Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger"

Transkript

1 Administrationen Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Administrativ leder Lene Carlsson Afdelingsleder for idrætsskolen Daniel Bundgaard Sekretær Karin Fisker Sekretær Marija Dordevic Teknisk ejendomsleder Martin Klæstrup AKT adfærd, kontakt og trivsel AKT-teamet: AKT-teamet på skolen består af fire lærere, hvoraf den ene er skolens AKT-vejleder. AKT-teamet kontaktes af klasselæreren, hvis der er bekymrende forhold omkring et eller flere børn i en klasse. Bekymringerne omhandler barnets eller børnenes adfærd, kontakt og trivsel. AKT-indsatsen indebærer i forskellig grad kontakt til barnet, forældrene og klasseteamet. Arbejdet kan have forebyggende, foregribende eller indgribende karakter. AKT-teamet har et tæt samarbejde med skolens psykolog og ledelse. AKT-vejlederen: Skolens AKT-vejleder står til rådighed for kollegerne, når de ønsker en drøftelse af en professionel faglig problematik. Ligeledes tilbydes der til skolens team en kollegial team-refleksion. AKT-vejlederen deltager årligt i en klassekonference med alle klasseårgange hvor der afholdes en klassegennemgang af børnene. Dette tiltag bliver fulgt op af et møde, hvor de bekymrende børns hele situation belyses, og der iværksættes handleplaner sammen med ledelsen og skolepsykologen. AKT-vejlederen har et nært samarbejde med skolens øvrige funktionslærere og vejledere. Brandalarm Når brandalarmen lyder, evakueres skolen straks. Alle elever går sammen med klassens lærer, ad nærmeste trappe, ud på græsplænen bag skolen. Her tages opstilling klassevis ud for det skilt, der viser klassetrinene. Skiltene er opsat på stolper og bjælker, der er placeret i den fjerneste ende af græsset ved Bellahøjhusene. Skiltene er markeret med tallene på klassetrinene startende fra venstre nærmest fritidshjemmet Trekløveren, med 0. klasse og sluttende med 9. klasse i højre side. Læreren tæller eleverne og melder det til ledelsen, der koordinerer evakueringen, og giver besked når evakueringen er slut. Bøger Når eleverne får udleveret bøger skal der straks umiddelbart efter lægge bogbind om. Alt for mange bøger må smides ud efter et års brug, fordi de ikke har været beskyttet af bogbind.

2 Cykelparkering Cykler parkeres i stativerne på den side af skolen, der vender mod Solkrogen og ved fritidshjemmet Trekløveren. Cykler må hverken benyttes eller parkeres på rampen ved skolens hovedindgang. Eksamen De skriftlige prøver afholdes inden for tidsrummet mandag d. 5.. maj til og med torsdag den 15. maj De mundtlige/praktiske prøver afholdes inden for tidsrummet mandag d. 2. juni til onsdag d. 25. juni Elevråd På skolen er der etableret 3 elevråd. Det lille elevråd, der omfatter 0. til 3. klasse, og det mellemste elevråd, omfatter 4. til 6.. klasse. Kontaktlærer for lille elevråd er Mie Frausing og kontaktlærer for mellemste elevråd er Christian Nielsen og for det store elevråd 6. til 9. klasse er lærer Pernile Bendix tilknyttet. Erhvervspraktik For 9.u, 9.v og 9.i erhvervspraktik uge 44 For 8. kl. uge 4 Yderligere information når tiden nærmer sig. Erstatninger Ødelægger eller beskadiger en elev forsætligt skolens ejendom, vil der blive rejst krav om erstatning. Skolen er ikke ansvarlig for elevernes medbragte ejendele. Hvis en elev ødelægger eller beskadiger en anden elevs ejendele, eller ved tyveri, vil det være et anliggende mellem pågældendes hjem og forsikringsselskabe.

3 Ferie og ferieplan Ferie afholdes efter omstående ferieplan. Såfremt I som forældre ønsker jeres barn fri på andre tidspunkter, skal skolen anmodes om dette. Frihed indtil 2 dage kan behandles af klasselæreren. Frihed af over 1 uges varsel skal forelægges kontoret. Bemærk venligst, at I selv har ansvar for at holde jer orienteret om, hvad klassekammeraterne har lavet i mellemtiden, f.eks. via kontakt til en klassekammerat. I skal selv sikre, at barnet får indhentet det forsømte. Sommerferie lørdag d til søndag d Efterårsferie lørdag d til søndag d Juleferie lørdag d til torsdag d Vinterferie lørdag d til søndag d Påskeferie mandag d til mandag d , maj torsdag d Store Bededag fredag d Kr. Himmelfartsferie torsdag d til fredag d Grundlovsdag torsdag d Pinseferie lørdag d til mandag d Grundlovsdag onsdag d Sommerferie lørdag d til søndag d De nævnte dage inklusive. NB: tirsdag d. 19. november 2013 er skoledag (valgdag) lørdag d. 1. februar 2014 er skoledag (forældredag i forbindelse med emneuge) Folkeskolens afsluttende prøver maj-juni 2014 Se eksamen

4 Forældreintra Forældreintra er et internetbaseret kommunikationssystem, hvor forældre kan følge med i hvad der sker i barnets klasse. Forældrene kan her kommunikere med såvel andre forældre, som klassens lærere, samt læse skemaet, aktivitetsplaner, årsplaner mv. Kode til forældreintra udleveres af klasselæreren. Glemte sager Tøj og lignende genstande opbevares i glemmekassen ved opgangen til sundhedsafdelingen. Glemte værdigenstande som ure, briller, smykker og nøgler opbevares på kontoret. Glemte sager vil blive fremlagt i Stenhallen ved skoleårets afslutning og hvert kvartal, jan., april., okt.. Genstande der herefter stadig ikke er afhentet kasseres. Gårdvagter Vi sætter stor pris på at alle elever kan have det rart i frikvartererne i skolegården. Alle gårdvagter er forsynet med en selvlysende gul vest, så eleverne kan få øje på dem i mængden. Der er 4 gårdvagter i gården i hvert frikvarter. Om vinteren skal leg med sne foregå på græsset, så de elever der ikke ønsker at deltage i legen, kan være i fred i gården. Der må ikke bruges læderbolte. Se også skolens ordensregler. 2 gange om ugen er der legepatrulje i det store frikvarter, hvor elever fra klassetrin står for lege for de mindre elever. Legepladspatruljen er populær, og nye store elever, der gerne vil være med kan henvende sig til Anne Duus eller Anders Müller. Hjemmeside Skolen hjemmeside findes på adressen

5 Idrætsundervisning Idræt er også et vigtigt fag på Bellahøj Skole. Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen at livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Dette er beskrevet i faghæftet Fællesmål for idræt. Hvis en elev ønskes fritaget for idræts- eller svømmeundervisningen, skrives årsagen i meddelelsesbogen. Elever, der er fritaget i en kortere periode, skal overvære undervisningen. Fritagelse i en længere periode kræver lægeattest. Idrætsundervisningen er obligatorisk (dvs. ikke valgfri) på alle skolens klassetrin. I indskolingen dvs. fra 1. til 3. klasse, undervises drenge og piger oftest sammen. Efter timen vil der være et bad. Om nødvendigt må eleverne gerne bade i underbukser. Fra 3. Klasse deles klassen, så piger og drenge bader hver for sig under opsyn af henholdsvis en kvindelig og mandlig lærer. Før idrætstimerne skiftes der til gymnastiktøj. Tøjet kan være et par shorts og en t-shirt, evt. en træningsdragt med lange ærmer og ben, men det skal være skiftetøj, således at barnet ikke har tøjet på i dagens øvrige timer. I perioden fra påske til efterårsferien kan eleverne være udendørs i det omfang, vejret tillader det. Det kræver til tider lidt varmere tøj end blot shorts og t-shirt. Alt efter hvilken idrætsaktivitet, der er på programmet, kan eleverne have bare fødder indendørs eller bløde gymnastiksko. Udendørs er det altid påkrævet at have fastsiddende fodtøj på. Det er ikke tilladt eleverne at bære smykker, ure, tørklæder m.m. i idrætstimerne, da det kan medføre skader.det vil være en god idé ikke at give sit barn smykker på dage, hvor der er idræt på skemaet. Lad smykker m.m. blive hjemme, så forhindrer man, at barnet glemmer dem på skolen, eller at barnet bliver udsat for tyveri. At være muslimsk pige Løsthængende tørklæder må ikke bæres i idrætsundervisningen, hvis tørklædet er bundet under hagen eller rundt om halsen. Hvis tørklædet er bundet forkert, kan eleven hænge fast i oget og blive kvalt. Tørklædet skal være fastgjort til håret, eller der kan bæres hårnet. Badning er påkrævet efter idræt, men mere private former kan aftales med læreren. Eleven kan f.eks. bade for sig selv før eller efter de andre elever. At være pige Det er godt at bevæge sig, også når man har menstruation. Piger, der på en eller anden måde bevæger sig, når de har menstruation, har det bedre end piger, der sidder meget stille. Har man menstruation, når der er idræt på skemaet, så aftal f.eks. med læreren at gå ud at bade 5 minutter før de andre.

6 Klasselærere 1.u Lotte H. Krohn lok v Jesper Krone lok x Louise Visholm lok y Jacob Jensby Christensen lok u Gülcan Abdulovski lok v Susanne Carl lok x Helena Klint lok y Signe Bøtter-Jensen lok u Tine Bøggild lok v Inger Sørensen lok x Mona Rasmussen lok y Jorun Sørgaard lok a Esben Mikkelsen lok b Ingolf Thorgrimson lok c Martin Andersen/Line Sejersen lok d Stine Bzorek lok u Laura Mittag lok v Pernille Numelin lok x Pernille Henriques lok u Mette Kjærsgaard lok v Pernille Bendix lok x Ida T. Jensen lok u Mette Kjærsgaard lok x Anders Müller lok u Gert Rud Olesen lok x Karen Rasch lok i Erik Smed lok u Mette Freiesleben lok v Anita Thulin lok i Susanne Bock lok. 215 M1 Gülcan Abdulovski lok. 108 M0 Hanne Frank lok. 09 Kontaktforældre I hver klasse vælges 2 kontaktforældre, som er bindeled mellem klassens forældre, klassens lærere, skolebestyrelsen og skolens ledelse. Kontaktforældrenes arbejdsområde vil primært være: Planlægning af forældremøder sammen med klassens lærere, emneaften for klassens forældre/elever, udflugter, fester og andre praktiske gøremål, samt kontakt til skolebestyrelsen.

7 Korsang Koret starter i september, hvor vi mødes en gang om ugen og synger sammen. Ugedagen for koret er endnu ikke fastlagt, men så snart der er klarhed over dette, vil der blive sendt information ud. Vi skal blandt andet arbejde hen i mod de forskellige Lucia og julearrangementer, der ligger i december. Vi har også tradition for at synge til skolens fødselsdag, og hvis vi i løbet af skoleåret får tilbud om at optræde til spændende arrangementer, deltager vi selvfølgelig så vidt muligt også i dette! I år deltog koret igen ved åbningen af skole- OL på Østerbro stadion, hvor de sang nationalmelodien for et fyldt stadion. Det er gratis at deltage i koret. Hvis man har tilmeldt sig koret, forventes til gengæld et rimeligt stabilt fremmøde. I starten af de nye skoleår udsendes der en folder med tilmeldingsblanket og nærmere information. Koret er under ledelse af musiklærere Christian Ehlers og Trine Hytholm. Lektiecafé Lektiecaféen er et tilbud til alle skolens elever. I caféen kan man i en rolig atmosfære lave sine lektier og evt. få hjælp af den tilstedeværende lærer. Det er frivilligt at benytte caféen, men der kan indgås bindende aftaler mellem elev/hjem og lærer om benyttelse af caféen. Lektiecaféen er åben 3-4 gange om ugen. Lærere Se Pædagogisk personale Lærer- og pædagogstuderende Bellahøj Skole har siden 1999 været øvelsesskole for lærerstuderende fra Zahle Seminarium. Vi har 1. og 3. årgangsstuderende hvert år i henholdsvis 3 og 7 uger. Når og hvis jeres barns klasse modtager praktikanter, vil klasselæreren orientere jer om i hvilke fag og timer, de skal være i klassen. Skolen modtager pædagogstuderende fra Hovedstadens Pædagogseminarium. De studerende er tilknyttet børnehaveklasserne. Vi modtager studerende i øvelsespraktik af 3 mdr., samt i lønnet praktik af 6 måneders varighed. Læsevejleder På Bellahøj Skole er der to læsevejledere. Pernille Numelin og Mette Kjærsgaard. Mette har en flerårig læseuddannelse bag sig og har hidtil varetaget funktionen med skolens læsehus. Da skolen de sidste år er vokset og elevtallet steget voldsomt, har vi overordnet valgt at dele læsevejlederfunktionen op således:

8 0.-5. Klasse Pernille Numelin klasse Mette Kjærsgaard I skoleåret vil skolen igen have en fælles læseuge i uge 46. Her er der fokus på faglig læsning og skrivning i alle skolens fag. De seneste års forskning viser, at der skal være et øget fokus på skrivning af de forskellige fags tekster, på sigt vil det medføre at eleverne bliver bedre læsere. For at støtte op om elevernes løbende læsetræning vil skolen også have et læsebånd fra uge De klasser, som deltager vil læse 20 minutter om dagen. Dette ligger fint i tråd med at Undervisningsministeriet vil have eleverne til at læse 30 minutter dagligt i hele skoleforløbet derhjemme sammen med forældre/med forældrenes opbakning. Selvfølgelig skal der også læses dagligt hjemme i den periode, hvor vi har læseuge og læsebånd. Vi samarbejder med skolens specialcenter omkring tidlig læseindsats. Det er således, at eleverne i 1. klasse har et opsamlende bogstavforløb, som vare ca. 12 uger. Sideløbende med det, testes klasserne i IL-basis, som undersøger elevernes forudsætninger for læsning (herunder bogstav- og fornem-kendskab samt rim og tekstforståelse). Efter juleferien og frem til påske vil der være et bogstav-kursus for de elever, som måtte have evt. vanskeligheder i forhold til den begyndende læsning. Madordning Se Skolebod Mediehuset på Bellahøj Skole Et læringscenter under udvikling Mediehuset fungererer som arbejdsplads og videnscenter for skolens lærere og elever, og er dermed en aktiv medspiller i hele skolens dagligdag. Teamet Der er ansat et team af lærere til varetagelse af funktionerne på Mediehuset. Teamet består af 3 vejledere: Kirstine Brøndgaard, Louise Visholm og Trine Steenbuch samt 2 It-vejledere; Esben Christiansen og Henrik Juul-Nielsen Lånebesøg Ud over muligheden for at komme på lånebesøg, når der er behov for det, har indskolingsklasserne mulighed for at lave aftale om et fast besøg hver 14. dag. Undervisning og læselyst På Mediehuset forefindes de undervisningsmidler der modsvarer skolens behov. Vi samarbejder med lærerne om indkøb af relevante undervisningsmaterialer og organiserer skolens valg, indkøb og klargøring af undervisningsmidler, og der indkøbes børne- og ungdomslitteratur i tråd med elevernes og lærernes ønsker. Mediecentret administrerer og varetager udlån af alle skolens bøger og AV-udstyr. Det centrale for Mediehuset er at fremme elevernes lære og læselyst.

9 Åbning Mediehuset er bemandet 30 lektioner om ugen fordelt på alle skoledage (se skema på døren), men elever har også adgang til mediehuset med deres lærer, når der ikke er bemandet. Derudover har vi åbent i alle elevpauser, hvor elever fra 3. Klasse og opefter kan komme og spille, læse, låne bøger og hygge sig. Det er muligt at låne og aflevere bøger hele skoledagen. Lektiecafe Der er bemandet lektiecafe 3 af ugens dage I 6. og 7. lektion. Her kan skolens elever komme og side I ro og mag, og få hjælp til deres lektier. Lektiecafeen er ikke ekstraundervisning, men en mulighed for at få hjælp af en lærer. Der er også mulighed for at arbejde på pc, hvis man ikke har adgang til en derhjemme. Konkurrencer Mediehuset har I løbet af skoleåret forskellige konkurrencer kørende. Det være sig jule-, påske-, forårsog sommerkonkurrencer. Vi bestræber os på at lave noget for alle 3 afdelinger I løbet af et skoleår. Kulturpulje Mediehuset har fået bevilget en kulturpulje I skoleåret 13/14. Vi vil stå for at arrangere et eller flere kulturelle arrangementer for skolens elever I løbet af skoleåret. IT-vejledning Lærere og elever har mulighed for at få hjælp og vejledning til brug af computere og programmer i undervisningen bl.a. af skolens it-vejledere, som er tilgængelige i tre lektioner om ugen i Mediehuset (se skemaet i Mediehuset). Vi hjælper bl.a 9.klasserne med deres projektopgaver og præsenterer klasserne overfor de muligheder, der ligger for inddragelse af it i deres projektopgave. Vi hjælper også med vejledning i brug af udstyr og programmer Sørg for at komme i god tid, så vi kan nå at vejlede ordentligt. Med elevernes UNI-login er der gratis adgang til en del hjemmesider og programmer. Tjek Mediehusets side på Skoleporten, hvor listen over hjemmesider og programmer ligger. Mediepatrulje I skoleåret 13/14 satses der på oprettelse af en mediepatrulje bestående af elever fra Bellahøj Skole. Disse bliver uddannet til at støtte undervisningen i, og inspirere til integration af IT I alle skolens fag. Det vil være muligt at søge om at komme i mediepatruljen, og vi vælger et passende antal elever ud. Mobiltelefoner Da mobiltelefoners ringning i timerne er et stigende problem, gælder følgende regler på Bellahøj Skole: Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner tændt i undervisningstiden. I frikvarterer og mellemtimer må mobiltelefoner benyttes i skolegården og udenfor skolen. Overtrædes ovenstående regler inddrages elevens mobiltelefon og anbringes på skolens kontor, hvor den kan afhentes af elevens forældre

10 Mælkeordning Eleverne på skolen kan få mælk hver dag til frokost, hvis de er tilmeldt skolemælksordningen hos Frederiksberg Mælkeforsyning. Børnene får brev og girokort med hjem 2 gange årligt. Husk at angive barnets navn og korrekt klassebetegnelse på girokortet, så der ikke opstår tvivl om, hvem der har bestilt hvilket produkt. Børnene kan vælge mellem økologisk eller almindelig let, mini og skummetmælk. Endvidere tilbydes almindelig sød og kærnemælk samt æblejuice. Prisen for ½ år varierer fra 290 kr. til 435 kr. Spørgsmål om mælkeordningen kan rettes til Frederiksberg Mælkeforsyning på tlf Målsætning Fælles værdier På Bellahøj Skole skal respekt, hensyn og tolerance være en naturlig del af dagligdagen, så elevernes, lærernes og forældrenes mangfoldighed bliver et positivt element. For at sikre de bedst mulige forhold for undervisningen skal de fysiske rammer være optimale, så trivslen fremmes og giver plads til livsglæde og kreativ tænkning. Den enkeltes selvværd og evne til konfliktløsning skal udvikles ved hjælp af fælles ansvarlighed og dialog. Dialog - information Et godt og frugtbart samarbejde mellem såvel elever og personale som forældre skal bygge på åbenhed, kommunikation, dialog og et højt informationsniveau. Medbestemmelse på alle niveauer skal være en naturlig del af Bellahøj Skoles hverdag og planlægning. Gør fagligheden kreativ De faglige mål skal på Bellahøj Skole nås ved et konstruktivt samarbejde mellem elever og lærere. Teori og praksis, hvor den enkeltes kreative evner bliver inddraget, skal give mulighed for såvel fordybelse som den brede orientering. Gennem projektorienteret og tværfagligt arbejde opnås sammenhæng og helhed i arbejdet. Brug dig selv og din jord med fornuft og respekt Undervisningen på Bellahøj Skole skal behandle energi og ressourceproblematikken - såvel lokalt som globalt - på en måde, så eleverne bliver bevidste om vort fælles ansvar for de begrænsede ressourcer.

11 Ordensregler Du skal være medvirkende til, at alle har det rart på skolen Tal til andre, som du selv ønsker at blive talt til Pas på hinanden, når I leger Du skal gå til time, når det ringer ind Du må gerne løbe på gangene, men du skal ikke gøre det, hvis det kan genere andre Du må gerne spille bold udendørs Du er medansvarlig for, at skolen ser pæn og ren ud, så brug skraldespandene Du må gerne opholde dig i aulaen, loungen og på balkonen i frikvartererne, hvis du går i klasse Du skal overholde elevrådets fodboldregler Sneboldkamp må foregå på den store græsplæne ikke på kunstgræsset 0. til 7. klasse må ikke forlade skolen i frikvartererne 3. til 9. klasse må gerne være på biblioteket i 10-frikvarteret 6. til 9. klasse må gerne være inde i deres klasselokale eller på biblioteket i frikvartererne, hvis det er aftalt med deres klasselærer 8. til 9. klasse må forlade skolen i frikvartererne og i mellemtimer, hvis man har skriftlig tilladelse til det. Pauser Se Ringetider

12 Pædagogisk personale Nermin Abdulovska Gülcan Abdulovski Haawa Abshir Ruba Al-Tawil Carsten Andersen Pernille G. Bendix Susanne Bock Tine Bøggild Signe Bøtter-Jensen Kirstine Brøndgaard Grete Bukkehave Susanne Carl Fatima Elazzaoui Esben Christiansen Anne Duus Christian Ehlers Maria Filtenborg Hanne Frank Mie Frausing Mette Freiesleben Lisbeth Gilbe Trine Hytholm Pernille Henriques Eva Jacobsen Tina Jaafar Morten Jon Jensen Jacob Jensby Sverre Marcher Jensen Timmi Steen Jensen Henrik Juul-Nielsen Mette Kjærsgaard Sten Skytte Kirkegaard Lasse Borggreen Lindemann Anders Lægteskov-Carlsen Marianne Madsen Helena Klint Henrik Mamsen Anders K. Menghini Esben B. Mikkelsen Laura Mittag Anders Müller Christian W. Nielsen Lars Paaske Nielsen Pia A. Nielsen Pernille Numelin Gert Rud Olesen Karen Rasch Mona Rasmussen Jesper Krone Rasmussen Morten Rasmussen Faisal Saleem Anette Schousbo Line Sejersen Erik Smed Kia Ravn Trine Stenbuch Inger Sørensen Jorun Sørgaard Maja Helver Larsen Line Teissøe Ingolf Thorgrimson Anita Thulin Louise Visholm Sune Aamand Ringetider lektion lektion frikvarter lektion lektion spisepause frikvarter lektion lektion frikvarter lektion lektion

13 Samtænkning Fælleslektioner for pædagogerne fra fritidshjemmene og skolens lærere. Lektionerne skal først og fremmest bruges på fysiske og kreative aktiviteter. Det er op til den enkelte pædagog og lærer i samarbejde at planlægge indholdet. Nogle aktiviteter udføres i en enkelt lektion, nogle på hele dage og andre i et længere forløb (op til en uge). Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolelederen er sekretær for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens samarbejdspartnere er skolens ledelse, pædagogisk råd og kontaktforældrene. Skolebestyrelsen afholder møder en gang om måneden. Dagsorden og referat er ophængt på opslagstavlen uden for kontoret. Skolebestyrelsen fastlægger principper for skolens virksomhed, bl.a. pædagogisk udviklingsarbejde, afvikling af lejrskoler, skole/hjemsamarbejde, elevernes standpunktsbedømmelse, timeplan (klassernes ugentlige timetal og fag), lærernes arbejdsfordeling (hvilke lærere der underviser i de enkelte fag og klasser), skemalægning, vikardækning og ringetider. Arbejdsområderne i skolebestyrelsen omfatter derudover indstilling af personale til ansættelse, godkendelse af ferieplan, timeplan, ordensregler samt budget. Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Næste gang, der holdes valg, er i Den nuværende bestyrelse er sammensat som følger: Valgt af forældrene: Jacob Primault Degnemose allé 25, 2700 Brønshøj tlf Morten Damgaard Andersen Enigheds Allè 5, 2700 Brønshøj tlf Lene Cronqvist Engelholmvej 18, 2700 Brønshøj tlf Lars Binau Bavnevangen 23, 2700 Brønshøj tlf Thomas Munk Arnesvej 25, 2700 Brønshøj tlf Casper Venbjerg Hansen Bytingen 6, 2700 Brønshøj tlf Frits Edslev Kabbelejevej 33, 2700 Brønshøj tlf Valgt af medarbejderne: Mette Freiesleben Jacob Jensby Elevrådsrepræsentant: Töre Gülfirat 9.u

14 Skolebibliotek Se Pædagogisk Center Skolebod Eat, er Københavns Kommunes madordning for alle elever. Der kan kun bestilles mad via internettet. Læs mere på skolens hjemmeside. Skoledistrikt Skoledistriktet omfatter Bellahøj og dele af Brønshøj. Distriktet afgrænses mod nord af Kirkemosen og Hareskovvej, og mod øst af Bellahøjvej. Mod vest afgrænses distriktet af Brønshøjvej fra Fuglsang allé, Brønshøj Torv og Brønshøj Kirkevej indtil Højlandsvangen. Skolefoto Skolens fotofirma er Dansk Skolefoto. Dette firma giver bl.a. mulighed for forskellige bestillinger af billeder og bestilling via internettet. Læs evt. mere om firmaet på: I 2013 bliver eleverne fotograferet i perioden fra mandag d. 30. september fredag d. 4. oktober Den nøjagtige tidsplan følger senere. Skolepsykolog Skolepsykolog Birgitte Meldgaard Larsen. Henvendelse kan foretages til på Pædagogisk/Psykologisk Rådgivnings kontor eller på skolens kontor.

15 Ressourcecenter Ressourcecenteret har til huse i lyse, nyrenoverede lokaler. Her tager vi os af de elever, hvis læseindlæring kræver en særlig indsats. Vi arbejder med tidlig indsats, idet vi i 1. klasse følger elevernes indlæring og udvikling i et tæt samarbejde med klasselærerne, og efter de første par måneder giver ekstra støtte til de elever, der ser ud til at kunne få læsevanskeligheder. I 2. klasse giver vi koncentreret støtte til elever, der endnu ikke har "knækket den alfabetiske kode". Herefter kan eleverne få en individuel tilrettelagt undervisning i kortere eller længere perioder. Hvis det er muligt, lægges der timer udenfor elevernes normale skoletid. Målet med undervisningen vil altid være at bringe eleverne hurtigst muligt på niveau med klassen. Fra 3. klasse kan vi udover læseindlæring også give støtte ved staveproblemer. Matematikhjælp kan iværksættes fra 2. klasse. I de større klasser arbejder vi desuden med nærlæsning, analyse og grammatik. Elever henvises til specialpædagogisk støtte efter en samtale mellem barnets lærer og forældre. Ofte har læreren forinden drøftet problemstillingen med ressourcecenteret. Socialrådgiver Skolen har tilknyttet en socialrådgiver, Louise Steenbeck kan træffes tirs-/torsdag på tlf Sprogcenter Formålet med undervisningen i sprogcentret er, at skolens tosprogede elever videreudvikler deres dansksproglige kompetencer og dermed får de samme muligheder som øvrige elever for at deltage i folkeskolens undervisning og gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen foregår enten i klassen eller på mindre hold, da dansk som andetsprog er såvel en dimension i alle fag og et selvstændigt fag. Vi støtter de tosprogede elever i bl.a. ordforråds- og udtaletræning, grammatik og litteraturforståelse. I dette skoleår har vi 3 modersmålslærere tilknyttet sprogcentret med sprogene urdu, arabisk og tyrkist/albansk. Vi inviterer alle tosprogede forældre 1-2 gange pr. år til en aften på skolen med forskelligt tema. Stjernekammer Bellahøj Skole har sit eget lille planetarium. I 2011 fik skolen en digital projektor, som gør at undervisningen bliver meget mere forståelig. Der kan bl.a. vises planeter, måner og der er mulighed for at rejse til forskellige steder på jorden. Man kan også besøge rumstationen eller forlade solsystemet. Undervisningen i stjernekammeret illustrerer og supplerer de astronomiske emner indenfor fagene: Fysik/kemi, natur/teknik, matematik, historie, geografi, dansk og kristendomskundskab. Et besøg i stjernekammeret kan også bruges som oplæg til et emne om himmelrummet. Stjernekammeret anvendes dagligt af klasser fra både Bellahøj Skole og andre skoler i København og omegn. Lederen af stjernekammeret er lærer Carsten Andersen. Se evt. på skolens hjemmeside under stjernekammer.

16 Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Rikke Albert træffes mandag og tirsdag kl. ca på telefon og Maja Morell-Holm-Petersen onsdag, torsdag kl. ca på tlf Skolelægeordning er afskaffet i Københavns Kommune. Svømmeundervisning Svømning er en del af idrætsfaget i folkeskolen, og derfor gælder stort set de samme regler her, som for idræt. På vores skole er undervisningen placeret på 4. og 5. klassetrin med to ugentlige lektioner. Eleverne køres i bus til svømmehallen på Tingbjerg skole. Talepædagog Talepædagog Lena Ninn træffes onsdage eller efter aftale på telefon: , eller Tandlæge Eleverne bliver behandlet på Brønshøj Skoles tandklinik. For elever i klasse er der arrangeret en taxaordning. Eleverne får, via forældre intra, besked om hvornår de skal til tandlægen. Hvis forældre vil deltage i undersøgelse eller behandling, skal de selv sørge for transporten. Elever fra klasse får sendt et tandlægekort hjem og skal selv sørge for transport. Tandklinikken på Brønshøj Skole har telefon og ligger på adressen Elmelundevej 6, opgang D Telefonnumre mv. Skolens kontor dagligt kl Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Afdelingleder Daniel Bundgaard Administrativ leder Lene Carlsson Sekretær Karin Fisker/ Marija Dordevic Teknisk Serviceleder Martin Klæstrup Lærerværelse, bedst mellem Skolebiblioteket

17 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-vejleder Lene Juul, tlf Mail: Hjemmeside: ww.uu.kk.dk Træffes efter aftale på vejlederkontoret. UU-vejlederen starter vejledningen i 8.kl. UU-vejlederen differentierer vejledningsindsatsen i forhold til den enkelte elevs behov, dvs. at den enkelte elev kan modtage kollektiv, gruppe/og eller individuel vejledning. Der er mulighed for at tilbyde en særlig målrettet og differentieret vejledningsindsats til elever, som skønnes at have behov herfor. I 8. kl. skal eleverne på introduktionskursus, og der er mulighed for erhvervspraktik I 9. kl. skal eleverne i erhvervspraktik, og de har mulighed for at komme i brobygning. Elever i 7., kl. deltager som et led i UEA undervisningen i Uddannelsesmessen Uddannelse i Centrum, UIC i Forum. - UU-København har ansvaret for tilmelding til ungdomsuddannelserne gennem - For at give eleverne valgkompetence er UEA (Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) af stor vigtighed. Denne undervisning varetages af skolen i henhold til trinmålene, og UU-København hjælper gerne med inspiration til undervisningen. - E-vejledning er for de elever, der ikke har særlige vejledningsbehov, og som derfor selv skal skaffe sig adgang til informationer i samarbejde med deres forældre. Evejledningen på ug.dk evejledningen kan svare på spørgsmål om alle typer uddannelser og kan hjælpe med at få et overblik over mulighederne. Evejledningen kan kontaktes via telefon, mail eller chat. Find evejledningen på ug.dk eller på tlf (man.-tors. Kl , fre kl og lør-søn kl ) Vikardækning Bellahøj Skole underviser eleverne sådan, som det er meddelt lærere, elever og forældre via skoleskemaer og på anden vis (aftaler om specialcenter og sprogcenter, planlagte specialforløb, f.eks. udflugter, lejrskoler.) Al undervisning er ligeværdig, og ingen undervisning må aflyses for at tilgodese anden undervisning. Såfremt den faste lærer har forfald undervises der så vidt muligt ved vikar. Vikaren kan være en af skolens faste lærere, fast tilknyttede vikarer eller tilkaldte vikarer. Det tilstræbes i videst muligt omfang, at vikarer er læreruddannede, under uddannelse til lærer eller uddannet i det fag, der skal undervises i. Såfremt vikaren ikke kan undervise meningsfyldt i det fag, der står på skemaet, undervises der i stedet i andet relevant fagstof for klassen/eleven. Timer i f.eks. hjemkundskab og fysik vil normalt ikke kunne læses af vikarer på 8. og 9. klassetrin. Såfremt det ikke er muligt at skaffe vikar, kan følgende nødforanstaltninger iværksættes: Sammenlægning af klasser/hold med et mindre antal elever kan foretages, nabolærer fører tilsyn med klassen, som kan sættes i gang med skriftlige opgaver. Hjemsendelse bruges kun som sidste udvej, og kun således:

18 Bh.kl. til og med 5. klassetrin hjemsendes principielt ikke. 6. og 7. klassetrin må kun hjemsendes, såfremt der gives skriftlig besked til hjemmet. Ved alle hjemsendelser gives hjemmet skriftlig besked herom så hurtigt som muligt. Ved hjemsendelse gælder de almindelige regler for ophold på og udenfor skolen: klassetrin må forlade skolen i såvel skemalagte som i opståede mellemtimer samt i frikvarterer (forældre kan forlange, at deres barn skal forblive på skolen). Listen er ikke udtømmende og ikke prioriteret, da der ved vikarmangel må foretages et konkret og individuelt skøn i forbindelse med såvel tilsynsforpligtelse som varetagelse af undervisningen. Ændring af navn, adresse og telefonnummer Nyt telefonnummer i forbindelse med flytning skal straks meddeles skolens kontor eller rettes på forældreintra. I egen interesse bør telefonnummer til arbejdsplads og mobiltelefon også oplyses, så vi kan få fat i jer, hvis der sker noget med jeres barn i skoletiden. Skolen får automatisk besked, når hjemmets adresse ændres i folkeregistret. Klasseliste uddeles normalt en gang om året. Hvis der sker ændringer på listen, eller nye børn kommer til, uddeles listen på ny. Listen kan også ses på forældreintra. Hemmeligt telefonnummer og beskyttet adresse vil ikke blive videregivet af kontoret og vil heller ikke stå på de klasselister der uddeles til børnene. Økobasen Økobaser er en form for naturskole. Københavns Kommune har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen etableret 7 økobaser i Nordsjælland for 47 københavnske skoler. Økobaserne er et led i en udviklingsstrategi, som Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har sat i gang for dels at kunne leve op til folkeskolelovens krav, dels for at kunne imødegå de levevilkår som omgiver bybørn med et fysisk miljø, der bl.a. er præget af trafik og støj- og luftforurening. Økobaserne skal således give de Københavnske elever nærkontakt, fortrolighed og viden om natur og miljø. Fysisk består en økobase af et "hjemområde", som indeholder et materialedepot med værktøj og udstyr (f.eks. en skurvogn), et bålsted og en overnatningsplads (f.eks. med shelters). Den økobase som Bellahøj Skole er tilknyttet hedder Nordstjernen og ligger i Lille Hareskov. Økobasen er et tilbud til alle lærere og alle fagområder om et mere åbent, varieret og oplevelsesrigt læringsrum. Økobasen kan bruges til bålmad, båltyper, digte, "dyrefælder", dyrespor, forældrearrangementer, fugleobservationer, geometri, giftige planter, træer, sten, jagt og etik, konstruktioner, kort og kompas, nyttige planter, orienteringsløb, overlevelse, overnatning, planteaftryk, rollespil, sanserne, skovbrug, skovbunden, skovdyst, stjernekiggeri, storyline, svampe, vandhullet og et hav af andre ting.

19

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Hjemområde J 2012-2013

Hjemområde J 2012-2013 Hjemområde J 2012-2013 Velkommen til Hjemområde J Kære forældre til elever i Hjemområde J. Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder findes nogle informationer vedrørende dagligdagen, undervisningen,

Læs mere

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer

Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Vikar på Tagensbo Skole Information til vikarer Velkommen til Tagensbo skole. Alle vikarer skal oprettes på Lærerintra. Kontakt Henrik Fabricius viceinspektør eller Jeanne Jacobsen, skoleleder. Din timeløn

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2015/2016

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2015/2016 1 ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2015/2016 Dorthe Johansen Tina La Cour Simonsen Dorthe Ingeberg Nina Hein Jørgensen Gitte Philp Sine Rossen 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Skoleparathed

Læs mere

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017

ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017 1 ÅRETS GANG I BØRNEHAVEKLASSERNE PÅ RØDKILDE SKOLE 2016/2017 Dorthe Johansen Tina La Cour Simonsen Dorthe Ingeberg Nina Hein Jørgensen Gitte Philp Sine Rossen 1 2 Indholdsfortegnelse: Indledning Skoleparathed

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

NYT TREKRONER. Nr. 1 - august - 2006/07

NYT TREKRONER. Nr. 1 - august - 2006/07 TREKRONER NYT s. 1 Adresser og telefonnumre s. 2 Velkommen til skoleåret 2006-2007 s. 3 Første skoledag 2006 s. 4 Nyt fra pedellerne, skolepsykolog, tale og hørepædagog samt sundhedsplejerske s. 5 SFO,

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014

Nyhedsbrev. Hammerum, den 25. juni 2014 Hammerum, den 25. juni 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Sommerferien banker på døren, og det betyder, at dette nyhedsbrev bliver det sidste i skoleåret 13/14. Når vi kigger tilbage på året, der er gået, må

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse.

Velkommen til Hylke SFO. Hylke skole blev i 1986 genåbnet og har siden fungeret som folkeskole med klasser fra 0-2 klasse. Velkommen til Hylke SFO Denne beskrivelse indeholder oplysninger om hvad vi tilbyder dit barn i løbet af sin SFO tid. Det er her du finder praktiske oplysninger, oplysninger om hvad barnet kan lave og

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Det brede læringsbånd

Det brede læringsbånd Det brede læringsbånd 1 Udvidet undervisningstid og samarbejde mellem skole og fritidsdel på Seden Skole Det brede læringsbånd På foranledning af Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg er Seden Skole blevet

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B

Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole ABC for Team B Velkommen til Hørby-Dybvad Skole Team B Mål for mellemtrinet: at skolen er et godt sted at være og et godt sted at lære. at skolen tilbyder en undervisning,

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen

Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen Læringsreformen på Hillerød Vest Skolen JUNI 2014 Folketinget har vedtaget en ny reform for folkeskolen. Reformen skal implementeres på landets folkeskoler fra det kommende skoleår. I Hillerød Kommune

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre

PEDER LYKKE SKOLEN. Skolen uden døre PEDER LYKKE SKOLEN Skolen uden døre 1 Velkommen På Peder Lykke Skolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for at udnytte og udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har overskud til

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget

Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Ullerup Bæk Skolen Afd. Skolesvinget Informationshæfte til forældre, elever og andre interesserede. Kort om Ullerup Bæk Skolen Ullerup Bæk Skolen består af 3 afdelinger: 2 Basisskoler (0.-6.årgang) og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Klar Parat Skolestart!

Klar Parat Skolestart! Klar Parat Skolestart! Indholdsfortegnelse Velkommen til Houlkærskolen...3 Skolebestyrelsen...3 Fra børnehave til skole...4 Skoleintra...4 Fravær...5 Sygdom...5 Glemte sager...5 Skolens ringetider...6

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere