TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE BILAG 5 Socialpædagogisk Analyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER

3 1 BORGER 1 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 1 Mobil Klager over smerter i ben og ryg, hvis borgeren vejer for meget Lider af allergi BDO vurdering at have et moderat støttebehov. Brug for støtte til at holde sin allergi nede og fastholde borgerens vægt 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Ingen diagnose på sin funktionsnedsættelse Borgerens evner er afhængige af vedkommendes psykiske stabilitet Erfaringsdannelsen er nedsat, hvorfor vedkommende ofte havner i de samme konflikter at have et stort støttebehov. Borgerens støttebehov er varierende i perioder hvor borgeren er psykisk ustabil, har borgeren et meget øget støttebehov 3

4 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Ingen kontakt til pårørende Udviser ofte grænseoverskridende adfærd og i dårlige perioder øges denne Erfaringsdannelsen er nedsat, hvorfor vedkommende ofte havner i de samme konflikter Det psykiske stemningsleje er svingende fra dag til dag Selvværdet påvirkes i dårlig retning, når vedkommende er i en dårlig periode kan her miste troen helt på egne evner. Har i dårlige perioder brug for anerkendelse, opbakning samt stram og genkendelig struktur Får stærk nedsat kognition samt sociale og praktiske færdigheder eksempelvis kan borgeren ikke ligge to simple tal sammen, på trods af at vedkommende i andre perioder mestre sammenlægning af komplicerede tal Kan i dårlige perioder ikke begå sig alene i det offentlige rum Kan have en tvangspræget adfærd ift. vand, sæbe, cremer, rengøringsmidler mm. Får hjælp til at administrere sin telefon Kan have en grænseoverskridende adfærd overfor fremmede Indretter ofte egen bolig på ny vis Borgeren har en halv hjemmedag om ugen, hvor vedkommende rydder op og gør rent med personalets hjælp På hjemmedage er der lagt en plan for, hvordan dette forløb skal være, idet vedkommende har brug for megen hjælp for at forblive fastholdt i hver enkelt opgave samt til mængden af vand og rengøringsmidler Borgeren har hjemmeservice to gange årligt til hovedrengøring at have et fuldstændigt støttebehov Brug for støtte til at bevare den bedst mulige psykiske stabilitet Fuld støttebehov i de perioder, hvor borgeren er psykisk dårlig Har brug for socialisering via botilbud, idet vedkommende ellers ikke har nogen form for netværk at have et stort støttebehov I gode perioder magter borgeren en stor del af de praktiske opgaver (dog med støtte) I dårlige perioder bliver borgerens støttebehov fuldstændigt 4

5 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Brug for vejledning til indkøb af ting Klarer i det daglige selv den personlige hygiejne Har brug for vejledning ift. dosering af shampoo og sæbe Skal i perioder mindes om at børste tænder Går til fodpleje hver 3. måned Vil gerne selv forestå tøjvask med støtte både af praktisk karakter og til fastholdelse at have et moderat støttebehov 6 Kommunikation Forstår en meddelelse Fremstille meddelelse Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel Har et tydeligt og forståeligt verbalt sprog Er god til at forklare sig I dårlige perioder taler borgeren i gåder I gode perioder taler borgeren med begejstring i stemmen Forstår i dårlige perioder selv ikke enkle beskeder Borgeren kan læse og skrive Forstår ikke altid det læste Formår i gode perioder at sammenlægge komplicerede tal ellers ikke at have et stort støttebehov Borgerens kommunikation er i høj grad påvirket af om vedkommende er inde i en psykisk stabil periode her vurderes støttebehovet til at være af meget let grad og i perioder med psykisk ustabilitet er støttebehovet meget stort 5

6 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Går eller cykler hver dag til job Går til svømning i vinterhalvåret Kan selv tage toget til Svendborg og Odense Ved længere ture har borgeren brug for ledsagelse Er ikke trafiksikker i de perioder, hvor borgeren har det psykisk dårligt at have fra et moderat til et stort støttebehov Det vurderes, at borgeren har en god mobilitet og støttebehovet er stort set ikke eksisterende. Har borgeren en dårlig periode er vedkommende ikke trafiksikker 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi Ingen kontakt til pårørende Har brug for massiv støtte til alle sociale situationer Borgeren har ingen nære venskaber eller relationer De primære og nærmeste relationer er til det pædagogiske personale Har sporadisk kontakt til en tidligere kæreste på afstand Har i dårlige perioder en grænseoverskridende adfærd Kan i gode perioder optræde opmærksom, hjælpsom og omsorgsfuld overfor medbeboere og personale m.fl. Bruger sin lejlighed meget og er ligeledes meget i fællesrummene Ser tv og hører musik i sin bolig Strikker meget Går til svømning en gang om ugen Deltager i forskellige klub og kreative arrangementer Har et eksternt dagtilbud Kan næsten selvstændig gå i forretninger, i banken og på biblioteket da der er lavet aftaler med disse Får støtte til sin økonomi Det vurderes, at borgeren har et generelt stort støttebehov for få sit sociale liv til at fungere Kan dog i gode perioder udvise et socialt overskud at have et moderat støttebehov 6

7 10 Sundhed Underpunkter: Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Er i god kondition og er meget aktiv Allergi og eksem skal anvende handsker ved kontakt med rengøringsmidler og større mængder vand Kolesteroltallet er let forhøjet Ufrivillig natlig vandladning hvorfor vedkommende modtager medicin herfor at have et moderat støttebehov 11 Omgivelser 1 Holdninger Boligområde Borgeren har brug for at bo i et støttet og socialpædagogisk tilbud, idet vedkommende har perioder med stor ustabilitet. Yderligere er borgeren ikke trafiksikker i perioder med stor psykisk ustabilitet. 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund af analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som har et stort støttebehov. Det skal dog pointeres, at borgeren i en dårlig periode kan få et fuldstændigt støttebehov, medens det også vurderes, at borgeren i gode perioder kan have et mindre støttebehov Det vil dog være op til den endelige vurdering (botilbuddets kendskab til borgeren), at finde frem til rette kategori Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 7

8 2 BORGER 2 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 2 Er mobil Går lidt skævt grundet en gammel skade og en nyere operation Har problemer med slidgigt Kan fint gå selvstændigt rundt, når benene formår dette BDO vurdering Borgeren vurderes her til at have et stort støttebehov, idet borgeren er mobil, men gangbesværet 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Har ikke værge Kan skrive sit navn Kan læse (dog uvist hvor meget) Er testet med Freltoftes Kuno Beller gennem VISO, hvor det vurderes, at borgeren har en udviklingsalder mellem godt 2 år og 4 år Store udfordringer omkring det sociale udviklingsområde Har brug for overblik og synlig struktur samt genkendelighed VISO vurderer, at der vil være god anvendelse af socialstories Borgeren vurderes her til at have et stort støttebehov, idet vedkommende er udfordret på det sociale område 8

9 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Har i perioder en aggressiv adfærd eventuelt på grund af smerter Ønsker mange knus og kram fra personalet, men kan ikke finde ud af at modtage denne kontakt Har personalet dårlig tid reagerer borgeren ved at blive ulykkelig, gal og højtråbende (aggressiv) Der har været perioder, hvor vedkommende har slået ud efter personalet og rykket i håret Kan også være meget ked af det og klynkende Vil gerne kontakt, men magter den kun kortvarigt og har så brug for at trække sig til et lidt selvvalgt afskærmet område Ønske om kontakt vurderes til at være søgende ift. at mærke sig selv i samvær med andre Modtager hjemmeservice idet tiden ønskes anvendt på andet samt at rengøring ikke har borgerens interesse Får skiftet sit sengetøj og ordnet badeværelse af pædagogen på hjemmedagen Deltager ikke i tøjvask eller sammenlægning af tøj Vil gerne købe slik i kiosk andre indkøb skal personalet varetage Borgeren vurderes her til at have et fuldstændigt støttebehov, idet vedkommende har kraftigt brug for personalets tilstedeværelse og kan have en udadreagerende adfærd Det vurderes som væsentligt, at have fokus på borgerens udadreagerende adfærd at have et stort støttebehov, idet borgeren ikke beskrives som aktivt deltagende i de praktiske opgaver 9

10 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Får hjælp til bad hver morgen Får hjælp til barbering Opfordres til tandbørstning ønsker ikke hjælp til dette, trods behov Klarer selv påklædning, når borgeren har et godt humør ellers hjælp Det står intet om toiletbesøg og mad/drikke - tolker dette til, at borgeren er selvhjulpen her. at have et stort støttebehov, idet vedkommende har brug for støtte til den personlige pleje på enkelte væsentlige områder 6 Kommunikation Forstår meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Har et udmærket ordforråd og er god til at gøre sig forståelig Kan udtrykke sig med lange sætninger Ser gerne nyheder og følger med i verdenen (både avis og tv) Har brug for, at personalet anvender korte og præcise sætninger VISO anbefaler bydeform og en megen bevidst sproglig tilgang, for at imødekomme borgerens udviklingsniveau. Er dårligt gående trækker på sit ene ben Kan gå mindre ture Kan færdes på egen hånd på gå-ben Har tidligere kunnet benytte offentlig transport aktuelt ikke jf. de dårlige ben (handicapkørsel) at have et moderat støttebehov, idet vedkommende kan formulere sig verbalt og her gøre sig forståelig at have et stort støttebehov, jf. sin gangbesværhed 10

11 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi Kontakt til pårørende Ingen tætte relationer til andre Socialkontakt foregår alene på borgerens præmisser Har ytret ønske om en kæreste det vurderes her, at borgeren ikke ville magte dette Ingen nære venner Hilser på folk, som vedkommende møder I egen bolig er borgeren glad for at ligge i sengen Har tidligere klippet meget og dimset med skruer er nu ophørt Bladrer gerne i dyrebøger, lægge puslespil og rykke rundt på sine dyrefigurer Opholder sig i fællesarealerne, hvor borgeren cirkler rundt og samtaler med sine medbeboere Ser fjernsyn i kortere tid i fællesrummet Kontakter gerne personalet for lidt hjælp eller kontakt Deltager i tilbuddets årlige ferie og tivolitur ellers ikke (siger fra på dagen) Borgeren er meget glad for sin mangeårige kontaktperson Observerer og lytter gerne til det der foregår i det sociale rum lidt på afstand Modtager et eksternt dagtilbud Har ikke indsigt i sin økonomi Får udbetalt lommepenge af personalet at have et stort støttebehov, da vedkommende ikke selv formår at socialisere sig, men har behov for personalets tilstedeværelse at have et moderat støttebehov, idet der ikke forekommer større udfordringer på dette område 11

12 10 Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Opereret for en forsnævring af rygmarvskanalen er blevet dårligere gående Har slidgigt Får medicin Gik tidligere 10 km hjem fra dagtilbud magter ikke mere dette, er langsomt ved at trænes op til længere og længere ture på gåben igen. Sigte på at gøre borgeren mere fysisk aktiv, idet det vurderes at vedkommende aktuelt er for passiv aktuelt at have et stort støttebehov jf. sin aktuelle udfordring omkring mobilitet Det oplyses, at man aktuelt er i gang med fortsat optræning, hvorfor der kan være udviklingsmuligheder på dette område 11 Omgivelser 2 Holdninger Boligområde 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund at analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som generelt har et stort støttebehov Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 12

13 3 BORGER 3 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 3 Nedsat balance og går let foroverbøjet for at holde denne. Forsnævring i spiserøret Har skoliose Mobil, men ikke trafiksikker BDO vurdering at have et stort støttebehov, idet borgeren er mobil, men ikke trafiksikker 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Cri du chat Er god til at indstille sig på nye omgivelser og udfordringer hvis motiveret Har en legetøjsmobil, hvor borgeren fører samtaler med forældre, politi og brandvæsen Kan ikke vurdere om vedkommendes handlinger er til skade for sig selv eller andre Kan ikke færdes alene udenfor tilbuddet Har brug for en struktureret hverdag at have et fuldstændigt støttebehov, idet vedkommende eksempelvis ikke kan vurdere om vedkommendes handlinger gør skade på sig selv eller andre 13

14 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd Kan have svært ved at sætte grænser og sige stop Støjsensitiv ved pludselige lyde Profiterer af at være i et miljø, som anvender understøttet kommunikation i form af tegn-til-tale at have et stort støttebehov, da vedkommende kan have svært ved at sige stop, ligesom borgeren også er støjsensitiv 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Borgerens forældre forestår rengøring af boligen Kan selv betjene tv, dvd, cdafspiller, ipad og ipod Kan på opfordring selv tage sengetøj af og på Deltager ikke i indkøb af husholdningsartikler og madvarer, da det er en del af den samlede pakke Vil gerne hjælpe til med praktiske gøremål i tilbuddet at have et moderat støttebehov, idet vedkommende på flere af feltets områder kan varetage selvstændige aktiviteter 14

15 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Sover med ble om natten Skal mindes om at skifte bind ved menstruation og have fysisk hjælp hertil Kan selv tage nattøj af, tænde for vandet og gå ind under bruseren Har brug for vejledning ift. sæbe i hår og på krop (vask) Har brug for fysisk hjælp til at vaske og skylle efter Har brug for fysisk hjælp til at blive tørret helt (ryg og fødder) Kan på opfordring selv tørre hår Får hjælp til medicin Får hjælp til at blive smurt med creme Kan selv børste sine tænder med efterbørstning af personalet Kan selv tage tøj på, men har brug for støtte til at få det vendt rigtigt Kan selv gå på toilettet og tisse. Ved afføring har borgeren brug for fysisk hjælp og skal gerne mindes om toilettet og vask af hænder efterfølgende Kan selv tage tøjet af ved godnattid, men skal mindes om at tage ble på Skal have hjælp til at rense ører og få klippet negle Kan selv spise med kniv og gaffel kan have brug for hjælp til at få kødet skåret ud at have et moderat støttebehov, da vedkommende på mange væsentlige områder har en høj grad af selvhjulpenhed. 15

16 6 Kommunikation Forstår meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel Det verbale sprog er begrænset og svært forståeligt Dygtig til tegn-til-tale Skal have én besked af gangen og gerne verbalt understøttet af tegn-til-tale Beskeder skal være korte, klare og tydelige Skriver ord, som kun borgeren kan tyde Kan ca. 100 tegn, som anvendes flittigt Kan sagtens gøre sig forståelig og er meget ihærdig Er selv en god lærermester ift. tegn-til-tale overfor personalet at have et stort støttebehov, idet vedkommende ikke har et tydeligt verbalt sprog og gør brug af alternativ kommunikation 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Nedsat balance og går let foroverbøjet for at holde denne Er ikke trafiksikker Kan cykle alene på en trehjulet cykel Grov motorikken er generel god kan hoppe, danse og sidde på balancebold Kan færdes i forskelligt terræn med deltagelse af personale at have et moderat til stort støttebehov, idet borgeren har flere områder, hvor udviklingsniveaet er relativt godt, man skal dog være obs. på, at borgeren ikke er trafiksikker 16

17 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk God kontakt til de pårørende Inviterer på opfordring sine medbeboere ind i egen bolig at være faldet til på tilbuddet og er nu tryg, hvorved der nu ses selvstændigt initiativ til aktiviteter Kommunikerer nu mere tydeligt, hvad borgeren ønsker at lave og med hvem Trives bedst sammen med personer vedkommende er tryg ved Er venlig og omsorgsfuld overfor sine medmennesker Kan godt lide at komme til fest med ligesindede Er glad for kreative aktiviteter og fysiske aktiviteter at have et moderat støttebehov, da vedkommende er god til at udtrykke sig samt at socialisere sig med andre 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi 10 Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Internt dagtilbud Er ikke i stand til at ringe til sagsbehandler, læge, tandlæge mv. Forældrene administrerer borgerens økonomi Har ikke forståelse for pengenes værdi Forsnævring i spiserøret Har skoliose Øget risiko for caries og tandkødsbetændelse Døjer med blærebetændelse Vil på personalets opfordring deltage i fysiske aktiviteter, men har ikke forståelse herfor Er glad for at gå til gymnastik Ingen mæthedsfornemmelse spiser indtil fadet er tomt Ingen forståelse for egen vægt har brug for vejledning Tendens til kæbe- og bilhulebetændelse at have et stort støttebehov at have et stort støttebehov, idet der på flere væsentlige områder er udfordringer, eksempelvis ingen mæthedsfornemmelse 17

18 11 Omgivelser 3 Underpunkter: Holdninger Boligområde 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund at analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som har et moderat støttebehov. Der er dog også områder, hvor borgeren har et stort støttebehov Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 18

19 4 BORGER 4 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 4 God mobilitet BDO vurdering at have et moderat støttebehov, idet der ikke forekommer nogen form for væsentlige udfordringer 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Har ikke værge Det vurderes, at borgeren har en betydelig og varig nedsat funktionsevne Der er ikke stillet en diagnose, men borgeren er i medicinsk behandling for en sindslidelse Har tidligere haft en psykose og et selvmordsforsøg Er på gode dage modtagelig for råd og vejledning Kan have mørke tanker ved sengetid Har brug for tryghed i en fast og forudsigelig struktur, som giver vedkommende ro og afslapning Har et ugeskema som giver overblik og et dagsskema til oprydning (fastholdelse af orden) Koncentrationsevnen er svingende og det kan være svært at fastholde borgeren i en aktivitet i længere tid dog med undtagelse af kreative syslerier Kan ikke overskue informationer med for stor kompleksitet og ej heller omsætte disse. Væsentlige sociale og emotionelle problemer at have et fuldstændigt støttebehov, idet der er en tendens til et mørkt sind, ligesom koncentrationsevnen er svingende 19

20 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Har tidligere haft et hashmisbrug blev psykotisk og sprang derfor i havnen Kan være følelsesmæssigt udsvingene har temperament og kan blive meget vred, hvis vedkommende føler sig presset Har én gang truet med at slå personalet Har en tendens til at låse sig fast i negative fortolkninger er af verden Har svært ved at sætte sig i andres sted Har svært ved at overskue i hvilke forum man kan fortælle personlige ting Har behov for støtte til afledning af konflikter Forstår ikke ironi og sarkasme, men har humor Kan være impulsstyret og uligevægtig Har brug for personalet i sociale samværssituationer Har tendens til at fokusere på sygdom ved sig selv Bliver stresset ved for mange tiltag Skal forberedes i god tid v. ændringer For meget stimuli belaster borgerens nervesystem og de gode verbale kompetencer gør, at man ofte kan forfalde til for høje krav Har brug for hjælp og støtte til rengøring af egen bolig og holde orden Køkken og bad rengøres af ekstern leverandør Kan betjene dvd, cd-afspiller og lægge musik ind på mp3 Kan spille forskellige computerspil Kan klare almindelige dagligdags opgaver med pædagogisk støtte Kan selv stille vækkeuret, men personalet sørger for, at vedkommende kommer op til tiden Kan med støtte selv lave mad og bage at have et fuldstændigt støttebehov, idet der dels kan forekomme trusler mod personalet, mangel på situationsfornemmelse, kan være impulsstyret og uligevægtig mm at have et moderat støttebehov, idet vedkommende på mange områder selv kan varetage dagligdagens funktioner på bedste vis 20

21 Vasker selv tøj på hjemmedage med personalet Brug for verbal støtte til sortering af snavsetøj Kan betjene vaskemaskine og tørretumbler selvstændigt Har brug for støtte til sammenlægning af tøj og få det lagt på plads Får hjælp til at handle ind 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Klarer selv af- og påklædning Skal opfordres til personlig hygiejne Klarer selv toiletbesøg Kan selv pakke sin taske til daghjemmet at have et moderat støttebehov, idet vedkommende er selvhjulpen på dette felt. 6 Kommunikation Forstår meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel Har egen mobiltelefon, men har behov for støtte til at styre samtalens indhold og længde Kan læse letlæselige bøger Kan skrive og tælle Kan alfabetet og skrive sms Har mundligt et godt hverdagssprog Forstår korte konkrete meddelelser Er god til at videregive aftaler og overholde aftaler generelt Har brug for, at kommunikationen er kort og koncis at have et moderat støttebehov, idet vedkommende på kommunikationsområdet har optil flere kompetencer 21

22 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Kan cykle, svømme og gå ture God fin- og grovmotorik Kan male vellignende og detaljerede motiver Kan ved forberedelse selv benytte offentlige transportmidler at have et moderat støttebehov, da vedkommende eksempelvis ved forberedelse selv kan benytte offentlige transportmidler mm 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi Har god kontakt til mange af sine pårørende. Får ugentligt støtte til kontakt med sin mor Er kæreste med sin fars kones søn Deltager i familiebesøg ude og inviterer også gerne hjem Er god til at være opmærksom på om andre har grund til at fejre noget Beskrives som en humoristisk og kærlig person Kan være spontan og handle i nuet uden eftertanke Er god til at beskæftige sig med kreative syslerier Går til gymnastik, pigeklub og kreativ hobby (skiftevis) Er glad for strikke, høre musik og se tv Glad for ture ud af huset Bilka, zoo, shopping mm. Internt dagtilbud Har forståelse for tal, men kan ikke overskue pengenes værdi Brug for støtte til økonomi opdeles i kuverter med angivelse til forskellige områder (gennemgås på hjemmedage) Kan nu selv hæve penge i banken - med støtte Har taget et hygiejnekursus Har taget eksamen i dansk at have et moderat støttebehov, idet vedkommende formår at socialisere sig med andre, kan dog også være impulsstyret at have et moderat støttebehov, idet borgeren på en lang rækker områder, formår at varetage funktionerne selv har blandt også taget et hygiejnekursus 22

23 10 Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Det vurderes, at borgeren har et godt helbred Lider af psoriasis i hovedbunden Er steriliseret, men får p- piller for mensessmerter og uregelmæssig menstruation Er i medicinsk behandling for en sindslidelse dog ingen diagnose at have et moderat støttebehov 11 Omgivelser 4 Underpunkter: Holdninger Boligområde 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund at analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som primært har brug for et moderat støttebehov. Det er dog væsentligt, at noterer sig, at borgeren på enkelte områder har et fuldstændigt behov, hvorfor dette eventuelt kan have indflydelse på støtteniveauet i et fremtidigt perspektiv, hvis borgeren igen skulle få det dårligere, hvorfor man her skal være opmærksom på, at støtteniveaet kunne stige til anden kategori. En overvejelse kunne også være, at visitere til denne med det samme, alt for at sikre sig, at borgeren ikke kommer ind i et regressivt forløb Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 23

24 5 BORGER 5 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 5 Hørenedsættelse på det ene øre kan afhjælpes med høreapparat. Høreapparat anvendes ikke jf. at det generede mere end gavnede Er nærsynet og anvender briller Kan fint gå selv BDO vurdering at have et moderat støttebehov, da de fysiske nedsættelser er af mindre karakter 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Har ikke værge Down syndrom Henvist til psykiater - grundet adfærdsændring (grådlabil og vrede) Kender ikke til pengenes værdi og har ingen talforståelse Kan ikke færdes selv i ukendte omgivelser Medicinsk behandling for depression Er i 1998 testet til et intellektuelt niveau på 4 år Den auditive hukommelse er meget kort Forstår ikke abstraktioner og er konkrettænkende at have et stort støttebehov, idet borgeren blandt andet har et kort auditiv hukommelse kunne muligvis afhjælpes med visuelt materiale 24

25 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Kan have udadreagerende adfærd kaste med ting Enkelte gange har der været behov for magtanvendelser Spiser afskærmet Ritualiseret adfærd tåler ikke afbrydelser Svært ved at forholde sig til nyt og ukendt skal forberedes i god tid Hvis borgeren føler sig misforstået, kan vedkommende reagere m. slag og råb Kan udvise en grænseoverskridende seksuel adfærd i selskab med mænd Søger tæt fysisk kontakt med personalet Oplyser personalet, at hun er bange for at deltage i måltider og sociale sammenhænge, da hun er bange for at komme til at kaste med tingene Borgerens situation vurderes forværret af den selvvalgte isolation, hvorfor det tilstræbes, at vedkommende en halv time hver dag er i fællesskabet på tilbuddet eller tilbydes en lille tur ud af huset Behov for ugestruktur, der fastholdes Får intensiv støtte og vejledning til rengøring Kan ikke administrere brugen af vand Kan ikke selvstændigt varetage indkøb er her impuls og lyststyret at have et fuldstændigt støttebehov, idet borgeren blandt andet har brug for at spise afskærmet, har svært ved at forholde sig til nyt, kan udvise en grænseoverskridende adfærd mm. at have et stort støttebehov, da vedkommende har behov for intensiv støtte til rengøring mm 25

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

MERK projektet i praksis

MERK projektet i praksis MERK projektet i praksis Beskrivelser fra den virkelige verden UDVIKLINGSHUSET / HR, Sønderborg Kommune 2012 1/54 Indhold Indledning... 2 At skabe kontakt gennem anerkendelse... 3 Drivkraft, mål og selverkendelse...

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Hverdagen med ADHD. Digital Books

Hverdagen med ADHD. Digital Books Hverdagen med ADHD ISBN 9788791995576 Digital version 2 nd Edition, 1 st Issue Winter 2007 Tekst og koncept copyright H.W. Gade 2002-2007. Fotografier af Paula S. Gade og forfatteren 2001-2002 Digital

Læs mere

Håndbog i neuropædagogik

Håndbog i neuropædagogik Håndbog i neuropædagogik Hjerneskaderådgivningen og Neuropædagogisk Team, Odense Kommune 2. Udgave 1 Håndbog i neuropædagogik Udgiver Hjerneskaderådgivningen, Odense Kommune og 8 øvrige fynske kommuner

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 2. PROJEKTET Lovgivningsmæssige rammer De økonomiske rammer Overordnede mål Målgruppe Målgruppens historie Hjemmestøtteordningen i Bruunsgade Visitation

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Mette Ellermann. Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder

Mette Ellermann. Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder I n s p i r at i o n s h æ f t e Mette Ellermann Lene Broe Ideer til det pædagogiske arbejde med unge med særlige behov og psykiske vanskeligheder Redaktør: Forfattere: Copyright: Forside: Layout: Konsulentbistand:

Læs mere

Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner

Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner At man, naar det i Sandhed skal lykkes at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

TEMA Bipolar lidelse. Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret.

TEMA Bipolar lidelse. Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2011 TEMA Bipolar lidelse Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret. Interview med Flemming Enevold s.

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere