TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY- TAARBÆK KOMMUNE BILAG 5 Socialpædagogisk Analyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER BORGER

3 1 BORGER 1 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 1 Mobil Klager over smerter i ben og ryg, hvis borgeren vejer for meget Lider af allergi BDO vurdering at have et moderat støttebehov. Brug for støtte til at holde sin allergi nede og fastholde borgerens vægt 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Ingen diagnose på sin funktionsnedsættelse Borgerens evner er afhængige af vedkommendes psykiske stabilitet Erfaringsdannelsen er nedsat, hvorfor vedkommende ofte havner i de samme konflikter at have et stort støttebehov. Borgerens støttebehov er varierende i perioder hvor borgeren er psykisk ustabil, har borgeren et meget øget støttebehov 3

4 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Ingen kontakt til pårørende Udviser ofte grænseoverskridende adfærd og i dårlige perioder øges denne Erfaringsdannelsen er nedsat, hvorfor vedkommende ofte havner i de samme konflikter Det psykiske stemningsleje er svingende fra dag til dag Selvværdet påvirkes i dårlig retning, når vedkommende er i en dårlig periode kan her miste troen helt på egne evner. Har i dårlige perioder brug for anerkendelse, opbakning samt stram og genkendelig struktur Får stærk nedsat kognition samt sociale og praktiske færdigheder eksempelvis kan borgeren ikke ligge to simple tal sammen, på trods af at vedkommende i andre perioder mestre sammenlægning af komplicerede tal Kan i dårlige perioder ikke begå sig alene i det offentlige rum Kan have en tvangspræget adfærd ift. vand, sæbe, cremer, rengøringsmidler mm. Får hjælp til at administrere sin telefon Kan have en grænseoverskridende adfærd overfor fremmede Indretter ofte egen bolig på ny vis Borgeren har en halv hjemmedag om ugen, hvor vedkommende rydder op og gør rent med personalets hjælp På hjemmedage er der lagt en plan for, hvordan dette forløb skal være, idet vedkommende har brug for megen hjælp for at forblive fastholdt i hver enkelt opgave samt til mængden af vand og rengøringsmidler Borgeren har hjemmeservice to gange årligt til hovedrengøring at have et fuldstændigt støttebehov Brug for støtte til at bevare den bedst mulige psykiske stabilitet Fuld støttebehov i de perioder, hvor borgeren er psykisk dårlig Har brug for socialisering via botilbud, idet vedkommende ellers ikke har nogen form for netværk at have et stort støttebehov I gode perioder magter borgeren en stor del af de praktiske opgaver (dog med støtte) I dårlige perioder bliver borgerens støttebehov fuldstændigt 4

5 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Brug for vejledning til indkøb af ting Klarer i det daglige selv den personlige hygiejne Har brug for vejledning ift. dosering af shampoo og sæbe Skal i perioder mindes om at børste tænder Går til fodpleje hver 3. måned Vil gerne selv forestå tøjvask med støtte både af praktisk karakter og til fastholdelse at have et moderat støttebehov 6 Kommunikation Forstår en meddelelse Fremstille meddelelse Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel Har et tydeligt og forståeligt verbalt sprog Er god til at forklare sig I dårlige perioder taler borgeren i gåder I gode perioder taler borgeren med begejstring i stemmen Forstår i dårlige perioder selv ikke enkle beskeder Borgeren kan læse og skrive Forstår ikke altid det læste Formår i gode perioder at sammenlægge komplicerede tal ellers ikke at have et stort støttebehov Borgerens kommunikation er i høj grad påvirket af om vedkommende er inde i en psykisk stabil periode her vurderes støttebehovet til at være af meget let grad og i perioder med psykisk ustabilitet er støttebehovet meget stort 5

6 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Går eller cykler hver dag til job Går til svømning i vinterhalvåret Kan selv tage toget til Svendborg og Odense Ved længere ture har borgeren brug for ledsagelse Er ikke trafiksikker i de perioder, hvor borgeren har det psykisk dårligt at have fra et moderat til et stort støttebehov Det vurderes, at borgeren har en god mobilitet og støttebehovet er stort set ikke eksisterende. Har borgeren en dårlig periode er vedkommende ikke trafiksikker 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi Ingen kontakt til pårørende Har brug for massiv støtte til alle sociale situationer Borgeren har ingen nære venskaber eller relationer De primære og nærmeste relationer er til det pædagogiske personale Har sporadisk kontakt til en tidligere kæreste på afstand Har i dårlige perioder en grænseoverskridende adfærd Kan i gode perioder optræde opmærksom, hjælpsom og omsorgsfuld overfor medbeboere og personale m.fl. Bruger sin lejlighed meget og er ligeledes meget i fællesrummene Ser tv og hører musik i sin bolig Strikker meget Går til svømning en gang om ugen Deltager i forskellige klub og kreative arrangementer Har et eksternt dagtilbud Kan næsten selvstændig gå i forretninger, i banken og på biblioteket da der er lavet aftaler med disse Får støtte til sin økonomi Det vurderes, at borgeren har et generelt stort støttebehov for få sit sociale liv til at fungere Kan dog i gode perioder udvise et socialt overskud at have et moderat støttebehov 6

7 10 Sundhed Underpunkter: Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Er i god kondition og er meget aktiv Allergi og eksem skal anvende handsker ved kontakt med rengøringsmidler og større mængder vand Kolesteroltallet er let forhøjet Ufrivillig natlig vandladning hvorfor vedkommende modtager medicin herfor at have et moderat støttebehov 11 Omgivelser 1 Holdninger Boligområde Borgeren har brug for at bo i et støttet og socialpædagogisk tilbud, idet vedkommende har perioder med stor ustabilitet. Yderligere er borgeren ikke trafiksikker i perioder med stor psykisk ustabilitet. 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund af analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som har et stort støttebehov. Det skal dog pointeres, at borgeren i en dårlig periode kan få et fuldstændigt støttebehov, medens det også vurderes, at borgeren i gode perioder kan have et mindre støttebehov Det vil dog være op til den endelige vurdering (botilbuddets kendskab til borgeren), at finde frem til rette kategori Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 7

8 2 BORGER 2 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 2 Er mobil Går lidt skævt grundet en gammel skade og en nyere operation Har problemer med slidgigt Kan fint gå selvstændigt rundt, når benene formår dette BDO vurdering Borgeren vurderes her til at have et stort støttebehov, idet borgeren er mobil, men gangbesværet 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Har ikke værge Kan skrive sit navn Kan læse (dog uvist hvor meget) Er testet med Freltoftes Kuno Beller gennem VISO, hvor det vurderes, at borgeren har en udviklingsalder mellem godt 2 år og 4 år Store udfordringer omkring det sociale udviklingsområde Har brug for overblik og synlig struktur samt genkendelighed VISO vurderer, at der vil være god anvendelse af socialstories Borgeren vurderes her til at have et stort støttebehov, idet vedkommende er udfordret på det sociale område 8

9 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Har i perioder en aggressiv adfærd eventuelt på grund af smerter Ønsker mange knus og kram fra personalet, men kan ikke finde ud af at modtage denne kontakt Har personalet dårlig tid reagerer borgeren ved at blive ulykkelig, gal og højtråbende (aggressiv) Der har været perioder, hvor vedkommende har slået ud efter personalet og rykket i håret Kan også være meget ked af det og klynkende Vil gerne kontakt, men magter den kun kortvarigt og har så brug for at trække sig til et lidt selvvalgt afskærmet område Ønske om kontakt vurderes til at være søgende ift. at mærke sig selv i samvær med andre Modtager hjemmeservice idet tiden ønskes anvendt på andet samt at rengøring ikke har borgerens interesse Får skiftet sit sengetøj og ordnet badeværelse af pædagogen på hjemmedagen Deltager ikke i tøjvask eller sammenlægning af tøj Vil gerne købe slik i kiosk andre indkøb skal personalet varetage Borgeren vurderes her til at have et fuldstændigt støttebehov, idet vedkommende har kraftigt brug for personalets tilstedeværelse og kan have en udadreagerende adfærd Det vurderes som væsentligt, at have fokus på borgerens udadreagerende adfærd at have et stort støttebehov, idet borgeren ikke beskrives som aktivt deltagende i de praktiske opgaver 9

10 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Får hjælp til bad hver morgen Får hjælp til barbering Opfordres til tandbørstning ønsker ikke hjælp til dette, trods behov Klarer selv påklædning, når borgeren har et godt humør ellers hjælp Det står intet om toiletbesøg og mad/drikke - tolker dette til, at borgeren er selvhjulpen her. at have et stort støttebehov, idet vedkommende har brug for støtte til den personlige pleje på enkelte væsentlige områder 6 Kommunikation Forstår meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Har et udmærket ordforråd og er god til at gøre sig forståelig Kan udtrykke sig med lange sætninger Ser gerne nyheder og følger med i verdenen (både avis og tv) Har brug for, at personalet anvender korte og præcise sætninger VISO anbefaler bydeform og en megen bevidst sproglig tilgang, for at imødekomme borgerens udviklingsniveau. Er dårligt gående trækker på sit ene ben Kan gå mindre ture Kan færdes på egen hånd på gå-ben Har tidligere kunnet benytte offentlig transport aktuelt ikke jf. de dårlige ben (handicapkørsel) at have et moderat støttebehov, idet vedkommende kan formulere sig verbalt og her gøre sig forståelig at have et stort støttebehov, jf. sin gangbesværhed 10

11 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi Kontakt til pårørende Ingen tætte relationer til andre Socialkontakt foregår alene på borgerens præmisser Har ytret ønske om en kæreste det vurderes her, at borgeren ikke ville magte dette Ingen nære venner Hilser på folk, som vedkommende møder I egen bolig er borgeren glad for at ligge i sengen Har tidligere klippet meget og dimset med skruer er nu ophørt Bladrer gerne i dyrebøger, lægge puslespil og rykke rundt på sine dyrefigurer Opholder sig i fællesarealerne, hvor borgeren cirkler rundt og samtaler med sine medbeboere Ser fjernsyn i kortere tid i fællesrummet Kontakter gerne personalet for lidt hjælp eller kontakt Deltager i tilbuddets årlige ferie og tivolitur ellers ikke (siger fra på dagen) Borgeren er meget glad for sin mangeårige kontaktperson Observerer og lytter gerne til det der foregår i det sociale rum lidt på afstand Modtager et eksternt dagtilbud Har ikke indsigt i sin økonomi Får udbetalt lommepenge af personalet at have et stort støttebehov, da vedkommende ikke selv formår at socialisere sig, men har behov for personalets tilstedeværelse at have et moderat støttebehov, idet der ikke forekommer større udfordringer på dette område 11

12 10 Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Opereret for en forsnævring af rygmarvskanalen er blevet dårligere gående Har slidgigt Får medicin Gik tidligere 10 km hjem fra dagtilbud magter ikke mere dette, er langsomt ved at trænes op til længere og længere ture på gåben igen. Sigte på at gøre borgeren mere fysisk aktiv, idet det vurderes at vedkommende aktuelt er for passiv aktuelt at have et stort støttebehov jf. sin aktuelle udfordring omkring mobilitet Det oplyses, at man aktuelt er i gang med fortsat optræning, hvorfor der kan være udviklingsmuligheder på dette område 11 Omgivelser 2 Holdninger Boligområde 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund at analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som generelt har et stort støttebehov Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 12

13 3 BORGER 3 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 3 Nedsat balance og går let foroverbøjet for at holde denne. Forsnævring i spiserøret Har skoliose Mobil, men ikke trafiksikker BDO vurdering at have et stort støttebehov, idet borgeren er mobil, men ikke trafiksikker 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Cri du chat Er god til at indstille sig på nye omgivelser og udfordringer hvis motiveret Har en legetøjsmobil, hvor borgeren fører samtaler med forældre, politi og brandvæsen Kan ikke vurdere om vedkommendes handlinger er til skade for sig selv eller andre Kan ikke færdes alene udenfor tilbuddet Har brug for en struktureret hverdag at have et fuldstændigt støttebehov, idet vedkommende eksempelvis ikke kan vurdere om vedkommendes handlinger gør skade på sig selv eller andre 13

14 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd Kan have svært ved at sætte grænser og sige stop Støjsensitiv ved pludselige lyde Profiterer af at være i et miljø, som anvender understøttet kommunikation i form af tegn-til-tale at have et stort støttebehov, da vedkommende kan have svært ved at sige stop, ligesom borgeren også er støjsensitiv 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Borgerens forældre forestår rengøring af boligen Kan selv betjene tv, dvd, cdafspiller, ipad og ipod Kan på opfordring selv tage sengetøj af og på Deltager ikke i indkøb af husholdningsartikler og madvarer, da det er en del af den samlede pakke Vil gerne hjælpe til med praktiske gøremål i tilbuddet at have et moderat støttebehov, idet vedkommende på flere af feltets områder kan varetage selvstændige aktiviteter 14

15 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Sover med ble om natten Skal mindes om at skifte bind ved menstruation og have fysisk hjælp hertil Kan selv tage nattøj af, tænde for vandet og gå ind under bruseren Har brug for vejledning ift. sæbe i hår og på krop (vask) Har brug for fysisk hjælp til at vaske og skylle efter Har brug for fysisk hjælp til at blive tørret helt (ryg og fødder) Kan på opfordring selv tørre hår Får hjælp til medicin Får hjælp til at blive smurt med creme Kan selv børste sine tænder med efterbørstning af personalet Kan selv tage tøj på, men har brug for støtte til at få det vendt rigtigt Kan selv gå på toilettet og tisse. Ved afføring har borgeren brug for fysisk hjælp og skal gerne mindes om toilettet og vask af hænder efterfølgende Kan selv tage tøjet af ved godnattid, men skal mindes om at tage ble på Skal have hjælp til at rense ører og få klippet negle Kan selv spise med kniv og gaffel kan have brug for hjælp til at få kødet skåret ud at have et moderat støttebehov, da vedkommende på mange væsentlige områder har en høj grad af selvhjulpenhed. 15

16 6 Kommunikation Forstår meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel Det verbale sprog er begrænset og svært forståeligt Dygtig til tegn-til-tale Skal have én besked af gangen og gerne verbalt understøttet af tegn-til-tale Beskeder skal være korte, klare og tydelige Skriver ord, som kun borgeren kan tyde Kan ca. 100 tegn, som anvendes flittigt Kan sagtens gøre sig forståelig og er meget ihærdig Er selv en god lærermester ift. tegn-til-tale overfor personalet at have et stort støttebehov, idet vedkommende ikke har et tydeligt verbalt sprog og gør brug af alternativ kommunikation 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Nedsat balance og går let foroverbøjet for at holde denne Er ikke trafiksikker Kan cykle alene på en trehjulet cykel Grov motorikken er generel god kan hoppe, danse og sidde på balancebold Kan færdes i forskelligt terræn med deltagelse af personale at have et moderat til stort støttebehov, idet borgeren har flere områder, hvor udviklingsniveaet er relativt godt, man skal dog være obs. på, at borgeren ikke er trafiksikker 16

17 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk God kontakt til de pårørende Inviterer på opfordring sine medbeboere ind i egen bolig at være faldet til på tilbuddet og er nu tryg, hvorved der nu ses selvstændigt initiativ til aktiviteter Kommunikerer nu mere tydeligt, hvad borgeren ønsker at lave og med hvem Trives bedst sammen med personer vedkommende er tryg ved Er venlig og omsorgsfuld overfor sine medmennesker Kan godt lide at komme til fest med ligesindede Er glad for kreative aktiviteter og fysiske aktiviteter at have et moderat støttebehov, da vedkommende er god til at udtrykke sig samt at socialisere sig med andre 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi 10 Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Internt dagtilbud Er ikke i stand til at ringe til sagsbehandler, læge, tandlæge mv. Forældrene administrerer borgerens økonomi Har ikke forståelse for pengenes værdi Forsnævring i spiserøret Har skoliose Øget risiko for caries og tandkødsbetændelse Døjer med blærebetændelse Vil på personalets opfordring deltage i fysiske aktiviteter, men har ikke forståelse herfor Er glad for at gå til gymnastik Ingen mæthedsfornemmelse spiser indtil fadet er tomt Ingen forståelse for egen vægt har brug for vejledning Tendens til kæbe- og bilhulebetændelse at have et stort støttebehov at have et stort støttebehov, idet der på flere væsentlige områder er udfordringer, eksempelvis ingen mæthedsfornemmelse 17

18 11 Omgivelser 3 Underpunkter: Holdninger Boligområde 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund at analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som har et moderat støttebehov. Der er dog også områder, hvor borgeren har et stort støttebehov Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 18

19 4 BORGER 4 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 4 God mobilitet BDO vurdering at have et moderat støttebehov, idet der ikke forekommer nogen form for væsentlige udfordringer 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Har ikke værge Det vurderes, at borgeren har en betydelig og varig nedsat funktionsevne Der er ikke stillet en diagnose, men borgeren er i medicinsk behandling for en sindslidelse Har tidligere haft en psykose og et selvmordsforsøg Er på gode dage modtagelig for råd og vejledning Kan have mørke tanker ved sengetid Har brug for tryghed i en fast og forudsigelig struktur, som giver vedkommende ro og afslapning Har et ugeskema som giver overblik og et dagsskema til oprydning (fastholdelse af orden) Koncentrationsevnen er svingende og det kan være svært at fastholde borgeren i en aktivitet i længere tid dog med undtagelse af kreative syslerier Kan ikke overskue informationer med for stor kompleksitet og ej heller omsætte disse. Væsentlige sociale og emotionelle problemer at have et fuldstændigt støttebehov, idet der er en tendens til et mørkt sind, ligesom koncentrationsevnen er svingende 19

20 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Har tidligere haft et hashmisbrug blev psykotisk og sprang derfor i havnen Kan være følelsesmæssigt udsvingene har temperament og kan blive meget vred, hvis vedkommende føler sig presset Har én gang truet med at slå personalet Har en tendens til at låse sig fast i negative fortolkninger er af verden Har svært ved at sætte sig i andres sted Har svært ved at overskue i hvilke forum man kan fortælle personlige ting Har behov for støtte til afledning af konflikter Forstår ikke ironi og sarkasme, men har humor Kan være impulsstyret og uligevægtig Har brug for personalet i sociale samværssituationer Har tendens til at fokusere på sygdom ved sig selv Bliver stresset ved for mange tiltag Skal forberedes i god tid v. ændringer For meget stimuli belaster borgerens nervesystem og de gode verbale kompetencer gør, at man ofte kan forfalde til for høje krav Har brug for hjælp og støtte til rengøring af egen bolig og holde orden Køkken og bad rengøres af ekstern leverandør Kan betjene dvd, cd-afspiller og lægge musik ind på mp3 Kan spille forskellige computerspil Kan klare almindelige dagligdags opgaver med pædagogisk støtte Kan selv stille vækkeuret, men personalet sørger for, at vedkommende kommer op til tiden Kan med støtte selv lave mad og bage at have et fuldstændigt støttebehov, idet der dels kan forekomme trusler mod personalet, mangel på situationsfornemmelse, kan være impulsstyret og uligevægtig mm at have et moderat støttebehov, idet vedkommende på mange områder selv kan varetage dagligdagens funktioner på bedste vis 20

21 Vasker selv tøj på hjemmedage med personalet Brug for verbal støtte til sortering af snavsetøj Kan betjene vaskemaskine og tørretumbler selvstændigt Har brug for støtte til sammenlægning af tøj og få det lagt på plads Får hjælp til at handle ind 5 Egenomsorg Af- og påklædning Vask Kropspleje Toiletbesøg Drikke Spise Klarer selv af- og påklædning Skal opfordres til personlig hygiejne Klarer selv toiletbesøg Kan selv pakke sin taske til daghjemmet at have et moderat støttebehov, idet vedkommende er selvhjulpen på dette felt. 6 Kommunikation Forstår meddelelser Fremstille meddelelser Samtale Anvendelse af kommunikationsmidler og teknikker Kommunikationsmiddel Har egen mobiltelefon, men har behov for støtte til at styre samtalens indhold og længde Kan læse letlæselige bøger Kan skrive og tælle Kan alfabetet og skrive sms Har mundligt et godt hverdagssprog Forstår korte konkrete meddelelser Er god til at videregive aftaler og overholde aftaler generelt Har brug for, at kommunikationen er kort og koncis at have et moderat støttebehov, idet vedkommende på kommunikationsområdet har optil flere kompetencer 21

22 7 Mobilitet Gang og bevægelse Ændre og opretholde kropsstilling Bære, flytte og håndtere genstande Færden med transportmidler Kan cykle, svømme og gå ture God fin- og grovmotorik Kan male vellignende og detaljerede motiver Kan ved forberedelse selv benytte offentlige transportmidler at have et moderat støttebehov, da vedkommende eksempelvis ved forberedelse selv kan benytte offentlige transportmidler mm 8 Socialt liv Samspil og kontakt Relationer Sociale fællesskaber Rekreative aktiviteter/fritidsaktiviteter Netværk 9 Samfundsliv Beskæftigelse Bolig Uddannelse Privatøkonomi Har god kontakt til mange af sine pårørende. Får ugentligt støtte til kontakt med sin mor Er kæreste med sin fars kones søn Deltager i familiebesøg ude og inviterer også gerne hjem Er god til at være opmærksom på om andre har grund til at fejre noget Beskrives som en humoristisk og kærlig person Kan være spontan og handle i nuet uden eftertanke Er god til at beskæftige sig med kreative syslerier Går til gymnastik, pigeklub og kreativ hobby (skiftevis) Er glad for strikke, høre musik og se tv Glad for ture ud af huset Bilka, zoo, shopping mm. Internt dagtilbud Har forståelse for tal, men kan ikke overskue pengenes værdi Brug for støtte til økonomi opdeles i kuverter med angivelse til forskellige områder (gennemgås på hjemmedage) Kan nu selv hæve penge i banken - med støtte Har taget et hygiejnekursus Har taget eksamen i dansk at have et moderat støttebehov, idet vedkommende formår at socialisere sig med andre, kan dog også være impulsstyret at have et moderat støttebehov, idet borgeren på en lang rækker områder, formår at varetage funktionerne selv har blandt også taget et hygiejnekursus 22

23 10 Sundhed Helbredsforhold Kostvaner og livsførelse Medicinsk behandling Det vurderes, at borgeren har et godt helbred Lider af psoriasis i hovedbunden Er steriliseret, men får p- piller for mensessmerter og uregelmæssig menstruation Er i medicinsk behandling for en sindslidelse dog ingen diagnose at have et moderat støttebehov 11 Omgivelser 4 Underpunkter: Holdninger Boligområde 12 Samlet konklusion Samlet vurdering: På baggrund at analysen gennem VUMsystematikken fremkommer der et billede af en borger, som primært har brug for et moderat støttebehov. Det er dog væsentligt, at noterer sig, at borgeren på enkelte områder har et fuldstændigt behov, hvorfor dette eventuelt kan have indflydelse på støtteniveauet i et fremtidigt perspektiv, hvis borgeren igen skulle få det dårligere, hvorfor man her skal være opmærksom på, at støtteniveaet kunne stige til anden kategori. En overvejelse kunne også være, at visitere til denne med det samme, alt for at sikre sig, at borgeren ikke kommer ind i et regressivt forløb Ifølge VUM vurderes borgerens støttebehov ikke i denne kategori, idet denne kategori afdækker kontekstuelle faktorer 23

24 5 BORGER 5 VUM udredning 1 Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse Kommunikationsnedsættelse Mobilitetsnedsættelse Synsnedsættelse Sagsgennemgang Borger 5 Hørenedsættelse på det ene øre kan afhjælpes med høreapparat. Høreapparat anvendes ikke jf. at det generede mere end gavnede Er nærsynet og anvender briller Kan fint gå selv BDO vurdering at have et moderat støttebehov, da de fysiske nedsættelser er af mindre karakter 2 Psykisk funktionsnedsættelse Intellektuelle/ kognitive forstyrrelser Demens Hjerneskade Udviklingsforstyrrelse Opmærksomhedsforstyrrelse Autismespektrum Sindslidelse Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Spiseforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse Stressbelastning Har ikke værge Down syndrom Henvist til psykiater - grundet adfærdsændring (grådlabil og vrede) Kender ikke til pengenes værdi og har ingen talforståelse Kan ikke færdes selv i ukendte omgivelser Medicinsk behandling for depression Er i 1998 testet til et intellektuelt niveau på 4 år Den auditive hukommelse er meget kort Forstår ikke abstraktioner og er konkrettænkende at have et stort støttebehov, idet borgeren blandt andet har et kort auditiv hukommelse kunne muligvis afhjælpes med visuelt materiale 24

25 3 Socialt problem Kriminalitet Prostitution Udadreagerende adfærd Selvmordstanker- og forsøg Overgreb Misbrug Hjemløshed Selvskadende adfærd Seksuelt krænkende adfærd 4 Praktiske opgaver i hjemmet Hjælp og omsorg for andre Praktiske opgaver Indkøb Madlavning Rengøring og vask Kan have udadreagerende adfærd kaste med ting Enkelte gange har der været behov for magtanvendelser Spiser afskærmet Ritualiseret adfærd tåler ikke afbrydelser Svært ved at forholde sig til nyt og ukendt skal forberedes i god tid Hvis borgeren føler sig misforstået, kan vedkommende reagere m. slag og råb Kan udvise en grænseoverskridende seksuel adfærd i selskab med mænd Søger tæt fysisk kontakt med personalet Oplyser personalet, at hun er bange for at deltage i måltider og sociale sammenhænge, da hun er bange for at komme til at kaste med tingene Borgerens situation vurderes forværret af den selvvalgte isolation, hvorfor det tilstræbes, at vedkommende en halv time hver dag er i fællesskabet på tilbuddet eller tilbydes en lille tur ud af huset Behov for ugestruktur, der fastholdes Får intensiv støtte og vejledning til rengøring Kan ikke administrere brugen af vand Kan ikke selvstændigt varetage indkøb er her impuls og lyststyret at have et fuldstændigt støttebehov, idet borgeren blandt andet har brug for at spise afskærmet, har svært ved at forholde sig til nyt, kan udvise en grænseoverskridende adfærd mm. at have et stort støttebehov, da vedkommende har behov for intensiv støtte til rengøring mm 25

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og

Udredningsskema. Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, synsnedsættelse og Udredningsskema Årsag til henvendelsen [mulighed for at angive baggrunden for s henvendelse] [Oplysninger kan generes fra felt i sagsåbningsskema] Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse,

Læs mere

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse

BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA. Fysisk funktionsnedsættelse Årsag til Henvendelsen (angiv baggrunden for borgerens henvendelse) BILAG 1. UDREDNINGSSKEMA Dato: Fysisk funktionsnedsættelse Eksempelvis: Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitets-nedsættelse,

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehusets juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenters er et institutionslignende tilbud. Den juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan.

VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. VEJLEDNING OG INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK PLAN Borgeren skal, så vidt det er muligt, deltage i udarbejdelsen af den pædagogiske plan. Indledning Vejledningen til den pædagogiske plan skal fungere både som

Læs mere

Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL).

Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL). Beskrivelse af tilbud Pegasus Bo- og Aktivitetscenters juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende 105 (ABL) og 83 og 85 (SEL) og for dagtilbudsdelen 104 (SEL). Borgerne på tilbuddet modtager rengøring

Læs mere

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen REFERAT Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 17.30 19.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN Alma 78 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP

BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP BILAG 2: Domæner og items i BørneRAP DOMÆNER Primær personers samvær med barnet Bevægelse og færden: Mundmotoriske færdigheder At holde en kropsstilling At ændre kropsstilling Færdes indendørs Færdes udendørs

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Funktionsevnevurderingsredskab

Funktionsevnevurderingsredskab Funktionsevnevurderingsredskab Om funktionsevnevurderingsredskabet (FEVS) FEVS anvendes af sagsbehandlere til at vurdere borgernes funktionsniveau, og benyttes ved vurderinger efter 85, 107 og 108. Sagsbehandleren

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger

Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Oldekolle boligfællesskab til ældre med kognitive begrænsninger Lovgrundlag/ Formål I boligfællesskabet Oldekolle tilbydes beboerne støtte efter 83 i Lov om social service: 83 - Personlig hjælp, omsorg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Kastanien, Sødisbakke. Lov om Social Service 108

Ydelsesbeskrivelse for Kastanien, Sødisbakke. Lov om Social Service 108 Ydelsesbeskrivelse for Kastanien, Sødisbakke. Lov om Social Service 108 1. Formål, antal pladser og beskrivelse af de fysiske rammer Formålet er at tilbyde voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune

Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Visitationen Voksen Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen Lindholm Brygge 31 2. sal 9400 Nørresundby Tlf.: 9931 3281 Ansøgningsskema til tilbud på Handicapområdet i Aalborg Kommune Adresse: Evt. andet

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen

Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand Søren Gytz Olesen Referat Mødedato: 25. august 2015 Dato: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/33775 Sagsbehandler: vpeb2 Mødetidspunkt: 16.00 17.30 Mødested: Mødeleder: Multisalen, Rådhuset, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Social- og arbejdsmarkedsudvalgsformand

Læs mere

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Ydelsespakkebeskrivelser Handicap og Psykiatri Gældende den 1. januar 2015 Ydelsespakker som bevillingsramme Tildeling af støtte til hjemmeboende og i botilbud sker i form at forskellige ydelsespakker.

Læs mere

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap

Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap 1 Seksuelle overgreb Dialogkort vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn med handicap Brug kortene til at skabe dialog i medarbejdergruppen Du bliver ringet

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E

Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E intr Meningsfuld hverdag for dig Historier om rehabilitering K O L D I N G K O M M U N E Meningsfuld hverdag for dig Meningsfuld hverdag for dig er en rehabiliteringsindsats for beboere på kommunens plejecentre.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

FRONTOTEMPORAL DEMENS

FRONTOTEMPORAL DEMENS Links til tolkning og tegnsprog på CFD s tolkeadministration, København Tlf. 4439 1375 www.cfd.dk/tolke www.tolkebooking.dk FRONTOTEMPORAL DEMENS Ved akut behov for tolkning (nat/weekend) Tlf.: 7592 3434

Læs mere

FRONTOTEMPORAL DEMENS

FRONTOTEMPORAL DEMENS FRONTOTEMPORAL DEMENS Denne pjece indeholder information om døve og døvblinde borgere med frontotemporal demens (FTD). Den henvender sig til pårørende, nærmeste omsorgsgivere og andre fagfolk. Udarbejdet

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Handicapcenter Nordøstfyn

Handicapcenter Nordøstfyn Beskrivelse af ydelsespakker Tekst Handicapcenter Nordøstfyn Basis regionsyddanmark.dk Maj 2014 HANDICAPCENTER NORDØSTFYN Denne pjece beskriver de ydelsespakker, som Handicapcenter Nordøstfyn udbyder.

Læs mere

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden

Metodehåndbog - Voksenudredningsmetoden. Bilag A. Temaerne i udredningsmetoden Bilag A Temaerne i udredningsmetoden 1 1.1 Temaerne i udredningen... 3 1.1.1 Baggrund for valg af temaerne...3 1.1.2 Fysisk funktionsnedsættelse...5 1.1.3 Psykisk funktionsnedsættelse...7 1.1.4 Socialt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD

Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD Takstblad 2013 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOVBRYNET SØRUP SKOVVEJ 4 4684 HOLMEGAARD 2 Skovbrynet er en selvejende institution i landlige og naturskønne omgivelser uden forstyrrende momenter. Stedet er

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Retningslinier for anvendelse

Retningslinier for anvendelse Retningslinier for anvendelse Hvad er EASYcare? EASYcare er en metode til gennemførelse af en hurtig vurdering af et ældre menneskes fysiske, psykiske og sociale velbefindende. Formålet med metoden er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

deltagelsesbegrænsning

deltagelsesbegrænsning Mar 18 2011 12:32:44 - Helle Wittrup-Jensen 47 artikler. funktionsevnenedsættelse nedsat funktionsevne nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet eller deltagelse

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

85 Social pædagogisk støtte

85 Social pædagogisk støtte 85 Social pædagogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage Hvad er formålet med Tidspunkter for levering af bevilget ydelse. Egenbetaling ved transport. Hvilke aktiviteter indgår i 85 i Lov om

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

Rapport vedrørende brugerundersøgelse på Bostedet i Nyrup

Rapport vedrørende brugerundersøgelse på Bostedet i Nyrup Rapport vedrørende brugerundersøgelse på Bostedet i Nyrup STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108. Anmodning om visitation til følgende botilbud: Postnr:..

INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108. Anmodning om visitation til følgende botilbud: Postnr:.. INDSTILLING TIL BOTILBUD FOR VOKSNE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 107, 108 Anmodning om visitation til følgende botilbud: Navn: Adresse: Postnr:.. Ansøgerens personlige data: Navn Personnummer Civilstand

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Resultatdokumentation Børne- og familieområdet. Baggrundsoplysninger. Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning.

Resultatdokumentation Børne- og familieområdet. Baggrundsoplysninger. Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning. Resultatdokumentation Børne- og familieområdet Århus Kommune Socialforvaltningen Skematype: Indskrivning Afklaring efter tre måneder Opfølgning Udskrivning Baggrundsoplysninger Foranstaltning Afdeling

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015

Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 Kvartalsredegørelse Registrering af magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 1 Kvartalsredegørelse for magtanvendelser på voksenområdet 4. kvartal 2015 Center for Sundhed & Omsorg: 1 afgørelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Helhedstilbuddet Blindenetværket. Helhedstilbuddet Blindenetværket 108, 104

Helhedstilbuddet Blindenetværket. Helhedstilbuddet Blindenetværket 108, 104 Helhedstilbuddet Blindenetværket 108, 104 NIVEAU 1 (Problemfri adfærd) Anni er rolig hun sidder stille, går roligt med, accepterer at have ble på og er tavs eller snakker, synger eller siger lyde. Anni

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

PSP - Personal and Social Performance Scale G U I D E T I L F U N K T I O N S B E S T E M M E L S E

PSP - Personal and Social Performance Scale G U I D E T I L F U N K T I O N S B E S T E M M E L S E G U I D E T I L F U N K T I O N S B E S T E M M E L S E PSP - Personal and Social Performance Scale Forløbsprogram for mennesker med bipolar affektiv sindslidelse I N T E R V I E W G U I D E I N T R O

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere

BØRN OG UNGES SIGNALER

BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER BØRN OG UNGES SIGNALER Dette kapitel handler om de tegn og signaler hos børn, unge og forældre, du som fagperson kan være opmærksom på, hvis du er bekymret for et barns trivsel.

Læs mere

Opgave 5. Bostedet Egely, case

Opgave 5. Bostedet Egely, case Opgave 5. Bostedet Egely, case I arbejder som social- og sundhedsassistentelever i socialpsykiatrien på bostedet Egely, hvor I kommer hos borgere, der har brug for støtte til at klare hverdagens gøremål.

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE UNGE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE UNGE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De unge BESKRIVELSE AF DE UNGE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de unge? De unge vil ses som individer ikke

Læs mere

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål

Score Beskrivelse Vejledende eksempler Status Mål Faktor 1: Udvikling og adfærd (Faktoren er opdelt i tre spørgsmål) Spørgsmål a): Udadreagerende adfærd Vedrører personens emotionelle tilstand i relation til udadreagerende adfærd. Den udadreagerende adfærd

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere