TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE BILAG 5 Socialpædagogisk Analyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER

3 1 BORGER 1 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 1 Mobil Klager over smerter i ben og ryg, hvis borgeren vejer for meget Lider af allergi BDO vurdering at have et moderat støttebehov. Brug for støtte til at holde sin allergi nede og fastholde borgerens vægt 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Ingen diagnose på sin funktionsnedsættelse Borgerens evner er afhængige af vedkommendes psykiske stabilitet Erfaringsdannelsen er nedsat, hvorfor vedkommende ofte havner i de samme konflikter at have et stort støttebehov. Borgerens støttebehov er varierende i perioder hvor borgeren er psykisk ustabil, har borgeren et meget øget støttebehov 3

4 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Ingen kontakt til pårørende Udviser ofte grænseoverskridende adfærd og i dårlige perioder øges denne Erfaringsdannelsen er nedsat, hvorfor vedkommende ofte havner i de samme konflikter Det psykiske stemningsleje er svingende fra dag til dag Selvværdet påvirkes i dårlig retning, når vedkommende er i en dårlig periode kan her miste troen helt på egne evner. Har i dårlige perioder brug for anerkendelse, opbakning samt stram og genkendelig struktur Får stærk nedsat kognition samt sociale og praktiske færdigheder eksempelvis kan borgeren ikke ligge to simple tal sammen, på trods af at vedkommende i andre perioder mestre sammenlægning af komplicerede tal Kan i dårlige perioder ikke begå sig alene i det offentlige rum Kan have en tvangspræget adfærd ift. vand, sæbe, cremer, rengøringsmidler mm. Får hjælp til at administrere sin telefon Kan have en grænseoverskridende adfærd overfor fremmede Indretter ofte egen bolig på ny vis Borgeren har en halv hjemmedag om ugen, hvor vedkommende rydder op og gør rent med personalets hjælp På hjemmedage er der lagt en plan for, hvordan dette forløb skal være, idet vedkommende har brug for megen hjælp for at forblive fastholdt i hver enkelt opgave samt til mængden af vand og rengøringsmidler Borgeren har hjemmeservice to gange årligt til hovedrengøring at have et fuldstændigt støttebehov Brug for støtte til at bevare den bedst mulige psykiske stabilitet Fuld støttebehov i de perioder, hvor borgeren er psykisk dårlig Har brug for socialisering via botilbud, idet vedkommende ellers ikke har nogen form for netværk at have et stort støttebehov I gode perioder magter borgeren en stor del af de praktiske opgaver (dog med støtte) I dårlige perioder bliver borgerens støttebehov fuldstændigt 4

5 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Brug for vejledning til indkøb af ting Klarer i det daglige selv den personlige hygiejne Har brug for vejledning ift. dosering af shampoo og sæbe Skal i perioder mindes om at børste tænder Går til fodpleje hver 3. måned Vil gerne selv forestå tøjvask med støtte både af praktisk karakter og til fastholdelse at have et moderat støttebehov 6 Kommunikation Forstår en meddelelse Fremstille meddelelse Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel Har et tydeligt og forståeligt verbalt sprog Er god til at forklare sig I dårlige perioder taler borgeren i gåder I gode perioder taler borgeren med begejstring i stemmen Forstår i dårlige perioder selv ikke enkle beskeder Borgeren kan læse og skrive Forstår ikke altid det læste Formår i gode perioder at sammenlægge komplicerede tal ellers ikke at have et stort støttebehov Borgerens kommunikation er i høj grad påvirket af om vedkommende er inde i en psykisk stabil periode her vurderes støttebehovet til at være af meget let grad og i perioder med psykisk ustabilitet er støttebehovet meget stort 5

6 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Går eller cykler hver dag til job Går til svømning i vinterhalvåret Kan selv tage toget til Svendborg og Odense Ved længere ture har borgeren brug for ledsagelse Er ikke trafiksikker i de perioder, hvor borgeren har det psykisk dårligt at have fra et moderat til et stort støttebehov Det vurderes, at borgeren har en god mobilitet og støttebehovet er stort set ikke eksisterende. Har borgeren en dårlig periode er vedkommende ikke trafiksikker 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi Ingen kontakt til pårørende Har brug for massiv støtte til alle sociale situationer Borgeren har ingen nære venskaber eller relationer De primære og nærmeste relationer er til det pædagogiske personale Har sporadisk kontakt til en tidligere kæreste på afstand Har i dårlige perioder en grænseoverskridende adfærd Kan i gode perioder optræde opmærksom, hjælpsom og omsorgsfuld overfor medbeboere og personale m.fl. Bruger sin lejlighed meget og er ligeledes meget i fællesrummene Ser tv og hører musik i sin bolig Strikker meget Går til svømning en gang om ugen Deltager i forskellige klub og kreative arrangementer Har et eksternt dagtilbud Kan næsten selvstændig gå i forretninger, i banken og på biblioteket da der er lavet aftaler med disse Får støtte til sin økonomi Det vurderes, at borgeren har et generelt stort støttebehov for få sit sociale liv til at fungere Kan dog i gode perioder udvise et socialt overskud at have et moderat støttebehov 6

7 10 Sundhed Underpunkter: Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Er i god kondition og er meget aktiv Allergi og eksem skal anvende handsker ved kontakt med rengøringsmidler og større mængder vand Kolesteroltallet er let forhøjet Ufrivillig natlig vandladning hvorfor vedkommende modtager medicin herfor at have et moderat støttebehov 11 Omgivelser 1 Holdninger Boligområde Borgeren har brug for at bo i et støttet og socialpædagogisk tilbud, idet vedkommende har perioder med stor ustabilitet. Yderligere er borgeren ikke trafiksikker i perioder med stor psykisk ustabilitet. 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund af analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som har et stort støttebehov. Det skal dog pointeres, at borgeren i en dårlig periode kan få et fuldstændigt støttebehov, medens det også vurderes, at borgeren i gode perioder kan have et mindre støttebehov Det vil dog være op til den endelige vurdering (botilbuddets kendskab til borgeren), at finde frem til rette kategori Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 7

8 2 BORGER 2 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 2 Er mobil Går lidt skævt grundet en gammel skade og en nyere operation Har problemer med slidgigt Kan fint gå selvstændigt rundt, når benene formår dette BDO vurdering Borgeren vurderes her til at have et stort støttebehov, idet borgeren er mobil, men gangbesværet 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Har ikke værge Kan skrive sit navn Kan læse (dog uvist hvor meget) Er testet med Freltoftes Kuno Beller gennem VISO, hvor det vurderes, at borgeren har en udviklingsalder mellem godt 2 år og 4 år Store udfordringer omkring det sociale udviklingsområde Har brug for overblik og synlig struktur samt genkendelighed VISO vurderer, at der vil være god anvendelse af socialstories Borgeren vurderes her til at have et stort støttebehov, idet vedkommende er udfordret på det sociale område 8

9 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Har i perioder en aggressiv adfærd eventuelt på grund af smerter Ønsker mange knus og kram fra personalet, men kan ikke finde ud af at modtage denne kontakt Har personalet dårlig tid reagerer borgeren ved at blive ulykkelig, gal og højtråbende (aggressiv) Der har været perioder, hvor vedkommende har slået ud efter personalet og rykket i håret Kan også være meget ked af det og klynkende Vil gerne kontakt, men magter den kun kortvarigt og har så brug for at trække sig til et lidt selvvalgt afskærmet område Ønske om kontakt vurderes til at være søgende ift. at mærke sig selv i samvær med andre Modtager hjemmeservice idet tiden ønskes anvendt på andet samt at rengøring ikke har borgerens interesse Får skiftet sit sengetøj og ordnet badeværelse af pædagogen på hjemmedagen Deltager ikke i tøjvask eller sammenlægning af tøj Vil gerne købe slik i kiosk andre indkøb skal personalet varetage Borgeren vurderes her til at have et fuldstændigt støttebehov, idet vedkommende har kraftigt brug for personalets tilstedeværelse og kan have en udadreagerende adfærd Det vurderes som væsentligt, at have fokus på borgerens udadreagerende adfærd at have et stort støttebehov, idet borgeren ikke beskrives som aktivt deltagende i de praktiske opgaver 9

10 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Får hjælp til bad hver morgen Får hjælp til barbering Opfordres til tandbørstning ønsker ikke hjælp til dette, trods behov Klarer selv påklædning, når borgeren har et godt humør ellers hjælp Det står intet om toiletbesøg og mad/drikke - tolker dette til, at borgeren er selvhjulpen her. at have et stort støttebehov, idet vedkommende har brug for støtte til den personlige pleje på enkelte væsentlige områder 6 Kommunikation Forstår meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Har et udmærket ordforråd og er god til at gøre sig forståelig Kan udtrykke sig med lange sætninger Ser gerne nyheder og følger med i verdenen (både avis og tv) Har brug for, at personalet anvender korte og præcise sætninger VISO anbefaler bydeform og en megen bevidst sproglig tilgang, for at imødekomme borgerens udviklingsniveau. Er dårligt gående trækker på sit ene ben Kan gå mindre ture Kan færdes på egen hånd på gå-ben Har tidligere kunnet benytte offentlig transport aktuelt ikke jf. de dårlige ben (handicapkørsel) at have et moderat støttebehov, idet vedkommende kan formulere sig verbalt og her gøre sig forståelig at have et stort støttebehov, jf. sin gangbesværhed 10

11 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi Kontakt til pårørende Ingen tætte relationer til andre Socialkontakt foregår alene på borgerens præmisser Har ytret ønske om en kæreste det vurderes her, at borgeren ikke ville magte dette Ingen nære venner Hilser på folk, som vedkommende møder I egen bolig er borgeren glad for at ligge i sengen Har tidligere klippet meget og dimset med skruer er nu ophørt Bladrer gerne i dyrebøger, lægge puslespil og rykke rundt på sine dyrefigurer Opholder sig i fællesarealerne, hvor borgeren cirkler rundt og samtaler med sine medbeboere Ser fjernsyn i kortere tid i fællesrummet Kontakter gerne personalet for lidt hjælp eller kontakt Deltager i tilbuddets årlige ferie og tivolitur ellers ikke (siger fra på dagen) Borgeren er meget glad for sin mangeårige kontaktperson Observerer og lytter gerne til det der foregår i det sociale rum lidt på afstand Modtager et eksternt dagtilbud Har ikke indsigt i sin økonomi Får udbetalt lommepenge af personalet at have et stort støttebehov, da vedkommende ikke selv formår at socialisere sig, men har behov for personalets tilstedeværelse at have et moderat støttebehov, idet der ikke forekommer større udfordringer på dette område 11

12 10 Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Opereret for en forsnævring af rygmarvskanalen er blevet dårligere gående Har slidgigt Får medicin Gik tidligere 10 km hjem fra dagtilbud magter ikke mere dette, er langsomt ved at trænes op til længere og længere ture på gåben igen. Sigte på at gøre borgeren mere fysisk aktiv, idet det vurderes at vedkommende aktuelt er for passiv aktuelt at have et stort støttebehov jf. sin aktuelle udfordring omkring mobilitet Det oplyses, at man aktuelt er i gang med fortsat optræning, hvorfor der kan være udviklingsmuligheder på dette område 11 Omgivelser 2 Holdninger Boligområde 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund at analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som generelt har et stort støttebehov Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 12

13 3 BORGER 3 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 3 Nedsat balance og går let foroverbøjet for at holde denne. Forsnævring i spiserøret Har skoliose Mobil, men ikke trafiksikker BDO vurdering at have et stort støttebehov, idet borgeren er mobil, men ikke trafiksikker 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Cri du chat Er god til at indstille sig på nye omgivelser og udfordringer hvis motiveret Har en legetøjsmobil, hvor borgeren fører samtaler med forældre, politi og brandvæsen Kan ikke vurdere om vedkommendes handlinger er til skade for sig selv eller andre Kan ikke færdes alene udenfor tilbuddet Har brug for en struktureret hverdag at have et fuldstændigt støttebehov, idet vedkommende eksempelvis ikke kan vurdere om vedkommendes handlinger gør skade på sig selv eller andre 13

14 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd Kan have svært ved at sætte grænser og sige stop Støjsensitiv ved pludselige lyde Profiterer af at være i et miljø, som anvender understøttet kommunikation i form af tegn-til-tale at have et stort støttebehov, da vedkommende kan have svært ved at sige stop, ligesom borgeren også er støjsensitiv 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Borgerens forældre forestår rengøring af boligen Kan selv betjene tv, dvd, cdafspiller, ipad og ipod Kan på opfordring selv tage sengetøj af og på Deltager ikke i indkøb af husholdningsartikler og madvarer, da det er en del af den samlede pakke Vil gerne hjælpe til med praktiske gøremål i tilbuddet at have et moderat støttebehov, idet vedkommende på flere af feltets områder kan varetage selvstændige aktiviteter 14

15 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Sover med ble om natten Skal mindes om at skifte bind ved menstruation og have fysisk hjælp hertil Kan selv tage nattøj af, tænde for vandet og gå ind under bruseren Har brug for vejledning ift. sæbe i hår og på krop (vask) Har brug for fysisk hjælp til at vaske og skylle efter Har brug for fysisk hjælp til at blive tørret helt (ryg og fødder) Kan på opfordring selv tørre hår Får hjælp til medicin Får hjælp til at blive smurt med creme Kan selv børste sine tænder med efterbørstning af personalet Kan selv tage tøj på, men har brug for støtte til at få det vendt rigtigt Kan selv gå på toilettet og tisse. Ved afføring har borgeren brug for fysisk hjælp og skal gerne mindes om toilettet og vask af hænder efterfølgende Kan selv tage tøjet af ved godnattid, men skal mindes om at tage ble på Skal have hjælp til at rense ører og få klippet negle Kan selv spise med kniv og gaffel kan have brug for hjælp til at få kødet skåret ud at have et moderat støttebehov, da vedkommende på mange væsentlige områder har en høj grad af selvhjulpenhed. 15

16 6 Kommunikation Forstår meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel Det verbale sprog er begrænset og svært forståeligt Dygtig til tegn-til-tale Skal have én besked af gangen og gerne verbalt understøttet af tegn-til-tale Beskeder skal være korte, klare og tydelige Skriver ord, som kun borgeren kan tyde Kan ca. 100 tegn, som anvendes flittigt Kan sagtens gøre sig forståelig og er meget ihærdig Er selv en god lærermester ift. tegn-til-tale overfor personalet at have et stort støttebehov, idet vedkommende ikke har et tydeligt verbalt sprog og gør brug af alternativ kommunikation 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Nedsat balance og går let foroverbøjet for at holde denne Er ikke trafiksikker Kan cykle alene på en trehjulet cykel Grov motorikken er generel god kan hoppe, danse og sidde på balancebold Kan færdes i forskelligt terræn med deltagelse af personale at have et moderat til stort støttebehov, idet borgeren har flere områder, hvor udviklingsniveaet er relativt godt, man skal dog være obs. på, at borgeren ikke er trafiksikker 16

17 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk God kontakt til de pårørende Inviterer på opfordring sine medbeboere ind i egen bolig at være faldet til på tilbuddet og er nu tryg, hvorved der nu ses selvstændigt initiativ til aktiviteter Kommunikerer nu mere tydeligt, hvad borgeren ønsker at lave og med hvem Trives bedst sammen med personer vedkommende er tryg ved Er venlig og omsorgsfuld overfor sine medmennesker Kan godt lide at komme til fest med ligesindede Er glad for kreative aktiviteter og fysiske aktiviteter at have et moderat støttebehov, da vedkommende er god til at udtrykke sig samt at socialisere sig med andre 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi 10 Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Internt dagtilbud Er ikke i stand til at ringe til sagsbehandler, læge, tandlæge mv. Forældrene administrerer borgerens økonomi Har ikke forståelse for pengenes værdi Forsnævring i spiserøret Har skoliose Øget risiko for caries og tandkødsbetændelse Døjer med blærebetændelse Vil på personalets opfordring deltage i fysiske aktiviteter, men har ikke forståelse herfor Er glad for at gå til gymnastik Ingen mæthedsfornemmelse spiser indtil fadet er tomt Ingen forståelse for egen vægt har brug for vejledning Tendens til kæbe- og bilhulebetændelse at have et stort støttebehov at have et stort støttebehov, idet der på flere væsentlige områder er udfordringer, eksempelvis ingen mæthedsfornemmelse 17

18 11 Omgivelser 3 Underpunkter: Holdninger Boligområde 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund at analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som har et moderat støttebehov. Der er dog også områder, hvor borgeren har et stort støttebehov Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 18

19 4 BORGER 4 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 4 God mobilitet BDO vurdering at have et moderat støttebehov, idet der ikke forekommer nogen form for væsentlige udfordringer 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Har ikke værge Det vurderes, at borgeren har en betydelig og varig nedsat funktionsevne Der er ikke stillet en diagnose, men borgeren er i medicinsk behandling for en sindslidelse Har tidligere haft en psykose og et selvmordsforsøg Er på gode dage modtagelig for råd og vejledning Kan have mørke tanker ved sengetid Har brug for tryghed i en fast og forudsigelig struktur, som giver vedkommende ro og afslapning Har et ugeskema som giver overblik og et dagsskema til oprydning (fastholdelse af orden) Koncentrationsevnen er svingende og det kan være svært at fastholde borgeren i en aktivitet i længere tid dog med undtagelse af kreative syslerier Kan ikke overskue informationer med for stor kompleksitet og ej heller omsætte disse. Væsentlige sociale og emotionelle problemer at have et fuldstændigt støttebehov, idet der er en tendens til et mørkt sind, ligesom koncentrationsevnen er svingende 19

20 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Har tidligere haft et hashmisbrug blev psykotisk og sprang derfor i havnen Kan være følelsesmæssigt udsvingene har temperament og kan blive meget vred, hvis vedkommende føler sig presset Har én gang truet med at slå personalet Har en tendens til at låse sig fast i negative fortolkninger er af verden Har svært ved at sætte sig i andres sted Har svært ved at overskue i hvilke forum man kan fortælle personlige ting Har behov for støtte til afledning af konflikter Forstår ikke ironi og sarkasme, men har humor Kan være impulsstyret og uligevægtig Har brug for personalet i sociale samværssituationer Har tendens til at fokusere på sygdom ved sig selv Bliver stresset ved for mange tiltag Skal forberedes i god tid v. ændringer For meget stimuli belaster borgerens nervesystem og de gode verbale kompetencer gør, at man ofte kan forfalde til for høje krav Har brug for hjælp og støtte til rengøring af egen bolig og holde orden Køkken og bad rengøres af ekstern leverandør Kan betjene dvd, cd-afspiller og lægge musik ind på mp3 Kan spille forskellige computerspil Kan klare almindelige dagligdags opgaver med pædagogisk støtte Kan selv stille vækkeuret, men personalet sørger for, at vedkommende kommer op til tiden Kan med støtte selv lave mad og bage at have et fuldstændigt støttebehov, idet der dels kan forekomme trusler mod personalet, mangel på situationsfornemmelse, kan være impulsstyret og uligevægtig mm at have et moderat støttebehov, idet vedkommende på mange områder selv kan varetage dagligdagens funktioner på bedste vis 20

21 Vasker selv tøj på hjemmedage med personalet Brug for verbal støtte til sortering af snavsetøj Kan betjene vaskemaskine og tørretumbler selvstændigt Har brug for støtte til sammenlægning af tøj og få det lagt på plads Får hjælp til at handle ind 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Klarer selv af- og påklædning Skal opfordres til personlig hygiejne Klarer selv toiletbesøg Kan selv pakke sin taske til daghjemmet at have et moderat støttebehov, idet vedkommende er selvhjulpen på dette felt. 6 Kommunikation Forstår meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel Har egen mobiltelefon, men har behov for støtte til at styre samtalens indhold og længde Kan læse letlæselige bøger Kan skrive og tælle Kan alfabetet og skrive sms Har mundligt et godt hverdagssprog Forstår korte konkrete meddelelser Er god til at videregive aftaler og overholde aftaler generelt Har brug for, at kommunikationen er kort og koncis at have et moderat støttebehov, idet vedkommende på kommunikationsområdet har optil flere kompetencer 21

22 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Kan cykle, svømme og gå ture God fin- og grovmotorik Kan male vellignende og detaljerede motiver Kan ved forberedelse selv benytte offentlige transportmidler at have et moderat støttebehov, da vedkommende eksempelvis ved forberedelse selv kan benytte offentlige transportmidler mm 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi Har god kontakt til mange af sine pårørende. Får ugentligt støtte til kontakt med sin mor Er kæreste med sin fars kones søn Deltager i familiebesøg ude og inviterer også gerne hjem Er god til at være opmærksom på om andre har grund til at fejre noget Beskrives som en humoristisk og kærlig person Kan være spontan og handle i nuet uden eftertanke Er god til at beskæftige sig med kreative syslerier Går til gymnastik, pigeklub og kreativ hobby (skiftevis) Er glad for strikke, høre musik og se tv Glad for ture ud af huset Bilka, zoo, shopping mm. Internt dagtilbud Har forståelse for tal, men kan ikke overskue pengenes værdi Brug for støtte til økonomi opdeles i kuverter med angivelse til forskellige områder (gennemgås på hjemmedage) Kan nu selv hæve penge i banken - med støtte Har taget et hygiejnekursus Har taget eksamen i dansk at have et moderat støttebehov, idet vedkommende formår at socialisere sig med andre, kan dog også være impulsstyret at have et moderat støttebehov, idet borgeren på en lang rækker områder, formår at varetage funktionerne selv har blandt også taget et hygiejnekursus 22

23 10 Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Det vurderes, at borgeren har et godt helbred Lider af psoriasis i hovedbunden Er steriliseret, men får p- piller for mensessmerter og uregelmæssig menstruation Er i medicinsk behandling for en sindslidelse dog ingen diagnose at have et moderat støttebehov 11 Omgivelser 4 Underpunkter: Holdninger Boligområde 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund at analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som primært har brug for et moderat støttebehov. Det er dog væsentligt, at noterer sig, at borgeren på enkelte områder har et fuldstændigt behov, hvorfor dette eventuelt kan have indflydelse på støtteniveauet i et fremtidigt perspektiv, hvis borgeren igen skulle få det dårligere, hvorfor man her skal være opmærksom på, at støtteniveaet kunne stige til anden kategori. En overvejelse kunne også være, at visitere til denne med det samme, alt for at sikre sig, at borgeren ikke kommer ind i et regressivt forløb Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 23

24 5 BORGER 5 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 5 Hørenedsættelse på det ene øre kan afhjælpes med høreapparat. Høreapparat anvendes ikke jf. at det generede mere end gavnede Er nærsynet og anvender briller Kan fint gå selv BDO vurdering at have et moderat støttebehov, da de fysiske nedsættelser er af mindre karakter 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Har ikke værge Down syndrom Henvist til psykiater - grundet adfærdsændring (grådlabil og vrede) Kender ikke til pengenes værdi og har ingen talforståelse Kan ikke færdes selv i ukendte omgivelser Medicinsk behandling for depression Er i 1998 testet til et intellektuelt niveau på 4 år Den auditive hukommelse er meget kort Forstår ikke abstraktioner og er konkrettænkende at have et stort støttebehov, idet borgeren blandt andet har et kort auditiv hukommelse kunne muligvis afhjælpes med visuelt materiale 24

25 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Kan have udadreagerende adfærd kaste med ting Enkelte gange har der været behov for magtanvendelser Spiser afskærmet Ritualiseret adfærd tåler ikke afbrydelser Svært ved at forholde sig til nyt og ukendt skal forberedes i god tid Hvis borgeren føler sig misforstået, kan vedkommende reagere m. slag og råb Kan udvise en grænseoverskridende seksuel adfærd i selskab med mænd Søger tæt fysisk kontakt med personalet Oplyser personalet, at hun er bange for at deltage i måltider og sociale sammenhænge, da hun er bange for at komme til at kaste med tingene Borgerens situation vurderes forværret af den selvvalgte isolation, hvorfor det tilstræbes, at vedkommende en halv time hver dag er i fællesskabet på tilbuddet eller tilbydes en lille tur ud af huset Behov for ugestruktur, der fastholdes Får intensiv støtte og vejledning til rengøring Kan ikke administrere brugen af vand Kan ikke selvstændigt varetage indkøb er her impuls og lyststyret at have et fuldstændigt støttebehov, idet borgeren blandt andet har brug for at spise afskærmet, har svært ved at forholde sig til nyt, kan udvise en grænseoverskridende adfærd mm. at have et stort støttebehov, da vedkommende har behov for intensiv støtte til rengøring mm 25

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

FRONTOTEMPORAL DEMENS

FRONTOTEMPORAL DEMENS FRONTOTEMPORAL DEMENS Denne pjece indeholder information om døve og døvblinde borgere med frontotemporal demens (FTD). Den henvender sig til pårørende, nærmeste omsorgsgivere og andre fagfolk. Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden

Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden Bilag E: Konkrete eksempler på anvendelse af metoden I det følgende præsenteres 3 samlede cases med udfyldte redskaber og skabeloner fra Voksenudredningsmetoden. Præsentationen er struktureret iht. faserne

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål.

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Lav altid en udviklingsprofil ud fra Susanne Freltoftes: Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede, inden du begynder på de 6 sider med 10 spørgsmål, da du

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010

Skema til høringssvar Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats - målgruppe 05-03-2010 Høringssvar sendes til Navn Lasse Munksgaard Navn Titel Begrebskonsulent Titel Firma/Institution Servicestyrelsen Firma/Institution Mrk. Høringssvar Tlf.nr. E-mail lam@servicestyrelsen.dk E-mail Dine oplysninger

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Borger-vignetter til visitationsanalyse på handicap- og psykiatriområdet KL januar 2011

Borger-vignetter til visitationsanalyse på handicap- og psykiatriområdet KL januar 2011 Vignet nummer 1 Peter, 19 år, udviklingshæmmet Peter fik tilkendt førtidspension, da han fyldte 18 år. Peter har gået i specialklasse i folkeskolen. Han har det sidste år været på højskole, og boede inden

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Præsenta@on af os selv Hvordan tænker vi overordnet om stress Vi begynder hos os selv Hvad er stress? Hvor ser vi

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

A - Stamdata faktuelle oplysninger

A - Stamdata faktuelle oplysninger A - Stamdata faktuelle oplysninger A1. Oprettelsesdato [Skriv her ] A2. Borgerens cpr.nr., navn og adresse, evt. telefonnr. A3. Nærmeste pårørendes navn og adresse og telefonnr., cpr.nr. hvis ægtefælle

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Målsætning og Kvalitetsstandarder for

Målsætning og Kvalitetsstandarder for Målsætning og Kvalitetsstandarder for Støttecentret Skrænten Nyborg kommune Revideret April 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 4 2. Målsætning for hjemmevejlederne. 5 2.1. Personalets ressourcer.

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Fra teori til praksis -arbejdet med unge og deres netværk

Fra teori til praksis -arbejdet med unge og deres netværk Fra teori til praksis -arbejdet med unge og deres netværk Unge, angst og isolation Temadag på Holmstrupgård 23. September 2014 Holmstrupgård - socialpsykiatri for unge Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne

Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Kvalitetsstandard for Socialpædagogisk bistand til borgere i eget hjem, herunder bofællesskaberne Lov om Social Service 85 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 1 af 1 Indhold Forord... 4 Principper...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere