LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning"

Transkript

1 LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Forudsætninger Installation Konfiguration LUDUS Databasekonfiguration Dokumentarkiv Tilladte filstørrelser Adgang til mobilapplikationen Hukommelsesindstillinger SSL Certifikat for HTTPS Afvikling af LUDUS Web som Windows service Indgange til applikationen CSC Scandihealth A/S Side 1 af 17

2 1. Forudsætninger LUDUS Web skal installeres og afvikles på en Windows-baseret PC. Installationen kræver omkring 100 MB plads på harddisken. På 64-bit Windows-servere kræves mindst 3 GB fysisk RAM til rådighed for at afvikle LUDUS Web (kravet til en 32-bit server er mindst 1 GB). Før installation af LUDUS Web kan påbegyndes, skal der være installeret Java i version 6.22 (eller højere) på serveren. Java Runtime kan hentes og installeres fra LUDUS Web indeholder en web-server som formidler adgang til applikationen via såvel HTTP som HTTPS. Det er derfor en forudsætning, at LUDUS Web har eksklusiv adgang til at anvende TCP portene 80 (for HTTP) og 443 (for HTTPS) på serveren. Det betyder, at der fx ikke må være en kørende Internet Information Server på serveren. Hvis dette er tilfældet, skal den standses, og det skal sikres, at den ikke automatisk starter ved genstart af computeren. LUDUS Web tilbyder en integration, der muliggør udsendelse af SMS'er. Hvis der er indgået en separat aftale om at anvende denne integration, er det nødvendigt, at den server, der afvikler LUDUS Web, kan etablere netværksmæssig forbindelse til serviceleverandøren for denne SMS integration. Der skal således være mulighed for, at der fra LUDUS Web serveren kan etableres følgende forbindelse over internettet gennem eventuelle firewalls: protokol server http smsgw.csc.dk port 9501 Det er ydermere nødvendigt at kunne oplyse den IP-adresse, hvormed LUDUS Web serveren præsenterer sig på internettet (denne kan fx findes ved at åbne en browser på LUDUS Web serveren og kontakte adressen: Denne adresse skal anvendes af serviceleverandøren for SMS integrationen til åbning i deres firewalls, således at LUDUS Web kan få adgang til de bagvedliggende services. CSC Scandihealth A/S Side 2 af 17

3 2. Installation Installationen af LUDUS Web foretages med programmet ludusweb64 X.msi til 64-bit servere (hhv. ludusweb32 X.msi til 32-bit-servere), hvor X er en talsekvens, der beskriver programmets versionsnummer. Programmet vil starte en guide, som vil lede gennem installationsprocessen. Installationsprocessen består dels i at installere eller opdatere de relevante program-filer og - foldere, og dels i at konfigurere relevante indstillinger for LUDUS Web. Under selve installationen af programfiler vil man normalt blot vælge de værdier, som installationsprogrammet foreslår. Installationsprogrammet er signeret af CSC Scandihealth A/S: CSC Scandihealth A/S Side 3 af 17

4 Klik på Næste knappen for at fortsætte. CSC Scandihealth A/S Side 4 af 17

5 Vælg mappe for installation af programfiler. Normalt bør man vælge den foreslåede mappe. Klik på Næste knappen for at fortsætte. CSC Scandihealth A/S Side 5 af 17

6 Klik på Installer knappen for at fortsætte. CSC Scandihealth A/S Side 6 af 17

7 Afvent at filerne installeres. Når filkopieringen er gennemført, åbnes et nyt selvstændigt konfigurationsvindue med titlen LUDUS Web Konfigurator (som normalt vil placere sig oven på det oprindelige installationsvindue og overskygge dette). Fortsæt herefter med at gennemføre processen i denne konfigurationsdialog. Processen er beskrevet særskilt i det efterfølgende afsnit Konfiguration i denne vejledning, da konfigurationsprocessen også kan afvikles som et selvstændigt program uafhængigt af selve installationsprocessen. Når konfigurationsvinduet efterfølgende lukkes, vil det oprindelige installationsvindue igen blive synligt nu blot med afslutningsdialogen: CSC Scandihealth A/S Side 7 af 17

8 Klik på Afslut for at afslutte installationprocessen. LUDUS Web er nu installeret på serveren. CSC Scandihealth A/S Side 8 af 17

9 3. Konfiguration LUDUS Web Konfigurator er et selvstændigt program, der anvendes til at konfigurere indstillinger for afvikling af LUDUS Web. Programmet afvikles som led i installationsprocessen for LUDUS Web, men kan også anvendes til efterfølgende konfiguration af LUDUS Web. Programmet kan startes ved at afvikle filen konfigurator.bat, som efter installation er placeret i installationsmappen for LUDUS Web. Programmet består af en guide, der gennemløber de relevante indstillinger for LUDUS Web. 3.1 LUDUS Databasekonfiguration Konfiguratoren viser i alt seks skærmbilleder, hvoraf opsætning af forbindelsen til LUDUS databasen er det første. Databaseserver: IP-adresse eller netværksnavn på den server, der afvikler databasen. Port: Den TCP port på databaseserveren som LUDUS Web skal forbinde til for at kommunikere med databasen. Typisk (default) vil dette være port Databasens navn: Det navn hvorunder databasen er registreret på databaseserveren. Dette navn skal være VUC. CSC Scandihealth A/S Side 9 af 17

10 3.2 Dokumentarkiv LUDUS Web benytter to databaser. Udover selve LUDUS-databasen skal der være adgang til en dokumentdatabase, der er installeret i overensstemmelse med vejledningen LUDUS Web DokumentArkiv Installationsvejledning.pdf, som findes på downloadsiden for LUDUS WEB. Under installationen af dokumentdatabasen er angivet et portnummer, som Sybase bruger til kommunikation i forhold til dokumentdatabasen. Databaseserverens navn og dette portnummer skal angives i konfiguratorens andet skærmbillede: CSC Scandihealth A/S Side 10 af 17

11 3.3 Tilladte filstørrelser Som standard kan brugerne uploade dokumenter af størrelse op til 20 MB. Skolen kan selv vælge at angive en anden fælles maksimumgrænse: CSC Scandihealth A/S Side 11 af 17

12 3.4 Adgang til mobilapplikationen Det er muligt at åbne for en særlig adgang beregnet for smartphones og tablets. Denne adgang benyttes ved at angive parameteren /mobil efter den sædvanlige webadresse, som er uden parametre. Eksempel: Hvis man normalt tilgår LUDUS Web via adressen vil adressen til mobilapplikationen være LudusWeb.VUC-Kongsvang.dk LudusWeb.VUC-Kongsvang.dk/mobil CSC Scandihealth A/S Side 12 af 17

13 3.5 Hukommelsesindstillinger Konfiguratoren foreslår et sæt parametre for styring af hukommelsen, som normalt blot skal godkendes. Kun i særlige tilfælde kan det være aktuelt at ændre indstillingerne, og det kan gøres efterfølgende. Konfiguratoren kan afvikles når som helst. CSC Scandihealth A/S Side 13 af 17

14 3.6 SSL Certifikat for HTTPS LUDUS Web muliggør adgang til applikationen via både HTTP og HTTPS protokollerne. For at understøtte HTTPS er det nødvendigt at installere et SSL certifikat i LUDUS Web. Certifikatet anvendes både til identifikation af serveren og til kryptering af datatrafikken mellem LUDUS Web-serveren og brugernes browsere. Hvis man er i gang med at installere LUDUS Web for første gang på serveren, skal der installeres et nyt certifikat på serveren. Der kan anvendes to former for certifikater: Et såkaldt selv-signeret certifikat, dvs. et certifikat som LUDUS Web selv udsteder og som derfor ikke i forvejen er kendt af de browsere, som brugerne måtte anvende. Brugerne vil med et certifikat af denne type blive bedt om at vurdere, om de har tillid til den pågældende server, og kan vælge at angive en permanent tillid, hvorefter certifikatet vil blive registreret i browseren som et troværdigt certifikat på lige fod med preinstallerede certifikater i browseren. For at generere sådan et certifikat, skal man angive det fuldt kvalificerede domænenavn som LUDUS Web skal anvende på internettet. CSC Scandihealth A/S Side 14 af 17

15 Et certifikat udstedt af en ekstern certifikatleverandør, baseret på et rodcertifikat, som allerede er kendt og registreret i de forskellige typer af browsere. Processen for at rekvirere og modtage et certifikat af denne type afhænger af den enkelte leverandør, men bestillingen skal i alle tilfælde indeholde det domænenavn, LUDUS Web skal benytte på internettet. LUDUS Web kan anvende et certifikat, der er registreret i et PKCS12 arkiv (keystore), som indeholder certifikatets private nøgle såvel som certifikatet. Hvis certifikatet ikke er udstedt direkte fra et rodcertifikat, som kendes af browseren, skal hele certifikatkæden op til rodcertifikatet være inkluderet i dette keystore. For at installere et certifikat af denne type skal PKCS12 keystore filen fremsøges, og det tilhørende keystore password angives. Hvis man i forvejen har installeret et SSL certifikat på serveren, vil man normalt vælge at fortsætte med at anvende dette certifikat. Det vil sædvanligvis være tilfældet, hvis man er ved at opgradere en eksisterende installation af LUDUS Web. Hvis der allerede er installeret et certifikat, vil det være muligt at markere det øverste valg, så det allerede installerede certifikat fortsat anvendes. Der kan imidlertid være situationer, hvor man ønsker at installere et nyt certifikat, selv om der i forvejen er installeret et certifikat på serveren. Det er fx tilfældet, hvis LUDUS Web skal flyttes til et andet domæne på internettet end det, der hidtil har været anvendt, eller hvis det eksisterende certifikat er udløbet og skal opdateres eller erstattes med et nyt. CSC Scandihealth A/S Side 15 af 17

16 4. Afvikling af LUDUS Web som Windows service Under installation registreres LUDUS Web som en Windows service (tjeneste). Servicen er som standard konfigureret til automatisk at starte, når Windows serveren (gen-)startes og til at køre med rettighederne for den lokale systemkonto. Dette er den anbefalede konfiguration, men kan fraviges, hvis man ønsker en anden konfiguration. Servicen registreres med navnet LUDUS Web, og kan manuelt startes og stoppes ved at åbne Kontrolpanel>>Administration>>Tjenester (Control Panel>>Administrative Tools>>Service) og fremsøge LUDUS Web fra listen af services. Bemærk, at den relevante database på databaseserveren skal være startet og tilgængelig, før LUDUS Web startes. 4.1 Indgange til applikationen Efter installationen er fuldført og servicen startet, kan man ved at bruge en web browser tilgå LUDUS Web. LUDUS Web har fire indgange, der kan anvendes via HTTP og HTTPS: 1. én til det almindelige arbejde https://<<servernavn>> 2. én til opsætning af LUDUS Web https://<<servernavn>>/system 3. én der kan bruges på en infostander https://<<servernavn>>/info CSC Scandihealth A/S Side 16 af 17

17 4. én der kan bruges af censorer https://<<servernavn>>/censor <<servernavn>> er IP-adressen eller DNS-navnet for den maskine, hvor LUDUS Web er installeret. CSC Scandihealth A/S Side 17 af 17

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1111-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2 Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.19.0 Den 24. februar 2011 J.nr. 4004-V0262-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Installationsvejledning til Online Banking 4.60

Installationsvejledning til Online Banking 4.60 til 4.60 Indhold Introduktion til installation af... 3 Kom hurtigt i gang med... 3 Hvornår kan vi komme i gang med at anvende?... 3 Ny installation... 4 Følg interne forretningsgange... 4 Installation

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

NSi Mobile Installationsvejledning. Version 6.2

NSi Mobile Installationsvejledning. Version 6.2 NSi Mobile Installationsvejledning Version 6.2 Revisionshistorik Version Dato 1.0 2. oktober 2012 2.0 16. september 2013 Copyright 2012 2013 Notable Solutions, Inc. 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere