BYGNINGSFORNYELSE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYGNINGSFORNYELSE 2016"

Transkript

1 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDRE NØRREBRO Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver der på tværs af byfornyelsespuljerne i alt energirenoveret og fremtidssikret 27 ejendomme med i alt 944 boliger. Den samlede mængde byfornyelsesarbejder, der påtænkes udført, svarer til i alt 263 årsværk. Projekterne i denne ekstraordinære pulje berører 7 ejendomme. De 7 ejendomme med 200 boliger er her beskrevet. Dette er sidste runde med ekstraordinære midler til Indre Nørrebro, og puljen er brugt fuldt ud. Når disse foreslåede renoveringer er gennemført vil 20 boliger have fået etableret wc/baderum. 4 ejendomme med i alt 77 boliger vil være energioptimeret til kategori C. 123 boliger vil have energimærke D. De byfornyelsesarbejder, der påtænkes udført, svarer til i alt 67 årsværk. De 7 ejendomme forventes at have en gennemsnitlig energibesparelse på 24 %.

2 FAKTABOKS ift. byfornyelsesstøtte: STØTTE TIL ANDELS- OG EJERFORENINGER: I ejer- og andelsboligforeninger gives der et kontant tilskud på 1/3 eller 1/4 af de samlede ombygningsudgifter. Tilskuddets størrelse er afhængig af ejendommens bevaringsværdi. I fredede og højt bevaringsværdige ejendomme udgør tilskuddet 1/3, mens tilskuddet i mindre bevaringsværdige ejendomme udgør 1/4. BVB - FORSIKRING: Alle støttede arbejder er dækket at en 20-årig forsikringsordning hos BvB Byggeskadefonden vedr. bygningsfornyelse. Denne er obligatorisk, og staten finansierer 50 % af bidraget, der udgør 1,5 % af de samlede ombygningsudgifter. GENHUSNING: Genhusning af beboere enten permanent eller midlertidigt tilbydes kun til beboere i lejligheder i private udlejningsejendomme, hvor der er udeliggende toilet eller bad. Beboere i andels- og ejerboliger vil kun blive tilbudt (midlertidig) genhusning hvor der er udeliggende toilet, da etablering af bad ikke er obligatorisk ifm. et byfornyelsesprojekt. Kommunen betaler for genhusningen og beboerne betaler fortsat deres normale husleje. TILBAGEBETALINGSDEKLARATION: I alle sager tinglyses en deklaration på ejendommene om hel eller delvis tilbagebetaling af byfornyelsesstøtten ved statusskifte/salg. Deklarationen træder i kraft, hvis ejer tjener mere end den almindelige ejendomsprisudvikling på salget inden for 20 år. I andelsforeninger og private udlejningsejendomme sker tinglysningen på hele ejendommen, mens det i ejerforeninger er den enkelte lejlighed, der tinglyses deklaration på. 2 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

3 INDHOLD KORT MED PLACERING AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER... 4 OVERSIGT OVER ØKONOMI I DE INDSTILLEDE PROJEKTER... 5 RANTZAUSGADE KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. KAPELVEJ 1 / NØRREBROGADE HENRIK RUNGS GADE BLÅGÅRDSGADE INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 3. ÅBOULEVARD 54 / GRIFFENFELDSGADE BLÅGÅRDSGADE 31-31A-C KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 5. GARTNERGADE KORSGADE 24 / BLÅGÅRDSGADE BLÅGÅRDS PLADS 12 / TODESGADE BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 3

4 PLACERING AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER 2 RANTZAUSGADE- KVARTERET BLÅGÅRDSGADE- 3 GADEKVARTERET x x ANDELSBOLIGFORENING/EJERFORENING PRIVAT UDLEJNING 4 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

5 OVERSIGT OVER ØKONOMI Ansøgninger 2016 Antal boliger Kontant tilskud Bidrag til BVB Genhusning Statens andel Ejerforhold Energimærke (fra / til) Indfasningsstøtte 1 Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63 E/F 16 D/C Henrik Rungs Gade 9-25 A/B 88 E/D Åboulevard 54 / Griffenfeldsgade 47 A/B 17 E/D Blågårdsgade 31-31AC A/B 19 D/C Gartnergade 3 A/B 12 D/C Korsgade 24 / Blågårdsgade 24 E/F 18 E/D Blågårds Plads 12 / Todesgade 11-13A/B 30 D/C I alt Samlede forventede udgifter FAKTA OM ENERGIMÆRKER I Danmark er det lovpligtigt at foretage energimærkning ved salg og udlejning af bygninger. Energimærket fortæller om ejendommens kvalitet, men ikke om måden den bruges på energimærket er således en standardiseret metode til at vurdere og sammenligne ejendomme. Højeste energimærke er A, laveste G. En bevaringsværdig etageejendom vil ofte kunne opnå energimærke C, uden at ejendommen skal have tilført ekstra energi som f.eks. solceller. Energimærket er gældende i 7 eller 10 år, afhængigt at bygningstype/ejerforhold, samt besparelsespotentialet i den enkelte ejendom. Det er vigtigt at pointere at energimærket kan være afvigende i forhold til faktiske forhold, da eventuelle energibesparende arbejder foretaget i ejendommen efter energimærket er udfærdiget, ikke vil fremgå før nyt energimærke udarbejdes. De foreslåede energibesparende tiltag i energimærket er beregnet som enkelttiltag, og den endelige energibesparelse, ved udførelse af flere tiltag, er således ikke lig med summen af de enkelte tiltag, da de har indvirkning på hinanden. I en standard etageejendom står taget for % af bygningens varmetab. Tiltag på vinduer og facader står for % af varmetabet og tiltag i kælder står for 15 % af varmetabet. BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 5

6 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 1. KAPELVEJ 1 / NØRREBROGADE 63 FORVENTET REDUKTION AF VARMEFORBRUG: STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: Besparelse i pct % D C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: ingen UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro INDSATSOMRÅDE: Indre Nørrebro EJERFORHOLD: Ejerforening Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal 1783 m 2 Erhvervsareal 1094 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 16 Opført /tilbygget 1891 STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning I alt kr. STATEN FINANSIERER 50 %: kr. x 50 % kr. I DENNE EJENDOM udskiftes og istandsættes tag, facade, vinduer og døre. Varmeanlæg energioptimeres og ejendommen skybrudssikres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tag med tagpap og naturskifer. Udskiftning af tagrender og nedløb samt hætter og inddækninger i zink. Ommuring og hævning af brandkamme. Ommuring af skorstene og reparation af murværk. Efterisolering af væg mod uopvarmet loft. Isolering mod beboelse. Efterisolering af tag og kviste. Kælder/fundering Facader/sokkel Vinduer Eftergang af puds i kælderlofter. Udskiftning af 2 kældertrappeløb til støbt konstruktion. Indskæring af fugtspærre mod gade og mod gård. Etablering af omfangsdræn mod gade og mod gård, nedlæggelse af lyskasser, udskiftning af kloakgennemføringer i murværk, istandsættelse af kælderydervægge, isolering, drænplader, pumpebrønd, reparation og maling af sokkel. Istandsættelse af facade mod gaden inkl. let afrensning, overfladebehandling af sålbænke, gesimser og fordækninger samt reparation af sætningsrevner. KRAV: Ny skiltning og belysning ved erhverv i stueetage. Udskiftning af vinduer til koblede rammer mod gade og til træ eller træ-aluvinduer mod gården. Isolering af fundamenter og kælder. Fugtsikring og retablering med permeable belægninger. Skybrudssikring. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig afrensning/behandling af facader. Miljøvenlig maling og materialer. Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas. Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer. FSC-certificeret træ. Miljøvenlig maling. Udvendige døre Trapper Porte/gennemgange Etageadskillelser WC/bad Køkken Varmeanlæg Udskiftning af indgangsdør. Istandsættelse af nyere indgangsdør. Udskiftning af cirkulationspumpe og isolering af rør i kælder. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. FSC-certificeret træ. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Optimering af varmeanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe. Efterisolering af rør. 6 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

7 Afløb Kloak Udskiftning af kloakker under gulv og jord ifm. fugtsikringsarbejde. Retablering med permeabel belægning. Udskiftning af utætte kloakledninger og sikring af drikkevand. Retablering med permeabel belægning. Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Stillads og byggepladsfaciliteter. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Facade istansættes og der laves ny skiltning Nyt tag, tagrender og efterisolering Facaden mod gadeside BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 7

8 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 2. HENRIK RUNGS GADE 9-25 FORVENTET REDUKTION AF VARMEFORBRUG: STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: Besparelse i pct % E D Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: ingen UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro INDSATSOMRÅDE: Indre Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal 6757 m 2 Erhvervsareal 688 m 2 Lokalplan nr Antal boliger 88 Opført/tilbygget 1909 STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning I alt kr. STATEN FINANSIERER 50 %: kr. x 50 % kr. I DENNE EJENDOM udskiftes og energioptimeres tag, facade, etageadskillelser og vinduer. Varmeanlæg energioptimeres og rør isoleres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Udskiftning af tag. Udbedring af brandmure samt brandkamme. Nye skotrender, tagrender og tagnedløb, udluftninger i zink. Isolering mod beboelse. Kælder/fundering Facader/sokkel Vinduer Istandsættelse af facade mod gaden, gesimsbånd, fremspring og eksisterende altaner. KRAV: Altanerne ved nr skal males. Udskiftning af vinduer mod gaden til koblede rammer. Udskiftning af vinduer mod gården til træ termovinduer. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig afrensning/behandling af facader. Miljøvenlig maling og materialer. Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas samt lydisolering. Udskiftning og energioptimering af vinduer. FSC-certificeret træ. Miljøvenlig maling. Udvendige døre Istandsættelse af alle oprindelige døre. Tætning og energioptimering af udvendige døre. FSC-certificeret træ. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte/gennemgange Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse mod loft ved Efterisolering af etageadskillelse mod loft. indblæsning. WC/bad Køkken Varmeanlæg Optimering af varmeanlæg og efterisolering af rør. Optimering af varmeanlæg. Efterisolering af rør. Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder 8 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

9 Byggeplads Stillads og byggepladsfaciliteter. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Facade istandsættes og vinduer udskiftes Tag udskiftes og isoleres Facade mod gadeside BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 9

10 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 3. ÅBOULEVARD 54 / GRIFFENFELDSGADE 47 FORVENTET REDUKTION AF VARMEFORBRUG: STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: Besparelse i pct % E D Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: 16 bad UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro INDSATSOMRÅDE: Indre Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal 986 m 2 Erhvervsareal 392 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 17 Opført/tilbygget 1885 STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning I alt kr. STATEN FINANSIERER 50 %: kr. x 50 % kr. I DENNE EJENDOM etableres 16 nye wc/baderum. Facade, vinduer, døre, etageadskillelser og varmeanlæg energioptimeres. EGENFINANSIEREDE ARBEJDER: Etablering af 20 m 2 fælles tagterrasse. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Kælder/fundering Facader/sokkel Tætning af facade ved omfugning og let afrensning af facade mod gaden. KRAV: Istandsættelse af underfacade mod gaden. Maling af underfacade mod gård. Efterisolering af gavl. Ny skiltning og belysning ved erhverv. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Isolering af gavl. Miljøvenlig afrensning/ behandling af facader. Miljøvenlig maling og materialer. Vinduer Udvendige døre Trapper Porte/gennemgange Etageadskillelser Udskiftning af alle vinduer mod gade og mod gården til energi rigtige og lydisolerende koblede rammer. Udskiftning og energioptimering af 2 stk. udvendige døre mod gade. Efterisolering af etageadskillelser mod loft og kælder ved indblæsning. Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas. Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer. FSC-certificeret træ. Miljøvenlig maling. Udskiftning og energioptimering af udvendige døre. FSC-certificeret træ. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Efterisolering af etageadskillelse mod loft og kælder. WC/bad Etablering af 16 stk. badeværelser. Vandbesparende toilet og armaturer - f.eks. 2/4 liter skyls toilet. Energibesparende lysarmaturer i wc/ bad. Bæredygtige og miljøvenlige materialer - f.eks. Svanemærket, FSC-certificeret træ. Miljøvenlig maling. Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Udskiftning af cirkulationspumpe til varme. Efterisolering af varmt brugsvandsrør i kælder. Etablering af ny afløbsinstallationer. Reparation af kloak. Retablering med permeabel belægning. Optimering af varmeanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe. Efterisolering af rør. Udskiftning af utætte kloakledninger og sikring af drikkevand. Retablering med permeabel belægning. 10 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

11 Vand Gas Ventilation El / svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Etablering af vandinstallationer. KRAV: Etablering af individuelle forbrugsmålere. Isolering af brugsvandrør. Etablering af ventilation af wc/bad ifm. etablering af wc/bad. Rensning af ventilationskanaler. Ny el ifm. etablering af wc/bad. Udskiftning af lyskilder i kælder og loft til LED. Etablering af HPFI-relæer. Etablering af wc/bad vogne under byggeri. Stillads og byggepladsfaciliteter. Etablering af individuelle forbrugsmålere. Isolering af brugsvandrør. Varmegenvindingsanlæg. Behovsstyret ventilation (DCV) - med lavt elforbrug. Belysning skal være energieffektiv i fælles arealer. Belysningsløsninger med LED-teknologi. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Vinduer udskiftes og underfacade renoveres Gårdfacade renses og omfuges Facade mod gadeside BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 11

12 INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 4. BLÅGÅRDSGADE 31-31A-C FORVENTET REDUKTION AF VARMEFORBRUG: STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: Besparelse i pct. -21% D C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: 11 bad UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro INDSATSOMRÅDE: Indre Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal 2196 m 2 Erhvervsareal 431 m 2 Lokalplan nr. 230 Antal boliger 19 Opført/tilbygget 1886 STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning I alt kr. STATEN FINANSIERER 50 %: kr. x 50 % kr. I DENNE EJENDOM etableres 4 nye wc/baderum. Tag, facade og vinduer energioptimeres og ejendommens varmecentral optimeres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Efterisolering af tag og kviste. Vandkasser og Efterisolering af tag og kviste. Skybrudssikring. udvidelse af tagrender. Kælder/fundering Skybrudssikring i form af opkanter og Skybrudssikring. undersøgelse af dræn. Facader/sokkel Istandsættelse af gård og gade facade. Tætning af facade ved istandsættelse. Miljøvenlig maling og materialer. Vinduer Vinduer mod gade udskiftes til koblede vinduer. Butiksvinduer istandsættes og energioptimeres hvis muligt. Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas. Istandsættelse + energioptimering af eksisterende vinduer i underfacade. FSC-certificeret træ. Miljøvenlig maling. Udvendige døre Hoveddøre mod gade og gård istandsættes, tætnes og males. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte/gennemgange Etageadskillelser WC/bad Etablering af 4 wc/bad. Vandbesparende toilet og armaturer - f.eks. 2/4 liter skyls toilet. Energibesparende lysarmaturer i wc/ bad. Bæredygtige og miljøvenlige materialer - f.eks. Svanemærket, FSC-certificeret træ. Miljøvenlig maling. Køkken Varmeanlæg Optimering af varmeanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe. Optimering af varmeanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe. Afløb Kloak Undersøgelse af kloak. Vand Gas Ventilation El / svagstrøm 12 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

13 Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Stillads og byggepladsfaciliteter. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Facader mod gård og gade istandsættes Ejendommen skybrudssikres Facade mod gadeside BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 13

14 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 5. GARTNERGADE 3 FORVENTET REDUKTION AF VARMEFORBRUG: STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: Besparelse i pct. -25% D C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: ingen UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro INDSATSOMRÅDE: Indre Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal 842 m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan Nej Antal boliger 12 Opført/tilbygget 1873 STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning I alt kr. STATEN FINANSIERER 50 %: kr. x 50 % kr. I DENNE EJENDOM udskiftes vinduer, etageadskillelsen efterisoleres mod loft og ejendommens rør i varmekælderen isoleres. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Eftergang af tag og skorstene samt nye tagrender. Kælder/fundering Facader/sokkel Vinduer Udskiftning af vinduer til nye koblede vinduer mod gadeside og træ-alu på gårdside. Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas på gadeside og træ-alu vinduer med lavenergiglas på gårdside. FSC-certificeret træ. Miljøvenlig maling. Udvendige døre Trapper Porte/gennemgange Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelse loft. Efterisolering af etageadskillelse loft. WC/bad Køkken Varmeanlæg Efterisolering af rør. Efterisolering af rør. Afløb Kloak Vand Efterisolering af rør. Efterisolering af rør. Gas Ventilation El/svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Stillads og byggepladsfaciliteter. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. 14 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

15 Vinduer udskiftes på gård og gadeside Ejendommen set fra gadeside Tag og skorstene eftergås BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 15

16 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 6. KORSGADE 24 / BLÅGÅRDSGADE 24 FORVENTET REDUKTION AF VARMEFORBRUG: STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: Besparelse i pct. -24% E D Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: ingen UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro INDSATSOMRÅDE: Indre Nørrebro EJERFORHOLD: Ejerforening Bevaringsværdi SAVE 4 Boligareal 1401 m 2 Erhvervsareal 0 m 2 Lokalplan nr. 006 Antal boliger 18 Opført/tilbygget 1872 STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning I alt kr. STATEN FINANSIERER 50 %: kr. x 50 % kr. I DENNE EJENDOM energioptimeres facade, etageadskillelser og vinduer. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Murermæssig eftergang af skorstenen og brandkammene. Kælder/fundering Facader/sokkel Afrensning og genopfiltsning af facade mod gård. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig afrensning/behandling af facader. Miljøvenlig maling og materialer. Vinduer Udskiftning af vinduer til nye koblede rammer mod gade og træ/alu mod gård. Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas. FSCcertificeret træ. Miljøvenlig maling. Udvendige døre Tætning og maling af udvendige døre. Tætning af udvendige døre. Miljøvenlig maling af udvendige døre. Trapper Porte/gennemgange Etageadskillelser Efterisolering af etageadskillelser mod loft og kælder. Efterisolering af etageadskillelser mod loft og kælder. WC/bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation El/svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Stillads og byggepladsfaciliteter. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. 16 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

17 Vinduer udskiftes på gård- og gadeside Døre istandsættes og males Ejendommen set fra gadesiden BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 17

18 KLIMASKÆRM, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING 7. BLÅGÅRDS PLADS 12 / TODESGADE FORVENTET REDUKTION AF VARMEFORBRUG: STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER OPGJORT TIL: Besparelse i pct. -28 % D C Energispring Samlet projektøkonomi Heraf egenfinansiering 2/ kr kr. INSTALLATIONSMANGLER: ingen UDSAT BYOMRÅDE: Nørrebro INDSATSOMRÅDE: Indre Nørrebro EJERFORHOLD: Andelsboligforening Bevaringsværdi SAVE 3 Boligareal m 2 Erhvervsareal 230 m 2 Lokalplan nr. 003 Antal boliger 30 Opført/tilbygget 1902 STØTTEFORSLAG: Tilskud 1/ kr. Bidrag til BvB kr. Genhusning I alt kr. STATEN FINANSIERER 50 %: kr. x 50 % kr. I DENNE EJENDOM eftergås tag, kælder fugtsikres, facader istandsættes inkl. Isolering af gavl, vinduer istandsættes/udskiftes/energioptimeres, udvendige døre istandsættes. Ejendommen skybrudssikres. EGENFINANSIEREDE ARBEJDER: Istandsættelse af jernbjælker og betonadskillelse i kælder. Bygningsdel Støtteberettigede arbejder Energioptimerende / bæredygtige tiltag Tag Eftergang af tag, skorstene og brandkamme samt udskiftning af plasttagrender. Evt. udskiftning af 3 plasttagvinduer. Kælder/fundering Fugtsikringsarbejder af kælder. Fugtsikringsarbejder af kælder. Isolering af fundamenter og kælder. Facader/sokkel Nedlæggelse af lyskasser. Istandsættelse af facader. Isolering af gavl. Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Isolering af gavl. Vinduer Istandsættelse af eksisterende vinduer. På gårdside: Trapperums-vinduer og wc-/ baderums-vinduer med 1 lag glas istandsættes og energioptimeres eller udskiftes til nye energioptimerende vinduer. Udskiftning af vinduesglas i erhverv i stueetage til energioptimerende glas. Udvendigedøre Døre til gård og gade istandsættes og energioptimeres. Trapper Porte/gennemgange Etageadskillelser WC/bad På gårdside: Trapperumsvinduer og wc-/ baderumsvinduer med 1 lag glas energioptimeres eller udskiftes til nye energioptimerende vinduer. Udskiftning af vinduesglas i erhverv i stueetage til energioptimerende glas. FSC certificeret træ. Miljøvenlig maling. Døre til gård og gade energioptimeres. FSC certificeret træ. Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vand Gas Ventilation 18 BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE

19 El/svagstrøm Øvrige ombygningsarbejder Byggeplads Stillads og byggepladsfaciliteter. Minimerer miljøforureningen under arbejdets udførelse. Byggeaffaldspolitik - minimere spild, genanvendelse af materialer. Vinduer istandsættes Ejendommen skybrudssikres Gadefacade BYGNINGSFORNYELSE 2016 BYENS FYSIK, OMRÅDE- OG BYFORNYELSE 19

20 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik, Område- og Byfornyelse Postboks København V Tlf: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af det indstillede projekt fuglekvarteret vest - ekstraordinær pulje Projektet i denne indstilling vedrører en privat udlejningsejendom i Nordvest beliggende

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af de indstillede projekter sydhavnen og fuglekvarteret Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver 27 ejendomme med 944 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2017

BYGNINGSFORNYELSE 2017 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2017 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER EKSTRAORDINÆRE PULJER I SUNDBY OG NORDVEST Med bygningsfornyelsen i 2017 bliver der, på tværs af byfornyelsespuljerne, i alt energirenoveret

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter Indsatsområde: indre nørrebro Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2017

BYGNINGSFORNYELSE 2017 BILAG 1 BYGNINGSFORNYELSE 2017 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2017 bliver der, på tværs af byfornyelsespuljerne, i alt energirenoveret og fremtidssikret

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 EJ LLEDV D G ED IST E AD R E ND SØ VIGERSLEV ALLÉ SJÆLØ R BOU LEVAR D TEGLHOLMEN KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015

Bygningsfornyelse 2015 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE Med bygningsfornyelsen i 2015 bliver 33 ejendomme med 1801 boliger energirenoveret og fremtidssikret. Den samlede mængde

Læs mere

Bygningsfornyelse 2016

Bygningsfornyelse 2016 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2016 beskrivelse af de indstillede projekter ORDINÆR PULJE & KlimakarRéen Med bygningsfornyelsen i 2016 bliver der på tværs af byfornyelsespuljerne i alt energirenoveret og fremtidssikret

Læs mere

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL

Byfornyelse 2012. Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL Byfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Skt. Kjelds Kvarter Bilag 2 VENNEMINDEVEJ LYNGBYVEJ SANKT KJELDS PLADS HARALDSGADE JAGTVEJ VIBENSHUS RUNDDEL KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen INDHOLD kort

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2014 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 2. Baldersgade 67 3. Provstevej 10 4.

Læs mere

Byfornyelse Bilag 2. vognmandsmarken. vibenshus runddel

Byfornyelse Bilag 2. vognmandsmarken. vibenshus runddel Byfornyelse 2013 INDSATSOMRÅDE: Bilag 2 vognmandsmarken vej s ård g y n j e byv g Lyn Skt. Kjeld PLADS ej v jagt vibenshus runddel INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE kort med udstillingsområde...3 1. Østerbrogade

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING:

BILAG 2 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: BILAG 2 BYGNINGSFORNYELSE 2013 EJENDOMSBESKRIVELSER INSTALLATIONSMANGLER, UDSATTE BYOMRÅDER OG ENERGIOPTIMERING: 1. Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7 2. Arnesvej 4-4A 3. Blåmejsevej

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret. Ejerforhold: Pivat udlejning. Der er ingen kondemnable. Egenfinansiering: Støtteforslag: Ansøgt økonomi

Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret. Ejerforhold: Pivat udlejning. Der er ingen kondemnable. Egenfinansiering: Støtteforslag: Ansøgt økonomi Bygningsfornyelse 2011 INDSATSOMRÅDE: SUNDHOLMSKVARTERET Bilag 2 1 Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1 Indsatsområde: Sundholmsvejkvarteret Ejerforhold: Pivat udlejning. Der

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2010

Bygningsfornyelse 2010 Bilag Bygningsfornyelse 00 Prioriteringsliste Ejendomme med kondemnable forhold:. Rantzausgade A-B / Jesper Brochmands Gade. Jacob Holms Gade / Reberbanegade 0-0A. Flensborggade 0 / Kongshøjgade. Ravnsborggade

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

bæredygtig byfornyelse

bæredygtig byfornyelse bæredygtig byfornyelse Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om toilet og bad i lejligheden? Trænger jeres ejendom til tætte vinduer eller nyt tag? Eller har I idéer til spændende projekter med store

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spjellerupvej 7 Postnr./by: 4653 Karise BBR-nr.: 320-008663 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vigvej 17 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014413 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blichersvej 012 Postnr./by: 8723 Løsning BBR-nr.: 766-000135 Energikonsulent: Brian Aaboe Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Aaboe Arkitekt

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vejrupvænge 8 Postnr./by: 5491 Blommenslyst BBR-nr.: 461-427049 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-167633 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Njalsgade 20 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-392708 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkemosevej 10 Postnr./by: 4293 Dianalund BBR-nr.: 340-002240 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 22A 8900 Randers 730-018379-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ærtebjergvej 65 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-114369 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Efterisolering af ydervægge 16 MWh Fjernvarme 7920 kr. 155932 kr. 19. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 9 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001625 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere