Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning"

Transkript

1 Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1

2 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller informeret af evidens, vil sige, at den understøttes af den bedste - mest pålidelige, relevante og tilgængelige viden. Snæver betydning: Anden ordens viden der tilbydes i form af forskningskortlægninger eller systematiske reviews med syntese af, hvad der vides om et spørgsmål om uddannelse

3 Evidens er værd at arbejde med, fordi alle pædagogiske praktikere og de elever og børn, de har ansvar for, har krav på, at grundlaget for handlinger i det pædagogiske arbejde er baseret på den bedst mulige viden.

4 Struktur Hvad et Clearinghouse er Arbejdsprocessen set indefra Formidling og implementering Udgangsbillede

5 Clearinghouse er et center, der Indsamler Sorterer Analyserer Vurderer Syntetiserer, og Distribuerer Hvad? Primærforskning, der belyser et praktiker, et policy-, et forskerog/eller et forskningspolitisk problem

6 Clearinghouse: Hvorfor det? Det er blevet meget vanskeligt at finde al relevant og god forskning. Det er blevet meget vanskeligt for alle at besvare spørgsmål om, hvad forskningen viser.

7 Oprettet 2006 som del af evidensbevægelsen på uddannelsesområdet: EPPI Centre (UK) Campbell Collaboration What Works Clearinghouse (USA) Canadian Council of Learning Best Evidence Encyclopedia Education Counts (NZ) Kunnskapssenter for utdanning (Norge) 2011

8 Arbejdsprocessen indefra: Metaforskning Udgangspunkt: Hvad viser forskningen at vi ved? Primærforskning er genstand for forskning i metaforskning Metaforskningens primærforskningskarakter

9 Arbejdsprocessen i DCU I samarbejde med en reviewgruppe beslutter og gennemfører Clearinghouse medarbejdere med anvendelse af dokumenterende software iterative og transparente processer på dette: 1. Review-spørgsmål 2. Søgestrategier 3. Inklusions/eksklusionskriterier 4. Genbeskrivelse og dataekstraktion af studier 5. Studiers evidensvægt 6. Besvare reviewspørgsmål i syntese 7. Formidle resultater

10 Reviewprocessen: fra fundne referencer til narrativ syntese Søgehits Referencer identificeret Referencedubletter 6153 referencer identificeret 163 referencer identificeret Fuldtekstscreening Screening på baggrund af dokumentets tekst 51 dokumenter ekskluderet Referencescreening Screening af titel og abstract 5990 unikke referencer identificeret 5866 referencer ekskluderet 2. fase Inkluderede dokumenter 71 dokumenter inkluderet, der omhandler 70 undersøgelser 15 studier med lav forskningsrapporteringskvali tet 1. fase Inkluderede dokumenter 124 dokumenter inkluderet Genbeskrivelse af 70 undersøgelser Systematisk kortlægning Tendenskarakteristik af 70 undersøgelser Narrativ syntese Baseret på 55 undersøgelser Ikke fremskaffelige dokumenter 2 dokumenter Fremskaffede dokumenter 122 dokumenter Implikationer for praksis, policy og forskning Nordenbo, S.E. et al.(2008) Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole. Oslo:Kunskapsdepartementet

11 Stille forskellige spørgsmål Første udfordring

12 Review Questions Table 2: Types of Review questions (N=275). More than one type can be represented in one review Serie1 Descriptive Attitude/meaning Causal Effect Methodological Meeting goals Implementing (Larsen, M.S. (2010) Veje til evidens på uddannelsesområdet? En analyse af 275 systematiske reviews fra de 7 væsentligste evidensproducerende institutioner. København: DPU, Aarhus Universitet) 000ea68e967b).html

13 At værdsætte værdien af forskelle i forskningsdesign Anden udfordring

14 Evidensstigen 1. Systematiske reviews af RCT 2. Enkeltstående RCT af god kvalitet 3. Kontrollerede ikke-randomiserede forsøg 4. Systematiske reviews af kohortestudier 5. Enkeltstående kohortestudier. Dårlige RCT 6. Systematiske reviews over case-kontrol studier 7. Enkeltstående case-kontrol studier 8. Caseserier eller kohortestudier eller casekontrol af dårlig kvalitet 9. Ekspertvurderinger, kvalitative designs, enkeltcases, erfaring mv.

15 Skema fra: Rieper, O. & Hansen, H.F. (2007) Metodedebatten om evidens. København: AKF

16 Når viden opstår I processen: At give plads til iteration Tredje udfordring

17 Protokollen Som en på forhånd udformet og godkendt uforanderlig fremstilling af procedurer, der skal følges. Som en up-to-date foranderlig godkendt fremstilling af den nuværende status i reviewet.

18 At håndtere spørgsmål om forskningskvalitet Fjerde udfordring

19 Primærstudiers forskningskvalitet Studiets egen forskningskvalitet ( Evidensvægt A) Relevansen af studiets design til at besvare reviewspørgsmål (Evidensvægt B) Relevansen af studiets indhold i forhold til reviewspørgsmål (Evidensvægt C) Samlet transparent evidensvægt baseret på A-B-C (skabt af mindst to personer) Baseret på information givet (eller ikke givet) i forskningsrapport Som en relativ vurdering af hvert design Som vurdering af bias (tendensiøsitet) Som en samlet eksplicit vurdering baseret på normer for god udførelse og rapportering af det valgte design.

20 At skabe syntese baseret på forskellige studier (design, fokus etc.) Femte udfordring

21 Synteseformer Metaanalyse Narrativ syntese (via tertio comparationis) Konceptuel syntese (via tertio comparationis)

22 At håndtere generaliserings problemer på tværs af kontekster Sjette udfordring

23 Generalisering Ekstern validitet og relevans af begreber Ekstern validitet og relevans af resultater Overveje varians/lighed mellem kontekster Overføring af resultater fra Angloamerikansk kontekst til Skandinavien: OK - medmindre vi har lokalt producerede resultater, der peger i anden retning.

24 Formidling og implementering Lærerens hverdag - metodefrihed og professionelt råderum Kommunaløkonomi Lærerholdninger til undervisningen Lovgivning Skoleledelse Viden om eleven Viden baseret på evidens

25 Evidensformidling: Konkret eksempel: Effekt af vejledning Teknisk rapport Pixiversion Viden om vejledning Pressemeddelelse udkast med ministerudtalelse Summary Database med transparent proces Faktaark Powerpoint præsentation til ministeriet Præsentation på national konference for vejledere Aviskronik International engelsksproget artikel

26 Evidensformidling: iøvrigt Nyhedsbreve: Egne undersøgelser, internationale reviews, aktuelle emner i medierne etc. Artikler og analyser i dagspressen Artikler i fagtidsskrifter Hjemmeside Evidensbasen Forskere udtaler sig d= Oplæg på konferencer

27 Rapporter fra DCU i 2011 Systematisk review om effekt af vejledning Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2009 i institutioner for de 0-6 årige. Forskningskortlægning af forskningen om virkning af interventioner for udsatte børn i førskolen med forældreinvolvering.

28 Evidensimplementering Udarbejdelse af materialer sammen med opdragsgiver Altid en del af kontrakten Netværk og alliancer med DLF, UVM, skolelederne, professionshøjskoler Evidensforum (Communitysite for Evidens)

29 Implementering

30 To reviews: En kontrast Evidens anvendes (måske) kun uddannelsespolitisk, hvis der er overensstemmelse mellem resultater og grundlæggende politiske holdninger

31 Udgangsbillede Tak for jeres opmærksomhed Jeg hviler ikke (i) min sag Jeg ved, at jeg er i en position med udfordringer

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige

Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige Clearinghouse forskningsserien 2013 nummer 14 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige af Michael Søgaard Larsen Jan Kampmann Sven

Læs mere

Clearinghouse forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige

Clearinghouse forskningsserien. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige Clearinghouse forskningsserien 2014 nummer 19 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige af Trine Kløveager Nielsen Hanna Bjørnøy Sommersel

Læs mere

Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning

Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning Clearinghouse forskningsserien 2011 nummer 09 Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning Et systematisk review af Michael Søgaard Larsen Gerd Christensen Neriman Tiftikci Sven Erik Nordenbo

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL

FORSKNINGSKORTLÆGNING UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig Dato Marts 2014 FORSKNINGSKORTLÆGNING UNDERVISNINGSMILJØ OG TRIVSEL INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål og reviewspørgsmål 2 1.3

Læs mere

Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Et systematisk review

Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne. Et systematisk review Teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Et systematisk review Ph.d.-afhandling af Trine Kløveager Nielsen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet 2014 Ph.d.-afhandling indleveret

Læs mere

FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER

FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport, endelig (ISBN 978-87-7684-809-5) Dato August 2014 FORSKNINGSKORTLÆGNING ALSIDIG UDVIKLING OG SOCIALE KOMPETENCER Alsidig udvikling og sociale kompetencer

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Anne Marie Villumsen, Jens H. Lund, Ulla Viskum & Ida Skytte Jakobsen Reviewet tegner et kort

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik

Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Institut for Uddannelse og Pædagogik Viden om inklusion af Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet København 2013 Titel Viden

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning af Camilla Brørup Dyssegaard Michael Søgaard Larsen Bente Maribo Hald Dansk Clearinghouse

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Når evidens møder den pædagogiske hverdag

Når evidens møder den pædagogiske hverdag VIA UNIVERSITY COLLEGE OG AALBORG UNIVERSITET MED STØTTE FRA BUPL Når evidens møder den pædagogiske hverdag Foreløbig arbejdsrapport september 2010 Anne Mette Buus, Stine Del Pin Hamilton, Palle Rasmussen,

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles brug af kliniske retningslinjer

Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles brug af kliniske retningslinjer Delrapport 12 Map of Medicine pilotprojekt. Litteraturgennemgang om sundhedsprofessionelles Map of Medicine pilotprojekt. Delrapport 12. Litteraturgennemgang af sundhedsprofesionelles Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov

Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Formativ vurdering af elever med særlige undervisningsmæssige behov Denne artikel sammenfatter de væsentligste spørgsmål, der blev rejst i forbindelse med agenturets projekt om elevvurderinger i et inkluderende

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Susan Tetler og Lotte Hedegaard Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer Institut for Uddannelse

Læs mere

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen

Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer. Lotte Hedegaard-Sørensen Susan Tetler Lotte Hedegaard-Sørensen Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer Redegørelse for baggrund og metode - i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

Kollaborativ undervisning tolærerordning. Inklusion viden til praksis

Kollaborativ undervisning tolærerordning. Inklusion viden til praksis Kollaborativ undervisning tolærerordning Inklusion viden til praksis Kollaborativ undervisning tolærerordning Inklusion viden til praksis Kollaborativ undervisning - tolærerordning 3 Forfattere: Rune

Læs mere

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering

VIDA. VIDA-modelrapport 2. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering VIDA-modelrapport 2 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Uddannelse og implementering Kristina Kristoffersen, Ove Steiner Rasmussen & Bente Jensen (red.) VIDA-forskningsserien

Læs mere

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Introduktion, formål og relevans for uddannelserne Introduktion Hvorfor og hvordan gør tværprofessionelt samarbejde

Læs mere

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis

Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis 2008 Sundhedskonsekvensvurdering fra teori til praksis Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Gabriel Gulis Peter Gry Stella R.J Kræmer Fra Forskningsenheden

Læs mere

Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning

Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Jørgen Folkersen MTV-enheden, Hvidovre Hospital Side 1 Litteratursøgning og evidensvurdering - en kort vejledning Af Jørgen Folkersen Copyright

Læs mere

Evidens og kreativitet

Evidens og kreativitet Evidens og kreativitet Af Christine Nordentoft Abstract Formålet med artiklen er at undersøge, hvordan nye ideer og tiltag opstår i folkebibliotekerne. Hvilken rolle spiller begreber som kreativitet og

Læs mere