om dette. Frihed indtil 2 dage kan behandles af klasselæreren. Frihed af over 1 uges varsel skal forelægges kontoret. Bemærk venligst, at I selv har ansvar for at holde jer orienteret om, hvad klassekammeraterne har lavet i mellemtiden, f.eks. via kontakt til en klassekammerat. I skal selv sikre, at barnet får indhentet det forsømte. Sommerferie lørdag d til søndag d Efterårsferie lørdag d til søndag d Juleferie lørdag d til torsdag d Vinterferie lørdag d til søndag d Påskeferie mandag d til mandag d , maj torsdag d Store Bededag fredag d Kr. Himmelfartsferie torsdag d til fredag d Grundlovsdag torsdag d Pinseferie lørdag d til mandag d Grundlovsdag onsdag d Sommerferie lørdag d til søndag d De nævnte dage inklusive. NB: tirsdag d. 19. november 2013 er skoledag (valgdag) lørdag d. 1. februar 2014 er skoledag (forældredag i forbindelse med emneuge) Folkeskolens afsluttende prøver maj-juni 2014 Se eksamen

4 Forældreintra Forældreintra er et internetbaseret kommunikationssystem, hvor forældre kan følge med i hvad der sker i barnets klasse. Forældrene kan her kommunikere med såvel andre forældre, som klassens lærere, samt læse skemaet, aktivitetsplaner, årsplaner mv. Kode til forældreintra udleveres af klasselæreren. Glemte sager Tøj og lignende genstande opbevares i glemmekassen ved opgangen til sundhedsafdelingen. Glemte værdigenstande som ure, briller, smykker og nøgler opbevares på kontoret. Glemte sager vil blive fremlagt i Stenhallen ved skoleårets afslutning og hvert kvartal, jan., april., okt.. Genstande der herefter stadig ikke er afhentet kasseres. Gårdvagter Vi sætter stor pris på at alle elever kan have det rart i frikvartererne i skolegården. Alle gårdvagter er forsynet med en selvlysende gul vest, så eleverne kan få øje på dem i mængden. Der er 4 gårdvagter i gården i hvert frikvarter. Om vinteren skal leg med sne foregå på græsset, så de elever der ikke ønsker at deltage i legen, kan være i fred i gården. Der må ikke bruges læderbolte. Se også skolens ordensregler. 2 gange om ugen er der legepatrulje i det store frikvarter, hvor elever fra klassetrin står for lege for de mindre elever. Legepladspatruljen er populær, og nye store elever, der gerne vil være med kan henvende sig til Anne Duus eller Anders Müller. Hjemmeside Skolen hjemmeside findes på adressen

5 Idrætsundervisning Idræt er også et vigtigt fag på Bellahøj Skole. Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen at livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Dette er beskrevet i faghæftet Fællesmål for idræt. Hvis en elev ønskes fritaget for idræts- eller svømmeundervisningen, skrives årsagen i meddelelsesbogen. Elever, der er fritaget i en kortere periode, skal overvære undervisningen. Fritagelse i en længere periode kræver lægeattest. Idrætsundervisningen er obligatorisk (dvs. ikke valgfri) på alle skolens klassetrin. I indskolingen dvs. fra 1. til 3. klasse, undervises drenge og piger oftest sammen. Efter timen vil der være et bad. Om nødvendigt må eleverne gerne bade i underbukser. Fra 3. Klasse deles klassen, så piger og drenge bader hver for sig under opsyn af henholdsvis en kvindelig og mandlig lærer. Før idrætstimerne skiftes der til gymnastiktøj. Tøjet kan være et par shorts og en t-shirt, evt. en træningsdragt med lange ærmer og ben, men det skal være skiftetøj, således at barnet ikke har tøjet på i dagens øvrige timer. I perioden fra påske til efterårsferien kan eleverne være udendørs i det omfang, vejret tillader det. Det kræver til tider lidt varmere tøj end blot shorts og t-shirt. Alt efter hvilken idrætsaktivitet, der er på programmet, kan eleverne have bare fødder indendørs eller bløde gymnastiksko. Udendørs er det altid påkrævet at have fastsiddende fodtøj på. Det er ikke tilladt eleverne at bære smykker, ure, tørklæder m.m. i idrætstimerne, da det kan medføre skader.det vil være en god idé ikke at give sit barn smykker på dage, hvor der er idræt på skemaet. Lad smykker m.m. blive hjemme, så forhindrer man, at barnet glemmer dem på skolen, eller at barnet bliver udsat for tyveri. At være muslimsk pige Løsthængende tørklæder må ikke bæres i idrætsundervisningen, hvis tørklædet er bundet under hagen eller rundt om halsen. Hvis tørklædet er bundet forkert, kan eleven hænge fast i oget og blive kvalt. Tørklædet skal være fastgjort til håret, eller der kan bæres hårnet. Badning er påkrævet efter idræt, men mere private former kan aftales med læreren. Eleven kan f.eks. bade for sig selv før eller efter de andre elever. At være pige Det er godt at bevæge sig, også når man har menstruation. Piger, der på en eller anden måde bevæger sig, når de har menstruation, har det bedre end piger, der sidder meget stille. Har man menstruation, når der er idræt på skemaet, så aftal f.eks. med læreren at gå ud at bade 5 minutter før de andre.

6 Klasselærere 1.u Lotte H. Krohn lok v Jesper Krone lok x Louise Visholm lok y Jacob Jensby Christensen lok u Gülcan Abdulovski lok v Susanne Carl lok x Helena Klint lok y Signe Bøtter-Jensen lok u Tine Bøggild lok v Inger Sørensen lok x Mona Rasmussen lok y Jorun Sørgaard lok a Esben Mikkelsen lok b Ingolf Thorgrimson lok c Martin Andersen/Line Sejersen lok d Stine Bzorek lok u Laura Mittag lok v Pernille Numelin lok x Pernille Henriques lok u Mette Kjærsgaard lok v Pernille Bendix lok x Ida T. Jensen lok u Mette Kjærsgaard lok x Anders Müller lok u Gert Rud Olesen lok x Karen Rasch lok i Erik Smed lok u Mette Freiesleben lok v Anita Thulin lok i Susanne Bock lok. 215 M1 Gülcan Abdulovski lok. 108 M0 Hanne Frank lok. 09 Kontaktforældre I hver klasse vælges 2 kontaktforældre, som er bindeled mellem klassens forældre, klassens lærere, skolebestyrelsen og skolens ledelse. Kontaktforældrenes arbejdsområde vil primært være: Planlægning af forældremøder sammen med klassens lærere, emneaften for klassens forældre/elever, udflugter, fester og andre praktiske gøremål, samt kontakt til skolebestyrelsen.

7 Korsang Koret starter i september, hvor vi mødes en gang om ugen og synger sammen. Ugedagen for koret er endnu ikke fastlagt, men så snart der er klarhed over dette, vil der blive sendt information ud. Vi skal blandt andet arbejde hen i mod de forskellige Lucia og julearrangementer, der ligger i december. Vi har også tradition for at synge til skolens fødselsdag, og hvis vi i løbet af skoleåret får tilbud om at optræde til spændende arrangementer, deltager vi selvfølgelig så vidt muligt også i dette! I år deltog koret igen ved åbningen af skole- OL på Østerbro stadion, hvor de sang nationalmelodien for et fyldt stadion. Det er gratis at deltage i koret. Hvis man har tilmeldt sig koret, forventes til gengæld et rimeligt stabilt fremmøde. I starten af de nye skoleår udsendes der en folder med tilmeldingsblanket og nærmere information. Koret er under ledelse af musiklærere Christian Ehlers og Trine Hytholm. Lektiecafé Lektiecaféen er et tilbud til alle skolens elever. I caféen kan man i en rolig atmosfære lave sine lektier og evt. få hjælp af den tilstedeværende lærer. Det er frivilligt at benytte caféen, men der kan indgås bindende aftaler mellem elev/hjem og lærer om benyttelse af caféen. Lektiecaféen er åben 3-4 gange om ugen. Lærere Se Pædagogisk personale Lærer- og pædagogstuderende Bellahøj Skole har siden 1999 været øvelsesskole for lærerstuderende fra Zahle Seminarium. Vi har 1. og 3. årgangsstuderende hvert år i henholdsvis 3 og 7 uger. Når og hvis jeres barns klasse modtager praktikanter, vil klasselæreren orientere jer om i hvilke fag og timer, de skal være i klassen. Skolen modtager pædagogstuderende fra Hovedstadens Pædagogseminarium. De studerende er tilknyttet børnehaveklasserne. Vi modtager studerende i øvelsespraktik af 3 mdr., samt i lønnet praktik af 6 måneders varighed. Læsevejleder På Bellahøj Skole er der to læsevejledere. Pernille Numelin og Mette Kjærsgaard. Mette har en flerårig læseuddannelse bag sig og har hidtil varetaget funktionen med skolens læsehus. Da skolen de sidste år er vokset og elevtallet steget voldsomt, har vi overordnet valgt at dele læsevejlederfunktionen op således:

8 0.-5. Klasse Pernille Numelin klasse Mette Kjærsgaard I skoleåret vil skolen igen have en fælles læseuge i uge 46. Her er der fokus på faglig læsning og skrivning i alle skolens fag. De seneste års forskning viser, at der skal være et øget fokus på skrivning af de forskellige fags tekster, på sigt vil det medføre at eleverne bliver bedre læsere. For at støtte op om elevernes løbende læsetræning vil skolen også have et læsebånd fra uge De klasser, som deltager vil læse 20 minutter om dagen. Dette ligger fint i tråd med at Undervisningsministeriet vil have eleverne til at læse 30 minutter dagligt i hele skoleforløbet derhjemme sammen med forældre/med forældrenes opbakning. Selvfølgelig skal der også læses dagligt hjemme i den periode, hvor vi har læseuge og læsebånd. Vi samarbejder med skolens specialcenter omkring tidlig læseindsats. Det er således, at eleverne i 1. klasse har et opsamlende bogstavforløb, som vare ca. 12 uger. Sideløbende med det, testes klasserne i IL-basis, som undersøger elevernes forudsætninger for læsning (herunder bogstav- og fornem-kendskab samt rim og tekstforståelse). Efter juleferien og frem til påske vil der være et bogstav-kursus for de elever, som måtte have evt. vanskeligheder i forhold til den begyndende læsning. Madordning Se Skolebod Mediehuset på Bellahøj Skole Et læringscenter under udvikling Mediehuset fungererer som arbejdsplads og videnscenter for skolens lærere og elever, og er dermed en aktiv medspiller i hele skolens dagligdag. Teamet Der er ansat et team af lærere til varetagelse af funktionerne på Mediehuset. Teamet består af 3 vejledere: Kirstine Brøndgaard, Louise Visholm og Trine Steenbuch samt 2 It-vejledere; Esben Christiansen og Henrik Juul-Nielsen Lånebesøg Ud over muligheden for at komme på lånebesøg, når der er behov for det, har indskolingsklasserne mulighed for at lave aftale om et fast besøg hver 14. dag. Undervisning og læselyst På Mediehuset forefindes de undervisningsmidler der modsvarer skolens behov. Vi samarbejder med lærerne om indkøb af relevante undervisningsmaterialer og organiserer skolens valg, indkøb og klargøring af undervisningsmidler, og der indkøbes børne- og ungdomslitteratur i tråd med elevernes og lærernes ønsker. Mediecentret administrerer og varetager udlån af alle skolens bøger og AV-udstyr. Det centrale for Mediehuset er at fremme elevernes lære og læselyst.

9 Åbning Mediehuset er bemandet 30 lektioner om ugen fordelt på alle skoledage (se skema på døren), men elever har også adgang til mediehuset med deres lærer, når der ikke er bemandet. Derudover har vi åbent i alle elevpauser, hvor elever fra 3. Klasse og opefter kan komme og spille, læse, låne bøger og hygge sig. Det er muligt at låne og aflevere bøger hele skoledagen. Lektiecafe Der er bemandet lektiecafe 3 af ugens dage I 6. og 7. lektion. Her kan skolens elever komme og side I ro og mag, og få hjælp til deres lektier. Lektiecafeen er ikke ekstraundervisning, men en mulighed for at få hjælp af en lærer. Der er også mulighed for at arbejde på pc, hvis man ikke har adgang til en derhjemme. Konkurrencer Mediehuset har I løbet af skoleåret forskellige konkurrencer kørende. Det være sig jule-, påske-, forårsog sommerkonkurrencer. Vi bestræber os på at lave noget for alle 3 afdelinger I løbet af et skoleår. Kulturpulje Mediehuset har fået bevilget en kulturpulje I skoleåret 13/14. Vi vil stå for at arrangere et eller flere kulturelle arrangementer for skolens elever I løbet af skoleåret. IT-vejledning Lærere og elever har mulighed for at få hjælp og vejledning til brug af computere og programmer i undervisningen bl.a. af skolens it-vejledere, som er tilgængelige i tre lektioner om ugen i Mediehuset (se skemaet i Mediehuset). Vi hjælper bl.a 9.klasserne med deres projektopgaver og præsenterer klasserne overfor de muligheder, der ligger for inddragelse af it i deres projektopgave. Vi hjælper også med vejledning i brug af udstyr og programmer Sørg for at komme i god tid, så vi kan nå at vejlede ordentligt. Med elevernes UNI-login er der gratis adgang til en del hjemmesider og programmer. Tjek Mediehusets side på Skoleporten, hvor listen over hjemmesider og programmer ligger. Mediepatrulje I skoleåret 13/14 satses der på oprettelse af en mediepatrulje bestående af elever fra Bellahøj Skole. Disse bliver uddannet til at støtte undervisningen i, og inspirere til integration af IT I alle skolens fag. Det vil være muligt at søge om at komme i mediepatruljen, og vi vælger et passende antal elever ud. Mobiltelefoner Da mobiltelefoners ringning i timerne er et stigende problem, gælder følgende regler på Bellahøj Skole: Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner tændt i undervisningstiden. I frikvarterer og mellemtimer må mobiltelefoner benyttes i skolegården og udenfor skolen. Overtrædes ovenstående regler inddrages elevens mobiltelefon og anbringes på skolens kontor, hvor den kan afhentes af elevens forældre

10 Mælkeordning Eleverne på skolen kan få mælk hver dag til frokost, hvis de er tilmeldt skolemælksordningen hos Frederiksberg Mælkeforsyning. Børnene får brev og girokort med hjem 2 gange årligt. Husk at angive barnets navn og korrekt klassebetegnelse på girokortet, så der ikke opstår tvivl om, hvem der har bestilt hvilket produkt. Børnene kan vælge mellem økologisk eller almindelig let, mini og skummetmælk. Endvidere tilbydes almindelig sød og kærnemælk samt æblejuice. Prisen for ½ år varierer fra 290 kr. til 435 kr. Spørgsmål om mælkeordningen kan rettes til Frederiksberg Mælkeforsyning på tlf Målsætning Fælles værdier På Bellahøj Skole skal respekt, hensyn og tolerance være en naturlig del af dagligdagen, så elevernes, lærernes og forældrenes mangfoldighed bliver et positivt element. For at sikre de bedst mulige forhold for undervisningen skal de fysiske rammer være optimale, så trivslen fremmes og giver plads til livsglæde og kreativ tænkning. Den enkeltes selvværd og evne til konfliktløsning skal udvikles ved hjælp af fælles ansvarlighed og dialog. Dialog - information Et godt og frugtbart samarbejde mellem såvel elever og personale som forældre skal bygge på åbenhed, kommunikation, dialog og et højt informationsniveau. Medbestemmelse på alle niveauer skal være en naturlig del af Bellahøj Skoles hverdag og planlægning. Gør fagligheden kreativ De faglige mål skal på Bellahøj Skole nås ved et konstruktivt samarbejde mellem elever og lærere. Teori og praksis, hvor den enkeltes kreative evner bliver inddraget, skal give mulighed for såvel fordybelse som den brede orientering. Gennem projektorienteret og tværfagligt arbejde opnås sammenhæng og helhed i arbejdet. Brug dig selv og din jord med fornuft og respekt Undervisningen på Bellahøj Skole skal behandle energi og ressourceproblematikken - såvel lokalt som globalt - på en måde, så eleverne bliver bevidste om vort fælles ansvar for de begrænsede ressourcer.

11 Ordensregler Du skal være medvirkende til, at alle har det rart på skolen Tal til andre, som du selv ønsker at blive talt til Pas på hinanden, når I leger Du skal gå til time, når det ringer ind Du må gerne løbe på gangene, men du skal ikke gøre det, hvis det kan genere andre Du må gerne spille bold udendørs Du er medansvarlig for, at skolen ser pæn og ren ud, så brug skraldespandene Du må gerne opholde dig i aulaen, loungen og på balkonen i frikvartererne, hvis du går i klasse Du skal overholde elevrådets fodboldregler Sneboldkamp må foregå på den store græsplæne ikke på kunstgræsset 0. til 7. klasse må ikke forlade skolen i frikvartererne 3. til 9. klasse må gerne være på biblioteket i 10-frikvarteret 6. til 9. klasse må gerne være inde i deres klasselokale eller på biblioteket i frikvartererne, hvis det er aftalt med deres klasselærer 8. til 9. klasse må forlade skolen i frikvartererne og i mellemtimer, hvis man har skriftlig tilladelse til det. Pauser Se Ringetider

12 Pædagogisk personale Nermin Abdulovska Gülcan Abdulovski Haawa Abshir Ruba Al-Tawil Carsten Andersen Pernille G. Bendix Susanne Bock Tine Bøggild Signe Bøtter-Jensen Kirstine Brøndgaard Grete Bukkehave Susanne Carl Fatima Elazzaoui Esben Christiansen Anne Duus Christian Ehlers Maria Filtenborg Hanne Frank Mie Frausing Mette Freiesleben Lisbeth Gilbe Trine Hytholm Pernille Henriques Eva Jacobsen Tina Jaafar Morten Jon Jensen Jacob Jensby Sverre Marcher Jensen Timmi Steen Jensen Henrik Juul-Nielsen Mette Kjærsgaard Sten Skytte Kirkegaard Lasse Borggreen Lindemann Anders Lægteskov-Carlsen Marianne Madsen Helena Klint Henrik Mamsen Anders K. Menghini Esben B. Mikkelsen Laura Mittag Anders Müller Christian W. Nielsen Lars Paaske Nielsen Pia A. Nielsen Pernille Numelin Gert Rud Olesen Karen Rasch Mona Rasmussen Jesper Krone Rasmussen Morten Rasmussen Faisal Saleem Anette Schousbo Line Sejersen Erik Smed Kia Ravn Trine Stenbuch Inger Sørensen Jorun Sørgaard Maja Helver Larsen Line Teissøe Ingolf Thorgrimson Anita Thulin Louise Visholm Sune Aamand Ringetider lektion lektion frikvarter lektion lektion spisepause frikvarter lektion lektion frikvarter lektion lektion

13 Samtænkning Fælleslektioner for pædagogerne fra fritidshjemmene og skolens lærere. Lektionerne skal først og fremmest bruges på fysiske og kreative aktiviteter. Det er op til den enkelte pædagog og lærer i samarbejde at planlægge indholdet. Nogle aktiviteter udføres i en enkelt lektion, nogle på hele dage og andre i et længere forløb (op til en uge). Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolelederen er sekretær for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens samarbejdspartnere er skolens ledelse, pædagogisk råd og kontaktforældrene. Skolebestyrelsen afholder møder en gang om måneden. Dagsorden og referat er ophængt på opslagstavlen uden for kontoret. Skolebestyrelsen fastlægger principper for skolens virksomhed, bl.a. pædagogisk udviklingsarbejde, afvikling af lejrskoler, skole/hjemsamarbejde, elevernes standpunktsbedømmelse, timeplan (klassernes ugentlige timetal og fag), lærernes arbejdsfordeling (hvilke lærere der underviser i de enkelte fag og klasser), skemalægning, vikardækning og ringetider. Arbejdsområderne i skolebestyrelsen omfatter derudover indstilling af personale til ansættelse, godkendelse af ferieplan, timeplan, ordensregler samt budget. Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Næste gang, der holdes valg, er i Den nuværende bestyrelse er sammensat som følger: Valgt af forældrene: Jacob Primault Degnemose allé 25, 2700 Brønshøj tlf Morten Damgaard Andersen Enigheds Allè 5, 2700 Brønshøj tlf Lene Cronqvist Engelholmvej 18, 2700 Brønshøj tlf Lars Binau Bavnevangen 23, 2700 Brønshøj tlf Thomas Munk Arnesvej 25, 2700 Brønshøj tlf Casper Venbjerg Hansen Bytingen 6, 2700 Brønshøj tlf Frits Edslev Kabbelejevej 33, 2700 Brønshøj tlf Valgt af medarbejderne: Mette Freiesleben Jacob Jensby Elevrådsrepræsentant: Töre Gülfirat 9.u

14 Skolebibliotek Se Pædagogisk Center Skolebod Eat, er Københavns Kommunes madordning for alle elever. Der kan kun bestilles mad via internettet. Læs mere på skolens hjemmeside. Skoledistrikt Skoledistriktet omfatter Bellahøj og dele af Brønshøj. Distriktet afgrænses mod nord af Kirkemosen og Hareskovvej, og mod øst af Bellahøjvej. Mod vest afgrænses distriktet af Brønshøjvej fra Fuglsang allé, Brønshøj Torv og Brønshøj Kirkevej indtil Højlandsvangen. Skolefoto Skolens fotofirma er Dansk Skolefoto. Dette firma giver bl.a. mulighed for forskellige bestillinger af billeder og bestilling via internettet. Læs evt. mere om firmaet på: I 2013 bliver eleverne fotograferet i perioden fra mandag d. 30. september fredag d. 4. oktober Den nøjagtige tidsplan følger senere. Skolepsykolog Skolepsykolog Birgitte Meldgaard Larsen. Henvendelse kan foretages til på Pædagogisk/Psykologisk Rådgivnings kontor eller på skolens kontor.

15 Ressourcecenter Ressourcecenteret har til huse i lyse, nyrenoverede lokaler. Her tager vi os af de elever, hvis læseindlæring kræver en særlig indsats. Vi arbejder med tidlig indsats, idet vi i 1. klasse følger elevernes indlæring og udvikling i et tæt samarbejde med klasselærerne, og efter de første par måneder giver ekstra støtte til de elever, der ser ud til at kunne få læsevanskeligheder. I 2. klasse giver vi koncentreret støtte til elever, der endnu ikke har "knækket den alfabetiske kode". Herefter kan eleverne få en individuel tilrettelagt undervisning i kortere eller længere perioder. Hvis det er muligt, lægges der timer udenfor elevernes normale skoletid. Målet med undervisningen vil altid være at bringe eleverne hurtigst muligt på niveau med klassen. Fra 3. klasse kan vi udover læseindlæring også give støtte ved staveproblemer. Matematikhjælp kan iværksættes fra 2. klasse. I de større klasser arbejder vi desuden med nærlæsning, analyse og grammatik. Elever henvises til specialpædagogisk støtte efter en samtale mellem barnets lærer og forældre. Ofte har læreren forinden drøftet problemstillingen med ressourcecenteret. Socialrådgiver Skolen har tilknyttet en socialrådgiver, Louise Steenbeck kan træffes tirs-/torsdag på tlf Sprogcenter Formålet med undervisningen i sprogcentret er, at skolens tosprogede elever videreudvikler deres dansksproglige kompetencer og dermed får de samme muligheder som øvrige elever for at deltage i folkeskolens undervisning og gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen foregår enten i klassen eller på mindre hold, da dansk som andetsprog er såvel en dimension i alle fag og et selvstændigt fag. Vi støtter de tosprogede elever i bl.a. ordforråds- og udtaletræning, grammatik og litteraturforståelse. I dette skoleår har vi 3 modersmålslærere tilknyttet sprogcentret med sprogene urdu, arabisk og tyrkist/albansk. Vi inviterer alle tosprogede forældre 1-2 gange pr. år til en aften på skolen med forskelligt tema. Stjernekammer Bellahøj Skole har sit eget lille planetarium. I 2011 fik skolen en digital projektor, som gør at undervisningen bliver meget mere forståelig. Der kan bl.a. vises planeter, måner og der er mulighed for at rejse til forskellige steder på jorden. Man kan også besøge rumstationen eller forlade solsystemet. Undervisningen i stjernekammeret illustrerer og supplerer de astronomiske emner indenfor fagene: Fysik/kemi, natur/teknik, matematik, historie, geografi, dansk og kristendomskundskab. Et besøg i stjernekammeret kan også bruges som oplæg til et emne om himmelrummet. Stjernekammeret anvendes dagligt af klasser fra både Bellahøj Skole og andre skoler i København og omegn. Lederen af stjernekammeret er lærer Carsten Andersen. Se evt. på skolens hjemmeside under stjernekammer.

16 Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Rikke Albert træffes mandag og tirsdag kl. ca på telefon og Maja Morell-Holm-Petersen onsdag, torsdag kl. ca på tlf Skolelægeordning er afskaffet i Københavns Kommune. Svømmeundervisning Svømning er en del af idrætsfaget i folkeskolen, og derfor gælder stort set de samme regler her, som for idræt. På vores skole er undervisningen placeret på 4. og 5. klassetrin med to ugentlige lektioner. Eleverne køres i bus til svømmehallen på Tingbjerg skole. Talepædagog Talepædagog Lena Ninn træffes onsdage eller efter aftale på telefon: , eller Tandlæge Eleverne bliver behandlet på Brønshøj Skoles tandklinik. For elever i klasse er der arrangeret en taxaordning. Eleverne får, via forældre intra, besked om hvornår de skal til tandlægen. Hvis forældre vil deltage i undersøgelse eller behandling, skal de selv sørge for transporten. Elever fra klasse får sendt et tandlægekort hjem og skal selv sørge for transport. Tandklinikken på Brønshøj Skole har telefon og ligger på adressen Elmelundevej 6, opgang D Telefonnumre mv. Skolens kontor dagligt kl Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Afdelingleder Daniel Bundgaard Administrativ leder Lene Carlsson Sekretær Karin Fisker/ Marija Dordevic Teknisk Serviceleder Martin Klæstrup Lærerværelse, bedst mellem Skolebiblioteket

17 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-vejleder Lene Juul, tlf Mail: Hjemmeside: ww.uu.kk.dk Træffes efter aftale på vejlederkontoret. UU-vejlederen starter vejledningen i 8.kl. UU-vejlederen differentierer vejledningsindsatsen i forhold til den enkelte elevs behov, dvs. at den enkelte elev kan modtage kollektiv, gruppe/og eller individuel vejledning. Der er mulighed for at tilbyde en særlig målrettet og differentieret vejledningsindsats til elever, som skønnes at have behov herfor. I 8. kl. skal eleverne på introduktionskursus, og der er mulighed for erhvervspraktik I 9. kl. skal eleverne i erhvervspraktik, og de har mulighed for at komme i brobygning. Elever i 7., kl. deltager som et led i UEA undervisningen i Uddannelsesmessen Uddannelse i Centrum, UIC i Forum. - UU-København har ansvaret for tilmelding til ungdomsuddannelserne gennem - For at give eleverne valgkompetence er UEA (Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) af stor vigtighed. Denne undervisning varetages af skolen i henhold til trinmålene, og UU-København hjælper gerne med inspiration til undervisningen. - E-vejledning er for de elever, der ikke har særlige vejledningsbehov, og som derfor selv skal skaffe sig adgang til informationer i samarbejde med deres forældre. Evejledningen på ug.dk evejledningen kan svare på spørgsmål om alle typer uddannelser og kan hjælpe med at få et overblik over mulighederne. Evejledningen kan kontaktes via telefon, mail eller chat. Find evejledningen på ug.dk eller på tlf (man.-tors. Kl , fre kl og lør-søn kl ) Vikardækning Bellahøj Skole underviser eleverne sådan, som det er meddelt lærere, elever og forældre via skoleskemaer og på anden vis (aftaler om specialcenter og sprogcenter, planlagte specialforløb, f.eks. udflugter, lejrskoler.) Al undervisning er ligeværdig, og ingen undervisning må aflyses for at tilgodese anden undervisning. Såfremt den faste lærer har forfald undervises der så vidt muligt ved vikar. Vikaren kan være en af skolens faste lærere, fast tilknyttede vikarer eller tilkaldte vikarer. Det tilstræbes i videst muligt omfang, at vikarer er læreruddannede, under uddannelse til lærer eller uddannet i det fag, der skal undervises i. Såfremt vikaren ikke kan undervise meningsfyldt i det fag, der står på skemaet, undervises der i stedet i andet relevant fagstof for klassen/eleven. Timer i f.eks. hjemkundskab og fysik vil normalt ikke kunne læses af vikarer på 8. og 9. klassetrin. Såfremt det ikke er muligt at skaffe vikar, kan følgende nødforanstaltninger iværksættes: Sammenlægning af klasser/hold med et mindre antal elever kan foretages, nabolærer fører tilsyn med klassen, som kan sættes i gang med skriftlige opgaver. Hjemsendelse bruges kun som sidste udvej, og kun således:

18 Bh.kl. til og med 5. klassetrin hjemsendes principielt ikke. 6. og 7. klassetrin må kun hjemsendes, såfremt der gives skriftlig besked til hjemmet. Ved alle hjemsendelser gives hjemmet skriftlig besked herom så hurtigt som muligt. Ved hjemsendelse gælder de almindelige regler for ophold på og udenfor skolen: klassetrin må forlade skolen i såvel skemalagte som i opståede mellemtimer samt i frikvarterer (forældre kan forlange, at deres barn skal forblive på skolen). Listen er ikke udtømmende og ikke prioriteret, da der ved vikarmangel må foretages et konkret og individuelt skøn i forbindelse med såvel tilsynsforpligtelse som varetagelse af undervisningen. Ændring af navn, adresse og telefonnummer Nyt telefonnummer i forbindelse med flytning skal straks meddeles skolens kontor eller rettes på forældreintra. I egen interesse bør telefonnummer til arbejdsplads og mobiltelefon også oplyses, så vi kan få fat i jer, hvis der sker noget med jeres barn i skoletiden. Skolen får automatisk besked, når hjemmets adresse ændres i folkeregistret. Klasseliste uddeles normalt en gang om året. Hvis der sker ændringer på listen, eller nye børn kommer til, uddeles listen på ny. Listen kan også ses på forældreintra. Hemmeligt telefonnummer og beskyttet adresse vil ikke blive videregivet af kontoret og vil heller ikke stå på de klasselister der uddeles til børnene. Økobasen Økobaser er en form for naturskole. Københavns Kommune har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen etableret 7 økobaser i Nordsjælland for 47 københavnske skoler. Økobaserne er et led i en udviklingsstrategi, som Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har sat i gang for dels at kunne leve op til folkeskolelovens krav, dels for at kunne imødegå de levevilkår som omgiver bybørn med et fysisk miljø, der bl.a. er præget af trafik og støj- og luftforurening. Økobaserne skal således give de Københavnske elever nærkontakt, fortrolighed og viden om natur og miljø. Fysisk består en økobase af et "hjemområde", som indeholder et materialedepot med værktøj og udstyr (f.eks. en skurvogn), et bålsted og en overnatningsplads (f.eks. med shelters). Den økobase som Bellahøj Skole er tilknyttet hedder Nordstjernen og ligger i Lille Hareskov. Økobasen er et tilbud til alle lærere og alle fagområder om et mere åbent, varieret og oplevelsesrigt læringsrum. Økobasen kan bruges til bålmad, båltyper, digte, "dyrefælder", dyrespor, forældrearrangementer, fugleobservationer, geometri, giftige planter, træer, sten, jagt og etik, konstruktioner, kort og kompas, nyttige planter, orienteringsløb, overlevelse, overnatning, planteaftryk, rollespil, sanserne, skovbrug, skovbunden, skovdyst, stjernekiggeri, storyline, svampe, vandhullet og et hav af andre ting.

19

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Årsskrift Kragelundskolen 2013/14

Årsskrift Kragelundskolen 2013/14 Årsskrift Kragelundskolen 2013/14 Kontaktinformation Kragelundskolen Skolens kontor er åbent Parkvej 18 på alle skoledage mellem 8270 Højbjerg kl. 8.00 15.00 kra@mbu.aarhus.dk www.kragelundskolen.dk Skolens

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2013/2014 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere