Continia Collection Management NAV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Continia Collection Management NAV"

Transkript

1 Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s

2 Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer fra Continia Collection Management version 1.07 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer fra Continia Collection Management version 1.06 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer fra Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer fra Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer i Opsætningsfilen Ændringer fra Continia Collection Management ver Hotfix1 til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer fra Continia Collection Management ver til 1.02 hotfix Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer fra Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt Ændringer fra Continia Collection Management ver til Ændringer i Collection Management Generelt Continia Software a/s 2/15

3 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.08 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 1.1 Ændringer i Collection Management Generelt 872 Opkrævningskladde, lukkede debitorposter Udviklet / lavet. Det sker at opkrævningslinjer bliver betalt og lukket manuelt med en almindelig betaling. Debitorposten vil derfor blive lukket, men opkrævningslinjen vil forblive i opkrævningskladden. Funktionen: Slet Linjer med lukkede poster er udviklet. 877 Funktionen Undlad 0-antal linjer. Mindre rettelse Blanke linjer udskrives ikke når No. of Description Characters ikke er udfyldt. 881 Eksternt Bilagsnummer skipper ÆØÅ. Man kan nu udlæse Æ Ø og Å i Eksternt Bilagsnummer på faktura hvis dette ønskes. 882 Modtagerkontonr. Krævet ved Mulighed for at medsende Faktura Bemærkninger 884 Mulighed for at benytte kundeattention i stedet for faktureres attention 885 Invalid aftale oprettelser under periodiske aktiviteter. Udviklet / lavet. Hvis checkmark "Inkluder faktura bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat, vil eventuelle fakturabemærkninger blive indsat efter beløbstotalerne Udviklet / lavet. Kunde Attention angivet på Faktura udskrives når Benyt Kundeattention på aftale kortet er sat. Bemærk at der på adviseringsdefinitionen skal Faktureres attention være sat. Virker kun på PBS BS og DBCS. PBS LS formatet understøtter ikke funktionen. Udviklet / lavet. Det er ikke længere muligt at oprette aftaler periodisk uden Betalingsformskode 887 Opkrævningskladdens opsætning. RTC. Opkrævningskladdens opsætning datoformel indlæses korrekt. 890 Aftale oprettelse, dato forslag Udviklet / lavet. Ved aftale oprettelse vælges pr deafult første valide startdag. 894 Lav forslag - Dan modposter RTC. Ved Lav forslag har funktionen fejlet, ingen linjer indenfor filter. fra W1 895 Struktureret advisering OIOXML. Advisering nu autogenereret ved import til opr kladde. 898 / 901 Import af betalinger i udenlandsk valuta Udviklet / lavet Nyt felt i opkrævningskladden: Currency Code Error. 903 PBS LS aftale PBS LS aftale oprettelse rettet. 904 Opkrævningskladde Felterne Sell-to/Buy-from No. Bill-to/Pay-to Continia Software a/s 3/15

4 No. udfyldes. 906 Leverandørservice Indlæsning af statusfiler virker nu korrekt. Det er set at opkrævningskladdens status ikke skiftet fra sendt til afvist, når status fil blev indlæst. 908 Mulighed for at medsende Faktura linje Bemærkninger Udviklet / lavet. Hvis checkmark "Inkluder faktura linje bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat, vil eventuelle fakturalinjebemærkninger blive indsat efter faktura linjen, dog før faktura totaler. 909 Opkrævningskladde Ved bogføring af samlefaktura hvor Debitor var sat op med anden Valutakode end regnskabs valuta har der været fejl I Amount (LCY) og Balance (LCY) 1.2 Ændringer i Opsætningsfilen 879 Helligedage opdateret til 2020 Opdateret Continia Software a/s 4/15

5 2 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.07 til Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.07 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 2.1 Ændringer i Collection Management Generelt 757 Rykker fejler hvis Dokumenttype ikke er lang nok 758 Mulighed for at stoppe en opkrævning i LS Udviklet og PBS Total 764 Renummerer kunne lave huller i. Nu automatisk nummerserien og efterfølgende give fejl 771 Navn på dataimport Ændret til importer opsætning 779 Udlæsning af PBS opkrævninger til opkr. journal uden beskrivelse 730 Kan ikke udlæse en rykker på månedens første bankdag 606 Advisering af valutakode Lavet 760 Opkrævningskladde Modkonto virker ikke korrekt 773 Automatisk renummerering af bilagsnumre Udviklet/lavet ved bogføring 776 Posteringsdato skal kunne ændres på Lavet poster der er sendt 783 DBCS: Fakturanummer kan være 25 tegn Maks. længde var 15 tegn tidligere 748 Medsend bilag når der sendes til PBS Udviklet 756 Udbetaling i PBS BS + samlerutine Ekstra grundigt testet 772 Kunde attention kan udlæses i adresse Aktiveres i adviseringsopsætningen adviseringen 774 Det skal være muligt at sende opkrævninger Se Brugerhåndbog for detaljeret beskrivelse til udlandet via PBS 780 PBS Total. CVR/SE krævet ved aftaleoprettelse, så det kun er krævet hvis der laves en aftale med BS træk. Hvis der sendes et Indbetalingskort er CVR ikke krævet 781 Restbeløb = 0 Hvis en faktura udlignes af en kreditnota er det muligt at efterudligne og fjerne linjen i opkr. kladden 135 Deaktivering af betalingsmetode kan Aktiverings / Deaktiverings metode ændret. resultere i fejl. 511 Slettet aftale medfører en opdatering af åbne ordre og poster Ordrerne vil nu fejle inden bogføring hvis aftalen er forsvundet 775 Mulighed for at slette en sendt opkrævning Lavet 788 Alle linjer i opkrævningskladder slettet efter Frigivet som Hotfix og tilføjet til 1.08 bogføring 785 Stoppe/slette linjer i opkrævningskladden /lavet 804 Automatisk \ ved opsætning af Direkte Lavet kommunikation 819 Felt til at styre hvilken opkrævningsmetode der skal bruges til rykkerkørsel Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttet 820 Felt der styrer om der skal flyttes til nærmeste valide dato, eller om alternativ metode skal benyttes Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttet 824 Overfør til Indbetalingskladde mangler bilagsnummer 825 & 830 Maks antal dokumenter og tegn valideres Implementeret 843 Der er oprettet et nyt felt på opkrævning Continia Software a/s 5/15

6 adviseringsdefinitions kortet. To-linje advisering. 863 Blanke Rykker linjer.. Hvis der indsættes blanke linjer i rykkeren vil de nu blive korrekt udlæst. 876 Rykker linjer med gebyr.. Lukket både den åbne faktura samt gebyr post, ved bogføring af betaling. 2.2 Ændringer i Opsætningsfilen 782 Opdater status ved import skal ikke sættes til ved opsætningsimport Opdater status ved import i opsætningen til indbetalingsimport kladden fjernet som standard opsætning 809 Data til Medsend Dokument er tilføjet Continia Software a/s 6/15

7 3 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.06 til Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.06 til version Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 3.1 Ændringer i Collection Management Generelt 3 Udlæsning/test af oplysninger fra Salgshovedet Tidligere blev oplysningerne testet på Debitoren. Nu testes de på Salgshovedet 692 Folder til opkrævningskopi Der gemmes nu en kopi af den udlæste fil i Arkiv mappen, hvis man bruger direkte kommunikation. 694 Lyserød seddel oversigt Det er nu muligt at se opkrævningsstatistik på den enkelte debitor, herunder hvilken opkrævningsmetode, der er benyttet 696 Sende OIO via BetalingsService i stedet for FI/kort Fiktivt postnummer (0555) vil blive indsat hvis EANummer er udfyldt og AftaleNr. er blank 698 & 714 Fejl i beregning af første mulig betalingsdato 699 One collection per Day = Kan samles Det er nu et krav til opkrævningsmetoden at Kan samles er sat hvis det kun skal være muligt at sende 1 opkrævning pr. dag 706 Oprydning i opkrævningskladde Opkrævningslinjer der ikke længere peger på debitorposter fjernes 708 Samling af kreditnotaer Lavet 709 Tilbagebetaling + UdligningsID fejler ved Bogføring 717 BankHelligDage vises i opsætning Se under Advanceret 718 & 719 Samme bogføringsdato i 2 opkrævningskladder 443 m.fl. Rykkerkørsel i Continia Collection Implementeret Management 646 Fravalg af PBS oplysninger på FIK/kort Implementeret 687 Eksternt bilagsnummer bliver ikke overført til udb. Kladde fra kreditnota 690 Fejl i PBS hvor debitornavn overskrider 35 Der kommer nu en fejlbesked ved udlæsning tegn 700 Faktisk indbetalt beløb indlæses forkert i PBS Total 711 Der låses for at bogføre opkrævninger de sidste 6 bankdage i måneden iht. Opkr. metode. 721 Der mangler decimaler i adviseringen 693 FI opkrævningsoversigt som i PMBS Implementeret 724 Status filter på opkrævningskladde (øverst) Det er nu muligt lave et filter direkte i 725 Aftale Activation date og Payment Method udfyldes automatisk 734 Stop Collection virker ikke i PBS Total 744 Problem med deaktivering af aftaler 3.2 Ændringer i Opsætningsfilen opkrævningskladden Nævnte felter udfyldes automatisk under oprettelse 685 Nye opkrævningsmetoder Kreditnotametoder til DBCS OIOXML og e faktura 704 Afleveringsfrist for PBS LeverandørService til klokken 18:00 (support hos PBS lukker dog klokken 16:00) Continia Software a/s 7/15

8 4 Ændringer fra Continia Collection Management ver til Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver til ver Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 4.1 Ændringer i Collection Management Generelt 682 Brug Faktisk indbetalt dato som Bogføringsdato 679 Problem med aftaleimport Hvis man manuelt udpeger en debitor under aftale import skal PBS kende til det korrekte debitornummer. Aftalen får herefter status Skal overføres 677 Små rettelser Opdater status fjernet fra periodisk aktivitet 676 Aftale eksport låser aftale Det er nu muligt at bruge sin aftale på trods af at den er under godkendelse hos PBS 673 Fejl log på aftaleimport Det er nu muligt at se hvorfor en aftale ikke er klar til opdatering under import 672 PBS giv fejl hvis postkassen er tom 668 Import af indbetalings fil hænger 667 Direkte kommunikation til PBS i Financials 666 & 681 Muligt at fravælge 0-antal linjer i advicering 663 Udlæser maks 250 tegn af gangen Nødvendig rettelse for at understøtte Financials 659, 678 Log info fra direkte kommunikation kan vises 656, 661. Import/opdater status fra PBS 669, Fravalg af PBS oplysninger på FIK-kort 645 Nye statuskoder i COLSTATUS Rettelser i DBCS 267 AutoGiro NO er færdiggjort Mindre rettelser gør at status nu ændres automatisk 4.2 Ændringer i Opsætningsfilen 662 International Setupfil Der er nu kun en opsætningsfil som ikke er sprogafhængig Continia Software a/s 8/15

9 5 Ændringer fra Continia Collection Management ver til Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver Hotfix1 til ver Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 5.1 Ændringer i Collection Management Generelt 651 Den udlæste opkrævningsdato i i COD COLLECTION filen er forkert. Man udlæser forfaldsdatoen på debitorposten. Det skal være bogføringsdatoen i opkrævningskladden 628 Der er sat filter ved angivelse af indbetalingskladde i opsætningen til IndbetalingsImport kladden, så man ikke ved en fejl kommer til at angive Opkrævningskladden. 634 Udlæsning af OIO opkrævninger, hvor der mangler husnr. har resulteret i en C/AL fejl., så det giver en mere sigende fejlmeddelelse i stedet. 636 Det har været muligt at rette i adviseringen på sendte opkrævninger. 642 Hvis en e faktura aftale bliver indlæst, bliver der både oprettet en e faktura m/indbetalingskort og e faktura m/kontonr. 644 Beløb i den strukturerede udlæsning (OIOXML og e faktura) skal være ekskl. moms. 658 Hvis Coll. Mgt. Setup ikke er udfyldt så fejler kassekladden i Finans. 660 Kørslen Opdater åbne poster og dokumenter har ikke virket optimalt. Ikke alle poster har fået opdateret opkrævningsmetode. i REP Ændringer i Opsætningsfilen 642 Det er ikke nødvendigt at have en basisaftale på OIOXML og e faktura med indbetalingskort og kontonr. Blanket feltet Coll. System Code (Base) på disse opkrævningsmetoder. Continia Software a/s 9/15

10 6 Ændringer fra Continia Collection Management ver Hotfix1 til Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver Hotfix1 til ver Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 6.1 Ændringer i Collection Management Generelt 527 Danske efaktura opkrævningsmetoder (DBCS) kræver at EAN nr.(cm) er udfyldt før aftalen kan godkendes. Det er ikke korrekt t, da efaktura acceptere både CVR nr. og EAN nr. 547, 608 og 609 Opkrævningen bliver fejlbehæftet ved forskellige fejlkoder gennem DBTS, hvor opkrævningen burde få status opkrævet. 560 Når Status Resend sættes så blev Actual Paid Amount, Actual Paid Date og Difference ikke nulstilles 562 og 569 Ved brug af AvtaleGiro Norge skal man angive debitornr i KID-referencen. 585 Betalingsformkode bliver altid sat på kladdelinier oprettet i en hvilkensomhelst kladde. 587 Navne- og adr. felterne SKAL være med anførselstegn(")i udlæsningsfilerne. Hvis ikke, så giver det problemer med komma i teksten. 554 Mulighed for direkte PBS kommunikation via SFTP 559 PBS LS sender negative beløb hvis opkrævningen bliver afvist eller tilbageført. Dette bevirker at den tilhørende post ikke kan findes. 561 PBS LS kunder som kun modtager afviste opkrævninger får nu de resterende poster til at skifte status til opkrævet ved indlæsning af statusfilen. 563 Dagen efter Kristi Himmelfartsdag (fredag) er ikke længere en bankdag 570 Felterne første og sidste opkrævningsdatokode i Opkrævningskladde opsætningen bliver automatisk opsat ved valg af opkrævningssystem PBSLS (, PBSB og PBST) 573 Ved udlæsning af testfiler til PBS LS skal delsystemet være KR Det er kun den første adviseringslinie som bliver slettet i adviseringstabellen ved bogføring. 576 Der er forkerte min. og maks. Længde på debitornr. på opkrævningsmetoder som henviser til BS. 577 Feltet med dropdown menuen Flyt forfaldsdato er ændret til markeringsfelt, så EAN nr. ikke længere er krævet på e faktura opkrævningsmetoderne. så der er mulighed for på Opkrævningssystemmetoden selv kan angive, hvor mange tegn der skal gå til debitornr. Og bilagsnr. så det kun er linier med typen Faktura, Kreditnota, Rentenota og Rykker der får betalingsformkode på sig. så samtlige udlæste felter er omgivet af anførselstegn., så KR9 bliver udlæst ved markering af Kør i testmode. i setup-filen. De korrekte værdier er : Min.: 1 Maks: 15 Continia Software a/s 10/15

11 med teksten Find første valide forfaldsdato. Er feltet varkeret vil systemet rykker datoen frem til næste gyldige forfaldsdato. 594 Danske Bank kan ikke lide tegnene og # i deres filer. 595 Filter på aftale import virker ikke - alle lininer bilver slettet efter en import af en enkelt linie 599 NAV udlæser filer til Danske Bank i ASCII. De vil gerne have det i ANSI 601 Vi udlæser ikke INV02 i COLLECTION filen ved kreditnotaer. 602 Hvis fakturaen bliver oprettet i en kladde, kommer enhedspris og antal ikke med i adviseringen. Desuden bliver momsprocent ikke adviseret ved struktureret advisering af kreditnotaer 605 Nyt felt: Valider debitors postnr. på Opkrævning system metode, gør det muligt at slå Danske Banks postnr. Validering fra. 590 Beløb før moms blev ikke udlæst i COLLECTION-filen. Det bevirkede at advisering via e faktura og OIOXML ikke blev korrekt. 597 Funktionen Bogfør på faktisk indbetalt dato virker ikke. 600 Det må ikke være tilladt at sende postnr. på mere end 10 tegn ifølge formatet. 611 og Alle felter blev ikke udlæst i forbindelse med 613 kreditnotaer. 616 Hvis bogføringsdatoen bliver rettet på opkrævningskladden, bliver debitorpostens forfaldsdato ændret ved udlæsning. Bogføringsdatoen bliver desuden automatisk flyttet frem til første valide dato ved Dan forslag 617 Det er ikke muligt at bogføre opkrævningskladden, hvis der er afgrænset på Staus -feltet. 618 Hvis man har en opkrævningspost på en opkrævningskladde som får udlignet den tilhørende debitorpost inden bogføring, så kan man ikke bogføre linien 619 Husnr. Står på udskrifter fra Danske bank to gange. 625 Man skal kunne overføre en kreditnota til DBCS som kun skal adviseres (ikke udbetales)., så vi konverterer tegnene til noget andet: konverteres til # konverteres til _, så valideringen melder fejl, hvis postnr. er større end 10 tegn., så oplysningerne tages fra debitortabellen., så man får lov til at slette Udligningspost -feltet og der med mulighed for at bogføre kladden. Danske Bank har åbnet op for denne mulighed og vi undestøtter det fra denne version. Continia Software a/s 11/15

12 7 Ændringer fra Continia Collection Management ver til 1.02 hotfix1. Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver til ver hotfix1. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 7.1 Ændringer i Collection Management Generelt 555 Indbetalingsoplysningerne kan ikke indlæses, hvis man benytter PBS Leverandørservice. Fejlen er opstået ved implementering af ny funktion til version i COD og COD Continia Software a/s 12/15

13 8 Ændringer fra Continia Collection Management ver til Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver til ver Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 8.1 Ændringer i Collection Management Generelt 537 Hvis man har oprettet linier i opkrævningskladden med separate modkontolinier, så vil systemet overføre modkontolinien ved udlæsning, hvis markøren befinder sig på denne linie, hvilket giver en fejl. 543 Når man fra Coll. Entry List vil se udlignede poster, så får man dem ikke at se, hvis der er udlignet mere end en post. 544 Opkrævningsdatoen flyttes i opkrævningskladden, hvis der er en anden opkrævning på samme debitor. Også selv om opkrævningsmetoden giver mulighed for at opkræve flere gange pr. dag. 546 Fuktionen Opdater åbne poster/dokumenter på aftalekortet fungerer ikke. 549 Hvis man har en betaling i opkrævningskladden med status "Betaling modtaget" kan du ikke bogføre den, hvis datoen på linien overskrider den tilladte dato for opkrævning. På trods af, at linien allerede ER opkrævet. 550 Ved dannelse af betalings-id har vi brugt en anden fremgangsmåde, end Continia Payment Management. Det skaber problemer ved kombination af de to produkter. 551 Lavet smårettelser i opkrævningsfilen. bl.a. i afgrænsningen så man nu kan se de poster der er samlet. Dog virker rettelsen kun på poster dannet efter opdateringen., så så der tages højde for, om det er muligt at opkræve gange pr. dag eller ej., så det er samme funktion, som bliver kørt under periodiske aktiviteter. Desuden bliver åbne poster automatisk opdateret ved modtagelse af en ny aftale. i COD12, så der ikke valideres på poster som er betalt., så betalings-id bliver dannet på samme måde, som i Continia Payment Management. Continia Software a/s 13/15

14 9 Ændringer fra Continia Collection Management ver til Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver til ver Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med mindre andet er angivet. 9.1 Ændringer i Collection Management Generelt Poster blev overført til indbetalingskladden med forkert fortegn. Når der overføres beløb til indbetalingskladden fra Indbetalingsimportkladden. 301 Hvis man indlæser en forkert aftale fil får man ikke en fejlbesked, men får kun at vide at der ikke er aftaler til indlæsning. i COD605268, så man får en fejlmeddelelse, hvis det ikke er den rigtige fil Hvis man kører med engelsk sproglag bliver adviseringsteksterne engelske 474 Hvis man kalder funktionen Opdater status, men annullerer dialogboksen før filen bliver indlæst, får man at vide, at status er opdateret. 495 Feltet Faktisk indbetalt beløb på opkrævningsposten bliver allerede sat, når posten har status Ekspederes. 496 I opkrævningspost oversigten, når man vælger Linie->Opkrævningskladde fejler systemet. 497 Hvis man i opkrævningskladden har valgt at danne modposter pr. debitor eller kladde, fejler systemet. 497 Der blev ikke taget højde for valuta ved oprettelse af modkonto i opkrævningskladden. 497 Modposten får ikke korrekt bilagsnr. hvis der bliver dannet modpost pr.linie. 497 Der kan ikke dannes forslag i opkrævningskladden, hvis der er poster i forvejen. 500 Funktionen Stop opkrævning kan kun udføres på poster som har status Sendt 501 Posten som bliver dannet af funktionen Stop opkrævning er fejlbehæftet. 514 Poster bliver ikke lukket ved bogføring af opkrævningskladden, NAV 4.00->. 519 Kreditnotaer fik ikke betalingform og opkrævningsmetode, så de kunne ikke indgå i et opkrævningsforslag. 520 Hvis man ændrer i adviseringsdef. koden på opkrævningssystemmetoden, får man en fejl når man danner forslag. Dette er rettet. Desuden kan man nu oprette en kopi af en opkrævningsystemmetode, som f.eks. adviserer med et andet sprog., så man i stedet får at vide, at status opdateringen blev annulleret. Der er lavet sådan nu, at faktisk indbetalt beløb først fremgår af posten, når status er Opkrævet., så det er muligt at se posten i kladden. så systemet danner de rigtige poster. Det gør der nu. Det gør de nu., så der kan køres Dan forslag selv om der er poster i kladden. Det er rette, så poster med status Ekspederes også kan stoppes. Der er rettet i valideringen af den slags poster. i REP så der kan dannes korrekt kreditnota, også fra fra salgskladden. Desuden er der rettet i valideringen., så det kan lade sig gøre at ændre adviseringsdef. koden. Desuden er setupfilen blevet ændret, så advis.def.kode med 35 tegn ikke er med, da den ikke benyttes. 528 Systemet fejler ved Dan forslag i opkrævningskladden samt ved eksport af aftaler til DBCS. Fejlen var at COD Coll. PBS Communication blev kaldt. i COD Coll. Communication Management. Continia Software a/s 14/15

15 535 Når der dannes debitorposter i salgskladden, som skal opkræves via DBCS, så mangler der et felt i filen, som bliver udlæst. 530 I tilfælde, hvor aftaler importeres og der er nye aftaler med andet identifikationsnummer end debitornummeret, kan man opleve at Debitors navn står forkert på Aftale Importkladden. 538 Hvis man opretter et nyt kladdenavn til sin Aftaleeksportkladde, bliver dette kladdenavn ikke automatisk sat som eksportkladde. div. sprogblomster og trykfejl. 306 Man får nu besked, hvis man laver en faktura med en aftale, som er deaktiveret 431 Faktisk indbetalt dato og Faktisk indbetalt beløb kan nu blive vist som kolonne i opkrævningskladden. 491 Hvis Opkrævningssystemmetoden kun kan benyttes en gang om dagen SKAL opkrævningerne kunne samles. 498 Man kan nu benytte Salgskladden til at oprette poster, som skal opkræves i CM. 512 Det er nu sådan, at man kun får en advarsel når forfaldsdatoen bliver ændret, hvis man i opsætningen har valgt, at man vil have en advarsel. 531 Der er oprettet et nyt felt på debitoraftalen, så det kan håndteres, at det ikke nødvendigvis er debitornummeret, som er identifikationen, når der kommunikeres til DBCS. i COD Dette er rettet, så systemet slår debitornavnet rigtigt op.. Continia Software a/s 15/15

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV Ændrings log Juli 2014 CMGT 1.21 Indhold Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21... 5 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser

Læs mere

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar. 2015 CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CM@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk Quick guide

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog Navision ChangeLog Indholdsfortegnelse Indhold... 4 e faktura 2.24... 5 Understøttede versioner... 5 Ændringer i e faktura 2.24... 6 e faktura 2.23... 7 Understøttede versioner... 7 Ændringer i e faktura

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI.

Denne vejledning beskriver, hvordan du i Navision Stat 5.4.01 udsøger og overfører fordringer til SKAT for inddrivelse via EFI. Side 1 af 26 Navision Stat 5.4.01 5. november 2013 ØS/ØSY/MAG EFI Integration Overblik Introduktion Den offentlige inddrivelsesopgave blev samlet i Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) under Skatteministeriet

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Best Practice på DLBR summax for

Best Practice på DLBR summax for DLBR summax Best Practice på DLBR summax for DLBR Kunder Online brugere DLBR summax DLBR BEST PRACTICE Opstart: Kunden har på forhånd set de to generelle videoer omkring e-faktura og e-arkiv - Her Det

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere