Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus."

Transkript

1 Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf Birte Nagel tlf P.P. Ørumsgade 11 bygning 11 D 8000 Aarhus C Telefon: Telefonen er åben: mandag til torsdag: fredag:

2 Indholdsfortegnelse: Om CSH s. 3 SYN: A: Småbørnsområdet s. 6 B: Folkeskoleområdet s.13 C: Specialskoleområdet s.23 D: Ungeområdet.s.28 E: Voksenområdet s.31 G: Uddannelses- og arbejdsområdet s.36 H: Teknologiske Kommunikationshjælpemidler s.42 I: Administration af optikområdet. s.48 L: Rådgivning og vejledning omkring lys. s.48 r udenfor abonnement: J: Forrevalidering og Aktivitets- og Samværstilbud s.49 K: Midlertidig bostøtte. s.51 Mobilitet og Kommunikation Telefonservice s.53 Kommunikationsområdet s.54 MO: Mobilitetsområdet. s.61 Bilag 1: Lovparagraffer. s.67 2

3 skatalog 2015 Intro Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune. CSH varetager myndighedsopgaver i Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune på syns-, kommunikations-, mobilitets- og høreområdet. CSH leverer desuden ydelser til andre dele af Aarhus kommune og til øvrige kommuner, som der er indgået aftale med. Formålet med ydelseskataloget er at beskrive de specialiserede ydelser, der leveres til dele af Aarhus kommune og de øvrige kommuner. Målgruppe Målgruppen er børn, voksne og ældre med begrænsninger i funktionsevnen som følge af nedsat syn, nedsat mobilitet eller begrænsninger i kommunikationsaktiviteter. Den specialiserede faglige ydelse på CSH En nedsat funktionsevne kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og kan hæmme vedkommendes muligheder for deltagelse i samfundslivet. Målgruppen har ofte komplekse behov, der kræver en specialiseret og tværfaglig viden og indsats. Indsatsen retter sig mod muliggørelse af aktivitet og deltagelse, således at borgeren kan leve et så aktivt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt. CSH samarbejder med den eller de kommunale aktører på området, hvad enten det drejer sig om sundheds- og omsorgsområdet, socialområdet, undervisningsområdet eller beskæftigelsesområdet. CSH er desuden VISO leverandør. Grundlag og lovgivningsmæssige rammer Til grund for CSH`s faglige ydelser ligger rehabiliteringstankegangen, som er kendetegnet ved at være helhedsorienteret, individuelt tilrettelagt, målrettet, tids afgrænset og baseret på den bedst dokumenterede og nyeste faglige viden og metoder. Begrebsrammen i det tværfaglige arbejde er ICF, som beskriver et menneskes helbred og funktionsevne som et dynamisk samspil mellem kroppens funktion, aktivitet og deltagelse og de kontekstuelle faktorer. CSH`s ydelser omfatter en bred palet af tilbud, som ikke lader sig afgrænse til en enkelt lov. De lovgivningsmæssige rammer omfatter derfor socialområdet, undervisningsområdet og beskæftigelsesområdet. ns indhold Nedsat syn, nedsat mobilitet og nedsat kommunikation kan spille ind på alle livsområder, og der er behov for en specialiseret udredning for at kunne pege på rehabiliteringsbehov og relevant indsats. I nogle tilfælde er der behov for en afgrænset, højt specialiseret indsats. I andre tilfælde er der tale om komplekse sager, hvor der er behov for en bred palet af tilbud, som ikke lader sig afgrænse til en enkel faglighed, en enkel sektor eller en enkelt lov. Det kan dreje sig 3

4 om en borger, hvis hele livssituation bliver påvirket af den manglende funktion både i forhold til det almindelige hverdagsliv og til uddannelses- eller arbejdslivet. Første kontakt Udredning Indsats Afslutning CSH`s ydelser kan inddeles i nedenstående faser FØRSTE KONTAKT UDREDNING OG RÅDGIVNING Henvendelse fra borger eller samarbejdspartner Sikring af at borgeren tilhører målgruppen for tilbuddet Rådgivning, til borgeren om, hvordan de får den bedste hjælp I udredningen på CSH tages der udgangspunkt i en ICF systematik. Udredningen er tværfaglig. I udredningen er indeholdt rådgivning og vejledning Udredningen afsluttes med en sagsfremstilling og forslag til indsats INDSATSER AFSLUTNING OG OPFØLGNING Indsatsen retter sig mod prioriterede indsatsområder og kan blandt andet omfatte: - afprøvning af kompenserende hjælpemidler - undervisning i kompenserende teknikker For indsatsen sættes mål, som kan evalueres Målene evalueres og afslutning og opfølgning aftales med kommunen 4

5 Medarbejderne på CSH Medarbejdernes kompetencer har baggrund i faglige grunduddannelser efterfulgt at løbende efteruddannelse, specialisering, videns indsamling og videns deling. Der arbejdes i specialiserede teams og disse er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning af høj faglig kvalitet. Alle teams indgår i nationale og landsdækkende netværk. Mange af medarbejderne har arbejdet med specialerne i en årrække og alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der løbende bliver evalueret. Syn Teams: Børn og Unge Voksne IT Uddannelse og Arbejdsmarked Alle ydelserne på Synsområdet består af en tværfaglig indsats mellem øjenlæge, optiker, synskonsulent og It konsulent. Specielt for katalogets afsnit A-D gælder, at vejledningen primært henvender sig til børn og unge, der er tilmeldt synsregistret, der hører under Kennedyinstituttet. Småbørn (A) og skolebørn (B) er grupperet i kategorier i forhold til deres synsnedsættelse, således at stigende synsnedsættelse medfører stigende vejledningsintensitet. Mobilitets og Kommunikation Teams: Kommunikationsteam Mobilitetsteam Boligydelserne leveres i samarbejde med CSH af Aarhus Kommunes Børne- og Boligteam, der har mangeårig erfaring med rådgivning i større boligsager samt stor erfaring med indholdet af myndighedsopgaven. A-ydelser småbørn: 5

6 Rådgivning og vejledning for småbørn 0-6 år tilmeldt synsregistret Grundlag: Servicelovens 10 og 11 Folkeskoleloven 20, stk. 2 Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (bek.nr.356 af 24/4 2006) Børnene inddeles i 4 grupper efter synsstyrke: Gruppe 1:6/18->6/36 eller tilsvarende Gruppe 2:6/36->3/60 eller tilsvarende Gruppe 3:3/60->0 eller tilsvarende Gruppe 4: Børn i specialbørnehaver og døgninstitutioner A0 Forberedende sagsudredning 2 timer n kan bl.a. indeholde følgende: a) Småbørn som er tilmeldt synsregisteret, der ikke pt. modtager kontinuerlig vejledning. b) Småbørn udenfor synsregisteret, hvor der sker henvendelse med ønske om udredning, rådgivning og vejledning a) Ajour førelse og indsigt i sagsforløb b) Opsamling og videregivelse af information til sagsfremstilling og udredning. Indhentning og vurdering af synsoplysninger Telefonisk kontakt til familien for at afklare behov For børn udenfor synsregistret: afklare med kommunen om CSH kan tilbyde rådgivning og vejledning Telefonisk / mail kontakt med familie og evt. kommune 6

7 A1 Tværfaglig udredning i forbindelse med nyregistrerede/henviste børn 21 timer A2 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning (Årsydelse, Gruppe 1) 25 timer Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale. Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet. Observation af barnet i hjem og eventuelt dag institution Besøg i hjemmet og eventuelt daginstitution. Udarbejdelse af rapport. Svagsynede børn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 6/18- > 6/36 eller tilsvarende Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f. t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 5 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Vejledningsbesøg i hjemmet og daginstitutionen efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Rapport udsendes efter behov 7

8 A3 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning (Årsydelse, Gruppe 2) 50 timer Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f. t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 10 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og daginstitutionen efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Rapport udsendes efter behov A4 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning (Årsydelse, Gruppe 3) 80 timer Blinde børn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 3/60 0 eller tilsvarende Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f.t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, 8

9 herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 15 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og daginstitutionen efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Rapport udsendes efter behov A5 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 4) Omfang. 25 timer Synshandicappede børn i specialbørnehaver og døgninstitutioner Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f. t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 5 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Synsfaglig vejledning i specialinstitution til et personale, der i forvejen har stor viden på det specialpædagogiske område. Tilbud om besøg i hjemmet vedr. synsvanskelighederne Rapport udsendes efter behov 9

10 A6 Overgang til skole Synshandicappede børn, som i det kommende år skal starte i skole At sikre den bedst mulige skolestart Øget mødeaktivitet og koordinering i forbindelse med overgang fra børnehave til skole Øget behov for vejledning 7 timer Overleveringsmøder med deltagelse af både synskonsulent for småbørn og skolebørn Kun i sammenhæng med anden rådgivning A7 Basiskursus Personale i dag- og døgninstitutioner samt dagplejer At give kursisterne en grundlæggende forudsætning for at arbejde med børn med synshandicap i et inkluderende miljø 1 time pr. deltager Øjendiagnoser og deres konsekvenser Synspædagogiske principper Omgivelsernes betydning for det synshandicappede barn Heldagskursus på CSH 10

11 A8 Undersøgelse og udredning af døvblinde småbørn. 2 timer + pr. pågyndt time Børn med både nedsat hørelse og syn, hvor synsudredning ikke er foretaget Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse, og vurdering af hvordan synsnedsættelsen i relation til hørenedsættelsen kan påvirke barnets muligheder for bl.a. at kommunikere Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet Observation af barnet i hjem og eventuelt dag institution Tilbuddet er et koordineret tilbud mellem høre- og synsområdet, hvor barnet bliver undersøgt og udredt, hvorefter det videre forløb i den konkrete situation beskrives i samarbejde med Center for Døvblindhed og Høretab A9 IT afprøvning 8 timer Synshandicappede børn 4-6 år At afklare behov for kompenserende udstyr i f. m. ITaktiviteter i hjem/ daginstitution Afprøve, analysere og beskrive behov for kompenserende IT-udstyr Sagsfremstilling til bevilgende myndighed Udarbejdelse af specialopsætning til barnet Afprøvning kan både foregå i CSH s lokaler og i hjem / daginstitution 11

12 A10 Support på it -løsning udenfor CSH Aarhus 2 timer pr. besøg + pr. påbegyndt time A11 SeMer projekt 12 timer A12 Kursus og/eller temamøder 4 timer pr. deltager 4-6 årige børn, der har fået bevilget IT-udstyr at udstyret fungerer efter hensigten Hjælp i forbindelse med nedbrud tabte kompenserende indstillinger mv. Reparation på stedet om muligt eller foranstaltning af anden løsning Svagsynede børn 4-6 år At sikre og optimere barnets muligheder for deltagelse og aktivitet på lige fod med andre børn Intensivt kikkert undervisnings- /træningsprogram på lille hold Træning i at anvende synsresten med og uden optiske hjælpemidler Afprøvning af synskompenserende hjælpemidler i forbindelse med skolestart Undervisningen/ træningen foregår i CSH s lokaler samt udendørs 6 gange over 1 år. Forældre og/ eller pædagoger til synshandicappede småbørn At støtte barnets inklusion i familie og samfund Indføring i årsager til og mulige følger af svagsynethed hos småbørn Undervisning i grundlæggende principper for pædagogisk og praktisk kompensation Drøftelse af inklusionsfremmende tiltag Etablere og styrke netværk Halvdagskursus, som kan foregå på CSH eller andre steder 12

13 Grundskoleområdet: Rådgivning og vejledning for børn og unge i uddannelse Grundlag: - Servicelovens 10 og 11 - Folkeskolelovens 20, stk. 1 og 2 Børnene inddeles i 3 grupper efter synsstyrke: Gruppe 1:6/18->6/36 eller tilsvarende Gruppe 2:6/36->3/60 eller tilsvarende Gruppe 3:3/60->0 eller tilsvarende B 0 Forberedende sagsudredning n kan bl.a. indeholde følgende: a) Skolebørn, som er tilmeldt synsregisteret, der ikke pt. modtager kontinuerlig vejledning. b) Skolebørn udenfor synsregisteret, hvor der er mistanke om at barnet har en form for synsnedsættelse, der vil kunne påvirke dets udvikling. 2 t 1. a) Afklaring af omfanget af synsnedsættelsen, hvilket skal danne grundlag for den fremtidige rådgivning og vejledning. b) Opsamling og videregivelse af information til sagsfremstilling og udredning. 2. Indhentning og vurdering af synsoplysninger Telefonisk kontakt til familien for at afklare behov For børn udenfor synsregistret: afklare med kommunen om CSH kan tilbyde rådgivning og vejledning 3. Telefonisk / mail kontakt med familie og evt.kommune Eventuelt kontakt til uddannelsesstedet 13

14 B1 Tværfaglig udredning i forbindelse med nyregistrerede/henviste skolebørn a) Svagsynede / blinde skolebørn tilmeldt synsregisteret b) Skolebørn udenfor Synsregisteret, hvor der er mistanke om, at barnet har en form for synsnedsættelse, der kan påvirke dets udvikling Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse som grundlag for vejledning og rådgivning 17 timer B2 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 1) 25 timer Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet. Eventuelt afprøvning af synskompenserende hjælpemidler Besøg i institution/skole og eventuelt i hjemmet. Udarbejdelse af rapport efter behov Svagsynede skolebørn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 6/18- > 6/36 eller tilsvarende At formidle synsfagelig viden for at sikre kompenserende og inkluderende støtte til skolebarnet og omgivelserne. Information om øjenlidelsens karakter og om synsfunktionens pædagogiske konsekvenser for undervisnings situationen. Synsmetodiske anvisninger Optisk udredning efter behov Udredning af og hjælp med anskaffelse af relevante synskompenserende hjælpemidler, således at eleven kan bruge sine ressourcer bedst muligt.. Vejledning i brug af hjælpemidlerne Vejledning i forhold til afgangsprøver og Nationale test Indstilling til diverse kurser Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med 14

15 forældre og skolens pædagogiske personale Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 5 timer) Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Vejledningsbesøg i hjemmet og skole efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Netværksdannelse for elever, forældre og personale. B3 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 2) Omfang. 50 timer Stærkt svagsynede skolebørn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 6/36 - > 3/60 eller tilsvarende At formidle synsfaglig viden for at sikre kompenserende og inkluderende støtte til skolebarnet og omgivelserne. Information om øjenlidelsens karakter og om synsfunktionens pædagogiske konsekvenser for undervisnings situationen. Synsmetodiske anvisninger Optisk udredning efter behov Udredning af og hjælp med anskaffelse af relevante synskompenserende hjælpemidler, således at eleven kan bruge sine ressourcer bedst muligt.. Vejledning i brug af hjælpemidlerne Vejledning i forhold til afgangsprøver og Nationale test Oplysninger om hvorledes der gives adgang til relevante materialer på lyd Indstilling til diverse kurser Forslag om undervisningsform der kan være med til at sikre den sociale inklusion. Forslag om fritidsaktiviteter Forslag om eventuelle støtteforanstaltninger/personale ressourcer Samarbejde vdr skolepraktikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og skolens pædagogiske personale Handicapkompenserende undervisning i ADL og 15

16 mobility i begrænset omfang (max. 10 timer) Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og skole efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Afholdelse af synskurser for klassens elever Netværksdannelse for elever, forældre og personale grupper B4 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 3) Omfang. 80 timer Blinde skolebørn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 3/60 0 eller tilsvarende At formidle synsfaglig viden for at sikre kompenserende og inkluderende støtte til skolebarnet og omgivelserne. Information om øjenlidelsens karakter og om synsfunktionens pædagogiske konsekvenser for undervisnings situationen. Synsmetodiske anvisninger Optisk udredning efter behov Udredning af og hjælp med anskaffelse af relevante synskompenserende hjælpemidler, således at eleven kan bruge sine ressourcer bedst muligt. Vejledning i brug af hjælpemidlerne Vejledning i forhold til afgangsprøver og Nationale test Oplysninger om anskaffelse og fremstilling af punkt bøger, e-bøger og andre relevante materialer taktilt eller på lyd. Indstilling til diverse kurser Forslag om undervisningsform, der kan være med til at sikre den sociale inklusion. Forslag om fritidsaktiviteter Forslag om eventuelle støtteforanstaltninger/personale ressourcer Samarbejde vdr. skolepraktikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og skolens pædagogiske personale Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 15 timer), 16

17 vedligeholdelse og træning Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og skole efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Afholdelse af synskurser for klassens elever Netværksdannelse for elever, forældre og personale grupper B5 Længerevarende undervisning i Mobility Punktskrift Omfang 25 timer Skolebørn tilmeldt synsregisteret. Indlæring af synskompenserende metodikker indenfor mobility og punktskrift Undervisningstilbuddet tilpasses ud fra individuel vurdering. Undervisning i mobility af ruter til brug ved træning Undervisning i punktskrift B6 Undersøgelse og udredning af døvblinde skolebørn. 2 timer + pr. påbegyndt time Børn med både nedsat hørelse og syn, hvor synsudredning ikke er foretaget. Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse, og vurdering af hvordan synsnedsættelsen i relation til hørenedsættelsen kan påvirke barnets muligheder for bl.a. at kommunikere. Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Tilbuddet er et koordineret tilbud mellem høre- og synsområdet, hvor barnet bliver undersøgt og udredt, hvorefter det videre forløb i den konkrete situation beskrives i samarbejde med Center for Døvblindhed og høretab 17

18 B7 Udskoling Synshandicappede Grundskolebørn, som i det kommende år skal starte i en ungdomsuddannelse. At sikre den bedst mulige introduktion til ungdomsuddannelses området. 12 timer B8 Afprøvning og instruktion af elektroniske hjælpemidler 15 timer Øget mødeaktivitet og koordinering i forbindelse med overgang fra Grundskole til ungdomsuddannelse. Afklaring af elevens synsmæssige behov i forbindelse med en eventuel ungdomsuddannelse. Afklaringsmøder/besøg på andre institutioner. Overleveringsmøder med deltagelse af både synskonsulent for skolebørn og Ungekonsulenten. Kun i sammenhæng med anden vejledning. Synshandicappede skolebørn At afklare behov for synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning Afprøve, analysere og beskrive behov for kompenserende IT-udstyr. Der arbejdes bl. Andet med skriftstørrelser- læsbarhed, læsevinkel, udtrætning, farvesyn, og anvendelse af talesyntese. Skolebarnets IT færdigheder afdækkes Afprøvning af CCTV (synsforstærker anlæg) såfremt direkte sammenhæng med IT. Afprøvning kan både foregå i CSH s lokaler og i skolen/hjemmet. Sagsfremstilling til bevilgende myndighed Eventuelt Indkøb, installation, klargøring og levering af udstyr. Kort instruktion i basal brug af kompenserende udstyr Udarbejdelse af specialopsætning til skolebarnet. 18

19 B 9 Kompenserende undervisning i brug af IT hjælpemiddel beregnet til svagsynede. Synshandicappede skolebørn At styrke elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler sker i samarbejde med klassens lærergruppe /forældre i form af workshops. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens aktuelle behov og synsstatus. 10 timer Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel Zoomtekst Undervisningen tager udgangspunkt i de konkrete opgaver, som eleven møder i skolen lige nu. B10 Kompenserende undervisning i brug af IT hjælpemiddel beregnet til stærkt svagsynede. 15 timer Synshandicappede skolebørn At styrke elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler sker i samarbejde med klassens lærergruppe /forældre i form af workshops. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens aktuelle behov og synsstatus. Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel Zoomtekst med tale. Undervisningen indeholder både forstørrelse, oplæsning og skærmlæsning. 19

20 B11 It kompenserende undervisning for blinde nye brugere. Jaws grundkompensation Punkt grundkompensation 25 timer Punktlæsende skolebørn At styrke elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler sker i samarbejde med klassens lærergruppe /forældre i form af workshops. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens aktuelle behov. Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel PC med Jaws. Undervisning i brug af talesyntese og læsekommandoer.tastaturtræning og introduktion til tekstbehandling. Undervisning i brug af punktnotatapparatnotattagning, indtaling, beskeder. Skrivning på punkt Overførsel af filer mellem PC og notatapparat B12 Jaws opkvalificering i takt med ændret indhold i skolegangen Punkt opkvalificering 2 timer pr. besøg + pr. påbegyndt time Punktlæsende skolebørn At opkvalificere elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler bliver individuelt tilrettelagt ud fra elevens aktuelle behov. Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel PC med Jaws. Undervisning i brug af talesyntese og læsekommandoer læsekommandoer. Eks Windows: gemme, indsæt, ændre talehastighed, udskrive dokumenter mm. Undervisning i brug af og internet på Jaws. Undervisning i øvrige funktioner på notatapparatet eks kalender, adressebog, , tekstbehandling på punkt. Daisy 20

21 B13 Support og fejlretning af udstyr 2 timer pr besøg + pr. påbegyndt time B14 Temadage for lærer, elever, og/eller pårørende. 1½ time pr. deltager Synshandicappede Grundskolebørn, der har fået bevilget IT udstyr. At It udstyret fungerer efter hensigten. IT support til afdækning/afhjælpning af problem Ved nedbrud af IT hjælpemiddel forsøges hjælp til reetablering hurtigst muligt. Ved længerevarende fejlretning forsøges etablering af midlertidig udlånsmaskine Lærer, pårørende, Synshandicappede Grundskoleelever Temadage/workshops som giver deltagerne indsigt og forståelse for brug af synskompenserende hjælpemidler og synspædagogik. Eksempler på kurser /workshops: 1.IT hjælpemidler i den pædagogiske praksis. Lærere arbejde med kompenserende hjælpemidler, produktion af materialer, udarbejdelse af pædagogiske forløb. Deltager antal: max 6 2. IT/CCTV i en pædagogisk faglig sammenhæng. Lærere Udarbejdelse af pædagogiske forløb hvor mål, metode, indhold sættes i relation til benyttelsen af synskompenserende hjælpemidler Deltagerantal: max 6 3. Læseudviklingskurser Svagsynede Grundskoleelever fra 6. Klasse til og med Ungdomsuddannelserne. kortlægning af læseproblemer hos deltagerne, træning i læsestrategier mv. Deltagerantal: 6 4. Ud af skolen og hvad så? Grundskoleelever fra 6. kl, og pårørende 21

22 Begyndende afklaring af hvad hvilke tilbud der er mulige efter Grundskolen. Deltagerantal: Hvordan støtter jeg bedst mit synshandicappede barn? Forældre og andre pårørende tilrettelægges ud fra specifikke deltager ønsker. Netværksdannelse. Deltagerantal:6 6. Samtale grupper for synshandicappede Grundskolebørn afhængig af aktuelle behov, kunne være synshandicappede teenagepiger I strukturerede rammer at få mulighed for at sætte spot på de problemer der opstår som teenager med nedsat syn Deltagerantal: 6 B15 Basiskurser og fagspecifikke kurser for lærer og pædagoger 1 time pr. deltager 7. SeMer Projekt. Svagsynede grundskoleelever Intensivt kikkerttrænings forløb på små hold. Træning i at anvende synsresten med og uden optiske hjælpemidler. Evt. afprøvning af andre synskompenserende hjælpemidler til brug i undervisningen Lærer og pædagoger i skoler og SFO At give kursisterne en grundlæggende forudsætning for at arbejde med skolebørn med synshandicap i et inkluderende miljø. Øjendiagnoser og konsekvenserne heraf Synspædagogiske principper, herunder kompenserendehjælpemidler Inkludering af IT løsninger i dagligdagen Mobility/ledsageteknik Betydning af omgivelsernes parathed til at inkludere et synshandicappet skolebarn Dagskursus bestående af teori og praktiske øvelser for deltagerne. 22

23 C- ydelsedelser Specialskoleområdet Rådgivning og vejledning på specialskoler: Grundlag: -Folkeskoleloven 20, stk.1 og 2 -Servicelovens 10 og 11 Specialskoleelever, der er i synsregisteret. n tilrettelægges i tæt samarbejde med institutionen. C0 Forberedende sagsudredning n kan bl.a. indeholde følgende: a) Specialskolebørn, som er tilmeldt synsregisteret, der ikke pt. modtager kontinuerlig vejledning. b)børn udenfor synsregisteret, hvor der er mistanke om at barnet har en form for synsnedsættelse, der vil kunne påvirke dets udvikling. a) Afklaring af omfanget af synsnedsættelsen, hvilket skal danne grundlag for den fremtidige rådgivning og vejledning. b) Opsamling og videregivelse af information til sagsfremstilling og udredning. 2 t Indhentning og vurdering af synsoplysninger Telefonisk kontakt til skole/familie for at afklare behov For børn udenfor synsregistret: afklare med kommunen om CSH kan tilbyde rådgivning og vejledning Telefonisk / mail kontakt med familie og kommune Eventuelt kontakt til skolen 23

24 C1 Tværfaglig udredning i forbindelse med nyregistrerede/henviste specialskolebørn a) Svagsynede / blinde specialskolebørn tilmeldt synsregisteret b) Specialskolebørn udenfor Synsregisteret, hvor der er mistanke om, at barnet har en form for synsnedsættelse, der kan påvirke dets udvikling Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse som grundlag for vejledning og rådgivning 11 timer C2 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning Årsydelse 14 timer Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet. Eventuelt afprøvning af synskompenserende hjælpemidler Besøg i institution/skole og eventuelt i hjemmet. Udarbejdelse af rapport efter behov Svagsynede / blinde specialskolebørn tilmeldt synsregisteret At rådgive og vejlede pædagogisk personale i at varetage opgaven omkring undervisning af målgruppens børn. Observationer i klassen Udarbejdelse af synskort Gennemgang af synskort for personale Præsentation af relevante materialer og synstræningsprogrammer Vejledning om indretning af lokaler i forhold til lys, kontraster Oplysning om kursustilbud for elever og personale Evt. deltagelse i møder vedr. eleven Evt. vejledning og rådgivning i hjemmet 24

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf tlf

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf tlf Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

Tilbud til børn med synsnedsættelser

Tilbud til børn med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med synsnedsættelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv.

SYN. Førskolebørn, skolebørn og unge i ungdomsuddannelserne, Forældre, andre pårørende samt personale i dag og døgninstitutioner, skole mv. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder til et barn med synshandicap. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? På Kommunikationscentret møder

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Årsrapport 2014 Syn Børne-/ungeområdet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune, som leverer ydelser til Aarhus kommune

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober

Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialt Lederforum oktober Velkommen til workshop Synscenter Refsnæs Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialt Lederforum - 11. oktober 2012 1 Synscenter Refsnæs - Målgruppe Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud

Læs mere

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde

1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Beskrivelse af konkrete ydelser på synsområdet 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde Målgruppe Svagsynede og blinde borgere, der på grund af væsentligt nedsat syn har vanskeligt

Læs mere

Bliv god til punktskrift

Bliv god til punktskrift Bliv god til punktskrift Der sammensættes et individuelt koncentreret forløb som sætter fokus på at løfte punktkompetencer hos eleven, og herved får eleven bedre muligheder for at deltage i undervisning

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning.

Kurser 2012 / 2013. Synsrådgivningen. Undervisningstilbud til voksne med synshandicap. Center for Specialundervisning. CSU-Slagelse, Center for Specialundervisning yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder Voksne med hørevanskeligheder Voksne med kognitive vanskeligheder som følge af

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE

LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Sammenhængskraft - Flere nye resultater for synshandicappede børn og unge LANDSFORENINGEN AF FORÆLDRE TIL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 formand@lfbs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013

Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Kvalitetsstandarder på høreområdet 2013 Høreapparater undervisning - instruktion Hovedområde Høreapparater undervisning instruktion Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ydelsestype Lov om Social Service 112 Høreapparater

Læs mere

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS

Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS Synscenter Refsnæs Ydelser under KaS 2017-2021 Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS Generelt Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser vedr. målgruppen

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere STU på Synscenter Refsnæs For unge blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse Et STU-tilbud med syn på side 3 Formålet

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes

INDHOLD. Rød = Udgår, men kan tilkøbes SYNSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD S 1 Rådgivning og vejledning af borgere over 18 år, der har en alvorlig synsnedsættelse... 3 S 2 Rådgivning og vejledning samt specialrådgivning for borgere med

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indhold Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 7 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 7 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 8 Børn med synsvanskeligheder...

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Indhold. Indledning 4

Indhold. Indledning 4 2 Indledning 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 101-106 Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn... 7 Børn med synsvanskeligheder... 8 Basispakker...

Læs mere

Mål og organisation Sigtemål Kommunemapper Målgruppevurdering Hurtig sagsbehandling Dokumentation og andet

Mål og organisation Sigtemål Kommunemapper Målgruppevurdering Hurtig sagsbehandling Dokumentation og andet Mål og organisation Sigtemål Borgerens behov afhjælpes bedst og billigst og hurtigst muligt: Tid er også en del af den brugeroplevede kvalitet Udgangspunktet for indsatsen er det behov, som borgeren beder

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse National koordination Socialstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte den 1. november

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Borgere med synsproblemer. - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere

Borgere med synsproblemer. - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere Borgere med synsproblemer - En informationsfolder til jobcenterets sagsbehandlere NOTER Borgere med synsproblemer Mange erhvervsaktive borgere med nedsat syn, oplever vanskeligheder ved at håndtere deres

Læs mere

SYNSOMRÅDET Odense 2014

SYNSOMRÅDET Odense 2014 SYNSOMRÅDET Odense 2014 Synsafdelingen Voksne Synsafdelingens brugere er først og fremmest borgere, der har en varig øjenlidelse og ser mindre end 6/18 målt på det bedste øje med den bedste optik, eller

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering 2016-01............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2016 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Børneungecenter for Rehabilitering

Børneungecenter for Rehabilitering ............ Børne unge center for Rehabilitering Børneungecenter for Rehabilitering Ydelseskatalog 2018 Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256 2830 Virum www.bucr.dk Administration mandag til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014

Synsafdelingens tilbudskatalog 2014 CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Synsafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Støtte til kropsbårne hjælpemidler

Støtte til kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard for Støtte til kropsbårne hjælpemidler Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning

Håndbog om hjemmetræning. Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Sagsforløbet omkring hjemmetræning Revision af reglerne om hjemmetræning Håndbog om hjemmetræning Introduktion Hjemmetræningsordningen blev vedtaget i 2008. Målgruppen

Læs mere

Nedsat funktionsevne i uddannelse

Nedsat funktionsevne i uddannelse Specialrådgivning Specialrådgivning vedr. unge og voksne med nedsat funktionsevne i uddannelse CKHM CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner

Læs mere

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup)

Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Synshjælpemidler til svagtseende (briller, linser og lup) Af Kirsten Lau Baggesen, speciallæge i øjensygdomme 52 Hvornår er man svagsynet? Man er svagsynet, når man - trods en rigtig tilpasset brille -

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade

Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade Tværfaglig udredning og indsats for borgere med synsmæssige vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade Nina Rygård Andersen, neuropsykolog Syn-hjerneteamet September 2017 Indhold Om Kommunikationscentret

Læs mere

Synsafdelingens kurser

Synsafdelingens kurser Synsafdelingens kurser 2 Kursusbeskrivelser: ipad - Begyndere Med udgangspunkt i borgerens erfaringer og kompetencer, gennemgås ipad ens muligheder for forstørrelse, oplæsning, kompenserende opsætninger

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 05. oktober 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Kontrakt 2013 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere