Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park"

Transkript

1 Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park November 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen Befolknings- og forbrugsforhold 16 Bilag 1: Branchefortegnelse

3 Vurderinger og konsekvenser 3

4 Vurderinger og konsekvenser Køge Kommune har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP A/S) foretage en vurdering af konsekvenserne for den eksisterende detailhandel i markedsområdet ved etablering af en dagligvarebutik ved i Køge Park. Analysen og vurderingerne er foretaget i forhold til bl.a. den nuværende og fremtidige lokale konkurrencesituation og konkurrencesituationen på dagligvaremarkedet generelt, herunder udviklingen blandt de forskellige operatører og deres butiks- og prisprofiler. Det vurderes desuden, hvorledes etableringen vil påvirke de lokale forbrugeres indkøbsforhold. ICP har beregnet fem forskellige alternativer for alternativ, hvor der ikke etableres et varehus i Køge Park. I alternativ 1 etableres et varehus i Køge Park, mens i alternativ 2 flyttes det eksisterende varehus i Ølby Center til Køge Park. Herudover er vurderet konsekvenserne ved etablering af et supermarked (alternativ 3) samt en discountbutik (alternativ 4) i Køge Park. Konklusion Mens forbrugerne er villige til at køre langt for et bredt og et dybt udbud af udvalgsvarer, bliver dagligvarer ofte købt så tæt på bopælen som muligt. Etablering af et varehus i Køge Park vil forbedre indkøbsforholdene for dagligvarer for borgerne i nærområdet. Etableringen af endnu et varehus (alternativ 1) forventes at få væsentlig betydning for de øvrige dagligvarebutikker i markedsområdet. Det er ICP s vurdering, at en væsentlig del af omsætningen vil blive taget fra det eksisterende varehus i Ølby Center, mens dagligvarebutikkerne i Køge bymidte og i Køge i øvrigt vil få forringet driftsvilkårene i forhold til 0-alternativet. Det er ICP s vurdering, at etableringen af et varehus tæt på det eksisterende varehus vil betyde, at omsætningen i begge varehuse ikke vil være optimal og det kan ikke udelukkes, at det eksisterende varehus i Ølby Center vil være lukningstruet. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at en af de eksisterende discountbutikker i bymidten bliver lukningstruet. Hvis alternativ 2 bliver en realitet, hvor Føtex varehuset flyttes fra Ølby Center til en placering i Køge Park, er konsekvenserne for de øvrige dagligvarebutikker i Køge bymidte og Køge i øvrigt mere begrænsede. Det stærke udbudspunkt i Ølby Center vil ved flytningen ikke kun miste omsætningen fra varehuset, men de øvrige dagligvarebutikker vil samtidig miste de kunder, som søger kombinationen af et varehus og discountbutikker. I alternativ 3 etableres et supermarked i Køge Park, som forventes at have en lidt mindre effekt i forhold til etableringen af et varehus (alternativ 1). Det vurderes, at et supermarked i Køge Park omsætter ca. 67 mio. kr. i 2017 mod et varehus i alternativ 1, som forventes at omsætte 78 mio. kr. Etablering af en discountbutik vil primært få betydning for dagligvareforsyningen i lokalområdet, da denne type butik i høj grad betjener det lokale opland. Konsekvenserne forventes at være størst for Ølby Center, som vurderes at miste 20 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. 4

5 Vurderinger og konsekvenser Dagligvareudbuddet i markedsområdet ICP har foretaget en rekognoscering af dagligvareudbuddet i markedsområdet. Køge bymidte har i dag 5 større dagligvarebutikker: Et Kvickly varehus, et Irma supermarked samt 3 Netto discountbutikker. I Ølby Center, ca. 1 km fra Køge Park, er koncentreret størstedelen af de forskellige kæder af dagligvarebutikker. Her ligger et Føtex varehus samt discountbutikkerne Netto, Aldi, Rema 1000 og Lidl. Herudover ligger der en række større supermarkeder lokalt, som har en væsentlig betydning for indkøbsmønstret i Køge. Godt 2 km syd for Køge Park ligger supermarkedet SuperBest på Gymnasievej, som tiltrækker kunder fra et større opland. Ligeledes er SuperBrugsen i henholdsvis Ølsemagle og Herfølge væsentlige indkøbssteder. Forbrugsunderlaget I Køge kommune boede i alt godt personer i 2013, heraf boede godt personer i Køge byområde. Det samlede dagligvareforbrug i Køge byområde var 820 mio. kr., hvilket forventes at stige 3 % i perioden 2013 til 2017 til 846 mio. kr. I nærområdet til Køge Park, som udgøres af Asgård og Sct. Nicolai skoledistrikter, boede godt personer i Det samlede dagligvareforbrug i nærområdet var 297 mio. kr. i 2013, hvilket forventes at stige med 2 % til 301 mio. kr. i I Søndre skoledistrikt forventes en befolkningsvækst på 13 % i perioden 2013 til Det skyldes primært boligudbygningen i forbindelse med Køge Kyst. Dagligvareforbruget forventes således i Søndre at stige fra 113 mio. kr. i 2013 til 129 mio. kr. i 2017, hvilket er en stigning på 14 %. 5

6 Vurderinger og konsekvenser Forudsætninger Horisontåret er fastlagt til Der beregnes for tre forskellige alternativer: 0-alternativ I 0-alternativet etableres ikke et varehus i Køge Park. Alternativ 1 I alternativ 1 etableres et Føtex varehus med et bruttoareal på m 2 i Køge Park med direkte indkørsel fra Stensbjergvej. Det forudsættes, at der skabes optimale parkerings-, adgangs- og tilkørselsforhold. Alternativ 2 I alternativ 2 forudsættes en flytning af det eksisterende Føtex varehus i Ølby Center til Køge Park. Det forudsættes, at de fraflyttede lokaler ikke benyttes til handel med dagligvarer. Det nye varehus har et bruttoareal på m 2 med direkte indkørsel fra Stensbjergvej. Det forudsættes, at der skabes optimale parkerings-, adgangs- og tilkørselsforhold. Alternativ 3 I alternativ 3 etableres et supermarked med et bruttoareal på m 2 i Køge Park med direkte indkørsel fra Stensbjergvej. Det forudsættes, at der skabes optimale parkerings-, adgangs- og tilkørselsforhold. Alternativ 4 I alternativ 4 etableres en discountbutik med et bruttoareal på m 2 i Køge Park med direkte indkørsel fra Stensbjergvej. Det forudsættes, at der skabes optimale parkerings-, adgangs- og tilkørselsforhold. Forudsætninger i øvrigt Konsekvenserne vurderes ud fra følgende forudsætninger om den fremtidige konkurrencesituation i regionen: - I Køge Kyst er i 2017 etableret i alt m 2 bruttoareal til detailhandel. Omkring 80 % bliver disponeret til udvalgsvarebutikker. Det forudsættes, at det eksisterende Irma supermarked flyttes til Køge Kyst med et bruttoareal på m 2. Herudover etableres en Faktadiscountbutik på 900 m 2. - Der etableres ikke andre større detailhandelskoncentrationer i markedsområdet frem til Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed tilpasses og udvikles løbende med hensyn til butikkernes størrelse og sortimentssammensætning. 6

7 Vurderinger og konsekvenser Metode - Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle forbrug med en mængdemæssig stigning i forbruget pr. person frem til 2017 på 0,25 % for dagligvarer og 1,25 % for udvalgsvarer. Forbrugsprognosen er beregnet i faste priser. - Alle omsætningstal er i 2013-priser, så forandringer i omsætningen frem til 2017 kan tages som udtryk for reelle forandringer. - Befolkningsudviklingen følger den gældende befolkningsprognose for Køge Kommune. - Handel via internettet er i 2013 forudsat ikke at have nogen mærkbar betydning for dagligvarer. - Det forudsættes, at 3 % af dagligvareforbruget dækkes ved nethandel i Med udgangspunkt i forbrugsberegningerne og viden om de forskellige udbudspunkters konkurrencemæssige styrker udarbejdes på grundlag af de foreliggende oplysninger samt vurderinger og erfaringer fra lignende analyser et indkøbsmønster for I denne model indlægges forbrugsforudsætningerne for 2017, og der fås et niveau for en omsætning i 2017, såfremt der ikke etableres detailhandel i Køge Park. Derefter vurderes de konkurrerende projekters indflydelse, ændringerne i detailhandelsstrukturen og den generelle forventning til forbrugernes indkøbsorientering frem til På denne baggrund fremkommer omsætningen i de relevante områder i 0- alternativet. Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj grad etableringen af detailhandel i Køge Park vil påvirke dette indkøbsmønster og omsætningen i markedsområdet. 7

8 Vurderinger og konsekvenser Konsekvenser Dagligvarer Mens forbrugerne er villige til at køre langt for et bredt og dybt udbud af udvalgsvarer, bliver dagligvarer ofte købt så tæt på bopælen som muligt. Nedenstående figur 1.1 viser forskellen i dagligvareomsætningen i Køge kommune i 2017 mellem 0-alternativet og henholdsvis alternativ 1 og alternativ 2. Mens figur 1.2 viser forskellen mellem alternativ 1 (varehus), alternativ 3 (supermarked) og alternativ 4 (discountbutik). Eksempelvis viser figur 1.1, at dagligvareomsætningen i butikkerne i Køge bymidte i 2017 vil være 28 mio. kr. mindre, hvis der etableres et varehus i Køge Park i forhold til 0-alternativet, hvor der ikke etableres endnu et varehus. Hvis der derimod foretages en flytning af det eksisterende varehus i Ølby Center, vil dagligvareomsætningen i butikkerne i Køge bymidte være 20 mio. kr. mindre i 2017 end i 0-alternativet. De fremtidige omsætninger er et udtryk for et omsætningsniveau i 2017 og skal ikke opfattes som præcise tal. Alle tal er i 2013-priser. Tabel 1.1 Konsekvenser for dagligvareomsætningen i Køge kommune i 2017 i forhold til 0-alternativet (mio. kr. inkl. moms i 2013-priser) *Tallene er udtryk for et niveau og skal ikke opfattes som præcise tal. 8

9 Vurderinger og konsekvenser Tabel 1.2 Konsekvenser for dagligvareomsætningen i Køge kommune i 2017 i forhold til 0-alternativet (mio. kr. inkl. moms i 2013-priser) *Tallene er udtryk for et niveau og skal ikke opfattes som præcise tal. Dagligvarer alternativet Det forventes også i fremtiden, at dagligvarer bliver købt så tæt på bopælen som muligt, hvis det rigtige udbud findes. Samtidig gør de øgede åbningstider, at kunderne i højere grad har mulighed for at handle tæt på bopælen. Forventningen om en øget e-handel med dagligvarer vil betyde en generelt mindre omsætning for de fysiske dagligvarebutikker. Etableringen af Køge Kyst med yderligere m 2 detailhandel heriblandt 2 dagligvarebutikker vil styrke Køge bymidte væsentligt. Kunderne vil i højere grad end før vælge Køge bymidte som indkøbssted især for køb af udvalgsvarer, hvilket også vil have en positiv afsmitning på dagligvarebutikkerne i Køge bymidte. Ølby Center med et stærkt udbud af dagligvarer vil fortsat have en stor betydning på dagligvareområdet, ligesom de øvrige større dagligvarebutikker i Køge fortsat vil have betydning som det lokale indkøbssted for de lokale borgere. 9

10 Vurderinger og konsekvenser Dagligvarer 2017 Alternativ 1 (nyt varehus) Etableringen af et varehus i Køge Park på m 2 forventes at få væsentlig betydning for de øvrige dagligvarebutikker i markedsområdet. Konkurrencesituationen vil blive intensiveret med to varehuse placeret forholdsvist tæt på hinanden kombineret med den korte afstand til Køge bymidte. En placering i Køge Park har dog ingen fysisk kontakt og dermed synergi hverken med detailhandelsudbuddet i bymidten eller i Ølby Center. Men vil være at betragte som endnu et udbudspunkt for dagligvarer i kommunen. Et varehus i Køge Park på m 2 forventes at opnå en dagligvareomsætning på omkring 78 mio. kr. i Køge bymidte vurderes at miste 28 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, hvis der etableres et varehus i Køge Park. Den gode synlighed og ikke mindst tilgængelighed vil betyde at en del kunder vil foretrække Køge Park i forhold til dagligvarebutikkerne i Køge bymidte, som ikke har den samme grad af tilgængelighed. Det er ICP s vurdering, at etableringen af varehuset i Køge Park vil betyde forringede driftsvilkår for alle dagligvarebutikkerne i Køge bymidte, og det kan betyde, at en discountbutik i bymidten bliver lukningstruet. Den øgede konkurrencesituation forventes ligeledes at få betydning for de øvrige større dagligvarebutikker i kommunen. Det er især de større supermarkeder, som vil mærke den øgede konkurrence. Butikkerne i Køge Syd forventes at miste 6 mio. kr. i forhold til 0-alternativet ved etablering af et varehus i Køge Park. Ligeledes vil den øgede konkurrencesituation få betydning for dagligvarebutikkerne i Køge Nord, som vurderes at miste 5 mio. kr. i forhold til 0- alternativet, mens dagligvarebutikkerne i henholdsvis Herfølge og Opland Vest forventes at miste omkring 2 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Det vurderes, at 39 % af omsætningen, svarende til 30 mio. kr., i varehuset i Køge Park vil stamme fra dagligvarebutikkerne i Ølby Center. Det er især det eksisterende varehus i Ølby Center, som vil få flyttet en del af sin omsætning til den nye butik. Kunderne i næroplandet Asgård og i Sct. Nicolai vil i højere grad vælge varehuset i Køge Park, da det vil ligge tættere på deres bopæl. Ligeledes vil den synlige placering ved Københavnsvej bevirke, at en del kunder vil benytte varehuset i Køge Park i stedet for Ølby Center. Omvendt vil nogle kunder fravælge den ene butik i Køge Park på bekostning af det langt større udbud af dagligvarebutikker i Ølby Center, som har fordelen af et bredt udbud af discountbutikker kombineret med et varehus. Samlet set er det ICP s vurdering, at etableringen af et varehus i Køge Park tæt på et eksisterende varehus i Ølby Center vil betyde, at omsætningen i begge varehuse ikke vil være optimal. Det er ICP s vurdering, at det eksisterende varehus i Ølby Center vil være lukningstruet, hvis et varehus i Køge Park realiseres. Etableringen af et varehus i Køge Park vurderes at betyde en øget oplandseffekt til Køge kommune på 5 mio. kr. i forhold til, hvis varehuset ikke etableres. Det vil primært være kunder som dagligt benytter Københavnsvej, der vil benytte varehuset og foretage nogle indkøb her på bekostning af køb i butikker uden for Køge kommune. 10

11 Vurderinger og konsekvenser Dagligvarer 2017 Alternativ 2 (flytning af varehus) I alternativ 2 flyttes det eksisterende varehus fra Ølby Center til Køge Park. Her etableres et varehus på m 2. Hermed vil konkurrencesituationen ikke i samme grad som i alternativ 1 blive intensiveret, men det vurderes, at flytningen vil få betydning især for Ølby Center og Køge bymidte. Det forventes, at et varehus i Køge Park vil opnå en dagligvareomsætning på omkring 118 mio. kr. i Størstedelen af omsætningen vil være en flytning fra den tidligere butik i Ølby Center. Det er ICP s vurdering, at en placering med god synlighed vil betyde en højere omsætning både fra næroplandet Asgård og Sct. Nicolai. En del kunder, som før kun benyttede varehuset til de indkøb, som ikke kunne købes i discountbutikkerne, vil i højere grad foretage køb i varehuset. Omvendt forventes Ølby Center at miste i alt 85 mio. kr. hvis varehuset flytter til Køge Park. Det svarer til en omsætningsnedgang på 29 % i forhold til 0-alternativet. Ølby Center vil ikke i samme grad være et stærkt udbudspunkt med et bredt udbud af dagligvarebutikker, da udbudspunktet mister kombinationen af discountbutikker og et fuldsortiment varehus. Størstedelen af omsætningen vil stamme fra lukningen af varehuset. De øvrige dagligvarebutikker vil også opleve en omsætningsnedgang, da de vil miste de kunder, som søger kombinationen af varehus og discountbutik. Disse kunder vil i højere grad søge varehuset i Køge Park eller i højere grad søge udbuddet i Køge bymidte. Køge bymidte forventes at miste 20 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, hvis varehuset flyttes til Køge Park. Flytning af et varehus så tæt på bymidten vil betyde, at især de kunder, der bor i Nørremark-kvarteret, som vil have Køge Park som den nærmeste dagligvarebutik, i højere grad vil benytte varehuset. Omsætningen vil ikke blive taget fra en bestemt butik, men samtlige dagligvarebutikker i bymidten vil få forringet deres driftsvilkår. Det er dog ICP s vurdering, at det ikke vil betyde lukningstruede butikker i bymidten. De øvrige dagligvarebutikker i Køge kommune vil marginalt blive påvirket af en flytning af varehuset til Køge Park. Omsætningerne i Køge Nord, Herfølge og opland Vest forventes at falde 1-2 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. I Køge Syd vil varehuset i Køge Park i højere grad blive et alternativ til især SuperBest på Gymnasievej. Det forventes, at dagligvarebutikkerne i Ellemarken og Hastrup vil miste 4 mio. kr. i omsætning, hvis varehuset flyttes i forhold til 0-alternativet. Etableringen af et varehus i Køge Park vurderes at betyde en øget oplandseffekt til Køge kommune på 3 mio. kr. i forhold til, hvis varehuset ikke etableres. Den gode synlighed, tilgængelighed og parkering vurderes at betyde, at kunder som dagligt benytter Københavnsvej i en vis udstrækning vil foretage indkøb i varehuset. Dagligvarer 2017 Alternativ 3 (supermarked) I alternativ 3 etableres et supermarked på m 2 i Køge Park. En placering af et supermarked så tæt på Ølby Center og Køge bymidte vil betyde at konkurrencesituationen bliver intensiveret. Et supermarked har dog oftest en lavere attraktion end et varehus og tiltrækker oftest kunder fra et mindre opland end et varehus. Et supermarked i Køge Park vurderes, at omsætte for 67 mio. kr. i mio. kr. forventes at stamme fra dagligvarebutikkerne i bymidten, mens 28 mio. kr. kommer fra dagligvarebutikkerne i Ølby Center og 6 mio. kr. vil stamme fra dagligvarebutikkerne i Køge Syd. 11

12 Vurderinger og konsekvenser Omsætningen vil ikke blive taget fra en bestemt butik, men samtlige dagligvarebutikker vil få forringet deres driftsvilkår. Det er dog ICP s vurdering, at det ikke umiddelbart vil betyde lukningstruede butikker. Dagligvarer 2017 Alternativ 4 (discountbutik) I alternativ 4 etableres en discountbutik på m 2 i Køge Park. En discountbutik har typisk det mest lokale opland af de tre forskellige typer af dagligvarebutikker. Den synlige placering med god tilgængelighed ved Køge Park forventes at tiltrække en del kunder fra et større opland, som naturligt passerer forbi. Det vurderes, at en discountbutik i Køge Park vil opnå en dagligvareomsætning på omkring 40 mio. kr. i Halvdelen af omsætningen vil stamme fra dagligvarebutikkerne i Ølby Center, da næroplandet i højere grad vil benytte discountbutikken i Køge Park som nærbutik på bekostning af Ølby Center. Omkring 10 mio. kr. vil stamme fra dagligvarebutikkerne i bymidten, mens ca. 5 mio. kr. vil stamme fra dagligvarebutikkerne i Køge Syd. Udvalgsvarer Det forventes, at konkurrencesituationen generelt bliver skærpet i fremtiden, og at udvalgsvarehandelen vil centrere sig i færre, men stærkere udbudspunkter. Forbrugerne vil også i fremtiden lægge vægt på, at der er et stort vareudbud og/eller butiksudbud i det enkelte udbudspunkt. Internethandel med detailhandelsvarer forventes især i nogle brancher at kunne mærkes for den fysiske detailhandel i fremtiden. Det er forudsat, at 18 % af forbruget af udvalgsvarer dækkes ved køb på internettet i Nogle butikker og brancher vil naturligvis blive ramt hårdere end andre. Det er dog ICP s vurdering, at den øgede internethandel vil ramme alle udvalgsvarebutikker. Det forventes, at udvalgsvarehandelen bliver væsentligt styrket i Køge bymidte i forbindelse med etablering af Køge Kyst. Ikke mindst etableringen af yderligere ca m 2 udvalgsvarebutikker vil betyde, at Køge bymidte vil kunne tilbyde kunderne nogle butikskoncepter, som den ikke har i dag. Det er ICP s vurdering, at et Føtex varehus i Køge Park ikke vil få nævneværdige konsekvenser på den samlede udvalgsvareomsætning i bymidten eller i kommunen i øvrigt. Det er dog vor vurdering, at en skærpelse af konkurrencesituationen for dagligvarer som i alternativ 1 med endnu et varehus kan få betydning især for udvalgsvareomsætningen i de øvrige to varehuse i kommunen. I alternativ 2, som er en flytning af Føtex varehuset fra Ølby Center til Køge Park, vurderes konsekvenserne at være mere begrænsede. Ligeledes vurderes konsekvenserne at være begrænsede i alternativet med henholdsvis en discountbutik og et supermarked. 12

13 Konkurrencesituationen 13

14 Konkurrencesituationen ICP har foretaget en rekognoscering af de større dagligvarebutikker i Køge kommune for at fastlægge den overordnede konkurrencesituation. Nedenstående figur 2.1 viser forsyningen med større dagligvarebutikker i Køge området. Figur 2.1 Større dagligvarebutikker i Køge området Knap 1 km fra Køge Park ligger Ølby Center med et bredt udbud af dagligvarebutikker. Her ligger varehuset Føtex samt discountbutikkerne Netto, Rema 1000, Aldi og Lidl. Herudover ligger der en række mindre dagligvarespecialbutikker som bager, blomster, grønthandel, kiosk og apoteksudsalg. Det store og brede udbud af dagligvarebutikker tiltrækker kunder fra et stort opland. I Køge bymidte ligger byens andet varehus Kvickly godt 1,5 km fra Køge Park. Herudover ligger der i Køge bymidte supermarkedet Irma samt to Netto discountbutikker. Over for Køge Stadion, på modsatte side af Københavnsvej, ligger DøgnNetto på Nørre Boulevard 131, som i denne forbindelse er medregnet i Køge bymidte. I Køge Syd, som består af skoledistrikterne Ellemark, Søndre og Hastrup, ligger supermarkedet SuperBest WIKA på Gymnasievej, som i kraft af et bredt og dybt udbud af dagligvarer har et stort opland også uden for lokalområdet. Herudover ligger der lokalt i boligkvartererne discountbutikkerne Kiwi og Fakta i Boholte Centret, samt Netto og Aldi i Hastrup-området. I Køge Nord ligger supermarkedet SuperBrugsen på Ølsemaglevej, som den primære butik for Køge Nord, men som også tiltrækker kunder fra det øvrige Køge, Lille Skensved og den sydlige del af Solrød kommune i Jersie. 14

15 Konkurrencesituationen Herudover ligger discountbutikkerne Fakta og Kiwi i Ejby og Dagli Brugsen i Lille Skensved i området Køge Nord. I den sydligste del af kommunen ligger supermarkedet SuperBrugsen i Herfølge og discountbutikkerne Fakta og Aldi. Disse tre butikker er det primære indkøbssted for borgerne i lokalområderne. I Opland Vest indgår byerne Borup og Bjæverskov. I Borup ligger supermarkedet Eurospar samt discountbutikkerne Fakta, Aldi og Netto. I Bjæverskov ligger supermarkedet SuperBrugsen og discountbutikkerne Fakta og Netto. Tabel 2.1 viser antallet af dagligvarebutikker i de enkelte områder i Køge kommune og den samlede dagligvareomsætning i de større dagligvarebutikker i de enkelte områder. Det er således ikke en samlet opgørelse af dagligvareomsætningerne i de enkelte områder, da ICP ikke har rekognosceret de mindre dagligvarespecialbutikker. Tabel 2.1 Antal og vurderet omsætning i 2013 i mio. kr. incl. moms i de større dagligvarebutikker i Køge kommune Større dagligvarebutikker Antal Vurderet dagligvareomsætning 2013 incl. moms i mio. kr. Køge bymidte Ølby Center Køge Nord Køge Syd Herfølge Opland Vest Køge kommune i alt

16 Befolknings- og forbrugsforhold 16

17 Befolknings- og forbrugsforhold Til brug for vurderinger af udviklingsmulighederne for detailhandel i Køge Park belyses størrelsen af det nuværende og fremtidige forbrug af detailhandelsvarer i Køge kommune. Forbruget er opgjort for Køge kommune i relevante markedsområder, som er illustreret i figur 3.1. Forbruget er beregnet for dagligvarer og udvalgsvarer, hvor sidstnævnte indeholder branchegrupperne beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. Figur 3.1 Områder i Køge kommune Datagrundlag og horisontår Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICP s bearbejdning af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomst-, bolig- og befolkningsforhold, ligeledes fra Danmarks Statistik. Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2013 samt horisontåret Herudover er den seneste befolkningsprognose for Køge kommune fordelt på skoledistrikter anvendt. 17

18 Befolknings- og forbrugsforhold Befolknings- og indkomstforhold Figur 3.2 viser den ventede udvikling i befolkningstallet i Køge kommune. I alt boede personer i Køge kommune i Heraf boede i alt godt personer i Køge byområde. I Asgård og Sct. Nicolai, som er de områder, Køge Park ligger tættest på, boede henholdsvis og personer, mens der boede personer i Søndre skoledistrikt og personer i Ellemarken. Samlet set forventes befolkningstallet i Køge kommune at stige 1 % i perioden 2013 til Der er dog stor forskel på udviklingen i de enkelte områder. I Søndre skoledistrikt forventes en befolkningsstigning på 13 % i perioden 2013 til 2017 til personer i I Kirstinedal i det nordlige Køge samt i Holmebæk i det sydlige Køge forventes en befolkningsvækst på knap 3 % i perioden 2013 til I blandt andet Asgård, Sct. Nicolai og Ellemarken forventes omvendt et konstant befolkningstal. Befolkningstallet i Vemmedrup forventes at falde 5 % i perioden 2013 til Ligeledes forventes befolkningstallet i Lellinge, Højelse og Gørslev at falde 3 % fra 2013 til Figur 3.2 Udviklingen i befolkningstallet i Køge kommune (antal personer) 18

19 Befolknings- og forbrugsforhold Niveauer for husstandsindkomst Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstniveau samt antallet af personer pr. husstand. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Køge kommune er 2,35 personer, hvilket er over landsgennemsnittet på 2,15. I Asgård og Sct. Nicolai, hvor hoveddelen af markedsområdet er placeret, har en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 2,25. Den gennemsnitlige husstandsindkomst er kr. i Køge kommune, hvilket er en del over landsgennemsnittet på ca kr., jf. tabel 3.1. Den gennemsnitlige husstandsindkomst er i postnummer 4600 Køge kr. Tabel 3.1 Gennemsnitlig husstandsindkomst i Køge kommune fordelt på postnumre (kr.) 4600 Køge Herfølge Borup Bjæverskov Lille Skensved Tureby Gns. Køge kommune i alt Landsgennemsnit

20 Befolknings- og forbrugsforhold Forbrugsforhold På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforholdene samt ICP s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser er forbruget af detailhandelsvarer for 2013 og 2017 beregnet i Køge kommune. Dagligvareforbruget hos borgerne i Køge kommune ses i figur 3.3. Figur 3.3 Udviklingen i dagligvareforbrug 2013 til 2017 (i mio. kr.) I Køge kommune var dagligvareforbruget i ,53 mia. kr., hvilket forventes at stige med 2 % til 1,57 mia. i I Asgård og Sct. Nicolai var dagligvareforbruget 297 mio. kr. i 2013, hvilket forventes at stige 2 % til 301 mio. kr. i I Søndre var dagligvareforbruget 113 mio. kr. i 2013, hvilket forventes at stige 14 % til 129 mio. kr. i I Køge by i alt forventes dagligvareforbruget at stige 3 % i perioden 2013 til 2017 fra 820 mio. kr. til 846 mio. kr. 20

21 Befolknings- og forbrugsforhold Figur 3.4 Udviklingen i udvalgsvarebrug 2013 til 2025 (i mio. kr.) I Køge kommune var udvalgsvareforbruget i ,3 mia. kr., hvilket ventes at stige til 1,4 mia. kr. i 2017 svarende til en stigning på 6 %. I Asgård og Sct. Nicolai er det samlede udvalgsvareforbrug 249 mio. kr., hvilket forventes at stige 6 % til 263 mio. kr. i I Søndre forventes udvalgsvareforbruget at stige 19 % fra 94 mio. kr. til 112 mio. kr. i perioden 2013 til I Køge by i alt var et udvalgsvareforbrug på 687 mio. kr. i 2013, hvilket forventes at stige 7 % til 738 mio. kr. 21

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3.

Læs mere

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Kvistgård. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Kvistgård Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby

Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca m 2 i Fårevejle Kirkeby Rødovre, den 16. januar 2017 Vurdering af konsekvenserne af etablering af en dagligvarebutik på ca. 1.000 m 2 i Fårevejle Kirkeby Odsherred Kommune har bedt ICP gennemføre en vurdering af hvilke konsekvenser

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune

Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune BLST Miljøcenter Odense Bilag 1 marts 2011 Redegørelse og argumentation for flytning og udvidelse af eksisterende varehus fra bydelscenter Østerbyen til bydelscenter Rørkær i Esbjerg Kommune I forbindelse

Læs mere

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted

Schaumann Development A/S. Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted Schaumann Development A/S Bydelscenter på Huginsvej 2-4, Ringsted September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger 3 2. Konkurrencesituationen 8 3. Befolknings- og forbrugsforhold 14 Vurderinger 3 Vurderinger

Læs mere

Skive Kommune. Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden

Skive Kommune. Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden Skive Kommune Konsekvenser ved etablering af bydelscenter på Slagterigrunden August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvensanalyse og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Skive by 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Konsekvenser for udviklingen af Måløv bymidte ved etablering af en dagligvarebutik syd for Måløv Byvej.

Konsekvenser for udviklingen af Måløv bymidte ved etablering af en dagligvarebutik syd for Måløv Byvej. Rødovre, den 3. januar 2018 Konsekvenser for udviklingen af Måløv bymidte ved etablering af en dagligvarebutik syd for Måløv Byvej. Ballerup Kommune har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at

Læs mere

Detailhandel i Brøndby

Detailhandel i Brøndby Detailhandel i Brøndby NB. Du kan klikke på tabellen og se den mere tydeligt. Status for detailhandlen i Brøndby Primo 2013 var der i Brøndby Kommune 77 butikker med et samlet bruttoareal på 40.600 m2.

Læs mere

Marsk Centret. Etablering af en dagligvarebutik

Marsk Centret. Etablering af en dagligvarebutik Marsk Centret Etablering af en dagligvarebutik Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 12 Vurderinger og konsekvenser

Læs mere

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser Tarup Center

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser Tarup Center Odense Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser Tarup Center Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen Odense Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Odense 23 3. Befolknings-

Læs mere

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø

Lejre Kommune. Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø Lejre Kommune Udviklingsmulighederne for detailhandelen i Hvalsø 24. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og arealudlæg 3 2. Detailhandel i Hvalsø bymidte 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser Solrød Kommune Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Anbefalinger - udviklingsmuligheder 3 Vurderinger og konsekvenser 7 Detailhandelen i Solrød kommune 27 Befolknings-

Læs mere

Frederikssundsvej 272. Vurdering af konsekvenser for detailhandelen

Frederikssundsvej 272. Vurdering af konsekvenser for detailhandelen Frederikssundsvej 272 Vurdering af konsekvenser for detailhandelen Marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 17 3. Konkurrencesituationen 25 4.

Læs mere

Sorgenfri Torv. Konsekvenser ved en udvidelse

Sorgenfri Torv. Konsekvenser ved en udvidelse Sorgenfri Torv Konsekvenser ved en udvidelse November 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Lyngby-Taarbæk kommune 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold 16 4. Den

Læs mere

Jens Christian Petersen

Jens Christian Petersen Jens Christian Petersen Næstved den 29. august 2013 Agenda 1. Fakta om detailhandelen Næstved kommune 2. Detailhandelsudviklingen i DK 3. Næstved bymidte Næstved kommune Status for detailhandelen Antal

Læs mere

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen

Furesø Kommune. Analyse af detailhandelen Furesø Kommune Analyse af detailhandelen Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Furesø kommune 2013 12 3. Udviklingen i detailhandelen i Furesø kommune 22 4.

Læs mere

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune Detailhandelsanalyse November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Frederikssund Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning

Amtstue Allé. Detailhandelsmæssig betydning Amtstue Allé Detailhandelsmæssig betydning Oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Betydningen af en åbning af Amtstue Allé 3 2. Detailhandelen i Ringsted bymidte 7 Betydningen af en åbning af Amtstue Allé

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer Lyngby-Taarbæk kommune Analyse og vurdering af Bilka-placeringer April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende konkurrencesituation 21 3. Befolknings- og forbrug i markedsområdet

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO

NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK I HOLSTEBRO RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Slagelse Kommune. Detailhandelens udviklingsmuligheder

Slagelse Kommune. Detailhandelens udviklingsmuligheder Slagelse Kommune Detailhandelens udviklingsmuligheder 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 5 2. Detailhandel i Slagelse Kommune 29 3. Nuværende og fremtidig konkurrencesituation

Læs mere

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Halsnæs Kommune Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen i markedsområdet

Læs mere

Nyborg kommune. Detailhandelsanalyse

Nyborg kommune. Detailhandelsanalyse Nyborg kommune Detailhandelsanalyse Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Nyborg kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 29 4. Indkøbsmønsteret

Læs mere

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og udvikling af Skovlunde bymidte 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 2013 18 3. Detailhandelen i Ballerup kommune

Læs mere

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen Esbjerg Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 Fremtidig centerstruktur 4 2. Konsekvenser ved flytning af butikker 11 Etablering af

Læs mere

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Vordingborgvej 78-82 Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Juli 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation 13 3. Befolknings- og

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG

NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG JANUAR 2016 DANSK BUTIKSTJENSTE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HADSUNDVEJ I AALBORG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2016 DANSK

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup kommune Analyse af detailhandelen April 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Centerstrukturen i Esbjerg by Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. maj 2016 Sagsid 14/19345 Telefon direkte 76 16 33 10 E-mail mosto@esbjergkommune.dk Notat Centerstrukturen i Esbjerg by Esbjergs fokus på bymidten Esbjerg Kommune har

Læs mere

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Design Outlet Center, Billund Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Billund kommune 10 3. Nuværende

Læs mere

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse Rudersdal Kommune Detailhandelsanalyse August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Rudersdal kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune

Hvidovre Kommune. Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Detailhandelsanalyse i Hvidovre Kommune 19. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Hvidovre kommune 19 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering Allerød Kommune Konsekvensanalyse af varehusetablering på Posthus-grunden August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser af varehusetablering 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 11 3. Befolknings- og

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY

NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT MARTS 2016 INNOVATER NY DAGLIGVAREBUTIK VED KORNMARKSVEJ I BRØNDBY RAPPORT PROJEKTNR. A081438 DOKUMENTNR. 1 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Skive kommune. Analyse af detailhandelen

Skive kommune. Analyse af detailhandelen Skive kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Skive Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2

DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2 FREDERIKSSUND KOMMUNE DETAILHANDLEN I VINGE - EFFEKTER OG OPLAND NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Butiksmiks og omsætningen i butikkerne 3 4 Vinge og den regionale konkurrence 5 4.1

Læs mere

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen Værløse Bymidte Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udvikling af detailhandelen i Værløse 3 2. Detailhandelen i Værløse 18 3. Nuværende og fremtidig konkurrencesituation

Læs mere

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Silkeborg kommune 13 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Analyse af detailhandelen i Københavns Kommune 2014 Statusrapport

Analyse af detailhandelen i Københavns Kommune 2014 Statusrapport Analyse af detailhandelen i Københavns Kommune 2014 Statusrapport Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning: 1. Indledning: Baggrund og metode 5 2. Sammenfatning 11 3. Dagligvarer i

Læs mere

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010

BRAMMING. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3. Vardevej. 8. september 2010 BRAMMING Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vardevej 1-3 8. september 2010 Vardevej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo: Jens Bay Mail:

Læs mere

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen Tønder kommune Analyse af detailhandelen Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Tønder kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

KØGE PARK MILJØRAPPORT OG VVM KØGE PARK - MILJØRAPPORT OG VVM

KØGE PARK MILJØRAPPORT OG VVM KØGE PARK - MILJØRAPPORT OG VVM KØGE PARK MILJØRAPPORT OG VVM INDHOLD Baggrund for Miljørapport og VVM Projektet Støj Trafik og parkering Visuelle forhold Materielle goder MILJØPÅVIRKNINGER - Kan de være væsentlige? - Kan der indarbejdes

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til

Læs mere

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3

AREALBEHOVET I VINGE INDHOLD. 1 Baggrund og indledning. 1 Baggrund og indledning 1. 2 Metode 2. 3 Vurdering af forudsætninger og faktorer 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE AREALBEHOVET I VINGE NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og indledning 1 2 Metode 2 3 Vurdering

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt

Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt Landsplanområdet, Skov- og Naturstyrelsen Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt 999- Marts Udviklingen i detailhandelen i Fyns Amt I nærværende afsnit vil detailhandelen i Fyns Amt blive beskrevet. Afsnittet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 05-03-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 5. marts 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Lejre Kommune. Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune

Lejre Kommune. Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune Lejre Kommune Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune 29. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konklusioner 3 2. Detailhandel i Lejre kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 25 4. Handelsbalance

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 25. oktober 2012 Detailhandlen på Fyn Odense 160.000 indbyggere Svendborg 27.000 indbyggere Nyborg

Læs mere

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2.

LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Detailhandlen i Ribe Antal butikker Areal 6 2. LIDL DANMARK K/S LIDL I RIBE - EFFEKTER FOR DETAILHANDLEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Detailhandlen

Læs mere

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej

EBELTOFT. Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej EBELTOFT Notat - om grundlaget for en ny dagligvarebutik v/vibæk Strandvej 28. september 2010 Vibæk Strandvej Strandvej Notatet er udarbejdet af COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Tlf: 99 36 77 00 Kontaktinfo:

Læs mere

Greve kommune. Detailhandelsanalyse

Greve kommune. Detailhandelsanalyse Greve kommune Detailhandelsanalyse Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Greve kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance

Læs mere

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen Ikast-Brande kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ikast-Brande kommune 14 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen Haderslev kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Haderslev Kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 26

Læs mere

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen

Lolland kommune. Analyse af detailhandelen Lolland kommune Analyse af detailhandelen Oktober 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Lolland kommune 17 3. Statistisk bymidteafgrænsning 25 4. Befolknings-

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse Vordingborg Kommune Detailhandelsanalyse Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder 5 2. Detailhandelen i Vordingborg Kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39 Bilag

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

Ballerup Kommune. Detailhandelen og bylivet i Måløv

Ballerup Kommune. Detailhandelen og bylivet i Måløv Ballerup Kommune Detailhandelen og bylivet i Måløv 9. december 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fremtidens Måløv bymidte 3 2. Detailhandelen i Måløv 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 21 4. Handelsbalancen

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Vejen Kommune. Analyse af detailhandelen

Vejen Kommune. Analyse af detailhandelen Vejen Kommune Analyse af detailhandelen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode, begreber og definitioner 4 1. Konklusioner og vurderinger 7 2. Detailhandelen i Vejen kommune 2015 37 3.

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Ishøj kommune. Analyse af detailhandelen

Ishøj kommune. Analyse af detailhandelen Ishøj kommune Analyse af detailhandelen April 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ishøj kommune 13 3. Forbrug i Ishøj kommune 22 4. Handelsbalance

Læs mere

LOKALPLAN Hummeltoftevej 14. LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47

LOKALPLAN Hummeltoftevej 14. LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47 LOKALPLAN 261 - Hummeltoftevej 14 LOKALPLAN 269 Hummeltoftevej 47 HUMMELTOFTESKOLEN 9. MAJ 2016 Program 19:00 Velkomst v. Simon Pihl Sørensen 19:10 Lokalplan 268 Hummeltoftevej 47 v. Jørgen Olsen, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune. Detailhandelsanalyse

Vesthimmerlands Kommune. Detailhandelsanalyse Vesthimmerlands Kommune Detailhandelsanalyse Januar 2017 51 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode, begreber og definitioner 3 1. Konklusioner og vurderinger 7 2. Detailhandelen i Vesthimmerlands kommune 35 3. Befolknings-

Læs mere

Tønder Kommune Detailhandelsanalyse

Tønder Kommune Detailhandelsanalyse Tønder Kommune Detailhandelsanalyse 2. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode, begreber og definitioner 3 1. Vurderinger og anbefalinger 7 2. Detailhandelen i Tønder kommune 23 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Detailhandelen og bymidterne. - Udvikling og udfordringer

Detailhandelen og bymidterne. - Udvikling og udfordringer Detailhandelen og bymidterne - Udvikling og udfordringer Maj 2017 Detailhandelen og bymidterne - Udvikling og udfordringer Maj 2017 Rapporten er udarbejdet med økonomisk støtte fra Realdania. Rapporten

Læs mere

Den gode lokalitet, hvor ligger den?

Den gode lokalitet, hvor ligger den? Den gode lokalitet, hvor ligger den? 1. Coop og Butiksudvikling 2. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 3. Kundesynspunkter (3 trends) 4. Den ikke levende bymidte 5. Hvad munder det ud i for Coop? Den optimale

Læs mere

Sædding Centret. Vurdering af udviklingsmulighederne

Sædding Centret. Vurdering af udviklingsmulighederne Sædding Centret Vurdering af udviklingsmulighederne April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 23 Vurderinger

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlens udvikling i oplandet omkring Hørsholm Kommune 2 HØRSHOLM KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I HØRSHOLM BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlens udvikling

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse

Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse 13. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode, begreber og definitioner 3 1. Vurderinger og anbefalinger 7 2. Detailhandelen i Odsherred kommune 25 3. Udviklingen

Læs mere

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen Allerød kommune Analyse af detailhandelen Marts 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 9 3. Statistisk bymidteafgrænsning 18 4. Forbrug

Læs mere

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2

VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ INDHOLD. 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2. 2 Effekter på dagligvarehandlen 2 HORSENS KOMMUNE VURDERING AF DAGLIGVAREBUTIK VED VÅRSØVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Dagligvarebutik ved Vårsøvej 2 2 Effekter

Læs mere