SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE"

Transkript

1 PRINT UD OG HÆNG OP! SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE uformelle læringsmiljøer!

2 SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE I en folkeskole i forandring opstår nye og anderledes platforme i forhold til elevernes læring. Det nære samfund er en af disse vigtige platforme. Derfor håber jeg, at I alle kan finde inspiration til undervisningsforløb i dette katalog, som beskriver de mange gode tilbud med alternative læreprocesser for Thisted Kommunes elever, hvad enten udgangspunktet er naturen, kulturen eller Thys historie. God læselyst! Jesper Carlsen Undervisnings- og fritidschef 2 3

3 T R ET LIMFJORDSCEN DOVERODDE RD KØBMANDSGÅ NORDVEST ORIENTERINGSKLUB - ORIENTERINGSLØB I NATIONALPARK THY Limfjordscentret er et center med natur-, kultur-, udstillinger og aktiviteter. Centret er en erhvervsdrivende fond der har til huse i kommunale bygninger. Til centret er knyttet en naturvejleder, der udbyder skoletjeneste og guidefunktioner m.m. Nedenunder findes en liste med nuværende tilbud. Mangler der noget, så kontakt naturvejlederen. Måske kan vi udvikle en aktivitet sammen. Limfjordscentret tilbyder for Thisted Kommunes folkeskoler, gratis skoletjenesteaktiviteter op til et vist beløb, og tildeles efter først til mølle princippet. For andre grupper eller aktiviteter skal der som udgangspunkt betales efter timeforbrug. SKOLETJENESTETILBUD FRA LIMFJORDSCENTRET I DOVERODDE ALLE Strand og sten. Skovens flora og fauna - skovens fugle. Skovens træer. Årstiderne i skoven. Hedens liv og historie klittens liv og historie. Vandhulsundersøgelse. Dyrene i Nationalparken. FRA 3. KL. Livet på det lave vand. FRA 7. KL. Kommunikation og samarbejde. Alternativ vandidræt. Tømmerflådebygning og sejlads. FRA 8. KL. Kajaksejlads som idræt. Naturvejleder Søren Kiel Andersen Fjordstræde Hurup Tlf Nordvest Orienteringsklub kan arrangere orienteringsløb i en af klitplantagerne. Målgruppen er de lidt ældre elever. Banelængden f.eks. 4-5 km. Varighed ca. 2 timer. HVOR/HVAD: Nordvest OK har fremstillet orienteringskort over Nystrup Klitplantage, Vandet Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage, Stenbjerg Klitplantage, Tved Klitplantage, Tvorup Øst Klitplantage og Bøgsted Rende. Uden for Nationalparken over Eshøj Plantage. Det forudsættes, at der gives skovtilladelse. Eleverne kan gå/løbe enkeltvis, to og to eller i mindre grupper. FAG/EMNER: Det forventes, at eleverne på forhånd har set et orienteringskort og hørt om de forskellige farver og signaturers betydning. Ved start gives en kort instruktion om det aktuelle o-kort/den aktuelle bane. Skolen får inden løbet tilsendt en kortfil med banen og trykker selv o-kortene.i tilfælde af regn lægges kortene i plastiklommer kr. + kørsel i forbindelse med arrangementet. Henvendelse skal ske i god tid. Nordvest Orienteringsklub ved Jane Thode Jensen. Tlf.: Mobil: / Mail: 5

4 NORDISK FOLKECENTER NDE FOR VEDVARE ENERGI NATURSTYRELSEN THY På Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi kan man se stort set alle former for vedvarende energi teknologier i fuld størrelse og funktion. Der er solceller, vindmøller i forskellige størrelser, et halmhus, el-cykler, en bil der kører på rapsolie, grøn rensning af spildevand og meget mere. RUNDVISNING PÅ NORDISK FOLKECENTER FOR VEDVARENDE ENERGI En rundvisning på Nordisk Folkecenter varer ca. to timer og man kommer til at se og høre om alle former for vedvarende energi. Man vil få et godt indblik i, hvordan energi produceres og forbruges og hvordan man undgår forurening og fremmer bæredygtighed. KLASSETRIN /NIVEAU: Alle aldersklasser er velkomne på Folkecenteret. En rundvisning bør helst ikke omfatte mere end 30 personer, men vi kan tage flere grupper ad gangen. Pris for rundvisninger er 350 kr. for en guide og 25 kr. pr. person. FAG/EMNER: Det overordnede emne for ophold på Folkecentret er vedvarende energi, men andre fag inddrages, herunder samfundsfag/politik, samt natur og teknik. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kammergaardsvej Hurup Tlf Naturstyrelsen Thy forvalter og formidler naturen i Nationalpark Thy. Vi har forskellige naturvejledere ansat, som alle har en stor viden om alt fra skovdrift til natur, plante- og dyrelivet i Nationalpark Thy. Nedenfor er en beskrivelse af nogle af de aktiviteter vi kan tilbyde, vi kan dog sagtens planlægge andre aktiviteter også. Det første besøg for skoler og institutioner er gratis indtil den årlige pulje er opbrugt. Herefter koster det 800 kr. for de første to timer kr. per efterfølgende time. Hvis I gerne vil benytte jer af vores naturvejledning flere gange i løbet af et år, kan der aftales en samlet pris for et længerevarende forløb. De fleste forløb kan tilpasses alle aldersgrupper. FORSLAG TIL FORLØB: Fugletur i nationalparken. Bygning af tømmerflåde, samarbejdsøvelser og fysiske aktiviteter i nationalparken. Småkravl i skovbunden. Svampene i nationalparken. Dyrespor i nationalparken. Hav, vind, strøm og bølger. Sejltur på Vandet sø. Praktisk matematik i nationalparken. Klitheden i fortid og nutid. Naturens trusler og store rovdyr. Skovens træer og buske. Træklatring i kombination med naturvejledning. Naturstyrelsen Thy Søholtvej Thisted Tlf

5 THISTED KOMMUNE DGI NORDVEST DGI Nordvest understøtter forenings og idrætslivet i Skive, Morsø og Thisted Kommune. Organisationen har en målsætning om at være foreningernes foretrukne samarbejdspartner og samtidigt være med til præge den lokale idrætspolitik ved at få sat fokus på idrætsfaciliteter, idræt i skoleregi og understøtte den generelle udvikling indenfor idrætsverden. DGI SMART sport kobler den nyeste teknologi til smartphones med udendørsaktiviteter, hvor man som skole får inspiration til at arbejde med teknologi i undervisningen på en nu måde. Via DGI SMART sport får skolerne endnu et redskab til at opfylde punkter i fælles mål for idræt 2009, hvor inddragelse af IT i undervisningen og introduktion til alternative bevægelsesformer. Med en smartphone er det muligt at udnytte GPS en til at lave nogle nytænkende og anderledes aktiviteter. I SMART sport arbejdes der med apps som rammer forskellige former for motivation ved at lægge op til kreativitet, computerspil, konkurrence, præstation og samarbejde. Her kan man konkurrere mod sig selv DGI SMART sport kommer med 1 til 2 instruktører alt efter aftale samt et klassesæt på 20 eller 40 smartphones. Her vil deltagerne blive introduceret 3-5 forskellige aktiviteter, som kan laves ved at benytte smartphones. FAG: Det vil primært aktuelt i idrætsundervisningen, men der er områder at SMART sport, som med fordel kan udnyttes af andre fag. BEGRÆNSNINGER: Netforbindelsen på smartphonen kan være et problem nogle steder, hvilket kan betyde, at man tilpasser programmet, hvis der skulle opstå problemer med dækningen. Oftest vil SMART sport laves i områder med plads til at komme rundt f.eks. idrætsanlæg og marker, mens skov også er glimrende. Der er været succesfulde arrangementer for 0-10 klasse og SMART sport kan tilpasses alle aldersgrupper. 350 kr. pr instruktør pr time. Lars Nygaard Jørgensen, afdelingsleder for idræt og motion DGI Nordvest Mobil Natur og miljøafdelingen tilbyder gratis og mobil naturvejledning for skoler i Thisted kommune. Vi råder over en større grejbank med ekskursionsudstyr til skolebrug, herunder klassesæt af udstyr fra vandhulsundersøgelser til naturpleje. Vi har særlig viden om fugle, sø og å, hav og fjord, planter og dyr, samt naturpleje og naturforvaltning. Naturvejlederen er frisk på en udfordring eller et stykke udviklingsarbejde og går gerne i dialog med lærerne og deltager gerne i længere forløb. EKSEMPEL PÅ FORLØB: Invasive arter: om rynket rose og andet skidt Der arbejdes med videnskabelige metode og hypoteser, hvor eleverne undersøger naturen under en rosenbusk og i naturen omkring. Kan udvides til selvformulerede projekter. Der findes baggrundsmaterialer i for af udsendelser fra Nationalpark TV, og færdige forslag til undersøgelser. FAG: Natur og teknik, biologi, geografi, men kan udvides til fx dansk, hvis man arbejder med videreformidling af viden. Mellemtrin og overbygning. BEGRÆNSNINGER: Antal: én klasse, eller flere hvis lærerne er selvkørende. Begrænsninger: Forløbet kan afholdes ved et forsøgsområde i Hanstholm for at få det fulde udbytte, men det er næsten altid muligt at finde rynket rose (desværre) i nærheden af en skole. ANDRE FORSLAG TIL FORLØB: Limfjordssafari Vandhulsundersøgelser Fugle Naturpleje Kulstof og klima Geologi og landskab Strandsten og opskyl Mågesafari og meget mere Jens Søren Michelsen Krag, naturvejleder i Natur og miljøafdelingen, Teknisk forvaltning, Thisted kommune Telefon: Mobil:

6 GREJBANK NORDVEST TER MUSEUMSCEN H A N ST H O L M Museets hovedelement er en stor tysk bunker fra 2. Verdenskrig, som rummede en af de store 38 cm skibskanoner, der havde til opgave at spærre indsejlingen til Skagerrak. Grejbank Nordvest er en selvejende institution med det almennyttige formål at støtte en udvikling af naturvejledning gennem friluftsaktiviteter i regionen I forbindelse med bunkeren er opført en moderne udstillingsbygning, som rummer en udstilling om Anden Verdenskrig og Atlantvolden foruden toiletter og caféområde m.m. Museet tilbyder en guidet rundvisning i museumsbunkeren. Der er ansat en Natur- og Friluftsvejleder fuldtids- og fastansat i projektet, som er baggrunden for den daglige drift af Grejbank Nordvest. Rundvisningen består grundlæggende af en tur gennem bunkeren, hvor de enkelte rums funktion bliver forklaret og demonstreret. Man får bl.a. et levende indtryk af leveforholdene for de tyske soldater i bunkeren. Rundvisningen tager sit udgangspunkt i bunkerens og Hanstholms historie under den tyske besættelse , men også mere generelle temaer vedr. besættelsestiden behandles herunder den danske civilbefolknings forhold. Arbejder man med særlige temaer indenfor besættelsestidens historie, kan disse også tages op efter nærmere aftale. FAG: Historie Primært klassetrin (indhold kan dog tilpasses målgruppen). BEGRÆNSNINGER: En rundvisning kan ikke omfatte mere end 30 personer, men vi kan som regel tage flere grupper på samme tid. 450,- kr. for guiden. Selve entréen til museet er gratis for kommunale institutioner og friskoler i Thisted Kommune. Grejbankens målgrupper: Nationalpark Thy, Thisted og Morsø Kommune og Forvaltninger, Institutioner og skoler/ungdomsskolerne, Turist, erhverv samt foreninger. Grejbank Nordvest er en mobil enhed, og kan dermed entreer alle i deres nærmiljø/natur. Grejbank Nordvest ligger inde med kvalitetsfriluftsudstyr for omkring 1½ millioner kr. Skoletjenesteaktiviteter er gratis indenfor en antalsramme, som er aftalt med Thisted Kommune. Derudover kan aktiviteter købes på almindelige betingelser. AKTIVITETSOVERSIGT Naturvejledningen integreres gennem friluftsaktiviteter. Naturformidlingen ligger før, under og efter friluftsaktiviteterne. Aktiviteterne sammensættes efter ønske og behov skræddersyes efter spi- VARIGHED: 1 time Museumscenter Hanstholm, Molevej Hanstholm Tlf Det er Grejbank Nordvests rolle at afdække, hvordan naturvejledning kan integreres i de friluftsaktiviteter, der tilbydes i Grejbank Nordvest med fokus på sundhed, friluftsliv i Nationalpark Thy, Thisted- og, Morsø, og Jammerbugt Kommune., samt turisme, borger, og foreninger, virksomheder m.fl. sekortsmodellen, så konceptet bliver forventningsafstemt. Natur, bevægelse, sundhed og gode fællesoplevelser i et friluftspædagogisk koncept dette er nogle af de nøgleord der er fokus på i Grejbank Nordvest. Thomas Kolding, Projektleder Natur- og friluftsvejleder Tlf:

7 MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED DANMARKS D JÆGERFORBUN Danmarks Jægerforbund har et korps på ca. 30 naturformidlere i hele Danmark, dem kan man også få besøg af i Nationalpark Thy. Vi kan mødes on location i nationalparken eller vi kommer ud på skolen og formidler om jagt og naturens sammenhænge. Et møde med Jægerforbundets naturvejledning giver rig mulighed for at bringe alle sanser i spil. Vi både ser, rører, lytter og smager. Tilbuddene strækker sig bredt. Fra gevirværksted, hvor man kan lave en lykkeamulet eller et smykke af hjortegevir og samtidig lære om Danmarks fire hjortearter, over til, hvordan man parterer en fasan, ser hvordan dens anatomi er, og leger en sjov leg, som understøtter denne læring. Der vil også være mulighed for at slutte arrangementet af med en smagsprøve på det vildt vi har arbejdet med. Vi tilrettelægger forløbene individuelt efter klassens ønsker og behov. Alle forløb til skoler med en professionel formidler fra Jægerforbundet er gratis. EKSEMPEL PÅ ET FORLØB: GEVIRVÆRKSTED Gennem praktisk arbejde med kronhjortens gevir kommer vi ind på gevirets udvikling og de processer der ligger til grund herfor. Vi laver individuelle unikke smykker eller nøgleringe. Vi får i gennem forløbet indsigt i håndværksmæssige kundskaber, samt at opnå kendskab til og om Danmarks fire hjortearter og hvorfor der drives jagt på dem. Til sidst vil der være mulighed for at få en smagsprøve på kronvildt skudt i Vestjylland. 12 FAG/EMNER: Natur & teknik + sløjd + flere andre fag efter ønske. KLASSETRIN/NIVEAU: Forløbene tilpasses individuelt og henvender sig til hele indskolingen og mellemtrinnet. STED: På skolen eller on location i nationalparken. Gratis. Betegnelsen Museet for Thy og Vester Hanherred dækker over flere museer. Hovedsædet er Thisted Museum, hvor der er en udsøgt samling af oldtidsfund samt udstillinger om købstadens historie og om Thys landbokultur. Heltborg Museum er landskendt for sin store samling af Jens Søndergaards malerier. Vorupør Museum er indrettet i et gammelt bådeværft og fortæller om kystfiskeriet og om den religiøse vækkelse. Andre afdelinger er Skjoldborgs Hus i Øsløs, Fiskerhuset i Agger og Missionshuset i Harring. BESKRIVELSER Thisted Ulveudstilling indtil 1. november Skolebesøg, bl.a. oldtid, landbokultur og Thisted købstad. Eleverne kan prøve at slå flint, og byens historie kan belyses med en byvandring. Mindestuer for Christen Kold og J. P. Jacobsen. Speciel julearrangement i december måned. Heltborg Kunstsamlingen på Heltborg Museum er velegnet til billedkunst. Udstillingen om landbrug kan også bruges i undervisningen. Dukketeater Museets omrejsende dukketeater har et middelalderstykke om tro og overtro, et stykke om en hyrdedrengs liv i 1800-tallet og et stykke for indskolingen om Prinsessen på Ærten. Vorupør Historisk værksted: Klargøring af kroge, binding af net, fremstilling af hummertejne m.v. I køkkenet kan vi lave fiskeretter og bage på brændekomfur. Også mulighed for udeskole. Kontakt Eva Nielsen, tlf Vi er altid parate til at skræddersy et museumsbesøg, så det passer ind i undervisningen. Vi kommer også gerne ud på skolerne. Naturformidler Per Kiel Andersen, tlf.: Thisted Museum, tlf.:

8 LANDBO THY OG MORS-THY FAMILIELANDBRUG Skole Landbrug & Fødevarer er et landsdækkende koncept med tilbud om undervisningsmaterialer og besøg i landbrugsbedrifter og virksomheder som forarbejder land-brugsprodukter. Der findes materialer til alle klassetrin på Landbrug & Fødevarers afdeling Samfundskommunikation har fokus på tre kerneaktiviteter: Skolekontakt Åbent Landbrug 3. søndag i september Events I Thisted og Morsø Kommuner samt Thyholm arbejder Åbent Landbrug med ovennævnte områder og formidler gerne gratis landbrugsbesøg eller besøger din skole. EKSEMPEL PÅ ET FORLØB HVOR KOMMER MADEN FRA? Hvor mange liter mælk gi r en ko om dagen? Hvad er egentlig forskellen på økologisk og konventionel produktion? Mon der findes et dilemmaspil om dyrevelfærd? Kan landbruget levere løsninger på samfundets energiudfordringer? På skole.lf.dk finder du læremidler til både grundskole og ungdomsuddannelser: Temakasser, spil, digitale læremidler og bøger om alt fra eksporttal og global fødevaremangel til grisens tredje tå og enzymer i ost. Thy Syd: Birthe Aarup, tlf Thy Nord: Manna Bollesen Hansen, tlf Videncenter Thy Mors: Sekretær Susanne Thomsen, tlf

9 NATIONALPARK THY KLASSEVÆRELSET - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Visionen er at skabe et skolesamarbejde i Thy, der er kendt for, at mange lærere jævnligt flytter undervisningen ud i naturen og nationalparken, fordi det giver merværdi i undervisningen, og fordi det er enkelt. Projektet har netop fået tilsagn om støtte fra Friluftsrådet, og formålet med projektet er at gøre det nemt for lærere, at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål, samtidig med at indlæringen sker i en lokal kontekst. Naturen skal anvendes som læringsrum i de situationer, hvor naturen giver nogle oplagte muligheder for at se, røre eller afprøve den teori eller adfærd, som eleverne skal lære ifølge folkeskolens mål. Elevernes læring er i fokus, og projektet skal understøtte elevernes mulighed for at arbejde med skolens fag i teori og praksis med hoved, hjerte og krop i spil og i samspil med den natur, kultur og samfund, de er en del af. Nationalpark Thy, Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy samt Museet for Thy og Vester Hanherred har taget initiativ til projektet, som starter i januar Vi håber, at du vil tage godt imod de muligheder, som projektet åbner for dig og dine elever. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: Bo Immersen Projektleder/Formidlingskoordinator Mail: Tlf.: Udgivet i september 2013 af: tildegrafisk.dk

// skoletilbud. i thisted kommune 2008-2009. // tilbud fra de uformelle læringsmiljøer //

// skoletilbud. i thisted kommune 2008-2009. // tilbud fra de uformelle læringsmiljøer // i thisted kommune 2008-2009 // tilbud fra de uformelle læringsmiljøer // MUSEUMSCENTER HANSTHOLM Museets hovedelement er en stor tysk bunker fra 2. Verdenskrig, som rummede en af de store 38 cm skibskanoner,

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum.

Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Nationalpark Thy Klasseværelset - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Vision...1 Formål...1 Hvorfor flytte undervisningen ud?...2 Baggrund for projektet...3

Læs mere

Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy

Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy #2 Nyhedsbrev: 25. juni 2014 Nyt fra Formidlingsnetværk Nyhedsbrevet indeholder informationer om aktuelle formidlingsindsatser og samarbejder om formidling i Nationalpark Thy. I denne udgave kan du læse

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag

Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse over skolens værdigrundlag Indholdsfortegnelse.1 Værdiggrundlaget i overskrifter..2 Grundtvig-Kold.3 Læringsstile.3 IT.4 Motion.5 Tidlig sprogindlæring 5 Natur og Teknik 6 Helhedsskole...6

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

NORDVEST SAFARI THY-MORS

NORDVEST SAFARI THY-MORS NORDVEST SAFARI THY-MORS VISIONER - YDELSER - KOMPETENCE Nordvest Safari vi i fremtiden blive en stor bidragyder til tankerne om NCOA - National Center of Outdoor Activities i Thy og på Mors. 1 Nordvest

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater.

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater. Sommer med Ungdomsskolen Til 10 18 årige i Thisted Kommune og deres forældre. Thisted Kommune Ungdomsskolen ønsker børn, unge og deres forældre en god sommer. Vi glæder os til møde kendte og ukendte ansigter,

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsfrist: 1. december 2011 Vinderne af konkurrence vil blive kåret 1. marts 2012 Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk som PDF-fil

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Dette dokument er et scenarie et udkast og et projekt, som peger ud i fremtiden, men som også først har sin egen begyndelse i midten af 2009.

Dette dokument er et scenarie et udkast og et projekt, som peger ud i fremtiden, men som også først har sin egen begyndelse i midten af 2009. Introduktion Jeg er faldet over noget software som rummer en række muligheder. Det er et program der kan være med til at sætte nye forståelsesrammer for vores opfattelse af lokaler, rammer og aktiviteter

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2010 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet yder løntilskud til stillingen, og ligeledes Morsø Kommune.

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej.

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej. Elmelund Skovdag Kom til indvielse af Odenses største skov, Elmelund Skov, søndag den 25. maj, kl. 10-16. Dagen byder på et hav af aktiviteter for store og små. Se det fulde program i folderen. Otterupvej

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger

Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger Formidlingsnetværk Nationalpark Thy Netværk og klynger I første projektperiode 2011-2013 blev formidlingsnetværket etableret, og der blev udviklet et bredt udvalg af formidlingstilbud til en række af nationalparkens

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Frivillig i Nationalpark Thy

Frivillig i Nationalpark Thy Frivillig i Nationalpark Thy At arbejde som frivillig i Nationalpark Thy giver dig mulighed for få indflydelse på udviklingen i nationalparken at bruge din viden og lære nyt møde mennesker udvide din horisont

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE FERIE I JAMMERBUGTEN Inspiration til gode oplevelser i Jammerbugten danskernes foretrukne destination tion! VisitJammerbugten.dk -fyldt med ferie... Gratis VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE Tjek aktuelle ferietilbud

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven

Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven Skov, Landskab, Park og Friluftsliv Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven Enestående kursusfaciliteter på Københavns Universitets skovcampus i Nordsjælland det natur- og biovidenskabelige fakultet

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære.

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Mit Billede Mit Navn Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt på skolen, blandt kammerater og senere hen i livet. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Ud fra

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere