Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og Dragør Kommune om Brand- og sikkerhedsvagter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og Dragør Kommune om Brand- og sikkerhedsvagter"

Transkript

1 Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om Brand- og sikkerhedsvagter 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og Navn: Adresse: Kirkevej Dragør CVR-nr er indgået aftale på følgende vilkår: 2. Baggrund Aftalen træder i stedet for aftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og kommunen om Brand- og sikkerhedsvagter som ikke foreligger i skriftlig form. 3. Beredskabets serviceydelse Ved større arrangementer skal der være brand- og sikkerhedsvagter jf. Beredskabsloven 35 stk. 3. Beredskabet stiller Brand- og sikkerhedsvagter 4. Ydelsesforudsætninger Arrangøren søger kommunen om leje / lån af lokale. Kommunen fremsender kopi af ansøgningen til beredskabet som herefter tager stilling til om der skal være Brand- og sikkerhedsvagter, til arrangementet. 5. Kommunens betaling for serviceydelsen For den ovenfor under pkt. 3 beskrevne ydelse betaler arrangøren til beredskabet for aktuelt tid.

2 Opgaven udføres af beredskabet og arrangøren betaler direkte for ydelsen til beredskabet. Timepris for aktuel tid plus ½ time før og efter. Betaling [uden] tillæg af moms foretages månedsvis forud senest den 5. i måneden, som betalingen vedrører. Beløbet i stk. 1 reguleres efter den generelle pris- og løn fremskrivning i kommunerne (KL), første gang med virkning fra Der træffes nærmere aftale mellem parterne vedr. den praktiske håndtering heraf, herunder i forhold til fakturering. 6. Kontaktperson(er) Beredskabet og kommunen forpligter sig til hver især at holde modparten underrettet om, hvem der hos den pågældende er kontaktperson(er) i relation til aftalen. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen træder i kraft den [indsæt dato] og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne med [indsæt antal måneder bør være 3 måneder, med mindre der foreligger særlige forhold] måneders varsel til udgangen af en måned. 8. Misligholdelse, force majeure og tvistløsning I tilfælde af misligholdelse af aftalen er den misligholdende part forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelse af skriftlig reklamation fra den anden part at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt dette ikke sker, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvilket ligeledes skal være muligt i tilfælde af en misligholdelse må anses som væsentlig. I forhold til, om der foreligger væsentlig misligholdelse, vil gentagne tilfælde af misligholdelse af aftalen fra den ene parts side være et af de forhold, som skal indgå i en sådan vurdering, Parterne er i øvrigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler for tab, den anden part måtte lide som følge af misligholdelsen. Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang forpligtelsens opfyldelse hindres af forhold, som må betegnes som force majeure, såfremt forpligtelsen genoptages, straks det nævnte forhold ikke længere er til hinder herfor. Parterne forpligtiger sig i øvrigt generelt til at søge at løse tvister i relation til opfyldelse af aftalen, herunder fortolkning af denne, løst ved dialog og forhandling mellem parterne. 9. Ændringer mv.

3 Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. Parterne kan ikke overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen. 10. Underskrift For Hovedstadens Beredskab I/S For Dragør kommune [Bilag: 1)]

4 Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om produktion og revision af beredskabsmapper og planer for kommunale institutioner. 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og Navn: Adresse: Kirkevej Dragør CVR-nr er indgået aftale på følgende vilkår: 2. Baggrund Aftalen træder i stedet for aftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og kommunen om produktion og revision af beredskabsmapper og planer for kommunale institutioner som ikke foreligger i skriftlig form 3. Beredskabets serviceydelse Beredskabschefen rådgiver og i visse tilfælde producerer evakueringsplaner og beredskabsplaner for kommunale institutioner og afdelinger. 4. Ydelsesforudsætninger Alle institutioner skal have en evakueringsplan og der skal laves beredskabsplaner for visse større hændelser jf. Beredskabsloven 25 og den risikobaserede dimensionering. I forbindelse med brandsyn gennemgås beredskabsplanen og evt. revision aftales med institutionen. Beredskabet gennemfører revisionen. Følgende institutioner har en plan:

5 Hollænderhuset, Halvejen 7: Køjevængets daginstitution, Køjevænget 91: Sølyst, Fritids, Ungdomsklub og Børnehave, Søvej 1 A: Kornblomsten Børnehave, Halvejen 1: St. Magleby SFO, Hovedgaden 29: Nordstrandskolen (Dragør Skole Nord), Hartkornsvej 30: St. Magleby Skole, Kirkevej 8: Havnekontoret, Færgevej 12 eller Gammel Havn 2: Hollænderhallen, Halvejen 3: Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18 20: Lokalarkivet, Stationsvej 5: Jægervejens Fritidshjem ( Dragør Skole SFO), Jægervej 30: Vej- og Gartnerafdeling, Nordre Dragørvej 160: Børnehaven Vierdiget, Vierdiget 8: Elisenborg, Klub Dragør, Engvej 2 eller Kastanie Allé 1: Dragør Skoles Fritidshjem SFO, Blushøj, Engvej 1: Krudthuset, Klub Dragør, Krudttårnsvej 24: Kirkevejens Fritidshjem (St. Magleby Skoles SFO), Kirkevej 24: Nordstrandens SFO, Hartkornsvej 32: Nordstrandens Vuggestue, Hartkornsvej 34: Hartkorn, Dragør skole SFO, Hartkornsvej 36: Høgevængets integreret institution, Høgevænget 5 7: Harevænget integreret institution, Harevænget 1: Strandengen, Dragør Skole SFO, Engvej 26 Kongelundshallen, Kalvebodvej 265: Omsorgscenteret Enggården, Engvej 20: Wiedergården, Wiedergården 2: 5. Kommunens betaling for serviceydelsen For den ovenfor under pkt. 3 beskrevne ydelse betaler kommunen til beredskabet [indsæt beløb] kr. pr måned, svarende til [indsæt beløb] kr. årligt. Det er en del af beredskabschefen opgave og er med i eksisterende budget. Betaling [med eller uden] tillæg af moms foretages månedsvis forud senest den 5. i måneden, som betalingen vedrører. Beløbet i stk. 1 reguleres efter den generelle pris- og løn fremskrivning i kommunerne (KL), første gang med virkning fra Der træffes nærmere aftale mellem parterne vedr. den praktiske håndtering heraf, herunder i forhold til fakturering. 6. Kontaktperson(er)

6 Beredskabet og kommunen forpligter sig til hver især at holde modparten underrettet om, hvem der hos den pågældende er kontaktperson(er) i relation til aftalen. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen træder i kraft den [indsæt dato] og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne med [indsæt antal måneder bør være 3 måneder, med mindre der foreligger særlige forhold] måneders varsel til udgangen af en måned. 8. Misligholdelse, force majeure og tvistløsning I tilfælde af misligholdelse af aftalen er den misligholdende part forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelse af skriftlig reklamation fra den anden part at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt dette ikke sker, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvilket ligeledes skal være muligt i tilfælde af en misligholdelse må anses som væsentlig. I forhold til, om der foreligger væsentlig misligholdelse, vil gentagne tilfælde af misligholdelse af aftalen fra den ene parts side være et af de forhold, som skal indgå i en sådan vurdering, Parterne er i øvrigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler for tab, den anden part måtte lide som følge af misligholdelsen. Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang forpligtelsens opfyldelse hindres af forhold, som må betegnes som force majeure, såfremt forpligtelsen genoptages, straks det nævnte forhold ikke længere er til hinder herfor. Parterne forpligtiger sig i øvrigt generelt til at søge at løse tvister i relation til opfyldelse af aftalen, herunder fortolkning af denne, løst ved dialog og forhandling mellem parterne. 9. Ændringer mv. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. Parterne kan ikke overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen. 10. Underskrift For Hovedstadens Beredskab I/S For Dragør kommune

7 [Bilag: 1)]

8 Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om ekstern uddannelse i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og Navn: Adresse: Kirkevej Dragør CVR-nr er indgået aftale på følgende vilkår: 2. Baggrund Aftalen træder i stedet for aftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og kommunen om ekstern uddannelse i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp som ikke foreligger i skriftlig form. 3. Beredskabets serviceydelse Beredskabet afholder kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp for kommunens institutioner og afdelinger efter ønske. Der afholdes kurser i elementær brandbekæmpelse for alle 5. klasser i kommunen. Der afholdes kurser i elementær brandbekæmpelse for Forsvarets efterretningstjeneste og specielt kurser for besætninger til flyselskabet Jet Time. 4. Ydelsesforudsætninger Udgiften til kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp af kommunens institutioner og afdelinger afholdes af rekvirenten. Kurser for 5. klasser afholdes af beredskabet. På kurser for Forsvarets efterretningstjeneste og Jet Time er til fast pris pr. gang. Der er udarbejdet manual og kursusmateriel for flyselskabet.

9 5. Kommunens betaling for serviceydelsen For den ovenfor under pkt. 3 beskrevne ydelse betaler kommunen til beredskabet svarende til ca. årligt. Kommunale institutioner faktureres direkte efter medgået tid. Eksterne rekvirenter faktureres direkte. Beløbet er uden moms og der skal fratrækkes instruktør timer. Betaling [med eller uden] tillæg af moms foretages månedsvis forud senest den 5. i måneden, som betalingen vedrører. Beløbet i stk. 1 reguleres efter den generelle pris- og løn fremskrivning i kommunerne (KL), første gang med virkning fra Der træffes nærmere aftale mellem parterne vedr. den praktiske håndtering heraf, herunder i forhold til fakturering. 6. Kontaktperson(er) Beredskabet og kommunen forpligter sig til hver især at holde modparten underrettet om, hvem der hos den pågældende er kontaktperson(er) i relation til aftalen. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen træder i kraft den [indsæt dato] og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne med [indsæt antal måneder bør være 3 måneder, med mindre der foreligger særlige forhold] måneders varsel til udgangen af en måned. 8. Misligholdelse, force majeure og tvistløsning I tilfælde af misligholdelse af aftalen er den misligholdende part forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelse af skriftlig reklamation fra den anden part at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt dette ikke sker, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvilket ligeledes skal være muligt i tilfælde af en misligholdelse må anses som væsentlig. I forhold til, om der foreligger væsentlig misligholdelse, vil gentagne tilfælde af misligholdelse af aftalen fra den ene parts side være et af de forhold, som skal indgå i en sådan vurdering, Parterne er i øvrigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler for tab, den anden part måtte lide som følge af misligholdelsen. Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang forpligtelsens opfyldelse hindres af forhold, som må betegnes som force majeure, såfremt forpligtelsen genoptages, straks det nævnte forhold ikke længere er til hinder herfor.

10 Parterne forpligtiger sig i øvrigt generelt til at søge at løse tvister i relation til opfyldelse af aftalen, herunder fortolkning af denne, løst ved dialog og forhandling mellem parterne. 9. Ændringer mv. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. Parterne kan ikke overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen. 10. Underskrift For Hovedstadens Beredskab I/S For Dragør kommune [Bilag: 1)]

11 Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om salg, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel på kommunens institutioner. 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og Navn: Adresse: Kirkevej Dragør CVR-nr er indgået aftale på følgende vilkår: 2. Baggrund Aftalen træder i stedet for aftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og kommunen om salg, udlejning og eftersyn af slukningsmateriel på kommunens institutioner. Som ikke foreligger i skriftlig form. 3. Beredskabets serviceydelse Redningsberedskabet kontrollerer alt brandslukningsmateriel i og på s institutioner og afdelinger en gang om året. Når materiellet udløber, bliver det skiftet. Redningsberedskabet kontrollere også brandmateriel i Dragør Kirke, Forsvarets Efterretningstjeneste, museerne i Dragør og Dragør Fortet. 4. Ydelsesforudsætninger Det er personale fra beredskabet der kontrollere brandmateriellet på følgende adresser: Rådhuset, Kirkevej 7: Hollænderhuset, Halvejen 7: Køjevængets daginstitution, Køjevænget 91:

12 Sølyst, Fritids, Ungdomsklub og Børnehave, Søvej 1 A: Kornblomsten Børnehave, Halvejen 1: St. Magleby SFO, Hovedgaden 29: Nordstrandskolen (Dragør Skole Nord), Hartkornsvej 30: St. Magleby Skole, Kirkevej 8: Dragør Skole Syd, Vestgrønningen 9: Havnekontoret, Færgevej 12 eller Gammel Havn 2: Hollænderhallen, Halvejen 3: Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18 20: Lokalarkivet, Stationsvej 5: Jægervejens Fritidshjem ( Dragør Skole SFO), Jægervej 30: Vej- og Gartnerafdeling, Nordre Dragørvej 160: Børnehaven Vierdiget, Vierdiget 8: Elisenborg, Klub Dragør, Engvej 2 eller Kastanie Allé 1: Dragør Skoles Fritidshjem SFO, Blushøj, Engvej 1: Krudthuset, Klub Dragør, Krudttårnsvej 24: Kirkevejens Fritidshjem (St. Magleby Skoles SFO), Kirkevej 24: Nordstrandens SFO, Hartkornsvej 32: Nordstrandens Vuggestue, Hartkornsvej 34: Hartkorn, Dragør skole SFO, Hartkornsvej 36: Høgevængets integreret institution, Høgevænget 5 7: Harevænget integreret institution, Harevænget 1: Strandengen, Dragør Skole SFO, Engvej 26 Kongelundshallen, Kalvebodvej 265: Omsorgscenteret Enggården, Engvej 20: Wiedergården, Wiedergården 2: Museet, Nordgården, Hovedgaden 4: Amagermuseet, Hovedgaden 12: Dragør Museum, Strandlinien 2 4: Havnepakhuset, Gl. Havn 14: Fadersminde, Hovedkontor for Amager museumsforening, Ndr. Kinkelgade 18: Chr. Mønsted Museum, Dr. Dirchs Plads 1.: Dragør Kirke, Kirkevej 170: Forsvarets Efterretningstjenesten, Sandagergård, skydebanevej 8: Dragør Fort, Prins Knuds Dæmning 2: 5. Kommunens betaling for serviceydelsen For den ovenfor under pkt. 3 beskrevne ydelse betaler kommunen til beredskabet [indsæt beløb] kr. pr måned, svarende til [indsæt beløb] kr. årligt. Institutioner, afdelinger og eksterne virksomheder betaler en fast pris pr. enhed for det årlige tjek. I 2015 betales 35 kr. pr. enhed og 250 kr. for stort tjek af slangevinder. Betaling [uden] tillæg af moms foretages månedsvis forud senest den 5. i måneden, som betalingen vedrører. Beløbet i stk. 1 reguleres efter den generelle pris- og løn fremskrivning i kommunerne (KL), første gang med virkning fra

13 Der træffes nærmere aftale mellem parterne vedr. den praktiske håndtering heraf, herunder i forhold til fakturering. 6. Kontaktperson(er) Beredskabet og kommunen forpligter sig til hver især at holde modparten underrettet om, hvem der hos den pågældende er kontaktperson(er) i relation til aftalen. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen træder i kraft den [indsæt dato] og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne med [indsæt antal måneder bør være 3 måneder, med mindre der foreligger særlige forhold] måneders varsel til udgangen af en måned. 8. Misligholdelse, force majeure og tvistløsning I tilfælde af misligholdelse af aftalen er den misligholdende part forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelse af skriftlig reklamation fra den anden part at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt dette ikke sker, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvilket ligeledes skal være muligt i tilfælde af en misligholdelse må anses som væsentlig. I forhold til, om der foreligger væsentlig misligholdelse, vil gentagne tilfælde af misligholdelse af aftalen fra den ene parts side være et af de forhold, som skal indgå i en sådan vurdering, Parterne er i øvrigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler for tab, den anden part måtte lide som følge af misligholdelsen. Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang forpligtelsens opfyldelse hindres af forhold, som må betegnes som force majeure, såfremt forpligtelsen genoptages, straks det nævnte forhold ikke længere er til hinder herfor. Parterne forpligtiger sig i øvrigt generelt til at søge at løse tvister i relation til opfyldelse af aftalen, herunder fortolkning af denne, løst ved dialog og forhandling mellem parterne. 9. Ændringer mv. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. Parterne kan ikke overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen. 10. Underskrift

14 For Hovedstadens Beredskab I/S For Dragør kommune [Bilag: 1)]

15 Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om administration af skorstensfejervæsen (udkald ved gener og klager over skorstensfejning). 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og Navn: Adresse: Kirkevej Dragør CVR-nr er indgået aftale på følgende vilkår: 2. Baggrund Aftalen træder i stedet for aftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og kommunen om administration af skorstensfejervæsen udkald ved gener og klager over skorstensfejning som ikke foreligger i skriftlig form. 3. Beredskabets serviceydelse Beredskabschefen kan blive udkald i forbindelse med evt. røggener eller hvis en borger er utilfreds med fejning af skorsten. Der er ca. 5 udkald årligt, svarende til ca.10 timer 4. Ydelsesforudsætninger Det er en del af beredskabschefen opgave og er med i eksisterende budget. 5. Kommunens betaling for serviceydelsen

16 For den ovenfor under pkt. 3 beskrevne ydelse betaler kommunen til beredskabet [indsæt beløb] kr. pr måned, svarende til [indsæt beløb] kr. årligt. [Beredskabet skal beregne betaling for ydelsen med udgangspunkt i og i overensstemmelse med principperne i vejledning om omkostningskalkulationer i pkt. 9.3 i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen mv., således at der medregnes samtlige direkte og indirekte omkostninger, som for beredskabet er forbundet med levering af ydelsen.] Betaling [med eller uden] tillæg af moms foretages månedsvis forud senest den 5. i måneden, som betalingen vedrører. Beløbet i stk. 1 reguleres efter den generelle pris- og løn fremskrivning i kommunerne (KL), første gang med virkning fra Der træffes nærmere aftale mellem parterne vedr. den praktiske håndtering heraf, herunder i forhold til fakturering. 6. Kontaktperson(er) Beredskabet og kommunen forpligter sig til hver især at holde modparten underrettet om, hvem der hos den pågældende er kontaktperson(er) i relation til aftalen. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen træder i kraft den [indsæt dato] og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne med [indsæt antal måneder bør være 3 måneder, med mindre der foreligger særlige forhold] måneders varsel til udgangen af en måned. 8. Misligholdelse, force majeure og tvistløsning I tilfælde af misligholdelse af aftalen er den misligholdende part forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelse af skriftlig reklamation fra den anden part at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt dette ikke sker, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvilket ligeledes skal være muligt i tilfælde af en misligholdelse må anses som væsentlig. I forhold til, om der foreligger væsentlig misligholdelse, vil gentagne tilfælde af misligholdelse af aftalen fra den ene parts side være et af de forhold, som skal indgå i en sådan vurdering, Parterne er i øvrigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler for tab, den anden part måtte lide som følge af misligholdelsen. Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang forpligtelsens opfyldelse hindres af forhold, som må betegnes som force majeure, såfremt forpligtelsen genoptages, straks det nævnte forhold ikke længere er til hinder herfor.

17 Parterne forpligtiger sig i øvrigt generelt til at søge at løse tvister i relation til opfyldelse af aftalen, herunder fortolkning af denne, løst ved dialog og forhandling mellem parterne. 9. Ændringer mv. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. Parterne kan ikke overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen. 10. Underskrift For Hovedstadens Beredskab I/S For Dragør kommune [Bilag: 1)]

18 Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om Miljøvagt ved akut forurening efter arbejdstid. 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og Navn: Adresse: Kirkevej Dragør CVR-nr er indgået aftale på følgende vilkår: 2. Baggrund Aftalen træder i stedet for aftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og kommunen om miljøvagt ved akut forurening efter arbejdstid som ikke foreligger i skriftlig form. 3. Beredskabets serviceydelse Vagthavende indsatsleder tager sig af akutte miljøopgaver efter arbejdstid. har et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Dvs. at miljøopgaverne varetages, i normal arbejdstid, af Tårnby Kommune. Der er ca. 1 til 2 udkald årligt. 4. Ydelsesforudsætninger Det er en del af indsatslederens opgave at varetage miljøopgaver uden for normal arbejdstid. 5. Kommunens betaling for serviceydelsen For den ovenfor under pkt. 3 beskrevne ydelse betaler kommunen til beredskabet [indsæt beløb] kr. pr måned, svarende til [indsæt beløb] kr. årligt.

19 [Beredskabet skal beregne betaling for ydelsen med udgangspunkt i og i overensstemmelse med principperne i vejledning om omkostningskalkulationer i pkt. 9.3 i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen mv., således at der medregnes samtlige direkte og indirekte omkostninger, som for beredskabet er forbundet med levering af ydelsen.] Betaling [med eller uden] tillæg af moms foretages månedsvis forud senest den 5. i måneden, som betalingen vedrører. Beløbet i stk. 1 reguleres efter den generelle pris- og løn fremskrivning i kommunerne (KL), første gang med virkning fra Der træffes nærmere aftale mellem parterne vedr. den praktiske håndtering heraf, herunder i forhold til fakturering. 6. Kontaktperson(er) Beredskabet og kommunen forpligter sig til hver især at holde modparten underrettet om, hvem der hos den pågældende er kontaktperson(er) i relation til aftalen. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen træder i kraft den [indsæt dato] og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne med [indsæt antal måneder bør være 3 måneder, med mindre der foreligger særlige forhold] måneders varsel til udgangen af en måned. 8. Misligholdelse, force majeure og tvistløsning I tilfælde af misligholdelse af aftalen er den misligholdende part forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelse af skriftlig reklamation fra den anden part at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt dette ikke sker, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvilket ligeledes skal være muligt i tilfælde af en misligholdelse må anses som væsentlig. I forhold til, om der foreligger væsentlig misligholdelse, vil gentagne tilfælde af misligholdelse af aftalen fra den ene parts side være et af de forhold, som skal indgå i en sådan vurdering, Parterne er i øvrigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler for tab, den anden part måtte lide som følge af misligholdelsen. Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang forpligtelsens opfyldelse hindres af forhold, som må betegnes som force majeure, såfremt forpligtelsen genoptages, straks det nævnte forhold ikke længere er til hinder herfor. Parterne forpligtiger sig i øvrigt generelt til at søge at løse tvister i relation til opfyldelse af aftalen, herunder fortolkning af denne, løst ved dialog og forhandling mellem parterne.

20 9. Ændringer mv. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. Parterne kan ikke overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen. 10. Underskrift For Hovedstadens Beredskab I/S For Dragør kommune [Bilag: 1)]

21 Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om patientløft for hjemmeplejen 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og Navn: Adresse: Kirkevej Dragør CVR-nr er indgået aftale på følgende vilkår: 2. Baggrund Aftalen træder i stedet for aftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og kommunen om patientløft for hjemmeplejen som ikke foreligger i skriftlig form. 3. Beredskabets serviceydelse Hvis hjemmeplejen ikke kan løfte en borger der er faldet i eget hjem, selv eller med løftepude, rekvireres telefonisk via vagthavende indsatsleder. Indsatslederen kalder det antal personer ud til at løfte den pågældende borger. Personalet kører til St Magleby brandstation, hvor der står en varebil pakket med det udstyr, der skal bruges til at løfte en borger. 4. Ydelsesforudsætninger Hjemmeplejen oplyser indsatslederen om adresse og vægt af borgeren. Da der ikke er nogen vagordning af personalet, indkaldes de efter en liste vagthavende indsatsleder har i indsatslederbilen. Alle personer i beredskabet er uddannet i løfteteknik. Der er ca. 15 løft om året. Der forventes max 15 minutters responstid. 5. Kommunens betaling for serviceydelsen

22 For den ovenfor under pkt. 3 beskrevne ydelse betaler kommunen til beredskabet [indsæt beløb] kr. pr måned, svarende til [indsæt beløb] kr. årligt. Beredskabet sender en gang om året en regning til den kommunale hjemmepleje. Et løft af to brandmænd koster kr. Betaling [uden] tillæg af moms foretages en gang årligt. Beløbet i stk. 1 reguleres efter den generelle pris- og løn fremskrivning i kommunerne (KL), første gang med virkning fra Der træffes nærmere aftale mellem parterne vedr. den praktiske håndtering heraf, herunder i forhold til fakturering. 6. Kontaktperson(er) Beredskabet og kommunen forpligter sig til hver især at holde modparten underrettet om, hvem der hos den pågældende er kontaktperson(er) i relation til aftalen. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen træder i kraft den [indsæt dato] og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne med [indsæt antal måneder bør være 3 måneder, med mindre der foreligger særlige forhold] måneders varsel til udgangen af en måned. 8. Misligholdelse, force majeure og tvistløsning I tilfælde af misligholdelse af aftalen er den misligholdende part forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelse af skriftlig reklamation fra den anden part at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt dette ikke sker, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvilket ligeledes skal være muligt i tilfælde af en misligholdelse må anses som væsentlig. I forhold til, om der foreligger væsentlig misligholdelse, vil gentagne tilfælde af misligholdelse af aftalen fra den ene parts side være et af de forhold, som skal indgå i en sådan vurdering, Parterne er i øvrigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler for tab, den anden part måtte lide som følge af misligholdelsen. Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang forpligtelsens opfyldelse hindres af forhold, som må betegnes som force majeure, såfremt forpligtelsen genoptages, straks det nævnte forhold ikke længere er til hinder herfor. Parterne forpligtiger sig i øvrigt generelt til at søge at løse tvister i relation til opfyldelse af aftalen, herunder fortolkning af denne, løst ved dialog og forhandling mellem parterne.

23 9. Ændringer mv. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. Parterne kan ikke overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen. 10. Underskrift For Hovedstadens Beredskab I/S For Dragør kommune [Bilag: 1)]

24 Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om Udkald ved tyverialarmer på kommunens bygninger. 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og Navn: Adresse: Kirkevej Dragør CVR-nr er indgået aftale på følgende vilkår: 2. Baggrund Aftalen træder i stedet for aftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og kommunen om udkald ved tyverialarmer på kommunens bygninger som ikke foreligger i skriftlig form. 3. Beredskabets serviceydelse Vagthavende indsatleder bliver kald ud, via alarmcentrale i København, til tyverialarmer på kommunens bygninger. Udkald til brand og færdselsuheld prioriteres først. Det er kun kommunens bygninger der køres til. Det forventes max 10 minutters responstid. Ved alarm skal indsatlederen køre til adressen og se om der synlige tegn på indbrud. Det sidste stykke vej, ca. 100 meter før, køres med udrykning hvis han mener der er indbrud. Hvis der er tegn på indbrud, tilkaldes politiet. Hvis der skal afdækkes tilkalder indsatslederen personale via en liste. Personalet køre til St. Magleby brandstation for at hente varebil (F.1), der er pakket op med værktøj, plader og lægter til afdækningsopgaver. Efterfølgende bliver kontaktpersonen til institutionen eller afdelingen kontaktet. Kommunens rengøringsafdeling informeres via sms. 4. Ydelsesforudsætninger Der køres på følgende adresser: Rådhuset, Kirkevej 7: Hollænderhuset, Halvejen 7:

25 Køjevængets daginstitution, Køjevænget 91: Sølyst, Fritids, Ungdomsklub og Børnehave, Søvej 1 A: Kornblomsten Børnehave, Halvejen 1: St. Magleby SFO, Hovedgaden 29: Nordstrandskolen (Dragør Skole Nord), Hartkornsvej 30: St. Magleby Skole, Kirkevej 8: Havnekontoret, Færgevej 12 eller Gammel Havn 2: Hollænderhallen, Halvejen 3: Dragør Bibliotek, Vestgrønningen 18 20: Lokalarkivet, Stationsvej 5: Jægervejens Fritidshjem (Dragør Skole SFO), Jægervej 30: Vej- og Gartnerafdeling, Nordre Dragørvej 160: Børnehaven Vierdiget, Vierdiget 8: Elisenborg, Klub Dragør, Engvej 2 eller Kastanie Allé 1: Dragør Skoles Fritidshjem SFO, Blushøj, Engvej 1: Krudthuset, Klub Dragør, Krudttårnsvej 24: Kirkevejens Fritidshjem (St. Magleby Skoles SFO), Kirkevej 24: Nordstrandens SFO, Hartkornsvej 32: Nordstrandens Vuggestue, Hartkornsvej 34: Hartkorn, Dragør skole SFO, Hartkornsvej 36: Høgevængets integreret institution, Høgevænget 5 7: Harevænget integreret institution, Harevænget 1: Strandengen, Dragør Skole SFO, Engvej 26 Kongelundshallen, Kalvebodvej 265: 5. Kommunens betaling for serviceydelsen For den ovenfor under pkt. 3 beskrevne ydelse betaler den enkelte institution til beredskabet 700 kr. pr. udkald og indsatlederen honoreres for tre timer pr. udkald. Kostprisen til afdækningsopgaver honoreres med 3 timer pr. udkald. Hvert halve år bliver der udsendt regninger til de pågældende institutioner og afdelinger. [Beredskabet skal beregne betaling for ydelsen med udgangspunkt i og i overensstemmelse med principperne i vejledning om omkostningskalkulationer i pkt. 9.3 i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen mv., således at der medregnes samtlige direkte og indirekte omkostninger, som for beredskabet er forbundet med levering af ydelsen.] Betaling [med eller uden] tillæg af moms foretages månedsvis forud senest den 5. i måneden, som betalingen vedrører. Beløbet i stk. 1 reguleres efter den generelle pris- og løn fremskrivning i kommunerne (KL), første gang med virkning fra Der træffes nærmere aftale mellem parterne vedr. den praktiske håndtering heraf, herunder i forhold til fakturering. 6. Kontaktperson(er)

26 Beredskabet og kommunen forpligter sig til hver især at holde modparten underrettet om, hvem der hos den pågældende er kontaktperson(er) i relation til aftalen. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen træder i kraft den [indsæt dato] og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne med [indsæt antal måneder bør være 3 måneder, med mindre der foreligger særlige forhold] måneders varsel til udgangen af en måned. 8. Misligholdelse, force majeure og tvistløsning I tilfælde af misligholdelse af aftalen er den misligholdende part forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelse af skriftlig reklamation fra den anden part at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt dette ikke sker, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvilket ligeledes skal være muligt i tilfælde af en misligholdelse må anses som væsentlig. I forhold til, om der foreligger væsentlig misligholdelse, vil gentagne tilfælde af misligholdelse af aftalen fra den ene parts side være et af de forhold, som skal indgå i en sådan vurdering, Parterne er i øvrigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler for tab, den anden part måtte lide som følge af misligholdelsen. Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang forpligtelsens opfyldelse hindres af forhold, som må betegnes som force majeure, såfremt forpligtelsen genoptages, straks det nævnte forhold ikke længere er til hinder herfor. Parterne forpligtiger sig i øvrigt generelt til at søge at løse tvister i relation til opfyldelse af aftalen, herunder fortolkning af denne, løst ved dialog og forhandling mellem parterne. 9. Ændringer mv. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. Parterne kan ikke overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen. 10. Underskrift For Hovedstadens Beredskab I/S For Dragør kommune

27 [Bilag: 1)]

28 Serviceaftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og om strandnummerering. 1. Aftaleparter Mellem Hovedstadens Beredskab I/S Rådhusparken Glostrup CVR-nr. [indsæt nr.] Dragør Brandvæsen og Navn: Adresse: Kirkevej Dragør CVR-nr er indgået aftale på følgende vilkår: 2. Baggrund Aftalen træder i stedet for aftale mellem Hovedstadens Beredskab I/S og kommunen om strandnummerering som ikke foreligger i skriftlig form. 3. Beredskabets serviceydelse Der skal etableres 12 strandnummerringer i. Der er en del kitsurfere ved Sydvestpynten og ved Søndre Strandvej 50 i Dragør. Der har været en del uheld med dem. Samtidig er der en del bådebroer og sø badeanstalten hvor der kan ske uheld. 4. Ydelsesforudsætninger Beredskabschefen undersøger muligheden for at etablere strandnummerering. 5. Kommunens betaling for serviceydelsen For den ovenfor under pkt. 3 beskrevne ydelse betaler kommunen til beredskabet [indsæt beløb] kr. pr måned, svarende til [indsæt beløb] kr. årligt. Udgifterne afholdes inden for eksisterende budget og er en del af beredskabschefens arbejdsområde.

29 [Beredskabet skal beregne betaling for ydelsen med udgangspunkt i og i overensstemmelse med principperne i vejledning om omkostningskalkulationer i pkt. 9.3 i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen mv., således at der medregnes samtlige direkte og indirekte omkostninger, som for beredskabet er forbundet med levering af ydelsen.] Betaling [med eller uden] tillæg af moms foretages månedsvis forud senest den 5. i måneden, som betalingen vedrører. Beløbet i stk. 1 reguleres efter den generelle pris- og løn fremskrivning i kommunerne (KL), første gang med virkning fra Der træffes nærmere aftale mellem parterne vedr. den praktiske håndtering heraf, herunder i forhold til fakturering. 6. Kontaktperson(er) Beredskabet og kommunen forpligter sig til hver især at holde modparten underrettet om, hvem der hos den pågældende er kontaktperson(er) i relation til aftalen. 7. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen træder i kraft den [indsæt dato] og er gældende, indtil den opsiges af en af parterne med [indsæt antal måneder bør være 3 måneder, med mindre der foreligger særlige forhold] måneders varsel til udgangen af en måned. 8. Misligholdelse, force majeure og tvistløsning I tilfælde af misligholdelse af aftalen er den misligholdende part forpligtet til straks og senest 5 dage efter modtagelse af skriftlig reklamation fra den anden part at bringe misligholdelsen til ophør. Såfremt dette ikke sker, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, hvilket ligeledes skal være muligt i tilfælde af en misligholdelse må anses som væsentlig. I forhold til, om der foreligger væsentlig misligholdelse, vil gentagne tilfælde af misligholdelse af aftalen fra den ene parts side være et af de forhold, som skal indgå i en sådan vurdering, Parterne er i øvrigt erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler for tab, den anden part måtte lide som følge af misligholdelsen. Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang forpligtelsens opfyldelse hindres af forhold, som må betegnes som force majeure, såfremt forpligtelsen genoptages, straks det nævnte forhold ikke længere er til hinder herfor. Parterne forpligtiger sig i øvrigt generelt til at søge at løse tvister i relation til opfyldelse af aftalen, herunder fortolkning af denne, løst ved dialog og forhandling mellem parterne.

30 9. Ændringer mv. Ændringer af aftalen skal ske skriftligt. Parterne kan ikke overdrage rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til aftalen. 10. Underskrift For Hovedstadens Beredskab I/S For Dragør kommune [Bilag: 1)]

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune

PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune PCB screening af offentlige bygninger i Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Konklusion...3 Muligt omfang af PCB...3 Det videre forløb...3 Omkostninger...3 Kort om PCB...4 PCB s anvendelse

Læs mere

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune

Klimahandlingsplan for Dragør Kommune Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 2010-2013 Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 2010-2013 2-4 Indledning 2 Aktiviteter i 2010 og 2011 2 Målsætning for reduktion 2 Fokus på vedvarende

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Dragør Kommune. Præsentation af konklusioner

Dragør Kommune. Præsentation af konklusioner Dragør Kommune Præsentation af konklusioner Strukturanalyse vedrørende fem fokusområder i Dragør Kommune 25. august 2006 Agenda 1. Om projektet 2. Strukturanalysen konklusioner Ældreområdet Biblioteksområdet

Læs mere

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen

Bilag 7. Aftale om vagtcentralordningen. mellem. Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Bilag 7 Aftale om vagtcentralordningen mellem Sydøstjyllands Brandvæsen I/S & Horsens Kommune/Service og Beredskab/Vagtcentralen Denne aftale er gældende for perioden: 1. januar 2016 31. december 2017

Læs mere

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr

Vedtægter. For Brand & Redning MidtVest. CVR-nr Vedtægter For Brand & Redning MidtVest CVR-nr. 37207969 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommuner... 3 3. Formål og opgaver... 3 4. Økonomi... 3 5. Hæftelse... 4 6. Beredskabskommission...

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Klimahandlingsplan

Klimahandlingsplan Grønt regnskab 215 Kommunale bygninger med solcelleanlæg. Forrest i billedet St. Magleby Skole og bagved Dragør rådhus. Dragør Kommune Indhold Klimahandlingsplan 21-22 2-5 Lokal klimastrategi 6 CO 2 udledning

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

2013 version Dragør Havn

2013 version Dragør Havn Klimahandlingsplan for Dragør Kommune 21-215 213 version Dragør Havn Indholdsfortegnelse 1 Klimahandlingsplan 21-215 2-4 Lokal klimastrategi 4 CO2 udledning i forhold til Kommuneaftalen 5 Diagrammer CO2

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Sektor 03 Folkeskole Sektor 05 Børn og Pædagogik. Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU

Sektor 03 Folkeskole Sektor 05 Børn og Pædagogik. Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU Konto Omkostningssted/ Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP-element budget 2013 regnskab 2013 Mindreforbrug - Sektor 03

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholders firmanavn Bogholders adresse Postnr. By mail@bogholder.dk Tlf. XX XX XX XX CVR. XX XX XX XX i det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice

Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Samarbejdsaftale vedrørende bogføring og regnskabsservice Mellem Bogholder navn Bogholder firmanavn Bogholder adresse Bogholder postnr/by xx@bogholder.dk Tlf. xx xx xx xx CVR. xx xx xx xx i det følgende

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket Notat Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf 99 55 11 11 Fax 76 22 19 62 Kontraktnr.: www.dongenergy.dk CVR-nr. 18 93

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til opstilling af tøjindsamlingscontainere i Dragør Kommune.

Ansøgning om tilladelse til opstilling af tøjindsamlingscontainere i Dragør Kommune. Ulandshjælp fra Folk til Folk Humana People to People Dragør Kommune Plan og Teknik Kirkevej 7 2791 Dragør Att. Helle Jungsted Hellebæk, den 01.10.2013 Ansøgning om tilladelse til opstilling af tøjindsamlingscontainere

Læs mere

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Hjælpemidler til handicappede børn XG 3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ).

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ). Mellem Frederiksberg Kommune Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1 2000 Frederiksberg (i det følgende kaldet Frederiksberg Kommune) og DGI Storkøbenhavn Vester Voldgade 100, 1. sal 1552 København V (i det

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år

Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år Samarbejdsaftale for unge, der er fyldt 18 år 1. Aftalens parter ne aftale er indgået mellem Det Ny Havredal og Kommune:. Elevens navn:. Aftalen har som formål at sætte rammer, retningslinjer, pligter

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23.

Dragør Kommunes. Kvalitetsrapport 2010/2011. Datamateriale med bemærkninger. c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_ e23. Dragør Kommunes Kvalitetsrapport 2010/2011 Datamateriale med bemærkninger c:\formpipe_acadremm_pdf_work\files_210_14827629336e23.xlsx ] Skolepræsentationer Dragør Skole Navn og adresse Skolens ledelse

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn]

FREMLEJEKONTRAKT. mellem. Husbådelauget Sluseholmen. [indsæt navn] FREMLEJEKONTRAKT mellem Husbådelauget Sluseholmen og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Liggepladsen... 2 2. Liggepladsens anvendelse... 2 3. Fremlejemålets ikrafttræden og opsigelse... 3 4. Deltagelse

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere