HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere"

Transkript

1 HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3 Folder om Basispakken... 3 Koordinatorer... 3 Visitation... 3 Vigtige værdier i Ungeteamet:... 4 Ungetemaets pædagogiske tilgang er... 4 Ungeteamets målgruppe... 4 Støtte til hjemmeboende og udeboende unge... 6 Støtte til unge der anbringes i egen bolig... 7 Støtte til unge med/eller forventet psykiatrisk diagnose... 8 Støtte til unge der er på efterskole... 9 Støtte til unge i udslusningsfasen...10 Koordinatorer i Ungdomssanktioner...10 Praktiske oplysninger...11 Ungeteamets medarbejdere juni Telefonnumre og adresser

3 Introduktion Med dette katalog præsenteres de ydelser / foranstaltninger som Ungeteamet tilbyder i henhold til servicelovens bestemmelser. Ydelseskataloget er målrettet socialrådgiverne i Familiesektionen i Rådgivningsafdelingen og øvrige samarbejdspartnere. Formålet med kataloget er endvidere, at andre sektioner og afdelinger i kommunen bliver bekendt med tilbuddene i Ungeteamet. Ungeteamet er et tilbud til unge og deres forældre. Ungeteamets kerneydelse er, at yde individuel støtte til unge, på det nære personlige plan. Ungevejlederen kan opfylde mange forskellige funktioner, afhængig af hvad den unge har behov for. Opgaven er, at forholde sig til den unges totale situation på linje med, hvad der normalt ville være forældrenes opgave. Folder om Basispakken beskriver indholdet i kerneydelsen. Ungetemaets timepris revideres én gang årligt i takt med budgettet. Folder samt Ungeteamets timepris uddeles særskilt. Lovgrundlaget er Lov om social service 52, stk. 3. nr. 7 og 76 stk. 2 og stk. 3. Koordinatorer Ungeteamet tilbyder, at løse opgaver som koordinatorer for unge, der er idømt sanktion efter straffelovens 74 a. Opgaven er, at være tilknyttet gennem hele forløbet og være den unges rådgiver. Sikre sammenhæng mellem faserne og afholde møder med den unge, forældrene og andre relevante parter med henblik på, at fastholde de målsætninger, der er fastlagt i handleplanen jf. servicelovens 140. Lovgrundlag er Lov om social service 54 a. Visitation til Ungeteamet sker gennem Holstebro kommunes Familiesektion via et visitationsudvalg 2 gang månedligt. 3

4 Vigtige værdier i Ungeteamet Vi møder mennesker med ligeværdighed og respekt Vi fokuserer på en positiv og konstruktiv relation Vi har fokus på ressourcer og vores tilgang er anerkendende Vi er bevidste om at forældrene er de vigtigste personer i ethvert ung menneskes liv Ungetemaets pædagogiske tilgang er KRAP, kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Der er udviklet en behandlingsplan med udgangspunkt i den såkaldte søjlemodel Registrere/afdække den unges tanker og udfordringer. Forstå og skabe sammenhæng. Forandringsprocessen. Det som den unge ønsker støtte og vejledning omkring. Alle faserne er bygget op omkring et solidt fundament af anerkendelse og validering. Uden den tillidsfulde relation, vil forandringen udeblive. Udviklingsplanen har udgangspunkt i den kognitive indfaldsvinkel. Til hver af faserne, anvendes forskellige værktøjer, erhvervet fra KRAP. Dette er blandt andet, den kognitive grundmodel, social Skills, Youngs spørgeskema osv. 4

5 Ungeteamets målgruppe er unge der skønnes, at have behov for en fast voksenkontakt, som barnet eller den unges familie ikke anses at kunne opfylde. Herunder Hjemmeboende eller udeboende unge i alderen år med mulighed for forlængelse frem til det 23. år. Unge over 18 år - hvor der skal etableres efterværn. Unge, der anbringes på eget værelse med behov for støtte til at bo selv Unge på efterskole Unge, der ønsker og har behov for en stabil, tydelig og rummelig voksen rollemodel Unge med udfordringer og manglende stabilitet i skole og uddannelsesregi, samt vanskeligheder i jobmæssige sammenhænge, herunder unge, der ønsker støtte til etablering af et eventuelt fritidsjobstilbud Unge, der oplever konflikter i hjemmet, og hvor dette formodes, at have en uhensigtsmæssig konsekvens for den unge Unge, der har brug for støtte til, at træffe egne og fremadrettede samt udviklingsorienterede valg og beslutninger Unge med diagnoser som ADHD, Asperger og NLD m.m. Unge, der færdes i et kriminelt miljø med risiko for at begå eller forny en kriminel handling Unge, der har et ønske om ikke, at forbruge rusmidler, og som kan indvilge i et åbent og tværfagligt samarbejde, med henblik på lokal og ambulant behandling Unge med konflikter i forhold til identitetsproblematikker Unge der skal have tilknyttet en koordinator i.f.m., at de er idømt en ungdomssanktion Ungeteamets kerneydelse er, at yde individuel støtte til unge i ovenstående målgruppe. Indsatsen og indsatsniveauet er forskelligt i forhold til den enkelte unge. I det følgende beskrives indholdet af støtten mere deltaljeret i forhold til unge med forskellige udfordringer og støttebehov. 5

6 Støtte til hjemmeboende og udeboende unge Rammer. Støtten foregår hos den udeboende unge og/eller i Ungeteamets lokaler i hverdagene. Er den unge hjemmeboende, foregår samtalerne oftest i Ungeteamets lokaler Kontakt og møder Hyppigheden af møder med ungevejleder afhænger af, den unges behov for støtte hvilket aftales ved visitationen. Derudover kan der være behov for, at ledsage den unge til møder på skole/ arbejdsplads, at ledsage den unge til lægebesøg, besøg i bank, at deltage sammen med den unge i møder i Ungdommens uddannelsescenter (UU), på den kommunale ungdomsskole SSP m.fl. Den unge får mulighed for, at ringe og sms til ungevejlederens mobiltelefon, hvis der opstår behov derfor imellem de aftalte samtaler. Såfremt der er behov for, i en kortere periode, at stå til rådighed for den unge udenfor ungevejledernes planlagte arbejdstid, aftales det den unge og ungevejlederen imellem. Ungeteamet afholder nogle fællesaktivitet som de unge får tilbud om at deltage i. Forældresamarbejde.For unge under 18 år og unge over 18 år, der har givet samtykke, samarbejdes løbende med forældrene. Ved opstart tager ungevejlederen initiativ til et møde, med forældrene og den unge, hvor ungevejlederen præsenterer sig, og oplyser om ungevejlederordningen og Ungeteamets andre tilbud til den unge. Der samarbejdes og koordineres med forældrene i det omfang, det er hensigtsmæssigt for at den unge, støttes bedst muligt. Er relationen den unge og forældrene imellem konfliktfyldt, arbejdes der på at bedre relationen. Forældrene tilbydes at kunne kontakte ungevejlederen på mobiltelefonen såfremt de får behov. 6

7 Støtte til unge der anbringes i egen bolig. Rammer.Støtten foregår i den unges bolig, og i Ungeteamets lokaler i hverdagene. Da den unge oftest vil have behov for praktisk hjælp til at bo selv, vil støtten primært forgå i den unges bolig. Kontakt og møder.hyppigheden af møder med ungevejleder afhænger af, den unges behov for støtte, som aftales ved visitationen. Der sættes ekstra tid af, idet især omsorgsdelen, kræver tid sammen med den unge. Derudover kan der være behov for, at ledsage den unge til møder på skole/arbejdsplads, at ledsage den unge til lægen, til banken, at deltage sammen med den unge i møder i Ungdommens uddannelsescenter (UU), på den kommunale ungdomsskole SSP m.fl. Støtten kan for unge, der er anbragt på eget værelse, også omhandle rengøring, indkøb håndtering og tilberedning af madvarer, tøjvask, m.m., at strukturere hverdagen samt at yde den unge omsorg. Der kan være behov for bevilling til dækning af evt. udgifter forbundet med aktiviteter med socialpædagogisk sigte. Dette sker efter aftale med familiesektionen. Den unge har mulighed for, at ringe og sms til ungevejlederens mobiltelefon, hvis der opstår behov derfor imellem de aftalte samtaler. Såfremt ungeteamet vurderer, at der er behov for, i en kortere periode, at stå til rådighed for den unge udenfor ungevejledernes planlagte arbejdstid, aftales det den unge og ungevejlederen imellem. Ungeteamet afholder nogle fællesaktivitet som de unge får tilbud om at deltage i. Forældresamarbejde.For unge under 18 år og unge over 18 år, der har givet samtykke, samarbejdes løbende med forældrene. Ved opstart tager ungevejlederen initiativ til et møde, med forældrene og den unge, hvor ungevejlederen præsenterer sig, og oplyser om ungevejlederordningen og Ungeteamets andre tilbud til den unge. Der samarbejdes og koordineres med forældrene i det omfang det er hensigtsmæssigt for, at den unge støttes bedst muligt. Er relationen den unge og forældrene imellem konfliktfyldt, arbejdes der på at bedre relationen. Forældrene tilbydes at kunne kontakte ungevejlederen på mobiltelefonen såfremt de får behov. 7

8 Støtte til unge med/eller forventet psykiatrisk DIAGNOSE. Rammer.Støtten foregår hos den udeboende unge og/eller i Ungeteamets lokaler i hverdagene. Er den unge hjemmeboende foregår samtalerne oftest i Ungeteamets lokaler. Kontakt og møder.hyppigheden af møder med ungevejleder afhænger af, den unges behov for støtte hvilket aftales ved visitationen. Derudover er der et særligt behov for, at ledsage den unge til møder på skole/ arbejdsplads, at ledsage den unge til fx lægebesøg, besøg i bank, at deltage sammen med den unge i møder i Ungdommens uddannelsescenter UU), på den kommunale ungdomsskole SSP m.fl. For unge med diagnoser eller forventet diagnose er der desuden behov for dels, at forberede den unge på det enkelte møde, og efterfølgende at skabe forståelse for det aftalte på møderne overfor den unge. Der er ofte flere samarbejdspartere og dermed flere møder den unge skal ledsages til (praktiserende læge, psykiatrisk afdeling, speciallæger m.m. ). Hos udeboende unge med psykiatrisk diagnoser er der flere praktiske ting, som den unge har behov for støtte til. Fx er der ofte behov for megen støtte til at få struktureret hverdagen. Den unge har mulighed for, at ringe og sms til ungevejlederens mobiltelefon, 8 hvis der opstår behov derfor imellem de aftalte samtaler. Såfremt der er behov for i en kortere periode, at stå til rådighed for den unge udenfor ungevejledernes planlagte arbejdstid, aftales det den unge og ungevejlederen imellem. Ungeteamet afholder nogle fællesaktivitet som de unge får tilbud om at deltage i. Forældre samarbejde.for unge under 18 år og unge over 18 år der har givet samtykke, samarbejdes løbende med forældrene. Ved opstart tager ungevejlederen initiativ til et møde med forældrene og den unge, hvor ungevejlederen præsenterer sig, og oplyser om ungevejlederordningen og Ungeteamets andre tilbud til den unge. Der samarbejdes og koordineres med forældrene i det omfang som er hensigtsmæssigt for, at den unge støttes bedst muligt. Er relationen den unge og forældrene imellem konfliktfyldt, arbejdes der på at bedre relationen. Forældre til en ung med en diagnose eller forventet diagnose, ydes bl.a. rådgivning og vejledning om den unges handicap. Der er generelt behov for et udvidet forældresamarbejde. Forældrene tilbydes at kunne kontakte ungevejlederen på mobiltelefonen såfremt de får behov

9 Støtte til unge der er på efterskole. Rammer.Støtten foregår som udgangspunkt i hjemmet eller i Ungeteamets lokaler. Der afsættes tid til 1 samtale hver måned på en hverdag, hvor den unge er hjemme fra efterskole. Kontakt og møder.det kan aftales, at den unge besøges på efterskolen. Der vil være ekstra ressourceforbrug da efterskoler oftest er udenfor kommunen. Det aftales i den enkelte sag hvor mange timer der skal betales for. Transportudgiften til besøg på efterskole udenfor kommunen bliver opkrævet særskilt 1-2 gange årligt. Ungevejleder samarbejder med efterskolen, i det omfang der er behov derfor. Derudover kan der være behov for, at ledsage den unge til møder på skole/ arbejdsplads, at ledsage den unge til lægebesøg, besøg i bank, at deltage sammen med den unge i møder på Ungdommens uddannelsescenter (UU), på den kommunale ungdomsskole SSP m.fl. Ungevejleder kontakter ugentligt pr. telefon den unge, som opfølgning på, hvordan den unge har det. Den unge har mulighed for, at ringe og sms til ungevejlederens mobiltelefon, hvis der opstår behov derfor imellem de aftale samtaler. Såfremt ungeteamet vurderer, at der er behov for i en kortere periode at stå til rådighed, for den unge udenfor ungevejledernes planlagte arbejdstid, aftales det den unge og ungevejlederen imellem. Ungeteamet afholder nogle fællesaktiviteter som de unge får tilbud om at deltage i. Forældre samarbejde.for unge under 18 år og unge over 18 år, der har givet samtykke, samarbejdes løbende med forældrene. Ved opstart tager ungevejlederen initiativ til et møde, med forældrene og den unge, hvor ungevejlederen præsenterer sig, og oplyser om ungevejlederordningen og Ungeteamets andre tilbud til den unge. Der er samarbejde og koordineres med forældrene i det omfang som er hensigtsmæssigt for, at den unge støttes bedst muligt. Er relationen den unge og forældrene imellem konfliktfyldt, arbejdes der på at bedre relationen. Forældrene tilbydes at kunne kontakte ungevejlederen på mobiltelefonen såfremt de får behov. 9

10 Støtte til unge i udslusningsfasen Rammer.Støtten foregår som udgangspunkt i ungeteamets lokaler, i hverdagene. Der aftales ikke kontinuerlige samtaler, idet den unge selv skal være opsøgende for, at få støtte fra ungevejlederen. Der afsættes tid til 1 samtale pr. måned. Kontakt og møder.den unge har mulighed for, at ringe og sms til ungevejlederens mobiltelefon og få rådgivning og vejledning. Den unge kan også bede om en samtale. Metoden er, i forhold til unge i udslusning, primært støttesamtale pr. mobiltelefon med mulighed for individuel samtale når den unge selv beder om det. Koordinatorer i Ungdomssanktioner Indhold.Udover kerneydelsens tilbyder Ungeteamet at løse opgaver som koordinatorer i ungdomssanktioner. Koordinatoren er den gennemgående person der har til opgave at sikre, at såvel den unge som forældrene oplever kontinuitet, i indsatsen Koordinatorens opgaver er desuden at sikre koordination og sammenhæng i indsatsen, at følge op på at handleplanen føres ud i livet og at forestå planlægningen og gennemførelsen af netværksmøderne. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Familiesektionen og koordinatoren. Ungeteamet afholder nogle fællesaktivitet som den unge får tilbud om at deltage i. Forældre samarbejde.er den unge under 18 år, og over 18 år og har givet samtykke, er der samarbejde med forældrene, i det omfang det er hensigtsmæssigt, for den unge for en god udslusning, fra Ungeteamet. 10

11 Praktiske oplysninger Det er ikke muligt for ungevejlederne at oplyse nogen bestemt træffetid, hvorfor alle samarbejdspartere henvises til, at kontakte ungevejlederne, på deres mobiltelefon. Der kan ligges en besked på telefonsvareren, såfremt ungevejlederen ikke træffes. Ungevejlederen ringer herefter tilbage, så hurtigt som det er muligt. Der kan desuden skrives til ungevejlederne pr. som tjekkes dagligt. Ungeteamets medarbejdere juni 2010 Jonna Bjerggaard Mobil: Mail: Lise Degn Moberg Mobil: Mail: Elvir Bosnjak Mobil: Mail: Lasse Kalsgaard Mobil: Mail: Anette Svendsen Mobil: Mail: Henrik Madsen Mobil: Mail: 11

12 TELEFONNUMRE OG ADRESSER Adresse:.Danmarksgade Holstebro Telefon: Leder:.Jonna Bjerggaard Mobil: Mail: Mailadresse: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT RINGE!

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet

Læs mere