Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger"

Transkript

1 Administrationen Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Administrativ leder Lene Carlsson Afdelingsleder for idrætsskolen Daniel Bundgaard Sekretær Karin Fisker Sekretær Marija Dordevic Teknisk ejendomsleder Martin Klæstrup AKT adfærd, kontakt og trivsel AKT-teamet: AKT-teamet på skolen består af fire lærere, hvoraf den ene er skolens AKT-vejleder. AKT-teamet kontaktes af klasselæreren, hvis der er bekymrende forhold omkring et eller flere børn i en klasse. Bekymringerne omhandler barnets eller børnenes adfærd, kontakt og trivsel. AKT-indsatsen indebærer i forskellig grad kontakt til barnet, forældrene og klasseteamet. Arbejdet kan have forebyggende, foregribende eller indgribende karakter. AKT-teamet har et tæt samarbejde med skolens psykolog og ledelse. AKT-vejlederen: Skolens AKT-vejleder står til rådighed for kollegerne, når de ønsker en drøftelse af en professionel faglig problematik. Ligeledes tilbydes der til skolens team en kollegial team-refleksion. AKT-vejlederen deltager årligt i en klassekonference med alle klasseårgange hvor der afholdes en klassegennemgang af børnene. Dette tiltag bliver fulgt op af et møde, hvor de bekymrende børns hele situation belyses, og der iværksættes handleplaner sammen med ledelsen og skolepsykologen. AKT-vejlederen har et nært samarbejde med skolens øvrige funktionslærere og vejledere. Brandalarm Når brandalarmen lyder, evakueres skolen straks. Alle elever går sammen med klassens lærer, ad nærmeste trappe, ud på græsplænen bag skolen. Her tages opstilling klassevis ud for det skilt, der viser klassetrinene. Skiltene er opsat på stolper og bjælker, der er placeret i den fjerneste ende af græsset ved Bellahøjhusene. Skiltene er markeret med tallene på klassetrinene startende fra venstre nærmest fritidshjemmet Trekløveren, med 0. klasse og sluttende med 9. klasse i højre side. Læreren tæller eleverne og melder det til ledelsen, der koordinerer evakueringen, og giver besked når evakueringen er slut. Bøger Når eleverne får udleveret bøger skal der straks umiddelbart efter lægge bogbind om. Alt for mange bøger må smides ud efter et års brug, fordi de ikke har været beskyttet af bogbind.

2 Cykelparkering Cykler parkeres i stativerne på den side af skolen, der vender mod Solkrogen og ved fritidshjemmet Trekløveren. Cykler må hverken benyttes eller parkeres på rampen ved skolens hovedindgang. Eksamen De skriftlige prøver afholdes inden for tidsrummet mandag d. 5.. maj til og med torsdag den 15. maj De mundtlige/praktiske prøver afholdes inden for tidsrummet mandag d. 2. juni til onsdag d. 25. juni Elevråd På skolen er der etableret 3 elevråd. Det lille elevråd, der omfatter 0. til 3. klasse, og det mellemste elevråd, omfatter 4. til 6.. klasse. Kontaktlærer for lille elevråd er Mie Frausing og kontaktlærer for mellemste elevråd er Christian Nielsen og for det store elevråd 6. til 9. klasse er lærer Pernile Bendix tilknyttet. Erhvervspraktik For 9.u, 9.v og 9.i erhvervspraktik uge 44 For 8. kl. uge 4 Yderligere information når tiden nærmer sig. Erstatninger Ødelægger eller beskadiger en elev forsætligt skolens ejendom, vil der blive rejst krav om erstatning. Skolen er ikke ansvarlig for elevernes medbragte ejendele. Hvis en elev ødelægger eller beskadiger en anden elevs ejendele, eller ved tyveri, vil det være et anliggende mellem pågældendes hjem og forsikringsselskabe.

3 Ferie og ferieplan Ferie afholdes efter omstående ferieplan. Såfremt I som forældre ønsker jeres barn fri på andre tidspunkter, skal skolen anmodes om dette. Frihed indtil 2 dage kan behandles af klasselæreren. Frihed af over 1 uges varsel skal forelægges kontoret. Bemærk venligst, at I selv har ansvar for at holde jer orienteret om, hvad klassekammeraterne har lavet i mellemtiden, f.eks. via kontakt til en klassekammerat. I skal selv sikre, at barnet får indhentet det forsømte. Sommerferie lørdag d til søndag d Efterårsferie lørdag d til søndag d Juleferie lørdag d til torsdag d Vinterferie lørdag d til søndag d Påskeferie mandag d til mandag d , maj torsdag d Store Bededag fredag d Kr. Himmelfartsferie torsdag d til fredag d Grundlovsdag torsdag d Pinseferie lørdag d til mandag d Grundlovsdag onsdag d Sommerferie lørdag d til søndag d De nævnte dage inklusive. NB: tirsdag d. 19. november 2013 er skoledag (valgdag) lørdag d. 1. februar 2014 er skoledag (forældredag i forbindelse med emneuge) Folkeskolens afsluttende prøver maj-juni 2014 Se eksamen

4 Forældreintra Forældreintra er et internetbaseret kommunikationssystem, hvor forældre kan følge med i hvad der sker i barnets klasse. Forældrene kan her kommunikere med såvel andre forældre, som klassens lærere, samt læse skemaet, aktivitetsplaner, årsplaner mv. Kode til forældreintra udleveres af klasselæreren. Glemte sager Tøj og lignende genstande opbevares i glemmekassen ved opgangen til sundhedsafdelingen. Glemte værdigenstande som ure, briller, smykker og nøgler opbevares på kontoret. Glemte sager vil blive fremlagt i Stenhallen ved skoleårets afslutning og hvert kvartal, jan., april., okt.. Genstande der herefter stadig ikke er afhentet kasseres. Gårdvagter Vi sætter stor pris på at alle elever kan have det rart i frikvartererne i skolegården. Alle gårdvagter er forsynet med en selvlysende gul vest, så eleverne kan få øje på dem i mængden. Der er 4 gårdvagter i gården i hvert frikvarter. Om vinteren skal leg med sne foregå på græsset, så de elever der ikke ønsker at deltage i legen, kan være i fred i gården. Der må ikke bruges læderbolte. Se også skolens ordensregler. 2 gange om ugen er der legepatrulje i det store frikvarter, hvor elever fra klassetrin står for lege for de mindre elever. Legepladspatruljen er populær, og nye store elever, der gerne vil være med kan henvende sig til Anne Duus eller Anders Müller. Hjemmeside Skolen hjemmeside findes på adressen

5 Idrætsundervisning Idræt er også et vigtigt fag på Bellahøj Skole. Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen at livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Dette er beskrevet i faghæftet Fællesmål for idræt. Hvis en elev ønskes fritaget for idræts- eller svømmeundervisningen, skrives årsagen i meddelelsesbogen. Elever, der er fritaget i en kortere periode, skal overvære undervisningen. Fritagelse i en længere periode kræver lægeattest. Idrætsundervisningen er obligatorisk (dvs. ikke valgfri) på alle skolens klassetrin. I indskolingen dvs. fra 1. til 3. klasse, undervises drenge og piger oftest sammen. Efter timen vil der være et bad. Om nødvendigt må eleverne gerne bade i underbukser. Fra 3. Klasse deles klassen, så piger og drenge bader hver for sig under opsyn af henholdsvis en kvindelig og mandlig lærer. Før idrætstimerne skiftes der til gymnastiktøj. Tøjet kan være et par shorts og en t-shirt, evt. en træningsdragt med lange ærmer og ben, men det skal være skiftetøj, således at barnet ikke har tøjet på i dagens øvrige timer. I perioden fra påske til efterårsferien kan eleverne være udendørs i det omfang, vejret tillader det. Det kræver til tider lidt varmere tøj end blot shorts og t-shirt. Alt efter hvilken idrætsaktivitet, der er på programmet, kan eleverne have bare fødder indendørs eller bløde gymnastiksko. Udendørs er det altid påkrævet at have fastsiddende fodtøj på. Det er ikke tilladt eleverne at bære smykker, ure, tørklæder m.m. i idrætstimerne, da det kan medføre skader.det vil være en god idé ikke at give sit barn smykker på dage, hvor der er idræt på skemaet. Lad smykker m.m. blive hjemme, så forhindrer man, at barnet glemmer dem på skolen, eller at barnet bliver udsat for tyveri. At være muslimsk pige Løsthængende tørklæder må ikke bæres i idrætsundervisningen, hvis tørklædet er bundet under hagen eller rundt om halsen. Hvis tørklædet er bundet forkert, kan eleven hænge fast i oget og blive kvalt. Tørklædet skal være fastgjort til håret, eller der kan bæres hårnet. Badning er påkrævet efter idræt, men mere private former kan aftales med læreren. Eleven kan f.eks. bade for sig selv før eller efter de andre elever. At være pige Det er godt at bevæge sig, også når man har menstruation. Piger, der på en eller anden måde bevæger sig, når de har menstruation, har det bedre end piger, der sidder meget stille. Har man menstruation, når der er idræt på skemaet, så aftal f.eks. med læreren at gå ud at bade 5 minutter før de andre.

6 Klasselærere 1.u Lotte H. Krohn lok v Jesper Krone lok x Louise Visholm lok y Jacob Jensby Christensen lok u Gülcan Abdulovski lok v Susanne Carl lok x Helena Klint lok y Signe Bøtter-Jensen lok u Tine Bøggild lok v Inger Sørensen lok x Mona Rasmussen lok y Jorun Sørgaard lok a Esben Mikkelsen lok b Ingolf Thorgrimson lok c Martin Andersen/Line Sejersen lok d Stine Bzorek lok u Laura Mittag lok v Pernille Numelin lok x Pernille Henriques lok u Mette Kjærsgaard lok v Pernille Bendix lok x Ida T. Jensen lok u Mette Kjærsgaard lok x Anders Müller lok u Gert Rud Olesen lok x Karen Rasch lok i Erik Smed lok u Mette Freiesleben lok v Anita Thulin lok i Susanne Bock lok. 215 M1 Gülcan Abdulovski lok. 108 M0 Hanne Frank lok. 09 Kontaktforældre I hver klasse vælges 2 kontaktforældre, som er bindeled mellem klassens forældre, klassens lærere, skolebestyrelsen og skolens ledelse. Kontaktforældrenes arbejdsområde vil primært være: Planlægning af forældremøder sammen med klassens lærere, emneaften for klassens forældre/elever, udflugter, fester og andre praktiske gøremål, samt kontakt til skolebestyrelsen.

7 Korsang Koret starter i september, hvor vi mødes en gang om ugen og synger sammen. Ugedagen for koret er endnu ikke fastlagt, men så snart der er klarhed over dette, vil der blive sendt information ud. Vi skal blandt andet arbejde hen i mod de forskellige Lucia og julearrangementer, der ligger i december. Vi har også tradition for at synge til skolens fødselsdag, og hvis vi i løbet af skoleåret får tilbud om at optræde til spændende arrangementer, deltager vi selvfølgelig så vidt muligt også i dette! I år deltog koret igen ved åbningen af skole- OL på Østerbro stadion, hvor de sang nationalmelodien for et fyldt stadion. Det er gratis at deltage i koret. Hvis man har tilmeldt sig koret, forventes til gengæld et rimeligt stabilt fremmøde. I starten af de nye skoleår udsendes der en folder med tilmeldingsblanket og nærmere information. Koret er under ledelse af musiklærere Christian Ehlers og Trine Hytholm. Lektiecafé Lektiecaféen er et tilbud til alle skolens elever. I caféen kan man i en rolig atmosfære lave sine lektier og evt. få hjælp af den tilstedeværende lærer. Det er frivilligt at benytte caféen, men der kan indgås bindende aftaler mellem elev/hjem og lærer om benyttelse af caféen. Lektiecaféen er åben 3-4 gange om ugen. Lærere Se Pædagogisk personale Lærer- og pædagogstuderende Bellahøj Skole har siden 1999 været øvelsesskole for lærerstuderende fra Zahle Seminarium. Vi har 1. og 3. årgangsstuderende hvert år i henholdsvis 3 og 7 uger. Når og hvis jeres barns klasse modtager praktikanter, vil klasselæreren orientere jer om i hvilke fag og timer, de skal være i klassen. Skolen modtager pædagogstuderende fra Hovedstadens Pædagogseminarium. De studerende er tilknyttet børnehaveklasserne. Vi modtager studerende i øvelsespraktik af 3 mdr., samt i lønnet praktik af 6 måneders varighed. Læsevejleder På Bellahøj Skole er der to læsevejledere. Pernille Numelin og Mette Kjærsgaard. Mette har en flerårig læseuddannelse bag sig og har hidtil varetaget funktionen med skolens læsehus. Da skolen de sidste år er vokset og elevtallet steget voldsomt, har vi overordnet valgt at dele læsevejlederfunktionen op således:

8 0.-5. Klasse Pernille Numelin klasse Mette Kjærsgaard I skoleåret vil skolen igen have en fælles læseuge i uge 46. Her er der fokus på faglig læsning og skrivning i alle skolens fag. De seneste års forskning viser, at der skal være et øget fokus på skrivning af de forskellige fags tekster, på sigt vil det medføre at eleverne bliver bedre læsere. For at støtte op om elevernes løbende læsetræning vil skolen også have et læsebånd fra uge De klasser, som deltager vil læse 20 minutter om dagen. Dette ligger fint i tråd med at Undervisningsministeriet vil have eleverne til at læse 30 minutter dagligt i hele skoleforløbet derhjemme sammen med forældre/med forældrenes opbakning. Selvfølgelig skal der også læses dagligt hjemme i den periode, hvor vi har læseuge og læsebånd. Vi samarbejder med skolens specialcenter omkring tidlig læseindsats. Det er således, at eleverne i 1. klasse har et opsamlende bogstavforløb, som vare ca. 12 uger. Sideløbende med det, testes klasserne i IL-basis, som undersøger elevernes forudsætninger for læsning (herunder bogstav- og fornem-kendskab samt rim og tekstforståelse). Efter juleferien og frem til påske vil der være et bogstav-kursus for de elever, som måtte have evt. vanskeligheder i forhold til den begyndende læsning. Madordning Se Skolebod Mediehuset på Bellahøj Skole Et læringscenter under udvikling Mediehuset fungererer som arbejdsplads og videnscenter for skolens lærere og elever, og er dermed en aktiv medspiller i hele skolens dagligdag. Teamet Der er ansat et team af lærere til varetagelse af funktionerne på Mediehuset. Teamet består af 3 vejledere: Kirstine Brøndgaard, Louise Visholm og Trine Steenbuch samt 2 It-vejledere; Esben Christiansen og Henrik Juul-Nielsen Lånebesøg Ud over muligheden for at komme på lånebesøg, når der er behov for det, har indskolingsklasserne mulighed for at lave aftale om et fast besøg hver 14. dag. Undervisning og læselyst På Mediehuset forefindes de undervisningsmidler der modsvarer skolens behov. Vi samarbejder med lærerne om indkøb af relevante undervisningsmaterialer og organiserer skolens valg, indkøb og klargøring af undervisningsmidler, og der indkøbes børne- og ungdomslitteratur i tråd med elevernes og lærernes ønsker. Mediecentret administrerer og varetager udlån af alle skolens bøger og AV-udstyr. Det centrale for Mediehuset er at fremme elevernes lære og læselyst.

9 Åbning Mediehuset er bemandet 30 lektioner om ugen fordelt på alle skoledage (se skema på døren), men elever har også adgang til mediehuset med deres lærer, når der ikke er bemandet. Derudover har vi åbent i alle elevpauser, hvor elever fra 3. Klasse og opefter kan komme og spille, læse, låne bøger og hygge sig. Det er muligt at låne og aflevere bøger hele skoledagen. Lektiecafe Der er bemandet lektiecafe 3 af ugens dage I 6. og 7. lektion. Her kan skolens elever komme og side I ro og mag, og få hjælp til deres lektier. Lektiecafeen er ikke ekstraundervisning, men en mulighed for at få hjælp af en lærer. Der er også mulighed for at arbejde på pc, hvis man ikke har adgang til en derhjemme. Konkurrencer Mediehuset har I løbet af skoleåret forskellige konkurrencer kørende. Det være sig jule-, påske-, forårsog sommerkonkurrencer. Vi bestræber os på at lave noget for alle 3 afdelinger I løbet af et skoleår. Kulturpulje Mediehuset har fået bevilget en kulturpulje I skoleåret 13/14. Vi vil stå for at arrangere et eller flere kulturelle arrangementer for skolens elever I løbet af skoleåret. IT-vejledning Lærere og elever har mulighed for at få hjælp og vejledning til brug af computere og programmer i undervisningen bl.a. af skolens it-vejledere, som er tilgængelige i tre lektioner om ugen i Mediehuset (se skemaet i Mediehuset). Vi hjælper bl.a 9.klasserne med deres projektopgaver og præsenterer klasserne overfor de muligheder, der ligger for inddragelse af it i deres projektopgave. Vi hjælper også med vejledning i brug af udstyr og programmer Sørg for at komme i god tid, så vi kan nå at vejlede ordentligt. Med elevernes UNI-login er der gratis adgang til en del hjemmesider og programmer. Tjek Mediehusets side på Skoleporten, hvor listen over hjemmesider og programmer ligger. Mediepatrulje I skoleåret 13/14 satses der på oprettelse af en mediepatrulje bestående af elever fra Bellahøj Skole. Disse bliver uddannet til at støtte undervisningen i, og inspirere til integration af IT I alle skolens fag. Det vil være muligt at søge om at komme i mediepatruljen, og vi vælger et passende antal elever ud. Mobiltelefoner Da mobiltelefoners ringning i timerne er et stigende problem, gælder følgende regler på Bellahøj Skole: Det er ikke tilladt at have mobiltelefoner tændt i undervisningstiden. I frikvarterer og mellemtimer må mobiltelefoner benyttes i skolegården og udenfor skolen. Overtrædes ovenstående regler inddrages elevens mobiltelefon og anbringes på skolens kontor, hvor den kan afhentes af elevens forældre

10 Mælkeordning Eleverne på skolen kan få mælk hver dag til frokost, hvis de er tilmeldt skolemælksordningen hos Frederiksberg Mælkeforsyning. Børnene får brev og girokort med hjem 2 gange årligt. Husk at angive barnets navn og korrekt klassebetegnelse på girokortet, så der ikke opstår tvivl om, hvem der har bestilt hvilket produkt. Børnene kan vælge mellem økologisk eller almindelig let, mini og skummetmælk. Endvidere tilbydes almindelig sød og kærnemælk samt æblejuice. Prisen for ½ år varierer fra 290 kr. til 435 kr. Spørgsmål om mælkeordningen kan rettes til Frederiksberg Mælkeforsyning på tlf Målsætning Fælles værdier På Bellahøj Skole skal respekt, hensyn og tolerance være en naturlig del af dagligdagen, så elevernes, lærernes og forældrenes mangfoldighed bliver et positivt element. For at sikre de bedst mulige forhold for undervisningen skal de fysiske rammer være optimale, så trivslen fremmes og giver plads til livsglæde og kreativ tænkning. Den enkeltes selvværd og evne til konfliktløsning skal udvikles ved hjælp af fælles ansvarlighed og dialog. Dialog - information Et godt og frugtbart samarbejde mellem såvel elever og personale som forældre skal bygge på åbenhed, kommunikation, dialog og et højt informationsniveau. Medbestemmelse på alle niveauer skal være en naturlig del af Bellahøj Skoles hverdag og planlægning. Gør fagligheden kreativ De faglige mål skal på Bellahøj Skole nås ved et konstruktivt samarbejde mellem elever og lærere. Teori og praksis, hvor den enkeltes kreative evner bliver inddraget, skal give mulighed for såvel fordybelse som den brede orientering. Gennem projektorienteret og tværfagligt arbejde opnås sammenhæng og helhed i arbejdet. Brug dig selv og din jord med fornuft og respekt Undervisningen på Bellahøj Skole skal behandle energi og ressourceproblematikken - såvel lokalt som globalt - på en måde, så eleverne bliver bevidste om vort fælles ansvar for de begrænsede ressourcer.

11 Ordensregler Du skal være medvirkende til, at alle har det rart på skolen Tal til andre, som du selv ønsker at blive talt til Pas på hinanden, når I leger Du skal gå til time, når det ringer ind Du må gerne løbe på gangene, men du skal ikke gøre det, hvis det kan genere andre Du må gerne spille bold udendørs Du er medansvarlig for, at skolen ser pæn og ren ud, så brug skraldespandene Du må gerne opholde dig i aulaen, loungen og på balkonen i frikvartererne, hvis du går i klasse Du skal overholde elevrådets fodboldregler Sneboldkamp må foregå på den store græsplæne ikke på kunstgræsset 0. til 7. klasse må ikke forlade skolen i frikvartererne 3. til 9. klasse må gerne være på biblioteket i 10-frikvarteret 6. til 9. klasse må gerne være inde i deres klasselokale eller på biblioteket i frikvartererne, hvis det er aftalt med deres klasselærer 8. til 9. klasse må forlade skolen i frikvartererne og i mellemtimer, hvis man har skriftlig tilladelse til det. Pauser Se Ringetider

12 Pædagogisk personale Nermin Abdulovska Gülcan Abdulovski Haawa Abshir Ruba Al-Tawil Carsten Andersen Pernille G. Bendix Susanne Bock Tine Bøggild Signe Bøtter-Jensen Kirstine Brøndgaard Grete Bukkehave Susanne Carl Fatima Elazzaoui Esben Christiansen Anne Duus Christian Ehlers Maria Filtenborg Hanne Frank Mie Frausing Mette Freiesleben Lisbeth Gilbe Trine Hytholm Pernille Henriques Eva Jacobsen Tina Jaafar Morten Jon Jensen Jacob Jensby Sverre Marcher Jensen Timmi Steen Jensen Henrik Juul-Nielsen Mette Kjærsgaard Sten Skytte Kirkegaard Lasse Borggreen Lindemann Anders Lægteskov-Carlsen Marianne Madsen Helena Klint Henrik Mamsen Anders K. Menghini Esben B. Mikkelsen Laura Mittag Anders Müller Christian W. Nielsen Lars Paaske Nielsen Pia A. Nielsen Pernille Numelin Gert Rud Olesen Karen Rasch Mona Rasmussen Jesper Krone Rasmussen Morten Rasmussen Faisal Saleem Anette Schousbo Line Sejersen Erik Smed Kia Ravn Trine Stenbuch Inger Sørensen Jorun Sørgaard Maja Helver Larsen Line Teissøe Ingolf Thorgrimson Anita Thulin Louise Visholm Sune Aamand Ringetider lektion lektion frikvarter lektion lektion spisepause frikvarter lektion lektion frikvarter lektion lektion

13 Samtænkning Fælleslektioner for pædagogerne fra fritidshjemmene og skolens lærere. Lektionerne skal først og fremmest bruges på fysiske og kreative aktiviteter. Det er op til den enkelte pædagog og lærer i samarbejde at planlægge indholdet. Nogle aktiviteter udføres i en enkelt lektion, nogle på hele dage og andre i et længere forløb (op til en uge). Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolelederen er sekretær for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens samarbejdspartnere er skolens ledelse, pædagogisk råd og kontaktforældrene. Skolebestyrelsen afholder møder en gang om måneden. Dagsorden og referat er ophængt på opslagstavlen uden for kontoret. Skolebestyrelsen fastlægger principper for skolens virksomhed, bl.a. pædagogisk udviklingsarbejde, afvikling af lejrskoler, skole/hjemsamarbejde, elevernes standpunktsbedømmelse, timeplan (klassernes ugentlige timetal og fag), lærernes arbejdsfordeling (hvilke lærere der underviser i de enkelte fag og klasser), skemalægning, vikardækning og ringetider. Arbejdsområderne i skolebestyrelsen omfatter derudover indstilling af personale til ansættelse, godkendelse af ferieplan, timeplan, ordensregler samt budget. Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Næste gang, der holdes valg, er i Den nuværende bestyrelse er sammensat som følger: Valgt af forældrene: Jacob Primault Degnemose allé 25, 2700 Brønshøj tlf Morten Damgaard Andersen Enigheds Allè 5, 2700 Brønshøj tlf Lene Cronqvist Engelholmvej 18, 2700 Brønshøj tlf Lars Binau Bavnevangen 23, 2700 Brønshøj tlf Thomas Munk Arnesvej 25, 2700 Brønshøj tlf Casper Venbjerg Hansen Bytingen 6, 2700 Brønshøj tlf Frits Edslev Kabbelejevej 33, 2700 Brønshøj tlf Valgt af medarbejderne: Mette Freiesleben Jacob Jensby Elevrådsrepræsentant: Töre Gülfirat 9.u

14 Skolebibliotek Se Pædagogisk Center Skolebod Eat, er Københavns Kommunes madordning for alle elever. Der kan kun bestilles mad via internettet. Læs mere på skolens hjemmeside. Skoledistrikt Skoledistriktet omfatter Bellahøj og dele af Brønshøj. Distriktet afgrænses mod nord af Kirkemosen og Hareskovvej, og mod øst af Bellahøjvej. Mod vest afgrænses distriktet af Brønshøjvej fra Fuglsang allé, Brønshøj Torv og Brønshøj Kirkevej indtil Højlandsvangen. Skolefoto Skolens fotofirma er Dansk Skolefoto. Dette firma giver bl.a. mulighed for forskellige bestillinger af billeder og bestilling via internettet. Læs evt. mere om firmaet på: I 2013 bliver eleverne fotograferet i perioden fra mandag d. 30. september fredag d. 4. oktober Den nøjagtige tidsplan følger senere. Skolepsykolog Skolepsykolog Birgitte Meldgaard Larsen. Henvendelse kan foretages til på Pædagogisk/Psykologisk Rådgivnings kontor eller på skolens kontor.

15 Ressourcecenter Ressourcecenteret har til huse i lyse, nyrenoverede lokaler. Her tager vi os af de elever, hvis læseindlæring kræver en særlig indsats. Vi arbejder med tidlig indsats, idet vi i 1. klasse følger elevernes indlæring og udvikling i et tæt samarbejde med klasselærerne, og efter de første par måneder giver ekstra støtte til de elever, der ser ud til at kunne få læsevanskeligheder. I 2. klasse giver vi koncentreret støtte til elever, der endnu ikke har "knækket den alfabetiske kode". Herefter kan eleverne få en individuel tilrettelagt undervisning i kortere eller længere perioder. Hvis det er muligt, lægges der timer udenfor elevernes normale skoletid. Målet med undervisningen vil altid være at bringe eleverne hurtigst muligt på niveau med klassen. Fra 3. klasse kan vi udover læseindlæring også give støtte ved staveproblemer. Matematikhjælp kan iværksættes fra 2. klasse. I de større klasser arbejder vi desuden med nærlæsning, analyse og grammatik. Elever henvises til specialpædagogisk støtte efter en samtale mellem barnets lærer og forældre. Ofte har læreren forinden drøftet problemstillingen med ressourcecenteret. Socialrådgiver Skolen har tilknyttet en socialrådgiver, Louise Steenbeck kan træffes tirs-/torsdag på tlf Sprogcenter Formålet med undervisningen i sprogcentret er, at skolens tosprogede elever videreudvikler deres dansksproglige kompetencer og dermed får de samme muligheder som øvrige elever for at deltage i folkeskolens undervisning og gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen foregår enten i klassen eller på mindre hold, da dansk som andetsprog er såvel en dimension i alle fag og et selvstændigt fag. Vi støtter de tosprogede elever i bl.a. ordforråds- og udtaletræning, grammatik og litteraturforståelse. I dette skoleår har vi 3 modersmålslærere tilknyttet sprogcentret med sprogene urdu, arabisk og tyrkist/albansk. Vi inviterer alle tosprogede forældre 1-2 gange pr. år til en aften på skolen med forskelligt tema. Stjernekammer Bellahøj Skole har sit eget lille planetarium. I 2011 fik skolen en digital projektor, som gør at undervisningen bliver meget mere forståelig. Der kan bl.a. vises planeter, måner og der er mulighed for at rejse til forskellige steder på jorden. Man kan også besøge rumstationen eller forlade solsystemet. Undervisningen i stjernekammeret illustrerer og supplerer de astronomiske emner indenfor fagene: Fysik/kemi, natur/teknik, matematik, historie, geografi, dansk og kristendomskundskab. Et besøg i stjernekammeret kan også bruges som oplæg til et emne om himmelrummet. Stjernekammeret anvendes dagligt af klasser fra både Bellahøj Skole og andre skoler i København og omegn. Lederen af stjernekammeret er lærer Carsten Andersen. Se evt. på skolens hjemmeside under stjernekammer.

16 Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Rikke Albert træffes mandag og tirsdag kl. ca på telefon og Maja Morell-Holm-Petersen onsdag, torsdag kl. ca på tlf Skolelægeordning er afskaffet i Københavns Kommune. Svømmeundervisning Svømning er en del af idrætsfaget i folkeskolen, og derfor gælder stort set de samme regler her, som for idræt. På vores skole er undervisningen placeret på 4. og 5. klassetrin med to ugentlige lektioner. Eleverne køres i bus til svømmehallen på Tingbjerg skole. Talepædagog Talepædagog Lena Ninn træffes onsdage eller efter aftale på telefon: , eller Tandlæge Eleverne bliver behandlet på Brønshøj Skoles tandklinik. For elever i klasse er der arrangeret en taxaordning. Eleverne får, via forældre intra, besked om hvornår de skal til tandlægen. Hvis forældre vil deltage i undersøgelse eller behandling, skal de selv sørge for transporten. Elever fra klasse får sendt et tandlægekort hjem og skal selv sørge for transport. Tandklinikken på Brønshøj Skole har telefon og ligger på adressen Elmelundevej 6, opgang D Telefonnumre mv. Skolens kontor dagligt kl Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Afdelingleder Daniel Bundgaard Administrativ leder Lene Carlsson Sekretær Karin Fisker/ Marija Dordevic Teknisk Serviceleder Martin Klæstrup Lærerværelse, bedst mellem Skolebiblioteket

17 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-vejleder Lene Juul, tlf Mail: Hjemmeside: ww.uu.kk.dk Træffes efter aftale på vejlederkontoret. UU-vejlederen starter vejledningen i 8.kl. UU-vejlederen differentierer vejledningsindsatsen i forhold til den enkelte elevs behov, dvs. at den enkelte elev kan modtage kollektiv, gruppe/og eller individuel vejledning. Der er mulighed for at tilbyde en særlig målrettet og differentieret vejledningsindsats til elever, som skønnes at have behov herfor. I 8. kl. skal eleverne på introduktionskursus, og der er mulighed for erhvervspraktik I 9. kl. skal eleverne i erhvervspraktik, og de har mulighed for at komme i brobygning. Elever i 7., kl. deltager som et led i UEA undervisningen i Uddannelsesmessen Uddannelse i Centrum, UIC i Forum. - UU-København har ansvaret for tilmelding til ungdomsuddannelserne gennem - For at give eleverne valgkompetence er UEA (Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) af stor vigtighed. Denne undervisning varetages af skolen i henhold til trinmålene, og UU-København hjælper gerne med inspiration til undervisningen. - E-vejledning er for de elever, der ikke har særlige vejledningsbehov, og som derfor selv skal skaffe sig adgang til informationer i samarbejde med deres forældre. Evejledningen på ug.dk evejledningen kan svare på spørgsmål om alle typer uddannelser og kan hjælpe med at få et overblik over mulighederne. Evejledningen kan kontaktes via telefon, mail eller chat. Find evejledningen på ug.dk eller på tlf (man.-tors. Kl , fre kl og lør-søn kl ) Vikardækning Bellahøj Skole underviser eleverne sådan, som det er meddelt lærere, elever og forældre via skoleskemaer og på anden vis (aftaler om specialcenter og sprogcenter, planlagte specialforløb, f.eks. udflugter, lejrskoler.) Al undervisning er ligeværdig, og ingen undervisning må aflyses for at tilgodese anden undervisning. Såfremt den faste lærer har forfald undervises der så vidt muligt ved vikar. Vikaren kan være en af skolens faste lærere, fast tilknyttede vikarer eller tilkaldte vikarer. Det tilstræbes i videst muligt omfang, at vikarer er læreruddannede, under uddannelse til lærer eller uddannet i det fag, der skal undervises i. Såfremt vikaren ikke kan undervise meningsfyldt i det fag, der står på skemaet, undervises der i stedet i andet relevant fagstof for klassen/eleven. Timer i f.eks. hjemkundskab og fysik vil normalt ikke kunne læses af vikarer på 8. og 9. klassetrin. Såfremt det ikke er muligt at skaffe vikar, kan følgende nødforanstaltninger iværksættes: Sammenlægning af klasser/hold med et mindre antal elever kan foretages, nabolærer fører tilsyn med klassen, som kan sættes i gang med skriftlige opgaver. Hjemsendelse bruges kun som sidste udvej, og kun således:

18 Bh.kl. til og med 5. klassetrin hjemsendes principielt ikke. 6. og 7. klassetrin må kun hjemsendes, såfremt der gives skriftlig besked til hjemmet. Ved alle hjemsendelser gives hjemmet skriftlig besked herom så hurtigt som muligt. Ved hjemsendelse gælder de almindelige regler for ophold på og udenfor skolen: klassetrin må forlade skolen i såvel skemalagte som i opståede mellemtimer samt i frikvarterer (forældre kan forlange, at deres barn skal forblive på skolen). Listen er ikke udtømmende og ikke prioriteret, da der ved vikarmangel må foretages et konkret og individuelt skøn i forbindelse med såvel tilsynsforpligtelse som varetagelse af undervisningen. Ændring af navn, adresse og telefonnummer Nyt telefonnummer i forbindelse med flytning skal straks meddeles skolens kontor eller rettes på forældreintra. I egen interesse bør telefonnummer til arbejdsplads og mobiltelefon også oplyses, så vi kan få fat i jer, hvis der sker noget med jeres barn i skoletiden. Skolen får automatisk besked, når hjemmets adresse ændres i folkeregistret. Klasseliste uddeles normalt en gang om året. Hvis der sker ændringer på listen, eller nye børn kommer til, uddeles listen på ny. Listen kan også ses på forældreintra. Hemmeligt telefonnummer og beskyttet adresse vil ikke blive videregivet af kontoret og vil heller ikke stå på de klasselister der uddeles til børnene. Økobasen Økobaser er en form for naturskole. Københavns Kommune har i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen etableret 7 økobaser i Nordsjælland for 47 københavnske skoler. Økobaserne er et led i en udviklingsstrategi, som Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har sat i gang for dels at kunne leve op til folkeskolelovens krav, dels for at kunne imødegå de levevilkår som omgiver bybørn med et fysisk miljø, der bl.a. er præget af trafik og støj- og luftforurening. Økobaserne skal således give de Københavnske elever nærkontakt, fortrolighed og viden om natur og miljø. Fysisk består en økobase af et "hjemområde", som indeholder et materialedepot med værktøj og udstyr (f.eks. en skurvogn), et bålsted og en overnatningsplads (f.eks. med shelters). Den økobase som Bellahøj Skole er tilknyttet hedder Nordstjernen og ligger i Lille Hareskov. Økobasen er et tilbud til alle lærere og alle fagområder om et mere åbent, varieret og oplevelsesrigt læringsrum. Økobasen kan bruges til bålmad, båltyper, digte, "dyrefælder", dyrespor, forældrearrangementer, fugleobservationer, geometri, giftige planter, træer, sten, jagt og etik, konstruktioner, kort og kompas, nyttige planter, orienteringsløb, overlevelse, overnatning, planteaftryk, rollespil, sanserne, skovbrug, skovbunden, skovdyst, stjernekiggeri, storyline, svampe, vandhullet og et hav af andre ting.

19

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for. SFH Guldminen Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Mål- og indholdsbeskrivelse 2010 2011 for Eggeslevmagle skole Skolevej 8 4230 Skælskør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere