Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015"

Transkript

1 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme (herefter kaldet Elektroniske handelsplatforme, Nordea Investor eller Online Investering) kan kunden give en eller flere brugere adgang til at bruge de i aftalen tilmeldte tjenester. Det nærmere omfang af brugerens adgang og fuldmagtstype fremgår af en særlig fuldmagt, som kunden afgiver. Inden kunden kan give brugeren adgang til Nordeas elektroniske handelsplatforme, skal brugeren give samtykke til at brugerens CPR-nr. bliver videregivet til banken for at identificere brugeren. Kunden giver med fuldmagten blandt andet brugeren adgang til følgende tjenester: handle værdipapirer søge markedsinformation og abonnere på supplerende serviceydelser. Brugeren har adgang til de samme oplysninger som kunden, med undtagelse af evt. fællesejede depoter og konti, pensions-depoter og -konti eller tredjemandsdepoter og konti. Yderligere information om Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du finde på henholdsvis Nordea.dk/onlineinvestering eller Nordea.dk/nordeainvestor. 2 Vilkår for online værdipapirhandel Disse regler er gældende, når brugeren handler værdipapirer via Online Investering eller Nordea Investor, som er bankens elektroniske Når brugeren handler Værdipapirer via Nordeas elektroniske handelsplatforme gælder følgende regler i øvrigt: Generelle vilkår for erhvervskunder, Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder, Depotbestemmelser i Nordea, Nordeas retningslinjer for udførelse af ordrer, Bankens Politik for interessekonflikter. De seneste versioner af reglerne kan til enhver tid findes på nordea.dk/mifid. 3 Hvordan logger brugeren på de elektroniske handelsplatforme Online Investering kan kun benyttes fra en PC. Brugeren skal benytte NemID for at logge på Online Investering, se pkt Nordea Investor kan benyttes på alle enheder der understøtter en HTML5 browser, herunder PC, MAC, samt de fleste smartphones og tablets. Brugeren skal benytte NemID for at logge på Nordea Investor, se pkt Brug af NemID Brugeren skal have et NemID for at bruge de elektroniske Kunden aftaler med banken, om brugeren skal have adgang til de elektroniske handelsplatforme med sit personlige NemID eller et separat NemID. Både det personlige NemID og det separate NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort/en nøgleviser, som angiver de koder (nøgler), som brugeren skal taste ind sammen med sit bruger-id og sin adgangskode. Reglerne for brug af NemID, herunder reglerne for opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort/nøgleviser, fremgår af Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, som kan findes på nemid.nu. 3.2 Midlertidig adgangskode Første gang der skal logges på de elektroniske handelsplatforme med NemID, skal brugeren bruge den midlertidige adgangskode, som brugeren har modtaget enten med posten eller i en sms. Har brugeren fået den midlertidige adgangskode med posten, skal den bruges inden 30 dage. Har brugeren fået den midlertidige adgangskode i en sms, skal den bruges inden 8 timer. Det er kun brugeren, som må kende den midlertidige adgangskode. Ser kuverten ud til at have været åbnet, skal brugeren kontakte banken og bestille en ny. Det samme gælder, hvis brugeren ikke har modtaget brevet med koden, senest ti dage efter at brugeren har fået adgang til at bruge de elektroniske handelsplatforme af kunden.

2 Ud over den midlertidige adgangskode skal brugeren bruge sit NemID-nummer, som står i brevet med nøglekortet/nøgleviseren. Den midlertidige adgangskode kan kun bruges én gang. Når brugeren har brugt den, kan brugeren smide den ud. 3.3 Selvvalgt adgangskode til NemID Når brugeren har brugt den midlertidige adgangskode, skal brugeren oprette en selvvalgt adgangskode til NemID. Brugeren skal bruge koden sammen med sit bruger-id og nøgler fra sit nøglekort/sin nøgleviser, når brugeren fremover logger på de elektroniske Adgangskoden skal være en kombination af tal og bogstaver (fra A til Z). Koden skal være på mindst 6 og højst 40 tal og bogstaver. Det fremgår af skærmbillederne på de elektroniske handelsplatforme, hvilke krav der gælder for valg af adgangskode. Brugeren skal lære sin adgangskode til NemID udenad, og må ikke oplyse den til andre. Får brugeren mistanke om, at andre kender adgangskoden, men ikke har kopieret nøgler fra brugerens nøglekort eller fået adgang til brugerens nøgleviser, skal brugeren straks ændre koden. Er brugeren i tvivl, om andre har kopieret nøgler fra nøglekortet eller fået adgang til nøgleviseren, skal brugeren straks spærre sin onlineadgang, se punkt Generelt om online handel med værdipapirer Inden brugeren handler via Nordeas elektroniske handelsplatforme, bør brugeren orientere sig om investering i værdipapirer og gøre sig fortrolig med den elektroniske handelsplatform og reglerne for handel. Brugeren skal være opmærksom på, at det kan være strafbart at købe eller sælge et værdipapir, hvis brugeren har viden om ikke-offentliggjorte oplysninger, der mærkbart kan have betydning for kursen. Endvidere kan det være strafbart at udsprede urigtige, vildledende, tendentiøse eller fortrolige oplysninger, rygter om udstedere eller om børsnoterede værdipapirer eller i det hele taget på nogen måde forsøge, at påvirke kursdannelsen på værdipapirer med uhæderlige midler. Når brugeren handler værdipapirer via en elektronisk handelsplatform, skal brugeren være opmærksom på, at brugeren som udgangspunkt handler uden personlig investeringsrådgivning (execution only). Kunden og brugeren bør altid undersøge, hvilke konsekvenser, herunder skattemæssige, den enkelte handel kan få for kunden. Salgs- og købskurserne på danske værdipapirer mv. kommer fra NASDAQ OMX København (herefter Nasdaq OMX ). Kurser på udenlandske værdipapirer leveres via Thomson Reuters Limited fra de respektive udenlandske børser. Kurserne er som udgangspunkt minimum 15 minutter forsinket. 5 Risici Kunden og brugeren skal være opmærksom på, at køb og salg af værdipapirer er forbundet med en risiko, idet kursen på værdipapirer afhænger af udsving på kapitalmarkederne m.v. Investering i værdipapirer kan derfor medføre tab. Alle værdipapirer er risikomærket grøn, gul eller rød. Læs mere på nordea.dk/risikomærkning. For investeringsforeningsbeviser i afdelinger som banken rådgiver om kan brugeren også finde information om risici i dokumentet Central Investorinformation, som findes for hver enkelt afdeling. Brugeren finder link til dokumentet i handelsbilledet. 6 Handelsgrænser Når der gives adgang til bankens elektroniske handelsplatforme, fastsætter banken grænser for, hvor meget brugeren dagligt kan købe og sælge værdipapirer for. Ønsker kunden højere eller lavere grænser, skal kunden kontakte banken. I Online Investering finder brugeren informationen under menupunktet Personligt, Opsætning, Brugeroplysninger. I Nordea Investor finder brugeren informationen under min profil. Første gang brugeren logger på en af de elektroniske handelsplatforme efter kunden har aftalt en anden handelsgrænse, anbefaler vi, at brugeren gør sig bekendt med handelsgrænsens størrelse. Hvis handelsgrænsen overskrides, bliver ordren afvist. 7 Bekræftelser Straks efter gennemførelse af en ordre kan brugeren se en bekræftelse online. Brugeren har adgang til elektroniske handelsbekræftelser via de elektroniske Brugeren kan ved afgivelse af en ordre bestille en handelsbekræftelse som vil blive tilsendt med post til kunden. Prisen for dette fremgår i handelsplatformen. Kunden og brugeren bør altid kontrollere, at alle oplysningerne er korrekte. Har kunden eller brugeren spørgsmål til handelsbekræftelsen, eller mener kunden eller brugeren, at der er fejl i den, skal kunden eller brugeren straks kontakte kundens filial. 8 Afvikling af handler Når brugeren handler værdipapirer, registreres købet eller salget i kundens depot på afviklingsdagen - som udgangspunkt 2 eller 3 børsdage efter handlens udførelse, afhængig af hvilken børs brugeren handler værdipapiret på. Afregningsbeløbet hæves eller indsættes på kundens konto på afviklingsdagen. Kunden og brugeren har dog råderet over værdipapirerne straks efter gennemførelse af et køb.

3 Brugeren må kun sælge værdipapirer, der ligger eller lægges i det opgivne depot senest på afviklingsdagen. Sælger brugeren obligationer, hvoraf nogle offentliggøres til udtrækning inden afviklingsdagen, bliver handlen gennemført for de ikke-udtrukne obligationer, der ligger i depotet. Banken foretager et erstatningskøb svarende til de udtrukne obligationer til dagskurs og med beregning af sædvanlige omkostninger. Beløbet bliver hævet på kundens konto. Til sikkerhed for betalingen i forbindelse med køb af værdipapirer tager banken pant i de værdipapirer, brugeren køber. Er der ikke penge nok på den tilknyttede konto på afviklingsdagen, kan banken vælge at realisere værdipapirerne. En eventuel difference bliver hævet på kundens konto. Brugeren må kun købe værdipapirer, hvis der er dækning på den tilknyttede konto på afviklingsdagen. Såfremt der opstår overtræk på den tilknyttede konto er dette misligholdelse og banken er berettiget til at ophæve aftale om Online Investering/Nordea Investor uden varsel, se pkt Ordretyper 9.1 Handel med danske værdipapirer Brugeren kan vælge mellem følgende ordretyper, når brugeren handler via bankens elektroniske handelsplatforme: Børshandel, strakshandel, eller gennemsnitshandel. Nogle ordretyper er kun tilgængelige for nogle typer værdipapirer og/eller for nogle markedspladser. Når brugeren vælger ordretyperne strakshandel eller gennemsnitshandel er modparten Nordea Bank Danmark A/S. Handler af ordretypen børshandel sker direkte på NASDAQ OMX København ( Nasdaq OMX ), i dennes åbningstid, med en af NASDAQ OMX godkendt værdipapirhandler som modpart. Når brugeren handler værdipapirer på NASDAQ OMX, som er mindre likvide, skal brugeren være opmærksom på, at den senest handlede kurs og det aktuelle bud eller udbud ikke nødvendigvis er et retvisende billede af værdipapirets værdi ved ordreafgivelsen. Brugeren kan læse om de enkelte ordretyper, herunder fordele og ulemper ved de forskellige ordretyper, i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.2 Særlig for strakshandel Når brugeren handler strakshandel skal brugeren være opmærksom på at handlen først er endelig, når banken har modtaget og accepteret brugerens ordre. Hvis kursen ændrer sig, før banken har modtaget og accepteret ordren, vil handlen blive gennemført til den nye kurs, såfremt ændringen har positiv indflydelse på brugerens køb eller salg. Medfører ændringen derimod, at et køb bliver dyrere for kunden, eller provenuet ved salg bliver lavere for kunden, gennemføres handlen ikke uden brugerens forudgående accept. Der er et maksimum beløb, for de værdipapirer, hvori der tilbydes strakshandel. Dette beløb kan brugeren finde under Hjælp/generel hjælp/regler & Fakta/Værdipapirkategorisering i Online Investering. I Nordea Investor fremgår det under Hjælp/Handel og Værdipapirer. Hvis brugeren har handlet for maksimum beløbet, kan brugeren ikke gennemføre en ny tilsvarende handel i samme fondskode (uanset beløbets størrelse), før der er gået 5 minutter, som tæller fra tidspunktet fra brugerens sidste gennemførte strakshandel i fondskoden. Brugeren kan godt strakshandle flere gange uden at skulle vente, så længe handlerne ikke samlet overskrider handelsgrænsen for fondskoden. Hvis banken ikke kan tilbyde en strakshandel, vil brugeren få en besked frem på sin skærm, som oplyser brugeren om sin mulighed for at lade banken tage din ordre i kommission. Når banken tager en ordre i kommission vil ordren blive ekspederet som en børshandel, en strakshandel, en gennemsnitshandel eller en handel via en værdipapirhandler efter bankens bedste skøn. Det kan tage minutter, timer, hele eller eventuelt flere dage at gennemføre en kommissionshandel, da banken må tage højde for markedspres og likviditet i instrumentet. Brugeren kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet Ordrestatus. Brugeren kan læse om kommisionshandel i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.3 Særligt for Gennemsnitshandel Der er et maksimum beløb for de værdipapirer, hvori der tilbydes gennemsnitshandel. Dette beløb kan brugeren finde under Hjælp/generel hjælp/regler & Fakta/Værdipapirkategorisering i Online Investering. I Nordea Investor fremgår det under Hjælp/Handel og Værdipapirer. En gennemsnitshandel gennemføres kun på børsdage. Hvis brugeren afgiver ordren inden kl , gennemføres handlen som regel samme dag til et volumenvægtet gennemsnit af de kurser, der har været handlet til på NASDAQ OMX i løbet af dagen indtil kl , samt et kurstillæg ved køb eller et kursfradrag ved salg. Hvis ordren afgives efter kl , gennemføres handlen først børsdagen efter til denne dags gennemsnitskurs samt et kurstillæg ved køb eller et kursfradrag ved salg. Banken forbeholder sig ret til ikke at afregne en gennemsnitsordre, hvis værdipapiret ikke har været handlet på NASDAQ OMX den pågældende dag. Hvis banken ikke kan tilbyde en gennemsnitshandel, vil brugeren få en besked frem på din skærm, som oplyser om brugerens mulighed for at lade banken tage ordren i kommission. Når banken tager en ordre i kommission vil ordren blive ekspederet som en børshandel, en strakshandel, en gennemsnitshandel eller en handel via en værdipapirhandler efter bankens bedste skøn. Det kan tage minutter, timer, hele eller

4 eventuelt flere dage at gennemføre en kommisionshandel, da banken må tage højde for markedspres og likviditet i instrumentet. Brugeren kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet Ordrestatus. Brugeren kan læse om kommisionshandel i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.4 Særligt for handel med udenlandske aktier Brugeren kan købe og sælge udenlandske aktier via de elektroniske handelsplatforme på udvalgte udenlandske børser i deres respektive åbningstid - som hovedregel dog tidligst fra kl og senest til kl dansk tid. De børser brugeren kan handle aktier på og deres åbningstid fremgår på nordea.dk/opsparing og Investering. Til beregning af kursen i danske kroner benyttes den valutakurs, der er gældende i banken på det tidspunkt, hvor ordren gennemføres. Valutakurserne kan ses på den relevante elektroniske handelsplatform. Derudover beregnes et valutaterminstillæg/-fradrag. Udenlandske aktiehandler kan blive delafregnet. Brugen kan derfor ikke være sikker på, at hele ordren handles. Den del af ordren, som eventuelt ikke er blevet handlet, vil stadig stå som bestilt i Ordrestatus, indtil den eventuelt måtte blive handlet eller - hvis der er tale om en limiteret ordre - blive annulleret, når limiteringen udløber. Afgiver brugeren en købs- eller salgsordre på en udenlandsk aktie, som ændrer stykstørrelse, vil brugerens ordre normalt blive udført i overensstemmelse med de i ordren angivne oplysninger om antal styk og eventuel limiteringskurs, uden korrigering af styk og limiteringskurs. Medfører et salg, at der bliver solgt mere, end kunden og brugeren har rådighed over, vil banken foretage et erstatningskøb til dagskurs og med beregning af sædvanlige omkostninger. Beløbet bliver hævet på kundens konto. 9.5 Udenlandsk aktiehandel uden limitering Hvis brugeren ønsker at handle udenlandske aktier til aktuel markedskurs, kan brugeren afgive ordren som udenlandsk aktiehandel. Dette gælder dog ikke for ordrer på børserne i Stockholm, Oslo og Helsinki, hvor ordren skal afgives i overensstemmelse med punkt 9.6. Ordren vil blive gennemført hurtigst muligt til den aktuelle markedskurs. Brugeren kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet Ordrestatus. 9.6 Udenlandsk aktiehandel med limitering Hvis brugeren ønsker at sætte en maksimumskurs på sit aktiekøb eller en minimumskurs på sit salg, skal brugeren angive en limiteringskurs på ordren, og en periode hvori kursen skal være gældende. Herefter gennemføres ordren kun, hvis aktien kan handles inden for den fastsatte limiteringskurs. Brugeren kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet Ordrestatus. 10 Fortrydelse Kapitel 4 om fortrydelsesret ved fjernsalg i Lov om visse forbrugeraftaler finder ikke anvendelse på handel med værdipapirer. Brugeren kan derfor ikke fortryde en handel med værdipapirer. 11 Annullering af ordrer En strakshandel kan ikke annulleres. Ved andre ordretyper er der en vis mulighed men ingen sikkerhed - for at få ordren annulleret. Dette kan gøres under menupunktet Ordrestatus. Særligt for gennemsnitshandler som endnu ikke er gennemført er, at de kan annulleres før kl og efter kl på børsdage samt hele weekenden og på danske helligdage. Mellem kl og kl på børsdage kan brugeren bestille en annullering, men ikke være sikker på, at ordren bliver annulleret. Særligt for udenlandske aktiehandler som endnu ikke er gennemført er, at de kan annulleres før kl og efter kl på børsdage samt i weekenden og helligdage på det lokale marked hvor børsen er hjemhørende. Mellem kl og kl kan brugeren bestille en annullering, men ikke være sikker på, at ordren bliver annulleret. 12 Ansvar ved misbrug 12.1 Kundens ansvar Handler med værdipapirer finder sted på grundlag af de ordrer, banken modtager, og som er identificeret med brugerens bruger-id, brugerens adgangskode og eventuelt med nøgler fra brugerens nøglekort/nøgleviser. Kunden har ansvaret for, at ordren er afgivet korrekt. Banken er ikke ansvarlig for tab som følge af fejl og mangler i modtagne ordrer eller ordrer, hvis indhold er ændret undervejs Bankens ansvar Banken er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Banken er ikke ansvarlig for tab, som skyldes: at informationer ikke kan ses, eller at en handel ikke kan indgås som følge af programfejl og driftsforstyrrelser, der hindrer eller afbryder brugen af de elektroniske handelsplatforme, fejl eller fejlvurderinger i oplysninger fra Thomson Reuters Limited, nyheder fra Ritzau Finans eller i de øvrige markedskommentarer og analyser, du har adgang til på de elektroniske fejl i kurser fra NASDAQ OMX, udenlandske børser eller multilaterale handelsfaciliteter(mft).enhver form for misbrug, uanset om den kan henføres til personer, der har fået den midlertidige adgangskode, brugerens bruger-id, brugerens adgangskode og/eller nøgler fra brugerens nøglekort/nøgleviser, eller ej.

5 13 Priser Når brugeren handler værdipapirer, betaler kunden kurtage til banken. Herudover skal kunden betale eventuel udenlandsk børsafgift, omsætningsafgift eller skat. Kunden og brugeren kan se oplysninger om beregningsgrundlag, aktuelle priser, kurtagesatser, depotomkostninger og øvrige omkostninger i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder som kunden og brugeren finder på nordea.dk/mifid. Kunden og brugeren kan også få disse oplysninger i kundens filial Supplerende serviceydelser (gælder kun Online Investering) Når brugeren har adgang til Online Investering, kan brugeren i Online Investering abonnere på supplerende serviceydelser. Kunden betaler særskilt for hver supplerende serviceydelse, brugeren tilmelder sig i Online Investering. Priserne fremgår af en særskilt prisoversigt, som kunden og brugeren kan finde på nordea.dk/onlineinvestering under priser og vilkår. Kunden og brugeren kan også få priserne oplyst i kundens filial. Betalingen bliver hævet løbende på kundens konto indtil abonnementet opsiges. Brugeren kan fortryde købet af en supplerende serviceydelse indtil 14 dage efter købet. Meddelelse herom sendes til Nordea, Online Investering, Strandgade 3, 1401 København K. Hvis brugeren begynder at bruge den supplerende serviceydelse inden fristens udløb, bortfalder fortrydelsesretten. De supplerende serviceydelser som brugeren har købt i Online Investering, vil også være tilgængelige i Nordea Investor, så længe du ikke kan købe supplerende serviceydelser i Nordea Nordea Investor. Banken kan med 2 måneders varsel ændre prisen for supplerende serviceydelser og ændringer kan ses i de elektroniske handelsplatforme før de træder i kraft. 14 Kryptering Alle personlige informationer, som sendes mellem banken og brugerens elektroniske enhed bliver krypteret, så ingen andre har mulighed for at læse informationerne. 15 Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om køb og salg Banken registrerer oplysninger om de ordrer og handler, brugeren foretager. Det drejer sig om brugerens bruger-id, kundens konto- og depotnumre, dato og tidspunkt, beløb, kurser samt værdipapirtype og -mængde. Banken registrerer også de oplysninger, den får fra kunden og brugeren om adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og de værdipapirer, brugeren har interesse i. Banken indsamler i øvrigt data i forbindelse med brugerens brug af de elektroniske Det gælder data om brugerens færden på de elektroniske handelsplatforme, bl.a. brugen af kurslister, depotoversigt, grafik, analyser og kommentarer. De indsamlede oplysninger behandles fortroligt og bruges til at forbedre den service og sikkerhed, som er på den elektroniske handelsplatform, til statistiske formål samt i forbindelse med tilbud om finansielle ydelser. Videregivelse af oplysninger kan inden for rammerne af lovgivningen ske til andre selskaber i Nordea koncernen til samme brug. I øvrigt videregives oplysninger kun til brug for afviklingen af handler, hvis værdipapirer skal opbevares hos andre end banken, eller hvis lovgivningen eller børsreglerne kræver det. 16 Software og Teknik 16.1 Ophavsret Alle immaterielle rettigheder til den software, der benyttes på den elektroniske handelsplatform, tilhører banken. Softwaren må ikke kopieres, ændres, overdrages, videregives eller stilles til rådighed for andre. Brugeren må heller ikke dekompliere, foretage reverse engineering, afsløre eller bryde softwaren. Banken har ophavsretten til analyserne på den elektroniske handelsplatform. Brugeren må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller give analyserne videre. Brugeren må heller ikke vise analyserne eller gengive dele af dem på Internettet. Banken og NASDAQ OMX har ophavsretten til de kursinformationer mv. på danske værdipapirer, som brugeren får oplyst, når brugeren bruger de elektroniske Brugeren må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller videregive kurser eller anden information. Brugeren må heller ikke vise kurser eller gengive dele af dem på Internettet. De enkelte børser har ophavsretten til de kursinformationer på udenlandske værdipapirer, der leveres via Thomson Reuters Limited. Thomson Reuters Limited har ophavsretten til Thomson Reuters nyheder. Brugeren må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde videregive kurser eller Thomson Reuters nyheder mv. Thomson Reuters Limited fraskriver sig ansvaret for fejl eller fejlvurderinger i oplysninger fra Thomson Reuters Limited. Eksterne leverandører, der måtte levere informationer til de elektroniske handelsplatforme, har ophavsretten til disse informationer. Brugeren må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde videregive informationer fra eksterne leverandører.

6 16.2 Tekniske krav til brugerens udstyr De tekniske krav til din elektroniske enhed og internetadgang står på vores hjemmeside på nordea.dk/tekniskekrav. Vi anbefaler, at brugeren løbende opdaterer sit antivirusprogram og styresystem. etc. indgået via den elektroniske handelsplatform er alle på dansk. Dog er visse informationer og serviceydelser, herunder dem brugeren kan abonnere på, skrevet på engelsk, fx visse aktieanalyser. 17 Spærring og driftsforstyrrelser 17.1 Automatisk spærring Taster brugeren sin NemID adgangskode forkert 5 gange, bliver det pågældende NemID spærret. Brugeren kan få åbnet adgangen igen ved at kontakte banken Pligt til at spærre brugerens adgang til de elektroniske handelsplatforme Kunden/brugeren skal snarest muligt spærre brugerens adgang til de elektroniske handelsplatforme, hvis kunden/brugeren får mistanke om: at en anden kender brugerens adgangskode til NemID at en anden kender nøglerne brugerens nøglekort/nøgleviser at en anden uberettiget har brugt brugerens adgang til de elektroniske Kunden/brugeren kan spærre adgangen på følgende måder: kontakte kundens filial ringe til Nordea kortspærring på eller Nordea 24/7 på Kunden får en bekræftelse på, hvornår spærringen er registreret. Kunden/brugeren kan også spærre adgangen ved at spærre brugerens nøglekorts adgang til aftalen Brugerens pligt til at spærre sit NemID Det fremgår i øvrigt af punkt 3.5 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, hvornår brugeren skal spærre sit NemID. Brugeren kan læse reglerne på nemid.nu Driftsforstyrrelser Når brugeren logger på de elektroniske handelsplatforme, får brugeren, så vidt det er muligt, meddelelser om fejl og driftsforstyrrelser. 18 Spørgsmål om de elektroniske handelsplatforme Har brugeren spørgsmål om brugen af de elektroniske handelsplatforme, kan brugeren ringe til Hotline på Sprog Online aftalen samt aftaler om abonnementer på realtidskurser, realtidsnyheder, analyser, informationer 20 Ændring af reglerne Ændring af reglerne til ugunst for kunden kan ske med 14 dages varsel. Ændring til gunst for kunden kan træde i kraft uden varsel. Ændringer kan ses i de elektroniske handelsplatforme før de træder i kraft. En varslet ændring af reglerne vil blive anset for godkendt af kunden, medmindre kunden inden datoen for ikrafttrædelsen har meddelt os, at kunden ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis kunden meddeler os, at kunden ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil kundens Online aftale blive anset for ophørt på tidspunktet for ikrafttrædelsen af de nye regler. 21 Opsigelse Kunden kan til enhver tid opsige sin Online aftale uden varsel. Hvis brugeren har indgået handler på opsigelsestidspunktet, vil disse blive gennemført. Banken kan opsige Online aftalen med 14 dages varsel. Hvis kunden/brugeren misligholder Online aftalen eller gør uberettiget brug af Online Investering/Nordea Investor, er banken berettiget til at ophæve aftalen straks. Banken er ligeledes berettiget til at ophæve aftalen straks, såfremt kunden er eller senere bliver bosiddende i USA eller andre lande eller territorier, hvor banken af juridiske årsager ikke må give kunden adgang til en elektronisk handelsplatform. [Banken er herudover berettiget til at spærre en brugers adgang, såfremt en bruger er eller senere bliver bosiddende i USA eller andre lande eller territorier, hvor banken af juridiske årsager ikke må give brugeren adgang til en elektronisk handelsplatform. Banken kan uden varsel og uden begrundelse afbryde muligheden for at afgive ordrer som børshandel. 22 Klager Hvis en uoverensstemmelse med banken ikke bliver løst til kundens tilfredshed, kan kunden kontakte bankens kundeservicechef, som er klageansvarlig i banken. Kundeservicechefen er kundens garanti for, at klagen bliver behandlet på den rigtige måde. Henvendelse sker til Nordea, Kundeservicechefen, Postboks 850, 0900 København C.

7 Klager over bankens behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Se endvidere datatilsynet.dk. 23 Dansk ret Retlige tvister mellem kunden og banken afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra august 2016

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra august 2016 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra august 2016 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatform bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatform Nordea

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra august 2016.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra august 2016. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra august 2016. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatform På Nordeas elektroniske handelsplatform, Nordea Investor,

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv, med brugere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv, med brugere Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv, med brugere Disse Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv, med brugere gælder fra 3. januar 2018 og kan ændres af banken med 14 dages varsel

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv Disse Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv gælder fra 3. januar 2018 og kan ændres af banken med 14 dages varsel eller uden varsel hvis

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra august 2016

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra august 2016 Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra august 2016 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatform På Nordeas elektroniske handelsplatform, Nordea Investor, kan

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere gælder fra 2. januar 2017 og kan ændres af banken med to måneders varsel.

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat Disse Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat gælder fra 3. januar 2018 og kan ændres af banken med to måneders varsel eller uden varsel hvis

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere gælder fra 3. januar 2018 og kan ændres af banken med to måneders varsel

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Regler for Netbank Privat

Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ). Du kan få onlineadgang til Netbank i banken på flere forskellige

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse regler gælder fra august 2016

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse regler gælder fra august 2016 Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse regler gælder fra august 2016 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatform bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatform Nordea

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank Erhverv Danske Banks internetbank

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E BDanske E T Netbank I N G E- forbrugere L S E R er FDanske O

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere