GUIDE Udskrevet: 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE Udskrevet: 2016"

Transkript

1 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016

2 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Guide

3 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Dette er en guide med 10 gode råd til dig, der som leder eller medarbejder har ansvaret for kommunens uddelingen af 18-midler til lokale frivillige sociale foreninger og initiativer. Guiden er udarbejdet på baggrund af en række kommunalt ansatte frivilligkonsulenters erfaringer med at uddele 18-midler. Hvad er 18 midler? 18-midler er midler kommunerne uddeler til lokale foreninger og frivillige organisationer. Kommunerne er ifølge Servicelovens 18 forpligtet til at afsætte et årligt beløb til støtte af det frivillige sociale arbejde. Som kompensation herfor modtager kommunerne midler fra staten via bloktilskuddet. Du kan læse mere om Servicelovens 18 i loven og i Vejledning til Servicelovens 18 (afsnit IX, kapitel 30 ff i VEJ nr 12 af 15/02/2011. Vejledningen giver svar på en lang række spørgsmål om formål, målgrupper, uddeling og afgrænsning af 18-midlerne. 1. Sæt dig ind i lovgivning og vejledning 18 i Serviceloven giver udstrakt mulighed for kommunal selvbestemmelse. Kommunerne kan som udgangspunkt selv bestemme, hvordan midlerne skal deles ud, hvem der kan modtage dem og hvad der prioriteres i ansøgningerne. Det betyder, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne håndterer 18-midlerne, størrelsen på uddelte beløb, ansøgningsfrister og -skemaer, krav til regnskab og evaluering, kriterier og vurdering af ansøgninger. Enkelte forhold ligger dog helt fast i loven: Kommunerne skal uddele økonomiske støtte og samarbejde med det frivillige sociale arbejde Det er kommunalbestyrelsen, som har det endelige ansvar for at beslutte, hvordan midlerne skal fordeles Kommunen skal indrapportere de forbrugte midler til Socialministeriet. 2. Skab klarhed om frister Selvom kommuner har forskellige tilgange og praksis på området, er det vigtigt, at I er helt tydelige om, hvordan praksis er hos jer. 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler 3

4 Sørg for at være helt tydelige om ansøgningsfrister, hvordan man skal søge og kommunens kriterier for at uddele 18-midler. Kommunikér klart ud til potentielle modtagere frivillige, foreninger og organisationer. Sørg også for, at modtagerne kan finde information om 18-midlerne på kommunens hjemmeside og brug evt. de sociale medier til at fortælle om frister og ansøgningsrunder. 3. Udpeg en fast kontaktperson i kommunen Udpeg en fast kontaktperson i kommunen, som kan stå for at råde og vejlede frivillige og foreninger, når de skal søge 18-midler. Mange frivillige har kun lidt eller ingen erfaring med at søge puljer og midler. Derfor er det vigtigt, at I kan hjælpe dem på vej. Det skal være tydeligt, hvor man som ansøger kan henvende sig. Skriv tydelig kontaktoplysninger, mail- og telefonnummer på al jeres informationsmateriale om 18-midlerne. I flere kommuner er det et lokalt frivilligcenter, som rådgiver om 18-midler og ansøgningsrunder. Det er dog vores erfaring, at det kan være svært helt at undvære en person i forvaltningen, som har et nøje kendskab til tildelingsprocessen. Overvej om kommunens kontaktperson også skal rådgive foreningerne om andre muligheder for at søge økonomisk støtte - fx fra andre offentlige puljer, private fonde eller i det lokale erhvervsliv. 4. Rådgiv om temaer og målgrupper for 18-støtten Hvis kommunalbestyrelsen (eller et relevant udvalg) beslutter, at 18-midlerne skal prioritere et særligt emne eller sætte fokus på en særlig målgruppe, skal I selvfølgelig kommunikere dette ud til foreningerne. Udover information har vi erfaring for, at foreningerne også kan have brug for hjælp til, hvordan netop deres formål kan vinkles i forhold til kommunens prioriteringer. Tilbyd derfor at holde et dialogmøde med de frivillige foreninger, hvor I drøfter, hvordan de kan tænke deres arbejde og aktiviteter ind i forhold til et politisk prioriteret tema eller målgruppe. De fleste foreninger har mest brug for midler til drift af deres aktiviteter, og de tænker ikke nødvendigvis i innovation og idéudvikling. Det kræver tid og måske også støtte fra eksempelvis kommunen. Overvej eventuelt om det er nødvendigt at tematisere hele 18-puljen. Det kan være hensigtsmæssigt, at have midler til at støtte foreninger, der ikke arbejder inden for et fastlagte tema eller i forhold til en bestemt målgruppe. 4 Guide

5 5. Gør ikke forskel på foreninger Gør ikke forskel på foreninger, der umiddelbart er ens i forhold til formål og aktiviteter. Det betyder ikke, at I skal uddele de samme beløb til alle. Det betyder derimod, at I skal behandle alle foreninger fair. Lad være med at prioritere foreninger, I kender, eller som I i forvejen har et samarbejde med om aktiviteter. Det kan være en udfordring, hvis politikere i det udvalg, som deler midlerne ud, har særlige interesser eller mærkesager. Men gør gerne opmærksom på, at forskelsbehandlingen kan give problemer. Hvis I beslutter, at en særlig type foreninger ikke kan søge og få andel i 18-midlerne, så vær tydelige om det i jeres informations- og ansøgningsmateriale. Hav argumenterne i orden og henvis evt. til andre støttemuligheder for foreningerne. 6. Vær forsigtig med begrænsninger Hvis I vælger, at der skal være særlige begrænsninger for, hvordan foreningerne må bruge de midler som de modtager fra jer så overvej det grundigt. Der kan være mange gode grunde til, at I ikke vil støtte fx transport og forplejning, men nogle gange er det, det eneste der er brug for, når man driver et frivilligt initiativ eller en foreningsaktivitet. Det, at frivillige kan få dækket transport til aktiviteter, eller at der er en smule forplejning i forbindelse med en aktivitet, er en måde I kan anerkende og påskønne frivilliges indsats. Andre gange kan det være helt fair, at en forening selv må finansiere fx forplejning i forbindelse med en udflugt eller lignende. Uanset er det vigtigt, at I har gode og velovervejede argumenter for, hvad I støtter og ikke støtter og at I tydeligt beskriver, hvad foreningerne kan søge støtte til og hvad de ikke kan søge støtte til. 7. Overvej at inddrage frivillige i uddelingen af 18-midlerne Selv om Servicelovens 18 fastslår, at det er kommunalbestyrelsen, som uddeler midlerne, er der intet i vejen for at frivillige og foreninger bidrager til arbejdet. Nogle steder har foreningerne en rådgivende stemme i forhold til fordelinger. Andre steder er det et frivilligråd eller lignende, som udarbejder indstillinger, som kommunalbestyrelsen (eller relevant politisk udvalg) herefter godkender. At inddrage frivillige og foreningslivet i uddelingen af 18 midlerne kan være med til at skabe ejerskab for puljen og engagement i samarbejdet. Samtidigt oplever foreningerne ofte, at fordelingen af midler er mere fair, når der har været gode drøftelser af prioritering af midlerne. 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler 5

6 Flere steder er der gode erfaringer med, at et frivilligråd er med til at udarbejde retningslinjer og kriterier for puljen, eller er med til at indstille initiativer til at modtage midler. På folkeoplysningsområdet er der gode erfaringer med at inddrage idræts- og fritidsforeninger i fordelingen af folkeoplysningsmidler og flere kommuner gør det allerede med stor succes. I Syddjurs Kommune har frivilligrådet i flere år stået for indstillingerne til fordelingen af 18-midlerne. Erfaringerne er positive og har skabt engagement og ejerskab for kommunens samarbejde med de frivillige sociale foreninger. 8. Når I får for mange ansøgninger I nogle kommuner er det en udfordring, at foreningerne samlet søger om støtte for beløb, som overstiger puljens størrelse. Det kan skyldes, at der simpelthen er mange, der søger, eller at der søges om meget store beløb. Hvis I ofte modtager ansøgninger med meget store og måske ind i mellem urealistiske høje beløb, så overvej at drøfte problemet med det lokale frivilligråd eller med foreningerne. Giv foreningerne mulighed for at få indblik jeres arbejde med at tildele bevillinger til de lokale foreninger. Det kan være med til at øge deres bevidsthed om at hele foreningslivet skal tilgodeses med 18-midlere og føre til, at de enkelte foreninger fremover søger om mere realistiske beløb. Når en kommune modtager mange ansøgninger er det grundlæggende en succeshistorie. Det betyder jo, at der er et stort frivilligt engagement og et rigt foreningsliv i jeres kommune og dermed også mange tilbud til kommunens borgere. De mange ansøgninger, projekter og aktiviteter kan også være en god grund til at bede kommunalpolitikerne om at se på mulighederne for at øge de midler kommunen afsætter til 18 uddeling. Husk også at rådgive foreningerne om, hvordan de kan søge andre typer af støtte. Måske kan kommunen eller andre kommunale institutioner tilbyde lokaler til en forening, der søger midler til at få dækket husleje eller måske kan I eller Frivilligcenteret hjælpe med mødelokaler, kontorartikler og print. Det kan også være, at I kan rådgive foreningerne i at søge støtte andre steder. Tilbyd eventuelt en workshop om pulje- og fondsansøgning eller udarbejd en guide til, hvordan foreningerne kan hente sponsorater fra det lokale erhvervsliv. Se eller henvis også foreningerne til CFSA's guide Fundraising for frivillige sociale organisationer 6 Guide

7 9. Når kommunen ikke får ansøgninger nok Nogle kommuner har hvert år for få ansøgere til 18-midlerne. Det kan både skyldes, at der ikke er kommet nok ansøgninger eller, at ansøgningerne ikke har været gode nok. I sådanne tilfælde anbefaler vi, at I overvejer, om det skyldes den måde I uddeler midler på eller om beskrivelsen af de kriterier, der er for at søge, er god nok. Kig også på, om I skal forbedre jeres informations- og ansøgningsmateriale eller om I skal kigge på jeres strategi for at nå ud til foreningerne. Inddrag jeres frivilligråd og foreningerne og spørg, hvordan I kan nå endnu brede ud i det lokale foreningsliv. Har I midler i overskud, når I har uddelt 18-midlerne, så brug dem til at styrke det lokale frivillige landskab og foreningslivet på tværs. Og brug dem til at skabe en god dialog med foreningerne om samarbejdet med jer som kommune. 10. Tænk i flere målgrupper og på tværs af kommunegrænser Vi anbefaler, at I støtter så mange målgrupper, foreninger og initiativer som muligt med 18-midlerne. Vejledningen til 18 lægger fx op til, at også mere løst organiserede netværk, grupper eller initiativer kan søge og få tildelt 18-støtte. I kan også vælge at støtte initiativer, der går på tværs af kommunegrænser. Det kan være en fordel i de tilfælde, hvor borgere og sociale målgrupper inden for jeres kommune søger til foreningsaktiviteter eller foreningstilbud i større nabobyer. Senest revideret: Tirsdag, 13. september gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler 7

8 8 Guide

9 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2019 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2018 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2018 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsen som arbejdsgiver

GUIDE. Bestyrelsen som arbejdsgiver GUIDE Bestyrelsen som arbejdsgiver Udskrevet: 2018 Indhold Bestyrelsen som arbejdsgiver...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsen som arbejdsgiver Rådgivningsguide til

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en strategi- og

GUIDE. Øvelse: Lav en strategi- og GUIDE Øvelse: Lav en strategi- og handleplan Udskrevet: 2018 Indhold Øvelse: Lav en strategi- og handleplan.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en strategi- og handleplan

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Øvelse: Afdæk bestyrelsens samlede kompetencer Udskrevet: 2018 Indhold Øvelse: Afdæk bestyrelsens samlede kompetencer.................................... 3 2 Guide Øvelse: Afdæk bestyrelsens samlede

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Prioriter foreningens

GUIDE. Øvelse: Prioriter foreningens GUIDE Øvelse: Prioriter foreningens ressourcer Udskrevet: 2018 Indhold Øvelse: Prioriter foreningens ressourcer............................................. 3 2 Guide Øvelse: Prioriter foreningens ressourcer

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2018 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige Udskrevet: 2017 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige I kender det måske. I har sat opslag op og holdt informationsmøder for interesserede

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2018 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2018 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2018 Indhold Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber............................. 3 2 Guide Sådan arbejder I med

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2019 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne rådgivningsguide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2018 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2018 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige En inspirationsguide

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Notat: Støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune ( 18-midler)

Notat: Støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune ( 18-midler) N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Emne Notat vedrørende anvendelse af 18-midler (støtte til frivilligt socialt arbejde) Afdeling Ekstern Udvikling, Viden og Strategi Telefon 99741267 E-post nicolas.jespersen@rksk.dk

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2018

GUIDE Udskrevet: 2018 GUIDE Rekruttering af unge frivillige på skoler og uddannelsesinstitutioner Udskrevet: 2018 Indhold Rekruttering af unge frivillige på skoler og uddannelsesinstitutioner...................... 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2019 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Krav til foreninger, der søger tilskud eller låner lokaler hos kommunen Udskrevet: 2019 Indhold Krav til foreninger, der søger tilskud eller låner lokaler hos kommunen................... 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Sådan skriver I jeres egne

GUIDE. Sådan skriver I jeres egne GUIDE Sådan skriver I jeres egne vedtægter Udskrevet: 2018 Indhold Sådan skriver I jeres egne vedtægter................................................ 3 2 Guide Sådan skriver I jeres egne vedtægter I

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsen som arbejdsgiver

GUIDE. Bestyrelsen som arbejdsgiver GUIDE Bestyrelsen som arbejdsgiver Udskrevet: 2019 Indhold Bestyrelsen som arbejdsgiver...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsen som arbejdsgiver Rådgivningsguide til

Læs mere

Bilag 1. Rammerne for uddelingen af 18-midler og 6- byssammenligning

Bilag 1. Rammerne for uddelingen af 18-midler og 6- byssammenligning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT Bilag 1. Rammerne for uddelingen af 18-midler og 6- byssammenligning 15. november 2018 I indeværende bilag gennemgås rammerne

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2019 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2019 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat I denne guide kan du læse om regler for

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2018 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige.......................................

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Notat til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med afsæt i nuværende Rammer for det frivillige sociale arbejde

Notat til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget med afsæt i nuværende Rammer for det frivillige sociale arbejde Tekst markeret med blå - Nuværende rammebetingelser for 2019 Tekst markeret med rød - En evaluering af 18 puljen fra 2017-2019 Tekst markeret med grøn - Forslag til drøftelse for justering gældende fra

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2019 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige En inspirationsguide

Læs mere

Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde

Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde Retningslinjer for støtte til frivilligt socialt arbejde Aabenraa Kommune afsætter hvert år et beløb til det lokale frivillige sociale arbejde. Midlerne er afsat i henhold til 18 i lov om social service.

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige.......................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg)

En pulje (Århus, Ålborg, København, Randers, Vejle og Kolding) En hovedpulje og en udviklingspulje (Odense og Esbjerg) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 31. januar 2012 Notat Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 2011-26242 E-mail mcb@esbjergkommune.dk Undersøgelse af 18 i andre kommuner.

Læs mere

Rapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune

Rapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune April 2018 Rapport vedrørende fremtidige fysiske rammer for frivilligheden i Rebild Kommune Udarbejdet af arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra forskellige frivilligområder samt fra Center Sundhed,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Dirigent på foreningens generalforsamling Udskrevet: 2019 Indhold Dirigent på foreningens generalforsamling........................................... 3 2 Guide Dirigent på foreningens generalforsamling

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2019 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fundraising for frivillige sociale organisationer Udskrevet: 2016 Indhold Fundraising for frivillige sociale organisationer....................................... 3 2 Guide Fundraising for frivillige

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Samskabelse hvad er op og ned? Og hvordan gør vi i praksis? Hjerteforeningen 6. maj 2017

Samskabelse hvad er op og ned? Og hvordan gør vi i praksis? Hjerteforeningen 6. maj 2017 Samskabelse hvad er op og ned? Og hvordan gør vi i praksis? Hjerteforeningen 6. maj 2017 Om Center for Frivilligt Socialt Arbejde CFSA er det nationale videns-, kompetence og udviklingscenter om frivilligheden

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2019

GUIDE Udskrevet: 2019 GUIDE Dirigentens otte typiske udfordringer på foreningens generalforsamling Udskrevet: 2019 Indhold Dirigentens otte typiske udfordringer på foreningens generalforsamling.................. 3 2 Guide Dirigentens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde I denne faktaguide finder du fakta og tal om danskernes frivillige arbejde og engagement.

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 24.09.2018 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG for tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG for tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde ADMINISTRATIONSGRUNDLAG for tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde 18-puljen I Servicelovens 18 pålægges kommunen at yde økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Hjørring Kommune

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

GUIDE. Love og regler for frivillige i

GUIDE. Love og regler for frivillige i GUIDE Love og regler for frivillige i kommuner Udskrevet: 2017 Indhold Love og regler for frivillige i kommuner.............................................. 3 2 Guide Love og regler for frivillige i kommuner

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere