Digital strategi. for odense centralbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital strategi. for odense centralbibliotek"

Transkript

1 Digital strategi for odense centralbibliotek

2 Digital strategi for Odense Centralbibliotek 1. udgave, 2011 Tryk og layout: Odense Centralbibliotek, Formidling. Citater kan anvendes ved kildeangivelse.

3 Indledning: De sidste år har internettet og de digitale medier vendt op og ned på den måde, vi lever og arbejder på. Denne revolution er ikke slut. Den fortsætter med uformindsket styrke og skaber både nye muligheder og nye udfordringer både for borgerne og for de institutioner og virksomheder, der betjener borgerne. Formålet med Odense Centralbiblioteks digitale strategi er at tegne hovedlandevejen for bibliotekets digitale udvikling. Det vigtigste mål er at sørge for, at biblioteket hele tiden udnytter de nye teknologier til gavn for bibliotekets brugere. Men det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at det der sker i bibliotekssektoren lige nu, kunne være relevant for den digitale udvikling i hele Odense Kommune. Opsummering: oc vil fortsætte og videreudvikle sit engagement i TING-samarbejdet som digital (web og mobil) platform for sine publikumstilbud oc vil sikre, at der er basal adgang til biblioteksmaterialer og -tilbud via egen hjemmeside, via egne mobile platforme, men så vidt muligt også via partnere i Odense Kommune, i bibliotekssektoren og andre steder, hvor det er relevant. oc vil sikre, at materialer, ressourcer og tilbud så vidt muligt suppleres med metadata så de både kan deles med samarbejdspartnere og så de kan formidles sammen med beslægtet indhold, der gør materialer og tilbud vedkommende oc vil gøre sit digitale bibliotek til et mødested, hvor publikum kan være i dialog om bibliotekets tilbud og udfolde deres gensidige og inkluderende engagement. ocs digitale bibliotek skal understøtte tilbud, aktiviteter og fællesskaber i bibliotekets fysiske rum herunder OCs arrangementsklub, De Nysgerrige. Bibliotekets digitale strategi bygger på fire hjørnestene: 1. biblioteksloven siger, at bibliotekernes opgave at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det er altså lige så vigtigt at formidle materialer og services at sætte dem i en sammenhæng der gør dem relevante og vedkommende som det er at sikre, at de er tilgængelige på hylderne. 2. Digitale medier byder få flere og nye kommunikationsformer, der involverer brugerne mere aktivt end tidligere. Før blev medier brugt til at pumpe envejskommunikation ud til en målgruppe. I dag forventer brugerne, at de selv kan bidrage og være i dialog med de institutioner og virksomheder, de møder i den digitale verden. 3. Moderne digitale medier organiseres i dag på en helt anden måde end for blot få år siden. Tidligere lå fokus på portaler, der var en bred og hierarkisk indgang til alverdens informationer og services, der var samlet ét sted. I dag fokuserer de fremmeste digitale udviklere på at lave åbne og ensartede standarder og datastrukturer, der gør det muligt at dele indhold, informationer og services. Nøgleordene her er Open Source, ServiceOrienteret- Arkitektur (SOA) og metadata (dvs. data der beskriver data lidt ligesom kartotekskort på et gammeldags bibliotek). Populært sagt har fokus flyttet sig fra at ligge inde med informationer og services til at lave strukturer og samarbejder, der gør, at man kan finde rund i dem. 4. kulturministeriet har besluttet at etablere Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). I skrivende stund tyder alt på, at DDB kommer til at bygge på det såkaldte TING-samarbejde, der efterhånden tæller det meste af biblioteks- Danmark også Odense Centralbibliotek. Konceptet går kort fortalt ud på, at lave en fælles standard og struktur for visning af indhold på et Open Source-system. Det betyder, at alle bruger det samme grundsystem, men at der alligevel er frihed til at formgive det, som man ønsker lokalt til web eller til mobile platforme. Alt indhold (herunder metadata/oplysninger om bøger og andre materialer, anmelder, dialoger mm.) lægges i en såkaldt data brønd, hvor alle biblioteker i samarbejdet kan fiske indholdet op og bruge det på deres egen hjemmeside / mobil platform. TING og DDB er et biblioteksprojekter, men rummer perspektiver for deling (og dermed rationalisering) af digitalt indhold og services, der rækker langt ud over bibliotekssektoren. Fx i forhold til digital selvbetjening. Digital strategi for Odense Centralbibliotek 3

4 OCs overordnede strategiarbejde Odense Centralbiblioteks overordnede strategiarbejde tager afsæt i, at biblioteket ikke længere er eller bør opfattes som et bogdepot, der låner bøger og andre materialer ud. OC er en formidlingsvirksomhed hvor bogen blot er et af mange medieformater, der formidles. I dag har bogen fået konkurrence af mange andre medieformater, der rummer kultur, viden og information - især de digitale. Vi lever i stigende grad gennem medier. Vi arbejder gennem medier. Vi gør ting og klarer opgaver gennem medier. Vi realiserer os kort sagt gennem medier. Og vores evne til at bruge især digitale medier er afgørende for, hvordan vi klarer os som individer og som samfund. Biblioteket er en FORMIDLINGSVIRKSOMHED, der via MEDIER - og i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med partnere - faciliterer KULTUREL OPLEVELSE, VIDEN & LÆRING samt INFORMATION & SERVICE - for derigennem at fremme identitet, medborgerskab og livskompetencer. Målet er at styrke den enkeltes mulighed for at veksle engagement til et godt liv Ovenstående er grundlaget for, at Odense Centralbibliotek har udviklet en såkaldt strategisk mediematrix, der er en overordnet forståelsesramme til at kortlægge, hvor biblioteket kan bidrage med tilbud til borgerne alene eller i et tæt og ligeværdigt partnerskab med andre, fx andre kommunale institutioner. Biblioteket leverer tilbud indenfor a.) Kultur og oplevelse, fx skønlitteratur b.) Viden og læring, fx faglitteratur c.) Information og service, fx hjælp til selvbetjening. Info & service Servicecenter Medborgercenter Viden & læring Læringscenter Materialecenter Værksted Kultur Kulturformidlingscenter Anskaffe Opleve/ bruge Dele/ diskutere Skabe Matrixen beskriver de felter, hvor medier er i spil, og hvor biblioteket som formidlingsvirksomhed kan levere tilbud alene, men ofte også sammen med partnere. Mediematrixen er tænkt som et konkret afsæt til at diskutere, hvilke bibliotekstilbud (herunder digitale tilbud), borgerne kan have glæde af som supplement (eller indgang) til de udøvende kulturinstitutioner, etablerede vidensinstitutioner og professionelle serviceinstitutioners tilbud. Mediematrixen lægger dermed også op til en drøftelse af partnerskaber, organiseringen af arbejdet og sidst, men ikke mindst hvilke kompetencer hos bibliotekspersonalet dét forudsætter. En vigtig pointe er, at biblioteket allerede leverer en del tilbud på alle områder til et meget stort publikum i dag (se også bilag 1) Digital strategi for Odense Centralbibliotek 4

5 Mission for Det Digitale Bibliotek: Det Digitale Bibliotek skal understøtte bibliotekets samlede mission om at facilitere kulturel oplevelse, viden & læring samt information & service for derigennem at fremme identitet, medborgerskab og livskompetencer. Vision for Det Digitale Bibliotek: Det Digitale Bibliotek gør alle relevante materialer, ressourcer og tilbud i øvrigt tilgængelige for bibliotekets publikum på alle relevante digitale platforme, på nettet og på mobile platforme, via TING-samarbejdet. Det Digitale Bibliotek sikrer en åben digital infrastruktur og indgår i de lokale og nationale samarbejder, der er nødvendige, for at materialer, ressourcer og tilbud kan formidles og sættes i en sammenhæng (se også bilag 2, 3 og 4) Ovenstående vision foldes ud ved hjælp af nedenstående strategiske mål. A) OPEN SOURCE SAMARBEJDE OM DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Odense Centralbibliotek er partner i det såkaldte TING-projekt, der faciliterer et samarbejde om både opmærkning af materialer, formidling og øvrige services. TING bygger på en åben platform og en ServiceOrienteretArkitektur med centralt aftalte standarder og datastrukturer, der skaber rammerne for en decentral opbygning af Danskernes Digitale Bibliotek. OC fortsætter og udbygger sin aktive deltagelse i TING-samarbejdet og medvirker derigennem til at udvikle nye, fælles biblioteksløsninger. Strategisk perspektiv i forhold til Odense Kommune: TING kører på Open Source og ville i princippet kunne fungere som platform for hele Odense Kommune web og på sigt også kunne være platform for mobile tjenester med 100 procent egen identitet for både odense.dk og institutioner. Fordelen ville være hidtil usete muligheder for integration og deling af informationer og tjenester. En mere beskeden model ville være at integrere dele af de informationer og tjenester, der ligger på odense.dk, herunder Borgerservice med henblik på en mere aktiv og vedkommende formidling. B) DIGITAL ADGANG til biblioteksmaterialer: En af bibliotekets hovedopgaver er fortsat at stille materialer til rådighed for borgere og brugere, der præcist ved, hvad de leder efter. Udfordringen består i at gøre materialerne tilgængelige alle de steder, hvor det kunne være relevant for borgerne og brugerne. TING-samarbejdet arbejder på at gøre biblioteksmaterialer og deres metadata søgbare og tilgængelige på tværs via fælles og åbne standarder. Strategisk mål: Bibliotekets materialer skal være søgbare og i videst muligt omfang tilgængelige via TING og dermed via bibliotekets hjemmeside, mobile tjenester og via sociale medier. Adgangen til bibliotekets materialer skal desuden tilbydes til bibliotekets publikum via partneres digitale platforme herunder Odense Kommune, regionale og nationale bibliotekssamarbejder og øvrige samarbejdspartnere.. C) MATERIALER I SAMMENHÆNG: Forudsætning for at materialer kan formidles og sættes i en sammenhæng, der gør dem relevante og vedkommende for brugerne er, at de er forsynet med metadata. Det er oplysninger om hvilket materiale, der er tale om, oprindelse, udgivelsesdato, genre, format, længde osv. Dette arbejde fortsættes og forfines i TING-samarbejdet. I takt med at brugerskabt indhold bliver et vigtigt supplement til de egentlige materialer, er det nødvendigt at opbygge standarder, strukturer og systemer, der gør det muligt at lægge metadata på brugerskabt indhold. Digital strategi for Odense Centralbibliotek 5

6 Strategisk mål: Bibliotekets materialer, ressourcer og tilbud og services i øvrigt skal gøres vedkommende for brugerne, ved at de præsenteres i sammenhæng med andet indhold og kan deles med samarbejdspartnere. Det betyder, at bibliotekets materialer, ressourcer og tilbud og services i øvrigt skal suppleres med metadata og formateres og struktureres på en åben og tilgængelig måde, Med beslægtet indhold menes bl.a. brugerskabte data, anmeldelser og omtaler, debatter, digitale værktøjer og services mm., der inkluderer og engagerer det digitale publikum. Bibliotekets digitale indhold skal tilbydes til samarbejdspartnere, hvor det er relevant Samarbejdspartneres digitale indhold skal kunne vises på bibliotekets digitale platforme. D) DET SOCIALE BIBLIOTEK Det fysiske bibliotek er et rum for dialog, oplevelse, medborgerskab og demokrati, og det bør Det Digitale Bibliotek også være. Det betyder, at det Digitale Bibliotek bør udnytte de digitale mediers mangfoldige muligheder for at iscenesætte dialog til at inddrage borgerne og brugerne og til at stimulere, at de selv bidrager med indhold og synspunkter. Strategisk mål: Bibliotekets fysiske rum er et uformelt mødested, hvor publikum kan opleve, benytte og dele oplevelser, viden og services, indenfor de rammer biblioteket iscenesætter. Det Digitale Bibliotek skal understøtte denne opgave og udvikle digitale platforme, der kan vitalisere publikums gensidige og inkluderende engagement. E) SAMMENHÆNG MED DET FYSISKE RUM Det Digitale Bibliotek er en forlængelse af det fysiske bibliotek. I en ny og digital verden bliver det vigtigere og vigtige, at mennesker kan mødes ansigt til ansigt. Derfor er det vigtigt, at Det Digitale Bibliotek forholder sig til og supplerer det fysiske bibliotek. Strategisk mål: Det Digitale Bibliotek skal understøttebibliotekets og bidrage til at udvikle bibliotekets tilbud, aktiviteter og fællesskaber i det fysiske rum herunder OCs arrangementsklub, De Nysgerrige. Både ved at understøtte de fysiske aktiviteter med markedsføring og omtale før, ved at sikre en nem og smidig adgang til relevante materialer og andet, der sætter aktiviteter mm. i en sammenhæng. Og også ved så vidt muligt at supplere aktiviteterne i det fysiske rum med en digital version, der giver aktiviteten et liv på bibliotekets platforme. Digital strategi for Odense Centralbibliotek 6

7 Bilag

8 Bilag 1. Strategi-matrix et publikumsperspektiv pbt marts 2011 Information og service På biblioteket kan jeg finde information og service i form af Pjecer Foldere Vejledninger mm. På bibliotekets hjemmeside kan jeg få hjælp til at finde informationer og service via nettet Biblioteket hjælper mig med at benytte offentlige og relevante private servicetilbud, som jeg har brug for for at klare aktuelle opgaver. Biblioteket er ikke en myndighed, der udøver skøn og træffer afgørelser. Men biblioteket er et neutralt mellemled til myndigheder, når det handler om mine rettigheder og pligter som borger. På samme måde kan jeg bruge biblioteket til at trække på (relevante) private services. - fysisk og - virtuelt På biblioteket kan jeg dele og diskutere mine interesser for information og services med andre i Brugerforeninger Borgerforeninger Patientforeninger m.fl. - samt hos andre, biblioteket har inviteret indenfor: Integrationsministeriet Sundhedsorganisationer Public service-communities Fordi biblioteket kan orientere om og formidle en adgang til relevante interessefælleskaber DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK På biblioteket kan jeg (og public-servicecommunities, kampagner m.fl) få hjælp og rum til at skabe og drive et interessefællesskab / en forening. Fx en Brugerforeninger Beboerforeninger Patientforeninger m.fl. Fordi biblioteket kan hjælpe med - Mødelokaler - Litteratur og vejledning om vedtægter, regnskab mm. - Informationssøgning i et bestemt emne og Viden og læring Kultur På biblioteket kan jeg finde fakta og faglig viden i form af Årbøger Fagbøger Tidsskrifter Aviser Lokalhistorie mm. som jeg kan låne med hjem - fysisk eller - virtuelt (databaser, e-fagbøger mm) På biblioteket kan jeg finde fiktion og kultur i form af Skønlitteratur Musik Film Spil, Mm. som jeg kan låne med hjem - fysisk eller - virtuelt På biblioteket kan jeg deltage i undervisning i Grundlæggende it Offentlige selvbetjeningsløsninger Aktuelle faglige emner Informationssøgning- og håndtering Litteratur og Anden kultur fordi biblioteket har / skaffer faciliteterne - lokaler - udstyr - underviser (didaktisk tovholder) - undervisningsmaterialer eller faciliterer undervisningen virtuelt med - digitale læreplaner - undervisningsmaterialer - værktøj til evaluering / test På biblioteket kan jeg opleve kultur i form af Skønlitteratur Musik Film Spil, som fagfolk har prioriteret at fremhæve fx som - udstilling - arrangement - koncert - på biblioteket (det fysiske rum) - ude i byen (det ydre rum) eller - på nettet (det digitale rum) - fysisk og - virtuelt På biblioteket kan jeg lære sammen med andre ved at dele, diskutere og dermed afprøve og udvikle min viden og mine færdigheder indenfor: Aktuelle faglige emner Informationssøgningog håndtering Litteratur og Anden kultur DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK fordi biblioteket iscenesætter tid&rum ved at stille - en social ramme, - et plot - materialer og - udstyr til rådighed - i det fysiske rum eller - virtuelt Biblioteket gør det muligt for mig at dele og diskutere min interesse for kultur Skønlitteratur Musik Film Spil, fordi biblioteket iscenesætter tid&rum, hvor jeg kan mødes med ligesindede - på biblioteket (det fysiske rum) - ude i byen (det ydre rum) eller - på nettet (det digitale rum) stiller et virtuelt forenings-/gruppeværktøj til rådighed, hvor medlemmer kan dele diskutere og samarbejde og hvor biblioteket kan stille sine services til rådighed. På biblioteket kan jeg (og eksterne partnere, der udbyder uddannelse) tilrettelægge min egen læring sammen med andre indenfor de emner, der interesserer mig Fordi biblioteket har/skaffer - lokaler - udstyr - undervisningsmaterialer...og fordi biblioteket iscenesætter tid & rum, hvor jeg kan mødes med ligesindede Jeg / vi (eller den eksterne partner) skaffer selv undervisere evt. i samarbejde med biblioteket Biblioteket hjælper mig med selv at skabe kultur Skønlitteratur Musik Film Spil, Ved at stille (faciliteter) rum og teknik til rådighed og vha værkstedsarrangementer, virtuelle netværk mm, hvor jeg skaber fiktion og kultur sammen med ligesindede. Anskaffe Opleve og benytte Dele og diskutere Skabe Servicecenter Medborgercenter Læringscenter Materialecenter Værksted Kulturformidlingscenter

9 Bilag 2. DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Sammenhæng mellem det fysiske rum og det virtuelle rum KULTUR pbt, 8. marts 2011 brønd.ting Eksterne databaser (int/fed search) Danbib (integrated search) Katalogisering Kilde: TING Eksterne - e-ressourcer - bibzoom.dk - filmstriben.dk - e-bog.dk - e-lydbog.dk Digi. formidling dvs anmeldelser, omtaler mm. hos partnere * Nationale bib-sites, bl.a.: Litteratursiden., PG, Bibzoom, Boggnasker * Lokale og regionale kultursites mm. fx: Kunstportalfyn, Symfoniorkestret, Kulturmaskinen, Odense Bys Museer og evt.fyn.dk, Stiftstidende, TV2 Fyn * Samarb m nationale public service medier bl.a. DR, Berlingske. * Soc medier Facebook, youtube m.fl. (når apps er tilgængelige) Digi. dialog, fora mm hos partnere * Fora hos nationale bib-sites bl.a. Litteratursiden., PG, Bibzoom, AgeForce * Fora hos lokale og regionale kultursites mm. * Fora i samarb m nationale public service medier * Soc medier Facebook, youtube m.fl. (når apps er tilgængelige) Udgivere: - forlag - DBC - myspace,com - wooloo.org - creativecommons.org - Demoteket - Mindspot m.fl. - Facebook, youtube, iphone.. - bibspace.dk webservices Lokalt / regionalt bibliotekssystem: - accession - logistik - OPAC - statistik - transaktion - autentifikation (NemID) OCs digitale platforme. (web, mobil/tablet, storskærm) Adgang til: - digitale samling - bestilling mm. af mat. i fast form OC-formidling dvs anmeldelser, omtaler mm. (via web, mobil/tablet og storskærm) af: - materialer (tekst, pix, bogvælger, andre lånere output - osv) - udstillinger - arrangementer, evt. streaming - eksternes arr, udstilling mm. OC-dialog og fora (via web, mobil/tablet, storskærm) - tagging, rating, andre lånere (input) osv. - brugerskab tekst, pix mm - fora omkring arr-klub - fora omkring dedikeret fælleskab fx børn, spil, krimi OC-værktøj: - publiceringsværktøj - katalogisering Anskaffe Opleve/benytte Dele/diskutere Skabe Det fysiske rum - bibliotekets rum - partneres rum - byrummet Fysisk materialesamling Fiktion Interaktiv materialeformidling Kontekstusaliseret ditto. Udstillinger, foredrag, forfatteraften, introduktioner mmm. Læseklubber mm. Arrangementsklub Debatarrangementer Målgruppeori. fællesk. Skriveværksted Musik- & lydværksted Filmværksted Applet-værksted Kulturel innovation Materialecenter Kulturformidlingscenter Kulturværksted

10 Bilag 3. DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Sammenhæng mellem det fysiske rum og det virtuelle rum Viden og læring pbt, 8. marts 2011 brønd.ting Eksterne databaser (int/fed search) Danbib (integrated search) Lokalt / regionalt bibliotekssystem: - accession - logistik - OPAC - statistik - transaktion - autentifikation (NemID) Kilde:TING Ny didaktisk taksonomi Katalogisering Eksterne e-ressourcer Nationale - besvarelser - specialer - afhandlinger OCs digitale platforme (web, mobil/tablet, storskærm) Adgang til: - digitale samling - bestilling mm. af mat i fast form Digi. formidling dvs omtaler, vejledning mm. hos partnere: * Bibliotekspartnere, fx Lektier-Online * Lokale og regionale undervisningsinst. og skoler, fx SDU, UCL, VUC, skolebib * Nationale undervisnings- og studieportaler og systemer, fx Lektio, Fronter, Skolekom, EMU mm. * Public service mediers nyheds-, infoog undervisningstilbud, fx DR Undervisning, Berlingskes INFOshop - Spørg Olivia, - - kursustilbud hos eksterne - studievejledning hos eksterne - pensumlister hos eksterne OC-formidling dvs, omtaler, - vejledning eksternes e-læringstilbud mm. (via web, (distribueret) mobil/tablet og storskærm) af: - fagbøger, Facebook, e-ressourcer, youtube, iphone undervisningsmat.(tekst, App m.fl. (bl.a. fra brønd.ting) pix, bogvælger, andre lånere) - kurser - lærings-arrangementer (evt. streaming) - eksternes kurser og arrangementer Biblioteksvagten.dk Digitale dialog og læringdsfora mm bl.a. hos partnere * Fora hos bibliotekspartnere, fx Lektier-Online * Fora hos lokale og regionale uddannelsesinst. og skoler * Fora hos nationale portaler * Public service mediers læringsfora * Bibliotekernes eget sociale e-læringsværktøj OC-dialog og fora (via web, mobil/tablet, storskærm) - tagging, rating, andre lånere (input) osv. - brugerskab indhold tekst, pix mm Udgivere: - forlag - DBC - myspace,com - creativecommons.org OC-værktøj: - e-læringsværktøjskasse - publiceringsværktøj - didaktisk katalogisering Anskaffe Opleve/benytte Dele/diskutere Skabe webservices Det fysiske rum - bibliotekets rum - partneres rum - byrummet Fysisk materialesamling Fakta Studievejledning Åbne lærings-arrangementer Korte kurser i: it, læse-stave Lektiecafeer Eksternes undervisning Studierum / grupperum Studiekredse Arrangementsklub Debatarrangementer Innovationsmiljøer Eksternes undervisning Soc læring i byrummet Samarbejdsaftaler om eksternes brug af bibliotekets faciliteter til enkeltstående kurser, kampagner, innovationsmiljøer, vækstfora - lokaler, - isenkram, - markedsføring mm. Materialecenter Videns- og læringcenter Læringsværksted

11 Bilag 4. DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Sammenhæng mellem det fysiske rum og det virtuelle rum Information & service pbt, 8 marts 2011 brønd.ting Eksterne databaser (int/fed search) Danbib (integrated search) Kilde: TING Digitale selvbetjeningsløsninger, først og fremmest offentlige: * Odense.dk * Borger.dk * NemID * Digital Post * WAYF Digi. dialog, fora mm hos partnere Eksternes gruppeværktøjer - Private foreninger, klubber - Kampagner, sundhed, mødre - Netværk af frivillige - Integrationsministeriet - Public service-community - Digital Post - NemID Generiske digitale værktøjer til private foreninger, selvbærende lokalsamfund, frivillige, selvhjælpsgrupper kampagner, integrations- / sundhedsprojekter mmm. Fx. - gruppeværktøj (bibspace) - mødeværktøj - dokumentationsværktøj - konferenceværktøj : webservices Lokalt / regionalt bibliotekssystem: - accession - logistik - OPAC - statistik - transaktion - autentifikation (NemID) OCs digitale platforme (web, mobil/tablet, storskærm) Adgang til: - digitale info og oplysninger - mat. i fast form OC-formidling dvs kontekstualisering, Indhold fra brønd.ting vejledning mm. Facebook, (via web, youtube, mobil/tablet iphone App og m.fl. storskærm) omkring: - Offentlige selvbetj.-tilbud på nettet - Offentlige borgerservicearrangementer - Segmenteret service (fx til studerende) - Public service kampagner (fx rygning) Mit Bibspace.dk (brugerens deltagelse i sociale aktiviteter, arrangementer, frivillighedsarbejde, selvhjælpsgrupper, selvbærende lokalsamfund) Mit Bibspace (brugerens værktøj til selv at skabe aktiviteter, arrangementer og fællesskaber) (bl.a. fra brønd.ting) Anskaffe Opleve/benytte Dele/diskutere Skabe Det fysiske rum Fysiske materialer og services - pjecer, blanketter - love og regler - pc er til selvbetj - kopi og print Servicecenter Borgerservice Light hjælp til digital selvbetjening Simpel borgerservice (udstedelse af NemID, pas, kørekort mm.) Eksternes service i bib-rummet Mødelokaler og faciliteter til Studiekredse Klub og forenings.-arr Debat-arrangementer Selvhjælpsgrupper Medborgercenter Samarbejdsaftaler om eksternes brug af bibliotekets medborgercenter Lokaler, isenkram, personale mm.

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Mobil borgerbetjening på borger.dk Martin Høegh Mortensen

Mobil borgerbetjening på borger.dk Martin Høegh Mortensen Mobil borgerbetjening på borger.dk Martin Høegh Mortensen Jeg vil gerne tale om 1. Det mobile landskab lige nu og vejen dertil set fra en digitaliseringsmyndighed 2. Brugeroplevelsen på Borger.dk i dag

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje

Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Borgernes kendskab og brug - Baseret på analyse for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og tilskud fra udviklingspulje Danskernes Digitale Bibliotek den 2. december 2013 i Nyborg 1 Disposition 1. Undersøgelsen

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek

Danskernes Digitale Bibliotek Danskernes Digitale Bibliotek Hvorfor er det en god idé? Børne- og kulturdirektør Flemming Olsen, næstformand i Børne- og Kulturchefforeningen DB SYD biblioteks- og kulturforening. 1. marts 2011, Jelling.

Læs mere

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Program 09.00-09.15 Mogenbrød, kaffe og te 09.15-12.00 Hvad er et biblioteks opgaver og kerneopgaver? - Historisk blik på hvad der har skabt de danske

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 1 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017... 1 Indledning... 3 Vigtige trends... 3 Vision... 3 Mission... 4 Udvalgte strategiske temaer... 4

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media

Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus. Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Kulturens digitale udvikling og udfordringer - set fra et mediehus Ved Trine Nielsen Direktør for Forretningsudvikling i Berlingske Media Dagens tekst Berlingske hvem er vi? Mediernes digitale udfordringer

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Brug biblioteket. som et centrum for integration og medborgerskab. Vi kan støtte med penge og rådgivning...

Brug biblioteket. som et centrum for integration og medborgerskab. Vi kan støtte med penge og rådgivning... Brug biblioteket som et centrum for integration og medborgerskab Vi kan støtte med penge og rådgivning... Dit lokale bibliotek kan spille en vigtig rolle, når det gælder om at skabe en kommune med fællesskab

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere