POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIETS TRYGHEDSINDEKS"

Transkript

1 POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16

2 INDHOLD 1. INDLEDNING SÅDAN HAR VI MÅLT GEOGRAFISKE OMRÅDER I UNDERSØGELSEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSENS STATISTISKE SIKKERHED AFRUNDINGER BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I HVER AF DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I DE FEM STØRSTE BYER BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I HVER AF DE FEM STØRSTE BYER BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED I HVER AF POLITIKREDSENE BORGERNES TILLID TIL POLITIET BORGERNES TILLID TIL POLITIET BORGERNES TILLID TIL POLITIET I DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER BORGERNES TILLID TIL POLITIET I HVER AF DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER BORGERNES TILLID TIL POLITIET I DE FEM STØRSTE BYER BORGERNES TILLID TIL POLITIET I HVER AF DE STØRRE BYER BORGERNES TILLID TIL POLITIET I HVER AF POLITIKREDSENE BILAG 1: GRUNDLÆGGENDE TRYGHED... BILAG 2: TILLID TIL POLITIET...22 BILAG 3: OVERSIGT OVER INDSAMLINGSPERIODER, STIKPRØVER OG SVARPROCENTER

3 1. INDLEDNING Rigspolitiet har for fjerde gang gennemført en spørgeskemaundersøgelse af borgernes tryghed og deres tillid til politiet. Undersøgelsen er foretaget i hele Danmark, de 25 særligt udsatte boligområder, de fem største byer og de 12 politikredse. De særligt udsatte boligområder udpeges hvert år af politikredsene på baggrund af en politifaglig vurdering af hvilke områder, der i den enkelte kreds er mest belastet af kriminalitet. Undersøgelser af borgernes tryghed er et vigtigt instrument for politiet til at målrette de kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende indsatser. Det gælder særligt i forhold til valg og tilpasning af indsatser i de særligt udsatte boligområder på tværs af landet, da både områderne og udfordringerne er forskellige. Rigspolitiets undersøgelse af borgernes tryghed og tillid til politiet er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse med mere end besvarelser. Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Danmarks Statistik i perioden fra 15. juni til 25. september 16. 3

4 2. SÅDAN HAR VI MÅLT Danmarks Statistisk har på vegne af Rigspolitiet forestået spørgeskemaundersøgelsen, hvor borgerne for fjerde gang er blevet spurgt om deres tryghed og tillid til politiet. Af bilag 3 fremgår indsamlingsperioder, stikprøver og svarprocenter for alle fire undersøgelser. I denne rapport belyses resultaterne af to spørgsmål fra undersøgelsen: Borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag Dette spørgsmål giver et overordnet billede af, hvor trygge borgerne er i deres nabolag. Borgerne er i undersøgelsen blevet spurgt, hvor grundlæggende trygge eller utrygge de er i deres nabolag. Borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag er belyst i kapitel 3. Borgernes tillid til politiet Dette spørgsmål vedrører borgernes tillid til politiet. Borgerne er i undersøgelsen blevet spurgt, om de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det. Borgernes tillid til politiet er belyst i kapitel Geografiske områder i undersøgelsen I rapporten beskrives trygheden og tilliden til politiet i hele Danmark, de særligt udsatte boligområder, de fem største byer 1 og de 12 politikredse. Når resultaterne for det samlede antal særligt udsatte boligområder i 15 og 16 sammenlignes, er det de 26 områder, der var udpeget af politikredsene i 15, som sammenlignes med de 25 områder, der er udpeget i 16. I afrapporteringen omfatter hver politikreds hele politikredsen, inklusiv den større by og de særligt udsatte boligområder, der tilhører den pågældende kreds. De fem største byer København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg omfatter i afrapporteringen ikke de særligt udsatte boligområder, der ligger i byerne Spørgeskemaundersøgelsens statistiske sikkerhed Undersøgelser, der er baseret på en stikprøve, er forbundet med statistisk usikkerhed. Derfor er det nødvendigt at teste, om en forskel mellem to resultater er et udtryk for en statistisk sikker ændring, eller om den skyldes tilfældige udsving i datamaterialet. I denne rapport testes det eksempelvis, hvorvidt der er statistisk sikker forskel på resultaterne mellem to år og statistisk sikker forskel mellem to geografiske områder i undersøgelsen. En forskel mellem to resultater siges at være signifikant, hvis der er 95 procent sandsynlighed for, at resultaterne er forskellige. En signifikant forskel mellem to år bliver i teksten betegnet som en stigning eller et fald, mens en signifikant forskel mellem to geografiske områder i teksten bliver betegnet som et højere eller lavere niveau. Hvis der er 90 procent sandsynlighed for, at to resultater er forskellige, siges der at være tendens til, at forskellen er signifikant. En tendens til en signifikant forskel mellem to år bliver i teksten betegnet som en tendens til stigning eller en tendens til fald. En tendens til en signifi- 4

5 kant forskel mellem to geografiske områder bliver i teksten betegnet som en tendens til et højere eller lavere niveau. Hvis der ikke er en signifikant forskel eller en tendens til signifikant forskel mellem to resultater, siges resultaterne at være på samme niveau. I rapporten testes forskellene mellem resultaterne i de forskellige geografiske områder efter følgende principper: Resultaterne for de særligt udsatte boligområder sammenlignes med resultaterne for den by, de ligger i, hvis byen er omfattet af undersøgelsen. Ellers sammenlignes de med resultaterne for den kreds, boligområderne ligger i. Resultaterne for byerne sammenlignes med resultaterne for den kreds, de ligger i, mens resultaterne for kredsene sammenlignes med resultaterne for hele Danmark Afrundinger I denne rapport er alle procentandelene angivet med én decimal. Da decimalerne er afrundet, kan der være tilfælde, hvor procentandelene ikke summer til 100,0. For yderligere beskrivelse af metoden, se Politiets Tryghedsindeks Metoderapport 16. 5

6 3. BORGERNES GRUNDLÆGGENDE TRYGHED Borgernes grundlæggende tryghed i det nabolag, de bor i, er et udtryk for det generelle tryghedsniveau i et geografisk område. I de følgende afsnit beskrives borgernes tryghed i deres nabolag for hele Danmark, de særligt udsatte boligområder, de fem største byer i Danmark og de 12 politikredse Borgernes grundlæggende tryghed I Danmark er 89,1 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 16. Det er det samme niveau som i 15, hvor 89,3 procent af borgerne var trygge i deres nabolag (se figur 3.1). I 16 er 6,4 procent af borgerne utrygge i deres nabolag, hvilket er samme niveau som i 15, hvor 5,6 procent af borgerne var utrygge i deres nabolag. Borgernes tryghed i nabolaget er uændret i forhold til 13, hvor Rigspolitiet målte trygheden for første gang. Dengang var 88,5 procent af borgerne trygge i deres nabolag. Figur 3.1: Borgernes grundlæggende tryghed ,5 86,8 89,3 89, ,5 8,5 3,8 4,5 4,9 4,4 5,6 6,4 0,1 0,3 0,2 0,1 Tryg Hverken/eller Utryg Ved ikke/ikke besvaret Bemærkninger: - Signifikant stigning i borgernes tryghed i nabolaget: 13-15, Samme niveau af tryghed i nabolaget: 15-16, Tendens til signifikant fald i borgernes tryghed i nabolaget: Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 6

7 3.2. Borgernes grundlæggende tryghed i de særligt udsatte boligområder Hvert år udpeger politikredsene en række særligt udsatte boligområder. Disse områder identificeres ud fra en politifaglig vurdering af kriminalitetsbelastning og normbrydende adfærd. I 16 udpegede politikredsene i alt 25 boligområder (se områderne i figur 3.3), mens der i 15, 14 og 13 var henholdsvis 26, 29 og 34 særligt udsatte boligområder. I de særligt udsatte boligområder er 72,4 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 16. Sammenlignet med 13, hvor Rigspolitiet første gang målte trygheden i nabolaget, er borgernes tryghed steget i de særligt udsatte boligområder. I 13 var det således 69,5 procent af borgerne i de udsatte boligområder, der var trygge i deres nabolag. (se figur 3.2) I 16 er borgernes tryghed i de særligt udsatte boligområder på niveau med trygheden i 15, hvor 72,7 procent af borgerne i boligområderne var trygge i deres nabolag. I 16 var 16,5 procent af borgerne i de særligt udsatte boligområder utrygge i deres nabolag, hvilket er samme niveau som i 15. Der er i 16 fortsat færre borgere i de særligt udsatte boligområder, der er trygge i deres nabolag sammenlignet med borgerne på landsplan 2. Figur 3.2: Borgernes grundlæggende tryghed i de særligt udsatte boligområder ,7 69,5 69,9 72, ,8 18,5 16,0 16,5 11,4 11,1 11,010,6 0,3 0,4 0,3 0,5 Tryg Hverken/eller Utryg Ved ikke/ikke besvaret Bemærkninger: - Signifikant stigning i borgernes tryghed i nabolaget: 13-16, 13-15, Samme niveau af tryghed i nabolaget: 15-16, Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 7

8 3.3. Borgernes grundlæggende tryghed i hver af de særligt udsatte boligområder I 16 er Indre Nørrebro i Københavns politikreds det særligt udsatte boligområde i Danmark, hvor der er flest trygge borgere (81,9 procent), mens Bispehaven i Østjyllands politikreds har færrest trygge borgere (56,7 procent) (se figur 3.3). Andelen af trygge borgere er steget i tre af de 25 særligt udsatte boligområder fra 15 til 16. Det drejer sig om Ringparken i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, Gadehavegård i Københavns Vestegns politikreds og Vapnagaard i Nordsjællands politikreds. Borgernes tryghed i nabolaget er faldet i to af de særligt udsatte boligområder. Det drejer sig om Motalavej i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds samt Skovparken og Skovvejen i Sydøstjyllands politikreds. Herudover er der en tendens til, at borgerne i Løvvangen i Nordjyllands politikreds er blevet mindre trygge i deres nabolag i 16. I 23 af de særligt udsatte boligområder er andelen af borgere, der er trygge i deres nabolag i 16, mindre end andelen af trygge borgere i den by eller den politikreds, hvor boligområdet ligger. I to områder Finlandsparken i Sydøstjyllands politikreds og Indre Nørrebro i Københavns politikreds er der en tendens til, at borgerne er mindre trygge end i henholdsvis den politikreds og den by, hvor områderne ligger. 3 Figur 3.3: Andelen af borgere der er trygge i hele Danmark, de særligt udsatte boligområder samlet og hver af de særligt udsatte boligområder Bemærkninger: - En signifikant forskel i trygheden mellem 15 og 16 er markeret med *. - En tendens til signifikant forskel i trygheden mellem 15 og 16 er markeret med (*). - Et uændret tryghedsniveau er ikke markeret. Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så?. Svarene i grafen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag (angivet 1-3 på 7 trins skalaen). Alle tal fra figuren samt signifikanstest af forskellene mellem resultaterne for 15 og 16 fremgår af bilag 1. 8

9 3.4. Borgernes grundlæggende tryghed i de fem største byer I de fem største byer er borgernes tryghed på samme niveau i 16 som i 15. Således er 88,9 procent af borgerne trygge i deres nabolag i 16, mens 88,7 procent af borgerne var trygge i deres nabolag i 15. Samtidig er andelen af utrygge borgere i de fem største byer på samme niveau i 16 som i 15 (se figur 3.4). I 16 er andelen af trygge borgere i de fem største byer på samme niveau som på landsplan 4. Figur 3.4: Borgernes grundlæggende tryghed i de fem største byer ,6 86,2 88,7 88, ,6 7,8 8,5 5,1 5,4 5,9 7,2 3,9 0,1 0,1 0,0 0,1 Tryg Hverken/eller Utryg Ved ikke/ikke besvaret Bemærkninger: - Tendes til signifikant stigning i borgernes tryghed i nabolaget: Samme niveau af tryghed i nabolaget: 15-16, 13-16, 13-14, Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så? Svarene i grafen er grupperede, så 1-3 angiver, at borgerne er trygge i deres nabolag, 4 angiver, at borgerne hverken er trygge eller utrygge i deres nabolag, og 5-7 angiver, at borgerne er utrygge i deres nabolag. 9

10 3.5. Borgernes grundlæggende tryghed i hver af de fem største byer Blandt de fem største byer er der flest borgere i Aarhus, der har svaret, at de er trygge i deres nabolag (92,3 procent), mens der er færrest borgere i København og Odense, der har svaret, at de er trygge i deres nabolag (87,3 procent) i 16. Borgernes tryghed i nabolaget er imidlertid på samme niveau i byerne 5 (se figur 3.5). I hver af de fem største byer er andelen af trygge borgere på samme niveau i 16 som i 15. Borgernes grundlæggende tryghed er i 16 på samme niveau i de fem største byer som i de politikredse, byerne ligger i 6. Figur 3.5: Andelen af borgere der er trygge i hele Danmark, de fem største byer samlet og hver af de fem største byer Danmark De fem største byer Aarhus Aalborg Esbjerg København Odense Bemærkninger: - En signifikant forskel i trygheden mellem 15 og 16 er markeret med *. - En tendens til signifikant forskel i trygheden mellem 15 og 16 er markeret med (*). - Et uændret tryghedsniveau er ikke markeret. Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så?. Svarene i grafen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag (angivet 1-3 på 7 trins skalaen). Alle tal fra figuren samt signifikanstest af forskellene mellem resultaterne for 15 og 16 fremgår af bilag 1. 10

11 3.6. Borgernes grundlæggende tryghed i hver af politikredsene I 16 er Bornholms politikreds fortsat den kreds i Danmark, hvor der er flest trygge borgere. Således svarede hele 96,7 procent, at de er trygge i deres nabolag i 16 (se figur 3.6). Til sammenligning er 81,8 procent af borgerne trygge i deres nabolag i Københavns Vestegns politikreds, der i 16 er den kreds, hvor færrest borgere er trygge i deres nabolag. I Københavns politikreds er borgernes grundlæggende tryghed i deres nabolag faldet fra 15 til 16. Herudover er der en tendens til, at andelen af trygge borgere i Københavns Vestegns politikreds og Midt- og Vestjyllands politikreds er faldet fra 15 til 16. Ingen af de øvrige ni politikredse oplevede statistisk signifikante ændringer i borgernes tryghed fra 15 til 16. Borgerne i Bornholms politikreds er i 16 mere trygge i deres nabolag end borgerne på landsplan, mens borgerne i Københavns politikreds og Københavns Vestegns politikreds er mindre trygge i deres nabolag end borgerne på landsplan. I de øvrige politikredse er borgernes tryghed i deres nabolag på omtrent samme niveau som i hele Danmark. 7 Figur 3.6: Andelen af borgere der er trygge i hele Danmark og hver af de 12 politikredse Bemærkninger: - En signifikant forskel i trygheden mellem 15 og 16 er markeret med *. - En tendens til signifikant forskel i trygheden mellem 15 og 16 er markeret med (*). - Et uændret tryghedsniveau er ikke markeret. Spørgsmål: På en skala fra 1-7, hvor 1 er jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag, og 7 er jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag, hvor tryg eller utryg føler du dig så?. Svarene i grafen illustrerer andelen af borgere, der har svaret, at de føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag (angivet 1-3 på 7 trins skalaen). Alle tal fra figuren samt signifikanstest af forskellene mellem resultaterne for 15 og 16 fremgår af bilag 1. 11

12 4. BORGERNES TILLID TIL POLITIET Borgernes tillid til politiet har væsentlig betydning for, at politiet kan yde en effektiv indsats mod kriminalitet og anden utryghedsskabende adfærd. I de følgende afsnit beskrives borgernes tillid til politiet for hele Danmark, de særligt udsatte boligområder, de fem største byer og de 12 politikredse Borgernes tillid til politiet I 16 har 81,1 procent af borgerne i Danmark tillid til politiet. Dermed er det fjerde år i træk, at mere end 80 procent af borgerne har tillid til politiet (se figur 4.1). Der er 17,6 procent af borgerne, der ikke har tillid til politiet i 16. Figur 4.1: Borgernes tillid til politiet ,3 82,0 82,6 81, ,7 15,1 15,6 17,6 0 1,0 2,9 1,9 1,3 Tillid til politiet Ikke tillid til politiet Ved ikke/ikke besvaret Bemærkninger: - Samme niveau af tillid til politiet: 13-14, 13-15, Signifikant fald i borgernes tillid til politiet: 15-16, Spørgsmål: Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. 12

13 4.2. Borgernes tillid til politiet i de særligt udsatte boligområder I de særligt udsatte boligområder samlet set har 77,4 procent af borgerne tillid til politiet i 16, hvilket er samme niveau som i 15, hvor 77,9 procent af borgerne havde tillid til politiet (se figur 4.2). Andelen af borgere, der ikke har tillid til politiet, er ligeledes på samme niveau i 16 som i 15. Der er en tendens til, at borgernes tillid til politiet er faldet i 16 sammenlignet med 13, hvor Rigspolitiet første gang målte borgernes tillid til politiet i de særligt udsatte boligområder. I 13 svarede 79,9 procent af borgerne i de særligt udsatte boligområder, at de havde tillid til politiet. Der er fortsat færre borgere med tillid til politiet i de særligt udsatte boligområder end på landsplan 8. Figur 4.2: Borgernes tillid til politiet i de særligt udsatte boligområder ,9 76,7 77,9 77, ,8 19,2,0,6 1,3 4,0 2,1 2,0 Tillid til politiet Ikke tillid til politiet Ved ikke/ikke besvaret Bemærkninger: - Samme niveau af tillid til politiet: 15-16, 13-14, 13-15, Tendens til signifikant fald i borgernes tillid til politiet: Spørgsmål: Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. 13

14 4.3. Borgernes tillid til politiet i hver af de særligt udsatte boligområder Finlandsparken i Sydøstjyllands politikreds er det særligt udsatte boligområde, hvor tilliden til politiet i 16 er højest (88,6 procent), mens tilliden til politiet er lavest i Askerød i Midt- og Vestsjællands politikreds (69,3 procent) (se figur 4.3). I Korskærparken i Sydøstjyllands politikreds er andelen af borgere med tillid til politiet steget fra 15 til 16. På Indre Nørrebro er andelen af borgere, der har tillid til politiet, faldet fra 15 til 16. I de øvrige særligt udsatte boligområder er tilliden til politiet på samme niveau i 16 som i 15. I tre af de 25 særligt udsatte boligområder er andelen af borgere, der har tillid til politiet i 16, højere end i den større by eller politikreds, hvor boligområdet ligger. Det drejer sig om Ellemarken i Midt- og Vestsjællands politikreds samt Finlandsparken og Korskærparken i Sydøstjyllands politikreds. 9 I to særligt udsatte boligområder er andelen af borgere, der har tillid til politiet i 16, lavere end i den større by eller politikreds, hvor boligområdet ligger. Det drejer sig om Bispehaven i Østjyllands politikreds og Avedøre Stationsby i Københavns Vestegns politikreds. 10 Herudover er der to særligt udsatte boligområder, hvor der er en tendens til, at andelen af borgere, der har tillid til politiet i 16, er lavere end den større by eller politikreds, hvor boligområdet ligger. Det drejer sig om Gellerupparken i Østjyllands politikreds og Vapnagaard i Nordsjællands politikreds. 11 I de øvrige 18 særligt udsatte boligområder er andelen af borgere, der har tillid til politiet i 16, på samme niveau som den by eller politikreds, hvor boligområdet ligger

15 Figur 4.3: Andelen af borgere der har tillid til politiet i Danmark, de særligt udsatte boligområder samletog hver af de særligt udsatte boligområder Bemærkninger: - En signifikant forskel i tilliden mellem 15 og 16 er markeret med *. - En tendens til signifikant forskel i tilliden mellem 15 og 16 er markeret med (*). - Et uændret tillidsniveau er ikke markeret. Spørgsmål: Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.. Svarene i grafen illustrerer andelen af borgere, der har tillid til politiet. Alle tal fra figuren samt signifikanstest af forskellene mellem resultaterne for 15 og 16 fremgår af bilag 2. 15

16 4.4. Borgernes tillid til politiet i de fem største byer I de fem største byer har 83,0 procent af borgerne tillid til politiet i 16, hvilket er den samme andel som i 15. Andelen af borgere, der har tillid til politiet i de fem største byer, er ligeledes på samme niveau i 16 som i 14 og 13 (se figur 4.4). Andelen af borgere, der ikke har tillid til politiet, er i 16 på samme niveau som i de foregående år. I 16 er andelen af borgere i de fem største byer, som har tillid til politiet, på samme niveau som på landsplan 13. Figur 4.4: Borgernes tillid til politiet i de fem største byer ,7 83,7 83,0 83, ,2 13,7 15,0 15,4 0 1,1 2,6 2,0 1,7 Tillid til politiet Ikke tillid til politiet Ved ikke/ikke besvaret Bemærkninger: - Samme niveau af tillid til politiet: 15-16, 13-16, 13-14, 13-15, Spørgsmål: Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det. 16

17 4.5. Borgernes tillid til politiet i hver af de større byer Blandt de fem største byer er tilliden til politiet højest i Aarhus i 16 (88,9 procent), mens tilliden til politiet er lavest i København (80,1 procent) (se figur 4.5). I Aarhus er der en tendens til, at tilliden til politiet er steget fra 15 til 16. I de øvrige byer er borgernes tillid til politiet på samme niveau i 16, som den var i 15. I 16 er borgernes tillid til politiet på samme niveau i de fem største byer som i de politikredse, byerne ligger i 14. Figur 4.5: Andelen af borgere der har tillid til politiet i hele Danmark, de fem største byer samlet og hver af de fem største byer Danmark * De fem største byer Aarhus (*) Esbjerg Odense Aalborg København Bemærkninger: - En signifikant forskel i tilliden mellem 15 og 16 er markeret med *. - En tendens til signifikant forskel i tilliden mellem 15 og 16 er markeret med (*). - Et uændret tillidsniveau er ikke markeret. Spørgsmål: Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.. Svarene i grafen illustrerer andelen af borgere, der har tillid til politiet. Alle tal fra figuren samt signifikanstest af forskellene mellem resultaterne for 15 og 16 fremgår af bilag 2. 17

18 4.6. Borgernes tillid til politiet i hver af politikredsene I 16 er Bornholms politikreds fortsat den kreds i Danmark, hvor tilliden til politiet er højest. Således svarede 90,8 procent af borgerne i 16, at de har tillid til politiet. Til sammenligning har 75,3 procent af borgerne i Midt- og Vestsjællands politikreds tillid til politiet, og det er dermed den kreds, hvor færrest har tillid til politiet i 16 (se figur 4.6). I Østjyllands politikreds er der en tendens til, at tilliden til politiet er steget fra 15 til 16. I Midt- og Vestsjællands politikreds er tilliden faldet fra 15 til 16. I de øvrige politikredse er tilliden til politiet på samme niveau i 16 som i 15. I 16 har borgerne i Bornholms politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds og Østjyllands politikreds højere tillid til politiet end borgerne på landsplan. Omvendt er tilliden til politiet lavere i Midt- og Vestsjællands politikreds end på landsplan. 15 Figur 4.6: Andelen af borgere der har tillid til politiet i hele Danmark og hver af de 12 politikredse Bemærkninger: - En signifikant forskel i tilliden mellem 15 og 16 er markeret med *. - En tendens til signifikant forskel i tilliden mellem 15 og 16 er markeret med (*). - Et uændret tillidsniveau er ikke markeret. Spørgsmål: Er du enig i følgende udsagn? Jeg har tillid til, at politiet vil hjælpe mig, hvis jeg har brug for det.. Svarene i grafen illustrerer andelen af borgere, der har tillid til politiet. Alle tal fra figuren samt signifikanstest af forskellene mellem resultaterne for 15 og 16 fremgår af bilag 2. 18

19 Slutnoter 1 Byerne afgrænses ud fra de kommunale grænser. 2 Grundlæggende tryghed: Forskellen mellem de særligt udsatte boligområder og hele Danmark er i 16 statistisk signifikant. I de særligt udsatte boligområder er borgernes tryghed således signifikant lavere end på landsplan. 3 Grundlæggende tryghed: I 23 af de 25 boligområder er der i 16 en statistisk signifikant forskel mellem boligområdet og den større by eller kreds, som boligområdet ligger i. Det vil sige, at trygheden i de 23 boligområder er signifikant lavere end i de byer eller kredse, hvor boligområderne ligger. Der er desuden en tendens til, at trygheden i Finlandsparken er statistisk signifikant lavere end i Sydøstjyllands politikreds samt at trygheden på Indre Nørrebro er statistisk signifikant lavere end i København. 4 Grundlæggende tryghed: Forskellen mellem de fem største byer og hele Danmark er i 16 ikke statistisk signifikant. 5 Grundlæggende tryghed: Forskellene mellem Aarhus og henholdsvis Odense og København er i 16 ikke statistisk signifikante. 6 Grundlæggende tryghed: Forskellene mellem de fem største byer og de politikredse, de ligger i, er ikke statistisk signifikante i Grundlæggende tryghed: Forskellene mellem Danmark og henholdsvis Bornholms politikreds, Københavns politikreds og Københavns Vestegns politikreds er statistisk signifikante i 16. I Bornholms politikreds er borgernes tryghed statistisk signifikant højere end på landsplan, mens trygheden i henholdsvis Københavns politikreds og Københavns Vestegns politikreds er statistisk signifikant lavere end på landsplan. Forskellene mellem Danmark og de øvrige ni politikredse er i 16 ikke statistisk signifikante. 8 Tillid til politiet: Forskellen mellem de særligt udsatte boligområder og hele Danmark er i 16 statistisk signifikant. I de særligt udsatte boligområder er borgernes tillid til politiet således signifikant lavere end på landsplan. 9 Tillid til politiet: I tre af de særligt udsatte boligområder er der i 16 statistisk signifikant højere tillid til politiet end i den større by eller politikreds, hvor boligområdet ligger. Det drejer sig om Ellemarken i Midt- og Vestsjællands politikreds samt Finlandsparken og Korskærparken i Sydøstjyllands politikreds. 10 Tillid til politiet: I to af de særligt udsatte boligområder er der i 16 statistisk signifikant lavere tillid til politiet end i den større by eller politikreds, hvor boligområdet ligger. Det drejer sig om Bispehaven i Østjyllands politikreds og Avedøre Stationsby i Københavns Vestegns politikreds. 11 Tillid til politiet: I to af de særligt udsatte boligområder er der i 16 en tendens til, at tilliden til politiet er lavere end i den større by eller politikreds, hvor boligområdet ligger. Det drejer sig om Gellerupparken i Østjyllands politikreds og Vapnagaard i Nordsjællands politikreds. 12 Tillid til politiet: I de øvrige 18 særligt udsatte boligområder er der i 16 ikke statistisk signifikant forskel mellem boligområdet og den by eller kreds, hvor boligområdet ligger. 13 Tillid til politiet: Forskellen mellem de fem største byer og hele Danmark er i 16 ikke statistisk signifikant. 14 Tillid til politiet: Forskellene mellem de fem største byer og de politikredse, som byerne ligger i, er i 16 ikke statistisk signifikante. 15 Tillid til politiet: Forskellene mellem Danmark og henholdsvis Bornholms politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds, Østjyllands politikreds og Midt- og Vestsjællands politikreds er i 16 statistisk signifikante. I Bornholms politikreds, Midt- og Vestjyllands politikreds og Østjyllands politikreds er tilliden til politiet statistisk signifikant højere end på landsplan, mens tilliden til politiet i Midt- og Vestsjællands politikreds er statistisk signifikant lavere end på landsplan. 19

20 BILAG 1: GRUNDLÆGGENDE TRYGHED Andelen af trygge borgere i de særligt udsatte boligområder og Danmark (se figur 3.3) Danmark 89,3 89,1 De særligt udsatte boligområder i alt 72,7 72,4 Indre Nørrebro 86,4 81,9 Sebbersundvej 80,5 80,2 Finlandsparken 78,1 80,1 Signifikans Løvvangen 83,9 78,9 (*) Ydre Nørrebro 73,2 77,4 Ellemarken 74,4 77,2 Avedøre Stationsby 71,7 74,0 Korskærparken 74,8 73,8 Karlemoseparken 71,8 73,5 Remisevænget 72,4 72,8 Ringparken 61,4 72,0 * Skovparken og Skovvejen 78,6 71,5 * Gellerupparken og Toveshøj 74,7 71,2 Vollsmose 76,3 69,8 Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet 65,7 69,1 Hjortegården 71,6 68,8 Høje Gladsaxe 71,2 68,8 Askerød 68,3 67,5 Folehaven 64,6 65,3 Egedalsvænge 61,5 63,7 Gadehavegård 52,3 62,8 * Vapnagaard 56,2 59,9 * Nøjsomhed 64,5 59,2 Motalavej 70,2 58,3 * Bispehaven 51,9 56,7 * Der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. (*) Der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante.

21 Andelen af trygge borgere i de fem største byer og Danmark (se figur 3.5) Danmark 89,3 89,1 De fem største byer i alt 88,7 88,9 Aarhus 86,6 92,3 Aalborg 89,0 89,5 Esbjerg 89,7 88,1 København 89,9 87,3 Odense 88,1 87,3 * Der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. (*) Der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. Signifikans Andelen af trygge borgere i de 12 politikredse og Danmark (se figur 3.6) Danmark 89,3 89,1 Bornholms politikreds 96,2 96,7 Østjyllands politikreds 88,3 92,0 Fyns politikreds 88,6 90,2 Nordsjællands politikreds 89,0 90,1 Nordjyllands politikreds 90,0 90,0 Sydøstjyllands politikreds 91,6 90,0 Midt- og Vestsjællands politikreds 89,8 89,9 Signifikans Midt- og Vestjyllands politikreds 92,0 89,8 (*) Syd- og Sønderjyllands politikreds 85,2 89,0 Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds 89,4 88,6 Københavns politikreds 89,8 86,8 * Københavns Vestegns politikreds 86,2 81,8 (*) * Der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. (*) Der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 21

22 BILAG 2: TILLID TIL POLITIET Andelen af borgere der har tillid til politiet i de særligt udsatte boligområder (se figur 4.3) Signifikans Danmark 82,6 81,1 * De særligt udsatte boligområder i alt 77,9 77,4 Finlandsparken 82,3 88,6 Korskærparken 75,5 86,4 * Løvvangen 86,4 84,2 Ringparken 77,0 82,2 Ellemarken 79,6 82,1 Remisevænget 79,8 82,0 Motalavej 80,4 81,2 Skovparken og Skovvejen 82,8 80,0 Gellerupparken og Toveshøj 83,2 78,9 Vollsmose 77,2 78,9 Tingbjerg, Utterslevhuse og Gadelandet 81,8 78,3 Indre Nørrebro 83,9 77,7 * Sebbersundvej 81,7 77,6 Bispehaven 78,6 77,6 Nøjsomhed 81,0 77,6 Gadehavegård 76,1 77,0 Ydre Nørrebro 72,5 76,2 Folehaven 75,0 75,8 Hjortegården 72,6 75,6 Karlemoseparken 76,9 74,6 Egedalsvænge 69,1 73,0 Høje Gladsaxe 75,0 72,1 Vapnagaard 66,6 71,9 Avedøre Stationsby 72,0 69,9 Askerød 68,7 69,3 * Der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. (*) Der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 22

23 Andelen af borgere der har tillid til politiet i de fem største byer og Danmark (se figur 4.5) Signifikans Danmark 82,6 81,1 * De fem største byer i alt 83,0 83,0 Aarhus 81,3 88,9 (*) Esbjerg 83,7 85,3 Odense 85,4 82,8 Danmark 82,6 81,1 * Aalborg 85,0 80,4 København 82,3 80,1 * Der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. (*) Der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. Andelen af borgere der har tillid til politiet i de 12 politikredse og Danmark (se figur 4.6) Signifikans Danmark 82,6 81,1 * Bornholms politikreds 88,3 90,8 Midt- og Vestjyllands politikreds 86,8 85,1 Østjyllands politikreds 80,6 85,1 (*) Fyns politikreds 81,2 82,5 Nordjyllands politikreds 86,5 82,3 Syd- og Sønderjyllands politikreds 81,6 81,6 Sydøstjyllands politikreds 84,6 81,2 Københavns politikreds 82,7 79,8 Københavns Vestegns politikreds 79,4 79,4 Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds 84,5 79,4 Nordsjællands politikreds 77,9 78,2 Midt- og Vestsjællands politikreds 81,9 75,3 * * Der er 95 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. (*) Der er 90 procents sandsynlighed for, at forskellen mellem 15 og 16 er statistisk sikker. Der er ikke nogen markering ved forskelle, der ikke er statistisk signifikante. 23

24 BILAG 3: OVERSIGT OVER INDSAMLINGSPERIODER, STIKPRØVER OG SVARPROCENTER Indsamlingsperiode nov feb jun sept jun sept jun sept. 16 Stikprøve Svar Svarprocent 58,5 56,8 57,1 56,0 24

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Opfølgning på indsatsen i de særligt udsatte boligområder 1. halvår Koncernstyring

Opfølgning på indsatsen i de særligt udsatte boligområder 1. halvår Koncernstyring Opfølgning på indsatsen i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2016 Koncernstyring September 2016 Anmeldelser per 1.000 indbyggere SUB i alt Udvikling 32,1 29,5 24,2 23,0 28,6 Balance (foregående

Læs mere

Politiets Tryghedsindeks

Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks En måling af trygheden i Danmark, i de 12 politikredse, i de fem største byer og i 34 særligt udsatte boligområder. RIGSPOLITIET November 2013 Politiets Tryghedsindeks - En måling

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER 2. En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark.

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER 2. En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark. TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER 2 En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark. TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER 2 TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 01 Tryghed og holdning til politi og retssystem En sammenligning mellem Danmark og andre europæiske lande 1. UNDERSØGELSENS MATERIALE I 001 etableredes European

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Listen omfatter almene boligområder med mindst beboere, der opfylder mindst 3 af følgende fem kriterier:

Listen omfatter almene boligområder med mindst beboere, der opfylder mindst 3 af følgende fem kriterier: NOTAT Dato J. nr. [dato] [j.nr.] Liste over ghettoområder pr. 1. december 2016 I henhold til almenboligloven beregner og offentliggør transport-, bygnings- og boligministeren hvert år den 1. december en

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2016 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2016. Statistikken

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Tryg i Aarhus. Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Tryg i Aarhus Præsentation af udkast til en tryghedsstrategi Magistraten den 16. januar 2017 Baggrund 1/2 I forlig om budgettet for 2017-2020 er der afsat midler til at styrke borgerens tryghed. Forligsteksten

Læs mere

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer

Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Børnefattigdom markant mere udbredt i de danske ghettoer Fattigdom er væsentligt mere udbredt i ghettoområderne i Danmark end i resten af landet. I ghettoområderne er 3,8 pct. af beboerne økonomisk fattige,

Læs mere

Politiets Tryghedsindeks

Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks Metoderapport RIGSPOLITIET November 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. TRYGHED EN DEFINITION... 1 3. POLITIETS TRYGHEDSINDEKS... 1 3.1 Tryghedsindeksets opbygning... 2 4. DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. marts 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Et historisk tilbageblik på de særligt udsatte boligområder udpeget i Udviklingen i tilflyttere, fraflyttere og fastboende

Et historisk tilbageblik på de særligt udsatte boligområder udpeget i Udviklingen i tilflyttere, fraflyttere og fastboende Et historisk tilbageblik på de særligt udsatte boligområder udpeget i 2014 Udviklingen i tilflyttere, fraflyttere og fastboende November 2016 Opsummering 2 Opsummering Stadig store udfordringer i udsatte

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Politireformens kompetenceunderstøttende. Bilag

Politireformens kompetenceunderstøttende. Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober.

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober. November 2007 Samme antal boliger til salg på internettet I november var der 55.223 boliger til salg på internettet fordelt på 32.104 parcel- og rækkehuse, 14.959 ejerlejligheder og 8.160 fritidshuse.

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

LEADERSHIP PIPELINE I POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN

LEADERSHIP PIPELINE I POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN LEADERSHI IELINE I OLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDEN Grønlands oliti Færøernes oliti Ansatte oliti: 10.700. Jurister: 1.200 Øvrige: 3.100 I alt: 15.000 (Ledere:1.600) Nordjyllands oliti 1 Kerneopgaven olitiet

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Analyse 8. januar 2014

Analyse 8. januar 2014 8. januar 2014 Øget koncentration af økonomisk fattige i særligt udsatte boligområder Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren.

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Du skal indtræde i en LBS Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Indkaldelsen til LBS Indkaldelsen til LBS skal foregå ved, at politiet kontakter et af

Læs mere

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010.

Juni Færre nedtagne boliger Der blev i juni 2011 nedtaget boliger fra internettet. Det er 11,3 pct. færre end juni 2010. Juni 2011 Større boligudbud 70.968 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af juni 2011. Udbuddet er fordelt på 47.183 parcel- og rækkehuse, 11.295 ejerlejligheder og 12.490 fritidshuse.

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Oktober 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Priserne på ejerboliger falder fortsat

Priserne på ejerboliger falder fortsat Pressemeddelelse 23. oktober 2008 Priserne på ejerboliger falder fortsat Den nye opgørelse af ejendomspriser fra Realkreditrådet viser, at priserne på ejerboliger fortsat falder. På landsplan er priserne

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boligøkonomi J.nr. 2009-104 kll 3. oktober 2011

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boligøkonomi J.nr. 2009-104 kll 3. oktober 2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boligøkonomi J.nr. 2009-104 kll 3. oktober 2011 Liste over almene boligområder, hvor reglerne om kombineret udlejning kan anvendes pr 1. oktober 2011 Baggrund

Læs mere

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune

Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Bilag 1 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 16. marts 2017 Tryg i Aarhus Oplæg til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker.

Læs mere

Liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. februar 2014

Liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. februar 2014 Dato: 30. januar 2014 Kontor: Boligøkonomi/Almene Boliger Sagsnr.: 2011-5589 Sagsbehandler: kll/ior Dok id: Liste over særligt udsatte boligområder pr. 1. februar 2014 I henhold til almenboligloven beregner

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser August 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af august 2017 var der på landsplan 54.849 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.261 parcel- og rækkehuse, 6.870 ejerlejligheder

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 15. september 2015

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden.

Gennemsnitsprisen på fritidshuse var kr. pr. kvadratmeter, og her ligger prisen nu 8,1 pct. lavere end samme tidspunkt året forinden. Ejendomspriser 4.. kvartal 2009 21. januar 2010 Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse var 12.038 kr. i 4. kvartal 2009. Prisen ligger dermed 7,5 pct. lavere end på samme tidspunkt

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år.

Marts Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 4 pct. lavere end i samme måned sidste år. Marts 2009 Boligudbuddet fortsætter svag stigning i marts Efter et fald i boligudbuddet igennem vintermånederne steg antallet af boliger til salg på internettet i marts for anden måned i træk. Det er fortsat

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets Retsudvalg den 15. november 2016 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Styrings- og Ressourceafdelingen Dato: Dok.: 2123308 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål F og G fra Folketingets

Læs mere

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus.

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus. Til Til Magistraten Drøftelse Side 1 af 6 Tryg i Aarhus Udkast til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er det,

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse.

September Fordelt på boligtyper blev der i september 2011 nedtaget parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og 821 fritidshuse. September 2011 Boligudbud lavere end i august, men stadig større end samme tidspunkt sidste år 69.883 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af september 2011. Udbuddet er fordelt

Læs mere

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

September 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser September 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af september 2017 var der på landsplan 54.327 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.179 parcel- og rækkehuse, 6.808

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

December 2016 D107617

December 2016 D107617 December 2016 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af december 2016 var der på landsplan 53.432 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 35.613 parcel- og rækkehuse, 6.700 ejerlejligheder

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

Den kommende liste over særligt udsatte boligområder efter de fem nye kriterier

Den kommende liste over særligt udsatte boligområder efter de fem nye kriterier Dato: 1. oktober Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2011-5589 Sagsbehandler: kll Dok id: Den kommende liste over særligt udsatte boligområder efter de fem nye kriterier Før sommerferien indgik regeringen en

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Flere nedtagne boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Januar 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af januar 2017 var der på landsplan 52.346 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 34.944 parcel- og rækkehuse, 6.577 ejerlejligheder

Læs mere

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

Juli 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser Juli 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af juli 2017 var der på landsplan 55.089 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.544 parcel- og rækkehuse, 6.519 ejerlejligheder

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere