Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus."

Transkript

1 Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf Birte Nagel tlf P.P. Ørumsgade 11 bygning 11 D 8000 Aarhus C Telefon: Telefonen er åben: mandag til torsdag: fredag:

2 Indholdsfortegnelse: Om CSH s. 3 SYN: A: Småbørnsområdet s. 6 B: Folkeskoleområdet s.13 C: Specialskoleområdet s.23 D: Ungeområdet.s.28 E: Voksenområdet s.31 G: Uddannelses- og arbejdsområdet s.36 H: Teknologiske Kommunikationshjælpemidler s.42 I: Administration af optikområdet. s.48 L: Rådgivning og vejledning omkring lys. s.48 r udenfor abonnement: J: Forrevalidering og Aktivitets- og Samværstilbud s.49 K: Midlertidig bostøtte. s.51 Mobilitet og Kommunikation Telefonservice s.53 Kommunikationsområdet s.54 MO: Mobilitetsområdet. s.61 Bilag 1: Lovparagraffer. s.67 2

3 skatalog 2015 Intro Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune. CSH varetager myndighedsopgaver i Sundhed og Omsorg, Aarhus kommune på syns-, kommunikations-, mobilitets- og høreområdet. CSH leverer desuden ydelser til andre dele af Aarhus kommune og til øvrige kommuner, som der er indgået aftale med. Formålet med ydelseskataloget er at beskrive de specialiserede ydelser, der leveres til dele af Aarhus kommune og de øvrige kommuner. Målgruppe Målgruppen er børn, voksne og ældre med begrænsninger i funktionsevnen som følge af nedsat syn, nedsat mobilitet eller begrænsninger i kommunikationsaktiviteter. Den specialiserede faglige ydelse på CSH En nedsat funktionsevne kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og kan hæmme vedkommendes muligheder for deltagelse i samfundslivet. Målgruppen har ofte komplekse behov, der kræver en specialiseret og tværfaglig viden og indsats. Indsatsen retter sig mod muliggørelse af aktivitet og deltagelse, således at borgeren kan leve et så aktivt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt. CSH samarbejder med den eller de kommunale aktører på området, hvad enten det drejer sig om sundheds- og omsorgsområdet, socialområdet, undervisningsområdet eller beskæftigelsesområdet. CSH er desuden VISO leverandør. Grundlag og lovgivningsmæssige rammer Til grund for CSH`s faglige ydelser ligger rehabiliteringstankegangen, som er kendetegnet ved at være helhedsorienteret, individuelt tilrettelagt, målrettet, tids afgrænset og baseret på den bedst dokumenterede og nyeste faglige viden og metoder. Begrebsrammen i det tværfaglige arbejde er ICF, som beskriver et menneskes helbred og funktionsevne som et dynamisk samspil mellem kroppens funktion, aktivitet og deltagelse og de kontekstuelle faktorer. CSH`s ydelser omfatter en bred palet af tilbud, som ikke lader sig afgrænse til en enkelt lov. De lovgivningsmæssige rammer omfatter derfor socialområdet, undervisningsområdet og beskæftigelsesområdet. ns indhold Nedsat syn, nedsat mobilitet og nedsat kommunikation kan spille ind på alle livsområder, og der er behov for en specialiseret udredning for at kunne pege på rehabiliteringsbehov og relevant indsats. I nogle tilfælde er der behov for en afgrænset, højt specialiseret indsats. I andre tilfælde er der tale om komplekse sager, hvor der er behov for en bred palet af tilbud, som ikke lader sig afgrænse til en enkel faglighed, en enkel sektor eller en enkelt lov. Det kan dreje sig 3

4 om en borger, hvis hele livssituation bliver påvirket af den manglende funktion både i forhold til det almindelige hverdagsliv og til uddannelses- eller arbejdslivet. Første kontakt Udredning Indsats Afslutning CSH`s ydelser kan inddeles i nedenstående faser FØRSTE KONTAKT UDREDNING OG RÅDGIVNING Henvendelse fra borger eller samarbejdspartner Sikring af at borgeren tilhører målgruppen for tilbuddet Rådgivning, til borgeren om, hvordan de får den bedste hjælp I udredningen på CSH tages der udgangspunkt i en ICF systematik. Udredningen er tværfaglig. I udredningen er indeholdt rådgivning og vejledning Udredningen afsluttes med en sagsfremstilling og forslag til indsats INDSATSER AFSLUTNING OG OPFØLGNING Indsatsen retter sig mod prioriterede indsatsområder og kan blandt andet omfatte: - afprøvning af kompenserende hjælpemidler - undervisning i kompenserende teknikker For indsatsen sættes mål, som kan evalueres Målene evalueres og afslutning og opfølgning aftales med kommunen 4

5 Medarbejderne på CSH Medarbejdernes kompetencer har baggrund i faglige grunduddannelser efterfulgt at løbende efteruddannelse, specialisering, videns indsamling og videns deling. Der arbejdes i specialiserede teams og disse er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning af høj faglig kvalitet. Alle teams indgår i nationale og landsdækkende netværk. Mange af medarbejderne har arbejdet med specialerne i en årrække og alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der løbende bliver evalueret. Syn Teams: Børn og Unge Voksne IT Uddannelse og Arbejdsmarked Alle ydelserne på Synsområdet består af en tværfaglig indsats mellem øjenlæge, optiker, synskonsulent og It konsulent. Specielt for katalogets afsnit A-D gælder, at vejledningen primært henvender sig til børn og unge, der er tilmeldt synsregistret, der hører under Kennedyinstituttet. Småbørn (A) og skolebørn (B) er grupperet i kategorier i forhold til deres synsnedsættelse, således at stigende synsnedsættelse medfører stigende vejledningsintensitet. Mobilitets og Kommunikation Teams: Kommunikationsteam Mobilitetsteam Boligydelserne leveres i samarbejde med CSH af Aarhus Kommunes Børne- og Boligteam, der har mangeårig erfaring med rådgivning i større boligsager samt stor erfaring med indholdet af myndighedsopgaven. A-ydelser småbørn: 5

6 Rådgivning og vejledning for småbørn 0-6 år tilmeldt synsregistret Grundlag: Servicelovens 10 og 11 Folkeskoleloven 20, stk. 2 Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (bek.nr.356 af 24/4 2006) Børnene inddeles i 4 grupper efter synsstyrke: Gruppe 1:6/18->6/36 eller tilsvarende Gruppe 2:6/36->3/60 eller tilsvarende Gruppe 3:3/60->0 eller tilsvarende Gruppe 4: Børn i specialbørnehaver og døgninstitutioner A0 Forberedende sagsudredning 2 timer n kan bl.a. indeholde følgende: a) Småbørn som er tilmeldt synsregisteret, der ikke pt. modtager kontinuerlig vejledning. b) Småbørn udenfor synsregisteret, hvor der sker henvendelse med ønske om udredning, rådgivning og vejledning a) Ajour førelse og indsigt i sagsforløb b) Opsamling og videregivelse af information til sagsfremstilling og udredning. Indhentning og vurdering af synsoplysninger Telefonisk kontakt til familien for at afklare behov For børn udenfor synsregistret: afklare med kommunen om CSH kan tilbyde rådgivning og vejledning Telefonisk / mail kontakt med familie og evt. kommune 6

7 A1 Tværfaglig udredning i forbindelse med nyregistrerede/henviste børn 21 timer A2 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning (Årsydelse, Gruppe 1) 25 timer Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale. Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet. Observation af barnet i hjem og eventuelt dag institution Besøg i hjemmet og eventuelt daginstitution. Udarbejdelse af rapport. Svagsynede børn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 6/18- > 6/36 eller tilsvarende Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f. t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 5 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Vejledningsbesøg i hjemmet og daginstitutionen efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Rapport udsendes efter behov 7

8 A3 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning (Årsydelse, Gruppe 2) 50 timer Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f. t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 10 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og daginstitutionen efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Rapport udsendes efter behov A4 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning (Årsydelse, Gruppe 3) 80 timer Blinde børn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 3/60 0 eller tilsvarende Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f.t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, 8

9 herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 15 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og daginstitutionen efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Rapport udsendes efter behov A5 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 4) Omfang. 25 timer Synshandicappede børn i specialbørnehaver og døgninstitutioner Kompenserende og inkluderende støtte til barn og omgivelser Optisk udredning efter behov Samtale med forældre og personale om deltagelsesønsker for barnet Observation, afprøvning og vurdering af barnets synsfunktion i f. t. prioriterede aktivitetsproblematikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og personale Rådgivning og vejledning vedrørende stimulation, ideer til leg, legetøj, træningsmateriale, hjælpemidler, herunder IT Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 5 timer) Information om synshandicappet Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Synsfaglig vejledning i specialinstitution til et personale, der i forvejen har stor viden på det specialpædagogiske område. Tilbud om besøg i hjemmet vedr. synsvanskelighederne Rapport udsendes efter behov 9

10 A6 Overgang til skole Synshandicappede børn, som i det kommende år skal starte i skole At sikre den bedst mulige skolestart Øget mødeaktivitet og koordinering i forbindelse med overgang fra børnehave til skole Øget behov for vejledning 7 timer Overleveringsmøder med deltagelse af både synskonsulent for småbørn og skolebørn Kun i sammenhæng med anden rådgivning A7 Basiskursus Personale i dag- og døgninstitutioner samt dagplejer At give kursisterne en grundlæggende forudsætning for at arbejde med børn med synshandicap i et inkluderende miljø 1 time pr. deltager Øjendiagnoser og deres konsekvenser Synspædagogiske principper Omgivelsernes betydning for det synshandicappede barn Heldagskursus på CSH 10

11 A8 Undersøgelse og udredning af døvblinde småbørn. 2 timer + pr. pågyndt time Børn med både nedsat hørelse og syn, hvor synsudredning ikke er foretaget Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse, og vurdering af hvordan synsnedsættelsen i relation til hørenedsættelsen kan påvirke barnets muligheder for bl.a. at kommunikere Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet Observation af barnet i hjem og eventuelt dag institution Tilbuddet er et koordineret tilbud mellem høre- og synsområdet, hvor barnet bliver undersøgt og udredt, hvorefter det videre forløb i den konkrete situation beskrives i samarbejde med Center for Døvblindhed og Høretab A9 IT afprøvning 8 timer Synshandicappede børn 4-6 år At afklare behov for kompenserende udstyr i f. m. ITaktiviteter i hjem/ daginstitution Afprøve, analysere og beskrive behov for kompenserende IT-udstyr Sagsfremstilling til bevilgende myndighed Udarbejdelse af specialopsætning til barnet Afprøvning kan både foregå i CSH s lokaler og i hjem / daginstitution 11

12 A10 Support på it -løsning udenfor CSH Aarhus 2 timer pr. besøg + pr. påbegyndt time A11 SeMer projekt 12 timer A12 Kursus og/eller temamøder 4 timer pr. deltager 4-6 årige børn, der har fået bevilget IT-udstyr at udstyret fungerer efter hensigten Hjælp i forbindelse med nedbrud tabte kompenserende indstillinger mv. Reparation på stedet om muligt eller foranstaltning af anden løsning Svagsynede børn 4-6 år At sikre og optimere barnets muligheder for deltagelse og aktivitet på lige fod med andre børn Intensivt kikkert undervisnings- /træningsprogram på lille hold Træning i at anvende synsresten med og uden optiske hjælpemidler Afprøvning af synskompenserende hjælpemidler i forbindelse med skolestart Undervisningen/ træningen foregår i CSH s lokaler samt udendørs 6 gange over 1 år. Forældre og/ eller pædagoger til synshandicappede småbørn At støtte barnets inklusion i familie og samfund Indføring i årsager til og mulige følger af svagsynethed hos småbørn Undervisning i grundlæggende principper for pædagogisk og praktisk kompensation Drøftelse af inklusionsfremmende tiltag Etablere og styrke netværk Halvdagskursus, som kan foregå på CSH eller andre steder 12

13 Grundskoleområdet: Rådgivning og vejledning for børn og unge i uddannelse Grundlag: - Servicelovens 10 og 11 - Folkeskolelovens 20, stk. 1 og 2 Børnene inddeles i 3 grupper efter synsstyrke: Gruppe 1:6/18->6/36 eller tilsvarende Gruppe 2:6/36->3/60 eller tilsvarende Gruppe 3:3/60->0 eller tilsvarende B 0 Forberedende sagsudredning n kan bl.a. indeholde følgende: a) Skolebørn, som er tilmeldt synsregisteret, der ikke pt. modtager kontinuerlig vejledning. b) Skolebørn udenfor synsregisteret, hvor der er mistanke om at barnet har en form for synsnedsættelse, der vil kunne påvirke dets udvikling. 2 t 1. a) Afklaring af omfanget af synsnedsættelsen, hvilket skal danne grundlag for den fremtidige rådgivning og vejledning. b) Opsamling og videregivelse af information til sagsfremstilling og udredning. 2. Indhentning og vurdering af synsoplysninger Telefonisk kontakt til familien for at afklare behov For børn udenfor synsregistret: afklare med kommunen om CSH kan tilbyde rådgivning og vejledning 3. Telefonisk / mail kontakt med familie og evt.kommune Eventuelt kontakt til uddannelsesstedet 13

14 B1 Tværfaglig udredning i forbindelse med nyregistrerede/henviste skolebørn a) Svagsynede / blinde skolebørn tilmeldt synsregisteret b) Skolebørn udenfor Synsregisteret, hvor der er mistanke om, at barnet har en form for synsnedsættelse, der kan påvirke dets udvikling Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse som grundlag for vejledning og rådgivning 17 timer B2 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 1) 25 timer Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet. Eventuelt afprøvning af synskompenserende hjælpemidler Besøg i institution/skole og eventuelt i hjemmet. Udarbejdelse af rapport efter behov Svagsynede skolebørn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 6/18- > 6/36 eller tilsvarende At formidle synsfagelig viden for at sikre kompenserende og inkluderende støtte til skolebarnet og omgivelserne. Information om øjenlidelsens karakter og om synsfunktionens pædagogiske konsekvenser for undervisnings situationen. Synsmetodiske anvisninger Optisk udredning efter behov Udredning af og hjælp med anskaffelse af relevante synskompenserende hjælpemidler, således at eleven kan bruge sine ressourcer bedst muligt.. Vejledning i brug af hjælpemidlerne Vejledning i forhold til afgangsprøver og Nationale test Indstilling til diverse kurser Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med 14

15 forældre og skolens pædagogiske personale Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 5 timer) Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Vejledningsbesøg i hjemmet og skole efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Netværksdannelse for elever, forældre og personale. B3 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 2) Omfang. 50 timer Stærkt svagsynede skolebørn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 6/36 - > 3/60 eller tilsvarende At formidle synsfaglig viden for at sikre kompenserende og inkluderende støtte til skolebarnet og omgivelserne. Information om øjenlidelsens karakter og om synsfunktionens pædagogiske konsekvenser for undervisnings situationen. Synsmetodiske anvisninger Optisk udredning efter behov Udredning af og hjælp med anskaffelse af relevante synskompenserende hjælpemidler, således at eleven kan bruge sine ressourcer bedst muligt.. Vejledning i brug af hjælpemidlerne Vejledning i forhold til afgangsprøver og Nationale test Oplysninger om hvorledes der gives adgang til relevante materialer på lyd Indstilling til diverse kurser Forslag om undervisningsform der kan være med til at sikre den sociale inklusion. Forslag om fritidsaktiviteter Forslag om eventuelle støtteforanstaltninger/personale ressourcer Samarbejde vdr skolepraktikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og skolens pædagogiske personale Handicapkompenserende undervisning i ADL og 15

16 mobility i begrænset omfang (max. 10 timer) Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og skole efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Afholdelse af synskurser for klassens elever Netværksdannelse for elever, forældre og personale grupper B4 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning ( Årsydelse, Gruppe 3) Omfang. 80 timer Blinde skolebørn tilmeldt synsregisteret Synsstyrke 3/60 0 eller tilsvarende At formidle synsfaglig viden for at sikre kompenserende og inkluderende støtte til skolebarnet og omgivelserne. Information om øjenlidelsens karakter og om synsfunktionens pædagogiske konsekvenser for undervisnings situationen. Synsmetodiske anvisninger Optisk udredning efter behov Udredning af og hjælp med anskaffelse af relevante synskompenserende hjælpemidler, således at eleven kan bruge sine ressourcer bedst muligt. Vejledning i brug af hjælpemidlerne Vejledning i forhold til afgangsprøver og Nationale test Oplysninger om anskaffelse og fremstilling af punkt bøger, e-bøger og andre relevante materialer taktilt eller på lyd. Indstilling til diverse kurser Forslag om undervisningsform, der kan være med til at sikre den sociale inklusion. Forslag om fritidsaktiviteter Forslag om eventuelle støtteforanstaltninger/personale ressourcer Samarbejde vdr. skolepraktikker Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med forældre og skolens pædagogiske personale Handicapkompenserende undervisning i ADL og mobility i begrænset omfang (max. 15 timer), 16

17 vedligeholdelse og træning Forslag til ændringer i det fysiske miljø herunder forbedret belysning Besøg i hjemmet og skole efter aftale og behov Samarbejde med sagsbehandler og andre involverede fagpersoner Afholdelse af synskurser for klassens elever Netværksdannelse for elever, forældre og personale grupper B5 Længerevarende undervisning i Mobility Punktskrift Omfang 25 timer Skolebørn tilmeldt synsregisteret. Indlæring af synskompenserende metodikker indenfor mobility og punktskrift Undervisningstilbuddet tilpasses ud fra individuel vurdering. Undervisning i mobility af ruter til brug ved træning Undervisning i punktskrift B6 Undersøgelse og udredning af døvblinde skolebørn. 2 timer + pr. påbegyndt time Børn med både nedsat hørelse og syn, hvor synsudredning ikke er foretaget. Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse, og vurdering af hvordan synsnedsættelsen i relation til hørenedsættelsen kan påvirke barnets muligheder for bl.a. at kommunikere. Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Tilbuddet er et koordineret tilbud mellem høre- og synsområdet, hvor barnet bliver undersøgt og udredt, hvorefter det videre forløb i den konkrete situation beskrives i samarbejde med Center for Døvblindhed og høretab 17

18 B7 Udskoling Synshandicappede Grundskolebørn, som i det kommende år skal starte i en ungdomsuddannelse. At sikre den bedst mulige introduktion til ungdomsuddannelses området. 12 timer B8 Afprøvning og instruktion af elektroniske hjælpemidler 15 timer Øget mødeaktivitet og koordinering i forbindelse med overgang fra Grundskole til ungdomsuddannelse. Afklaring af elevens synsmæssige behov i forbindelse med en eventuel ungdomsuddannelse. Afklaringsmøder/besøg på andre institutioner. Overleveringsmøder med deltagelse af både synskonsulent for skolebørn og Ungekonsulenten. Kun i sammenhæng med anden vejledning. Synshandicappede skolebørn At afklare behov for synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning Afprøve, analysere og beskrive behov for kompenserende IT-udstyr. Der arbejdes bl. Andet med skriftstørrelser- læsbarhed, læsevinkel, udtrætning, farvesyn, og anvendelse af talesyntese. Skolebarnets IT færdigheder afdækkes Afprøvning af CCTV (synsforstærker anlæg) såfremt direkte sammenhæng med IT. Afprøvning kan både foregå i CSH s lokaler og i skolen/hjemmet. Sagsfremstilling til bevilgende myndighed Eventuelt Indkøb, installation, klargøring og levering af udstyr. Kort instruktion i basal brug af kompenserende udstyr Udarbejdelse af specialopsætning til skolebarnet. 18

19 B 9 Kompenserende undervisning i brug af IT hjælpemiddel beregnet til svagsynede. Synshandicappede skolebørn At styrke elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler sker i samarbejde med klassens lærergruppe /forældre i form af workshops. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens aktuelle behov og synsstatus. 10 timer Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel Zoomtekst Undervisningen tager udgangspunkt i de konkrete opgaver, som eleven møder i skolen lige nu. B10 Kompenserende undervisning i brug af IT hjælpemiddel beregnet til stærkt svagsynede. 15 timer Synshandicappede skolebørn At styrke elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler sker i samarbejde med klassens lærergruppe /forældre i form af workshops. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens aktuelle behov og synsstatus. Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel Zoomtekst med tale. Undervisningen indeholder både forstørrelse, oplæsning og skærmlæsning. 19

20 B11 It kompenserende undervisning for blinde nye brugere. Jaws grundkompensation Punkt grundkompensation 25 timer Punktlæsende skolebørn At styrke elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler sker i samarbejde med klassens lærergruppe /forældre i form af workshops. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens aktuelle behov. Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel PC med Jaws. Undervisning i brug af talesyntese og læsekommandoer.tastaturtræning og introduktion til tekstbehandling. Undervisning i brug af punktnotatapparatnotattagning, indtaling, beskeder. Skrivning på punkt Overførsel af filer mellem PC og notatapparat B12 Jaws opkvalificering i takt med ændret indhold i skolegangen Punkt opkvalificering 2 timer pr. besøg + pr. påbegyndt time Punktlæsende skolebørn At opkvalificere elevens brug af synskompenserende elektroniske hjælpemidler i den daglige undervisning. Undervisning i anvendelsen af synskompenserende elektroniske hjælpemidler bliver individuelt tilrettelagt ud fra elevens aktuelle behov. Individuelt undervisningstilbud i anvendelsen af synskompenserende hjælpemiddel PC med Jaws. Undervisning i brug af talesyntese og læsekommandoer læsekommandoer. Eks Windows: gemme, indsæt, ændre talehastighed, udskrive dokumenter mm. Undervisning i brug af og internet på Jaws. Undervisning i øvrige funktioner på notatapparatet eks kalender, adressebog, , tekstbehandling på punkt. Daisy 20

21 B13 Support og fejlretning af udstyr 2 timer pr besøg + pr. påbegyndt time B14 Temadage for lærer, elever, og/eller pårørende. 1½ time pr. deltager Synshandicappede Grundskolebørn, der har fået bevilget IT udstyr. At It udstyret fungerer efter hensigten. IT support til afdækning/afhjælpning af problem Ved nedbrud af IT hjælpemiddel forsøges hjælp til reetablering hurtigst muligt. Ved længerevarende fejlretning forsøges etablering af midlertidig udlånsmaskine Lærer, pårørende, Synshandicappede Grundskoleelever Temadage/workshops som giver deltagerne indsigt og forståelse for brug af synskompenserende hjælpemidler og synspædagogik. Eksempler på kurser /workshops: 1.IT hjælpemidler i den pædagogiske praksis. Lærere arbejde med kompenserende hjælpemidler, produktion af materialer, udarbejdelse af pædagogiske forløb. Deltager antal: max 6 2. IT/CCTV i en pædagogisk faglig sammenhæng. Lærere Udarbejdelse af pædagogiske forløb hvor mål, metode, indhold sættes i relation til benyttelsen af synskompenserende hjælpemidler Deltagerantal: max 6 3. Læseudviklingskurser Svagsynede Grundskoleelever fra 6. Klasse til og med Ungdomsuddannelserne. kortlægning af læseproblemer hos deltagerne, træning i læsestrategier mv. Deltagerantal: 6 4. Ud af skolen og hvad så? Grundskoleelever fra 6. kl, og pårørende 21

22 Begyndende afklaring af hvad hvilke tilbud der er mulige efter Grundskolen. Deltagerantal: Hvordan støtter jeg bedst mit synshandicappede barn? Forældre og andre pårørende tilrettelægges ud fra specifikke deltager ønsker. Netværksdannelse. Deltagerantal:6 6. Samtale grupper for synshandicappede Grundskolebørn afhængig af aktuelle behov, kunne være synshandicappede teenagepiger I strukturerede rammer at få mulighed for at sætte spot på de problemer der opstår som teenager med nedsat syn Deltagerantal: 6 B15 Basiskurser og fagspecifikke kurser for lærer og pædagoger 1 time pr. deltager 7. SeMer Projekt. Svagsynede grundskoleelever Intensivt kikkerttrænings forløb på små hold. Træning i at anvende synsresten med og uden optiske hjælpemidler. Evt. afprøvning af andre synskompenserende hjælpemidler til brug i undervisningen Lærer og pædagoger i skoler og SFO At give kursisterne en grundlæggende forudsætning for at arbejde med skolebørn med synshandicap i et inkluderende miljø. Øjendiagnoser og konsekvenserne heraf Synspædagogiske principper, herunder kompenserendehjælpemidler Inkludering af IT løsninger i dagligdagen Mobility/ledsageteknik Betydning af omgivelsernes parathed til at inkludere et synshandicappet skolebarn Dagskursus bestående af teori og praktiske øvelser for deltagerne. 22

23 C- ydelsedelser Specialskoleområdet Rådgivning og vejledning på specialskoler: Grundlag: -Folkeskoleloven 20, stk.1 og 2 -Servicelovens 10 og 11 Specialskoleelever, der er i synsregisteret. n tilrettelægges i tæt samarbejde med institutionen. C0 Forberedende sagsudredning n kan bl.a. indeholde følgende: a) Specialskolebørn, som er tilmeldt synsregisteret, der ikke pt. modtager kontinuerlig vejledning. b)børn udenfor synsregisteret, hvor der er mistanke om at barnet har en form for synsnedsættelse, der vil kunne påvirke dets udvikling. a) Afklaring af omfanget af synsnedsættelsen, hvilket skal danne grundlag for den fremtidige rådgivning og vejledning. b) Opsamling og videregivelse af information til sagsfremstilling og udredning. 2 t Indhentning og vurdering af synsoplysninger Telefonisk kontakt til skole/familie for at afklare behov For børn udenfor synsregistret: afklare med kommunen om CSH kan tilbyde rådgivning og vejledning Telefonisk / mail kontakt med familie og kommune Eventuelt kontakt til skolen 23

24 C1 Tværfaglig udredning i forbindelse med nyregistrerede/henviste specialskolebørn a) Svagsynede / blinde specialskolebørn tilmeldt synsregisteret b) Specialskolebørn udenfor Synsregisteret, hvor der er mistanke om, at barnet har en form for synsnedsættelse, der kan påvirke dets udvikling Afklaring af omfanget af barnets synsnedsættelse som grundlag for vejledning og rådgivning 11 timer C2 Tværfaglig udredning, rådgivning og vejledning Årsydelse 14 timer Gennemgang af øjenlægeudskrifter og andet journalmateriale Indhentning af information fra forældre, sagsbehandler, involverede fagpersoner, øjenlæge og optiker Synsafprøvning af barnet. Eventuelt afprøvning af synskompenserende hjælpemidler Besøg i institution/skole og eventuelt i hjemmet. Udarbejdelse af rapport efter behov Svagsynede / blinde specialskolebørn tilmeldt synsregisteret At rådgive og vejlede pædagogisk personale i at varetage opgaven omkring undervisning af målgruppens børn. Observationer i klassen Udarbejdelse af synskort Gennemgang af synskort for personale Præsentation af relevante materialer og synstræningsprogrammer Vejledning om indretning af lokaler i forhold til lys, kontraster Oplysning om kursustilbud for elever og personale Evt. deltagelse i møder vedr. eleven Evt. vejledning og rådgivning i hjemmet 24

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus

Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus Årsrapport 2014 Syn Børne-/ungeområdet Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) er et specialiseret center i Aarhus kommune, som leverer ydelser til Aarhus kommune

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog

Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Synscentralen Vordingborg Ydelseskatalog Blinde og svagsynede børn og unge 0 18+ år Ethvert barn, der konstateres at være blind eller svagsynet efter en bestemt definition (visus = 6/18 eller tilsvarende)

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser

Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Bilag 3 Figurer til illustration af pakkeforløb vedr. nye ydelser Figur A: Samlet overblik over kursustilbud til udvalgte målgrupper Navn på kursus Målgruppe og RoboBraille Blinde elever i folkeskolens

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

øå#w!l^,^ /palig hy'pen

øå#w!l^,^ /palig hy'pen LANDSFORENINGEN AF FORÆI-DRE TEL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28,2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 - claus@webzone.dk - www.lfbs.dk CVR-nr. 32521362 - Dansk Bank 1551-3077799 Ministeriet

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Central udmelding for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for børn og unge

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk

Kreativ. Langsigtet. et LEV-projekt www.projektklap.dk Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning et LEV-projekt www.projektklap.dk 1 Målgruppen Unge udviklingshæmmede i alderen 16-25 år, som er i gang med et STU- forløb. Som har potentiale til ansættelse med løntilskud

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune

Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen. voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Hvem og hvad er relevant i forbindelse med overgangen fra ung til voksentilværelsen? SIKON 2012 Malene Schmidt, faglig konsulent Greve Kommune Dagsorden Introduktion / kort præsentation Inddragelse af

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere