EU på vej mod finanskrisen 2.0?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU på vej mod finanskrisen 2.0?"

Transkript

1 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission Notat: EU på vej mod finanskrisen 2.0? Intro: EU s ensidige krav om nedskæringer forhindrer ny vækst i Sydeuropa og modarbejder, at de gældsramte lande kan arbejde sig ud af gælden. Hvis ikke EU sadler om og yder støtte til ny vækst i Sydeuropa + Irland, risikerer gældskrisen at ende med statsbankerotter og en ny stor finanskrise i hele EU. ENDELØS GÆLDSKRISE Gældskrisen i Sydeuropa og Irland bliver ikke blot ved og ved, men meget tyder på, at den også bliver værre og værre. Krisen startede i Grækenland, fortsatte i Irland og hoppede videre til Portugal og er nu tilbage i Grækenland igen. Og hvad bliver det næste? Grækenlands problemer er bare blevet dybere og dybere. Det græske statsunderskud var i 2010 oppe på 10,5 % og gælden på 140 % af BNP. Efter for et år siden at have modtaget 825 mia. kr har Grækenland i dag brug for yderligere milliarder til at dække underskuddet og forny det hidtidige lån, som forfalder i På grund af manglende tillid til Grækenlands tilbagebetalingsevne er Græske statspapirer i dag kun vurderet en anelse bedre end rene junkobligationer og renten på lån til Grækenland er derfor skyhøj. Reelt kan Grækenland derfor kun låne af EU s hjælpefond samt af den europæiske centralbank. I mellemtiden har også Irland og Portugal været tvangsindlagt på den økonomiske intensivafdeling. Portugal måtte med et underskud i 2010 på 9,1 % og en gæld på omkring 100 % af BNP søge et lån fra EU (og IMF) på 580 mia. kr, da man ikke på anden måde kunne indfri forfaldne lån. Og før det igen var det Irlands tur til at bede om en redningspakke på 640 mia. kr efter et underskud på 9,5 % og en gæld på omkring 90 % af BNP i ) Jf. Eurostat, CIA Yearbook, diverse årgange samt Redder, Hakon: Portugal sætter gang i eurokrise. Børsen 25/

2 2 Figur: Gæld i 2007 og gæld i 2010 i EU lande (pct. af BNP) 2 I alt omkring 2000 mia. kr. har EU således til dato givet i såkaldte redningspakker. Og enden er ikke endda. For det, som alle bekymrer sig for, er, at det næste offer bliver Spanien. Spanien er også kandidat til fremtidige redningspakker med en gæld i 2010 på omkring 75 % og en underskud på 9 % af BNP. Det kan blive en gyser, fordi landet er en af EU s større økonomier i modsætning til både Grækenland, Portugal og Irland, som alle hører til de små. Men endnu en gyser kan lure: Italien. Alle autoriteter forsøger at holde landets økonomiske situation ude af debatten om gældskrisen på grund af det økonomiske og politiske chok, som det kan betyde i EU, hvis krisen breder sig hertil. Men selvom landets aktuelle underskud ikke er så højt, er Italiens gæld på 120 % af BNP til gengæld af næsten græsk størrelsesorden samtidig med at den politiske ledelse under Berlusconi synes lammet. Der er dog en formildende omstændighed ved den store italienske statsgæld, nemlig at den ikke i så høj grad som i det øvrige Sydeuropa er til udlandet. 3 EU S MEDANSVAR. Det burde ikke komme overraskende for EU S økonomer eller politikere, at gældkrisen ikke er blevet løst, snarere tværtimod. EU s medicin har slået fejl. De såkaldte redningspakker har reelt bare været lån, som i bedste fald erstattede anden gæld, men som i vid udstrækning endda har øget landenes gæld samtidig med, at de gældsramte landes evne til at generere indkomst og vækst er blevet undermineret gennem krav om enorme budgetnedskæringer. 2) Ryborg, Ole Vigant: Gældsfælde truer europæisk økonomi. Mandag Morgen 11. jan 2010, s ) Gros, Daniel: Forskel på gælden i eurozonen. Berlingske 16/5-11.

3 3 I Grækenland har EU som betingelse for lånet fra EU s Stabilitetsfond krævet, at der skal skæres 224 milliarder kroner i den offentlige sektor, blandt andet ved at offentligt ansattes lønninger reduceres. Endvidere forhøjes skatter og afgifter og mindstelønningerne reduceres og der skal gennemføres omfattende salg af offentlige virksomheder. I Irland har regeringen måttet acceptere, at 20 pct. af de offentlige udgifter skal barberes væk over de næste 4 år. Velfærden skal nedskæres for 16 mia. kr. Samtidig skæres 10 pct. af lønningerne for offentlig ansatte og 7,5 pct. af minimumslønnen. Endelig forhøjes indkomstskatter og afgifter. Også i Portugal skal gennemføres omfattende velfærdsnedskæringer af pensioner og sundhedsordninger, der skal ske privatiseringer og mindsteløn og dagpenge forringes. Disse krav har primært sigtet på at sikre tilbagebetalingen af den omfattende gæld, som i vid udstrækning er ydet af store europæiske banker i England, Frankrig samt ikke mindst i Tyskland. Der har været rejst berettiget kritik af Grækenlands uorden i økonomien og af uhæmmet boligspekulation fra bankerne i Irland og Spanien. Disse ting er også rigtige. Men det er alt for forenklet bare at betragte gældskrisen som selvforskyldt. En væsentlig del af de gældsramte landes problemer med underskud og voksende gæld skyldes den lavvækst og arbejdsløshed, som finanskrisen medførte og som har ramt det private forbrug og den private sektor. Ved oven heri at kræve nedskæringer af det offentlige forbrug øges imidlertid efterspørgselsfaldet og arbejdsløsheden og jo lavere bliver hermed væksten. Allerede i 2010 var væksten negativ i både Grækenland og Irland og forventes også at blive det i 2011, hvor også Portugal forventes at gå i recession som følge af kravene. Figur: Realvækst (forventet) i Grækenland, Irland, Portugal og Spanien. 4 Dette er et nøgleproblem. For jo lavere den økonomiske vækst er, desto større skal overskuddet på den primære offentlige balance for en given rente - være, for at gælden stabiliseres. Ifølge en beregning fra EU kommissionen selv for Grækenland gælder, at hvis renten er 2 pct. højere end væksten, skal 4) Jf. Eurostat og CIA Yearbook, diverse årgange

4 4 overskuddet på den primære balance være på omkring 3 % for at stabilisere gældsniveauet. Men falder væksten og renten hermed bliver 6 % højere end væksten, skal overskuddet på statens primære balance være 3 gange større for at stabilisere gælden. Så store overskud vil Grækenland aldrig kunne præstere og derfor vil det aldrig kunne slippe ud af gælden. 5 Derfor er det en negativ spiral uden ende, når EU s sparekrav tvinger den vækst ned, som de gældsramte lande har så hårdt brug for til at arbejde sig ud af gælden. Og samtidig med hjælpen tvinger EU dermed de gældsramte lande igen og igen til at gå tiggergang om nye og flere lån. MOD STATSBANKEROT? Problemet er tilmed, at det er svært at forestille sig, at gældskrisen kan ende godt. Både Irland og Grækenland har nu måttet søge hjælp fra EU s stabilitetsfond for anden gang. Og i begge landes tilfælde, navnlig i Grækenlands samt muligvis også i Portugals er udsigten til at komme ud af lavvækst og gældsfælden med de hver gang stigende sparekrav meget begrænset. For Grækenlands vedkommende bliver EU sandsynligvis ikke blot nødt til at bevilge nye lån til dækning af underskud og forfaldne lån, men også sandsynligvis nødt til at nedsætte rente og give henstand med afdragene. Men selv det vil formentlig kun skyde problemerne, men vil ikke være nok til at hjælpe Grækenland ud af klemmen på længere sigt. Samtidig kan man også med bekymring konstatere, at gældskrisen underminerer den politiske stabilitet i de gældsramte lande og muligvis det nationale demokrati. Krisen har således allerede kostet to regeringer livet i henholdsvis Irland og Portugal samt tvunget en premierminister i Spanien til ikke at genopstille. Samtidig vokser modstanden i befolkningerne mod forringelserne og diktaterne oppefra EU toppen. Hvis EU ikke ændrer sin sparestrategi, er der i virkeligheden kun to udveje på længere sigt. Den ene er en nedskrivning af gælden med mindst 50 %, hvilket i virkeligheden svarer til en kontrolleret statsbankerot. Alternativet er udtræden af eurozonen (nærmere herom lidt længere fremme). 6 En gældsnedskrivning vil imidlertid ramme de store EU lande hårdt og derfra brede sig til resten af EU gennem kreditstramninger og økonomisk afmatning. Det skyldes, at det er de store banker i EU, som dels har lånt bankerne i Sydeuropa + Irland landene store summer, dels har lånt staterne store summer til dækning af statsgælden gennem køb af statsobligationer udstedt af dem. De europæiske banker tegnede sig i 2010 for godt mia. kr ud af hele verdens samlede udlån på næsten mia. kr til Grækenland, Irland, Portugal og Spanien dvs. altså for godt ¾. Det har først og fremmest 5 ) Jf. Rangvid, Jesper: Ingen ideel løsning på græsk gæld. Børsen 25/3-11 og Rangvid, Jesper: Grækenlands mulige opgave. 24/ Jf. Rodgers, Mette: Grækenland bliver aldrig i stand til at betale sin gæld tilbage. Information 10/

5 5 været de tyske banker og dernæst de franske og så de britiske banker, som har de største udlån hertil. Må først Grækenland og derefter Irland og Portugal nedskrive gælden, vil disse banker blive påført store tab. Hvilket igen vil ramme Tyskland, Frankrig og England hårdt økonomisk og derigennem resten af EU. Derfor prøver man p.t. at skubbe problemerne foran sig i det håb, at de løser sig af sig selv eller ved et eller andet mirakel. Samtidig satser man tydeligvis også på med tiden at flytte gælden fra bankerne til EU s Stabilitetsfond og til den europæiske centralbank ECB, som i flere omgange har måttet gå ind og købe græske og irske papirer, som ingen andre ville have. Dvs. at gælden flyttes fra bankerne til det offentlige dvs. til skatteborgerne. Det vil dog kræve mange år på denne måde at frikøbe bankerne. Figur: Den Europæiske Centralbanks opkøb af statsobligationer fra gældslande. 7 EU S SISYFOSSTRATEGI. EU s hidtidige strategi overfor gældskrisen minder om sisyfosmyten: Hver gang stenen endelig er rullet op til toppen, slipper den ud af kontrol og rutsjer ned igen. Og man kan starte forfra. Strategien har været den besparelsesstrategi, som et flertal af (borgerlige) regeringer i Europa og et flertal af økonomer også hylder og som er centreret omkring at skære på de offentlige udgifter samt på lønningerne. Alle kræfter skal sættes ind på at nedbringe underskud og gæld og dermed på at 7) Søren Lejsgaard Autrup, Jacob Wellendorph Ejsing og Uffe Mikkelsen: Krisen på de europæiske statsgældsmarkeder. Nationalbanken, kvartalsoversigt. 4. kv

6 6 betale bankerne tilbage, hvilket af oplagt egoistiske grunde står i centrum for de store landes holdning til gældskrisen. Besparelsesstrategi knytter sig til den markedsøkonomisk, monetaristisk økonomisk teoretisk tilgang, som også EU indre marked, Vækst og Stabilitetspagt og senest Europagten er udformet på basis af. Men besparelserne vil som anført imidlertid reducere væksten og forøge arbejdsløsheden. Den anden mulighed er heroverfor, at EU anlægger en vækststrategi i tilknytning til en keynesiansk økonomisk politisk tilgang. I relation til de gældsramte lande indebærer det, at EU forsøger at hjælpe gang i vækst, investeringer og beskæftigelse, fordi vækst er det bedste middel til at bekæmpe underskud, for hermed stiger velstanden til at betale tilbage af og samtidig reduceres gældens andel af nationalproduktet. Men da den private sektor hidtil har været hårdt ramt af finanskrisen, vil dette kræve omfattende EU støtte til investeringer her. Samtidig må offentlige investeringer og offentligt forbrug bruges som løftestand for at sætte gang i hjulene i den private sektor dvs. det stik modsatte af de hidtidige sparekrav. En sådan strategi vil også kræve betydelig tilførsel af EU midler til de gældsramte lande, men det gør sparestrategien jo allerede i dag. Men omvendt vil øget beskæftigelse kaste flere skatteindtægter af sig samt reducere de offentlige udgifter og derigennem styrke tilbagebetalingsevnen. EU må altså frigøre sig fra de store EU landes snævre - mod egne banker tilbagebetalingsrettede - besparelsesstrategi, fordi den ingen vegne fører anden end mod en eller flere statsbankerotter, som igen vil ryste hele finanssektoren i EU og dermed hele den europæiske økonomi. EU vil blive kastet ud i finanskrisen 2.0. UDTRÆDEN AF EUROZONEN. Sadler EU ikke om, er det eneste alternativ til statsbankerot, at de gældsramte lande, begyndende med Grækenland, slet og ret udtræder af euroen. Euroen må fra starten kritiseres for at være en fejlkonstruktion. En valutarisk union kræver for at kunne lykkes et tæt økonomisk samarbejde og ensartede prioriteringer i den økonomiske politik såvel som ensartede efterspørgsels- og produktionsstrukturer samt ensartede prioriteringer. Ellers vil der opstå interne spændinger og modsætninger i den monetære union, fordi landene rammes meget forskelligt af den internationale økonomiske udvikling. Og det kan navnlig være et problem for lavvækstlande, hvis de ikke kan tilpasse valutakursen eller pengepolitikken. Men i ØMU en har der fra starten været et skisma mellem et Syd - og udkants Europa med lav vækst og konkurrenceevne på den ene side og på den anden side et Nord - og Centraleuropa, herunder navnlig Tyskland, med høj vækst og stærk konkurrenceevne. Men EU har ikke formået at udligne disse forskelle gennem en aktiv økonomisk politik, tværtimod har det forøget de

7 7 økonomiske skel og ubalancerne i EU, at de svagere lande i dag i stigende grad udkonkurreres af det stærke tyske erhvervsliv. Figur: Ubalancer indenfor euroområdet (Betalingsbalancens løbende poster i pct. af EU 12`s BNP). 8 For de mindre stærke sydeuropæiske økonomier har også den stærke euro været en møllesten om halsen, fordi de er blevet forhindret i at nedsætte deres valuta værdi svarende til deres svagere økonomi. Derfor kan en anden udgang af gældskrisen også blive, at de gældsramte lande, begyndende med Grækenland forlader euroen og genindfører deres nationale valutaer, for herefter gennem en omfattende devaluering at nedbringe gælden og fremme deres konkurrenceevne. Men dette vil naturligvis være en stor politisk krise for euroen og kan også blive det for EU. HENVISNING: Denne KRITISKE ANALYSE med noter og illustrationer kan downloades på Vederlagsfrit abonnement på nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER kan tegnes ved at maile til 8) Kilde: Blomquist, Niels og Jakob Ekholdt Christensen: Økonomiske ubalancer i euroområdet. Nationalbanken, kvartalsoversigt. 4. kv. 2010, s. 49.

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Euroen på selvmordskurs.

Euroen på selvmordskurs. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk 2. udvidede udg. 1 Euroen på selvmordskurs. Euroen trækker

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1, revideret og udvidet 03.07.15 og 06.07.15 OFRES GRÆKENLAND PÅ IDEOLOGIENS ALTER?

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd RAPPORT

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd RAPPORT Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd RAPPORT fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISK ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISK RAPPORT qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm VKO

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed?

SRSF regeringens. 2020 - plan: - Danmark i arbejde. eller i arbejdsløshed? Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå RAPPORT asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ MYTER

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ MYTER Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas KRITISKE ANALYSER DEN ØKONOMISKE KRISE I DANMARK: BAGGRUND,

Læs mere

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2000 KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ II.1 Indledning ØMU ens start smertefri Fordele og ulemper ved euroen Økonomiske forandringer under alle omstændigheder

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio 1 påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF:

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV SU - REFORM FRA SRSF: 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Minirapport SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF: SU skal forringes

Læs mere

Danmark har brug for en bankunion

Danmark har brug for en bankunion NOTAT Danmark har brug for en bankunion Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Danmark har brug for en europæisk bankunion. Så enkelt kan konklusio- nen opsummeres,

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui DAGPENGE opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd OG fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne

Pensionsaftale kom pensionssektoren til undsætning - på bekostning af pensionsopsparerne 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum venstre www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 6 1.1. EMNEMOTIVATION 7 1.2. PROBLEMINDKREDSNING

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark f politikere som borgere Regeringens Vækstforum har opstillet der endnu ikke anerkender. de 10 væsentligste udfordringer for Danmark dybtgående lden Danmark som udviklingsland nedrykning Flere former,

Læs mere

1. Indhold 2. Figurer... 8

1. Indhold 2. Figurer... 8 Side 2 af 116 Side 3 af 116 Side 4 af 116 1. Indhold 2. Figurer... 8 3. Tabeller... 8 4. Ord- og forkortelsesliste... 9 5. Problemfelt... 11 5.1 Problemformulering... 14 5.2 Afgrænsning... 14 6. Projektdesign...

Læs mere

DEMOCRACIA REAL YA. TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke

DEMOCRACIA REAL YA. TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke SI NR. 238 Juni 2011 DEMOCRACIA REAL YA TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke FRA REDAKTIONEN Politisk forår Det spirer

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

De gymnasiale uddannelser 2015 Samfundsfag A

De gymnasiale uddannelser 2015 Samfundsfag A De gymnasiale uddannelser 2015 Samfundsfag A - Se video: Intro - Forbered opgaven og læs synopsis - Se video: Eksamen - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder hvad

Læs mere