SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE"

Transkript

1 PRINT UD OG HÆNG OP! SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE uformelle læringsmiljøer!

2 SKOLETILBUD I THISTED KOMMUNE I en folkeskole i forandring opstår nye og anderledes platforme i forhold til elevernes læring. Det nære samfund er en af disse vigtige platforme. Derfor håber jeg, at I alle kan finde inspiration til undervisningsforløb i dette katalog, som beskriver de mange gode tilbud med alternative læreprocesser for Thisted Kommunes elever, hvad enten udgangspunktet er naturen, kulturen eller Thys historie. God læselyst! Jesper Carlsen Undervisnings- og fritidschef 2 3

3 T R ET LIMFJORDSCEN DOVERODDE RD KØBMANDSGÅ NORDVEST ORIENTERINGSKLUB - ORIENTERINGSLØB I NATIONALPARK THY Limfjordscentret er et center med natur-, kultur-, udstillinger og aktiviteter. Centret er en erhvervsdrivende fond der har til huse i kommunale bygninger. Til centret er knyttet en naturvejleder, der udbyder skoletjeneste og guidefunktioner m.m. Nedenunder findes en liste med nuværende tilbud. Mangler der noget, så kontakt naturvejlederen. Måske kan vi udvikle en aktivitet sammen. Limfjordscentret tilbyder for Thisted Kommunes folkeskoler, gratis skoletjenesteaktiviteter op til et vist beløb, og tildeles efter først til mølle princippet. For andre grupper eller aktiviteter skal der som udgangspunkt betales efter timeforbrug. SKOLETJENESTETILBUD FRA LIMFJORDSCENTRET I DOVERODDE ALLE Strand og sten. Skovens flora og fauna - skovens fugle. Skovens træer. Årstiderne i skoven. Hedens liv og historie klittens liv og historie. Vandhulsundersøgelse. Dyrene i Nationalparken. FRA 3. KL. Livet på det lave vand. FRA 7. KL. Kommunikation og samarbejde. Alternativ vandidræt. Tømmerflådebygning og sejlads. FRA 8. KL. Kajaksejlads som idræt. Naturvejleder Søren Kiel Andersen Fjordstræde Hurup Tlf Nordvest Orienteringsklub kan arrangere orienteringsløb i en af klitplantagerne. Målgruppen er de lidt ældre elever. Banelængden f.eks. 4-5 km. Varighed ca. 2 timer. HVOR/HVAD: Nordvest OK har fremstillet orienteringskort over Nystrup Klitplantage, Vandet Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage, Stenbjerg Klitplantage, Tved Klitplantage, Tvorup Øst Klitplantage og Bøgsted Rende. Uden for Nationalparken over Eshøj Plantage. Det forudsættes, at der gives skovtilladelse. Eleverne kan gå/løbe enkeltvis, to og to eller i mindre grupper. FAG/EMNER: Det forventes, at eleverne på forhånd har set et orienteringskort og hørt om de forskellige farver og signaturers betydning. Ved start gives en kort instruktion om det aktuelle o-kort/den aktuelle bane. Skolen får inden løbet tilsendt en kortfil med banen og trykker selv o-kortene.i tilfælde af regn lægges kortene i plastiklommer kr. + kørsel i forbindelse med arrangementet. Henvendelse skal ske i god tid. Nordvest Orienteringsklub ved Jane Thode Jensen. Tlf.: Mobil: / Mail: 5

4 NORDISK FOLKECENTER NDE FOR VEDVARE ENERGI NATURSTYRELSEN THY På Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi kan man se stort set alle former for vedvarende energi teknologier i fuld størrelse og funktion. Der er solceller, vindmøller i forskellige størrelser, et halmhus, el-cykler, en bil der kører på rapsolie, grøn rensning af spildevand og meget mere. RUNDVISNING PÅ NORDISK FOLKECENTER FOR VEDVARENDE ENERGI En rundvisning på Nordisk Folkecenter varer ca. to timer og man kommer til at se og høre om alle former for vedvarende energi. Man vil få et godt indblik i, hvordan energi produceres og forbruges og hvordan man undgår forurening og fremmer bæredygtighed. KLASSETRIN /NIVEAU: Alle aldersklasser er velkomne på Folkecenteret. En rundvisning bør helst ikke omfatte mere end 30 personer, men vi kan tage flere grupper ad gangen. Pris for rundvisninger er 350 kr. for en guide og 25 kr. pr. person. FAG/EMNER: Det overordnede emne for ophold på Folkecentret er vedvarende energi, men andre fag inddrages, herunder samfundsfag/politik, samt natur og teknik. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kammergaardsvej Hurup Tlf Naturstyrelsen Thy forvalter og formidler naturen i Nationalpark Thy. Vi har forskellige naturvejledere ansat, som alle har en stor viden om alt fra skovdrift til natur, plante- og dyrelivet i Nationalpark Thy. Nedenfor er en beskrivelse af nogle af de aktiviteter vi kan tilbyde, vi kan dog sagtens planlægge andre aktiviteter også. Det første besøg for skoler og institutioner er gratis indtil den årlige pulje er opbrugt. Herefter koster det 800 kr. for de første to timer kr. per efterfølgende time. Hvis I gerne vil benytte jer af vores naturvejledning flere gange i løbet af et år, kan der aftales en samlet pris for et længerevarende forløb. De fleste forløb kan tilpasses alle aldersgrupper. FORSLAG TIL FORLØB: Fugletur i nationalparken. Bygning af tømmerflåde, samarbejdsøvelser og fysiske aktiviteter i nationalparken. Småkravl i skovbunden. Svampene i nationalparken. Dyrespor i nationalparken. Hav, vind, strøm og bølger. Sejltur på Vandet sø. Praktisk matematik i nationalparken. Klitheden i fortid og nutid. Naturens trusler og store rovdyr. Skovens træer og buske. Træklatring i kombination med naturvejledning. Naturstyrelsen Thy Søholtvej Thisted Tlf

5 THISTED KOMMUNE DGI NORDVEST DGI Nordvest understøtter forenings og idrætslivet i Skive, Morsø og Thisted Kommune. Organisationen har en målsætning om at være foreningernes foretrukne samarbejdspartner og samtidigt være med til præge den lokale idrætspolitik ved at få sat fokus på idrætsfaciliteter, idræt i skoleregi og understøtte den generelle udvikling indenfor idrætsverden. DGI SMART sport kobler den nyeste teknologi til smartphones med udendørsaktiviteter, hvor man som skole får inspiration til at arbejde med teknologi i undervisningen på en nu måde. Via DGI SMART sport får skolerne endnu et redskab til at opfylde punkter i fælles mål for idræt 2009, hvor inddragelse af IT i undervisningen og introduktion til alternative bevægelsesformer. Med en smartphone er det muligt at udnytte GPS en til at lave nogle nytænkende og anderledes aktiviteter. I SMART sport arbejdes der med apps som rammer forskellige former for motivation ved at lægge op til kreativitet, computerspil, konkurrence, præstation og samarbejde. Her kan man konkurrere mod sig selv DGI SMART sport kommer med 1 til 2 instruktører alt efter aftale samt et klassesæt på 20 eller 40 smartphones. Her vil deltagerne blive introduceret 3-5 forskellige aktiviteter, som kan laves ved at benytte smartphones. FAG: Det vil primært aktuelt i idrætsundervisningen, men der er områder at SMART sport, som med fordel kan udnyttes af andre fag. BEGRÆNSNINGER: Netforbindelsen på smartphonen kan være et problem nogle steder, hvilket kan betyde, at man tilpasser programmet, hvis der skulle opstå problemer med dækningen. Oftest vil SMART sport laves i områder med plads til at komme rundt f.eks. idrætsanlæg og marker, mens skov også er glimrende. Der er været succesfulde arrangementer for 0-10 klasse og SMART sport kan tilpasses alle aldersgrupper. 350 kr. pr instruktør pr time. Lars Nygaard Jørgensen, afdelingsleder for idræt og motion DGI Nordvest Mobil Natur og miljøafdelingen tilbyder gratis og mobil naturvejledning for skoler i Thisted kommune. Vi råder over en større grejbank med ekskursionsudstyr til skolebrug, herunder klassesæt af udstyr fra vandhulsundersøgelser til naturpleje. Vi har særlig viden om fugle, sø og å, hav og fjord, planter og dyr, samt naturpleje og naturforvaltning. Naturvejlederen er frisk på en udfordring eller et stykke udviklingsarbejde og går gerne i dialog med lærerne og deltager gerne i længere forløb. EKSEMPEL PÅ FORLØB: Invasive arter: om rynket rose og andet skidt Der arbejdes med videnskabelige metode og hypoteser, hvor eleverne undersøger naturen under en rosenbusk og i naturen omkring. Kan udvides til selvformulerede projekter. Der findes baggrundsmaterialer i for af udsendelser fra Nationalpark TV, og færdige forslag til undersøgelser. FAG: Natur og teknik, biologi, geografi, men kan udvides til fx dansk, hvis man arbejder med videreformidling af viden. Mellemtrin og overbygning. BEGRÆNSNINGER: Antal: én klasse, eller flere hvis lærerne er selvkørende. Begrænsninger: Forløbet kan afholdes ved et forsøgsområde i Hanstholm for at få det fulde udbytte, men det er næsten altid muligt at finde rynket rose (desværre) i nærheden af en skole. ANDRE FORSLAG TIL FORLØB: Limfjordssafari Vandhulsundersøgelser Fugle Naturpleje Kulstof og klima Geologi og landskab Strandsten og opskyl Mågesafari og meget mere Jens Søren Michelsen Krag, naturvejleder i Natur og miljøafdelingen, Teknisk forvaltning, Thisted kommune Telefon: Mobil:

6 GREJBANK NORDVEST TER MUSEUMSCEN H A N ST H O L M Museets hovedelement er en stor tysk bunker fra 2. Verdenskrig, som rummede en af de store 38 cm skibskanoner, der havde til opgave at spærre indsejlingen til Skagerrak. Grejbank Nordvest er en selvejende institution med det almennyttige formål at støtte en udvikling af naturvejledning gennem friluftsaktiviteter i regionen I forbindelse med bunkeren er opført en moderne udstillingsbygning, som rummer en udstilling om Anden Verdenskrig og Atlantvolden foruden toiletter og caféområde m.m. Museet tilbyder en guidet rundvisning i museumsbunkeren. Der er ansat en Natur- og Friluftsvejleder fuldtids- og fastansat i projektet, som er baggrunden for den daglige drift af Grejbank Nordvest. Rundvisningen består grundlæggende af en tur gennem bunkeren, hvor de enkelte rums funktion bliver forklaret og demonstreret. Man får bl.a. et levende indtryk af leveforholdene for de tyske soldater i bunkeren. Rundvisningen tager sit udgangspunkt i bunkerens og Hanstholms historie under den tyske besættelse , men også mere generelle temaer vedr. besættelsestiden behandles herunder den danske civilbefolknings forhold. Arbejder man med særlige temaer indenfor besættelsestidens historie, kan disse også tages op efter nærmere aftale. FAG: Historie Primært klassetrin (indhold kan dog tilpasses målgruppen). BEGRÆNSNINGER: En rundvisning kan ikke omfatte mere end 30 personer, men vi kan som regel tage flere grupper på samme tid. 450,- kr. for guiden. Selve entréen til museet er gratis for kommunale institutioner og friskoler i Thisted Kommune. Grejbankens målgrupper: Nationalpark Thy, Thisted og Morsø Kommune og Forvaltninger, Institutioner og skoler/ungdomsskolerne, Turist, erhverv samt foreninger. Grejbank Nordvest er en mobil enhed, og kan dermed entreer alle i deres nærmiljø/natur. Grejbank Nordvest ligger inde med kvalitetsfriluftsudstyr for omkring 1½ millioner kr. Skoletjenesteaktiviteter er gratis indenfor en antalsramme, som er aftalt med Thisted Kommune. Derudover kan aktiviteter købes på almindelige betingelser. AKTIVITETSOVERSIGT Naturvejledningen integreres gennem friluftsaktiviteter. Naturformidlingen ligger før, under og efter friluftsaktiviteterne. Aktiviteterne sammensættes efter ønske og behov skræddersyes efter spi- VARIGHED: 1 time Museumscenter Hanstholm, Molevej Hanstholm Tlf Det er Grejbank Nordvests rolle at afdække, hvordan naturvejledning kan integreres i de friluftsaktiviteter, der tilbydes i Grejbank Nordvest med fokus på sundhed, friluftsliv i Nationalpark Thy, Thisted- og, Morsø, og Jammerbugt Kommune., samt turisme, borger, og foreninger, virksomheder m.fl. sekortsmodellen, så konceptet bliver forventningsafstemt. Natur, bevægelse, sundhed og gode fællesoplevelser i et friluftspædagogisk koncept dette er nogle af de nøgleord der er fokus på i Grejbank Nordvest. Thomas Kolding, Projektleder Natur- og friluftsvejleder Tlf:

7 MUSEET FOR THY OG VESTER HANHERRED DANMARKS D JÆGERFORBUN Danmarks Jægerforbund har et korps på ca. 30 naturformidlere i hele Danmark, dem kan man også få besøg af i Nationalpark Thy. Vi kan mødes on location i nationalparken eller vi kommer ud på skolen og formidler om jagt og naturens sammenhænge. Et møde med Jægerforbundets naturvejledning giver rig mulighed for at bringe alle sanser i spil. Vi både ser, rører, lytter og smager. Tilbuddene strækker sig bredt. Fra gevirværksted, hvor man kan lave en lykkeamulet eller et smykke af hjortegevir og samtidig lære om Danmarks fire hjortearter, over til, hvordan man parterer en fasan, ser hvordan dens anatomi er, og leger en sjov leg, som understøtter denne læring. Der vil også være mulighed for at slutte arrangementet af med en smagsprøve på det vildt vi har arbejdet med. Vi tilrettelægger forløbene individuelt efter klassens ønsker og behov. Alle forløb til skoler med en professionel formidler fra Jægerforbundet er gratis. EKSEMPEL PÅ ET FORLØB: GEVIRVÆRKSTED Gennem praktisk arbejde med kronhjortens gevir kommer vi ind på gevirets udvikling og de processer der ligger til grund herfor. Vi laver individuelle unikke smykker eller nøgleringe. Vi får i gennem forløbet indsigt i håndværksmæssige kundskaber, samt at opnå kendskab til og om Danmarks fire hjortearter og hvorfor der drives jagt på dem. Til sidst vil der være mulighed for at få en smagsprøve på kronvildt skudt i Vestjylland. 12 FAG/EMNER: Natur & teknik + sløjd + flere andre fag efter ønske. KLASSETRIN/NIVEAU: Forløbene tilpasses individuelt og henvender sig til hele indskolingen og mellemtrinnet. STED: På skolen eller on location i nationalparken. Gratis. Betegnelsen Museet for Thy og Vester Hanherred dækker over flere museer. Hovedsædet er Thisted Museum, hvor der er en udsøgt samling af oldtidsfund samt udstillinger om købstadens historie og om Thys landbokultur. Heltborg Museum er landskendt for sin store samling af Jens Søndergaards malerier. Vorupør Museum er indrettet i et gammelt bådeværft og fortæller om kystfiskeriet og om den religiøse vækkelse. Andre afdelinger er Skjoldborgs Hus i Øsløs, Fiskerhuset i Agger og Missionshuset i Harring. BESKRIVELSER Thisted Ulveudstilling indtil 1. november Skolebesøg, bl.a. oldtid, landbokultur og Thisted købstad. Eleverne kan prøve at slå flint, og byens historie kan belyses med en byvandring. Mindestuer for Christen Kold og J. P. Jacobsen. Speciel julearrangement i december måned. Heltborg Kunstsamlingen på Heltborg Museum er velegnet til billedkunst. Udstillingen om landbrug kan også bruges i undervisningen. Dukketeater Museets omrejsende dukketeater har et middelalderstykke om tro og overtro, et stykke om en hyrdedrengs liv i 1800-tallet og et stykke for indskolingen om Prinsessen på Ærten. Vorupør Historisk værksted: Klargøring af kroge, binding af net, fremstilling af hummertejne m.v. I køkkenet kan vi lave fiskeretter og bage på brændekomfur. Også mulighed for udeskole. Kontakt Eva Nielsen, tlf Vi er altid parate til at skræddersy et museumsbesøg, så det passer ind i undervisningen. Vi kommer også gerne ud på skolerne. Naturformidler Per Kiel Andersen, tlf.: Thisted Museum, tlf.:

8 LANDBO THY OG MORS-THY FAMILIELANDBRUG Skole Landbrug & Fødevarer er et landsdækkende koncept med tilbud om undervisningsmaterialer og besøg i landbrugsbedrifter og virksomheder som forarbejder land-brugsprodukter. Der findes materialer til alle klassetrin på Landbrug & Fødevarers afdeling Samfundskommunikation har fokus på tre kerneaktiviteter: Skolekontakt Åbent Landbrug 3. søndag i september Events I Thisted og Morsø Kommuner samt Thyholm arbejder Åbent Landbrug med ovennævnte områder og formidler gerne gratis landbrugsbesøg eller besøger din skole. EKSEMPEL PÅ ET FORLØB HVOR KOMMER MADEN FRA? Hvor mange liter mælk gi r en ko om dagen? Hvad er egentlig forskellen på økologisk og konventionel produktion? Mon der findes et dilemmaspil om dyrevelfærd? Kan landbruget levere løsninger på samfundets energiudfordringer? På skole.lf.dk finder du læremidler til både grundskole og ungdomsuddannelser: Temakasser, spil, digitale læremidler og bøger om alt fra eksporttal og global fødevaremangel til grisens tredje tå og enzymer i ost. Thy Syd: Birthe Aarup, tlf Thy Nord: Manna Bollesen Hansen, tlf Videncenter Thy Mors: Sekretær Susanne Thomsen, tlf

9 NATIONALPARK THY KLASSEVÆRELSET - Et stærkt samarbejde om skolers brug af Nationalpark Thy som emne og som undervisningsrum. Visionen er at skabe et skolesamarbejde i Thy, der er kendt for, at mange lærere jævnligt flytter undervisningen ud i naturen og nationalparken, fordi det giver merværdi i undervisningen, og fordi det er enkelt. Projektet har netop fået tilsagn om støtte fra Friluftsrådet, og formålet med projektet er at gøre det nemt for lærere, at udnytte de uformelle læringsmiljøer i Thy til at understøtte elevernes læring i forhold til folkeskolens mål, samtidig med at indlæringen sker i en lokal kontekst. Naturen skal anvendes som læringsrum i de situationer, hvor naturen giver nogle oplagte muligheder for at se, røre eller afprøve den teori eller adfærd, som eleverne skal lære ifølge folkeskolens mål. Elevernes læring er i fokus, og projektet skal understøtte elevernes mulighed for at arbejde med skolens fag i teori og praksis med hoved, hjerte og krop i spil og i samspil med den natur, kultur og samfund, de er en del af. Nationalpark Thy, Thisted Kommune, Naturstyrelsen Thy samt Museet for Thy og Vester Hanherred har taget initiativ til projektet, som starter i januar Vi håber, at du vil tage godt imod de muligheder, som projektet åbner for dig og dine elever. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte: Bo Immersen Projektleder/Formidlingskoordinator Mail: Tlf.: Udgivet i september 2013 af: tildegrafisk.dk

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy

Nyt fra Formidlingsnetværk Nationalpark Thy #2 Nyhedsbrev: 25. juni 2014 Nyt fra Formidlingsnetværk Nyhedsbrevet indeholder informationer om aktuelle formidlingsindsatser og samarbejder om formidling i Nationalpark Thy. I denne udgave kan du læse

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

NORDVEST SAFARI THY-MORS

NORDVEST SAFARI THY-MORS NORDVEST SAFARI THY-MORS VISIONER - YDELSER - KOMPETENCE Nordvest Safari vi i fremtiden blive en stor bidragyder til tankerne om NCOA - National Center of Outdoor Activities i Thy og på Mors. 1 Nordvest

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Forord. Af Karin Gaardsted og Gitte Frausing

Forord. Af Karin Gaardsted og Gitte Frausing Omtanker! Inspirationskatalog til optimering af det moderne velfungerende skolebibliotek - fremtidens læringscenter Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2005 Forord Af Karin Gaardsted og Gitte Frausing

Læs mere

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker December 2003, 12. årg, nr. 4 NATUR vejleder Nationalparker NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere på

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Innovationskaravanen

Innovationskaravanen Innovationskaravanen En del af Nordjyske Nyskabere Anni Stavnskær Pedersen Lektor, cand. mag., innovationskonsulent University College Nordjylland Jens Boelsmand Projektleder for Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

DET UFORMELLE LÆRINGSMILJØ. Center for Undervisningsmidler Skanderborg NYHEDSMAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR.

DET UFORMELLE LÆRINGSMILJØ. Center for Undervisningsmidler Skanderborg NYHEDSMAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. ISSN: 1601-8737 NYHEDSMAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 2 OKTOBER 2008 TEMA: FOR RAMMERNE UDEN DET UFORMELLE LÆRINGSMILJØ Center for Undervisningsmidler Skanderborg Indhold 2 2008

Læs mere

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub 2015-2016 KULTURTILBUD KULTURTILBUD alle klassetrin til skoler, sfo og klub 1 2015 2016 alle klassetrin Kære lærer, SFO- og klubfolk Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest både

Læs mere

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej! Find

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler

ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler Indhold Johannes Larsen Museet 3 Vikingemuseet Ladby 7 Nyborg Slot Farvergården 5 Borgmestergården 19 Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Johannes Larsen

Læs mere