Det aktive byrum Status 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det aktive byrum Status 2014"

Transkript

1 Det aktive byrum Status 2014

2 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra Af de 26 kommuner deltager ni kommuner i Det aktive byrum: Allerød, Furesø, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Køge og Roskilde

3 Indsatsområde og målsætning Indsatsområde: Kultur og fritid i det offentlige rum Mål for indsatsområdet: At de kulturelle institutioner og tilbud spiller en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested Mål for Det aktive byrum: At afprøve nye koncepter for byrum og opnå indblik i brugernes adfærd og præferencer, så kommunerne fremadrettet kan skabe levende og aktive byrum for alle

4 Forandringsmodel Ressourcer Aktiviteter Resultater Brugerrette de effekter Samfundsmæssige effekter Kulturministeriet Kommunerne Råderum mobilt kontor for samtidskunst Roskilde Festival Rental Snedker Nikolaj Bo KØS Museum for kunst i det offentlige rum Lokale kulturinstitutioner Lokale- og Anlægsfonden By X kompetencecenter for inddragelse Kunstnere Designere Dialogmøde for teenagepiger ved By X, afprøvning af design for Hjertevenner Produktion af prototype på fælles, mobil facilitet til teenagepiger, Hjertevenner Hjertevenner på turné i syv kommuner i samarbejde med Roskilde Festival Rental Justering af koncept for Placemaking, fondssøgning og indgåelse af partnerskab med Råderum Lokale borgerinddragelsesprocesser skudt i gang Erfaring med design gennem dialog, opsamling på viden om teenagepigers adfærd og behov i byen En færdig, produceret prototype på mobil facilitet til teenagepiger: Hjertevenner Formidling af Hjertevenner via fælles facebookside Økonomisk opbakning fra Spar Nord Fonden og Region Sjælland Netværk mellem planafdelinger, lokal forankring af byudviklingsprojekt Forskningsmæssig interesse og samarbejde med SDU Større viden og refleksion om byrum og deres potentiale Indflydelse på eget lokalområde og byrumsdesign Levende byrum og faciliteter, som er målrettet borgerne Kulturregional bevidsthed, kendskab til andre byer/kommuner Styrkelse af fællesskab, ejerskab og indflydelse på eget lokalområde Indsatsområde At de kulturelle institutioner og tilbud spiller en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som kulturelt levende og spændende mødested Projekt At afprøve nye koncepter for byrum og opnå indblik i brugernes adfærd og præferencer ( ) så kommunerne fremadrettet kan skabe levende og aktive byrum for alle.

5 Årets aktiviteter Dialogmøde mellem teenagepiger fra Hillerød Kommune og designer fra By X vedr. afstemning af design for Hjertevenner. Justering af design Produktion af Hjertevenner ved snedker Nikolaj Bo Indvielse af Hjertevenner i Lovparken, Køge, herefter turné i Roskilde, Furesø, Hillerød, Gribskov, Frederiksværk og Helsingør Formidling via facebookgruppen Hjertevenner Justering af koncept for Placemaking Indgåelse af samarbejde med Råderum, mobilt kontor for samtidskunst Fondssøgning Valg af steder, målgrupper og kunstnere til Placemaking Lokale borgerinddragelsesprocesser og videndeling på tværs af kommuner Produktion af Hjertevenner er ikke nævnt i projektbeskrivelsen, se i øvrigt status for Formidling af projekt Placemaking ved Statens Kunstfonds konference Kunst, sted og mennesker i Vejle, 8. oktober 2014.

6 Årets resultater 1 stk. færdig, produceret prototype på mobil facilitet til teenagepiger: Hjertevenner Hjertevenner på turné i syv kommuner i perioden aprilnovember 2014 med dertil hørende aktiviteter Formidling af Hjertevenner via fælles facebookside Økonomisk opbakning fra Spar Nord Fonden ( ) og Region Sjælland ( ) Styrket netværk mellem planafdelinger og kulturafdelinger i forhold til lokal forankring af byudviklingsprojekt Forskningsmæssig interesse og samarbejde med SDU

7 Effekter Hvilke effekter kan tydeliggøres nu? Levende og byrum og et bud på en facilitet, som er mere rettet mod målgruppen Større viden og refleksion hos målgruppen om byrum og deres potentiale Kulturregional bevidsthed hos målgruppen, kendskab til andre byer/kommuner gennem Hjertevenners turné Indflydelse (borgerne) på eget lokalområde Større viden om selvorganiserede brugeres (målgruppens) adfærd Er der nye utilsigtede effekter? Inspiration for andre kommuner (Albertslund, Ishøj, Kolding) Forskningsmæssig interesse (SDU) Erhvervsmæssig interesse fra 2 større danske virksomheder. Mediernes interesse (Politiken) Venskaber og borgernetværk på tværs af kommuner Hvilke effekter er endnu ikke tydelige? Den konkrete og mere langsigtede effekt på byplanlægningen Den langsigtede effekt af produktionen af den mobile facilitet Hjertevenner

8 Endnu ikke realiserede effekter Endnu ikke realiserede effekter Mobilapplikationen til kultur- og fritidstilbud blev ikke realiseret efter aftale mellem deltagerkommunerne, jf. status Udfordringer ift. at opfylde målsætningen for indsatsområdet Projektet er diffust formuleret Projektets fokus på kortlægning af det selvorganiserede fritidsliv og stemmer ikke overens med indsatsområdets fokus på kulturinstitutionernes rolle som skabere af aktive byrum. Projektet er kun støttet af Kulturstyrelsen i og har ikke haft finansieret projektledelse i 2014 Fokus i ift. at løfte indsatsområdet Det aktive byrum vil i højere grad handle om udvikling af aktive byrum gennem kunstværker og borgerinddragelse i samarbejde med kulturinstitutionerne (Placemaking). Konceptet for Placemaking er et nyt tiltag, som er formuleret i fællesskab mellem deltagerkommunerne Der er indgået samarbejde med Råderum mobilt kontor for samtidskunst En forankring af projektet efter 2015 kræver Et stærkt og forpligtende samarbejde mellem kultur- og planafdelingerne i deltagerkommunerne, der sikrer at projektets resultater anvendes i den fremtidige byplanlægning. Dette samarbejde er beskrevet i Placemaking. En fastholdelse og videreudvikling af det faglige netværk kommunerne imellem både mellem kulturafdelinger og planafdelinger.

9 Konklusion Præmis: 2014 har været et afklaringsår, hvor de ni kommuner har skullet forholde sig til kulturstyrelsens manglende støtte og dermed fraværet af en finansieret projektledelse. Indsatsområdets målsætning er nået i 2014 gennem produktion og turné af Hjertevenner, der skabte liv, aktivitet og dialog om byrum og de blev varetaget af eller i tæt samarbejde med lokale kulturinstitutioner som Billedskole, Musikskole, Ungdomsskole og Ungdomskulturhus. Projektets mål om afprøvning af byrum og kortlægning af målgruppens adfærd og præferencer er nået i 2014 gennem Hjertevenners turné i syv kommuner og gennem den påbegyndte borgerinddragelsesproces som optakt til Placemaking. Jf. status 2013 svarer effekterne af Det aktive byrum bedre til projektets end til indsatsområdets målsætning. Det vil ændre sig i 2015 gennem Placemaking Placemaking har et større fokus på at øge kulturinstitutionernes synlighed og aktiviteter i byrummet, jf. målsætningen for indsatsområdet.

10 Konklusion på den samlede indsats Udfordringer: Kursskifte blandt deltagerkommunerne vedr. projektbeskrivelsens aktivitet, udvikling af mobilapplikation Kulturstyrelsens manglende, økonomiske støtte i Muligheder: Det stærke samarbejde blandt deltagerkommunerne Valget af teenagepiger som målgruppe i Den stærke opbakning blandt deltagerkommunerne til at gå videre med Placemaking på et reduceret grundlag Den modtagne økonomiske støtte fra Spar Nord Fonden og Region Sjælland Indgåelse af samarbejde med Råderum mobilt kontor for samtidskunst Målsætning: Som nævnt er der en stor forskel på indsatsområdets og projektets målsætninger. I er projektets målsætning blevet løftet på tilfredsstillende vis gennem workshops, seminar, publikationer, video, produktudvikling på mobil facilitet, turné og borgerinddragende processer i kommunerne som optakt til Placemaking. Mht. indsatsområdets målsætning vil der komme mere fokus på det i 2015 gennem aktiviteterne i Placemaking.

11 Konklusion på den samlede indsats Samarbejde og dialog: Det aktive byrum har skabt en større fælles forståelse af, hvilke aktører, der er i byrummet og at udviklingen foregår i et samarbejde mellem disse aktører. Deltagerkommunerne er desuden blevet mere bevidste om effekten af at samarbejde på tværs af kommuner og forvaltninger. Borgere: Målgruppen af teenagepiger har været glade for at blive inddraget i udviklingen af deres by og de har set, at deres ideer blev taget alvorligt både i de lokale workshops, det fælles seminar, produktion og turné med Hjertevenner. Effekten af Placemaking kan først vurderes i Ressourceudnyttelse: Muligheden for at arbejde parallelt med de samme udfordringer og indgå fælles partnerskab med aktører som By X, Roskilde Festival Rental og Råderum har bidraget til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Der skal dog investeres et væsentligt antal medarbejdertimer i projektdeltagelsen før det giver en mærkbar effekt. Kvalitet: Det er særligt i forhold til et øget og forbedret samarbejde imellem kulturinstitutionerne, at der kan konstateres en kvalitativ effekt. Engagement: Samarbejdet mellem de mange kommuner har øget synliggørelsen af projekterne både indadtil og udadtil i form af øget presseomtale, forskningsmæssig og erhvervsmæssig interesse samt attraktionsværdi for private fonde. Det politiske fokus lokalt kunne godt være større, ligesom en vedvarende opbakning fra Kulturministeriet ville have været brugbar. Dispositionsfrihed: Målgruppen unge satte fokus på en national målsætning om at styrke kreative tilbud til børn og unge samt inddrage arkitektur og byrum i undervisningen. Region Sjælland har desuden støttet Placemaking med deres kulturpulje, der i 2013 havde fokus på kulturel byudvikling. Armslængdehåndtering: Projektet har været præget af en god balance imellem det politiske ansvar og den kunstneriske frihed. Større, politisk interesse ville gavne projektet yderligere. Opsamling og videregivelse af erfaringer: Projektet har genereret en styrket erfaringsudveksling med det øvrige kulturliv i hele landet gennem projektdeltageres deltagelse i konferencer, kurser og netværk samt inddragelse af projektet i EU-projektet EUPLETT, som Køge Kommune deltager i.

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 Årsrapport 2014 Indhold Kontekst i KMØ Delelementer Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektpionererne Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 KMØ Projektspace

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø

Vores Hvalsø. Vores Hvalsø. Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014. Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Vores Hvalsø Vores Hvalsø Projektbeskrivelse Økonomiudvalgsmøde Dato: 17. september 2014 Byudvikling af Hvalsø Lejre Kommune, Byg & Miljø Indholdsfortegnelse 1. Baggrund side 3 2. Kort om projektet side

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne

Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Slutrapport for Både og Bornholms havne de skjulte skatte Brugerdreven innovation på Bornholms havne Evaluering af resultater og effekter af udviklingsprojekt gennemført af Bornholms Regionskommune i 2011-2013.

Læs mere

Forord. Trivselspaletten ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel

Forord. Trivselspaletten ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel Trivselspaletten ny inspiration til et kreativt arbejde med trivsel Forord Ti kommunale arbejdspladser har med støtte fra KL og KTO afprøvet nye metoder til at opnå bedre trivsel. Det er disse metoder,

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere