Ommersyssel Jagtforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ommersyssel Jagtforening"

Transkript

1 Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2015 nr. 1 1

2 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken er åbent 24 timer i døgnet Harridslev Udbyhøjvej 330, 8930 Randers NØ Tlf Husk at Spille Lotto, tips Og Oddset Her i butikken 2

3 Indhold Generalforsamling Ordinær Generalforsamling Lille vildmose Dagjagt på Gjessinggård Lindbjerg skov Testskydning med hagl Rågeregulering i Randers Kommune Riffelskydning Der er riffelskydning på følgende dage i Jagtfeltskydning i Hevring Den Svenske Bjørneprøve Bukketræf Hvem er den mest effektive rovvildt-jæger i Ommersyssel? Flugtskydning Medlemsjagter ved fjord & spulefelt Hundetræning SMS service dresser Havjagt Januar Skydepram i foreningen Årsregnskab for Bestyrelsen Kalender Kalender Generalforsamling 2015 Redaktion Lars Foersom Beretning Dette er første ordinær generalforsamling i Ommersyssel jagtforening, efter stiftelsen den 21/ Dog havde vi årsmøde den 20/ med godt 80 deltagere hvor der blev informeret om forenings virke siden fusionen. At det er mig der aflægger beretningen denne dag skyldes at ingen er stærkere end flertallet ved en generalforsamling og at jeg godt en uges tid inden den ekstraordinære generalforsamling fik en opringning om nogle medlemmernes bekymring for fusionen mellem de 3 foreninger. Jeg var ikke i tvivl om at en fusion var det rigtige, og efter af have indkaldt de 3 bestyrelser valgte jeg også at stille op til formandsposten. Idet jeg tror på: at sammen står man stærkest. Vi har i år afholdt 6 bestyrelsesmøder og 1 er blevet aflyst pga. manglende fremmøde og at vi derfor ikke mente at dagsordenens emner ville blive debatteret bredt og beslutningsgrundlagene ville ikke være retvisende for en samlet bestyrelse. 3

4 Formalier Som tidligere nævnt har DJ den 30/ godkendt vores vedtægter, men Randers Kommune vil ikke godkende vedtægterne, som en godkendt folke oplysningsforening da de mente at vi ikke var en selvstændig forening, fordi vi er under jægerforbundets vedtægter og vi ikke optog berygtede personer som medlem af vores forening. Vi fik en midlertidig godkendelse til først kommende generalforsamling hvorfor vi også under punkt 4 i dag har fremstillet et forslag om vedtægts ændringer som jeg vil gennemgå når vi kommer dertil. Hvad angår skydebanen i ØT har vi fået politi godkendelse fornyet dog skal vi søge om en ny tilladelse til salg af ammunition, dette kan først gøres når den nye bestyrelse er fundet da alle bestyrelsesmedlemmer skal skrive under på denne ansøgning. Miljøgodkendelse er også fornyet, her søger vi en ny inden September 2015, for at vi udvide med ekstra skydedage på banen. DJ, JKF Jeg har til i dag! på opfordring at et medlem af foreningen inviteret vores formand i DJ Klaus Lind til at komme og fortælle lidt om hvad der rører sig netop ud i DJ, og så i som medlemmer kan komme tæt på og evt. få en lille dialog mellem DJ og det! Det hele drejer sig om, nemlig det menige medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund. Casper Andersen deltager i JKF møderne. Nu med nyt navn Danmarks Jægerforbund Randers. Det politiske talerør hvor Claus Hindbo fra Langå Jagtforening er formand og repræsentant i kredsbestyrelsen og Jens Ove fra Kronjyllands jagtforening er repræsentant i det grønne råd i Randers Kommune. Jens Ove gik benhårdt efter posten som rådets repræsentant til et udvalg under Kommunen i Naturpark Randers fjord. Han tabte vist ikke valget men lodtrækningen efter stemmelighed. Stevnstrup projektet arealet ejet af naturstyrelsen er ved at tage sin form og man forventer afholdelse af jagter på arealet i 2015 dette vil vi selvfølgelig følge nøje, så vi kan tilbyde mere jagt til vores medlemmer Medlemstal Vi er 328 medlemmer i foreningen, pr. 17/ Der kommer nogen og der forsvinder nogen også kommer der nogen igen, jeg ved at DJ har et ønske om, at man tilmelder sig betalings service og den opfordring er hermed givet videre. Det har vist sig at flere at de medlemmer som forventet ville komme fra den gl. flugtskydningsforening i forvejen var medlemmer af en af de to andre foreninger så mit bud til årsmødet 2014 på en medlemsskare på 450 ved udgangen at 2015 er nok noget over mål, men vi vil arbejde videre på at få alle ny jægere samt erfarne jægere der ikke er medlem under DJ med i vores forening. 4

5 5

6 6 Fællesudvalget Kaffeklubben Der har været møde i samarbejdsudvalget og der er foreslået 3 fælles aktiviteter som vil blive forsøgt afholdt i løbet at Tur i lille vildmose 7/ Hagltest skydning 8/ samt en havjagt tur i januar 2016 Aktiviteterne i 2014 var ikke med den store tilslutning og flere blev aflyst her i blandt: Et Knivkursus, Skydebiograf tur til Aarhus, en Havjagttur, samt en bustur til Østjysk Våbenforretning efter åbning af ny butikdog kan jeg sige at den nu planlagte tur til Lille Vild Mosen er med næsten fuld tilmelding men hvis man kontakter Dan Bach meget hurtig er der hvis få pladser tilbage. Som noget nyt i samarbejdet har Havndal Udbyneder strandjagtforening ønsket optagelse og vi kan dermed byde en forening mere velkommen i samarbejdet Foreninger i samarbejdet er: Gjerlev Hald, Havndal udbyover Jagtforening, Råby, Sødring Udbyhøj, Hundeklubben 1970, Havndal Udbyneder strandjagtforening Af aktiviteter skal nævnes: Bukketræf Den 16/ mødtes vi for første gang på skydebanen til bukketræf, denne har jo tidligere været afholdt i de respektive foreninger og vi takker Tommy for den tid han har lagt hus til denne dag. Vi var godt 60 der denne morgen havde været ude af se efter bukken, og ikke mindre end 14 bukke på paraden. Besøg i Børnehaven i Harridslev Jacob har været primus motor for 4 gang, han og hans hjælpere var uden tvivl fuld beskæftiget med ungerne denne dag og vi har fået en meget positiv tilbagemelding fra børnehuset Harridslev Da Jacob har valg at trække sig håber vi at du nuværende eller andre der har lyst henvender sig til bestyrelsen vedr. dette arrangement. Arrangementet er med til at give børnene et nærværende og afslappet forhold til dyrene omkring os. Madhold Madholdet 2015 blev slået i gang i går aftes, og måske vi i 2016 skal høre dem om ikke de til generalforsamlingen 2016 vil lave mad til os, så vi kan smage på deres færdigheder inden for madlavning. SU-event Som noget nyt har vi deltaget i SU-event som arrangerer Randers Fjord Festival på havnen i Udbyhøj, det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg måtte stå til regnskab over for dele af bestyrelsen hvorfor vi skulle deltage i et arrangement på havnen i Udbyhøj, hvordan jeg kunne finde på i værste tilfælde at sætte foreningens kapital på højkant mv. Da vi blev budt til bords vedr. dette arrangement, så jeg måske ikke alle de fare-

7 7

8 8 signaler som andre så, til gengæld så jeg muligheden for at lave noget nyt som vi nu var sammen om. Her kunne vi også formidle jagtens sag i et forum hvor jeg tidligere havde set over 1000 mennesker samlet på et lille areal. Og sammenlignet med, at vi tidligere på året havde besluttet ikke at deltage i naturens dag da vi ikke selv var i stand til at trække mennesker nok ud fra byen for at kunne formidle vores sag. Samtidig mener jeg, det er vigtigt over for vores medborgere at signalerer som en forholdsvis stor forening, gerne deltager i arrangementer i nærområdet og at vi ikke kun ønsker at låne deres arealer, hvorpå vi kan afholde jagt og dyrke vores egen interesser. Riffelskydning Der har igen i år været riffelskydning på banen i Randers. Vores skydninger bliver afholdt sammen med Galten Vissing Jagtforening og derudover samarbejdes der med Hammershøj og Kronjyllands Jagtforeninger vedr. fordeling af skydedage. Der vil ligeledes være trænings skydninger i 2015 se hjemmeside om skydedage. Vi siger ik Aksel at vi sammen med kreds 3 har afholdt jagtfeltskydning i Hevring, her havde vi godt 40 deltagere med fra foreningen. Jagtfeltskydningen i Hevring vil også i 2015 være på programmet. Derudover vil vores riffelinstruktører afholde kurser efter behov for jægere, der overvejer at starte eller vil til at købe jagtriffel. Flugtskydning I forbindelse med de nye jagttegns prøver for aspiranter, som skal bestå en skydeprøve inden der må udføres jagt. Har vi i 2014 afholdt 2 skydeprøver hvor kun den sidste var fuld tegnet. Vi skal igen i år afholde skydeprøver. Der har været 10 personer involveret i pasning af og omkring skydebanen som alle har bidraget til et godt foreningsliv. Vi har deltaget med et hold i centerskydning og et til fjord pokal skydning denne skydning vandt vi. Derudover afholdes der også skydninger for aspiranter på banen hvor der ligeledes er kyndige instruktører som hjælper jagttegnslæreren. Der er opstarter af træningsskydning den 7/ kl , hvor vi ser frem til at modtage mange af vores medlemmer. Yderlig info. Om skydedage se hjemmesiden under flugtskydning 2015 ØT. Jagt og vildudbytte 2014/15 Det er sammenlagt blevet til 12 jagter. Der er nedlagt i alt: 99 stk. vildt på foreningsjagterne heraf 48 stk. på Gjessinggård. Vildtfordeling er: 7 snepper, 4 sommer bukke, 3 efterårs dyr, 79 fasaner, 1 Ilder og 5 duer. + de ænder der er nedlagt på fjorden. Jagtarealer Aftale med Randers Havn om arealet i spulefeltet blev genforhandlet 2014 Aftale med digelaget er genforhandlet i 2015 for 3 år. Aftale med

9 Gjessinggård om lindbjergskoven er genforhandlet i 2015 for 5 år. Brugsaftale på arealerne i Øster Tørslev som vi har sammen med hundeklubben udløb Ny aftale er tidsubegrænset og kan først opsiges af Kommunen i 2024 kr. pr. år 0,-. Brugsaftale på og omkring skydebanen i Øster Tørslev udløb Ny brugsaftale og nyt areal ved skydebanen er tidsubegrænset og kan først opsiges af Kommunen 2024 til kr. pr. år 0,-. Det nye areal er på ca. 2 hektar og vi han søgt tilskud til beplantning via Plant for vildtet, så vi forventer at få planter til foråret. Alle der har lyst til at hjælpe med plantning osv. må gerne henvende sig. Jagtudvalget har fremlagt et forslag for jagterne i Der vil blive afholdt 5 jagter i foreningsregi, 2 stk. i Øster Tørslev enge og opland samt spuglefeltet. 1 i spulefeltet med diget i Skalmstrup 1 i spuglefelter med diget i Øster Tørslev 1 jagt på Gjessinggård januar 2016 Tilmelding til disse jagter vil komme til af foregå ved, først til mølle princippet og vil fremgå af det kommende medlemsblad som udkommer. Trækjagten på fjorden vil blive fri for alle medlemmer der indløser et fjordkort i dette vil i år koste 200,- at erhverve sig et fjordkort, som kun kan købes 18 og 25/ er man forhindret disse dagen kontaktes bestyrelsen inden. Til sidst vil jer gerne takke alle, der er behjælpelig i foreningen. Om det er pasning af udenoms arealer, afholdelse at div. kursus, aktiviteter, skydninger eller bestyrelsesarbejde mv. Min sidste bemærkning og tak skal falde til medlemmerne og vores sponsorer. Det er dem som i bund og grund er med til at skab et godt foreningsliv. Knæk & bræk Jesper Andersen Formand Ordinær Generalforsamling 2016 Ommersyssel Jagtforening Medlemmer af Ommersyssel Jagtforening, indkaldes til generalforsamling torsdag den 18. februar 2016 kl Lindbjerg Forsamlingshus. Indkaldelsen vil blive annonceret på hjemmesiden og i bladet Jæger. Mvh. bestyrelsen 9

10 Lille vildmose Vil du med ud og se vildsvin - krondyr - fugle og en unik natur, så skal du med på tur til Lille vildmosen /Toft skov. Vi har været heldige at booke en af de få guidede ture ind skoven, hvor der normalt ikke er adgang. Turen tager ca. 2 timer og foregår i en lejet bus og til fods, her vil guiden vise og fortælle om dyrene og naturen i skoven, der er bla. vildsvin, krondyr og mange forskellige fugle. Datoen er torsdag d. 7 maj ca. kl Mere info, tilmelding og betaling hos Dan Bach senest 15/ Pris : kr. kontant eller konto mobil : mail: Turen vil også blive tilbudt de andre foreninger i kaffeklubben. PS. Jeg har øl og vand med, du har kikkert og solidt fodtøj med. Vi ses KAFFEKLUBBEN 10

11 Dagjagt på Gjessinggård 2016 Vi kan desværre ikke oplyse nogen dato for denne jagt endnu, men der er aftalt en dagjagt på Gjessinggår, som bliver en januarjagt på kokke og snepper. Jagten i januar 2015 var første gang med den ny e skytte og det blev en rigtig god dag med tre snepper og 45 kokke. De af jer, der er tilmeldt vor SMS service vil modtage en besked. Har vi din adresse vil du også få en . Dato og pris vil også blive annonceret på hjemmesiden og i Jæger under meddelelser, samt hvornår tilmelding starter. /Jagtudvalget 11

12 12 Lindbjerg skov Vanen tro starter sæsonen i Lindbjerg Skoven med, at vi mødes til en let arbejdsdag i skoven. Det bliver i år lørdag den 02. maj kl. 10:00, hvor vi mødes i skoven ved bommen (kæden ved indkørslen til skoven). Vi skal have set stigerne efter, have en snak om hvorvidt de står som de skal, aftale nærmere vedr. fodring af fasaner mv. Det er samtidig en god anledning for evt. nye deltagere i jagten til at se skoven inden selve jagten. Som der efterhånden er blevet tradition for, er skoven vært ved en ristet pølse med brød samt en øl/ vand. Lørdag den 02. maj er også dagen, hvor vi trækker lod om den første runde af bukkejagten. Dem der måtte være forhindret i at deltage i arbejdsdagen og dermed ikke møder op til lodtrækningen, vil få tildelt de resterende pladser i den første runde af bukkejagten. Der må igen i år max. skydes 3 bukke og der må kun jages mandag, onsdag og lørdag. Beløbet indbetales på foreningens konto senest den 1. august. Ved enhver skudafgivelse SKAL enten Bruno eller Jacob underrettes og ved den mindste tvivl om anskydning skal en registreret schweisshund tilkaldes. Her følger navne og numre på tre hundeførere fra Randers området. Man kan med fordel kode deres telefonnumre ind i sin mobiltelefon. For de af jer der har en smart-phone, kan jeg varmt anbefale jagtappen der bl.a. giver mulighed for altid at finde oplysninger på den hundefører der til enhver tid geografisk er tættest på dig. Jens Holger Ryer Jesper Grønlund Michael Ramlau-Hansen Solsortevej 12 Rugvænget 12 Hedevej 14 - Aarslev 8960 Randers SØ (Assentoft) 8920 Randers NV 8960 Randers SØ Tlf / Tlf / Tlf / Vedr. tilmelding til den nye sæson, har de jægere der var med sidste år førsteret til at tilmelde sig. De har indtil den 18. april til at betale. Ledige pladser efter den 20. april vil blive tilbudt dem der står på venteliste i den rækkefølge de er skrevet op. Hvis man vil følge med i, hvor på ventelisten man står, er man altid velkommen til at kontakte Jacob på mail: For at sikre lidt ekstra liv i skoven, sætter vi hvert år som bekendt et par håndfulde fasaner ud. Derfor vil jeg bede alle de deltagere i efterårsjagterne, der ikke kommer til arbejdsdagen den 02. maj, om at ringe til Bruno, der så vil uddelegere det arbejde der nødvendigvis skal laves, for at sikre os alle nogle dejlige jagt-

13 oplevelser til efteråret. Bruno har lovet at koordinere arbejdet således at det f.eks. ikke er folk der kommer langvejs fra, der bliver bedt om at hjælpe med fodringen. Nedlagt vildt på efterårsjagterne sælges på auktion efter jagterne. Undta get herfra er naturligvis sneppen, der tilfalder skytten. Vedr. nedlagt råvildtskal det nævnes, at skytten har pligt til at købe dyret til nedennævnte priser. Alternativt sælges dyret på auktionen for højeste bud over minimumsprisen. Vi minder om, at der hele sæsonen er fri jagt på ræv, due, krage og skade for alle foreningens medlemmer. Vi henstiller dog til, at man laver så lidt uro i skoven når man er af sted, så vildtet ikke forstyrres unødigt. Og beder indtrængende om at man afholder sig fra at udøve den frie jagt i dagene op til fællesjagterne i skoven. Husk at indberette alt nedlagt vildt til Jacob. Hvis man er forhindret i at deltage på en jagt, skal man melde afbud. Afbud kan gives indtil tirsdag kl. 17:00 hvor jagten ligger omlørdagen. Afbud gives til Jacob. Hvis man undlader at melde afbud rettidigt, vil man blive afkrævet et beløb på 100,-, svarende til prisen for en gæsteplads. Ønsker man at have en gæst med, skal man først høre Jacob om der er plads til en gæst på den ønskede jagt. Der vil i år således blive afholdt 6 jagter og sæsonen sluttes vanen tro af med gule ærter til den sidste jagt i januar. Prisen for jagt: for de 6 efterårsjagter 850 for ungdomsmedlemmer 250 for bukkejagten 100 pr. gæst Jagterne afholdes følgende dage: Lørdag den 10. oktober 2015 Lørdag den 31. oktober 2015 Lørdag den 21. november 2015 Lørdag den 05. december 2015 Søndag den 27. december 2015 Lørdag den 09. januar 2016 (gule ærter) Vildtpriser bukkejagt: Bukkejagt Spids-/gaffelbuk Seksender 800 Vildtpriser efterårsjagter Buk / Rå 500 Lam 350 Alle dage starter vanen tro kl. 09:30 med kaffe, rundstykker og bengæt. Prisen herfor er 35,- kr. pr. person. Knæk og bræk Bruno Tams og Jacob Hald /Mail: / Tlf

14 14

15 Testskydning med hagl Hvornår har du sidst set, hvordan dit gevær skyder med forskellige typer af patroner? Hvor meget indflydelse har haglstørrelsen, Chokes, 1 og 2 løb på skudbilledet i dit gevær? Passer hastigheden med det lovede? Var det måske bedre at udskifte din jagtpatron med en anden? Du har nu chancen for at få afprøver dette, ved en testskydning i Ommersyssel Jagtforening Kærvejen 51a, 8983 Gjerlev. Du medbringer dit haglgevær (evt. løse chokes) din jagtammunition, og tager en test på den opstillede testbane med papirskiver og cronograf. Vi hjælper så til med at analysere skiverne. Skulle det nu knibe med skudbilledet for dit gevær og den ammunition du har, vil vi ha medbragt forskellige typer at ammunition som kan afprøves (til kostpris) for at finde den kombination der passer bedst til dit gevær. Pris : 50.- kr. (for alle de test du vil lave) Datoen er lørdag d. 8/ kl til Mere info og tilmelding til: Jesper Andersen senest 5/ mobil : mail: Rågeregulering i Randers Kommune Hvis alt går som forventet bliver Ommersyssel Jagtfore ning også i år inviteret til at hjælpe med rågeregulering i parkerne i Randers Kommune. På premieredagen, som er den 2. maj, er der parole på Randers Naturcenter, Gudenåvej 20, 8920 Randers NV. Ommersyssel Jagtforening bliver sandsynligvis også i år tildelt en af de helt store kolonier, nemlig Skovbakken og desuden Gethers Anlæg. Undertegnede koordinerer og organiserer indsatsen, så mindst et par jægere dagligt besøger kolonierne hver morgen og aften, så kolonierne blev udsat for maksimalt pres. Reglerne er ret enkle. Der må kun jages med luftgevær med specifikationer, der lever op til jagtlovens krav, cal 5,5 mm og 200 m/s. Der bæres gul rågejæger vest under reguleringen og der udvises stort hensyn til borgere, der færdes i parkerne. Hvis du har skarpe øjne og et roligt sigte og er interesseret i at være med, eller gerne vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte undertegnede. Lars Foersom / 15

16 16

17 Riffelskydning 2015 Så er vi klar til en ny sæson på Riffelbanen i Randers, Mariagervej 200. Som alle de andre år møder der flest op lige før bukkejagten, det kan til tider godt give lidt ventetid, og da der ikke er så megen skyde tid i maj, er det med at i får starter lidt før på sæsonen. Prisen er 40 kr. for medlemmer og 60 kr. for andre. Riffeludvalget vil gerne opfordre alle til at møde op banen, for at få indskudt riflen, og for at få afprøvet alle de jagtrelaterede skyde stillinger. Vi har mange gange de sidste år hørt om riffeljægere afgiver skud i skydestillinger som de ikke har trænet i og derved laver anskydninger. Mange går fra banen med meget stor selvtillid, fordi de kan ramme i liggende skydestilling med støtte under riflen. Men kan de også ramme i andre skydestillinger? HUSK. Hvis man indskyder andre steder end en godkendt bane, skal man være opmærksom på at jagttegnsforsikringen, kun dækker under jagt. Hvis man ikke kan deltage på vore egne skydedage, er man velkommen til at møde op når de andre foreninger afholder skydninger. 17

18 Der er riffelskydning på følgende dage i 2015 Hvis man ikke kan deltage på vore egne skydedage, er man velkommen til at møde op når de andre foreninger afholder skydninger. (Bemærk de forskellige klokkeslæt!) 28. marts Tilmeldingen starter til Udtagelses/feltskydning i Hevring. 24. marts Ommersyssel-Galten Vissing 31. marts Hammershøj- Ørum Mollerup 9. april Kronjylland 16. april Ommersyssel-Galten Vissing 21. april Hammershøj- Ørum Mollerup 30. april Sidste chance for tilmelding til dtagelses skydningen i Hevring Herefter kun deltagelse uden for kvalifikation. 1. maj Riffelprøve. Tilmeld på 2. maj 9-16 Kronjylland 5. maj Ommersyssel-Galten Vissing 12. Maj Hammershøj- Ørum Mollerup 10. juni Indskydning før jagfeltskydning - Forening???? 13. & 14. juni Feltskydning i Hevring I samarbejde med Kreds juni Indskydning efter jagfeltskydning - Forening???? 11. august Kronjylland 18

19 Ma 1 23 Ti 2 On 3 To 4 Fr 5 Lø 6 4:32 22:00 Sø 7 Ma 8 24 Ti 9 Træning i Vand & Slæb On 10 Indskydning før jagfeltsk To 11 Fr 12 4:28 Lø 13 Feltskydning i Hevring +bjørneprøve 22:06 Sø 14 Feltskydning i Hevring +bjørneprøve Ma Ti 16 On 17 To 18 Fr 19 Lø 20 4:28 22:10 Sø 21 DJ s apporteringsprøve sk.banen ØT Ma Ti 23 On 24 To 25 Fr 26 Lø 27 4:30 22:10 Sø 28 Ma Ti 30 Juni 22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Harridslev On 1 To 2 Fr 3 Lø 4 4:36 22:07 Sø 5 Ma 6 28 Ti 7 On 8 To 9 Fr 10 Lø 11 4:45 22:01 Sø 12 Ma Ti 14 On 15 To 16 Fr 17 Lø 18 4:55 21:52 Sø 19 Ma Ti 21 On 22 To 23 Fr 24 Lø 25 5:07 21:41 Sø 26 Ma Ti 28 On 29 To 30 Fr 31 Juli 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 2015 Lø 1 5:20 21:28 Sø 2 Ma 3 32 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 5:33 Lø 8 Hagltest ØT 10:30-15:00 21:13 Sø 9 Ma Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 5:47 20:57 Sø 16 Ma Ti 18 On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 6:00 20:40 Sø 23 Ma Ti 25 On 26 To 27 Fr 28 Lø 29 6:14 20:22 Sø 30 August Ma arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

20 Ti 1 On 2 To 3 Fr 4 20 Ommersyssel Jagtforening September Lø 5 6:28 20:04 Sø 6 Ma 7 37 Ti 8 On 9 To 10 Fr 11 Lø 12 6:42 19:45 Sø 13 Ma Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 19 6:55 19:27 Sø 20 Ma Ti 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 26 7:09 19:08 Sø 27 Ma Ti 29 On arbejdsdage ekskl. 4 lørdage To 1 Fr 2 Lø 3 7:23 18:50 Sø 4 Jagt Skalmstr. og spulefelt 9:00 Ma 5 41 Ti 6 On 7 To 8 Fr 9 7:37 Lø 10 Jagt i Lindbjergskoven 9:30 18:32 Sø 11 Ma Ti 13 On 14 To 15 Fr 16 Lø 17 7:51 18:14 Sø 18 Ma Ti 20 On 21 To 22 Fr 23 Lø 24 8:06 17:57 Sø 25 Sommertid slutter Ma Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Oktober Jagt i Lindbjergskoven 9:30 Jagt ØT og spulefelt 9:00 Lø 31 7:20 16:41 22 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage November Sø 1 Ma 2 45 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 7:35 Lø 7 16:27 Sø 8 Ma 9 46 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 7:50 16:14 Sø 15 Ma Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 8:04 Lø 21 Jagt i Lindbjergskoven 9:30 16:03 Sø 22 Ma Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 8:17 Lø 28 Jagt ØT og spulefelt 9:00 15:54 Sø 29 Ma arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 December Ti 1 On 2 To 3 Fr 4 8:28 Lø 5 Jagt i Lindbjergskoven 9:30 15:48 Sø 6 Ma 7 50 Ti 8 On 9 To 10 Fr 11 Lø 12 8:37 15:45 Sø 13 Jagt Fjorden ØT og sp.felt 9:00 Ma Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 19 8:43 15:46 Sø 20 Ma Ti 22 On 23 To 24 Fr 25 Juledag 8:46 Lø juledag 15:50 Sø 27 Jagt i Lindbjergskoven 9:30 Ma Ti 29 On 30 To arbejdsdage ekskl. 3 lørdage Fr 1 Nytårsdag Lø 2 8:45 15:57 Sø 3 Ma 4 1 Ti 5 On 6 To 7 Fr 8 8:41 Lø 9 Jagt i Lindbj.skov 9:30 (gl ærter) 16:07 Sø 10 Ma 11 2 Ti 12 On 13 To 14 Fr 15 8:35 Lø 16 Havjagt :19 Sø 17 Ma 18 3 Ti 19 On 20 To 21 Fr 22 Lø 23 8:25 16:33 Sø 24 Ma 25 4 Ti 26 On 27 To 28 Fr 29 Lø 30 8:13 16:48 Sø 31 Januar 20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Ma 1 5 Ti 2 On 3 To 4 Fr 5 Lø 6 8:00 17:03 Sø 7 Ma 8 6 Ti 9 On 10 To 11 Fr 12 Lø 13 7:45 17:18 Sø 14 Ma 15 7 Ti 16 On 17 To 18 Ordinær Generalforsamling 19:00 Fr 19 Lø 20 7:29 17:33 Sø 21 Ma 22 8 Ti 23 On 24 To 25 Fr 26 Lø 27 7:12 17:48 Sø 28 Februar Ma arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

22 Sø 1 Ti Ommersyssel Jagtforening Ma 2 10 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lø 7 6:51 18:06 Sø 8 Ma 9 11 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Sø 12 Ma :33 Lø 14 18:20 Ti 14 Sø 15 Ma 16 On To 16 Riffeltræning Ommersyssel Ti 17 Fr 17 On 18 To 19 Fr 20 6:14 Lø 21 18:35 Ti 21 Sø 22 Ma 23 On To 23 Ti 24 Riffeltræning Ommersyssel Fr 24 On 25 To 26 Fr 27 Marts 5:56 Lø 28 18:49 Sommertid starter Sø 29 Palmesøndag Ma arbejdsdage ekskl. 4 lørdage April On 1 Fr Arbejdsdag i Lindbjergskoven 10:00 5:28 To 2 Skærtorsdag Lø 2 Rågereg. parole Rds Naturcenter 21:00 Fr 3 Langfredag Sø 3 Lø 4 6:37 20:03 Ma 4 19 Sø 5 Påskedag Ti 5 Riffeltræning Ommersyssel On 6 To 7 Lille vildmose ca On 8 Fr 8 5:13 To 9 Lø 9 21:14 Fr 10 Sø 10 Drive-In skue 10:30-14:30 Råby Stadion Lø 11 6:19 20:17 Ma Ti 12 On 13 To 14 Kr. himmelfartsdag Ma 2. påskedag 6 Hundetræning starter Ti 7 6:02 Lø 18 20:32 Sø 19 Ma Lø 25 5:45 20:46 Sø 26 Ti 26 Ma On 27 Ti 28 To 28 On 29 Fr 29 To 30 Sø arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Maj 1 Bededag Riffelprøve Fr 15 5:00 Lø 16 21:27 Sø 17 Ma Ti 19 On 20 To 21 Fr 22 4:48 Lø 23 21:40 Sø 24 Pinsedag Ma pinsedag 22 Lø 30 4:39 21:51 18 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

23 Lindbjerg Container Containerudlejning Levering af sand, sten & grus Krankørsel Salg og levering af træpiller, løse og i sække Suge/ blæse transport Tlf Lindbjerg Container Vognmand Henrik Larsen Lindbjergvej 99, Lindbjerg 8930 Randers NØ 23

24 24 Jagtfeltskydning i Hevring Kreds 3 indbyder i år til en hel weekend med jagtfeltskydning lørdag og søndag den 13 og 14. juni 2015 i Hevring skydeterræn. Alle er velkomne! Mødestedet og indskrivningen er i år flyttet fra hovedlejren til Hevring by ved adressen Voer Færgevej 26, 8950 Ørsted. Der vil være mulighed for at købe mad og drikke begge dage. Mødetid er 45 min. før oplyst skydetid. Der skydes på hold af 6 personer. Man kan både tilmeldes som et helt hold eller som en eller flere enkeltpersoner, hvorefter man vil blive sat på et hold. Pris kr. 200 pr person indbetales på Reg. nr konto nr senest den 1. juni med angivelse af navn, dag og skydetid, så det er muligt at placere alle indbetalinger. Skydningen om lørdagen fungerer som kredsmesterskab samt kvalifikation til DJ forbundsmesterskab i jagtfeltskydning. Ønsker du at deltage i kvalifikations skydningen skal der skydes om lørdagen, og der skal ved tilmelding oplyses om DJ medlemsnummer, telefonnummer, samt klasse (mester, jæger, veteran eller dame). Tilmelding til udtagelsesskydningen skal ske senest d. 30 april, hvorefter der vil blive åbnet for andre skytter Lørdag vil der blive uddelt medaljer efter endt skydning til de tre først placerede skytter i hver klasse. De som kvalificer sig til mesterskabet og ønsker at deltage i Ulfborg skal huske at medbringe 200 kr. til betaling for dette den 13 juni. Skydningen om søndagen er åben for alle, men der kan ikke skydes kvalifikations skydning. Har man aldrig prøvet at skyde jagtfeltskydning før, så er her muligheden. Der vil blive nogle hold som er reserveret for nybegyndere som ønsker hjælp og vejledning, og som vil blive ledsaget af en erfaren instruktør rundt på banen. Der er ikke mulighed for indskydning. Der skal bruges ca. 50 patroner til feltskydningen, dertil kommer evt. patroner til bjørneprøven. Tilmelding starter d. 8 marts og foregår telefonisk til Bo eller Hanne Rodam på tlf / efter klokken Skydetid oplyses ved tilmelding. Følg med på hvor der vil være opdateringer om arrangementet og resultatlister Meld dig til hurtigt tror der bliver meget pres på, da mange gerne vil spare de lange køreture til Ulfborg. Hvis i vil vide mere kan i ringe til Aksel på Den Svenske Bjørneprøve 13. og 14. juni afholdes der Svensk Bjørne prøve i Hevring skydeterræn, i samarbejde med Kreds 3 Prøven den er obligatorisk hvis du vil skyde en bjørn under jagt i Sverige, Selv om du ikke skal til Sverige kan du jo godt tage udfordringen op. Pris 50 kr. info ring til Aksel Info følger på hjemmesiden.

25 Enslev Slagte og Gårdbutik Salg af kød og hjemmelavet pålæg Vi parterer, ryger og laver spegepølser og grillpølser af dit vildt. Mad ud af huset, grillmenuer, pålægsfade samt smørrebrød. Enslev Slagte og Gårdbutik v/ Kent Mathiesen Skolevangen 27, Enslev LINDBJERG FORS ORSAMLINGSHUS - det t lokale mødested ed Skal du fejre fødselsdag, konfirmation, bryllup eller noget helt andet, så kan du med fordel leje Lindbjerg forsamlingshus. Nyt nyrenoveret storkøkken, godkendt af Fødevareerhverv, giver alle muligheder. Så foruden traditionelle arrangementer kan køkkenet også lejes til produktion af varer med salg for øje. Se mere på orsamlingshus.dk Skovvej 1 - Lindbjerg Randers NØ - Tlf

26 Bukketræf Den 16. maj efter bukkejagtspremieren mødes vi for 2. år i træk til vildtparade og morgenkaffe kl i klubhuset ved flugtskydningsbanen. Vi ved at mange medlemmer er glade for denne tradition, og også i år bliver det i klubhuset ved flugtskydningsbanen, Kærvejen 51 A, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev. Vi håber på en stor og flot parade, og ser frem til at høre de spændende beretninger fra denne morgens jagter. Foreningen giver kaffe, rundstykker og en lille én. Øl og vand kan købes. Alle er velkomne. På bestyrelsens vegne 26 Hvem er den mest effektive rovvildt-jæger i Ommersyssel? Husk at få reguleret i rovvildtet!! Der er gode muligheder for at forlænge jagtsæsonen med et par måneder ved at regulere i kragerne, skaderne, ræve og mår på Jeres terræn. Det er både underholdende jagt og så er det til gavn for de andre vildtarter at få fjernet noget rovvildt fra reviret. I Ommersyssel Jagtforening vil vi gerne belønne de jægere, som gør en indsats for at bekæmpe rovvildtet. Hvad enten det er gravjagt efter ræv, trækjagt på krager, fældefangst af ræv, mink, mår, krager eller skader, så gavner det helt sikket den øvrige fauna at få reguleret i rovvildtet. Derfor vil der på generalforsamlingen i 2016 vil der igen være gode gevinster til de ihærdige. Derfor: Den jæger, der på generalforsamlingen 2016 kan dokumentere flest nedlagte krager, skader, ræv mår eller mink, får 2 stk. Jagtfilm fra Hunters Video. God jagt! /Casper

Ommersyssel Jagtforening

Ommersyssel Jagtforening Ommersyssel Jagtforening Medlemsblad Årgang 2014 nr. 1 www.ommersysseljagtforening.dk 1 Friskbagt Brød Hver dag Fra egen ovn Det går aldrig galt, - når man handler lokalt Åbent alle ugens dage OK-benzintanken

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2015. Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2015 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014

Program 2014-2015. Gudbjerg og Omegns Jagtforening. Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Program 2014-2015 Gudbjerg og Omegns Jagtforening Program For perioden juni 2014 til 30. april 2015 Opdateret 02. juli 2014 Følg med på vores hjemmeside. www.gudbjergjagt.dk Hundetræning. 2014 Sensommertræning,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 3 Juli December 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 3 Juli December 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Låne og leje ting i foreningen

Låne og leje ting i foreningen Jagtposten 2015 Låne og leje ting i foreningen Foreningen har følgende rekvisitter som vores medlemmer kan låne kvit og frit ved Hans Kristian Nielsen, tlf. 29 23 08 11 Ting til leje 1 Mobil skydevogn

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk

Udvalg. Bestyrelsen. Jagtfonden: Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Efterår 2014 Bestyrelsen Udvalg Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping

Læs mere

Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk

Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Årskalender 2011 Munklinde og Omegns Jagtforening Årets jagtforening 2010 Danmarks Jægerforbund www.mojagt.dk Vigtig information Bukkejagt Husk, under generalforsamlingen trækkes der lod om bukkejagten

Læs mere

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads

Udbud af arealer til udlejning af jagtretten. Haderslev Øvelsesplads VERSION 1.0 Udbud af arealer til udlejning af jagtretten Haderslev Øvelsesplads Supplerende udbudsbeskrivelse 1. Navn på terræn Haderslev Øvelsesplads ligger nord for Haderslev by. 2. Arealstørrelse Haderslev

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 Januar Juli 2011. 29. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 Januar Juli 2011 29. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Husudvalg Jan Møller, Lundager 41 Hans Vetter 40758692 2670 Greve, 43697478-40680929

Læs mere

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014.

Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. Generalforsamling Århus Jægerforbund 17. november 2014. 1.Valg af dirigent. Henrik Nielsen bliver valgt som dirigent. Henrik Nielsen konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt på lovlig vis og at forsamlingen

Læs mere

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune

Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner. Jagter 2007-2008 De fire jagtforeninger afholder fællesjagter i Ikast Kommune Fællesjagter 2007-2008 Kontaktpersoner Leo Christensen Ib Kølbæk Flemming Overgård Tlf. 9725 2214 / Mobil.2325 9742 Tlf. 9725 1448 /Mobil. 2334 6368 Tlf. 8686 4448 /Mobil. 2191 8656 Ruskær og ved Raderstationen

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Drigstrup Jagtforening

Drigstrup Jagtforening Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2012/2013 Drigstrup Jagtforenings Vinterprogram 2012-2013 Dato: Arrangement: Sted: Fre. d. 28/12 Fælles rævejagt + Gule ærter

Læs mere

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00

Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Generalforsamling i Bogense land og Strandjagt i klubhuset NFC 9 September2015 kl. 19.00 Tilstede var 12 fremmødte + bestyrelse. Dagsorden til generalforsamling i Bogense Land & Strandjagtforening. 1.

Læs mere

Herlev jagtklubs bestyrelse

Herlev jagtklubs bestyrelse HERLEV JAGTKLUB 35 ÅRGANG NR 1 2015 Herlev jagtklubs bestyrelse Formand: Jesper Skov Hansen Tlf: 30796875 E-mail : jskh.gm@gmail.com Næstformand: Bjarne Høegh Redaktør Tlf: 40712713 E-mail : bjarnehoegh@gmail.com

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. råbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 1 blad Januar Juni 2012. 30. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet råbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 1 blad Januar Juni 2012 30. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 43 69 74 78 40 68 09 29

Læs mere

Sekretær. 7470 Karup 7430 Ikast 86662098/20442078 97250294/22742132

Sekretær. 7470 Karup 7430 Ikast 86662098/20442078 97250294/22742132 BESTYRELSEN Formand Næstformand Kasserer Lene Kristensen Vagn Nykjær Lotte Brønd Sønderborgvej 102 Smuthusvej 7 Tjørnevej 16 7441 Bording 7430 Ikast 7442 Engesvang 86862282/26414200 97155014/51503895 86865104/61665104

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Program. Hyllested og Omegns jagtforening

Program. Hyllested og Omegns jagtforening Program Hyllested og Omegns jagtforening 2015 1 Bestyrelsen består af: Hyllested & Omegns jagtforening Formand: Christian Brøgger tlf. 86 33 60 27 broeggerskovly@mail.dk Næstformand: Poul Quist Rasmussen

Læs mere

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014

BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 BUKKEJAGT I SYDENGLAND 2014 Sag.nr. 750-86T89 Jagtdistrikt: Dorchester - Sydengland Vi tilbyder her et toprevir i det naturskønne og frodige Sydengland med et samlet jagtareal på ca. 4.000 ha. der varierer

Læs mere

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat

Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Hillerød Jagtforenings Generalforsamling 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og budget til godkendelse

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. April 2015 Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Foto: Olav Hulstrøm En flot udfarvet edderfuglekok klar til kurmageri. www.sydvestjagt.dk Deadline

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret september 2009 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 14. årgang nr. 1 www.veggerbyjagt.dk FORÅRSPROGRAM 2014 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri NÆSTFORMANDEN HAR ORDET Når dette nummer af Veggerby Jagtforenings medlemsblad går i trykken,

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Forår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Forår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året.

Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Jagtnyt Information til medlemmerne fra Sydvestsjællands Jagtforening. Udkommer 2 gange om året. Foto: HeKj En mild vinter har sat gang i skovduerne. Her er det skovdue på æg. Billedet er taget den 20

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner.

Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Beskrivelse og retnings linjer for bookning og benyttelse af faciliteterne på Vingsted skydebaner. Vingsted skydebaner består af: 40 stk. elektroniske 25 meter pistolbaner 10 stk. manuelle 25 meter pistolbaner.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM. www.saeby-omegnsjagt.dk EFTERÅR 2011 / FORÅR 2012

EFTERÅRSPROGRAM. www.saeby-omegnsjagt.dk EFTERÅR 2011 / FORÅR 2012 EFTERÅRSPROGRAM www.saeby-omegnsjagt.dk EFTERÅR 2011 / FORÅR 2012 Formanden har ordet Kære medlem så er jagtsæsonen så småt i gang, de hurtige ænder i sensommerblæsten kræver et godt hold i bøssen og det

Læs mere

Paw Amstrup. Michael Bager. Webmaster: Chris Stilling

Paw Amstrup. Michael Bager. Webmaster: Chris Stilling Forår 2011 Bestyrelsen Formand: Preben Simonsen Hanehøjvej 27, 9520 Skørping Tlf: 98392384 2347 4648 Mail: psi@esaars.dk Næstformand: Thomas Rafaelsen Birkeholmvej 3, Gl. Skørping 9520 Skørping tlf: 98391709

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 12. årgang nr. 2. www.veggerbyjagt.dk EFTERÅRSPROGRAM 2012 Bladsponsor: Aalborg Jagt Aps. Formanden har ordet Efter foreningens generalforsamling i januar skulle bestyrelsen konstituere

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Sneppejagt i Irland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt i Irland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Sneppejagt 2-8 jægere fra slutningen af November til 1 Februar Co. Kerry Sydvest Irland Irland har altid været kendt for den

Læs mere

Aktivitets Program 2014

Aktivitets Program 2014 Nordøstfyns Jagthundeklubs Aktivitets Program 2014 Rigtige jagthunde trænes i Nordøstfyns Jagthundeklub Hvis din nabo eller gode ven skal have dresseret hund, så tag dem med til træning i NORDØSTFYNS JAGTHUNDEKLUB

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg

EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER. Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg EN OPLEVELSE FOR LIVET PÅ VINGSTED SKYDEBANER Tag med til Nordeuropas største skydebaneanlæg SKYDEARRANGEMENTER PÅ VINGSTED SKYDEBANER Skydebaneforeningen Danmark afholder arrangementer på Vingsted Skydebaner

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014

APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING. www.skanderborg-jagtforening.dk. Efterår 2014 APPORT SKANDERBORG JAGTFORENING Efterår 2014 www.skanderborg-jagtforening.dk Bestyrelsen for Skanderborg Jagtforening Formand Næstfm. Kasserer Sekretær Bestyrelse Peder Poulsen Rønnebærvænget 8, 8660 Skanderborg

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

DJ-Køge-Herfølge Jagtforening

DJ-Køge-Herfølge Jagtforening DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Medlemsblad Nr. 2 April 2007 DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Ndr. Klintevej 4 4673 Rødvig Stevns Medlemsblad for DJ-Køge-Herfølge Jagtforening Hjemmeside: www.khjagt.dk Kontingent

Læs mere

Et spørgsmål om forsikring

Et spørgsmål om forsikring Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd Struer Øl/Vand: 10,- Kaffe brød: 30,- Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds virke. Lars Pultz Knudsen

Læs mere

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud:

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud: Løbenr.: 467 Bestyrelsesmøde den 14. marts kl. 19.30 Hos Jan. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2012 og generalforsamling d. 24. januar 2012 2. Regnskab Kontostatus Posteringer

Læs mere

VEGGERBY JAGTFORENING

VEGGERBY JAGTFORENING VEGGERBY JAGTFORENING 15. årgang nr. 1 www.veggerbyjagt.dk FORÅRSPROGRAM 2015 Bladsponsor: Kraghs Jagt og Fiskeri 6 Formanden har ordet Når du kære læser har indeværende forårs udgave af foreningsbladet

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Nu kan du betale med MobilePay i SKL se bagsiden.

Nu kan du betale med MobilePay i SKL se bagsiden. Nr. 3. juli kvartal 2015 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nu kan du betale med MobilePay i SKL se bagsiden. Du har nu også muligheden for at støtte SKL i dagligdagen læs mere side 5 Skytten

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

15. Årgang-2014 Juli Kvartal

15. Årgang-2014 Juli Kvartal Jagtbladet 3 15. Årgang-2014 Juli Kvartal ALSLEV - BILLUM - HORNE - JANDERUP - THORSTRUP - TINGHØJ Jagt - Sport - Hobby - Natur - TISTRUP - VARDE HJÆLP! Ny opsætter af Jagtbladet søges! Jagtbladet står

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2014. Indhold: Skive Jagtforening Program for året 2014 Indhold: Bestyrelsen s. 02 Forord s. 03 Jagt- og skovudvalget s. 04 Parole s. 05 Bukketræf s. 06 Bukkejagt s. 06 Buejagt s. 07 Retningslinger for bukkejagt s. 07

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere