Digital strategi. for odense centralbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital strategi. for odense centralbibliotek"

Transkript

1 Digital strategi for odense centralbibliotek

2 Digital strategi for Odense Centralbibliotek 1. udgave, 2011 Tryk og layout: Odense Centralbibliotek, Formidling. Citater kan anvendes ved kildeangivelse.

3 Indledning: De sidste år har internettet og de digitale medier vendt op og ned på den måde, vi lever og arbejder på. Denne revolution er ikke slut. Den fortsætter med uformindsket styrke og skaber både nye muligheder og nye udfordringer både for borgerne og for de institutioner og virksomheder, der betjener borgerne. Formålet med Odense Centralbiblioteks digitale strategi er at tegne hovedlandevejen for bibliotekets digitale udvikling. Det vigtigste mål er at sørge for, at biblioteket hele tiden udnytter de nye teknologier til gavn for bibliotekets brugere. Men det er også vigtigt at gøre opmærksom på, at det der sker i bibliotekssektoren lige nu, kunne være relevant for den digitale udvikling i hele Odense Kommune. Opsummering: oc vil fortsætte og videreudvikle sit engagement i TING-samarbejdet som digital (web og mobil) platform for sine publikumstilbud oc vil sikre, at der er basal adgang til biblioteksmaterialer og -tilbud via egen hjemmeside, via egne mobile platforme, men så vidt muligt også via partnere i Odense Kommune, i bibliotekssektoren og andre steder, hvor det er relevant. oc vil sikre, at materialer, ressourcer og tilbud så vidt muligt suppleres med metadata så de både kan deles med samarbejdspartnere og så de kan formidles sammen med beslægtet indhold, der gør materialer og tilbud vedkommende oc vil gøre sit digitale bibliotek til et mødested, hvor publikum kan være i dialog om bibliotekets tilbud og udfolde deres gensidige og inkluderende engagement. ocs digitale bibliotek skal understøtte tilbud, aktiviteter og fællesskaber i bibliotekets fysiske rum herunder OCs arrangementsklub, De Nysgerrige. Bibliotekets digitale strategi bygger på fire hjørnestene: 1. biblioteksloven siger, at bibliotekernes opgave at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det er altså lige så vigtigt at formidle materialer og services at sætte dem i en sammenhæng der gør dem relevante og vedkommende som det er at sikre, at de er tilgængelige på hylderne. 2. Digitale medier byder få flere og nye kommunikationsformer, der involverer brugerne mere aktivt end tidligere. Før blev medier brugt til at pumpe envejskommunikation ud til en målgruppe. I dag forventer brugerne, at de selv kan bidrage og være i dialog med de institutioner og virksomheder, de møder i den digitale verden. 3. Moderne digitale medier organiseres i dag på en helt anden måde end for blot få år siden. Tidligere lå fokus på portaler, der var en bred og hierarkisk indgang til alverdens informationer og services, der var samlet ét sted. I dag fokuserer de fremmeste digitale udviklere på at lave åbne og ensartede standarder og datastrukturer, der gør det muligt at dele indhold, informationer og services. Nøgleordene her er Open Source, ServiceOrienteret- Arkitektur (SOA) og metadata (dvs. data der beskriver data lidt ligesom kartotekskort på et gammeldags bibliotek). Populært sagt har fokus flyttet sig fra at ligge inde med informationer og services til at lave strukturer og samarbejder, der gør, at man kan finde rund i dem. 4. kulturministeriet har besluttet at etablere Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). I skrivende stund tyder alt på, at DDB kommer til at bygge på det såkaldte TING-samarbejde, der efterhånden tæller det meste af biblioteks- Danmark også Odense Centralbibliotek. Konceptet går kort fortalt ud på, at lave en fælles standard og struktur for visning af indhold på et Open Source-system. Det betyder, at alle bruger det samme grundsystem, men at der alligevel er frihed til at formgive det, som man ønsker lokalt til web eller til mobile platforme. Alt indhold (herunder metadata/oplysninger om bøger og andre materialer, anmelder, dialoger mm.) lægges i en såkaldt data brønd, hvor alle biblioteker i samarbejdet kan fiske indholdet op og bruge det på deres egen hjemmeside / mobil platform. TING og DDB er et biblioteksprojekter, men rummer perspektiver for deling (og dermed rationalisering) af digitalt indhold og services, der rækker langt ud over bibliotekssektoren. Fx i forhold til digital selvbetjening. Digital strategi for Odense Centralbibliotek 3

4 OCs overordnede strategiarbejde Odense Centralbiblioteks overordnede strategiarbejde tager afsæt i, at biblioteket ikke længere er eller bør opfattes som et bogdepot, der låner bøger og andre materialer ud. OC er en formidlingsvirksomhed hvor bogen blot er et af mange medieformater, der formidles. I dag har bogen fået konkurrence af mange andre medieformater, der rummer kultur, viden og information - især de digitale. Vi lever i stigende grad gennem medier. Vi arbejder gennem medier. Vi gør ting og klarer opgaver gennem medier. Vi realiserer os kort sagt gennem medier. Og vores evne til at bruge især digitale medier er afgørende for, hvordan vi klarer os som individer og som samfund. Biblioteket er en FORMIDLINGSVIRKSOMHED, der via MEDIER - og i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med partnere - faciliterer KULTUREL OPLEVELSE, VIDEN & LÆRING samt INFORMATION & SERVICE - for derigennem at fremme identitet, medborgerskab og livskompetencer. Målet er at styrke den enkeltes mulighed for at veksle engagement til et godt liv Ovenstående er grundlaget for, at Odense Centralbibliotek har udviklet en såkaldt strategisk mediematrix, der er en overordnet forståelsesramme til at kortlægge, hvor biblioteket kan bidrage med tilbud til borgerne alene eller i et tæt og ligeværdigt partnerskab med andre, fx andre kommunale institutioner. Biblioteket leverer tilbud indenfor a.) Kultur og oplevelse, fx skønlitteratur b.) Viden og læring, fx faglitteratur c.) Information og service, fx hjælp til selvbetjening. Info & service Servicecenter Medborgercenter Viden & læring Læringscenter Materialecenter Værksted Kultur Kulturformidlingscenter Anskaffe Opleve/ bruge Dele/ diskutere Skabe Matrixen beskriver de felter, hvor medier er i spil, og hvor biblioteket som formidlingsvirksomhed kan levere tilbud alene, men ofte også sammen med partnere. Mediematrixen er tænkt som et konkret afsæt til at diskutere, hvilke bibliotekstilbud (herunder digitale tilbud), borgerne kan have glæde af som supplement (eller indgang) til de udøvende kulturinstitutioner, etablerede vidensinstitutioner og professionelle serviceinstitutioners tilbud. Mediematrixen lægger dermed også op til en drøftelse af partnerskaber, organiseringen af arbejdet og sidst, men ikke mindst hvilke kompetencer hos bibliotekspersonalet dét forudsætter. En vigtig pointe er, at biblioteket allerede leverer en del tilbud på alle områder til et meget stort publikum i dag (se også bilag 1) Digital strategi for Odense Centralbibliotek 4

5 Mission for Det Digitale Bibliotek: Det Digitale Bibliotek skal understøtte bibliotekets samlede mission om at facilitere kulturel oplevelse, viden & læring samt information & service for derigennem at fremme identitet, medborgerskab og livskompetencer. Vision for Det Digitale Bibliotek: Det Digitale Bibliotek gør alle relevante materialer, ressourcer og tilbud i øvrigt tilgængelige for bibliotekets publikum på alle relevante digitale platforme, på nettet og på mobile platforme, via TING-samarbejdet. Det Digitale Bibliotek sikrer en åben digital infrastruktur og indgår i de lokale og nationale samarbejder, der er nødvendige, for at materialer, ressourcer og tilbud kan formidles og sættes i en sammenhæng (se også bilag 2, 3 og 4) Ovenstående vision foldes ud ved hjælp af nedenstående strategiske mål. A) OPEN SOURCE SAMARBEJDE OM DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Odense Centralbibliotek er partner i det såkaldte TING-projekt, der faciliterer et samarbejde om både opmærkning af materialer, formidling og øvrige services. TING bygger på en åben platform og en ServiceOrienteretArkitektur med centralt aftalte standarder og datastrukturer, der skaber rammerne for en decentral opbygning af Danskernes Digitale Bibliotek. OC fortsætter og udbygger sin aktive deltagelse i TING-samarbejdet og medvirker derigennem til at udvikle nye, fælles biblioteksløsninger. Strategisk perspektiv i forhold til Odense Kommune: TING kører på Open Source og ville i princippet kunne fungere som platform for hele Odense Kommune web og på sigt også kunne være platform for mobile tjenester med 100 procent egen identitet for både odense.dk og institutioner. Fordelen ville være hidtil usete muligheder for integration og deling af informationer og tjenester. En mere beskeden model ville være at integrere dele af de informationer og tjenester, der ligger på odense.dk, herunder Borgerservice med henblik på en mere aktiv og vedkommende formidling. B) DIGITAL ADGANG til biblioteksmaterialer: En af bibliotekets hovedopgaver er fortsat at stille materialer til rådighed for borgere og brugere, der præcist ved, hvad de leder efter. Udfordringen består i at gøre materialerne tilgængelige alle de steder, hvor det kunne være relevant for borgerne og brugerne. TING-samarbejdet arbejder på at gøre biblioteksmaterialer og deres metadata søgbare og tilgængelige på tværs via fælles og åbne standarder. Strategisk mål: Bibliotekets materialer skal være søgbare og i videst muligt omfang tilgængelige via TING og dermed via bibliotekets hjemmeside, mobile tjenester og via sociale medier. Adgangen til bibliotekets materialer skal desuden tilbydes til bibliotekets publikum via partneres digitale platforme herunder Odense Kommune, regionale og nationale bibliotekssamarbejder og øvrige samarbejdspartnere.. C) MATERIALER I SAMMENHÆNG: Forudsætning for at materialer kan formidles og sættes i en sammenhæng, der gør dem relevante og vedkommende for brugerne er, at de er forsynet med metadata. Det er oplysninger om hvilket materiale, der er tale om, oprindelse, udgivelsesdato, genre, format, længde osv. Dette arbejde fortsættes og forfines i TING-samarbejdet. I takt med at brugerskabt indhold bliver et vigtigt supplement til de egentlige materialer, er det nødvendigt at opbygge standarder, strukturer og systemer, der gør det muligt at lægge metadata på brugerskabt indhold. Digital strategi for Odense Centralbibliotek 5

6 Strategisk mål: Bibliotekets materialer, ressourcer og tilbud og services i øvrigt skal gøres vedkommende for brugerne, ved at de præsenteres i sammenhæng med andet indhold og kan deles med samarbejdspartnere. Det betyder, at bibliotekets materialer, ressourcer og tilbud og services i øvrigt skal suppleres med metadata og formateres og struktureres på en åben og tilgængelig måde, Med beslægtet indhold menes bl.a. brugerskabte data, anmeldelser og omtaler, debatter, digitale værktøjer og services mm., der inkluderer og engagerer det digitale publikum. Bibliotekets digitale indhold skal tilbydes til samarbejdspartnere, hvor det er relevant Samarbejdspartneres digitale indhold skal kunne vises på bibliotekets digitale platforme. D) DET SOCIALE BIBLIOTEK Det fysiske bibliotek er et rum for dialog, oplevelse, medborgerskab og demokrati, og det bør Det Digitale Bibliotek også være. Det betyder, at det Digitale Bibliotek bør udnytte de digitale mediers mangfoldige muligheder for at iscenesætte dialog til at inddrage borgerne og brugerne og til at stimulere, at de selv bidrager med indhold og synspunkter. Strategisk mål: Bibliotekets fysiske rum er et uformelt mødested, hvor publikum kan opleve, benytte og dele oplevelser, viden og services, indenfor de rammer biblioteket iscenesætter. Det Digitale Bibliotek skal understøtte denne opgave og udvikle digitale platforme, der kan vitalisere publikums gensidige og inkluderende engagement. E) SAMMENHÆNG MED DET FYSISKE RUM Det Digitale Bibliotek er en forlængelse af det fysiske bibliotek. I en ny og digital verden bliver det vigtigere og vigtige, at mennesker kan mødes ansigt til ansigt. Derfor er det vigtigt, at Det Digitale Bibliotek forholder sig til og supplerer det fysiske bibliotek. Strategisk mål: Det Digitale Bibliotek skal understøttebibliotekets og bidrage til at udvikle bibliotekets tilbud, aktiviteter og fællesskaber i det fysiske rum herunder OCs arrangementsklub, De Nysgerrige. Både ved at understøtte de fysiske aktiviteter med markedsføring og omtale før, ved at sikre en nem og smidig adgang til relevante materialer og andet, der sætter aktiviteter mm. i en sammenhæng. Og også ved så vidt muligt at supplere aktiviteterne i det fysiske rum med en digital version, der giver aktiviteten et liv på bibliotekets platforme. Digital strategi for Odense Centralbibliotek 6

7 Bilag

8 Bilag 1. Strategi-matrix et publikumsperspektiv pbt marts 2011 Information og service På biblioteket kan jeg finde information og service i form af Pjecer Foldere Vejledninger mm. På bibliotekets hjemmeside kan jeg få hjælp til at finde informationer og service via nettet Biblioteket hjælper mig med at benytte offentlige og relevante private servicetilbud, som jeg har brug for for at klare aktuelle opgaver. Biblioteket er ikke en myndighed, der udøver skøn og træffer afgørelser. Men biblioteket er et neutralt mellemled til myndigheder, når det handler om mine rettigheder og pligter som borger. På samme måde kan jeg bruge biblioteket til at trække på (relevante) private services. - fysisk og - virtuelt På biblioteket kan jeg dele og diskutere mine interesser for information og services med andre i Brugerforeninger Borgerforeninger Patientforeninger m.fl. - samt hos andre, biblioteket har inviteret indenfor: Integrationsministeriet Sundhedsorganisationer Public service-communities Fordi biblioteket kan orientere om og formidle en adgang til relevante interessefælleskaber DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK På biblioteket kan jeg (og public-servicecommunities, kampagner m.fl) få hjælp og rum til at skabe og drive et interessefællesskab / en forening. Fx en Brugerforeninger Beboerforeninger Patientforeninger m.fl. Fordi biblioteket kan hjælpe med - Mødelokaler - Litteratur og vejledning om vedtægter, regnskab mm. - Informationssøgning i et bestemt emne og Viden og læring Kultur På biblioteket kan jeg finde fakta og faglig viden i form af Årbøger Fagbøger Tidsskrifter Aviser Lokalhistorie mm. som jeg kan låne med hjem - fysisk eller - virtuelt (databaser, e-fagbøger mm) På biblioteket kan jeg finde fiktion og kultur i form af Skønlitteratur Musik Film Spil, Mm. som jeg kan låne med hjem - fysisk eller - virtuelt På biblioteket kan jeg deltage i undervisning i Grundlæggende it Offentlige selvbetjeningsløsninger Aktuelle faglige emner Informationssøgning- og håndtering Litteratur og Anden kultur fordi biblioteket har / skaffer faciliteterne - lokaler - udstyr - underviser (didaktisk tovholder) - undervisningsmaterialer eller faciliterer undervisningen virtuelt med - digitale læreplaner - undervisningsmaterialer - værktøj til evaluering / test På biblioteket kan jeg opleve kultur i form af Skønlitteratur Musik Film Spil, som fagfolk har prioriteret at fremhæve fx som - udstilling - arrangement - koncert - på biblioteket (det fysiske rum) - ude i byen (det ydre rum) eller - på nettet (det digitale rum) - fysisk og - virtuelt På biblioteket kan jeg lære sammen med andre ved at dele, diskutere og dermed afprøve og udvikle min viden og mine færdigheder indenfor: Aktuelle faglige emner Informationssøgningog håndtering Litteratur og Anden kultur DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK fordi biblioteket iscenesætter tid&rum ved at stille - en social ramme, - et plot - materialer og - udstyr til rådighed - i det fysiske rum eller - virtuelt Biblioteket gør det muligt for mig at dele og diskutere min interesse for kultur Skønlitteratur Musik Film Spil, fordi biblioteket iscenesætter tid&rum, hvor jeg kan mødes med ligesindede - på biblioteket (det fysiske rum) - ude i byen (det ydre rum) eller - på nettet (det digitale rum) stiller et virtuelt forenings-/gruppeværktøj til rådighed, hvor medlemmer kan dele diskutere og samarbejde og hvor biblioteket kan stille sine services til rådighed. På biblioteket kan jeg (og eksterne partnere, der udbyder uddannelse) tilrettelægge min egen læring sammen med andre indenfor de emner, der interesserer mig Fordi biblioteket har/skaffer - lokaler - udstyr - undervisningsmaterialer...og fordi biblioteket iscenesætter tid & rum, hvor jeg kan mødes med ligesindede Jeg / vi (eller den eksterne partner) skaffer selv undervisere evt. i samarbejde med biblioteket Biblioteket hjælper mig med selv at skabe kultur Skønlitteratur Musik Film Spil, Ved at stille (faciliteter) rum og teknik til rådighed og vha værkstedsarrangementer, virtuelle netværk mm, hvor jeg skaber fiktion og kultur sammen med ligesindede. Anskaffe Opleve og benytte Dele og diskutere Skabe Servicecenter Medborgercenter Læringscenter Materialecenter Værksted Kulturformidlingscenter

9 Bilag 2. DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Sammenhæng mellem det fysiske rum og det virtuelle rum KULTUR pbt, 8. marts 2011 brønd.ting Eksterne databaser (int/fed search) Danbib (integrated search) Katalogisering Kilde: TING Eksterne - e-ressourcer - bibzoom.dk - filmstriben.dk - e-bog.dk - e-lydbog.dk Digi. formidling dvs anmeldelser, omtaler mm. hos partnere * Nationale bib-sites, bl.a.: Litteratursiden., PG, Bibzoom, Boggnasker * Lokale og regionale kultursites mm. fx: Kunstportalfyn, Symfoniorkestret, Kulturmaskinen, Odense Bys Museer og evt.fyn.dk, Stiftstidende, TV2 Fyn * Samarb m nationale public service medier bl.a. DR, Berlingske. * Soc medier Facebook, youtube m.fl. (når apps er tilgængelige) Digi. dialog, fora mm hos partnere * Fora hos nationale bib-sites bl.a. Litteratursiden., PG, Bibzoom, AgeForce * Fora hos lokale og regionale kultursites mm. * Fora i samarb m nationale public service medier * Soc medier Facebook, youtube m.fl. (når apps er tilgængelige) Udgivere: - forlag - DBC - myspace,com - wooloo.org - creativecommons.org - Demoteket - Mindspot m.fl. - Facebook, youtube, iphone.. - bibspace.dk webservices Lokalt / regionalt bibliotekssystem: - accession - logistik - OPAC - statistik - transaktion - autentifikation (NemID) OCs digitale platforme. (web, mobil/tablet, storskærm) Adgang til: - digitale samling - bestilling mm. af mat. i fast form OC-formidling dvs anmeldelser, omtaler mm. (via web, mobil/tablet og storskærm) af: - materialer (tekst, pix, bogvælger, andre lånere output - osv) - udstillinger - arrangementer, evt. streaming - eksternes arr, udstilling mm. OC-dialog og fora (via web, mobil/tablet, storskærm) - tagging, rating, andre lånere (input) osv. - brugerskab tekst, pix mm - fora omkring arr-klub - fora omkring dedikeret fælleskab fx børn, spil, krimi OC-værktøj: - publiceringsværktøj - katalogisering Anskaffe Opleve/benytte Dele/diskutere Skabe Det fysiske rum - bibliotekets rum - partneres rum - byrummet Fysisk materialesamling Fiktion Interaktiv materialeformidling Kontekstusaliseret ditto. Udstillinger, foredrag, forfatteraften, introduktioner mmm. Læseklubber mm. Arrangementsklub Debatarrangementer Målgruppeori. fællesk. Skriveværksted Musik- & lydværksted Filmværksted Applet-værksted Kulturel innovation Materialecenter Kulturformidlingscenter Kulturværksted

10 Bilag 3. DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Sammenhæng mellem det fysiske rum og det virtuelle rum Viden og læring pbt, 8. marts 2011 brønd.ting Eksterne databaser (int/fed search) Danbib (integrated search) Lokalt / regionalt bibliotekssystem: - accession - logistik - OPAC - statistik - transaktion - autentifikation (NemID) Kilde:TING Ny didaktisk taksonomi Katalogisering Eksterne e-ressourcer Nationale - besvarelser - specialer - afhandlinger OCs digitale platforme (web, mobil/tablet, storskærm) Adgang til: - digitale samling - bestilling mm. af mat i fast form Digi. formidling dvs omtaler, vejledning mm. hos partnere: * Bibliotekspartnere, fx Lektier-Online * Lokale og regionale undervisningsinst. og skoler, fx SDU, UCL, VUC, skolebib * Nationale undervisnings- og studieportaler og systemer, fx Lektio, Fronter, Skolekom, EMU mm. * Public service mediers nyheds-, infoog undervisningstilbud, fx DR Undervisning, Berlingskes INFOshop - Spørg Olivia, - - kursustilbud hos eksterne - studievejledning hos eksterne - pensumlister hos eksterne OC-formidling dvs, omtaler, - vejledning eksternes e-læringstilbud mm. (via web, (distribueret) mobil/tablet og storskærm) af: - fagbøger, Facebook, e-ressourcer, youtube, iphone undervisningsmat.(tekst, App m.fl. (bl.a. fra brønd.ting) pix, bogvælger, andre lånere) - kurser - lærings-arrangementer (evt. streaming) - eksternes kurser og arrangementer Biblioteksvagten.dk Digitale dialog og læringdsfora mm bl.a. hos partnere * Fora hos bibliotekspartnere, fx Lektier-Online * Fora hos lokale og regionale uddannelsesinst. og skoler * Fora hos nationale portaler * Public service mediers læringsfora * Bibliotekernes eget sociale e-læringsværktøj OC-dialog og fora (via web, mobil/tablet, storskærm) - tagging, rating, andre lånere (input) osv. - brugerskab indhold tekst, pix mm Udgivere: - forlag - DBC - myspace,com - creativecommons.org OC-værktøj: - e-læringsværktøjskasse - publiceringsværktøj - didaktisk katalogisering Anskaffe Opleve/benytte Dele/diskutere Skabe webservices Det fysiske rum - bibliotekets rum - partneres rum - byrummet Fysisk materialesamling Fakta Studievejledning Åbne lærings-arrangementer Korte kurser i: it, læse-stave Lektiecafeer Eksternes undervisning Studierum / grupperum Studiekredse Arrangementsklub Debatarrangementer Innovationsmiljøer Eksternes undervisning Soc læring i byrummet Samarbejdsaftaler om eksternes brug af bibliotekets faciliteter til enkeltstående kurser, kampagner, innovationsmiljøer, vækstfora - lokaler, - isenkram, - markedsføring mm. Materialecenter Videns- og læringcenter Læringsværksted

11 Bilag 4. DIGITAL STRATEGI FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Sammenhæng mellem det fysiske rum og det virtuelle rum Information & service pbt, 8 marts 2011 brønd.ting Eksterne databaser (int/fed search) Danbib (integrated search) Kilde: TING Digitale selvbetjeningsløsninger, først og fremmest offentlige: * Odense.dk * Borger.dk * NemID * Digital Post * WAYF Digi. dialog, fora mm hos partnere Eksternes gruppeværktøjer - Private foreninger, klubber - Kampagner, sundhed, mødre - Netværk af frivillige - Integrationsministeriet - Public service-community - Digital Post - NemID Generiske digitale værktøjer til private foreninger, selvbærende lokalsamfund, frivillige, selvhjælpsgrupper kampagner, integrations- / sundhedsprojekter mmm. Fx. - gruppeværktøj (bibspace) - mødeværktøj - dokumentationsværktøj - konferenceværktøj : webservices Lokalt / regionalt bibliotekssystem: - accession - logistik - OPAC - statistik - transaktion - autentifikation (NemID) OCs digitale platforme (web, mobil/tablet, storskærm) Adgang til: - digitale info og oplysninger - mat. i fast form OC-formidling dvs kontekstualisering, Indhold fra brønd.ting vejledning mm. Facebook, (via web, youtube, mobil/tablet iphone App og m.fl. storskærm) omkring: - Offentlige selvbetj.-tilbud på nettet - Offentlige borgerservicearrangementer - Segmenteret service (fx til studerende) - Public service kampagner (fx rygning) Mit Bibspace.dk (brugerens deltagelse i sociale aktiviteter, arrangementer, frivillighedsarbejde, selvhjælpsgrupper, selvbærende lokalsamfund) Mit Bibspace (brugerens værktøj til selv at skabe aktiviteter, arrangementer og fællesskaber) (bl.a. fra brønd.ting) Anskaffe Opleve/benytte Dele/diskutere Skabe Det fysiske rum Fysiske materialer og services - pjecer, blanketter - love og regler - pc er til selvbetj - kopi og print Servicecenter Borgerservice Light hjælp til digital selvbetjening Simpel borgerservice (udstedelse af NemID, pas, kørekort mm.) Eksternes service i bib-rummet Mødelokaler og faciliteter til Studiekredse Klub og forenings.-arr Debat-arrangementer Selvhjælpsgrupper Medborgercenter Samarbejdsaftaler om eksternes brug af bibliotekets medborgercenter Lokaler, isenkram, personale mm.

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Medborgercenteret: En ny fortælling om biblioteket i netværkssamfundet Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Gentænk biblioteket

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Definition Begrundelser Potentialer 3 eksempler. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

Definition Begrundelser Potentialer 3 eksempler. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus Definition Begrundelser Potentialer 3 eksempler Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus 2 Konkrete tiltag på baggrund af et samarbejde, hvor begge/alle parter bringer ressourcer ind i samarbejdet,

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 INDHOLD 3 MISSION VÆRDIER VISION 4 INDSATSOMRÅDER ÅRETS GANG PROJEKTER 5 INDSATSOMRÅDER 2014 BIBLIOTEKET indgangen til det digitale samfund

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek

Strategi 2014-16. Ajourført januar 2016. Fremtidens bibliotek Strategi 2014-16 Ajourført januar 2016 Fremtidens bibliotek Organisationsdiagram 2016 Bibliotekschef Lilli Mortensen (konstitueret) Udvikling Afdelingsleder Lilli Mortensen Kulturhuse & Børn Afdelingsleder

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet Sociale Platforme KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00 Direkte

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR LANGELAND BIBLIOTEK

VIRKSOMHEDSPLAN FOR LANGELAND BIBLIOTEK VIRKSOMHEDSPLAN FOR LANGELAND BIBLIOTEK 2014-15 IDENTITET, RELATIONER, TILGÆNGELIGHED OG LÆRING Indledning En virksomhedsplan er virksomhedens bud pa, hvad retning den skal ga i. Langeland Biblioteks virksomhedsplan

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker

FREMTIDENS BIBLIOTEK. - borgerens ønsker FREMTIDENS BIBLIOTEK - borgerens ønsker Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Overblik Side 4 Skab fremtidens bibliotek nu Side 5 Hvem besøger bibliotekerne? Side 6 Hvorfor går danskerne på biblioteket? Side

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

FORMIDLING UDEN UDLÅN. 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013

FORMIDLING UDEN UDLÅN. 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013 FORMIDLING UDEN UDLÅN 1. Møde i udviklingsforløbet Gentofte Centralbibliotek Den 25.2.2013 Kort check in Korte møder omkring: 1. Hvad hedder du, og hvilket bibliotek kommer du fra? 2. Hvad håber du på

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer.

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer. Uge 7 10 Grundfag: DKK og PÆD-SUND - Undervisningsplan F14-2 DKK: Dansk, kultur og kommunikation med Julie Hjejle (JUHJ) Læringsmål: Fokus på fortælling, sprog og æstetiske læreprocesser Viden om Sproglig

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek

Rummelig. Mangfoldighed. Innovation. novation. Professionalisme. ssionalisme. Dialog. Empowerment. på Vollsmose Bibliotek Rummelig Rummelighed Mangfoldighed novation Innovation ssionalisme Professionalisme Dialog Empowerment Vollsmose Medborgercenter på Vollsmose Bibliotek Vollsmose Medborgercenter er et tilbud til borgerne

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015 1 Den digitale udvikling skaber nye rammer og muligheder, men også udfordringer for bibliotekernes formidling til tweens og børnefamilier. Børnene er digitale indfødte og stiller derfor naturligt store

Læs mere

Ny politik for perioden 2015-18

Ny politik for perioden 2015-18 Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«

» Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn« » Biblioteket er for mig i dag, hvad slikbutikken var, da jeg var barn«bruger, Herning Bibliotekerne Velkommen til Herning Bibliotekerne 1 Bibliotekschef Pernille Schaltz byder dig velkommen til Herning

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere