Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr Naturvejleder Morten Vinding Mobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk"

Transkript

1 Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr Naturvejleder Morten Vinding Mobil Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf Resumé af vigtigste begivenheder 2010 har været et godt og udviklende år for NaturKulturVarde, hvor vi for alvor har taget vores nye domicil Gl. Skovfogedbolig i brug som udgangspunkt for mange af vejledningsaktiviteterne. Organisationsmæssigt har året både været spændende og noget udfordrende. Pr blev der ansat en administrations- og udviklingsmedarbejder. Det seneste halve år var både lederen og bestyrelsesformanden sygemeldt. Det resulterede i at lederen har fået omdefineret sin stilling således at han er blevet ansat som friluftsvejleder og at vi i dec. kunne holde ansættelsessamtale og ansatte en ny leder, som tiltræder sin stilling 1. marts Den øvrige bestyrelse er blevet meget mere engageret i arbejdet omkring NaturKulturVarde. Konklusionen på udfordringerne er at NaturKulturVarde som organisation er kommet væsentligt stærkere ud af 2010, hvor der bl.a. kan nævnes at medarbejderstaben er udvidet fra 3 til 5 årsværk. Af andre milepæle kan nævnes at undertegnede NTV har afsluttet naturvejlederuddannelsen og i den forbindelse har brugt tid på kursus, studieture og opgaver. I det forgangne år har NTV især haft fokus på følgende emner: Spis din natur/ naturen som råvare (dagplejere, børnehaver, udeskole), offentlige arrangementer: svampe, jul i Gl. Skovfogedbolig, reception og indvielse. Projektet Varde å genopretning har haft stor bevågenhed og har fyldt meget i formidlingen både for børn og voksne var året, hvor gamle Varde å fik sit vand tilbage, som den afsluttende del af hele snæbelprojektet. Bl.a. har vi afviklet en formidlingstur for alle politikere i Varde Byråd med ledsagere. Årsberetning 2010 realisering af delmål. Delmål 1: Etablere skoletjeneste skaber læringsrum ude i naturen og fri luft Side 1

2 Førskole området: 0-3 årige (dagplejere): Der er afviklet to temaforløb for Dagpleje Midt (ca. 143 dagplejere med ca. 440 børn fordelt på 2*15 dage), hvor det første handlede om spiselige vilde planter og madlavning på bål. Mange af dagplejerne fik øjnene op for, at man sagtens kan lave bål med så små børn, og at de med lidt hjælp nemt kunne finde de planter, vi skulle bruge. Det andet forløb handlede om sanser og motorik og havde til formål at inspirere dagplejerne, således at naturen, sanser og motorik kunne være et område de havde ekstra fokus på. Tilbagemeldingerne fra dagplejekontoret er, at flere af dagplejerne er mere ude, og der er flere dagplejegrupper som efterfølgende har været på besøg i Gl. Skovfogedbolig og brugt vores faciliteter og skoven/den nære natur. Dagplejearrangement spis din natur og motorik 3-6 årige: Flere og flere børnehaver får øjnene op for NTV tilbud og i indeværende år har fokus været på området spis din natur, hvor NTV bl.a. har været involveret i en børnehaves grøntflag projekt (den eneste institution med grønt flag i kommunen). NTV har været involveret i både idé- og udviklingsfasen og med direkte formidling. Børnehaven Mælkevejen er fasaner og finder fasanmad Side 2

3 Skole området: Genplant planeten: NTV har deltaget i projektet sammen med 4 forskellige skoleklasser. Eleverne har haft nogle gode og lærerige dage. Minusset har været, at klasserne ikke har formået at bruge de tilplantede områder og erfaringerne fra dagen til senere undervisning. Genplant planeten med natugle ringmærkning i Stakladen som ekstraindhold Udeskole: NTV har arbejdet på at udbrede udeskolekonceptet i kommunen. I starten af året var der kun en skole i kommunen, som arbejdede målrettet med udeskole-begrebet. I foråret udviklede NaturKulturVarde et koncept til skolerne med en pædagogisk dag med temaet udeskole, hvor skolens samlede lærer-, pædagog- og ledelsesstab blev introduceret til teorien om udeskole og dernæst fik ideer til hvordan det kan laves i praksis. Pædagogisk Dag om UDESKOLE, Jacobi Skoles lærere på workshop ved Varde Å Forløbet blev afprøvet på en af kommunens største skoler med meget positiv respons fra personalet. Dagen har siden hen resulteret i, at en 5. klasse er gået i gang med udeskoleundervisning, og at flere klasser er begyndt at bruge udeskole aktiviteter i deres Side 3

4 undervisning. 5. klassen, som laver udeskole, har flere gange været på tur med NTV og har brugt ham til sparring og supervision i forbindelse med undervisningen. I slutningen af året er der startet en dialog med ledelsen for skoleforvaltningen/børn og unge med henblik på at få et formaliseret strategisk samarbejde. Målet er at få det implementeret udeskole i flere af kommunens skoler de kommende år. NTV har lavet sparring med skoler omkring deres afvikling at tema- og emneuger, bl.a. hvorledes de kan inddrage naturen i disse samt udbredt kendskabet til udeskole begrebet. Delmål 2: Inddragelse af det kulturhistoriske aspekt i aktiviteterne I forbindelse med realisering af Nationalpark Vadehavet og genopretningen af Varde Å har NTV afviklet flere offentlige og bestilte arrangementer. Erfaringen er at især det voksne publikum er meget interesseret i den kulturhistoriske vinkel på turene. Kulturhistorien inddrages også i forskellige GPS arrangementer til børn og unge. Mange af de forskellige poster/caches som bruges, er lavet på den måde at de forholder sig til forskellige kulturhistoriske ting i området fx røverhule og gravhøje, og at deltagerne derved bliver introduceret til disse. Erfaringerne er at deltagerne ofte kommer tilbage og vil vide mere om netop disse kulturemner. 3: Kvalitetsudvikle aktiviteter med fokus på sundhedsfremme Breddeidræt Varde Kommune er udvalgt til at være en af 7 breddeidrætskommuner. NTV har været med i arbejdsgruppen omkring projektet og har selv været projektejer på et af de 14 delprojekter. Delprojektet Naturidræt har haft til formål at være et supplement eller et alternativ til idrætsundervisningen i folkeskolens overbygning. Projektet løber over en toårig periode. I dette skoleår er der tilknyttet 5 klasser fra to forskellige skoler, som hver er ude i naturen 5 hele dage. De 4 første dage/moduler er træning, hvor der arbejdes med GPS og orientering, mountainbike, træklatring og kano-/kajaksejlads. De 4 moduler mikses sammen i det 5. og afsluttende modul, hvor de involverede klasser konkurrerer imod hinanden i Natur- & Idrætscross, hvor alle discipliner indgår. Breddeidræt, mtb-modul i Naturidræt. Hvem falder først a? Side 4

5 Vaks aktiviteter Varde Kommune udbyder i skoleferierne ferieaktiviteter for børn. NTV har udbudt forskellige aktiviteter såsom træklatring, ravtur, sporjagt og fiskeri. Erfaringerne er, at vi ofte rammer gruppen af børn, der ikke er fysisk og/eller socialt aktive, og som derved får særligt udbytte af vores tilbud. Eller børn fra hjem, hvor vores tilbud om gratis oplevelser er en væsentlige del af deres ferieindhold. Vaks aktiviteter: fiskeri og klatredag Generelt indarbejdes aktivitet, bevægelse og sundhedsfremme I forbindelse med skoletilbud, offentlige ture og andre aktiviteter er der altid fokus på sundhed, bevægelse og fysisk aktivitet. Fx at der er et formål med gå- eller cykelturen (=formidlingsindhold) gør, at mange får bevæget sig mere og derved forebygger livsstilssygdomme osv. 4: Samarbejde med andre om at udvikle sundhedsfremme i varde kommune NTV har i løbet af efteråret arbejdet med brugeranalyse og har etableret et samarbejde med FysioCenter Varde, hvor der arbejdes på at udvikle et naturvejledningstilbud for svært ganghandicappede. Dette arbejde forventes udmøntet i konkrete tilbud i Ligeledes er der startet et samarbejde med Varde Kommune om aktivering af unge kontanthjælpsmodtagere, som søges videreudviklet næste år. NaturKulturVarde har afviklet regional netværks- og erfaringsudvekslingsdag for Naturvejledernetværk Syd. Andet: NTV har brugt tid på at involvere lokalproducerede fødevarer i formidlingen, primært fra Varde Ådal som en del af det nye Nationalpark Vadehavet. Det vigtige i denne proces for NTV er at flere af producenterne er med til at lave naturpleje, bl.a. i området med engsnarre projektet samt formidlingsvinklen mad med den gode historie. Som et resultat af dette arbejde, lykkedes det på årets Karlsgårde Dag (www.karlsgaarde.dk) at etablere et fælles caféområde mellem producenterne omkring mad med den gode historie. Side 5

6 Projekt kommunen i civilsamfundet blev stoppet i 2010, da de involverede unge ikke havde ressourcer og overskud til at deltage (projektet gik ud på at overbygningselever skulle uddannes til at være naturhjælpere i SFO en). NTV skulle afholde 3 timers idé- og inspirationsdage, hvor de unge skulle opkvalificeres til, hvad de kunne lave med SFO børnene. Kurserne for de unge og aktivitetsdagene for børnene skulle afholdes efter skoletid, og det var begrundelsen for at de unge ikke kunne overkomme mere - de syntes de skulle bruge for meget af deres fritid. Medie og PR Løbende pressemeddelelser om kommende og afviklede arrangementer. Mange er optaget i lokal- og regionalaviser. Eksempler: - Breddeidræt - presseomtale i JydskeVestkysten og måske på tv (2011) - Tv indslag 2 gange i TV-Syd (aos.dk) med indslag om bukkejagt og naturen som spisekammer - Radio P4 morgen 2 gange om isfuglesafari og geochacing - Medvirkende i artikelrække om Kyst til kyst stien i JydskeVestkysten). Side 6

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Naturvejleder løntilskud

Naturvejleder løntilskud Naturvejleder løntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20680 Navn naturvejleder: Doreen Møller Holmquist Navn arbejdsgiver: Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård Arbejdssted: Kongskilde

Læs mere

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Kære forældre og elever på Åby Skole

Kære forældre og elever på Åby Skole Efterårsbrev Å b y S k o l e n o v e m b e r 2 0 1 2 Kære forældre og elever på Åby Skole Vi er allerede langt inde i efteråret, og skoleåret er mere end godt i gang. I dette nyhedsbrev kan I støde på

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23701 Navn naturvejleder: Henrik Lerdorf Navn arbejdsgiver: Det Grønne Hus Arbejdssted: Det Grønne Hus Adresse: Vestergade 3c Postnummer/By: 4600

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN Kontakt/afsender: Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Telefon 32 64 00 50 Udarbejdelse og redaktion: Bie Andersen & Mia Borg Johansen Fotos: Marie Ravn

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20828 Navn naturvejleder: Karin Winther Navn arbejdsgiver: Vesthimmerlands Kommune Arbejdssted: Vesthimmerlands Kommune Adresse: Frederik IXs Plads

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Klubben Dalby 1 1. Præsentation Dalby Fritids, Junior og Ungdomsklub i daglig tale Klubben Dalby har til huse i den gamle brugs Karisevej 64 Dalby 4690 Haslev

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaet Opdeling af interviewet i dele

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere