Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor"

Transkript

1 Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr. distrikt, og ikke som beskrevet i hver afdeling 1 angiver allerede 1 administrativ leder pr. distrikt. Souschef og stedfortræderfunktion bør indskrives. Ønsker alle afdelinger (indskoling/mellemtrin/udskoling) repræsenteret i skolebestyrelsen 2, stk. 5, medarbejderrepræsentanter: Anbefaler to medarbejderrepræsentanter pr. matrikel Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor 2, stk. 5, medarbejderrepræsentanter: Anbefaler to medarbejderrepræsentanter pr. matrikel C-SI anbefaler fortsat 9 forældrerepræsentanter på skoler med 2 matrikler, for at få så bred en sammensætning som muligt. Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Lærerne på Ønsker 2 medarbejder- og elevrepræsentanter pr. matrikel. C-SI anbefaler fortsat 9 forældrerepræsentanter på skoler med 2 matrikler, for at få så bred en sammensætning som muligt.

2 Bilag 2, Kvalitetsmål Måløv Ønskes, at der opstilles et trivselsmål der udelukkende opleves som havende et fagligt fokus Anbefaler, at der også indgår kvalitative mål, der retter sig mod elevernes dannelsesmæssige udvikling i forhold til livsduelighed Anbefaler, at der også indgår kvalitative mål, der retter sig mod elevernes dannelsesmæssige udvikling i forhold til livsduelighed Lokale kvalitetsmål bør ligge udenfor styrelsesvedtægten = besvaret i sagsfremstilling Der vil blive udarbejdet trivselsmål i foråret 15 Kvalitetsmål er primært nationalt fastsatte, og BSU har fastlagt de kommunale mål, hvorfor administrationen mener, at det er hensigtsmæssigt at de samlede mål fremgår af styrelsesvedtægten Det fremgår ikke hvem målet omkring fraværsdage vedrører Der efterlyses hensigtsmål og procesmål, f.eks. dannelsesmål Det vedrører eleverne. Tydeliggøres i bilaget. Bilag 3, struktur

3 Måløv Bekymring over nyt skoledistrikt med to forskellige socialindeksområder Selvstændig skole eller afdeling? Vigtigt at tydeliggøre at Oi er en selvstændig specialskole m. egen ledelse/administration og økonomi = besvaret i sagsfremstilling Det er distriktsskolelederens ansvar at fordele eleverne, så det tilgodeser alle børns behov. Specialafdeling slettes i bilaget. er en kommunal specialskole Bilag 4, Fælles kommunale tilbud = besvaret i sagsfremstilling Modtageklasser: Forslag om at taxiordning omfatter elever Kl som mulighed Måløv Bør bortfalde, da bilaget ikke refererer ind i styrelsesvedtægten Det er et tilbud til skolerne og er derfor en naturlig del af styrelsesvedtægten

4 SSP-bilag uoverskueligt og svært gennemskueligt Bilag om PLC mangler PLC er beskrevet i folkeskoleloven, og indholdet i PLC fremgår af bekendtgørelse nr. 687 om folkeskolens læringscentre. Bilag 5, Udmelding af ressourcer = besvaret i sagsfremstilling Der ønskes større tydelighed i ressourceudmeldingen Der ønskes en præcisering af resurser til administration til matrikel GR Ønsker større tydelighed omkring begrebet øvrig skoledrift, eksempelvis særlig inklusion, elever i decentrale tilbud m.v. Måløv Mgl. beskrivelse af ressourceudmeldingen på BOK og hvordan den er i f.t. Der skal være 2 takster Hvordan sikres det, at der ikke sker en sammenblanding Øvrig skoledrift dækker, den del af skoledriften, der ikke er beskrevet i de øvrige pinde. Det er skolernes ledelse der har ansvaret for at fordele og prioritere ressourcerne. Ressourcetildeling på det specialiserede undervisningsområde fastsættes i ny økonomimodel som godkendes i BSU i marts Anbefaler at ressourceudmelding sker med udgangspunkt i 22 elever pr. klasse Ønsker større tydelighed omkring begrebet øvrig skoledrift, eksempelvis særlig inklusion, elever i decentrale tilbud m.v. Øvrig skoledrift dækker, den del af skoledriften, der ikke er beskrevet i de

5 øvrige pinde. Det ligger i skolernes ledelse at fordele og prioritere ressourcerne. Undren over tildeling til DSA DSA er tildelt efter det faktiske behov, skønnet af konsulenten på området. Lærerne på Ønsker en tydeliggørelse af ressourceudmeldingen, da der er bekymring for, at nyansat distriktsleder får vanskeligheder på grund af manglende kendskab til virkeligheden. Bilag 6, Timefordelingsplan = besvaret i sagsfremstilling Måløv MED-udvalget anbefaler at der søges dispensation vedr. kristendomsundervisning i 8. klasse MED-udvalget anbefaler at der søges dispensation vedr. kristendomsundervisning i 8. klasse Ifølge Folkeskoleloven er timefordelingsplanen for kristendomsundervisning vejledende. Det er ikke nødvendigt at søge dispensation for at lægge timerne i 7. klasse Ifølge Folkeskoleloven er timefordelingsplanen for kristendomsundervisning vejledende. Det er ikke nødvendigt at søge dispensation for at lægge timerne i 7. klasse

6 Bilag 7, Indskrivning i skole = besvaret i sagsfremstilling Ønsker at det tydeligere fremgår at de 3 kriterier er anført i prioriteret rækkefølge Anbefales at det skrives ind i bilaget hvordan evt. klassesammenlægninger håndteres i forhold at efterleve kravet om 2 spor på hver matrikel. Det er skolebestyrelsens opgave og kompetence at udarbejde principper for fordeling af eleverne mellem afdelingerne. Måløv Forældreønsker og nærhedsprincip bør ikke være prioriterede kriterier, som går forud for kønsmæssige, etniske, sociale og faglige forhold. Ønsker at det tydeligere fremgår at de 3 kriterier er anført i prioriteret rækkefølge Anbefales at det skrives ind i bilaget hvordan evt. klassesammenlægninger håndteres i forhold at efterleve kravet om 2 spor på hver matrikel. Det er skolebestyrelsens opgave og kompetence at udarbejde principper for fordeling af eleverne mellem afdelingerne. Distrikternes nuværende brobygning må blive påvirket af et samlet skoledistrikt

7 Bilag 8, bestyrelser = besvaret i sagsfremstilling Ønske om 2 medarbejderrepræsentanter fra hver matrikel Ønske om centrale regler for valg af medarbejderrepræsentanter Måløv Uklart hvor mange ledelsesrepræsentanter der skal være Jf. bilaget er distriktsskolelederen samt dennes stedfortræder sekretariat for bestyrelsen uden stemmeret Ønske om centrale regler for valg af medarbejderrepræsentanter Bekymring over at der ikke er en bestyrelse knyttet til hver enkelt matrikel Ønske om minimum 3 medarbejder- og 3 elevrepræsentanter Der er ikke anført noget om mulighed for at inddrage lokale erhvervsdrivende Kommunalbestyrelsen tager stilling til spørgsmålet, ved de kommende valg til skolebestyrelserne Bilag 8a, bestyrelser = besvaret i sagsfremstilling

8 Måløv Foreslår at der afholdes valg til SB i efteråret 2015, når sammenlægning af BOK og Oi fysisk er sket (ikke i foråret 2015) Bilag 9, Fælles rådgivende organer og mødefora = besvaret i sagsfremstilling Efterlyser fælles rådgivende organ for medarbejderne forum har deltagelse af BLF og Måløv Efterlyser fælles rådgivende organ for medarbejderne, samt aktive medarbejderrepræsentanter i forum Der mangler et forum hvor medarbejderne kan være i dialog med det politiske niveau BUPL forum har deltagelse af BLF og BUPL forum har deltagelse af BLF og BUPL Bilag 10, Stillingsbeskrivelse for skoleledelser = besvaret i sagsfremstilling

9 Ønskes præciseret i stillingsbeskrivelse for den administrative leder, at ansvar for vikardækningen beskrives som værende en opgave med pædagogiske aspekter. BFO: Der mangler stillingsbeskrivelse for pædagogiske ledere i BFO Det er distriktsskolelederens ansvar at skabe fælles retning Administrativ leder: Forslag om at tydeliggøre, at den administrative leder har ansvar for Tilføjet i stillingsbeskrivelsen de administrative brugere af IT-systemer, og at det er IT-service der har ansvar for driften af IT-systemer Efterlyser stillingsbeskrivelse for den pædagogiske leder i BFO Distriktsskoleleder og pædagogiske ledere bør have erfaring med undervisning og læringsledelse Måløv Pædagogisk leder: Ledelsesansvar betyder, at der skal etableres MED-udvalg samt TR og AMR pr. afdeling/pædagogisk leder. Der ønskes kun én AMR og TR pr. matrikel Stillingerne bør besættes af kandidater med lærerbaggrund Ønske, at den pædagogiske leder har ansvar for arbejdsfordeling og skoleårets planlægning Yderligere arbejdsfordeling aftales i ledelsesteamet Dele af MED-udvalget er skeptiske overfor den pædagogiske leders ansættelses- og afskedigelseskompetence og de afledte konsekvenser heraf. Administrativ leder: Den administrative leders ansvar for vikardækningen kan give problemer, når det skal ske på to matrikler C-SI vil tage problematiseringen med i det fortsatte arbejde Det bør tilføjes at den administrative leder skal have kontakten til itforsyning og ejendomme Der er uklarhed om definitionen af skoleårets planlægning. Det foreslås, at det omformuleres til administrationen af skoleåret

10 Distriktsskoleleder og pædagogiske ledere bør have erfaring med undervisning i folkeskolen Lærerne på Distriktsskoleledere: Der er ikke beskrevet noget om samarbejde med TR Pædagogisk leder: Skal der være en TR og et MED pr. afdeling/pædagogisk leder? Pædagogisk leder: Kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere vil få en negativ betydning for det pædagogiske arbejde, da det vil være medvirkende til at medarbejderne undgår faglige diskussioner og handlinger. C-SI bemærker, at det ikke er anderledes end i dag, hvor det er skolelederen der har kompetencen.

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut

SFO mellem skole- og fritidspædagogik. Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut SFO mellem skole- og fritidspædagogik Katja Munch Thorsen og Trine Danø Danmarks Evalueringsinstitut Hvorfor undersøge SFO? SFO har eksisteret siden 1984 og er siden da vokset eksplosivt i antal Op mod

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere