Kludestrammere og madkassemekanikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kludestrammere og madkassemekanikere"

Transkript

1 Trekroner Nyt Udgivet af Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København December 2008 Nr. 8 Feje eller forsvinde? Når der skal ryddes efter uroligheder, hvordan undgår fagforeningens medlemmer, der arbejder i kommunens gaderenholdning, at blive part i konflikten? Læs side 4-5 Fra det fjerne til det nære Der var livlig debat om både de store og de små spørgsmål på generalforsamlingen i BJMF: EU og udbetaling af dagpenge fik folk op af stolene. Læs side Kludestrammere og madkassemekanikere Isoleringsarbejderne på Avedøreværket bøjer og bukker plader hver dag for at holde sammen på de mange kilometer rør, der sikrer varme til københavnerne. Læs reportage side 8-9 Kampen om kirkegårdslønnen En årelang faglig strid om lønnen på Garnisonskirkegården i København har fundet sin løsning: en pæn lønfremgang. Læs side 14

2 Leder Mest af alt ligner det et pyramidespil Af Henrik Lippert Det står helt klart, at den økonomiske krise, som vi langt fra kan se rækkevidden og konsekvenser af, har sin baggrund i spekulation i det finansielle system. Det internationale marked for spekulation er siden slutningen af 1990erne vokset til et syvdoblet i omfang. Ifølge BIS, en internationale bank, udgjorde omfanget ved årsskiftet milliarder dollars. Helt ubegribeligt for almindelige mennesker at forstå. Men det svarer til ti gange verdens årlige bruttonationalprodukt. Problemet med den finansielle kapitalisme er, at den er uproduktiv og uden kontakt til virkeligheden De samme værdipapirer sælges igen og igen, og deres værdi kan kun fastholdes, så længe der blandt investorerne hele tiden er tillid til, at man kan sælge dem dyrere, end man har købt dem. På begge sider af Atlanten har svaret været at vedtage store hjælpepakker til den finansielle sektor. Det er helt uanstændigt, at skatteyderne skal betale tabet. Det siger sig selv, at en økonomi baseret på at skabe fortjenester, uden der bliver skabt værdi, må ende i noget, der mest af alt ligner et pyramidespil. Det er resultatet af de seneste årtiers politiske og økonomiske højresving den nyliberalistiske bølge. På begge sider af Atlanten har svaret været at vedtage store hjælpepakker til den finansielle sektor. Det er helt uanstændigt, at skatteyderne skal betale tabet. For at forhindre så alvorlige kriser bør man tage fat om roden nemlig den manglende demokratiske kontrol med økonomien. For at få rullet den nyliberalistiske udvikling tilbage skal der indføres langt skrappere regler for, hvad bankerne må og ikke må for at undgå skadelig og risikabel adfærd. Investeringer skal godkendes på forhånd for at sikre, at de har et egentligt erhvervsmæssigt formål. Der skal sættes afgifter på finans- og valutatransaktioner, så de kortsigtede spekulationer begrænses. Og indføres en afgift på aktiehandel Men det altafgørende er at bekæmpe den arbejdsløshed, som uvægerligt vil blive et af krisens resultater. Beskæftigelse er vejen for at fastholde og udbygge vores velfærd. Indhold: Sikkerhed og død...3 TEMA: Feje eller forsvinde? Eurotech...6 B-overenskomster...6 Cuba kalder på orkanstøtte...7 En arbejdsplads: Kludestrammere og madkassemekanikere Generalforsamling 2008: Fra det fjerne og til det nære Servicegruppen: Manna kommer fra himlen, ikke lønnen...14 Med livet som indsats...15 Sprøjt dansk...15 A-kassen: Ryger a-kasserne, svækkes hele fagbevægelsen...16 Socialt nyt: Hvis arbejde er sundt, så giv de syge det...17 Byggegruppen. Gi dig selv en gave tag på kursus!...18 Fagretslige sager...19 En gammel siger farvel...19 Tagdækkere: Vejrlig på taget og faglig organisering...22 Kort Nyt...23 Trekroner Nyt redigeres af et udvalg. Ansvarshavende redaktør: Henrik Lippert. Journalist: Mads Bruun Pedersen (DJ) Layout og tryk: Specialtrykkeriet Viborg a-s Fremsendelse af artikler kan ske elektronisk til: eller med almindelig post til: 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) Trekronergade Valby Fagforeningen kan træffes på tlf.: Næste deadline er den 26. januar Trekroner Nyt nr

3 Sikkerhed Fokus på sikkerhed efter dødsulykker Byggepladssikkerheden er for dårlig. Det viste sig igen ved en stor kontrolaktion, som Arbejdstilsynet gennemførte i slutningen af november efter en uge med tre dødsulykker. Kravet om ID-kort og bedre sikkerhedsuddannelse til bygningsarbejdere vokser. Af Mads Bruun Pedersen En af de døde bygningsarbejdere var en polsk håndværker, som blev dræbt efter et fald fra en 11 meter høj stige på et byggeri i Københavns Sydhavn. Hans og andres liv og helbred satte i slutningen af november igen fokus på spørgsmålet om sikkerheden på de danske byggepladser. Generelt er holdningen i branchen simpelthen for slap, siger Sonja Ploug Jensen, kontorchef i Arbejdstilsynet i en pressemeddelelse efter at en kontrolaktion havde afsløret, at kun en ud af tre kontrollerede pladser levede op til elementære sikkerhedsregler. Arbejdstilsynet besøgte 165 byggepladser fordelt ud over landet, og der blev givet 168 strakspåbud eller forbud. Det betyder, at arbejdet blev stoppet omgående og ikke fik lov til at blive genoptaget, før forholdene var udbedret. ID-kort og uddannelse Siden der i 2005 var en voldsom stigning i antallet af arbejdsulykker i byggeriet, herunder tyve med dødelig udgang, har et udvalg i byggebranchen arbejdet med at finde løsninger. Et af de forslag, som er kommet på bordet, og som både arbejder og arbejdsgiversiden er enige om, er indførelse af et ID-kort og en obligatorisk uddannelse som forudsætning for at kunne arbejde i byggeriet. Freddy Hansen, formand for branchearbejdsmiljørådet i bygge- og anlægsbranchen, BAR-BA, siger til Trekroner Nyt: Parterne er enige om at gå videre med ideen om et ID-kort. Men det er man ikke i Arbejdstilsynet. Vi ved ikke helt hvorfor, men vi gætter på, at det må skyldes noget med at det vil kræve flere af deres ressourcer. Du siger, at arbejdsgiverne også er med på det forslag? Men jeg husker da, at Dansk Byggeris direktør, Børge Elgaard, var ude og sige, at det var som en jødestjerne og en udhængning. Hvordan hænger det sammen? Det hænger ikke sammen. Vi og arbejdsgiversiden har været helt enige om dette forslag. Det bekræfter næstformand i arbejdsmiljørådet, Carsten Bekker. Han er arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri (DB) og siger: Børge Elgaards udtalelser gik på, at kortet kun gjaldt en enkelt gruppe. Det skal det ikke. Hvis der skal være et kort, skal det gælde alle. Der er brug for, at vi får indhøstet nogle erfaringer i en forsøgsperiode. Formanden for arbejdsmiljøudvalget BATkartellet, Jørn Erik Nielsen, som er leder af Malerforbundet, har også været fremme med kravet om et ID-kort. Han siger: Vi foreslår helt konkret, at der indføres en ny ordning med et ID-kort og et safe pass. Det er det synlige bevis på, at den grundlæggende uddannelse i sikkerhed er gennemført. Også BJMF har på sin generalforsamling vedtaget at kræve sikkerhedsuddannelse og ID-kort (se udtalelsen side 13). AT: Hvad er formålet? I Arbejdstilsynet siger kontorchef Sonja Ploug Jensen til Trekroner Nyt, at man mangler at få afklaret, hvad det arbejdsmiljømæssige formål er med et ID-kort: Ændrer det noget, hvis man ikke kan få kortet? Hvem skal betale? Hvordan skal det administreres? Hvad skal det koste? Påvirker et kort andre arbejdsmiljøregler? Der er en række spørgsmål, som er uafklarede og som vi skal have klaring på, hvis ministeren skal kunne få en bemyndigelse. Hvad er tidsperspektivet i at nå en sådan afklaring? Det kan vi ikke fastsætte nærmere, men i forbindelse med vores halvårlige regelgennemgang kan en sådan afklaring påbegyndes, siger Sonja Ploug Jensen. Trekroner Nyt nr

4 Fagligt Tema Feje eller forsvinde? LIV, ÆRE, VELFÆRD Hvad stiller man op, når der skal ryddes op efter konfrontationer mellem borgere og myndigheder? Hvordan undgår man at blive taget som gidsel i en konflikt, og hvordan sikrer man sig mod overgreb, når man er alene i front? Disse spørgsmål er aktuelle for fagforeningens medlemmer i Københavns kommunes vejvedligehold. Af Mads Bruun Pedersen Billederne på tv-skærmen har ofte vist voldsomme konfrontationer mellem demonstranter og myndigheder. Eller mellem fans og politi under fodboldkampe. Sten og flasker flyver gennem luften, der brændes alt muligt af i gaderne, ruder knuses og affaldscontainere væltes rundt og der bygges barrikader. Når gemytterne er faldet til ro, og konflikten er ophørt, så står der et arbejde tilbage, nemlig at få ryddet op. Det job skal udføres, og det udføres ofte af medlemmer af fagforeningen, som arbejder i Københavns kommu- Slag med lygte En kollega kørte fejemaskine i Wesselsgade på Nørrebro en morgen ved 9-tiden. Han blev passet op af en mand, som var utilfreds med, at han larmede med fejemaskinen, da han havde natarbejde og skulle sove. Kollegaen forklarede, at han var færdig på ti minutter, men mand slog ud efter ham med en stavlygte. Det blev anmeldt til politiet. Kollegaen modtog psykologhjælp. 4 Trekroner Nyt nr

5 Fagligt tema ne med renholdelse af veje og pladser og andre offentlige områder. Men det er ikke uden problemer. For hvordan undgår man som ansat at blive opfattet som part i konflikten, når gemytterne er kogt op og omtanken blandt de involverede kun rumsterer som et fjernt ekko i baghovedet? Ikke i bås Igennem de senere år har der været flere situationer, hvor det har været påtrængende for medarbejderne at få klarlagt, hvordan de skal stille sig: rydningen af Jagtvej 69, Christiania, fodboldballade for blot at nævne nogle situationer. Sikkerhedsrepræsentant i Center for Renhold (Ålekistevej), Michael Zürek, siger til Trekroner Nyt: Hvis der har været konflikter, for eksempel som på Jagtvej 69, så bliver vi sendt ud for Foto: Mark Knudsen/Monsun at holde gader og veje rene. Det skal de selvfølgelig også være. Men vi vil ikke risikere at, vi bliver nødt til at arbejde under politibeskyttelse. Vi vil ikke sættes i bås med politiet. Derfor har vi taget det op over for ledelsen i Sikkerhedsudvalget. Her siger ledelsen, at vi er ansat til forefaldende arbejde. Men jeg ved ikke, om de synes, vi skal rende rundt mellem brosten. Vi har jo ikke udstyr med hjelme og visir som politiet. Klare regler Michael Zürek efterlyser nogle klare retningslinjer for, hvordan man som ansat skal forholde sig. Og så vil han også have, at de får nogle redskaber, så de kan håndtere situationerne. Ligesom han ønsker, at man gør, hvad man kan for at forebygge de situationer, der kan opstå. Med pistol for panden En kollega var ved at feje i en gade på Amager en tidlig morgen. Den skulle være ren, så der senere på dagen kunne blive asfalteret. En rockertype stoppede kollegaen og sagde, at han skulle holde op med at feje og skrubbe af, hvorefter han trak en pistol og rettede den mod ham. Sagen blev meldt til politiet, og kollegaen fik psykologhjælp til at komme sig over optrinnet og truslerne. Vi har brug for nogle værktøjer. For eksempel nogle konfliktløsningskurser, hvor man lærer, hvordan man skal håndtere situationen, siger han. I ledelsen af Københavns kommunes teknik- og miljøforvaltning sidder administrerende direktør Hjalte Aaberg. Han bekræfter, at det er spørgsmål, som har været rejst i sikkerhedsudvalget. Og han nævner et eksempel på, hvordan man har forsøgt at gøre noget forebyggende i situationer, hvor der var forventning om optræk til konflikter. Nemlig da en eksperimenterende bebyggelse på Refshalevej tidligere på året skulle ryddes. Vi havde indgået en aftale med politiet om, at de ikke skulle optræde i fuld mundering, for ikke at skærpe sitauationen. Det gik også godt frem til første vagtskifte. Men andet hold mødte op i noget andet gier, og det gjorde nogle af vores medarbejdere nervøse, siger han. Den erfaring er man nu ved at evaluering på i forvaltningen, og Hjalte Aaberg siger, at spørgsmålet kommer op igen, når den rapport kommer i det nye år. Fej eller forsvind? Fra Michael Züreks synspunkt er spørgsmålet imidlertid mere principielt end blot at lavet grundig forberedelse gennem aftaler med politiet. Den fundamentale diskussion er: Skal vi feje eller forsvinde? Det er spørgsmålet. Hjalte Aaberg mener, at det er i orden, at vi arbejder under politibeskyttelse. Men vi siger nej, vi vil ikke sættes i bås, siger Michael Zürek. Han henviser til, at de som kommunale medarbejdere, der ofte færdes alene eller to-ogto i gaderne til daglig er meget udsatte og synlige, hvis der opstår en situation, hvor en borger føler sig provokeret. Hvad enten det er i situationen, eller fordi de bliver genkendt og opfattet som part i en konflikt. Den situation, siger Hjalte Aaberg, har man i forvaltningen gjort sig nogle erfaringer med, når det drejer sig om parkeringsvagterne. De har fået uddannelse i, hvordan de skal agere i situationer, hvor folk konfronterer dem. Det vil han ikke afvise, også kan blive en af udgangene på den evaluering, som sikkerhedsudvalget skal have. Trekroner Nyt nr

6 Fagligt NYT Så kom Eurotechpengene! Det polske byggefirma Eurotech har tre måneder efter at være blevet dømt i Arbejdsretten omsider indbetalt den bod på kr. for overtrædelse af jord- og betonoverenskomsten. BJMF får det kr. Af Mads Bruun Pedersen Firmaet Eurotech har som underentreprenør under Pihl&Søn udført arbejde på mediekoncernen Allers nye hovedsæde på Havneholmen i Københavns Havn. Det var i den forbindelse, at firmaet havde omkring 80 folk ansat til fra marts De blev underbetalt med kr. og indbetalte medarbejdernes pensioner på 1,3 mio. kr. for sent. Det var disse overenskomstbrud, der ført til dommen og boden på kr. Hmmm, ja, godt spørgsmål, siger Jesper Weihe, formand for byggegruppen til Trekroner Nyt. Vi kan kun gætte på, hvad det er, der har fået firmaet til at betale netop nu. Man kan måske formode, at det skyldes den omtale, der har været af sagen og at firmaet derfor ønsker at få lukket den, fordi de godt vil være her fortsat. Eurotech har erkendt overenskomstbrud hvad angår bestemmelser for betaling af overarbejde, udstedelse af lønsedler, betaling af pensionsbidrag, søn/helligdagsbetaling og tilsidesættelse af fagretlige regler om overholdelse af aftaler. Hvad er læren af denne sag? Jeg tror, at man må sige, at hvis ikke der var taget andre tiltag end de fagretlige, så var det næppe sandsynligt, at det var gået, som det er. Der er jo sendt så mange bolde af sted til bygherre og arbejdsgiverne i Dansk Byggeri, at der vel også der har været en grænse for, hvad de kunne acceptere. Det er trods alt et medlem af DB, siger Jesper Weihe, der er godt tilfreds med, at et moderat pres nu har givet resultat. Pengene deles mellem 3F og BJMF med kr. til forbundet og resten til fagforeningen. Det skyldes, at aftalebruddet drejer sig om jord- og betonoverenskomsten, som BJMF varetager og forsvarer. Vi er naturligvis glade for, at det nu viser sig at forsvaret af vores overenskomst på området har båret frugt, slutter Jesper Weihe. B-overenskomster ved lov Folketinget er som konsekvens af Vaxholmsagen på vej til at indfører B-overenskomster for udstationerede arbejdere Af Hans Brinkmann Med den såkaldte Laval-lov åbner lovgiverne for, at udstationerede arbejdere i Danmark kan arbejde på andre betingelser end deres danske kolleger. Det fremgik af en høring i Folketingets arbejdsmarkedsudvalg i slutningen af november, hvor arbejdsmarkedets parter og eksperter gav deres vurdering af det lovforslag, som regeringen har fremsat. På forhånd er der stor opbakning til lovforslaget, som og arbejdsmarkedets parter har været med til at formulere i det såkaldte Lavaludvalg. Forslaget er udtryk for en delikat balance, sagde formanden for udvalget Michael Christiansen, og lagde ikke skjul på, at det have været en vanskelig opgave at formulere et juridisk holdbart svar på Vaxholmdommen. Det er ekstremt vanskeligt, fordi vi befinder os i krydsfeltet mellem to store europæiske hensyn. Hensynet til den frie bevægelighed og beskyttelse mod social dumping, derfor er der også tvivl og Laval-dommen er ikke entydig, sagde han. Pædagogisk opgave Med loven åbnes der for, at man kan omregne alle de faktorer, som indgår i løndannelsen til en mindsteløn, som fagbevægelsen så kan præsenterer en udenlandsk arbejdsgiver for. Og om nødvendigt konflikte for at få en overenskomst på. Loven lader det være op til den danske arbejdsret at afgøre, om en konflikt holder sig inden for de udstukne rammer. Det er en pædagogisk opgave at forklare, hvad lønnen skal være. Siden er det op til arbejdsrettten at afgøre, om vores krav er i orden, konstaterede sekretariatschef i BAT-kartellet Gunde Odgaard på høringen. Gunde Odgaard var optimistisk med hensyn til at skrue en overenskomst sammen for de udstationerede arbejdere, selvom ingen endnu ved, hvordan de konkret kommer til at se ud. Vi kender ikke overenskomsten, vi er ikke færdige med at forhandle det med modparten. Loven er en ramme, der skal udfyldes. Ingen ved endnu, hvordan det kommer til at se ud. Men de udenlandske arbejdere skal ikke have det dårligere end danske kolleger, sagde han og understregede at det var en enig LO-familie, som»uden at ryste på hånden«stod bag forslaget. Den danske model i fare Formanden for Bygningsgruppen i TIB København, Palle Bisgaard var ikke så overbevist: Den nuværende regering siger, at den danske model er unik, og at den skal forsvares. Det har oven i købet været fremme, at den kunne eksporteres. Alligevel står vi altså nu i en situation, hvor det grundlæggende princip på arbejdsmarkedet ændres. Vi skal nu konflikte for to forskellige overenskomster på forskellige niveauer, alt efter om virksomhederne kommer fra Danmark eller fra de andre EU lande, sagde han. Der hersker stadig usikkerhed om, hvordan de nye B-overenskomster vil komme til at se ud, da de jo skal forhandles mellem arbejdsmarkedets parter i henhold til loven. Loven er dog ret klar i forhold til, at specielt de dele af overenskomsterne, der i dag sikrer den lokale deltagelse og dermed fleksibiliteten og engagementet forsvinder, sagde Palle Bisgaard. Han pegede på, at retten til lokale lønforhandlinger forsvinder i de nye overenskomster. Det samme må nødvendigvis gælde for akkorder på bygningsområdet, selvom lovforslaget visse steder siger det modsatte. Akkordretten har haft afgørende betydning for lønudvikling og produktivitet specielt inden for bygningsområdet. De er bygget op omkring prislister, og indeholder i dag et væld af aftaler og forudsætninger. Ingen af de ting vil kunne opfylde kravet i Lavaldommen om gennemsigtighed, sagde han. Palle Bisgard mente, at på længere sigt kan det fører til en nedadgående spiral for lønningerne. Og på langt sigt at fjerne overenskomstparternes indflydelse. Eller sagt på en anden måde, så vil den højt besungne danske model definitivt være forsvundet, sagde han. Læs hele reportagen fra høringen på 6 Trekroner Nyt nr

7 Fagligt Nyt Cuba kalder på orkanstøtte HJÆLPENDE HÅND En politisk uafhængig faglig appel om at give støtte til den lille caribiske østat, som er blevet udsat for flere storme og to store orkaner. USA s afvisning af at løfte blokaden gør det nødvendigt at andre træder til, hedder det om baggrunden for indsamlingen. Af Mads Bruun Pedersen Omfattende ødelæggelser og store menneskelige konsekvenser for beboerne fulgte de to orkaner og storme, som inden for ti dage trak et spor efter sig af ødelagte huse, heraf er af dem totalødelagte. Det var denne situation, der førte til, at en Indsamlingsfakta Komiteen ledes af forbundssekretær i FOA Jakob Bang, Per Olsen, formand, Dansk El-Forbund København/Byggefagenes Sam v irke, musiker Frede Norbrink, Ole Zander, chefkonsulent, FOA og Tom Bryde, kasserer i 3F Bygge, Jord og Miljø. Kontakt og information samt bestilling af indsamlingsmaterialer (lister, foldere, klistermærker) kan fås ved at skrive til: eller gå ind på hjemmesiden: Støttebeløb kan indbetales på bankkonto: kreds af primært faglige folk dannede komiteen Hjælp Cuba den 1. november. Tom Bryde, kasserer i BJMF, siger om baggrunden. Ikke bare har cubanerne været udsat for orkaner, men de slås også med den amerikanske blokade, som gør, at det er meget svært for dem at klare så store naturødelæggelser. Derfor følte vi, at det var nødvendigt at gøre noget, og det blev så til indsamlingen. Kan man være sikker på, at pengene når frem til modtagerne? Ja, det kan man, fordi vi har direkte kontakt til det cubanske LO, CTC, og fordi vi kan følge med i brugen af pengene via vores danske kontakt, der er på Cuba flere gange om året alligevel. Så der går ikke penge fra indsamlingen til rejse derover. Formålet for komiteen er, som det hedder i vedtægterne, at:»samle penge ind til bygning af huse til cubanere, som har mistet deres hjem i forbindelse med orkanerne«. Af de indsamlede penge skal så mange som muligt gå direkte til bygning af huse. Alle i komiteen arbejder gratis, og indsatsen går til opførelse af husene i området Pinar Del Rio. Indtil nu er der indsamlet ca kr., blandt andet ved en indsamlingsfest, som har givet kr. i overskud, fra Landsforeningen for Socialpædagoger, som har bevilget kr., murerarbejdsmændenes klub i BJMF, der har givet kr., pædagogerne i BUPL, som har ydet kr. foruden en række enkeltpersoner, der til sammen har givet kr. Der indsamles nu i faglige organisationer, som har modtaget ansøgninger om støttebidrag. Orkanen Gustav lagde yderligere ødelæggelser til de i forvejen omfattende skader, som har ramt østaten Cuba. Trekroner Nyt nr

8 En arbejdsplads Kludestrammere og madkassemekanikere Ikke to dage er ens, når man er isoleringsarbejder på Avedøreværket. Her går der for tiden seks mand fra Persolit. De har fast arbejde med at holde sammen på de mange, mange rør og bøjninger, som fylder værkets to enorme varmeanlæg ud. Af Mads Bruun Pedersen I modsætning til det meget forskellige arbejde, de seks isoleringsarbejdere på Avedøreværket udfører hver dag, ligner skuret, de holder pause i, alle mulige andre skure. Kaffemaskinen snurrer, pinupperne kigger forførende ned over spisebordet, der bliver ristet boller og folk kommer ind, mens de tramper årets første sne af sikkerhedsstøvlerne. Vi er nu seks mand tilbage. Men det er fordi, der lige er blevet nedmandet. Vi regner med, at vi bliver tyve mand igen til sommer. Hvor mange vi er, afhænger af det konkrete arbejde, der skal udføres. Når vi har revisioner, er vi flere, siger Regner Olsen, mens han skænker kaffe op, der er så sort, som var den vredet ud af det kul, en del af varmeværket fyrer med. En revision vil sige, at forskellige dele af det enorme rørsystem bliver gennemgået for slitage og fejl. Det sker to gange om året, og hver gang tager det 1-1,5 måned. I de perioder er der brug for flere folk end de seks, der sidder her omkring bordet. Når der er revision er arbejdstiden reelt mere end normalt. Der er også behov for, at der er nogle, der er på vagt. Altså hvis der går et rør eller noget, så skal vi kunne komme, siger Frank Henningsen. Varme, støv og voksenlærling Regner Olsen er formand for de seks timelønnede ansatte og har været på pladsen før. Senest i denne omgang i 1,5 måned. Vi er, ligesom de andre håndværkere her, indlejede. Det betyder, at vi ikke er ansatte af værket. Men vi arbejder kun herude, siger han. På spørgsmålet om hvilke arbejdsmiljøproblemer, der er ved den form for isoleringsarbejde, siger Henning Krogsbjerg ( Hr. Krogsbjerg blandt kollegerne): Det værste er varmen og støvet. Det kan være rigtig, rigtig varmt, når man kommer ind på værket og skal kravle rundt og løse opgaver. Så kan man godt blive lidt bims i hovedet og komme til at sige noget til hinanden, hvis man ikke får drukket nok væske. Men det går over igen, når man kommer ned. Sådan er det. Der er både væske og værnemidler til rådighed, selvfølgelig. Alkohol er dog total bandlyst. Og der skal også være to og to på de varme steder. Men ikke alle skader kan undgås. Regner viser et brandmærke på sin højre underarm, som er et par uger gammelt. Jeg tror, at du vil finde brandsår på alle, der arbejder her, siger han og kigger op, da Firaz al-jazrawi træder ind ad døren. Han er iraker og voksenlærling. Jeg synes, det var noget spændende arbejde, og så begyndte jeg, siger Firaz, der er igennem først del af uddannelsen, men mangler nogle kurser. Michael Rene Vebsgaard, som venskabeligt 8 Trekroner Nyt nr

9 En arbejdsplads Ny isoleringsformand På generalforsamlingen i isoleringsbrancheklubben blev der valgt ny formand. Det blev Henning Krogsbjerg. Han er formand for de knap 200 isoleringsarbejdere i BJMF. også kaldes Kuglegrillen, har været i faget i cirka 25 år. Også han synes, det er spændende. Ingen dag er ens. Der er hele tiden noget nyt, og det er meget anderledes end at skulle gå på en arbejdsplads, hvor man bare skal lave pladearbejde lige ud. Her er det næsten alt sammen med bøjninger. Klude og kasser Glæden ved de faglige udfordringer, der møder en isoleringsarbejder, kommer op som det første, når man spørger til, hvad der ud over lønnen er godt ved jobbet. Det er os, der er de første og de sidste, når et job skal laves. Vi åbner, derefter kommer metallerne, og så vi lukker igen, siger Frank Henningsen, som følges op af Regner, der understreger, at det mest spændende for ham er pladearbejdet. Lidt for sjov tilføjer Henning Krogsbjerg, at der er to typer isoleringsarbejdere: kludestrammere og madkassemekanikere. Det er forskellen på de metoder, der anvendes. Kludestrammere bruger de gamle materialer til isolering ombundet med lærred, mens madkassemekanikere er dem, der arbejder med metalplader, der skal beskæres og bøjes. I dag er meget af materialet gået fra papoglærred til pvc-produktet Isogeno og til Armaflex. Det sidste limes på rørene med en kraftig kontaktlim. Spændende indhold I den store hal viser Henning og Regner op til et plateau. Her er Henning i gang med at lukket en rørbøjning på et meget snævert sted. Der er kun nogle få millimeters tolerance til at få bakset den nye isoleringskasse på plads på. Det er meget typisk for det arbejde, vi laver, siger han, mens han folder sig sammen mellem rørene. Længere oppe i værket viser Regner et eksempel på et stykke arbejde, der er fagligt udfordrende at udføre. En af kollegerne, der bare kan det der, havde udmålt det, lavet false i de mange delstykker og fået det hele til at passe sammen. (Se billedet på forsiden). Det er sådan noget, der er spændende at lave, siger Regner. På vej tilbage til skuret går turen rundt om Klubformand Regner Olsen. værkets store bygninger. I værkets egen havn losser en stadig strøm af skibe kul og olien, mens der på store lastbiler i den modsatte ende af området hver ottende minut bliver kørt halm ind til afbrænding. Vi går meget rundt herude. Der er langt, og derfor har vi altid vores spand med værktøj med rundt, så vi slipper for at rende frem og tilbage. Den næste store opgave, der venter isoleringsfolkene, er udskiftning af pladeskruerne på hele den enorme facade af værket. Firaz al-jazrawi (tv.), Henning Krogsbjerg og Michael Vebsgaard (th.) i pladeværkstedet. Trekroner Nyt nr

10 Generalforsamling Fra det fjerne til det nære Årets generalforsamling viste, at er der noget, der kan få en livlig debat i gang, så er det dels store spørgsmål som EU og dels det nære lønudbetaling hver 14. dag eller på månedsbasis. Af Mads Bruun Pedersen Er det køen til toilettet?, spørger jeg med et smil den store, brede mand foran mig. Han vender sig, smiler og ryster på hovedet. Nej, det er til skipperlabskovsen, svarer han. Og ganske rigtigt dukker der nogle store fade op med dampende varm mad op. Det er tirsdag, det er november, det er generalforsamlingstid og små 200 af fagforeningens medlemmer er mødt op. Rundt om langs bordene i Trekronergades store sal spises der. På en storskærm kører billeder fra årets uddeling af fagforeningens kulturpris. Valgt til bestyrelsen Daglig ledelse: Henrik Lippert, formand; Søren Andersen, a-kasseleder; Bent Laugesen, organisationssekretær. Bestyrelsesmedlemmer: Ina Rasmussen og Poul Dreyer. Suppleanter: Frank Olsen, Ole B. Hansen, Benny Weirum, Frans Sørensen, Claus Christophersen. Bilagkontrolant og suppleant: Arne Rasmussen og Stig Mørk Christensen. Fanebærer: Brian Tscherning Johansen. Løn- og pensionsudvalg: Søren Thomsen og Ingrid Hammershøj. Henrik Lippert Bolette Crossland Jeg fatter min blok og dykker ned blandt deltagerne for at høre, hvad folk mener, fagforeningen skal lægge vægt på i den kommende tid. Østarbejdere, arbejdsmiljø og mere medlemskontakt. Det ligger folk på sinde. Og det er også de spørgsmål, som går igen, når formanden, Henrik Lippert, trækker de store linjer op i sin beretning. Her går ingen skyldige ram forbi: EU, finanskapitalen, krisen, spekulanterne, Fogh-regeringen, Lars Løkke og hele borgermusikken får kraftige drag over nakken. Det var politiske beslutninger, der førte os Fotos: Tommy Skarborg. 10 Trekroner Nyt nr

11 Generalforsamling derhen, hvor vi er i dag. Og det er politiske beslutninger, der skal til, hvis denne krise skal bekæmpes. På begge sider af Atlanten har svaret været store hjælpepakker, der har til formål at genskabe tilliden til den finansielle sektor. Det er uanstændigt, at skatteyderne skal betale tabet efter spekulanter og direktører. EU godt eller skidt? Er der et spørgsmål, som kan få debatten i gang, er det EU. I forslaget til arbejdsprogram hedder det:»eu modstanden og kampen mod den overnationale styring skal fortsat styrkes og EU-valget vil også indgå som en kommende arbejdsopgave«. Det får næstformand Michael Haas på talerstolen. Han er ikke så meget EU-modstander, at det gør noget. For, som han siger, noget godt kommer der også fra EU. Men derfor kan man godt være kritisk, siger han og foreslår, at BJMF skal være EU-kritisk, men ikke på en EU-modstanderlinje. Han bakkes op af faglig sekretær Flemming Grønsund fra Servicegruppen, mens der fra andre deltagere er anderledes markant kritik af EU. For eksempel slår Bolette Crossland fra gartnerne fast, at ganske rigtigt har EU fremmet noget på ligestilling. Men når det drejer sig om de kollektive rettigheder, så er EU imod. Blandt flere går også Carsten Bandsholm Hansen fra murerne også i flæsket på EU. Det er nødvendigt at gøre det klart for folk, hvad det er EU vil, siger han og henviser til EFdomstolens afgørelser om Vaxholm og konfliktretten som eksempler på, hvad der kommer fra den kant. BJMF er ingen ø At en fagforening er en del af samfundet, er indlysende. At krisen og arbejdsløsheden presser sig på i form af faldende medlemstal og nødvendige økonomiske stramninger i BJMF er ligeså indlysende. Derfor skal der gøres en Drop Foghs markedsdrømme og tag hånd om økonomien! UDTALELSE Markedsøkonomien har spillet fallit. Prisen er arbejdsløshed og nedskæringer. Fagbevægelsen må sætte en ny dagsorden for oppositionen og stoppe regeringens angreb på de arbejdsløse. Kasinokapitalismen har erobret den bedste sendetid. Krak, nedtur og krise hører til dagens orden i flere lande. Efter en uhæmmet hyldest af det frie marked beder spekulanter nu klynkende om offentlig hjælp. Hykleriet er uden sidestykke! Den nyliberale regering har, sammen med alle andre partier i Folketinget undtaget Enhedslisten, vedtaget en bistandshjælp til nødlidende kapitalister og betalingen for markedsfiaskoen vil regeringen hente hos krisens ofre blandt andre de arbejdsløse. Fiaskoen er ikke deres skyld Oppositionen til venstre må derfor kræve finanskapitalen under samfundskontrol. Heldigvis avler det modstand. Finansminister Lars Løkke Rasmussen ville skære ned i dagpengeperioden og fik en gedigen fiasko. Et væsentligt bidrag kom fra 3F. I stedet for krise og arbejdsløshed må vi kræve: flere anlægsaktiviteter indenfor det offentlige område kickstart af byggeri af gode og billige boliger uddannelse for børn, unge, voksne, ledige samt beskæftigede flere ansatte til pleje og omsorg et ophør af regeringens omvendte Robin Hood politik redskaber til at kunne skabe et mere rummeligt arbejdsmarked Markedsfiaskoen viser, at kapitalen kun tænker på sig selv. Derfor skal der indføres kontrol med spekulation, så krak ikke i fremtiden kan hærge almindelige menneskers liv og hverdag. Vi vil ligeledes gå i front mod regeringens, Dansk Folkepartis og Liberal Alliances kommende jobplan, der forventes at indeholde: halve dagpenge til unge under 30 år ens regler hvad enten du er på dagpenge, kontanthjælp eller på starthjælp unge uden uddannelse skal kun modtage dagpenge i tre måneder voksenlærlinge skal fremover forbeholdes arbejdsløse over 30 år Regeringen smider det statelige ansvar for arbejdsmarkedspolitikken over på kommunerne. De får således økonomisk interesse i at reservere ledige job til egne arbejdsløse, i stedet for at finde de bedst kvalificerede til det enkelte job. Lykkes overdragelsen, er vejen til at fjerne A-kasserne fra fagbevægelsen banet. Skal velfærden og fremtiden sikres må en samlet opposition til venstre sætte en dagsorden, som gør op med nyliberalismen og VKO-blokken. Michael Haas Michael Johnson Søren Andersen Trekroner Nyt nr

12 Generalforsamling Carsten B. Hansen særlig indsats for at holde på medlemmerne, siger Henrik Lippert: Alle på slettelister bliver kontaktet pr. telefon. Indtil videre har det været en succes. De foreløbige resultater viser, at antallet af kollegaer, der skal genindmeldes, er faldet drastisk. Og alle, der bliver kontaktet, er meget glade for det. Siden BJMF blev dannet for tre år siden, har man mistet ca. 800 medlemmer. For at imødegå det, er det en nødvendighed, at vi får et stærkt tillidsmandsnetværk, at vi får styrket medlemmerne og får dannet netværk imellem fagforeningens mange led af medlemmer og ansatte, siger formanden og går over til at forklare virkningerne for fagforeningens opbygning. Flemming Grønsund Den stramme økonomi fik sidste år generalforsamlingen til at pålægge bestyrelsen at få styr på pengene. Det har man arbejdet på siden. Og det har haft en pris: nedlæggelse af syv stillinger. Nogle ved naturlig afgang, andre ved afskedigelser. Blandt de ramte er blandt andre isoleringsarbejderne. De mistede en faglig sekretær. Det bliver rejst af den nye formand for brancheklubben, Henning Krogsbjerg. Han har stillet forslag om, at der fortsat skal være en ansat til at varetage deres interesser. Henrik Lippert forklarer, at man har sikret isoleringsfolkene med blandt andet faglig opbakning. Men der er ikke økonomi til en særskilt mand, hvis 2007-generalforsamlingens beslutning om balancen i økonomien skal holdes. Henning Krogsbjerg Hver 14. dag eller hver måned? Et andet emne, der får folk op af stolene, er udbetalingen af dagpenge: hver 14. dag eller hver måned? Blandt andre Michael Johnson, murer. Han mener, at det er rart at kunne få dagpengene hen ad vejen, for ellers kan det knibe hen mod slutningen af måneden. Men a-kasseleder Søren Andersen slår et slag for faste månedsudbetalingerne. Det bliver dyrere andet, siger han og opfordrer til i stedet at koncentrere sig om fagligt arbejde. Og hvis der er nogen, der har problemer, kan de sagtens få forskud, tilføjer han, inden forsamlingen forkaster forslaget. 12 Trekroner Nyt nr

13 Generalforsamling Garanti og bedre kontrol mod svindel og humbug ARBEJDSMILJØ Danske og udenlandske arbejderrettigheder i Danmark undermineres til stadighed. Udenlandske kollegaer har dobbelt så stor risiko for at dø på jobbet som danske. Ligegyldighed og kynisme blandt arbejdsgiverne er en altafgørende grund til dette. Vi kræver: at alle har en erhvervsuddannelse eller sikkerhedsuddannelse, der giver kendskab til arbejdsforhold/arbejdsmiljø i Danmark ID-kort til alle arbejdere yderligere ressourcer til Arbejdstilsynet og øget indsat på bygge- og anlægsområdet Skiltning på alle større byggepladser. SNYD OG HUMBUG Mens arbejdsløsheden vokser i byggeriet, fortsætter regeringen en ukritisk rekruttering af arbejdskraft hundredvis af kilometer væk. En rekruttering, der betales af de selvsamme arbejdsløse. Hertil kommer, at specielt østarbejderne bruges i en ideologisk kamp mod fagforeningerne, som reelt står alene uden opbakning fra politi, SKAT og andre myndigheder i kampen mod snyd og humbug. Vi kræver: Stop for rekruttering af arbejdskraft inden for områder med lokal, regional eller national arbejdsløshed Omlægning af danske skatteregler om dobbelthusførelse og transportfradrag, så spekulation og misbrug forhindres. GARANTI OG KONTROL Skattesvindel, momsunddragelse, tvivlsomme spekulationer, flere konkurser, lønsvindel og kyniske bagmænd med profit i højsædet er fortsat hverdag i dagens Danmark. Vi kræver at: der skal kunne sikres skyldig løn, skat og moms for underentreprenører via en garantisum hos hovedentreprenører/bygherre der afsættes yderligere resurser til SKAT, i stedet for regeringens planlagte nedskæring, samt at myndighedernes indsats mod illegalt arbejde og svindel med moms og skat øges. Hvad er det vigtigste, fagforeningen skal lave i den kommende periode? Finn Sørensen, murerarbejdsmand, efterlønner Vi burde få sat gang i noget med at få sat de offentlige skoler, toiletter osv. i stand. Der er masser af opgaver, selv om Anders Fogh jo ikke sætter noget i gang, og heller ikke Socialdemokraterne. Så må vi jo gå til SF og Enhedslisten. Carsten Blom, murer Det vigtigste er østarbejderne. Man ser dem alle vegne. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre, men man må prøve at få dem ud. Politisk må man få stoppet f.eks. Pihl&Søn, så de ikke kan lave et firma i Krakemudistan, og så er EU i øvrigt noget lort. Rene Larsen, jord- og beton, vil ikke have taget billede Skaffe arbejde, og så få smidt østarbejderne ud. De tager vores arbejde. Vi må få Folketinget til at sende dem ud. Det kan ikke være rigtigt, at de skal tage vores arbejde til underbetaling. Det er os, der bor her, der skal have arbejdet. Ina Rasmussen, gartner Det opsøgende arbejde er vigtigt, og man skal være så lidt som muligt på kontoret og mere ude på pladserne. Og så mere medlemspleje. Det enkelte medlem skal føle sig vigtig. Liselotte Aae, gartner Vi skal fortsætte arbejdet med udenlandske arbejdere. Og så arbejdsmiljøet, for jeg frygter, at sikkerheden også for dem bliver dårligere, og at vi kommer til at se flere dødsulykker. Og så skal der mere opsøgende arbejde blandt de unge ude på skolerne. De unge skal tidligere ind i fagforeningen. Martin Jørgensen, gartner I klubben har vi indledt et arbejde med Ny Løn, og så ser man ikke for meget til fagforeningen ude omkring. Den er for lidt synlig. Ole Stauning, gartner Arbejdsmiljøet skal prioriteres mere, og så skal man være mere ude hos medlemmerne, få en bedre medlemskontakt og være mindre inde på kontorerne. Det er vigtigt at få en dialog i gang, så folk udefra kommer ind i huset. Kim Kramer, murer Østarbejdet er vigtigst. Vi må have strøget det der med deres skattefradrag. Og så må fagforeningen ind og punke SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne til at tage ned i EU og bokse. Og så skal folk møde op til blokaderne hver gang! Dem herinde må klare skrivebordene, så tager vi os af det fysiske ude. Trekroner Nyt nr

14 Servicegruppen Manna kommer fra himlen, ikke lønnen Når kirkegårdsgartnerne på Garnisonskirkegården i København nu kan se frem til en lønfremgang, skyldes det ikke neddryssende manna. Men et langt, sejt fagligt arbejde. Og det er kun begyndelsen, siger tillidsmand Jens Kongsø. Af Mads Bruun Pedersen Hører man til dem, der lytter til Herrens ord fra et højere sted, er udtrykket manna fra himlen sikkert ikke ubekendt. Men i modsætning til myten fra Biblen, hvor mannaen drysser ned over de troende, så kommer vore dages manna, lønforhøjelser, ikke af sig selv. De skal kæmpes igennem, og det kan være et sejt fagligt arbejde. Det viser sagen om lønforhandlingerne, som tillidsmand Jens Kongsø har ført for sine kolleger på Garnisonskirkegården på Østerbro i København. Øjeblik, jeg skal lige stemple ud, siger Jens, da Trekroner Nyt kommer på besøg for at høre om de langstrakte lønforhandlinger, som nu har givet bonus. Han fortsætter: Vi har Ny løn. Det var en forsøgsordning, der nu er permanent. Fra april 2004 til oktober 2006 havde der ikke været lønforhandlinger. Selv om aftalen sagde, at der skulle være eftersyn hvert år, hvis en af parterne ønskede det. En broget flok Jens Kongsø repræsenterer en broget flok af gartnere på kirkegården. Nogle er faguddannede, mens andre er tillærte. Der er tre fastansatte og 5-6 sæsonansatte. Blandt de sidste hører Jens selv. Flere gange har jeg fremsat ønske om forhandling over for lederen Klaus Frederiksen. Den fik vi i så oktober Vi mødte med et udspil. Men lederen var meget kort for hovedet, og efter bare fem minutter var den forhandling slut. Jeg fik derfor skrevet et uenighedsreferat, så vi kunne komme videre med forbundets hjælp. Kirkegårdsøkonomien havde på det tidspunkt været hjulpet på vej af, at der i hele sæsonen havde manglet to faste medarbejdere. Det betød, at med den begrænsede bemanding, skulle de tilbageværende arbejde 20 procent mere. Det mente vi måtte betyde noget for lønnen. Men her var ledelsen afvisende, fortæller Jens, som havde lagt en lønudvikling frem, der kunne tage højde for anciennitet, kvalifikationer og indsats. På kirkegårde, hvor tid ikke er en mangelvarer for de døde, men nok for de ansatte, måtte der gå yderligere et år, før der kom skred i forhandlingerne. Med hjælp fra fagforeningen og fra baglandet i forbundet fik de derfor en ny forhandling i gang med Københavns Stift. Forinden havde Klaus Frederiksen ladet sit gode hjerte løbe af med sig. Han tilbød ifølge Forhandlet hvert år Kirkekasserer Klaus Frederiksen er ikke enig i, at der først efter gentagne rykkere fra medarbejdernes side blev indledt forhandlinger i Han siger til Trekroner Nyt: Det er ikke rigtigt. Der har været ført forhandlinger løbende, og vi fik en aftale på plads i oktober 2006, som løb frem til Der blev vi så uenige om en ny aftale, som så gik videre op i systemet. Men sådan går det jo. Så det er ikke rigtigt, at der gik 1,5 år fra april 2004 til oktober 2006, hvor der ikke blev forhandlet, sådan som aftalen siger der skulle? Nej, der blev forhandlet løbende. Hvad så med de kommende forhandlinger? 3F har bedt om at få aftalen om indplacering lavet om, og de skulle komme med et udspil, så det går vi og venter på. Der er ikke kommet noget endnu. Jens en bonus til samtlige ansatte for det ekstra arbejde på kr. til deling. Det forelagde Jens for kollegerne, som vendte tommelfingeren nedad. Det var for lidt, var holdningen blandt dem, der havde ydet to mands ekstra arbejde i en fuld sæson. Pointspillet Med et sindrigt pointsystem, der tilgodeser konkret indsats, faglig viden og engagement, er det meningen, at ny løn skal forhandles. Hver enkelt forhandlede selv point med Klaus Frederiksen. Men jeg var til stede, siger Jens, som mener, at chefen brød en aftale om, at der skulle nedsættes et samlet lønudvalg. På grund af misligholdelsen af aftalen fik Jens Kongsø forhandlet værdien af et point op fra 150 kr. til 175 kr. i 1997-kr. Det svarer til 220 kr. for et point i 2008-kr. Efter en længere forhandling, som dækkede 2007, blev resultatet en lønfremgang. Den hævede tildelingen af lønpoint fra 7 til 24 point ud af 35 mulige. Og oven i kom dertil, at det også lykkedes at få hævet bonussen fra de oprindelige kr. til kr. Det var en god dag for Jens og for kollegerne. Nu står tilbage at få sat gang i lønforhandlingerne for Noget sent, vil nogen måske mene. Men da det kun er manna, der kommer fra himlen, ikke lønnen, kræves der en aktiv indsats blandt de ansatte. 14 Trekroner Nyt nr

15 Servicegruppen Med livet som indsats! Rapport fra sikkerhedspatrulje i efteråret på gade og vej! Af Niels E. Nielsen Over to dage i slutningen af oktober stod fagforeningen for et FIU-kursus om sikkerheden ved arbejde på gade og vej. Det var anden gang, det blev arrangeret i rammerne af fagforeningen. Denne gang var det et rent 3Fkursus, og deltagerne var hovedsagelig medlemmer fra vores egen afdeling. Da vi startede op igen, var det efter nogle års pause. Vi havde derfor en fornemmelse af, at det stod skidt til med sikkerheden. Men det overrasker os dog, at det var så slemt, som tilfældet er. Vi havde igen indlagt arbejdspladsbesøg i kurset, og vi havde otte hold på gaden over hele København til at inspicere. Som vi erfarede allerede i foråret, var der heller ikke denne gang eksempler på afspærringer, som var fejlfri. Vi kunne dog fornemme, at der er fremgang at spore. Men skal forholdene bringes helt i orden, må vi nok se i øjnene, at det bliver en lang og sej kamp. En ting vi kan glæde os over er, at vi har fået en del tilbagemeldinger fra medlemmer, der arbejder på gade og vej om at myndighederne er begyndt at interessere sig for, om reglerne bliver overholdt. Vi har planer om at følge op på patruljerne. Men om det bliver på samme måde, er ikke givet. Der er mange gengangere fra sidste kursus, så den teoretiske del vil sikkert blive skåret ned til fordel for patruljer og erfaringsudveksling. Vi har også snakket om at lave et netværk for kollegaer, der arbejder på gade og vej med sikkerhed som indfaldsvinkel. Niels E. Nielsen er faglig sekretær i Servicegruppen Sprøjt dansk! EUs regler har på det seneste givet anledning til en undergravning af de danske uddannelseskrav. For eksempel ved opsætning af stilladser og arbejde med kemikalier som epoxy samt arbejde med forskellige maskiner. Det har medført forringede sikkerhedsforhold på arbejdspladserne. Vi har på den baggrund diskuteret spørgsmålet om, hvorvidt reglerne for sprøjtecertifikat også gælder for udenlandsk arbejdskraft. Fra Arbejdstilsynet har vi fået den klare besked, at sprøjtecertifikater ikke er omfattet af reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som folk, der kommer hertil for at arbejde har medbragt hjemmefra. Det betyder, at det fortsat er sådan, at alle, som sprøjter erhvervsmæssigt, skal have dansk sprøjtecertifikat. Bolette Crossland, Privatansatte Gartneres Klub Servicegruppen nye sikkerheds- og tillidsfolk Tillidsfolk: Stefan Vejlin Vattenfall A/S (Amagerværket) Do MEFF Martin L. Hansen Tivoli Do Gartner Sikkerhedsfolk: Thorbjørn Guttesen Boligselskabet Vildtbanegården Do Gartner Congres Center Dan Flemming Jensen Pihl & Søn A/S DR Byen Beton Trekroner Nyt nr

16 A-KASSEn Ryger a-kasserne, svækkes hele fagbevægelsen KOMMENTAR Vores regering med Claus Hjort Frederiksen i spidsen har en drøm en drøm, om at stække dansk fagbevægelse. Regeringen tør ikke gå direkte i kødet på fagbevægelsen, da dette kan skabe kaos på arbejdsmarkedet. Derfor bruger de andre midler et af disse er at fjerne a-kassen fra fagbevægelsen. Af Søren Andersen Da a-kasserne er opstået i fagbevægelsen og hele tiden har haft tilknytning hertil, regner man med, at en fjernelse eller ødelæggelse a- kasserne kan få mange til at melde sig ud af fagbevægelsen. Det Radikale Vestre har helt tilbage fra 1960 erne haft en ide om at fjerne a-kassernes tilknytning til fagbevægelsen, ved at oprette en statslig obligatorisk a-kasse. Med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) som chefideolog er der satset på, at man kunne få kommunerne til at overtage dagpengemodtagerne på samme måde, som de i dag har kontanthjælps- og sygedagpengemodtagerne. Ved arbejdsmarkedsforliget i 2006 om STATISTIK STATISTIK STATISTIK STATISTIK DATO 2008 SEPTEMBER DATO 2008 OKTOBER LEDIGHEDSTAL ANTAL PROCENT ANTAL PROCENT HELE FAGFORENINGEN 310 5, ,67 BYGGEGRUPPEN 241 8, ,32 DEN GRØNNE GRUPPE 28 5, ,69 INDUSTRIGRUPPEN 4 2,37 2 1,14 DEN OFFENTLIGE 27 1, ,22 GULE 14 heraf 18 heraf MURER 106 8, ,20 MURERARBEJDSMÆND 30 9, ,44 JORD & BETONER 63 6, ,24 BROLÆGGER OG ARBM , ,75 TAGDÆKKER 24 17, ,38 ISOLERING 2 1,46 5 3,76 GARTNERE PRIVAT 28 5, ,48 OFF. GARTNERE 5 0,90 7 1,28 SPECIALRBEJDERE 20 2, ,71 MEDLEMSANTAL FORB.U FORB.U HELE FAGFORENINGEN BYGGEGRUPPEN DEN GRØNNE GRUPPE INDUSTRIGRUPPEN DEN OFFENTLIGE MURER MURERARBEJDSMÆND JORD & BETONER BROLÆGGER OG ARBM TAGDÆKKER ISOLERING GARTNERE PRIVAT OFF. GARTNERE SPECIALRBEJDERE »fremtidens velstand og velfærd«blev det besluttet, at der skulle laves nogle forsøgskommuner. De skulle overtage hele aktiveringsindsatsen for både de forsikrede og kontanthjælpsmodtagerne. Det blev besluttet, at dette eksperiment skulle fortsætte frem til 2010, hvor der så skulle evalueres, om aktiveringsindsatsen ligger bedst hos staten eller i kommunen. Tyv om natten I forbindelse med årets finanslovsforhandlinger beslutter regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance pludselig, at kommunerne skal overtage hele aktiveringsindsatsen fra august Med andre ord har disse partier helt uden om arbejdsmarkedspartnere, og uden en evaluering af forsøgskommunerne trukket denne beslutning ned over alle som en tyv om natten! De har også besluttet, at kommunerne får forskellig refusion, alt efter om medlemmerne er i aktivering eller ikke. Hvis man er aktiveret, vil kommunen modtage en refusion på 65 procent, mens en ikke aktiveret kun giver 35 procent refusion. Det vil sige, at kommunerne bliver direkte økonomisk interesserede i en eller anden form for aktivering af alle. Kommunerne skal selv betale for denne aktivering ud af de midler, de modtager i blok- eller statsstilskud. Det siger sig selv, at kommunerne har en interesse i at lave en billig aktiveringsform læs: dårlig aktivering. Ledig eller ikke ledig? Ud over dette motiveres kommunerne også til først og fremmest at få sine egne borgere i arbejde. Det kan betyde, at det ikke altid vil være kvalifikationerne, der giver arbejde, men derimod ens status på arbejdsmarkedet: ledig eller ikke ledig. På længere sigt vil arbejdet med aktivering indgå på lige fod med andre opgaver, som en kommune har. Det betyder, at kommunalbestyrelserne i deres budgetter skal tage stilling til, hvad der nu skal bruges flest penge på: børnehave, plejehjem eller måske aktivering. Med denne beslutning har regeringen også lagt skinnerne, så man hurtigt og effektivt kan fjerne a-kasserne fra fagbevægelsen og overgive dem til kommunerne. Der er i dag et muligt folketingsflertal for at gøre dette, og der er ingen aftaler, der kan forhindre en sådan beslutning. Så det er nu, der skal reageres. Søren Andersen er a-kasseleder i BJMF. 16 Trekroner Nyt nr

17 Socialt Nyt Hvis arbejde er sundt, så giv de syge det Den aftale om at nedbringe sygefraværet, som regeringen indgik i september med arbejdsmarkedets parter, er uden respekt for de syge. De skal presses hurtigst muligt tilbage på jobbet om nødvendigt med økonomisk tvang. Af Lene Nielsen og Maj Jensen Arbejdsgiverne skal senest i fjerde sygeuge holde samtale med syge medarbejdere. Den skal handle om, hvordan de kan fortsætte deres arbejde, og hvad virksomheden kan gøre. Jobcenteret skal allerede i 8. sygeuge vurdere, om der er mulighed for en delvis raskmelding. Centeret skal have mulighed for at give aktiv tilbud til alle sygemeldte både beskæftigede og ledige. For eksempel vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik. Den nuværende lægeerklæring erstattes af en såkaldt mulighedserklæring. Den er baseret på dialog mellem arbejdsgiveren og den sygemeldte om, hvordan den enkelte fortsat kan deltage på arbejdsmarkedet. A-kasserne skal medvirke i opfølgningen over for syge medlemmer. Aftalen skelner ikke mellem eksempelvis ondt i ryggen og depression. Tværtimod. Den kræver hurtig tilbagevenden til mindst ti timers arbejde om ugen, uanset diagnose. Sker det ikke efter højst ni ugers sygemelding, falder kommunens refusion for sygedagpengene drastisk. Den syge risikerer ligeledes at miste pengene, hvis en sagsbehandler vurderer, at den syge kan arbejde. Det vil kun være muligt at være helt sygemeldt, hvis det er helt umuligt at arbejde på deltid. For eksempel på grund af hospitalsindlæggelse eller langvarig behandling. Lægerne skal fokusere meget mere på, at det er bedre for syge at vende hurtigt tilbage til arbejdet. Aftalen er blevet til på et grundlag om et stigende sygefravær. Fakta er imidlertid, at sygefraværet er stabilt over en 20 års periode. Der er ikke nævneværdig stigning i dette. Alligevel er det lykkedes regeringen at få denne storstilede plan igennem. For vore sygemeldte medlemmer betyder aftalen, at kommunerne fremover har pligt til at presse sygemeldte ud i aktive tilbud, eksempelvis delvis tilbage til arbejdspladsen, senest otte uger efter de er blevet sygemeldte. Vurderer kommunen, at den syge er i stand til aktivering i ottende sygeuge, og den syge af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til dette, kan kommunen stoppe sygedagpengene og dermed opnå økonomisk gevinst ved at få den syge i gang. Syge vil blive udsat for et stadigt pres, som i sig selv kan være sygdomsfremkaldende. En tidlig indsats, der kan afklare den syges situation og muligheder for at vende tilbage til arbejdet, er fornuftig. Men vi frygter, at den langtidssyge skal have aktive tilbud. Det er mangel på respekt for de syge, og vi er bekymrede, fordi de risikerer at miste deres sygedagpenge, hvis de på grund af helbredet ikke kan imødekomme kommunens tiltag.»hvis det er så sundt at arbejde, så giv det til de syge«denne sætning er desværre blevet virkelighed med den nye aftale. Lene Nielsen og Maj Jensen er socialrådgivere i BJMF. Trekroner Nyt nr

18 Byggegruppen Gi dig selv en gave tag på kursus! 3F holder en række kurser for folk i byggebranchen med fokus på faglige spørgsmål og løsninger. Der gives også en grundig introduktion til tillidsmandsuddannelsessystemet. B Y G G E G R U P P E N BRANCHEKURSER 2009 OVERENSKOMSTKURSUS FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER, KABELARBEJDERE OG STILLADSARBEJDERE B Y G G E G R U P P E N BRANCHEKURSER 2009 OVERENSKOMSTKURSUS FOR: MURERE - MURERARBEJDSMÆND STRUKTØRER/JORD- OG BETONARBEJDERE TAGDÆKKERE, BROLÆGGERE, ISOLATØRER, ASFALTARBEJDERE, ELEMENTFABRIKKER/BETONVARER, KABELARBEJDERE OG STILLADSARBEJDERE Uddannelse og efteruddannelse er krumtappen i den faglige udvikling i alle fag. Derfor har 3F også til næste år arrangeret en række kurser for folk i byggebranchen. Her får man chancen for at møde andre kolleger, som måske sidder med de samme problemer som en selv, Eller som man kan give gode råd med baggrund i egne erfaringer, som det hedder i indledningen til den pjece, hvor kurserne beskrives nærmere. Jeg kan kun anbefale, at man ude på arbejdspladserne finder ud af, hvem man vil have på kursus. Skal man udvikle sit fag og gøre arbejdet og samarbejdet med kollegerne bedre, så skal der uddannelse til. Og det er det, disse kurser skal hjælpe med til, siger Jesper Weihe, formand for Byggegruppen i BJMF. Kurserne afholdes som FIU-kurser, hvor der betales kursusgodtgørelse samt rejse- og opholdsudgifter. De afvikles som ugekurser på 3Fs skole Langsøhus fra den 19. til den 23. januar Murere og murerarbejdsmænd (Nr ) Henvender sig til alle murersvende og murerarbejdsmænd. Ikke kun dem, der arbejder på akkord, men alle, der forhandler løn. Undervisere: Anders Svenningsen og Morten Pedersen Struktører/Jord- og betonarbejdere (Entreprenøroverenskomsten) (Nr ) For medlemmer, der er beskæftiget inden for jord- og betonarbejde. Formålet er at udvide kursistens kendskab til hovedoverenskomsten og akkordprislisten samt brugen af disse. Undervisere: Tonny Holm og Bo Riis Nielsen Tagdækkere (Nr ) Henvender sig til folk beskæftiget med tagdækning. Formålet er at udvide kursistens kendskab til hovedoverenskomsten og akkordprislisten samt brugen af disse. Undervisere: Hans Christian Neumann (Kebbe) og Vagn Ole Petersen Isoleringsarbejdere (Nr ) For folk, der arbejder dagligt med forskellige former for teknisk isolering, hvor de forskellige Jesper Weihe elementer er prissat. Formålet er at udvide kendskabet til hovedoverenskomsten og priskuranten. Underviser: Jan Nielsen Brolæggere og brolæggerarbejdere For medlemmer, der er inden for brolægning. Formålet er at udvide deltagernes kendskab til hovedoverenskomsten og den nye akkordprisliste samt dens brug. Underviser: Freddy Christiansen Kabelarbejde (Entreprenøroverenskomsten) (Nr ) For folk inden for kabelarbejde, som kan få udvidet deres kendskab til hovedoverenskomsten og akkordprislisten og dens brug. Underviser: Ivan Bak Hvis man vil uddanne sig videre inden for tillidsmandssystemet, er der også mulighed for at deltage i Grunduddannelsen 1 og 2. Her lærer man de grundlæggende spilleregler for det faglige arbejde. Man får gode tillidsmandskammerater, som man kan kontakte, når man står i en situation, hvor der er brug for hjælp. Læs mere om disse kurser i pjecen Branchekurser 2009, som kan bestilles i fagforeningen hos Lene Neerup på telefon: Trekroner Nyt nr

19 Fagretslige sager Feriepengekonto udbetalt Endnu en sag mod E.O. Byg s Eftf. (tiltrædelsesoverenskomst), hvor uoverensstemmelsen drejede sig om betaling af skyldig løn m.m. Sagen blev løst efter lidt skriftlig korrespondance mellem firmaet og fagforeningen. Tilbage stod problemet om udbetaling af SH/FF-kontoen, som skal opgøres og udbetales, når man fyres. Der var derfor begæret mæglingsmøde, hvor firmaet i stedet for at møde op valgte at sende en fax med tilkendegivelse af, at man ville udbetale det skyldige beløb på kr. ved førstkommende lønudbetaling. Efterbetaling af s/hog feriepenge Som så ofte når der fyres, opstår der problemer mellem arbejdsgiveren og den fyrede. I denne sag mellem firmaet Murermester og entreprenør Jens M. Larsen, medlem af Dansk Byggeri, var Byggegruppen der uenighed om betaling af den sidste løn m.m. Da fagforeningen begærede mæglingsmøde, kom mesteren med et efterbetalingsbeløb, samt efterbetalte SH/FF-kontoen, og sagen ser umiddelbart ud til at være løst, uden at det blev nødvendigt at afholde mæglingsmøde. Pension med tilbagevirkende kraft Firmaet City Murer ApS, nu HBU, (medlem af Dansk Byggeri) havde glemt at indbetale pension til en murersvend ifm. firmaomlægning. Der blev begæret mægling, men den aflystes, da firmaet indbetalte det skyldige beløb. Bemærk, at når der med tilbagevirkende kraft skyldes pension, så hæfter firmaet for hele beløbet, også medarbejderens andel. OK indgået Toileteksperten, et firma uden overenskomst, kom til fornuft efter henvendelse fra fagforeningen og betalte til vort medlem skyldig forfalden løn ca kr. Men der mangler i skrivende stund, at blive udbetalt fra SH/FFkontoen. Sagen forfølges til tysker Firmaet Håndværk Uden Grænser var indtil den 1. januar 2008 medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening, men skiftede derefter til Dansk Byggeri. Først herfra havde vores medlem krav på betaling efter mureroverenskomsten. Ved et mæglingsmøde den 21. oktober var der krav om betaling for overarbejde, manglende kørepenge og for meget betalt husleje. Det sidste krav kunne ikke behandles ved et mæglingsmøde, da det ikke er en del af overenskomsten. Det skyldige overarbejde blev efterbetalt med kr., mens der blev efterbetalt kr. i kørepenge. Desuden skulle firmaet betale kr. i bod til BJMF, idet man have arbejdet i vekseluger, uden at have fået godkendelse hertil fra fagforeningen. En gammel siger farvel (og på gensyn!) Gode kollegaer, arbejdskammerater og andet godt folk! Farvel og tak alle sammen for mange gode år. Til årsskiftet stopper jeg som tillidsmand i fagforeningen. Og så på gensyn igen i det nye år. Den 1. januar starter jeg som forhandlingssekretær i 3F Byggegruppen, hvor jeg afløser Stig Schlünsen, der har valgt at gå på efterløn. Lige som i mit gamle job, vil mit primære arbejdsområde blive murersjakkets arbejdsforhold. Det vil sige vore uddannelser, overenskomsten, opmåling og faglige sager, bare på et lidt andet plan. Så I slipper ikke for mig i fremtiden. Efter mig kommer der ingen nyansættelse. Stillingen spares væk som en del af den store spareplan, som fagforeningen er nødsaget til at lave, for at økonomien kan hænge sammen i Men jeg overlader både mine ansvarsområder og Murerbrancheklubben i de bedste hænder, da fagforeningen er så heldige at have en ny generation af slagkraftige tillidsfolk, der kan tage over, når de»gamle«forsvinder. Jeg er både stolt og glad for min tid i fagforeningen og mener, jeg har fået den bedst tænkelige faglige opdragelse. I 1996, efter ti år ude på bradderne som murersvend, startede jeg i Murersvendenes Fagforening af 1919 for København og Omegn (ja, det var navnet), for at hjælpe vores daværende opmåler, Claus Olsen, der havde hulens travlt. Dengang hed de gamle erfarne tillidsmænd Harry Osborn og Ole Knudsen. I a-kassen var det Ole Larsen og Ib Petersen, der førte sig frem. Alle var de hard core tillidsmænd af den gamle skole. Da Harry Osborn stoppede, blev Henrik Lippert ny formand og jeg næstformand. I forhold til den gang har tiderne ændret sig kolossalt på vore byggepladser. Og skal jeg pege på et skælsættende år, er det 2004, hvor de otte nye østeuropæiske lande blev medlemmer af EU. Det stiller helt nye krav til fagforeningens tillidsmænd, og ikke mindst til murersjakkene ude på byggepladsen. Den udenlandske arbejdskraft er og bliver den største udfordring i fremover. Ikke bare er vi truet på lønnen, men hele det faglige system er under pres. Vores fag og uddannelse er det, vi skal holde fast i med næb og klør, for skal vi overleve på langt sigt, skal vi levere kvalitet og godt håndværk. Når det så er sagt, er det fantastisk at se den opbakning, der er især blandt murersjakkene til de faglige aktiviteter og blokader. Det har været nøglen til bekæmpelsen af plat og svindel. Så jeg tror virkeligt, der er håb for fremtiden. Og ja, selvfølgelig kitter jeg mig ud af sjakket på ordentlig vis. Det sker i det nye år på Murerbrancheklubbens generalforsamling, hvor jeg går af som formand. I ønskes alle en rigtig god jul og på gensyn i det nye år. Jacob Scavenius Trekroner Nyt nr

20 Byggegruppen Tiltrædelsesoverenskomst Center Byg v. William Frederiksen Vigerslev Alle 30, 4. tv Valby Murermester Jørgen Bo Petersen Ørevandsvej København N.V. Aura Entreprise ApS Bygaden Frederikssund Byggesteen Murerforretning ApS Nyholms Alle Rødovre Ringsted Totalentreprise Højbogårdsvej Ringsted Faxe Tagdækning ApS v. Peter Baltz Stationsvej Klippinge Firma Ogolnobudowlan»Elita«Polen Murersvendeforeningens Stiftelse Murergade København N El Tel ApS Store Regnegade København K Betalingsstandsning LF Entreprise ApS Reerslevvej Hedehusene Ingen af vore medlemmer må søge eller tage arbejde i ovennævnte firmaer. Medlemmer, som har løn eller lignende til gode, bedes henvende sig i fagforeningen hurtigst muligt. Nye arbejdspladser Adserballe & Knudsen Musvågevej 12 Renovering Bjørn Svendsen Jorisvej 21 Grækenlandsvej 11, 2300 Kbh. S Traditionelt murerarbejde Carl A. Hansen Rosenborg Slot Renovering Facade Claus P. Andersen Malmmosevej 68 Bl. murerarbejde Dannebrog Christians Mindevej 2-20 Fliser/Klinker Dencon-Byg ApS, Aalborg (medl. af DB) Bymuren 35, Hvidovre Fliser/Klinker Døjringe Murerfirma Vigerslev Allé Fliser/klinker Enemærke & Petersen Sølyst Pudsearbejde Enemærke Petersen Amager fælledvej, AB Møllegården Tag Firma Larsen og Egelund Hulvej 22 (villa Solrød Strand) Skalmur HCA Anlæg & Service A/S (tlf: ) Århusgade 108 Insitubeton HRH Rigshospitalet Pudsearbejde HS Byg Lyøvej/Sprogøvej Renovering J. O. Pedersen Vandtårnsvej 83 Skalmur Karl A. Hansen Strandgade 27 Renovering Facade Kim Siestø Gasværksvej 14 Renovering Kim Siestø Marstalsgade Renovering Martin Olsson (cvr ) Kamillevej Skalmur MAS Byhøjen 2-34, Vanløse Tag MJH Farvergade 6-8 Fugearbejde MJH Entreprise Klitmøllervej/Hirtshalsvej Skalmur Mols & Larsen Entreprise A/S Alsgade 15, 1764 København V, (v/bryggergården) Renovering Murefirmaet Niels Poulsen Indertoften 10 Bl. murerarbejde Murersvendenes Stiftelse Murersvendenes Stiftelse Renovering O. P. Nedergaard Thorvaldsensvej 57 Renovering Omega Byg Blankavej, Valby Renovering OP Nedergaard Rungsted Plads 2 Renovering Facade P. Andersen & Søn Rentemestervej Fliser/Klinker PWJ Sindshvile vej 13, 2000 Frederiksberg Bl. murerarbejde WLP Christian den Niendes gade Renovering Facade Øens Overgaden Neden vandet 33 Renovering Øens Murerfirma Blankavej 1-9, 2500 Valby Fugearbejde Øens Murerfirma Tibirkegade Jordarbejde Byggegruppen: nye sikkerheds- og tillidsfolk: Sikkerhedsfolk: Hasse S. Grandjean Karl A. Hansen Entreprise Baltorpvej Murer Dan Kristensen CG Jensen A/S Tivoli Beton Congres Center Lennart Loft HCA Anlæg og Service A/S Århusgade Beton Allan Meng Øens Murerfirma A/S Gl. Mønt Murer Christian Nielsen JAKON A/S Amalienborg Murer Tillidsfolk: Jens H. Sørensen CG Jensen A/S Tivoli Beton 20 Trekroner Nyt nr

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Ordnede forhold bliver det andet spor, som trepartsforhandlingerne vil koncentrere sig om.

Ordnede forhold bliver det andet spor, som trepartsforhandlingerne vil koncentrere sig om. INTERVIEW Minister satser på trepartsaftale om uddannelse allerede næste år Af Gitte Redder @GitteRedder Iver Houmark Andersen @IHoumark Fredag den 28. august 2015, 05:00 Del: Beskæftigelsesminister Jørn

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Beretning efterskolen 2013

Beretning efterskolen 2013 Beretning efterskolen 2013 Noget af det værste efterskoleeleverne ved er lærerhumor/lærerjokes som kan opleves som den særlige humor, der foregår på lærerværelserne rundt om i landet - vores er sikkert

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere