Kludestrammere og madkassemekanikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kludestrammere og madkassemekanikere"

Transkript

1 Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København December 2008 Nr. 8 Feje eller forsvinde? Når der skal ryddes efter uroligheder, hvordan undgår fagforeningens medlemmer, der arbejder i kommunens gaderenholdning, at blive part i konflikten? Læs side 4-5 Fra det fjerne til det nære Der var livlig debat om både de store og de små spørgsmål på generalforsamlingen i BJMF: EU og udbetaling af dagpenge fik folk op af stolene. Læs side Kludestrammere og madkassemekanikere Isoleringsarbejderne på Avedøreværket bøjer og bukker plader hver dag for at holde sammen på de mange kilometer rør, der sikrer varme til københavnerne. Læs reportage side 8-9 Kampen om kirkegårdslønnen En årelang faglig strid om lønnen på Garnisonskirkegården i København har fundet sin løsning: en pæn lønfremgang. Læs side 14

2 Leder Mest af alt ligner det et pyramidespil Af Henrik Lippert Det står helt klart, at den økonomiske krise, som vi langt fra kan se rækkevidden og konsekvenser af, har sin baggrund i spekulation i det finansielle system. Det internationale marked for spekulation er siden slutningen af 1990erne vokset til et syvdoblet i omfang. Ifølge BIS, en internationale bank, udgjorde omfanget ved årsskiftet milliarder dollars. Helt ubegribeligt for almindelige mennesker at forstå. Men det svarer til ti gange verdens årlige bruttonationalprodukt. Problemet med den finansielle kapitalisme er, at den er uproduktiv og uden kontakt til virkeligheden De samme værdipapirer sælges igen og igen, og deres værdi kan kun fastholdes, så længe der blandt investorerne hele tiden er tillid til, at man kan sælge dem dyrere, end man har købt dem. På begge sider af Atlanten har svaret været at vedtage store hjælpepakker til den finansielle sektor. Det er helt uanstændigt, at skatteyderne skal betale tabet. Det siger sig selv, at en økonomi baseret på at skabe fortjenester, uden der bliver skabt værdi, må ende i noget, der mest af alt ligner et pyramidespil. Det er resultatet af de seneste årtiers politiske og økonomiske højresving den nyliberalistiske bølge. På begge sider af Atlanten har svaret været at vedtage store hjælpepakker til den finansielle sektor. Det er helt uanstændigt, at skatteyderne skal betale tabet. For at forhindre så alvorlige kriser bør man tage fat om roden nemlig den manglende demokratiske kontrol med økonomien. For at få rullet den nyliberalistiske udvikling tilbage skal der indføres langt skrappere regler for, hvad bankerne må og ikke må for at undgå skadelig og risikabel adfærd. Investeringer skal godkendes på forhånd for at sikre, at de har et egentligt erhvervsmæssigt formål. Der skal sættes afgifter på finans- og valutatransaktioner, så de kortsigtede spekulationer begrænses. Og indføres en afgift på aktiehandel Men det altafgørende er at bekæmpe den arbejdsløshed, som uvægerligt vil blive et af krisens resultater. Beskæftigelse er vejen for at fastholde og udbygge vores velfærd. Indhold: Sikkerhed og død...3 TEMA: Feje eller forsvinde? Eurotech...6 B-overenskomster...6 Cuba kalder på orkanstøtte...7 En arbejdsplads: Kludestrammere og madkassemekanikere Generalforsamling 2008: Fra det fjerne og til det nære Servicegruppen: Manna kommer fra himlen, ikke lønnen...14 Med livet som indsats...15 Sprøjt dansk...15 A-kassen: Ryger a-kasserne, svækkes hele fagbevægelsen...16 Socialt nyt: Hvis arbejde er sundt, så giv de syge det...17 Byggegruppen. Gi dig selv en gave tag på kursus!...18 Fagretslige sager...19 En gammel siger farvel...19 Tagdækkere: Vejrlig på taget og faglig organisering...22 Kort Nyt...23 Trekroner Nyt redigeres af et udvalg. Ansvarshavende redaktør: Henrik Lippert. Journalist: Mads Bruun Pedersen (DJ) Layout og tryk: Specialtrykkeriet Viborg a-s Fremsendelse af artikler kan ske elektronisk til: eller med almindelig post til: 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) Trekronergade Valby Fagforeningen kan træffes på tlf.: Næste deadline er den 26. januar Trekroner Nyt nr

3 Sikkerhed Fokus på sikkerhed efter dødsulykker Byggepladssikkerheden er for dårlig. Det viste sig igen ved en stor kontrolaktion, som Arbejdstilsynet gennemførte i slutningen af november efter en uge med tre dødsulykker. Kravet om ID-kort og bedre sikkerhedsuddannelse til bygningsarbejdere vokser. Af Mads Bruun Pedersen En af de døde bygningsarbejdere var en polsk håndværker, som blev dræbt efter et fald fra en 11 meter høj stige på et byggeri i Københavns Sydhavn. Hans og andres liv og helbred satte i slutningen af november igen fokus på spørgsmålet om sikkerheden på de danske byggepladser. Generelt er holdningen i branchen simpelthen for slap, siger Sonja Ploug Jensen, kontorchef i Arbejdstilsynet i en pressemeddelelse efter at en kontrolaktion havde afsløret, at kun en ud af tre kontrollerede pladser levede op til elementære sikkerhedsregler. Arbejdstilsynet besøgte 165 byggepladser fordelt ud over landet, og der blev givet 168 strakspåbud eller forbud. Det betyder, at arbejdet blev stoppet omgående og ikke fik lov til at blive genoptaget, før forholdene var udbedret. ID-kort og uddannelse Siden der i 2005 var en voldsom stigning i antallet af arbejdsulykker i byggeriet, herunder tyve med dødelig udgang, har et udvalg i byggebranchen arbejdet med at finde løsninger. Et af de forslag, som er kommet på bordet, og som både arbejder og arbejdsgiversiden er enige om, er indførelse af et ID-kort og en obligatorisk uddannelse som forudsætning for at kunne arbejde i byggeriet. Freddy Hansen, formand for branchearbejdsmiljørådet i bygge- og anlægsbranchen, BAR-BA, siger til Trekroner Nyt: Parterne er enige om at gå videre med ideen om et ID-kort. Men det er man ikke i Arbejdstilsynet. Vi ved ikke helt hvorfor, men vi gætter på, at det må skyldes noget med at det vil kræve flere af deres ressourcer. Du siger, at arbejdsgiverne også er med på det forslag? Men jeg husker da, at Dansk Byggeris direktør, Børge Elgaard, var ude og sige, at det var som en jødestjerne og en udhængning. Hvordan hænger det sammen? Det hænger ikke sammen. Vi og arbejdsgiversiden har været helt enige om dette forslag. Det bekræfter næstformand i arbejdsmiljørådet, Carsten Bekker. Han er arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri (DB) og siger: Børge Elgaards udtalelser gik på, at kortet kun gjaldt en enkelt gruppe. Det skal det ikke. Hvis der skal være et kort, skal det gælde alle. Der er brug for, at vi får indhøstet nogle erfaringer i en forsøgsperiode. Formanden for arbejdsmiljøudvalget BATkartellet, Jørn Erik Nielsen, som er leder af Malerforbundet, har også været fremme med kravet om et ID-kort. Han siger: Vi foreslår helt konkret, at der indføres en ny ordning med et ID-kort og et safe pass. Det er det synlige bevis på, at den grundlæggende uddannelse i sikkerhed er gennemført. Også BJMF har på sin generalforsamling vedtaget at kræve sikkerhedsuddannelse og ID-kort (se udtalelsen side 13). AT: Hvad er formålet? I Arbejdstilsynet siger kontorchef Sonja Ploug Jensen til Trekroner Nyt, at man mangler at få afklaret, hvad det arbejdsmiljømæssige formål er med et ID-kort: Ændrer det noget, hvis man ikke kan få kortet? Hvem skal betale? Hvordan skal det administreres? Hvad skal det koste? Påvirker et kort andre arbejdsmiljøregler? Der er en række spørgsmål, som er uafklarede og som vi skal have klaring på, hvis ministeren skal kunne få en bemyndigelse. Hvad er tidsperspektivet i at nå en sådan afklaring? Det kan vi ikke fastsætte nærmere, men i forbindelse med vores halvårlige regelgennemgang kan en sådan afklaring påbegyndes, siger Sonja Ploug Jensen. Trekroner Nyt nr

4 Fagligt Tema Feje eller forsvinde? LIV, ÆRE, VELFÆRD Hvad stiller man op, når der skal ryddes op efter konfrontationer mellem borgere og myndigheder? Hvordan undgår man at blive taget som gidsel i en konflikt, og hvordan sikrer man sig mod overgreb, når man er alene i front? Disse spørgsmål er aktuelle for fagforeningens medlemmer i Københavns kommunes vejvedligehold. Af Mads Bruun Pedersen Billederne på tv-skærmen har ofte vist voldsomme konfrontationer mellem demonstranter og myndigheder. Eller mellem fans og politi under fodboldkampe. Sten og flasker flyver gennem luften, der brændes alt muligt af i gaderne, ruder knuses og affaldscontainere væltes rundt og der bygges barrikader. Når gemytterne er faldet til ro, og konflikten er ophørt, så står der et arbejde tilbage, nemlig at få ryddet op. Det job skal udføres, og det udføres ofte af medlemmer af fagforeningen, som arbejder i Københavns kommu- Slag med lygte En kollega kørte fejemaskine i Wesselsgade på Nørrebro en morgen ved 9-tiden. Han blev passet op af en mand, som var utilfreds med, at han larmede med fejemaskinen, da han havde natarbejde og skulle sove. Kollegaen forklarede, at han var færdig på ti minutter, men mand slog ud efter ham med en stavlygte. Det blev anmeldt til politiet. Kollegaen modtog psykologhjælp. 4 Trekroner Nyt nr

5 Fagligt tema ne med renholdelse af veje og pladser og andre offentlige områder. Men det er ikke uden problemer. For hvordan undgår man som ansat at blive opfattet som part i konflikten, når gemytterne er kogt op og omtanken blandt de involverede kun rumsterer som et fjernt ekko i baghovedet? Ikke i bås Igennem de senere år har der været flere situationer, hvor det har været påtrængende for medarbejderne at få klarlagt, hvordan de skal stille sig: rydningen af Jagtvej 69, Christiania, fodboldballade for blot at nævne nogle situationer. Sikkerhedsrepræsentant i Center for Renhold (Ålekistevej), Michael Zürek, siger til Trekroner Nyt: Hvis der har været konflikter, for eksempel som på Jagtvej 69, så bliver vi sendt ud for Foto: Mark Knudsen/Monsun at holde gader og veje rene. Det skal de selvfølgelig også være. Men vi vil ikke risikere at, vi bliver nødt til at arbejde under politibeskyttelse. Vi vil ikke sættes i bås med politiet. Derfor har vi taget det op over for ledelsen i Sikkerhedsudvalget. Her siger ledelsen, at vi er ansat til forefaldende arbejde. Men jeg ved ikke, om de synes, vi skal rende rundt mellem brosten. Vi har jo ikke udstyr med hjelme og visir som politiet. Klare regler Michael Zürek efterlyser nogle klare retningslinjer for, hvordan man som ansat skal forholde sig. Og så vil han også have, at de får nogle redskaber, så de kan håndtere situationerne. Ligesom han ønsker, at man gør, hvad man kan for at forebygge de situationer, der kan opstå. Med pistol for panden En kollega var ved at feje i en gade på Amager en tidlig morgen. Den skulle være ren, så der senere på dagen kunne blive asfalteret. En rockertype stoppede kollegaen og sagde, at han skulle holde op med at feje og skrubbe af, hvorefter han trak en pistol og rettede den mod ham. Sagen blev meldt til politiet, og kollegaen fik psykologhjælp til at komme sig over optrinnet og truslerne. Vi har brug for nogle værktøjer. For eksempel nogle konfliktløsningskurser, hvor man lærer, hvordan man skal håndtere situationen, siger han. I ledelsen af Københavns kommunes teknik- og miljøforvaltning sidder administrerende direktør Hjalte Aaberg. Han bekræfter, at det er spørgsmål, som har været rejst i sikkerhedsudvalget. Og han nævner et eksempel på, hvordan man har forsøgt at gøre noget forebyggende i situationer, hvor der var forventning om optræk til konflikter. Nemlig da en eksperimenterende bebyggelse på Refshalevej tidligere på året skulle ryddes. Vi havde indgået en aftale med politiet om, at de ikke skulle optræde i fuld mundering, for ikke at skærpe sitauationen. Det gik også godt frem til første vagtskifte. Men andet hold mødte op i noget andet gier, og det gjorde nogle af vores medarbejdere nervøse, siger han. Den erfaring er man nu ved at evaluering på i forvaltningen, og Hjalte Aaberg siger, at spørgsmålet kommer op igen, når den rapport kommer i det nye år. Fej eller forsvind? Fra Michael Züreks synspunkt er spørgsmålet imidlertid mere principielt end blot at lavet grundig forberedelse gennem aftaler med politiet. Den fundamentale diskussion er: Skal vi feje eller forsvinde? Det er spørgsmålet. Hjalte Aaberg mener, at det er i orden, at vi arbejder under politibeskyttelse. Men vi siger nej, vi vil ikke sættes i bås, siger Michael Zürek. Han henviser til, at de som kommunale medarbejdere, der ofte færdes alene eller to-ogto i gaderne til daglig er meget udsatte og synlige, hvis der opstår en situation, hvor en borger føler sig provokeret. Hvad enten det er i situationen, eller fordi de bliver genkendt og opfattet som part i en konflikt. Den situation, siger Hjalte Aaberg, har man i forvaltningen gjort sig nogle erfaringer med, når det drejer sig om parkeringsvagterne. De har fået uddannelse i, hvordan de skal agere i situationer, hvor folk konfronterer dem. Det vil han ikke afvise, også kan blive en af udgangene på den evaluering, som sikkerhedsudvalget skal have. Trekroner Nyt nr

6 Fagligt NYT Så kom Eurotechpengene! Det polske byggefirma Eurotech har tre måneder efter at være blevet dømt i Arbejdsretten omsider indbetalt den bod på kr. for overtrædelse af jord- og betonoverenskomsten. BJMF får det kr. Af Mads Bruun Pedersen Firmaet Eurotech har som underentreprenør under Pihl&Søn udført arbejde på mediekoncernen Allers nye hovedsæde på Havneholmen i Københavns Havn. Det var i den forbindelse, at firmaet havde omkring 80 folk ansat til fra marts De blev underbetalt med kr. og indbetalte medarbejdernes pensioner på 1,3 mio. kr. for sent. Det var disse overenskomstbrud, der ført til dommen og boden på kr. Hmmm, ja, godt spørgsmål, siger Jesper Weihe, formand for byggegruppen til Trekroner Nyt. Vi kan kun gætte på, hvad det er, der har fået firmaet til at betale netop nu. Man kan måske formode, at det skyldes den omtale, der har været af sagen og at firmaet derfor ønsker at få lukket den, fordi de godt vil være her fortsat. Eurotech har erkendt overenskomstbrud hvad angår bestemmelser for betaling af overarbejde, udstedelse af lønsedler, betaling af pensionsbidrag, søn/helligdagsbetaling og tilsidesættelse af fagretlige regler om overholdelse af aftaler. Hvad er læren af denne sag? Jeg tror, at man må sige, at hvis ikke der var taget andre tiltag end de fagretlige, så var det næppe sandsynligt, at det var gået, som det er. Der er jo sendt så mange bolde af sted til bygherre og arbejdsgiverne i Dansk Byggeri, at der vel også der har været en grænse for, hvad de kunne acceptere. Det er trods alt et medlem af DB, siger Jesper Weihe, der er godt tilfreds med, at et moderat pres nu har givet resultat. Pengene deles mellem 3F og BJMF med kr. til forbundet og resten til fagforeningen. Det skyldes, at aftalebruddet drejer sig om jord- og betonoverenskomsten, som BJMF varetager og forsvarer. Vi er naturligvis glade for, at det nu viser sig at forsvaret af vores overenskomst på området har båret frugt, slutter Jesper Weihe. B-overenskomster ved lov Folketinget er som konsekvens af Vaxholmsagen på vej til at indfører B-overenskomster for udstationerede arbejdere Af Hans Brinkmann Med den såkaldte Laval-lov åbner lovgiverne for, at udstationerede arbejdere i Danmark kan arbejde på andre betingelser end deres danske kolleger. Det fremgik af en høring i Folketingets arbejdsmarkedsudvalg i slutningen af november, hvor arbejdsmarkedets parter og eksperter gav deres vurdering af det lovforslag, som regeringen har fremsat. På forhånd er der stor opbakning til lovforslaget, som og arbejdsmarkedets parter har været med til at formulere i det såkaldte Lavaludvalg. Forslaget er udtryk for en delikat balance, sagde formanden for udvalget Michael Christiansen, og lagde ikke skjul på, at det have været en vanskelig opgave at formulere et juridisk holdbart svar på Vaxholmdommen. Det er ekstremt vanskeligt, fordi vi befinder os i krydsfeltet mellem to store europæiske hensyn. Hensynet til den frie bevægelighed og beskyttelse mod social dumping, derfor er der også tvivl og Laval-dommen er ikke entydig, sagde han. Pædagogisk opgave Med loven åbnes der for, at man kan omregne alle de faktorer, som indgår i løndannelsen til en mindsteløn, som fagbevægelsen så kan præsenterer en udenlandsk arbejdsgiver for. Og om nødvendigt konflikte for at få en overenskomst på. Loven lader det være op til den danske arbejdsret at afgøre, om en konflikt holder sig inden for de udstukne rammer. Det er en pædagogisk opgave at forklare, hvad lønnen skal være. Siden er det op til arbejdsrettten at afgøre, om vores krav er i orden, konstaterede sekretariatschef i BAT-kartellet Gunde Odgaard på høringen. Gunde Odgaard var optimistisk med hensyn til at skrue en overenskomst sammen for de udstationerede arbejdere, selvom ingen endnu ved, hvordan de konkret kommer til at se ud. Vi kender ikke overenskomsten, vi er ikke færdige med at forhandle det med modparten. Loven er en ramme, der skal udfyldes. Ingen ved endnu, hvordan det kommer til at se ud. Men de udenlandske arbejdere skal ikke have det dårligere end danske kolleger, sagde han og understregede at det var en enig LO-familie, som»uden at ryste på hånden«stod bag forslaget. Den danske model i fare Formanden for Bygningsgruppen i TIB København, Palle Bisgaard var ikke så overbevist: Den nuværende regering siger, at den danske model er unik, og at den skal forsvares. Det har oven i købet været fremme, at den kunne eksporteres. Alligevel står vi altså nu i en situation, hvor det grundlæggende princip på arbejdsmarkedet ændres. Vi skal nu konflikte for to forskellige overenskomster på forskellige niveauer, alt efter om virksomhederne kommer fra Danmark eller fra de andre EU lande, sagde han. Der hersker stadig usikkerhed om, hvordan de nye B-overenskomster vil komme til at se ud, da de jo skal forhandles mellem arbejdsmarkedets parter i henhold til loven. Loven er dog ret klar i forhold til, at specielt de dele af overenskomsterne, der i dag sikrer den lokale deltagelse og dermed fleksibiliteten og engagementet forsvinder, sagde Palle Bisgaard. Han pegede på, at retten til lokale lønforhandlinger forsvinder i de nye overenskomster. Det samme må nødvendigvis gælde for akkorder på bygningsområdet, selvom lovforslaget visse steder siger det modsatte. Akkordretten har haft afgørende betydning for lønudvikling og produktivitet specielt inden for bygningsområdet. De er bygget op omkring prislister, og indeholder i dag et væld af aftaler og forudsætninger. Ingen af de ting vil kunne opfylde kravet i Lavaldommen om gennemsigtighed, sagde han. Palle Bisgard mente, at på længere sigt kan det fører til en nedadgående spiral for lønningerne. Og på langt sigt at fjerne overenskomstparternes indflydelse. Eller sagt på en anden måde, så vil den højt besungne danske model definitivt være forsvundet, sagde han. Læs hele reportagen fra høringen på 6 Trekroner Nyt nr

7 Fagligt Nyt Cuba kalder på orkanstøtte HJÆLPENDE HÅND En politisk uafhængig faglig appel om at give støtte til den lille caribiske østat, som er blevet udsat for flere storme og to store orkaner. USA s afvisning af at løfte blokaden gør det nødvendigt at andre træder til, hedder det om baggrunden for indsamlingen. Af Mads Bruun Pedersen Omfattende ødelæggelser og store menneskelige konsekvenser for beboerne fulgte de to orkaner og storme, som inden for ti dage trak et spor efter sig af ødelagte huse, heraf er af dem totalødelagte. Det var denne situation, der førte til, at en Indsamlingsfakta Komiteen ledes af forbundssekretær i FOA Jakob Bang, Per Olsen, formand, Dansk El-Forbund København/Byggefagenes Sam v irke, musiker Frede Norbrink, Ole Zander, chefkonsulent, FOA og Tom Bryde, kasserer i 3F Bygge, Jord og Miljø. Kontakt og information samt bestilling af indsamlingsmaterialer (lister, foldere, klistermærker) kan fås ved at skrive til: eller gå ind på hjemmesiden: Støttebeløb kan indbetales på bankkonto: kreds af primært faglige folk dannede komiteen Hjælp Cuba den 1. november. Tom Bryde, kasserer i BJMF, siger om baggrunden. Ikke bare har cubanerne været udsat for orkaner, men de slås også med den amerikanske blokade, som gør, at det er meget svært for dem at klare så store naturødelæggelser. Derfor følte vi, at det var nødvendigt at gøre noget, og det blev så til indsamlingen. Kan man være sikker på, at pengene når frem til modtagerne? Ja, det kan man, fordi vi har direkte kontakt til det cubanske LO, CTC, og fordi vi kan følge med i brugen af pengene via vores danske kontakt, der er på Cuba flere gange om året alligevel. Så der går ikke penge fra indsamlingen til rejse derover. Formålet for komiteen er, som det hedder i vedtægterne, at:»samle penge ind til bygning af huse til cubanere, som har mistet deres hjem i forbindelse med orkanerne«. Af de indsamlede penge skal så mange som muligt gå direkte til bygning af huse. Alle i komiteen arbejder gratis, og indsatsen går til opførelse af husene i området Pinar Del Rio. Indtil nu er der indsamlet ca kr., blandt andet ved en indsamlingsfest, som har givet kr. i overskud, fra Landsforeningen for Socialpædagoger, som har bevilget kr., murerarbejdsmændenes klub i BJMF, der har givet kr., pædagogerne i BUPL, som har ydet kr. foruden en række enkeltpersoner, der til sammen har givet kr. Der indsamles nu i faglige organisationer, som har modtaget ansøgninger om støttebidrag. Orkanen Gustav lagde yderligere ødelæggelser til de i forvejen omfattende skader, som har ramt østaten Cuba. Trekroner Nyt nr

8 En arbejdsplads Kludestrammere og madkassemekanikere Ikke to dage er ens, når man er isoleringsarbejder på Avedøreværket. Her går der for tiden seks mand fra Persolit. De har fast arbejde med at holde sammen på de mange, mange rør og bøjninger, som fylder værkets to enorme varmeanlæg ud. Af Mads Bruun Pedersen I modsætning til det meget forskellige arbejde, de seks isoleringsarbejdere på Avedøreværket udfører hver dag, ligner skuret, de holder pause i, alle mulige andre skure. Kaffemaskinen snurrer, pinupperne kigger forførende ned over spisebordet, der bliver ristet boller og folk kommer ind, mens de tramper årets første sne af sikkerhedsstøvlerne. Vi er nu seks mand tilbage. Men det er fordi, der lige er blevet nedmandet. Vi regner med, at vi bliver tyve mand igen til sommer. Hvor mange vi er, afhænger af det konkrete arbejde, der skal udføres. Når vi har revisioner, er vi flere, siger Regner Olsen, mens han skænker kaffe op, der er så sort, som var den vredet ud af det kul, en del af varmeværket fyrer med. En revision vil sige, at forskellige dele af det enorme rørsystem bliver gennemgået for slitage og fejl. Det sker to gange om året, og hver gang tager det 1-1,5 måned. I de perioder er der brug for flere folk end de seks, der sidder her omkring bordet. Når der er revision er arbejdstiden reelt mere end normalt. Der er også behov for, at der er nogle, der er på vagt. Altså hvis der går et rør eller noget, så skal vi kunne komme, siger Frank Henningsen. Varme, støv og voksenlærling Regner Olsen er formand for de seks timelønnede ansatte og har været på pladsen før. Senest i denne omgang i 1,5 måned. Vi er, ligesom de andre håndværkere her, indlejede. Det betyder, at vi ikke er ansatte af værket. Men vi arbejder kun herude, siger han. På spørgsmålet om hvilke arbejdsmiljøproblemer, der er ved den form for isoleringsarbejde, siger Henning Krogsbjerg ( Hr. Krogsbjerg blandt kollegerne): Det værste er varmen og støvet. Det kan være rigtig, rigtig varmt, når man kommer ind på værket og skal kravle rundt og løse opgaver. Så kan man godt blive lidt bims i hovedet og komme til at sige noget til hinanden, hvis man ikke får drukket nok væske. Men det går over igen, når man kommer ned. Sådan er det. Der er både væske og værnemidler til rådighed, selvfølgelig. Alkohol er dog total bandlyst. Og der skal også være to og to på de varme steder. Men ikke alle skader kan undgås. Regner viser et brandmærke på sin højre underarm, som er et par uger gammelt. Jeg tror, at du vil finde brandsår på alle, der arbejder her, siger han og kigger op, da Firaz al-jazrawi træder ind ad døren. Han er iraker og voksenlærling. Jeg synes, det var noget spændende arbejde, og så begyndte jeg, siger Firaz, der er igennem først del af uddannelsen, men mangler nogle kurser. Michael Rene Vebsgaard, som venskabeligt 8 Trekroner Nyt nr

9 En arbejdsplads Ny isoleringsformand På generalforsamlingen i isoleringsbrancheklubben blev der valgt ny formand. Det blev Henning Krogsbjerg. Han er formand for de knap 200 isoleringsarbejdere i BJMF. også kaldes Kuglegrillen, har været i faget i cirka 25 år. Også han synes, det er spændende. Ingen dag er ens. Der er hele tiden noget nyt, og det er meget anderledes end at skulle gå på en arbejdsplads, hvor man bare skal lave pladearbejde lige ud. Her er det næsten alt sammen med bøjninger. Klude og kasser Glæden ved de faglige udfordringer, der møder en isoleringsarbejder, kommer op som det første, når man spørger til, hvad der ud over lønnen er godt ved jobbet. Det er os, der er de første og de sidste, når et job skal laves. Vi åbner, derefter kommer metallerne, og så vi lukker igen, siger Frank Henningsen, som følges op af Regner, der understreger, at det mest spændende for ham er pladearbejdet. Lidt for sjov tilføjer Henning Krogsbjerg, at der er to typer isoleringsarbejdere: kludestrammere og madkassemekanikere. Det er forskellen på de metoder, der anvendes. Kludestrammere bruger de gamle materialer til isolering ombundet med lærred, mens madkassemekanikere er dem, der arbejder med metalplader, der skal beskæres og bøjes. I dag er meget af materialet gået fra papoglærred til pvc-produktet Isogeno og til Armaflex. Det sidste limes på rørene med en kraftig kontaktlim. Spændende indhold I den store hal viser Henning og Regner op til et plateau. Her er Henning i gang med at lukket en rørbøjning på et meget snævert sted. Der er kun nogle få millimeters tolerance til at få bakset den nye isoleringskasse på plads på. Det er meget typisk for det arbejde, vi laver, siger han, mens han folder sig sammen mellem rørene. Længere oppe i værket viser Regner et eksempel på et stykke arbejde, der er fagligt udfordrende at udføre. En af kollegerne, der bare kan det der, havde udmålt det, lavet false i de mange delstykker og fået det hele til at passe sammen. (Se billedet på forsiden). Det er sådan noget, der er spændende at lave, siger Regner. På vej tilbage til skuret går turen rundt om Klubformand Regner Olsen. værkets store bygninger. I værkets egen havn losser en stadig strøm af skibe kul og olien, mens der på store lastbiler i den modsatte ende af området hver ottende minut bliver kørt halm ind til afbrænding. Vi går meget rundt herude. Der er langt, og derfor har vi altid vores spand med værktøj med rundt, så vi slipper for at rende frem og tilbage. Den næste store opgave, der venter isoleringsfolkene, er udskiftning af pladeskruerne på hele den enorme facade af værket. Firaz al-jazrawi (tv.), Henning Krogsbjerg og Michael Vebsgaard (th.) i pladeværkstedet. Trekroner Nyt nr

10 Generalforsamling Fra det fjerne til det nære Årets generalforsamling viste, at er der noget, der kan få en livlig debat i gang, så er det dels store spørgsmål som EU og dels det nære lønudbetaling hver 14. dag eller på månedsbasis. Af Mads Bruun Pedersen Er det køen til toilettet?, spørger jeg med et smil den store, brede mand foran mig. Han vender sig, smiler og ryster på hovedet. Nej, det er til skipperlabskovsen, svarer han. Og ganske rigtigt dukker der nogle store fade op med dampende varm mad op. Det er tirsdag, det er november, det er generalforsamlingstid og små 200 af fagforeningens medlemmer er mødt op. Rundt om langs bordene i Trekronergades store sal spises der. På en storskærm kører billeder fra årets uddeling af fagforeningens kulturpris. Valgt til bestyrelsen Daglig ledelse: Henrik Lippert, formand; Søren Andersen, a-kasseleder; Bent Laugesen, organisationssekretær. Bestyrelsesmedlemmer: Ina Rasmussen og Poul Dreyer. Suppleanter: Frank Olsen, Ole B. Hansen, Benny Weirum, Frans Sørensen, Claus Christophersen. Bilagkontrolant og suppleant: Arne Rasmussen og Stig Mørk Christensen. Fanebærer: Brian Tscherning Johansen. Løn- og pensionsudvalg: Søren Thomsen og Ingrid Hammershøj. Henrik Lippert Bolette Crossland Jeg fatter min blok og dykker ned blandt deltagerne for at høre, hvad folk mener, fagforeningen skal lægge vægt på i den kommende tid. Østarbejdere, arbejdsmiljø og mere medlemskontakt. Det ligger folk på sinde. Og det er også de spørgsmål, som går igen, når formanden, Henrik Lippert, trækker de store linjer op i sin beretning. Her går ingen skyldige ram forbi: EU, finanskapitalen, krisen, spekulanterne, Fogh-regeringen, Lars Løkke og hele borgermusikken får kraftige drag over nakken. Det var politiske beslutninger, der førte os Fotos: Tommy Skarborg. 10 Trekroner Nyt nr

11 Generalforsamling derhen, hvor vi er i dag. Og det er politiske beslutninger, der skal til, hvis denne krise skal bekæmpes. På begge sider af Atlanten har svaret været store hjælpepakker, der har til formål at genskabe tilliden til den finansielle sektor. Det er uanstændigt, at skatteyderne skal betale tabet efter spekulanter og direktører. EU godt eller skidt? Er der et spørgsmål, som kan få debatten i gang, er det EU. I forslaget til arbejdsprogram hedder det:»eu modstanden og kampen mod den overnationale styring skal fortsat styrkes og EU-valget vil også indgå som en kommende arbejdsopgave«. Det får næstformand Michael Haas på talerstolen. Han er ikke så meget EU-modstander, at det gør noget. For, som han siger, noget godt kommer der også fra EU. Men derfor kan man godt være kritisk, siger han og foreslår, at BJMF skal være EU-kritisk, men ikke på en EU-modstanderlinje. Han bakkes op af faglig sekretær Flemming Grønsund fra Servicegruppen, mens der fra andre deltagere er anderledes markant kritik af EU. For eksempel slår Bolette Crossland fra gartnerne fast, at ganske rigtigt har EU fremmet noget på ligestilling. Men når det drejer sig om de kollektive rettigheder, så er EU imod. Blandt flere går også Carsten Bandsholm Hansen fra murerne også i flæsket på EU. Det er nødvendigt at gøre det klart for folk, hvad det er EU vil, siger han og henviser til EFdomstolens afgørelser om Vaxholm og konfliktretten som eksempler på, hvad der kommer fra den kant. BJMF er ingen ø At en fagforening er en del af samfundet, er indlysende. At krisen og arbejdsløsheden presser sig på i form af faldende medlemstal og nødvendige økonomiske stramninger i BJMF er ligeså indlysende. Derfor skal der gøres en Drop Foghs markedsdrømme og tag hånd om økonomien! UDTALELSE Markedsøkonomien har spillet fallit. Prisen er arbejdsløshed og nedskæringer. Fagbevægelsen må sætte en ny dagsorden for oppositionen og stoppe regeringens angreb på de arbejdsløse. Kasinokapitalismen har erobret den bedste sendetid. Krak, nedtur og krise hører til dagens orden i flere lande. Efter en uhæmmet hyldest af det frie marked beder spekulanter nu klynkende om offentlig hjælp. Hykleriet er uden sidestykke! Den nyliberale regering har, sammen med alle andre partier i Folketinget undtaget Enhedslisten, vedtaget en bistandshjælp til nødlidende kapitalister og betalingen for markedsfiaskoen vil regeringen hente hos krisens ofre blandt andre de arbejdsløse. Fiaskoen er ikke deres skyld Oppositionen til venstre må derfor kræve finanskapitalen under samfundskontrol. Heldigvis avler det modstand. Finansminister Lars Løkke Rasmussen ville skære ned i dagpengeperioden og fik en gedigen fiasko. Et væsentligt bidrag kom fra 3F. I stedet for krise og arbejdsløshed må vi kræve: flere anlægsaktiviteter indenfor det offentlige område kickstart af byggeri af gode og billige boliger uddannelse for børn, unge, voksne, ledige samt beskæftigede flere ansatte til pleje og omsorg et ophør af regeringens omvendte Robin Hood politik redskaber til at kunne skabe et mere rummeligt arbejdsmarked Markedsfiaskoen viser, at kapitalen kun tænker på sig selv. Derfor skal der indføres kontrol med spekulation, så krak ikke i fremtiden kan hærge almindelige menneskers liv og hverdag. Vi vil ligeledes gå i front mod regeringens, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances kommende jobplan, der forventes at indeholde: halve dagpenge til unge under 30 år ens regler hvad enten du er på dagpenge, kontanthjælp eller på starthjælp unge uden uddannelse skal kun modtage dagpenge i tre måneder voksenlærlinge skal fremover forbeholdes arbejdsløse over 30 år Regeringen smider det statelige ansvar for arbejdsmarkedspolitikken over på kommunerne. De får således økonomisk interesse i at reservere ledige job til egne arbejdsløse, i stedet for at finde de bedst kvalificerede til det enkelte job. Lykkes overdragelsen, er vejen til at fjerne A-kasserne fra fagbevægelsen banet. Skal velfærden og fremtiden sikres må en samlet opposition til venstre sætte en dagsorden, som gør op med nyliberalismen og VKO-blokken. Michael Haas Michael Johnson Søren Andersen Trekroner Nyt nr

Græs er ikke bare græs

Græs er ikke bare græs NR. 3 JUNI 2 0 11 WWW.3F.DK/BJMF A-kassen samles i Trekronergade fra 1. august side 7 Altaner er også tømrerarbejde Græs er ikke bare græs På golfbanen i Dyrehaven kæler greenkeeperne for de mange baner

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald

Læredrenge i Nordhavnstunnel Side 4-5. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde. Byrenovering uden lærepladser. 13 meter i frit fald MØLLE ALLÉ Nr. 8 december 2012 www.3f.dk/bjmf Husk! Vi er flyttet til Mølle Allé 26 i Valby den 1. december Altaner er også tømrerarbejde Byrenovering uden lærepladser Side 3 13 meter i frit fald Side

Læs mere

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening

Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Nr. 6 oktober 2012 www.3f.dk/bjmf Generalforsamling den 30. oktober kl. 17 side 11-14 Altaner er også tømrerarbejde Tillidsmand fyret på Metroen Faglige regler brudt, siger fagforening Side 4-5 Metro-camp

Læs mere

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2

TREKRONER NYT. Sammenhold på byggepladsen Uorganiserede ryger ud! Læs side 4-5. Marts 2006. Nr. 2 TREKRONER NYT Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening København Marts 2006 Nr. 2 Filmen knækkede ved total alkoholforbud læs side 6 Polske arbejdere holdt som slaver læs side 8 Fælles fodslag

Læs mere

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening

BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening BERETNING 2008 Danmarks stærkeste fagforening Velkommen til beretning 2008 Fagligt Fælles Forbund i daglig tale 3F kan hermed præsentere sit økonomiske regnskab og beretning for væsentlige aktiviteter

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011

Fængselsfunktionæren 4. Fængselsforbundet April 2011 Fængselsfunktionæren 4 Fængselsforbundet April 2011 Nr. 4-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny aftale om arbejdsmiljø 15 Hvordan får man et tillæg fremover? 16 Oppositionen afviser private fængsler

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30

Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 Ny ledelse ny ledelsesstil på Københavns postcenter - side 30 5 Nr. 5 - december 2013 OST bladet Nu begynder det at gøre ondt Det er voldsomme tal, forhandlings-sekretær i 3F og formand for 3F Post, Lars

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

3F Kastrup lukket om onsdagen

3F Kastrup lukket om onsdagen Kastrup Nr. 1 Marts 2009 Skift af catering medførte opsigelse af 532 jobs hos LSG Skychefs R98 Udlicitering af R98 Kommunen i tænkeboks. Side 2 Læs om stor arbejdsplads der nu forsvinder. Side 4-5 MMM

Læs mere

Valg om velfærd og job

Valg om velfærd og job Nr. 5 september 2011 www.3f.dk/bjmf BJMF-generalforsamling den 25. oktober Altaner er også tømrerarbejde Side 4 7 Valg om velfærd og job Vilje hos Pihl? Metro-lærepladser Pladsaktion Vækst og klimajob

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Lukketid. M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p. Borgmester-svigt. Hård tur i systemet. Blodige besparelser. Side 4-5. Side 3.

Lukketid. M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p. Borgmester-svigt. Hård tur i systemet. Blodige besparelser. Side 4-5. Side 3. Høje Taastrup N r. 2 m a j 2 0 0 6 Lukketid Side 4-5 Borgmester-svigt Side 3 Hård tur i systemet Side 7 Blodige besparelser Side 9 M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p 3F Høje Taastrup

Læs mere

TLBnyt. Nej til løndumpning FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG

TLBnyt. Nej til løndumpning FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Nej til løndumpning NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG De syge svigtes Se side 14 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67 77 A-kasse Tlf.:

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Dræbt på jobbet LÆRLING SNYDT FOR 123.000 KRONER VIND

Dræbt på jobbet LÆRLING SNYDT FOR 123.000 KRONER VIND LÆRLING SNYDT FOR 123.000 KRONER NR. 16 8. SEPTEMBER 06 2.000 KRONER VIND GAVEKORT TIL FRIDAGS- FERIE Dræbt på jobbet Mange år på kanten af arbejdsmarkedet så ud til at slutte, da 35-årige Dan Danhøj Christiansen

Læs mere

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 15 6. oktober 2011 SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING? FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 VELFÆRDEN TILBAGE, TAK! HØRING FORMULERER

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2007

Kastrup Nr. 3 September 2007 Kastrup Nr. 3 September 2007 Hverdagen i Geodis Wilson, det tidligere TNT, spænder lige fra det helt afslappende til et voldsomt hæsblæsende tempo. Side 5 Ny topchef i CPH, Brian Petersen, giver sit bud

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Kastrup Nr. 3 september 2009 Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Konkurser har trukket tænder ud i 3F Kastrup. Læs mere på side 3 Buschaufførerne

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Arresthus på anklagebænken 16 Sikkerhedsproblemer i arresthuse 18 Reform lukker arresthuse 19 Penge til

Læs mere

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11

Metals. Side 8. Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 nr. 6 juni 2008 Metals spydspidser Side 8 Ret til tre børnepasningsdage i træk Side 3 Kapitalfonde udhuler lokalt samarbejde Side 4-5 God opførsel er in Side 10-11 I takt med globaliseringen Leder Verdens

Læs mere

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nr. 2 2013 Medlemsblad for Dansk El-Forbund Nej til dumping DEF s afdelinger får 600.000 kroner til indsats mod dumping Nej til kunde-tyveri Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nej

Læs mere

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010.

TIB 9 NYT. Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010. TIB 9 NYT MEDLEMSBLAD FOR TRÆ-INDUSTRI-BYG AFDELING 9 KØBENHAVN NR. 5 JUNI 2010 Foto: TIB-Nyt Snedkerne i Københavns Lufthavn Side 6-7 2 TIB 9 NYT NR. 5 JUNI 2010 Til morgenkaffe hos BJMF Fredag morgen

Læs mere