YZ )"+ [^` &)%#%%% < &%"&& AZY^\Z

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YZ )"+ [^` &)%#%%% < &%"&& AZY^\Z"

Transkript

1 ISSN:

2 32. årgang ISSN Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet i Den Grønne Landsbrancheklub Oplag numre årligt. Bladet redigeres af et udvalg under repræsentantskabet og af Kommunikationsbureauet Citat. Ansvarshavende redaktør: Flemming H. Grønsund Medlemskab og abonnement for 3F medlemmer 75 kr. Abonnement virksomheder og organisationer 150 kr. årligt. Giro nr Tlf Annoncer: Mediakonsulent Gitte Pedersen, tlf Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s Sidste frist for indsendelse af stof til næste nummer er den 14. august Indlæg sendes til Flemming H. Grønsund på Artikler i grøn3fpunkt er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdning Formand: Flemming H Grønsund, Uranienborg Allè 9, 2860 Søborg. Tlf , mobil , Kasserer: Sonja M Pedersen Prinsesse Maries Allè 3, 5000 Odense C, Kasserer træffes på tlf på hverdage mellem kl. 17 og 20. Aage Christiansen Tlf , Anni Alslev Pedersen Tlf , Finn Holm Olsen Tina Bak Hansen Tlf mobil , Jørgen Kruse Pedersen Tlf , Viktor Petersen Tlf Poul S. Dahl Tlf , Bjarne Strandhave Pedersen Tlf Erik Brochmann Tlf , Henrik Jørgensen Tlf , Anne-Mette Egtved Nielsen Tlf , Lars Kvistgaard Tlf , Jørgen Horsbøl Rasmussen Tlf , Thomas Møller Tlf , Bestyrelsesformand, forhandlingssekretær Peter K Holm Tlf , Næstformand, forhandlingssekretær Hanne Gram Tlf , Ungdomsrepræsentant Pia L.F. Olsen Deadline Ude uge 14. aug okt nov. 50 Forsidebillede: De tre glade musikere fra Rubens Orkester, Ruben Byberg Jacobsen, Preben»Pepso«Johansen og Martin Dahl, i gården på Nørrebro hvor Pepso og Martin arbejder. Læs artikel på side 10-11

3 Af Gruppeformand Thomas Møller, Den Grønne Gruppe, 3F Århus Rymarken. 3F s jagt på østeuropæere og de arbejdsgivere der ansætter dem fortsætter. Vi byder østeuropæerene velkommen til at arbejde på samme vilkår som alle andre på det danske arbejdsmarked. Når jagten fortsætter så er det på de arbejdsgivere, der forsøger at udnytte situationen til at trykke løn og arbejdsforhold til et niveau, som ingen kan leve af. Jagten fortsætter på de, der udnytter situationen til at tjene nogle hurtige penge på at formidle arbejdskraft. Når østeuropæerne lader sig lokke til Danmark med lønninger langt under dansk niveau skal det ses i lyset af at en dagløn i Danmark typisk svarer til en månedsløn i deres hjemlande. De østeuropæere, der vælger at blive i Danmark i lidt længere tid har fået syn for sagen de kan heller ikke leve af en dansk halv løn. De har fået øjnene op for fagforeningernes berettigelse melder sig ind og bruger os. Når 3F bruger mange ressourcer på at optrevle det snyderi, der foregår (se artikel side 4-5), skal det ses i lyset af vores kamp mod alle brodne arbejdsgivere og hvis råddenskaben får lov til at bredde sig så går der også råd i velkørende virksomheder, og det har vores medlemmer og virksomheder ingen interesse i. Når det hollandske vikarbureau Jobserver frivilligt går konkurs, er det fordi, der ikke var forretningsmæssigt grundlag for deres virksomhed og tak for det. Deres forretningskoncept var netop at udbyde arbejdskraften (vikarerne) til præcis overenskomstmæssig løn og vikarbureauet må have tjent sine penge på at opkræve stor betaling for husleje, transport og sågar administration af deres løn. Efter de mange sager 3F har rejst, ændrede Jobserver og senere Jobsuply forretningskonceptet endnu inden sagerne er afsluttede. Nu er det frivilligt, om vikarerne skal betale for disse ydelser og det betyder, at de slavelignende bindinger ophører 3F undersøger nu om disse ordninger er lovlige. På kort sigt taber vores nye østeuropæiske kollegaer deres penge. 3F s medlemmer mister deres job i en ubillig konkurrence på løn og arbejdsvilkår. I de grønne virksomheder, der har brugt vikarbureauerne, har man måske løst et kortsigtet behov for arbejdskraft, men på lang sigt mister virksomhederne stabilitet, viden og perspektivet for fremtiden. Vi har brug for gode løn og arbejdsvilkår i gartneri, landbrug og skovbruget i Danmark. Ellers kan virksomhederne ikke konkurrere om den gode stabile arbejdskraft, der sikre effektivitet og udvikling i erhvervene. Vores jagt på de brodne kar fortsætter. Matilde Vestergaard, på 12 år er en af vinderne fra sidste nummers tegne konkurrence. Hun har lavet en tegning af sin mor som er gartner. Navnene på de andre vindere kan læses på side 13.

4 Af Tine Bjerre Larsen Stakken af faglige sager mod det hollandske vikarbureau JobServer, som har leveret østarbejdere til danske gartnerier blev stadigt tykkere, husker Thomas Møller, formand for Den Grønne Gruppe i Århus Rymarken. Han har brugt meget af sin tid i det sidste halvandet år med at skaffe en stor gruppe polske vikarer deres penge tilbage. Det hele så meget pænt ud, da han tjekkede lønsedler og kontrakter på et aftenmøde for nogle af de polske vikarer, som havde kontaktet 3F. Men JobServer tjente penge på at indkræve en høj husleje og store udgifter for de polske vikarers transport til og fra arbejdet og rejser til hjemlandet.»det gjorde de, selv om mange af polakkerne aldrig tog til Polen, mens de arbejdede i Danmark og selv om de kørte i egen bil til og fra arbejdet. Jeg ved, at mange af de polske vikarer hver betalte kroner for at bo tolv mennesker i et mindre parcelhus. Den husleje JobServer betalte var på 6500 kroner, så de har haft en pæn fortjeneste hver måned«, siger Thomas Møller. Her bag gardinet i et parcelhus i Sabro bor en af de polske vikarer til en husleje på over 3000 kroner om måneden, som JobServer fratrak lønnen. Han har kørt 15 af de i alt 30 sager, som forbundet har mod JobServer. Sager, som i alt løber op i flere millioner af kroner til over hundrede vikarer. Og der er tale om tre typer sager, forklarer formanden. Dem, som handler om almindelige overenskomstmæssige brud, fordi der ikke er betalt fuld løn og pension. Her har næsten alle fået deres penge retur. Dem, som handler om, at man i stedet for en søgneog helligdagbetaling på 6,75 procent kun har udbetalt 3,5-4 procent. Her har 3F Århus Rymarken rejst krav overfor virksomheden og 80 medlemmer har fået i alt kroner. Og endelig drejer det sig om sager, hvor vikarerne har fået fratrukket dyre huslejer og transport til og fra arbejde og rejser til hjemlandet fra lønnen.»den sidste typer sager har 3F desværre ikke kunne løse, fordi virksomheden efter at vi havde rejst krav om tilbagebetaling, og de mange sager skulle for Arbejdsretten, fik lov at gå konkurs med en gæld på mindst fire millioner kroner til dets polske vikarer«, siger Thomas Møller. JobServer var ellers en rigtig god forretning i firmaets treårige levetid i Danmark, men indgav begæring om konkurs i april og skiftede navn til Serviceselskabet.»JobServer må have vurderet, at deres forretningskoncept ikke virkede i Danmark. Det er på en måde en sejr for os. Men taberne bliver de polakker, der har penge til gode. Kurator for konkursboet ikke har tænkte sig at betale, og den nye direktør vil ikke røre ved de faglige sager«.»taberne bliver også de danskere, der bliver fyret, fordi polakkerne var billigere. Og endelig de gartnerivirksomheder, der har fyret kvalificerede medarbejdere med en masse viden om gartneriproduktion. Hvordan vil gartnerierne kunne udvikle produktionen, når de baserer den på ufaglærte kortidsansatte, der rejser hjem til Polen med deres know how«, spørger Thomas Møller.

5 To polske 3F-medlemmer, Damian og Eugeniusz, i det fælles køkken, som de deler med tolv andre polske vikarer. Mens man afventer en afgørelse i JobServer-sagen, har 3F kastet sig over de næste vikarbureauer, der har lignende forretningskoncept. De har rejst sager mod en lang række af de andre vikarbureauer, som er skudt op med Østudvidelsen af EU, fortæller Thomas Møller.»JobServer har været den principielle sag, fordi den bedst skitserer problemstillingen. JobServer har på det groveste brudt det stålsatte princip om, at man får udbetalt sin overenskomstmæssige løn og pension. Normalt dækker vikarbureauerne omkostninger ved, at administrationsudgifterne skrives på regningen til kundevirksomheden. At fratrække lønnen et stort månedligt beløb for husleje og transport og administration er ikke i orden. Vores strategi har været at få stoppet dette virksomhedskoncept, så andre virksomheder ikke vil forsøge samme metoder«. Selv om det endnu er uvist, om det lykkes at få flere penge ud af det konkurs-begærede JobServer, og selv om der er gået mange arbejdstimer med at hive penge hjem til medlemmerne, så er Thomas Møller tilfreds med de resultater, de hidtil har opnået.»det er altid rart at kunne hjælpe folk, der er blevet snydt, og det er vores store opgave som fagforbund at være vagthund overfor arbejdsgiverne. Ikke mindst i de her år, hvor mange hyrer udenlandsk arbejdskraft. Vi skal sikre, at det sker på lige vilkår med de danske medlemmer, så en billigere østeuropæisk arbejdskraft ikke presser danske lønmodtagere ud. Med sagerne mod JobServer har vi, uanset om vi får de sidste penge eller ej, fået markeret vores synspunkter«, siger Thomas Møller. På 3f.dk kan man læse om endnu et vikarbureau, der ikke har rent mel i posen. Det drejer sig om det fynske firma Gartnervikaren, som har rumænere uden arbejds- og opholdstilladelse til at arbejde for sig. De manglende arbejds- og opholdstilladelser er ikke de eneste ulovlige forhold i virksomheden. Manglende overarbejdsbetaling, feriepenge og kummerlige boligforhold til dyre huslejer, er blot noget af det virksomheden byder sine ansatte rumænere. Ejeren af firmaet har til Nyhedbrevet 3F erkendt at han har underbetalt sine ansatte i 10 tilfælde til i alt kr. De mange ulovlige forhold har også fået 3F Nordhøjfyn, til at melde firmaets ejer Kim Lauritzen til politiet og de har rejst krav om kr. til to af rumænerne. Læs mere på:

6 Af Tine Bjerre Larsen Østaftalen blev indgået for at regulere adgangen til det danske arbejdsmarked og sikre, at alle der arbejder her i landet har ordentlige vilkår. Der har længe været politisk flertal for at lempe den overgangsordning, som forhindrer danske gartnerier i at ansatte den billige østeuropæiske arbejdskraft. Og 3F har ingen problemer med en lempelse, hvis kontrollen til gengæld bliver bedre, fastslår Arne Grevsen, formand for Den Grønne Gruppe.»Østarbejderne er velkomne på lige vilkår. Vi skal sikre, at de ikke undergraver vores arbejdsmarked, og derfor kan vi godt acceptere, at det skal være lettere for de overenskomstdækkede virksomheder at få arbejdskraft til Danmark. Til gengæld skal det være sværere end det er i øjeblikket for de virksomheder, som ikke Vilvorde Roskilde Tekniske Skoles grønne afdeling Vilvorde har masser af uddannelser for hoved og hænder... Aktuelle kurser: Gaffeltruck certifikat B Pleje af grønne områder, sommerbeskæring Ressourceberegninger ved hjælp af grønne anlæg Indendørsbeplantning modul 2 og 3 Havecenter, planter og pasning Blomsterbinding 17 ugers grunduddannelse, ÅU Buketter, dekorationer og kompositioner Bryllupsbinderier Anlæg i natursten, træ og vand Pleje af grønne områder Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg Kontakt en vejleder på eller besøg for mere information. Mød os på Roskilde dyrskue stand 720 Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde Telefon Roskilde Tekniske Skole Forudsætningen for at udenlandsk arbejdskraft bliver organiseret er, at man kan tale sammen. Derfor har 3F indgået aftale med firmaet Tolkegruppen, som med kort varsel kan levere tolkeservice på 130 sprog til 3F-afdelinger 24 timer i døgnet. I første omgang er der tale om en prøveordning i tre måneder. følger de danske regler og overenskomster«, siger Arne Grevsen. Strømmen af arbejdere fra de nye EU-lande i Øst- og Centraleuropa har været kraftigt stigende de sidste år. Ifølge myndighedernes tal er der i øjeblikket aktive og gyldige arbejdstilladelser i brug af østeuropæiske statsborgere. Af dem arbejder omkring 80 procent eller godt 8000 på 3F-overenskomster. I 3F bruger man mange ressourcer på at tage sig af problemer med underbetaling af østarbejdere og anmelde ulovligheder. Og der skal være mere styr på, hvem der kommer til landet, mener Arne Grevsen.»Også fra det offentliges side skal kontrollen være nemmere. Der er ting omkring skattelovgivning, som er svære for skattevæsenet at kontrollere. Og det samme gælder Arbejdstilsynet, hvor man kan have vanskeligt ved at se, om virksomheder overholder arbejdsmiljøreglerne«. Det er nødvendigt, at både Skattevæsenet og Arbejdstilsynet får tilført ressourcer og redskaber til det arbejde, mener formanden.»hvis du ikke taler og læser dansk, hvordan kan man så vide, om fx væksthuset i et gartneri er sprøjtet eller ej? Det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at der er vejledning om den slags, men den hænger i et ringbind inde i skuret, og hvis du ikke ved det, og heller ikke kan læse dansk, fordi du ikke er vokset op her, så hjælper det ikke meget«, siger Arne Grevsen.

7 3F s stand finder du i området planter og planteplacering og vi har stand nummer: 441. På standen vil vi i år give gæsterne mulighed for gratis at kunne smøre deres egen sunde madpakker, idet 3F Slagelse vil stå for et madpakkeværksted. Hver dag fra vil madpakkeværkstedet være åbent, og hver dag vil kendte medvirke til at åbne værkstedet. Man vil under kyndig vejledning få inspiration til hvordan, man kan smøre en sund madpakke, som også smager godt. De kendte som vil åbne madpakkeværkstedet er blandt andet: Onsdag: Susanne Tøttenborg kendt fra 6-om-dagen sloganet, Direktør for Selandia Preben Knorrenborg og Formand for 3F Slagelse Tina Christensen. Torsdag: Gruppeformand for Den Grønne Gruppe Arne Grevsen, Direktør for Arbejdernes Landsbank og Folketingspolitiker for Socialdemokraterne Thomas Adelskov. Fredag: Gruppeformand for Den Offentlige Gruppe Ellen K. Lykkegård. På standen vil også være et hold, der kan svare på spørgsmål om overenskomt-, uddannelse- og arbejdsmiljøspørgsmål. Have og landskabsudstillingen var godt besøgt sidste gang, også selvom det regnede. Programmet vil i år udover generelforsamling blandt andet indeholde: Med dyr på job v/ Københavns Beredne Politi. Blandt falke og geparder v/ Jesper og Bjarne fra Ree Park (Ebeltoft Safari) Tilmelding ser via din lokale 3F-afdeling på kursusnummer: I afdelingen udbetales rejsegodtgørelse og du kan søge om betaling af arbejdstab mv. Et par links:

8 En gårdmand ansat i gårdrådet Ravnsborggård i København konstaterede, at boligforeningen gennem fem år ikke havde fulgt den ansættelseskontakt, der var indgået mellem den ansatte og gårdrådet. Blandt andet var der ikke blevet indbetalt pension og lønnen manglede også over en årrække at blive korrekt reguleret. Gårdmandens egen henvendelse til arbejdsgiveren løste ikke problemet, og derfor henvendte han sig til 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening. Ved en gennemgang af lønsedlerne beregnede fagforeningen, at der manglede efterbetaling af pensionen på omkring kroner og lønnen skulle reguleres med kroner. Da sagen havde løbet over flere år beregnede fagforeningen også renter af efterbetalingen således, at gårdrådet yderligere måtte betale kroner i renter. Gårdrådet indgik efter nogen forhandling på at indbetale det skyldige beløb, og samtidig blev der indgået overenskomst med fagforeningen, således at der i fremtiden ikke kan opstå tvivl om løn og pensionsforholdene. FHG En landmandselev som forsøgte at gennemfører uddannelsen via den traditionelle landmandsuddannelse, blev under sin praktikperiode hos en svineproducent i Nordsjælland, behandlet så dårligt af sin arbejdsgiver, at han valgte at ophøre uddannelsen efter 8 måneders ansættelse. Da han ikke som forventet fik fremsendt et feriekort, kontaktede han arbejdsgiveren, som ikke mente, han havde krav på feriepenge. Herefter kontaktede landbrugseleven 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, som ved en gennemgang af sagen yderligere konstaterede, at virksomheden ikke havde indgået den lovpligtige uddannelsesaftale, derfor skulle»eleven«nu betragtes som ordinær ansat. På dette grundlag beregnede fagforeningen at»landmandseleven«skulle betales som ordinær landbrugsmedhjælper, og rejste derfor krav overfor virksomheden om efterbetaling af feriepenge og løn, samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. På et efterfølgende mæglingsmøde blev der opnåede enighed om en samlet efterbetaling på kroner og»eleven«fik samtidig udleveret dokumentation for sin ansættelse, således at han kan søge om nedsættelse af uddannelsestiden, hvis han vælger at fortsætte landmandsuddannelsen på et senere tidspunkt. FHG Menighedsrådet ved Sæby Kirkegaard ville gennemføre forandringer, der blandt andet betød fyring af to medarbejdere. Men da de meddelte, at de havde tænkt sig at fyre de to ældste medarbejdere på kirkegården blev, Bent H. Pedersen fra 3F s afdeling i Nordøst Vensyssel, rigtig gal.»det er ganske enkelt helt urimeligt, for det ville virkelig have store konsekvenser for de pågældende medarbejderes efterløns muligheder,«siger Bent H. Pedersen, som straks kastede sig ind i sagen. De to medarbejdere havde arbejdet på kirkegårde i henholdsvis 9 og 22 år. Karen Nielsen bliver 60 år i november og Karl Kristensen bliver 62 år i februar Ved en almindelig afskedigelse ville Karen få 3 måneders opsigelse og Karl ville få 6 måneders opsigelse. Men det blev der heldigvis ikke noget af.»vi fik forhandlet os frem til en løsning, der er til at leve med for de to medarbejder. Begge er fritstillede, men bliver først opsagt i henholdsvis november 2007 og februar Og skulle de gå hen at få andet arbejde, har deres gamle arbejdsgiver ikke mulighed for at modregne anden lønindkomst,«siger Bent H. Pedersen, der på trods af sagens tålelige udfald, gør opmærksom på at ingen af de to medarbejdere egentlig var indstillet på at gå på efterløn lige nu, men det var altså som landet lå, den bedste løsning. PO

9 Fredensborg Golfklub var blevet dårligt informeret og underbetalte derfor uforskyldt greenkeeperelev Sanne Aagaard Prehn under hendes uddannelse. Uddannelsen er ikke anerkendt som en erhvervsuddannelse, og Sanne skulle derfor have haft banemedhjælperløn under uddannelse. Det fik hun ikke. Hun fik kun elevløn. Golfklubben havde rådført sig med Det Faglige Udvalg, inden Sanne blev elev. 3F Nordøstsjælland opdagede fejlen, da hun henvendte sig vedrørende VEU-godtgørelse, og krævede differencen på 6300 kroner om måneden udbetalt til Sanne. Samlet var kravet på over kroner.»golfklubben var selvsagt rystet, for den havde virkelig forsøgt at gardere sig,«siger formand Hans Nissen, 3F Nordøstsjælland. Han siger dog også, at alarmklokkerne burde have ringet hos golfklubbens bestyrelse, for selv om der er tale om en frivillig bestyrelsen, er der tale om folk med en professionel baggrund. 3F var klar til at gå i retten for at skaffe Sanne de mange penge, men endte alligevel med at indgå et forlig på kroner, som hun fik udbetalt kort tid efter, hun fuldendte uddannelsen. 3F indgik forlig på til greenkeeperelev Sanne Aagaard Prehn, der skulle have haft voksenløn under uddannelsen. Golfklubben var blevet dårligt vejledt. Hun understreger, at hun var glad for både arbejdspladsen og kollegerne, selv om hun oprindelig havde ønsket at blive dyreassistent. Da hun ikke kunne få en praktikplads, valgte hun at uddanne sig som en af Danmarks få kvindelige greenkeepere. Og så takker hun i øvrigt sin far for, at han foreslog hende at melde sig ind i 3F.»Det syntes jeg overhovedet ikke selv var nødvendigt. Jeg var sikker på, at jeg altid ville kunne få arbejde. Og at jeg kunne få brug for hjælp i en faglig sag, var ikke faldet mig ind,«siger hun. IP 3F havde fået et tip om, at der var blevet ansat en polsk kvinde på en hundepension i Århus området, og tog derfor på uanmeldt besøg. Og det viste sig, da også at den polske kvinde var her illegalt og, at hendes ansættelse ikke var efter reglerne. Ved gennemgang af hendes lønsedler, kunne 3F blandt andet konstatere, at hun ikke fik løn efter danske forhold. Ved et møde på virksomheden, hvor 3F medbragte en polsk tolk, kom det frem at kvinden havde været ansat i 9 måneder, og hverken havde arbejds- eller opholdstilladelse. Hendes løn var på ca. 9000,00 kr. om måneden plus kost og logi. Ved forhandling med arbejdsgiver fik 3F hundepensionen til at melde sig ind i GLS-A og de efterbetalte ,00 kr. i manglende løn og bod til afdelingen. Den polske medhjælper er siden rejst hjem til polen, og regner ikke med at vende tilbage til Danmark. Af Dan S. Jacobsen/3F Århus Rymarken En elev som var ansat i et væksthus, fik ikke den korrekte løn i forhold til hvor langt hun var i sit uddannelsesforløb. Den kvindelige elev henvendte sig selv til sin afdeling, fordi hun var blevet i tvivl. Og ved gennemgangen af hendes lønsedler viste det sig også, at hun fik løn som en anden års elev, på trods af at hun var tredje års elev. 3F kaldte virksomheden til møde, og her blev det aftalt at virksomheden efterregulerer i alt ,00 kr. til eleven. Af Dan S. Jacobsen/3F Århus Rymarken

10 Af Pia Olsen. Til hverdag sørger de tre Grønne gårdmænd Ruben, Preben og Martin for, at beboerne på Nørrebro har et hyggeligt gårdmiljø. Men en gang om ugen bliver gårdmands-redskaberne skiftet ud med musikinstrumenter. Rubens Orkester har eksisteret i 15 år, og har efterhånden opnået status som husorkester på Nørrebro.»Vi har blandt andet spillet til en fest her i gården, så beboerne kender os. De blev også helt vilde, da de fandt ud af, at vi var røget ind på andenpladsen på Dansktoppen. Jeg fik en hel del sms er, det var rigtig sjovt,«fortæller Preben, bandets trommeslager, som blandt venner også kaldes Pepso. Dagen efter den berygtede 18. maj i 1993, hvor politiet for første gang i fredstid, skød efter demonstranterne på Nørrebro, skulle Rubens Orkester ud af hænge plakater op for at reklamere for deres første job.»vi troede, at politiet for en gang skyld havde så meget andet at se til, at vi uden problemer ville kunne hænge vores plakater op på gader og stræder. Men vi tog fejl, vi blev faktisk snuppet og fik en bøde,«fortæller Ruben og så griner drengene fra Rubens Orkester. Deres første rigtige job spillede Rubens Orkester i medborgerhuset i Ahlefeldtsgade. Siden har bandet spillet et utal af steder blandt andet på Cafe Blågaardens Apotek i Blågaardsgade, på Langlandsfestival, til byfester og til masser af fagforeningsfester de tre gårdmænd er naturligvis alle medlem af 3F og af Den Grønne Gruppe.»Vi har altid været tæt knyttet til fagforeningen. Vi har spillet for Lager & Handel, for gartnerne, elektrikerne og i 1996 fik vi Jord & Betons kulturpris. Det var en rigtig god anerkendelse at få,«fortæller Ruben. Orkestret har udviklet sig meget i de 15 år, det har Til ære for fotografen, genlød gården på Nørrebro af musik. eksisteret. Der har været en del forskellige musikere med og bandet har været alt fra en trio til et ti-mands orkester. I dag består Rubens Orkester af seks personer: Dorte Byberg Jacobsen, Ruben Byberg Jacobsen, Jørn Petersen, Preben»Pepso«Johansen, Martin Dahl og Alfred Riis.»Det har været rigtig godt for os, at der har været forskellige musikere i bandet gennem tiden. Det tror jeg blandt andet har været med til at udvikle os musikalsk. Folk går ikke ud af bandet, fordi vi bliver uvenner, det handler mere om, at folk vil noget andet. Og det tager jo også noget tid at spille med et band,«siger Ruben. Tiden til at spille, har de tre Nørrebro-drenge valgt at tage sig.»ruben har det jo nemt, for han har bare fået konen med ind i bandet. Hun er sanger i orkestret, så hun har ikke så mange indvendinger imod at Ruben bruger tid på det. Vi andre må jo nok slås lidt mere med hjemmefronten for at få tiden, siger orkestrets saxofonist Martin med et så stort smil om munden, at man får fornemmelsen af, at ikke ti vilde heste kunne afholde ham fra at spille musik.»min kone har efterhånden vænnet sig til, at orkestret er en del af mit liv«, tilføjer Preben, som altså også har været med i 15 år. Fagbevægelsen spiller en stor rolle i de tre gårdmænds liv, men sangene i Rubens Orkester handler om næsten alt andet en politik og arbejdskamp.

11 »Vores sange handler om hverdagens små genvordigheder og om kærlighed. Nummeret tre gode grunde handler om en mand, der godt vil have, at konen giver ham tre gode grunde til at blive hos hende. For han er altså ved at være træt af hende. På den måde kan man sige, at det er en lidt omvendt kærlighedssang, men måske mere realistisk, forklarer Ruben. Medlemmerne af orkestret er meget enige om, at sangene ikke må gå hen og blive politiske paroler.»jeg vil helst være fri for, at vi har politiske tekster som dengang i 1970 erne. Det bliver for hult og for kedeligt. Man jeg synes alligevel, at der er meget solidaritet i vores sange også selvom det ikke er i form af de traditionelle paroler og røde faner«siger Martin, mens Preben og Ruben nikker ivrigt.»solidaritet kan jo være mange ting. Vi synger jo også om Nørrebro som bydel og om alle de forskellige mennesker, der bor her, og det gør vi med accept og tolerance og det er også en form for solidaritet,«forklarer Preben. Alle orkestrets medlemmer har stort set lige meget at skulle have sagt, når der skal træffes beslutninger.»ruben skriver alle sange og tekster. Men når han så kommer og præsenterer sit bud på et nummer, så bliver det udsat for orkestret. Og meget ofte er sangen endt et helt andet sted end vi først troede. Rent musikalsk spænder vi over mange genre, reggae, swing, rock og spillemandsmusik. Men det er jo netop det der gør processen sjov,«forklarer Preben. Orkestrets nyvundne succes på Dansktoppen har heller ikke fået de tre gårdmænd til at miste jordforbindelsen. 18. august i Nørrebroparken til K-Festival. 5. oktober på Cafe Blågaards Apotek. Den nye album hedder: Giv mig 3 gode grunde, og du kan få yderligere information på har snakket om vores holdninger til hvad, der skal ske hvis vi pludselig går hen og får mere succes. Og der er vi altså enige om, at vi først og fremmest er et fritidsband. Det er ikke noget vi skal leve af. Hvis vi skulle leve af det ville vi dels være nødt til at synge på engelsk og så skulle vi også øve meget mere,«siger Martin.»Tanken om at jeg skulle opgive mit job for at spille fuldtid, skræmmer mig. For jeg er faktisk rigtig glad for mit job. Det ville jeg slet ikke have lyst til. Vi har aftalt, at vi maksimalt vil sige ja til tre jobs om måneden ligegyldigt, hvad der sker,«siger Ruben. Rubens Orkester har efterhånden opbygget sig sit faste publikum på Nørrebro. Og så er der en mindre fanklub i Marstal, hvor Ruben oprindeligt kommer fra og Bornholm, hvor Preben har lidt familie, og rent faktisk har bandet allerede haft sin udenlandske debut.»da jeg var på Tasmanien fik jeg den lokale radiostation til at spille vores helt nye cd, som ikke var udkommet endnu. Og om aftenen spillede jeg den så på et værtshus, hvor folk kom hen og sagde, at den havde de da hørt i radioen i dag. Det var sjovt,«fortæller Martin, mens der grines i gårdmændenes hyggelige kaffestue.

12 Af Ingrid Pedersen Det er som regel mænd, der sprøjter planterne i væksthuse med insekt- eller svampemidler. De har sprøjtecertifikat, bruger beskyttelsesudstyr og sørger for at følge reglerne for, hvordan de skal arbejde med midlerne. Det er der sjældent problemer med. Men nogle timer senere, skal kolleger arbejde med de sprøjtede planter. Der er ofte tale om kvindelige gartnere eller medhjælpere, og der er ofte ingen regler for deres arbejde med de behandlede planter. Dette gælder især for svampemidlerne, som oftest betragtes som mindre farlige end insektmidlerne. Det burde der måske være, for en undersøgelse, som forskere på Syddansk Universitet har foretaget blandt flere hundrede kvindelige ansatte i fynske væksthusgartnerier, viser, at de har et højere indhold af østrogenlignende stoffer i blodet end kvinder, der ikke arbejder med sprøjtede planter. En af forskerne, Helle Raun Andersen, Miljømedicin, Syddansk Universitet, forklarer, at de kvinder, der var udsat for bekæmpelsesmidler, når de arbejdede i væksthusene, havde et højere indhold af østrogenlignende stoffer end dem, der arbejdede i væksthuse hvor der ikke blev anvendt bekæmpelsesmidler. Forhøjelsen sås kun hos kvinder, der havde været på arbejde i dagene inden blodprøven til undersøgelsen blev taget. De, der havde været fraværende, havde ikke den forhøjede Hormonforstyrrende stoffer er syntetiske eller naturligt forekommende stoffer, der kan forstyrre menneskers og dyrs naturlige hormonbalance. I naturen og ved forsøg er der eksempler på, at stofferne kan forårsage skader i form af hunlig udvikling hos hanner, nedsat frugtbarhed, og misdannelser af kønsorganerne. En lignende virkning hos mennesker er ikke dokumenteret, men der er mistanke om den. Stofferne er udbredt indenfor plastindustrien, kosmetikprodukter og sprøjtemidler og i visse typer medicin. Herfra kan de komme ud i naturen. aktivitet. Dette skyldes sandsynligvis, at stofferne nedbrydes hurtigt i kroppen.»brugen af bekæmpelsesmidler medfører, at dem, der arbejder i væksthuse, hvor de anvendes udsættes for østrogenlignende stoffer,«siger Helle Raun Andersen. Det er vigtigt for gravide kvinder eller kvinder der ønsker at blive gravide, at undgå kontakt med disse stoffer, da dyreforsøg viser, at de kan skade fostret, så drengebørn bliver hunsliggjort på grund af stoffer, der minder om det kvindelige kønshormon, østrogen. Flere og flere stoffer viser sig at have hormonforstyrrende egenskaber. Helle Raun Andersen, siger at der er mange unge kvinder ansat i gartnerierne, og de er ofte de allermest udsatte for at komme i berøring med stofferne, for de arbejder intensivt med planterne hele dagen i væksthuse, hvor der ofte har været sprøjtet. Fostre menes at være meget sårbare overfor påvirkning af disse midler, så hun understreger, at det er vigtigt, at gravide og kvinder, der overvejer at blive gravide, ikke kommer i kontakt med dem.»der er ikke mange retningslinjer for, hvordan man skal arbejde med planterne bagefter,«siger hun. Der er f.eks. ikke generelt krav om brug af handsker når man håndtere behandlede planter.»og der er stor forskel på, hvor villige arbejdsgiverne er til at stille handsker til rådighed og hvor villige de ansatte er til at anvende dem,«siger Helle Raun Andersen. Hun tilføjer, at der heller ikke i erhvervet har været tradition for, at det er nødvendigt at arbejde med handsker og mange finder dem ubekvemme. En anden måde at beskytte kommende mødre og deres børn på er ved at sikre længere intervaller mellem der bliver sprøjtet og medarbejderne rører ved planterne.»under alle omstændigheder skal man ikke røre ved planterne, før de er tørre,«siger hun. Det er også en god idé at sætte en besked op ved

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13

Det er stadig fyringsgrund at blive gravid. Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4. se side 12-13 Juni 2007 Den Grønne Landsbrancheklubs Repræsentantskab Nr. 4 Det er stadig fyringsgrund at blive gravid se side 12-13 Overenskomstkravet, er højere løn, s. 4-7 De store gartnerier har stigende overskud,

Læs mere

Barskt job at passe forsøgsdyr. læs side 12-13. Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2

Barskt job at passe forsøgsdyr. læs side 12-13. Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2 Marts 2007 Den Grønne Landsbrancheklub Nr. 2 Bestem selv overenskomstkravene, side 4-6 Gartner glemte pension til voksenelev, side 10 Fællestillidsmand Harcelerer over leder i grønt3fpunkt, side 14 3F

Læs mere

Efteruddannelsestillæg

Efteruddannelsestillæg 31. årgang Juni 2006 Nr. 2 Den Grønne Landsbrancheklub Efteruddannelsestillæg 2. halvår 2006 Tag ud og gem, tillæg på 24 sider midt i bladet ISSN 0109-2324. Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6

Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 31. årgang September/oktober 2006 Nr. 3 Den Grønne Landsbrancheklub Projekt Fælles ansvar: Læs side 4-6 Lærling fik 50.000 kroner efterbetalt, side 8 Ny lønstatistik for gartnere, side 16-17 Ny lønstatistik

Læs mere

Storhed står for fald

Storhed står for fald December 2010 Danmarks største grønne branchemagasin Nr. 8 Storhed står for fald side 4-5 Turen går mod Nødebo side 10-12 Svært ved at læse? side 16-18 Tænk, hvis ingen taler med dig side 19-21 www.gront3fpunkt.dk

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik

GRØNT. 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering 24 SIDER. 14 Grebet strammes om landbrugspraktik GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Magasinet for os, der arbejder grønt APRIL 2014 NR. 3 XXX 24 SIDER med OK-overblik og tema 03 Kvindernes kamp fortsætter 08 Stort tema om tiden efter udlicitering

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER

GRØNT. 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives KURSER NOVEMBER 2013 NR. 6 GRØNT 752 KURSER Magasinet for os, der arbejder grønt 05 Trællene på Grevegården 08 Hvor folk og fæ trives 06 Odenses alternative udlicitering 10 Arbejdsgiver om tillidsfolk: De er

Læs mere

punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt

punkt SIDE 12 SIDE 3 SIDE 8 Dinoerne venter www.gront3fpunkt.dk grønt DANMARKS STØRSTE GRØNNE BRANCHE MAGASIN www.gront3f.dk Dinoerne venter Se side 15 NR. 2 IKKE MEGET AT HENTE PÅ OK SIDE 3 KUNSTEN AT FLYTTE FISK SIDE 8 DEN MODERNE HERREMAND SIDE 12 LYSPUNKTER TRODS MANGE

Læs mere

GRØNT. 12 Store. grandækkerdag. 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 12 Store. grandækkerdag. 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT DECEMBER 2014 NR. 8 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 12 Store grandækkerdag 3-5 LK Gruppens konkurs 8-9 Analyse af udlicitering dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

Denne annocne blev bragt i bladet effektivt landbrug 29. august 2013

Denne annocne blev bragt i bladet effektivt landbrug 29. august 2013 OKTOBER 2013 NR. 5 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Magasinet for os, der arbejder grønt Denne annocne blev bragt i bladet effektivt landbrug 29. august 2013 DUMPING dengronneportal.dk Magasinet

Læs mere

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt

GRØNT. 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp. 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk. Magasinet for os, der arbejder grønt GRØNT OKTOBER 2014 NR. 6 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 7.000 3F er smittet 03 Blokade hjalp 06 SLP ramt af blokade 11 Vind og skæv dengronneportal.dk MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

FRA HELVEDE TIL PARADIS

FRA HELVEDE TIL PARADIS FRA HELVEDE TIL PARADIS NÆSTEN DA magasinet for os der arbejder grønt APRIL 2015 NR. 3 LÆS MERE SIDE 8-9 MARKANT JA TIL OVERENSKOMSTER LÆS MERE SIDE 3 MØD GLS-A S NYE FORMAND LÆS SIDE 7 SLUT MED FROSNE

Læs mere

GRØNT. 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter. 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt

GRØNT. 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter. 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt GRØNT JANUAR 2014 NR. 1 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 08 Mød den nye fødevareminister 12 Lukket vikarfirma fortsætter 03 OK på Den Blå Planet 13 Betalte for at blive snydt dengronneportal.dk

Læs mere

GRØNT. 8-9 Hvad kan vi spise 6-7 Ulovlige rejsepenge til vikarer. 04 Den er gal i Gribskov 16 Så er det kursustid dengronneportal.

GRØNT. 8-9 Hvad kan vi spise 6-7 Ulovlige rejsepenge til vikarer. 04 Den er gal i Gribskov 16 Så er det kursustid dengronneportal. GRØNT AUGUST 2014 NR. 5 XXX Magasinet for os, der arbejder grønt 8-9 Hvad kan vi spise 6-7 Ulovlige rejsepenge til vikarer 04 Den er gal i Gribskov 16 Så er det kursustid dengronneportal.dk MAGASINET FOR

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

TLBnyt. Fane indvielse 1. maj 2008 FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG

TLBnyt. Fane indvielse 1. maj 2008 FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Fane indvielse 1. maj 2008 NR. 2 JUNI 2008 3. ÅRGANG Avisbude: Kæden er knækket Se side 08 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67

Læs mere

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli

KOM POSTEN. Vi passer både på blomster og besøgende. Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn. Tivoli KOM POSTEN Udgivet af Gartnernes Fagforening for København og Omegn NR. 3 Maj/juni 2004 Tivoli Vi passer både på blomster og besøgende Læs. 4-5 Gratis i Tivoli og til BonBon-Land forrygende sommerquiz

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte

Nr. 2 2013. Medlemsblad for Dansk El-Forbund. Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nr. 2 2013 Medlemsblad for Dansk El-Forbund Nej til dumping DEF s afdelinger får 600.000 kroner til indsats mod dumping Nej til kunde-tyveri Man skal passe på med at tage kunderne med ved jobskifte Nej

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

H O V E D S T A D E N MARTS/2013

H O V E D S T A D E N MARTS/2013 H O V E D S T A D E N MARTS/2013 Vi er blevet snydt - Det værste er ikke, at vi er blevet snydt. Det værste er, at vi er blevet lokket til at snyde andre mennesker, siger de tre tidligere medarbejdere

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt.

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt. www.gront3fpunkt.dk APRIL 2012 NR. 3 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 MINKKRIGEN RASER SIDE 4 VIND BILL ETTER KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22 MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE

Læs mere