Fysioterapi til Plexus Brachialis Neuropati, Duchenne Erbs Parese, med anvendelse af orthoser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapi til Plexus Brachialis Neuropati, Duchenne Erbs Parese, med anvendelse af orthoser."

Transkript

1 4 Fysioterapeut, MPH Lene Løchte, Overfysioterapeut Winnie Hessing K, KAS Gentofte Fysioterapi til Plexus Brachialis Neuropati, Duchenne Erbs Parese, med anvendelse af orthoser. Case report Perspektivering Det er kendt, at fødselsvægten i dag er stigende, og at dette kan medføre fødsler, hvor det er vanskeligt at føde skulderen efter hovedets fødsel. Ved disse vanskelige fødsler er der risiko for at påføre barnet en plexuslæsion. Visse læsioner er af en sådan sværhedsgrad, at det giver varige mén. Det betyder, at der aldrig kommer fuld funktion af skulder, arm og hånd. Parese samt vækstog føleforstyrrelser er altid tilstede, hvis ikke der er fuldstændig remission inden for 3 til 4 måneder. Fysioterapi, som er den eneste behandling uanset læsionens omfang, ordineres straks til børn, som fødes med Duchenne-Erbs parese. Fysioterapeuten kan vurdere pareserne på det nyfødte barn med muskeltesten ad modum Kendall. Ved mistanke om den totale overrivning af plexus kan man udføre undersøgelser med EMG, hvilket er en diagnostisk hjælp til behandlerteamet. Uanset EMG svar vil den fysioterapeutiske behandling være den samme, hvorimod orthoserne vil variere. Som hjælpemidler til at understøtte de motoriske og neurologiske resultater, som fysioterapeuten opnår med behandlingen, kan der benyttes orthoser gennem de første 4 leveår. Herefter vil patienten skulle udspænde sin muskulatur omkring skulderen en gang om dagen til vækstens ophør. Ved kontrakturer omkring skulderleddet medfører dette smerter. Såfremt patienten ikke kan gennemføre udspændingen mindskes skulderens bevægeudslag og muskelfunktionen nedsættes. I dag diskuteres, om operation på børn i ca. 6-8 måneders alderen og yderligere rekonstruktiv operation i skolealderen, kan afhjælpe plexuslæsion. Der udspiller sig en dialog om disse operationer mellem ortopædkirurger og neurokirurger, og det drøftes, om børnene skal følges og behandles på et center, og hvor centret primært skal være. Det er vigtigt, at børnene i det konservative forløb, som er nødvendigt uanset operation eller ej, kan følges så tæt på hjemmet som muligt. Børnefysioterapeuter over hele landet vil være i stand til at gennemføre det forslåede behandlingskoncept med fysioterapi og orthoser, og operation vil kunne ske et centralt sted i landet. Denne organisering er allerede kendt fra behandlingen af Pes equinus varus (klumpfødder). Winnie Hessing Baggrund og formål Betegnelsen Duchenne-Erbs Parese, der tidligere blev anvendt for øvre plexus brachialis læsion diagnosticeret ved fødslen, benyttes ikke længere (1). Det samme gælder for Klumpkes Paralyse, der betegnede den meget sjældne isolerede, nedre plexus brachialis læsion (2). Traumerne beskrives i dag under overskriften Spinale pleksusneuropatier som Plexus Brachialis Neuropati (3), hvor det anføres, at plexus brachialis neuropati hyppigst er forårsaget af traumer. Det kliniske sygdomsbillede inddeles i to syndromer, øvre og nedre plexus brachialis læsion, der ses ved læsion af C5-C6 og C8-TH1, respektivt. Behandling af børn med plexus brachialis læsion har tidligere bestået af bandagering i Hurrabandage sc. Statue of Liberty position for at eliminere indadrotations- og adductionskontrakturer (4). Erfaringen viste imidlertid, at bandagering i denne position resulterede i abduktions- og udadrotationskontrakturer i skulderen, dislokation af radius hovede samt i nogle tilfælde subglenoidal dislokation af humerus (4). Behandlingsmetoden er derfor forladt og i stedet behandles med proprioceptiv aktiv stimulation og øvelser, som anbefalet i litteraturen (5;6) Den fysioterapeutiske behandling gives initialt 2 gange ugentligt, og den daglige behandlingen overgives til barnets forældre hurtigst muligt. Formålet med behandlingen er kontrakturprofylakse, der sikrer opretning af ledpositioner i takt med barnets vækst (2). Ligeledes skal aktivitet og stabilitet bibeholdes i muskler og led, som kun delvist eller slet ikke er ramt af nerveskaden (6). Baggrunden for at ændre ovenstående behandlingskoncept er, at forsøge viden fra behandling af en anden neurologisk lidelse, klumpfod, hvor orthoser (skinner) spiller en væsentlig rolle, anvendt til behandling af plexus brachialis neuropati. Klumpfod, der viser sig som en medfødt fejlstilling med parese af mm. peronei, behandles med orthoser og muskelstimulation (7). Metoden giver en god muskel- og ledfunktion (7), derfor var formålet med aktuelle behandling at overføre behandlingsprincippet fra behandling af klumpfod til behandling af plexus brachialis neuropati.

2 Øvre plexus brachialis læsion (C5,C6 og i varierende grad C7) Ved denne skade ses hyppigst nedsat funktion af m. deltoideus, m. supra- og infraspinatus, m. teres minor, m. biceps, m. brachialis, m. brachioradialis, m. supinator og håndled- og fingerekstensorer (8). Armen ligger slapt ind til kroppen med indadroteret skulder, ekstenderet albue, proneret underarm samt ofte flekteret håndled, og Moro refleks er ophævet (9). Der kan være føleudfald over skulderrundingen og på underarmens radiale side (1). Nedre plexus brachialis læsion (C8 og TH1) I alvorlige tilfælde skades også nedre dele af plexus, og da er yderligere underarmens og håndens muskulatur paretisk, og griberefleksen er ophævet (9), samtidig kan der forekomme affektion af truncus sympaticus, der forårsager ipsilateralt Horners Syndrom (10). Sensorisk udfald på underarms og hånds ulnare side samt på fjerde og femte finger ses ofte (1). Ved 5 års kontrol kan alle børn registrere berøring, mens finere sensorisk diskrimination stadig mangler hos mange børn med totale skader (5). Albue-fleksion ved 3 måneders alderen har vist sig at hænge nøje sammen med spontan remission ved barnets 12. måned (2), kombineres imidlertid albuefleksion med andre mål i.e. ekstension over albue, håndled, tommel og fingre falder raten af ikke-korrekt predikterede fra 12,8% til 5,2% (11). Horners Syndrom Bernard Horners syndrom el. okulopupillært syndrom er en forsnævring af pupillen med formindsket øjenlågsspalte og enoftalmus (tilbagesynken af øjet i øjenhulen) og skyldes lidelse af halssympatikus Ganglion stellatum sv.t. C8 og TH1) (11-13). Case Beskrivelse Materiale Aktuelle case drejer sig om en fødselstraumatisk betinget paralyse af ve. arm samt ve.sidigt Horners Syndrom. En dreng XY blev født i juli 1994 i 42. gestationsuge på Gentofte Amtssygehus efter en kompliceret graviditet, fødselsvægten var 4000 gr. og barnets længde 55 cm. Fødslen var kompliceret af langsom progression og navlesnorsomslyngning, barnet blev manuelt drejet 180 grader i gennemskæringen, hvorunder der hørtes et knæk. Ved fødslen fandtes total paralyse af venstre arm samt venstresidigt Horners syndrom. Ved 4 ugers alderen sås fortsat ingen aktiv bevægelse i ve. overekstremitet samt hævelse, og i 6 ugers alderen blev den totale parese verificeret ved EMG (elektromyografisk)-undersøgelse. Undersøgelsen viste elektrofysiologiske tegn på en total læsion af øverste og nederste del af ve. plexus brachialis samt en partiel læsion af truncus medius. Prognosen for restitution blev vurderet til at være dårlig især svarende til musklerne innerveret af nederste del af plexus brachialis. 5

3 Metode Fysioterapeutisk behandling påbegyndtes, da barnet var 16 dage gammelt, og behandlingen blev givet 1-2 gange ugentligt i de første måneder. Der sås ingen forbedring af tilstanden i perioden. Behandlingsintensiteten hos fysioterapeut fortsatte svarende til 1 gang pr. måned. Follow-up studium: 4 år. Forud for EMG-undersøgelsen gennemførte fysioterapeuten muskeltest efter standard muskelskema a.m. Kendall (12). Tabel 1: Muskeltest over skulder, albue, hånd på venstre side, angivet ved muskeltest a.m. Kendall (12), målt på et barn (dreng XY), i forhold til tidspunkter efter fødsel. Muskeltest T1 T2 T3 T4 Scapula # 5* 5** 5** 5** (M. serratus ant. =2) Skulder ## 3-4* 4* 5* Ej testet (M. deltoideus = 0-1 (M. deltoideus =3 (Alle mm. nævnt i parentes M. pectoralis maj. =1) M. pectoralis maj. =3 v. T2 uændrede) Mm. supra- og Mm. supra- og infraspin. =2) M. teres major: Ej testet infraspin., teres major: M. teres major: Ej testet Ej testet Albue og 0* M. biceps br. =1 M. biceps br. =2 M. biceps br.: Ej testet Underarm ### M. brachiorad. =3 M. brachiorad. =3 M. brachiorad. =3 (M. triceps =1) M. triceps =4 M. triceps =5 M. triceps =5 (Mm. brachialis, pronator (Mm. brachialis, pronator (Mm. brachialis, pronator teres, supinator: Ej testet) teres, supinator: Ej testet) teres, supinator: Ej testet) 6 Håndled #### 0** 1** Fleksorer =2 Ej testet Ekstensorer =3 Tommel- 0** 0** 0-1** 2-3** finger ##### finger ###### 0** 0** 0** 0* (2. finger =2-3) T1=6 uger efter fødsel, T2=6 måneder efter fødsel, T3=9 måneder efter fødsel, T4=4 år efter fødsel * Alle muskler i muskelgruppen (afvigelser noteret i parentes), ** Alle muskler i muskelgruppen # M. trapezius (øverste, midterste, nederste del), mm. rhomboidei, m. serratus anterior, m. levator scapulae ## M. deltoideus (forreste, midterste, bagerste del), m. pectoralis major, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. latissimus dorsi, m. subscapularis, m. teres major ### M. biceps brachii, m. brachialis, m. brachioradialis, m. pronator teres, m. triceps, m. supinator #### M. flexor carpi ulnaris, m. flexor carpi radialis, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, m. extensor carpi ulnaris, m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis, m. extensor digitorum ##### M. abductor pollicis longus, m. abductor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m. flexor pollicis longus, m. flexor pollicis brevis, m. adductor pollicis, m. opponens pollicis ###### M. extensor digitorum, m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, mm. interossei dorsales, mm. interossei palmares, mm. lumbricales Tabel 1 viser kontinuert forbedring af muskelfunktionen for muskler, der innerveres fra øvre dele af plexus brachialis, at forbedringen over scapula, skulder, albue/underarm foregår fra T2, hvorimod restitutionen for håndled/fingre primært ses at finde sted fra T3-T4. Kontrakturstatus ved T4: Inspektion: Barnet holdt spontant venstre overekstremitet let flekteret i albueled samt underarm i proneret stilling. Der sås stort medsving af scapula. Objektiv undersøgelse: Der måltes ekstensionsdefekt på 10 grader i albueled og ingen supinationsfunktion, m. subscapularis fandtes udtalt kontrakt.

4 Tabel 2: Undersøgelsesresultat fra elektromyografisk (EMG) undersøgelse af venstre overekstremitet på barn (dreng XY) ved T1. Undersøgelse foretaget af Klinisk Neurofysiologisk Afdeling. EMG T1 Skulder M. deltoideus: Ingen AP Albue og underarm M. biceps br.: Ingen AP M. triceps: Diskret AP Håndled Ingen AP Tommelfinger Ingen AP finger Ingen AP T1 = 6 uger efter fødsel, AP = Amplitude Tabel 2 er i overensstemmelse med journalbeskrivelse af resultat af EMG-undersøgelse: I venstre m. triceps fandtes svært udfald af motoriske enheder og stærkt nedsat amplitude af mønstret ved maksimal innervation. Indtryk af m. triceps sin.: Svær, dog partiel neurogen affektion. Undersøgelsen viste tegn på total afbrydelse af den motoriske innervation i venstre m. deltoideus, m. biceps brachii, m. extensor digitorum communis, m. abductor pollicis brevis samt m. abductor digiti minimi. Yderligere blev der undersøgt for nerveledningshastighed. Der fandtes normalt sensorisk aktionspotentiale i venstre n. ulnaris og intet motorisk svar fra m. deltoideus, m. abductor pollicis brevis samt fra m. abductor digiti minimi. Fundene blev tolket som en rodavulsion af C8/TH1 med dårlig prognose især for muskler innerveret af nederste del af plexus brachialis. Fysioterapeutisk behandling Mobilisering (ve. OE Træne samlet funktion via store led, massebev. Progression efter barnets motoriske udvikling) Udspænding (rotator cuff, mm. rhomboidei, m. pectoralis major, pronatorer samt fleksorer) over skulder, albue og håndled Stimulation af dermatomer og proprioceptorer (termisk beh., is, børste, banke, kilde, nive ) Funktionstræning i.e. dobbeltgreb om genstande Den asymmetriske toniske halsrefleks (fremkaldes bevidst og ofte, obs. latenstid) og syn inddrages i stimulering af ve. OE Ex.: Skinne (7. uge 4. mdr.) sikrede visuel kontakt med hånd Forældre behandling Udspændingsøvelser for muskler og led, skulder, albue, fingre, 1 x dgl. (beh. identisk med fysioterapeutisk beh.) Opmuntre og hjælpe til at hånden indgår i alle hverdagsaktiviteter (dobbeltgreb) Skinnepåsætning* (se side 8) Observation 7

5 * Oversigt over skinnebehandling og barnets aldersrelaterede funktioner 4 ugers alder: Undersøgelse: Ingen aktiv bevægelse i ve. OE samt hævelse. 7 ugers alder: Undersøgelse: Begyndende funktion i m. biceps og m. brachioradialis. Behandling: Skinne konstrueret til at holde barnets ve. overekstremitet i 60 graders fleksion i skulderen og 90 graders fleksion i albuen, hånden supineret, således at barnet holdt hånden foran øjnene. Skinnen blev fikseret til kroppen med elastikbind og blev anvendt i vågne perioder. 4 måneders alder: Behandling: Radialisskinne konstrueret. Skinnen blev fremstillet af materialet soft cast med hurtigthærdende egenskaber, hvorfor udskiftning af skinnen i takt med barnets vækst blev forenklet. Skinnen var ligeledes enkel at anvende for forældre. TES: Terapeutisk elektrisk stimulation. I 1997 fra barnets 2 års alder er der forsøgt behandling med TES (14), først alternerende ml. ryg og overarm, i 4 års alderen på ryg og underarm. Apparatet blev anvendt hver anden nat og behandlingen pågik i intervallet ml. barnets 2. og 4. år. Elektrisk stimulation er beskrevet at have effekt, såfremt der findes intakte nerver at stimulere (15). I et klinisk studium af 86 børn, alder 2-10 år, med spastisk diplegi gennemførtes natlig elektrisk stimulation i 12 måneder, designet var single subject, hvor patienten fungerede som sin egen kontrol (14). Resultaterne fordelte sig efter mild og moderat-svær sygdomsgruppe. Børnene med mild diplegi fik primært forbedrede dagligdags funktioner i.e. færre fald og forbedret udholdenhed, samt aftagende brug af orthoser. Blandt børn med moderat og svær diplegi sås mindre brug af ganghjælpemiddel og begyndende gangfunktion med hjælpemiddel, respektivt (14). TES Definition Lavfrekvent elektrisk stimulation, der gives via en batteridrevet elektrisk stimulator med to kanaler igennem silikonegummi-elektroder med indlejrede ledende partikler anbragt direkte på huden (14). 8 6 måneders alder: Behandling: Radialisskinne ændret, konstrueret som natskinne, der placerer håndled og fingre i neutral stilling. Tekniske specifikationer Elektrodestørrelse 2,5 cm. x 5,0 cm. Elektrodegel: Vandholdig, halvflydende klæbegel. Frekvens (0-100Hz), firkantet stimulationsimpuls med maksimal intensitet <10 ma, stimulationsintensiteten var lige over sensorisk tærskelværdi, således at musklen ikke viste tegn på aktiv kontraktion. Virkning Såvel kemisk som elektrisk dvs. ændring af hudens ph og påvirkning af membranpotentialerne i nerveog muskelceller, respektivt. Den terapeutiske virkning baserer sig således på stimulering dvs. fremkaldelse af aktionspotentialer (16). 7 måneders alder: Undersøgelse: Barnet kunne kravle i 4-punkts reciprokt kravlemønster men med knyttet hånd. Ve. OE blev anvendt til gribefunktion, dog uden ekstension af fingre. Behandling: Fremstilling af ny håndledsskinne. Denne skinne blev båret dag og nat. 10 måneders alder: Behandling: Fremstilling af ny håndledsskinne til dagog natbrug. Elektrisk stimulation Den lavfrekvente elektriske stimulation blev givet om natten, 4 nætter/uge, men elektroderne påsat med barnet i vågen tilstand for at sikre korrekt elektrodeplacering. Stimulationen påbegyndtes enten før el. efter at barnet faldt i søvn efter forældreskøn, elektrodeplaceringen blev re-vurderet efter 6 uger og hver 3. måned herefter. 21 måneders alder: Behandling: Håndledsskinne kun til nat. 4 år: Behandling: Thoracoscapulær trænings-brace, fremstillet v. Viborg Sygehus efter gipsafstøbning.

6 Resultat Tabel 3 viser subjektiv og objektiv funktionsstatus ved 4 års alder for barn XY. Subjektivt Status Objektivt Inspektion Funktion (herunder balance) Smerte/ Compliance Konklusion Kørte på In-liner -rulleskøjter samt to-hjulet cykel Smerter ved strækøvelser Ve. OE.: 1 håndslængde kortere end hø. /atrofi ½ cm. Tog for sig med begge hænder v. fald Ve. OE kunne løftes til 60 grader, fikseret scapula. Fleksions- og ekstensionsfunktion i 1. og 2. finger Greb om store klodser, bygge tårn samt pincetgreb Vanskeligt at få barn til at udføre øvelser i thoracoscapulære brace Balance: Alderssvarende. Funktion: Venstre arm og hånd blev anvendt overvejende som støtte til bære- og gribefunktioner. Resultat af TES-behandling Forældreobservation: Venstre arm kunne lettere holdes varm i forhold til før TES-behandling påbegyndtes. Med henblik på at observere vækst af muskulatur målte forældre omfang af venstre arm på bestemte lokaliteter og med bestemte intervaller, resultaterne af disse observationer er ikke rapporteret. Terapeut-observation: Med henblik på standardiseret registrering af effekt af TES-behandling blev 3 testbolde udviklet. Hver bold havde en diameter på 18 cm og vægten fordelte sig med 0,1 kg, 0,2 kg. og 0,5 kg. Pt. kunne løfte og kaste boldene, hvorfor vægten af boldene øgedes til 0,5 kg, 1,0 kg og 1,5 kg, respektivt. Diskussion Vores erfaring fra empirisk behandling af denne pt. med føtal plexus brachialis neuropati indikerer, at det er muligt at behandle konservativt og opnå en funktion, der giver barnet en brugbar overekstremitet. Barnets muskulatur i venstre overekstremitet har i behandlingsforløbet gennemgået en kontinuert motorisk udvikling i muskulatur innerveret fra både øvre og nedre plexus brachialis (Tabel 1). Den begyndende muskelfunktion over albue allerede ved 7 ugers alderen stemmer godt overens med litteraturen, idet Michelow et al. (11) fandt tydelig sammenhæng ml. tidlige fremskridt i bevægelser af ekstremiteten og spontan remission; imidlertid krævede patienter med svær plexus neuropati kirurgisk behandling. Værdierne fra den standardiserede muskeltest a.m. Kendall (12) kan muligvis være en hjælpsom guide, når indikation for tidlig primær plexus-kirurgi vurderes. Det drejer sig specifikt om, at vurdere fleksions-funktionen over albue og samtidig funktion af albue-, hånd- led-, tommel- og fingerekstension ved barnets 3 måneders alder (11), Laurent et al. (8) anbefaler dog vurdering i 4-6 måneders alderen. Prognosen for de fleste plexusskader er god, men 4-30 % af patienterne får permanente skader (11). Ved vedvarende symptomer i 12 måneders alderen i.e. mindre vækst og mindre bevægelsesudslag kan der ikke forventes fuld restitution (16), og sensibilitetstab ses i de mest alvorlige tilfælde (17). Den aktuelle patient reagerede i 11 måneders alderen med smertegrimassering ved tryk på fingre, hvilket vi sammenholdt med den begrænsede vækst af ve. arms dimensioner tolkede som et fortsat træningspotentiale. I vort materiale sås Horners Syndrom som følgetilstand. Fra litteraturen vides, at syndromet er tilstede i ca.1/3 af tilfældene (9). Da behandlingsresultatet blev registreret ved barnets 4 års alder angives ikke smerte i venstre overekstremitet, og barnet reagerer normalt ved berøring, der er således ikke tegn på persisterende hyp- eller dysæstesi. Kontraktur i m. subscapularis var tilstede ved status i barnets 4. år. Restitution af den paretiske ekstremitet foregår langsomt, fra 8 måneder til 4 år (total plexuslæsion) (2). Aktuelt foregik restitutionen fra barnets 6. måned til 4. år, og uanset om der behandles med rekonstruktions-kirurgi eller konservativt, skal der følges intensivt op for at forebygge led- og muskelkontrakturer. Gilbert et al. (2) har fulgt 1000 børn med brachial plexus neuropati i et år, knap 1/4 blev palliativt opereret, og der fandtes langt bedre funktionelle resultater blandt opererede børn end blandt børn, der blot var blevet observeret. Operationsindikation var manglende klinisk funktion af m. biceps 9

7 10 brachii ved barnets 3-måneders alder. Det konkluderedes, at den initiale behandling skulle være blid, og at skinnebehandling skulle undgås. Det er imidlertid vores skøn, at variationen mht. det funktionelle outcome imellem de to grupper af børn ville have været betydeligt mindre, såfremt der havde været et behandlingstilbud til den konservativt behandlede gruppe. Vort behandlerteams resultatet vurderes at være lovende prognosen for ve. OE taget i betragtning, og det overvejes i øjeblikket, hvorvidt behandling med skinne skal genindføres og supplere fysioterapi som ny behandlingsstrategi til børn, der fødes med plexus brachialis læsion. Den thoracoscapulære brace til aktiv træning samt som understøtning for armens bevægelse i daglige funktioner kan imidlertid ikke anbefales til børn under 3 år, idet det viste sig meget vanskeligt overhovedet at få barnet iført bracen. Spørgsmålet vedrørende effekt af fysioterapeutisk behandling til den beskrevne patientgruppe diskuteres i litteraturen (2;9) og indførelse af en ny behandlingsstandard kræver systematisk erfaring fra et større datasæt. Indtil et sådant foreligger, anbefaler vi, at børn født med plexus brachialis læsion stimuleres og behandles med justerbare skinner så tidligt som muligt, da risikoen for muskelkontrakturer og ossøse deformiteter, der aggraveres af vækst, ellers er overhængende. Den fremtidige behandlingsplan ligger i fysioterapeutisk og ortopædkirurgisk regi. Referencer 1. Paulson OB; Boysen GM; Krarup C; Knudsen GM; Sørensen PS. Neurologi. Lorentzen I, Bendixen G, and Hansen NE. Medicinsk Kompendium. 15 ed. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; p Gilbert A, Brockman E Carlioz H. Surgical Treatment of Brachial Plexus Birth Palsy. Clin Orthop 1991;264: Paulson OB; Gjerris F; Soelberg Sørensen P; Juhler M. Mononeuropatier og polyneuropatier. Klinisk Neurologi og Neurokirurgi. 3 ed. København: FADL; pp Brown KLB. Review of Obstetrical Palsies, Nonoperative Treatment. Clinics in Plastic Surgery 1984;11(1): Plexusgruppen. Plexusskada, Obstetrisk Brachial Plexusskada, Brachial Plexus Palsy. Retrieved February 2, 2002 from the World Wide Web: index.htm. 6. Mellström A, Winkler T, Luthman E, and Pontén U. Tid För Omvärdering Av Plexus Brachialis-Skadorna. Läkartidningen 1991;88(16): Reimann I. Congenital Idiopathic Club Foot Laurent JP and Lee RT. Birth-Related Upper Brachial Plexus Injuries in Infants: Operative and Non-Operative Approaches. J Clin Neurol 1994;9(1994): Rootwelt T, Kjos RR, Stiris TA, and Whitelaw A. Plexus Brachialis-Skader Hos Nyfødte. Tidskr Nor lægeforen 1996;20(116): Kristensen M, Klinisk Ordbog. 11 ed. København: Høst & Søns Forlag; Michelow BJ, Clarke HM, Curtis CG, Zuker RM, Seifu Y, and Andrews DF. The Natural History of Obstetrical Brachial Plexus Palsy. Plas Reconstr Surg 1994;93(1994): Kendall HO, Kendall FP, and Wadsworth GE, Muscles Testing and Function. 2 ed. Baltimore: The Williams and Wilkins Company; Pape K; Kirsch SE. Technology-Assisted Self-Care in the Treatment of Spastic Diplegia. Sussman MD. The Diplegic Child Evaluation and Management. Portland: American Academy of Othopaedic Surgeons; pp WynnParry CB. Pain in Avulsion Lesions of the Brachial Plexus. Pain 1980;9: Mikkelsen B. Transcutan Nervestimulation & Beslægtede Behandlingsformer. Danske Fysioterapeuter 1984;9: Nocon JJ; McKenzie DK; Thomas LJ; Hansell RS Zuspan FP. Shoulder dystocia: An analysis of risks and obstetric maneuvers1;wishard Memorial Hospital, 1001 W. 10th St., F509, Indianapolis, IN Sixtieth Annual Meeting of The Central Association of Obstetricians and Gynecologists, Chicago, Illinois.: Mosby; Volpe JJ. Brachial plexus injury. Volpe JJ. Neurology of the newborn. 3 ed. Philadelphia: Saunders; pp TAK Forfatterne ønsker at takke barn og forældre samt øvrige involverede parter for velvilje og assistance. Orthoser blev udformet i samarbejde med overbandagist Eyvind Ditlev, SAHVA, København, samt bandagist Finn Dollerup, Bandagist-Centret, Randers. ABSTRACT Lene Løchte, Winnie Hessing Nyt om Forskning nr. (11) 1: 4-10, 2002 Treatment by Physical Therapy to Brachial Plexus Palsy Originating from Birth Trauma, Case report. Background and Aim: The conservative treatment, formerly applied to the condition, resulted in soft tissue complications i.e. joint and muscle contracture. The aim of this case report was to describe the application of a different principle of physiotherapy, consisting of proprioceptive active stimulation and splinting (several orthoses) applied to the management of brachial plexus palsy. Case and Method: the case presented is an infant, birth weight 4000 g, inflicted by this kind of birth trauma. The clinical appearance manifested itself with a flaccid left arm, a complete paralysis and an associated Horner s Syndrome. Physiotherapy was initially performed weekly and treatment with orthosis was initiated from week 7. Muscle test a.m. Kendall was performed 4 times at intervals. The last test in the follow-up period was performed when the child was 4 years old. Post treatment description: the left arm was reduced in size in all dimensions. The length was reduced by approximately the length of the child s hand, and a circumference atrophy of ½ cm was measured. Functional Results: Shoulder flexion: 60 with scapular winging, 1. and 2. finger with grasp flexion present. The left arm and hand primarily functioned as support. Results have initiated current revision of the standard of treatment. Keywords: physical therapy, case report, brachial plexus palsy, muscle and joint stimulation, orthoses, standard of treatment.

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.2.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 19.5.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Hånd Neurovaskulært OE

Hånd Neurovaskulært OE Hånd Neurovaskulært OE Orthopaedic Research Unit Dept. of Orthopaedic Surgery and Traumatology Inst. of Clinical Research University of Southern Denmark www.sdu.dk/ki/orto Objektiv undersøgelse Inspektion

Læs mere

Den rygkirurgiske anamnese og undersøgelse. Annette Bennedsgaard Jespersen, Læge, Kiropraktor og Ph.D stud.

Den rygkirurgiske anamnese og undersøgelse. Annette Bennedsgaard Jespersen, Læge, Kiropraktor og Ph.D stud. Den rygkirurgiske anamnese og undersøgelse Annette Bennedsgaard Jespersen, Læge, Kiropraktor og Ph.D stud. Målsætning Genkende symptomer og undersøgelsesfund, der tyder påen nedre motor neuron læsion,

Læs mere

Behandlingsdagbog. Startdato: År: Deltager-ID: Fornavn: Efternavn: CPR-nr.: Kontakt, læge: Kontakt, plejepersonale: Klinik/afdeling: Adresse:

Behandlingsdagbog. Startdato: År: Deltager-ID: Fornavn: Efternavn: CPR-nr.: Kontakt, læge: Kontakt, plejepersonale: Klinik/afdeling: Adresse: Behandlingsdagbog Startdato: År: Deltager-ID: Fornavn: Efternavn: CPR-nr.: Kontakt, læge: Kontakt, plejepersonale: Klinik/afdeling: Adresse: Telefon- og telefontid: INDOLD Indhold INDLEDNING 3 PATIENT

Læs mere

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN Månedens muskel er skrevet af fysioterapeut, David Petersen. Månedens muskel er et fast indslag i nyhedsbrevet fra Anatomic SITT. Nyhedsbrevet udkommer

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Plan: Overekstremiteten Resumé fra sidst OE knogler (fokus: fremspring) OE led (skulder + albue) Palpation af knoglefremspring

Læs mere

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris

Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Undersøgelse af skulderen og palpation af regio axillaris Ved undersøgelse af skulderen og palpation af axillen er der to grundlæggende overskrifter. Sammenligning af begge sider og du skal kunne se hvad

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Opsummering Dias 2 Plan: Overekstremiteten OE knogler OE led (skulder + albue) Palpation OE muskler - elevpræsentationer

Læs mere

Medforfattere. Carl-Göran Hagert Anders Ingemann Larsen Lise Hedegaard Laursen Svend Kreiner Gert Thomsen 05-10-2010

Medforfattere. Carl-Göran Hagert Anders Ingemann Larsen Lise Hedegaard Laursen Svend Kreiner Gert Thomsen 05-10-2010 Arbejdsrelaterede neuropatiske armsmerter. Arbejdsmedicinsk afdelings 25 års jubilæum Jørgen Riis Jepsen, Arbejdsmedicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg joergen.riis.jepsen@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Gennemgang af metoder og redskaber til undersøgelse af sensibilitet med udgangspunkt i sensibilitetsskema

Gennemgang af metoder og redskaber til undersøgelse af sensibilitet med udgangspunkt i sensibilitetsskema Gennemgang af metoder og redskaber til undersøgelse af sensibilitet med udgangspunkt i sensibilitetsskema Tilrettet og oversat af Kirsten C. Pedersen, ergoterapeut, med udgangspunkt i: Undersökning af

Læs mere

Medfødt skade på nervebundtet til armen

Medfødt skade på nervebundtet til armen Til patienter og pårørende Medfødt skade på nervebundtet til armen Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Ergo- og Fysioterapien Velkommen til Rehabiliteringsklinikken Sygehus Sønderjylland Hvis

Læs mere

Klassifikation af håndfunktion, ifølge MACS

Klassifikation af håndfunktion, ifølge MACS Klassifikation af håndfunktion, ifølge MACS Formålet med MACS Manual Ability Classification System for børn med cerebral parese 4-18 år MACS er udviklet til at klassificere, hvordanbørn med cerebral parese

Læs mere

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm

Årsager til nakkesmerter - og udstrålende smerter til skulder og arm Smerter Nakkesmerter og udstråling af smerter fra nakken til skulder og arm er hyppige symptomer i almen praksis. Artiklen gennemgår systematisk årsager og faldgruber. Dansk Selskab for Muskuloskeletal

Læs mere

Styrketræning. Vintersæson 2013/14. Del 2 Opbyggende styrketræning

Styrketræning. Vintersæson 2013/14. Del 2 Opbyggende styrketræning Styrketræning Vintersæson 2013/14 Del 2 Opbyggende styrketræning December 2013 Side 1 Sæsonplan Opbyggende styrketræning: Dec. Jan. Fokus: Primær opbygning af maksimal styrke at opbygge muskelstyrke. Sekundært

Læs mere

S C A P U L A A L A T A W I N G I N G S C A P U L A

S C A P U L A A L A T A W I N G I N G S C A P U L A S C A P U L A A L A T A E L L E R W I N G I N G S C A P U L A Forfattere: Specialeansvarlig fysioterapeut Grethe Aalkjær, Fysioterapien Regionshospitalet Viborg. Mail: grethe.aalkjaer@sygehusviborg.dk

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Temaaften om Skulderproblematikker Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Program: Proximale Humerus Frakturer Frossen Skulder/ release Subacromiel Smerte syndrom: Rotator cuff ruptur Impingement Scapula

Læs mere

Styrketræning Vintersæson 2013/14

Styrketræning Vintersæson 2013/14 Styrketræning Vintersæson 2013/14 Sæsonplan Forberedelse: Okt. Nov. Fokus: Grundstyrke at vedligeholde styrke og udholdenhed, og forberede kroppen til den hårdere træning i efterfølgende faser. Opbygning:

Læs mere

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal

Skolerne for Idrætsmassage Aalborg Fredericia København Det professionelle valg. Patientjournal Patientjournal Navn: Adresse: Alder: Stilling: Telefonnr: Ryger/Ryger ikke Fritidsaktiviteter: Medicin: Højde: Vægt: Er der ting/ sygdomme jeg skal tage hensyn til: Patientens problem: Tilbagevendende

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik 26.04 2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

Muskeloversigt. M. supraspinatus

Muskeloversigt. M. supraspinatus Skulder M. supraspinatus 1 M. supraspinatus Udspring fossa supraspinata på M. supraspinatus Fæste tuberculum majus på humerus 2 M. supraspinatus Udspring fossa supraspinata på Fæste tuberculum majus på

Læs mere

Den segmentære rodirritationsdiagnose

Den segmentære rodirritationsdiagnose Den segmentære rodirritationsdiagnose Undersøgelse af L3- L4 roden L5 roden S1 roden Motorisk udfald Quadricepsparese Test om pt. kan sætte sig på hug og rejse sig igen Test hælgang med løftet forfod Dorsalfleksionsparese

Læs mere

Klinikophold på Neurokirurgisk klinik. Afsnit 2092, Rigshospitalet

Klinikophold på Neurokirurgisk klinik. Afsnit 2092, Rigshospitalet Klinikophold på Neurokirurgisk klinik Afsnit 2092, Rigshospitalet The Brain Anamnese Debut pludselig gradvis ydre begivenhed Tidligere af lignende art Lokalisation præcis som muligt Forløb Intensitet -

Læs mere

Grundlæggende styrketræning

Grundlæggende styrketræning Grundlæggende styrketræning Af: Lene Gilkrog Styrketræning & Muskelmasse Dette program henvender sig til dig, der ikke er vant til at styrketræne. Formålet med programmet er primært at vænne kroppen til

Læs mere

Knogler & Muskler. Mellem bådben og Os cuneiforme I-III laterale kileben

Knogler & Muskler. Mellem bådben og Os cuneiforme I-III laterale kileben Knogler: Navn (det danske) og beliggenhed på følgende knogler er pensum (på nær kursiv) Dansk navn Latinsk navn Beliggenhed Kranium Pandebenet Os frontale Danner kraniets forvæg Issebenet Os parietale

Læs mere

Neuropædiatriske indsatser. Ulrike Dunkhase-Heinl SLB Kolding

Neuropædiatriske indsatser. Ulrike Dunkhase-Heinl SLB Kolding Neuropædiatriske indsatser Ulrike Dunkhase-Heinl SLB Kolding Neuropædiatrikse opgaver stille diagnosen CP indrapportere data i den neuropæditriske CPOP protokol kommunikere med familien om diagnose, prognose,

Læs mere

SNITFLADEKATALOG. 30. april 2009 Version 1

SNITFLADEKATALOG. 30. april 2009 Version 1 SNITFLADEKATALOG Cases på af børn efter Sundhedsloven. En tydeliggørelse af de faglige kriterier og sondringer mellem almen og specialiseret ambulant. 1 Indholdsfortegnelse 30. april 2009 Ortopædi...3

Læs mere

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt

Thorakale og abdominale myogene smerter. Når det angår myogene smerter i nakke og ekstremiteterne, har de fleste et rimeligt Thorakale og abdominale myogene smerter Palle Rosted Factbox Cochrane review, der foreligger ingen review. Der foreligger ingen arbejder, der belyser emnet. Indledning Når det angår myogene smerter i nakke

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Emne Dato Lektion Nr. Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Lokale Underviser 21.11 1-2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2015 NB. Med forbehold for ændringer. Undervisning i 2015 10. januar Andre behandlingsformer: Thai massage, Zoneterapi, Akupunktur. 11. januar Andre behandlingsformer:

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Overekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch Skulderbæltet Skulderbæltet Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. humeri Scapula Clavicula Clavicula (1) (2) Optagelse (1) er foretaget kraniokaudalt

Læs mere

Opfølgning og indsatser for håndfunktion hos børn med CP. Anja Skriver og Alice Ørts, Ergoterapeuter, Odense Universitetshospital 1.11.

Opfølgning og indsatser for håndfunktion hos børn med CP. Anja Skriver og Alice Ørts, Ergoterapeuter, Odense Universitetshospital 1.11. Opfølgning og indsatser for håndfunktion hos børn med CP Anja Skriver og Alice Ørts, Ergoterapeuter, Odense Universitetshospital 1.11. 2012 Tværfaglig håndkonsultation Er udviklet i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Syddansk Universitet. Muskeltest - arbejdsrelaterede symptomer i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis. Published in: Månedsskrift for almen praksis

Syddansk Universitet. Muskeltest - arbejdsrelaterede symptomer i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis. Published in: Månedsskrift for almen praksis Syddansk Universitet Muskeltest - arbejdsrelaterede symptomer i overekstremiteten Jepsen, Jørgen Riis Published in: Månedsskrift for almen praksis Publication date: 2014 Link to publication Citation for

Læs mere

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer.

Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Program for Sundhedsfaglig grunduddannelse 2014/2015 NB. Med forbehold for ændringer. Nedenstående undervisning finder sted på Fysioterapeutskolen, Troensevej 8 i Næstved. OBS. I alle fag deltager kursisterne

Læs mere

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København

BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København BØRNOG UNGE, IDRÆT OG SKADER Fredag den 9. maj, 2013 København Fysioterapi ved forskellige skulderproblemer v. Peter Rheinlænder, Fysioterapeut Her er idrætsudøveren skadet FFI Screening før sæsonen Forebyggelse

Læs mere

Enkelt benpres / Step up

Enkelt benpres / Step up Enkelt benpres / Step up Fire hovedet knæstrækker (Quadriceps femoris) Sædemusklen (Gluteus) Indadførerne (Adduktorgruppen) Mave/Ryg (Abdominis/Erector spinae) Hasemusklen (Bicepsfemori/ Semitendinosus/Semimembranosus)

Læs mere

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse.

Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen er en delundersøgelse af hele den fysioterapeutiske undersøgelse. Anamnese Funktionsundersøgelse Delundersøgelse Johansen og Anja David Greve Muskelundersøgelsen

Læs mere

Vejledende skema til brug for skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager

Vejledende skema til brug for skøn over behandlingsudgifter i arbejdsskadesager Vejledende skema til brug for skøn over behandlings i arbejdsskadesager Skemaet er opbygget efter mén-tabellens punkter. Der henvises til méntabellen for de enkelte punkters fulde ordlyd. Skemaet omhandler

Læs mere

OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation

OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation SKULDER-/aLBUEektorEN ortopædkirurgisk afdeling e OPTRÆNING EFTER Skulderstabiliserende operation Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1189 patientinformation Skulder-/albuesektoren

Læs mere

Behandlingsprincipper og metoder

Behandlingsprincipper og metoder 1 Behandlingsprincipper og metoder ERG109 UDARBEJDET AF HEIDI E. HANSEN OG STINA M. LARSEN Behandlingsprincipper og metoder Behandlingsprincipper: Tonus Ødem Koordination Sensibilitet overflade og dybde

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser

Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser Hans Viggo Johannsen Skulder og albueklinikken Ortopædkirurgisk afd. E Hvilke lidelser 1. Impingement

Læs mere

Armen. Kapitel 14, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 Bevægeapparatets anatomi, 2. udgave

Armen. Kapitel 14, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 Bevægeapparatets anatomi, 2. udgave Armen Kapitel 14, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 Bevægeapparatets anatomi, 2. udgave Armen Armen Knoglerne i armen omfatter følgende: Skulderblad, scapula Kravebenet, clavicula Overarmsben, humerus Albueben,

Læs mere

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand.

Klinik: smerter over laterale humerusepikondyl som provokeres ved palpation og/eller dorsalflexion af håndleddet mod modstand. ALBUE-HÅND Lateral humerusepikondylit tendinit lokaliseret til håndledsextensorernes udspring på laterale humerusepikondyl, særligt m. extensor carpi radialis brevis. Bliver også kaldt tennis albue, selvom

Læs mere

ffi S--------udspring ---*tilheftning og den proximale del af m. brachialis m- brachialis

ffi S--------udspring ---*tilheftning og den proximale del af m. brachialis m- brachialis 1 Skitse af humerus (overarmsknoglen) Øverste det-åi@leben og albueben og den proximale del af nærmest albueleddet)- radius og ulna (den Indtegning af. udspring og tilheftning m usi kl er. f or m.brachialis

Læs mere

Redskaber til vurdering og undersøgelse af håndfunktion hos børn med cerebral parese. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP

Redskaber til vurdering og undersøgelse af håndfunktion hos børn med cerebral parese. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP Redskaber til vurdering og undersøgelse af håndfunktion hos børn med cerebral parese Ergoterapeutisk protokol Dominerende neurologiske symptom MACS niveau Klassifikation af håndfunktion i flg. HOUSE 0-8

Læs mere

Palpation columna cervicalis

Palpation columna cervicalis Palpation 4,02 G Extension: PT rygliggende. TP står ved hovedgærdet og fatter med begge hænder omkring PT s os occipitale, så processus articulares i Cx kan palperes med radialsiden af pegefingrene. TP

Læs mere

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM NEDSAT MOBILITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Hos patienter med MS defineres nedsat bevægelighed som enhver begrænsning af bevægelse forårsaget af summen af forskellige

Læs mere

Ortoser til børn med cerebral parese. Autoriserede bandagister Helle Harbo og Torben Nybro

Ortoser til børn med cerebral parese. Autoriserede bandagister Helle Harbo og Torben Nybro Ortoser til børn med cerebral parese Autoriserede bandagister Helle Harbo og Torben Nybro Odense, 1. september 2009 Eftermiddagens program Hvem er vi!! Ortoser til øvre ekstremiteter og korsetter Ortoser

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2010 (1)

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2010 (1) Manual Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2010 (1) Indhold Dominerende neurologisk symptom...3 Klassifikation af håndfunktion iflg. MACS I-V...4 Manual Ability Classification

Læs mere

Introduktion til Ultralydsscanning. Introduktion til ultralydsscanning i praksis

Introduktion til Ultralydsscanning. Introduktion til ultralydsscanning i praksis Introduktion til Ultralydsscanning Introduktion til ultralydsscanning i praksis Ultralydsscanning 3D OPFATTELSE AF 2D BILLEDER Ultralydsscanning KOMBINERE DET TRANSVERSELLE OG LONGITUDINELLE I BILLEDFORSTÅELSEN

Læs mere

Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter

Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter Forebyggelse af nerveskader ved lejring af operationspatienter 2015 v. Jørn Fryd Program: Kl. 15.15-16.30: Oplæg om forebyggelse af nerveskader på operationspatienter v/ Jørn. 16.30-16.45: pause 16.45-17.50:

Læs mere

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D.

LUMBAL DISCUSPROLAPS. Peter Helmig Overlæge Ph.D. LUMBAL DISCUSPROLAPS Peter Helmig Overlæge Ph.D. Forekomst af rygsmerter Prolaps genese Prolaps genese Objektiv undersøgelse Tensionstegn ( SBT, Laseque) Refleksundersøgelse Rectaleksploration Ryggens

Læs mere

OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a.

OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a. Aktivt program OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a. Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0589 patientinformation Skulder-/albuesektoren

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Overrevet styresene i skulder

Øvelsesprogram til skulderopererede - Overrevet styresene i skulder Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Overrevet styresene i skulder - Rotator cuff ruptur www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der har

Læs mere

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen 1 BOBATH KONCEPTET Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen DAGENS INDHOLD Bobath konceptet teoretisk baggrund Bobath konceptet metoder rettet mod tonus Bobath konceptet - truncus 2 BOBATH KONCEPTET TEORETISK

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2011-1 -

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2011-1 - Manual Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol 1.5.2011-1 - Indhold Dominerende neurologisk symptom...3 Klassifikation af håndfunktion iflg. MACS I-V...4 Manual Ability Classification

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58. Repetetion af 1. semester. bevægeapparatet del 3. Stud.med. MP, AU 07

Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58. Repetetion af 1. semester. bevægeapparatet del 3. Stud.med. MP, AU 07 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 1 af 58 Repetetion af 1. semester bevægeapparatet del 3 Makroskopisk anatomi, 2. sem. Bev.app rep_3 Side 2 af 58 Armen 14.1 Hvorledes afgrænses armen topografisk,

Læs mere

NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale)

NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) (National Institute of Health Stroke Scale) De enkelte items undersøges i den anførte rækkefølge. Pointsgivningen skal afspejle hvad patienten gør og IKKE hvad undersøgeren tror patienten kan. Patienten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. juni 2016 Sag 272/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Hvilke redskaber anvender i til at undersøge børn og unge med CP? Mål med CPOP Forbedre samarbejde Øge kundskaben om cerebral parese Forbedre / sikre

Læs mere

En samling af de bragte månedens muskel

En samling af de bragte månedens muskel En samling af de bragte månedens muskel "" er et nyt indlæg i vores nyhedsbrev. En af læserne af nyhedsbrevet kontaktede os med en spændende idé. Hun havde siddet og talt med nogle af hendes veninder og

Læs mere

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001 Cpr. nr. - Efternavn Pædiatrisk afdeling Fornavn Kontaktlæge Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel:

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.5.2010 (1)

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.5.2010 (1) Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.5.2010 (1) Cpr. nr. - Efternavn Pædiatrisk afdeling Fornavn Kontaktlæge Dato for vurdering Vurdering er udført

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Columna Cervicalis Operationsindikationer

Columna Cervicalis Operationsindikationer Columna Cervicalis Operationsindikationer Sygdomsgrupper Degenerative sygdomme Inflammatoriske (RA, Mb Bechterew) Udviklingsanomalier (Klippel-Feil, os odontoideum) Neoplasmer (primære, sekundære) Spondyliter

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Kliniske retningslinier. Identifikation af risikofaktorer. Medejer af Spine & Mind Fysio Fysioterapeut i Nordfyns Kommune.

Kliniske retningslinier. Identifikation af risikofaktorer. Medejer af Spine & Mind Fysio Fysioterapeut i Nordfyns Kommune. Kliniske retningslinier og Identifikation af risikofaktorer Jannick Johansen Fysioterapeut, Master i Fitness og træning, Exam Idrætsfysioterapeut, Cred. MDT Uddannelses-forløb inden for kognitiv funktionel

Læs mere

Øvelsesprogram for den brystopererede patient

Øvelsesprogram for den brystopererede patient Patientinformation Øvelsesprogram for den brystopererede patient Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien Øvelsesprogram for den brystopererede patient Hensigten med øvelserne er at: stimulere og normalisere

Læs mere

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Terapiafdelingen Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Du skal træne musklerne omkring skulderbladet. De muskler du skal træne er delt op i to kategorier

Læs mere

KNUD SKYTTE BIRKEFELDT Klaverteknik på anatomisk basis

KNUD SKYTTE BIRKEFELDT Klaverteknik på anatomisk basis KNUD SKYTTE BIRKEFELDT Klaverteknik på anatomisk basis Indledning Som gribeinstrument skal hånden kunne udvikle en udpræget stabilitet for at kunne fastholde især tungere genstande. Til at kunne udøve

Læs mere

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL SKULDEREN OG SKULDERBÆLTET

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL SKULDEREN OG SKULDERBÆLTET EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL SKULDEREN OG SKULDERBÆLTET 1 En samling af de bragte månedens muskel SKULDEREN OG SKULDERBÆLTET Månedens muskel er skrevet af fysioterapeut, David Petersen. Månedens

Læs mere

Cerebral parese (spastisk lammelse).

Cerebral parese (spastisk lammelse). Cerebral parese (spastisk lammelse). Hvad er cerebral parese? En gruppe af varige udviklingsforstyrrelser i forhold til bevægelse og holdning, der medfører aktivitetsbegrænsning og som er forårsaget af

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement)

Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement) Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Slidgigt mellem kraveben og skulderblad - Indeklemningssmerter i skulder (Impingement) www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder

Læs mere

Ponseti. Behandling af klumpfod. Niels Wisbech Pedersen Børnesektoren Ortopædkirurgisk afd. O

Ponseti. Behandling af klumpfod. Niels Wisbech Pedersen Børnesektoren Ortopædkirurgisk afd. O Ponseti Behandling af klumpfod Niels Wisbech Pedersen Børnesektoren Ortopædkirurgisk afd. O Prænatal ultralydsdiagnostik Ignacio Ponseti Professor Emeritus University of Iowa Startede med klumpfodsstudier

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1085 patientinformation Skulder-/albuesektoren afd. E ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE patientinformation De har fået

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Marts 2012 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase,

Læs mere

Sundere computerarbejdspladser, hvad er godt for krop og sjæl?

Sundere computerarbejdspladser, hvad er godt for krop og sjæl? Sundere computerarbejdspladser, hvad er godt for krop og sjæl? Resultater fra en række undersøgelser af muskelaktiviteten under forskellige typer af computeropgaver Hanne Christensen og Karen Søgaard Den

Læs mere

Ledskred i skulderen

Ledskred i skulderen Ledskred Vi anbefaler, at du udfører øvelserne efter vejledning af en fysioterapeut Genoptræning Det er vigtigt, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen af din skulder. På den måde kan du undgå

Læs mere

Lang arm Trykbandage

Lang arm Trykbandage Tonusnedsættende Muskeltonus nedsættes og muskellængde bibeholdes Kan forebygge kontrakturer ved daglig brug Stabiliserer led og mobiliserer bløddele Intermitterende tryk koblet til: Øger føleimpulser

Læs mere

Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen

Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Du har fået syet supraspinatus-senen og må nu ikke bruge din skulder aktivt i 6 uger. Selvom du skal holde skulderen i ro, er det vigtigt,

Læs mere

Hvorfor stå her i dag?

Hvorfor stå her i dag? Hvorfor stå her i dag? Håndortoser fordele og ulemper v/, specialergoterapeut i håndterapi Ergoklinikken, Tåstrup ergoterapeut 1 Med udgangspunkt i håndterapi har jeg i mange år rejst landet tyndt og mødt

Læs mere

Håndkirurgisk konsultation. Anja Skriver, ergoterapeut og Alice Ørts, ergoterapeut 1.11. 2012

Håndkirurgisk konsultation. Anja Skriver, ergoterapeut og Alice Ørts, ergoterapeut 1.11. 2012 Håndkirurgisk konsultation Anja Skriver, ergoterapeut og Alice Ørts, ergoterapeut 1.11. 2012 Spørgeskema Mål (udførsel og tilfredshed) Udseende (tilfredshed og betydning) Spasticitet Abilhand kids DASH

Læs mere

MOTOR ASSESSMENT SCALE

MOTOR ASSESSMENT SCALE MOTOR ASSESSMENT SCALE af: Janet Carr & Roberta Shepherd School of Physiotherapy Faculty of Health Sciences The University of Sydney Dansk version ved Christina Andersen Af revideret udgave af 1994 Oprindelig

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

DHIF RaceRunning. Styrketræning

DHIF RaceRunning. Styrketræning DHIF RaceRunning Styrketræning 2013 Styrketræning Bryst 1 Rygliggende med lille bold under skulderbladene. Fødderne er i gulvet og knæene er bøjet. Evt. lille bold mellem knæene. Evt. med vægtmanchetter

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om frossen skulder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om frossen skulder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om frossen skulder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative behandling

Læs mere