YZ )"+ [^` &)%#%%% < &%"&& AZY^\Z

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YZ )"+ [^` &)%#%%% < &%"&& AZY^\Z"

Transkript

1 ISSN:

2 32. årgang ISSN Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet i Den Grønne Landsbrancheklub Oplag numre årligt. Bladet redigeres af et udvalg under repræsentantskabet og af Kommunikationsbureauet Citat. Ansvarshavende redaktør: Flemming H. Grønsund Medlemskab og abonnement for 3F medlemmer 75 kr. Abonnement virksomheder og organisationer 150 kr. årligt. Giro nr Tlf Annoncer: Mediakonsulent Gitte Pedersen, tlf Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s Sidste frist for indsendelse af stof til næste nummer er den 14. august Indlæg sendes til Flemming H. Grønsund på Artikler i grøn3fpunkt er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdning Formand: Flemming H Grønsund, Uranienborg Allè 9, 2860 Søborg. Tlf , mobil , Kasserer: Sonja M Pedersen Prinsesse Maries Allè 3, 5000 Odense C, Kasserer træffes på tlf på hverdage mellem kl. 17 og 20. Aage Christiansen Tlf , Anni Alslev Pedersen Tlf , Finn Holm Olsen Tina Bak Hansen Tlf mobil , Jørgen Kruse Pedersen Tlf , Viktor Petersen Tlf Poul S. Dahl Tlf , Bjarne Strandhave Pedersen Tlf Erik Brochmann Tlf , Henrik Jørgensen Tlf , Anne-Mette Egtved Nielsen Tlf , Lars Kvistgaard Tlf , Jørgen Horsbøl Rasmussen Tlf , Thomas Møller Tlf , Bestyrelsesformand, forhandlingssekretær Peter K Holm Tlf , Næstformand, forhandlingssekretær Hanne Gram Tlf , Ungdomsrepræsentant Pia L.F. Olsen Deadline Ude uge 14. aug okt nov. 50 Forsidebillede: De tre glade musikere fra Rubens Orkester, Ruben Byberg Jacobsen, Preben»Pepso«Johansen og Martin Dahl, i gården på Nørrebro hvor Pepso og Martin arbejder. Læs artikel på side 10-11

3 Af Gruppeformand Thomas Møller, Den Grønne Gruppe, 3F Århus Rymarken. 3F s jagt på østeuropæere og de arbejdsgivere der ansætter dem fortsætter. Vi byder østeuropæerene velkommen til at arbejde på samme vilkår som alle andre på det danske arbejdsmarked. Når jagten fortsætter så er det på de arbejdsgivere, der forsøger at udnytte situationen til at trykke løn og arbejdsforhold til et niveau, som ingen kan leve af. Jagten fortsætter på de, der udnytter situationen til at tjene nogle hurtige penge på at formidle arbejdskraft. Når østeuropæerne lader sig lokke til Danmark med lønninger langt under dansk niveau skal det ses i lyset af at en dagløn i Danmark typisk svarer til en månedsløn i deres hjemlande. De østeuropæere, der vælger at blive i Danmark i lidt længere tid har fået syn for sagen de kan heller ikke leve af en dansk halv løn. De har fået øjnene op for fagforeningernes berettigelse melder sig ind og bruger os. Når 3F bruger mange ressourcer på at optrevle det snyderi, der foregår (se artikel side 4-5), skal det ses i lyset af vores kamp mod alle brodne arbejdsgivere og hvis råddenskaben får lov til at bredde sig så går der også råd i velkørende virksomheder, og det har vores medlemmer og virksomheder ingen interesse i. Når det hollandske vikarbureau Jobserver frivilligt går konkurs, er det fordi, der ikke var forretningsmæssigt grundlag for deres virksomhed og tak for det. Deres forretningskoncept var netop at udbyde arbejdskraften (vikarerne) til præcis overenskomstmæssig løn og vikarbureauet må have tjent sine penge på at opkræve stor betaling for husleje, transport og sågar administration af deres løn. Efter de mange sager 3F har rejst, ændrede Jobserver og senere Jobsuply forretningskonceptet endnu inden sagerne er afsluttede. Nu er det frivilligt, om vikarerne skal betale for disse ydelser og det betyder, at de slavelignende bindinger ophører 3F undersøger nu om disse ordninger er lovlige. På kort sigt taber vores nye østeuropæiske kollegaer deres penge. 3F s medlemmer mister deres job i en ubillig konkurrence på løn og arbejdsvilkår. I de grønne virksomheder, der har brugt vikarbureauerne, har man måske løst et kortsigtet behov for arbejdskraft, men på lang sigt mister virksomhederne stabilitet, viden og perspektivet for fremtiden. Vi har brug for gode løn og arbejdsvilkår i gartneri, landbrug og skovbruget i Danmark. Ellers kan virksomhederne ikke konkurrere om den gode stabile arbejdskraft, der sikre effektivitet og udvikling i erhvervene. Vores jagt på de brodne kar fortsætter. Matilde Vestergaard, på 12 år er en af vinderne fra sidste nummers tegne konkurrence. Hun har lavet en tegning af sin mor som er gartner. Navnene på de andre vindere kan læses på side 13.

4 Af Tine Bjerre Larsen Stakken af faglige sager mod det hollandske vikarbureau JobServer, som har leveret østarbejdere til danske gartnerier blev stadigt tykkere, husker Thomas Møller, formand for Den Grønne Gruppe i Århus Rymarken. Han har brugt meget af sin tid i det sidste halvandet år med at skaffe en stor gruppe polske vikarer deres penge tilbage. Det hele så meget pænt ud, da han tjekkede lønsedler og kontrakter på et aftenmøde for nogle af de polske vikarer, som havde kontaktet 3F. Men JobServer tjente penge på at indkræve en høj husleje og store udgifter for de polske vikarers transport til og fra arbejdet og rejser til hjemlandet.»det gjorde de, selv om mange af polakkerne aldrig tog til Polen, mens de arbejdede i Danmark og selv om de kørte i egen bil til og fra arbejdet. Jeg ved, at mange af de polske vikarer hver betalte kroner for at bo tolv mennesker i et mindre parcelhus. Den husleje JobServer betalte var på 6500 kroner, så de har haft en pæn fortjeneste hver måned«, siger Thomas Møller. Her bag gardinet i et parcelhus i Sabro bor en af de polske vikarer til en husleje på over 3000 kroner om måneden, som JobServer fratrak lønnen. Han har kørt 15 af de i alt 30 sager, som forbundet har mod JobServer. Sager, som i alt løber op i flere millioner af kroner til over hundrede vikarer. Og der er tale om tre typer sager, forklarer formanden. Dem, som handler om almindelige overenskomstmæssige brud, fordi der ikke er betalt fuld løn og pension. Her har næsten alle fået deres penge retur. Dem, som handler om, at man i stedet for en søgneog helligdagbetaling på 6,75 procent kun har udbetalt 3,5-4 procent. Her har 3F Århus Rymarken rejst krav overfor virksomheden og 80 medlemmer har fået i alt kroner. Og endelig drejer det sig om sager, hvor vikarerne har fået fratrukket dyre huslejer og transport til og fra arbejde og rejser til hjemlandet fra lønnen.»den sidste typer sager har 3F desværre ikke kunne løse, fordi virksomheden efter at vi havde rejst krav om tilbagebetaling, og de mange sager skulle for Arbejdsretten, fik lov at gå konkurs med en gæld på mindst fire millioner kroner til dets polske vikarer«, siger Thomas Møller. JobServer var ellers en rigtig god forretning i firmaets treårige levetid i Danmark, men indgav begæring om konkurs i april og skiftede navn til Serviceselskabet.»JobServer må have vurderet, at deres forretningskoncept ikke virkede i Danmark. Det er på en måde en sejr for os. Men taberne bliver de polakker, der har penge til gode. Kurator for konkursboet ikke har tænkte sig at betale, og den nye direktør vil ikke røre ved de faglige sager«.»taberne bliver også de danskere, der bliver fyret, fordi polakkerne var billigere. Og endelig de gartnerivirksomheder, der har fyret kvalificerede medarbejdere med en masse viden om gartneriproduktion. Hvordan vil gartnerierne kunne udvikle produktionen, når de baserer den på ufaglærte kortidsansatte, der rejser hjem til Polen med deres know how«, spørger Thomas Møller.

5 To polske 3F-medlemmer, Damian og Eugeniusz, i det fælles køkken, som de deler med tolv andre polske vikarer. Mens man afventer en afgørelse i JobServer-sagen, har 3F kastet sig over de næste vikarbureauer, der har lignende forretningskoncept. De har rejst sager mod en lang række af de andre vikarbureauer, som er skudt op med Østudvidelsen af EU, fortæller Thomas Møller.»JobServer har været den principielle sag, fordi den bedst skitserer problemstillingen. JobServer har på det groveste brudt det stålsatte princip om, at man får udbetalt sin overenskomstmæssige løn og pension. Normalt dækker vikarbureauerne omkostninger ved, at administrationsudgifterne skrives på regningen til kundevirksomheden. At fratrække lønnen et stort månedligt beløb for husleje og transport og administration er ikke i orden. Vores strategi har været at få stoppet dette virksomhedskoncept, så andre virksomheder ikke vil forsøge samme metoder«. Selv om det endnu er uvist, om det lykkes at få flere penge ud af det konkurs-begærede JobServer, og selv om der er gået mange arbejdstimer med at hive penge hjem til medlemmerne, så er Thomas Møller tilfreds med de resultater, de hidtil har opnået.»det er altid rart at kunne hjælpe folk, der er blevet snydt, og det er vores store opgave som fagforbund at være vagthund overfor arbejdsgiverne. Ikke mindst i de her år, hvor mange hyrer udenlandsk arbejdskraft. Vi skal sikre, at det sker på lige vilkår med de danske medlemmer, så en billigere østeuropæisk arbejdskraft ikke presser danske lønmodtagere ud. Med sagerne mod JobServer har vi, uanset om vi får de sidste penge eller ej, fået markeret vores synspunkter«, siger Thomas Møller. På 3f.dk kan man læse om endnu et vikarbureau, der ikke har rent mel i posen. Det drejer sig om det fynske firma Gartnervikaren, som har rumænere uden arbejds- og opholdstilladelse til at arbejde for sig. De manglende arbejds- og opholdstilladelser er ikke de eneste ulovlige forhold i virksomheden. Manglende overarbejdsbetaling, feriepenge og kummerlige boligforhold til dyre huslejer, er blot noget af det virksomheden byder sine ansatte rumænere. Ejeren af firmaet har til Nyhedbrevet 3F erkendt at han har underbetalt sine ansatte i 10 tilfælde til i alt kr. De mange ulovlige forhold har også fået 3F Nordhøjfyn, til at melde firmaets ejer Kim Lauritzen til politiet og de har rejst krav om kr. til to af rumænerne. Læs mere på:

6 Af Tine Bjerre Larsen Østaftalen blev indgået for at regulere adgangen til det danske arbejdsmarked og sikre, at alle der arbejder her i landet har ordentlige vilkår. Der har længe været politisk flertal for at lempe den overgangsordning, som forhindrer danske gartnerier i at ansatte den billige østeuropæiske arbejdskraft. Og 3F har ingen problemer med en lempelse, hvis kontrollen til gengæld bliver bedre, fastslår Arne Grevsen, formand for Den Grønne Gruppe.»Østarbejderne er velkomne på lige vilkår. Vi skal sikre, at de ikke undergraver vores arbejdsmarked, og derfor kan vi godt acceptere, at det skal være lettere for de overenskomstdækkede virksomheder at få arbejdskraft til Danmark. Til gengæld skal det være sværere end det er i øjeblikket for de virksomheder, som ikke Vilvorde Roskilde Tekniske Skoles grønne afdeling Vilvorde har masser af uddannelser for hoved og hænder... Aktuelle kurser: Gaffeltruck certifikat B Pleje af grønne områder, sommerbeskæring Ressourceberegninger ved hjælp af grønne anlæg Indendørsbeplantning modul 2 og 3 Havecenter, planter og pasning Blomsterbinding 17 ugers grunduddannelse, ÅU Buketter, dekorationer og kompositioner Bryllupsbinderier Anlæg i natursten, træ og vand Pleje af grønne områder Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg Kontakt en vejleder på eller besøg for mere information. Mød os på Roskilde dyrskue stand 720 Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde Telefon Roskilde Tekniske Skole Forudsætningen for at udenlandsk arbejdskraft bliver organiseret er, at man kan tale sammen. Derfor har 3F indgået aftale med firmaet Tolkegruppen, som med kort varsel kan levere tolkeservice på 130 sprog til 3F-afdelinger 24 timer i døgnet. I første omgang er der tale om en prøveordning i tre måneder. følger de danske regler og overenskomster«, siger Arne Grevsen. Strømmen af arbejdere fra de nye EU-lande i Øst- og Centraleuropa har været kraftigt stigende de sidste år. Ifølge myndighedernes tal er der i øjeblikket aktive og gyldige arbejdstilladelser i brug af østeuropæiske statsborgere. Af dem arbejder omkring 80 procent eller godt 8000 på 3F-overenskomster. I 3F bruger man mange ressourcer på at tage sig af problemer med underbetaling af østarbejdere og anmelde ulovligheder. Og der skal være mere styr på, hvem der kommer til landet, mener Arne Grevsen.»Også fra det offentliges side skal kontrollen være nemmere. Der er ting omkring skattelovgivning, som er svære for skattevæsenet at kontrollere. Og det samme gælder Arbejdstilsynet, hvor man kan have vanskeligt ved at se, om virksomheder overholder arbejdsmiljøreglerne«. Det er nødvendigt, at både Skattevæsenet og Arbejdstilsynet får tilført ressourcer og redskaber til det arbejde, mener formanden.»hvis du ikke taler og læser dansk, hvordan kan man så vide, om fx væksthuset i et gartneri er sprøjtet eller ej? Det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at der er vejledning om den slags, men den hænger i et ringbind inde i skuret, og hvis du ikke ved det, og heller ikke kan læse dansk, fordi du ikke er vokset op her, så hjælper det ikke meget«, siger Arne Grevsen.

7 3F s stand finder du i området planter og planteplacering og vi har stand nummer: 441. På standen vil vi i år give gæsterne mulighed for gratis at kunne smøre deres egen sunde madpakker, idet 3F Slagelse vil stå for et madpakkeværksted. Hver dag fra vil madpakkeværkstedet være åbent, og hver dag vil kendte medvirke til at åbne værkstedet. Man vil under kyndig vejledning få inspiration til hvordan, man kan smøre en sund madpakke, som også smager godt. De kendte som vil åbne madpakkeværkstedet er blandt andet: Onsdag: Susanne Tøttenborg kendt fra 6-om-dagen sloganet, Direktør for Selandia Preben Knorrenborg og Formand for 3F Slagelse Tina Christensen. Torsdag: Gruppeformand for Den Grønne Gruppe Arne Grevsen, Direktør for Arbejdernes Landsbank og Folketingspolitiker for Socialdemokraterne Thomas Adelskov. Fredag: Gruppeformand for Den Offentlige Gruppe Ellen K. Lykkegård. På standen vil også være et hold, der kan svare på spørgsmål om overenskomt-, uddannelse- og arbejdsmiljøspørgsmål. Have og landskabsudstillingen var godt besøgt sidste gang, også selvom det regnede. Programmet vil i år udover generelforsamling blandt andet indeholde: Med dyr på job v/ Københavns Beredne Politi. Blandt falke og geparder v/ Jesper og Bjarne fra Ree Park (Ebeltoft Safari) Tilmelding ser via din lokale 3F-afdeling på kursusnummer: I afdelingen udbetales rejsegodtgørelse og du kan søge om betaling af arbejdstab mv. Et par links:

8 En gårdmand ansat i gårdrådet Ravnsborggård i København konstaterede, at boligforeningen gennem fem år ikke havde fulgt den ansættelseskontakt, der var indgået mellem den ansatte og gårdrådet. Blandt andet var der ikke blevet indbetalt pension og lønnen manglede også over en årrække at blive korrekt reguleret. Gårdmandens egen henvendelse til arbejdsgiveren løste ikke problemet, og derfor henvendte han sig til 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening. Ved en gennemgang af lønsedlerne beregnede fagforeningen, at der manglede efterbetaling af pensionen på omkring kroner og lønnen skulle reguleres med kroner. Da sagen havde løbet over flere år beregnede fagforeningen også renter af efterbetalingen således, at gårdrådet yderligere måtte betale kroner i renter. Gårdrådet indgik efter nogen forhandling på at indbetale det skyldige beløb, og samtidig blev der indgået overenskomst med fagforeningen, således at der i fremtiden ikke kan opstå tvivl om løn og pensionsforholdene. FHG En landmandselev som forsøgte at gennemfører uddannelsen via den traditionelle landmandsuddannelse, blev under sin praktikperiode hos en svineproducent i Nordsjælland, behandlet så dårligt af sin arbejdsgiver, at han valgte at ophøre uddannelsen efter 8 måneders ansættelse. Da han ikke som forventet fik fremsendt et feriekort, kontaktede han arbejdsgiveren, som ikke mente, han havde krav på feriepenge. Herefter kontaktede landbrugseleven 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, som ved en gennemgang af sagen yderligere konstaterede, at virksomheden ikke havde indgået den lovpligtige uddannelsesaftale, derfor skulle»eleven«nu betragtes som ordinær ansat. På dette grundlag beregnede fagforeningen at»landmandseleven«skulle betales som ordinær landbrugsmedhjælper, og rejste derfor krav overfor virksomheden om efterbetaling af feriepenge og løn, samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. På et efterfølgende mæglingsmøde blev der opnåede enighed om en samlet efterbetaling på kroner og»eleven«fik samtidig udleveret dokumentation for sin ansættelse, således at han kan søge om nedsættelse af uddannelsestiden, hvis han vælger at fortsætte landmandsuddannelsen på et senere tidspunkt. FHG Menighedsrådet ved Sæby Kirkegaard ville gennemføre forandringer, der blandt andet betød fyring af to medarbejdere. Men da de meddelte, at de havde tænkt sig at fyre de to ældste medarbejdere på kirkegården blev, Bent H. Pedersen fra 3F s afdeling i Nordøst Vensyssel, rigtig gal.»det er ganske enkelt helt urimeligt, for det ville virkelig have store konsekvenser for de pågældende medarbejderes efterløns muligheder,«siger Bent H. Pedersen, som straks kastede sig ind i sagen. De to medarbejdere havde arbejdet på kirkegårde i henholdsvis 9 og 22 år. Karen Nielsen bliver 60 år i november og Karl Kristensen bliver 62 år i februar Ved en almindelig afskedigelse ville Karen få 3 måneders opsigelse og Karl ville få 6 måneders opsigelse. Men det blev der heldigvis ikke noget af.»vi fik forhandlet os frem til en løsning, der er til at leve med for de to medarbejder. Begge er fritstillede, men bliver først opsagt i henholdsvis november 2007 og februar Og skulle de gå hen at få andet arbejde, har deres gamle arbejdsgiver ikke mulighed for at modregne anden lønindkomst,«siger Bent H. Pedersen, der på trods af sagens tålelige udfald, gør opmærksom på at ingen af de to medarbejdere egentlig var indstillet på at gå på efterløn lige nu, men det var altså som landet lå, den bedste løsning. PO

9 Fredensborg Golfklub var blevet dårligt informeret og underbetalte derfor uforskyldt greenkeeperelev Sanne Aagaard Prehn under hendes uddannelse. Uddannelsen er ikke anerkendt som en erhvervsuddannelse, og Sanne skulle derfor have haft banemedhjælperløn under uddannelse. Det fik hun ikke. Hun fik kun elevløn. Golfklubben havde rådført sig med Det Faglige Udvalg, inden Sanne blev elev. 3F Nordøstsjælland opdagede fejlen, da hun henvendte sig vedrørende VEU-godtgørelse, og krævede differencen på 6300 kroner om måneden udbetalt til Sanne. Samlet var kravet på over kroner.»golfklubben var selvsagt rystet, for den havde virkelig forsøgt at gardere sig,«siger formand Hans Nissen, 3F Nordøstsjælland. Han siger dog også, at alarmklokkerne burde have ringet hos golfklubbens bestyrelse, for selv om der er tale om en frivillig bestyrelsen, er der tale om folk med en professionel baggrund. 3F var klar til at gå i retten for at skaffe Sanne de mange penge, men endte alligevel med at indgå et forlig på kroner, som hun fik udbetalt kort tid efter, hun fuldendte uddannelsen. 3F indgik forlig på til greenkeeperelev Sanne Aagaard Prehn, der skulle have haft voksenløn under uddannelsen. Golfklubben var blevet dårligt vejledt. Hun understreger, at hun var glad for både arbejdspladsen og kollegerne, selv om hun oprindelig havde ønsket at blive dyreassistent. Da hun ikke kunne få en praktikplads, valgte hun at uddanne sig som en af Danmarks få kvindelige greenkeepere. Og så takker hun i øvrigt sin far for, at han foreslog hende at melde sig ind i 3F.»Det syntes jeg overhovedet ikke selv var nødvendigt. Jeg var sikker på, at jeg altid ville kunne få arbejde. Og at jeg kunne få brug for hjælp i en faglig sag, var ikke faldet mig ind,«siger hun. IP 3F havde fået et tip om, at der var blevet ansat en polsk kvinde på en hundepension i Århus området, og tog derfor på uanmeldt besøg. Og det viste sig, da også at den polske kvinde var her illegalt og, at hendes ansættelse ikke var efter reglerne. Ved gennemgang af hendes lønsedler, kunne 3F blandt andet konstatere, at hun ikke fik løn efter danske forhold. Ved et møde på virksomheden, hvor 3F medbragte en polsk tolk, kom det frem at kvinden havde været ansat i 9 måneder, og hverken havde arbejds- eller opholdstilladelse. Hendes løn var på ca. 9000,00 kr. om måneden plus kost og logi. Ved forhandling med arbejdsgiver fik 3F hundepensionen til at melde sig ind i GLS-A og de efterbetalte ,00 kr. i manglende løn og bod til afdelingen. Den polske medhjælper er siden rejst hjem til polen, og regner ikke med at vende tilbage til Danmark. Af Dan S. Jacobsen/3F Århus Rymarken En elev som var ansat i et væksthus, fik ikke den korrekte løn i forhold til hvor langt hun var i sit uddannelsesforløb. Den kvindelige elev henvendte sig selv til sin afdeling, fordi hun var blevet i tvivl. Og ved gennemgangen af hendes lønsedler viste det sig også, at hun fik løn som en anden års elev, på trods af at hun var tredje års elev. 3F kaldte virksomheden til møde, og her blev det aftalt at virksomheden efterregulerer i alt ,00 kr. til eleven. Af Dan S. Jacobsen/3F Århus Rymarken

10 Af Pia Olsen. Til hverdag sørger de tre Grønne gårdmænd Ruben, Preben og Martin for, at beboerne på Nørrebro har et hyggeligt gårdmiljø. Men en gang om ugen bliver gårdmands-redskaberne skiftet ud med musikinstrumenter. Rubens Orkester har eksisteret i 15 år, og har efterhånden opnået status som husorkester på Nørrebro.»Vi har blandt andet spillet til en fest her i gården, så beboerne kender os. De blev også helt vilde, da de fandt ud af, at vi var røget ind på andenpladsen på Dansktoppen. Jeg fik en hel del sms er, det var rigtig sjovt,«fortæller Preben, bandets trommeslager, som blandt venner også kaldes Pepso. Dagen efter den berygtede 18. maj i 1993, hvor politiet for første gang i fredstid, skød efter demonstranterne på Nørrebro, skulle Rubens Orkester ud af hænge plakater op for at reklamere for deres første job.»vi troede, at politiet for en gang skyld havde så meget andet at se til, at vi uden problemer ville kunne hænge vores plakater op på gader og stræder. Men vi tog fejl, vi blev faktisk snuppet og fik en bøde,«fortæller Ruben og så griner drengene fra Rubens Orkester. Deres første rigtige job spillede Rubens Orkester i medborgerhuset i Ahlefeldtsgade. Siden har bandet spillet et utal af steder blandt andet på Cafe Blågaardens Apotek i Blågaardsgade, på Langlandsfestival, til byfester og til masser af fagforeningsfester de tre gårdmænd er naturligvis alle medlem af 3F og af Den Grønne Gruppe.»Vi har altid været tæt knyttet til fagforeningen. Vi har spillet for Lager & Handel, for gartnerne, elektrikerne og i 1996 fik vi Jord & Betons kulturpris. Det var en rigtig god anerkendelse at få,«fortæller Ruben. Orkestret har udviklet sig meget i de 15 år, det har Til ære for fotografen, genlød gården på Nørrebro af musik. eksisteret. Der har været en del forskellige musikere med og bandet har været alt fra en trio til et ti-mands orkester. I dag består Rubens Orkester af seks personer: Dorte Byberg Jacobsen, Ruben Byberg Jacobsen, Jørn Petersen, Preben»Pepso«Johansen, Martin Dahl og Alfred Riis.»Det har været rigtig godt for os, at der har været forskellige musikere i bandet gennem tiden. Det tror jeg blandt andet har været med til at udvikle os musikalsk. Folk går ikke ud af bandet, fordi vi bliver uvenner, det handler mere om, at folk vil noget andet. Og det tager jo også noget tid at spille med et band,«siger Ruben. Tiden til at spille, har de tre Nørrebro-drenge valgt at tage sig.»ruben har det jo nemt, for han har bare fået konen med ind i bandet. Hun er sanger i orkestret, så hun har ikke så mange indvendinger imod at Ruben bruger tid på det. Vi andre må jo nok slås lidt mere med hjemmefronten for at få tiden, siger orkestrets saxofonist Martin med et så stort smil om munden, at man får fornemmelsen af, at ikke ti vilde heste kunne afholde ham fra at spille musik.»min kone har efterhånden vænnet sig til, at orkestret er en del af mit liv«, tilføjer Preben, som altså også har været med i 15 år. Fagbevægelsen spiller en stor rolle i de tre gårdmænds liv, men sangene i Rubens Orkester handler om næsten alt andet en politik og arbejdskamp.

11 »Vores sange handler om hverdagens små genvordigheder og om kærlighed. Nummeret tre gode grunde handler om en mand, der godt vil have, at konen giver ham tre gode grunde til at blive hos hende. For han er altså ved at være træt af hende. På den måde kan man sige, at det er en lidt omvendt kærlighedssang, men måske mere realistisk, forklarer Ruben. Medlemmerne af orkestret er meget enige om, at sangene ikke må gå hen og blive politiske paroler.»jeg vil helst være fri for, at vi har politiske tekster som dengang i 1970 erne. Det bliver for hult og for kedeligt. Man jeg synes alligevel, at der er meget solidaritet i vores sange også selvom det ikke er i form af de traditionelle paroler og røde faner«siger Martin, mens Preben og Ruben nikker ivrigt.»solidaritet kan jo være mange ting. Vi synger jo også om Nørrebro som bydel og om alle de forskellige mennesker, der bor her, og det gør vi med accept og tolerance og det er også en form for solidaritet,«forklarer Preben. Alle orkestrets medlemmer har stort set lige meget at skulle have sagt, når der skal træffes beslutninger.»ruben skriver alle sange og tekster. Men når han så kommer og præsenterer sit bud på et nummer, så bliver det udsat for orkestret. Og meget ofte er sangen endt et helt andet sted end vi først troede. Rent musikalsk spænder vi over mange genre, reggae, swing, rock og spillemandsmusik. Men det er jo netop det der gør processen sjov,«forklarer Preben. Orkestrets nyvundne succes på Dansktoppen har heller ikke fået de tre gårdmænd til at miste jordforbindelsen. 18. august i Nørrebroparken til K-Festival. 5. oktober på Cafe Blågaards Apotek. Den nye album hedder: Giv mig 3 gode grunde, og du kan få yderligere information på har snakket om vores holdninger til hvad, der skal ske hvis vi pludselig går hen og får mere succes. Og der er vi altså enige om, at vi først og fremmest er et fritidsband. Det er ikke noget vi skal leve af. Hvis vi skulle leve af det ville vi dels være nødt til at synge på engelsk og så skulle vi også øve meget mere,«siger Martin.»Tanken om at jeg skulle opgive mit job for at spille fuldtid, skræmmer mig. For jeg er faktisk rigtig glad for mit job. Det ville jeg slet ikke have lyst til. Vi har aftalt, at vi maksimalt vil sige ja til tre jobs om måneden ligegyldigt, hvad der sker,«siger Ruben. Rubens Orkester har efterhånden opbygget sig sit faste publikum på Nørrebro. Og så er der en mindre fanklub i Marstal, hvor Ruben oprindeligt kommer fra og Bornholm, hvor Preben har lidt familie, og rent faktisk har bandet allerede haft sin udenlandske debut.»da jeg var på Tasmanien fik jeg den lokale radiostation til at spille vores helt nye cd, som ikke var udkommet endnu. Og om aftenen spillede jeg den så på et værtshus, hvor folk kom hen og sagde, at den havde de da hørt i radioen i dag. Det var sjovt,«fortæller Martin, mens der grines i gårdmændenes hyggelige kaffestue.

12 Af Ingrid Pedersen Det er som regel mænd, der sprøjter planterne i væksthuse med insekt- eller svampemidler. De har sprøjtecertifikat, bruger beskyttelsesudstyr og sørger for at følge reglerne for, hvordan de skal arbejde med midlerne. Det er der sjældent problemer med. Men nogle timer senere, skal kolleger arbejde med de sprøjtede planter. Der er ofte tale om kvindelige gartnere eller medhjælpere, og der er ofte ingen regler for deres arbejde med de behandlede planter. Dette gælder især for svampemidlerne, som oftest betragtes som mindre farlige end insektmidlerne. Det burde der måske være, for en undersøgelse, som forskere på Syddansk Universitet har foretaget blandt flere hundrede kvindelige ansatte i fynske væksthusgartnerier, viser, at de har et højere indhold af østrogenlignende stoffer i blodet end kvinder, der ikke arbejder med sprøjtede planter. En af forskerne, Helle Raun Andersen, Miljømedicin, Syddansk Universitet, forklarer, at de kvinder, der var udsat for bekæmpelsesmidler, når de arbejdede i væksthusene, havde et højere indhold af østrogenlignende stoffer end dem, der arbejdede i væksthuse hvor der ikke blev anvendt bekæmpelsesmidler. Forhøjelsen sås kun hos kvinder, der havde været på arbejde i dagene inden blodprøven til undersøgelsen blev taget. De, der havde været fraværende, havde ikke den forhøjede Hormonforstyrrende stoffer er syntetiske eller naturligt forekommende stoffer, der kan forstyrre menneskers og dyrs naturlige hormonbalance. I naturen og ved forsøg er der eksempler på, at stofferne kan forårsage skader i form af hunlig udvikling hos hanner, nedsat frugtbarhed, og misdannelser af kønsorganerne. En lignende virkning hos mennesker er ikke dokumenteret, men der er mistanke om den. Stofferne er udbredt indenfor plastindustrien, kosmetikprodukter og sprøjtemidler og i visse typer medicin. Herfra kan de komme ud i naturen. aktivitet. Dette skyldes sandsynligvis, at stofferne nedbrydes hurtigt i kroppen.»brugen af bekæmpelsesmidler medfører, at dem, der arbejder i væksthuse, hvor de anvendes udsættes for østrogenlignende stoffer,«siger Helle Raun Andersen. Det er vigtigt for gravide kvinder eller kvinder der ønsker at blive gravide, at undgå kontakt med disse stoffer, da dyreforsøg viser, at de kan skade fostret, så drengebørn bliver hunsliggjort på grund af stoffer, der minder om det kvindelige kønshormon, østrogen. Flere og flere stoffer viser sig at have hormonforstyrrende egenskaber. Helle Raun Andersen, siger at der er mange unge kvinder ansat i gartnerierne, og de er ofte de allermest udsatte for at komme i berøring med stofferne, for de arbejder intensivt med planterne hele dagen i væksthuse, hvor der ofte har været sprøjtet. Fostre menes at være meget sårbare overfor påvirkning af disse midler, så hun understreger, at det er vigtigt, at gravide og kvinder, der overvejer at blive gravide, ikke kommer i kontakt med dem.»der er ikke mange retningslinjer for, hvordan man skal arbejde med planterne bagefter,«siger hun. Der er f.eks. ikke generelt krav om brug af handsker når man håndtere behandlede planter.»og der er stor forskel på, hvor villige arbejdsgiverne er til at stille handsker til rådighed og hvor villige de ansatte er til at anvende dem,«siger Helle Raun Andersen. Hun tilføjer, at der heller ikke i erhvervet har været tradition for, at det er nødvendigt at arbejde med handsker og mange finder dem ubekvemme. En anden måde at beskytte kommende mødre og deres børn på er ved at sikre længere intervaller mellem der bliver sprøjtet og medarbejderne rører ved planterne.»under alle omstændigheder skal man ikke røre ved planterne, før de er tørre,«siger hun. Det er også en god idé at sætte en besked op ved

13 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital har med støtte fra BAR Jord til Bord lavet en database med anbefalinger til, hvordan gravide bør forholde sig hvis de arbejder i væksthuse hvor der anvendes bekæmpelsesmidler. Se den på døren, når der er blevet sprøjtet i et væksthus, uanset om det er med insektmidler eller svampemidler.»men der er faktisk ikke ret mange, der gør det,«siger hun og tilføjer, at der ikke er tale om, at gartnerierne ikke overholder loven.»problemet er, at der er en stor gråzone med hensyn til hvornår det er sikkert at arbejde med planterne igen efter de er sprøjtet,«fremhæver hun. I første omgang har forskerne registreret, hvilke midler, der blev brugt, og derefter har de taget blodprøver af 173 gravide og 270 ikke-gravide kvindelige medarbejdere i 100 gartnerier for at undersøge, om udsættelse for stofferne kunne spores i blodet. Det kunne de. Medarbejdere, der havde været i kontakt med de behandlede planter havde et forhøjet indhold af østrogenlignende stoffer i blodet. Kvindernes naturligt forekommende østrogen var i forvejen fjernet fra blodprøverne. Undersøgelserne fandt sted i væksthuse, fordi der er tale om et kontrolleret miljø. Forskerne ved, hvilke stoffer de ansatte har været udsat for i løbet af arbejdsdagen. Dels blev den enkelte medarbejder spurgt om det, dels findes det i gartneriets logbog. Thomas Møller, formand for Den Grønne Gruppe, 3F Århus, siger, at diskussionen minder om den, der opstod, da det blev konstateret, at arbejde med sprøjtemidler kunne forringe mænds sædkvalitet. Dengang var løsningen at bruge handsker af god kvalitet ikke de billige engangshandsker, og sørge for god håndhygiejne. Desuden blev en del af de farligste midler fjernet fra gartnerierne.»det er den samme opmærksomhed, der er behov for nu,«siger han og opfordrer til, at medarbejdere og sikkerhedsrepræsentant sørger for, at virksomheden får en politik på området.»snak igennem, hvad man kan gøre, og sørg for, at der bliver sat opslag op om, hvor og hvornår der har været sprøjtet,«siger han, og tilføjer, at en del gartnerier er gået over til først af sprøjte efter fyraften.»på den måde går der længere tid til kollegerne skal arbejde i et rum, hvor der har været sprøjtet,«siger han. Du har mulighed for i grønt3fpunkts at vinde Robens Orkesters seneste cd Giv mig 3 gode grunde, som pt. ligger blandt de øverste på dansktoppen i Danmarks Radio. Du skal blot deltage i vores konkurrence og sende svarene til Den Grønne Landsbrancheklub repræsentantskabet, co 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26, 2500 Valby. eller på mail senes den 21. august, så deltager du i alle tiders konkurrence om tre CD ere. Du kan finde alle svarende i artiklerne i bladet. Husk at skriv navn og adresse samt 3F afdeling på dit svar. For at deltage i konkurrencen kræver det, at mindst en person i husstanden er medlem af 3F. 1. Består Rubens orkester kun af mandlige 3F medlemmer Ja Nej 2. Har Rubens orkester eksisteret i mere end 10 år Ja Nej 3. Kan brugen af østrogenlignende stoffer i pesticider medføre risiko for hårtab Ja Nej 4. Deltager 3F på Have og Landskabs udstilling i Slagelse Ja Nej 5. Har 3F hjulpet en gårdmand med efterbetaling af mere end kroner Ja Nej 6. Har vikarvirksomheden JobServer indgivet frivillig konkurs Ja Nej 7. Ønsker 3F at fastholde den såkaldte østaftale som omhandler brugen af arbejdskraft fra Østeuropa Ja Nej Rubens orkester kan besøges på hjemmesiden Redaktionen takker for de flotte tegninger og den store interesse for deltagelsen i tegnekonkurrencen. Vi har trukket lod blandt deltagerne og fremsender 3 x 4 billetter til BonBon-land. De heldige vindere blev: Matilde Vestergaard 12 år fra Skive Helene Andersen 6 år og Camilla Andersen 4 år fra Skødstrup Katryna Ragauskaite 6 år fra Skamby I dette nummer af grønt3fpunkt bringer vi tegningen fra Matilde Vestergård som har lavet en tegning af sin mor, som er gartner. I de næste numre vil de øvrige tegninger blive trykt. Tegningen kan ses side 3. Vinder af 2 biografbilletter blev: Tom Jensen, Strubjerg 8 st.th, 9400 Nørresundby Arbejder på Centrum morgen 3F afdeling: Aalborg Krydsord er denne gang udsat grundet pladsmangel.

14 Have & Landskab 2007 på Landbrugsskolen & Gartnerskolen Tænder du på en GRØN uddannelse? På Selandia kan vi hjælpe dig med grønne uddannelser på alle niveauer: Ungdomsuddannelse Fx jordbrugsassistent og anlægsgartner Videregående uddannelse Jordbrugsteknolog Efteruddannelse Landbrug, gartneri, naturpleje Mød os på vores stand på udstillingen Have & Landskab 2007 fra den 29. til 31. august 2007 på Landbrugsskolen & Gartnerskolen C.A. Olesensvej 2 i Slagelse. GODE BILISTER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Bonuscheck på 210 mio. kr. til medlemmerne af GF-FORSIKRING Billigere-bilforsikring.dk Selandia Center for Erhvervsrettet Uddanelse er ét af Danmarks største uddannelsescentre med mere end 50 ud dan nel - ser. Fordelen ved et stort center er bredden i uddannelserne, der giver dig mulighed for at vælge det forløb, der passer til dig. Samtidig prioriterer vi det nære faglige miljø højt. Du vil altid føle dig hjemme på Selandia, hvor du er med til at præge dagligdagen på enten Er hvervs sko len, ErhvervsAkademiet, Erhvervs gym na si et eller Erhvervskursuscentret. Jens Myrup - medlem af GF C.A. Olesensvej Slagelse FAGLIGT AJOUR Teknisk fagblad for anlæg og pleje af grønne områder. Ti årlige numre med over 600 siders kompakt fagstof. Henvendt til hele den grønne sektor. Et abonnement koster 350 kr. pr. år inkl. moms, dog kun 100 kr. for uddannelsesøgende. Bestil på tlf eller Ring eller besøg billigere-bilforsikring.dk GF - Skov og Natur Torvet Sakskøbing Skovdistriktet har en skovløberstilling i Hjardemål Plantage ledig til besættelse snarest muligt gerne med en yngre skovarbejder. Til stillingen er knyttet den tidligere plantørbolig Madsbøl, der er en god og fredeligt beliggende bolig ved Hjardemål Klit. Boligen er fribolig, der beskattes efter gældende regler. Vi tilbyder en stilling på en attraktiv arbejdsplads med en lang række spændende og varierende arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt dreje sig om Skovdyrkning Naturpleje Anlæg og vedligehold af publikumsfaciliteter Naturpleje, bevoksningspleje og skovning Salg af brænde og sankekort Opsyn Opgaverne løses gennem stor grad af uddelegering, og det er derfor vigtigt, at du som person trives med at løfte opgaver selvstændigt. Derudover lægger vi vægt på fleksibilitet og gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du har en uddannelse som skov- og naturtekniker eller tilsvarende. Ansættelse sker i henhold til gældende organisationsaftale mellem 3F og Skov- og Naturstyrelsen, samt løn og tjenesteordning for skovløbere i Skovog Naturstyrelsen. Tiltrædelse snarest muligt. Yderligere oplysninger om stillingen og boligen kan fås ved henvendelse til personaleskovfoged Per Hyttel, tlf.: , mobil Skriftlig ansøgning vedlagt oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. indsendes senest den 13. august 2007 til: Thy Statsskovdistrikt Søholtvej 6, 7700 Thisted Tlf.: E-post: Alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Styrelsens hovedområder er drift og administration af statsskovene og Miljøministeriets øvrige arealer, opgaver vedrørende naturbeskyttelse, jagt- og vildtforvaltning, friluftsliv, fysisk planlægning, råstofforvaltning og bioteknologi. Se

15 LK-Anlæg a/s søger medarbejdere Til vores afdelinger i Nordsjælland og i København søger vi kvalicerede og engagerede medarbejdere til gode og spændende opgaver. Skovarbejdere Anlægsgartnere Maskinførere Vi tilbyder: Kontakt os for yderligere oplysninger: Send os et par linier med relevante bilag til: LK Anlæg a/s er som anlægsgartnervirksomhed grundlagt i 1988.Vi beskæftiger pt. ca. 100 ansatte. Vi udfører alle former for nyanlæg, vedligeholdelse, belægningsarbejde, træfældning, gårdrenovering, vintertjeneste og rådgivning indenfor gartnerfaget. LK Anlæg a/s er endvidere autoriseret kloakmester. Praktisk udstyr i professionel kvalitet se Skovningssæt, naturligvis CE godkendt skærebeskyttelse og anbefalet af FPA. Overall / bukser + støvler (læder- eller gummi-) + hjelm-kombination, til priser fra 995 kr. (m. gummistøvler) excl. moms. mail: Tlf Eller bestil katalog , sendes uden beregning Anlægsgartner/ Anlægsmedarbejder Anlægsgartner Sven Bech A/S søger medarbejder eller hele sjak til både anlægsteam, planteteam og vedligehold. Arbejdsopgave: Renovering og nyanlæg hos private og på byggepladser. Herunder jord-, rydnings-, belægnings-, og planteopgaver. Vedligeholdelse af grønne områder. Anlægsgartner eller lignende erfaring inden for området. Gode kollegaer og arbejdsvilkår, Yderligere oplysninger eller på mail, Att.: Michael Dall Sven Bech A/S, Mesterlodden 13, 2820 Gentofte.

16 Magasinpost ID-nr.: Af Gartner, Morten Sørensen Der var engang en prinsesse, som gik meget op i sin figur og derfor kun spiste gulerødder. Da hun fyldte 18 år, lod hun kundgøre, at hun til ægtemand ville vælge den gartner, der dyrkede de bedste gulerødder. Det år gjorde landets gartnere sig ekstra umage for at avle store, flotte gulerødder. Især var de alle sammen flittige med at sprøjte for kryb og ugræs. Alle undtagen én. Han foretrak at fjerne ugræs med et hakkejern, og krybet måtte fuglene tage sig af. Hans gulerødder blev derfor ikke helt så flotte som de andres, men smagen kunne der ikke klages på. Ved efterårstide drog alle gartnerne op til slottet med deres høst. Desuden medbragte de hver en sædprøve, for det skal man, hvis man vil giftes med en kongelig. Da den første gartner trådte frem for prinsessen med sine gulerødder, roste hun dem i høje toner.»men hvad med sædprøven?«spurgte hun sin livlæge, der stod ved siden af. Livlægen hviskede i hendes øre, og hun sagde:»forringet sædkvalitet! Duer ikke, væk!«det samme gentog sig med den ene gartner efter den anden. Gulerødderne var flotte nok, men når det kom til sædprøven, var beskeden:»forringet sædkvalitet! Duer ikke, væk!«til sidst var der kun én gartner tilbage ham, der ikke havde sprøjtet for kryb og ugræs.»dine gulerødder er nu ikke så meget at prale af. Det er de mindste, jeg har set i dag«, sagde prinsessen, som dog ikke kunne klage på smagen.»hvad med sædprøven?«spurgte hun.»non plus ultra«, sagde livlægen det betød, at gartnerens sædkvalitet ikke kunne være bedre.»dig vil jeg have til mand«, udbrød prinsessen.»beklager«, sagde gartneren,»jeg er allerede gift og har 8 børn«.»hvorfor kom du så herop på slottet med dine gulerødder?«spurgte prinsessen.»nåh«, sagde gartneren,»jeg ville bare bevise, at rigtige mænd er økoflippere«. Afsender: Portoservice Postboks Pandrup Man kan tage sit arbejde med hjem, på mange måder. Ifølge en historie i Ekstra Bladet, valgte en amerikansk graver at tage hovedskaller fra ligene på kirkegården med sig hjem. Den 30-årige kirkegraver fra den amerikanske by Fitchburg er nu blevet pågrebet af politiet, som mistænker manden med den bizarre hobby for at have skændet gravfreden. Da politiet dukkede op hjemme hos manden, i et helt andet ærinde, kunne de konstatere, at man kunne skodde sin cigaret i et askebæger, der bestod af en hovedskal. Og de fandt også en pibe, som var fremstillet af en knogle. Men manden var måske heller ikke helt almindelig. Han havde nemlig også dræbt sin kones hund med en sten, og det var den egentlige årsag til politiets besøg.

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen

Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vi fik et løntjek i 3F og scorede kassen Vil du også tjekkes? Kom, lad os tjekke din lønseddel! Pengene ligger måske og venter på dig Det er ingen naturlov, at arbejdsugen er på 37 timer, eller at vi har

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Vejviser ud i det grønne

Vejviser ud i det grønne Vejviser ud i det grønne Danmarks største guide til de grønne efteruddannelser 2. halvår 2007 Alle kurser indenfor skov, jordbrug, gartneri og ejendomsservice Vejviser ud i det grønne Danmarks største

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7

ILD SJÆLE SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 SERVICE PÅ BESØG PÅ ÅRHUS TEKNISKE SKOLE. LÆS VIDERE PÅ SIDE 4-7 ILD SJÆLE Dejligt at få at vide, når man har klippet hækken flot. Kasper og Karlo er to af eleverne på ejendomsservicetekniker-uddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Ordstyrer: Lene Hansen Til stede: Else Christensen Aase Jensen Anne Kristensen Tommy Jørgensen Lene Hansen Gitte Bülow Light Klaus D. Djernes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere