Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI Februar 2012 Tema: Pædagogisk it Nomadisk læring med Google Apps Side 3 En strategi for it-indsatsen Temadag om ledelsesopgaven Side 5 Computere i stedet for bøger Side 6 Sådan gør vi Udsendes elektronisk til lærere, pædagoger, skoleledelser og øvrige pædagogiske medarbejdere ved Aalborg Kommunale Skolevæsen Redaktion Chefkonsulent Bent Bengtson (ansv.) Områdechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk Udviklingskonsulent Helle Truesen Porsdal Journalist Tinka Brøndum Foto: Marianne Andersen Layout Grafiker Lise Særker Forslag mailes til Næste blad udkommer marts 2012 Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- har fået et fælles udgangspunkt for udarbejdelse af strategiplanen sendt ud til skolerne, som dermed leplaner for øget integration af pædagogisk it i fagene. Vi ved, at der er store forskelle på, hvor langt lokale handleplaner. skolerne er nået med udbredelsen af pædagogisk it. I Fælles Skolebeskrivelse 2010 er pædagogisk it et Derfor skal strategiplanen betragtes som et værktøj, af de fire indsatsområder, som Skole- og Kultur - som den enkelte skole kan gøre brug af ud fra de udvalget ønsker, at alle skoler skal fokusere på. I aktuelle forhold. I den løbende dialog med skolerne Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene om integration af it i alle fag styrket betydeligt, ter, at der sker en udvikling på alle skoler, siger vil vi følge op på arbejdet, da vi selvfølgelig forven- og KL har taget flere initiativer på området senest områdechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk, Skoleaf - i form af en aftale med regeringen om en særlig de lingen. pulje til skolerne. Med en netop vedtaget strategiplan for pædagogisk it har Skoleafdelingen imødekommet forvent- Strategiplanen er udarbejdet af en dialoggruppe Dialoggruppe og høringsgrupper ningerne om, at der sættes fart på indsatsen for at med repræsentanter fra skolerne, Pædagogik og udnytte it-teknologien bedre i undervisningen på Udvikling, PITT, PMC og PPR. I praksis er arbejdet skolerne i Aalborg Kommune. Før vinterferien blev foregået i en række høringsgrupper, der bl.a. har drøftet emner som en bredere didaktik ved brug af skyen, fleksibilitet/mobilitet, videndeling lærerelev/elev-elev, pædagogisk it-kompetenceløft og inklusion. Strategiplanen opridser de overordnede synspunkter fra processen og opstiller mål for de områder, som Fælles Skolebeskrivelse 2010 lægger op til, at der skal arbejdes med. Det drejer sig om følgende områder: Udvikling af en bredere didaktik i fagene og i undervisningspraksis på baggrund af Fælles Mål 2009 og Faghæfte 48 Med strategiplanen som værktøj opfordres skolerne nu til at udarbejde en handleplan for pædagogisk it. Fortsættes side 2

2 Lis Lundby: Lærerne behøver ikke at kende alle hjørner af et program. Hans Jørgen Nielsen-Kudsk: Vi forventer, at der sker en udvikling på alle skoler. Erling Schmidt: Eleverne er blevet aktive parter i den didaktiske proces. Fortsat udvikling af it- og mediekompetencerne hos skolens elever og personale Nye muligheder for online-tilgange til læremidler m.m. og opfølgning på de konsekvenser, det har for didaktikken, pædagogikken og praksis Styrkelse og videreudvikling af intern og ekstern kommunikation og videndeling Videreudvikling og styrkelse af pædagogisk læringscenter, PLC Øget fokusering på de fysiske rammer og infrastrukturen Paradigmeskifte I strategiplanen opereres der bl.a. med et teknisk paradigmeskifte, idet skolevæsenet i høj grad ønsker at udnytte de mange gratis værktøjer og tilbud i skyen. Samtidig skal det være let og helt legalt for eleverne at anvende egne computere, tablets og smartphones i undervisningen. Det tekniske paradigmeskifte vil sætte yderligere skub i det pædago - giske/didaktiske paradigmeskifte på skolerne. Den øgede brug af it tilfører undervisningen nye dimensioner og metoder. Vi taler reelt om en redidaktisering af undervisningen. Hvor læreren tidligere fortalte om målene og delte bøger ud, vælger eleverne nu ofte selv midlerne. Eleverne er blevet aktive parter i den didaktiske proces. Det er vigtigt, at læreren anerkender, at eleverne kan vælge forskellige veje, og at de måske finder information, som læreren ikke selv havde viden om, siger Erling Schmidt, leder af PITT. Støtte fra centralt hold Paradigmeskiftet og den konstante udvikling inden for it-området fordrer, at skolernes medarbejdere og elever fortløbende har behov for at få opdateret deres it-kompetencer. Skoleafdelingen ser PLCteamene som en af de centrale aktører i denne forbindelse, da erfaringen er, at lokale, praksisnære minikurser og sidemandsoplæring har langt større effekt end deltagelse i generelle kurser. Det er vigtigt, at skolernes personale anskuer deres it- og mediekompetencer på undervisningens præmisser, altså ud fra aktiviteterne med eleverne. Lærerne behøver ikke at kende alle hjørner af et program. Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at skoleledelserne påtager sig ansvaret for, at medarbejdernes potentialer udnyttes, og at deres kompetencer udvikles, så der sker en reel integration af it i undervisningen, siger Lis Lundby, leder af PMC. Hans Jørgen Nielsen-Kudsk fastslår, at der også er et centralt ansvar, både på det tekniske og det pædagogiske plan. Vi skal sikre, at teknikken fungerer på skolerne. Derfor er der bl.a. foretaget investeringer i nyt trådløst netværk. Vi har ligeledes til opgave at understøtte skoleledelserne og PLC-teamene i det daglige arbejde. Vi skal sørge for, at PLC-teamene får mulighed for at hente ny viden og inspiration, som de kan videreformidle til lærere og elever. Det sker bl.a. på PLC-teamenes områdemøder og fællessamlinger, hvor der udveksles erfaringer og videndeles på tværs af skolerne. Medarbejderne i PITT stiller sig også gerne til rådighed i forhold til konkrete forløb på skolerne. I forhold til inklusionsindsatsen har vi besluttet at nedsætte en dialoggruppe med repræsentanter fra PPR og PITT. Gruppen skal sætte fokus på den specialpædagogiske anvendelse af it, så vi kan hjælpe skolerne til i højere grad at anvende kompenserende it i undervisningen, siger Hans Jørgen Nielsen-Kudsk. Strategiplanen for pædagogisk it i undervisningen kan ses på daks.dk under Publikationer. Medlemmer af grupperne Dialoggruppen for it i undervisningen består af: Hans Jørgen Nielsen-Kudsk, Skoleafdelingen Erling Schmidt, PITT Flemming Holt, PITT Lis Lundby, PMC Erik Mouritsen, IT-Afsnittet Gitte Jeppesen, skoleleder, Kongerslev Skole Jørn Christiansen, skoleleder, Kærbyskolen Merete Bågøe, PLC-teamet på Vestbjerg Skole Anja Emilie Madsen, PLC-teamet på Vodskov Skole Per Foldberg Nielsen, leder af DUS, Ferslev Skole Flemming Engel, afdelingsleder, PPR Foruden dialoggruppens medlemmer har følgende deltaget i en eller flere af de nedsatte høringsgrupper: Hans Hylleberg, PITT Jesper Foldberg Nielsen, Kærbyskolen Gitte Jeppesen, Kongerslev Skole Klaus Lundegaard, Filstedvejens Skole Anders Møller Jacobsen, Filstedvejens Skole Bjørn Egidiussen Egekvist, Vodskov Skole Henriette Hjelm Hansen, Gug Skole Poul Naundrup, Gistrup Skole Christian Østerballe, Skansevejens Skole Egon Hostrup, Sønderholm Skole Hanne Ørtved, Ulsted Skole Poul Erik Lauritsen, Sofiendalskolen Vibeke Hansted, PPR Mona Kristensen, PPR Else Lundhus, PPR 2

3 Nomadisk læring Udviklingsarbejde på Nøvling Skole og Filstedvejens Skole skal fremme brugen af Google Apps i undervisningen. Børn er digitalt indfødte. De kan magte alle platforme, konstaterer viceskole - leder Rune Træholt, Nøvling Skole, og kigger rundt på eleverne fra 6. klasse, der arbejder koncentreret på computerne i fællesrummet. Eleverne er lige blevet introduceret for tekstbehandling på Google Apps, og som en bekræftelse på Rune Træholts udsagn siger en dreng pludselig, at han nu har installeret video-chat og derfor godt kunne tænke sig, at der var webkamera på computeren. Webkameraer vil Rune Træholt ikke love, men han finder det positivt, at eleverne eksperimenterer og nogle gange kommer med forslag og ideer, som han trods sit hverv som it-vejleder ikke selv har tænkt på. Brugen af it rummer mange muligheder for læring, og netop derfor har Nøvling Skole sammen med Filstedvejens Skole søgt og fået midler fra Fælles Skoleudvikling til et toårigt udviklingsarbejde, der skal fremme brugen af Google Apps i undervisningen. Uafhængig af tid og sted Målet med implementeringen af Google Apps er at understøtte en nomadisk læring, hvor brugen af it i undervisningen frigøres fra faste lokaler, dyre programpakker og netværksdrev, som kun kan nås med bestemte computere på skolen. Eleverne skal kunne færdes ubesværet i den virtuelle verden og arbejde alene eller sammen, uafhængig af tid og sted. Der er mange fordele forbundet med at bruge Google Apps. Når filarkiveringen flyttes fra faste netværksdrev til skyen, har eleverne umiddelbar adgang til deres filer, både på skolen og derhjemme. Vi undgår de gængse problemer med filkonvertering mellem hjem og skole, ligesom vi undgår problemerne med, at eleverne glemmer at gemme en tekst eller får den gemt et sted, hvor de ikke kan finde den igen. Dokumenterne gemmes automatisk, og det er let at oprette grupper, f.eks. ved projektarbejder, så eleverne har adgang til hinandens dokumenter og kan arbejde i samme dokument. På samme måde kan lærerne oprette grupper og kommunikere med eleverne. Med Google Apps kan elever og lærere også umiddelbart bruge deres egne bærbare computere, smartphones eller tablets i undervisningen, forklarer Rune Træholt. Let at anvende Rune Træholt fremhæver, at Google Apps er let at arbejde med. Tekst behand - ling, regneark, databaser og præsentationsprogrammer er enkle at anvende og koster en brøkdel af det, som det koster at anvende de gængse programpakker fra Microsoft Office. Skoleafdelingens medarbejdere i PITT har bistået med at få eleverne oprettet på Google Apps via UNI-Login, ligesom netværket har skullet tunes til at klare den øgede belastning. Udfordringen bliver nu at få lærerne til at gøre brug af de forbedrede muligheder for at integrere it i undervisningen. Vodskov Skole og Sofiendalskolen er også gået i gang med Google Apps. Vi fire skoler mødes jævnligt for at udveksle erfaringer her i projektperioden. Vi tror ikke så meget på kurser. Det er den interne oplæring og ideudveksling om Fortsættes side 4 3

4 Viceskoleleder Rune Træholt har lige forklaret om fællesskrivning i et dokument. Eleverne bruger forskellige skrifter og farver, når de bidrager til teksten. den didaktiske anvendelse, der skal bære it en ind i undervisningen, så den ikke er et kunstigt vedhæng til fagene. Det er vigtigt, at lærerne forstår, at det handler om undervisningen og ikke om at have fuld kontrol over et program. Det gør ikke noget, at en elev en gang imellem er mere skrap end en lærer til det tekniske. Lærerne behøver ikke være eksperter på alt, når blot de er eksperter på selve undervisningen, siger Rune Træholt. Google Apps til sig. Eleverne er opflaskede med computere, og flere af dem har smartphones. Helle Bilgrau finder det spændende, at eleverne nu kan bruge deres smartphones og egne bærbare computere som supplement til de bærbare computere i klasseværelset. Hun synes, det giver nye muligheder, at klassen kan arbejde i fælles dokumenter, ligesom hun finder det smart, at hun kan bruge sin tablet, når hun kommunikerer med eleverne, tjekker deres afleveringer osv. It en gør, at man får nogle andre relationer til eleverne. Der er flere af dem, der skriver til mig i fritiden, fordi de f.eks. vil spille Wordfeud med mig. Jeg vinder næsten altid, men det er da sjovt, at de sådan inviterer mig på spil. Indimellem kan jeg selvfølgelig heller ikke nære mig for at spørge, om de ved, hvad et ord betyder. Man er vel dansklærer, siger Helle Bilgrau. Hjælp mange steder Nøvling Skole har valgt at købe abonnement på LærIT, der rummer videovejledninger og ideer til undervisningen. På Fremtidslaboratoriet.dk hentes der ligeledes gode ideer til undervisningen, og Rune Træholt fremhæver også Skoleafdelingens nye blog, itiuv.wordpress.com, der løbende udbygges med eksempler på undervisningsforløb og programmer. Der kan søges hjælp til de didaktiske udfordringer rigtig mange steder, så efter Rune Træholt mening bliver den største udfordring i virkeligheden at sikre, at netværket fungerer og har tilstrækkelig kapacitet. Helle Bilgrau er dansklærer i 6. klasse, der er testklasse for Google-projektet på Nøvling Skole. Hun er enig med Rune Træholt i, at der er megen god hjælp at hente på nettet, og hun er ikke spor forundret over, at eleverne er så hurtige til at tage 6. klasse er testklasse for brugen af Google Apps. Helle Bilgrau har bedt eleverne skrive en fortælling om en snemand. 4

5 Temadag om ledelsesopgaven Skoleledere fra Skoleområde Sydøst har hentet viden og ideer til arbejdet med de lokale it-strategier. Hvis vi skal nå de mål, der er opstillet i de nationale og lokale strategier, skal vi ud af røret. Vi skal blive klogere på, hvad vi som ledelse kan gøre for at give kvalificeret sparring til lærerne. Tidligere handlede det altid om teknikken, når vi drøftede it. Nu handler det om det didaktiske. Det er et spæn - dende, men også svært område, siger skoleleder Hanne Rødbro, Filstedvejens Skole. 27. januar 2012 havde Hanne Rødbro sammen med afdelingsleder Mads Vestergaard Jensen, Filstedvejens Skole, og skoleleder Anders Norup, Klarup Skole, arrangeret en temadag for skoleledelserne fra Skoleområde Sydøst. På programmet var Ledelsesopgaven omkring pædagogisk it et emne, som flere skoleledere i området havde udtrykt interesse for at debattere og blive klogere på. Temadagen vekslede mellem oplæg fra forskellige fagfolk og gruppearbejde, hvor der blev drøftet konkrete forslag til it-strategier. Forslagene og konklusionerne er efterfølgende lagt ud i skyen, hvor deltagerne kan fortsætte ide- og erfaringsudvekslingen. Forskellige udgangspunkter Anders Norup og Hanne Rødbro mener ikke, at skolelederne behøver at vide alt om it. Men de skal forstå sproget og have et elementært kendskab, så de er kvalificerede til at træffe beslutninger. De skal også sørge for, at teknikken fungerer. Det vil variere fra skole til skole, hvordan ledelserne arbejder videre med it-strategierne, for temadagen tydeliggjorde, at der er store lokale forskelle på den aktuelle brug af it i undervisningen. På Klarup Skole er vi ikke så godt kørende som f.eks. på Filstedvejens Skole, hvad angår teknik og udstyr. Vi arbejder efter en plan, som betyder, at hele skolen, inkl. DUS, bliver trådløs i dette skoleår. Vi har også en målsætning om at få en interaktiv tavle pr. årgang i år, ligesom vi skal have et større antal bærbare computere til rådighed, siger Anders Norup. I vores investeringsplan ligger også, at alle elever skal have en computer stillet til rådighed fra 4. årgang frem til konfirmationsdagen, hvor vi ved, at mange får deres egne computere. Den nuværende 4. årgang har fået computere, og vi har bestilt til kommende 4. årgang. Sideløbende har vi kørt kompetenceudvikling for samtlige medarbejdere og forskellige fagudvalgskurser. Vi har endvidere besluttet, at alle årgange skal komme med eksempler på pædagogiske it-forløb, når vi har pædagogisk rådsmøde i marts. På Filstedvejens Skole er der ifølge skolelederen grej nok. Alle lærere har adgang til en computer, og skolen har et velfungerende PLC-team, der hyppigt laver minikurser for elever og lærere. Vores strategiarbejde kredser bl.a. om kompetenceudvikling. Vi skal have rammesat, hvordan vi får kompetenceudviklet på de rette tidspunkter og ud fra det sted, hvor den enkelte er. Vi skal have fokus på de mange online-tjenester, der findes inden for alle fag. Der er masser af muligheder for at gå ind på nettet og se, hvad andre har lavet. Man behøver ikke opfinde det hele selv. Vi er også optagede af at holde fokus på inklusionsindsatsen. Det er vores ansvar, at skrivestøtte og andre kompenserende programmer bliver tænkt ind i undervisningen som redskaber, som det er naturligt for alle at bruge, siger Hanne Rødbro. Flere faglige vejledere Det var rigtigt godt med en dag, hvor vi kunne drøfte ledelsesopgaven, uden at det kom til at handle om hard-core it. Jeg hæftede mig bl.a. ved oplægsholdernes anbefalinger af, at der tænkes i flere faglige it-vejledere i stedet for fuldtids it-vejledere. Undersøgelser har vist, at kurser og efteruddannelse har ringe effekt for udbredelsen af pædagogisk it. Det er langt bedre, at fagudvalg og fag - team udvikler og videreformidler den nye didaktik i samarbejde med PLC, siger Anders Norup. Hanne Rødbro finder det vigtigt, at skolelederne bliver klogere på, hvordan de støtter lærerne: Vi skal videre derfra, hvor vi hver især er skolemæssigt og lærermæssigt. Vi skal bede lærere, der har en god, velfungerende didaktik, om yderligere at medtænke it. Nogle lærere synes, det er sjovt at eksperimentere, andre er mere tilbageholdende. Det drejer sig om elevernes læring, så vi skal have høje forventninger. Men vi skal også være klar med støtte. Vi skal forstå at nuancere. Anders Norup og Hanne Rødbro vil gøre deres til, at alle fag udnytter de mange muligheder i pædagogisk it. 5

6 Eleverne i 7. klasse arbejder med MatematikFessor.dk. De fleste løser opgaverne på computerne, men nogle foretrækker at løse dem i et regnehæfte. Hanne Ørtved går rundt og hjælper, og der er også videovejledninger til elevernes rådighed, hvis de går i stå. Computere i stedet for bøger I den nye overbygning på Sønderholm Skole har eleverne ingen bøger. Til gengæld har de fået udleveret en MacBook, som er arbejdsredskabet i alle fag. Da Sønderholm Skole fik tilladelse til at etablere en overbygning fra august 2011 i stedet for at afgive 7. klasse, ønskede skoleledelsen, at de nye overbygningselever skulle have et undervisningstilbud, der adskiller sig fra andre skolers. Skolen har prioriteret it højt i mange år, og i samråd med skolebestyrelsen blev det besluttet, at der skulle satses på en udstrakt brug af it i overbygningen. I stedet for klassesæt blev der indkøbt MacBooks til alle elever på 7. og 8. årgang, ligesom der blev indkøbt i-bøger, diverse programmer og Smart Boards. Sidst, men ikke mindst, blev der ansat to ildsjæle inden for pædagogisk it til at føre visionerne for overbygningen ud i livet. It som arbejdsmetode De to ildsjæle er Hanne Ørtved, der dækker matematik, fysik, idræt og it/medier, og Marianne Uhren holt, der underviser i dansk, engelsk og biologi. Hanne Ørtved kommer fra Ulsted Skole, Marianne Uhrenholt fra Kongerslev Skole. De har begge en forkærlighed for it og finder det spændende at få mulighed for at opbygge et helt nyt overbygnings-koncept med pædagogisk it som bærende element. Det siger sig selv, at vi i langt højere grad kan bruge it som arbejdsmetode, når alle elever har en computer. Vi arbejder meget med at kombinere det praktis - ke og taktile med computer og Smart Boards, hvor visualiseringen er med til at konkretisere og fastholde dét, de skal lære, forklarer Marianne Uhrenholt, mens en gruppe elever på 8. årgang arbejder med cellebiologi. Eleverne har skåret et løg op og dryppet et stykke med et farvestof, der farver cellerne. Herefter har de undersøgt løgstykket med et elektroskop en ny type stereolup, så de kan se cellevægge og cellekerne. Derefter laver de en mikroskopi, som de studerer på SmartBoardet. I vandpest på mikroskopet kan de se, at grønkornene bevæger sig i cellerne. De kan se cellevægge og celleslim og får nu til opgave hver især at tegne cellevæggene op med en tusch og gemme et billede, så de senere kan lave præsentationer. I nabolokalet er en anden gruppe elever ved at løse forskellige træk-og-slipopgaver på Smart Boardet efter at have læst i-bogens sider om planteceller. 6

7 Eleverne skal bl.a. trække udsagn hen på det sted på tegningen, hvor udsagnene hører hjemme. Laver de fejl, afsløres det umiddelbart på Smart - Boardet. Det er en spændende måde at lære på. Det er ikke som at sidde og læse i en bog. I i-bogen kan du se videoer. Du kan f.eks. se, hvordan en bakterie udvikler sig. Du kan også hente instruktioner og flere oplysninger. Jeg synes, at det tit er nemmere at forstå på den her måde, siger Emil. Eleverne selvstændiggøres Emils kommentar bekræfter Marianne Uhrenholt og Hanne Ørtveds egne erfaringer. Visualiseringen og de mange muligheder for selv at hente information får eleverne til i højere grad at interagere. De selvstændiggøres, og de fleste finder det stærkt motiverende, at de med det samme kan få svar på en opgave og se, om de har løst den rigtigt. Vi har flere elever med forskellige vanskeligheder. Det er helt tydeligt, at den pædagogiske anvendelse af it også er god for dem. Der er mange kompenserende programmer, det er lynhurtigt for os at differentiere, og eleverne kan altid finde instruktioner til en opgave, hvis de synes, den er svær. Det er dejligt konkret for dem, at de kan få svar på en opgave, når de har løst den. De profiterer af, at der arbejdes meget visuelt, og at der er bestemte strukturer. Eleverne har f.eks. en mappe til hvert fag med link til de ting, de bruger. I Dropboksen skal de lægge de ting, de arbejder med, og så er der en delemappe, hvor de kan aflevere direkte til os. Flere forældre til elever med vanskeligheder har fortalt, at deres børn er blevet gladere for at komme i skole. De kan godt lide den visuelle undervisning, forklarer Hanne Ørtved. Hurtig hjælp Det to lærere bruger meget tid på at finde og forberede opgaver til eleverne. Til gengæld bruger de ikke ret meget tid på at rette opgaver og kopiere. Mange opgaver retter sig selv, og lærerne kan fortløbende holde øje med elevernes arbejde og køre statistik over besvarelserne. De synes, de har mere tid til at hjælpe eleverne i undervisningen. Når eleverne sidder og arbejder væk fra klasselokalet, skyper de med lærerne, hvis de har brug for hjælp. Der kan hurtigt gives meldinger frem og tilbage, så en elev ikke skal sidde og vente på at få hjælp. Der kan også hurtigt igangsættes nye initiativer, når eleverne får en god ide. I matematik har 7. Eleverne har undersøgt løgstykket med et elektroskop. Derefter har de lavet en mikroskopi, som de studerer på SmartBoardet. Eleverne skal på skift tegne cellevæggene ind og tage et billede til deres personlige Dropboks. Marianne Uhrenholt, der ser til ved tavlen, fortæller, at de også har arbejdet med muldvarpe- og museskiver i cellebiologi. Fortsættes side 8 7

8 Eleverne arbejder ofte med træk-og-slip-opgaver, hvor det med det samme afsløres, om de har løst opgaverne rigtigt. Her er det opgaver fra BIOS Grundbog A fra Gyldendal. En anderledes engelskøvelse. Eleverne skal skrive et digt, hvor de bruger de ord, som de starter med at trække til side blandt de mange ord på SmartBoardet. klasse f.eks. både kreeret et Jeopardy-spil og et Hvem-vil-være-millionær-spil med spørgsmål, hvor de får repeteret og testet deres viden. Hvad er subtrahere?, står der på SmartBoardet, og hold 1 jubler, da de får 200 point i Jeopardy. Efter megen snak frem og tilbage indløser Hold point for et korrekt svar på Hvad er 12:1 6?. 2 Der er så mange muligheder for at gøre undervisningen spændende. Da vi var på ekskursion til Kunsten, tog eleverne billeder med deres computere og søgte information i museets databaser. Inden vi tog hjem, var de alle begyndt på at analysere et kunstværk og illustrere teksten med fotos. Vi er opmærksomme på, at der skal være et fagligt, pædagogisk og didaktisk sigte med brugen af it. Når vi arbejder med tegnsætning i dansk, printer de f.eks. deres tekster ud, så de kan sætte kryds og bolle med en blyant. Nogle gange siger vi også, at de skal løse en opgave i hånden, så de vedligeholder deres hånd skrift, siger Marianne Uhrenholt. Støjsvage computere Når Sønderholm Skole har valgt at anskaffe MacBooks, skyldes det, at det er meget støjsvage computere med batterier, der kan holde syv-otte timer efter opladning. Der er mange special- og hjælpeprogrammer indbygget i styresystemet, så skolens indkøb har begrænset sig til bl.a. tekstbehandlings- og regnearksprogrammer, der er konvertible med almindelige bærbare computere. Det er allerede besluttet, at eleverne i den kommende 7. klasse skal have den nye MacBook Air en tynd sag, der kun vejer 1 kilo. Det er også besluttet, at udbygningen med SmartBoards skal fortsætte. Mellemtrinnet fik SmartBoards for nylig, for it-aktiviteterne i overbygningen har haft en stærkt afsmittende effekt på de andre klassetrin. Der foregår en enorm videndeling lærerne imellem. Når nye brugere kan hente hjælp hos erfarne brugere, kan klasserne for alvor udnytte de mange muligheder, der er for at anvende SmartBoardene i undervisningen, siger vice - skoleleder Egon Hostrup. Skole- og Kulturforvaltningen Skoleafdelingen Godthåbsgade Nørresundby Tlf Fax

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Februar 2012 Baggrund og indledning Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010

Læs mere

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse 2010 - hvor Pædagogisk it er et indsatsområde

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Fælles Skoleudvikling

Fælles Skoleudvikling Fælles Skoleudvikling 2007 2 Fælles Skoleudvikling Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Illustrationer: Henning Aardestrup Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Trykt på svanemærket papir Redaktion: Funktions-

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Ekstra fokus på læsningen. Februar 2011. Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 SÅDAN GØR VI Februar 2011 T E M A : L Æ S N I N G Læsepolitiske retningslinjer skal styrke læse - undervisningen Side 1-2 Praksisrettet materiale om elever i læsevanskeligheder Side 2-3 Frejlev Skole klar

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

På Bislev Skole har alle elever og medarbejdere. også blevet faste elementer i det pædagogiske arbejde.

På Bislev Skole har alle elever og medarbejdere. også blevet faste elementer i det pædagogiske arbejde. SÅDAN GØR VI November 2013 Tema: It i undervisningen Investering i udstyr og uddannelse sætter skub i brugen af pædagogisk it Side 4 Mediepatrulje på Gug Skole videreudvikles i forskningsprojekt Side 5

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Dagsorden til møde den 17/11 2014

Dagsorden til møde den 17/11 2014 Nøvling Skole den 17/11 2014 Møde Skolebestyrelsesmøde Tid Den 17.11.2014, kl. 17.00 19.00 Sted Nøvling Skole Deltagere Christina Thorsted Jensen, Michael Thomsen, Mette Hjortlund, Ulla Loumann, Mette

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:

Skole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således: Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2

SÅDAN GØR VI. Styrker samarbejdet om elevernes videre færd. September 2011. Tema: Elev- og uddannelsesplaner. MinUddannelse i brug Side 1-2 SÅDAN GØR VI September 2011 MinUddannelse i brug Side 1-2 Enkel implementering på Kongerslev Skole Side 2-3 Forstærket samarbejde mellem lærere og UUvejledere på Nibe Skole Side 4-5 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Af: Områdechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk

Af: Områdechef Hans Jørgen Nielsen-Kudsk SÅDAN GØR VI Januar 2012 Tema: Vejledning og videndeling Fra PPR-udredning til pædagogisk praksis Side 2 Den bedste skole Alle elever skal lære mest muligt Side 4 Vejledere med fingeren på pulsen Side

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus.

I projektet skal hver klasse have stillet bl.a. mindst 12 computere til rådighed, som deres personlige digitale penalhus. Læringprojekt multimodalitet, 4.årgang - et samarbejde mellem Hatting skole, Torsted skole og Pædagogiske UdviklingsCenter BØRN OG UNGE Pædagogisk Udviklingscenter, Horsens Jyllandsgade 16 8700 Horsens

Læs mere

Øget brug af IT på Firehøjeskolen.

Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Øget brug af IT på Firehøjeskolen. Med baggrund i love, politikker og bekendtgørelser fra såvel folketing som statslig og kommunal side er der fokus på øget brug af IT i uddannelsessystemet for at dygtiggøre

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring)

Kolding 16.09 2011. It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed. bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Kolding 16.09 2011 It-anvendelse, It-kultur og Itmangfoldighed i en skole i bevægelse. Hans Sørensen (Viceskolechef Afdelingen for Uddannelse og Læring) Mads Bo-Kristensen (Specialkonsulent Videnscenter

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af slutevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til seneste evaluering Udvikling i forhold til

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1

Dokumentnr.: 727-2012-154805 side 1 Digitale læringsmiljøer Med vedtagelsen af indkøb til ipads vedtog byrådet et nyt skoleudviklingsprojekt omkring digitale læringsmiljøer. Byrådet vedtog sammen med den nye skolestrategi en handleplan for

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Pædagogisk it-strategi

Pædagogisk it-strategi Pædagogisk it-strategi 1. Formål Formålet med nærværende pædagogiske it-strategi er to delt: Dels vil vi gerne give vores kursister de bedste muligheder for at tilegne sig de nødvendige it-kompetencer,

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013

Bilag 1: Karakterer. Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse 2014/ / /2013 BILAG - Kvalitetsrapport 2015 Bilag 1: Karakterer Karakterer bundne prøvefag, 9. klasse Bundne prøvefag 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Byplanvejens Skole 6,5 7,2 5,6 Farstrup Skole 6,5 5,1 5,8 Ferslev Skole

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

It i undervisning og læring

It i undervisning og læring It i undervisning og læring En ny folkeskole 2 It i undervisning og læring It i undervisning og læring Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent

Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent Mads-Peter Galtt, pæd. It- & mediekonsulent 1 Det avancerede netværkssamfunds skole eller i den gode gamle sorte af slagsen? Skolen er faktisk begge steder: Teknologi, nye pædagogiske tendenser, visioner

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Læse- & skrivehandleplan 2011-2014 3 udgave 2013 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen...

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene

It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene It og digitale medier har gjort deres indtog i dagtilbuddene KL s konference Viden i spil på dagtilbudsområdet Astrid Marie Starck, Implement Consulting Group Birgitte Schäffer og Marianne Lemann, Høje

Læs mere

SÅDAN GØR VI. Oktober/november 2012. Tema: Pædagogisk IT. Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4

SÅDAN GØR VI. Oktober/november 2012. Tema: Pædagogisk IT. Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4 SÅDAN GØR VI Oktober/november 2012 Tema: Pædagogisk IT Vodskov Skole igangsætter forsøg med The Flipped Classroom Side 4 Tablets giver elever uden sprog en stemme Side 6 Puljer til digitale læremidler

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Et fælles skolevæsen med lokalt råderum

Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen. Et fælles skolevæsen med lokalt råderum Fælles Skolebeskrivelse 2010 Skolepolitik for Aalborg Kommunale Skolevæsen Et fælles skolevæsen med lokalt råderum Centrale temaer Lokale initiativer Udvikling Kvalitetssikring Centrale temaer Lokale initiativer

Læs mere

IT-Strategi. Egebækskolen

IT-Strategi. Egebækskolen IT-Strategi Egebækskolen 1 Indholdsfortegnelse Digitalisering på Egebækskolen Side 3 IT som kommunikationssystem Side 5 Den Gode Digitale Skole vision Side 5 Egebækskolens mission Side 5 Strategiplan 2013-2014

Læs mere

IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014

IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014 IKT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 2013-2014 Table of Contents [hide] 1 IT-handleplan for Præstemarkskolen og Korsholm Skole 1.1 Undervisning i, med eller gennem it et historisk rids

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår!

Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen til et nyt skoleår! August betyder skolestart, og med dette nyhedsbrev vil Skoleafdelingen byde velkommen til alle elever og forældre. Vi er glade for, at I har valgt, at jeres børn skal gå i

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47245-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelse Elevrådsrepræsentanter Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gruppevis debatteret følgende emner:

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere