Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus."

Transkript

1 Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf Birte Nagel tlf P.P. Ørumsgade 11 bygning 11 D 8000 Aarhus C Telefon: Telefonen er åben: mandag til torsdag: fredag:

2 Indholdsfortegnelse: Om CSH s. 3 SYN: A: Småbørnsområdet s. 6 B: Folkeskoleområdet s.13 C: Specialskoleområdet s.23 D: Ungeområdet.s.28 E: Voksenområdet s.31 G: Uddannelses- og arbejdsområdet s.36 H: Teknologiske Kommunikationshjælpemidler s.42 I: Administration af optikområdet. s.48 L: Rådgivning og vejledning omkring lys. s.48 r udenfor abonnement: J: Forrevalidering og Aktivitets- og Samværstilbud s.49 K: Midlertidig bostøtte. s.51 Mobilitet og Kommunikation Telefonservice s.53 Kommunikationsområdet s.54 MO: Mobilitetsområdet. s.61 Bilag 1: Lovparagraffer. s.67 2

3 skatalog 2015 Intro Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune. CSH varetager myndighedsopgaver i Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune på syns-, kommunikations-, mobilitets- og høreområdet. CSH leverer desuden ydelser til andre dele af Aarhus kommune og til øvrige kommuner, som der er indgået aftale med. Formålet med ydelseskataloget er at beskrive de specialiserede ydelser, der leveres til dele af Aarhus kommune og de øvrige kommuner. Målgruppe Målgruppen er børn, voksne og ældre med begrænsninger i funktionsevnen som følge af nedsat syn, nedsat mobilitet eller begrænsninger i kommunikationsaktiviteter. Den specialiserede faglige ydelse på CSH En nedsat funktionsevne kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og kan hæmme vedkommendes muligheder for deltagelse i samfundslivet. Målgruppen har ofte komplekse behov, der kræver en specialiseret og tværfaglig viden og indsats. Indsatsen retter sig mod muliggørelse af aktivitet og deltagelse, således at borgeren kan leve et så aktivt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt. CSH samarbejder med den eller de kommunale aktører på området, hvad enten det drejer sig om sundheds- og omsorgsområdet, socialområdet, undervisningsområdet eller beskæftigelsesområdet. CSH er desuden VISO leverandør. Grundlag og lovgivningsmæssige rammer Til grund for CSH`s faglige ydelser ligger rehabiliteringstankegangen, som er kendetegnet ved at være helhedsorienteret, individuelt tilrettelagt, målrettet, tids afgrænset og baseret på den bedst dokumenterede og nyeste faglige viden og metoder. Begrebsrammen i det tværfaglige arbejde er ICF, som beskriver et menneskes helbred og funktionsevne som et dynamisk samspil mellem kroppens funktion, aktivitet og deltagelse og de kontekstuelle faktorer. CSH`s ydelser omfatter en bred palet af tilbud, som ikke lader sig afgrænse til en enkelt lov. De lovgivningsmæssige rammer omfatter derfor socialområdet, undervisningsområdet og beskæftigelsesområdet. ns indhold Nedsat syn, nedsat mobilitet og nedsat kommunikation kan spille ind på alle livsområder, og der er behov for en specialiseret udredning for at kunne pege på rehabiliteringsbehov og relevant indsats. I nogle tilfælde er der behov for en afgrænset, højt specialiseret indsats. I andre tilfælde er der tale om komplekse sager, hvor der er behov for en bred palet af tilbud, som ikke lader sig afgrænse til en enkel faglighed, en enkel sektor eller en enkelt lov. Det kan dreje sig 3

4 om en borger, hvis hele livssituation bliver påvirket af den manglende funktion både i forhold til det almindelige hverdagsliv og til uddannelses- eller arbejdslivet. Første kontakt Udredning Indsats Afslutning CSH`s ydelser kan inddeles i nedenstående faser FØRSTE KONTAKT UDREDNING OG RÅDGIVNING Henvendelse fra borger eller samarbejdspartner Sikring af at borgeren tilhører målgruppen for tilbuddet Rådgivning, til borgeren om, hvordan de får den bedste hjælp I udredningen på CSH tages der udgangspunkt i en ICF systematik. Udredningen er tværfaglig. I udredningen er indeholdt rådgivning og vejledning Udredningen afsluttes med en sagsfremstilling og forslag til indsats INDSATSER AFSLUTNING OG OPFØLGNING Indsatsen retter sig mod prioriterede indsatsområder og kan blandt andet omfatte: - afprøvning af kompenserende hjælpemidler - undervisning i kompenserende teknikker For indsatsen sættes mål, som kan evalueres Målene evalueres og afslutning og opfølgning aftales med kommunen 4

5 Medarbejderne på CSH Medarbejdernes kompetencer har baggrund i faglige grunduddannelser efterfulgt at løbende efteruddannelse, specialisering, videns indsamling og videns deling. Der arbejdes i specialiserede teams og disse er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning af høj faglig kvalitet. Alle teams indgår i nationale og landsdækkende netværk. Mange af medarbejderne har arbejdet med specialerne i en årrække og alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der løbende bliver evalueret. Syn Teams: Børn og Unge Voksne IT Uddannelse og Arbejdsmarked Alle ydelserne på Synsområdet består af en tværfaglig indsats mellem øjenlæge, optiker, synskonsulent og It konsulent. Specielt for katalogets afsnit A-D gælder, at vejledningen primært henvender sig til børn og unge, der er tilmeldt synsregistret, der hører under Kennedyinstituttet. Småbørn (A) og skolebørn (B) er grupperet i kategorier i forhold til deres synsnedsættelse, således at stigende synsnedsættelse medfører stigende vejledningsintensitet. Mobilitets og Kommunikation Teams: Kommunikationsteam Mobilitetsteam Boligydelserne leveres i samarbejde med CSH af Aarhus Kommunes Børne- og Boligteam, der har mangeårig erfaring med rådgivning i større boligsager samt stor erfaring med indholdet af myndighedsopgaven. A-ydelser småbørn: 5

6 Rådgivning og vejledning for småbørn 0-6 år tilmeldt synsregistret Grundlag: Servicelovens 10 og 11 Folkeskoleloven 20, stk. 2 Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (bek.nr.356 af 24/4 2006) Børnene inddeles i 4 grupper efter synsstyrke: Gruppe 1:6/18->6/36 eller tilsvarende Gruppe 2:6/36->3/60 eller tilsvarende Gruppe 3:3/60->0 eller tilsvarende Gruppe 4: Børn i specialbørnehaver og døgninstitutioner A0 Forberedende sagsudredning 2 timer n kan bl.a. indeholde følgende: a) Småbørn som er tilmeldt synsregisteret, der ikke pt. modtager kontinuerlig vejledning. b) Småbørn udenfor synsregisteret, hvor der sker henvendelse med ønske om udredning, rådgivning og vejledning a) Ajour førelse og indsigt i sagsforløb b) Opsamling og videregivelse af information til sagsfremstilling og udredning. Indhentning og vurdering af synsoplysninger Telefonisk kontakt til familien for at afklare behov For børn udenfor synsregistret: afklare med kommunen om CSH kan tilbyde rådgivning og vejledning Telefonisk / mail kontakt med familie og evt. kommune 6

7 A1 Tværfaglig udredning i forbindelse med nyregistrerede/henviste børn 21 timer A2 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning (Årsydelse, Gruppe 1) 25 timer Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale. Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet. Observation af barnet i hjem og eventuelt dag institution Besøg i hjemmet og eventuelt daginstitution. Udarbejdelse af rapport. Svagsynede børn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 6/18- > 6/36 eller tilsvarende Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f. t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 5 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Vejledningsbesøg i hjemmet og daginstitutionen efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Rapport udsendes efter behov 7

8 A3 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning (Årsydelse, Gruppe 2) 50 timer Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f. t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 10 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og daginstitutionen efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Rapport udsendes efter behov A4 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning (Årsydelse, Gruppe 3) 80 timer Blinde børn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 3/60 0 eller tilsvarende Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f.t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, 8

9 herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 15 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og daginstitutionen efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Rapport udsendes efter behov A5 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 4) Omfang. 25 timer Synshandicappede børn i specialbørnehaver og døgninstitutioner Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f. t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 5 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Synsfaglig vejledning i specialinstitution til et personale, der i forvejen har stor viden på det specialpædagogiske område. Tilbud om besøg i hjemmet vedr. synsvanskelighederne Rapport udsendes efter behov 9

10 A6 Overgang til skole Synshandicappede børn, som i det kommende år skal starte i skole At sikre den bedst mulige skolestart Øget mødeaktivitet og koordinering i forbindelse med overgang fra børnehave til skole Øget behov for vejledning 7 timer Overleveringsmøder med deltagelse af både synskonsulent for småbørn og skolebørn Kun i sammenhæng med anden rådgivning A7 Basiskursus Personale i dag- og døgninstitutioner samt dagplejer At give kursisterne en grundlæggende forudsætning for at arbejde med børn med synshandicap i et inkluderende miljø 1 time pr. deltager Øjendiagnoser og deres konsekvenser Synspædagogiske principper Omgivelsernes betydning for det synshandicappede barn Heldagskursus på CSH 10

11 A8 Undersøgelse og udredning af døvblinde småbørn. 2 timer + pr. pågyndt time Børn med både nedsat hørelse og syn, hvor synsudredning ikke er foretaget Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse, og vurdering af hvordan synsnedsættelsen i relation til hørenedsættelsen kan påvirke barnets muligheder for bl.a. at kommunikere Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet Observation af barnet i hjem og eventuelt dag institution Tilbuddet er et koordineret tilbud mellem høre- og synsområdet, hvor barnet bliver undersøgt og udredt, hvorefter det videre forløb i den konkrete situation beskrives i samarbejde med Center for Døvblindhed og Høretab A9 IT afprøvning 8 timer Synshandicappede børn 4-6 år At afklare behov for kompenserende udstyr i f. m. ITaktiviteter i hjem/ daginstitution Afprøve, analysere og beskrive behov for kompenserende IT-udstyr Sagsfremstilling til bevilgende myndighed Udarbejdelse af specialopsætning til barnet Afprøvning kan både foregå i CSH s lokaler og i hjem / daginstitution 11

12 A10 Support på it -løsning udenfor CSH Aarhus 2 timer pr. besøg + pr. påbegyndt time A11 SeMer projekt 12 timer A12 Kursus og/eller temamøder 4 timer pr. deltager 4-6 årige børn, der har fået bevilget IT-udstyr at udstyret fungerer efter hensigten Hjælp i forbindelse med nedbrud tabte kompenserende indstillinger mv. Reparation på stedet om muligt eller foranstaltning af anden løsning Svagsynede børn 4-6 år At sikre og optimere barnets muligheder for deltagelse og aktivitet på lige fod med andre børn Intensivt kikkert undervisnings- /træningsprogram på lille hold Træning i at anvende synsresten med og uden optiske hjælpemidler Afprøvning af synskompenserende hjælpemidler i forbindelse med skolestart Undervisningen/ træningen foregår i CSH s lokaler samt udendørs 6 gange over 1 år. Forældre og/ eller pædagoger til synshandicappede småbørn At støtte barnets inklusion i familie og samfund Indføring i årsager til og mulige følger af svagsynethed hos småbørn Undervisning i grundlæggende principper for pædagogisk og praktisk kompensation Drøftelse af inklusionsfremmende tiltag Etablere og styrke netværk Halvdagskursus, som kan foregå på CSH eller andre steder 12

13 Grundskoleområdet: Rådgivning og vejledning for børn og unge i uddannelse Grundlag: - Servicelovens 10 og 11 - Folkeskolelovens 20, stk. 1 og 2 Børnene inddeles i 3 grupper efter synsstyrke: Gruppe 1:6/18->6/36 eller tilsvarende Gruppe 2:6/36->3/60 eller tilsvarende Gruppe 3:3/60->0 eller tilsvarende B 0 Forberedende sagsudredning n kan bl.a. indeholde følgende: a) Skolebørn, som er tilmeldt synsregisteret, der ikke pt. modtager kontinuerlig vejledning. b) Skolebørn udenfor synsregisteret, hvor der er mistanke om at barnet har en form for synsnedsættelse, der vil kunne påvirke dets udvikling. 2 t 1. a) Afklaring af omfanget af synsnedsættelsen, hvilket skal danne grundlag for den fremtidige rådgivning og vejledning. b) Opsamling og videregivelse af information til sagsfremstilling og udredning. 2. Indhentning og vurdering af synsoplysninger Telefonisk kontakt til familien for at afklare behov For børn udenfor synsregistret: afklare med kommunen om CSH kan tilbyde rådgivning og vejledning 3. Telefonisk / mail kontakt med familie og evt.kommune Eventuelt kontakt til uddannelsesstedet 13

14 B1 Tværfaglig udredning i forbindelse med nyregistrerede/henviste skolebørn a) Svagsynede / blinde skolebørn tilmeldt synsregisteret b) Skolebørn udenfor Synsregisteret, hvor der er mistanke om, at barnet har en form for synsnedsættelse, der kan påvirke dets udvikling Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse som grundlag for vejledning og rådgivning 17 timer B2 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 1) 25 timer Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet. Eventuelt afprøvning af synskompenserende hjælpemidler Besøg i institution/skole og eventuelt i hjemmet. Udarbejdelse af rapport efter behov Svagsynede skolebørn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 6/18- > 6/36 eller tilsvarende At formidle synsfagelig viden for at sikre kompenserende og inkluderende støtte til skolebarnet og omgivelserne. Information om øjenlidelsens karakter og om synsfunktionens pædagogiske konsekvenser for undervisnings situationen. Synsmetodiske anvisninger Optisk udredning efter behov Udredning af og hjælp med anskaffelse af relevante synskompenserende hjælpemidler, således at eleven kan bruge sine ressourcer bedst muligt.. Vejledning i brug af hjælpemidlerne Vejledning i forhold til afgangsprøver og Nationale test Indstilling til diverse kurser Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med 14

15 forældre og skolens pædagogiske personale Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 5 timer) Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Vejledningsbesøg i hjemmet og skole efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Netværksdannelse for elever, forældre og personale. B3 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 2) Omfang. 50 timer Stærkt svagsynede skolebørn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 6/36 - > 3/60 eller tilsvarende At formidle synsfaglig viden for at sikre kompenserende og inkluderende støtte til skolebarnet og omgivelserne. Information om øjenlidelsens karakter og om synsfunktionens pædagogiske konsekvenser for undervisnings situationen. Synsmetodiske anvisninger Optisk udredning efter behov Udredning af og hjælp med anskaffelse af relevante synskompenserende hjælpemidler, således at eleven kan bruge sine ressourcer bedst muligt.. Vejledning i brug af hjælpemidlerne Vejledning i forhold til afgangsprøver og Nationale test Oplysninger om hvorledes der gives adgang til relevante materialer på lyd Indstilling til diverse kurser Forslag om undervisningsform der kan være med til at sikre den sociale inklusion. Forslag om fritidsaktiviteter Forslag om eventuelle støtteforanstaltninger/personale ressourcer Samarbejde vdr skolepraktikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og skolens pædagogiske personale Handicapkompenserende undervisning i ADL og 15

16 mobility i begrænset omfang (max. 10 timer) Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og skole efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Afholdelse af synskurser for klassens elever Netværksdannelse for elever, forældre og personale grupper B4 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 3) Omfang. 80 timer Blinde skolebørn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 3/60 0 eller tilsvarende At formidle synsfaglig viden for at sikre kompenserende og inkluderende støtte til skolebarnet og omgivelserne. Information om øjenlidelsens karakter og om synsfunktionens pædagogiske konsekvenser for undervisnings situationen. Synsmetodiske anvisninger Optisk udredning efter behov Udredning af og hjælp med anskaffelse af relevante synskompenserende hjælpemidler, således at eleven kan bruge sine ressourcer bedst muligt. Vejledning i brug af hjælpemidlerne Vejledning i forhold til afgangsprøver og Nationale test Oplysninger om anskaffelse og fremstilling af punkt bøger, e-bøger og andre relevante materialer taktilt eller på lyd. Indstilling til diverse kurser Forslag om undervisningsform, der kan være med til at sikre den sociale inklusion. Forslag om fritidsaktiviteter Forslag om eventuelle støtteforanstaltninger/personale ressourcer Samarbejde vdr. skolepraktikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og skolens pædagogiske personale Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 15 timer), 16

17 vedligeholdelse og træning Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og skole efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Afholdelse af synskurser for klassens elever Netværksdannelse for elever, forældre og personale grupper B5 Længerevarende undervisning i Mobility Punktskrift Omfang 25 timer Skolebørn tilmeldt synsregisteret. Indlæring af synskompenserende metodikker indenfor mobility og punktskrift Undervisningstilbuddet tilpasses ud fra individuel vurdering. Undervisning i mobility af ruter til brug ved træning Undervisning i punktskrift B6 Undersøgelse og udredning af døvblinde skolebørn. 2 timer + pr. påbegyndt time Børn med både nedsat hørelse og syn, hvor synsudredning ikke er foretaget. Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse, og vurdering af hvordan synsnedsættelsen i relation til hørenedsættelsen kan påvirke barnets muligheder for bl.a. at kommunikere. Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Tilbuddet er et koordineret tilbud mellem høre- og synsområdet, hvor barnet bliver undersøgt og udredt, hvorefter det videre forløb i den konkrete situation beskrives i samarbejde med Center for Døvblindhed og høretab 17

18 B7 Udskoling Synshandicappede Grundskolebørn, som i det kommende år skal starte i en ungdomsuddannelse. At sikre den bedst mulige introduktion til ungdomsuddannelses området. 12 timer B8 Afprøvning og instruktion af elektroniske hjælpemidler 15 timer Øget mødeaktivitet og koordinering i forbindelse med overgang fra Grundskole til ungdomsuddannelse. Afklaring af elevens synsmæssige behov i forbindelse med en eventuel ungdomsuddannelse. Afklaringsmøder/besøg på andre institutioner. Overleveringsmøder med deltagelse af både synskonsulent for skolebørn og Ungekonsulenten. Kun i sammenhæng med anden vejledning. Synshandicappede skolebørn At afklare behov for synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning Afprøve, analysere og beskrive behov for kompenserende IT-udstyr. Der arbejdes bl. Andet med skriftstørrelser- læsbarhed, læsevinkel, udtrætning, farvesyn, og anvendelse af talesyntese. Skolebarnets IT færdigheder afdækkes Afprøvning af CCTV (synsforstærker anlæg) såfremt direkte sammenhæng med IT. Afprøvning kan både foregå i CSH s lokaler og i skolen/hjemmet. Sagsfremstilling til bevilgende myndighed Eventuelt Indkøb, installation, klargøring og levering af udstyr. Kort instruktion i basal brug af kompenserende udstyr Udarbejdelse af specialopsætning til skolebarnet. 18

19 B 9 Kompenserende undervisning i brug af IT hjælpemiddel beregnet til svagsynede. Synshandicappede skolebørn At styrke elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler sker i samarbejde med klassens lærergruppe /forældre i form af workshops. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens aktuelle behov og synsstatus. 10 timer Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel Zoomtekst Undervisningen tager udgangspunkt i de konkrete opgaver, som eleven møder i skolen lige nu. B10 Kompenserende undervisning i brug af IT hjælpemiddel beregnet til stærkt svagsynede. 15 timer Synshandicappede skolebørn At styrke elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler sker i samarbejde med klassens lærergruppe /forældre i form af workshops. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens aktuelle behov og synsstatus. Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel Zoomtekst med tale. Undervisningen indeholder både forstørrelse, oplæsning og skærmlæsning. 19

20 B11 It kompenserende undervisning for blinde nye brugere. Jaws grundkompensation Punkt grundkompensation 25 timer Punktlæsende skolebørn At styrke elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler sker i samarbejde med klassens lærergruppe /forældre i form af workshops. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens aktuelle behov. Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel PC med Jaws. Undervisning i brug af talesyntese og læsekommandoer.tastaturtræning og introduktion til tekstbehandling. Undervisning i brug af punktnotatapparatnotattagning, indtaling, beskeder. Skrivning på punkt Overførsel af filer mellem PC og notatapparat B12 Jaws opkvalificering i takt med ændret indhold i skolegangen Punkt opkvalificering 2 timer pr. besøg + pr. påbegyndt time Punktlæsende skolebørn At opkvalificere elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler bliver individuelt tilrettelagt ud fra elevens aktuelle behov. Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel PC med Jaws. Undervisning i brug af talesyntese og læsekommandoer læsekommandoer. Eks Windows: gemme, indsæt, ændre talehastighed, udskrive dokumenter mm. Undervisning i brug af og internet på Jaws. Undervisning i øvrige funktioner på notatapparatet eks kalender, adressebog, , tekstbehandling på punkt. Daisy 20

21 B13 Support og fejlretning af udstyr 2 timer pr besøg + pr. påbegyndt time B14 Temadage for lærer, elever, og/eller pårørende. 1½ time pr. deltager Synshandicappede Grundskolebørn, der har fået bevilget IT udstyr. At It udstyret fungerer efter hensigten. IT support til afdækning/afhjælpning af problem Ved nedbrud af IT hjælpemiddel forsøges hjælp til reetablering hurtigst muligt. Ved længerevarende fejlretning forsøges etablering af midlertidig udlånsmaskine Lærer, pårørende, Synshandicappede Grundskoleelever Temadage/workshops som giver deltagerne indsigt og forståelse for brug af synskompenserende hjælpemidler og synspædagogik. Eksempler på kurser /workshops: 1.IT hjælpemidler i den pædagogiske praksis. Lærere arbejde med kompenserende hjælpemidler, produktion af materialer, udarbejdelse af pædagogiske forløb. Deltager antal: max 6 2. IT/CCTV i en pædagogisk faglig sammenhæng. Lærere Udarbejdelse af pædagogiske forløb hvor mål, metode, indhold sættes i relation til benyttelsen af synskompenserende hjælpemidler Deltagerantal: max 6 3. Læseudviklingskurser Svagsynede Grundskoleelever fra 6. Klasse til og med Ungdomsuddannelserne. kortlægning af læseproblemer hos deltagerne, træning i læsestrategier mv. Deltagerantal: 6 4. Ud af skolen og hvad så? Grundskoleelever fra 6. kl, og pårørende 21

22 Begyndende afklaring af hvad hvilke tilbud der er mulige efter Grundskolen. Deltagerantal: Hvordan støtter jeg bedst mit synshandicappede barn? Forældre og andre pårørende tilrettelægges ud fra specifikke deltager ønsker. Netværksdannelse. Deltagerantal:6 6. Samtale grupper for synshandicappede Grundskolebørn afhængig af aktuelle behov, kunne være synshandicappede teenagepiger I strukturerede rammer at få mulighed for at sætte spot på de problemer der opstår som teenager med nedsat syn Deltagerantal: 6 B15 Basiskurser og fagspecifikke kurser for lærer og pædagoger 1 time pr. deltager 7. SeMer Projekt. Svagsynede grundskoleelever Intensivt kikkerttrænings forløb på små hold. Træning i at anvende synsresten med og uden optiske hjælpemidler. Evt. afprøvning af andre synskompenserende hjælpemidler til brug i undervisningen Lærer og pædagoger i skoler og SFO At give kursisterne en grundlæggende forudsætning for at arbejde med skolebørn med synshandicap i et inkluderende miljø. Øjendiagnoser og konsekvenserne heraf Synspædagogiske principper, herunder kompenserendehjælpemidler Inkludering af IT løsninger i dagligdagen Mobility/ledsageteknik Betydning af omgivelsernes parathed til at inkludere et synshandicappet skolebarn Dagskursus bestående af teori og praktiske øvelser for deltagerne. 22

23 C- ydelsedelser Specialskoleområdet Rådgivning og vejledning på specialskoler: Grundlag: -Folkeskoleloven 20, stk.1 og 2 -Servicelovens 10 og 11 Specialskoleelever, der er i synsregisteret. n tilrettelægges i tæt samarbejde med institutionen. C0 Forberedende sagsudredning n kan bl.a. indeholde følgende: a) Specialskolebørn, som er tilmeldt synsregisteret, der ikke pt. modtager kontinuerlig vejledning. b)børn udenfor synsregisteret, hvor der er mistanke om at barnet har en form for synsnedsættelse, der vil kunne påvirke dets udvikling. a) Afklaring af omfanget af synsnedsættelsen, hvilket skal danne grundlag for den fremtidige rådgivning og vejledning. b) Opsamling og videregivelse af information til sagsfremstilling og udredning. 2 t Indhentning og vurdering af synsoplysninger Telefonisk kontakt til skole/familie for at afklare behov For børn udenfor synsregistret: afklare med kommunen om CSH kan tilbyde rådgivning og vejledning Telefonisk / mail kontakt med familie og kommune Eventuelt kontakt til skolen 23

24 C1 Tværfaglig udredning i forbindelse med nyregistrerede/henviste specialskolebørn a) Svagsynede / blinde specialskolebørn tilmeldt synsregisteret b) Specialskolebørn udenfor Synsregisteret, hvor der er mistanke om, at barnet har en form for synsnedsættelse, der kan påvirke dets udvikling Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse som grundlag for vejledning og rådgivning 11 timer C2 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning Årsydelse 14 timer Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet. Eventuelt afprøvning af synskompenserende hjælpemidler Besøg i institution/skole og eventuelt i hjemmet. Udarbejdelse af rapport efter behov Svagsynede / blinde specialskolebørn tilmeldt synsregisteret At rådgive og vejlede pædagogisk personale i at varetage opgaven omkring undervisning af målgruppens børn. Observationer i klassen Udarbejdelse af synskort Gennemgang af synskort for personale Præsentation af relevante materialer og synstræningsprogrammer Vejledning om indretning af lokaler i forhold til lys, kontraster Oplysning om kursustilbud for elever og personale Evt. deltagelse i møder vedr. eleven Evt. vejledning og rådgivning i hjemmet 24

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS i udredning vol. 3 Vejledninger Stemmediagnoser Optisk udredning af voksne Børn og unge med nedsat synsfunktion Kognitive kommunikationsvanskeligheder Vejledninger

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.

KOMMUNIKATIONS- Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde. YDELSESKATALOG CSU KOMMUNIKATIONS- AFDELINGEN 2012 Center for Specialundervisning Elisagårdsvej 7 4000 Roskilde Tlf. 46 31 72 31 Fax. 46 31 72 29 csu@roskilde.dk www.csu.roskilde.dk I henhold til Samarbejdsaftale

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud

Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud 2007 2012 Af konsulent Finn Christensen For Ministeriet for Børn og Undervisning August 2012 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere