Digital strategi. for odense centralbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital strategi. for odense centralbibliotek"

Transkript

1 Digital strategi for odense centralbibliotek

2 Digital strategi for Odense Centralbibliotek 1. udgave, 2011 Tryk og layout: Odense Centralbibliotek, Formidling. Citater kan anvendes ved kildeangivelse.

3 Indledning: De sidste år har internettet og de digitale medier vendt op og ned på den måde, vi lever og arbejder på. Denne revolution er ikke slut. Den fortsætter med uformindsket styrke og skaber både nye muligheder og nye udfordringer både for borgerne og for de institutioner og virksomheder, der betjener borgerne. Formålet med Odense Centralbiblioteks digitale strategi er at tegne hovedlandevejen for bibliotekets digitale udvikling. Det vigtigste mål er at sørge for, at biblioteket hele tiden udnytter de nye teknologier til gavn for bibliotekets brugere. Men det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at det der sker i bibliotekssektoren lige nu, kunne være relevant for den digitale udvikling i hele Odense Kommune. Opsummering: oc vil fortsætte og videreudvikle sit engagement i TING-samarbejdet som digital (web og mobil) platform for sine publikumstilbud oc vil sikre, at der er basal adgang til biblioteksmaterialer og -tilbud via egen hjemmeside, via egne mobile platforme, men så vidt muligt også via partnere i Odense Kommune, i bibliotekssektoren og andre steder, hvor det er relevant. oc vil sikre, at materialer, ressourcer og tilbud så vidt muligt suppleres med metadata så de både kan deles med samarbejdspartnere og så de kan formidles sammen med beslægtet indhold, der gør materialer og tilbud vedkommende oc vil gøre sit digitale bibliotek til et mødested, hvor publikum kan være i dialog om bibliotekets tilbud og udfolde deres gensidige og inkluderende engagement. ocs digitale bibliotek skal understøtte tilbud, aktiviteter og fællesskaber i bibliotekets fysiske rum herunder OCs arrangementsklub, De Nysgerrige. Bibliotekets digitale strategi bygger på fire hjørnestene: 1. biblioteksloven siger, at bibliotekernes opgave at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det er altså lige så vigtigt at formidle materialer og services at sætte dem i en sammenhæng der gør dem relevante og vedkommende som det er at sikre, at de er tilgængelige på hylderne. 2. Digitale medier byder få flere og nye kommunikationsformer, der involverer brugerne mere aktivt end tidligere. Før blev medier brugt til at pumpe envejskommunikation ud til en målgruppe. I dag forventer brugerne, at de selv kan bidrage og være i dialog med de institutioner og virksomheder, de møder i den digitale verden. 3. Moderne digitale medier organiseres i dag på en helt anden måde end for blot få år siden. Tidligere lå fokus på portaler, der var en bred og hierarkisk indgang til alverdens informationer og services, der var samlet ét sted. I dag fokuserer de fremmeste digitale udviklere på at lave åbne og ensartede standarder og datastrukturer, der gør det muligt at dele indhold, informationer og services. Nøgleordene her er Open Source, ServiceOrienteret- Arkitektur (SOA) og metadata (dvs. data der beskriver data lidt ligesom kartotekskort på et gammeldags bibliotek). Populært sagt har fokus flyttet sig fra at ligge inde med informationer og services til at lave strukturer og samarbejder, der gør, at man kan finde rund i dem. 4. kulturministeriet har besluttet at etablere Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). I skrivende stund tyder alt på, at DDB kommer til at bygge på det såkaldte TING-samarbejde, der efterhånden tæller det meste af biblioteks- Danmark også Odense Centralbibliotek. Konceptet går kort fortalt ud på, at lave en fælles standard og struktur for visning af indhold på et Open Source-system. Det betyder, at alle bruger det samme grundsystem, men at der alligevel er frihed til at formgive det, som man ønsker lokalt til web eller til mobile platforme. Alt indhold (herunder metadata/oplysninger om bøger og andre materialer, anmelder, dialoger mm.) lægges i en såkaldt data brønd, hvor alle biblioteker i samarbejdet kan fiske indholdet op og bruge det på deres egen hjemmeside / mobil platform. TING og DDB er et biblioteksprojekter, men rummer perspektiver for deling (og dermed rationalisering) af digitalt indhold og services, der rækker langt ud over bibliotekssektoren. Fx i forhold til digital selvbetjening. Digital strategi for Odense Centralbibliotek 3

4 OCs overordnede strategiarbejde Odense Centralbiblioteks overordnede strategiarbejde tager afsæt i, at biblioteket ikke længere er eller bør opfattes som et bogdepot, der låner bøger og andre materialer ud. OC er en formidlingsvirksomhed hvor bogen blot er et af mange medieformater, der formidles. I dag har bogen fået konkurrence af mange andre medieformater, der rummer kultur, viden og information - især de digitale. Vi lever i stigende grad gennem medier. Vi arbejder gennem medier. Vi gør ting og klarer opgaver gennem medier. Vi realiserer os kort sagt gennem medier. Og vores evne til at bruge især digitale medier er afgørende for, hvordan vi klarer os som individer og som samfund. Biblioteket er en FORMIDLINGSVIRKSOMHED, der via MEDIER - og i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med partnere - faciliterer KULTUREL OPLEVELSE, VIDEN & LÆRING samt INFORMATION & SERVICE - for derigennem at fremme identitet, medborgerskab og livskompetencer. Målet er at styrke den enkeltes mulighed for at veksle engagement til et godt liv Ovenstående er grundlaget for, at Odense Centralbibliotek har udviklet en såkaldt strategisk mediematrix, der er en overordnet forståelsesramme til at kortlægge, hvor biblioteket kan bidrage med tilbud til borgerne alene eller i et tæt og ligeværdigt partnerskab med andre, fx andre kommunale institutioner. Biblioteket leverer tilbud indenfor a.) Kultur og oplevelse, fx skønlitteratur b.) Viden og læring, fx faglitteratur c.) Information og service, fx hjælp til selvbetjening. Info & service Servicecenter Medborgercenter Viden & læring Læringscenter Materialecenter Værksted Kultur Kulturformidlingscenter Anskaffe Opleve/ bruge Dele/ diskutere Skabe Matrixen beskriver de felter, hvor medier er i spil, og hvor biblioteket som formidlingsvirksomhed kan levere tilbud alene, men ofte også sammen med partnere. Mediematrixen er tænkt som et konkret afsæt til at diskutere, hvilke bibliotekstilbud (herunder digitale tilbud), borgerne kan have glæde af som supplement (eller indgang) til de udøvende kulturinstitutioner, etablerede vidensinstitutioner og professionelle serviceinstitutioners tilbud. Mediematrixen lægger dermed også op til en drøftelse af partnerskaber, organiseringen af arbejdet og sidst, men ikke mindst hvilke kompetencer hos bibliotekspersonalet dét forudsætter. En vigtig pointe er, at biblioteket allerede leverer en del tilbud på alle områder til et meget stort publikum i dag (se også bilag 1) Digital strategi for Odense Centralbibliotek 4

5 Mission for Det Digitale Bibliotek: Det Digitale Bibliotek skal understøtte bibliotekets samlede mission om at facilitere kulturel oplevelse, viden & læring samt information & service for derigennem at fremme identitet, medborgerskab og livskompetencer. Vision for Det Digitale Bibliotek: Det Digitale Bibliotek gør alle relevante materialer, ressourcer og tilbud i øvrigt tilgængelige for bibliotekets publikum på alle relevante digitale platforme, på nettet og på mobile platforme, via TING-samarbejdet. Det Digitale Bibliotek sikrer en åben digital infrastruktur og indgår i de lokale og nationale samarbejder, der er nødvendige, for at materialer, ressourcer og tilbud kan formidles og sættes i en sammenhæng (se også bilag 2, 3 og 4) Ovenstående vision foldes ud ved hjælp af nedenstående strategiske mål. A) OPEN SOURCE SAMARBEJDE OM DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Odense Centralbibliotek er partner i det såkaldte TING-projekt, der faciliterer et samarbejde om både opmærkning af materialer, formidling og øvrige services. TING bygger på en åben platform og en ServiceOrienteretArkitektur med centralt aftalte standarder og datastrukturer, der skaber rammerne for en decentral opbygning af Danskernes Digitale Bibliotek. OC fortsætter og udbygger sin aktive deltagelse i TING-samarbejdet og medvirker derigennem til at udvikle nye, fælles biblioteksløsninger. Strategisk perspektiv i forhold til Odense Kommune: TING kører på Open Source og ville i princippet kunne fungere som platform for hele Odense Kommune web og på sigt også kunne være platform for mobile tjenester med 100 procent egen identitet for både odense.dk og institutioner. Fordelen ville være hidtil usete muligheder for integration og deling af informationer og tjenester. En mere beskeden model ville være at integrere dele af de informationer og tjenester, der ligger på odense.dk, herunder Borgerservice med henblik på en mere aktiv og vedkommende formidling. B) DIGITAL ADGANG til biblioteksmaterialer: En af bibliotekets hovedopgaver er fortsat at stille materialer til rådighed for borgere og brugere, der præcist ved, hvad de leder efter. Udfordringen består i at gøre materialerne tilgængelige alle de steder, hvor det kunne være relevant for borgerne og brugerne. TING-samarbejdet arbejder på at gøre biblioteksmaterialer og deres metadata søgbare og tilgængelige på tværs via fælles og åbne standarder. Strategisk mål: Bibliotekets materialer skal være søgbare og i videst muligt omfang tilgængelige via TING og dermed via bibliotekets hjemmeside, mobile tjenester og via sociale medier. Adgangen til bibliotekets materialer skal desuden tilbydes til bibliotekets publikum via partneres digitale platforme herunder Odense Kommune, regionale og nationale bibliotekssamarbejder og øvrige samarbejdspartnere.. C) MATERIALER I SAMMENHÆNG: Forudsætning for at materialer kan formidles og sættes i en sammenhæng, der gør dem relevante og vedkommende for brugerne er, at de er forsynet med metadata. Det er oplysninger om hvilket materiale, der er tale om, oprindelse, udgivelsesdato, genre, format, længde osv. Dette arbejde fortsættes og forfines i TING-samarbejdet. I takt med at brugerskabt indhold bliver et vigtigt supplement til de egentlige materialer, er det nødvendigt at opbygge standarder, strukturer og systemer, der gør det muligt at lægge metadata på brugerskabt indhold. Digital strategi for Odense Centralbibliotek 5

6 Strategisk mål: Bibliotekets materialer, ressourcer og tilbud og services i øvrigt skal gøres vedkommende for brugerne, ved at de præsenteres i sammenhæng med andet indhold og kan deles med samarbejdspartnere. Det betyder, at bibliotekets materialer, ressourcer og tilbud og services i øvrigt skal suppleres med metadata og formateres og struktureres på en åben og tilgængelig måde, Med beslægtet indhold menes bl.a. brugerskabte data, anmeldelser og omtaler, debatter, digitale værktøjer og services mm., der inkluderer og engagerer det digitale publikum. Bibliotekets digitale indhold skal tilbydes til samarbejdspartnere, hvor det er relevant Samarbejdspartneres digitale indhold skal kunne vises på bibliotekets digitale platforme. D) DET SOCIALE BIBLIOTEK Det fysiske bibliotek er et rum for dialog, oplevelse, medborgerskab og demokrati, og det bør Det Digitale Bibliotek også være. Det betyder, at det Digitale Bibliotek bør udnytte de digitale mediers mangfoldige muligheder for at iscenesætte dialog til at inddrage borgerne og brugerne og til at stimulere, at de selv bidrager med indhold og synspunkter. Strategisk mål: Bibliotekets fysiske rum er et uformelt mødested, hvor publikum kan opleve, benytte og dele oplevelser, viden og services, indenfor de rammer biblioteket iscenesætter. Det Digitale Bibliotek skal understøtte denne opgave og udvikle digitale platforme, der kan vitalisere publikums gensidige og inkluderende engagement. E) SAMMENHÆNG MED DET FYSISKE RUM Det Digitale Bibliotek er en forlængelse af det fysiske bibliotek. I en ny og digital verden bliver det vigtigere og vigtige, at mennesker kan mødes ansigt til ansigt. Derfor er det vigtigt, at Det Digitale Bibliotek forholder sig til og supplerer det fysiske bibliotek. Strategisk mål: Det Digitale Bibliotek skal understøttebibliotekets og bidrage til at udvikle bibliotekets tilbud, aktiviteter og fællesskaber i det fysiske rum herunder OCs arrangementsklub, De Nysgerrige. Både ved at understøtte de fysiske aktiviteter med markedsføring og omtale før, ved at sikre en nem og smidig adgang til relevante materialer og andet, der sætter aktiviteter mm. i en sammenhæng. Og også ved så vidt muligt at supplere aktiviteterne i det fysiske rum med en digital version, der giver aktiviteten et liv på bibliotekets platforme. Digital strategi for Odense Centralbibliotek 6

7 Bilag

8 Bilag 1. Strategi-matrix et publikumsperspektiv pbt marts 2011 Information og service På biblioteket kan jeg finde information og service i form af Pjecer Foldere Vejledninger mm. På bibliotekets hjemmeside kan jeg få hjælp til at finde informationer og service via nettet Biblioteket hjælper mig med at benytte offentlige og relevante private servicetilbud, som jeg har brug for for at klare aktuelle opgaver. Biblioteket er ikke en myndighed, der udøver skøn og træffer afgørelser. Men biblioteket er et neutralt mellemled til myndigheder, når det handler om mine rettigheder og pligter som borger. På samme måde kan jeg bruge biblioteket til at trække på (relevante) private services. - fysisk og - virtuelt På biblioteket kan jeg dele og diskutere mine interesser for information og services med andre i Brugerforeninger Borgerforeninger Patientforeninger m.fl. - samt hos andre, biblioteket har inviteret indenfor: Integrationsministeriet Sundhedsorganisationer Public service-communities Fordi biblioteket kan orientere om og formidle en adgang til relevante interessefælleskaber DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK På biblioteket kan jeg (og public-servicecommunities, kampagner m.fl) få hjælp og rum til at skabe og drive et interessefællesskab / en forening. Fx en Brugerforeninger Beboerforeninger Patientforeninger m.fl. Fordi biblioteket kan hjælpe med - Mødelokaler - Litteratur og vejledning om vedtægter, regnskab mm. - Informationssøgning i et bestemt emne og Viden og læring Kultur På biblioteket kan jeg finde fakta og faglig viden i form af Årbøger Fagbøger Tidsskrifter Aviser Lokalhistorie mm. som jeg kan låne med hjem - fysisk eller - virtuelt (databaser, e-fagbøger mm) På biblioteket kan jeg finde fiktion og kultur i form af Skønlitteratur Musik Film Spil, Mm. som jeg kan låne med hjem - fysisk eller - virtuelt På biblioteket kan jeg deltage i undervisning i Grundlæggende it Offentlige selvbetjeningsløsninger Aktuelle faglige emner Informationssøgning- og håndtering Litteratur og Anden kultur fordi biblioteket har / skaffer faciliteterne - lokaler - udstyr - underviser (didaktisk tovholder) - undervisningsmaterialer eller faciliterer undervisningen virtuelt med - digitale læreplaner - undervisningsmaterialer - værktøj til evaluering / test På biblioteket kan jeg opleve kultur i form af Skønlitteratur Musik Film Spil, som fagfolk har prioriteret at fremhæve fx som - udstilling - arrangement - koncert - på biblioteket (det fysiske rum) - ude i byen (det ydre rum) eller - på nettet (det digitale rum) - fysisk og - virtuelt På biblioteket kan jeg lære sammen med andre ved at dele, diskutere og dermed afprøve og udvikle min viden og mine færdigheder indenfor: Aktuelle faglige emner Informationssøgningog håndtering Litteratur og Anden kultur DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK fordi biblioteket iscenesætter tid&rum ved at stille - en social ramme, - et plot - materialer og - udstyr til rådighed - i det fysiske rum eller - virtuelt Biblioteket gør det muligt for mig at dele og diskutere min interesse for kultur Skønlitteratur Musik Film Spil, fordi biblioteket iscenesætter tid&rum, hvor jeg kan mødes med ligesindede - på biblioteket (det fysiske rum) - ude i byen (det ydre rum) eller - på nettet (det digitale rum) stiller et virtuelt forenings-/gruppeværktøj til rådighed, hvor medlemmer kan dele diskutere og samarbejde og hvor biblioteket kan stille sine services til rådighed. På biblioteket kan jeg (og eksterne partnere, der udbyder uddannelse) tilrettelægge min egen læring sammen med andre indenfor de emner, der interesserer mig Fordi biblioteket har/skaffer - lokaler - udstyr - undervisningsmaterialer...og fordi biblioteket iscenesætter tid & rum, hvor jeg kan mødes med ligesindede Jeg / vi (eller den eksterne partner) skaffer selv undervisere evt. i samarbejde med biblioteket Biblioteket hjælper mig med selv at skabe kultur Skønlitteratur Musik Film Spil, Ved at stille (faciliteter) rum og teknik til rådighed og vha værkstedsarrangementer, virtuelle netværk mm, hvor jeg skaber fiktion og kultur sammen med ligesindede. Anskaffe Opleve og benytte Dele og diskutere Skabe Servicecenter Medborgercenter Læringscenter Materialecenter Værksted Kulturformidlingscenter

9 Bilag 2. DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Sammenhæng mellem det fysiske rum og det virtuelle rum KULTUR pbt, 8. marts 2011 brønd.ting Eksterne databaser (int/fed search) Danbib (integrated search) Katalogisering Kilde: TING Eksterne - e-ressourcer - bibzoom.dk - filmstriben.dk - e-bog.dk - e-lydbog.dk Digi. formidling dvs anmeldelser, omtaler mm. hos partnere * Nationale bib-sites, bl.a.: Litteratursiden., PG, Bibzoom, Boggnasker * Lokale og regionale kultursites mm. fx: Kunstportalfyn, Symfoniorkestret, Kulturmaskinen, Odense Bys Museer og evt.fyn.dk, Stiftstidende, TV2 Fyn * Samarb m nationale public service medier bl.a. DR, Berlingske. * Soc medier Facebook, youtube m.fl. (når apps er tilgængelige) Digi. dialog, fora mm hos partnere * Fora hos nationale bib-sites bl.a. Litteratursiden., PG, Bibzoom, AgeForce * Fora hos lokale og regionale kultursites mm. * Fora i samarb m nationale public service medier * Soc medier Facebook, youtube m.fl. (når apps er tilgængelige) Udgivere: - forlag - DBC - myspace,com - wooloo.org - creativecommons.org - Demoteket - Mindspot m.fl. - Facebook, youtube, iphone.. - bibspace.dk webservices Lokalt / regionalt bibliotekssystem: - accession - logistik - OPAC - statistik - transaktion - autentifikation (NemID) OCs digitale platforme. (web, mobil/tablet, storskærm) Adgang til: - digitale samling - bestilling mm. af mat. i fast form OC-formidling dvs anmeldelser, omtaler mm. (via web, mobil/tablet og storskærm) af: - materialer (tekst, pix, bogvælger, andre lånere output - osv) - udstillinger - arrangementer, evt. streaming - eksternes arr, udstilling mm. OC-dialog og fora (via web, mobil/tablet, storskærm) - tagging, rating, andre lånere (input) osv. - brugerskab tekst, pix mm - fora omkring arr-klub - fora omkring dedikeret fælleskab fx børn, spil, krimi OC-værktøj: - publiceringsværktøj - katalogisering Anskaffe Opleve/benytte Dele/diskutere Skabe Det fysiske rum - bibliotekets rum - partneres rum - byrummet Fysisk materialesamling Fiktion Interaktiv materialeformidling Kontekstusaliseret ditto. Udstillinger, foredrag, forfatteraften, introduktioner mmm. Læseklubber mm. Arrangementsklub Debatarrangementer Målgruppeori. fællesk. Skriveværksted Musik- & lydværksted Filmværksted Applet-værksted Kulturel innovation Materialecenter Kulturformidlingscenter Kulturværksted

10 Bilag 3. DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Sammenhæng mellem det fysiske rum og det virtuelle rum Viden og læring pbt, 8. marts 2011 brønd.ting Eksterne databaser (int/fed search) Danbib (integrated search) Lokalt / regionalt bibliotekssystem: - accession - logistik - OPAC - statistik - transaktion - autentifikation (NemID) Kilde:TING Ny didaktisk taksonomi Katalogisering Eksterne e-ressourcer Nationale - besvarelser - specialer - afhandlinger OCs digitale platforme (web, mobil/tablet, storskærm) Adgang til: - digitale samling - bestilling mm. af mat i fast form Digi. formidling dvs omtaler, vejledning mm. hos partnere: * Bibliotekspartnere, fx Lektier-Online * Lokale og regionale undervisningsinst. og skoler, fx SDU, UCL, VUC, skolebib * Nationale undervisnings- og studieportaler og systemer, fx Lektio, Fronter, Skolekom, EMU mm. * Public service mediers nyheds-, infoog undervisningstilbud, fx DR Undervisning, Berlingskes INFOshop - Spørg Olivia, - - kursustilbud hos eksterne - studievejledning hos eksterne - pensumlister hos eksterne OC-formidling dvs, omtaler, - vejledning eksternes e-læringstilbud mm. (via web, (distribueret) mobil/tablet og storskærm) af: - fagbøger, Facebook, e-ressourcer, youtube, iphone undervisningsmat.(tekst, App m.fl. (bl.a. fra brønd.ting) pix, bogvælger, andre lånere) - kurser - lærings-arrangementer (evt. streaming) - eksternes kurser og arrangementer Biblioteksvagten.dk Digitale dialog og læringdsfora mm bl.a. hos partnere * Fora hos bibliotekspartnere, fx Lektier-Online * Fora hos lokale og regionale uddannelsesinst. og skoler * Fora hos nationale portaler * Public service mediers læringsfora * Bibliotekernes eget sociale e-læringsværktøj OC-dialog og fora (via web, mobil/tablet, storskærm) - tagging, rating, andre lånere (input) osv. - brugerskab indhold tekst, pix mm Udgivere: - forlag - DBC - myspace,com - creativecommons.org OC-værktøj: - e-læringsværktøjskasse - publiceringsværktøj - didaktisk katalogisering Anskaffe Opleve/benytte Dele/diskutere Skabe webservices Det fysiske rum - bibliotekets rum - partneres rum - byrummet Fysisk materialesamling Fakta Studievejledning Åbne lærings-arrangementer Korte kurser i: it, læse-stave Lektiecafeer Eksternes undervisning Studierum / grupperum Studiekredse Arrangementsklub Debatarrangementer Innovationsmiljøer Eksternes undervisning Soc læring i byrummet Samarbejdsaftaler om eksternes brug af bibliotekets faciliteter til enkeltstående kurser, kampagner, innovationsmiljøer, vækstfora - lokaler, - isenkram, - markedsføring mm. Materialecenter Videns- og læringcenter Læringsværksted

11 Bilag 4. DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Sammenhæng mellem det fysiske rum og det virtuelle rum Information & service pbt, 8 marts 2011 brønd.ting Eksterne databaser (int/fed search) Danbib (integrated search) Kilde: TING Digitale selvbetjeningsløsninger, først og fremmest offentlige: * Odense.dk * Borger.dk * NemID * Digital Post * WAYF Digi. dialog, fora mm hos partnere Eksternes gruppeværktøjer - Private foreninger, klubber - Kampagner, sundhed, mødre - Netværk af frivillige - Integrationsministeriet - Public service-community - Digital Post - NemID Generiske digitale værktøjer til private foreninger, selvbærende lokalsamfund, frivillige, selvhjælpsgrupper kampagner, integrations- / sundhedsprojekter mmm. Fx. - gruppeværktøj (bibspace) - mødeværktøj - dokumentationsværktøj - konferenceværktøj : webservices Lokalt / regionalt bibliotekssystem: - accession - logistik - OPAC - statistik - transaktion - autentifikation (NemID) OCs digitale platforme (web, mobil/tablet, storskærm) Adgang til: - digitale info og oplysninger - mat. i fast form OC-formidling dvs kontekstualisering, Indhold fra brønd.ting vejledning mm. Facebook, (via web, youtube, mobil/tablet iphone App og m.fl. storskærm) omkring: - Offentlige selvbetj.-tilbud på nettet - Offentlige borgerservicearrangementer - Segmenteret service (fx til studerende) - Public service kampagner (fx rygning) Mit Bibspace.dk (brugerens deltagelse i sociale aktiviteter, arrangementer, frivillighedsarbejde, selvhjælpsgrupper, selvbærende lokalsamfund) Mit Bibspace (brugerens værktøj til selv at skabe aktiviteter, arrangementer og fællesskaber) (bl.a. fra brønd.ting) Anskaffe Opleve/benytte Dele/diskutere Skabe Det fysiske rum Fysiske materialer og services - pjecer, blanketter - love og regler - pc er til selvbetj - kopi og print Servicecenter Borgerservice Light hjælp til digital selvbetjening Simpel borgerservice (udstedelse af NemID, pas, kørekort mm.) Eksternes service i bib-rummet Mødelokaler og faciliteter til Studiekredse Klub og forenings.-arr Debat-arrangementer Selvhjælpsgrupper Medborgercenter Samarbejdsaftaler om eksternes brug af bibliotekets medborgercenter Lokaler, isenkram, personale mm.

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Biblioteket, bogen og brugeren

Biblioteket, bogen og brugeren Biblioteket, bogen og brugeren Af Michael Linde Larsen Indledning Der var engang hvor litteraturen hovedsagligt var forbundet med alvor og det at læse var et dannelsesprojekt. Jørgen Thorgård bestyrede

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BERETNING 2012 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN E-BIBLIOTEKET MEDIE- MARKEDET KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE LÆRING, FOLKEOPLYSNING OG KULTURVANER INTERNATIONALT: e-action, e-action,

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Det er projektets håb at idéerne kan danne grundlag for konkrete personaliseringstiltag.

Det er projektets håb at idéerne kan danne grundlag for konkrete personaliseringstiltag. Indledning Dette inspirationskatalog udspringer af projekt X, der er igangsat af København og Aarhus Kommunes Biblioteker. Projekt X er en del af ding.t!ng, der har til formål er at udvikle nye funktionaliteter

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere