SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE"

Transkript

1 PRINT UD OG HÆNG OP! SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE uformelle læringsmiljøer!

2 SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE I en folkeskole i forandring opstår nye og anderledes platforme i forhold til elevernes læring. Det nære samfund er en af disse vigtige platforme. Derfor håber jeg, at I alle kan finde inspiration til undervisningsforløb i dette katalog, som beskriver de mange gode tilbud med alternative læreprocesser for Thisted Kommunes elever, hvad enten udgangspunktet er naturen, kulturen eller Thys historie. God læselyst! Jesper Carlsen Undervisnings- og fritidschef 2 3

3 T R ET LIMFJORDSCEN DOVERODDE RD KØBMANDSGÅ NORDVEST ORIENTERINGSKLUB - ORIENTERINGSLØB I NATIONALPARK THY Limfjordscentret er et center med natur-, kultur-, udstillinger og aktiviteter. Centret er en erhvervsdrivende fond der har til huse i kommunale bygninger. Til centret er knyttet en naturvejleder, der udbyder skoletjeneste og guidefunktioner m.m. Nedenunder findes en liste med nuværende tilbud. Mangler der noget, så kontakt naturvejlederen. Måske kan vi udvikle en aktivitet sammen. Limfjordscentret tilbyder for Thisted Kommunes folkeskoler, gratis skoletjenesteaktiviteter op til et vist beløb, og tildeles efter først til mølle princippet. For andre grupper eller aktiviteter skal der som udgangspunkt betales efter timeforbrug. SKOLETJENESTETILBUD FRA LIMFJORDSCENTRET I DOVERODDE ALLE Strand og sten. Skovens flora og fauna - skovens fugle. Skovens træer. Årstiderne i skoven. Hedens liv og historie klittens liv og historie. Vandhulsundersøgelse. Dyrene i Nationalparken. FRA 3. KL. Livet på det lave vand. FRA 7. KL. Kommunikation og samarbejde. Alternativ vandidræt. Tømmerflådebygning og sejlads. FRA 8. KL. Kajaksejlads som idræt. Naturvejleder Søren Kiel Andersen Fjordstræde Hurup Tlf Nordvest Orienteringsklub kan arrangere orienteringsløb i en af klitplantagerne. Målgruppen er de lidt ældre elever. Banelængden f.eks. 4-5 km. Varighed ca. 2 timer. HVOR/HVAD: Nordvest OK har fremstillet orienteringskort over Nystrup Klitplantage, Vandet Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage, Stenbjerg Klitplantage, Tved Klitplantage, Tvorup Øst Klitplantage og Bøgsted Rende. Uden for Nationalparken over Eshøj Plantage. Det forudsættes, at der gives skovtilladelse. Eleverne kan gå/løbe enkeltvis, to og to eller i mindre grupper. FAG/EMNER: Det forventes, at eleverne på forhånd har set et orienteringskort og hørt om de forskellige farver og signaturers betydning. Ved start gives en kort instruktion om det aktuelle o-kort/den aktuelle bane. Skolen får inden løbet tilsendt en kortfil med banen og trykker selv o-kortene.i tilfælde af regn lægges kortene i plastiklommer kr. + kørsel i forbindelse med arrangementet. Henvendelse skal ske i god tid. Nordvest Orienteringsklub ved Jane Thode Jensen. Tlf.: Mobil: / Mail: 5

4 NORDISK FOLKECENTER NDE FOR VEDVARE ENERGI NATURSTYRELSEN THY På Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi kan man se stort set alle former for vedvarende energi teknologier i fuld størrelse og funktion. Der er solceller, vindmøller i forskellige størrelser, et halmhus, el-cykler, en bil der kører på rapsolie, grøn rensning af spildevand og meget mere. RUNDVISNING PÅ NORDISK FOLKECENTER FOR VEDVARENDE ENERGI En rundvisning på Nordisk Folkecenter varer ca. to timer og man kommer til at se og høre om alle former for vedvarende energi. Man vil få et godt indblik i, hvordan energi produceres og forbruges og hvordan man undgår forurening og fremmer bæredygtighed. KLASSETRIN /NIVEAU: Alle aldersklasser er velkomne på Folkecenteret. En rundvisning bør helst ikke omfatte mere end 30 personer, men vi kan tage flere grupper ad gangen. Pris for rundvisninger er 350 kr. for en guide og 25 kr. pr. person. FAG/EMNER: Det overordnede emne for ophold på Folkecentret er vedvarende energi, men andre fag inddrages, herunder samfundsfag/politik, samt natur og teknik. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kammergaardsvej Hurup Tlf Naturstyrelsen Thy forvalter og formidler naturen i Nationalpark Thy. Vi har forskellige naturvejledere ansat, som alle har en stor viden om alt fra skovdrift til natur, plante- og dyrelivet i Nationalpark Thy. Nedenfor er en beskrivelse af nogle af de aktiviteter vi kan tilbyde, vi kan dog sagtens planlægge andre aktiviteter også. Det første besøg for skoler og institutioner er gratis indtil den årlige pulje er opbrugt. Herefter koster det 800 kr. for de første to timer kr. per efterfølgende time. Hvis I gerne vil benytte jer af vores naturvejledning flere gange i løbet af et år, kan der aftales en samlet pris for et længerevarende forløb. De fleste forløb kan tilpasses alle aldersgrupper. FORSLAG TIL FORLØB: Fugletur i nationalparken. Bygning af tømmerflåde, samarbejdsøvelser og fysiske aktiviteter i nationalparken. Småkravl i skovbunden. Svampene i nationalparken. Dyrespor i nationalparken. Hav, vind, strøm og bølger. Sejltur på Vandet sø. Praktisk matematik i nationalparken. Klitheden i fortid og nutid. Naturens trusler og store rovdyr. Skovens træer og buske. Træklatring i kombination med naturvejledning. Naturstyrelsen Thy Søholtvej Thisted Tlf

5 THISTED KOMMUNE DGI NORDVEST DGI Nordvest understøtter forenings og idrætslivet i Skive, Morsø og Thisted Kommune. Organisationen har en målsætning om at være foreningernes foretrukne samarbejdspartner og samtidigt være med til præge den lokale idrætspolitik ved at få sat fokus på idrætsfaciliteter, idræt i skoleregi og understøtte den generelle udvikling indenfor idrætsverden. DGI SMART sport kobler den nyeste teknologi til smartphones med udendørsaktiviteter, hvor man som skole får inspiration til at arbejde med teknologi i undervisningen på en nu måde. Via DGI SMART sport får skolerne endnu et redskab til at opfylde punkter i fælles mål for idræt 2009, hvor inddragelse af IT i undervisningen og introduktion til alternative bevægelsesformer. Med en smartphone er det muligt at udnytte GPS en til at lave nogle nytænkende og anderledes aktiviteter. I SMART sport arbejdes der med apps som rammer forskellige former for motivation ved at lægge op til kreativitet, computerspil, konkurrence, præstation og samarbejde. Her kan man konkurrere mod sig selv DGI SMART sport kommer med 1 til 2 instruktører alt efter aftale samt et klassesæt på 20 eller 40 smartphones. Her vil deltagerne blive introduceret 3-5 forskellige aktiviteter, som kan laves ved at benytte smartphones. FAG: Det vil primært aktuelt i idrætsundervisningen, men der er områder at SMART sport, som med fordel kan udnyttes af andre fag. BEGRÆNSNINGER: Netforbindelsen på smartphonen kan være et problem nogle steder, hvilket kan betyde, at man tilpasser programmet, hvis der skulle opstå problemer med dækningen. Oftest vil SMART sport laves i områder med plads til at komme rundt f.eks. idrætsanlæg og marker, mens skov også er glimrende. Der er været succesfulde arrangementer for 0-10 klasse og SMART sport kan tilpasses alle aldersgrupper. 350 kr. pr instruktør pr time. Lars Nygaard Jørgensen, afdelingsleder for idræt og motion DGI Nordvest Mobil Natur og miljøafdelingen tilbyder gratis og mobil naturvejledning for skoler i Thisted kommune. Vi råder over en større grejbank med ekskursionsudstyr til skolebrug, herunder klassesæt af udstyr fra vandhulsundersøgelser til naturpleje. Vi har særlig viden om fugle, sø og å, hav og fjord, planter og dyr, samt naturpleje og naturforvaltning. Naturvejlederen er frisk på en udfordring eller et stykke udviklingsarbejde og går gerne i dialog med lærerne og deltager gerne i længere forløb. EKSEMPEL PÅ FORLØB: Invasive arter: om rynket rose og andet skidt Der arbejdes med videnskabelige metode og hypoteser, hvor eleverne undersøger naturen under en rosenbusk og i naturen omkring. Kan udvides til selvformulerede projekter. Der findes baggrundsmaterialer i for af udsendelser fra Nationalpark TV, og færdige forslag til undersøgelser. FAG: Natur og teknik, biologi, geografi, men kan udvides til fx dansk, hvis man arbejder med videreformidling af viden. Mellemtrin og overbygning. BEGRÆNSNINGER: Antal: én klasse, eller flere hvis lærerne er selvkørende. Begrænsninger: Forløbet kan afholdes ved et forsøgsområde i Hanstholm for at få det fulde udbytte, men det er næsten altid muligt at finde rynket rose (desværre) i nærheden af en skole. ANDRE FORSLAG TIL FORLØB: Limfjordssafari Vandhulsundersøgelser Fugle Naturpleje Kulstof og klima Geologi og landskab Strandsten og opskyl Mågesafari og meget mere Jens Søren Michelsen Krag, naturvejleder i Natur og miljøafdelingen, Teknisk forvaltning, Thisted kommune Telefon: Mobil:

6 GREJBANK NORDVEST TER MUSEUMSCEN H A N ST H O L M Museets hovedelement er en stor tysk bunker fra 2. Verdenskrig, som rummede en af de store 38 cm skibskanoner, der havde til opgave at spærre indsejlingen til Skagerrak. Grejbank Nordvest er en selvejende institution med det almennyttige formål at støtte en udvikling af naturvejledning gennem friluftsaktiviteter i regionen I forbindelse med bunkeren er opført en moderne udstillingsbygning, som rummer en udstilling om Anden Verdenskrig og Atlantvolden foruden toiletter og caféområde m.m. Museet tilbyder en guidet rundvisning i museumsbunkeren. Der er ansat en Natur- og Friluftsvejleder fuldtids- og fastansat i projektet, som er baggrunden for den daglige drift af Grejbank Nordvest. Rundvisningen består grundlæggende af en tur gennem bunkeren, hvor de enkelte rums funktion bliver forklaret og demonstreret. Man får bl.a. et levende indtryk af leveforholdene for de tyske soldater i bunkeren. Rundvisningen tager sit udgangspunkt i bunkerens og Hanstholms historie under den tyske besættelse , men også mere generelle temaer vedr. besættelsestiden behandles herunder den danske civilbefolknings forhold. Arbejder man med særlige temaer indenfor besættelsestidens historie, kan disse også tages op efter nærmere aftale. FAG: Historie Primært klassetrin (indhold kan dog tilpasses målgruppen). BEGRÆNSNINGER: En rundvisning kan ikke omfatte mere end 30 personer, men vi kan som regel tage flere grupper på samme tid. 450,- kr. for guiden. Selve entréen til museet er gratis for kommunale institutioner og friskoler i Thisted Kommune. Grejbankens målgrupper: Nationalpark Thy, Thisted og Morsø Kommune og Forvaltninger, Institutioner og skoler/ungdomsskolerne, Turist, erhverv samt foreninger. Grejbank Nordvest er en mobil enhed, og kan dermed entreer alle i deres nærmiljø/natur. Grejbank Nordvest ligger inde med kvalitetsfriluftsudstyr for omkring 1½ millioner kr. Skoletjenesteaktiviteter er gratis indenfor en antalsramme, som er aftalt med Thisted Kommune. Derudover kan aktiviteter købes på almindelige betingelser. AKTIVITETSOVERSIGT Naturvejledningen integreres gennem friluftsaktiviteter. Naturformidlingen ligger før, under og efter friluftsaktiviteterne. Aktiviteterne sammensættes efter ønske og behov skræddersyes efter spi- VARIGHED: 1 time Museumscenter Hanstholm, Molevej Hanstholm Tlf Det er Grejbank Nordvests rolle at afdække, hvordan naturvejledning kan integreres i de friluftsaktiviteter, der tilbydes i Grejbank Nordvest med fokus på sundhed, friluftsliv i Nationalpark Thy, Thisted- og, Morsø, og Jammerbugt Kommune., samt turisme, borger, og foreninger, virksomheder m.fl. sekortsmodellen, så konceptet bliver forventningsafstemt. Natur, bevægelse, sundhed og gode fællesoplevelser i et friluftspædagogisk koncept dette er nogle af de nøgleord der er fokus på i Grejbank Nordvest. Thomas Kolding, Projektleder Natur- og friluftsvejleder Tlf:

7 MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED DANMARKS D JÆGERFORBUN Danmarks Jægerforbund har et korps på ca. 30 naturformidlere i hele Danmark, dem kan man også få besøg af i Nationalpark Thy. Vi kan mødes on location i nationalparken eller vi kommer ud på skolen og formidler om jagt og naturens sammenhænge. Et møde med Jægerforbundets naturvejledning giver rig mulighed for at bringe alle sanser i spil. Vi både ser, rører, lytter og smager. Tilbuddene strækker sig bredt. Fra gevirværksted, hvor man kan lave en lykkeamulet eller et smykke af hjortegevir og samtidig lære om Danmarks fire hjortearter, over til, hvordan man parterer en fasan, ser hvordan dens anatomi er, og leger en sjov leg, som understøtter denne læring. Der vil også være mulighed for at slutte arrangementet af med en smagsprøve på det vildt vi har arbejdet med. Vi tilrettelægger forløbene individuelt efter klassens ønsker og behov. Alle forløb til skoler med en professionel formidler fra Jægerforbundet er gratis. EKSEMPEL PÅ ET FORLØB: GEVIRVÆRKSTED Gennem praktisk arbejde med kronhjortens gevir kommer vi ind på gevirets udvikling og de processer der ligger til grund herfor. Vi laver individuelle unikke smykker eller nøgleringe. Vi får i gennem forløbet indsigt i håndværksmæssige kundskaber, samt at opnå kendskab til og om Danmarks fire hjortearter og hvorfor der drives jagt på dem. Til sidst vil der være mulighed for at få en smagsprøve på kronvildt skudt i Vestjylland. 12 FAG/EMNER: Natur & teknik + sløjd + flere andre fag efter ønske. KLASSETRIN/NIVEAU: Forløbene tilpasses individuelt og henvender sig til hele indskolingen og mellemtrinnet. STED: På skolen eller on location i nationalparken. Gratis. Betegnelsen Museet for Thy og Vester Hanherred dækker over flere museer. Hovedsædet er Thisted Museum, hvor der er en udsøgt samling af oldtidsfund samt udstillinger om købstadens historie og om Thys landbokultur. Heltborg Museum er landskendt for sin store samling af Jens Søndergaards malerier. Vorupør Museum er indrettet i et gammelt bådeværft og fortæller om kystfiskeriet og om den religiøse vækkelse. Andre afdelinger er Skjoldborgs Hus i Øsløs, Fiskerhuset i Agger og Missionshuset i Harring. BESKRIVELSER Thisted Ulveudstilling indtil 1. november Skolebesøg, bl.a. oldtid, landbokultur og Thisted købstad. Eleverne kan prøve at slå flint, og byens historie kan belyses med en byvandring. Mindestuer for Christen Kold og J. P. Jacobsen. Speciel julearrangement i december måned. Heltborg Kunstsamlingen på Heltborg Museum er velegnet til billedkunst. Udstillingen om landbrug kan også bruges i undervisningen. Dukketeater Museets omrejsende dukketeater har et middelalderstykke om tro og overtro, et stykke om en hyrdedrengs liv i 1800-tallet og et stykke for indskolingen om Prinsessen på Ærten. Vorupør Historisk værksted: Klargøring af kroge, binding af net, fremstilling af hummertejne m.v. I køkkenet kan vi lave fiskeretter og bage på brændekomfur. Også mulighed for udeskole. Kontakt Eva Nielsen, tlf Vi er altid parate til at skræddersy et museumsbesøg, så det passer ind i undervisningen. Vi kommer også gerne ud på skolerne. Naturformidler Per Kiel Andersen, tlf.: Thisted Museum, tlf.:

8 LANDBO THY OG MORS-THY FAMILIELANDBRUG Skole Landbrug & Fødevarer er et landsdækkende koncept med tilbud om undervisningsmaterialer og besøg i landbrugsbedrifter og virksomheder som forarbejder land-brugsprodukter. Der findes materialer til alle klassetrin på Landbrug & Fødevarers afdeling Samfundskommunikation har fokus på tre kerneaktiviteter: Skolekontakt Åbent Landbrug 3. søndag i september Events I Thisted og Morsø Kommuner samt Thyholm arbejder Åbent Landbrug med ovennævnte områder og formidler gerne gratis landbrugsbesøg eller besøger din skole. EKSEMPEL PÅ ET FORLØB HVOR KOMMER MADEN FRA? Hvor mange liter mælk gi r en ko om dagen? Hvad er egentlig forskellen på økologisk og konventionel produktion? Mon der findes et dilemmaspil om dyrevelfærd? Kan landbruget levere løsninger på samfundets energiudfordringer? På skole.lf.dk finder du læremidler til både grundskole og ungdomsuddannelser: Temakasser, spil, digitale læremidler og bøger om alt fra eksporttal og global fødevaremangel til grisens tredje tå og enzymer i ost. Thy Syd: Birthe Aarup, tlf Thy Nord: Manna Bollesen Hansen, tlf Videncenter Thy Mors: Sekretær Susanne Thomsen, tlf

9 NATIONALPARK THY KLASSEVÆRELSET - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Visionen er at skabe et skolesamarbejde i Thy, der er kendt for, at mange lærere jævnligt flytter undervisningen ud i naturen og nationalparken, fordi det giver merværdi i undervisningen, og fordi det er enkelt. Projektet har netop fået tilsagn om støtte fra Friluftsrådet, og formålet med projektet er at gøre det nemt for lærere, at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål, samtidig med at indlæringen sker i en lokal kontekst. Naturen skal anvendes som læringsrum i de situationer, hvor naturen giver nogle oplagte muligheder for at se, røre eller afprøve den teori eller adfærd, som eleverne skal lære ifølge folkeskolens mål. Elevernes læring er i fokus, og projektet skal understøtte elevernes mulighed for at arbejde med skolens fag i teori og praksis med hoved, hjerte og krop i spil og i samspil med den natur, kultur og samfund, de er en del af. Nationalpark Thy, Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy samt Museet for Thy og Vester Hanherred har taget initiativ til projektet, som starter i januar Vi håber, at du vil tage godt imod de muligheder, som projektet åbner for dig og dine elever. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: Bo Immersen Projektleder/Formidlingskoordinator Mail: Tlf.: Udgivet i september 2013 af: tildegrafisk.dk

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening Projektansvarlig: DGI Nordvest & Vestjylland Kontakt person(er): Louise Kjærsgaard Bertelsen, projektafdelingsleder Email: LKB@dgi.dk Tlf: 79 40 42 02 Mobil: 30 57 23 76 Adresse: H.C. Ørstedvej 2D, 7900

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

// skoletilbud. i thisted kommune 2008-2009. // tilbud fra de uformelle læringsmiljøer //

// skoletilbud. i thisted kommune 2008-2009. // tilbud fra de uformelle læringsmiljøer // i thisted kommune 2008-2009 // tilbud fra de uformelle læringsmiljøer // MUSEUMSCENTER HANSTHOLM Museets hovedelement er en stor tysk bunker fra 2. Verdenskrig, som rummede en af de store 38 cm skibskanoner,

Læs mere

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler Ny udstilling: Blackout! åbner til påske Nyt undervisningstilbud: Fang en fisk i Gudenåen Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler 1 Oplevelser og læring for alle Få inspiration til undervisningen på energimuseet.dk

Læs mere

GENNEM. viden oplevelse. UNDERVISNINGSTILBUD klasse. vand

GENNEM. viden oplevelse. UNDERVISNINGSTILBUD klasse. vand GENNEM viden oplevelse r UNDERVISNINGSTILBUD 0.-10. klasse Faglighed og mo tivation i autentiske lærin gsmiljøer vand mærk! lugt! smag! Undervisningen understøtter folkeskolens Forenklede Fælles Mål. Alle

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

www.hanstholm-camping.dk

www.hanstholm-camping.dk Familieweekend - Seniortra ef - Faetter-kusinefest Hamborgvej 95. DK-7730 Hanstholm. Tel. +45 97 96 51 98 www.hanstholm-camping.dk Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. søndag d. 29. april

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Europæisk Nationalparkdag med knald på!

Europæisk Nationalparkdag med knald på! Naturen set i glas Gratis entré og undervisning for skoler i Syddjurs Kommune i anledning af Europæisk Nationalparkdag. Øvrige skoler betaler entré. Børn 0 12 år: gratis, unge 13 17 år: kr. 20.. Øvrige:

Læs mere

Lærere rustes til at flytte undervisningen ud i Nationalpark Thy.

Lærere rustes til at flytte undervisningen ud i Nationalpark Thy. Lærere rustes til at flytte undervisningen ud i Nationalpark Thy. Den 4. august 2016 deltog 15 lærere og formidlere i lærerkurset Udeskole i praksis. Museumscenter Hanstholm dannede rammerne for kurset

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2017/18 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 21958 Navn naturvejleder: Bo Immersen Navn arbejdsgiver: Nationalpark Thy Arbejdssted: Nationalpark Thy Adresse: Søholtvej 6 Postnummer/By: 7700

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

www.outdoorsports.dk Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer

www.outdoorsports.dk Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer Grønne møder med røde kinder 15 sjove og inspirerende aktiviteter skræddersyet til jer Grønne møder med røde kinder Grønne møder med røde kinder er 15 sjove og inspirerende aktiviteter, der er skræddersyet

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

Velkommen til Naturfagsdag. Hanstholm den 1. april

Velkommen til Naturfagsdag. Hanstholm den 1. april Velkommen til Naturfagsdag Hanstholm den 1. april 2016 1 Målet med dagen er at I får: Viden om hvordan Naturfagsstrategien sætter rammer for naturfagsundervisningen i Thisted Kommune. Viden om landskabsdannelsen

Læs mere

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til:

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til: Hansen, Gitte Fra: Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober 2009 16:00 Til: Brøndum, Jette Cc: Gregor, Ole Emne: VS: Kritik og forslag til kæmpe vindmøller i Amos

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23004 Navn naturvejleder: Michael Pedersen Navn nærmeste leder: John Munro Arbejdssted: Ledreborg Gods Adresse: Ledreborg Alle 2d Postnummer/By:

Læs mere

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge

Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Ansøgning om bevilling til naturskolen på Lille Vildmosecentret, 2016 Danmarks største højmose, naturgenopretning og elge Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Formål... 2 Ansøgt beløb... 3 Lille Vildmosecentret...

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde ved Mortenstrupgård - et historisk værksted Gratis undervisningstilbud til skoler i Fredensborg og Hørsholm kommuner 2010 www.hoersholmmuseum.dk Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk værksted

Læs mere

Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL

Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL HINDSGAVL RNATURVEJLEDE Aktivitetsog naturcenter HINDSGAVL FORENI NGEN Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl er en enestående facilitet, som frit kan bruges af lærere og pædagoger i Middelfart Kommune.

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

MEETINGS. Design dit møde

MEETINGS. Design dit møde MEETINGS Design dit møde 1 Vi tilbyder dig gratis hjælp til at få din konference i Kolding til at lykkes at finde det bedste mødested til dine behov at inddrage hele byen til afholdelse af spændende arrangementer

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2016/2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Farvekraft. ad helvede til! 1895-1957. Jens Søndergaard. Lærervejledning

Farvekraft. ad helvede til! 1895-1957. Jens Søndergaard. Lærervejledning Farvekraft ad helvede til! Jens Søndergaard 1895-1957 Lærervejledning Farvekraft ad helvede til! - Jens Søndergaard 1895-1957 Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetirn) Lærervejledning

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47

Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47 Her finder du en række tilbud til dig og din klasse i uge 47 I forbindelse med uddannelsesuge 47, har vi lavet aftaler med en række virksomheder, organisationer og museer om klassebesøg. Herunder kan du

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Intern stafet i kommunen - alle kan deltage. Mål at 95 % deltager evt. en fakkel, der skal rundt i hele kommunen Kommunen og foreninger

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

UNI C og læringsressourcer

UNI C og læringsressourcer UNI C og læringsressourcer CIL maj 2010 Leo Højsholt-Poulsen Leo.hojsholt-poulsen@uni-c.dk UNI C 06-05-2010 2 1 Hvordan er forholdet mellem EMU og indholdsservices EMU portalen EMU-universer, fagsider

Læs mere

Input til processen frem mod en friluftsstrategi for Silkeborg Kommune

Input til processen frem mod en friluftsstrategi for Silkeborg Kommune Input til processen frem mod en friluftsstrategi for Silkeborg Kommune Søren Præstholm Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU Mange Muligheder

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper Bruduge uge 39 Tværfagligt med matematik 40-46 Blade og træer Tværfagligt

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli

Naturoplevelser på Djursland 9. juli 16. juli Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10 Torsdag den 9. juli kl. 10-12 LAV DIT EGET INSEKTBO For at tiltrække de nyttige og bestøvende insekter til haven, kan man lave et insektbo og hænge

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet

Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet Denne vejledning har til formål at inspirere dig som lærer til at få et lærerigt og spændende besøg på museet. Vi har samlet information om museumsbesøget, gode råd

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger. Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger Fored.

KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger. Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger Fored. Thisted Museum Heltborg Museum Vorupør Museum Fiskerhuset Agger Skjoldborgs Hus KALENDER OKTOBER-DECEMBER 2012 Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lærervejledning. Baggrund

Lærervejledning. Baggrund Lærervejledning Formidlingsmaskinen er en hjemmeside, hvor Kulturhistorisk Museum stiller middelalderudstillingen Middelalderens mennesker til rådighed blandt andet for skoleklasser. Her kan eleverne ved

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Tlf. 70 333 777. www.energitjenesten.dk. 7 Energitjenesten Sjælland Vestergade 3 4600 Køge. 5 Energitjenesten Samsø Strandengen 1 8305 Samsø

Tlf. 70 333 777. www.energitjenesten.dk. 7 Energitjenesten Sjælland Vestergade 3 4600 Køge. 5 Energitjenesten Samsø Strandengen 1 8305 Samsø 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Vestjylland Lokalafdeling tilknyttet Midt 6900 Skjern

Læs mere

Dette dokument er et scenarie et udkast og et projekt, som peger ud i fremtiden, men som også først har sin egen begyndelse i midten af 2009.

Dette dokument er et scenarie et udkast og et projekt, som peger ud i fremtiden, men som også først har sin egen begyndelse i midten af 2009. Introduktion Jeg er faldet over noget software som rummer en række muligheder. Det er et program der kan være med til at sætte nye forståelsesrammer for vores opfattelse af lokaler, rammer og aktiviteter

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Naturcenter HINDSGAVL

Naturcenter HINDSGAVL HINDSGAVL RNATURVEJLEDE Naturcenter HINDSGAVL T I L I N S T I T U T I O N E R FORENI NGEN Naturcenter Hindsgavl er en enestående facilitet, som frit kan bruges af pædagoger og lærere i Middelfart Kommune.

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsfrist: 1. december 2011 Vinderne af konkurrence vil blive kåret 1. marts 2012 Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk som PDF-fil

Læs mere

Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum.

Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Vision...1 Formål...1 Hvorfor flytte undervisningen ud?...2 Baggrund for projektet...3

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

NaturBornholms skoletjeneste

NaturBornholms skoletjeneste NaturBornholms skoletjeneste Indhold FØRSKOLE og INDSKOLING (0-3. kl.)... 2 Natur/teknik... 2 Bison (HP)... 2 I pindsvinets fodspor (RL)... 2 Livet ved et vandhul (RL)... 2 Hvem lever på Bornholm (RL)...

Læs mere

NORDAGERSKOLEN. Linjer i overbygningen. En skole i forandring. Hvad skal du vælge? NORDAGERSKOLEN. Alle har en god fornemmelse i maven og hjertet med

NORDAGERSKOLEN. Linjer i overbygningen. En skole i forandring. Hvad skal du vælge? NORDAGERSKOLEN. Alle har en god fornemmelse i maven og hjertet med NORDAGERSKOLEN En skole i forandring Hvad skal du vælge? NORDAGERSKOLEN Alle har en god fornemmelse i maven og hjertet med Linjer i overbygningen Denne folder af udarbejdet af Overhusets udviklingsgruppe.

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

SMID BØRNENE UD tæt på elementerne AVNØ NATURSKOLE

SMID BØRNENE UD tæt på elementerne AVNØ NATURSKOLE SMID BØRNENE UD tæt på elementerne I vandet I luften Ved ilden På jorden AVNØ NATURSKOLE AVNØ NATURCENTER mellem himmel & hav Naturvejleder KARI HALD Flyvervej 40, Avnø, 4750 Lundby T: 55 36 63 46 M: 22

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Østjysk. naturkalender 2011

Østjysk. naturkalender 2011 Østjysk naturkalender 0 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen året rundt Med støtte fra Friluftsrådet og Dansk Magisterforening har vi i år mulighed for at omdele Østjysk Naturkalender

Læs mere