YZ )"+ [^` &)%#%%% < &%"&& AZY^\Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YZ )"+ [^` &)%#%%% < &%"&& AZY^\Z"

Transkript

1 ISSN:

2 32. årgang ISSN Grønt3Fpunkt er medlemsblad for repræsentantskabet i Den Grønne Landsbrancheklub Oplag numre årligt. Bladet redigeres af et udvalg under repræsentantskabet og af Kommunikationsbureauet Citat. Ansvarshavende redaktør: Flemming H. Grønsund Medlemskab og abonnement for 3F medlemmer 75 kr. Abonnement virksomheder og organisationer 150 kr. årligt. Giro nr Tlf Annoncer: Mediakonsulent Gitte Pedersen, tlf Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a-s Sidste frist for indsendelse af stof til næste nummer er den 14. august Indlæg sendes til Flemming H. Grønsund på Artikler i grøn3fpunkt er ikke nødvendigvis dækkende for repræsentantskabets holdning Formand: Flemming H Grønsund, Uranienborg Allè 9, 2860 Søborg. Tlf , mobil , Kasserer: Sonja M Pedersen Prinsesse Maries Allè 3, 5000 Odense C, Kasserer træffes på tlf på hverdage mellem kl. 17 og 20. Aage Christiansen Tlf , Anni Alslev Pedersen Tlf , Finn Holm Olsen Tina Bak Hansen Tlf mobil , Jørgen Kruse Pedersen Tlf , Viktor Petersen Tlf Poul S. Dahl Tlf , Bjarne Strandhave Pedersen Tlf Erik Brochmann Tlf , Henrik Jørgensen Tlf , Anne-Mette Egtved Nielsen Tlf , Lars Kvistgaard Tlf , Jørgen Horsbøl Rasmussen Tlf , Thomas Møller Tlf , Bestyrelsesformand, forhandlingssekretær Peter K Holm Tlf , Næstformand, forhandlingssekretær Hanne Gram Tlf , Ungdomsrepræsentant Pia L.F. Olsen Deadline Ude uge 14. aug okt nov. 50 Forsidebillede: De tre glade musikere fra Rubens Orkester, Ruben Byberg Jacobsen, Preben»Pepso«Johansen og Martin Dahl, i gården på Nørrebro hvor Pepso og Martin arbejder. Læs artikel på side 10-11

3 Af Gruppeformand Thomas Møller, Den Grønne Gruppe, 3F Århus Rymarken. 3F s jagt på østeuropæere og de arbejdsgivere der ansætter dem fortsætter. Vi byder østeuropæerene velkommen til at arbejde på samme vilkår som alle andre på det danske arbejdsmarked. Når jagten fortsætter så er det på de arbejdsgivere, der forsøger at udnytte situationen til at trykke løn og arbejdsforhold til et niveau, som ingen kan leve af. Jagten fortsætter på de, der udnytter situationen til at tjene nogle hurtige penge på at formidle arbejdskraft. Når østeuropæerne lader sig lokke til Danmark med lønninger langt under dansk niveau skal det ses i lyset af at en dagløn i Danmark typisk svarer til en månedsløn i deres hjemlande. De østeuropæere, der vælger at blive i Danmark i lidt længere tid har fået syn for sagen de kan heller ikke leve af en dansk halv løn. De har fået øjnene op for fagforeningernes berettigelse melder sig ind og bruger os. Når 3F bruger mange ressourcer på at optrevle det snyderi, der foregår (se artikel side 4-5), skal det ses i lyset af vores kamp mod alle brodne arbejdsgivere og hvis råddenskaben får lov til at bredde sig så går der også råd i velkørende virksomheder, og det har vores medlemmer og virksomheder ingen interesse i. Når det hollandske vikarbureau Jobserver frivilligt går konkurs, er det fordi, der ikke var forretningsmæssigt grundlag for deres virksomhed og tak for det. Deres forretningskoncept var netop at udbyde arbejdskraften (vikarerne) til præcis overenskomstmæssig løn og vikarbureauet må have tjent sine penge på at opkræve stor betaling for husleje, transport og sågar administration af deres løn. Efter de mange sager 3F har rejst, ændrede Jobserver og senere Jobsuply forretningskonceptet endnu inden sagerne er afsluttede. Nu er det frivilligt, om vikarerne skal betale for disse ydelser og det betyder, at de slavelignende bindinger ophører 3F undersøger nu om disse ordninger er lovlige. På kort sigt taber vores nye østeuropæiske kollegaer deres penge. 3F s medlemmer mister deres job i en ubillig konkurrence på løn og arbejdsvilkår. I de grønne virksomheder, der har brugt vikarbureauerne, har man måske løst et kortsigtet behov for arbejdskraft, men på lang sigt mister virksomhederne stabilitet, viden og perspektivet for fremtiden. Vi har brug for gode løn og arbejdsvilkår i gartneri, landbrug og skovbruget i Danmark. Ellers kan virksomhederne ikke konkurrere om den gode stabile arbejdskraft, der sikre effektivitet og udvikling i erhvervene. Vores jagt på de brodne kar fortsætter. Matilde Vestergaard, på 12 år er en af vinderne fra sidste nummers tegne konkurrence. Hun har lavet en tegning af sin mor som er gartner. Navnene på de andre vindere kan læses på side 13.

4 Af Tine Bjerre Larsen Stakken af faglige sager mod det hollandske vikarbureau JobServer, som har leveret østarbejdere til danske gartnerier blev stadigt tykkere, husker Thomas Møller, formand for Den Grønne Gruppe i Århus Rymarken. Han har brugt meget af sin tid i det sidste halvandet år med at skaffe en stor gruppe polske vikarer deres penge tilbage. Det hele så meget pænt ud, da han tjekkede lønsedler og kontrakter på et aftenmøde for nogle af de polske vikarer, som havde kontaktet 3F. Men JobServer tjente penge på at indkræve en høj husleje og store udgifter for de polske vikarers transport til og fra arbejdet og rejser til hjemlandet.»det gjorde de, selv om mange af polakkerne aldrig tog til Polen, mens de arbejdede i Danmark og selv om de kørte i egen bil til og fra arbejdet. Jeg ved, at mange af de polske vikarer hver betalte kroner for at bo tolv mennesker i et mindre parcelhus. Den husleje JobServer betalte var på 6500 kroner, så de har haft en pæn fortjeneste hver måned«, siger Thomas Møller. Her bag gardinet i et parcelhus i Sabro bor en af de polske vikarer til en husleje på over 3000 kroner om måneden, som JobServer fratrak lønnen. Han har kørt 15 af de i alt 30 sager, som forbundet har mod JobServer. Sager, som i alt løber op i flere millioner af kroner til over hundrede vikarer. Og der er tale om tre typer sager, forklarer formanden. Dem, som handler om almindelige overenskomstmæssige brud, fordi der ikke er betalt fuld løn og pension. Her har næsten alle fået deres penge retur. Dem, som handler om, at man i stedet for en søgneog helligdagbetaling på 6,75 procent kun har udbetalt 3,5-4 procent. Her har 3F Århus Rymarken rejst krav overfor virksomheden og 80 medlemmer har fået i alt kroner. Og endelig drejer det sig om sager, hvor vikarerne har fået fratrukket dyre huslejer og transport til og fra arbejde og rejser til hjemlandet fra lønnen.»den sidste typer sager har 3F desværre ikke kunne løse, fordi virksomheden efter at vi havde rejst krav om tilbagebetaling, og de mange sager skulle for Arbejdsretten, fik lov at gå konkurs med en gæld på mindst fire millioner kroner til dets polske vikarer«, siger Thomas Møller. JobServer var ellers en rigtig god forretning i firmaets treårige levetid i Danmark, men indgav begæring om konkurs i april og skiftede navn til Serviceselskabet.»JobServer må have vurderet, at deres forretningskoncept ikke virkede i Danmark. Det er på en måde en sejr for os. Men taberne bliver de polakker, der har penge til gode. Kurator for konkursboet ikke har tænkte sig at betale, og den nye direktør vil ikke røre ved de faglige sager«.»taberne bliver også de danskere, der bliver fyret, fordi polakkerne var billigere. Og endelig de gartnerivirksomheder, der har fyret kvalificerede medarbejdere med en masse viden om gartneriproduktion. Hvordan vil gartnerierne kunne udvikle produktionen, når de baserer den på ufaglærte kortidsansatte, der rejser hjem til Polen med deres know how«, spørger Thomas Møller.

5 To polske 3F-medlemmer, Damian og Eugeniusz, i det fælles køkken, som de deler med tolv andre polske vikarer. Mens man afventer en afgørelse i JobServer-sagen, har 3F kastet sig over de næste vikarbureauer, der har lignende forretningskoncept. De har rejst sager mod en lang række af de andre vikarbureauer, som er skudt op med Østudvidelsen af EU, fortæller Thomas Møller.»JobServer har været den principielle sag, fordi den bedst skitserer problemstillingen. JobServer har på det groveste brudt det stålsatte princip om, at man får udbetalt sin overenskomstmæssige løn og pension. Normalt dækker vikarbureauerne omkostninger ved, at administrationsudgifterne skrives på regningen til kundevirksomheden. At fratrække lønnen et stort månedligt beløb for husleje og transport og administration er ikke i orden. Vores strategi har været at få stoppet dette virksomhedskoncept, så andre virksomheder ikke vil forsøge samme metoder«. Selv om det endnu er uvist, om det lykkes at få flere penge ud af det konkurs-begærede JobServer, og selv om der er gået mange arbejdstimer med at hive penge hjem til medlemmerne, så er Thomas Møller tilfreds med de resultater, de hidtil har opnået.»det er altid rart at kunne hjælpe folk, der er blevet snydt, og det er vores store opgave som fagforbund at være vagthund overfor arbejdsgiverne. Ikke mindst i de her år, hvor mange hyrer udenlandsk arbejdskraft. Vi skal sikre, at det sker på lige vilkår med de danske medlemmer, så en billigere østeuropæisk arbejdskraft ikke presser danske lønmodtagere ud. Med sagerne mod JobServer har vi, uanset om vi får de sidste penge eller ej, fået markeret vores synspunkter«, siger Thomas Møller. På 3f.dk kan man læse om endnu et vikarbureau, der ikke har rent mel i posen. Det drejer sig om det fynske firma Gartnervikaren, som har rumænere uden arbejds- og opholdstilladelse til at arbejde for sig. De manglende arbejds- og opholdstilladelser er ikke de eneste ulovlige forhold i virksomheden. Manglende overarbejdsbetaling, feriepenge og kummerlige boligforhold til dyre huslejer, er blot noget af det virksomheden byder sine ansatte rumænere. Ejeren af firmaet har til Nyhedbrevet 3F erkendt at han har underbetalt sine ansatte i 10 tilfælde til i alt kr. De mange ulovlige forhold har også fået 3F Nordhøjfyn, til at melde firmaets ejer Kim Lauritzen til politiet og de har rejst krav om kr. til to af rumænerne. Læs mere på:

6 Af Tine Bjerre Larsen Østaftalen blev indgået for at regulere adgangen til det danske arbejdsmarked og sikre, at alle der arbejder her i landet har ordentlige vilkår. Der har længe været politisk flertal for at lempe den overgangsordning, som forhindrer danske gartnerier i at ansatte den billige østeuropæiske arbejdskraft. Og 3F har ingen problemer med en lempelse, hvis kontrollen til gengæld bliver bedre, fastslår Arne Grevsen, formand for Den Grønne Gruppe.»Østarbejderne er velkomne på lige vilkår. Vi skal sikre, at de ikke undergraver vores arbejdsmarked, og derfor kan vi godt acceptere, at det skal være lettere for de overenskomstdækkede virksomheder at få arbejdskraft til Danmark. Til gengæld skal det være sværere end det er i øjeblikket for de virksomheder, som ikke Vilvorde Roskilde Tekniske Skoles grønne afdeling Vilvorde har masser af uddannelser for hoved og hænder... Aktuelle kurser: Gaffeltruck certifikat B Pleje af grønne områder, sommerbeskæring Ressourceberegninger ved hjælp af grønne anlæg Indendørsbeplantning modul 2 og 3 Havecenter, planter og pasning Blomsterbinding 17 ugers grunduddannelse, ÅU Buketter, dekorationer og kompositioner Bryllupsbinderier Anlæg i natursten, træ og vand Pleje af grønne områder Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg Kontakt en vejleder på eller besøg for mere information. Mød os på Roskilde dyrskue stand 720 Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde Telefon Roskilde Tekniske Skole Forudsætningen for at udenlandsk arbejdskraft bliver organiseret er, at man kan tale sammen. Derfor har 3F indgået aftale med firmaet Tolkegruppen, som med kort varsel kan levere tolkeservice på 130 sprog til 3F-afdelinger 24 timer i døgnet. I første omgang er der tale om en prøveordning i tre måneder. følger de danske regler og overenskomster«, siger Arne Grevsen. Strømmen af arbejdere fra de nye EU-lande i Øst- og Centraleuropa har været kraftigt stigende de sidste år. Ifølge myndighedernes tal er der i øjeblikket aktive og gyldige arbejdstilladelser i brug af østeuropæiske statsborgere. Af dem arbejder omkring 80 procent eller godt 8000 på 3F-overenskomster. I 3F bruger man mange ressourcer på at tage sig af problemer med underbetaling af østarbejdere og anmelde ulovligheder. Og der skal være mere styr på, hvem der kommer til landet, mener Arne Grevsen.»Også fra det offentliges side skal kontrollen være nemmere. Der er ting omkring skattelovgivning, som er svære for skattevæsenet at kontrollere. Og det samme gælder Arbejdstilsynet, hvor man kan have vanskeligt ved at se, om virksomheder overholder arbejdsmiljøreglerne«. Det er nødvendigt, at både Skattevæsenet og Arbejdstilsynet får tilført ressourcer og redskaber til det arbejde, mener formanden.»hvis du ikke taler og læser dansk, hvordan kan man så vide, om fx væksthuset i et gartneri er sprøjtet eller ej? Det er arbejdsgivers pligt at sørge for, at der er vejledning om den slags, men den hænger i et ringbind inde i skuret, og hvis du ikke ved det, og heller ikke kan læse dansk, fordi du ikke er vokset op her, så hjælper det ikke meget«, siger Arne Grevsen.

7 3F s stand finder du i området planter og planteplacering og vi har stand nummer: 441. På standen vil vi i år give gæsterne mulighed for gratis at kunne smøre deres egen sunde madpakker, idet 3F Slagelse vil stå for et madpakkeværksted. Hver dag fra vil madpakkeværkstedet være åbent, og hver dag vil kendte medvirke til at åbne værkstedet. Man vil under kyndig vejledning få inspiration til hvordan, man kan smøre en sund madpakke, som også smager godt. De kendte som vil åbne madpakkeværkstedet er blandt andet: Onsdag: Susanne Tøttenborg kendt fra 6-om-dagen sloganet, Direktør for Selandia Preben Knorrenborg og Formand for 3F Slagelse Tina Christensen. Torsdag: Gruppeformand for Den Grønne Gruppe Arne Grevsen, Direktør for Arbejdernes Landsbank og Folketingspolitiker for Socialdemokraterne Thomas Adelskov. Fredag: Gruppeformand for Den Offentlige Gruppe Ellen K. Lykkegård. På standen vil også være et hold, der kan svare på spørgsmål om overenskomt-, uddannelse- og arbejdsmiljøspørgsmål. Have og landskabsudstillingen var godt besøgt sidste gang, også selvom det regnede. Programmet vil i år udover generelforsamling blandt andet indeholde: Med dyr på job v/ Københavns Beredne Politi. Blandt falke og geparder v/ Jesper og Bjarne fra Ree Park (Ebeltoft Safari) Tilmelding ser via din lokale 3F-afdeling på kursusnummer: I afdelingen udbetales rejsegodtgørelse og du kan søge om betaling af arbejdstab mv. Et par links:

8 En gårdmand ansat i gårdrådet Ravnsborggård i København konstaterede, at boligforeningen gennem fem år ikke havde fulgt den ansættelseskontakt, der var indgået mellem den ansatte og gårdrådet. Blandt andet var der ikke blevet indbetalt pension og lønnen manglede også over en årrække at blive korrekt reguleret. Gårdmandens egen henvendelse til arbejdsgiveren løste ikke problemet, og derfor henvendte han sig til 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening. Ved en gennemgang af lønsedlerne beregnede fagforeningen, at der manglede efterbetaling af pensionen på omkring kroner og lønnen skulle reguleres med kroner. Da sagen havde løbet over flere år beregnede fagforeningen også renter af efterbetalingen således, at gårdrådet yderligere måtte betale kroner i renter. Gårdrådet indgik efter nogen forhandling på at indbetale det skyldige beløb, og samtidig blev der indgået overenskomst med fagforeningen, således at der i fremtiden ikke kan opstå tvivl om løn og pensionsforholdene. FHG En landmandselev som forsøgte at gennemfører uddannelsen via den traditionelle landmandsuddannelse, blev under sin praktikperiode hos en svineproducent i Nordsjælland, behandlet så dårligt af sin arbejdsgiver, at han valgte at ophøre uddannelsen efter 8 måneders ansættelse. Da han ikke som forventet fik fremsendt et feriekort, kontaktede han arbejdsgiveren, som ikke mente, han havde krav på feriepenge. Herefter kontaktede landbrugseleven 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, som ved en gennemgang af sagen yderligere konstaterede, at virksomheden ikke havde indgået den lovpligtige uddannelsesaftale, derfor skulle»eleven«nu betragtes som ordinær ansat. På dette grundlag beregnede fagforeningen at»landmandseleven«skulle betales som ordinær landbrugsmedhjælper, og rejste derfor krav overfor virksomheden om efterbetaling af feriepenge og løn, samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. På et efterfølgende mæglingsmøde blev der opnåede enighed om en samlet efterbetaling på kroner og»eleven«fik samtidig udleveret dokumentation for sin ansættelse, således at han kan søge om nedsættelse af uddannelsestiden, hvis han vælger at fortsætte landmandsuddannelsen på et senere tidspunkt. FHG Menighedsrådet ved Sæby Kirkegaard ville gennemføre forandringer, der blandt andet betød fyring af to medarbejdere. Men da de meddelte, at de havde tænkt sig at fyre de to ældste medarbejdere på kirkegården blev, Bent H. Pedersen fra 3F s afdeling i Nordøst Vensyssel, rigtig gal.»det er ganske enkelt helt urimeligt, for det ville virkelig have store konsekvenser for de pågældende medarbejderes efterløns muligheder,«siger Bent H. Pedersen, som straks kastede sig ind i sagen. De to medarbejdere havde arbejdet på kirkegårde i henholdsvis 9 og 22 år. Karen Nielsen bliver 60 år i november og Karl Kristensen bliver 62 år i februar Ved en almindelig afskedigelse ville Karen få 3 måneders opsigelse og Karl ville få 6 måneders opsigelse. Men det blev der heldigvis ikke noget af.»vi fik forhandlet os frem til en løsning, der er til at leve med for de to medarbejder. Begge er fritstillede, men bliver først opsagt i henholdsvis november 2007 og februar Og skulle de gå hen at få andet arbejde, har deres gamle arbejdsgiver ikke mulighed for at modregne anden lønindkomst,«siger Bent H. Pedersen, der på trods af sagens tålelige udfald, gør opmærksom på at ingen af de to medarbejdere egentlig var indstillet på at gå på efterløn lige nu, men det var altså som landet lå, den bedste løsning. PO

9 Fredensborg Golfklub var blevet dårligt informeret og underbetalte derfor uforskyldt greenkeeperelev Sanne Aagaard Prehn under hendes uddannelse. Uddannelsen er ikke anerkendt som en erhvervsuddannelse, og Sanne skulle derfor have haft banemedhjælperløn under uddannelse. Det fik hun ikke. Hun fik kun elevløn. Golfklubben havde rådført sig med Det Faglige Udvalg, inden Sanne blev elev. 3F Nordøstsjælland opdagede fejlen, da hun henvendte sig vedrørende VEU-godtgørelse, og krævede differencen på 6300 kroner om måneden udbetalt til Sanne. Samlet var kravet på over kroner.»golfklubben var selvsagt rystet, for den havde virkelig forsøgt at gardere sig,«siger formand Hans Nissen, 3F Nordøstsjælland. Han siger dog også, at alarmklokkerne burde have ringet hos golfklubbens bestyrelse, for selv om der er tale om en frivillig bestyrelsen, er der tale om folk med en professionel baggrund. 3F var klar til at gå i retten for at skaffe Sanne de mange penge, men endte alligevel med at indgå et forlig på kroner, som hun fik udbetalt kort tid efter, hun fuldendte uddannelsen. 3F indgik forlig på til greenkeeperelev Sanne Aagaard Prehn, der skulle have haft voksenløn under uddannelsen. Golfklubben var blevet dårligt vejledt. Hun understreger, at hun var glad for både arbejdspladsen og kollegerne, selv om hun oprindelig havde ønsket at blive dyreassistent. Da hun ikke kunne få en praktikplads, valgte hun at uddanne sig som en af Danmarks få kvindelige greenkeepere. Og så takker hun i øvrigt sin far for, at han foreslog hende at melde sig ind i 3F.»Det syntes jeg overhovedet ikke selv var nødvendigt. Jeg var sikker på, at jeg altid ville kunne få arbejde. Og at jeg kunne få brug for hjælp i en faglig sag, var ikke faldet mig ind,«siger hun. IP 3F havde fået et tip om, at der var blevet ansat en polsk kvinde på en hundepension i Århus området, og tog derfor på uanmeldt besøg. Og det viste sig, da også at den polske kvinde var her illegalt og, at hendes ansættelse ikke var efter reglerne. Ved gennemgang af hendes lønsedler, kunne 3F blandt andet konstatere, at hun ikke fik løn efter danske forhold. Ved et møde på virksomheden, hvor 3F medbragte en polsk tolk, kom det frem at kvinden havde været ansat i 9 måneder, og hverken havde arbejds- eller opholdstilladelse. Hendes løn var på ca. 9000,00 kr. om måneden plus kost og logi. Ved forhandling med arbejdsgiver fik 3F hundepensionen til at melde sig ind i GLS-A og de efterbetalte ,00 kr. i manglende løn og bod til afdelingen. Den polske medhjælper er siden rejst hjem til polen, og regner ikke med at vende tilbage til Danmark. Af Dan S. Jacobsen/3F Århus Rymarken En elev som var ansat i et væksthus, fik ikke den korrekte løn i forhold til hvor langt hun var i sit uddannelsesforløb. Den kvindelige elev henvendte sig selv til sin afdeling, fordi hun var blevet i tvivl. Og ved gennemgangen af hendes lønsedler viste det sig også, at hun fik løn som en anden års elev, på trods af at hun var tredje års elev. 3F kaldte virksomheden til møde, og her blev det aftalt at virksomheden efterregulerer i alt ,00 kr. til eleven. Af Dan S. Jacobsen/3F Århus Rymarken

10 Af Pia Olsen. Til hverdag sørger de tre Grønne gårdmænd Ruben, Preben og Martin for, at beboerne på Nørrebro har et hyggeligt gårdmiljø. Men en gang om ugen bliver gårdmands-redskaberne skiftet ud med musikinstrumenter. Rubens Orkester har eksisteret i 15 år, og har efterhånden opnået status som husorkester på Nørrebro.»Vi har blandt andet spillet til en fest her i gården, så beboerne kender os. De blev også helt vilde, da de fandt ud af, at vi var røget ind på andenpladsen på Dansktoppen. Jeg fik en hel del sms er, det var rigtig sjovt,«fortæller Preben, bandets trommeslager, som blandt venner også kaldes Pepso. Dagen efter den berygtede 18. maj i 1993, hvor politiet for første gang i fredstid, skød efter demonstranterne på Nørrebro, skulle Rubens Orkester ud af hænge plakater op for at reklamere for deres første job.»vi troede, at politiet for en gang skyld havde så meget andet at se til, at vi uden problemer ville kunne hænge vores plakater op på gader og stræder. Men vi tog fejl, vi blev faktisk snuppet og fik en bøde,«fortæller Ruben og så griner drengene fra Rubens Orkester. Deres første rigtige job spillede Rubens Orkester i medborgerhuset i Ahlefeldtsgade. Siden har bandet spillet et utal af steder blandt andet på Cafe Blågaardens Apotek i Blågaardsgade, på Langlandsfestival, til byfester og til masser af fagforeningsfester de tre gårdmænd er naturligvis alle medlem af 3F og af Den Grønne Gruppe.»Vi har altid været tæt knyttet til fagforeningen. Vi har spillet for Lager & Handel, for gartnerne, elektrikerne og i 1996 fik vi Jord & Betons kulturpris. Det var en rigtig god anerkendelse at få,«fortæller Ruben. Orkestret har udviklet sig meget i de 15 år, det har Til ære for fotografen, genlød gården på Nørrebro af musik. eksisteret. Der har været en del forskellige musikere med og bandet har været alt fra en trio til et ti-mands orkester. I dag består Rubens Orkester af seks personer: Dorte Byberg Jacobsen, Ruben Byberg Jacobsen, Jørn Petersen, Preben»Pepso«Johansen, Martin Dahl og Alfred Riis.»Det har været rigtig godt for os, at der har været forskellige musikere i bandet gennem tiden. Det tror jeg blandt andet har været med til at udvikle os musikalsk. Folk går ikke ud af bandet, fordi vi bliver uvenner, det handler mere om, at folk vil noget andet. Og det tager jo også noget tid at spille med et band,«siger Ruben. Tiden til at spille, har de tre Nørrebro-drenge valgt at tage sig.»ruben har det jo nemt, for han har bare fået konen med ind i bandet. Hun er sanger i orkestret, så hun har ikke så mange indvendinger imod at Ruben bruger tid på det. Vi andre må jo nok slås lidt mere med hjemmefronten for at få tiden, siger orkestrets saxofonist Martin med et så stort smil om munden, at man får fornemmelsen af, at ikke ti vilde heste kunne afholde ham fra at spille musik.»min kone har efterhånden vænnet sig til, at orkestret er en del af mit liv«, tilføjer Preben, som altså også har været med i 15 år. Fagbevægelsen spiller en stor rolle i de tre gårdmænds liv, men sangene i Rubens Orkester handler om næsten alt andet en politik og arbejdskamp.

11 »Vores sange handler om hverdagens små genvordigheder og om kærlighed. Nummeret tre gode grunde handler om en mand, der godt vil have, at konen giver ham tre gode grunde til at blive hos hende. For han er altså ved at være træt af hende. På den måde kan man sige, at det er en lidt omvendt kærlighedssang, men måske mere realistisk, forklarer Ruben. Medlemmerne af orkestret er meget enige om, at sangene ikke må gå hen og blive politiske paroler.»jeg vil helst være fri for, at vi har politiske tekster som dengang i 1970 erne. Det bliver for hult og for kedeligt. Man jeg synes alligevel, at der er meget solidaritet i vores sange også selvom det ikke er i form af de traditionelle paroler og røde faner«siger Martin, mens Preben og Ruben nikker ivrigt.»solidaritet kan jo være mange ting. Vi synger jo også om Nørrebro som bydel og om alle de forskellige mennesker, der bor her, og det gør vi med accept og tolerance og det er også en form for solidaritet,«forklarer Preben. Alle orkestrets medlemmer har stort set lige meget at skulle have sagt, når der skal træffes beslutninger.»ruben skriver alle sange og tekster. Men når han så kommer og præsenterer sit bud på et nummer, så bliver det udsat for orkestret. Og meget ofte er sangen endt et helt andet sted end vi først troede. Rent musikalsk spænder vi over mange genre, reggae, swing, rock og spillemandsmusik. Men det er jo netop det der gør processen sjov,«forklarer Preben. Orkestrets nyvundne succes på Dansktoppen har heller ikke fået de tre gårdmænd til at miste jordforbindelsen. 18. august i Nørrebroparken til K-Festival. 5. oktober på Cafe Blågaards Apotek. Den nye album hedder: Giv mig 3 gode grunde, og du kan få yderligere information på har snakket om vores holdninger til hvad, der skal ske hvis vi pludselig går hen og får mere succes. Og der er vi altså enige om, at vi først og fremmest er et fritidsband. Det er ikke noget vi skal leve af. Hvis vi skulle leve af det ville vi dels være nødt til at synge på engelsk og så skulle vi også øve meget mere,«siger Martin.»Tanken om at jeg skulle opgive mit job for at spille fuldtid, skræmmer mig. For jeg er faktisk rigtig glad for mit job. Det ville jeg slet ikke have lyst til. Vi har aftalt, at vi maksimalt vil sige ja til tre jobs om måneden ligegyldigt, hvad der sker,«siger Ruben. Rubens Orkester har efterhånden opbygget sig sit faste publikum på Nørrebro. Og så er der en mindre fanklub i Marstal, hvor Ruben oprindeligt kommer fra og Bornholm, hvor Preben har lidt familie, og rent faktisk har bandet allerede haft sin udenlandske debut.»da jeg var på Tasmanien fik jeg den lokale radiostation til at spille vores helt nye cd, som ikke var udkommet endnu. Og om aftenen spillede jeg den så på et værtshus, hvor folk kom hen og sagde, at den havde de da hørt i radioen i dag. Det var sjovt,«fortæller Martin, mens der grines i gårdmændenes hyggelige kaffestue.

12 Af Ingrid Pedersen Det er som regel mænd, der sprøjter planterne i væksthuse med insekt- eller svampemidler. De har sprøjtecertifikat, bruger beskyttelsesudstyr og sørger for at følge reglerne for, hvordan de skal arbejde med midlerne. Det er der sjældent problemer med. Men nogle timer senere, skal kolleger arbejde med de sprøjtede planter. Der er ofte tale om kvindelige gartnere eller medhjælpere, og der er ofte ingen regler for deres arbejde med de behandlede planter. Dette gælder især for svampemidlerne, som oftest betragtes som mindre farlige end insektmidlerne. Det burde der måske være, for en undersøgelse, som forskere på Syddansk Universitet har foretaget blandt flere hundrede kvindelige ansatte i fynske væksthusgartnerier, viser, at de har et højere indhold af østrogenlignende stoffer i blodet end kvinder, der ikke arbejder med sprøjtede planter. En af forskerne, Helle Raun Andersen, Miljømedicin, Syddansk Universitet, forklarer, at de kvinder, der var udsat for bekæmpelsesmidler, når de arbejdede i væksthusene, havde et højere indhold af østrogenlignende stoffer end dem, der arbejdede i væksthuse hvor der ikke blev anvendt bekæmpelsesmidler. Forhøjelsen sås kun hos kvinder, der havde været på arbejde i dagene inden blodprøven til undersøgelsen blev taget. De, der havde været fraværende, havde ikke den forhøjede Hormonforstyrrende stoffer er syntetiske eller naturligt forekommende stoffer, der kan forstyrre menneskers og dyrs naturlige hormonbalance. I naturen og ved forsøg er der eksempler på, at stofferne kan forårsage skader i form af hunlig udvikling hos hanner, nedsat frugtbarhed, og misdannelser af kønsorganerne. En lignende virkning hos mennesker er ikke dokumenteret, men der er mistanke om den. Stofferne er udbredt indenfor plastindustrien, kosmetikprodukter og sprøjtemidler og i visse typer medicin. Herfra kan de komme ud i naturen. aktivitet. Dette skyldes sandsynligvis, at stofferne nedbrydes hurtigt i kroppen.»brugen af bekæmpelsesmidler medfører, at dem, der arbejder i væksthuse, hvor de anvendes udsættes for østrogenlignende stoffer,«siger Helle Raun Andersen. Det er vigtigt for gravide kvinder eller kvinder der ønsker at blive gravide, at undgå kontakt med disse stoffer, da dyreforsøg viser, at de kan skade fostret, så drengebørn bliver hunsliggjort på grund af stoffer, der minder om det kvindelige kønshormon, østrogen. Flere og flere stoffer viser sig at have hormonforstyrrende egenskaber. Helle Raun Andersen, siger at der er mange unge kvinder ansat i gartnerierne, og de er ofte de allermest udsatte for at komme i berøring med stofferne, for de arbejder intensivt med planterne hele dagen i væksthuse, hvor der ofte har været sprøjtet. Fostre menes at være meget sårbare overfor påvirkning af disse midler, så hun understreger, at det er vigtigt, at gravide og kvinder, der overvejer at blive gravide, ikke kommer i kontakt med dem.»der er ikke mange retningslinjer for, hvordan man skal arbejde med planterne bagefter,«siger hun. Der er f.eks. ikke generelt krav om brug af handsker når man håndtere behandlede planter.»og der er stor forskel på, hvor villige arbejdsgiverne er til at stille handsker til rådighed og hvor villige de ansatte er til at anvende dem,«siger Helle Raun Andersen. Hun tilføjer, at der heller ikke i erhvervet har været tradition for, at det er nødvendigt at arbejde med handsker og mange finder dem ubekvemme. En anden måde at beskytte kommende mødre og deres børn på er ved at sikre længere intervaller mellem der bliver sprøjtet og medarbejderne rører ved planterne.»under alle omstændigheder skal man ikke røre ved planterne, før de er tørre,«siger hun. Det er også en god idé at sætte en besked op ved

13 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital har med støtte fra BAR Jord til Bord lavet en database med anbefalinger til, hvordan gravide bør forholde sig hvis de arbejder i væksthuse hvor der anvendes bekæmpelsesmidler. Se den på døren, når der er blevet sprøjtet i et væksthus, uanset om det er med insektmidler eller svampemidler.»men der er faktisk ikke ret mange, der gør det,«siger hun og tilføjer, at der ikke er tale om, at gartnerierne ikke overholder loven.»problemet er, at der er en stor gråzone med hensyn til hvornår det er sikkert at arbejde med planterne igen efter de er sprøjtet,«fremhæver hun. I første omgang har forskerne registreret, hvilke midler, der blev brugt, og derefter har de taget blodprøver af 173 gravide og 270 ikke-gravide kvindelige medarbejdere i 100 gartnerier for at undersøge, om udsættelse for stofferne kunne spores i blodet. Det kunne de. Medarbejdere, der havde været i kontakt med de behandlede planter havde et forhøjet indhold af østrogenlignende stoffer i blodet. Kvindernes naturligt forekommende østrogen var i forvejen fjernet fra blodprøverne. Undersøgelserne fandt sted i væksthuse, fordi der er tale om et kontrolleret miljø. Forskerne ved, hvilke stoffer de ansatte har været udsat for i løbet af arbejdsdagen. Dels blev den enkelte medarbejder spurgt om det, dels findes det i gartneriets logbog. Thomas Møller, formand for Den Grønne Gruppe, 3F Århus, siger, at diskussionen minder om den, der opstod, da det blev konstateret, at arbejde med sprøjtemidler kunne forringe mænds sædkvalitet. Dengang var løsningen at bruge handsker af god kvalitet ikke de billige engangshandsker, og sørge for god håndhygiejne. Desuden blev en del af de farligste midler fjernet fra gartnerierne.»det er den samme opmærksomhed, der er behov for nu,«siger han og opfordrer til, at medarbejdere og sikkerhedsrepræsentant sørger for, at virksomheden får en politik på området.»snak igennem, hvad man kan gøre, og sørg for, at der bliver sat opslag op om, hvor og hvornår der har været sprøjtet,«siger han, og tilføjer, at en del gartnerier er gået over til først af sprøjte efter fyraften.»på den måde går der længere tid til kollegerne skal arbejde i et rum, hvor der har været sprøjtet,«siger han. Du har mulighed for i grønt3fpunkts at vinde Robens Orkesters seneste cd Giv mig 3 gode grunde, som pt. ligger blandt de øverste på dansktoppen i Danmarks Radio. Du skal blot deltage i vores konkurrence og sende svarene til Den Grønne Landsbrancheklub repræsentantskabet, co 3F Bygge,- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26, 2500 Valby. eller på mail senes den 21. august, så deltager du i alle tiders konkurrence om tre CD ere. Du kan finde alle svarende i artiklerne i bladet. Husk at skriv navn og adresse samt 3F afdeling på dit svar. For at deltage i konkurrencen kræver det, at mindst en person i husstanden er medlem af 3F. 1. Består Rubens orkester kun af mandlige 3F medlemmer Ja Nej 2. Har Rubens orkester eksisteret i mere end 10 år Ja Nej 3. Kan brugen af østrogenlignende stoffer i pesticider medføre risiko for hårtab Ja Nej 4. Deltager 3F på Have og Landskabs udstilling i Slagelse Ja Nej 5. Har 3F hjulpet en gårdmand med efterbetaling af mere end kroner Ja Nej 6. Har vikarvirksomheden JobServer indgivet frivillig konkurs Ja Nej 7. Ønsker 3F at fastholde den såkaldte østaftale som omhandler brugen af arbejdskraft fra Østeuropa Ja Nej Rubens orkester kan besøges på hjemmesiden Redaktionen takker for de flotte tegninger og den store interesse for deltagelsen i tegnekonkurrencen. Vi har trukket lod blandt deltagerne og fremsender 3 x 4 billetter til BonBon-land. De heldige vindere blev: Matilde Vestergaard 12 år fra Skive Helene Andersen 6 år og Camilla Andersen 4 år fra Skødstrup Katryna Ragauskaite 6 år fra Skamby I dette nummer af grønt3fpunkt bringer vi tegningen fra Matilde Vestergård som har lavet en tegning af sin mor, som er gartner. I de næste numre vil de øvrige tegninger blive trykt. Tegningen kan ses side 3. Vinder af 2 biografbilletter blev: Tom Jensen, Strubjerg 8 st.th, 9400 Nørresundby Arbejder på Centrum morgen 3F afdeling: Aalborg Krydsord er denne gang udsat grundet pladsmangel.

14 Have & Landskab 2007 på Landbrugsskolen & Gartnerskolen Tænder du på en GRØN uddannelse? På Selandia kan vi hjælpe dig med grønne uddannelser på alle niveauer: Ungdomsuddannelse Fx jordbrugsassistent og anlægsgartner Videregående uddannelse Jordbrugsteknolog Efteruddannelse Landbrug, gartneri, naturpleje Mød os på vores stand på udstillingen Have & Landskab 2007 fra den 29. til 31. august 2007 på Landbrugsskolen & Gartnerskolen C.A. Olesensvej 2 i Slagelse. GODE BILISTER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Bonuscheck på 210 mio. kr. til medlemmerne af GF-FORSIKRING Billigere-bilforsikring.dk Selandia Center for Erhvervsrettet Uddanelse er ét af Danmarks største uddannelsescentre med mere end 50 ud dan nel - ser. Fordelen ved et stort center er bredden i uddannelserne, der giver dig mulighed for at vælge det forløb, der passer til dig. Samtidig prioriterer vi det nære faglige miljø højt. Du vil altid føle dig hjemme på Selandia, hvor du er med til at præge dagligdagen på enten Er hvervs sko len, ErhvervsAkademiet, Erhvervs gym na si et eller Erhvervskursuscentret. Jens Myrup - medlem af GF C.A. Olesensvej Slagelse FAGLIGT AJOUR Teknisk fagblad for anlæg og pleje af grønne områder. Ti årlige numre med over 600 siders kompakt fagstof. Henvendt til hele den grønne sektor. Et abonnement koster 350 kr. pr. år inkl. moms, dog kun 100 kr. for uddannelsesøgende. Bestil på tlf eller Ring eller besøg billigere-bilforsikring.dk GF - Skov og Natur Torvet Sakskøbing Skovdistriktet har en skovløberstilling i Hjardemål Plantage ledig til besættelse snarest muligt gerne med en yngre skovarbejder. Til stillingen er knyttet den tidligere plantørbolig Madsbøl, der er en god og fredeligt beliggende bolig ved Hjardemål Klit. Boligen er fribolig, der beskattes efter gældende regler. Vi tilbyder en stilling på en attraktiv arbejdsplads med en lang række spændende og varierende arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt dreje sig om Skovdyrkning Naturpleje Anlæg og vedligehold af publikumsfaciliteter Naturpleje, bevoksningspleje og skovning Salg af brænde og sankekort Opsyn Opgaverne løses gennem stor grad af uddelegering, og det er derfor vigtigt, at du som person trives med at løfte opgaver selvstændigt. Derudover lægger vi vægt på fleksibilitet og gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du har en uddannelse som skov- og naturtekniker eller tilsvarende. Ansættelse sker i henhold til gældende organisationsaftale mellem 3F og Skov- og Naturstyrelsen, samt løn og tjenesteordning for skovløbere i Skovog Naturstyrelsen. Tiltrædelse snarest muligt. Yderligere oplysninger om stillingen og boligen kan fås ved henvendelse til personaleskovfoged Per Hyttel, tlf.: , mobil Skriftlig ansøgning vedlagt oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. indsendes senest den 13. august 2007 til: Thy Statsskovdistrikt Søholtvej 6, 7700 Thisted Tlf.: E-post: Alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Styrelsens hovedområder er drift og administration af statsskovene og Miljøministeriets øvrige arealer, opgaver vedrørende naturbeskyttelse, jagt- og vildtforvaltning, friluftsliv, fysisk planlægning, råstofforvaltning og bioteknologi. Se

15 LK-Anlæg a/s søger medarbejdere Til vores afdelinger i Nordsjælland og i København søger vi kvalicerede og engagerede medarbejdere til gode og spændende opgaver. Skovarbejdere Anlægsgartnere Maskinførere Vi tilbyder: Kontakt os for yderligere oplysninger: Send os et par linier med relevante bilag til: LK Anlæg a/s er som anlægsgartnervirksomhed grundlagt i 1988.Vi beskæftiger pt. ca. 100 ansatte. Vi udfører alle former for nyanlæg, vedligeholdelse, belægningsarbejde, træfældning, gårdrenovering, vintertjeneste og rådgivning indenfor gartnerfaget. LK Anlæg a/s er endvidere autoriseret kloakmester. Praktisk udstyr i professionel kvalitet se Skovningssæt, naturligvis CE godkendt skærebeskyttelse og anbefalet af FPA. Overall / bukser + støvler (læder- eller gummi-) + hjelm-kombination, til priser fra 995 kr. (m. gummistøvler) excl. moms. mail: Tlf Eller bestil katalog , sendes uden beregning Anlægsgartner/ Anlægsmedarbejder Anlægsgartner Sven Bech A/S søger medarbejder eller hele sjak til både anlægsteam, planteteam og vedligehold. Arbejdsopgave: Renovering og nyanlæg hos private og på byggepladser. Herunder jord-, rydnings-, belægnings-, og planteopgaver. Vedligeholdelse af grønne områder. Anlægsgartner eller lignende erfaring inden for området. Gode kollegaer og arbejdsvilkår, Yderligere oplysninger eller på mail, Att.: Michael Dall Sven Bech A/S, Mesterlodden 13, 2820 Gentofte.

16 Magasinpost ID-nr.: Af Gartner, Morten Sørensen Der var engang en prinsesse, som gik meget op i sin figur og derfor kun spiste gulerødder. Da hun fyldte 18 år, lod hun kundgøre, at hun til ægtemand ville vælge den gartner, der dyrkede de bedste gulerødder. Det år gjorde landets gartnere sig ekstra umage for at avle store, flotte gulerødder. Især var de alle sammen flittige med at sprøjte for kryb og ugræs. Alle undtagen én. Han foretrak at fjerne ugræs med et hakkejern, og krybet måtte fuglene tage sig af. Hans gulerødder blev derfor ikke helt så flotte som de andres, men smagen kunne der ikke klages på. Ved efterårstide drog alle gartnerne op til slottet med deres høst. Desuden medbragte de hver en sædprøve, for det skal man, hvis man vil giftes med en kongelig. Da den første gartner trådte frem for prinsessen med sine gulerødder, roste hun dem i høje toner.»men hvad med sædprøven?«spurgte hun sin livlæge, der stod ved siden af. Livlægen hviskede i hendes øre, og hun sagde:»forringet sædkvalitet! Duer ikke, væk!«det samme gentog sig med den ene gartner efter den anden. Gulerødderne var flotte nok, men når det kom til sædprøven, var beskeden:»forringet sædkvalitet! Duer ikke, væk!«til sidst var der kun én gartner tilbage ham, der ikke havde sprøjtet for kryb og ugræs.»dine gulerødder er nu ikke så meget at prale af. Det er de mindste, jeg har set i dag«, sagde prinsessen, som dog ikke kunne klage på smagen.»hvad med sædprøven?«spurgte hun.»non plus ultra«, sagde livlægen det betød, at gartnerens sædkvalitet ikke kunne være bedre.»dig vil jeg have til mand«, udbrød prinsessen.»beklager«, sagde gartneren,»jeg er allerede gift og har 8 børn«.»hvorfor kom du så herop på slottet med dine gulerødder?«spurgte prinsessen.»nåh«, sagde gartneren,»jeg ville bare bevise, at rigtige mænd er økoflippere«. Afsender: Portoservice Postboks Pandrup Man kan tage sit arbejde med hjem, på mange måder. Ifølge en historie i Ekstra Bladet, valgte en amerikansk graver at tage hovedskaller fra ligene på kirkegården med sig hjem. Den 30-årige kirkegraver fra den amerikanske by Fitchburg er nu blevet pågrebet af politiet, som mistænker manden med den bizarre hobby for at have skændet gravfreden. Da politiet dukkede op hjemme hos manden, i et helt andet ærinde, kunne de konstatere, at man kunne skodde sin cigaret i et askebæger, der bestod af en hovedskal. Og de fandt også en pibe, som var fremstillet af en knogle. Men manden var måske heller ikke helt almindelig. Han havde nemlig også dræbt sin kones hund med en sten, og det var den egentlige årsag til politiets besøg.

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014

Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014 Referat af gruppe bestyrelses møde 1.september 2014 Afbud: Gitte, Bente, Siva Tilstede: Kirsten, Hanne, Claus, Villy, John, Jonas, Birthe, Simona, Henriette, Annette og Roxana. 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette

Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette Referat fra Gr. møde 3f Fælles service den 7. September 2015 Fremmødte: Hanne, Jonas, Kirsten, Claus, Siva, Roxana, Peter, Birthe Gitte, Pia, Jan, Annette Afbud: Bente Uden afbud: Simona Peter var mødeleder

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016

Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kursuskatalog for medlemmer af GLS-A Primo 2016 Kataloget indeholder kurser om de rettigheder og pligter som virksomhederne har overfor sine medarbejdere, både gennem lovgivningen og vore overenskomster.

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Udlændinge holder dansk landbrug kørende - UgebrevetA4.dk. OVERRASKENDE TAL Udlændinge holder dansk landbrug kørende

Udlændinge holder dansk landbrug kørende - UgebrevetA4.dk. OVERRASKENDE TAL Udlændinge holder dansk landbrug kørende OVERRASKENDE TAL Udlændinge holder dansk landbrug kørende Af Ivan Mynster Onsdag den 17. januar 2018 Blandt ansatte i landbruget er hver tredje nu udlænding, viser ny rapport. Især østeuropæerne befolker

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Det er en helt ny verden, vi er kommet ind i, siger Flemming Busk Knudsen, Allan Sørensen og Dan Poulsen. FRA DIN LOKALAFDELING

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere